Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013."

Transkript

1 Frogn Kommune v/ Martin Tjugen Lundby Drøbak Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Vi viser til mail fra Frogn kommune datert hvor Verneforeningen blir bedt om å komme med innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Verneforeningen Gamle Drøbak har gjennomgått planen og vil komme med følgende innspill: Både i og utenfor vernesonen finnes det en rekke stier. Foreningen har registrert i alt 80 slike stier. Vi har foretatt en registrering på 1980 tallet og en i Det vi ser er at flere av stiene som ble registret på 80-tallet er borte. Dette har skjedd gjennom utbygging og gradvis privatisering. Flere av dagens stier er også utsatt for slikt press. Skal disse gamle stiene og snarveiene sikres for ettertiden, bør de merkes, tegnes inn på kart og juridiske sider må avklares. Verneforeningen Gamle Drøbak fikk sammen med Frogn kommune i 2002 merket 5 stier i Vernesonen. Ytterligere 5 stier er tegnet inn på kart i Kommuneplanen fra år 2000, men er ikke merket. Verneforeningen Gamle Drøbak har nå foreslått merking av disse 5 stiene og at ytterligere 18 stier blir tegnet inn på kommuneplankartet, og etter hvert merket.. Kystkultursti: Vi ville også peke på at det er et stort behov for å utarbeide detaljerte planer og utbyggingsprogram for kystkulturstien gjennom Drøbak. I denne forbindelse er det viktig å bruke så mye som mulig av den gamle Poststien mot Hvitsten, og få koblet sammen stiene som går sydover langs fjorden. Her er det flere steder gjort utbygging av tideligere eiere som hindrer ferdsel samt at stiene går over privat område. Verneforeningen Gamle Drøbak foreslår derfor at arbeidet med å sikre stiene i og rundt Drøbak tas inn i tiltaksplanen.vi vedlegger vårt arbeidsnotat vedrørende. registrering av stiene slik det foreligger i dag. Vennlig hilsen VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK Ivar Andreas Høivik

2 Ajourført:5.aug.2013 ARBEIDSNOTAT TIL STYRET: STATUS STIENE. Historikk: På 80-tallet tok Torkildsbyen og Ullerud vel initiativ til en kartlegging av stier i Frogn kommune. Frogn kommune nedsatte et utvalg til å se på saken: Utvalget for registrering av stier og turveier i Frogn. Arbeidet førte ikke til noe konkret. Verneforeningen foretok en kartlegging av stier i Drøbak og omegn. Dette arbeidet forelå i notats form i Stiene ble befart på nytt våren 2012 og Sti-beskrivelsene ble oppdatert. Stiene innenfor antikvarisk verneområde ble tatt inn i reguleringsplanen av år 2000, og inntegnet på kartet i forbindelse med dette. (Se kartet på vår hjemmeside under verneplan.) I sitt videre arbeid vil Verneforeningen prioritere arbeidet for å få vernet og merket stiene innenfor antikvarisk verneområde i og med at det er her vi har vårt mandat. Øvrige stier er også viktige og verneforeningen vil sekundært bidra som pådriver for å verne også disse. I første rekke vil stiene opp fra Vestbyveien, Bråtan og opp til Sogstikollen være blant disse. Kystkultursti: Det ville også være ett interessant prosjekt i forbindelse med etableringen av en kystkultursti å bruke så mye som mulig av den gamle Poststien mot Hvitsten, og få koblet sammen stiene som går sydover langs fjorden. I 2002 ble 5 av stiene i verneområdet merket i samarbeid med Frogn kommune. Disse stiene fremkommer under. Skilting av stier: Ola Borg, Osloveien 23,Mob: ,sitter på Logoen til de merkede stiene, og kan redigere tekst og navn. Selve Skiltene produseres av Logotrykk, og kostnad pr. skilt er kr. 630,- Merkede stier i verneområdet: 1. Sted Fiskekroken- Fra Kinoen og ned til Havnegata 3. Beskrivelse Stien er i god stand og asfaltert. Flere hus har sin adkomst denne veien Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgate 32 Badeparken (ved Parrgården)

3 Beskrivelse Stien går inn nord for nr. 24. Den følger først asfalt/grusvei ned til garasje i nr. 24, og deretter på gressbakke ned mot Badeparken Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Havnebakken - Kroketønna Beskrivelse Stien starter nord for Havnebakken 7. Bred med en trapp midt i. Mye brukt av folk som skal opp/ned til Havna Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgt Badeparken mot fontenen Beskrivelse Bred sti med hekk på begge sider. Mye brukt og i God stand Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgt. 39 Sorenskriver Ellefsens vei 18 (Geitestien) Beskrivelse Stien er bratt, ca 50 meter, gjerde på begge sider. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000 Forslag til flere merkede stier i verneområdet 1. Sted Torget v/handelshuset inn til Vinmonopolet i Wienerebrødkjæringa Beskrivelse Man går inn fra Torget mellom Eiendomsmegler og Fiskerøkeriet og kommer ned i Wienerbrødkjæringa Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Det er viktig å få sikret denne gjennomgangen for ettertiden. 2. Sted Fiskerkroken 5 Havnegaten 7. (Bak hus med gallionsfigur) Beskrivelse Stien starter vis a vis Fiskekroken 5, går over et åpent område og inn mellom husene Havnegaten 5, 7 og 9. Helt i enden mot Havnegaten er det satt opp en port, likeledes er det plantet Tuja hekk, eier her har tidvis satt havemøbler ut i stien slik at inngang til stien ser privat ut. Beboere i nr. 5 har den siste tiden kontaktet verneforeningen og gjort oss oppmerksom på at de bestrider at dette er en sti til almen ferdsel og at de vil motsette seg en åpning/merking av stien. I brev til kommunen i forb. Med kartforretningen (4 sider) fra tidl. Leder i Verneforeningen Per Willy Færgestad er det gjort rede for historikk og eierforhold til grunnen stien går. Konklusjonen her er at Stien går på kommunal grunn. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Her er det også avholdt kartforretning, slik at det gjenstår kun å sende ut nabovarsel før stien kan merkes. Det er viktig å få en juridisk avklaring på almenhetens rett til å bruke denne stien en gang for alle.

4 3. Sted Tranga og utløper til Damveien 11 Beskrivelse Tranga går fra Storgata v/ Kinaresturanten opp til Osloveien. Det går også en utløper fra Tranga opp til Damveien 11. Bred og i god stand. Stien er i daglig bruk, og brukes av mange som er snarvei. Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000 På grunn av mulig bygging øverst i Tranga er det viktig å få sikret denne srien NB- Det skal bygges to nye eneboliger på eiendom øverst i Tranga. Hva med adkomst til disse, kontra stien? 4. Sted Badehusgata 21 off. strand (v/hvistendalstomta) Beskrivelse Stien går fra Badehusgata i trapp ned til off. strand Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Forslag til opparbeidelse av gammel sti som har ligget brakk: 5. Sted Hamborgveien 7 Badehusgata 14 Beskrivelse Stien følger veien inn til Hamborgveien 7, og gikk så over fjellet som ble kalt Ulaåsen til Badehusgaten 14. Forrige eier her fylte ut stien og gjorde den ubrukelig da han ikke ønsket ferdsel over tomten. I Hamborgveien 7 møter man en port satt opp på kommunens grunn og man føler at man trår inn på privat grunn. Det er også av en tidl. eier satt opp et uthus på kommunal grunn som delvis sperret stien. Nåværende eier i Hamborgveien er villig til å fjerne porten. I Badehusgata 14 er stien nå regulert og tegnet om på grunn av nybygg. Dette ble gjort i forbindelse med reguleringsaken på nr 14. Stien har av disse årsaker ikke vært i bruk på en del år. Det vil kreve noe arbeid på begge sider for å åpne den igjen. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000, senere omtegnet i forhold til nybygget på tomten. Her må det gjøres en jobb, da stien ikke eksisterer i dag, dessuten er den som sagt tegnet om i forb. Med nybygg. Forslag til ytterligere merking av stier: 6. Sted Storgaten 2 Osloveien 3 og Stubs vei Klokkebakken Beskrivelse Stien starter mellom gamle politihuset og Joar foto og kommer opp ved Osloveien 3. Mye brukt og i God forfatning Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Damveien 3/5 Stubsvei 7 Beskrivelse Stien går inn mellom nr. 3 og 5. Kort stikkvei over til Stubsvei. Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Vindfangerveien Husvikveien (Bentsebakken) Beskrivelse Stien går mellom Vindfangerveien 2 og 4, og som markert Sti helt ned Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Denne er asfaltert og er skiltet. Spørs om noe ytterligere merking trengs.

5 9. Sted Seierstenveien Holmåsveien - Osloveien Beskrivelse Hensikten er at man skal kunne gå inn fra Seierstenveien og ned til Holmåsen og videre ned til Osloveien. Fra Holmåsen kan man også gå ut Akershusveien til Buggebakken. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Man går helt inn Holmåseveien tar til venstre og kommer ut på fjellet. Man kan så følge fjellet helt ned til den nyanlagte veien Holmåsen terrasse. Her er veien sprengt ned i fjellet, slik at man må anlegge en trapp for å komme ned fra fjellet og ned i Holmåsen terr. Så kan man gå ut i Osloveien. Som alternativ rute kan man i stedet gå ned Buggebakken, inn Akershusveien og over i Holmåsen terr. Iflg. Nabo har det gått en sti fra innerst i Holmåsveien og ned til Akershusveien. Denne er nå borte p.g.a utsprenging/bygging. Det skal i flg samme nabo også ha gått sti nedover fjellet mot Osloveien. Denne stoppes p.g.a utsprenging av veien Holmåsen terrasse. Sted 10. Anton Thoresens vei 3 Bråtanveien 14 (Bråtanstien) Beskrivelse Stien er i god forfatning og brukes av mange, Går over i lang trapp Avklare hvem som har ansvar for vedlikehold 11. Sted Jørnsebakken 15 og ned til gamle losstasjonen Losstien Beskrivelse Ant. Lite brukt. Øverste del lett å gå, kommer så over i bratt skråning som er noe steinsatt (trappetrinn) Stien fortsetter over innkjøring til Losstasjonen og mot liten badestrand i enden av bussgarasjen. Stranden er nå gjerdet inn, og skilt Privat område satt opp. Tiltak Eiendommen er kjøpt opp av Olav Thon, og det er store utbyggingsplaner for området. Adgang til området/strand må avklares. Her må man være OBS. 12. Sted Jørnsebakken 15 og ned til brygga Beskrivelse Stien er asfaltert. Tre trapper med smijernsrekkverk. Mye brukt av folk som skal med buss Eiendommen er kjøpt opp av Olav Thon, og det er store utbyggingsplaner for området. 13. Sted Gulliksbakken 6 Sogstikollen/Sogstiveien Beskrivelse Stien begynner i Gulliksbakken 6 og ender Nord for Sogstikollen 1. Stien ligger i Brunskogen Viktig nå i forbindelse med ev. utbygging i Brunskogen 12. Sted Gulliksbakken - Tverrkjeglaveien Beskrivelse Stien går fra Gulliksbakken 6 til Tverrkjeglaveien 10/12. Den er tydelig og mye brukt Viktig nå i forbindelse med ev. utbygging i Brunskogen

6 15. Sted Osloveien Tverrkjeglaveien 16 Beskrivelse Stien går opp fra Osloveien via en murt trapp ved Smedens utsikt. Deretter over i en trapp opp til en gressbakke på nordsiden av nr. 16, langs gjerdet og ut i Tverrkjeglaveien. 16. Sted Osloveien - Høyenhallveien Beskrivelse Stien går fra Osloveien 33 og til Høyenhallveien 16. God stand. Mye brukt. Tiltak Stien er godt vedlikeholdt og nylig oppgradert med asfalt. Opprettholdes og merkes. Bør skiltes. Fotgjengerfelt over Osloveien bør vurderes. 17. Sted Høyenhallveien Tverrkjeglaveien 9 Beskrivelse Stien går først mot sør, så mot øst og deretter mot sør igjen. Godt markert med gjerder og busker. 18. Sted Chalmers vei/ Øvre del av Flatåsen Fra Løktabakken til Sogstikollen Beskrivelse Opparbeidet, mye brukt Enkle Stier Drøbak syd: 19. Sted Gunnar Isachsens vei: Jørnsebakken - Wilhelmsbakken Beskrivelse Stien går fra Jørnsebakken 35/Vestbyveien 41 og til Wilhelmsbakken4/baksiden av Vestbyveien 45. en del går av midtveis og ned til Strandveien 26. Stien er godt opparbeidet med gjerde på begge sider. På oversiden er det en gammel mur hele veien. En eiendom nedenfor stien får en sti på hver side og heter derfor naboløs. Stien/veien er oppkalt etter major Isachsen som bodde i Vestbyveien 45.. En del av denne stien kan muligens være en del av den gamle poststien mellom Hvitsten og Drøbak. Stien er et godt alternativ til å gå i den trafikkerte Vestbyveien over Kjellgrensletta Er tegnet inn på kart i kommuneplanen av Sted Jørnsebakken 36 Jørnsebakken 28 Beskrivelse Stien er først innkjøringsvei for flere eiendommer og går så over i en bred sti som ender ut i en trapp i Jørnsebakken. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000 Sted Jørnsebakken hvis av vis 23 opp på oversiden av parkeringsplass. Beskrivelse Det går opp en vei på oversiden av parkeringsplassen på stedet. Denne veien ender i Anton Thoresensvei og Petersbakken. Ca 30 meter opp i denne veien finner man restene av en murtrapp. Fra denne trappen skal det ha gått en sti opp mot høyre. Denne stien følger ett gjerde og ender opp i adkomstvei til eiendommer over (Jørnsebakken 24 og 26). Iflg. Noralv Teigen var denne stien mye brukt av folk som kom for å se husene på Bråtan. Når man kommer opp på toppen av stien har man fin utsikt over Bråtan og Fjorden. Stien er i dag helt gjengrodd, og er vanskelig å finne hvis man ikke vet om den. Den kan eneklt

7 åpnes ved å fjerne kratt og brennesler. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Vestbyveien og Sogstikollen Beskrivelse Stien går fra Vestbyveien 46/48 og til Sogstikollen 25. og en stidel ut v nr. 27/27b. Stieen starter med en trapp, steinmur og gjerdestolper mot nord og Ingenting mot sør. Etter 50 meter står en lyktestolpe midt i stien. Etter ca. 75 meter begynner stien å bli bratt. Etter ca. 100 meter blir det en del kvist og kjerr. ca. 20 meter før toppen av stien står det to trær i stien som hindrer veien.. Verne foreningen hadde en dugnad her i 1991, hvor en del kjerr ble fjernet. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Stikantene bør ryddes, og trærne før toppen bør fjernes. Dette må avtales med grunneier (Nordre Sogsti gård) 22. Sted Torkilstranda Beskrivelse Det går flere stier i ulike retninger på dette friområde. Det er viktig at disse blir tatt vare på. 23 Sted Elleveien - Vårstigen Beskrivelse Stien går fra Elleveien 10 til Vårstigen 17. Til å begynne med går den sammen med inngangsveien til nr. 10 og deretter tydelig opp til Vårstigen. Stien brukes av de som bor i Vårstigen Tiltak Opprettholdes og merkes 24. Sted Vårstigen - Elleveien Beskrivelse Stien går fra enden av Vårstigen til Elleveien 20. En del av stien går i trapp. Det er gjerde på begge sider, uten om den øvre delen, hvor det kun er gjerde på nedsiden. På oversiden er det bratt fjell. Tiltak Opprettholdes og merkes 25. Sted Harestien 8 - Torkildstranda Beskrivelse Stein går av fra Harestien på nordsiden av nr. 8 og på sørsiden av Elleveien 25, videre ned og rundt Harestien 3, ned langs gjerdet og ned til den nederste svingen i Badeveien Tiltak Opprettholdes og merkes 26. Sted Harestien 9/11 - Torkildstranda Beskrivelse Stien starter mellom 9/11 og går ned til friområdet på Torkildstranden. Stien er utydelig? Stien er faktisk merket med skilt i begge ender, men den er helt gjengrodd og helt umulig å se. Hvilket tyder på at den heller ikke brukes Tiltak Stien må ryddes og tråkkes opp på nytt. 27. Sted Klokkeveien - Torkildstranda Beskrivelse Stien starter i Klokkeveien 7, en liten sidevei ned fra Harestien. Stien går mot

8 Nord med ett gjerde på østsiden og en mur på vestsiden. Der stien kommer ut på Friområdet deler den seg i 2. Den gamle post stien gikk i nærheten her. Tiltak Opprettholdes og merkes 28. Sted Elleskjærveien 22 - Elleskjær Beskrivelse Stien er til å begynne med felles med innkjøringen til Bringsværs eiendom og deretter i kanten av denne eiendommen og ned til stranden. Tiltak Opprettholdes og merkes 29. Sted Fyrveien - Ellestrand Beskrivelse Stien starter vis a vis Fyrveien 12, følger asfaltert vei nedover. Tar av frå denne til venstre og går i en sving langs kanten av en hytteeiendom og ned til stranden. Stien er tydelig og brukt av folk som skal bade. Tiltak Opprettholdes og merkes 30. Sted Fyrveien - Elleveien Beskrivelse Stien går nord der Fyrveien slutter. Man må her inn på eiendommen til Brox. Det er anlagt gressplen og man må gå nordover over denne for å finne stien i skogkanten. Stien går nordover gjennom skogen. Den er meget utydelig. Etter ett godt stykke kommer stien ut av skogen ved en liten slette syd for våningsbygningen på Søndre Elle gård. Herfra skulle den iflg beskrivelsen gått rett øst og kommet bratt ned i Elleveien rett overfor Kloakkrenseanlegget. Det lot seg ikke gjøre å finne noen sti her. Tiltak Det spørs hvor interessant det er å etablere denne stien igjen? 31. Sted Rådyrveien Ellelia 12 Beskrivelse Dette er en gammel godt opparbeidet, men noe ujevn Sti. Den er ca. 30 m. lang og forbinder de to veiene. Tiltak Opprettholdes og merkes 32. Sted Ellelia 12 - Ellestien Beskrivelse Tydelig markert sti. Ved øvre del, på vestsiden er det skilt ut tomter. Stien er fortsatt tydelig i bruk. Den er skiltet i begge ender. Tiltak Opprettholdes. Skiltene kan med fordel fornyes 33. Sted Fyrveien Elleodden/Arne Høilands strand Beskrivelse Stien starter der Fyrveien slutter. Denne stien har vært forsøkt stengt i forb. Med bygging av en garasje. Det ble inngått avtale med kommunen og stien markert med skilt. Første del er tydelig, går så over svabergene. Når man kommer til skogen på odden er igjen stien tydelig og det går an å følge den bratt ned til Skiphellestranden. Dette kan være en del av den gamle poststien. Her går Stien delvis over privat eiendom, men det er lagt til rette for bruk av stien Tiltak Opprettholdes og merkes i samråd med grunneier. 34. Sted Vestbyveien 93 Nordre Elle gård Beskrivelse Stien starter øst for nr. 93 og følger innkjøring til hus bak. Tar så til venstre

9 gjennom skogen. Kommer så ned mot gården hvor stien er lagt med en liten mur på siden og steinsatt. Stien kommer ut nord for våningshuset. Totalt er stien ca. 400 m. og har ant vært en hovedsti til gården fra gammalt av. 35. Sted Arne Høilandsvei - Vestbyveien Beskrivelse Stien går gjennom gården og følger deretter innkjøringsveien til gården. 36. Sted Løkkedal terr. - Ekornveien Beskrivelse Stien starter innerst i Løkkedal terr. Den går først langs en garasje og deretter ned til Ekornveien, en sidevei til Vardeveien. Stien er godt markert. 37. Sted Vestbyveien 96 Skogveien 23 Beskrivelse Stien starter i Skogveien 23 og går ned til Vestbyveien 96. Stein starter i første sving av Skogveien nordre del og er først en forgreining av Skogveien. Midtveis er det lagt opp en trapp. Stien snor deretter mellom trær og steiner ned til Vestbyveien 38. Sted Vestbyveien - Skogveien Beskrivelse Stien går fra Vestbyveien 68/72 til Skogveien nr. 8 og følger innkjøringen til denne eiendommen ut til Skogveien nr. 4. Det er usikkert hvor godt denne er markert midtveis. 39. Sted Bak Sogsti Aldershjem og over til Ekeveien Beskrivelse Her er Ekesvingen bygget ut, og det går nå flere tråkk fra Sogsti Aldershjem(Skogveien) og over til Ekesvingen og fra Ekesvingen går Ekeveien. Tiltak Denne stien har etablert seg selv p.g.a utbyggingen i området. 40. Sted Ekebakken - Tiurveien Beskrivelse Stien starter v/ekebakken 8 og går inn i skogen og langs gjerde til denne eiendommen. Deretter langs en del av de nye eiendommene på Skorkeberg og ut i Tiurveien. Den siste eiendommen holdt på å opparbeide plen?????? 41. Sted Ekebakken - Skorkebergåsen Beskrivelse Stien tar av ved Ekebakken 8 og følger samme trase som stien over. I et Stikryss hvor også en sti går mot øst og ned til Trolldalen, tar denne stien av mot vest og går bort til enden av Skorkebergåsen. Stien er en tydelig Skogsti 42. Sted Skorkebergåsen - Askveien Beskrivelse Stien starter i enden av Skorkebergåsen og går mot vest over øvre del av jordet til Gets, opp igjen i en liten skog og over en åsrygg og ned i en sidevei fra

10 Askveien som går inn syd for nr. 5. Delvis trangt mellom husene. Stien er tydelig i bruk 43. Sted Skorkebergåsen - Ekeveien Beskrivelse Stien går midt jordet til Gets, mot syd og kommer ut i Ekeveien øst for nr Sted Askveien - Rogneveien Beskrivelse Stien starter der Askveien slutter og man kan gå over til Skorkeberg. Kommer ut v/ Rognveien Sted Askveien Rogneveien (2) Beskrivelse Stien går fra Askeveien 2. og kommer ut mellom Fagerhøy, Rogneveien 1. og Rogneveien 3 Stien er en del av Den gamle Rodevei mellom Vestby og Drøbak.. Den har vært i bruk fra gammelt av. Vestbyveien på nedsiden kom først i Tiltak Grunnen ble solgt frå Reidar Fæste til en hytteeier, Rolf Eng for ca. 40 år siden, som i 1958 bygget en enebolig på tomten. Han forsøkte å stenge stien, men den var så mye i bruk at den ikke lot seg stenge. Brukerne rev ned og fjernet stengsler. Stien ble mye brukt av alle de skolebarna som brukte stien til og frå skolen Bjørheim kjøpte så tomten av Rolf Eng, og det ble satt opp ett hus til på eiendommen. Bjørheim var også negativ til stien, og det er en tvist mellom Bjørheim og Frogn kommune. Kommunen påla ham i 1990 om å tinglyse en erklæring om at allmenheten skal kunne bruke stien, noe Bjørheim ikke godtok. Iflg. Tidl nabo sendte Bjørheim for noen år siden ut ett nabovarsel hvor det gikk frem at Kommunen nå skulle ha overtatt ansvaret for stien. Men i flg. Bjørheim fikk kommunen ett tilbud om å overta Stien på visse betingelser. Disse ble ikke fulgt opp, og Bjørheim trakk så tilbudet tilbake. Nå i løpet av juni 2012 har Bjørheim lagt opp en steinhaug som delvis sperrer stien, og fungerer som en sjikane. I Juli ble det fylt ut nok 1 meter inn i stien i forb. Med garasje. Omtalt flere ganger i amta bl.a Adresse: Rogneveien 3 Opprettholdes og merkes. Kommunen bør avklare lovligheten av disse utfyllingene, Ev. gi pålegg om å fjerne dem. 46. Sted Sogstiveien - Skogveien Beskrivelse Stien gikk bak gamle Sogsti skole og opp til aldershjemmet.(1992) Denne stien er borte på grunn av byggingen av Sameiet. Det er anlagt en gangvei lengre opp som erstatter denne Stien. Denne er ikke fullført og stenges av et Gjerde inn til aldershjemmet(skogveien 35) Skogveien 35(aldershjemmet er nå lagt ut for salg. Gangveien må fullføres av kommunen, gjerdet rives.viktig at dette gjøres nå før ev. salg. Kommunen er tilskrevet av VF om dette.

11 47. Sted Vestbyveien - Sogstiveien Beskrivelse Stien starter mellom nr. 58 og 54 og går til Sogstiveien 109. Første del følger innkjøringen til eiendommene 56b og 58 og tar deretter bratt opp til venstre for 56b og følger grensen til 56 b, deretter 56 og.her det gjerde på begge sider. Stien går deretter over i tilkjørings vei for Sogstiveien 103,105 og Sted Sogstikollen - Sogstiveien Beskrivelse Stien går fra Sogstikollen 26 og til Sogstiveien 103. Stien er nærmest ett tråkk som går i sydenden av jordet til Sogsti gård. 49. Sted Sogstiveien - Tomtefaret Beskrivelse Stien tar av litt nord for innkjøring til Sogstikollen. Her er det bygget og blitt vei der stien opprinnelig gikk. Passasjen ned mot Sogstikollen bør merkes, da den lett kan bli del av en eiendom. 50 Sted Sogstiveien Beskrivelse Regulert sti over eiendommen Gnr 71, bnr 502. På Nordøstlig kommer en ned Trollstigen og krysser Sogstiveien ved ny fotgjengerovergang. En går gjennom boligfeltet og ut på vestsiden, hvoretter en følger gangvei sydover på det tidligere jordet. På høyde med Nordre Sogsti Gårds gamle våningshus tas det til vest, går foran en lavblokk og inn i skogen. En kommer ut på Sogstikollen, som krysses og en kommer ned til Brunskogen. Her går det sti rett ned til Chalmers vei, og det er tilknytning til skogens øvrige stisystem. Tiltak Merkes fra Sogstiveien til Sogstikollen. 51 Sted Sogstiveien Gamle Oslovei Seiersten sentrum Beskrivelse Går inn som vei til eiendommer fra Sogstiveien mellom nr. 23 og Eienbu. Innerst går den over i sti til høyre mellom to eiendommer og man følger gjerdet her og kommer ned til Gamle Oslovei, over Gml. Oslo vei og man kommer ned på baksiden av Siersten Sentrum (Pizzabaronen) 52. Sted Bråtanveien - Brunskogen Beskrivelse Byggeplaner Viktig å gjøre dette før området blir bebygget. Enkle Stier Drøbak Nord: 53. Sted Grandeveien Furuveien ( Konglestien ) Beskrivelse Starter vis a vis Grande aldershjem, opp trapp, over Grandeveien og opp vei og trapp til Furuveien.

12 54. Sted Konvallveien - Solveien Beskrivelse Stien starter på sydsiden av konvallveien 5. På motsatt side går det en sti opp til Batteriveien. Stien går ned på nordsiden av nr 9, og den første delen er belagt med asfalt Går så over i grus og en lang bratt trapp for deretter å bli grusvei ned mellom Solveien Sted Konvallveien - Skrivergårdsskogen Beskrivelse Konvallveien er i dag bredt og godt anlagt som skiltet gangvei. Den går på oversiden av feltet Skriverskogen og ned til gangstien ved Drøbak skole/rådhuset Tiltak Problematiske Stier: 56. Sted Badehusgaten sameie. (Gamle Hvistendahl) Beskrivelse En sti gikk ned til kaikant og en Sti til badestrand. Sameiet har steinlagt gårdsplass og satt opp port mot Badhusgata. Det er også satt opp skilt med privatområde og ingen adgang. Det er uenighet mellom sameiet og kommunen hvordan allmennhetens adgang til området skal forståes. Tiltak Skilt og port fjernes. Allmennhetens adgang presiseres. 57. Sted Seimbakken 12 - Villaveien Beskrivelse Stien begynner som en vei inn til flere eiendommer, bl.a. Seimbakken nr. 12. Fra nr. 12 går stien langs mur/gjerde gjennom en frukthage og opp på baksiden av huset tett inntil et lite utbygg. Stien går videre opp mellom eiendommene Villavn. 14 og nr. 17. Det er ikke mulig å se noen sti her. Villaveien 17 har laget en steinsti langs blomstene, men denne ser privat ut. Det er mulig å gå denne stien. Tiltak Målebrev må skaffes, Kommunen/kjentmann må påvise stien. Berørte parter kontaktes for avklaring. 58. Sted Strandveien Johanne Dybwads vei Beskrivelse Stien går inn nedenfor Strandveien 29 og følger veien ned til Spro-stranda. Den går opp trappa til Strandveien nr. 27 (Lopphullet) og går kloss opp til inngangen til denne eiendommen. Denne trappa ble utbygget og gjort større på 1950-tallet, og man føler at man trår inn på privat eiendom. Videre går den over et åpent område og bort til Johanne Dybwads vei. I denne enden har noen satt opp ett skilt med privat Tiltak Stien må merkes. Dialog med grunneierne? 59. Sted Johanne Dybwads vei Carl Størmers vei Beskrivelse Stien er en del av den gamle postveien. Denne del av stien er ikke markert. Den

13 går inn på eiendommen til Wilhelmsens idrettslag. Her har W. bygget ut nærmeste hytte Havestua på tvers av stien, så man må gå rundt. Videre er det satt opp gjerde fra Havestua og stien følger dette gjerdet. Foreløpig står gjerdet åpent her, men er klargjort for å stenge. Videre er stien tydelig frem til Neders i Carl Størmers vei. Åse Torp på Villa x, kan mye om dette. En nabo er også villig til å avstå grunn for å legge Stien om Havestua. Åse Torp: Flere av Stiene nordpå er merket av vellet med treskilt. Jan Erik Holter/Jorun Holter har vært engasjert i dette. Tiltak Stien må merkes. Dialog med Wilhelmsens Idrettslag? 60. Sted Carl Størmers vei - Sjøstuveien Beskrivelse Stien er en del av den gamle postveien mellom Hvitsten og Drøbak, og denne biten ble kalt Brennesle-stien. Her har det vært konflikt, men stien fremstår i dag som åpen. Den går mellom to oppsatte gjerder og er merket av nabo. Tiltak Stien må merkes. 61. Sted Sjøstuveien - Torkilstranda Beskrivelse Første del av stien går inn innerst i Sjøstuveien til ventre for nr. 19 og følger denne eiendommen, langs gjerde og mur over til Rosekollen. Her der veien godt opparbeidet. Den kommer så ut på en vei som hyttene ved Rosekollen bruker. Man kommer deretter til en gammel steinmur som har gått langs det gamle jordet til Løkkedal Gård. Det er tydelig merke i muren hvor man har gått over. På den andre siden av muren er det satt opp et tregjerde helt ned til Festestranda langs det som var jordet til Løkkedal gård. Dette jordet er nå delt opp i tomter og utbygget med hus og opparbeidede hager. Stien har nok opprinnelig gått over jordet. Muligheten for videre ferdsel i dag er å følge hytteveien/gjerdet ned til Fæstestranda og gå stranda over til Torkildstranda. Man må da over et parti med svaberg, noe som kan bli problematisk ved høyvann. Det er også satt opp gjerder for å hindre ferdsel på oversiden av svaberget. Her må det gjøres en jobb opp mot grunneiere for å få etablert en fremkommerlig sti fra Fæstestranda til Torkildstranda. Tiltak Kart må skaffes for om mulig påvise hvor stien har gått. Fæste/grunneier kontaktes for om mulig å få til en etablering av stien igjen. Stier som er borte enten p.g.a bebyggelse, utbygging eller rett og slett ikke er i bruk: 1. Sted Torgaten 3 Råkeløkkaveien 9-12 Beskrivelse Stien gikk inn mellom Tregården og Folkøy og kom opp ved enden av eldreboligene v/råkeløkka. Den er nå blokkert av sameiet som er bygget inne på tomten. Tiltak Stien forslås strøket fra forslaget. Denne stien er tapt. 2. Sted Villaveien 6 Grandeveien 5 Beskrivelse Syd for Villaveien 6 (før koblingsboks og stolpe)går stien bratt opp. Etter ett stykke svinger den mot nord og følger kanten over eiendommene i Villaveien. Stien går bort til sydgjerdet til Grandeveien 5 og følger dette opp til Autovernet. Denne stien kan også nåes fra Øvre del av Villaveien. I dag er stien igjengrodd og ikke brukt p.g.a aurovernet. Den er også lite synlig. Tiltak Stien er i dag lite aktuell, da gangveier og undergang har overtatt funksjonen.

14 3. Sted Gamleveien(Sogstikollen) Sogstiveien 75 Beskrivelse Da hele Sogstijordet nå er bebygget, eksisterer ikke denne lengre. I og rundt boligfeltene er det etabler nye veier, og stier. Tiltak Denne Stien er borte. 4. Sted Vestbyveien Ekeveien (Tømmerrenna) Beskrivelse Dette er en forlengelse av Ekeveien. Går som bred sti ned til Vestbyveien. Denne stien er stengt ved bygging. Det har vært rettsak med naboer om dette, hvor naboene tapte Tiltak Stien strykes fra forslaget. Denne stien er tapt. Denne stien er stengt ved bygging. Hadde samtale med Solveig Moberg i Ekeveien 10. Det har vært rettsak med naboer om stengingen av denne stien,som naboene tapte 5. Sted Belsjø terrasse/follo Museum Ullerud gård Beskrivelse Det er mange stier i området rundt museet. Men Stien over til det som var Ullerud gård er sperret av utbyggingen av Golfbanen, samt bygging av demning i sydenden av Ulleruddammen. Dernest ligger dette helt i utkanten av Drøbak og mot sti-nettet i Seierstenmarka. Tiltak Stien slettes fra forslaget da den er stengt, og ligger utenfor kjerneområdet 6. Sted Villaveien 13 Sorenskriver Ellefsensvei. Beskrivelse Stien gikk fra nr. 13 og ned til Sorenskriver Ellefsens vei. Iflg. Naboer var dette Tannlege Engers private sti/snarvei fra eget hus og bratt ned til Sorenskriver Ellefsens vei 3. på vei til sitt kontor. Det var opprinnelig borret ned et slags rekkverk. Det var også lagd flere trapper i tre som nå er borte. Utover rester av rekk verk er stien borte. Ikke vært i bruk av andre enn tannlegen. Tiltak Ikke aktuelt å åpne denne stien. Mye jobb/liten nytteverdi. Stien slettes fra forslaget da den er stengt 7. Sted Skipperveien: Niels Carlsensgate - Nordveien Beskrivelse Stien er blokkert i forbindelse med oppføring av mur, hus. Tiltak Ikke aktuelt å jobbe mer med denne stien. Stien slettes fra forslaget da den er stengt. 6. Sted Vestbyveien 38 Bråtanveien 8 Beskrivelse Stien går mellom to eiendommer med gjerde på den ene siden. Den er stengt med port og lås og ser nå privat ut. Den skal tideligere vært i bruk av offentligheten (jfr. Tom Johansen 1992) Eiendommene i begge ender er oppusset, utbygget og det er opparbeidet gårdplasser og trapper. Alt er privat Tiltak Stien slettes fra forslaget da den er stengt/tvilsomt om det har gått en sti her. 9. Sted Elleflaten - Elleveien Beskrivelse Stien gikk langs gjerde til barnehagen, på østsiden. Den er blitt innkjøringvei til tre nye eiendommer. Den siste eiendommen har stengt stien med et gjerne i sydenden mot Elleveien. Dette er privat område. Det har ikke vært gjennomgang her iflg. Huseier, men det skal være inntegnet en sti på et gammelt målebrev. Tiltak Viktigheten av denne stien må vurderes i og med at Arne Høilands vei fyller

15 funksjonen som adkomstvei til Elleveien. Nye stier: i notatet fra 1992 er det foreslått flere nye stier. Dette ut fra tanken at man kan bygge nye stier for å knytte de eksisterende sammen, slik at Drøbak kan få et skikkelig stinett. Vi har sett på disse forslagene. Foreslåtte stier hvor bebyggelse og andre endringer etter 1992 har gjort det umulig å etablere en sti, er ikke tatt med videre. 1. Sted Jørnsebakken Anton Thoresens vei Beskrivelse Etter å ha kommet inn til Jørnsebakken 24 og 26, er man inne på privat område og kommer ikke lengre. Vider er det bebygget. Tiltak Ut fra min vurdering er dette problematisk. 2. Sted Brunskogen Tranga og Gulliksbakken Beskrivelse Når man kommer ned Chalmers vei og går inn ved trygdeboligene i Løktabakken 4, ned til vannhuset er det nå tråkket en ny sti opp skråningen som kommer opp i enden av veien syd på Flatåsen, slik at denne stien har blitt til av seg selv. Videre er det mulig å gå herfra over til Tranga, men da må man gå over nedre del av hagen til Tranga 8. Gjerdet er ødelagt her, men det er ikke ferdsel over eiendommen. Tiltak Skulle dette være interessant må eier av Tranga 8 kontaktes. 3. Sted Høyenhallveien Karlsrud 4. Beskrivelse Det har gått en sti fra oversiden av Høyenhallveien 9 og nedover mot karlsrud. Den er synelig og følger gjerdet mellom eiendommene. Når man kommer ned til øverste hjørnet av plenen v/karlsrud 4 møter man gjerdet rundt denne eiendommen. Det virker som at folk/skoleungdom klatrer over gjerdet jfr. Videre tråkk på andre siden av gjerdet. Stien skal så ha fulgte gjerdet på utsiden nedover mot Osloveien. Rester av tømmertrappetrinn. Den blir så helt gjenvokst og ufremkommerlig, men skal ha kommet ut på baksiden av gult hus, Osloveien 39 b. Her føler man at man kommer inn på privat gård. Den siste delen av stien er således ikke i bruk og helt gjengrodd. Tiltak Fikk man åpnet gjerdet inn mot Karlsrud 4 med en port, så er stien etablert hit. Resten må renskes, tråkkes opp, og ferdsel må avklares med eier av Oslovn. 39 b 4. Sted Sogstiveien 36 (Rødt hus på Tverrskjegla) og opp til Skorkeberg Beskrivelse Jordet på oversiden av det røde huset blir nå bygget ut med blokker. På Oversiden ligger Skogroveien hvor fronten ut mot fjorden er også kraftig utbygget. Det står et skilt som markerer sti ved brakkeriggen, men pr. i dag er det ufremkommerlig der. Det er mulig at utbyggingen fører til en gangvei innover mot Skorkeberg og Trolldalen. Tiltak Befares og må undersøkes nærmere. 5. Sted Elleskjærsveien Fyrveien (Poststien) Beskrivelse Er det mulig å legge en ny sti overnfor eiendommen til Bringsværd og i foten av skråningen til Elleskjærseiendommene, videre i overkant av eiendommen til Ombudstvedt og videre over sti til Ellestrand og bort til Fyrveien? Tiltak Har ikke vurdert denne, da dette virker mye privat.

16

Veier/strekninger som er merket med lilla farge i kartet:

Veier/strekninger som er merket med lilla farge i kartet: Beskrivelse av lilla og grønne veier Nedenfor er alle veier/veistrekninger med lilla og grønn farge kommentert. Fargen er i henhold til kartet som er vedlagt hovedplanen. Veier/strekninger som er merket

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe 1 Morten Jørstad Gnr/Bnr. 5/2 Isbakken 8. Tavle vestsiden av elva ved stiskilt Ok, 23/8-2011 Mangelfull langs Solbergelva Trenger oppgradering På plass 2 Hilde Wetlesen 64932668 Gnr/Bnr. 5/1 Solbergveien

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 Samfunnsutvikling Langebåt vel v/ leder Arild Kristiansen Johnny Svorkmosv.200 0903 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 INFORMASJON OM MERKING AV KYSTSTI PÅ HALLANGEN

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

Gjorde skulevegen til jungelgym

Gjorde skulevegen til jungelgym Gjorde skulevegen til jungelgym Å planlegge for BARN I BEVEGELSE, 20.11.2014 Egil Bru Overaa Agenda Hva motiverer barn til å gå og ta veivalg? Prosjekt Jungelsti fra Råvarden til Skeie skole et vellykket

Detaljer

Gran Canaria. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Gran Canaria. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Gran Canaria Innhold: Kjørekart GR1 unta de Maspalomas GR Norskeplassen fra uerto Rico GR3 Norskeplassen fra Motor Grande GR Eivindsplassen GR Roque

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06.

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06. KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill 06.06.15 DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges

Detaljer

Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag.

Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag. Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag. Oversikt utarbeidet av Akershus Bygningsvernsenter v/per- Willy Færgestad Daglig leder Drøbak, 17.04.2013 Drøbak

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Men håper det kan være til hjelp å oversende gjeldende turstikart fra Grønningen,

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

Bernia rundtur. Benidorm CB6

Bernia rundtur. Benidorm CB6 Bernia rundtur Benidorm Turen rundt Berniafjellene går i spennende natur. En naturlig hule tar oss fra den ene siden av fjellkjeden til den andre. Du kan også ta en avstikker til en naturlig fjellbro eller

Detaljer

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad Foto Johnny Foss Visjonen er å skape en utradisjonell hyttelandsby, ut i fra en kollektiv tanke med en sterk miljøprofil. I det kollektive ligger at friarealer,

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Lillomarkas Venner. Oslo, 2008-10-05. Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten,

Lillomarkas Venner. Oslo, 2008-10-05. Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten, Lillomarkas Venner Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten, Oslo, 2008-10-05 Kopi: Fylkesmannens miljøvernavdeling, Den norske Turistforening, Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Tenerife Innhold: Kjørekart TR1 Chayofita TR2 Volcan de la Botija TR Roques de Garcia TR Teide med bane TR Roque del Conde TR Barranco del Infierno

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

Trafikksikkerhets tiltak for reduksjon av risikoer tilknyttet anleggstrafikk

Trafikksikkerhets tiltak for reduksjon av risikoer tilknyttet anleggstrafikk Trafikksikkerhets tiltak for reduksjon av risikoer tilknyttet anleggstrafikk Hellerud-Godlia Baneveien (Låveveien) Tvetenveien Bil-lass total 500 Mai 2015 Nov. 2015: Etablere fysisk skille mot kjørevei

Detaljer

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget 07.05.2015 9/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget 07.05.2015 9/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget 07.05.2015 9/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Kristin Astrup Aas 2012/3624-328

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Salkobekken. 24 Bratte turer i nord. Skoddevarre

Salkobekken. 24 Bratte turer i nord. Skoddevarre Skoddevarre Salkobekken 30 min Salkobekken klatrefelt ligger i ei markert kløft i fjellet Skoddevarre. Rutene er 8-18 m høye. Følg riksvei 93 fra Bossekop og ta av til Øytun folkehøgskole. Ta til venstre

Detaljer

Mallorca. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold:

Mallorca. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold: Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Mallorca Innhold: Kjørekart MC1 uig des Romani MC enya Roja MC Talaia d Alcúdia MC Cala Murta MC5 uig d Alaro fra Orient MC uig d Alaro fra Es Verger

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/00381 29.10.2013 2013/1044-22 FM-J Hege Rasch-Engh 18.12.2013 Vedtak - Frogn kommune -

Detaljer

Rådmannens kommentar: Det foreslåtte alternativet i innspillet er godt og uproblematisk så lenge det går over samme eiendom.

Rådmannens kommentar: Det foreslåtte alternativet i innspillet er godt og uproblematisk så lenge det går over samme eiendom. 16.04.15 Vedlegg til Kommunedelplan For Grønnstruktur og Friluftsliv - Drøftingssak om valg av trase for kyststi. KYSTSTI; OVERSIKT OVER INNSPILL VEDRØRENDE VALG AV TRASE Delstrekning 1; Østre Vessøya

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF

Sørum Kommunalteknikk KF Forslag til tiltaksplan for kommunale veier 2011 Utføres 2011 2012 2013 lengde kostnad kr/m Type vei Utføres Veinavn Sted m kr kr/m 1 Arteid Arteid 1890 1 495 800 791 Grusvei 2011 2 Elgfaret Lindeberg

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Utarbeidet av: Røa Vel ved Jan T Herstad i samarbeide med Scala Arkitekter ved Tarald Hemmen

Utarbeidet av: Røa Vel ved Jan T Herstad i samarbeide med Scala Arkitekter ved Tarald Hemmen Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 14 1. Forslagstillers planbeskrivelse Snargangen - gangvei mellom Røa Terrasse og Ekraveien Gnr. 12 bnr 755 m. fl. Planforslag til offentlig ettersyn

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Følgende faste

Detaljer

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Arbeidsplan for veiene i 2014 Presentasjon til generalforsamlingen den 27.03.2014 kl 19.00 2014 vil bli et aktivt år I 2013 har det vært utført kun mindre arbeider.

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

OPPSUMMERING AV "REGULERINGSVERKSTED" # 3 I FLASKEBEKK VEL 5. MAI 2007

OPPSUMMERING AV REGULERINGSVERKSTED # 3 I FLASKEBEKK VEL 5. MAI 2007 OPPSUMMERING AV "REGULERINGSVERKSTED" # 3 I FLASKEBEKK VEL 5. MAI 2007 Sted: Nesodden Ungdomsskole kl 1300-1630 Tilstede: ca. 40 beboere. Referat fra gruppearbeidene Gruppeledere Gruppe (1) - Inge Bjørn

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Kreta Innhold: Kjørekart KT1 Samariaravinen KT2 Gingilos KT3 Psiloritis KT Kyststi til Loutro KT5 Loutro til Marmarastranden KT Marmarastranden til

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Søndagsturen 2013. 13 gode turforslag

Søndagsturen 2013. 13 gode turforslag S 203 3 gode turforslag Skiklub Skiklub ondhjems S S 203 3 flotte merkede turer i ondheims markaområder og turterreng! Våren har gjort sitt inntog og det er klart for den. S. ondhjems Skiklub legger i

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold:

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold: Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Costa del Sol Innhold: Kjørekart (vestlig og østlig del) CS1 Cruz del Juanar CS2 La concha CS3 uerto illones CS4 Torrecilla CS5 Venta radillos CS6

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka Turmål: Skistua Velkommen til storstua i Bymarka Vullumsgården/Ferista Skistua Start fra Ferista, går gjennom grinda og ned mot Theisendammen, Stokkejordet og Blyberget, videre til demningen på Theisendammen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2812-66 Arkiv: PLNID 20110013 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling:

Detaljer

Hvem står bak Merkehåndboka

Hvem står bak Merkehåndboka Om Merkehåndboka Praktisk håndbok for enkel tilrettelegging for ferdsel i skog og mark, fjell Maler og systemer for hvordan arbeid med merking og tilrettelegging bør gjøres Her vil vi ta for oss tilrettelegging

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Marsteinhøgda Veslefeltet

Marsteinhøgda Veslefeltet Beliggenhet: Veggen ligger i skogen med sol fra cirka midt på dagen til godt utpå kvelden. Toppen av veggen er synlig fra innkjørselen til Fagernes Idrettsanlegg (Blåbærmyra). Historikk: Feltet ble oppdaget

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

KYPROS VINTER 2013 2014

KYPROS VINTER 2013 2014 KYPROS VINTER 2013 2014 Den 26. mars kjørte vi opp i fjellene vest for Kyrenia. De ligger i den fjellkjeden som går langsetter hele nordkysten og kalles Kyreniafjellene. Her oppe ligger en borg, St. Hilarion

Detaljer

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m²

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² REKKEHUS I ÅLESUND Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Informasjon om boligen: Beskrivelse: Innholdsrike rekkehus

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

TØNSBERG FRISBEEGOLFBANE

TØNSBERG FRISBEEGOLFBANE TØNSBERG FRISBEEGOLFBANE HVORDAN FINNE FREM TIL BANEN Dersom du kommer fra nord (f.eks Oslo): Kjør på E18 helt til du kommer til du kommer til avkjøring til Tønsberg. Følg denne veien ca 3 km. Da kommer

Detaljer

Gjennomgang av eksempelsak Krav om Veirett Gulating Lagmannsrett LG-2003-3314. Per Ove Røkke Statens kartverk Bodø

Gjennomgang av eksempelsak Krav om Veirett Gulating Lagmannsrett LG-2003-3314. Per Ove Røkke Statens kartverk Bodø Gjennomgang av eksempelsak Krav om Veirett Gulating Lagmannsrett LG-2003-3314 Per Ove Røkke Statens kartverk Bodø 1 Hvilke prinsipielle problemstillinger er gjennomgående problematisk ved etablering av

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Tilrettelegging for ferdsel

Tilrettelegging for ferdsel Tilrettelegging for ferdsel Veileder for grunneiere og tilretteleggere om nye regler i friluftsloven: Ferdsel på vei og sti gjennom innmark som fører til utmark Ferdsel i skogplantefelt Regler for grunneier-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 PLANBESKRIVELSE Planens formål: Hensikten med planen er å etablere sentrallekefelt for bydelen Nedre Storhamar, og legge til rette

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Denne høringsuttalelse er dermed den første anledning hvor jeg kan uttale meg om reguleringsplanen.

Denne høringsuttalelse er dermed den første anledning hvor jeg kan uttale meg om reguleringsplanen. Høringsuttalelse vedr. Plan 2012113 - Detaljregulering for gnr 62 bnr 272 - Maudalsgata Jeg er nabo til planområdet og bor i Hauagata 3, (69/238). Da jeg først ble varslet om arbeid med planområdet for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

SAK TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET.

SAK TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET. SAK TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET. Skytterlaget har i dag en leieavtale med Rauma kommune på gnr.43 bnr.8 som ble forlenget for nye 40 år den 1/1-03. Avtalen gir skytterlaget rett til å bruke nødvendig areal

Detaljer

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen.

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Alta, 20.12.11 Søknad om dispensasjon Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Ønsker og bygge et bolighus på eiendommen.

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Del-rapport i Risør kommunes 5-årige prosjekt som pilotkommune for Universell utforming. Risør, oktober 2006 Side 2 av 2 Forord:

Detaljer

Siljan kommune Grorud

Siljan kommune Grorud TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Grorud GNR. 5, BNR. 2, 8, 9 M.FL. Kapellet i skogen, Grorud kapell anno 1944. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon for Nedre Paradis Lokalsenter

Kulturminnedokumentasjon for Nedre Paradis Lokalsenter Kulturminnedokumentasjon for Nedre Paradis Lokalsenter I kommuneplanen har Bergen kommune signalisert at det er ønskelig med fortetting og etablering av sentrumsfunksjoner knyttet til de fremtidige bybanestoppene.

Detaljer