Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013."

Transkript

1 Frogn Kommune v/ Martin Tjugen Lundby Drøbak Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Vi viser til mail fra Frogn kommune datert hvor Verneforeningen blir bedt om å komme med innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Verneforeningen Gamle Drøbak har gjennomgått planen og vil komme med følgende innspill: Både i og utenfor vernesonen finnes det en rekke stier. Foreningen har registrert i alt 80 slike stier. Vi har foretatt en registrering på 1980 tallet og en i Det vi ser er at flere av stiene som ble registret på 80-tallet er borte. Dette har skjedd gjennom utbygging og gradvis privatisering. Flere av dagens stier er også utsatt for slikt press. Skal disse gamle stiene og snarveiene sikres for ettertiden, bør de merkes, tegnes inn på kart og juridiske sider må avklares. Verneforeningen Gamle Drøbak fikk sammen med Frogn kommune i 2002 merket 5 stier i Vernesonen. Ytterligere 5 stier er tegnet inn på kart i Kommuneplanen fra år 2000, men er ikke merket. Verneforeningen Gamle Drøbak har nå foreslått merking av disse 5 stiene og at ytterligere 18 stier blir tegnet inn på kommuneplankartet, og etter hvert merket.. Kystkultursti: Vi ville også peke på at det er et stort behov for å utarbeide detaljerte planer og utbyggingsprogram for kystkulturstien gjennom Drøbak. I denne forbindelse er det viktig å bruke så mye som mulig av den gamle Poststien mot Hvitsten, og få koblet sammen stiene som går sydover langs fjorden. Her er det flere steder gjort utbygging av tideligere eiere som hindrer ferdsel samt at stiene går over privat område. Verneforeningen Gamle Drøbak foreslår derfor at arbeidet med å sikre stiene i og rundt Drøbak tas inn i tiltaksplanen.vi vedlegger vårt arbeidsnotat vedrørende. registrering av stiene slik det foreligger i dag. Vennlig hilsen VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK Ivar Andreas Høivik

2 Ajourført:5.aug.2013 ARBEIDSNOTAT TIL STYRET: STATUS STIENE. Historikk: På 80-tallet tok Torkildsbyen og Ullerud vel initiativ til en kartlegging av stier i Frogn kommune. Frogn kommune nedsatte et utvalg til å se på saken: Utvalget for registrering av stier og turveier i Frogn. Arbeidet førte ikke til noe konkret. Verneforeningen foretok en kartlegging av stier i Drøbak og omegn. Dette arbeidet forelå i notats form i Stiene ble befart på nytt våren 2012 og Sti-beskrivelsene ble oppdatert. Stiene innenfor antikvarisk verneområde ble tatt inn i reguleringsplanen av år 2000, og inntegnet på kartet i forbindelse med dette. (Se kartet på vår hjemmeside under verneplan.) I sitt videre arbeid vil Verneforeningen prioritere arbeidet for å få vernet og merket stiene innenfor antikvarisk verneområde i og med at det er her vi har vårt mandat. Øvrige stier er også viktige og verneforeningen vil sekundært bidra som pådriver for å verne også disse. I første rekke vil stiene opp fra Vestbyveien, Bråtan og opp til Sogstikollen være blant disse. Kystkultursti: Det ville også være ett interessant prosjekt i forbindelse med etableringen av en kystkultursti å bruke så mye som mulig av den gamle Poststien mot Hvitsten, og få koblet sammen stiene som går sydover langs fjorden. I 2002 ble 5 av stiene i verneområdet merket i samarbeid med Frogn kommune. Disse stiene fremkommer under. Skilting av stier: Ola Borg, Osloveien 23,Mob: ,sitter på Logoen til de merkede stiene, og kan redigere tekst og navn. Selve Skiltene produseres av Logotrykk, og kostnad pr. skilt er kr. 630,- Merkede stier i verneområdet: 1. Sted Fiskekroken- Fra Kinoen og ned til Havnegata 3. Beskrivelse Stien er i god stand og asfaltert. Flere hus har sin adkomst denne veien Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgate 32 Badeparken (ved Parrgården)

3 Beskrivelse Stien går inn nord for nr. 24. Den følger først asfalt/grusvei ned til garasje i nr. 24, og deretter på gressbakke ned mot Badeparken Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Havnebakken - Kroketønna Beskrivelse Stien starter nord for Havnebakken 7. Bred med en trapp midt i. Mye brukt av folk som skal opp/ned til Havna Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgt Badeparken mot fontenen Beskrivelse Bred sti med hekk på begge sider. Mye brukt og i God stand Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgt. 39 Sorenskriver Ellefsens vei 18 (Geitestien) Beskrivelse Stien er bratt, ca 50 meter, gjerde på begge sider. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000 Forslag til flere merkede stier i verneområdet 1. Sted Torget v/handelshuset inn til Vinmonopolet i Wienerebrødkjæringa Beskrivelse Man går inn fra Torget mellom Eiendomsmegler og Fiskerøkeriet og kommer ned i Wienerbrødkjæringa Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Det er viktig å få sikret denne gjennomgangen for ettertiden. 2. Sted Fiskerkroken 5 Havnegaten 7. (Bak hus med gallionsfigur) Beskrivelse Stien starter vis a vis Fiskekroken 5, går over et åpent område og inn mellom husene Havnegaten 5, 7 og 9. Helt i enden mot Havnegaten er det satt opp en port, likeledes er det plantet Tuja hekk, eier her har tidvis satt havemøbler ut i stien slik at inngang til stien ser privat ut. Beboere i nr. 5 har den siste tiden kontaktet verneforeningen og gjort oss oppmerksom på at de bestrider at dette er en sti til almen ferdsel og at de vil motsette seg en åpning/merking av stien. I brev til kommunen i forb. Med kartforretningen (4 sider) fra tidl. Leder i Verneforeningen Per Willy Færgestad er det gjort rede for historikk og eierforhold til grunnen stien går. Konklusjonen her er at Stien går på kommunal grunn. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Her er det også avholdt kartforretning, slik at det gjenstår kun å sende ut nabovarsel før stien kan merkes. Det er viktig å få en juridisk avklaring på almenhetens rett til å bruke denne stien en gang for alle.

4 3. Sted Tranga og utløper til Damveien 11 Beskrivelse Tranga går fra Storgata v/ Kinaresturanten opp til Osloveien. Det går også en utløper fra Tranga opp til Damveien 11. Bred og i god stand. Stien er i daglig bruk, og brukes av mange som er snarvei. Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000 På grunn av mulig bygging øverst i Tranga er det viktig å få sikret denne srien NB- Det skal bygges to nye eneboliger på eiendom øverst i Tranga. Hva med adkomst til disse, kontra stien? 4. Sted Badehusgata 21 off. strand (v/hvistendalstomta) Beskrivelse Stien går fra Badehusgata i trapp ned til off. strand Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Forslag til opparbeidelse av gammel sti som har ligget brakk: 5. Sted Hamborgveien 7 Badehusgata 14 Beskrivelse Stien følger veien inn til Hamborgveien 7, og gikk så over fjellet som ble kalt Ulaåsen til Badehusgaten 14. Forrige eier her fylte ut stien og gjorde den ubrukelig da han ikke ønsket ferdsel over tomten. I Hamborgveien 7 møter man en port satt opp på kommunens grunn og man føler at man trår inn på privat grunn. Det er også av en tidl. eier satt opp et uthus på kommunal grunn som delvis sperret stien. Nåværende eier i Hamborgveien er villig til å fjerne porten. I Badehusgata 14 er stien nå regulert og tegnet om på grunn av nybygg. Dette ble gjort i forbindelse med reguleringsaken på nr 14. Stien har av disse årsaker ikke vært i bruk på en del år. Det vil kreve noe arbeid på begge sider for å åpne den igjen. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000, senere omtegnet i forhold til nybygget på tomten. Her må det gjøres en jobb, da stien ikke eksisterer i dag, dessuten er den som sagt tegnet om i forb. Med nybygg. Forslag til ytterligere merking av stier: 6. Sted Storgaten 2 Osloveien 3 og Stubs vei Klokkebakken Beskrivelse Stien starter mellom gamle politihuset og Joar foto og kommer opp ved Osloveien 3. Mye brukt og i God forfatning Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Damveien 3/5 Stubsvei 7 Beskrivelse Stien går inn mellom nr. 3 og 5. Kort stikkvei over til Stubsvei. Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Vindfangerveien Husvikveien (Bentsebakken) Beskrivelse Stien går mellom Vindfangerveien 2 og 4, og som markert Sti helt ned Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Denne er asfaltert og er skiltet. Spørs om noe ytterligere merking trengs.

5 9. Sted Seierstenveien Holmåsveien - Osloveien Beskrivelse Hensikten er at man skal kunne gå inn fra Seierstenveien og ned til Holmåsen og videre ned til Osloveien. Fra Holmåsen kan man også gå ut Akershusveien til Buggebakken. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Man går helt inn Holmåseveien tar til venstre og kommer ut på fjellet. Man kan så følge fjellet helt ned til den nyanlagte veien Holmåsen terrasse. Her er veien sprengt ned i fjellet, slik at man må anlegge en trapp for å komme ned fra fjellet og ned i Holmåsen terr. Så kan man gå ut i Osloveien. Som alternativ rute kan man i stedet gå ned Buggebakken, inn Akershusveien og over i Holmåsen terr. Iflg. Nabo har det gått en sti fra innerst i Holmåsveien og ned til Akershusveien. Denne er nå borte p.g.a utsprenging/bygging. Det skal i flg samme nabo også ha gått sti nedover fjellet mot Osloveien. Denne stoppes p.g.a utsprenging av veien Holmåsen terrasse. Sted 10. Anton Thoresens vei 3 Bråtanveien 14 (Bråtanstien) Beskrivelse Stien er i god forfatning og brukes av mange, Går over i lang trapp Avklare hvem som har ansvar for vedlikehold 11. Sted Jørnsebakken 15 og ned til gamle losstasjonen Losstien Beskrivelse Ant. Lite brukt. Øverste del lett å gå, kommer så over i bratt skråning som er noe steinsatt (trappetrinn) Stien fortsetter over innkjøring til Losstasjonen og mot liten badestrand i enden av bussgarasjen. Stranden er nå gjerdet inn, og skilt Privat område satt opp. Tiltak Eiendommen er kjøpt opp av Olav Thon, og det er store utbyggingsplaner for området. Adgang til området/strand må avklares. Her må man være OBS. 12. Sted Jørnsebakken 15 og ned til brygga Beskrivelse Stien er asfaltert. Tre trapper med smijernsrekkverk. Mye brukt av folk som skal med buss Eiendommen er kjøpt opp av Olav Thon, og det er store utbyggingsplaner for området. 13. Sted Gulliksbakken 6 Sogstikollen/Sogstiveien Beskrivelse Stien begynner i Gulliksbakken 6 og ender Nord for Sogstikollen 1. Stien ligger i Brunskogen Viktig nå i forbindelse med ev. utbygging i Brunskogen 12. Sted Gulliksbakken - Tverrkjeglaveien Beskrivelse Stien går fra Gulliksbakken 6 til Tverrkjeglaveien 10/12. Den er tydelig og mye brukt Viktig nå i forbindelse med ev. utbygging i Brunskogen

6 15. Sted Osloveien Tverrkjeglaveien 16 Beskrivelse Stien går opp fra Osloveien via en murt trapp ved Smedens utsikt. Deretter over i en trapp opp til en gressbakke på nordsiden av nr. 16, langs gjerdet og ut i Tverrkjeglaveien. 16. Sted Osloveien - Høyenhallveien Beskrivelse Stien går fra Osloveien 33 og til Høyenhallveien 16. God stand. Mye brukt. Tiltak Stien er godt vedlikeholdt og nylig oppgradert med asfalt. Opprettholdes og merkes. Bør skiltes. Fotgjengerfelt over Osloveien bør vurderes. 17. Sted Høyenhallveien Tverrkjeglaveien 9 Beskrivelse Stien går først mot sør, så mot øst og deretter mot sør igjen. Godt markert med gjerder og busker. 18. Sted Chalmers vei/ Øvre del av Flatåsen Fra Løktabakken til Sogstikollen Beskrivelse Opparbeidet, mye brukt Enkle Stier Drøbak syd: 19. Sted Gunnar Isachsens vei: Jørnsebakken - Wilhelmsbakken Beskrivelse Stien går fra Jørnsebakken 35/Vestbyveien 41 og til Wilhelmsbakken4/baksiden av Vestbyveien 45. en del går av midtveis og ned til Strandveien 26. Stien er godt opparbeidet med gjerde på begge sider. På oversiden er det en gammel mur hele veien. En eiendom nedenfor stien får en sti på hver side og heter derfor naboløs. Stien/veien er oppkalt etter major Isachsen som bodde i Vestbyveien 45.. En del av denne stien kan muligens være en del av den gamle poststien mellom Hvitsten og Drøbak. Stien er et godt alternativ til å gå i den trafikkerte Vestbyveien over Kjellgrensletta Er tegnet inn på kart i kommuneplanen av Sted Jørnsebakken 36 Jørnsebakken 28 Beskrivelse Stien er først innkjøringsvei for flere eiendommer og går så over i en bred sti som ender ut i en trapp i Jørnsebakken. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000 Sted Jørnsebakken hvis av vis 23 opp på oversiden av parkeringsplass. Beskrivelse Det går opp en vei på oversiden av parkeringsplassen på stedet. Denne veien ender i Anton Thoresensvei og Petersbakken. Ca 30 meter opp i denne veien finner man restene av en murtrapp. Fra denne trappen skal det ha gått en sti opp mot høyre. Denne stien følger ett gjerde og ender opp i adkomstvei til eiendommer over (Jørnsebakken 24 og 26). Iflg. Noralv Teigen var denne stien mye brukt av folk som kom for å se husene på Bråtan. Når man kommer opp på toppen av stien har man fin utsikt over Bråtan og Fjorden. Stien er i dag helt gjengrodd, og er vanskelig å finne hvis man ikke vet om den. Den kan eneklt

7 åpnes ved å fjerne kratt og brennesler. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Vestbyveien og Sogstikollen Beskrivelse Stien går fra Vestbyveien 46/48 og til Sogstikollen 25. og en stidel ut v nr. 27/27b. Stieen starter med en trapp, steinmur og gjerdestolper mot nord og Ingenting mot sør. Etter 50 meter står en lyktestolpe midt i stien. Etter ca. 75 meter begynner stien å bli bratt. Etter ca. 100 meter blir det en del kvist og kjerr. ca. 20 meter før toppen av stien står det to trær i stien som hindrer veien.. Verne foreningen hadde en dugnad her i 1991, hvor en del kjerr ble fjernet. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Stikantene bør ryddes, og trærne før toppen bør fjernes. Dette må avtales med grunneier (Nordre Sogsti gård) 22. Sted Torkilstranda Beskrivelse Det går flere stier i ulike retninger på dette friområde. Det er viktig at disse blir tatt vare på. 23 Sted Elleveien - Vårstigen Beskrivelse Stien går fra Elleveien 10 til Vårstigen 17. Til å begynne med går den sammen med inngangsveien til nr. 10 og deretter tydelig opp til Vårstigen. Stien brukes av de som bor i Vårstigen Tiltak Opprettholdes og merkes 24. Sted Vårstigen - Elleveien Beskrivelse Stien går fra enden av Vårstigen til Elleveien 20. En del av stien går i trapp. Det er gjerde på begge sider, uten om den øvre delen, hvor det kun er gjerde på nedsiden. På oversiden er det bratt fjell. Tiltak Opprettholdes og merkes 25. Sted Harestien 8 - Torkildstranda Beskrivelse Stein går av fra Harestien på nordsiden av nr. 8 og på sørsiden av Elleveien 25, videre ned og rundt Harestien 3, ned langs gjerdet og ned til den nederste svingen i Badeveien Tiltak Opprettholdes og merkes 26. Sted Harestien 9/11 - Torkildstranda Beskrivelse Stien starter mellom 9/11 og går ned til friområdet på Torkildstranden. Stien er utydelig? Stien er faktisk merket med skilt i begge ender, men den er helt gjengrodd og helt umulig å se. Hvilket tyder på at den heller ikke brukes Tiltak Stien må ryddes og tråkkes opp på nytt. 27. Sted Klokkeveien - Torkildstranda Beskrivelse Stien starter i Klokkeveien 7, en liten sidevei ned fra Harestien. Stien går mot

8 Nord med ett gjerde på østsiden og en mur på vestsiden. Der stien kommer ut på Friområdet deler den seg i 2. Den gamle post stien gikk i nærheten her. Tiltak Opprettholdes og merkes 28. Sted Elleskjærveien 22 - Elleskjær Beskrivelse Stien er til å begynne med felles med innkjøringen til Bringsværs eiendom og deretter i kanten av denne eiendommen og ned til stranden. Tiltak Opprettholdes og merkes 29. Sted Fyrveien - Ellestrand Beskrivelse Stien starter vis a vis Fyrveien 12, følger asfaltert vei nedover. Tar av frå denne til venstre og går i en sving langs kanten av en hytteeiendom og ned til stranden. Stien er tydelig og brukt av folk som skal bade. Tiltak Opprettholdes og merkes 30. Sted Fyrveien - Elleveien Beskrivelse Stien går nord der Fyrveien slutter. Man må her inn på eiendommen til Brox. Det er anlagt gressplen og man må gå nordover over denne for å finne stien i skogkanten. Stien går nordover gjennom skogen. Den er meget utydelig. Etter ett godt stykke kommer stien ut av skogen ved en liten slette syd for våningsbygningen på Søndre Elle gård. Herfra skulle den iflg beskrivelsen gått rett øst og kommet bratt ned i Elleveien rett overfor Kloakkrenseanlegget. Det lot seg ikke gjøre å finne noen sti her. Tiltak Det spørs hvor interessant det er å etablere denne stien igjen? 31. Sted Rådyrveien Ellelia 12 Beskrivelse Dette er en gammel godt opparbeidet, men noe ujevn Sti. Den er ca. 30 m. lang og forbinder de to veiene. Tiltak Opprettholdes og merkes 32. Sted Ellelia 12 - Ellestien Beskrivelse Tydelig markert sti. Ved øvre del, på vestsiden er det skilt ut tomter. Stien er fortsatt tydelig i bruk. Den er skiltet i begge ender. Tiltak Opprettholdes. Skiltene kan med fordel fornyes 33. Sted Fyrveien Elleodden/Arne Høilands strand Beskrivelse Stien starter der Fyrveien slutter. Denne stien har vært forsøkt stengt i forb. Med bygging av en garasje. Det ble inngått avtale med kommunen og stien markert med skilt. Første del er tydelig, går så over svabergene. Når man kommer til skogen på odden er igjen stien tydelig og det går an å følge den bratt ned til Skiphellestranden. Dette kan være en del av den gamle poststien. Her går Stien delvis over privat eiendom, men det er lagt til rette for bruk av stien Tiltak Opprettholdes og merkes i samråd med grunneier. 34. Sted Vestbyveien 93 Nordre Elle gård Beskrivelse Stien starter øst for nr. 93 og følger innkjøring til hus bak. Tar så til venstre

9 gjennom skogen. Kommer så ned mot gården hvor stien er lagt med en liten mur på siden og steinsatt. Stien kommer ut nord for våningshuset. Totalt er stien ca. 400 m. og har ant vært en hovedsti til gården fra gammalt av. 35. Sted Arne Høilandsvei - Vestbyveien Beskrivelse Stien går gjennom gården og følger deretter innkjøringsveien til gården. 36. Sted Løkkedal terr. - Ekornveien Beskrivelse Stien starter innerst i Løkkedal terr. Den går først langs en garasje og deretter ned til Ekornveien, en sidevei til Vardeveien. Stien er godt markert. 37. Sted Vestbyveien 96 Skogveien 23 Beskrivelse Stien starter i Skogveien 23 og går ned til Vestbyveien 96. Stein starter i første sving av Skogveien nordre del og er først en forgreining av Skogveien. Midtveis er det lagt opp en trapp. Stien snor deretter mellom trær og steiner ned til Vestbyveien 38. Sted Vestbyveien - Skogveien Beskrivelse Stien går fra Vestbyveien 68/72 til Skogveien nr. 8 og følger innkjøringen til denne eiendommen ut til Skogveien nr. 4. Det er usikkert hvor godt denne er markert midtveis. 39. Sted Bak Sogsti Aldershjem og over til Ekeveien Beskrivelse Her er Ekesvingen bygget ut, og det går nå flere tråkk fra Sogsti Aldershjem(Skogveien) og over til Ekesvingen og fra Ekesvingen går Ekeveien. Tiltak Denne stien har etablert seg selv p.g.a utbyggingen i området. 40. Sted Ekebakken - Tiurveien Beskrivelse Stien starter v/ekebakken 8 og går inn i skogen og langs gjerde til denne eiendommen. Deretter langs en del av de nye eiendommene på Skorkeberg og ut i Tiurveien. Den siste eiendommen holdt på å opparbeide plen?????? 41. Sted Ekebakken - Skorkebergåsen Beskrivelse Stien tar av ved Ekebakken 8 og følger samme trase som stien over. I et Stikryss hvor også en sti går mot øst og ned til Trolldalen, tar denne stien av mot vest og går bort til enden av Skorkebergåsen. Stien er en tydelig Skogsti 42. Sted Skorkebergåsen - Askveien Beskrivelse Stien starter i enden av Skorkebergåsen og går mot vest over øvre del av jordet til Gets, opp igjen i en liten skog og over en åsrygg og ned i en sidevei fra

10 Askveien som går inn syd for nr. 5. Delvis trangt mellom husene. Stien er tydelig i bruk 43. Sted Skorkebergåsen - Ekeveien Beskrivelse Stien går midt jordet til Gets, mot syd og kommer ut i Ekeveien øst for nr Sted Askveien - Rogneveien Beskrivelse Stien starter der Askveien slutter og man kan gå over til Skorkeberg. Kommer ut v/ Rognveien Sted Askveien Rogneveien (2) Beskrivelse Stien går fra Askeveien 2. og kommer ut mellom Fagerhøy, Rogneveien 1. og Rogneveien 3 Stien er en del av Den gamle Rodevei mellom Vestby og Drøbak.. Den har vært i bruk fra gammelt av. Vestbyveien på nedsiden kom først i Tiltak Grunnen ble solgt frå Reidar Fæste til en hytteeier, Rolf Eng for ca. 40 år siden, som i 1958 bygget en enebolig på tomten. Han forsøkte å stenge stien, men den var så mye i bruk at den ikke lot seg stenge. Brukerne rev ned og fjernet stengsler. Stien ble mye brukt av alle de skolebarna som brukte stien til og frå skolen Bjørheim kjøpte så tomten av Rolf Eng, og det ble satt opp ett hus til på eiendommen. Bjørheim var også negativ til stien, og det er en tvist mellom Bjørheim og Frogn kommune. Kommunen påla ham i 1990 om å tinglyse en erklæring om at allmenheten skal kunne bruke stien, noe Bjørheim ikke godtok. Iflg. Tidl nabo sendte Bjørheim for noen år siden ut ett nabovarsel hvor det gikk frem at Kommunen nå skulle ha overtatt ansvaret for stien. Men i flg. Bjørheim fikk kommunen ett tilbud om å overta Stien på visse betingelser. Disse ble ikke fulgt opp, og Bjørheim trakk så tilbudet tilbake. Nå i løpet av juni 2012 har Bjørheim lagt opp en steinhaug som delvis sperrer stien, og fungerer som en sjikane. I Juli ble det fylt ut nok 1 meter inn i stien i forb. Med garasje. Omtalt flere ganger i amta bl.a Adresse: Rogneveien 3 Opprettholdes og merkes. Kommunen bør avklare lovligheten av disse utfyllingene, Ev. gi pålegg om å fjerne dem. 46. Sted Sogstiveien - Skogveien Beskrivelse Stien gikk bak gamle Sogsti skole og opp til aldershjemmet.(1992) Denne stien er borte på grunn av byggingen av Sameiet. Det er anlagt en gangvei lengre opp som erstatter denne Stien. Denne er ikke fullført og stenges av et Gjerde inn til aldershjemmet(skogveien 35) Skogveien 35(aldershjemmet er nå lagt ut for salg. Gangveien må fullføres av kommunen, gjerdet rives.viktig at dette gjøres nå før ev. salg. Kommunen er tilskrevet av VF om dette.

11 47. Sted Vestbyveien - Sogstiveien Beskrivelse Stien starter mellom nr. 58 og 54 og går til Sogstiveien 109. Første del følger innkjøringen til eiendommene 56b og 58 og tar deretter bratt opp til venstre for 56b og følger grensen til 56 b, deretter 56 og.her det gjerde på begge sider. Stien går deretter over i tilkjørings vei for Sogstiveien 103,105 og Sted Sogstikollen - Sogstiveien Beskrivelse Stien går fra Sogstikollen 26 og til Sogstiveien 103. Stien er nærmest ett tråkk som går i sydenden av jordet til Sogsti gård. 49. Sted Sogstiveien - Tomtefaret Beskrivelse Stien tar av litt nord for innkjøring til Sogstikollen. Her er det bygget og blitt vei der stien opprinnelig gikk. Passasjen ned mot Sogstikollen bør merkes, da den lett kan bli del av en eiendom. 50 Sted Sogstiveien Beskrivelse Regulert sti over eiendommen Gnr 71, bnr 502. På Nordøstlig kommer en ned Trollstigen og krysser Sogstiveien ved ny fotgjengerovergang. En går gjennom boligfeltet og ut på vestsiden, hvoretter en følger gangvei sydover på det tidligere jordet. På høyde med Nordre Sogsti Gårds gamle våningshus tas det til vest, går foran en lavblokk og inn i skogen. En kommer ut på Sogstikollen, som krysses og en kommer ned til Brunskogen. Her går det sti rett ned til Chalmers vei, og det er tilknytning til skogens øvrige stisystem. Tiltak Merkes fra Sogstiveien til Sogstikollen. 51 Sted Sogstiveien Gamle Oslovei Seiersten sentrum Beskrivelse Går inn som vei til eiendommer fra Sogstiveien mellom nr. 23 og Eienbu. Innerst går den over i sti til høyre mellom to eiendommer og man følger gjerdet her og kommer ned til Gamle Oslovei, over Gml. Oslo vei og man kommer ned på baksiden av Siersten Sentrum (Pizzabaronen) 52. Sted Bråtanveien - Brunskogen Beskrivelse Byggeplaner Viktig å gjøre dette før området blir bebygget. Enkle Stier Drøbak Nord: 53. Sted Grandeveien Furuveien ( Konglestien ) Beskrivelse Starter vis a vis Grande aldershjem, opp trapp, over Grandeveien og opp vei og trapp til Furuveien.

12 54. Sted Konvallveien - Solveien Beskrivelse Stien starter på sydsiden av konvallveien 5. På motsatt side går det en sti opp til Batteriveien. Stien går ned på nordsiden av nr 9, og den første delen er belagt med asfalt Går så over i grus og en lang bratt trapp for deretter å bli grusvei ned mellom Solveien Sted Konvallveien - Skrivergårdsskogen Beskrivelse Konvallveien er i dag bredt og godt anlagt som skiltet gangvei. Den går på oversiden av feltet Skriverskogen og ned til gangstien ved Drøbak skole/rådhuset Tiltak Problematiske Stier: 56. Sted Badehusgaten sameie. (Gamle Hvistendahl) Beskrivelse En sti gikk ned til kaikant og en Sti til badestrand. Sameiet har steinlagt gårdsplass og satt opp port mot Badhusgata. Det er også satt opp skilt med privatområde og ingen adgang. Det er uenighet mellom sameiet og kommunen hvordan allmennhetens adgang til området skal forståes. Tiltak Skilt og port fjernes. Allmennhetens adgang presiseres. 57. Sted Seimbakken 12 - Villaveien Beskrivelse Stien begynner som en vei inn til flere eiendommer, bl.a. Seimbakken nr. 12. Fra nr. 12 går stien langs mur/gjerde gjennom en frukthage og opp på baksiden av huset tett inntil et lite utbygg. Stien går videre opp mellom eiendommene Villavn. 14 og nr. 17. Det er ikke mulig å se noen sti her. Villaveien 17 har laget en steinsti langs blomstene, men denne ser privat ut. Det er mulig å gå denne stien. Tiltak Målebrev må skaffes, Kommunen/kjentmann må påvise stien. Berørte parter kontaktes for avklaring. 58. Sted Strandveien Johanne Dybwads vei Beskrivelse Stien går inn nedenfor Strandveien 29 og følger veien ned til Spro-stranda. Den går opp trappa til Strandveien nr. 27 (Lopphullet) og går kloss opp til inngangen til denne eiendommen. Denne trappa ble utbygget og gjort større på 1950-tallet, og man føler at man trår inn på privat eiendom. Videre går den over et åpent område og bort til Johanne Dybwads vei. I denne enden har noen satt opp ett skilt med privat Tiltak Stien må merkes. Dialog med grunneierne? 59. Sted Johanne Dybwads vei Carl Størmers vei Beskrivelse Stien er en del av den gamle postveien. Denne del av stien er ikke markert. Den

13 går inn på eiendommen til Wilhelmsens idrettslag. Her har W. bygget ut nærmeste hytte Havestua på tvers av stien, så man må gå rundt. Videre er det satt opp gjerde fra Havestua og stien følger dette gjerdet. Foreløpig står gjerdet åpent her, men er klargjort for å stenge. Videre er stien tydelig frem til Neders i Carl Størmers vei. Åse Torp på Villa x, kan mye om dette. En nabo er også villig til å avstå grunn for å legge Stien om Havestua. Åse Torp: Flere av Stiene nordpå er merket av vellet med treskilt. Jan Erik Holter/Jorun Holter har vært engasjert i dette. Tiltak Stien må merkes. Dialog med Wilhelmsens Idrettslag? 60. Sted Carl Størmers vei - Sjøstuveien Beskrivelse Stien er en del av den gamle postveien mellom Hvitsten og Drøbak, og denne biten ble kalt Brennesle-stien. Her har det vært konflikt, men stien fremstår i dag som åpen. Den går mellom to oppsatte gjerder og er merket av nabo. Tiltak Stien må merkes. 61. Sted Sjøstuveien - Torkilstranda Beskrivelse Første del av stien går inn innerst i Sjøstuveien til ventre for nr. 19 og følger denne eiendommen, langs gjerde og mur over til Rosekollen. Her der veien godt opparbeidet. Den kommer så ut på en vei som hyttene ved Rosekollen bruker. Man kommer deretter til en gammel steinmur som har gått langs det gamle jordet til Løkkedal Gård. Det er tydelig merke i muren hvor man har gått over. På den andre siden av muren er det satt opp et tregjerde helt ned til Festestranda langs det som var jordet til Løkkedal gård. Dette jordet er nå delt opp i tomter og utbygget med hus og opparbeidede hager. Stien har nok opprinnelig gått over jordet. Muligheten for videre ferdsel i dag er å følge hytteveien/gjerdet ned til Fæstestranda og gå stranda over til Torkildstranda. Man må da over et parti med svaberg, noe som kan bli problematisk ved høyvann. Det er også satt opp gjerder for å hindre ferdsel på oversiden av svaberget. Her må det gjøres en jobb opp mot grunneiere for å få etablert en fremkommerlig sti fra Fæstestranda til Torkildstranda. Tiltak Kart må skaffes for om mulig påvise hvor stien har gått. Fæste/grunneier kontaktes for om mulig å få til en etablering av stien igjen. Stier som er borte enten p.g.a bebyggelse, utbygging eller rett og slett ikke er i bruk: 1. Sted Torgaten 3 Råkeløkkaveien 9-12 Beskrivelse Stien gikk inn mellom Tregården og Folkøy og kom opp ved enden av eldreboligene v/råkeløkka. Den er nå blokkert av sameiet som er bygget inne på tomten. Tiltak Stien forslås strøket fra forslaget. Denne stien er tapt. 2. Sted Villaveien 6 Grandeveien 5 Beskrivelse Syd for Villaveien 6 (før koblingsboks og stolpe)går stien bratt opp. Etter ett stykke svinger den mot nord og følger kanten over eiendommene i Villaveien. Stien går bort til sydgjerdet til Grandeveien 5 og følger dette opp til Autovernet. Denne stien kan også nåes fra Øvre del av Villaveien. I dag er stien igjengrodd og ikke brukt p.g.a aurovernet. Den er også lite synlig. Tiltak Stien er i dag lite aktuell, da gangveier og undergang har overtatt funksjonen.

14 3. Sted Gamleveien(Sogstikollen) Sogstiveien 75 Beskrivelse Da hele Sogstijordet nå er bebygget, eksisterer ikke denne lengre. I og rundt boligfeltene er det etabler nye veier, og stier. Tiltak Denne Stien er borte. 4. Sted Vestbyveien Ekeveien (Tømmerrenna) Beskrivelse Dette er en forlengelse av Ekeveien. Går som bred sti ned til Vestbyveien. Denne stien er stengt ved bygging. Det har vært rettsak med naboer om dette, hvor naboene tapte Tiltak Stien strykes fra forslaget. Denne stien er tapt. Denne stien er stengt ved bygging. Hadde samtale med Solveig Moberg i Ekeveien 10. Det har vært rettsak med naboer om stengingen av denne stien,som naboene tapte 5. Sted Belsjø terrasse/follo Museum Ullerud gård Beskrivelse Det er mange stier i området rundt museet. Men Stien over til det som var Ullerud gård er sperret av utbyggingen av Golfbanen, samt bygging av demning i sydenden av Ulleruddammen. Dernest ligger dette helt i utkanten av Drøbak og mot sti-nettet i Seierstenmarka. Tiltak Stien slettes fra forslaget da den er stengt, og ligger utenfor kjerneområdet 6. Sted Villaveien 13 Sorenskriver Ellefsensvei. Beskrivelse Stien gikk fra nr. 13 og ned til Sorenskriver Ellefsens vei. Iflg. Naboer var dette Tannlege Engers private sti/snarvei fra eget hus og bratt ned til Sorenskriver Ellefsens vei 3. på vei til sitt kontor. Det var opprinnelig borret ned et slags rekkverk. Det var også lagd flere trapper i tre som nå er borte. Utover rester av rekk verk er stien borte. Ikke vært i bruk av andre enn tannlegen. Tiltak Ikke aktuelt å åpne denne stien. Mye jobb/liten nytteverdi. Stien slettes fra forslaget da den er stengt 7. Sted Skipperveien: Niels Carlsensgate - Nordveien Beskrivelse Stien er blokkert i forbindelse med oppføring av mur, hus. Tiltak Ikke aktuelt å jobbe mer med denne stien. Stien slettes fra forslaget da den er stengt. 6. Sted Vestbyveien 38 Bråtanveien 8 Beskrivelse Stien går mellom to eiendommer med gjerde på den ene siden. Den er stengt med port og lås og ser nå privat ut. Den skal tideligere vært i bruk av offentligheten (jfr. Tom Johansen 1992) Eiendommene i begge ender er oppusset, utbygget og det er opparbeidet gårdplasser og trapper. Alt er privat Tiltak Stien slettes fra forslaget da den er stengt/tvilsomt om det har gått en sti her. 9. Sted Elleflaten - Elleveien Beskrivelse Stien gikk langs gjerde til barnehagen, på østsiden. Den er blitt innkjøringvei til tre nye eiendommer. Den siste eiendommen har stengt stien med et gjerne i sydenden mot Elleveien. Dette er privat område. Det har ikke vært gjennomgang her iflg. Huseier, men det skal være inntegnet en sti på et gammelt målebrev. Tiltak Viktigheten av denne stien må vurderes i og med at Arne Høilands vei fyller

15 funksjonen som adkomstvei til Elleveien. Nye stier: i notatet fra 1992 er det foreslått flere nye stier. Dette ut fra tanken at man kan bygge nye stier for å knytte de eksisterende sammen, slik at Drøbak kan få et skikkelig stinett. Vi har sett på disse forslagene. Foreslåtte stier hvor bebyggelse og andre endringer etter 1992 har gjort det umulig å etablere en sti, er ikke tatt med videre. 1. Sted Jørnsebakken Anton Thoresens vei Beskrivelse Etter å ha kommet inn til Jørnsebakken 24 og 26, er man inne på privat område og kommer ikke lengre. Vider er det bebygget. Tiltak Ut fra min vurdering er dette problematisk. 2. Sted Brunskogen Tranga og Gulliksbakken Beskrivelse Når man kommer ned Chalmers vei og går inn ved trygdeboligene i Løktabakken 4, ned til vannhuset er det nå tråkket en ny sti opp skråningen som kommer opp i enden av veien syd på Flatåsen, slik at denne stien har blitt til av seg selv. Videre er det mulig å gå herfra over til Tranga, men da må man gå over nedre del av hagen til Tranga 8. Gjerdet er ødelagt her, men det er ikke ferdsel over eiendommen. Tiltak Skulle dette være interessant må eier av Tranga 8 kontaktes. 3. Sted Høyenhallveien Karlsrud 4. Beskrivelse Det har gått en sti fra oversiden av Høyenhallveien 9 og nedover mot karlsrud. Den er synelig og følger gjerdet mellom eiendommene. Når man kommer ned til øverste hjørnet av plenen v/karlsrud 4 møter man gjerdet rundt denne eiendommen. Det virker som at folk/skoleungdom klatrer over gjerdet jfr. Videre tråkk på andre siden av gjerdet. Stien skal så ha fulgte gjerdet på utsiden nedover mot Osloveien. Rester av tømmertrappetrinn. Den blir så helt gjenvokst og ufremkommerlig, men skal ha kommet ut på baksiden av gult hus, Osloveien 39 b. Her føler man at man kommer inn på privat gård. Den siste delen av stien er således ikke i bruk og helt gjengrodd. Tiltak Fikk man åpnet gjerdet inn mot Karlsrud 4 med en port, så er stien etablert hit. Resten må renskes, tråkkes opp, og ferdsel må avklares med eier av Oslovn. 39 b 4. Sted Sogstiveien 36 (Rødt hus på Tverrskjegla) og opp til Skorkeberg Beskrivelse Jordet på oversiden av det røde huset blir nå bygget ut med blokker. På Oversiden ligger Skogroveien hvor fronten ut mot fjorden er også kraftig utbygget. Det står et skilt som markerer sti ved brakkeriggen, men pr. i dag er det ufremkommerlig der. Det er mulig at utbyggingen fører til en gangvei innover mot Skorkeberg og Trolldalen. Tiltak Befares og må undersøkes nærmere. 5. Sted Elleskjærsveien Fyrveien (Poststien) Beskrivelse Er det mulig å legge en ny sti overnfor eiendommen til Bringsværd og i foten av skråningen til Elleskjærseiendommene, videre i overkant av eiendommen til Ombudstvedt og videre over sti til Ellestrand og bort til Fyrveien? Tiltak Har ikke vurdert denne, da dette virker mye privat.

16

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Hæravassdraget. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. Diskusjonsgrunnlag. Planlegger: Kjell- Harry Olausen

Hæravassdraget. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. Diskusjonsgrunnlag. Planlegger: Kjell- Harry Olausen Hæravassdraget Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Planlegger: Kjell- Harry Olausen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Innledning... 3 1 Mysisippi... 4 1.1

Detaljer

Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport

Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport Samarbeidsprosjekt turveier Prosjekt om turveiene i Oslo en tilstandsrapport Utarbeidet og redigert av Frithjof Funder Oslo og Omland Friluftsråd 2004 Forord Denne rapporten er utarbeidet av undertegnede

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Plan for friluftslivstiltak

Plan for friluftslivstiltak KOMPENSERENDE TILTAK FOR FRILUFTSLIV Plan for friluftslivstiltak PGA. VASSDRAGSREGULERING Miljødesign Miljødesign Sira November 2013 Sira Innhold 1. Innledning... 4 2. Tilrettelegging for friluftsliv...

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Gisledal mølle Etterlysning av historier, bilder og dokumenter Krysset ved Bråte bru Statsråd Ihlens vei Bevaring av Norges første industrijernbane

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n

I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n J. /qæ/ééí I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n %=/we Seiersten Sevmum Pcstbcks 331-1441 [Herbal Frogn kommune advo'vat»fal> ang.; + MC Postboks 10 Telefcm 64 eo 70 so 1441 DRØBAK Telefax '34

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksnr Utvalg Type Dato 040/14 Plan- og miljøstyret PS 20.10.2014 Detaljplan for Onsakervika - Merknadsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer