ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kirke og kultur Ecuadorfarere Gåsvær kirke 70 år

2 2 Hillesøy kirke har vi to alterskap vi I er veldig stolte av! Det største, som er plassert på alteret, er laget i Lübeck på 1460-tallet. Det minste, som henger på den ene sideveggen, er laget i Nederland på 1480-tallet. Tenk så heldige vi er som har kunst som er 550 år gammel i vår egen kirke! midten av det største alterskapet står I en figur av Kristus Allherskeren, Kristus Pantokrator. Han står med strålekransen om hodet, og i hånden holder han rikseplet. Også kong Harald og dronning Sonja har hvert sitt rikseple som befinner seg blant riksregaliene i Trondheim (artig å se hvis dere skal til Nidarosdomen i sommer, anbefales!). Rikseplet har fra gammelt av symbolisert jordkloden og at den som holder det, har kongemakt og verdighet. Men det er en forskjell på Kristus Allherskeren og kongen og dronningen vår. For Kristus Allherskeren holder virkelig jordkloden i sin hånd! Her på yttersia er det ikke vanskelig å bli slått av hvor mektig naturen er, og hvor små vi er i forhold til naturen og naturkreftene. Det er derfor ikke rart at Hillesøyværingene alltid har regnet med Vårherre. Vi er virkelig som bitte små prikker på den bitte lille jordkloden som holdes av Ham som har den hele, vide verden i sin hånd. Ser dere det for dere? Vi som tror vi er Andakten Leder universets midtpunkt og turer fram som vi vil, vi er mindre enn maur! Gud er den store og opphøyde som troner i det høye! Bibelen forteller mye om Guds storhet. Samtidig kommer det også ofte fram et annet bilde av Gud. I Jesaja 57,15 står det: Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende. Tenk at Han som er så stor, bryr seg om oss som er så små, og at Han er hos oss her vi sliter og strever! jula feirer vi at den opphøyde og I hellige Gud kommer helt nær oss bitte små menneskebarn ved selv å bli et menneskebarn. I påsken feirer vi at den opphøyde og hellige Gud gir seg selv for oss så vi bitte små menneskebarn ikke skal gå fortapt. Og i pinsen feirer vi at den opphøyde og hellige Gud sender sin Ånd til oss så vi bitte små menneskebarn ikke skal bli igjen som foreldreløse barn. Alt Han gjør, den store og opphøyde, dreier seg om å hjelpe oss, redde oss, frelse oss, styrke oss, forstå oss, oppmuntre oss, rettlede oss, gå med oss på veien. Tenk at Han gidder! Det er fordi Gud i sitt vesen er kjærlighet. Det er ikke uten grunn at Kristus Allherskeren er et kjært motiv i kunsten. Det er virkelig Han som er sjefen, og Han som er den sterkeste. For meg er Kristus Allherskeren min sterke redningsmann, min konge og Herre, og samtidig min mest fortrolige, min hjelper og beste venn i hverdagen, Han som bryr seg om hvordan akkurat jeg har det, selv om Han er opphøyd, stor og mektig. Kjersti Haave Reknes Sommer Den sommertid nu kommer Med lyst og glede stor, Den kjære lyse sommer Da gress og grøde gror Synger vi etter salmeboken (L. rev. nr. 394, NS nr.763) på denne tiden av året og håper at sommeren ikke bare skal bli lys (det er ikke noe problem i midnattsolens land), men også god og varm. Forresten, uansett hvordan sommerværet blir, så inntrer den store stillhet, arbeidsplassene stenger eller skrur ned aktiviteten, skoleåret avsluttes, folk drar på ferie og for dem som av en eller annen grunn ikke drar noe sted, men blir sittende hjemme, blir det ekstra stille. Godt å puste ut! Men om vi puster ut, fortsetter vi naturligvis å putte mat og drikke inn; slett ikke alt kan settes på vent i sommermånedene, det vet alle. Hva så med det vi trenger for å leve foruten brødet ordene fra Guds munn? Ja, de forstummer ikke selv om også kirken hjemme ofte er stengt fordi menigheten og presten med befinner seg ganske andre steder, gjerne slik at det er mil til nærmeste gudshus: i skogen, på sjøen, på fjell og hei eller langt ute i den vide verden. Men vi vet alle at er det noe vi virkelig trenger, er det alltid en mulighet til å få tak i det. Hvor feriefolk ferdes, er det gjerne åpne kirker, og Guds ord i lommeformat er alltid tilgjengelig. den Forklaring paa Vidners Eed I som ledsager Christian 5.s Norske Lov fra 1687 heter det om fingrene som skal foldes på foreskreven måte: Den femte og minste Finger betyder Legemet, ligesom det der er lidet og ringe at agte imod Siælen. Skal vi ikke da også akte på at sjelen får sin næring til livets opphold året rundt? God sommer for sjel og legeme! Erik Egeberg

3 Hilsen fra Kvaløy Hilsen fra Sandnessund Så ble det endelig vår, og snøen har forlatt oss for denne gangen. Mange er i disse dager opptatt med konfirmasjon, en stor begivenhet for både konfirmant og nærmeste familie. Jeg håper at konfirmantene har hatt en fin Lederne hilser Kvaløy menighet har det denne I våren som alltid vært konfirmasjon som har preget mai måned, vi vil be om Guds velsignelse for de konfirmanter som i vår har gjennomført konfirmasjonen. Det er også lagt ned et betydelig arbeid av en nominasjonskomite for å fremme kandidater til det nye menighetsråd som skal velges i september dette år. Vi vil rette en stor takk til de kandidater som har sagt seg villig til å være med på å gjøre en innsats for vår menighet. Selve valget vil nok prege arbeidet som menighetsrådet gjør fremover. Vi vil i løpet av juni måned få til en dugnad på Henrikvik gravlund, der vi planlegger å male redskapshus og rake. Jeg vil oppfordre alle til å gjøre en innsats her. Jeg vil til slutt hilse dere og ønske dere en riktig god sommer, med ønske om at vi alle kan få tid til å samles om Ordet og Gudstjenesten. tid og jeg er sikker på at de både har fått ny kunnskap og gode opplevelser som de kan ta med seg videre i livet. Gratulerer med feiringen av dagen! Menighetsrådet har de siste måneder arbeidet med valglisten til kirkevalget til høsten. Arbeidet er sluttført og vi har heldigvis fått noen nye kandidater samtidig som flere av de sittende har takket ja til å bli med i neste periode. Vi er glad for at det er mennesker i vårt sokn som ønsker å engasjere seg for lokalkirka vår og de oppgaver som skal løses i neste periode. Takk til dere som stiller og så er det nå opp til medlemmene av kirka å stemme på sine kandidater. Hilsen Tore Olsen Sandnessund Kirke og Kulturbygg nærmer realisering, det har vi stor tro på. I dette nummeret av Kvaløynytt presenterer vi en skisse slik vi tenker at den kanskje kan se ut. Jeg både håper og tror at befolkningen her på Kvaløya stiller seg bak prosjektet og ser verdien av å styrke lokalmiljøet med et slikt bygg. Dette skal virkelig bli et livgivende og samlende aktivitetshus midt i sentrum av Kvaløybyen. Hilsen Roar Holmstad 3 Hilsen fra Hillesøy Hillesøy menighet går en spennende tid i møte,- våre avholdte prester forlater oss etter 15 år i vår menighet. Jeg vil tro jeg har mange med meg når jeg påstår de har utført et rikt og godt arbeid i menigheten med alle de prosjekter de har fått istand. Vi vil savne dere, og vi ønsker dere alt godt i deres nye stillinger i Drammens-distriktet og med deres nye bolig, som jeg vet dere gleder dere veldig til å flytte inn i. Så kommer spenningen med hva vi får som deres etterfølger, håper noen snarlig vil søke på stillingen som sokneprest i Hillesøy menighet. Vedlikehold av kirkelige anlegg er et stadig tilbakevendende tema, nå kan vi med glede konstatere at veien til kirkegården på Brensholmen er ordnet. La oss håpe at Hillesøy kirke blir oppusset til sitt 125års-jubileum i 2014, der utvendig kledning og vindu er mest trengende. Mjelde kirke er også i dårlig forfatning, og det er først og fremst tårnet som må restaureres, det er så dårlig at det er avstengt nå, så vi får ikke bruke kirkeklokkene.vi skal blandt befolkningen på Mjelde/Bakkejord se hva vi kan gjøre med egne midler for å få kirka i brukbar stand. Da ønsker jeg alle en riktig god sommer,-- husk kirkevalget 11. og 12 september! Hilsen Jon Olav Hansen

4 4 Nytt kirke og kulturbygg Kirke og kulturbyggkomiteen engasjerte høsten 2010 arkitekt Amundsen til å utarbeide en skisse av bygget i tråd med de føringer som komiteen har lagt i forhold til rom, funksjoner og beliggenhet. Dette ble gjort for å kunne vise befolkningen på Kvaløya, politikere og andre interessenter de muligheter som kan skapes i et slikt bygg. Den bærende ideen er å lage et bygg som inviterer forbipasserende inn i bygget, gjennom en åpen og innbydende arkitektur opp mot hovedferdselsåren på Kvaløysletta. Samtidig henvender bygget seg til naturen og utsikten i øst og syd gjennom en åpen og tydelig form, en form som også skal fortelle at deler av bygget er en kirke. Bygget skal fungere både som en kirke og som et kulturbygg, og en bærende ide er det sentrale torget som blir møtepunktet i bygget. Bygget skal knyttes sterkt til det maritime. Nærhet til Sandnessund kirke og kulturbygg fjæra og sjøen, kystkulturen som holdes godt i hevd på Stakken er viktige elementer som også skal prege bygget. Fjæraparken og bygget skal sees på som en integrert enhet og forbindelsen til fjæra, sjøen og uteområdet skal ivaretas på en god måte i det videre prosjektet. Arbeidet er nå kommet så langt at vi nå ønsker å starte et forprosjekt. Forprosjektet skal planlegge og utrede regulering av tomteområdet, sørge for optimal plassering av bygget innenfor området som er båndlagt til offentlig formål. Dette betyr at bygget vil kunne plasseres mer naturlig i landskapet når man tar hensyn til de samlede arealer som vil inngå i reguleringsplanen. Videre skal forprosjektet avklare hvilke funksjoner bygget skal dekke, mulige samarbeidspartnere og samlet arealbruk og totalkostnad. Byggekomiteen vil bli utvidet/ endret for å få en mer balansert sammensetning i forhold til det samlede prosjekt når vi nå skal over i en forprosjektfase. Det har vært avholdt møter med Tromsø Kommune både når det gjelder regulering og selve gjennomføring av prosjektet. Bibliotek og Byarkiv arbeider med planer for en mulig bibliotekfilial på Kvaløysletta og det vil være formålstjenlig å implementere disse planene inn i dette prosjektet. Vi har også drøftet prosjektet med Kulturavdelingen i Tromsø Kommune som også ønsker en avklaring rundt mulige deltakere i et slikt prosjekt. Kulturskolen har allerede signalisert ønsker om øvingsrom i bygget. Vi tar sikte på å sende søknad om forprosjektmidler før sommeren slik at den blir med i økonomiplanen til Tromsø Kommune som skal behandles høsten Vi gleder oss til fortsettelsen, skissen som nå presenteres gir oss en pekepinn på de muligheter vi står overfor og når gode krefter samles om en felles oppgave skal vi også få det til! Roar Holmstad

5 Gåsvær kirke 70 år Mange har et forhold til Gåsværhelga, kirka og kirkegården på Gåsvær. Det er i år 70 år siden Gåsvær kirke ble innviet av daværende biskop Wollert Krohn Hansen og sogneprest i Tromsøysund Berg Rollnes. Jubileet markeres med festgudstjeneste under den tradisjonelle Gåsværhelga søndag 24.juli i år. Gåsvær har lange tradisjoner som gravsted for folket ute på øyene. Den første kirkegården ble anlagt der i 1814, men ble først offisielt innviet i I over 100 år før kirka ble bygget, ble det på sommeren holdt jordfestelsesgudstjeneste. Presten foretok jorpåkastelse og lyste fred over de som var blitt gravlagt det siste året. Gåsværhelga ble en viktig møteplass for folket. De første planene om å bygge en kirke kom allerede i 1880, og den første innsamling ble satt i gang under sommerfiske på Risøya i Det ble etablert et kirkefond, og under Gåsværsøndagen var det fast tradisjon å holde innsamling til kirka. I tillegg til kollekt ble det tradisjon å servere rømmegrøt og som førte til at kapitalen vokste jevnt og trutt. Den først kirkekomiteen ble nedsatt i 1929, og i august 1931 ble Gåsvær kirkeforening stiftet. Kirkeforening som i år feirer 80 år er i dag ansvarlig for drift og vedlikehold Kirkevalget Her er kandidatlistene til valget. Vi setter stor pris på og vil gjerne rette en takk til hver og en som har stilt som representanter til rådene. Dette er et viktig arbeid og det er spennende tider i kirken de nærmeste årene. Lykke til med valget! Jon Børge Frafjord Menighetsrådsvalg i HILLESØY SOKN Menighetsrådets liste september JON OLAV HANSSEN, 66 år, LEIRSTRANDVEGEN, STRAUMSBUKTA, pensjonist 2. LINDA BERGE LORENTSEN, 35 år, NAUSTVOLLVEGEN, BRENSHOLMEN, sykepleier 3. HALGEIR JONNY HANSSEN, 41 år, LEIRSTRANDVEGEN, STRAUMSBUKTA, kirketjener 4. KJELL BIRGER LORENTSEN, 68 år, SJØTUNVEGEN, KVALØYSLETTA, rektor 5. HILDE ODDFRID OVESEN, 46 år, Brokskarvegen, VIKRAN, småbruker 6. BENTE NELLY RICHARDSEN LUNDBERG, 49 år, STRAUMSVEGEN, KVALØYSLETTA, salgsfremmer 7. JØRGEN YTTERGÅRD, 20 år, SJØTUNVEGEN, KVALØYSLETTA, lagermedarbeider 8. ANNE LISE KRISTOFFERSEN, 53 år, BRENSHOLMVEGEN, BRENSHOLMEN, lærer 9. ELIN ANNIE KARLSEN TEIGEN, 46 år, SALVEGEN, BRENSHOLMEN, renholder 10. MAUDHILL AKSELVOLL LORENTSEN, 21 år, SJØTUNVEGEN, KVALØYSLETTA, student 11. SILJE ANDREASSEN, 19 år, STRAUMSVEGEN, STRAUMSBUKTA, student 12. ANNELI OTTARSEN, 41 år, SØRVEGEN, SOMMARØY, beredskapsmor 13. ULRIK ERNST PETTERSEN, 68 år, Brokskarvegen, VIKRAN, pensjonist 14. ØYSTEIN HARALD DALE, 58 år, STRAUMSVEGEN, STRAUMSBUKTA, selvstendig næringsdrivende Gåsvær / Kirkevalg av kirka. I 1939 ble det nedsatt en byggekomite for Gåsvær småkirkeutvalg. I 1940 var kirka under tak, på tross av krigsutbruddet og mangel på byggematerialer Den store innvielsen skjedde 26. august året etter. Nærmere 2000 mennesker var samlet til denne begivenheten, og 34 barn ble båret til dåpen. Avisa Tromsø skrev følgende etter denne storstilte innvielsen. Det var et stolt syn å se den store flåten på et halvthundre fartøyer komme seilende inn på Gåsvær havn, som ble et nesten lite Svolvær når Menighetsrådsvalg i KVALØY SOKN Menighetsrådets liste september TROND ARILD BAKKEHAUG, 43 år, EIDKJOSVEGEN, KVALØYSLETTA, daglig leder 2. JOHN IVAR AGNAR NILSEN, 42 år, BERGHEIMVEGEN, KVALØYSLETTA, avd.leder 3. MARIE HELENE MYRENG NILSEN, 72 år, INNELVVEGEN, KVALØYSLETTA, pensjonist 4. KARINE HELGA HANSEN, 43 år, INNELVVEGEN, KVALØYSLETTA, aktivitetsleder 5. PER ØYVIND SKOGMO, 34 år, EIDKJOSVEGEN, KVALØYSLETTA, politibetjent 6. KNUT OLA HANSEN, 47 år, INNELVVEGEN, KVALØYSLETTA, selger 7. LINE ELISABETH OLAISEN, 30 år, SJURELVVEGEN, KVALØYSLETTA, sykepleier 8. GRETHE IRENE ISAKSEN, 48 år, INNELVVEGEN, KVALØYSLETTA, hjelpepleier 9. EIRIK MIKKELSEN, 22 år, OLADALVEGEN, KVALØYSLETTA, snekker/tømrer 10. TORE OLSEN, 36 år, EIDKJOSVEGEN, KVALØYSLETTA, daglig leder 11. LISS HEGE HANSEN, 36 år, BERGHEIMVEGEN, KVALØYSLETTA, lærer 12. LINDA CHARLOTTE BERNTSEN, 25 år, FJORDVEGEN, KVALØYSLETTA, student Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten får da ingen stemme. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant. Menighetsrådsvalg i SANDNESSUND SOKN Menighetsrådets liste september og 12. september 2011! 1. ROAR LEON HOLMSTAD, 53 år, LILJEVEGEN, KVALØYSLETTA, avd.leder 2. ANN-SISSEL ENOKSEN, 44 år, SKARSFJORDVEGEN, KÅRVIK, førskolelærer 3. SIGNOR EDMUND HANSEN, 59 år, SKULGAMVEGEN, KÅRVIK, høgskolelærer 4. REIDAR FAGERHOLT, 47 år, MORILDVEGEN, KVALØYSLETTA, trafikkleder 5. LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES, 59 år, RINGSELVEGEN, KVALØYSLETTA, kjemiingeniør 6. JON BJØRNSTAD, 47 år, LANGHAUGTUNET, KVALØYSLETTA, pedagogisk/psykologisk rådgiver 7. GRO THERESE ØVERENG LILLENES, 42 år, BORGENSVINGEN, KVALØYSLETTA, kateket 8. ERIK HAAKON EGEBERG, 70 år, KVITUNGEVEGEN, KVALØYSLETTA, pensjonist 9. ELLINOR SANDEN JENSEN, 54 år, SKULSFJORDVEGEN, SKULSFJORD, gårdbruker 10. INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN, 44 år, RYLLIKVEGEN, KVALØYSLETTA, ergonomirådgiver 11. GØRIL OTTARSEN, 38 år, MYRSNIPA, SKULSFJORD, helsesøster 12. EVA RANDI SANN EVENSEN, 68 år, MORILDVEGEN, KVALØYSLETTA, pensjonist 13. ASTRI LOUISE SØRENSEN, 75 år, RYLLIKVEGEN, KVALØYSLETTA, pensjonist Lofotflåten kommer inn til kvels tilegg til den tradisjonsrike Gåsværhelga med gudstjeneste, nattverd og I dåp, benyttes kirka i dag til konfirmasjon 1.pinsedag, begravelser og vielser. Gåsværhelga er fortsatt den store begivenheta ble det startet opp med miljøhelg på høsten med både lokalt I og globalt perspektiv. Gudstjenesten på søndagen er nå blitt en internasjonal gudstjeneste som også inkluderer de mange utvekslingsstudentene som årlig kommer til Universitetet i Tromsø ble Gåsvær kirkeforening tildelt I Tromsø kommunes Kulturvenpris for sitt arbeid med å ta vare på dette idylliske kirkestedet ute mot storhavet. Bak står det mange ildsjeler og mye dugnadsarbeid for å holde ved like kirkebygget, kirkegården og føre tradisjonene videre til kommende generasjoner. Til kirkens 50 årsjubileum skrev Jan Fjelltun: På Gåsvær står der en kirke ved havgapets ytre led. Velsignet av kirkens Herre til alle som elsker Guds fred. Og kirken står som et merke som sees fra land og hav Og mange har takket for dette at Gud en kirke gav. Vi ønsker dere alle velkommen til festgudstjeneste i Gåsvær kirke 24.juli For Gåsvær kirkeforening Jan Steinar Johansen, leder 5 Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten får da ingen stemme. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant. Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten får da ingen stemme. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant.

6 6 Som vel alle har fått med seg er det pakkesjau og snart flytting for familien Haave Reknes i presteboligen på Brensholmen. Kjersti og Runar er liksom blitt et salgs positivt lada begrep her ute på yttersia. Vi stiller dem noen spørsmål på tampen.. Dere har bodd i Nord-Norge i mange år. Men hvordan havna dere på Brensholmen? Vi har bodd i Nord-Norge i 17 og et halvt år. Vi kom til Tromsø i januar Da skulle Runar være sjøforsvarsprest på Olavsvern og Kjersti vikarprest i byen. Runar hadde lyst til å fortsette i Nord-Norge siden han hadde gode minner fra en barndom i Lofoten. Da det ble ledig stilling på Brensholmen, dro vi ut hit på en fin sommerdag for å bli inspirert, og Brensholmen minnet Runar mye om fjæra i Stamsund hvor han bodde som barn. Vi var eneste søker til jobben og dermed hadde ikke bispedømmerådet annet valg enn å ansette oss - vi var jo kvalifiserte... ;) Dere tar sikkert med mange gode minner fra tida her nord, er det noe dere vil savne ekstra mye? Vi kommer til å savne alle vi er blitt glad i her. Kommer til å savne alle barna og ungdommene som har vært med i menigheten, alle foreldrene som har vært med, alle medarbeidere som ikke bare blir medarbeidere, men som vi har knyttet bånd til og de koselige eldre på dagsenteret. Vi kommer også til å savne den flotte naturen. Det er varmere og mer sol sørpå, men det er ikke så fint der uansett! I løpet av alle disse årene er vi blitt en del av yttersia føler vi, og vi har fått oss venner. Vi kommer til å savne alle folkene her; gode naboer, de vi har møtt på butikken, sunget i kor i lag med, pratet med på tilstelninger på ungdomshuset, møtt i dåpssamtaler og sørgesamtaler osv. Går det an å oppsummere jobben i Hillesøy menighet og har dere noen spesielle ønsker for menigheten framover? Det har vært fint å jobbe i Hillesøy menighet. Vi har aldri følt vi har vært på kollisjonskurs hverken med menigheten eller menighetsrådet. Vi har hatt et godt samarbeid, og det har vært spennende å få til en del på barne- og ungdomsfronten. Noe av det fineste synes vi er å føle at vi har gjort ting sammen med andre, at det har Presteparet Reknes flytter vært medarbeidere både blant voksne, barn og ungdom som har vært med på gudstjenester og ellers. Da vi kom var det vanskelig å få folk til å dele ut salmebøker og si velkommen. Det var jo presten som jobbet i kirka. Men ganske snart var det folk som tok på seg å lese tekst, og da vi skulle være prøvemenighet løsnet det skikkelig. Den nye liturgien forutsatte mange medarbeidere og det fikk vi til. På vanlige gudstjenester har vi med en eller to, men på litt større, som konfirmasjon og familiegudstjenester er vi blitt mange. Menigheten har utviklet seg til å ha mange flere medarbeidere enn da vi kom. Alle barna og ungdommene som også nå føler seg som en del av menigheten / kirka er også noe nytt fra da vi kom. Vi ønsker at dette skal fortsette. De ungdommene som er med nå, vil etter hvert flytte hjemmefra og ikke være med i det daglige i menigheten, men det kommer stadig nye barn og ungdommer som vil være med, bare de får muligheten. Det er vår erfaring. Og så er det viktig å ha et øye for prinsippene i naturlig menighetsutvikling, det har vi forsøkt å gjøre, og det er en av nøklene til det vi har fått til og vil være en av nøklene til en positiv trend videre. Hvis menigheten har vært fornøyd med utviklingen som har skjedd mens vi har vært her, håper vi at folk i menigheten kan forsøke å ta disse tradisjonene videre uansett hvilken prest som kommer. Kanskje vil den neste presten ha andre gaver, evner og prioriteringer enn oss. Men folk i menigheten kan da selv ta i et tak og videreføre noe av de tingene de vil skal fortsette, og man bør helst gjøre det sammen. Det er så slitsomt alene... Fortell litt om hvordan veien videre ser ut for dere mht jobb, skoler og bosted.. Vi skal flytte til Mjøndalen ved Drammen. Der har Kjersti fått overta barndomshjemmet til sin far, og vi holder på å bygge hus der. Runar har fått seg et vikariat som sokneprest i Drammen, og Kjersti har søkt på stillinger som trosopplærer og diakon i ulike menigheter i Drammen. Vi tror hun vil få en av jobbene der. Audun håper å komme inn på musikklinja på videregående, Guro skal begynne på ungdomsskolen på en litt mindre skole (à la Ekrehagen i Tromsø) i Mjøndalen, og Sigrid har fått plass i barnehage rett over veien for der vi skal bo. Det siste blir litt enklere enn i dag hvor barnehagen ligger i Straumsbukta og vi må kjøre 14 mil for å få levert og hentet henne... Det har vært flotte 15 år her på yttersia, og vi flytter ikke fordi vi er lei eller vil oppleve noe nytt. Vi planla allerede for 15 år siden at vi skulle flytte denne sommeren. Det passet med at Audun skulle på videregående og vi ønsker å komme nærmere våre foreldre som er blitt gamle. Vi ønsker å være mer til stede for dem de siste årene de lever. En tredje faktor var at nå var tiden inne for at vi fikk oss to stillinger i stedet for å dele en stilling. Det var ikke så lett å få til på Brensholmen. Det er et økonomisk spørsmål og et spørsmål om pensjon når den tid kommer. Og når tilbudet om en tomt kom, følte vi at vi måtte slå til nå slik at vi ikke vil starte pensjonisttilværelsen med masse gjeld, slik mange prester som har bodd i tjenestebolig hele livet, gjør. Vi bygger et lite hus som akkurat har nok rom for vår familie. Men vegg i vegg ligger det gamle barndomshjemmet til Kjerstis far. Der er det to store soverom og to alkover til å sove i, stue, kjøkken og bad. Vi har beholdt dette huset for å kunne ha masse besøk av folk nordfra! Så nå vet dere det! Vi vil ikke glemme dere, og håper heller ikke at dere glemmer oss, men kommer på besøk både titt og ofte når anledningen byr seg. Det går flytog rett fra Gardermoen og til Drammen. Og vi som har dratt sørover på sommerferie hvert år siden 1994, kommer til å snu nesa nordover om somrene i stedet for. På gjensyn! Tusen takk for alt dere har vært og alt dere har bidratt med i skole, kirke og samfunn i de 17 årene dere har vært her!

7 Barnas 7 Fargelegg! Tegning: ASBJØRN TØNNESEN SØNDAGSSKOLEN rett hjem med barnebladet BARNAS 14 blader + Bok + Bestill på sondagsskole.no eller på telefon DVD = kun 169, (pr barn i gruppeabonnement) = kun 349, (privatabonnement hjem i posten)

8 8 Ecuadorfarere Denne våren har vi valgt å bytte ut det kjente å kjære i Norge med det fremmede og uforutsigbare i et land langt borte. Vi har vært i Ecuador og jobbet som frivillige for Misjonsalliansen i byen Guayaquil. Guayaquil er med sine vel 3 millioner innbyggere den største byen i Ecuador. Misjonsalliansen etablerte seg her i 1994, og har i dag et omfattende engasjement i Nordområdet og på Isla Trinitaria. Misjonsalliansen arbeider med å bidra til myndiggjøring («empowerment») av mennesker i områder hvor infrastrukturen er dårlig. Man ønsker å gi de tilbake selvtillit, håp og muligheter til å avgjøre og skape sin egen fremtid. I dette ligger også målet om å støtte menneskene til å ta i bruk evnene sine slik at de kan møte og løse både felles- og inviduelle problem. Det overordnede målet er at menneskene i de områdene hvor Misjonsalliansen arbeider skal bedre livskvaliteten sin både på det materielle, psykiske, sosiale og åndelige plan. Satningsområdene er skole og utdanning, arbeid blant funksjonshemmede, kirkesamarbeid, helse og HIV/AIDS, fotball, kurstilbud og mikrokreditt. Vi som kommer fra Norge er priviligerte vi er født i et av verdens rikeste land, hvor alle basisbehov er dekket og ekstrem fattigdom er et begrep de færreste av oss skjønner hva er. Vi ønsket å gjøre noe med mening og det var ikke vanskelig å gi fem måneder av livet vårt til frivillig arbeid. Vi føler oss heldige som får være med å bidra av oss selv på denne måten. Totalt har vi vært åtte volontører denne våren. Vi arbeider gratis og betaler flybillett, kost og losji selv. Arbeidet vårt er veldig varierende og til tider krevende, men ikke én av oss angrer på at vi reiste. Da vi kom til Ecuador, 16. januar, startet vi opp med fire uker intensivt spanskkurs, for å lære oss det mest grunnleggende av språket. Etter dette jobbet vi fire uker på ferieskole før vi startet å jobbe på Centro Creer - en skole for barn med spesielle behov. Barn, som av alt for mange i dette samfunnet blir sett ned på og forkastet, får nye muligheter og lærer seg å mestre hverdagen på sin måte. Det å jobbe med barn med forskjellige funksjonshemninger, både psykisk og fysisk, er på ingen måte en lett oppgave og hver dag har sine utfordringer. Kultur og språk er noen av problemene vi møter, men med de rørende historiene, den gode fremgangen med barna og et givende arbeid ser vi at det faktisk nytter. være volontør i Misjonsalliansen Å har gitt oss flere goder. Vi har fått muligheten til reise endel i helgene og vi har fått sett landets mangfoldige sider. Ecuadors største byer er besøkt. Galápagosøyene, hovedstaden Quito, strandbyer, fjellbyer og jungelen har vi alle vært så heldige å få oppleve. Hver mandag er det volontørkveld hos en av de tre norske misjonærfamiliene, og her taes temaer opp som angår oss i hverdagen. Tro, fattigdom og kontrastforskjeller er noe av det vi har hatt samtale rundt. Tanker og frustrasjon kommer fort når vi ser forskjellene i landet. Overdådig rikdom på den ene siden av muren, bambushus og høy kriminalitet på den andre. løpet av tiden vår her har vi fått høre I mange rørende historier. Vi har møtt Laura som i en alder av 14 år ble solgt av faren, i bytte mot ei ku. Vi har truffet ei ung, døv mor som ikke har fødselsattest og derfor ikke arbeid, og vi møter daglig mange sterke sjebner i forbindelse med jobben vår. Historiene vi møter her rører oss, og livet mange mennesker lever er nok tøffere enn vi kan skjønne. Likevel er vi alltid møtt med et smil, og en gjestfrihet som vi i Norge kan lære mye av. Samme hvor lite de har, så vil de dele, og gleden og varmen som møter oss er utrulig. Tida vår her i Ecuador nærmer seg slutten. Det har vært en lærerik og spennende opplevelse og vi har sett fattigdom og urettferdighet på nært hold. Kontrastene er enorme mellom livet til mange av menneskene her og livet hjemme i Norge. Vi håper at opplevelsene våre her ikke vil bli glemt og at vi kan bruke erfaringen vår til noe nyttig. Alt i alt - Ecuador har gitt oss en opplevelse for livet. Karoline Pedersen og Aurora Hansen Min salme I denne samleartikkelen skal vi se nærmere på salmen Lær meg å kjenne dine veie. Salmen er forfattet av den danske presten og dikteren Jacob Paulli i Paulli ble født 24. mars 1844 og døde 3. september 1915 i en brann i stiftsgården i København. I 1868 var Paulli ferdig utdannet teolog, og fra 1871 arbeidet han som prest i Asminderød og Grønholt på Nordsjælland. Hans fødeby København ble i 1876 igjen hans tilholdssted, hvor han i tur og orden virket som både kapellan, kongelig hoffpredikant, kongelig konfessionarius, sokneprest og stiftsprost. Som forfatter ga Paulli ut prekensamlinger, kirkehistoriske artikler og dikt. Paulli er særlig kjent for salmen Lær meg å kjenne dine veie, som vi gjengir her:

9 9 Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser, og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen mer. Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem! Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, o Gud! Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vånde veller ut. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte Min salme / Annonser og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte, den gir oss mere enn den tok. F or mange, både ung og gammel, er denne salmen blitt kjær. Hele salmen bærer preg av å ha et personlig innhold, og kan oppleves nærgående og hjertelig. I sorg og glede, motgang og medgang, kan salmen tale til hjertets innerste. aulli har funnet bibelsk inspirasjon til å skrive salmen. I 2. mosebok 33,13 kan vi lese Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så la meg se din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øine, og kom i hu at dette folk er ditt folk!. I salme 25, 4-5 står det videre Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier! Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen. Syndefallet medførte at alle mennesker fødes som P syndere, og menneskets egne veier fører til avgrunnen. Vi er helt avhengig av at Herren føder oss på ny, og leder og fører oss frem og hjem. Herrens profet Esaias beskriver forskjellen mellom tankene og veiene til Gud og mennesket For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren; som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker (Es 55, 8-9). Salmen er en bønnesalme hvor salmedikteren ber om at han må få kjenne Herrens veier, Herrens tanker og ikke minst Herrens grenseløse kjærlighet. Hvis vi kjenner den eneste sanne Gud og den han utsendte, Jesus Kristus, vandrer vi på Herrens veier. En slik kjennskap får vi gjennom troen på Jesus. ud gi at hjertet kan utføre sangen, og at Jesus, som frelser fra synd, død og fortapelse, kan lede den enkelte til evig liv og salighet. G KvaløyTaxi Din Taxi henter og bringer deg trygt dit du skal. Ring oss eller ta en av våre drosjer fra en holdeplass nær deg. Skal du ut å reise eller tidlig avgårde? Forhåndsbestill når det passer deg på telefon eller Bestill Din Taxi på Best Kvaløysletta Alltid åpent 9100 Kvaløysletta Tlf

10 10 Annonser Stakkevollvn 49 tlf Elektrikertjenester utføres A.J. Myrvang as AUT. TELE- OG EL-ENTREPRENØR Kobbeveien 5, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax elfag.no - Når du trenger elektriker Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Herman Bakland Inger Hansine Skorge Dalvik Adrian Arnesen Tim Johansen Benjamin Johansen Hermine Wangen Sverre Kristian Benonisen Vetle Lauritzen Angela Melek Celik Karl Sverre Håkstad Martin Udrase-Brox Edmund Knobelauch Helgesen Elina Sofie Præbel Sigurd Lauritzen Rognli Ingrid Alsvik Sivertsen Oskar Helgason Sofia Alsvik Sivertsen Frida Anelie Bakkehaug William Bergland Bjørnar Nikolai Hauglid Døde Kvaløy Mille Karoline Jensine Paulsen Torhild Jonassen Johannes Norvald Johnsen Ludvik Johan Larsen Junn Nilli Jensen Døde Sandnessund Åsta Brattsti Synnøve Annie Lunde Kirsten Lund Bjørnar Pedersen Helge Albrigtsen Elisabeth Alfredsen Elly Helmobakk Døde Hillesøy Arne Warberg Espen Echroll Pedersen Harry Marinius Korsberg Viet Kvaløy Mariann Hansen og Tommy Berg Døpte Sandnessund Vilja Marie Lydersen Tim Johansen Henrik Engevik Skildheim Benjamin Johansen Christian Tjosaas Jota Lukas Aglen Gustav Kastnes Garden Sunniva Veum Liljegren Jørgen Mikal Strand-Haugland Kristian Ims Nathalie Laél Oppedal Døhl David Efraimsen Jenny Andrea Engen Kian Solbakken Tomine Engeness Lien Adrian Bøe Henrik Eivindssønn Karlsen Gi en gave til Kirkens Nødhjelp Gironr: Døpte Hillesøy Signe Victoria Landau Casper Ingvald Nordstrand Sandmo Emilie Sommerseth

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø E-post: Hjemmeside: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest Kvaløy: Ola Døhl, (i permisjon) Sokneprest Sandnessund: Jon Børge Frafjord, Eineveien Sokneprester Hillesøy: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Halgeir Hansen, Hillesøy Jon Bjørnstad, Interimskrk Kvaløy menighetsråd Leder: Tore Olsen Sandnessund menighetsråd Leder: Roar Holmstad Hillesøy menighetsråd Leder: Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av Kvaløy-menighetene; Kvaløy, Sandnessund og Hillesøy sokn. Redaktør Erik Egeberg Redaksjonsmedlemmer: Bjørn Inge Pettersen Lisa Sjurelv Ragnhild Stenersen Vårin Kvitberg Helen Einaren Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til menighetskontoret innen Trykkeri: Norbye & Konsepta Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste Dato Dag Tid Sted Liturg Organist Andre opplysninger Treenighetssøndag 11:00 Kirketomta JF TB s.e. pinse 11:00 Mjelde kirke KR RR Dåp 12:00 Kirkevær/ sandøy JF s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP Dåp 11:00 Hillesøy kirke KR RR Dåp s.e. pinse 17:00 Håkøybotn kirkegård KO LP s.e. pinse 12:00 Gåsvær kirke KO TB Dåp og Nattverd s.e. pinse 17:00 Henrikvik kirkegård KO LP s.e. pinse 11:00 Hillesøy kirke vikar vikar 11:00 Kvaløy kirke KO LP Stevne, Nattverd s.e. pinse 11:00 Tromvik helsehus vikar TB Nattverd s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP Dåp 17:00 Bentsjord kapell vikar vikar s.e. pinse 11:00 Hillesøy kirke vikar vikar Nattverd 11:00 Kirketomta JF TB 1. klasses 17:00 Lauklines forshus vikar vikar s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke vikar LP Nattverd s.e. pinse 11:00 Kvaløysletta int JF TB Konf presentasjon 15:00 Skogvik skole JF TB Konf pres + 4-årsbok s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP Konf presentasjon 17:00 Hillesøy kirke vikar vikar Konf presentasjon 18:00 Vengsøy bedehus JF TB Konf pres + 4-årsbok s.e. pinse 11:00 Kvaløysletta int JF TB 4-årsbok 11:00 Slåttnes ungdhus vikar vikar Fam gudstj år 17:00 Kårvik grendehus JF TB Konf pres + 4-årsbok 17:00 Mjelde kirke vikar vikar Nattverd s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP 4-årsbok 11:30 Bentsjord kapell vikar vikar Fam gudstj år 17:00 Trondjord eldrebolig JF TB Kof pres + 4-årsbok s.e. pinse 11:00 Kvaløysletta int vikar TB Nattverd s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP 11:00 Hillesøy kirke vikar vikar Fam gudstj år Stevnet i Kaldfjord begynner fredag 5. august kl 16. Fortsetter lørdag 6. august med forsamlinger kl 11, 16 og 19. Avsluttes søndag 7. august med gudstjeneste kl 11 og forsamling kl 16. Stevnet er i Kvaløy Kirke. Alle er hjertelig velkommen. Den Luthersk Læstadianske Menighet i Kaldfjord Minner om andakt på Havtun annenhver onsdag kl 12:00, og andakt på Kvaløysletta sykehjem hver torsdag kl 11:00 med nattverd første gang i måneden. Da Ola Døhl er i pappapermisjon og Kjersti og Runar Reknes slutter er det flere steder med vikar enn vanlig i lista vår på dette tidspunkt. JF Jon Børge Frafjord, KO Knut Olstad, RR Runar Reknes, KR Kjersti Reknes, TB Tonje Braaten, LP Leif Arne Pettersen (Det kan forekomme endringer, sjekk derfor nettsidene og lokalavisen)

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest 23.02.15 18.11 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2 1998 ÅRG. 32. Konfirmasjon på Gåsvær

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2 1998 ÅRG. 32. Konfirmasjon på Gåsvær Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 2 1998 ÅRG. 32 Konfirmasjon på Gåsvær I år sto ca. 130 konfirmanter til konfirmasjon i Kvaløy prestegjeld. De aller fleste blir konfirmert i hovedkirkene,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 2 - juni 2006. Fasteaksjonen. Trosopplæring. Onsdagstreff i Elverhøy. Leiv Lockertsen 85 år. Kirkevigsling i Kroken. Marie Elisabeth Mjaaland

Nr. 2 - juni 2006. Fasteaksjonen. Trosopplæring. Onsdagstreff i Elverhøy. Leiv Lockertsen 85 år. Kirkevigsling i Kroken. Marie Elisabeth Mjaaland Fasteaksjonen Trosopplæring Onsdagstreff i Elverhøy Leiv Lockertsen 85 år Kirkevigsling i Kroken Marie Elisabeth Mjaaland Tromsø Domkor Da Vinci-koden til debatt Kirkelige handlinger Gudstjenester og konserter

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer