ARTIKLENE. Den ubestemte artikkel a og an. uttales med e foran konsonantlyd og I foran vokallyd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARTIKLENE. Den ubestemte artikkel a og an. uttales med e foran konsonantlyd og I foran vokallyd"

Transkript

1 ARTIKLENE Den ubestemte artikkel a og an a house a tiger an egg an umbrella a - foran substantiver som begynner med konsonantlyd an - foran substantiver som begynner med vokallyd Den bestemte artikkel the Den bestemte artikkel står foran substantivet. Den bestemte artikkel brukes både i entall og flertall. a house the house the houses a dog the dog the dogs an egg the egg the eggs uttales med e foran konsonantlyd og I foran vokallyd

2 SUBSTANTIV Flertall av substantiv Hovedregel: a book many books Ender på s-lyd: a dress many dresses Ender på o: a potato many potatoes Ender på y med konsonant foran: a lady many ladies Ender på y med vokallyd foran: a boy many boys Ender på f/fe-lyd: a knife many knives a thief many thieves Andre ord som får ves: wife, life, wolf, self, calf, shelf, leaf, loaf, half Uregelrett flertall: a half a calf a leaf a loaf a sheaf a shelf a thief a wolf halves calves leaves loaves sheaves shelves thieves wolves

3 a knife a life a wife knives lives wives a child a man a woman a mouse a goose a foot a tooth a sheep a fish a penny children men women mice geese feet teeth sheep fish pence Merk: two pair of boots to par støvler

4 GENITIV EIEFORM: Eieform dannes ved å sette til 's Tom s room The boy s dog Charles s dog The boys dogs The men s dogs Vanlig entall Entallsord som ender på s Flertall som ender på s Flertall som ikke ender på s Genitiv med of brukes oftest om ting: The colour of the house. The legs of the table. The name of the river.

5 TO BE: Presens I am you are he, she, it is We are You are They are Preteritum I was you were he, she, it was We were You were They were TO HAVE: Presens Preteritum I have I had you have you had he, she, it has he, she, it had mrk!: had i alle personer We have we had You have you had They have they had

6 ADJEKTIV: Gradbøying av adjektiv POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV Hovedregel: warm warmer warmest small smaller smallest short shorter shortest Ender på y funny funnier funniest ugly uglier ugliest Småord som ender på konsonant: big bigger biggest hot hotter hottest Lange ord: popular more popular most popular beautiful more beautiful most beautiful Uregelmessige: good better best bad worse worst ill worse worst many more most much more most little less least Ved sammenligning mellom to ulike personer eller ting brukes than: A mountain is higher than a hill. Tom is taller than Peter. Sammenlikning av likeverdige blir uttrykt med as..as An apple is usually as bit as an orange. She is not as tall as her brother.

7 Sammenlikning mellom tre eller flere uttrykkes med the foran superlativ av adjektivet: She is the prettiest of them all. Mount Everest is the highest mountain in the world.

8 ADVERB: Sammenlikning mellom tre eller flere uttrykkes med the foran superlativ av adjektivet. kind kindly easy easily true truly Unntak: good well hard hard fast fast

9 VERB BØYING AV VERB: Presens Vi har to måter å uttrykke presens på engelsk. 1. Brukes når det er noe som skjer samtidig med at vi sier det Presens samtidsform Stikkord: Eksempel: now, just, now, at this moment (akkurat nå) We are writing just now. Now I am reading At this moment Tom is singing a song. (is er hjelpeverbet singing er hovedverbet) Husk: hjelpeverbet bøyd i riktig person + Hovedverb med ing-endelse. 2. Brukes når n oe gjentar seg, ved vaner, noe vi pleier å gjøre eller sjelden eller aldri pleier å gjøre: Vanlig presens Stikkord: Eksempel: everyday, always, often, sometimes, never, seldom, rarely I walk to school every day My teacher always drives her car. The children often play football in the afternoon. NB!! I 3. person entall ender verbet alltid på s.

10 Samtidsform i preteritum: Du bøyer hjelpeverbet to be slik at dette står i preteritum. Hovedverbet blir fortsatt i ing-form; She was sleeping when I came in. I was working. We were working. They were working. etc. Vanlig presens regler: Hovedregler: speak wath go try I speak I watch I go I try you speak you watch you go you try he speaks he watches he goes he tries we speak we watch we go we try you speak you watch you go you try they speak they watch they go they try OBS! * Verb som ender på s/sj -lyd får endelsen es i 3. person * Verb som ender på o får endelsen -es i 3. person * Verb som ender på konsonant + y-lyd får omlyd = i + es i 3. person Preteritum og perfektum: Svake verb: Vi danner preteritum ved å legge endelsen ed til verbet. Dette gjelder alle svake verb. Eks.: want wanted Perfektum får man ved å sette have/has foran preteritumsformen: Eks.: I have helped. He has helped. Sterke verb:

11 Disse verbene følger ingen regel. Det er derfor man kan kalle dem uregelrette verb. Man må pugge dem ett for ett for å vite hvordan de bøyes i preteritum/perfektum partisipp.

12 SPØRRENDE OG NEKTENDE SETNINGER: Med verbene: Eks.: to be, will, shall, can, must lager du spørsmål som på norsk. Are you hungry? Will you read? Can you speak English? Must you do that? Shall you stay for long? Ellers må du ha med to do i spørsmålene: Presens: do/does Preteritum: did Eks.: Do you like this book? Does he like this book? Did she like the film? Nekting: I nektende setninger er regelen den samme som i spørrende. I am not hungry. I will not read. I do not (don t) like this book. He does not (doesn t) like this book. She did not (didn t) like this film. TO DO SOM HJELPEVERB: 1. Vi bruker to do som hjelpeverb når vi lager spørsmål på engelsk. Eks.: Do you like apples?

13 2. Og i nektende setninger: Eks.: I don t like apples. 3. I 3. person entall setter vi s en på hjelpeverbet. Hovedverbet står alltid i infinitiv. Eks.: Does Peter eat dinner at five o clock? 4. Når vi lager spørsmål I preteritum, bøyer vi hjelpeverbet to do -> did. Hovedverbet står i infinitiv. Eks.: When did you ask him about this?

14 PRONOMEN: EIENDOMSPRONOMEN De adjektiviske eiendomspronomen Småord som forteller hvem som eier noe. This is my hat This is your hat. This is her/his/its hat. These are our hats These are your hats. These are their hats. Disse eiendomspronomenene står foran substantivet og kalles derfor de adjektiviske eiendomspronomen. De substantiviske eiendomspronomen The hat is mine. The hats are ours. The hat is yours. The hats are yours. The hat is his/hers/its. The hats are theirs. Disse eiendomspronomenene står oftest i slutten av setningen. De står alene, uten noen ord etter seg. (Som huskeregel kan du si at når det ikke kommer et substantiv etter eiendomspronomenet så får eiendomspronomenet en s etter seg.) PERSONLIGE PRONOMEN Subjektform I you he she Objektsform me your him her

15 it we you they it us you them Subjektformen brukes når pronomenet står som subjekt i setningen. She eats an apple. Objektformen står når pronomenet står som objekt i setningen. The apple belongs to her. DE RELATIVE PRONOMEN who, which og that - betyr som 1. who brukes om personer Eks.: I saw the boy who stole my bike. My sister who is in Sweden. friends, who were tired, said they could not come. His 2. which og that brukes om dyr og ting Eks.: This is the car which the man used. The horse that I rode was my uncle s. This is the dog which belongs to my neighbour. 3. where brukes om steder Eks.: The country where I live.

16 BRUKEN AV SOME OG ANY Some - noen, noe Any - noen, noe Any: brukes i spørrende og nektende setninger Eks.: do hyou have any money? No, I don t have any money. Some: brukes I fortellende setninger Eks.: I have some books. I have some other pants too. I spørsmål hvor vi venter å få svaret ja, bruker vi some. Eks.: Would you like some juice? Den samme regelen gjelder for sammensatte ord som: somebody, someone, something, anybody, anyone, anything

17 TIDSUTTRYKK in brukes blant annet om årstall og måneder: She was born in 1978 In spring? Yes, in April. on brukes ved navn på ukedager og når en snakker om en bestemt dato: She arrived on the 2nd of June. On a Monday. at brukes ved klokkeslett: They came at 10 o clock. ago (for siden) Two days ago. since (siden) We have lived here since until, till (til) They lived in Denmark until Wait here till I come back. Not until 1995.

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson KeywordLink Lærerveiledning GAN Aschehoug ISBN 978-82-492-008-1 GAN Aschehoug 1. utgave / 2. opplag 2009 Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne

Detaljer

Norwegian on the Web. in Narvik

Norwegian on the Web. in Narvik Norwegian on the Web in Narvik Textbook Randi Bolle Eilertsen, Olaf Husby, Dominique Heyler Based on NoW - www.ntnu.edu/now by Åsta Øvregaard, Sissel Robbins, Birte Hillestad, Olaf Husby Trondheim, 3.10.2013

Detaljer

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer

Ida Hegazi Høyer Norway. Unnskyld (2014) Publishing House Tiden Norsk Forlag

Ida Hegazi Høyer Norway. Unnskyld (2014) Publishing House Tiden Norsk Forlag 2015 Ida Hegazi Høyer Norway Unnskyld (2014) Forgive Me Susanne Horn Publishing House Tiden Norsk Forlag Biography Ida Hegazi Høyer, born in 1981, is a Norwegian citizen with Danish-Egyptian ancestors.

Detaljer

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren Kjære leser! Hvorfor tar jeg meg bryet med å oversette tekst på engelsk i den nye boka mi til norsk? Fordi noen lesere

Detaljer

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011.

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. LEDEREN HAR ORDET! Heihei! Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

Colloquial Norwegian

Colloquial Norwegian Colloquial Norwegian The Colloquial Series Series adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: Albanian Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic of the Gulf

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

ÅRBOK for NIFYEA 2007

ÅRBOK for NIFYEA 2007 ÅRBOK for NIFYEA 2007 Det var tre utreisende IFYEr i år; (f.v.) Julie Bårdsen Tøllefsen til Costa Rica, Maren Louise Fløistad til Australia og Otto Andreas Brustad til Nord Irland. ÅRSMELDING 2007 Årsmøte

Detaljer

The Online Banks Nightmare: Crisis Communication Through Social Media By Marius Teige (Eksamensnr 403736) & Alexander Ulven (Eksamensnr 402787)

The Online Banks Nightmare: Crisis Communication Through Social Media By Marius Teige (Eksamensnr 403736) & Alexander Ulven (Eksamensnr 402787) 1 Table of Contents APPENDIX 1 STAKEHOLDER MAP 3 APPENDIX 2 - STAKEHOLDER SALIENCE MODEL 3 APPENDIX 3 - POWER-INTEREST MATRIX 4 APPENDIX 4 - FROM IDENTITY TO REPUTATION 4 APPENDIX 5 - KEY ELEMENTS OF CORPORATE

Detaljer

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B LOVSNSPERM FOR /B BOVE LL bove all powers above all kings /B bove all nature and all created things /F# Em /B bove all wisdom and all the ways of man m7 You were here before the world began /B bove all

Detaljer

Camp Times 3 +4-2007

Camp Times 3 +4-2007 Camp Times 3 +4-2007 well done, everyone! bra jobba! Kjære venner/dear Friends! Jeg håper dere alle har hatt en fin leir, med mange morsomme aktiviteter, og ikke minst håper jeg at alle har fått minst

Detaljer

Norsk Folkemuseum HotSpot 2006

Norsk Folkemuseum HotSpot 2006 Norsk Folkemuseum HotSpot 2006 Smoking from status to stigma Røykingens plass i dagliglivet har forandret seg kraftig i løpet av tretti år. En gang var røyking normalt og selvsagt nesten overalt, på arbeidsplassen

Detaljer

New Flight 1. Engelsk for ungdomstrinnet. Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1 3:

New Flight 1. Engelsk for ungdomstrinnet. Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1 3: New Flight 1 3 Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl Engelsk for ungdomstrinnet New Flight Textbook 1, 2 og 3 inneholder alle åtte kapitler med forskjellige temaer. Det er stort sett fire hovedtekster

Detaljer

NY GIV 2013 Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess - en kort praktisk innføring på 1 t 15 minutt konsentrert om:

NY GIV 2013 Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess - en kort praktisk innføring på 1 t 15 minutt konsentrert om: Professor Aud Berggraf Sæbø Universitetet i Stavanger Aud.b.sebo@uis.no NY GIV 2013 Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess - en kort praktisk innføring på 1 t 15 minutt konsentrert om:

Detaljer

RECANTO NEWS Condominium Residencial Recanto Zumbi www.recantozumbi.no o g Facebook: Recanto Zumbi i Brasil

RECANTO NEWS Condominium Residencial Recanto Zumbi www.recantozumbi.no o g Facebook: Recanto Zumbi i Brasil To / til: Owners at Recanto / Eierne på Recanto Date / Dato: 12.02.2012 English version Odd Løkken has left us On January 11, our beloved Recanto neighbour in A 14, Odd Løkken, died after a short time

Detaljer

Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret.

Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret. NIFYEA ÅRBOK 2010 ÅRSMELDING 2010 Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret. Styret har i år bestått av: Leder: Ragnhild Strand Nestleder: Anette Paulsen Kasserer: Anders Stedding

Detaljer

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging 17.02. 24.04.2011 GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Camp Times 2-2007. leirlivet har startet! camp kick-off!

Camp Times 2-2007. leirlivet har startet! camp kick-off! Camp Times 2-2007 leirlivet har startet! camp kick-off! Leiren på Lunde fikk en pangstart søndag kveld med bygging av fire landsbyer, brennende het underholdning, taler og leirsang. Her er noen glimt fra

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

SIDE 34 SIDE 10 VI SNAKKER STEREOTYPER! SIDE 46 SIDE 48. efwd

SIDE 34 SIDE 10 VI SNAKKER STEREOTYPER! SIDE 46 SIDE 48. efwd SIDE 34 SIDE 10 SIDE 46 SIDE 48 VI SNAKKER STEREOTYPER! efwd BLEKKA #23 RUSSEMAGASINET.NO RUSS 2011 DITT LIVS PARTY, TRYVANN STADION 12.000 russ, 7 partyringer pr. kveld. Store nasjonale og internasjonale

Detaljer

Innholdsfortegnelse finner du på side 5

Innholdsfortegnelse finner du på side 5 Innholdsfortegnelse finner du på side 5 Her er vi Så ble det faktisk et blad dedikert til vår nye klubb. De færreste hadde trodd vi ville klare det, i likhet med tvilen FC United of Manchester ble møtt

Detaljer

Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/

Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/ Akershus /ɑkeʃ¹hʉːs/ (proper name) 10A n akkurat /ɑkʉ¹rɑːt/ exactly, precisely 08B d et album /et ¹ɑlbʉm/ albumet, albumer, an album 07A n albumene aldri /²ɑldri/ never 03B d alene /ɑ²leːne/ alone 08B

Detaljer