Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus."

Transkript

1 Nils Arne Nordheim

2 Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus. Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark. Videre har vi ett kontor på Gjøvik, ett kontor på Lillehammer og ett kontor i Årnes i Akershus. 2

3 Hovedtrekk Q konsern Resultat før skatt per Q3: NOK 439 (457) mill. Resultat etter skatt: NOK 344 (343) mill. Egenkapitalavkastning på 8,1 (8,4) prosent. Rentenetto 2,21 (2,29) prosent av gjennomsnittlige forvaltningskapital. Utlånsvekst 6,3 (5,8) prosent (inklusive lån overført til BK). Egenkapital på NOK 5,86 mrd. Dette tilsvarer 13,5 prosent av uvektet balanse. Kjernekapitaldekning på 13,8 prosent Resultat konsern Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Resultat før skatt konsern Resultat etter skatt konsern 3

4 Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum 0 - konsern. Mill. kroner Q3-2011Q Forvaltningskapital Lån overført til Spb BK Forretningsvolum Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. 4

5 Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst (inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS) - konsern. Mill. kroner ,0 % ,7 % 8,0 % ,9 % 6,5 % 7,1 % 6,9 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 5,8 % 6,8 % 6,3 % 6,4 % 6,3 % 7,0 % 6,0 % ,0 % 4,0 % ,0 % ,0 % ,0 % - Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 0,0 % Utlånsvolum 12. mnd vekst 5

6 Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder konsern. Mill. kroner % 9 % ,6 % 7,8 % 8,5 % 9,3 % 8 % 7 % 6 % ,5 % 5,9 % 5,6 % 5,7 % 5,9 % 5 % 4 % ,4 % 3,1 % 3,2 % 4,3 % 3 % 2 % 1 % 0 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Innskuddsvolum mnd innskuddsvekst 0 % 6

7 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Tap Q konsern : Tap per kvartal Q309 til Q

8 Utvikling i kapitaldekning - konsern 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 12,7 % 13,2 % 11,5 % 14,1 % 15,1 % 15,2 % 14,3 % 8,0 % 13,8 % 9,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Q Q Kjernekapitalprosent Minimumskrav fra myndighetene 8

9 2.3. Capital Adequacy: Core Tier 1 and Tier 1 capital for Nordic and Norwegian banks - based on transitional rules (80 % floor according to Basel I) (Source: Sparebank 1 Markets (2012): Weekly Report 03.09, Nils C. Øien) 9

10 Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd 10 Kilde: Nasjonalbudsjett 2013

11 Mye oljepenger målt i % av BNP Kilde: Nasjonalbudsjett 2013 og Hilde C. Bjørnland 11

12 Budsjettunderskudd, prosent av BNP Norge,

13 Høy vekst i offentlig sektor 13

14 Statsbudsjettet 2013 Hedmark millioner kroner til prosjektet E6 Minnesund i Akershus Skaberud i Hedmark 848 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus Kleverud i Hedmark 710 millioner kroner til E6 Kongsvinger Slomarka Høgskolen i Hedmark: økning på 65 studieplasser fra 2012 til ,3 millioner kroner til regional utvikling Oppland 180 millioner kroner til prosjektet E6 Øyer Tretten 155 millioner kroner til prosjektet E16 Fønhus Bagn Videreføring av satsingen på Jørstadmoen som senteret for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret: 45 millioner kroner til nye befalsforlegninger og fritidsmesse Høgskolen i Gjøvik: økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013 Høgskolen i Lillehammer: økning på 85 studieplasser fra 2012 til ,5 millioner kroner til regional utvikling 14

15 Lav realrente etter skatt 15

16 16

17 17

18 18 Utvikling 10 års statrente

19 19

20 20 Utvikling 10 års swaprente

21 21 Utvikling 5 års swaprente

22 Kraftig prisoppgang i boligpriser 22

23 House prices in Hedmark vs Norway Prices and growth rate in Hedmark are lower than average Norway The housing market of Hedmark is diverse, consisting of minor cities and rural areas The rural areas consist mostly of detached houses, while the cities have a higher percentage of apartments. Still, detached houses are the most common property type 500 % House price index per sq m (1.000 NOK 1995=100%) Oslo Hedmark Norway 450 % 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Oslo 100 % 112 % 133 % 156 % 181 % 209 % 219 % 243 % 246 % 270 % 298 % 343 % 384 % 371 % 372 % 404 % 442 % Hedmark 100 % 109 % 120 % 129 % 146 % 164 % 173 % 173 % 175 % 203 % 224 % 247 % 257 % 243 % 263 % 280 % 302 % Norway 100 % 111 % 120 % 138 % 156 % 179 % 193 % 206 % 210 % 235 % 257 % 296 % 329 % 315 % 324 % 351 % 382 % 23

24 Risiko: Stigende gjeldsbelastning for husholdningene 24

25 LTV level: Debt to income ratio per County The debt/income ratio in average for households in Hedmark is 160 % The ratio is the 3.rd lowest in the country 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % 25

26 I periode med global krise har vi kunne opprettholde høy lønnsvekst 26

27 Tradisjonell industri i skvis Offentlig sektor Oljeindustrien + Leverandørind. Tradisjonell industri + jordbruk + fiske + nye næringer Bygg og anlegg 27

28 Sysselsatte etter arbeidsstedskommune Tall per 4. kvartal Landet/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 28

29 Sysselsatte etter arbeidsstedskommune Endring i prosent Tall per 4.kvartal. Norge Sør-Østerdal Hadeland Hamarregionen Lillehammerregionen Nord-Østerdal Hedmark Gjøvikregionen Oppland Midt-Gudbrandsdal Valdres Nord-Gudbrandsdal Glåmdalen Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 29

30 1988M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Registrerte ledige jan sept Norge/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 30

31 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på eneboliger. 1. kvartal kvartal Oslo Lillehammer Ringsaker Oppland Hamar Gjøvik Hedmark Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 31

32 Omsetning for detaljhandel, unntatt motorvogner 1. termin termin Tall i mill. kroner 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T Norge/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 32

33 Antall registrerte nye personbiler januar-oktober for årene Norge/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av Opplysningsrådet for vegtrafikken AS 33

34 Igangsatte boliger Tall for første tre kvartal Hedmark Oppland Norge/ Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 34

35 NM 2011 Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM Region Kommuner 1 Stavangerregionen Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy,Sola, Gjesdal, Time, Klepp, Hå 2 Trondheimsregionen Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal Ålesundregionen Skodje, Ålesund, Haram, Sandøy, Sula, Giske Øvre Romerike Nes, Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad Rørosregionen Røros, Holtålen, Tydal Bergen Bergen Akershus Vest Asker, Bærum Oslo Oslo HALD Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Herøy Hitra/Frøya Hitra, Frøya Lillehammerregionen Lillehammer, Øyer, Gausdal Hamarregionen Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Gjøvikregionen Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Gjøvik Fjellregionen Rendalen Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga Valdres Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Vang Nord-Gudbrandsdal Sel, Lesja, Dovre, Vågå, Skjåk, Lom Sør Østerdal Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Engerdal Midt-Gudbrandsdal Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron Glåmdal Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Kongsvinger Kilde: NHO s NæringsNM

36 Tabell 3.1 Rangering av fylker, gjennomsnitt for de enkelte indikatorene Fylke Alle Arbeidsmarked Demografi Kompetanse Økonomi Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Buskerud Vest-Agder Vestfold Møre og Romdal Aust-Agder Sogn og Fjordane Østfold Nord-Trøndelag Troms Oppland Telemark Hedmark Nordland Kilde: Finnmark NHO s BærekraftsNM

37 NHOs Økonomibarometer Hedmark og Oppland 3. kvartal

38 Regionalt nettverk (Norges Bank) 38

39 Regionalt nettverk (Norges Bank) forts. 39

40 Hvor bikker Innlandet i ? Styrker Svakheter 40

41 Styrker (eksempler) Vi har en rik stat Privathusholdningene har god økonomi Sterk lønnsøkning over lang tid Langvarig lavt rentenivå Lav arbeidsledighet Mindre konjunktursvingninger i innlandet Nøktern kultur Bankenes soliditet og likviditet er styrket, grei utlånsappetitt Landbruket er dyktig og viktig Norges største skogressurs Råvareproduksjon og foredling fra jord og skog Viktige infrastrukturinvesteringer realisereres Vei, bane, utdanning En del av Stor-Oslo/Gardermoen Forsvaret som sterk driver Store offentlige investeringer Styrker 41

42 Styrker (eksempler forts) Fjellheimen vår er rekreasjonsområde for hele Østlandet Trysil, Sjusjøen, Hafjell, Kvitfjell, Skei, Beitostølen Gode Kompetansemiljøer/nettverk/klynger, Industrien: Raufoss Ringsaker Elverum 7 sterke i Glåmdalen Næringsmiddelindustrien Bioteknologi Høgskolene med sine spesialiteter Energi (vannkraft, bio) Eiendomsutvikling og forvaltning Finans Forretningsmessig tjenesteyting IKT Revisjon, advokater, arkitekter, ingeniører God underskog av virksomheter Stort samlet miljø i de største selskapene Styrker 42

43 Kjempeviktig: bokvalitet 43

44 Svakheter/Trusler Svakheter Usikkerheten i Europa påvirker oss Forbrukerne mer engstelige Stadig påminnelser om krise i mange euro land Kredittspreader kraftig ut de siste 5 år Lav investeringsaktivitet i privat næringsliv Tilgangen på risikokapital er svak i innlandet For liten andel av ungdommen som reiser ut for å utdanne seg, kommer tilbake Lavt utdanningsnivå Lavt formuesnivå Endringsviljen/-evnen er ikke like stor hos oss som i ledende næringslivsland som Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark og Sveits 44

45 45 Elektronisk låneprosess og mobilbank

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi. Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013

Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi. Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013 Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013 Utbygging infrastruktur større tempo Temperaturmåling gjennom Sparebanken Hedmark Med vår

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark ØF-rapport nr. 11/2003 Pendling, flytting og bolyst i Hedmark av Espen Køhn, Pelle Engesæter og Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Litt lavere konkurstall i februar

Litt lavere konkurstall i februar Litt lavere konkurstall i februar Pressemelding 1. mars 2013 Tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar er 3,7 prosent lavere enn i fjor. Ser vi de to første månedene samlet, har konkurstallene

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter ØF-rapport nr.: 06/2005 Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter Av Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer