NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00."

Transkript

1 I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 10. november 2012, kl KONSTITUERING AV MØTET ETTER LOVENES 3-4: a) Godkjenne representantene, herunder godta eller nekte stemmerett for delegater som ikke er rettidig påmeldt, antall stemmer hver representant har, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne tellekorps og representanter til å undertegne protokollen fra møtet. ORIENTERINGSSAKER TIL REPRESENTANTSKAPET: a) Forenklet årsrapport pr : Delrapport 1 - rapportering på tiltak (eget bilag). b) Forenklet årsrapport pr : Delrapport 2 medlemstall, momskompensasjon og antall påmeldte hunder på NKKutstillinger (eget bilag). c) NKKs Hovedstyre regnskap pr og prognose for 2012 (eget bilag). TIL BEHANDLING FORELIGGER ETTER LOVENES 3-4: 1. Hovedstyrets årsberetning for 2011 (eget bilag) - pkt. c: a) Årsberetningen, side b) Regnskap for 2011, side c) Revisjonsberetning for 2011, side Kontrollkomiteens erklæring for pkt. c bilag 1, side Orientering om arbeidsforholdene i NKKs administrasjon muntlig presentasjon. 4. Rapporter: a) Disiplinærkomiteen bilag 2, side b) Appellutvalget bilag 3, side c) Valgkomiteen bilag 4, side

2 5. NKKs Hovedstyre - NKKs Verdi og måldokument for , pkt. d bilag 5, side NKKs Hovedstyre - NKKs Tiltaksplan for , pkt. d bilag 6, side NKKs Hovedstyre - forslag til budsjett for 2013 bilag 7, side Norsk Kennel Klub 8. NKKs Hovedstyre - orientering om strategien for å øke bevissthet rundt kjøp av hund, slik at flest mulig velger rasehund fremfor en «designerhund» - bilag 8, side NKKs Hovedstyre - IT-utvikling strategi og ressursbruk bilag 9, side INNKOMNE SAKER: 10. a) Norske Dachshundklubbers Forbund, Norsk Retrieverklubb og Fuglehund klubbenes Forbund - forslag om intensivert IT-prosjekt i NKK bilag 10-12, side b) Notat fra NKKs Hovedstyre bilag 13, side a) Norsk Bulldog Klubb - forslag om at innsendelse av rosa kopi av resultatlister og kritikkskjemaer til raseklubbene og utstillingsarrangører opphører bilag 14, side 57. b) Notat fra NKKs Hovedstyre bilag 15, side 58 og 59. V A L G i henhold til lovenes 3-4, pkt. g: Valgkomiteens innstilling finnes som bilag 16, side Innkomne forslag finnes som bilag 17 26, side Innkomne presentasjoner av de forslåtte kandidater finnes på det sidenummeret som står i parentes. På møtet vil det vil bli gitt anledning til en kort presentasjon av de kandidater som det ikke er innsendt presentasjon av. 12. Representantskapets viseordfører for 2 år: Anne Espelien (gj.valg) 13. Hovedstyrets leder for 2 år: Terje Lindstrøm (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 85). Siv Sandø (gj.valg) foreslått av Norsk Retrieverklubb (side 88 og 93)

3 14. 3 medlemmer av Hovedstyret for 2 år: Marianne Holmli (ny) foreslått av Valgkomiteen og av Norske Elghundklubbers Forbund (side 84). Terje Lindstrøm (gj.valg) foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund (side 85). Torunn Sørbye (gj.valg) foreslått av Norsk Retrieverklubb (side 89). Jan Ulvin (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 90). Rita Tilley Wilberg (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen, Norsk Boxerklubb og Norsk Welsh Corgi Klubb (side 67og 92) varamedlemmer av Hovedstyret for 1 år: Jan Eyolf Brustad (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen og av Norsk Retrieverklubb (side 79 og 80). Marianne Holmli (gj.valg) foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund (side 84). Terje Lindstrøm (ny) foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund (side 85). Anders Tunold-Hanssen (ny) foreslått av Valgkomiteen og Norsk Terrier Klub medlem av Kontrollkomiteen for 2 år: Tore Paulshus (ny) foreslått av Valgkomiteen, Agder Fuglehundklubb og Telemark Fuglehundklubb (side 87) varamedlem av Kontrollkomiteen for 1 år: Arild Eriksen (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 82) medlemmer av Valgkomiteen for 2 år: Einar K. Andreassen (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 77). Barbro Myrseth Gjerde (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen, Norsk Welsh Corgi Klubb og NKK region Oslo/ Akershus, Vidar Grundetjern (ny) foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund og Norsk Retrieverklubb (side 83 og 93). Geir Ottesen (ny) foreslått av NKK region Oslo/Akershus (side 76 og 86) varamedlem av Valgkomiteen for 1 år: Einar K. Andreassen (ny) foreslått av NKK region Oslo/Akershus (side 77). foreslått av Valgkomiteen og Norske Dachshundklubbers Forbund (side 81). Vidar Grundetjern (ny) foreslått av Norsk Retrieverklubb (side 83 og 93)

4 20. Leder av Disiplinærkomiteen for 2 år: foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund (side 81). Torunn Urheim (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen og NKK region Oslo/Akershus medlem av Disiplinærkomiteen for 2 år: Fredrik A. Walby (ny foreslått av Valgkomiteen (side 91) varamedlemmer av Disiplinærkomiteen for 1 år: Knut Fr. Blütecher (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen (side 81). 23. Leder av Appellutvalget for 2 år: Anette Jahr (ny) medlemmer av Appellutvalget for 2 år: Anette Jahr (ny) foreslått av Norsk Yorkshire Terrier Klubb. Elisabeth Kallevig (ny) Kirsten Svendsen (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen, Norsk Welsh Corgi Klubb og NKK region Oslo/ Akershus varamedlemmer av Appellutvalget for 1 år: Lars Christian Nordvik Berg (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 78). Anne Tove Strande (ny) 26. Leder av Lovkomiteen for 2 år: Jan Terje Bårseth (gj.valg) medlem av Lovkomiteen for 2 år: Anne Cathrine Frøstrup (gj.valg) varamedlem av Lovkomiteen for 1 år: Kirsten Bjørnelykke (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen og NKK region Oslo/Akershus. 29. Revisor: Revisjonsfirmaet KPMG (gj.valg) 30. Fastsettelse av revisors salær for 1 år

5 I henhold til lovenes 3-3 sendes innkallelse og saksdokumenter til klubber, forbund og regioner innen 1. oktober. Etter vedtak i NKKs Hovedstyre, avholdt , må NKK-regionene, raseklubber og forbund senest 3 uker før møtet i Representantskapet ha meddelt NKK navn og adresse på representant(er) og vararepresentant(er). Saksdokumentene sendes med minst 2 ukers varsel til de valgte/påmeldte representanter. Representant som ikke kan møte i Representantskapet skal overlate innkallelsen til oppnevnt vararepresentant. Dersom verken representanten eller vararepresentanten kan møte, kan det meddeles skriftlig fullmakt til annen møtende representant. Har representanten flere enn én stemmepost, må det skrives like mange fullmakter til forskjellige representanter som representanten har stemmeposter for. INGEN REPRESENTANT KAN MØTE MED MER ENN ÉN FULLMAKT (lovenes 3-2.). Møtende representant medbringer IKKE sin oppnevnte vararepresentant til representantskapsmøtet. Eivind Mjærum Representantskapets ordfører - 5 -

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 9/12 holdt på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, fredag 9. november 2012, kl. 17.30..

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 9/12 holdt på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, fredag 9. november 2012, kl. 17.30.. PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 9/12 holdt på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, fredag 9. november 2012, kl. 17.30.. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø Nestleder - Hans Christian Hauge Styremedlemmer

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 10/12 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 12. desember 2012, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 10/12 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 12. desember 2012, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 10/12 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 12. desember 2012, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø Nestleder - Hans Christian Hauge Styremedlemmer

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i s lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø Nestleder - Hans Christian Hauge (ankom 17.50) Styremedlemmer - Anna

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer