Norwegian Glossary of Linguistic Terms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian Glossary of Linguistic Terms"

Transkript

1 Engelsk-norsk lingvistisk ordliste / English Norwegian Glossary of Linguistic Terms Arbeidsversjon! Kan inneholde feil og unøyaktigheter! Work in progress! May contain errors and unclear cases. Red./Ed.: Ivo Spira, Universitetet i Oslo Forklaringer: [?] usikker term [#] foreslått nydannelse [f.] hunnkjønn [F] fransk [fld.] foreldet [fon.] fonologi: fonetikk eller fonemikk [infs.] informasjonsstruktur [L] latin (termer som primært er latinske) [m.] hannkjønn [morf.] morfologi [T] tysk [trad.] tradisjonell term Abstand [T] language avstandsspråk accent 1. (foreign ~) aksent [-ŋ] 2. aksent [-nt] (? tonal) aksent 3. (uttale-)dialekt accomplishment [sem.]?? achievement[sem.]?? agent agens agreement [morf.] samsvar(sbøyning) allophone allofon alveolar alveolar alveoli [L] (dental ~) gom, alveolarbue/alveolarboge, alveoli ancestor (language) grunnspråk apical tungespiss-, apikal apex tungespiss approximant approksimant attributive? attributiv, satt som adledd Ausbau [T] language utbyggingsspråk/utbyggjingsspråk auxiliary (verb) hjelpeverb back [fon.] backgrounding bakre backgrounding, #bakgrunning, det å sette i bakgrunnen

2 base [morf.] benefactive bilingual bilingualism calque cardinal vowel case central classifier clause click clipping close [fon.] close-mid [fon.] code switching cognate collocation coordinative conjunction comment [infs.] common noun complement compound connotation consonant consonant cluster constituent countour tone core borrowing coronal counterfactual count noun creaky voice [fon.] creole cumulation [morf.] definite denotation dens [L, pl. dentes] dental dependent clause derivation determiner distinctive feature base benefaktiv tospråklig/tospråkleg tospråklighet/tospråklegheit? lånoversettelse kardinalvokal kasus sentral?klassifikator 1. (=subordinate/dependent clause) innføyd setning/innføydd setning, 2. [T] (=main clause) hovedsetning/hovudsetning [T], helsetning/heilsetning klikk? forkorting, avkorting trang/trong, koda, stavelsesutlyd/stavingsutlyd trang-midtre, halvtrang [T] kodeveksling etymon kollokasjon (sideordnende) konjunksjon kommentar fellesnavn/samnamn, appellativ utfylling, komplement sammensetning, sammensatt ord konnotasjon konsonant, medlyd konsonantsekvens konstituent konturtone kjernelån koronal kontrafaktiv tellelig substantiv / teljeleg substantiv knirkestemme kreol-språk kumulasjon, opphoping bestemt/bunden denotasjon tann tann-, dental innføyd setning / innføydd setning avledning bestemmer distinktivt trekk

3 domain (semantic ~) donor language dorsal dorsum embedded language event experiencer explication flap flick foregrounding foreign word fricative front [fon.] functional load fusion [morf.] glottis glottal glottal stop ground head holistic typology homonymy domene giverspråk/gjevarspråk, donorspråk tungerygg-, dorsal tungerygg innskutt språk / innskote språk hendelse/hending experiens eksplikasjon flapp flikk foregrounding, #forgrunning, det å sette i forgrunnen fremmedord/framandord frikativ; rivelyd [fld.] fremre/framre funksjonell last sammensmeltning, fusjon stemmerisse, stemmespalte glottal glottal lukkelyd? ground kjerne, hode/hovud, overledd, hovedledd/hovudledd helhetstypologi, helhetlig typologi, holistisk typologi homonymi illocutionary force indefinite initiation [fon.] inflection initiation innate language faculty innovation interlanguage introflection implicature ( implication) implicate ( imply) isogloss jargon labial illokut styrke ubestemt/ubunden initiering bøyning/bøying initiering medfødt språkevne? nyvinning mellomspråk indre bøyning, introfleksjon implikatur? implikere ( implisere) isogloss sjargong 1. leppe-, labial 2. labial, leppelyd

4 labium [L, pl. -a] leppe lamina tungeblad, lamina laminal tungeblad-, laminal language contact språkkontakt language family språkfamilie larynx larynks, strupehode/strupehovud lax [fon.] uspent left-branching venstreforgrenende / venstreforgreinande level tone nivåtone (mots. konturtone) lexeme leksem lexical item leksikalsk enhet/eining lexical verb leksikalsk verb,? fullverb lexicon ordforråd lingua [L] 1. tunge 2. språk lingual 1. tunge- 2. språklig/språkleg, språklinguistic area (=Sprachbund) språkbunt linguistics språkvitenskap/språkvitskap, lingvistikk linguistic item språktrekk liquid likvid loanblend hybrid, lånkrysning loan creation # lånnydannelse loanshift semantisk lån loan translation lånoversettelse/lånomsetjing, #oversettelseslån/omsetjingslån loan word lånord manner of articulation artikulasjonsmåte marked 1. (ikke nøytral) merket 2. (e.g. for gender)?? merket mass noun massesubstantiv matrix language matrisespråk meaning betydning/tyding median median mid midtre modifier adledd mood modus,?måte monogenesis monogenese mouth cavity munnhule mora mora morphology morfologi,formlære multilingual flerspråklig/fleirspråkleg multilingualism flerspråklighet/fleirspråklegheit negation neologism noun nucleus number nektelse/nekting, negasjon neologisme, nydannelse substantiv (stavelses)kjerne/(stavings)kjerne numerus, tall/tal

5 obstruent onomatopoieticon (pl. -a) onset open [fon.] open-mid [fon.] oral oral cavity oro-pharyngeal tract orthography os [L] palate palatal partial typology participant part of speech patient perlocution pharyngeal pharynx phonation phone phoneme phonemics phonetics phonology phonotactics phrase pidgin plosive polygenesis polysemy prefix pronoun proper noun proposition proto-language proximity [synt.] pulmones [L] punctuation radix [L] recipient [sem.] recipient language register obstruent lydmalende ord, lydhermende ord, onomatopoietikon (fl. -a) opptakt, stavelsesfremlyd/stavingsframlyd åpen/open åpen-midtre, halvåpen [T] munn-, oral munnhule det oro-faryngale organsystemet, svelg- og munnhulesystemet rettskrivning, stavesystem, ortografi munn den harde ganen, palatum palatal deltypologi, partiell typologi deltager/deltakar ordklasse patiens perlokusjon faryngal, svelgsvelg, farynks fonasjon fon [m.] fonem fonemikk fonetikk 1. fonologi 2. fonemikk, fonologi fonotaks frase pidgin-språk plosiv, pulmonisk oral lukkelyd polygenese polysemi prefiks pronomen egennavn/særnamn, proprium (fl. propria) proposisjon urspråk? nærhet lunger tegnsetting tungerot mottager, resipiens mottagerspråk/mottakarspråk register

6 regular sound correspondence regelrett lydkorrespondanse, regelrett lydsamsvar rheme rema right-branching høyreforgrenende/høgreforgreinande rounded rundet/runda satellite framed scope semantic relation semantics semi-vowel sense setting signifiant [F] signifié [F] sonorant speech act Sprachbund [T] stop stress stricture [fon.] sublamina subordinate clause subordinating conjunction suffix syllable satellittinnrammet / satellittinnramma? rekkevidde, virkningsområde semantisk relasjon semantikk, betydningslære/tydingslære halvvokal (bestemt) betydning (av et ord)? handlingsramme,? setting det betegnende det betegnede sonorant språkhandling, talehandling språkbunt (sml. linguistic area) plosiv, lukkelyd trykk innsnevring, striktur undersiden av tungebladet innføyd setning/innføydd setning underordnende konjunksjon, subjunksjon suffiks stavelse/staving tap (=flick) tense [morf.] tense [fon.] theme [infs.] thematic role topic trill universal unrounded unvoiced uvula uvular valence variation variety (language ~) velar velum flikk tempus spent (mots. uspent) tema tematisk rolle, semantisk rolle tema, emne, fundament vibrant universelt språktrekk, universale (et, pl. -ier/-e eller -ia) urundet/urunda ustemt/ustemd, klanglaus drøvel drøvel-, uvular valens variasjon varietet velar ganesegl

7 verb verb framed vibrant voice [morf.] voiced vocal chords vocal tract vowel vowel cluster wave theory word formation word order verb verbinnrammet/verbinnramma vibrant diatese stemt/stemd, klangfør stemmebånd/stemmeband talekanalen vokal, selvlyd/sjølvlyd vokalsekvens bølgeteori orddannelse ordstilling Særnorske termer: setningsledd verbal phrasal (sentence) constituent? verb phrase

Definisjonar av fagtermar i MØNSTER (NSH I)

Definisjonar av fagtermar i MØNSTER (NSH I) Definisjonar av fagtermar i MØNSTER (NSH I) I parentes etter termen står synonym til oppslagsordet. Parallellformer (også mellom bokmål og nynorsk) er ført opp som eigne oppslag der formene kjem på ulike

Detaljer

Gjert Kristoffersen. Kort innføring i norsk fonologi

Gjert Kristoffersen. Kort innføring i norsk fonologi Gjert Kristoffersen Kort innføring i norsk fonologi Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen 2008 1 Gjert Kristoffersen 2008 Gjert.Kristoffersen@lle.uib.no Institutt

Detaljer

Argumentstruktur og nominal! se ring

Argumentstruktur og nominal! se ring Øivin Andersen Argumentstruktur og nominal! se ring In this article the main focus is on theoretical and representational issues connected to argument structure in nominalizations. Therelevanceof argument

Detaljer

FONOLOGI for forprøvestucienter

FONOLOGI for forprøvestucienter Øivin Andersen: FONOLOGI for forprøvestucienter Universitetet i Bergen Institutt for fonetikk og lingvistikk Skriftserie Mr. 40 Bergen 1991 ISBN 82-90381-48-4 ISSN 0800-1995 FORORD Dette heftet inngår

Detaljer

Norwegian Nynorsk Style Guide

Norwegian Nynorsk Style Guide Norwegian Nynorsk Style Guide Contents What's New?... 4 New Topics... 4 Updated Topics... 4 Introduction... 5 About This Style Guide... 5 Scope of This Document... 5 Style Guide Conventions... 5 Sample

Detaljer

Universelle representasjoner av norske klokkeslett

Universelle representasjoner av norske klokkeslett Universelle representasjoner av norske klokkeslett Masteroppgave av Gisle Ytrestøl februar 2006 Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Bergen Universelle representasjoner av

Detaljer

«ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD

«ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD «ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD Fra venstre: Hanne Gram Simonsen, Marianne Lind, Bjørn-Helge Mevik, Pernille Hansen og Elisabeth Holm. Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling. Marianne

Detaljer

SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR 17.-18 JUNI 2009 HAMAR

SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR 17.-18 JUNI 2009 HAMAR SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR 17.-18 JUNI 2009 HAMAR INNHOLD Eckhoff: Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering? Egan: Through og gjennom: likheter og forskjeller

Detaljer

Grammatiske termer i New Zealand Maori Øivin Andersen, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen

Grammatiske termer i New Zealand Maori Øivin Andersen, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen Grammatiske termer i New Zealand Maori Øivin Andersen, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen Grammatical terminology is an important indicator of both linguistic theory

Detaljer

Jeg liker å treffe folk i café. Man må nyter de fine tingene på verden!

Jeg liker å treffe folk i café. Man må nyter de fine tingene på verden! Jeg liker å treffe folk i café. Man må nyter de fine tingene på verden! Preposisjoner og morsmålstransfer en korpusbasert studie med i og på i fokus Jenny Malcher Masteroppgave ved Institutt for lingvistiske

Detaljer

FORSKNING OG VEILEDNING. ved. Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap

FORSKNING OG VEILEDNING. ved. Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap FORSKNING OG VEILEDNING ved Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap UNIVERSITETET I BERGEN August, 1996 Red: A. Hestvik Hensikten med denne presentasjonsbrosjyren

Detaljer

Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi

Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi Analyse av språkutvikling har tradisjonelt vært utført på segmentalt grunnlag. I dette

Detaljer

Korpus i forskning og undervisning

Korpus i forskning og undervisning Korpus i forskning og undervisning Korpus i forskning og undervisning Hvor står vi i Norge? Rapport fra en konferanse på Høgskolen i Agder høsten 2004 Sissel Rike (red.) Sammendrag Artiklene er basert

Detaljer

Norwegian on the Web. in Narvik

Norwegian on the Web. in Narvik Norwegian on the Web in Narvik Textbook Randi Bolle Eilertsen, Olaf Husby, Dominique Heyler Based on NoW - www.ntnu.edu/now by Åsta Øvregaard, Sissel Robbins, Birte Hillestad, Olaf Husby Trondheim, 3.10.2013

Detaljer

ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER. Øivin Andersen Universitetet i Bergen

ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER. Øivin Andersen Universitetet i Bergen 12 ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER Øivin Andersen Universitetet i Bergen Abstract Terms may be complex on several levels of analysis. On the expression side complexity may be measured in terms

Detaljer

Ing-ord sin semantikk

Ing-ord sin semantikk Ing-ord sin semantikk Ein kvalitativ og kvantitativ studie av tydingar og tydingsutvikling hjå ing-ord i russiske aviser og i ordbøker (2000-20) Benedikte Fjellanger Vardøy Masteroppgåve i russisk Institutt

Detaljer

Kunnskap og fagkommunikasjon

Kunnskap og fagkommunikasjon NORDTERM 15 Kunnskap og fagkommunikasjon 2007 Bergen 13. 16. juni 2007 3 NORDTERM 15 2007 Kunnskap og fagkommunikasjon Bergen 13. 16. juni 2007 4 Kunnskap og fagkommunikasjon 5 NORDTERM 15 2007 Rapport

Detaljer

VERB OG VERBALUTTRYKK I ROLLEN SOM TERMER. Jan Roald Norges Handelshøyskole

VERB OG VERBALUTTRYKK I ROLLEN SOM TERMER. Jan Roald Norges Handelshøyskole 168 VERB OG VERBALUTTRYKK I ROLLEN SOM TERMER Jan Roald Norges Handelshøyskole Résumé Le verbe, "parent pauvre" de la terminologie et quasi absent de la plupart des terminologies, bénéficie depuis ces

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Rolf Theil: Prosessar. Aspekt ved ein semantisk klassifikasjon av verb... 67

Innhold. Forord... 3. Rolf Theil: Prosessar. Aspekt ved ein semantisk klassifikasjon av verb... 67 Innhold Forord... 3 Hilde Sollid og Kristin M. Eide: Om verbplassering og så-konstruksjonen i to språkmøter... 5 Anne Golden og Lise Iversen Kulbrandstad: Teksten som utgangspunkt for arbeid med lesing

Detaljer

Colloquial Norwegian

Colloquial Norwegian Colloquial Norwegian The Colloquial Series Series adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: Albanian Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic of the Gulf

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten 2007. Oppstart høsten 2007. NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU

Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten 2007. Oppstart høsten 2007. NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU Take Credit! Del I og Del II Oppstart høsten 2007 Take Credit! 60 studiepoeng som fjernundervisning Del I og Del II Et årsstudium i engelsk på universitetsnivå Oppstart høsten 2007 60 studiepoeng som fjernundervisning

Detaljer

Financial News Mining:

Financial News Mining: Financial News Mining: Extracting useful Information from Continuous Streams of Text Tarjei Lægreid Paul Christian Sandal Master of Science in Computer Science Submission date: June 2006 Supervisor: Jon

Detaljer

/h/ kan forekomme i fremlyd og i innlyd av norske ord (han, snillhet), men ikke i utlyd, /h/ kan hverken stå i innlyd eller utlyd av stavelser i

/h/ kan forekomme i fremlyd og i innlyd av norske ord (han, snillhet), men ikke i utlyd, /h/ kan hverken stå i innlyd eller utlyd av stavelser i Det finnes også fonotaktiske regler som ikke er relatert til stavelser, men snarere til ord og morfemer. En fonotaktisk regel vi finner i mange europeiske språk, bla. norsk og engelsk, er slik: Spent og

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Når språk møter språk

Når språk møter språk Når språk møter språk Om forholdet mellom morsmål og målspråk Øyvind Jenssen Pris kr. 120,- ISBN 978-82-7569-166-6 ISSN 1501-6889 2007, nr. 11 Om Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931) Fredrikke Tønder Olsen

Detaljer

Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s.

Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s. Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s. 1Innleiing Norsk språkforsking kan ikkje skryte av ei lang og omfattande

Detaljer

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn Marianna Juujärvi MASTERGRADSOPPGAVE MASTERPROGRAM HELSEFAG I STUDIERETNING LOGOPEDI DET PSYKOLOGISKE

Detaljer

N a s im»» Ills COMPLEX AUTOMATISK ROTLEMMATISERING ET LINGVISTISK HJELPEMIDDEL FOR TEKSTSØKING. NORIS (64) og NORIS (58) 9/84

N a s im»» Ills COMPLEX AUTOMATISK ROTLEMMATISERING ET LINGVISTISK HJELPEMIDDEL FOR TEKSTSØKING. NORIS (64) og NORIS (58) 9/84 Tove Fjeldvig og Anne Golden 9/84 N a s im»» Ills AUTOMATISK ROTLEMMATISERING ET LINGVISTISK HJELPEMIDDEL FOR TEKSTSØKING NORIS (64) og NORIS (58) COMPLEX INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETSFORLAGET

Detaljer

4. Verbal kommunikasjon

4. Verbal kommunikasjon Øyvind Dahl Læreverk for programfaget Kommunikasjon og kultur (KK 1) 4. Verbal kommunikasjon Hva er verbal kommunikasjon? Ordet verbum er latin og betyr «ord». Verbal kommunikasjon skulle da bety kommunikasjon

Detaljer