Din leverandør av: Kontorrekvisita

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din leverandør av: Kontorrekvisita"

Transkript

1 Treffsikker oljeleting Alfred Hanssen Side 33 NæringsRapport Nr Borch i Nærportrettet 20 år Nord Norges næringsblad ISSN The High North Utstyrt med tykk lommebok av risikovillig kapital ble Knut Johannes Borch sendt til Russland for å drive forretning. Møt ham i Nærportrettet. 30 Mindre risiko -Ny forskning viser at tap av fiske-egg og larver selv ved det verst tenkelige oljeutslippet blir mindre enn det naturlige tapet på en enkelt dag, skriver oljekommentator Hans Henrik Ramm.. 4,5 og 6 Ingen krise -Vi merker ikke noe til finanskrisa, sier lederen av Kirkenes Nærings hage, Arve Tannvik. Kirkenes er i rask utvikling og vekst, og de første oppdrag som base overfor Nord-Vest Russland er utført. 32 Mest av alt, så er det artig og spennende å få være med på å utvikle nordområdene the High North, sier Felix H. Tschudi. I denne utgaven forteller både han og utenriksminister Jonas Gahr Støre om hvilke erfaringer de har gjort innen nordområdesatsingen så langt. 25 The Arctic Hub Besøk oss på utstillingen under Barentshavkonferansen Annonsen er sponset av LUNDBLAD MEDIA AS

2 2 MEDIA Næringsrapport for 20 år siden: «Cowboyer» i Murmansk Din leverandør av: Kontorrekvisita 0, Datarekvisita Kontormøbler Kontormaskiner Tørk/toa. 0, - -Avtalen med et sovjetisk rederi består i at russerne skal benytte seg av Kimek til service og liknende, mens Kimek har forpliktet seg til å samarbeide med det russiske rederiets egne verft for å få opp effektiviteten. Dette skrev Næringsrapport i utgave nummer 4, 1990 og viste til at alt for mange norske cowboyer hadde besøkt Murmansk. I denne utgaven av Næringsrapport fokuserer vi på Kirkenes, som det nye vekstsenteret i nord. Men også NORSKE COWBOYER : Alt for mange norske cowboyer hadde vært innom Murmansk (bildet) med alt for store vyer, skrev Næringsrapport i nummer Bladet viste til foregangsarbeidet som Kimek var i gang med når det gjaldt østhandel. for 20 år siden var bladet opptatt av de muligheter som lå i Østhandelen. Under tittelen Kirkenes mot ny business skrev journalist Harald Johnsen en artikkel hvor han vurderte mulighetene. - Vestens port Øst-Finnmarks store sjanse på sikt ligger i å utvikle regionen mot å bli Vestens port mot det nordvestlige Sovjetunionen. Russerne har ved flere anledninger gitt ster ke signaler om at de er interesserte i samarbeid med nordnorske virksomheter innen mange for skjellige nær ingsomr åder, skr ev Johnsen i Norske cowboyer Utfordringene den gang var mange av de samme som i dag: Mye tyder på at det har vært for mange norske cowboyer i Murmansk som har skapt overdrevne forventninger blant russerne om hvor fantastiske vi er, og hvilke enorme tjenester vi kan yte. Kola vil neppe utvikle seg til å bli stedet for de kjappe profitter og lettvinte hitand-run -salg, skrev Johnsen innsiktsfylt. - Holdningsendring Han mente en viktig holdningsendring måtte til, og skrev følgende: Enkelte sovjetiske næringslivsledere har beklaget seg over arroganse fra norske næringslivsfolk, og de reagerer på at nordmennene tilsynelatende betrakter Sovjet-unionen som et gigantisk konkursbo. Russernes nye åpenhet og vilje til å snakke ut om sine problemer må ikke tolkes dit hen at de er helt avhengige av vår velvilje. Vi må ikke glemme at det bare på Kola bor over seks millioner mennesker. Kimek Johnsen viste videre til at russerne innrømte at effektiviteten innen russisk industri var for dårlig, og at man gjerne ville ha vestlig hjelp for å bedre tilstandene. I den anledning var Kimek på Kirkenes en foregangsbedr ift: Man fikk r ussiske oppdr ag, og man påtok seg å lære russerne bedre effektivitet innen produksjonen. Og mannen som den gang ledet Kimek var Kåre Storvik, som er intervjuet i denne utgaven av Næringsrapport! Journalist Harald Johnsen Journalist Harald Johnsen hadde god innsikt i forhold som handlet om Østhandelen. Johnsen var fra Harstad, og han var utdannet siviløkonom og sivilingeniør. I flere år var han en viktig redaksjonell bidragsyter til Næringsrapport inntil han tiltrådte stilling som redaktør i miljøtidsskriftet Miljø Aktuelt i Vi kan konstatere at mange av de problemstillinger som for tiden er oppe til debatt er ting som Harald skrev om i Næringsrapport for lang tid tilbake, konstaterte redaktør Leiv Berg i en artikkel. 2 - NæringsRapport Nr

3 LEDER 3 The High North I et intervju i denne utgaven av Nærings - rapport bruker Felix H. Tschudi begrepet The High North når han snakker om nordområdeutviklingen. Dette gjør han, fordi det som nå skjer i nord i aller høyeste grad har internasjonal interesse og betydning. Også utenriksminister Jonas Gahr Støre understreker dette i denne utgaven: Nord-Norge er landets mest globaliserte landsdel, fastslår Støre. Han viser til at interessen for nettopp nordområdene blir stadig større internasjonalt, at kontakten med viktige aktører som USA, Canada og Russland de siste årene har blitt bedre og at EU og USA nå har utarbeidet sine egne arktiske strategier. Også rent konkret skjer det ting som varsler en ny, internasjonal æra i nord: Det store nederlandske geotekniske selskapet Fugro, som driver med geotekniske undersøkelser i forkant av Shtokmanutbyggingen, velger å benytte Kirkenes som base i stedet for Russland. Det amerikansk/skotske oljeselskapet Northern Offshore valgte også å benytte Kirkenes, da man ville ha utført service på en borerigg som selskapet har i Perchora-havet. Kirkenes sin posisjon som base og logistikksenter vil bli ytterligere For en enkelt liten bedrift kan det bli vanskelig å nå fram - innen den utviklingen som vil komme. SAMARBEID: Omtrent alt som fins av maritime industri- og servicebedrifter i Kirkenes samarbeidet tett og godt om å utføre service på boreriggen Energy Exerter. I tiden som kommer; i den internasjonale utviklingen som nå skjer i nordområdene; the High North, vil samarbeid mellom bedrifter i Nord-Norge framstå som stadig viktigere. styrket i årene som kommer, etter hvert som de store utbyggingene innen olje og gass iverksettes i Nord-Vest Russland. Næringsrapport har tidligere fokusert sterkt på nødvendigheten av havneutbygging og opprustning i Nord-Norge, og flere havnesjefer i nord er sterkt engasjert i arbeidet med dette. Skipstrafikk i nordområdene vil om få år ha helt andre dimensjoner enn i dag: De gigantiske olje- og gassutbyggingene i Nord-Vest Russland vil øke fraktomfanget i en grad som det i dag kan være vanskelig å forestille seg og frakt med båt langs den norske kysten framstår som det klart mest hensiktsmessige alternativet i tiden som kommer. Is-smeltingen i nord åpner også for båtfrakt i områder som til nå har vært islagt; noe som Jonas Gahr Støre også påpeker i intervjuet med ham i denne utgaven av bladet. -Hvordan kan så nordnorsk næringsliv best innrette seg; i forhold til den nye, internasjonale utviklingen i nordområdene? Stikkordet her er samarbeid. Nordnorsk næringsliv består ut fra internasjonale mål av små bedrifter. For en enkelt liten bedrift kan det bli vanskelig å nå fram innen den utviklingen som vil komme. I Kirkenes har man forstått dette fordi man gjennom mange år har arbeidet imot Russland. Da boreriggen fra Pechora-havet fikk utført service i Kirkenes var omtrent alt som stedet har av maritime industri- og servicebedrifter involvert i oppdraget; i tett og godt samarbeid. Det resulterte i at man fikk skryt for vel utført arbeid. Også innen øvrige deler av næringslivet i landsdelen vises det en økende evne og vilje til å inngå i samarbeid med andre ikke minst for å oppnå kontrakter innen olje- og gassindustrien. Nærings - rapport har trukket fram eksempler på at nordnorske bedrifter samarbeider med bedrifter fra Vestlandet som har erfaring innen olje og gass. Flere nordnorske bedrifter deltar nå i INTSOKprosjektet som handler om å skaffe gode samarbeidspartnere i Russland. Tschudi Shipping Company og Kirkenesbedriften Barel AS har gått sammen om å etablere et nytt logistikkselskap som skal arbeide både i Norge og Russland. Det er en prioritert oppgave for Nærings Rapport å vise til gode, konkrete samarbeidsprosjekter nettopp fordi dette er veien å gå i tiden som kommer; når nordnorsk næringsliv skal tilpasse seg utviklingen innen The High North. Det er i nord mulighetene nå ligger og det er av største viktighet at nordnorsk næringsliv foretar de strategiske veivalg som sikrer at vi her i nord også kan ta del i den spennende utviklingen som er på gang. Og det er viktig at myndighetene, i nært samarbeid med næringslivet, legger best mulig til rette innen alle deler av det omfattende feltet logistikk. Og det er viktig å trekke fram selve banebryterne innen nordområdeutviklingen. I denne utgaven har vi et intervju med en av dem nemlig 78 år gamle Kåre Storvik. I 1989 valgte han å tiltre stillingen som direktør for Kimek i Kirkenes i ei tid da folk flest bare flytta ifra stedet. Kåre Storvik så nemlig de mulighetene som lå i Kirkenes i forhold til Russland. Han så den internasjonale dimensjonen - the High North før de fleste andre. INNHOLD NR : «Cowboyer» i Murmansk Gi Nord-Norge «sanfunnskontrakt» ,5,6 Nord-Norge fraværende Fordreid debatt om olje Kåre (78) viser vei Ledende på oljeavfall nye bedrifter vil levere Målrettet kvalifisering Felles satsing på beredskap Bedredskap for oljeomlastng Elta-Atle snur på flisa Full styring på skipselektro Utdanner folk mot olje Oljebase til Skjervøy Nord-Norge er den mest globale landsdelen...22,23 Velger Kirkenes som oljebase Ny kraft i the High North Service for boring utført Rask vekst i Murmansk Nøkkel inn til Russland Blir aktør i Murmansk Nærportrettet - Knut Borchs russiske eventyr...30,31 Her er ingen finanskrise Mer «treffsikker» oljeleting Brannroboter fra Narvik Supply fra Sortland Sveisedata til offshore Sterkere basesatsing i Harstad Bore-utdanning i gang Klar for offshore-design Finkjemmer oljesveisen «Torando» i borehullene Klar for offshore-oppdrag Økt aktivitet for Polarbase Nytt logistikkbygg på Polarbasen ,46,47 Invanor - positive vedtak ,49,51 Røssåga ferdigstilt Momek med ingeniørselskap Samarbeid om logistikk Russisk sikkerhet NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport A/S, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter: Åsmund Bjørn, Erling Antonsen, Dag Danielsen Journalister:, Arne Eriksen, Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Nr1 Trykk Internet: Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 NÆRINGSPOLITIKK FOR NORD-NORGE Lavere risiko, bedre beredskap, mer kunnskap om ringvirkninger: Gi Nord-Norge Hans Henrik Ramm er en uavhengig petro - leums strategisk rådgiver som også utgir kommentartjenesten Behind The News med analyser av aktuelle temaer knyttet til olje og gas, økonomi, ny vekstteori og norsk politikk, se Ta kontakt med for gratisk prøveabonnement. (Foto: Olav Heggø) «samfunnskontrakt» En KonKraft-rapport som kommer ut i disse dager bekrefter betydelige industrielle ringvirkninger og dokumenterer viktige fremskritt for oljevernberedskapen og andre endringer som reduserer risikoen for fiskeriene. Det som mangler nå, er en samfunnskontrakt mellom lokalsamfunnene og storsamfunnet. Det er neppe mye mer enn ett år til Stortinget skal ta stilling til det som både oljeindustrien og miljøorganisasjonene hver fra sin kant oppfatter som den viktigste saken i neste stortingsperiode: Åpning av nye leteområder, og særlig utenfor Lofoten og Vester ålen. Begge sider sliter med å overbevise alle andre både om sakens viktighet og om konklusjonene. Ved stortingsvalget vil vi trolig bli tilbudt et valg mellom to koali - sjoner som begge kan ventes å ha flertall for og mindretall mot åpning av Lofoten/Vesterålen. Hvem som må gi seg, eller hva slags kompromisser som blir inngått, vil bli sterkt påvirket av hva partiene tror de har å vinne og tape på avgjørelsen. Det er også sagt at saken har kraft i seg til å sprenge begge koalisjonene. I så fall vil den bli avgjort av Stortinget, der det vil være et stort flertall av de tre partiene som er positive. Også om de enkelte partiene vil gi opp regjeringsmakt for å stå på sitt vil avhenge av hvordan de oppfatter folkemeningen, spesielt i Nord-Norge, og ganske særlig i de mest berørte lokalsamfunnene. Det vil neppe bli gjort noen beslutning som går direkte mot sterke fler tallsoppfatninger i nor d. Risiko og fordeler avgjør Mange fremtredende personer i nord er de siste årene blitt seg denne makten mer bevisst, og de er villige til å bruke den. De gir uttrykk for en positiv gr unnholdning, men stiller krav om at risikoen må ned, og at det må sannsynliggjøres sterke og positive ringvirkninger for lokalsamfunnene. Det er avveiningen mellom disse faktorene som avgjør. Den nye rapporten fra KonKrafts arbeidsgruppe nr. 6, som nettopp har tatt for seg virkninger av petroleumsvirksomhet i nordområdene med vekt på Lofoten/ - Vesterålen, tyder på at oljeindustrien har hørt disse signalene, og at de forbedringer som er forlangt faktisk er kommet på plass. Særlig har industr ien styr ket sin innsats 4 - NæringsRapport Nr BEREDSKAPSUTVIKLING: NOFI Harbour Buster høyhastighetslense tauet med kun en fiskebåt ved hjelp av lenseoter. Bakerste båt pumper opp oljen ved hjelp av en skimmer. Fiskefartøyer skal bringes inn i beredskapsorginisasjonene. Foto: Nofi for oljevernberedskap og rettet oppmer ksomheten mot indu - strielle ringvirkninger fra egne vir ksomheter. Verdier og sårbarhet Mange blander sammen og misbruker begrepene verdifulle og sårbare i forbindelse med havområdene i nord. Verdien av organismer i havet er avhengig av øynene som ser. Fisk og annet som beskattes har betyde - lig kommersiell og derfor samfunns messig verdi, dvs at ethvert fangsttap er en skade som bør forhindres og skal og kan erstattes. Andre organismer har mer generell verdi på grunn av de roller de spiller i økosystemet, for estetiske hensyn o l. For disse må det være rimelig å regne verdier for samfunnet tapt først når skadene når et omgang og en varighet som vesentlig påvirker disse funksjonene. KonKraft-rapporten peker på at sårbarhet er avhengig av hva det er som truer. Som eksempel nevnes dypvannskoraller, som er svært sårbare for fysisk påvirkning. Faktisk er 30-40% av identifiser te kor allrev gjennom årene blitt helt eller delvis ødelagt av bunntr åling, mens det aldr i er påvist skader på grunn av oljevirksomhet. Det blir derfor helt feil å bruke korallrevs sårbarhet som argument mot oljevirksomhet. Samfunnsmessig risiko er en funksjon av både verdi og sårbarhet spesifisert på ressurs, trusseltype og sannsynlighet. Det er erkjent at sjøfugl ofte er svært sårbare for utslipp av olje til sjø, men det er ikke påvist varige og irreversible skader på hele bestander av sjøfugl, i hvert fall ikke i Norge. Mange arter er redusert av andre årsaker, og det er gode grunner til å unngå at oljevirksomheten bidrar, men den oljespesifikke risikoen må anses som svært lav, særlig når man tar hensyn til lav sannsynlighet for ulykker. Fiskeriene styrer Fisk er langt mindre sårbar. Voksen fisk er i stand til å rømme fra forurensninger. Oppmerksomheten rettes derfor mest mot mulige tap av egg og larver, og hvor sterkt slike tap kan tenkes å påvirke verdien av fangsten. Den langt lavere sårbarheten gjør at det ikke er fare for SCENARIER: Mulig lokalisering av feltutbygginger utenfor Lofoten/Vesterålen. langvarig og irreversibel skade, men r isikoen øker jo stør re kommer sielle ver dier det dreier seg om, fordi hver eneste fisk som ikke blir fanget har en kjent ver di. Områdene i nord er generelt sett ikke mer sårbare enn i sør før man kommer til isdekte farvann. Sannsynligheten for ulykker er lavere på grunn av mer moderne teknologi og visse andre forhold som beskrives i rapporten. Det eneste som er vesentlig annerledes, er de høyere kommersielle verdiene på grunn av fiskerienes langt større betydning. Siden det er bred enighet om at virksomheten foregår under tilstrekkelig sikkerhet i allerede åpne deler av sokkelen, må det være rimelig å konkludere med at det f. eks. i Lofoten/Vesterålen bare er hensynet til fisker iene som krever ytterligere tiltak. Hvis risikoen for fiskeriene er lav nok, må den også være lav nok for andre hensyn. Lavere skade enn tidligere antatt Kunnskapsinnsamlingen siden Bondevik II-regjeringen la frem sin konsekvensutredning for Lofoten og Barentshavet (ULB) i 2003 har ført til at risikoen for fiskeriene nå må anses som langt lavere enn tidligere. Den gangen tilsa analysene at den verst mulige ulykken kunne slå ut ca 35% av årets gytebestand hos torsk, med en fangstreduksjon på 5-15% og gjenvekstperiode på 8 år. Sannsynligheten for at en slik ulykke skulle inntreffe var en gang pr år. Selv en så sjelden ulykke ville altså ikke medføre irreversible skader. Nå kan KonKraft-rapporten vise til en ny Veritas-rapport basert på forbedrede analysemetoder utviklet av Veritas, Universitetet i Oslo og Havforskningsinstituttet. Den verste og svært lite sannsynlige ulykken antas nå bare å slå ut 1-6% av gyteproduktene på et gitt tidspunkt. Det for ventede tapet som fr emkommer som et gjennomsnitt av alle tenkelige utslippssteder og per ioder er beregnet til mindre enn 1%. Et så lavt tap selv ved den verst tenkelige ulykken er bagatell messig sammenlignet med en naturlig dødelighet for egg og larver på 5-15% pr dag. OLFs direktør for næring og miljø, Lars Arne Ryssdal, sa på Offshore Strategi - konferansen i Stavanger at dette må bety at ulykker ikke vil gi effekter på fiskebestanden. Selv om det sikkert fortsatt er mulig å diskutere forutsetningene Næringspolitikk for Nord-Norge forts...

5 NÆRINGSPOLITIKK FOR NORD-NORGE 5 for disse beregningene og hva slags risiko som gjenstår for selve fangstvolumet, representerer dette en vesentlig endret virkelighetsoppfatning. Det finnes ikke noen som helst dekning for påstander om at oljevirksomheten kan komme en gang i nær heten av å ødelegge spiskammerset. Selv om man tar hensyn til usikkerhet, handler det om helt marginale økonomiske tap, og det er det man må bygge på. Men det hindrer ikke at man selvsagt fortsatt skal gjøre alt som er mulig for fortsatt reduksjon av sannsynligheten for ulykker og konsekvensene av dem - om ikke av annen grunn enn å gi fiskerne så mye trygghet som mulig. Beredskap Planlegging og gjennomføring av oljevernberedskap er et samspill mellom oljeindustrien, Kystverket og lokale myndigheter organisert i Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Industrien selv har et ubegrenset ansvar for egne utslipp, men ikke for utslipp fra russiske og andre skip som ikke inngår direkte i den norske oljevirksomheten. For å dekke dette behovet har de offentlige myndig - hetene hovedansvaret for kystnær ber edskap og ber edskap rettet mot havar istedet for skip. Bedre havgående beredskap Beredskapen rundt offshoreinstalla - sjonene og oljeterminalene er ivaretatt av oljeindustrien selv, for det meste gjennom organisasjonen NOFO. Den havgående bered - skapen har stort sett vært regnet som tilfredsstillende håndtert og organisert innenfor de fysiske begrensninger knyttet til utstyrets anvendbarhet i høy sjø, men under slike forhold vil oljen bli brutt raskt ned av havets egne mikroorga - nismer. Det er aldri påvist noen varig skade fra noe oljeutslipp som ikke når land, så vidt jeg vet ikke noe sted i verden. Likevel satser industrien sterkt både på å forbedre innsatsen generelt og tilpasse den til de noe mer krevende operasjonelle forholdene i nord, knyttet til isforhold, temperatur, avstander, og kortere drivtid til land. Det fremgår av KonKraftrapporten at NOFO skiftet ut hele utstyrsparken frem til 2007, og har fortsatt med nyanskaffelser og bedre teknologi som bare i 2009 vil øke kapasiteten med 25%. Det er utviklet ny radarteknologi som kan finne oljen også i mør ke. Alle aktuelle havomr åder overvåkes r egelmessig av satellitter, fly - /helikopter baser te var mekameraer og radar på fartøyer, og det utvikles nye systemer for overvåking ved hjelp av ubemannede fly. Kraftig bedret kystberedskap Selv om det er meget lav risiko for vesentlig skade til havs, kan olje som tilsøler kystområdene medføre betydelige skadevirkninger og ulemper. Likevel skal heller ikke slike skader overdrives. Selv områdene som ble rammet av verdens mest kjente og alvorligste utslipp fra tankskipet Exxon Valdez i 1989 er i dag for alle praktiske behov tilbakeført til den opprinnelige tilstanden. Allerede etter ca. et år var TEKNOLOGISK UTVIKLING: Oljeindustrien utvikler ny teknologi for rensing av de spesielt krevende stradsonene man finner i Lofoten/ - Vesterålen. Bildet er fra Stø i Øksnes i Vesterålen. Foto: Øksnesavisa det ikke lenger visuelle spor av betydning etter ulykken. Likevel ble skadene langt stør r e enn nødvendig for di myndig hetene i Alaska den gangen hadde høyst utilstr ekkelige beredskapsplaner og dår lig med verneutstyr. Selv om den norske kystberedskapen hele tiden har vært langt bedre, har den hatt en rekke mangler. Mange av disse har vært knyttet til ressursknapphet og manglende operativ effektivitet innenfor offentlig sektor. Det har derfor vært etterlyst et langt sterkere engasjement fra industriens side også i forhold til kystberedskapen. Industrien har nå etterkommet dette ønsket. Det er inngått nye avtaler mellom NOFO og de kommunale IUAene som har gjort feltoperatøren ansvarlig for planlegging, analyser, myndighetskontakt, kontakt med andre aktører og finansiering. Operatøren skal også være ansvarlig for eventuell aksjonsledelse, med det operative ansvaret hos NOFO. NOFO er ansvar lig for opplær ing, trening og øvelser, og ved en aksjon for å skaffe til veie utstyr og personell, etabler e depoter etc. Samtidig er det innfør t nye systemer og avtaler for alle tre par tenes tilgang til hver andres ressur ser. NOFO er dessuten i ferd med å etablere en innsatsstyrke med kompetanse og kapasitet til å ivareta alle aspekter ved strandoperasjoner, som tidligere stort sett var overlatt IUAene. Denne styrken vil kunne mobiliseres på relativt kort tid. Det er også inngått nye avtaler om tilgang til spesialfartøyer og produksjon av flere og bedre lensesystemer. Gjennom dette har man funnet gode løsninger på de problemer som IUAene tidligere møtte f eks i form av manglende ressurser til å sikre stående beredskap fra fiskefartøyer og personell som trengs ved aksjoner, og de har fått oljeselskapene direkte inn som parter i samarbeidet med sentrale myndigheter som tidligere gjerne knirket kraftig. Dette representerer en meget betydelig opptr apping av deltakelsen fr a kommer sielle aktører som på gr unn av over legen teknologi, langt ster kere finansielle muskler, og mer effektiv organisasjon har langt bedre oper ative for utsetninger og evner enn offentlige organer. Spesielt redegjør KonKraftrapporten for at industrien nå har satt fokus på å utvikle nye metoder og utstyr spesielt innrettet mot visse særegne utfordringer i Lofoten/Vester ålen, her under str ømfor hold i ytre kystfarvann og spesielt kompliser te str andsoner. Generelt legger nå industrien bredsiden til for å gjøre hele oljevernberedskapen like teknologisk avansert som øvrig oljevirksomhet - og det sier ikke lite. Samlet risiko ned ved mer oljevirksomhet Denne innsatsen fra industriens side er selvsagt avhengig av at den er tilstede, dvs at det faktisk foregår oljevirksomhet. Allerede under utarbeidelsen av ULB i 2003 påviste Veritas at ny petroleums - virksomhet i nord ville redusere den samlede miljørisikoen med ca 12%. Årsaken var at den langt bedre ber edskapen som kommer på plass på grunn av oljevirksomhet også kan brukes mot utslipp fra skip. Dette forutsatte bare bruk av ressurser tilsvarende beredskapstiltakene i sør. Med en kraftig standardhevning som nå iverksatt og planlagt, må vi kunne vente at gevinsten vil bli betydelig større. Ringvirkninger Selv om risikoen for skader fra ulykker er lav, og risikoen for skader fra normal drift nærmest fraværende, vil det alltid være en viss gjenværende risiko, en viss usikkerhet omkring risikoans - lagene, og en viss utrygghet blant dem som kan tenkes å bli berørt. Det er ingen grunn til å vente at lokalsamfunnene skal godta dette uten en rimelig sikkerhet for at de får fordeler som oppfattes som stør re. Hittil har det vært mest oppmerksomhet rettet mot de direkte industrielle ringvirkningene ved etterspørsel etter varer, tjenester og arbeidskraft fra selve aktivitetene. Det er etter hvert blitt større usikkerhet omkring omfanget av disse ringvirkningene på grunn av studier som peker i ulike retninger, og på grunn av frykt for at nye muligheter for fjernstyring kan åpne for svært sentraliserte løsninger ( alt vi får se er plattformer og skip i horisonten ). Andre erfaringer KonKraft-rapporten bygger på en studie fra Econ Pöyry som først tar for seg erfaringene fra andre regioner, og det er liten tvil om at det er flere suksesshistorier som kan gi veiledning også for f. eks. Lofoten/Vesterålen. Kristiansund har i dag ca. 20% av sin sysselsetting innenfor petroleumsrettet virksomhet, knyttet særlig til Vestbase som betjener seks faste installasjoner, og driftsorganisasjonen for Draugen. Det påpekes at dette er bygd opp gjennom 30 års langsiktig og strategisk tenkning fra lokale aktører, politikere og oljeselskaper. Byen brukte 25 år på å bygge opp de før ste 1000 ar beidsplassene, mens de neste 1000 kom på 3 år! Den før ste syssel - settingen kom i lite kunnskapsintensive vir kninger, men i dag BEREDSKAPSUTVIKLING: Bildet viser landgangsfartøyet MS Sørøysund under strandaksjonen i for - bindelse med øvelse Barents Protection. Aksjonen fant sted på Ingøy utenfor Havøysund 9. Oktober Øvelsen ble utført av StatoilHydro og Eni Norge. Norwegian Petro Services AS, Harstad, prosjekterte øvelsen. Selskapet utfører rådgivning innenfor oljevernberedskap og har nå slått seg sammen med Norlense AS, og Nordnorsk Beredskapssenter AS, Fiskebøl i Lofoten og Seaworks AS, Harstad og dannet selskapet Arctic Protection AS. kommer 60% av den r aske veksten innenfor engineer ing og tekniske tjenester. Rekrutteringsbehovet er fortsatt stort, og handler mer om ingeniører og teknikere enn om fagarbeidere. Kristiansund har således utviklet sin egen selvfor ster kende klynge som vokser på grunn av sin egen kompetanse. I utviklingsfasen var det viktig at Shell som Dr augenoper atør la en del før inger for sine leverandører. Harstad ble på 70-tallet utpekt som oljehovedstad i Nord-Norge, men har hittil ikke fått drahjelp fra noen nærliggende oljevirksomhet, siden områdene ikke er åpnet. Likevel har StatoilHydro lagt driftsorganisasjonen for Norne og hovedkvarteret for letevirksomheten i nord til Harstad. Også OD, Det Norske og Total har kontorer i byen, som dessuten har en forsynings- og helikopterbase Til sammen regner man med at ca. 300 personer er dir ekte sysselsatt innenfor olje/gass, og ca. 500 inkluder t relater te vir ksomheter. Det er betydelig virksomhet utenfor Helgeland, men foreløpig mer beskjedne virkninger på land. Sandnessjøen har Helgelandsbase som forsyner Norne og letevirksomheten i området. Baseområdet har ca 50 sysselsatte og kjøpte varer og tjenester fra andre for ca. 280 millioner i Ring - vir kningene antas å bli vesentlig større som følge av at BP har lagt basen for utbygging og drift til byen. Flere avanserte leverandørbedrifter har bygget opp ny kompetanse, delvis på grunn av egne kvalifikasjoner og delvis fordi BP har prioritert lokalt. Brønnøysund har bare en helikopterbase. I Nord-Norge er selvsagt Hammerfest/Alta med Snøhvit og Melkøya kroneksemplet på omfattende ringvirkninger. Per januar 2007 var leveransene fra Nord- Norge kommet opp i mer enn 3,3 mrd kroner, og leveransene fra Hammerfest/Alta mer enn 2,3 mrd kroner. Fr a 2002 til sommeren 2008 hadde over mennesker bosatt i Norge utført større eller mindre arbeidsoppgaver på Melkøya, her under ca 3300 personer fra Finnmark. Leveransene har primært vært knyttet til sektorer med konkurransefortrinn knyttet til nærhet fremfor kompetanse, slik som bygg og anlegg, varehandel, transport og hotell. Men Econ finner også betydelige leveranser fra forretningsmessig tjenesteyting og fra verftsindustrien. PetroArctic mener at de mer enn 250 nor dnor ske bedr ifter som har vært engasjert i utbyggingsfasen har etablert verdi fulle relasjoner til petroleumsbransjen og bygget opp viktig kompetanse som har styr ket der es konkurranseevne i fremtiden. Melkøya er nå over i drifts - fasen, men aktiviteten er fortsatt høy på grunn av de omfattende modifikasjonsarbeidene. I nor mal dr iftsfase regner man nå med årsverk på Melkøya med et sammenlignbar t antall som Næringspolitikk for Nord-Norge forts... NæringsRapport Nr

6 6 NÆRINGSPOLITIKK FOR NORD-NORGE følge av leveranser av varer og tjenester. Industrien i Finnmark håper naturligvis på nye oppdrag fra Goliat-utbyggingen. Enis konsekvensutredning viser at ringvirkningene naturlig nok blir mindre enn for Snøhvit, særlig i utbyggingsfasen fordi feltet skal bygges ut med en flytende produksjonsenhet uten ilandføring av olje. Det er imidler tid ingen vesentlig for - skjell mellom de to alternativene i driftsfasen. Ilandføringsstedene Nyhamna (Ormen Lange) og Tjeldbergodden (Heidrun) har tilsvarende erfaringer, med betydelig aktivitet i utbyggingsfasen og mindre, men jevnere, aktivitet i driftsfasen. Det regnes nå med ca 200 faste arbeidsplasser i Midt-Norge på gr unn av Or men Lange, og omtrent like mange på anleggene på Tjeldberg - odden (metanolfabrikk, gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk og LNG-fabrikk). Erfaringene viser altså at ringvirkningene er avhengige av antall betjente faste installasjoner og utbyggingsløsninger. Kristiansund har ikke ilandføringsanlegg, men har likevel oppnådd meget høy og avansert aktivitet ved hjelp av maritime tjenester og driftsorganisasjonen. Uten ilandføringsanlegg blir veksten mer preget av drifts - fasen og derfor langsommere, men også mer stabil, og etter hvert mer kompetansepreget. Lofoten/Vesterålen Også ringvirkningene fra oljevirksomhet utenfor Lofoten/Vesterålen vil selvsagt være avhengige av hvor store ressursene virkelig vil vise seg å være, og hvor mange felt - utbygginger de gir grunnlag for. KonKraft-rapporten og underlaget fr a Econ bygger på et ressursanslag på ca. to mrd fat oljeekvivalenter, som er en middelver di i for hold til ulike andre anslag. Denne usikkerheten er imidlertid ikke avgjørende for av - veiningene mellom risiko og fordeler, fordi også risikoen selvsagt blir lavere hvis det er mindre olje å bore i. Rapporten gjennomgår eksempler på mulige feltutbygginger i de ulike delene av området. Både undervannsutbygginger med ilandføring og rene offshoreløsninger er mulige, men avstandene til land er større på Nordland VI enn på Nordland VII og Troms II. Det antydes der for at det er stør st sannsynlighet for offshor e - løsninger på før stnevnte, og for ilandfør ingsløsninger på de to sistnevnte. Valget av utbyggingsløsninger vil imidlertid bli gjort tidligst om år. Rapporten påpeker at teknologien innen den tid vil ha blitt utviklet videre, og at det for tiden er særlig stor utvikling av produksjonssystemer og utstyr til bruk på havbunnen En kombinert olje- og gassterminal knyttet til ett eller flere felt vil kunne skape f. eks. 200 arbeidsplasser på selve anlegget og i tillegg på grunn av leveranser, konsum og som følge av økt skatteinngang i kommunen. For Nordland VII ser man muligheter for et større gassfunn (på linje 6 - NæringsRapport Nr BEREDSKAP OG PRIORITERING: Oljeindustrien har nå tatt ledelsesansvaret for alle oljevernbarrierer fra feltet og helt inn til kysten. med Fr igg) med store prosessanlegg og kanskje LNG-anlegg og gasskr aftver k. Anslått samlet sysselsetting fra et slikt anlegg er En større flytende installasjon dimensjonert som feltsenter sysselsetter i dag per soner direkte. Noen av disse vil rekrutteres lokalt. I tillegg blir det økt aktivitet på en forsyningsbase og hos leverandører i området. Det blir også nødvendig med transporttjenester fra en lokal flyplass/helikopterbase. Mindre satellittanlegg vil gi rundt ar beidsplasser. Sammen med Econ har man utarbeidet et samlet eksempel der det gjøres 2-3 store eller mellomstore funn og 5-6 mindre funn. Dette vil gjøre områdene rundt Lofoten/ - Vesterålen til en betydelig petroleumsprovins med et meget langsiktig perspektiv. Det antydes maksimalt to landanlegg som hver t betjener flere felt. Noen driftsorganisasjoner vil bli etablert lokalt, mens andre legges til etablerte kontorer i Harstad, Stjørdal, Bergen, Stavanger e l. Ut fra dette antydes nye ar beids plasser i r egionen. Ved offshor eløsninger blir antallet mindre, men for tsatt betydelig. Disse sysselsettingstallene gjelder driftsfasen. Aktiviteten blir selvsagt mye større i utbyggingsfasen, men formodentlig også med mer spredte ringvirkninger. Econs eksempel for Vester - ålen alene er et tilskudd på 450 var ige ar beidsplasser, som betyr 3% vekst i for hold til dagens Den samme pr osent - andelen ville til sammenligning gitt Oslo ca nye arbeidsplasser. For Lofoten antyder Econ ca 900 nye ar beidsplasser, eller ca 8% vekst fr a (til- svarende nye arbeidsplasser i Oslo). I begge distrikter vil økningen være nok til å snu befolknings - utviklingen fra negativ til positiv. I tillegg antar Econ ca. 450 nye arbeidsplasser på Helgeland og Salten og ca 200 i Senja-regionen. Med lavere aktivitetsnivå vil tallene bli lavere. Econ påpeker imidlertid at det også er mulig å øke ringvirkningene betydelig med strategiske tilleggstiltak, herunder kontraktsmessige forhold, andre operatørføringer, utdanning, infrastruktur (boliger, industriparker) etc. Klyngemuligheter Disse beregningene knytter seg bare til de direkte behov fra de konkrete prosjektene utenfor Lofoten/Vesterålen. Mulighetene for at dette blir en betydelig petroleumsregion med langsiktig per spektiv åpner imidler tid også en unik sjanse for distriktet til å utvikle en ny industr iell klynge som retter seg mot petroleumsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, dvs svær t mye stør re mar keder. Dette er naturligvis krevende, siden oljeindustrien i sør har så sterke posisjoner allerede. Vi har imidlertid erfaring for at vi i Norge kan utvikle helt nye segmenter som tar internasjonale lederposisjoner. Det skjedde på Sør landet, der man utviklet en ver densledende klynge for bor eutstyr, og på Kongsberg med subsea-teknologi, begge steder uten noen oljefelt å betjene direkte. Midt i den store Stavanger-klyngen er det de senere årene utviklet en ny delklynge for brønnintervensjon som man tidligere trodde var forbeholdt store internasjonale aktører som Schlumberger. Det er ingen grunn til at dette skulle være umulig for Lofoten/Vesterålen. Det er nokså håpløst å forutsi hva det vil bli, og enda vanskeligere å planlegge noe. Det er naturlig å tenke på muligheter som oljevern, maritime tjenester og synergi olje/fisk, der det allerede finnes betydelig relatert kompetanse, men det kan også bli noe annet, f. eks. innen IKT. Om det blir noe slikt, og hva det blir, vil som på de andre stedene avhenge av lokale krefters fantasi og kreativitet. Det vil neppe skje r askt, men mulighetene vil øke jo nær mere bånd som knyttes mellom lokale krefter og den nasjonale oljeindustrien. Man bør derfor se på dette som en stor tilleggssjanse. Samfunnskontrakt Det er imidlertid også mye godt vett i det resonnement som på Offshore Strategikonferansen ble presentert av redaktør Hans Kristian Amundsen i Nordlys. Han mente at det ligger store muligheter i å vider eutvikle det Nor d-nor ge allerede kan innenfor fiskerier og havbruk. Det er ingen tvil om at Norge er en ledende sjømatnasjon med en fremragende havbruksklynge. Innovasjonsteor i for teller oss at de beste mulighetene for ny vekst nettopp er der hvor man allerede har styr ke og kompetanse. For Norge er det både petroleum, shipping og havbruk. Amundsen tok derfor til orde for en samfunnskontrakt der storsamfunnet går med på en særlig ster k innsats for å legge for - holdene til rette for videreutvikling av eksisterende kompetanser som motytelse for at landsdelen sier ja til oljevir ksomhet. Dette er på linje med hva både jeg og andre har hevdet tidligere: Det er uansett grenser for hvor store ringvirkninger som kan komme direkte fra etterspørselen fra prosjektene utenfor den nordnorske kysten. Noen lokalsamfunn, som Hammerfest og i fremtiden sikkert også Lofoten/Vesterålen, vil få store slike ringvirkninger, men kysten er lang, og vi kan ikke tilfredsstille forventningene hele veien. I dag er det et faktum at petroleumsvirksomheten har sterke ringvirkninger i de fleste delene av Sør- Norge, selv i innlandet. Tilsvarende utbredelse er ikke realistisk i nord. Dette representerer et senkommer-handicap som det ikke er ur imelig at stor samfunnet kompenserer gjennom br uk av en del av statens oljeskatteinntekter til å styrke utbyttet også fra de nordlige kompetanser som ikke like lett får dr ahjelp av petroleumsvir ksomheten. Det kan også betraktes som kompensasjon for ulik fordeling av risiko. Ganske visst er risikoen svært lav, men den er ulikt fordelt. Vi som bor i Oslo er ikke utsatt for det minste risiko. Hvis vi betrakter en liten del av statens oljeinntekter (i år mer enn 400 milliarder kroner) som risikopremie, er det ikke rimelig at denne delen fordeles likt mellom alle norske borgere. USA har sine fordelingsnøkler mellom føderale myndigheter og delstatene for oljeinntektene fra Mexico - gulfen. En norsk løsning kunne meget vel bygge på å fordele en anslått risikopremie ut fra omfanget av den næringsvirksomheten som kan sies å være utsatt for risiko - og det ville bety at det meste ville gå til Nord-Norge, øremerket til tiltak for nær ingsutvikling, enten den er relater t til petroleum, shipping, fisk, havbr uk eller noe annet. Saklig sett er dette neppe nødvendig bare ut fra en vurdering av risikoen for skader på fiskeriene holdt opp mot ordinære ringvirkninger. Det kan hende at det er nødvendig av politiske gr unner, for å få tilslutning fra opinion i nord. Men det avgjørende er at det må være riktig at Nord-Norge får en skikkelig sjanse til å oppnå den typen industrielle eventyr som preger så store deler av Sør- Norge. Det er å tenke for smått både å dele ut almisser i form av unødvendig kostbare ekstra - prosjekter og å nøye seg med å kompensere for skader. De direkte kommersielt begrunnede virkningene vil gi et godt bidrag, men en samfunnskontrakt på toppen vil kunne gi Nor d-norge et skikkelig løft som er sammenlignbar t med hva andre deler av landet har hatt. Mange brikker på plass Konklusjonen er at det er falt mange nye brikker på plass siden Stortinget to ganger tidligere har utsatt beslutningen om åpning utenfor Lofoten/Vesterålen: * langt bedre oljevernberedskap, særlig for kysten * langt lavere risiko for fiskeriene * mer konkretisert kunnskap om ringvirkningene * stadig bedre teknologi. Dette betyr at Vågans ordfører Hugo Bjørnstad hadde helt rett da han sa til NRK for en uke siden: Det er mange som sier at man vet for lite for å kunne si ja til leteaktivitet. Selv mener jeg at vi vet for mye til å kunne si nei. Jeg skal ikke fortelle befolkningen i nord hva de bør mene, men for meg ser det ut som om vi forlengst har passert punktet der fordelene oppveier ulempene. Tiden er inne til å gripe sjansene for å få til en utvikling som kan bli langt gunstigere enn man med sikkerhet kan forutsi i dag. Jeg skulle gjerne sett at den siste brikken - samfunnskontrakten - også kom på plass før den viktige beslutningen skal tas, men vi er mange også i sør som kommer til å bidr a til at den ikke blir glemt etterpå heller. Konkraft er en samarbeids - arena for oljeindustrien bestående av Oljeindustriens Landsforening, Norsk Industri (NHO), Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO) Konkraftrapport Nr. 6 som foreligger nå tar for seg ulike prosjekt basert på Nordområdene. Hans Henrik Ramm kommenterer denne i NæringsRapport.

7 NæringsRapport Nr

8 8 NORDVEST RUSSLAND Geir Reiersen og Sivatech etablerer industripark i Murmansk: Nord-Norge Fraværende -Det er med stor skuffelse vi konstaterer at nordnorske næringslivsaktører er helt fraværende med hensyn til å vise interesse for å delta i den nye industriparken som Innovasjon Norge og SIVA nå går sammen om å etablere i Murmansk. Dersom nordnorske aktører skal ha noen som helst mulighet til bidra med noe innen de store utbyggingene som vil komme i Nord-vest Russland så må de på banen nå! Dette sier internasjonal prosjekt leder i Sivatech, Geir Reiersen. Reiersen har, sammen med Erik Welle-Watne i Innovasjon Norge, vært viktig initiativtaker til å få etab lert en egen norsk industripark; like i nærheten av flyplassen i Murmansk. Til våren skal denne industriparken, som nå rustes opp for fullt, tas i bruk. - Fine ord lite handling -Store sørnorske næringslivsaktører viser meget stor interesse for å benytte lokaler i den nye industriparken, og det samme gjør flere inter- SKUFFET: Båtsfjordingen Geir Reiersen har i 12 år arbeidet for å fremme norsk næringslivs interesser i Murmansk-regionen, på vegne av SIVA. Han er skuffet over at nordnorske næringslivsaktører overhodet ikke har vist interesse for å delta i utviklingen av den nye norske industriparken i Murmansk, som SIVA og Innovasjon Norge står bak. nasjonale firmaer. Mens nordnorske næringslivsaktører faktisk til nå har vært helt fraværende. Dette står i gr ell kontr ast til at nett opp mange nor dnor ske nær ingslivsfolk på konfer anser og seminarer gjerne er de som snakker høyest om viktigheten av å satse imot Russland, som ledd i nordområdesatsingen. Men det holder bare ikke med fine ord. Her må det handles i praksis. Om kort tid vil det komme svært store utbygginger i Nordvest-Russland.Det gjel - der ikke kun innen olje og gass, men også rent generelt. Dersom nordnorske bedrifter skal ha en mulig het til å bidra med noe, så må de konkret på banen, og det nå! Det nytter lite å snakke om satsing i Russland, mens man sitter hjemme i Norge. Det er her de må være markert til stede, sier Geir Reiersen - på telefon fra Murmansk. Gazprom - Gazproms representant uttalte under åpningen av Reiner tsens nye produksjonshall i Murmansk i begynnelsen av juni 2007 at det norske industrieventyret i Nord - vest Russland starter når norske virksom heter er etablert i Nord - vest Russland, og når de er i stand til å levere. Norske virksomheter må derfor være forberedt på å etablere virksomhet eller produksjon i Russland for å få sikker og varig markedsadgang. Norges stats - minister Jens Stoltenberg deltok i åpningsseremonien. Dette understreker hvor viktig det er at også nordnorske bedrifter nå kjenner sin besøkelsestid, sier Geir Reiersen. Logistikksenter Rådet kommer ikke fra en søring. Geir Reiersen er fra Båtsfjord. Han har i 12 år arbeidet for å fremme SATSING: Technopark Nors administrasjonsbygg i Murmansk var ferdig renovert i september Bygget er på ca 700 kvm. norsk næringslivs interesser i Russland. I mai i fjor gikk SIVA SF og Innovasjon Norges Inve sterings - fond i Nord-Vest Russland sammen om å kjøpe et strategisk logistikksenter like ved flyplassen i Murmansk. Dette ble gjort gjennom et nytt selskap de gikk sammen om, Technopark Nor AS. Området er på 50 mål. Rustes opp -Et utviklet logistikk- og næringssenter vil kunne gi norske leve randører konkurransefortrinn ved salg av høyteknologiprodukter til for eksempel olje- og gass - industrien i Nordvest-Russland. Opprinnelig var dette et logistikksenter for landbruket, fra Sovjettiden. Vi har til nå brukt rundt 30 millioner kroner på å ruste opp bygningsmassen, og til våren vil lokalene her kunne tas i bruk, sier Erik Welle-Watne, som er leder for Innovasjon Norges Øst Europa-seksjon. Klart til våren Det nye norske senteret ligger sentralt plassert, rent kommunikasjonsmessig. Det vil inneholde terminal for veitransport, jernbane - transport og flycargo. Bygningene består av et terminalbygg på 4500 kvadratmeter, samt andre bygg for lagring på 3000 kvadratmeter. Senteret har også et felles administrasjonsbygg på 700 kvadratmeter. Welle-Watne sier at senteret vil gi flere viktige tilbud, blant annet innfor tolling, sertifisering med mer. De første arealene kan tas i br uk til våren men omr ådet skal reguleres ytter ligere, med tanke på videre utbygging fr a høsten av. Samarbeid med russerne Welle-Watne sier at det nye senteret skal utvikles i tett samarbeid med lokale myndigheter i Kola kommune og regionale myndig heter i Murmansk fylke. Det legges også opp til tett samarbeid med tollmyndighetene og andre viktige ak tører innen det russiske logistikksystemet. Vi skal nå finne fram til en egnet aktør som skal kunne drifte den nye industri parken. Vi tror ikke det vil by på problemer for interessen for å komme inn her har vær t stor blant både sør - nor ske og internasjonale nær ings livsaktør er, sier Welle- Watne. - Flere årsaker Knut Henningsen, som leder Kirkenes-kontoret til Petro Arctic, mener at det kan være flere årsaker til at nordnorske bedrifter ikke har vist interesse for å etablere seg i den nye norske industriparken i Murmansk som SIVA og Innovasjon Norge nå utvikler. Flere bedrifter fra Kirkenes har vært etablert i Murmansk i flere år, og har sine egne lokaler. Barel AS har egen produksjonsavdeling, Kimek har hatt kontor i Murmansk i 20 år, Rambøll Storvik har egen avdeling der. Forøvrig er det en del mindre nordnorske bedrifter som er etablert i Murmansk, og disse har i hvert fall ikke enda behov for å leie stør r e industr ilokaler. Dessuten har finanskrisen skapt en litt avventende holdning også blant nordnorske bedriftseiere som vil satse i Murmansk. Det er for tiden vanskelig å oppnå finans i ering, påpeker Knut Henningsen. -Positivt I slutten av januar var Henningsen i Murmansk og han var da innom den nye norske industriparken. Her får man et godt logistikksenter; spesielt for bedr ifter som vil fr akte varer til og fr a Murmansk, og som har behov for lagr ingsplass. Jeg synes det er svært positivt at man har fått etablert denne industriparken og jeg er ikke i tvil om at også nordnorske bedrifter vil finne den interessant etter hvert, sier Henningsen. 8 - NæringsRapport Nr

9 NæringsRapport Nr

10 10 OLJEDEBATT North Energy-direktør Erik Karlstrøm: - Fordreid debatt om olje -Det er på høy tid at nordnorske politikere og folk flest i Nord-Norge - blir langt mer synlig i den debatt som pågår om oljeaktivitet i nord. Til nå har sørnorske mediakjendiser, ikke minst ifra miljø - bevegelsen, i alt for stor grad fått dominere debatten. Vi bør nå sørge for at vi selv i atskillig større grad blir herre i eget hus nordpå. Dette sier administrerende direktør i det nordnorske oljeselskapet North Energy AS, Erik Karlstrøm. I januar tok oljeselskapet initiativ til en temakveld i Tromsø under nettopp tittelen Herre i eget hus. 18. januar var rundt 50 næringslivsfolk, ansatte i utdannings institu - sjoner, samt politikere samlet i Fokus kino. - Fritt pusterom -Vi ville rett og slett møtes for å snakke sammen; for å finne ut hva vi selv kan gjøre for å bidra til en åpen og konstruktiv debatt om olje - aktiviteten i nord. Jeg er svært glad for at så mange viste interesse for dette. Vi fikk på en måte fr itt puste r om fr a den sedvanlige media debatten som i uakseptabel stor gr ad er dominert av mediakjendiser sør fr a som vil fortelle oss hva som er til beste FORDREID DEBATT: Direktør Erik Karlstrøm i det nordnorske oljeselskapet North Energy AS mener at mediakjendiser fra miljøbevegelsen sørfra i alt for stor grad har fått dominere debatten om oljeaktivitet nordpå. for folk som bor her i landsdelen, sier Karlstrøm. - For landsdelen Han mener at det så absolutt er en oppgave for det nye nordnorske olje selskapet å engasjere seg i en slik sak: - North Energy handler langt mer om politikk enn hva folk flest tror. Vi akter å være en viktig samfunnsaktør som gjennom vår virksomhet vil være med på å utvikle hele den nordnorske landsdelen. Derfor er det viktig for oss å skape et bredt engasjement omkring det som skjer blant befolkningen i Nord-Norge, sier han. Til Lofoten om sommeren Karlstrøm sier at han ikke kritiserer pressen: - Journalistikken er jo bare blitt slik, at man griper fatt i de mediavante kjendisene når man vil ha uttalelser til en eller annen sak. Tritt med økende fokus på miljø, så er det omtrent blitt fritt fram for etablerte miljøkjendiser sørfra å oppnå store overskrifter. Pr ofiler te SV`er e og folk fr a miljø bevegelsen dr ar til Lofoten om sommeren og fr amstiller det slik at de bær er fr am folke - meninga, og at de kjenner landsdelen. Men det er vi som bor og ar beider her oppe som kjenner landsdelen, og dette må vi bli langt flinkere til å påpeke, mener Erik Karlstrøm. - Realitetene -Så initiativet deres er strategi for å få aksept for leteboring i det omstridte området utenfor Lofoten og Vesterålen? -Nei, men det er viktig at vi får en mest mulig åpen og god debatt om realitetene, hvor folk fra Nord- Norge får komme til orde. Som et nordnorsk oljeselskap er vi selvsagt opptatt av å få folk til å forstå hva oljenæringen egentlig er, og hvilken betydning den kan få for landsdelen. Samtidig er vi ster kt opptatt av at alle nødvendige miljøhensyn skal ivaretas igjen fordi det jo tross alt er vi som skal leve her oppe. Russland Erik Karlstrøm er født og oppvokst i Talvik sør for Alta. Hans bror, Harald Karlstrøm, er direktør for investeringsselskapet Origo i Alta som for tiden er en av de største aksjonærene i North Energy. Mine røtter er i Alta-regionen, men jeg reiste tidlig utenlands. Jeg har bodd i USA, Tyskland, Egypt og i Russland. Det siste anser jeg for å være spesielt verdifullt, da jeg har lært å kjenne og forstå russisk tenkemåte og kultur. I vårt selskap har vi nå seks-sju russiske ansatte; de er alle dyktige fagfolk som bidr ar til den positive utviklingen selskapet vår t nå er inne i. Når vi skal være en viktig nor domr ådeaktør, så er det sær s viktig å inkludere russere i det som vil holder på med, sier Kar lstr øm. - Forblir nordnorsk -Men kommer North Energy til å forbli et nordnorsk selskap; også etter at lukrative rettigheter er oppnådd? -Ja, det fastholder jeg helt bestemt. I motsetning til en del andre mindre selskaper, har vi ingen som helst interesse av å selge for å oppnå rask fortjeneste. En viktig årsak til at jeg kom tilbake og tok denne stillingen var nettopp det potensiale jeg så at det virkelig nå lar seg gjøre å bygge opp et sterkt nordnorsk oljeselskap som aktivt kan delta i alt det spennende som nå kommer til å skje her oppe. Vi har flere kraftselskaper som eiere, og det ligger i deres egeninteresse å bygge landsdelen. For oss er ikke det viktige å bare se på bunnlinja for vårt eget selskap men å sørge for ei utvikling som gavner landsdelen som helhet. Det er også derfor vi som selskap velger å gå aktivt ut og engasjere oss i den politiske debatten om oljeaktivitet og dermed samfunns - utvikling i nord. -Men dere trenger betydelig mer kapital for å bli operatør? - Ja, men mesteparten av denne kapitalen vil vi kunne hente inn fra landsdelen. Dersom vi skal delta i en større utbygging, vil fortsatt mellom 75 og 80 prosent av eierskapet være på nordnorske hender. Å ha klar nordnorsk aksjemajoritet var en viktig forutsetning da vi stiftet selskapet og slik vil det forbli også i framtiden, sier Erik Karlstrøm 10 - NæringsRapport Nr

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Petroleumsindustrien vokser i nord Vår oppgave er å få næringslivet til å vokse med

Petroleumsindustrien vokser i nord Vår oppgave er å få næringslivet til å vokse med Petroleumsindustrien vokser i nord Vår oppgave er å få næringslivet til å vokse med NæringsRapport NR. 1-2008 Russlandsfarerne Eiendomsutvikler Jon Martin Berg - lund fra Bodø er en av stadig flere nordnorske

Detaljer

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing Tone leder offensiv satsing Side 17 NæringsRapport Nr. 3-2008 Større planmakt til Nord Norge Johan Petter Barlindhaug har gitt stemme til en sikkert utbredt oppfatning i Nord- Norge om at diskusjonen om

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet Nr. 3 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen Pengemaskinen Melkøya: Kan brødfø Finnmark Med dagens priser på LNG og den siste tidens oppetid kan Melkøya gi

Detaljer

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord Lokkes av oljen Jeg vil ut på plattform. Mariell Karlsen (16) fra Røst er fast bestemt på at det er oljebransjen som gjelder for henne. Hun får stadig følge

Detaljer

Glem industrien, vi har penger nok?

Glem industrien, vi har penger nok? Nr. 3 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Nordområdene -Olje- og gassnæringen Glem industrien, vi har penger nok? Splittet Nord-Norge Arvid Jensen og andre sentrale næringslivs- aktører er

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003 SAFE Magasinet Nr. 5/6 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 OFS sier ja til oljevirksomhet i Barentshavet, Terje Nustad men! Side 2 Svakheter i utredning om petroleum Mette Møllerop Side 3 5 Ingen

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET OLJE- OG GASSÅRET 2011 1 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF - Oljeindustriens Landsforening 2 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET 2011 3 INNHOLD Kort om OLF 5 Forord 6 Næringspolitikk og aktivitetsnivå 10

Detaljer

Fremtidsbilder av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge. Snøhvit S V A L B P E. Tromsø. Tromsø. Hammerfest. Hammerfest. Luleå. Rovaniemi. Vitino.

Fremtidsbilder av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge. Snøhvit S V A L B P E. Tromsø. Tromsø. Hammerfest. Hammerfest. Luleå. Rovaniemi. Vitino. Varsel om vekst? 0 0 10 50 25 50 V E A P O L H 150 km 75 nm T Dy 90 70 60 50 JO SEF L Z A N N A 40 Melkøya ND Tromsø 2 4 80 Longyearbyen Hammerfest Fis Mid en Ma 20 A Vadsø S V A L B R D Ind ter No S Varsel

Detaljer

NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig

NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27 NæringsRapport ISSN 0801-0625 NR. 1, 2006 Partnerskap for Snøhvit i gang RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det sterke entreprenørmiljøet i Alta inngår samarbeidsavtaler

Detaljer

Snømenn med charterfeber

Snømenn med charterfeber Nr. 1 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje- og gassnæringen Snømenn med charterfeber Greger Mannsverk: Inge Falck Olsen Kr. 40,- Vi var fornøyd med de vakre kvinnelige tolkene

Detaljer

På få år har Russland reist seg fra økonomisk

På få år har Russland reist seg fra økonomisk Frode Mellemvik - direktør Nordområdesenteret for næringslivet, Handelshøgskolen i Bodø Leder Stor nabo i sterk utvikling På få år har Russland reist seg fra økonomisk krise til å bli en av verdens største

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012 Stortinget vedtar at Oljedirektoratet skal opprettes. Fredrik Hagemann blir oljedirektør. OD skriver Norges dyreste brev om Statfjord B. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012 OD 40 Trollfeltet blir funnet. OD

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer