Chapter 1 All about me!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Chapter 1 All about me!"

Transkript

1 Chapter 1 All about me! Kroppen Klær Familie Hus og hjem Gloser Picture dictionary /Step 1: side 23 Substantiv: family, grandmother, grandfather, father/ dad, mother/ mum, sister, brother, aunt, uncle, cousin, chair, table, house, flat, room Verb: to be, to live, to wear, to play, to want, to think, to look, to feel, to eat, to drink, to talk Adjektiv: new, old Step 2: side Språklæring Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål. Kommunikasjon Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. Bruke høflighetsuttrykk og sitasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangrer. Bruke grunnleggende regler og mønstre innenfor uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper i egen språkbruk. Dikt: My crazy family (Step 1), The busy doctor (Step 1). Dialoger: Ian goes shopping (Step 2), The accident (Step 2). Fortellende tekster: Fatima, Ian and Emma (Step 2), This is where I live (Step 1), Where do they live? (Step 2), Fatima s room (Step 1), Ian s room (Step 2). Tegneserie: I like your clothes! (Step 1) Spør og svar: Vanlige høflighetsfraser og situasjonsrelaterte fraser er lagt inn i dialogene. (Eksempel: Thank you. May I help you? please. Are you all right? Here you are. m.fl.) Beskrive en person. Korte setninger om seg selv og andre. Verbet to be i presens Spørreord: who, which, when, why, what, where, how Kopioriginaler The body (Step 3)

2 All about me (muntlig pararbeid) My room (muntlig pararbeid) Sanger Do your ears hang low? CD 1 spor 11 Forslag til flere sanger: Head, shoulders, knees and toes If you re happy and you know it, clap your hands The more we are together Tverrfaglige emner Simon says Who is your friend? Guess who! Naturfag kroppsdeler. Kost og helse.

3 Chapter 2 Hobbies Kjæledyr Sport Drama og teater Gloser Picture dictionary/step 1: side 37 Substantiv: horse, rabbit, ball, go-cart, stage, helmet, gloves, t-shirt, shorts, trousers, jumper, skirt, boots. Verb: walk, ride, sing, act, dress up, jump, run, dance, kick Adjektiv: quick, funny, cute, pretty Step 2: side Kommunikasjon Uttrykke egen mening om ulike emner. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangrer. Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet. Dikt: My rabbit (Step 1) Fortellende tekster: The champion (Step 2), Mini Formula One (Step 1), Football fever (Step 2), Playing different roles (Step 1), The musical (Step 2) Sang: Tomorrow (Step 3) Gjenfortelle historien «Football fever», helst på engelsk Tankekart (mind map) Nøkkelord (key words) Kakediagram (pie chart) (her: faste strukturer) What do you like doing? I like I don t like I can Can you? Yes, I can. / No, I can t. Kopioriginaler The notice board (Step 3) Answer the questions (Step 3) Football words (Step 3) What do you like doing? (muntlig pararbeid) Can you? (muntlig pararbeid) My pet (muntlig pararbeid) Sanger Tverrfaglige emner Tomorrow Cd 1 spor 19 Mimelek: What is my hobby? What am I doing? Musikk: musikal, musikkteater, filmmusikk

4 Chapter 3 All year round Klokka Årstidene med ulike aktiviteter; drageflyving, vannsport, lek på stranda, Halloween, ski og snowboard Gloser Picture dictionary/step 1: side 61 Substantiv rain, wind, kite, cloud, jacket, snow, beach, sea, holiday, shorts, pumpkin, raincoat, wellingtons, snowman, hat, summer, autumn, winter, spring Verb do, have, go, skate, ski, swim, start, fly, come, love Adjektiv cold, hot, wet, round, light Step 2: side Step 3: Fireworks of war, side 48 og 49 war krig batttle slag mountain fjell history historie(n) later senere best best popular populær to last å vare to trace å spore to lift å løfte to spend å tilbringe to find å finne Snowboarding is great, side 60 card kort lesson leksjon/lekse helpful hjelpsom patient tålmodig sore øm to promise å love to send å sende to think å tenke to keep å beholde Språklæring: Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging. Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål. Kommunikasjon: Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangrer.

5 Kultur, samfunn og litteratur: Uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangrer og medier. Faktatekster: Kites (Step 1), Fireworks of war (Step 3), Water sports (Step 2) Dikt: Seasons (Step 1), The pumpkin (Step 1), The scary couple (Step 2), Skuespill: A new nose, please! (felles) Tegneserie: Winter fun (Step 1) Dialoger: Playing with kites (Step 2), At the beach (Step 1), Winter sports (Step 2) E-post: Snowboarding is great! (Step 3) Kunne klokka Framføre skuespill Femrader (dikt) E-post Ordenstall Datoer Ubestemt artikkel: a og an Bestemt artikkel: the Kopioriginaler Birthday calendar (Step 3) The time (muntlig pararbeid) Dates and numbers (muntlig pararbeid) Sanger Halloween is coming soon, cd 1 spor 30 Tverrfaglige emner Kims lek «I spy with my little eye, something beginning with» Kunst og håndverk; lage drager

6 Chapter 4 Read me a story Engelskspråklig barnelitteratur Gloser Picture dictionary/step 1: side 81 Substantiv monkey, gorilla, giraffe, goat, tail, fur, meat, wood, tree, chicken, vegetables, food, kitchen, bowl, fridge, pirates Verb ring, make, hear, say, take, close, drive, like Step 2: side Step 3: Fantastic Mr Fox, side 74 children barn crooks kjeltringer looks utseende lean mager different ulik(e) mean slem to see å se to sing å synge The girl who disappeared, side churchyard kirkegård grave grav headstone gravstein pond dam pale blek sad trist, ulykkelig strange rar, merkelig to plant å plante to decide å bestemme to fade å falme to hide å gjemme seg to describe å beskrive to nod å nikke to drown å drukne One-Eyed Jake, side cook kokk treasure skatt hold lasterom dinner middag loot tyvegods catch fangst horribel fryktelig terrible forferdelig awful fryktelig heavy tung to rob å rane to spot å få øye på

7 to sink å synke to toss å kaste Språklæring: Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging. Kommunikasjon: Bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper. Kultur, samfunn og litteratur: Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangrer og medier. Sammenlikne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker. Dialog: London Zoo (Step 1) Fortelling: Doctor Boox and the Sore Giraffe (Step 2) Dikt: The robber (Step 1) Fantastic Mr Fox (Step 3) Personskildring: Horrid Henry (Step 1) Utdrag fra barnebok: Fantastic Mr Fox (Step 2) Horrid Henry (Step 2) Drama Diskusjon Oppskrift Bildebok Personlige pronomener Verb: to be og to play Kopioriginaler Missing animals (Step 3) Funny words (Step 3) (muntlig arbeid) Sanger Going to the zoo cd 1 spor 39 Tverrfaglige emner Hangman Oversatt barnelitteratur: Roald Dahl, Bøkene om Horrid Henry (Rampete Robin)

8 Chapter 5 Secrets and mysteries Spøkelser Sjørøvere Vampyrer Hemmelig kjærlighet Gloser Picture dictionary/step 1: side 109 Substantiv ghost, vampire, castle, princess, earring, mirror, wall, water, stone Verb fight, win, lose, move, believe, steal, know, watch, wait, cry Adjektiv afraid, happy, thin, tall, fat Step 2: side Step 3: Two heroes for the prize of one, side 99 og 100 hero helt stranger fremmed (s), merkelig(adj) binoculars kikkert bush busk to admit å innrømme to rub å gni to prove å bevise to close å stenge to sigh å sukke to demand å forlange The glass grave, side 103 story fortelling farmer bonde daughter datter ground bakken often ofte violent voldelig tragic tragisk to live å leve to haunt å hjemsøke (spøkelse) to refuse å nekte to bury å begrave Språklæring: Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging. Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål. Kommunikasjon: Kunne lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangrer. Kunne skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder. Uttrykke egen mening om ulike emner. Kultur, samfunn og litteratur

9 Uttrykke seg kreativt, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangrer og medier. Lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangrer, inkludert prosa og dikt. Sammenlikne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker. Dialoger: New neighbours (Step 1) Dikt: The grave of Sir William (Step 2) Vinnie the vampire (Step 1) Dracula (Step 2) My secret boyfriend (Step 1) Fortellinger: The girl who disappeared (Step 3) Swashbuckling Selma (Step 2) One-Eyed Jake (Step 3) Personskildring: One-Eyed Jake (Step 1) Utdrag fra barnebok: Vampires across the way (Step 3) Faktatekst: Castles in Britain (Step 2) The glass grave (Step 3) Skuespill: The white virgin (1, 2, 3) Skuespill Samtale om tekster Spøkelseshistorie Tegneserie Adjektiv Gradbøying av adjektiv Kopioriginaler The girl who disappeared (Step 3) One eyed Jake (Step 3) Comic strip (Step 3) Two heroes for the price of one (Step 3) Sanger What shall we do with the drunken sailor? Cd 2 spor 7 Tverrfaglighet Adjektivhistorie Kunst og håndverk: lage skumle hekser, vampyrer og slott. Tegne, bruke animasjon på pc, lage keramikkfigurer. Norsk: skumle historier, eventyr og sagn.

10 Chapter 6 Travelling in the British Isles Reise på de britiske øyer: England Skottland Wales Irland Gloser Picture dictionary/step 1: side 141 Substantiv plane, hotel, ticket, telephone, train, bag, Adjektiv big, curly Verb travel, arrive, leave, stay, buy, visit, pay, order, send, phone Step 2: side Step 3: A letter from Emma, side 124 flight flytur place sted, plass kick sparke concert konsert hard hard, vanskelig great stor, storartet to use å bruke to learn å lære to practice å øve to know å kjenne The Loch Ness monster, side 130 og 131 legend legende seamonster sjøuhyre neck hals picture bilde tourist turist huge enorm famous berømt deep dyp dark mørk to discover å oppdage to appear å komme til syne to check å undersøke/sjekke Språklæring: Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål. Beskrive eget arbeid med å lære engelsk. Kommunikasjon: Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner.

11 Uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. Bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger. Uttrykke seg om valuta, mål og vekt. Kultur, samfunn og litteratur: Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land. E-post Brev Postkort Tegneserie Dialog Telefonsamtale Sjekke inn på hotell Bestille mat på kafé Brev Postkort Regnestykker med tekst Verbet to do i presens Spørre og svare med to do Verbet to have i presens Spørre og svare med to have Kopioriginaler Crosswords (Step 3) What time is it? (Step 3) The Loch Ness monster (Step 3) Travelling in the British Isles Sanger London Street, cd 2spor 18 Three Craws, cd 2 spor 31 It s a long way to Tipperary, cd 2 spor 37 Tverrfaglige emner Forslag til andre sanger: Loch Lomond Auld Lang Syne Molly Malone Quiz Matematikk: Addisjon, vekslepenger, euro og pund Geografi: England, Wales, Skottland og Irland Kost og helse: Mat fra andre land. Kunst og håndverk: Nasjonalsymboler, våpenskjold, arkitektur og landskap

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

FRASER OG STRUKTURER GRAMMATIKK. Rekketelle fra én til hundre og tierne opp til hundre

FRASER OG STRUKTURER GRAMMATIKK. Rekketelle fra én til hundre og tierne opp til hundre Chapter one BACK TO SCHOOL Bruke det grunnleggende lydsystemet. Bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavelser. 12 leksjoner Sammenlikne noen sider ved levesett,

Detaljer

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

New Flight 1. Engelsk for ungdomstrinnet. Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1 3:

New Flight 1. Engelsk for ungdomstrinnet. Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1 3: New Flight 1 3 Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl Engelsk for ungdomstrinnet New Flight Textbook 1, 2 og 3 inneholder alle åtte kapitler med forskjellige temaer. Det er stort sett fire hovedtekster

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson KeywordLink Lærerveiledning GAN Aschehoug ISBN 978-82-492-008-1 GAN Aschehoug 1. utgave / 2. opplag 2009 Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/

Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/ Akershus /ɑkeʃ¹hʉːs/ (proper name) 10A n akkurat /ɑkʉ¹rɑːt/ exactly, precisely 08B d et album /et ¹ɑlbʉm/ albumet, albumer, an album 07A n albumene aldri /²ɑldri/ never 03B d alene /ɑ²leːne/ alone 08B

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12

gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12 flere 1 more 1 smœ 2 small 2 lang 3 long 3 stor 4 large 4 hvor 5 where 5 alene 6 alone 6 bra 7 well 7 hšyre 8 right 8 gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12 kvinne 13 woman 13 šye

Detaljer

LÆREVERK: STAIRS. Klasse-samtalar. Rollespel/ games, t.d guiding i kommunen. Lage klassen sin forteljing (ein setning kvar)

LÆREVERK: STAIRS. Klasse-samtalar. Rollespel/ games, t.d guiding i kommunen. Lage klassen sin forteljing (ein setning kvar) UTKAST LUSTER KOMMUNE GRUNNSKULE VEKETIMAR: 90 min/veka 2 t. á 45 min eller tilsvarande t. á 60 min Alt i kursiv under TILTAK/METODE viser til læreverket. KOMMUNAL LÆREPLAN ENGELSK 5. trinn LÆREVERK: STAIRS

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Læreverk: Cappelen: Stairs 4, Textbook, Workbook, CD med tekstar og songar, Teacher`s book med metodisk rettleiing, leiker, songar, kapitteltestar og kopioriginalar.

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren Kjære leser! Hvorfor tar jeg meg bryet med å oversette tekst på engelsk i den nye boka mi til norsk? Fordi noen lesere

Detaljer

Norwegian on the Web. in Narvik

Norwegian on the Web. in Narvik Norwegian on the Web in Narvik Textbook Randi Bolle Eilertsen, Olaf Husby, Dominique Heyler Based on NoW - www.ntnu.edu/now by Åsta Øvregaard, Sissel Robbins, Birte Hillestad, Olaf Husby Trondheim, 3.10.2013

Detaljer

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen Side 13 «fuck you» dra til helvete (ordrett: knull deg). Side 14 «Buddha, here I come!» Her kommer jeg, Buddha! Side

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011.

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. LEDEREN HAR ORDET! Heihei! Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Colloquial Norwegian

Colloquial Norwegian Colloquial Norwegian The Colloquial Series Series adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: Albanian Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic of the Gulf

Detaljer

Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret.

Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret. NIFYEA ÅRBOK 2010 ÅRSMELDING 2010 Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret. Styret har i år bestått av: Leder: Ragnhild Strand Nestleder: Anette Paulsen Kasserer: Anders Stedding

Detaljer