Elektronisk kamprapport. for lagledere/trenere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk kamprapport. for lagledere/trenere."

Transkript

1 ?LYets iif.ea! / Trøndelag Fotbalikrets Sesongen 212 Elektronisk kamprapport nnføring i for lagledere/trenere.

2 Unngår vil igjen si at alle spillere er forsikret. bruk av ikke spillerberettigede spillere, da lags og kamptropper hentes fra Målsettingen med innføringen er å gjøre fotbaliproduktet enda bedre for alle parter. Trøndelag Fotbalikrets vil fra sesongen 212 innføre elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. klubbens spillerregister i FKS (Fotballens nformasjons og Kommunikasjonssystem). Dette o Spillere benyttet, pauseresultat, sluttresultat, og event. kort. seniorklassene viii tillegg bytter og målskårere ligge. kampen. NNLEDNNG All kampinformasjon vil ligge tilgjengelig på i løpet av kort tid etter Kampinformasjonen hvilke spillere kan benyttes, hvem må stå over grunnet kort. kan ikke overdras til andre personer. Elektronisk kamprapport Side 1 Kontaktpersonen på det enkelte lag får tildelt Bru kernavn og Passord til FKS. Dette er personlig og gir lagene en god oversikt for planlegging inn mot neste kamp, bl.a.

3 sse såfoso. PÅLOGG NG Laget må oppnevne en ansvarlig person for Elektronisk Kamprapport Tilgang som Klubbruker i FKS (Fotballens lnformasjons og Kommunikasjonssystem) må etableres Logg på med følgende adresse: Do.ktop Terndn&vr M J,, ba.no Fdo Edd V F ols 4odp F6vcetes, Fll ÇFothknorEre,n. x F) fo og. p der, epplk onen, om med dr, hmpof g kppg,to,e, klobben) å ppi (,*n..ns,..hg.t epin dog hsnormg nå gp,erttoppe hnnq..drnn.sto,tam (pevion.) ho, fenihnnggselsk.p) FKSte. NFFC C A n_ nm,.,,,, eino n,4. åsa of4e,o. ris ( is.e Fsa,en tom OM.. _LJ mnsa i,, i Le n L klnbb Logg OtO ZEZZZJ dq1.,m er,%! wn! nusj Velg KLUBB fra menyen og legg inn BRUKERNAVN og PASSORD som er tildelt av Fotballkretsen, eller av klubbens Klubbadministrator. Elektronisk kamprapport Side 2

4 cftoutoo Citrit vedkom\endetår i en annen klubb, må det 7 mføres en o7spillei Registrer ny spiller, hvis vedkommende ikke finnes i registeret fra før. at Sjekk først om alle spillere er registrert i klubbens spillerregister, sjekk både aktive og inaktive. Elektronisk kamprapport Side 3 Start e R.i u.. trieks info...istftela 4 l29o95lichc L,frk,r,g.rr,tp, 14O14S..t1C Lg r.g Oi94Pj. L.,rk,r r rf.s io9.,1:ii LadO,l,n ):c29srji tgl 481 Lg,fo. ng F 12493f t L i r.; r1nr AntRil opier 542 kt opilorn / Fodeluntorl Foroknngotype :12 ringtp. F eh ) Menn 6 VO. Gole og ROdo kort Opplyn.ngo Arkl, Klubb Heimdal Fotbal LZF Fe Et Vew Fvc,kes, 1 re_dc;kop Ternn r online SPLLERE

5 > CG > > E i 4 4 E 4 c c J u, 1 > 1 4. b.d > E c u Ç Li (J) 1 q L V) LL LL i LL i il 4

6 Når du har valgt riktig lag, vil du få en oversikt over de turneringene laget deltar i, lagets kamper, lagets kontaktpersoner, anleggene dette laget har benyttet, og spillere som har hatt tilknytning til dette laget tidligere. Velg fane TROPP Her kan du slette illere og legge til spillere. Spillere blir da hentet fra klubbens spillerregister. Derfor er det viktig å s kke at alle s illere er registrert i klubben. Dr;kton Teminaberaer e htps oban.no M Cihiaon4rre pugrn i Fe Edrt Vrea Faones Too He, :1 Favontes., Fcbaern FrS Heimdal Fotballklubb xl Arkn, Cnbb Nenn VoLsen barn TornenngCr Kamper Personer Anlegg F F mamma t,.n Fa,b, la yngaa on M23129ANO M3691AN2 MO3O181ArDO3 M25187CN1 M1&O79C1RO3 la R 1 M1b nr21sgoerlo4 nro9o48f2 M Ml 3 cr3 rrr 1 Oppnn.r.g LU r [ J ( ( 1 i o C ri / dette skjermbildet administreres lagstroppen ved at draktnummer og event. draktnavn, samt posisjon for spiller legges inn. Dette kan endres gjennom sesongen.,jticaosoftofhceplct..i JPaesentmswnl jprl Elektronisk kamprapport Side 5

7 ETABLERE KAMPTROPP Velg fane KAMPER. Klikk på aktuell kamp det skal lages k imptropp til. Klikk på fane KAM TROPP OlkOP Ø. F1.M a. ;Yt, 7 WP\ 1 11 Heimdal Fotbaliklu b f.z. aoti,, 1, Z ,i,d ,d., , Fri l*242s1 H.,o,d r 1, l.ood.l d S,.d., 2Ö 7111., 1 1..,.,,, Tolk 174 lfll Heimdal Fotballklubb..,.., 1bb1.:7. 1.?... H.ood.,.,,a , Slrn4lmTF Mwdom,.. lr 422 g,.4oli C., å 1. f.s Elektronisk kamprapport Side 6

8 De ktop Te minalervrr DM Citnx onepu9n Kamptroppen kan administreres frem tf det klokkeslettet som står oppført. / / Elektronisk kam prapport Side 7 kamp. Når kamptroppen er hentet frem, gjør man det samme med ledere. Maks 6 ledere kan påføres pr. å R 9 i STFKBJLA &oscft ke t... Preneas1...lagets personer en tidligeka,.p Ran i Meibsis Heirridal (212422) Hent en leder H kamptroppen fra F i Antall spillere troppen: Mako antall tillatte spillere: 18...lagets bopp 14...uregisteert spiller )i..jrlubbens spillere #...en bdligere np Ran i Melhas Heirridal (212422) J ) Hent en spiller H lsornpfroppen fr kar mnprspp.sr Troppen k nr adrrrinriritreres franr til: r1.dW Opplysningjr Dommer Resubtt [endeloer Knpfropp Flenn Voksen Barn l(amp Hei dal Strindheim TF 2 Arki Klubb Forites e Fk Edit Yiew Favorites Tos Heip Q, lifi fotbaljno njrj,, so ii li s!41uj.j! 4 L åtr tidligere kamp i sesongen, fra iastron 1 eller fra klubbens spillerregister. dette skjermbildet etablerer man kamptroppen til gjeldende kamp. Spillere kan hentes fra en Ô F1it5 Heimdal Fotballklubb Fotbitilen rnforrnajo 2ÉF1K5 Fotb bris_inorrtio..jf5 Fotball $ inforrn..,

9 eimdnl ör r Når spillere er lagret kommer kamptroppen opp med muligheter for å vedlikeholdes. Her vii det kreves ulik håndtering videre ifht. om det er et senioriag eller et lag i aldersbestemt fotball. SENORLAG: Her skal det påføres posisjon på den enkelte spiller. De som ikke starter kampen benevnes med posisjon RESEVE. ALDERSBESTEMTE LAG: Her eet ikke nødvendig å gjøre noe da alle som står på kamprapporten blir å beregne som spillere som h\spilt kampen. Kamprapporten skries ut og bringe \eil kampen. D.sktnp Ten,innberver OM Ciivn. z:_.j*z: (Cl ti, i il 4i66loo L p1. Fdr 66, Vest F6vstRv Tosis FRtet C,J rtxs FOfb LdspOvulo 9K5Fs N kono Trd.ti FbOta l... Heimdal Fotbakub,,,, 4 nnn 4 Li.qq.3 4 udsis Klubb Komp Striodheim TF 2 Menn li,.,iii tieeiy.4 9e Onmeser Resultat lf.d.l.e Ksesptrnpp Kvinner i.ihk*nn.r Tropp.aoadmiVtiese, fram lii: 195 OtmOdlostso95* 2 l2426 Lille K.nt.n.pi..nkipfrnpp*vfr.i tidlignen knp Rsn i M&hvs...g.K. npp...knbbn.,pln.n...ur.gisb.rtlpill.r Ji Ji M vt.l spis,. i,spk.n i? Mvk. ntv hilst. spillnrsi ti h.9h7c tk 4.9v 7.uSv Tid. tti COOn*.. tw5ptsb&e.. 6iO tvbviivnvk \rad7rm Heimdal otballktubb 4 i 4 i #.t. ist.ntj br ;! r r r r r F r r r Chi Sh. r r r r ;p M231i*tAJt2 r r r r usooshsv6icos r r r r 956,.., 6a li., iio,? r r r r cü.ri b.u tt1t6cmo r r r r Lirgs., Chi r r r r i a s.a si,dios9i66i ;r;;. r r r r i. sr..o vn.vlis,n, r r r r.. Ai95.i..,.. ii 37,9556 r r r r. r r r r i95r 69 r r r r 5796 i. 6)157v 75 r r r r tlb.dip. MZhiClFiOb r r r r oi..., vn,us,onu.o, r;;w. r i r r 5,6,. o,.,p.vo nos,2,a,innr r r r r n95.9n r r r r noi,,,u. 76,77576 r r r r.....,t. Elektronisk kamprapport Side 8

10 Da; 2f3.2O 22,3 a kamptropp er registrert. iji ndn Tf: mpnr. 12:2:: Sut.L PJUt.D. NFF KAMPRAPPORT Eventuelle endringer på kamprapporten gjøres manuelt. Kamprapporten leveres til dommeren. Det er hjemmelagets ansvar å skrive ut et eksemplar av den endelige kamprapporten, der begge lags Før kampen: Elektronisk kamprapport Side 9 Hjemmelag sender inn kampresultatet på vanlig måte via SMS til tjenestenummer 233. Det er hoveddommers ansvar å sluttføre kamprapporten ved å registrere disse data i FKS. av lagene skal påføres kamprapporten. signere den. Spillere som ikke har spilt strykes over med penn. nnlevering av event. protest fra ett Ansvarlige lagledere fra begge lag og hoveddommer samles for godkjenning av kamprapporten ved å tilleggstid 1. og 2. omg. Hoveddommer oppdaterer kamprapporten manuelt ved å føre på pauseresultat, sluttresultat og event. kort. kamper i seniorklassene skal i tillegg målskårere og bytter påføres, samt anvendt Etter kampen: Lrl p Do(WTW: DomrrU6dr All ooawnlr2, A,r: OO:tC Wslre Vr hlfi. rn L.dW. g r,.n.b+nkw t tc.n :Qffp :Kp OC 2 V PNU:éC ÇAWPk&P)R!.ELEKRCl3P. UE;JCl % 11JE..,r4.,O T PDTEST... ;rlerlr. PeO,rxrEE r Erh yad r32r KAMPRAPPORT

11 4. Fk e, To Ho4 9 fotbd.,, rr, pçf,r,pfj,ldd54&232 (ln1p1kta fopbalno e )ktoç, Tnr,,r, OM Cito 8e, Fntballfn,hood Trykker man på kampnummeret på terminlista, så kommer dette skjermbildet opp. Dette er en speiling av det som er lagt inn i FKS av lagene og hoveddommer. Elektronisk kamprapport Side 1 Eventuelle uoverensstemmelser tas direkte med Trøndelag Fotballkrets. e R P1 o tdl1 e ic.ong,rakta Fotbd.n... J. acit ê.t FFFF 1 MA 154,e Dresland eo 8tr 44 Er4id inge Asen Thnmas Holmsve RosO Oktsen Ma55 OtSds Mats HauQen MllOS B18164 MoslaD Lals mb Fa4aune1 ErlkFo,s1 in 1u1dr Sikw Ek Ln/æ Cnsan Fu M4,ea$ Puson Anr Blakslao T Ane1 Sloipnes 121 S.nd 2412 T 51184U81M 2 fr ,M 1 tl114o( 4.M.P.l2l!l 2 & leiiiidal Strindheiiii F 2 2 2V d4 dpxl 12 2 HEMDAL STRNDEM TF 2 F5FbF. KAMPFAKTA PÅ

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner Elektronisk kamprapport - FIKS V2,0 Brukermanual Oddsenligaen / 1.div Kvinner Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold... 5 3 Tilgang

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS For å komme til den gamle delen av Fiks dere kjenner. Trykk på Start klubbklienten For å komme tilbake trykk Min Fiks 1 For å administrere brukere trykk på

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

Instruktørportalen - dokumentasjon

Instruktørportalen - dokumentasjon Instruktørportalen - dokumentasjon Forberedelser / ta i bruk portalen: Etter bestilling av instruktørportalen mottas en epost fra ibooking med senterets egen link til portalen, brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Forsikringsadministrasjon i FIKS

Forsikringsadministrasjon i FIKS Forsikringsadministrasjon i FIKS Lisensregistrering ble 1. mars 2010 flyttet fra Verktøykassen i Klubben Online (KO) til Fotballens Informasjon og Kommunikasjonssystem (FIKS). Hva betyr dette systemmessig?

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft

Detaljer

Zpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene.

Zpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Zpider WebShop Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Du kommer nå til påloggingsbildet for Flis Fram AB. Skriv inn Brukernavn og

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer