Helsenettverket i Lister.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsenettverket i Lister."

Transkript

1 Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møte tidspunkt Tilstede Forfall Onsdag kl Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord Linda R Ryerson Kvinesdal Jerry Brastad Hægebostad May-Ardis Iversen - Lyngdal Kent Seland - Sirdal Ellen Åsheim SSHF Annette Solinski SSHF Torun Strømland - Fagforbundet Reidun Meberg Bulut Sørlandets Rehabiliteringssenter Ingrid Mydland FMVA Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Anne Berit Åtland Hansen - Kvinesdal Anne Margrethe T Johnsen Farsund Jon Birkeland Sirdal Berit Wathne Pedersen NSF Vidar Kleppe Lister brukerutvalg Marcus Gurgen - SSHF Gunvor Andresen - UiA Liv Karin Snerthammer Flekkefjord/OSS Anders Rønningen SSHF Wenche Glendrange Delta Trond A. Skjævesland Lund Gaute Frøyland Sokndal Dag Olaf Torjusen UIA Svein Vangen Listerrådet Referat Sak 9.11 Godkjenning av møteinnkalling og referat Godkjent Sak FILM omsorgsteknologi 20 min Kvinesdal tar meg og viser film som innledning til behandling av sak 2.11 Utsatt 1

2 Sak Sak 2.11 Lengre i eget liv (se vedlegg) v/inger M Egeland Medlemmene forbereder innspill til forslag til prosjektplan og medlemmer til prosjektgruppen (fagforum Velferdsteknologi og IKT) Ingrid: Vurdere å invitere Utviklingssenter inn i referansegruppen for prosjektet. Prosjektgruppe forprosjekt eventuelt fagform Velferdsteknologi Ingrid: Hvorfor bare demens fallsensor, O2 metning mv- Demens vanskelig mht samtykke Bernhard, spørsmål om vi skal ha en prosjektgruppe eller et fagforum. Inger M: Viktig med engasjerte mennesker i prosjektgruppen May-Ardis: Litt vanskelig å vurdere hvem som bør inn, hvilken fagkompetanse? Demens, ikt? Annette: viktig at prosjektleder har prosjektledererfaring Bernhard: Ime er en mulighet. Jerry: Vi bygger 4 omsorgsboliger omsorgsteknologi Konklusjon: Alle kommuner inviteres til å delta Inger Marethe prosjektleder i oppstartsfasen Bruke begrepet Velferdsteknologi ikke omsorgsteknologi Først etablere en prosjektgruppe som på sikt kan utvikle seg til et fagforum. Inger M setter frist for oppnevning av medlemmer og kaller inn til første møte. Prosjektgruppen går gjennom prosjektplan og milepælsplan, nytt forslag til helsenettverket i mai. FMVA samling i oktober, november Sak Sak 3.11 Søknad om midler til videreføring av fagforum Psykisk helse (se vedlegg) v/ Maria S Mortensen 30 min Prosjektleder orienterer om erfaringer fra arbeidet i fagforum Psykisk helse og prosjektsøknad Medlemmene forebereder innspill til innhold i vedlagte saksfremlegg. Sosionom med videreutdanning psykisk helse jobbet på sosialkontor, kriminalomsorg i frihet, og akuttpsykiatrisk May- Ardis: Stiller spørsmålstegn ved om NAV må være med John: spille ballen over til Ledernettverket for NAV i Lister IME MARIA IP som prosessplan møte i mars sammen med fagforum Rehabilitering. Felles psykisk helseplan: utrede muligheten og stemningen ikke skrive den. Bernhard: diskusjoner omkring felles ruspolitisk handlingsplan John en overgripende plan kan være fornuftig. Psykolog spesialist: fastlegene hadde jublet Anders: Spennende kombinasjon øke med en stilling fra DPS. Hadde 50% stilling, Lyser nå ut en 100% stilling Barne og ungdomspsykiatri, base Vollan etablerer en familieleilighet. Døgnplasser barne og ungdomspsykiatri er i Arendal, kriseplass under utvikling ambulerende team barn og 2

3 ungdomspsykiatri. Vanskelige saker. Behov for tett samarbeid med kommunene. Ingrid Mydland Lister barnevern - viktig samarbeidspartner. Hvile trygghetsplasser brukerstyrte plasser hvordan utnytte ressursene vi har? undersøkt behovet og tilbudet som finnes Mange av brukerne havner på medisinsk avdeling med rytmeforstyrrelser. Har behov for en avlastningsplass Anders: DPS strømme egenstyrte innleggelser. Avgrensinger lovverket. Pasienten ringer for å legge seg selv inn Ingrid dere har veldig gode ressurser i kommunene allerede. Lurt med interkommunalt samarbeid. Konklusjon; Vi sender søknad honnør til Maria for kjempebra jobb! Sak Sak 4.11 Prosjektsøknad Listerehabilitering (se vedlegg) v/ Cathrine W Lundegaard 30 min Prosjektleder orienterer om erfaringer fra arbeidet i fagforum Rehabilitering og prosjektsøknad Medlemmene forebereder innspill til innhold i vedlagte saksfremlegg. Jobber 50% LMS og 30% fagforum Rehabilitering Fagdag koordinatorer i morgen 50 påmeldte interkommunalt kompetansehevingstiltak, midler fra Helsedirektoratet - ReHabuka % ergoterapeut begynner så vidt i mai for fult fra august Aktiv hver dag i Kristiansand fallforebygging, lårhalsbrudd, fysioterapeuter trening i grupper styrke balanse kondisjon dokumentert effektivt fra UiA orienteringsløyper. Lære å komme seg opp fra gulvet dersom hun faller. Har inn ernæring, motivasjon. Over 9 måneder frivillige overtar etter hvert Videooverføring kompetanseoverføring, undervisning fra SSHF. Web-basert. Annette: SSHF støtter søknaden Ingrid Mydland: teknologi prosjekt hvor Utviklingssenter deltar koble på Mette Brevig Nilsen. Sak Konklusjon Helsenettverk Lister støtter søknaden. Oppnevning av medlemmer Utnevning av 2 representanter fra kommunene til Prosjektgruppe for handlingsplan for gjennomføring av strategiplan KPH Godkjenning av mandat i OSS vedr. planarbeid Områdeplan for TSB i Agder Oppnevning av representanter (3) 3

4 Sak Denne saken ble drøftet i kommunalsjefnettverket konklusjon Fagforum Psykisk helse og fagforum Rus utfordres til å finne en kandidat hver. Runde rundt bordet Ingrid: FMVA avventer klarering investeringstilskudd heldøgns omsorgsbolig Husbanken venter svar i mars. Helsekonferanse til høsten i regi av Fylkesmannen. Hagen utvalg. Nettverksforum for pleie og omsorgstjenesten i Hægebostad. Annette: Ingen utskrivingsklare pasienter. Sliter litt med causa Sosialis. Sykehuset må da søke sykehjemsplasser. Vi, som lokalsykehus, har lavere terskel for innleggelse. Kent: Kommunene må en strategi tidligere før de blir så dårlige at det ikke går å bo hjemme lengre vi vet jo at den dagen kommer. Ellen: Lavterskel brukerstyrte plasser for eldre i kommunene. Vi strever med å komme i kontakt med enkeltkommuner. HUSK å gi tilbakemelding på skjema med telefonnummer! Hægebostad: kjøkkenaktiviteten a la Farsund og Flekkefjord produsere for leveranse. 3 uker gir valgfrihet Fylkesmannen var på tilsyn kvalitetsstyring ikke godt nok har anskaffet Kvalitetslosen implementer i kommunen kjempejobb PPS: Prosedyrer i hjemmesykepleien Utvidet personalprogrammet vaktordning. Lavt belegg Lyngdal og Farsund har kjøpt noen plasser. Sirdal: Ny kommuneoverlege ønsker samordnet ledelse Stort politisk engasjement i Sirdal for samhandlingsreformen, politisk trykk Sirdal som vertskap definere og styrke tjenesteområder som skal bli tilbudt inn i Helsenettverket. Planlegger Dagsenter Rus psykiatri og PU Ledige plasser på institusjon Sirdal har ledig kapasitet. Forslag database over ledige senger buffer senger drøfte pris brukerstyrte omsorgsplasser. Sørl rehab senter kan også legge ut oversikt over ledig kapasitet. Torunn; Viktig hvordan vi seller det inn til brukerne ikke nødvendigvis negativt å få tilbud i en annen kommune enn hvor man normalt bor. Sørlandets rehabiliteringssenter: Mange nye tilbud, ny anbudsrunde ferdig lille julaften Gruppetilbud: De samme som før men i tillegg Kreftrehabilitering gruppe tilbud DFS/ME gruppetilbud er nytt Psykologspesialist fra SSHF Reidun ansatt legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Nye henvisningsrutiner fra fastleger søknadene går til sentral enhet for rehabilitering på Sunnaas. Nytt anbud med NAV ifbm, Arbeidsrettet rehabilitering NAV døgntilbud. Lyngdal: Veldig glad for å få kjøpe plasser i Hægebostad, mange prosjekter som skal implementeres i enhetene implementere kvalitets losen. Ernæring: Stolt over å være med i helsenettverket. Errnæringskoordinatoren gjør en flott jobb: På tilbudssiden kompetanseoverføring. Samhandlingsreformen orienterte politisk hovedutvalget for helse og omsorg opplevde vel kanskje at det ikke var så stor interesse. IME/MARIA 4

5 Torunn: representasjon. Fagforbundet står på sitt. Sak Revidert Møtekalender 2011 Møtekollisjon Flyttes til 7.4 sjekk ut med Dalane om 18.5 er ok? IME Møtekollisjon dato forslag 18.5 Sak Eventuelt Avtaler mellom sykehus og kommuner frist AU 10.3 HABU 4 psykisk helse Avtale om inn og utskriving Flekkefjord Inger Marethe Egeland prosjektkoordinator Lindring i Lister søknadsfrist 15.3 Denne er sendt gi innspill, dersom ikke sendes den 11.3 Lister LMS søknadsfrist 24.3 Fagforum Eldre Lister LMS søke om interkommunal fysioterapeut. Aktiv hver dag kommer til Lyngdal felles møte fagforum Eldre og fagforum Rehabilitering. 5

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 26.08.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 26.08.2010. kl. 09.30 14.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Rapportering på tilskudd TORUNN NORDBY 1004 FLEKKEFJORD. post@flekkefjord.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd TORUNN NORDBY 1004 FLEKKEFJORD. post@flekkefjord.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn TORUNN Etternavn NORDBY Fødselsdato 250279 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Innspill fra innbyggere i dialogmøter

Innspill fra innbyggere i dialogmøter Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2026 Innspill fra innbyggere i dialogmøter Notatet inneholder en oppsummering fra dialogkonferansen for alle de 6 ulike fokusområdene

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene Gjennom Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring vil vi innføre et nytt tankesett om at all rehabilitering kan foregå i hjemmet Forebyggende

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland,

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Sak nr Sak/vedtak Ansvar Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; REFERAT 300511 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; REFERAT 300511 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; Deres ref.: Vår ref.: 2007/01787-193/305/ Øfsti Dato: 4. juli 2011 REFERAT 300511 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer