Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging."

Transkript

1 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale verktøy Innhold engelsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende Språklæring Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål. Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging. Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. Grammatikk: Artikler. Apostrof ved sammentrekking. Have/has. Spørsmål med spørreord. Flertall, regelrette og uregelrette. Tredje person s. Adjektivbøying. Eiendomspronomen Varierte arbeidsmåter : Lytte Snakke Lese Skrive Gruppearbeid Tema-/ prosjektarbeid Individuelt arbeid Bruk av IKT Diskusjon Tankekart Styrkenotat Kolonnenotater Anskuelsesmateriell Lærebøker Andre tekster IKT Jeg kan-ark Språklaboratorium

2 Spørsmål med to do. Verb i preteritum. Enkelte uregelrette verb. Futurum. Will/going to. Enkel introduksjon til samtidsformen. Perfektum. Who/which. Irregulære verb. This/that. These/those. Some/any. Imperativ. Halespørsmål. Genitiv. Refleksive pronomen. Venn-diagram Gjøre lekser og løse oppgaver. Lese bøker og tidsskrifter Samarbeidslæring Problembasert læring Arbeidsoppgaver Rollespill Skuespill Storyline Kommunikasjon Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. Bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper. Uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Forstå ulike muntlige og skriftlige IKT. Ordbøker. Samtaletrening. Meg selv. Klokka, digital/analog. Rollespill. Uttale og intonasjon. Tekstskaping i ulike sjangre. IKT. Lesing og lytting av lengre tekster, f. eks eventyr som Hans og Grete, De tre bukkene 2 av 8

3 framstillinger om selvvalgte emner. Bruse Gi muntlig uttrykk for Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. egen mening om tekster de har lest. Sanger og popmusikk Bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger. Dagsaktuelle tema. Uttrykke egen mening om ulike emner. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder. Kultur, samfunn og litteratur Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster. Sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge. Lese og fortelle om tekster fra ulike medier Norsk levesett sammenlignet med ulike kulturer i engelskspråklige land, f.eks. urbefolkningsgrupper i USA og Australia og egen kultur. Utdrag fra litteratur Uttrykke egne meninger om film, bilder og musikk. 3 av 8

4 G1 Språklæring Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk. Studieteknikk. Kommunikasjon Identifisere språklige likheter og forskjeller mellom engelsk, norsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring. Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig. Beskrive formverk og tekststrukturer. Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk. Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner. Bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig. Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner. Uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Grammatikk: Substantiv. Verb presens. Adjektiv/adverb. Pronomen. Bevisstgjøring og utvikling av egne språkferdigheter. Tekstskaping. IKT. Ordbok. Oppslagsverk. Kjennskap til de britiske øyer. Møte ulike sjangere og skrive egne tekster. Møte med annet engelskspråklig land. Innhente informasjon fra ulike medier, og bruke informasjonen kritisk i muntlig og Tverrfaglig tema: Vikingtida. Norrøn påvirkning på det engelske språk. Oppdage likheter og ulikheter. 4 av 8

5 Presentere og samtale om aktuelle skriftlig arbeid og og tverrfaglige temaer. presentasjon. Kultur, samfunn og litteratur Lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere. Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte. Kommunisere via digitale medier. Gjøre rede for trekk ved levesett, historie og geografi i Storbritannia og USA. Beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land. Lese og drøfte litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. Lese en litterær tekst og gi uttrykk for sine inntrykk og oppfatninger av det de har lest. Vikinger. London. New York. F. eks aboriginere og indianere Utdrag fra romaner, noveller, dikt, sanger, skuespill og andre sjangere. Tekstskaping med utgangspunkt i de ulike sjangrene. Presentasjon av eget arbeid, med bruk av ulike hjelpemidler. 5 av 8

6 G2 Levanger kommune -Sjefsgården læreplaner - Ny læreplan 2007: Engelsk Språklæring Beherske et ordforråd som dekker en Studieteknikk rekke ulike emner. Bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig. Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner. Uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon. Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer. Grammatikk: Verb - framtid, passiv. Substantiv- genitiv. Adverbialer. Preposisjoner. Bevisstgjøring og utvikling av egne språkferdigheter. Tekstskaping bli kjent med ulike sjangere. IKT. Ordbok. Oppslagsverk. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere. Velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon. Skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og 6 av 8

7 hensiktsmessig bruk av avsnitt. Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte. Kommunisere via digitale medier. Kommunikasjon Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner. Bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig. Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner. Uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon. Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere. Velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon. Kjennskap til Amerika. Andre engelskspråklige land. Drama som sjanger. Framtid. Yrkesvalg og samfunnsutvikling. Temaarbeid: Innhenting av informasjon fra ulike medier, og bruk av informasjonen kritisk i muntlig og skriftlig arbeid og presentasjon. Lese litterær tekst og gi uttrykk for sine inntrykk og oppfatninger av det de har lest. Se en engelskspråklig film og gi uttrykk for sine inntrykk og 7 av 8

8 oppfatninger av det de Skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt. har sett. Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte. Kommunisere via digitale medier. Kultur, samfunn og litteratur Gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land. Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA. Lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. Beskrive tema i tekster og bilder. Lytte og oppleve et utvalg av forskjellige aksenter Amerikansk historie: Immigrasjon. Raseproblematikk. Styreform. Sør Afrika. Utdrag fra romaner, noveller, dikt, sanger, skuespill og andre sjangere. Tekstskaping med utgangspunkt i de ulike sjangrene Presentasjon av eget arbeid, med bruk av ulike hjelpemidler. 8 av 8

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

ENGELSK 9. LÆREMIDLER: Læreboka Kassetter/CD/Video/Kopieringsark Engelske lettlestbøker IKT/dataprogrammer

ENGELSK 9. LÆREMIDLER: Læreboka Kassetter/CD/Video/Kopieringsark Engelske lettlestbøker IKT/dataprogrammer ENGELSK 9 LÆREBOK: Bromseth/Wigdahl: New Flight 2 / New Flight 2 Extra Cappelen 2006 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet, midlertidig utgave juni 2006, s. 93-95 + 98-100 METODER/ARBEIDSMÅTER:

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer