Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013."

Transkript

1 Frogn Kommune v/ Martin Tjugen Lundby Drøbak Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Vi viser til mail fra Frogn kommune datert hvor Verneforeningen blir bedt om å komme med innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Verneforeningen Gamle Drøbak har gjennomgått planen og vil komme med følgende innspill: Både i og utenfor vernesonen finnes det en rekke stier. Foreningen har registrert i alt 80 slike stier. Vi har foretatt en registrering på 1980 tallet og en i Det vi ser er at flere av stiene som ble registret på 80-tallet er borte. Dette har skjedd gjennom utbygging og gradvis privatisering. Flere av dagens stier er også utsatt for slikt press. Skal disse gamle stiene og snarveiene sikres for ettertiden, bør de merkes, tegnes inn på kart og juridiske sider må avklares. Verneforeningen Gamle Drøbak fikk sammen med Frogn kommune i 2002 merket 5 stier i Vernesonen. Ytterligere 5 stier er tegnet inn på kart i Kommuneplanen fra år 2000, men er ikke merket. Verneforeningen Gamle Drøbak har nå foreslått merking av disse 5 stiene og at ytterligere 18 stier blir tegnet inn på kommuneplankartet, og etter hvert merket.. Kystkultursti: Vi ville også peke på at det er et stort behov for å utarbeide detaljerte planer og utbyggingsprogram for kystkulturstien gjennom Drøbak. I denne forbindelse er det viktig å bruke så mye som mulig av den gamle Poststien mot Hvitsten, og få koblet sammen stiene som går sydover langs fjorden. Her er det flere steder gjort utbygging av tideligere eiere som hindrer ferdsel samt at stiene går over privat område. Verneforeningen Gamle Drøbak foreslår derfor at arbeidet med å sikre stiene i og rundt Drøbak tas inn i tiltaksplanen.vi vedlegger vårt arbeidsnotat vedrørende. registrering av stiene slik det foreligger i dag. Vennlig hilsen VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK Ivar Andreas Høivik

2 Ajourført:5.aug.2013 ARBEIDSNOTAT TIL STYRET: STATUS STIENE. Historikk: På 80-tallet tok Torkildsbyen og Ullerud vel initiativ til en kartlegging av stier i Frogn kommune. Frogn kommune nedsatte et utvalg til å se på saken: Utvalget for registrering av stier og turveier i Frogn. Arbeidet førte ikke til noe konkret. Verneforeningen foretok en kartlegging av stier i Drøbak og omegn. Dette arbeidet forelå i notats form i Stiene ble befart på nytt våren 2012 og Sti-beskrivelsene ble oppdatert. Stiene innenfor antikvarisk verneområde ble tatt inn i reguleringsplanen av år 2000, og inntegnet på kartet i forbindelse med dette. (Se kartet på vår hjemmeside under verneplan.) I sitt videre arbeid vil Verneforeningen prioritere arbeidet for å få vernet og merket stiene innenfor antikvarisk verneområde i og med at det er her vi har vårt mandat. Øvrige stier er også viktige og verneforeningen vil sekundært bidra som pådriver for å verne også disse. I første rekke vil stiene opp fra Vestbyveien, Bråtan og opp til Sogstikollen være blant disse. Kystkultursti: Det ville også være ett interessant prosjekt i forbindelse med etableringen av en kystkultursti å bruke så mye som mulig av den gamle Poststien mot Hvitsten, og få koblet sammen stiene som går sydover langs fjorden. I 2002 ble 5 av stiene i verneområdet merket i samarbeid med Frogn kommune. Disse stiene fremkommer under. Skilting av stier: Ola Borg, Osloveien 23,Mob: ,sitter på Logoen til de merkede stiene, og kan redigere tekst og navn. Selve Skiltene produseres av Logotrykk, og kostnad pr. skilt er kr. 630,- Merkede stier i verneområdet: 1. Sted Fiskekroken- Fra Kinoen og ned til Havnegata 3. Beskrivelse Stien er i god stand og asfaltert. Flere hus har sin adkomst denne veien Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgate 32 Badeparken (ved Parrgården)

3 Beskrivelse Stien går inn nord for nr. 24. Den følger først asfalt/grusvei ned til garasje i nr. 24, og deretter på gressbakke ned mot Badeparken Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Havnebakken - Kroketønna Beskrivelse Stien starter nord for Havnebakken 7. Bred med en trapp midt i. Mye brukt av folk som skal opp/ned til Havna Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgt Badeparken mot fontenen Beskrivelse Bred sti med hekk på begge sider. Mye brukt og i God stand Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra Sted Niels Carlsensgt. 39 Sorenskriver Ellefsens vei 18 (Geitestien) Beskrivelse Stien er bratt, ca 50 meter, gjerde på begge sider. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i Også tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000 Forslag til flere merkede stier i verneområdet 1. Sted Torget v/handelshuset inn til Vinmonopolet i Wienerebrødkjæringa Beskrivelse Man går inn fra Torget mellom Eiendomsmegler og Fiskerøkeriet og kommer ned i Wienerbrødkjæringa Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Det er viktig å få sikret denne gjennomgangen for ettertiden. 2. Sted Fiskerkroken 5 Havnegaten 7. (Bak hus med gallionsfigur) Beskrivelse Stien starter vis a vis Fiskekroken 5, går over et åpent område og inn mellom husene Havnegaten 5, 7 og 9. Helt i enden mot Havnegaten er det satt opp en port, likeledes er det plantet Tuja hekk, eier her har tidvis satt havemøbler ut i stien slik at inngang til stien ser privat ut. Beboere i nr. 5 har den siste tiden kontaktet verneforeningen og gjort oss oppmerksom på at de bestrider at dette er en sti til almen ferdsel og at de vil motsette seg en åpning/merking av stien. I brev til kommunen i forb. Med kartforretningen (4 sider) fra tidl. Leder i Verneforeningen Per Willy Færgestad er det gjort rede for historikk og eierforhold til grunnen stien går. Konklusjonen her er at Stien går på kommunal grunn. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Her er det også avholdt kartforretning, slik at det gjenstår kun å sende ut nabovarsel før stien kan merkes. Det er viktig å få en juridisk avklaring på almenhetens rett til å bruke denne stien en gang for alle.

4 3. Sted Tranga og utløper til Damveien 11 Beskrivelse Tranga går fra Storgata v/ Kinaresturanten opp til Osloveien. Det går også en utløper fra Tranga opp til Damveien 11. Bred og i god stand. Stien er i daglig bruk, og brukes av mange som er snarvei. Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000 På grunn av mulig bygging øverst i Tranga er det viktig å få sikret denne srien NB- Det skal bygges to nye eneboliger på eiendom øverst i Tranga. Hva med adkomst til disse, kontra stien? 4. Sted Badehusgata 21 off. strand (v/hvistendalstomta) Beskrivelse Stien går fra Badehusgata i trapp ned til off. strand Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Forslag til opparbeidelse av gammel sti som har ligget brakk: 5. Sted Hamborgveien 7 Badehusgata 14 Beskrivelse Stien følger veien inn til Hamborgveien 7, og gikk så over fjellet som ble kalt Ulaåsen til Badehusgaten 14. Forrige eier her fylte ut stien og gjorde den ubrukelig da han ikke ønsket ferdsel over tomten. I Hamborgveien 7 møter man en port satt opp på kommunens grunn og man føler at man trår inn på privat grunn. Det er også av en tidl. eier satt opp et uthus på kommunal grunn som delvis sperret stien. Nåværende eier i Hamborgveien er villig til å fjerne porten. I Badehusgata 14 er stien nå regulert og tegnet om på grunn av nybygg. Dette ble gjort i forbindelse med reguleringsaken på nr 14. Stien har av disse årsaker ikke vært i bruk på en del år. Det vil kreve noe arbeid på begge sider for å åpne den igjen. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000, senere omtegnet i forhold til nybygget på tomten. Her må det gjøres en jobb, da stien ikke eksisterer i dag, dessuten er den som sagt tegnet om i forb. Med nybygg. Forslag til ytterligere merking av stier: 6. Sted Storgaten 2 Osloveien 3 og Stubs vei Klokkebakken Beskrivelse Stien starter mellom gamle politihuset og Joar foto og kommer opp ved Osloveien 3. Mye brukt og i God forfatning Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Damveien 3/5 Stubsvei 7 Beskrivelse Stien går inn mellom nr. 3 og 5. Kort stikkvei over til Stubsvei. Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Vindfangerveien Husvikveien (Bentsebakken) Beskrivelse Stien går mellom Vindfangerveien 2 og 4, og som markert Sti helt ned Tiltak Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Denne er asfaltert og er skiltet. Spørs om noe ytterligere merking trengs.

5 9. Sted Seierstenveien Holmåsveien - Osloveien Beskrivelse Hensikten er at man skal kunne gå inn fra Seierstenveien og ned til Holmåsen og videre ned til Osloveien. Fra Holmåsen kan man også gå ut Akershusveien til Buggebakken. Tiltak Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra Man går helt inn Holmåseveien tar til venstre og kommer ut på fjellet. Man kan så følge fjellet helt ned til den nyanlagte veien Holmåsen terrasse. Her er veien sprengt ned i fjellet, slik at man må anlegge en trapp for å komme ned fra fjellet og ned i Holmåsen terr. Så kan man gå ut i Osloveien. Som alternativ rute kan man i stedet gå ned Buggebakken, inn Akershusveien og over i Holmåsen terr. Iflg. Nabo har det gått en sti fra innerst i Holmåsveien og ned til Akershusveien. Denne er nå borte p.g.a utsprenging/bygging. Det skal i flg samme nabo også ha gått sti nedover fjellet mot Osloveien. Denne stoppes p.g.a utsprenging av veien Holmåsen terrasse. Sted 10. Anton Thoresens vei 3 Bråtanveien 14 (Bråtanstien) Beskrivelse Stien er i god forfatning og brukes av mange, Går over i lang trapp Avklare hvem som har ansvar for vedlikehold 11. Sted Jørnsebakken 15 og ned til gamle losstasjonen Losstien Beskrivelse Ant. Lite brukt. Øverste del lett å gå, kommer så over i bratt skråning som er noe steinsatt (trappetrinn) Stien fortsetter over innkjøring til Losstasjonen og mot liten badestrand i enden av bussgarasjen. Stranden er nå gjerdet inn, og skilt Privat område satt opp. Tiltak Eiendommen er kjøpt opp av Olav Thon, og det er store utbyggingsplaner for området. Adgang til området/strand må avklares. Her må man være OBS. 12. Sted Jørnsebakken 15 og ned til brygga Beskrivelse Stien er asfaltert. Tre trapper med smijernsrekkverk. Mye brukt av folk som skal med buss Eiendommen er kjøpt opp av Olav Thon, og det er store utbyggingsplaner for området. 13. Sted Gulliksbakken 6 Sogstikollen/Sogstiveien Beskrivelse Stien begynner i Gulliksbakken 6 og ender Nord for Sogstikollen 1. Stien ligger i Brunskogen Viktig nå i forbindelse med ev. utbygging i Brunskogen 12. Sted Gulliksbakken - Tverrkjeglaveien Beskrivelse Stien går fra Gulliksbakken 6 til Tverrkjeglaveien 10/12. Den er tydelig og mye brukt Viktig nå i forbindelse med ev. utbygging i Brunskogen

6 15. Sted Osloveien Tverrkjeglaveien 16 Beskrivelse Stien går opp fra Osloveien via en murt trapp ved Smedens utsikt. Deretter over i en trapp opp til en gressbakke på nordsiden av nr. 16, langs gjerdet og ut i Tverrkjeglaveien. 16. Sted Osloveien - Høyenhallveien Beskrivelse Stien går fra Osloveien 33 og til Høyenhallveien 16. God stand. Mye brukt. Tiltak Stien er godt vedlikeholdt og nylig oppgradert med asfalt. Opprettholdes og merkes. Bør skiltes. Fotgjengerfelt over Osloveien bør vurderes. 17. Sted Høyenhallveien Tverrkjeglaveien 9 Beskrivelse Stien går først mot sør, så mot øst og deretter mot sør igjen. Godt markert med gjerder og busker. 18. Sted Chalmers vei/ Øvre del av Flatåsen Fra Løktabakken til Sogstikollen Beskrivelse Opparbeidet, mye brukt Enkle Stier Drøbak syd: 19. Sted Gunnar Isachsens vei: Jørnsebakken - Wilhelmsbakken Beskrivelse Stien går fra Jørnsebakken 35/Vestbyveien 41 og til Wilhelmsbakken4/baksiden av Vestbyveien 45. en del går av midtveis og ned til Strandveien 26. Stien er godt opparbeidet med gjerde på begge sider. På oversiden er det en gammel mur hele veien. En eiendom nedenfor stien får en sti på hver side og heter derfor naboløs. Stien/veien er oppkalt etter major Isachsen som bodde i Vestbyveien 45.. En del av denne stien kan muligens være en del av den gamle poststien mellom Hvitsten og Drøbak. Stien er et godt alternativ til å gå i den trafikkerte Vestbyveien over Kjellgrensletta Er tegnet inn på kart i kommuneplanen av Sted Jørnsebakken 36 Jørnsebakken 28 Beskrivelse Stien er først innkjøringsvei for flere eiendommer og går så over i en bred sti som ender ut i en trapp i Jørnsebakken. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000 Sted Jørnsebakken hvis av vis 23 opp på oversiden av parkeringsplass. Beskrivelse Det går opp en vei på oversiden av parkeringsplassen på stedet. Denne veien ender i Anton Thoresensvei og Petersbakken. Ca 30 meter opp i denne veien finner man restene av en murtrapp. Fra denne trappen skal det ha gått en sti opp mot høyre. Denne stien følger ett gjerde og ender opp i adkomstvei til eiendommer over (Jørnsebakken 24 og 26). Iflg. Noralv Teigen var denne stien mye brukt av folk som kom for å se husene på Bråtan. Når man kommer opp på toppen av stien har man fin utsikt over Bråtan og Fjorden. Stien er i dag helt gjengrodd, og er vanskelig å finne hvis man ikke vet om den. Den kan eneklt

7 åpnes ved å fjerne kratt og brennesler. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Sted Vestbyveien og Sogstikollen Beskrivelse Stien går fra Vestbyveien 46/48 og til Sogstikollen 25. og en stidel ut v nr. 27/27b. Stieen starter med en trapp, steinmur og gjerdestolper mot nord og Ingenting mot sør. Etter 50 meter står en lyktestolpe midt i stien. Etter ca. 75 meter begynner stien å bli bratt. Etter ca. 100 meter blir det en del kvist og kjerr. ca. 20 meter før toppen av stien står det to trær i stien som hindrer veien.. Verne foreningen hadde en dugnad her i 1991, hvor en del kjerr ble fjernet. Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i Stikantene bør ryddes, og trærne før toppen bør fjernes. Dette må avtales med grunneier (Nordre Sogsti gård) 22. Sted Torkilstranda Beskrivelse Det går flere stier i ulike retninger på dette friområde. Det er viktig at disse blir tatt vare på. 23 Sted Elleveien - Vårstigen Beskrivelse Stien går fra Elleveien 10 til Vårstigen 17. Til å begynne med går den sammen med inngangsveien til nr. 10 og deretter tydelig opp til Vårstigen. Stien brukes av de som bor i Vårstigen Tiltak Opprettholdes og merkes 24. Sted Vårstigen - Elleveien Beskrivelse Stien går fra enden av Vårstigen til Elleveien 20. En del av stien går i trapp. Det er gjerde på begge sider, uten om den øvre delen, hvor det kun er gjerde på nedsiden. På oversiden er det bratt fjell. Tiltak Opprettholdes og merkes 25. Sted Harestien 8 - Torkildstranda Beskrivelse Stein går av fra Harestien på nordsiden av nr. 8 og på sørsiden av Elleveien 25, videre ned og rundt Harestien 3, ned langs gjerdet og ned til den nederste svingen i Badeveien Tiltak Opprettholdes og merkes 26. Sted Harestien 9/11 - Torkildstranda Beskrivelse Stien starter mellom 9/11 og går ned til friområdet på Torkildstranden. Stien er utydelig? Stien er faktisk merket med skilt i begge ender, men den er helt gjengrodd og helt umulig å se. Hvilket tyder på at den heller ikke brukes Tiltak Stien må ryddes og tråkkes opp på nytt. 27. Sted Klokkeveien - Torkildstranda Beskrivelse Stien starter i Klokkeveien 7, en liten sidevei ned fra Harestien. Stien går mot

8 Nord med ett gjerde på østsiden og en mur på vestsiden. Der stien kommer ut på Friområdet deler den seg i 2. Den gamle post stien gikk i nærheten her. Tiltak Opprettholdes og merkes 28. Sted Elleskjærveien 22 - Elleskjær Beskrivelse Stien er til å begynne med felles med innkjøringen til Bringsværs eiendom og deretter i kanten av denne eiendommen og ned til stranden. Tiltak Opprettholdes og merkes 29. Sted Fyrveien - Ellestrand Beskrivelse Stien starter vis a vis Fyrveien 12, følger asfaltert vei nedover. Tar av frå denne til venstre og går i en sving langs kanten av en hytteeiendom og ned til stranden. Stien er tydelig og brukt av folk som skal bade. Tiltak Opprettholdes og merkes 30. Sted Fyrveien - Elleveien Beskrivelse Stien går nord der Fyrveien slutter. Man må her inn på eiendommen til Brox. Det er anlagt gressplen og man må gå nordover over denne for å finne stien i skogkanten. Stien går nordover gjennom skogen. Den er meget utydelig. Etter ett godt stykke kommer stien ut av skogen ved en liten slette syd for våningsbygningen på Søndre Elle gård. Herfra skulle den iflg beskrivelsen gått rett øst og kommet bratt ned i Elleveien rett overfor Kloakkrenseanlegget. Det lot seg ikke gjøre å finne noen sti her. Tiltak Det spørs hvor interessant det er å etablere denne stien igjen? 31. Sted Rådyrveien Ellelia 12 Beskrivelse Dette er en gammel godt opparbeidet, men noe ujevn Sti. Den er ca. 30 m. lang og forbinder de to veiene. Tiltak Opprettholdes og merkes 32. Sted Ellelia 12 - Ellestien Beskrivelse Tydelig markert sti. Ved øvre del, på vestsiden er det skilt ut tomter. Stien er fortsatt tydelig i bruk. Den er skiltet i begge ender. Tiltak Opprettholdes. Skiltene kan med fordel fornyes 33. Sted Fyrveien Elleodden/Arne Høilands strand Beskrivelse Stien starter der Fyrveien slutter. Denne stien har vært forsøkt stengt i forb. Med bygging av en garasje. Det ble inngått avtale med kommunen og stien markert med skilt. Første del er tydelig, går så over svabergene. Når man kommer til skogen på odden er igjen stien tydelig og det går an å følge den bratt ned til Skiphellestranden. Dette kan være en del av den gamle poststien. Her går Stien delvis over privat eiendom, men det er lagt til rette for bruk av stien Tiltak Opprettholdes og merkes i samråd med grunneier. 34. Sted Vestbyveien 93 Nordre Elle gård Beskrivelse Stien starter øst for nr. 93 og følger innkjøring til hus bak. Tar så til venstre

9 gjennom skogen. Kommer så ned mot gården hvor stien er lagt med en liten mur på siden og steinsatt. Stien kommer ut nord for våningshuset. Totalt er stien ca. 400 m. og har ant vært en hovedsti til gården fra gammalt av. 35. Sted Arne Høilandsvei - Vestbyveien Beskrivelse Stien går gjennom gården og følger deretter innkjøringsveien til gården. 36. Sted Løkkedal terr. - Ekornveien Beskrivelse Stien starter innerst i Løkkedal terr. Den går først langs en garasje og deretter ned til Ekornveien, en sidevei til Vardeveien. Stien er godt markert. 37. Sted Vestbyveien 96 Skogveien 23 Beskrivelse Stien starter i Skogveien 23 og går ned til Vestbyveien 96. Stein starter i første sving av Skogveien nordre del og er først en forgreining av Skogveien. Midtveis er det lagt opp en trapp. Stien snor deretter mellom trær og steiner ned til Vestbyveien 38. Sted Vestbyveien - Skogveien Beskrivelse Stien går fra Vestbyveien 68/72 til Skogveien nr. 8 og følger innkjøringen til denne eiendommen ut til Skogveien nr. 4. Det er usikkert hvor godt denne er markert midtveis. 39. Sted Bak Sogsti Aldershjem og over til Ekeveien Beskrivelse Her er Ekesvingen bygget ut, og det går nå flere tråkk fra Sogsti Aldershjem(Skogveien) og over til Ekesvingen og fra Ekesvingen går Ekeveien. Tiltak Denne stien har etablert seg selv p.g.a utbyggingen i området. 40. Sted Ekebakken - Tiurveien Beskrivelse Stien starter v/ekebakken 8 og går inn i skogen og langs gjerde til denne eiendommen. Deretter langs en del av de nye eiendommene på Skorkeberg og ut i Tiurveien. Den siste eiendommen holdt på å opparbeide plen?????? 41. Sted Ekebakken - Skorkebergåsen Beskrivelse Stien tar av ved Ekebakken 8 og følger samme trase som stien over. I et Stikryss hvor også en sti går mot øst og ned til Trolldalen, tar denne stien av mot vest og går bort til enden av Skorkebergåsen. Stien er en tydelig Skogsti 42. Sted Skorkebergåsen - Askveien Beskrivelse Stien starter i enden av Skorkebergåsen og går mot vest over øvre del av jordet til Gets, opp igjen i en liten skog og over en åsrygg og ned i en sidevei fra

10 Askveien som går inn syd for nr. 5. Delvis trangt mellom husene. Stien er tydelig i bruk 43. Sted Skorkebergåsen - Ekeveien Beskrivelse Stien går midt jordet til Gets, mot syd og kommer ut i Ekeveien øst for nr Sted Askveien - Rogneveien Beskrivelse Stien starter der Askveien slutter og man kan gå over til Skorkeberg. Kommer ut v/ Rognveien Sted Askveien Rogneveien (2) Beskrivelse Stien går fra Askeveien 2. og kommer ut mellom Fagerhøy, Rogneveien 1. og Rogneveien 3 Stien er en del av Den gamle Rodevei mellom Vestby og Drøbak.. Den har vært i bruk fra gammelt av. Vestbyveien på nedsiden kom først i Tiltak Grunnen ble solgt frå Reidar Fæste til en hytteeier, Rolf Eng for ca. 40 år siden, som i 1958 bygget en enebolig på tomten. Han forsøkte å stenge stien, men den var så mye i bruk at den ikke lot seg stenge. Brukerne rev ned og fjernet stengsler. Stien ble mye brukt av alle de skolebarna som brukte stien til og frå skolen Bjørheim kjøpte så tomten av Rolf Eng, og det ble satt opp ett hus til på eiendommen. Bjørheim var også negativ til stien, og det er en tvist mellom Bjørheim og Frogn kommune. Kommunen påla ham i 1990 om å tinglyse en erklæring om at allmenheten skal kunne bruke stien, noe Bjørheim ikke godtok. Iflg. Tidl nabo sendte Bjørheim for noen år siden ut ett nabovarsel hvor det gikk frem at Kommunen nå skulle ha overtatt ansvaret for stien. Men i flg. Bjørheim fikk kommunen ett tilbud om å overta Stien på visse betingelser. Disse ble ikke fulgt opp, og Bjørheim trakk så tilbudet tilbake. Nå i løpet av juni 2012 har Bjørheim lagt opp en steinhaug som delvis sperrer stien, og fungerer som en sjikane. I Juli ble det fylt ut nok 1 meter inn i stien i forb. Med garasje. Omtalt flere ganger i amta bl.a Adresse: Rogneveien 3 Opprettholdes og merkes. Kommunen bør avklare lovligheten av disse utfyllingene, Ev. gi pålegg om å fjerne dem. 46. Sted Sogstiveien - Skogveien Beskrivelse Stien gikk bak gamle Sogsti skole og opp til aldershjemmet.(1992) Denne stien er borte på grunn av byggingen av Sameiet. Det er anlagt en gangvei lengre opp som erstatter denne Stien. Denne er ikke fullført og stenges av et Gjerde inn til aldershjemmet(skogveien 35) Skogveien 35(aldershjemmet er nå lagt ut for salg. Gangveien må fullføres av kommunen, gjerdet rives.viktig at dette gjøres nå før ev. salg. Kommunen er tilskrevet av VF om dette.

11 47. Sted Vestbyveien - Sogstiveien Beskrivelse Stien starter mellom nr. 58 og 54 og går til Sogstiveien 109. Første del følger innkjøringen til eiendommene 56b og 58 og tar deretter bratt opp til venstre for 56b og følger grensen til 56 b, deretter 56 og.her det gjerde på begge sider. Stien går deretter over i tilkjørings vei for Sogstiveien 103,105 og Sted Sogstikollen - Sogstiveien Beskrivelse Stien går fra Sogstikollen 26 og til Sogstiveien 103. Stien er nærmest ett tråkk som går i sydenden av jordet til Sogsti gård. 49. Sted Sogstiveien - Tomtefaret Beskrivelse Stien tar av litt nord for innkjøring til Sogstikollen. Her er det bygget og blitt vei der stien opprinnelig gikk. Passasjen ned mot Sogstikollen bør merkes, da den lett kan bli del av en eiendom. 50 Sted Sogstiveien Beskrivelse Regulert sti over eiendommen Gnr 71, bnr 502. På Nordøstlig kommer en ned Trollstigen og krysser Sogstiveien ved ny fotgjengerovergang. En går gjennom boligfeltet og ut på vestsiden, hvoretter en følger gangvei sydover på det tidligere jordet. På høyde med Nordre Sogsti Gårds gamle våningshus tas det til vest, går foran en lavblokk og inn i skogen. En kommer ut på Sogstikollen, som krysses og en kommer ned til Brunskogen. Her går det sti rett ned til Chalmers vei, og det er tilknytning til skogens øvrige stisystem. Tiltak Merkes fra Sogstiveien til Sogstikollen. 51 Sted Sogstiveien Gamle Oslovei Seiersten sentrum Beskrivelse Går inn som vei til eiendommer fra Sogstiveien mellom nr. 23 og Eienbu. Innerst går den over i sti til høyre mellom to eiendommer og man følger gjerdet her og kommer ned til Gamle Oslovei, over Gml. Oslo vei og man kommer ned på baksiden av Siersten Sentrum (Pizzabaronen) 52. Sted Bråtanveien - Brunskogen Beskrivelse Byggeplaner Viktig å gjøre dette før området blir bebygget. Enkle Stier Drøbak Nord: 53. Sted Grandeveien Furuveien ( Konglestien ) Beskrivelse Starter vis a vis Grande aldershjem, opp trapp, over Grandeveien og opp vei og trapp til Furuveien.

12 54. Sted Konvallveien - Solveien Beskrivelse Stien starter på sydsiden av konvallveien 5. På motsatt side går det en sti opp til Batteriveien. Stien går ned på nordsiden av nr 9, og den første delen er belagt med asfalt Går så over i grus og en lang bratt trapp for deretter å bli grusvei ned mellom Solveien Sted Konvallveien - Skrivergårdsskogen Beskrivelse Konvallveien er i dag bredt og godt anlagt som skiltet gangvei. Den går på oversiden av feltet Skriverskogen og ned til gangstien ved Drøbak skole/rådhuset Tiltak Problematiske Stier: 56. Sted Badehusgaten sameie. (Gamle Hvistendahl) Beskrivelse En sti gikk ned til kaikant og en Sti til badestrand. Sameiet har steinlagt gårdsplass og satt opp port mot Badhusgata. Det er også satt opp skilt med privatområde og ingen adgang. Det er uenighet mellom sameiet og kommunen hvordan allmennhetens adgang til området skal forståes. Tiltak Skilt og port fjernes. Allmennhetens adgang presiseres. 57. Sted Seimbakken 12 - Villaveien Beskrivelse Stien begynner som en vei inn til flere eiendommer, bl.a. Seimbakken nr. 12. Fra nr. 12 går stien langs mur/gjerde gjennom en frukthage og opp på baksiden av huset tett inntil et lite utbygg. Stien går videre opp mellom eiendommene Villavn. 14 og nr. 17. Det er ikke mulig å se noen sti her. Villaveien 17 har laget en steinsti langs blomstene, men denne ser privat ut. Det er mulig å gå denne stien. Tiltak Målebrev må skaffes, Kommunen/kjentmann må påvise stien. Berørte parter kontaktes for avklaring. 58. Sted Strandveien Johanne Dybwads vei Beskrivelse Stien går inn nedenfor Strandveien 29 og følger veien ned til Spro-stranda. Den går opp trappa til Strandveien nr. 27 (Lopphullet) og går kloss opp til inngangen til denne eiendommen. Denne trappa ble utbygget og gjort større på 1950-tallet, og man føler at man trår inn på privat eiendom. Videre går den over et åpent område og bort til Johanne Dybwads vei. I denne enden har noen satt opp ett skilt med privat Tiltak Stien må merkes. Dialog med grunneierne? 59. Sted Johanne Dybwads vei Carl Størmers vei Beskrivelse Stien er en del av den gamle postveien. Denne del av stien er ikke markert. Den

13 går inn på eiendommen til Wilhelmsens idrettslag. Her har W. bygget ut nærmeste hytte Havestua på tvers av stien, så man må gå rundt. Videre er det satt opp gjerde fra Havestua og stien følger dette gjerdet. Foreløpig står gjerdet åpent her, men er klargjort for å stenge. Videre er stien tydelig frem til Neders i Carl Størmers vei. Åse Torp på Villa x, kan mye om dette. En nabo er også villig til å avstå grunn for å legge Stien om Havestua. Åse Torp: Flere av Stiene nordpå er merket av vellet med treskilt. Jan Erik Holter/Jorun Holter har vært engasjert i dette. Tiltak Stien må merkes. Dialog med Wilhelmsens Idrettslag? 60. Sted Carl Størmers vei - Sjøstuveien Beskrivelse Stien er en del av den gamle postveien mellom Hvitsten og Drøbak, og denne biten ble kalt Brennesle-stien. Her har det vært konflikt, men stien fremstår i dag som åpen. Den går mellom to oppsatte gjerder og er merket av nabo. Tiltak Stien må merkes. 61. Sted Sjøstuveien - Torkilstranda Beskrivelse Første del av stien går inn innerst i Sjøstuveien til ventre for nr. 19 og følger denne eiendommen, langs gjerde og mur over til Rosekollen. Her der veien godt opparbeidet. Den kommer så ut på en vei som hyttene ved Rosekollen bruker. Man kommer deretter til en gammel steinmur som har gått langs det gamle jordet til Løkkedal Gård. Det er tydelig merke i muren hvor man har gått over. På den andre siden av muren er det satt opp et tregjerde helt ned til Festestranda langs det som var jordet til Løkkedal gård. Dette jordet er nå delt opp i tomter og utbygget med hus og opparbeidede hager. Stien har nok opprinnelig gått over jordet. Muligheten for videre ferdsel i dag er å følge hytteveien/gjerdet ned til Fæstestranda og gå stranda over til Torkildstranda. Man må da over et parti med svaberg, noe som kan bli problematisk ved høyvann. Det er også satt opp gjerder for å hindre ferdsel på oversiden av svaberget. Her må det gjøres en jobb opp mot grunneiere for å få etablert en fremkommerlig sti fra Fæstestranda til Torkildstranda. Tiltak Kart må skaffes for om mulig påvise hvor stien har gått. Fæste/grunneier kontaktes for om mulig å få til en etablering av stien igjen. Stier som er borte enten p.g.a bebyggelse, utbygging eller rett og slett ikke er i bruk: 1. Sted Torgaten 3 Råkeløkkaveien 9-12 Beskrivelse Stien gikk inn mellom Tregården og Folkøy og kom opp ved enden av eldreboligene v/råkeløkka. Den er nå blokkert av sameiet som er bygget inne på tomten. Tiltak Stien forslås strøket fra forslaget. Denne stien er tapt. 2. Sted Villaveien 6 Grandeveien 5 Beskrivelse Syd for Villaveien 6 (før koblingsboks og stolpe)går stien bratt opp. Etter ett stykke svinger den mot nord og følger kanten over eiendommene i Villaveien. Stien går bort til sydgjerdet til Grandeveien 5 og følger dette opp til Autovernet. Denne stien kan også nåes fra Øvre del av Villaveien. I dag er stien igjengrodd og ikke brukt p.g.a aurovernet. Den er også lite synlig. Tiltak Stien er i dag lite aktuell, da gangveier og undergang har overtatt funksjonen.

14 3. Sted Gamleveien(Sogstikollen) Sogstiveien 75 Beskrivelse Da hele Sogstijordet nå er bebygget, eksisterer ikke denne lengre. I og rundt boligfeltene er det etabler nye veier, og stier. Tiltak Denne Stien er borte. 4. Sted Vestbyveien Ekeveien (Tømmerrenna) Beskrivelse Dette er en forlengelse av Ekeveien. Går som bred sti ned til Vestbyveien. Denne stien er stengt ved bygging. Det har vært rettsak med naboer om dette, hvor naboene tapte Tiltak Stien strykes fra forslaget. Denne stien er tapt. Denne stien er stengt ved bygging. Hadde samtale med Solveig Moberg i Ekeveien 10. Det har vært rettsak med naboer om stengingen av denne stien,som naboene tapte 5. Sted Belsjø terrasse/follo Museum Ullerud gård Beskrivelse Det er mange stier i området rundt museet. Men Stien over til det som var Ullerud gård er sperret av utbyggingen av Golfbanen, samt bygging av demning i sydenden av Ulleruddammen. Dernest ligger dette helt i utkanten av Drøbak og mot sti-nettet i Seierstenmarka. Tiltak Stien slettes fra forslaget da den er stengt, og ligger utenfor kjerneområdet 6. Sted Villaveien 13 Sorenskriver Ellefsensvei. Beskrivelse Stien gikk fra nr. 13 og ned til Sorenskriver Ellefsens vei. Iflg. Naboer var dette Tannlege Engers private sti/snarvei fra eget hus og bratt ned til Sorenskriver Ellefsens vei 3. på vei til sitt kontor. Det var opprinnelig borret ned et slags rekkverk. Det var også lagd flere trapper i tre som nå er borte. Utover rester av rekk verk er stien borte. Ikke vært i bruk av andre enn tannlegen. Tiltak Ikke aktuelt å åpne denne stien. Mye jobb/liten nytteverdi. Stien slettes fra forslaget da den er stengt 7. Sted Skipperveien: Niels Carlsensgate - Nordveien Beskrivelse Stien er blokkert i forbindelse med oppføring av mur, hus. Tiltak Ikke aktuelt å jobbe mer med denne stien. Stien slettes fra forslaget da den er stengt. 6. Sted Vestbyveien 38 Bråtanveien 8 Beskrivelse Stien går mellom to eiendommer med gjerde på den ene siden. Den er stengt med port og lås og ser nå privat ut. Den skal tideligere vært i bruk av offentligheten (jfr. Tom Johansen 1992) Eiendommene i begge ender er oppusset, utbygget og det er opparbeidet gårdplasser og trapper. Alt er privat Tiltak Stien slettes fra forslaget da den er stengt/tvilsomt om det har gått en sti her. 9. Sted Elleflaten - Elleveien Beskrivelse Stien gikk langs gjerde til barnehagen, på østsiden. Den er blitt innkjøringvei til tre nye eiendommer. Den siste eiendommen har stengt stien med et gjerne i sydenden mot Elleveien. Dette er privat område. Det har ikke vært gjennomgang her iflg. Huseier, men det skal være inntegnet en sti på et gammelt målebrev. Tiltak Viktigheten av denne stien må vurderes i og med at Arne Høilands vei fyller

15 funksjonen som adkomstvei til Elleveien. Nye stier: i notatet fra 1992 er det foreslått flere nye stier. Dette ut fra tanken at man kan bygge nye stier for å knytte de eksisterende sammen, slik at Drøbak kan få et skikkelig stinett. Vi har sett på disse forslagene. Foreslåtte stier hvor bebyggelse og andre endringer etter 1992 har gjort det umulig å etablere en sti, er ikke tatt med videre. 1. Sted Jørnsebakken Anton Thoresens vei Beskrivelse Etter å ha kommet inn til Jørnsebakken 24 og 26, er man inne på privat område og kommer ikke lengre. Vider er det bebygget. Tiltak Ut fra min vurdering er dette problematisk. 2. Sted Brunskogen Tranga og Gulliksbakken Beskrivelse Når man kommer ned Chalmers vei og går inn ved trygdeboligene i Løktabakken 4, ned til vannhuset er det nå tråkket en ny sti opp skråningen som kommer opp i enden av veien syd på Flatåsen, slik at denne stien har blitt til av seg selv. Videre er det mulig å gå herfra over til Tranga, men da må man gå over nedre del av hagen til Tranga 8. Gjerdet er ødelagt her, men det er ikke ferdsel over eiendommen. Tiltak Skulle dette være interessant må eier av Tranga 8 kontaktes. 3. Sted Høyenhallveien Karlsrud 4. Beskrivelse Det har gått en sti fra oversiden av Høyenhallveien 9 og nedover mot karlsrud. Den er synelig og følger gjerdet mellom eiendommene. Når man kommer ned til øverste hjørnet av plenen v/karlsrud 4 møter man gjerdet rundt denne eiendommen. Det virker som at folk/skoleungdom klatrer over gjerdet jfr. Videre tråkk på andre siden av gjerdet. Stien skal så ha fulgte gjerdet på utsiden nedover mot Osloveien. Rester av tømmertrappetrinn. Den blir så helt gjenvokst og ufremkommerlig, men skal ha kommet ut på baksiden av gult hus, Osloveien 39 b. Her føler man at man kommer inn på privat gård. Den siste delen av stien er således ikke i bruk og helt gjengrodd. Tiltak Fikk man åpnet gjerdet inn mot Karlsrud 4 med en port, så er stien etablert hit. Resten må renskes, tråkkes opp, og ferdsel må avklares med eier av Oslovn. 39 b 4. Sted Sogstiveien 36 (Rødt hus på Tverrskjegla) og opp til Skorkeberg Beskrivelse Jordet på oversiden av det røde huset blir nå bygget ut med blokker. På Oversiden ligger Skogroveien hvor fronten ut mot fjorden er også kraftig utbygget. Det står et skilt som markerer sti ved brakkeriggen, men pr. i dag er det ufremkommerlig der. Det er mulig at utbyggingen fører til en gangvei innover mot Skorkeberg og Trolldalen. Tiltak Befares og må undersøkes nærmere. 5. Sted Elleskjærsveien Fyrveien (Poststien) Beskrivelse Er det mulig å legge en ny sti overnfor eiendommen til Bringsværd og i foten av skråningen til Elleskjærseiendommene, videre i overkant av eiendommen til Ombudstvedt og videre over sti til Ellestrand og bort til Fyrveien? Tiltak Har ikke vurdert denne, da dette virker mye privat.

16

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN rammesøknad Øyjordslien gnr 168 bnr 1740 august 2010 bakgrunn På vegne av tiltakshaver Anne Marit Steen og Helge Hopen har vi vurdert løsning for ny stitrasé der nytt bolighus

Detaljer

Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg

Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg TØNSBERG LØYPE 8 (13 KM) *OBS kun 5 koder mot tidligere 6 Startsted: Butikk senteret på Eiktoppen (husk start kode nederst i et vindu på butikk senterets front Fra butikksenteret

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Veier/strekninger som er merket med lilla farge i kartet:

Veier/strekninger som er merket med lilla farge i kartet: Beskrivelse av lilla og grønne veier Nedenfor er alle veier/veistrekninger med lilla og grønn farge kommentert. Fargen er i henhold til kartet som er vedlagt hovedplanen. Veier/strekninger som er merket

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe 1 Morten Jørstad Gnr/Bnr. 5/2 Isbakken 8. Tavle vestsiden av elva ved stiskilt Ok, 23/8-2011 Mangelfull langs Solbergelva Trenger oppgradering På plass 2 Hilde Wetlesen 64932668 Gnr/Bnr. 5/1 Solbergveien

Detaljer

Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg

Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg TØNSBERG LØYPE NR. 9 (10 km): Startsted: Butikk senteret på Eiktoppen. Husk at det er en startkode nederst i et vindu i Menybygget mot syd. Noter den. Gå ut til hovedvei

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 Samfunnsutvikling Langebåt vel v/ leder Arild Kristiansen Johnny Svorkmosv.200 0903 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 INFORMASJON OM MERKING AV KYSTSTI PÅ HALLANGEN

Detaljer

Lillomarkas Venner. Oslo, 2008-10-05. Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten,

Lillomarkas Venner. Oslo, 2008-10-05. Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten, Lillomarkas Venner Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten, Oslo, 2008-10-05 Kopi: Fylkesmannens miljøvernavdeling, Den norske Turistforening, Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Forslag til løsning ny vei adkomst Kvalvikodden.

Forslag til løsning ny vei adkomst Kvalvikodden. Forslag til løsning ny vei adkomst Kvalvikodden. Det foreslås at husene med adresse Kvalvik veien 2, 6, 10a, 14, 18a, 18b og 20 rives og at eiendommene blir benyttet i dette forslaget til ny vei. Vi har

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Styremøte Øvre Gleinåsen Vel

Styremøte Øvre Gleinåsen Vel Styremøte Øvre Gleinåsen Vel Møtereferat Avholdt: Til stede: 21.09.17 @ Geir Iversen Geir Iversen, Carlèn, Kristian H. Mong, Tore Sandvik, Therese Buøy Berglund, Edle Steinåsen Rolf Olerud Frafall: Neste

Detaljer

Gjorde skulevegen til jungelgym

Gjorde skulevegen til jungelgym Gjorde skulevegen til jungelgym Å planlegge for BARN I BEVEGELSE, 20.11.2014 Egil Bru Overaa Agenda Hva motiverer barn til å gå og ta veivalg? Prosjekt Jungelsti fra Råvarden til Skeie skole et vellykket

Detaljer

Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag.

Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag. Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag. Oversikt utarbeidet av Akershus Bygningsvernsenter v/per- Willy Færgestad Daglig leder Drøbak, 17.04.2013 Drøbak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK PLM 6/13 - ISTANDSETTING, REHABILITERING OG TILBAKEFØRING AV FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK PLM 6/13 - ISTANDSETTING, REHABILITERING OG TILBAKEFØRING AV FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK PLM 6/13 - ISTANDSETTING, REHABILITERING OG TILBAKEFØRING AV FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg

Detaljer

Teknisk notat

Teknisk notat 10.04.2014 Teknisk notat Oppdragsgiver Ingeniør Harald Benestad AS Prosjekt/Nr. Gamle Drammensvei 152-156/140401 Rev. Kopi Tittel: Innledende geoteknisk vurdering og befaring av Gamle Drammensvei 152-156

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06.

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06. KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill 06.06.15 DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges

Detaljer

Merknader til nabovarsel tiltak på eiendom 14/1150 Bærum

Merknader til nabovarsel tiltak på eiendom 14/1150 Bærum Dato: 12.04.2016 Merknader til nabovarsel tiltak på eiendom 14/1150 Bærum Vi har mottatt nabovarsel om oppføring av enebolig og underjordisk garasje på eiendom gnr 14 bnr 1150 i Bærum, som grenser direkte

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Men håper det kan være til hjelp å oversende gjeldende turstikart fra Grønningen,

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Bakgrunn: Lindset ligger ved Brattjerfjorden like ved sjøen i Osen kommune. Hytteområdet Lindset har innregulert i alt 32 hyttetomter.

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Kulturminnedokumentasjon Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Datert 30.6.2016 1 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Mål, metoder... 2 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 2 5. Konklusjoner...

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad

STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad STØLE HYTTE- OG FRILUFTSOMRÅDE Grimstad Foto Johnny Foss Visjonen er å skape en utradisjonell hyttelandsby, ut i fra en kollektiv tanke med en sterk miljøprofil. I det kollektive ligger at friarealer,

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Gran Canaria. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Gran Canaria. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Gran Canaria Innhold: Kjørekart GR1 unta de Maspalomas GR Norskeplassen fra uerto Rico GR3 Norskeplassen fra Motor Grande GR Eivindsplassen GR Roque

Detaljer

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Tenerife Innhold: Kjørekart TR1 Chayofita TR2 Volcan de la Botija TR Roques de Garcia TR Teide med bane TR Roque del Conde TR Barranco del Infierno

Detaljer

Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks Alta

Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks Alta Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks 1403 9506 Alta 09.07.2015 KLAGE TIL FYLKESMANNEN VEDRØRENDE VEDTATT REGULERINGSPLAN (PLANENDRING) FOR SAGALI Saga Grendelag ønsker med dette å påklage

Detaljer

Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal

Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal 1. Innledning Ålmannvegen Veien fra øst til vest En rekke veitraseer i Røldal er registrert i Askeladden som fredet. Ser man nøyere på denne fredningen

Detaljer

Bernia rundtur. Benidorm CB6

Bernia rundtur. Benidorm CB6 Bernia rundtur Benidorm Turen rundt Berniafjellene går i spennende natur. En naturlig hule tar oss fra den ene siden av fjellkjeden til den andre. Du kan også ta en avstikker til en naturlig fjellbro eller

Detaljer

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl.

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl. Vedlegg 2 Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Skjermhøyde: 2 m Beregningsområde:

Detaljer

Bergen Kommune Byråd for byutvikling, klima og miljø Att: Lisbeth Iversen Postboks Bergen Flaktveit

Bergen Kommune Byråd for byutvikling, klima og miljø Att: Lisbeth Iversen Postboks Bergen Flaktveit Håkon Horne Flaktveitsvingane 144 5135 Flaktveit Bergen Kommune Byråd for byutvikling, klima og miljø Att: Lisbeth Iversen Postboks 7700 5020 Bergen Flaktveit 18.09.2011 Kommentarer til Byrådssak 1392/11

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

AV Takst & Consult Medlem Norges Takseringsforbund Mntf

AV Takst & Consult Medlem Norges Takseringsforbund Mntf AV Takst & Consult Medlem Norges Takseringsforbund Mntf Organisasjons nr. 985. 685. 983. Mva. Haugvegen 38, 6015 Ålesund E Post: av@mimer.no Telefon 70 15 41 09 Vakttlf. 91 38 57 88 Sula Kommune 6030 Langevåg

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

Store Trolltind. Trollstigen

Store Trolltind. Trollstigen Store Trolltind Trollstigen Store Trolltind (1788 moh) er en av de høyeste toppene blant Romsdalsalpene. På vei opp passerer vi Bruraskaret, der det er 800 meter loddrett rett ned i Romsdalen. Mye av turen

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER INDRE EIKELAND GNR.74/1,2,6 &9 LYNGDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

Åsane, Gnr. 186, Bnr.5 m.fl., Tertnesflaten Vest, eneboliger, Reguleringsplan

Åsane, Gnr. 186, Bnr.5 m.fl., Tertnesflaten Vest, eneboliger, Reguleringsplan Åsane, Gnr. 186, Bnr.5 m.fl., Tertnesflaten Vest, eneboliger, Reguleringsplan Byrådssak 172/16 Sak i komité for miljø og byutvikling 174/16 Møte i Komité for miljø og byutvikling 31.05. 2016 Merknader

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Svar på klage fra Baldersheim

Svar på klage fra Baldersheim Svar på klage fra Baldersheim Viser til ny klage på saksnr. 201111151 fra Baldersheim (klager), vi kan ikke se at det er kommet frem noen nye saksopplysninger som skulle tilsi at rammetillatelsen må trekkes.

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Aas Odd Gunnar - gnr 187 bnr Ulovlig tiltak i strandsonen

Aas Odd Gunnar - gnr 187 bnr Ulovlig tiltak i strandsonen Arkivsak. Nr.: 2012/3587-9 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Aas Odd Gunnar - gnr 187 bnr 005 - Ulovlig tiltak i strandsonen Rådmannens forslag

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 2014/3 14/5557/1 Tove Ursin Hellebust Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/15 28.01.2015 Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien - igangsetting av planarbeid Vedlegg:

Detaljer

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom.

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Fremtidig lekeareal øvre platå Eksisterende mur Eksisterende garasje Naboeiendom gnr 42 bnr 79. Oversiktsbilde av deler av planområdet. Her ser en tydelig muren

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/751 Klageadgang: Ja FRADELING HYTTE- OG NAUSTTOMTER FRA 44/10. DISPENSASJON FRA PLAN Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Lillian J Abrahamsen. Hilsen Arne Hoffmann

Lillian J Abrahamsen. Hilsen Arne Hoffmann Lillian J Abrahamsen Fra: Arne Hoffmann Sendt: torsdag 10. august 2017 13:13 Til: Felles Postmottak for KBU Kopi: Ib Omland; Leni Andreassen; 'Jakob Kronhaug Østbø' (jakob.ostbo@getmail.no);

Detaljer

Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei

Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei Ås kommune Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 14/03641-30 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Trafikksikkerhets tiltak for reduksjon av risikoer tilknyttet anleggstrafikk

Trafikksikkerhets tiltak for reduksjon av risikoer tilknyttet anleggstrafikk Trafikksikkerhets tiltak for reduksjon av risikoer tilknyttet anleggstrafikk Hellerud-Godlia Baneveien (Låveveien) Tvetenveien Bil-lass total 500 Mai 2015 Nov. 2015: Etablere fysisk skille mot kjørevei

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

OPPGRADERING AV VANNLEDNINGER, OVERVANNSLEDNINGER OG SPILLVANNSLEDNINGER PÅ DAMMYR/VÅK

OPPGRADERING AV VANNLEDNINGER, OVERVANNSLEDNINGER OG SPILLVANNSLEDNINGER PÅ DAMMYR/VÅK OPPGRADERING AV VANNLEDNINGER, OVERVANNSLEDNINGER OG SPILLVANNSLEDNINGER PÅ DAMMYR/VÅK I forbindelse med oppgradering/utbedring av vanntilførsel, overvannsledninger og spillvannsledninger på boligfeltet

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Sommervandring Trillemål

Sommervandring Trillemål Sommervandring 2014 - Trillemål På oppfordring fra entusiastiske turgåere har vi valgt å utvide årets sommervandring, og har nå tilrettelagt en egen sommervandringskonkurranse med 5 trillemål. Dette er

Detaljer

Marsteinhøgda Veslefeltet

Marsteinhøgda Veslefeltet Beliggenhet: Veggen ligger i skogen med sol fra cirka midt på dagen til godt utpå kvelden. Toppen av veggen er synlig fra innkjørselen til Fagernes Idrettsanlegg (Blåbærmyra). Historikk: Feltet ble oppdaget

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Salkobekken. 24 Bratte turer i nord. Skoddevarre

Salkobekken. 24 Bratte turer i nord. Skoddevarre Skoddevarre Salkobekken 30 min Salkobekken klatrefelt ligger i ei markert kløft i fjellet Skoddevarre. Rutene er 8-18 m høye. Følg riksvei 93 fra Bossekop og ta av til Øytun folkehøgskole. Ta til venstre

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Steinsvoll Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Steinsvoll Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling Forslag til reguleringsplan for Steinsvoll Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Reguleringsplan for Steinsvoll Side 1 I N N H O L D S F

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/315 Klageadgang: Ja SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN SELNES HAVN OG VARPEN HYTTEOMRÅDE. OPPGRADERING AV ADKOMSTVEIER. Saksbehandler:

Detaljer

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning. ArkivsakID.: 12/5395 Arkivkode: FE-, FA-L12, PLANID- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 024/13 Planutvalget 26.02.2013 Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Detaljer

Denne høringsuttalelse er dermed den første anledning hvor jeg kan uttale meg om reguleringsplanen.

Denne høringsuttalelse er dermed den første anledning hvor jeg kan uttale meg om reguleringsplanen. Høringsuttalelse vedr. Plan 2012113 - Detaljregulering for gnr 62 bnr 272 - Maudalsgata Jeg er nabo til planområdet og bor i Hauagata 3, (69/238). Da jeg først ble varslet om arbeid med planområdet for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK - PORT

SAKSFREMLEGG GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK - PORT Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK - PORT Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra SØK Geir Helland AS, Søknad om rammetillatelse med vedlegg

Detaljer

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune. Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune. Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring Berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere iht. liste fra Engerdal kommune Saksbehandler: Ragnhild Storstein Telefon: 95 92 00 27 E-post: rag@p1.no Dato: 25.07.2017 Reguleringsplan

Detaljer

Karttavle oversikt Frognmarkas Venner stigruppe 2017

Karttavle oversikt Frognmarkas Venner stigruppe 2017 Karttavle oversikt Frognmarkas Venner stigruppe Navn/Gård/Bruks Sted Status avtale Status Vedlikehold Svein Holsen Gård/Bruks 4/1 Røis gård Øst for parkering Røis og øst for asvaltvei. Ole M Tomter Gård/Bruks

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

KYPROS VINTER 2013 2014

KYPROS VINTER 2013 2014 KYPROS VINTER 2013 2014 Den 26. mars kjørte vi opp i fjellene vest for Kyrenia. De ligger i den fjellkjeden som går langsetter hele nordkysten og kalles Kyreniafjellene. Her oppe ligger en borg, St. Hilarion

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer