ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kirke og kultur Ecuadorfarere Gåsvær kirke 70 år

2 2 Hillesøy kirke har vi to alterskap vi I er veldig stolte av! Det største, som er plassert på alteret, er laget i Lübeck på 1460-tallet. Det minste, som henger på den ene sideveggen, er laget i Nederland på 1480-tallet. Tenk så heldige vi er som har kunst som er 550 år gammel i vår egen kirke! midten av det største alterskapet står I en figur av Kristus Allherskeren, Kristus Pantokrator. Han står med strålekransen om hodet, og i hånden holder han rikseplet. Også kong Harald og dronning Sonja har hvert sitt rikseple som befinner seg blant riksregaliene i Trondheim (artig å se hvis dere skal til Nidarosdomen i sommer, anbefales!). Rikseplet har fra gammelt av symbolisert jordkloden og at den som holder det, har kongemakt og verdighet. Men det er en forskjell på Kristus Allherskeren og kongen og dronningen vår. For Kristus Allherskeren holder virkelig jordkloden i sin hånd! Her på yttersia er det ikke vanskelig å bli slått av hvor mektig naturen er, og hvor små vi er i forhold til naturen og naturkreftene. Det er derfor ikke rart at Hillesøyværingene alltid har regnet med Vårherre. Vi er virkelig som bitte små prikker på den bitte lille jordkloden som holdes av Ham som har den hele, vide verden i sin hånd. Ser dere det for dere? Vi som tror vi er Andakten Leder universets midtpunkt og turer fram som vi vil, vi er mindre enn maur! Gud er den store og opphøyde som troner i det høye! Bibelen forteller mye om Guds storhet. Samtidig kommer det også ofte fram et annet bilde av Gud. I Jesaja 57,15 står det: Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende. Tenk at Han som er så stor, bryr seg om oss som er så små, og at Han er hos oss her vi sliter og strever! jula feirer vi at den opphøyde og I hellige Gud kommer helt nær oss bitte små menneskebarn ved selv å bli et menneskebarn. I påsken feirer vi at den opphøyde og hellige Gud gir seg selv for oss så vi bitte små menneskebarn ikke skal gå fortapt. Og i pinsen feirer vi at den opphøyde og hellige Gud sender sin Ånd til oss så vi bitte små menneskebarn ikke skal bli igjen som foreldreløse barn. Alt Han gjør, den store og opphøyde, dreier seg om å hjelpe oss, redde oss, frelse oss, styrke oss, forstå oss, oppmuntre oss, rettlede oss, gå med oss på veien. Tenk at Han gidder! Det er fordi Gud i sitt vesen er kjærlighet. Det er ikke uten grunn at Kristus Allherskeren er et kjært motiv i kunsten. Det er virkelig Han som er sjefen, og Han som er den sterkeste. For meg er Kristus Allherskeren min sterke redningsmann, min konge og Herre, og samtidig min mest fortrolige, min hjelper og beste venn i hverdagen, Han som bryr seg om hvordan akkurat jeg har det, selv om Han er opphøyd, stor og mektig. Kjersti Haave Reknes Sommer Den sommertid nu kommer Med lyst og glede stor, Den kjære lyse sommer Da gress og grøde gror Synger vi etter salmeboken (L. rev. nr. 394, NS nr.763) på denne tiden av året og håper at sommeren ikke bare skal bli lys (det er ikke noe problem i midnattsolens land), men også god og varm. Forresten, uansett hvordan sommerværet blir, så inntrer den store stillhet, arbeidsplassene stenger eller skrur ned aktiviteten, skoleåret avsluttes, folk drar på ferie og for dem som av en eller annen grunn ikke drar noe sted, men blir sittende hjemme, blir det ekstra stille. Godt å puste ut! Men om vi puster ut, fortsetter vi naturligvis å putte mat og drikke inn; slett ikke alt kan settes på vent i sommermånedene, det vet alle. Hva så med det vi trenger for å leve foruten brødet ordene fra Guds munn? Ja, de forstummer ikke selv om også kirken hjemme ofte er stengt fordi menigheten og presten med befinner seg ganske andre steder, gjerne slik at det er mil til nærmeste gudshus: i skogen, på sjøen, på fjell og hei eller langt ute i den vide verden. Men vi vet alle at er det noe vi virkelig trenger, er det alltid en mulighet til å få tak i det. Hvor feriefolk ferdes, er det gjerne åpne kirker, og Guds ord i lommeformat er alltid tilgjengelig. den Forklaring paa Vidners Eed I som ledsager Christian 5.s Norske Lov fra 1687 heter det om fingrene som skal foldes på foreskreven måte: Den femte og minste Finger betyder Legemet, ligesom det der er lidet og ringe at agte imod Siælen. Skal vi ikke da også akte på at sjelen får sin næring til livets opphold året rundt? God sommer for sjel og legeme! Erik Egeberg

3 Hilsen fra Kvaløy Hilsen fra Sandnessund Så ble det endelig vår, og snøen har forlatt oss for denne gangen. Mange er i disse dager opptatt med konfirmasjon, en stor begivenhet for både konfirmant og nærmeste familie. Jeg håper at konfirmantene har hatt en fin Lederne hilser Kvaløy menighet har det denne I våren som alltid vært konfirmasjon som har preget mai måned, vi vil be om Guds velsignelse for de konfirmanter som i vår har gjennomført konfirmasjonen. Det er også lagt ned et betydelig arbeid av en nominasjonskomite for å fremme kandidater til det nye menighetsråd som skal velges i september dette år. Vi vil rette en stor takk til de kandidater som har sagt seg villig til å være med på å gjøre en innsats for vår menighet. Selve valget vil nok prege arbeidet som menighetsrådet gjør fremover. Vi vil i løpet av juni måned få til en dugnad på Henrikvik gravlund, der vi planlegger å male redskapshus og rake. Jeg vil oppfordre alle til å gjøre en innsats her. Jeg vil til slutt hilse dere og ønske dere en riktig god sommer, med ønske om at vi alle kan få tid til å samles om Ordet og Gudstjenesten. tid og jeg er sikker på at de både har fått ny kunnskap og gode opplevelser som de kan ta med seg videre i livet. Gratulerer med feiringen av dagen! Menighetsrådet har de siste måneder arbeidet med valglisten til kirkevalget til høsten. Arbeidet er sluttført og vi har heldigvis fått noen nye kandidater samtidig som flere av de sittende har takket ja til å bli med i neste periode. Vi er glad for at det er mennesker i vårt sokn som ønsker å engasjere seg for lokalkirka vår og de oppgaver som skal løses i neste periode. Takk til dere som stiller og så er det nå opp til medlemmene av kirka å stemme på sine kandidater. Hilsen Tore Olsen Sandnessund Kirke og Kulturbygg nærmer realisering, det har vi stor tro på. I dette nummeret av Kvaløynytt presenterer vi en skisse slik vi tenker at den kanskje kan se ut. Jeg både håper og tror at befolkningen her på Kvaløya stiller seg bak prosjektet og ser verdien av å styrke lokalmiljøet med et slikt bygg. Dette skal virkelig bli et livgivende og samlende aktivitetshus midt i sentrum av Kvaløybyen. Hilsen Roar Holmstad 3 Hilsen fra Hillesøy Hillesøy menighet går en spennende tid i møte,- våre avholdte prester forlater oss etter 15 år i vår menighet. Jeg vil tro jeg har mange med meg når jeg påstår de har utført et rikt og godt arbeid i menigheten med alle de prosjekter de har fått istand. Vi vil savne dere, og vi ønsker dere alt godt i deres nye stillinger i Drammens-distriktet og med deres nye bolig, som jeg vet dere gleder dere veldig til å flytte inn i. Så kommer spenningen med hva vi får som deres etterfølger, håper noen snarlig vil søke på stillingen som sokneprest i Hillesøy menighet. Vedlikehold av kirkelige anlegg er et stadig tilbakevendende tema, nå kan vi med glede konstatere at veien til kirkegården på Brensholmen er ordnet. La oss håpe at Hillesøy kirke blir oppusset til sitt 125års-jubileum i 2014, der utvendig kledning og vindu er mest trengende. Mjelde kirke er også i dårlig forfatning, og det er først og fremst tårnet som må restaureres, det er så dårlig at det er avstengt nå, så vi får ikke bruke kirkeklokkene.vi skal blandt befolkningen på Mjelde/Bakkejord se hva vi kan gjøre med egne midler for å få kirka i brukbar stand. Da ønsker jeg alle en riktig god sommer,-- husk kirkevalget 11. og 12 september! Hilsen Jon Olav Hansen

4 4 Nytt kirke og kulturbygg Kirke og kulturbyggkomiteen engasjerte høsten 2010 arkitekt Amundsen til å utarbeide en skisse av bygget i tråd med de føringer som komiteen har lagt i forhold til rom, funksjoner og beliggenhet. Dette ble gjort for å kunne vise befolkningen på Kvaløya, politikere og andre interessenter de muligheter som kan skapes i et slikt bygg. Den bærende ideen er å lage et bygg som inviterer forbipasserende inn i bygget, gjennom en åpen og innbydende arkitektur opp mot hovedferdselsåren på Kvaløysletta. Samtidig henvender bygget seg til naturen og utsikten i øst og syd gjennom en åpen og tydelig form, en form som også skal fortelle at deler av bygget er en kirke. Bygget skal fungere både som en kirke og som et kulturbygg, og en bærende ide er det sentrale torget som blir møtepunktet i bygget. Bygget skal knyttes sterkt til det maritime. Nærhet til Sandnessund kirke og kulturbygg fjæra og sjøen, kystkulturen som holdes godt i hevd på Stakken er viktige elementer som også skal prege bygget. Fjæraparken og bygget skal sees på som en integrert enhet og forbindelsen til fjæra, sjøen og uteområdet skal ivaretas på en god måte i det videre prosjektet. Arbeidet er nå kommet så langt at vi nå ønsker å starte et forprosjekt. Forprosjektet skal planlegge og utrede regulering av tomteområdet, sørge for optimal plassering av bygget innenfor området som er båndlagt til offentlig formål. Dette betyr at bygget vil kunne plasseres mer naturlig i landskapet når man tar hensyn til de samlede arealer som vil inngå i reguleringsplanen. Videre skal forprosjektet avklare hvilke funksjoner bygget skal dekke, mulige samarbeidspartnere og samlet arealbruk og totalkostnad. Byggekomiteen vil bli utvidet/ endret for å få en mer balansert sammensetning i forhold til det samlede prosjekt når vi nå skal over i en forprosjektfase. Det har vært avholdt møter med Tromsø Kommune både når det gjelder regulering og selve gjennomføring av prosjektet. Bibliotek og Byarkiv arbeider med planer for en mulig bibliotekfilial på Kvaløysletta og det vil være formålstjenlig å implementere disse planene inn i dette prosjektet. Vi har også drøftet prosjektet med Kulturavdelingen i Tromsø Kommune som også ønsker en avklaring rundt mulige deltakere i et slikt prosjekt. Kulturskolen har allerede signalisert ønsker om øvingsrom i bygget. Vi tar sikte på å sende søknad om forprosjektmidler før sommeren slik at den blir med i økonomiplanen til Tromsø Kommune som skal behandles høsten Vi gleder oss til fortsettelsen, skissen som nå presenteres gir oss en pekepinn på de muligheter vi står overfor og når gode krefter samles om en felles oppgave skal vi også få det til! Roar Holmstad

5 Gåsvær kirke 70 år Mange har et forhold til Gåsværhelga, kirka og kirkegården på Gåsvær. Det er i år 70 år siden Gåsvær kirke ble innviet av daværende biskop Wollert Krohn Hansen og sogneprest i Tromsøysund Berg Rollnes. Jubileet markeres med festgudstjeneste under den tradisjonelle Gåsværhelga søndag 24.juli i år. Gåsvær har lange tradisjoner som gravsted for folket ute på øyene. Den første kirkegården ble anlagt der i 1814, men ble først offisielt innviet i I over 100 år før kirka ble bygget, ble det på sommeren holdt jordfestelsesgudstjeneste. Presten foretok jorpåkastelse og lyste fred over de som var blitt gravlagt det siste året. Gåsværhelga ble en viktig møteplass for folket. De første planene om å bygge en kirke kom allerede i 1880, og den første innsamling ble satt i gang under sommerfiske på Risøya i Det ble etablert et kirkefond, og under Gåsværsøndagen var det fast tradisjon å holde innsamling til kirka. I tillegg til kollekt ble det tradisjon å servere rømmegrøt og som førte til at kapitalen vokste jevnt og trutt. Den først kirkekomiteen ble nedsatt i 1929, og i august 1931 ble Gåsvær kirkeforening stiftet. Kirkeforening som i år feirer 80 år er i dag ansvarlig for drift og vedlikehold Kirkevalget Her er kandidatlistene til valget. Vi setter stor pris på og vil gjerne rette en takk til hver og en som har stilt som representanter til rådene. Dette er et viktig arbeid og det er spennende tider i kirken de nærmeste årene. Lykke til med valget! Jon Børge Frafjord Menighetsrådsvalg i HILLESØY SOKN Menighetsrådets liste september JON OLAV HANSSEN, 66 år, LEIRSTRANDVEGEN, STRAUMSBUKTA, pensjonist 2. LINDA BERGE LORENTSEN, 35 år, NAUSTVOLLVEGEN, BRENSHOLMEN, sykepleier 3. HALGEIR JONNY HANSSEN, 41 år, LEIRSTRANDVEGEN, STRAUMSBUKTA, kirketjener 4. KJELL BIRGER LORENTSEN, 68 år, SJØTUNVEGEN, KVALØYSLETTA, rektor 5. HILDE ODDFRID OVESEN, 46 år, Brokskarvegen, VIKRAN, småbruker 6. BENTE NELLY RICHARDSEN LUNDBERG, 49 år, STRAUMSVEGEN, KVALØYSLETTA, salgsfremmer 7. JØRGEN YTTERGÅRD, 20 år, SJØTUNVEGEN, KVALØYSLETTA, lagermedarbeider 8. ANNE LISE KRISTOFFERSEN, 53 år, BRENSHOLMVEGEN, BRENSHOLMEN, lærer 9. ELIN ANNIE KARLSEN TEIGEN, 46 år, SALVEGEN, BRENSHOLMEN, renholder 10. MAUDHILL AKSELVOLL LORENTSEN, 21 år, SJØTUNVEGEN, KVALØYSLETTA, student 11. SILJE ANDREASSEN, 19 år, STRAUMSVEGEN, STRAUMSBUKTA, student 12. ANNELI OTTARSEN, 41 år, SØRVEGEN, SOMMARØY, beredskapsmor 13. ULRIK ERNST PETTERSEN, 68 år, Brokskarvegen, VIKRAN, pensjonist 14. ØYSTEIN HARALD DALE, 58 år, STRAUMSVEGEN, STRAUMSBUKTA, selvstendig næringsdrivende Gåsvær / Kirkevalg av kirka. I 1939 ble det nedsatt en byggekomite for Gåsvær småkirkeutvalg. I 1940 var kirka under tak, på tross av krigsutbruddet og mangel på byggematerialer Den store innvielsen skjedde 26. august året etter. Nærmere 2000 mennesker var samlet til denne begivenheten, og 34 barn ble båret til dåpen. Avisa Tromsø skrev følgende etter denne storstilte innvielsen. Det var et stolt syn å se den store flåten på et halvthundre fartøyer komme seilende inn på Gåsvær havn, som ble et nesten lite Svolvær når Menighetsrådsvalg i KVALØY SOKN Menighetsrådets liste september TROND ARILD BAKKEHAUG, 43 år, EIDKJOSVEGEN, KVALØYSLETTA, daglig leder 2. JOHN IVAR AGNAR NILSEN, 42 år, BERGHEIMVEGEN, KVALØYSLETTA, avd.leder 3. MARIE HELENE MYRENG NILSEN, 72 år, INNELVVEGEN, KVALØYSLETTA, pensjonist 4. KARINE HELGA HANSEN, 43 år, INNELVVEGEN, KVALØYSLETTA, aktivitetsleder 5. PER ØYVIND SKOGMO, 34 år, EIDKJOSVEGEN, KVALØYSLETTA, politibetjent 6. KNUT OLA HANSEN, 47 år, INNELVVEGEN, KVALØYSLETTA, selger 7. LINE ELISABETH OLAISEN, 30 år, SJURELVVEGEN, KVALØYSLETTA, sykepleier 8. GRETHE IRENE ISAKSEN, 48 år, INNELVVEGEN, KVALØYSLETTA, hjelpepleier 9. EIRIK MIKKELSEN, 22 år, OLADALVEGEN, KVALØYSLETTA, snekker/tømrer 10. TORE OLSEN, 36 år, EIDKJOSVEGEN, KVALØYSLETTA, daglig leder 11. LISS HEGE HANSEN, 36 år, BERGHEIMVEGEN, KVALØYSLETTA, lærer 12. LINDA CHARLOTTE BERNTSEN, 25 år, FJORDVEGEN, KVALØYSLETTA, student Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten får da ingen stemme. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant. Menighetsrådsvalg i SANDNESSUND SOKN Menighetsrådets liste september og 12. september 2011! 1. ROAR LEON HOLMSTAD, 53 år, LILJEVEGEN, KVALØYSLETTA, avd.leder 2. ANN-SISSEL ENOKSEN, 44 år, SKARSFJORDVEGEN, KÅRVIK, førskolelærer 3. SIGNOR EDMUND HANSEN, 59 år, SKULGAMVEGEN, KÅRVIK, høgskolelærer 4. REIDAR FAGERHOLT, 47 år, MORILDVEGEN, KVALØYSLETTA, trafikkleder 5. LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES, 59 år, RINGSELVEGEN, KVALØYSLETTA, kjemiingeniør 6. JON BJØRNSTAD, 47 år, LANGHAUGTUNET, KVALØYSLETTA, pedagogisk/psykologisk rådgiver 7. GRO THERESE ØVERENG LILLENES, 42 år, BORGENSVINGEN, KVALØYSLETTA, kateket 8. ERIK HAAKON EGEBERG, 70 år, KVITUNGEVEGEN, KVALØYSLETTA, pensjonist 9. ELLINOR SANDEN JENSEN, 54 år, SKULSFJORDVEGEN, SKULSFJORD, gårdbruker 10. INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN, 44 år, RYLLIKVEGEN, KVALØYSLETTA, ergonomirådgiver 11. GØRIL OTTARSEN, 38 år, MYRSNIPA, SKULSFJORD, helsesøster 12. EVA RANDI SANN EVENSEN, 68 år, MORILDVEGEN, KVALØYSLETTA, pensjonist 13. ASTRI LOUISE SØRENSEN, 75 år, RYLLIKVEGEN, KVALØYSLETTA, pensjonist Lofotflåten kommer inn til kvels tilegg til den tradisjonsrike Gåsværhelga med gudstjeneste, nattverd og I dåp, benyttes kirka i dag til konfirmasjon 1.pinsedag, begravelser og vielser. Gåsværhelga er fortsatt den store begivenheta ble det startet opp med miljøhelg på høsten med både lokalt I og globalt perspektiv. Gudstjenesten på søndagen er nå blitt en internasjonal gudstjeneste som også inkluderer de mange utvekslingsstudentene som årlig kommer til Universitetet i Tromsø ble Gåsvær kirkeforening tildelt I Tromsø kommunes Kulturvenpris for sitt arbeid med å ta vare på dette idylliske kirkestedet ute mot storhavet. Bak står det mange ildsjeler og mye dugnadsarbeid for å holde ved like kirkebygget, kirkegården og føre tradisjonene videre til kommende generasjoner. Til kirkens 50 årsjubileum skrev Jan Fjelltun: På Gåsvær står der en kirke ved havgapets ytre led. Velsignet av kirkens Herre til alle som elsker Guds fred. Og kirken står som et merke som sees fra land og hav Og mange har takket for dette at Gud en kirke gav. Vi ønsker dere alle velkommen til festgudstjeneste i Gåsvær kirke 24.juli For Gåsvær kirkeforening Jan Steinar Johansen, leder 5 Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten får da ingen stemme. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant. Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten får da ingen stemme. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant.

6 6 Som vel alle har fått med seg er det pakkesjau og snart flytting for familien Haave Reknes i presteboligen på Brensholmen. Kjersti og Runar er liksom blitt et salgs positivt lada begrep her ute på yttersia. Vi stiller dem noen spørsmål på tampen.. Dere har bodd i Nord-Norge i mange år. Men hvordan havna dere på Brensholmen? Vi har bodd i Nord-Norge i 17 og et halvt år. Vi kom til Tromsø i januar Da skulle Runar være sjøforsvarsprest på Olavsvern og Kjersti vikarprest i byen. Runar hadde lyst til å fortsette i Nord-Norge siden han hadde gode minner fra en barndom i Lofoten. Da det ble ledig stilling på Brensholmen, dro vi ut hit på en fin sommerdag for å bli inspirert, og Brensholmen minnet Runar mye om fjæra i Stamsund hvor han bodde som barn. Vi var eneste søker til jobben og dermed hadde ikke bispedømmerådet annet valg enn å ansette oss - vi var jo kvalifiserte... ;) Dere tar sikkert med mange gode minner fra tida her nord, er det noe dere vil savne ekstra mye? Vi kommer til å savne alle vi er blitt glad i her. Kommer til å savne alle barna og ungdommene som har vært med i menigheten, alle foreldrene som har vært med, alle medarbeidere som ikke bare blir medarbeidere, men som vi har knyttet bånd til og de koselige eldre på dagsenteret. Vi kommer også til å savne den flotte naturen. Det er varmere og mer sol sørpå, men det er ikke så fint der uansett! I løpet av alle disse årene er vi blitt en del av yttersia føler vi, og vi har fått oss venner. Vi kommer til å savne alle folkene her; gode naboer, de vi har møtt på butikken, sunget i kor i lag med, pratet med på tilstelninger på ungdomshuset, møtt i dåpssamtaler og sørgesamtaler osv. Går det an å oppsummere jobben i Hillesøy menighet og har dere noen spesielle ønsker for menigheten framover? Det har vært fint å jobbe i Hillesøy menighet. Vi har aldri følt vi har vært på kollisjonskurs hverken med menigheten eller menighetsrådet. Vi har hatt et godt samarbeid, og det har vært spennende å få til en del på barne- og ungdomsfronten. Noe av det fineste synes vi er å føle at vi har gjort ting sammen med andre, at det har Presteparet Reknes flytter vært medarbeidere både blant voksne, barn og ungdom som har vært med på gudstjenester og ellers. Da vi kom var det vanskelig å få folk til å dele ut salmebøker og si velkommen. Det var jo presten som jobbet i kirka. Men ganske snart var det folk som tok på seg å lese tekst, og da vi skulle være prøvemenighet løsnet det skikkelig. Den nye liturgien forutsatte mange medarbeidere og det fikk vi til. På vanlige gudstjenester har vi med en eller to, men på litt større, som konfirmasjon og familiegudstjenester er vi blitt mange. Menigheten har utviklet seg til å ha mange flere medarbeidere enn da vi kom. Alle barna og ungdommene som også nå føler seg som en del av menigheten / kirka er også noe nytt fra da vi kom. Vi ønsker at dette skal fortsette. De ungdommene som er med nå, vil etter hvert flytte hjemmefra og ikke være med i det daglige i menigheten, men det kommer stadig nye barn og ungdommer som vil være med, bare de får muligheten. Det er vår erfaring. Og så er det viktig å ha et øye for prinsippene i naturlig menighetsutvikling, det har vi forsøkt å gjøre, og det er en av nøklene til det vi har fått til og vil være en av nøklene til en positiv trend videre. Hvis menigheten har vært fornøyd med utviklingen som har skjedd mens vi har vært her, håper vi at folk i menigheten kan forsøke å ta disse tradisjonene videre uansett hvilken prest som kommer. Kanskje vil den neste presten ha andre gaver, evner og prioriteringer enn oss. Men folk i menigheten kan da selv ta i et tak og videreføre noe av de tingene de vil skal fortsette, og man bør helst gjøre det sammen. Det er så slitsomt alene... Fortell litt om hvordan veien videre ser ut for dere mht jobb, skoler og bosted.. Vi skal flytte til Mjøndalen ved Drammen. Der har Kjersti fått overta barndomshjemmet til sin far, og vi holder på å bygge hus der. Runar har fått seg et vikariat som sokneprest i Drammen, og Kjersti har søkt på stillinger som trosopplærer og diakon i ulike menigheter i Drammen. Vi tror hun vil få en av jobbene der. Audun håper å komme inn på musikklinja på videregående, Guro skal begynne på ungdomsskolen på en litt mindre skole (à la Ekrehagen i Tromsø) i Mjøndalen, og Sigrid har fått plass i barnehage rett over veien for der vi skal bo. Det siste blir litt enklere enn i dag hvor barnehagen ligger i Straumsbukta og vi må kjøre 14 mil for å få levert og hentet henne... Det har vært flotte 15 år her på yttersia, og vi flytter ikke fordi vi er lei eller vil oppleve noe nytt. Vi planla allerede for 15 år siden at vi skulle flytte denne sommeren. Det passet med at Audun skulle på videregående og vi ønsker å komme nærmere våre foreldre som er blitt gamle. Vi ønsker å være mer til stede for dem de siste årene de lever. En tredje faktor var at nå var tiden inne for at vi fikk oss to stillinger i stedet for å dele en stilling. Det var ikke så lett å få til på Brensholmen. Det er et økonomisk spørsmål og et spørsmål om pensjon når den tid kommer. Og når tilbudet om en tomt kom, følte vi at vi måtte slå til nå slik at vi ikke vil starte pensjonisttilværelsen med masse gjeld, slik mange prester som har bodd i tjenestebolig hele livet, gjør. Vi bygger et lite hus som akkurat har nok rom for vår familie. Men vegg i vegg ligger det gamle barndomshjemmet til Kjerstis far. Der er det to store soverom og to alkover til å sove i, stue, kjøkken og bad. Vi har beholdt dette huset for å kunne ha masse besøk av folk nordfra! Så nå vet dere det! Vi vil ikke glemme dere, og håper heller ikke at dere glemmer oss, men kommer på besøk både titt og ofte når anledningen byr seg. Det går flytog rett fra Gardermoen og til Drammen. Og vi som har dratt sørover på sommerferie hvert år siden 1994, kommer til å snu nesa nordover om somrene i stedet for. På gjensyn! Tusen takk for alt dere har vært og alt dere har bidratt med i skole, kirke og samfunn i de 17 årene dere har vært her!

7 Barnas 7 Fargelegg! Tegning: ASBJØRN TØNNESEN SØNDAGSSKOLEN rett hjem med barnebladet BARNAS 14 blader + Bok + Bestill på sondagsskole.no eller på telefon DVD = kun 169, (pr barn i gruppeabonnement) = kun 349, (privatabonnement hjem i posten)

8 8 Ecuadorfarere Denne våren har vi valgt å bytte ut det kjente å kjære i Norge med det fremmede og uforutsigbare i et land langt borte. Vi har vært i Ecuador og jobbet som frivillige for Misjonsalliansen i byen Guayaquil. Guayaquil er med sine vel 3 millioner innbyggere den største byen i Ecuador. Misjonsalliansen etablerte seg her i 1994, og har i dag et omfattende engasjement i Nordområdet og på Isla Trinitaria. Misjonsalliansen arbeider med å bidra til myndiggjøring («empowerment») av mennesker i områder hvor infrastrukturen er dårlig. Man ønsker å gi de tilbake selvtillit, håp og muligheter til å avgjøre og skape sin egen fremtid. I dette ligger også målet om å støtte menneskene til å ta i bruk evnene sine slik at de kan møte og løse både felles- og inviduelle problem. Det overordnede målet er at menneskene i de områdene hvor Misjonsalliansen arbeider skal bedre livskvaliteten sin både på det materielle, psykiske, sosiale og åndelige plan. Satningsområdene er skole og utdanning, arbeid blant funksjonshemmede, kirkesamarbeid, helse og HIV/AIDS, fotball, kurstilbud og mikrokreditt. Vi som kommer fra Norge er priviligerte vi er født i et av verdens rikeste land, hvor alle basisbehov er dekket og ekstrem fattigdom er et begrep de færreste av oss skjønner hva er. Vi ønsket å gjøre noe med mening og det var ikke vanskelig å gi fem måneder av livet vårt til frivillig arbeid. Vi føler oss heldige som får være med å bidra av oss selv på denne måten. Totalt har vi vært åtte volontører denne våren. Vi arbeider gratis og betaler flybillett, kost og losji selv. Arbeidet vårt er veldig varierende og til tider krevende, men ikke én av oss angrer på at vi reiste. Da vi kom til Ecuador, 16. januar, startet vi opp med fire uker intensivt spanskkurs, for å lære oss det mest grunnleggende av språket. Etter dette jobbet vi fire uker på ferieskole før vi startet å jobbe på Centro Creer - en skole for barn med spesielle behov. Barn, som av alt for mange i dette samfunnet blir sett ned på og forkastet, får nye muligheter og lærer seg å mestre hverdagen på sin måte. Det å jobbe med barn med forskjellige funksjonshemninger, både psykisk og fysisk, er på ingen måte en lett oppgave og hver dag har sine utfordringer. Kultur og språk er noen av problemene vi møter, men med de rørende historiene, den gode fremgangen med barna og et givende arbeid ser vi at det faktisk nytter. være volontør i Misjonsalliansen Å har gitt oss flere goder. Vi har fått muligheten til reise endel i helgene og vi har fått sett landets mangfoldige sider. Ecuadors største byer er besøkt. Galápagosøyene, hovedstaden Quito, strandbyer, fjellbyer og jungelen har vi alle vært så heldige å få oppleve. Hver mandag er det volontørkveld hos en av de tre norske misjonærfamiliene, og her taes temaer opp som angår oss i hverdagen. Tro, fattigdom og kontrastforskjeller er noe av det vi har hatt samtale rundt. Tanker og frustrasjon kommer fort når vi ser forskjellene i landet. Overdådig rikdom på den ene siden av muren, bambushus og høy kriminalitet på den andre. løpet av tiden vår her har vi fått høre I mange rørende historier. Vi har møtt Laura som i en alder av 14 år ble solgt av faren, i bytte mot ei ku. Vi har truffet ei ung, døv mor som ikke har fødselsattest og derfor ikke arbeid, og vi møter daglig mange sterke sjebner i forbindelse med jobben vår. Historiene vi møter her rører oss, og livet mange mennesker lever er nok tøffere enn vi kan skjønne. Likevel er vi alltid møtt med et smil, og en gjestfrihet som vi i Norge kan lære mye av. Samme hvor lite de har, så vil de dele, og gleden og varmen som møter oss er utrulig. Tida vår her i Ecuador nærmer seg slutten. Det har vært en lærerik og spennende opplevelse og vi har sett fattigdom og urettferdighet på nært hold. Kontrastene er enorme mellom livet til mange av menneskene her og livet hjemme i Norge. Vi håper at opplevelsene våre her ikke vil bli glemt og at vi kan bruke erfaringen vår til noe nyttig. Alt i alt - Ecuador har gitt oss en opplevelse for livet. Karoline Pedersen og Aurora Hansen Min salme I denne samleartikkelen skal vi se nærmere på salmen Lær meg å kjenne dine veie. Salmen er forfattet av den danske presten og dikteren Jacob Paulli i Paulli ble født 24. mars 1844 og døde 3. september 1915 i en brann i stiftsgården i København. I 1868 var Paulli ferdig utdannet teolog, og fra 1871 arbeidet han som prest i Asminderød og Grønholt på Nordsjælland. Hans fødeby København ble i 1876 igjen hans tilholdssted, hvor han i tur og orden virket som både kapellan, kongelig hoffpredikant, kongelig konfessionarius, sokneprest og stiftsprost. Som forfatter ga Paulli ut prekensamlinger, kirkehistoriske artikler og dikt. Paulli er særlig kjent for salmen Lær meg å kjenne dine veie, som vi gjengir her:

9 9 Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser, og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen mer. Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem! Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, o Gud! Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vånde veller ut. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte Min salme / Annonser og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte, den gir oss mere enn den tok. F or mange, både ung og gammel, er denne salmen blitt kjær. Hele salmen bærer preg av å ha et personlig innhold, og kan oppleves nærgående og hjertelig. I sorg og glede, motgang og medgang, kan salmen tale til hjertets innerste. aulli har funnet bibelsk inspirasjon til å skrive salmen. I 2. mosebok 33,13 kan vi lese Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så la meg se din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øine, og kom i hu at dette folk er ditt folk!. I salme 25, 4-5 står det videre Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier! Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen. Syndefallet medførte at alle mennesker fødes som P syndere, og menneskets egne veier fører til avgrunnen. Vi er helt avhengig av at Herren føder oss på ny, og leder og fører oss frem og hjem. Herrens profet Esaias beskriver forskjellen mellom tankene og veiene til Gud og mennesket For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren; som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker (Es 55, 8-9). Salmen er en bønnesalme hvor salmedikteren ber om at han må få kjenne Herrens veier, Herrens tanker og ikke minst Herrens grenseløse kjærlighet. Hvis vi kjenner den eneste sanne Gud og den han utsendte, Jesus Kristus, vandrer vi på Herrens veier. En slik kjennskap får vi gjennom troen på Jesus. ud gi at hjertet kan utføre sangen, og at Jesus, som frelser fra synd, død og fortapelse, kan lede den enkelte til evig liv og salighet. G KvaløyTaxi Din Taxi henter og bringer deg trygt dit du skal. Ring oss eller ta en av våre drosjer fra en holdeplass nær deg. Skal du ut å reise eller tidlig avgårde? Forhåndsbestill når det passer deg på telefon eller Bestill Din Taxi på Best Kvaløysletta Alltid åpent 9100 Kvaløysletta Tlf

10 10 Annonser Stakkevollvn 49 tlf Elektrikertjenester utføres A.J. Myrvang as AUT. TELE- OG EL-ENTREPRENØR Kobbeveien 5, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax elfag.no - Når du trenger elektriker Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Herman Bakland Inger Hansine Skorge Dalvik Adrian Arnesen Tim Johansen Benjamin Johansen Hermine Wangen Sverre Kristian Benonisen Vetle Lauritzen Angela Melek Celik Karl Sverre Håkstad Martin Udrase-Brox Edmund Knobelauch Helgesen Elina Sofie Præbel Sigurd Lauritzen Rognli Ingrid Alsvik Sivertsen Oskar Helgason Sofia Alsvik Sivertsen Frida Anelie Bakkehaug William Bergland Bjørnar Nikolai Hauglid Døde Kvaløy Mille Karoline Jensine Paulsen Torhild Jonassen Johannes Norvald Johnsen Ludvik Johan Larsen Junn Nilli Jensen Døde Sandnessund Åsta Brattsti Synnøve Annie Lunde Kirsten Lund Bjørnar Pedersen Helge Albrigtsen Elisabeth Alfredsen Elly Helmobakk Døde Hillesøy Arne Warberg Espen Echroll Pedersen Harry Marinius Korsberg Viet Kvaløy Mariann Hansen og Tommy Berg Døpte Sandnessund Vilja Marie Lydersen Tim Johansen Henrik Engevik Skildheim Benjamin Johansen Christian Tjosaas Jota Lukas Aglen Gustav Kastnes Garden Sunniva Veum Liljegren Jørgen Mikal Strand-Haugland Kristian Ims Nathalie Laél Oppedal Døhl David Efraimsen Jenny Andrea Engen Kian Solbakken Tomine Engeness Lien Adrian Bøe Henrik Eivindssønn Karlsen Gi en gave til Kirkens Nødhjelp Gironr: Døpte Hillesøy Signe Victoria Landau Casper Ingvald Nordstrand Sandmo Emilie Sommerseth

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø E-post: Hjemmeside: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest Kvaløy: Ola Døhl, (i permisjon) Sokneprest Sandnessund: Jon Børge Frafjord, Eineveien Sokneprester Hillesøy: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Halgeir Hansen, Hillesøy Jon Bjørnstad, Interimskrk Kvaløy menighetsråd Leder: Tore Olsen Sandnessund menighetsråd Leder: Roar Holmstad Hillesøy menighetsråd Leder: Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av Kvaløy-menighetene; Kvaløy, Sandnessund og Hillesøy sokn. Redaktør Erik Egeberg Redaksjonsmedlemmer: Bjørn Inge Pettersen Lisa Sjurelv Ragnhild Stenersen Vårin Kvitberg Helen Einaren Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til menighetskontoret innen Trykkeri: Norbye & Konsepta Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste Dato Dag Tid Sted Liturg Organist Andre opplysninger Treenighetssøndag 11:00 Kirketomta JF TB s.e. pinse 11:00 Mjelde kirke KR RR Dåp 12:00 Kirkevær/ sandøy JF s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP Dåp 11:00 Hillesøy kirke KR RR Dåp s.e. pinse 17:00 Håkøybotn kirkegård KO LP s.e. pinse 12:00 Gåsvær kirke KO TB Dåp og Nattverd s.e. pinse 17:00 Henrikvik kirkegård KO LP s.e. pinse 11:00 Hillesøy kirke vikar vikar 11:00 Kvaløy kirke KO LP Stevne, Nattverd s.e. pinse 11:00 Tromvik helsehus vikar TB Nattverd s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP Dåp 17:00 Bentsjord kapell vikar vikar s.e. pinse 11:00 Hillesøy kirke vikar vikar Nattverd 11:00 Kirketomta JF TB 1. klasses 17:00 Lauklines forshus vikar vikar s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke vikar LP Nattverd s.e. pinse 11:00 Kvaløysletta int JF TB Konf presentasjon 15:00 Skogvik skole JF TB Konf pres + 4-årsbok s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP Konf presentasjon 17:00 Hillesøy kirke vikar vikar Konf presentasjon 18:00 Vengsøy bedehus JF TB Konf pres + 4-årsbok s.e. pinse 11:00 Kvaløysletta int JF TB 4-årsbok 11:00 Slåttnes ungdhus vikar vikar Fam gudstj år 17:00 Kårvik grendehus JF TB Konf pres + 4-årsbok 17:00 Mjelde kirke vikar vikar Nattverd s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP 4-årsbok 11:30 Bentsjord kapell vikar vikar Fam gudstj år 17:00 Trondjord eldrebolig JF TB Kof pres + 4-årsbok s.e. pinse 11:00 Kvaløysletta int vikar TB Nattverd s.e. pinse 11:00 Kvaløy kirke JF LP 11:00 Hillesøy kirke vikar vikar Fam gudstj år Stevnet i Kaldfjord begynner fredag 5. august kl 16. Fortsetter lørdag 6. august med forsamlinger kl 11, 16 og 19. Avsluttes søndag 7. august med gudstjeneste kl 11 og forsamling kl 16. Stevnet er i Kvaløy Kirke. Alle er hjertelig velkommen. Den Luthersk Læstadianske Menighet i Kaldfjord Minner om andakt på Havtun annenhver onsdag kl 12:00, og andakt på Kvaløysletta sykehjem hver torsdag kl 11:00 med nattverd første gang i måneden. Da Ola Døhl er i pappapermisjon og Kjersti og Runar Reknes slutter er det flere steder med vikar enn vanlig i lista vår på dette tidspunkt. JF Jon Børge Frafjord, KO Knut Olstad, RR Runar Reknes, KR Kjersti Reknes, TB Tonje Braaten, LP Leif Arne Pettersen (Det kan forekomme endringer, sjekk derfor nettsidene og lokalavisen)

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN PREKEN Treenighetssøndag Fjellhamar kirke 11. juni 2017 Matteus 28,16-20 Å, KJÆRE BARN KOM HJEM I dag har vi hørt prekenteksten to ganger allerede, og det holder. Men, altså: 11 vanlig arbeidsfolk - bønder,

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker.

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. SANDNESSUND MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2006 1) Innledning I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. Menighetens årsmøte ble holdt på Kvaløysletta ungdomsskole,

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Det er på tide at vi snakker litt om blomstene og biene.

Det er på tide at vi snakker litt om blomstene og biene. Preken 14. mai 2017 5. s i påsketiden. Gratisuka Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Joh. 15, 1-8 Det er på tide at vi snakker litt om blomstene og biene. Det foregår altså sånn at biene flyr rundt og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer