ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver"

Transkript

1 Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Versjonsdato:

2 Innhold Oversikt over figurer Informasjon om brukermanualen Navigering i og utfylling av elektronisk blankett Valg av nettleser Navigering på sidene Bruk av hurtigtaster Hjelpetekster og feilliste Tooltip Altinn Innlogging Skjemakatalogen Gyldig innloggingstid Startsiden Kontaktinformasjon Registrere og sende inn ny oppgave Lagrede og innsendte oppgaver Lagrede, ikke innsendte oppgaver Ikke forfalte oppgaver Forfalte oppgaver Omberegning Korrigering Oppdater satser på innsendte og forfalte oppgaver Særavgiftsoppgaven Manuell utfylling av oppgaven Sett inn tom linje Tilføy merknad Lagre kladd Utskrift av oppgaven Last opp oppgave fra fil Format for filopplasting Sett inn manglende avgiftsgrupper Kontroll av oppgaven før innsending Innsending av oppgave Retting av feil Kvittering Helpdesk Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 2 av 30

3 Oversikt over figurer Figur 1 Navigeringsmeny... 5 Figur 2 Hjelpetekster... 6 Figur 3 Eksempel på feilliste fra Oppgavesiden... 6 Figur 4 Tooltip... 7 Figur 5 Difis innloggingsløsning... 8 Figur 6 Skjemakatalogen... 9 Figur 7 Startsiden Figur 8 Startsiden ved førstegangs innlogging før kontaktinformasjon er fylt ut Figur 9 Utfylling av kontaktinformasjon Figur 10 Valg av oppgave Figur 11 Visning av oppgavekladder Figur 12 Visning av ikke forfalte oppgaver Figur 13 Ikke forfalt oppgave etter tollregionsskifte Figur 14 PDF av innlevert oppgave Figur 15 Visning av forfalte oppgaver Figur 16 Oppgave til omberegning Figur 17 Omberegnet oppgave Figur 18 Oppgave til korrigering Figur 19 Korrigert oppgave Figur 20 Valg av oppgave for oppdatering av satser Figur 21 Kontrollside for oppdatering av satser Figur 22 Kontrollside for oppdatering av satser ved feil oppgavestatus Figur 23 Kvitteringsside oppdatering av satser Figur 24 Oppgavesiden Figur 25 Sett inn tom linje Figur 26 Valg av fil for opplasting Figur 27 Opplasting av oppgave fra fil Figur 28 Sett inn manglende avgiftsgrupper Figur 29 Kontrollsiden med oppgave klar for innsending Figur 30 Kontrollside med feil og mangler Figur 31 Retting av feil på oppgavesiden Figur 32 Kvittering for innsendt oppgave Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 3 av 30

4 1. Informasjon om brukermanualen Velkommen til brukerveiledning for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver -. Denne manualen gir utdypende hjelp og forklaring til den elektroniske utgaven. Den elektroniske blanketten skal benyttes hvis du skal: Registrere og sende inn ny særavgiftsoppgave Omberegne en fastsatt elektronisk særavgiftsoppgave Korrigere en elektronisk særavgiftsoppgave Oppdatert brukermanual kan alltid lastes ned fra løsningen. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 4 av 30

5 2. Navigering i og utfylling av elektronisk blankett 2.1 Valg av nettleser Den elektroniske særavgiftsoppgave er optimalisert for bruk av Internet Explorer (IE 8). Kurante nettlesere: IE 7 eller nyere, Firefox, Safari, Opera, Crome. Ukurante nettlesere: Eldre versjoner av f.eks. IE (IE 6). 2.2 Navigering på sidene Nettstedet har to utgangspunkt for navigering. På venstre side i skjermbildet er en meny som gir deg mulighet til å navigere til foregående trinn i prosessen. Det andre utgangspunktet for navigering er Startsiden (se Figur 7). Du vil alltid, uansett hvor du befinner deg i skjemaprosessen, kunne navigere deg til startsiden og samtidig få tilgang til eventuelle gjenstående prosesser før oppgaven kan leveres. I skjemaet benyttes standardkomponenter som tekstfelt, avkrysningsbokser, nedtrekksmenyer osv. Det kan navigeres i skjemaet enten ved hjelp av mus eller hurtigtaster. Aktiv celle/felt vil fremkomme som gult, enten som bakgrunnsfarge eller som kant (knapper). Figur 1 Navigeringsmeny Bruk av hurtigtaster Tab: kan benyttes til å hoppe til/velge neste komponent. Shift>Tab: kan benyttes til å hoppe til/velge forrige komponent. Enter: ved å trykke Enter på valgt komponent utføres aktuell oppgave. Mellomromstast: kan benyttes til avhuking i avkrysningsbokser/checkbokser. Pil opp og ned: for å velge ulike elementer i nedtrekkslister. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 5 av 30

6 2.3 Hjelpetekster og feilliste På høyre side i skjermbildene finner du fanen Om skjemaet, se Figur 2. Denne fanen inneholder hjelpetekst for siden du er inne på. Fra denne fanen kan du også velge å laste ned brukermanualen. Figur 2 Hjelpetekster For Oppgavesiden (Figur 24) og Kontrollsiden (Figur 29) vil fanen Feilliste erstatte hjelpeteksten når systemet oppdager feil i utfylling av skjemaet. Figur 3 Eksempel på feilliste fra Oppgavesiden Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 6 av 30

7 2.4 Tooltip Beskrivende tekst til avgiftstyper, avgiftsgrupper og tilleggskoder vises ved bruk av tooltip. Ved å holde musepeker over den aktuelle koden vises beskrivelsen i tooltip. Figur 4 Tooltip Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 7 av 30

8 3. Altinn 3.1 Innlogging Du må benytte ID-porten for å få tilgang til tjenesten i Altinn. Dette er Difis 1 felles innloggingsløsning til offentlige tjenester og støtter innloggingsmetodene MinID, BankID, Buypass og Commfides. Disse innloggingsmetodene gir sikkerhetsnivå 3 eller 4. Velg Logg inn > ID-porten/MinID. Klikk så på knappen Fortsett. Du blir da sendt til Difi sin innloggingsløsning. Figur 5 Difis innloggingsløsning For å benytte tjenesten må du ha rollen: Regnskapsmedarbeider (Accounting employee) (rettigheten REGNA) Tilgang til regnskapsrelaterte skjema og tjenester (Access to accounting related forms and services) Daglig leder eller andre med denne rollen kan delegere denne rollen til aktuelle ansatte. For utfyllende informasjon om delegering av rettigheter i Altinn, kontakt Altinn Brukerservice eller se https://www.altinn.no/no/portalhjelp/administrere-rettigheter-og-prosessteg. For ansatte som ikke har norsk fødselsnummer, kan D-nummer rekvireres via Altinn, slik at de også kan få tilgang til tjenesten. 1 Direktoratet for forvaltning og IKT, Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 8 av 30

9 3.2 Skjemakatalogen I Skjemakatalogen kan du sortere skjema og tjenester alfabetisk, etter skjemanummer eller etter emne. Du kan også søke på nøkkelord eller på skjemanummer: Avgiftsoppgave - Særavgifter (RD-0007). 3.3 Gyldig innloggingstid Figur 6 Skjemakatalogen Det er ikke lov å være innlogget i mer enn 120 minutter. Dette betyr at etter 120 minutter logges du automatisk ut av systemet, og du mister all data som ikke er lagret. Ytterligere informasjon rundt rutiner og bruk av Altinn finnes her: https://www.altinn.no/no/toppmeny/kontakt-og-hjelp/altinn-brukerservice/ Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 9 av 30

10 4. Startsiden På denne siden starter du registrering av en ny oppgave. Første gang du logger deg inn i systemet må kontaktinformasjon oppgis før du får muligheten til å registrere og sende inn en ny oppgave, se Figur 8. Figur 7 Startsiden Valget Registrere og sende inn ny oppgave benyttes til å velge oppgavetype og termin for registrering. Se kapittel 4.2. Valget Vis lagrede og innsendte oppgaver gir deg en oversikt over tidligere innsendte oppgaver, både forfalte og ikke forfalte, samt en oversikt over lagrede, ikke innsendte oppgaver (kladder). Se kapittel 4.3. Valget Oppdater satser på innsendte og forfalte oppgaver benyttes til å oppdatere satser etter instruks fra Tollvesenet. Se kapittel 4.4. Valget Endre kontaktinformasjon gir deg muligheten til å endre kontaktinformasjon for nye oppgaver og allerede lagrede kladder. Du er selv ansvarlig for at denne informasjonen er oppdatert. Se kapittel 4.1. Herfra kan du også laste ned en tom avgiftsoppgave (PDF av RD0007). Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 10 av 30

11 Figur 8 Startsiden ved førstegangs innlogging før kontaktinformasjon er fylt ut 4.1 Kontaktinformasjon Figur 9 Utfylling av kontaktinformasjon På denne siden fyller du ut din kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er ikke nødvendigvis deg selv, men skal være den e-postadressen og det telefonnummeret Tollvesenet benytter når din organisasjon kontaktes angående særavgiftsoppgaver. Det er derfor viktig at dette er oppdatert til enhver tid. Kontaktinformasjonen vil alltid vises i oppgaveskjema. Feltene som er markert med stjerne nedenfor, må fylles ut. *Navn: Oppgi navn på person i organisasjonen som skal kontaktes angående særavgiftsoppgaver. *E-post: Oppgi e-postadressen i organisasjonen som skal benyttes ved kontakt angående særavgiftsoppgaver. Oppdatert og korrekt e-postadresse er essensielt da viktige kvitteringer og meldinger sendes til denne adressen. Kontonummer: for eventuelle tilgodebeløp Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 11 av 30

12 *Telefonnummer: Oppgi telefonnummer (uten mellomrom) i organisasjonen som skal benyttes ved kontakt angående særavgiftsoppgaver. Ved manglende utfylling, vil feillisten i høyre marg gi deg en indikasjon på hva du trenger å endre. Kontaktopplysningene kan også endres ved behov. Husk å lagre endringene dine ved å klikke på Lagre -knappen. Du kommer tilbake til startsiden ved å klikke Forrige. 4.2 Registrere og sende inn ny oppgave Figur 10 Valg av oppgave For å registrere og sende inn en ny oppgave må du først angi hvilken type oppgave som skal sendes inn. Her kan det være inntil tre valg, men kun de valg som er aktuelle for din organisasjon vil være synlige. Kryss av i avkrysningsboksen for ønsket oppgavetype. Ved førstegangs elektronisk rapportering må du angi hvilken termin det rapporteres for. Formatet skal være på formen år/termin (yyyy/mm). Har du sendt inn elektroniske oppgaver tidligere, tillater systemet kun å sende inn oppgaven for terminen etter sist innsendte. Det er kun lov å sende inn oppgaver for inneværende og neste termin. Trykk på Start innsending av oppgave -knappen for å komme til siden hvor selve oppgaven skal registreres. Det er mulig å lagre en oppgave før den er klar for innsending, slik at den kan ferdigstilles på et senere tidspunkt. Du må da enten fortsette utfyllingen av kladden, eller slette den og starte innsending av en ny oppgave. Oversikt over dine kladder finner du under valget Vis lagrede og innsendte oppgaver. Systemet tillater ikke å starte registreringen av en ny oppgave hvis det eksistere en kladd i systemet. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 12 av 30

13 4.3 Lagrede og innsendte oppgaver På denne siden finner du en oversikt over dine oppgaver. Du kan hente frem og endre en kladd eller en innsendt oppgave som ennå ikke har forfalt. I tillegg finner du oversikt over tidligere innsendte, forfalte oppgaver. Alle oppgaver som er signert og sendt inn, får tildelt en unik ID, bestående av totalt 7 siffer. Denne identiteten kan benyttes som referanse til oppgaven, eks: ID: Lagrede, ikke innsendte oppgaver Figur 11 Visning av oppgavekladder Her ligger lagrede kladder som IKKE er sendt inn til Tollvesenet. Disse kan du jobbe videre med ved å klikke på Fortsett -knappen. Dette er oppgaver som er under arbeid, de er ikke signert og kan være ufullstendige eller inneholde feil. Hvis du ikke ønsker å fortsette på kladden må den slettes. Du kan slette en lagret kladd ved å klikke på Slett -knappen. Du må deretter gå tilbake til startsiden for eventuelt å starte innsending av en ny oppgave. Hvis tollregionsskifte er utført, vil Fortsett -knappen være disablet. Du må da slette kladden og starte insending av ny oppgave. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 13 av 30

14 4.3.2 Ikke forfalte oppgaver Figur 12 Visning av ikke forfalte oppgaver Her ligger oppgaver som er sendt inn, men innleveringsfristen er enda ikke forfalt. Det er fortsatt mulig å gjøre endringer på dem. Oppgaven må da sendes inn på nytt. Du har tilgang til å se på innlevert oppgave (se Figur 14) og tilhørende kvittering. Disse ligger i PDFformat.Ved forfall vil oppgaven gå til behandling hos Tollvesenet, og den flyttes da til neste liste Forfalte oppgaver. Hvis tollregionsskifte er utført etter innsending, vil Endre -knappen være disablet og det er ikke mulig å endre oppgaven (se Figur 13). Disse oppgavene må behandles manuelt av Tollvesenet. Figur 13 Ikke forfalt oppgave etter tollregionsskifte Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 14 av 30

15 Figur 14 PDF av innlevert oppgave Forfalte oppgaver Dette er en oversikt over forfalte oppgaver. Før oppgaven er mottatt av Tollvesenet vises statusen Sendt i oppgaveoversikten. Statuser vil bli oppdatert hver natt i forhold til hvilke automatiske kontroller systemene foretar, eller hvilke valg som gjøres av saksbehandler i Tollvesenet. En forfalt oppgave får en av følgende statuser av Tollvesenet: Mottatt av Tollvesenet, Mottatt med feil, Fastsatt, Fastsatt (forsinket innrapportert), Fastsatt (omberegning), Under kontroll eller Korriger oppgave. Når Tollvesenet har beregnet og fastsatt avgiften for oppgaven, får oppgaven status Fastsatt. Før oppgaven er fastsatt er det kun mulig å se på oppgave og kvittering. Etter fastsettelse er det mulig å gjennomføre en omberegning av oppgaven. Ytterligere informasjon om når en oppgave regnes som forfalt fremkommer i kapittel 6.1. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 15 av 30

16 Statuser Hva betyr statusen Knappevalg ift. status Sendt Oppgaven er utfylt, signert og sendt inn. Oppgaven er ennå ikke mottatt av Tollvesenet for saksbehandling. Når oppgaver overføres er beskrevet i kap. 6.1 Åpner oppgavesiden som viser innsendt oppgave. Kan ta utskrift. Last ned og se på kvittering. Kan ta utskrift Mottatt av Tollvesenet Oppgaven er overført Tollvesenet og er klar for saksbehandling Åpner oppgavesiden som viser innsendt oppgave. Kan ta utskrift. Last ned og se på kvittering. Kan ta utskrift Mottatt av Tollvesenet med feil (kontakt Tollvesenet) Under kontroll Korriger oppgave Fastsatt Fastsatt (forsinket innrapportert) Fastsatt (omberegning) Oppgaven er overført Tollvesenet, men innholder feil/mangler. Ta kontakt med saksbehandler for å få avklart hva som er feil/mangler Oppgaven er under saksbehandling hos Tollvesenet. Du vil motta e-post fra saksbehandler hvor det blir bedt om ytterligere dokumentasjon vedrørende opplysninger gitt i oppgaven. Saksbehandler i Tollvesenet har avdekket at oppgaven enten inneholder feil opplysninger eller er mangelfull. Du vil motta en e-post fra saksbehandler om hva som må endres. Du må korrigere oppgaven og sende den inn på nytt. Les mer om korrigering i kap Oppgaven er overført og godkjent av Tollvesenet. Beregnet beløp kontrolleres og overføres reskontrosystemet hvor innbetalt beløp blir utliknet. Den fastsatte oppgaven vil være utgangspunkt for en eventuell omberegning. Les mer om omberegning i kap Åpner oppgavesiden som viser innsendt oppgave. Kan ta utskrift. Last ned og se på kvittering. Kan ta utskrift Åpner oppgavesiden som viser innsendt oppgave. Kan ta utskrift. Last ned og se på kvittering. Kan ta utskrift Åpner oppgavesiden som viser innsendt oppgave. Kan ta utskrift. Last ned og se på kvittering. Kan ta utskrift. Åpner oppgavesiden og korrigeringer kan utføres Åpner oppgavesiden som viser innsendt oppgave. Kan ta utskrift Last ned og se på kvittering. Kan ta utskrift. Åpner oppgavesiden og en kopi av tidligere innrapportert oppgave vises. Aktuelle linjer kan endres, nye legges til eller fjernes Tabell 1 Mulige statuser for forfalte oppgaver Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 16 av 30

17 Figur 15 Visning av forfalte oppgaver Omberegning En oppgave som er fastsatt (se kapittel 4.3.3) kan omberegnes. Trykk Omberegn -knappen for å komme til oppgavesiden og foreta aktuelle endringer. Hva som utløser en omberegning er avdekkede feil i fastsatte oppgaver. Enten oppdaget av kunden selv, eller som følge av feil i satser eller lignende som er oppdatert av Tollvesenet. Det må sendes inn en omberegning for å få rettet den fastsatte oppgaven. Endringer som kan utføres av kunden er: Rette en avgiftslinje. Sett inn riktig mengde/antall på aktuell avgiftslinje. Det eneste man kan rette på en innrapportert linje er mengden/antall. Legge til nye avgiftslinjer. Har du glemt å innrapportere en avgift med ev. tilleggskode. Sett inn riktig mengde/antall på innsatt linje og ev. tilleggskoden. Innsatte linjer vil legge seg sist i oppgaven. Fjerne en avgiftslinje. En innrapportert avgiftslinje kan ikke slettes, men den kan nullstilles. Altså avgiftslinjen blir nullet ut og vil ikke bli med i beregningsgrunnlaget for oppgaven. Det gjøres ved å sette mengde/antall til 0-null. Har du for eksempel innrapportert feil tilleggskode eller antall2, må du altså nullstille linjen og legge til en Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 17 av 30

18 ny med riktig tilleggskode og mengde/antall, eller en ny med riktig antall2 og mengde/antall. En omberegning krever utfylling av merknadsfeltet. Her skal det fylles ut med hva som er endret (gjerne med før- og etterverdi) og med henvisning til aktuelt linjenummer. Ved omberegning av en oppgave er det ikke mulig å laste opp oppgave fra fil. Figur 16 Oppgave til omberegning Etter en omberegning vil listen for Forfalte oppgaver vise den opprinnelig fastsatte oppgaven samt alle tilhørende omberegninger. ID-en vil være identisk for alle, se Figur 17. Figur 17 Omberegnet oppgave Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 18 av 30

19 Korrigering Hvis det avdekkes feil under Tollvesenets kontroll av oppgaven (status satt til Korriger oppgave ), vil systemet tilby mulighet for korrigering og ny innsendelse av oppgaven. Trykk Korriger for å komme til oppgavesiden hvor korrigeringen utføres. Du har også mottatt en e-post fra Tollvesenet om hva som skal korrigeres. Merk at korrigering av en omberegning kun skal utføres på den eller de avgiftslinjene som er sendt inn for omberegningen. Figur 18 Oppgave til korrigering Du oppfordres til å skrive i merknadsfeltet hva som er korrigert i oppgaven. Etter en korrigering vil listen for Forfalte oppgaver vise den korrigerte oppgaven, se Figur 19. Figur 19 Korrigert oppgave Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 19 av 30

20 4.4 Oppdater satser på innsendte og forfalte oppgaver Oppdatering av satser vil først være aktuelt når du blir bedt om det av Tollvesenet. Oppgaven vil da ha status Fastsatt eller Korriger oppgave. Skriv inn ID for oppgaven som skal oppdateres, og trykk på Start oppdatering av oppgave -knappen. Figur 20 Valg av oppgave for oppdatering av satser Har du oppgitt riktig ID, kommer du til kontrollsiden vist i Figur 21. Kryss av for Jeg erklærer... og trykk Signer og send inn. Knappen Se på oppdatert oppgave gir deg muligheten til å se komplett oppgave med oppdaterte satser før innsending. Figur 21 Kontrollside for oppdatering av satser Har du oppgitt ID for en oppgave som ikke er klar for oppdatering av satser, vil kontrollsiden gi deg beskjed om dette, se Figur 22. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 20 av 30

21 Figur 22 Kontrollside for oppdatering av satser ved feil oppgavestatus Etter at oppgaven er sendt inn kommer du til kvitteringssiden vist i Figur 23. Kvitteringen viser, etter oppdateringen, om det er foretatt en omberegning eller en korrigering avhengig av hvilken status oppgaven hadde. Figur 23 Kvitteringsside oppdatering av satser Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 21 av 30

22 5. Særavgiftsoppgaven 5.1 Manuell utfylling av oppgaven Alle linjer må fylles ut med Antall, eventuelt Antall2 hvor dette er aktuelt. Fyll inn tallet 0 hvis det ikke er noe å rapportere. For å tilføye nye linjer, gå til en linje med samme avgiftstype og avgiftsgruppe og klikk på "Sett inn -knappen. Systemet legger da inn en ny linje under den opprinnelige linjen. For å slette en linje, trykk på "X"-knappen på linjen som skal slettes. Det er ikke mulig å slette linjer som systemet har generert. Figur 24 Oppgavesiden Jobber du med mange rader kan det være nyttig å hoppe til en konkret linje du har behov for å arbeide med. Under oppgavelinjene i skjemaet kan du fylle inn det linjenummeret du ønsker å gå til, eventuelt velge koden for avgiftsgruppen du ønsker å gå til. Klikk deretter Ok Sett inn tom linje Ved rapportering av f.eks. returer eller EL-avgift, kan satsår/termin gå tilbake i tid, og den aktuelle avgiftsgruppen er ikke lenger gyldig. Med "Sett inn tom linje"-knappen er det mulig Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 22 av 30

23 å rapportere på utgåtte koder. Du må vite hvilke koder du vil rapportere på, da systemet ikke lister opp disse. Du skriver inn avgiftstype, -gruppe og satsår/termin forutsatt at avgiftstype og -gruppe var gyldig på aktuelt satsår/termin. I nedtrekkslisten med tilleggskoder kan du velge tilleggskode hvis det er aktuelt. Tilleggskode for returer kan rapporteres inntil 2 år tilbake i tid. Kunden må selvsagt ha vært registrert hos Tollvesenet i den aktuelle satsår/termin og for den/de rapporterte avgiftsgruppene. I tillegg kan denne funksjonen benyttes dersom kunden har blitt registrert med en ny avgiftstype/-gruppe i tidspunktet etter innsendelse, men før fastsettelse av oppgaven. Oppgaven må ha fått status Korriger oppgave for at du kan innrapportere en ny avgiftstype/-gruppe Tilføy merknad Figur 25 Sett inn tom linje På oppgavesiden kan du kan også tilføye en merknad eller referanse. Ved omberegninger skal alltid merknadsfeltet fylles ut med de linjer det er gjort endringer på Lagre kladd Ved å trykke på knappen Lagre kladd på oppgavesiden får du lagret en kladd av oppgaven. En kladd av oppgaven trenger ikke å være fullstendig, se Det er ikke mulig å lagre en kladd ved omberegning eller korrigering av en oppgave Utskrift av oppgaven Ønsker du en utskrift av oppgaven slik den ligger på oppgavesiden, kan du generere dette ved å trykke på Skriv ut. Den genererte utskriften vil være i PDF format. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 23 av 30

24 5.2 Last opp oppgave fra fil Ved innrapportering av ny oppgave er det mulig å laste denne opp fra fil. Ved å trykke på knappen Bla gjennom (Browse) får du opp en Velg fil (Choose file to upload) slik at du kan velge ønsket fil, se Figur 26. Figur 26 Valg av fil for opplasting Trykk deretter på Last opp -knappen (Figur 27) for å starte opplasting av oppgaven. Figur 27 Opplasting av oppgave fra fil Format for filopplasting Opplasting av en oppgave fra fil kan kun utføres ved å benytte følgende format på filen. Filen er av typen.csv hvor alle felter er separert med semikolon. Det er formatet i kolonnen Innhold som skal benyttes, kolonnen Linje angir linjenummer i filen og hvor mange Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 24 av 30

25 ganger den linjen kan forekomme. Systemet har ingen føringer på navngiving av filen som lastes opp. Linje Innhold 1 O;Organisasjonsnummer; 2-X L;Linjenr; avgiftstype;avgiftsgruppe; fritak/retur; satsår/-termin; antall; antall2; X+1 (siste linje) K;Kommentar; Presiseringer til filformatet: 1. Første linje i filen må inneholde den store bokstaven O etterfulgt av et semikolon (;) og organinsasjonsnummeret. Organisasjonsnummeret kan være etterfulgt av flere semikolon. 2. Alle linjer som starter med L må ha 8 semikolon (;), men kan håndtere 7 hvis antall2 ikke er aktuelt. Da vil siste kolonne tolkes til å være tom. Hvis et felt ikke har verdi, legg kun inn det avsluttende semikolonet. En linje kan se ut som følgende: L;1;GG;200;;;10;; Denne linjen representerer linjenummer 1 for avgiftstype GG og avgiftsgruppe 200 og antall lik 10. L;1;BV;516;50;2010/01;200;12; Denne linjen representerer linjenummer 1 for avgiftstype BV og avgiftsgruppe 516, fritak/retur 50, satsår/termin 2010/01, antall lik 200 og antall2 lik Det er ikke nødvendig med ledende nuller i noen felt. 4. Fritak/retur: Hvis ikke dette feltet er aktuelt, skriv kun semikolon (;). 5. Satsår/termin angis på følgende format: yyyy/mm. Feltet kan også fremkomme uten verdi, altså bare semikolon. I slike tilfeller vil satsår/termin hentes fra oppgavens år/termin. 6. Antall og antall2 skal oppgis med en nøyaktighet på 4 desimaler og med punktum som desimalskilletegn. Det ikke nødvendig å oppgi.0000 eller alle 4 desimalene hvis tallet er nøyaktig med færre desimaler. Hvis antall2-feltet ikke er aktuelt, skriv semikolon (;) eller ingenting. 7. Siste linje kan inneholde en kommentar til merknad/referanse-feltet. Denne linjen må starte med K etterfulgt av et semikolon. Kommentaren kan være etterfulgt av flere semikolon. 8. Systemet støtter opplasting av filer generert fra Excel med <mellomrom> mellom semikolonene. Eksempel på komplett opplastingsfil: O; ;;;;;; L;1;SJ;100;;2011/01;1000; L;2;SJ;200;;2011/01;2000; L;3;SJ;100;50;2010/12;340; K;Retur SJ-100 fra termin 2010/12, 340 kilo. Du kan laste opp en ufullstendig fil, men det som står i filen må være korrekt. Hvis filen inneholder feil vil den ikke lastes opp, men den første feilen som systemet avdekker vil da vises i Feilliste - plassert til høyre på siden Sett inn manglende avgiftsgrupper "Sett inn manglende avgiftsgrupper"-knappen kan benyttes sammen med opplasting fra fil (se kap 5.2). Denne knappen blir synlig først etter en vellykket opplasting fra fil. Hvis filen Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 25 av 30

26 ikke inneholder alle avgiftstyper og avgiftsgrupper det skal innrapporteres for, benyttes knappen for å legge til de manglende linjene sist i oppgaven. Figur 28 Sett inn manglende avgiftsgrupper Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 26 av 30

27 6. Kontroll av oppgaven før innsending Før du kan sende inn oppgaven, må skjemaet kontrolleres for eventuelle feil og mangler. Når skjemaet er ferdig utfylt, klikk på kontroller på oppgavesiden. Du vil da komme til kontrollsiden for innsending av oppgaven. 6.1 Innsending av oppgave Hvis oppgaven ikke innholder feil eller mangler, kryss av på at du aksepterer vilkårene for elektronisk innsending av særavgiftsoppgaver. Disse må aksepteres før du kan sende inn oppgaven. Send inn oppgaven ved å trykke på Signer og send inn -knappen. Oppgaven vil etter innsending plassere seg under ikke forfalte eller forfalte oppgaver på siden Lagrede og innsendte oppgaver, se kapittel 4.3. Oppgaver som ikke er forfalt ved innsending vil natten etter forfall oversendes saksbehandler i Tollvesenet for behandling. Oppgavene vil da flytte seg fra Ikke forfalte oppgaver til Forfalte oppgaver og få status iht. oversikten i kapittel 4.3. Oppgaver som allerede er forfalt ved innsending vil plassere seg under Forfalte oppgaver og får statusen Sendt. Påfølgende natt oversendes oppgaven saksbehandler i Tollvesenet for behandling, og får status iht. oversikten i kapittel 4.3. Det er ikke mulig å sende inn en oppgave som inneholder formelle feil eller mangler. Hvis oppgaven inneholder slike feil eller mangler, vil kontrollsiden inneholde feillenker (f.eks. Linje 1: Antall1 inneholder en ugyldig verdi ). I tillegg gir kontrollsiden informasjon om totalt antall linjer med feil eller mangler. Se Figur 30. Du får også feilmelding ved feil bruk av tegnsetting. Vær oppmerksom på at i alle linjer må antall - og eventuelt antall2 -feltet være utfylt. Figur 29 Kontrollsiden med oppgave klar for innsending Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 27 av 30

28 Figur 30 Kontrollside med feil og mangler 6.2 Retting av feil For å korrigere en feil eller mangel, kan du klikke på en feillenke eller bruke knappen Forrige. Du vil da komme tilbake til oppgavesiden med mulighet til å rette opp feilen/mangelen. Linjer med feil vil være markert med rødt. Feillisten i høyre del av skjermbildet vil da gi utfyllende informasjon om feilen. Hvis du benytter en feillenke til å gå til en linje, vil den være markert med rosa. Figur 31 Retting av feil på oppgavesiden Rett feilen(e) og trykk Kontroller igjen. Rett opp eventuelt resterende feil på samme måte. Når alle feil er rettet kan oppgaven sendes inn. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 28 av 30

29 7. Kvittering Etter at en oppgave er sendt inn, bekreftes vellykket leveringen med en kvittering på neste skjermbilde. Kvitteringen blir også sendt til e-postadressen angitt i kontaktinformasjonen. Kvittering vil være i PDF format. Du kan laste ned og skrive ut kvitteringen direkte fra siden. Kvitteringen er alltid tilgjengelig fra siden Lagrede og innsendte oppgaver. Ved å trykke Avslutt kommer du tilbake til Startsiden. Her kan du om ønskelig registrere flere oppgaver. For omberegninger vil kvitteringen fremstå med annen overskrift. Det bemerkes at KID som skal benyttes ved innbetaling fremkommer på kvitteringen. Figur 32 Kvittering for innsendt oppgave Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 29 av 30

30 8. Helpdesk Ta kontakt med virksomhetens kontaktperson i Tollregionen dersom du har forespørsler/problemer i forhold til avgiftsfaglige spørsmål (regelverk, prosedyrer ol.). Spørsmål knyttet til sikkerhet/innlogging kan tas med Altinn brukeservice https://www.altinn.no/no/toppmeny/kontakt-og-hjelp/altinn-brukerservice/. For å melde inn teknisk feil, bruk eller ring i kontortiden Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Side 30 av 30

ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver

ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Versjonsdato: 19.09.2013 Innhold Oversikt over figurer... 3 1. Informasjon om brukermanualen... 5 2. Navigering i og utfylling av elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over tilskudd til

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Brukerveiledning Altinn Statens vegvesen sin løsning for innrapportering av PKK fra 8. juni 2015 Versjon 1.0 03.06.2015 Brukerveiledning for PKK-skjema i Altinn, versjon 1.0 Brukerveiledning for innrapportering

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 1.10.2016 Versjon 1.2 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 16.11.2017 Versjon 2.0 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn

Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten Innrapportering av Innskudd, utlån og renter via Altinn Skatteetaten har i 2012 modernisert de IT-systemene som tar imot og bearbeider opplysninger om innskudd, utlån og renter fra banker,

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2015 og januar 2016 Oppdatert 1. juli 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2015, 04.04.2016, s. 1 Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold Informasjon om rapportering av partifinansiering...

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen Selvbetjeningsportalen Når du skal bruke Selvbetjeningsportalen for første gang Når du har mottatt e-post om at du har nye oppgaver i din innkurv i SAP-portalen 7Slik korrigerer du reise-/utgiftsrefusjon

Detaljer

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for innsending av rapporter via Altinn. Rettighet For å fylle ut dette skjemaet trenger

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for innsending av rapporter via Altinn. Rettighet For å fylle ut dette skjemaet trenger

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Veileder Merk og skriv stikktittel Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp TA 2604 2010 Veileder til bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Tips! Bruk Forrige-/Neste-knappen

Detaljer

Brukerveiledning for ORBOF-rapportering via Altinn

Brukerveiledning for ORBOF-rapportering via Altinn Brukerveiledning for ORBOF-rapportering via Altinn Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for innsending av rapporter via Altinn. Rettighet For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet

Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet Innhold Innlogging... 1 Registrering i rapporteringsskjemaet... 2 Innsending av rapporteringsskjema til fylkesmannen...

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Les mer om delegering av roller og rettigheter her

Les mer om delegering av roller og rettigheter her 1 Innholdsfortegnelse Skjema... 3 Innlogging Altinn... 4 Innloggingsmetoder... 5 Andre innloggingsmetoder... 6 Innlogget som deg selv... 7 Velge å representere støttegiver... 8 Finne skjemaet «Støttetildeling

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Hvordan innberette likningsskjema fra Cantor Controller til

Hvordan innberette likningsskjema fra Cantor Controller til Hvordan innberette likningsskjema fra Cantor Controller til www.altinn.no Generelt Denne veiledningen beskriver hva som må gjøres for å kunne rapportere inn likningsskjema til til Altinn.. Det er også

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Det kan søkes om tilskudd til både etablering av nye plasser og videreføring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk?

Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk? Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk? Rutiner i Altinn For å få tilgang til Altinn må du ha norsk fødselsnummer og engangskode(pinkode) tilgjengelig. Koden finner du i kodebrev fra Skatteetaten

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Rapportering i Altinn 4 1.2 Kort om hvordan man

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og utan org.nr.,28.10.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1.1 Sette opp systemet Du må sette opp systemet som beskrevet nedenfor når du skal levere oppgaver via Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Skatteetaten Innhold

Skatteetaten Innhold Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger over gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Spenningskvalitet «Jeg representerer et nettselskap. Innrapporteringen utføres av et annet selskap.»

Spenningskvalitet «Jeg representerer et nettselskap. Innrapporteringen utføres av et annet selskap.» Spenningskvalitet «Jeg representerer et nettselskap. Innrapporteringen utføres av et annet selskap.» Side 1 av 9 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet «Jeg representerer et nettselskap. Innrapporteringen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN

KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN www.domstol.no/aktorportalen INNHOLD: Pålogging... 4 Registrere bruker... 5 Startsiden... 6 Delegater... 7 Opprette ny sak... 8 Laste opp dokumenter... 10 Saksbildet... 12

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN

KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN www.domstol.no/aktorportalen INNHOLD: VELKOMMEN TIL AKTØRPORTALEN! Pålogging... 4 Registrere bruker... 5 Startsiden... 6 Delegater... 7 Opprette ny sak... 8 Laste opp dokumenter...10

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Brukerveiledning for innlevering i WISEflow

Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Denne brukerveiledningen går gjennom de grunnleggende sidene av å levere eksamen i WISEflow. Alle eksamensinnleveringer på MF gjennomføres i WISEflow. Studiekravsinnleveringer

Detaljer

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no 1 Innledning Portal for meddommerutvalg er en portal hvor kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt enheter) skal registrere sitt utvalg

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Veiledning til elektronisk søknad om påtegning - for norske rederier

Veiledning til elektronisk søknad om påtegning - for norske rederier Veiledning til elektronisk søknad om påtegning - for norske rederier Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målet er å tilby brukere

Detaljer

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Innsending på internett RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn. Vær oppmerksom

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Opplysninger om skjemaet

Opplysninger om skjemaet 1 Opplysninger om skjemaet Skjemanavn: Støttetildeling Registeret for offentlig støtte Rolle: Utfyller/Innsender Les mer om delegering av roller og rettigheter her Sikkerhetsnivå: Nivå 2 2 Innlogging i

Detaljer

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret.

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Før du går inn på www.altinn.no bør du finne frem følgende: - Skannet signert utdrag av referat fra siste avholdte årsmøte om valg av styre

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer