Endelig er våren på vei!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig er våren på vei!"

Transkript

1 Beito,

2 Endelig er våren på vei! Denne fantastiske tiden på året da naturen ligger og trykker på slumreknappen på vekkerklokken sin en stund. For mange hundeeiere er det nok også en tid for opplysning og ny viten, da de ser at etterlatenskapene etter hunder ikke brytes ned av snø. Mens vi venter på at våren skal få satt ordentlig i gang har vi et stort nummer du kan kose deg med. For den som vil holde seg oppdatert på aktiviteten i NSFT inneholder toksikologen denne gangen årsmelding og referat fra både NSFT, seksjon for toksikologi og seksjon for farmakologi. Toksikologen har fått to nye redaksjonsmedlemmer siden sist: Marte Rindal Jacobsen og Heidi Uppstad. Begge er studenter i toksikologi. Vi er glade for å ha fått dem med i redaksjonen, og ønsker dem hjertelig velkommen! Dette nummeret av toksikologen går ut til alle medlemmene av NSFT. Vi håper du setter pris på bladet og tar gjerne i mot reportasjer, artikler, leserinnlegg og småstoff. INNHOLD: 3. Frå leiaren. Av Steinar Øvrebø 4. NSFTs årsberetning Forslag til referat fra NSFTs generalforsamling Styret i toksikologiseksjonen Årsberetning 2004 Seksjon for klinisk farmakologi. 18. Referat fra årsmøte i Seksjon for klinisk farmakologi. 20. Vintermøtet på Beito. Av Solveig Aamodt 27. Hvem var denne Paracelsus? Av Jørgen Stenersen 35. Testikulært dysgenesisyndrom et økende problem? Av Trine B. Haugen 41. Kjønnsforskjeller og lungekreft. Av Heidi Uppstad 43. Toksikologen under lupa: Johnny Kvernstuen. Av Solveig Aamodt 46. Copenhagen Workshop on Environment, Reproductive Health and Fertility. Av Siri Helland Hansen og Richard Wiger 48. Toksikologiske studier av PFAS. Av Anja Julie Nilsen 50. Effekter av miljøgifter på sirkulerende celler hos pigghuder. Av Ingeborg Rønning, Silje Røysland og Ketil Hylland 51. Hormese Hva er det og hvilke mekanismer ligger bak? Av Marius Gudbrandsen 57. Quiz. Av Marte R. Jacobsen og Heidi Uppstad 58. Kryssord. Av Solveig Aamodt 59. Møtekalender. Av Elisabeth Mona

3 Frå leiaren Kjære medlemer. Årets vintermøte er ferdig og der deltok om lag 180 toksikologar og farmakologar og møtet går dermed inn i historia som eit av dei største vintermøta til NSFT. Det er plass til eit enno større møte på Beitostølen eller skal vi arbeide etter prinsippet lite men vakkert? Vi er alt i gang med tankar for neste vintermøte og eg vil i det høvet be dykk alle om å kome med forslag til aktuelle tema. Treng du adresser til toksikologar eller farmakologar så ta ein tur innom våre nettsider på Dei viktigaste aktivitetane til NSFT toks har tradisjonelt vore halvdagsmøter og årlige vintermøte og det er vel ingen grunn til å endre dette i større grad. Men vi har tidlegare prøvt eit kveldsmøte som var rimeleg bra besøkt. Den tidlegare toksikologiforeininga hadde stor suksess med kveldsmøte og Biokjemisk interessegruppe i Oslo arrangerer ettermiddagsmøte /kveldsmøte. Kor mange møter vil medlemmene våre ha i løpet av eit år og kva type? Vi har under arbeid eit spørjeskjema for å kartlegge våre medlemmers ynskjer med foreininga, kanskje vi kan få sendt det ut i år. Vel møtt på årets fyrste medlemsmøte 10 mars. Steinar Øvrebø Toksikologiforeininga arrangerer møte om luftforureining: "Grenseverdier for lokal luftforurensning, helse eller politikk" 10 mars på Folkehelseinstituttet, sjå omtale seinare i bladet. Elles har vi planer om eit kveldsmøte til og eit halvdagsmøte til hausten. 3

4 NSFT Årsberetning Styrets sammensetning. Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 31. januar Følgende styre ble valgt: Leder: Øyvind Melien (03-05) Kasserer: Ane Gedde-Dahl (03-05) Sekretær: Birgitte Paulsen (04-06) Styremedlem: Harald Thidemann Johansen (04-06) Vararepresentanter: Birgitte Lindemann (03-05) Berit Muan (03-05) Thrina Loenechen (04-06) Seksjonene utpekte følgende representanter til styret: Toksikologi: Per Trygve Normann Klinisk farmakologi: Per Wiik Johansen Atle Skattebøl har innehatt vervet som industriens representant til styret. Valgkomité: Dagny Sandnes, Elisabeth Mona og Jan Schjøtt Jan Bjørn Osnes er revisor for selskapet for perioden NSFTs kontaktpersoner i Universitetsbyene: Kontaktpersonene skal være et bindeledd mellom styret og de farmakologiske og toksikologiske miljøene på de enkelte steder. Dette kan dreie seg om å kommunisere 4 ideer og forslag til møtetema fra de lokale stedene til styret, være styret behjelpelig med å finne folk som kan påta seg å organisere f.eks. bidrag/sesjoner til NSFTs møter, samt å være en slags lokal "pådriver" for NSFT i å få medlemmer og andre til å delta i vår virksomhet. Farmakologimiljøet: Thrina Loenechen - Tromsø. Sofia Frost (nå: Bettina Riedel) - Bergen Ola Dale - Trondheim Toksikologimiljøet: Anders Goksøyr - Bergen Åse Krøkje Trondheim NSFT har foreløpig ingen kontaktperson i Tromsø for toksikologene. 2. Styrets arbeid. Det har vært avholdt 7 protokollerte styremøter. Styret har i perioden arbeidet med: Organisering/forberedelser av Selskapets faste møter. Organisering av styrets arbeid og møter. Rekruttering av nye medlemmer. Oppdatering av medlemsregister. Finansiering av Selskapets aktiviteter. Utarbeidet ny design på NSFTs konvolutter

5 3. Internasjonal representasjon og kontakt. Anna Mehl og Birgitte Paulsen var delegater fra NSFT på IUTOX og Eurotox generalforsamlinger i 04. Disse møtene ble holdt under den 10. internasjonale toksikologikongressen (ICT X) i Tampere, Finland 13. juli 04. Erik Dybing fra NSFT gikk av som leder av International Union of Toxicology (IUTOX) ved ICT X 04. Odd Brørs og Ivar Aursnes var delegater fra NSFT på generalforsamlingen i EPHAR, Porto, Portugal juli Faglig virksomhet Ordinære hovedmøter: A. Vintermøtet. Vintermøtet ble holdt på Beito Høyfjellshotell 29. januar 1. februar 04. Vintermøtet samlet 157 deltakere. Symposiene hadde følgende hovedtema: Doping Hjertesvikt nye aspekter ved medikamentell behandling Genom- og proteombasert økotoksikologi Current and Future HIV Therapies Biotilgjengelighet og effekter av metaller Fedme "Heterotrimeric G proteins, disease and drug response" Immunsuppressiv behandling ved transplantasjon Bromerte flammehemmere Tema for kveldsnytt var: De gikk først. Leger som våget, satset og eksperimenterte på seg selv. Det ble holdt 15 frie foredrag; 4 i basal farmakologi, 8 i klinisk farmakologi og 3 i toksikologi. 32 postere ble presentert fordelt på 10 i basal farmakologi, 12 i klinisk farmakologi og 10 i toksikologi. B. Vårmøter. Det ble avholdt ett vårmøte i Seksjon for klinisk farmakologi arrangerte sammen med Norsk Farmaceutisk Selskap (NFS) Vårmøte der tema var: Legemiddelinteraksjoner fra teori til klinikk. Møtet ble avholdt 12. mai 04 kl Ca deltakere. C. Høstmøter. Årets Høstmøte med Poulssonforelesningen ble holdt på Rikshospitalet torsdag 28. og fredag 29. oktober 04. Professor Anthony Pawson, Samuel Lunenfeld Research Institute, Mt. Sinai Hospital, Toronto, ble tildelt Poulssonmedaljen og holdt forelesningen: "Modular protein interactions control signal transduction". 5

6 Møtet hadde tema: Signalling, Mechanisms, Oncology, Cardiology, Neurology, Diabetes, Osteoporosis, Toxicology, med sesjoner innenfor disse områder og var et bredt samarrangement med: Norsk Cardiologisk Selskap, Rikshospitalets universitetsklinikk, Bioteknologisenteret, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Forsvarets forskningsinstitutt, Senter for hjertesviktforskning, Senter for cellulære stressresponser og tematisk område for cellulær signalering, Farmakologisk institutt og Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det var nedlagt et betydelig arbeid fra program- og arrangementskomite i forberedelsene til møtet som belyste cellulære signalmekanismer fra basalforskning til klinikk og på tvers av kliniske og toksikologiske disipliner. Møtet var åpent og uten deltakeravgift og samlet på det meste ca 250 tilhørere. Møtet ble åpnet av Rikshospitalets strategidirektør Stein Vaaler. Seksjon for toksikologi holdt sammen med Veterinærinstituttet (VI) og Norges veterinærhøgskole (NVH): Symposium om miljøtoksikologisk forskning oktober, (86 deltakere.) Med tema: Possible effects of Persistent Organic Pollutants (POPs) on wildlife; marine mammals, birds, fish. Results from field, semifield and experimental studies. Bakgrunn for møtet: Editor - in- Chief, Sam Kacew, i tidsskriftet Journal of Toxicology and Environmental Health (T&F) har ved gjentatte anledninger invitert miljøtoksikologisk miljø ved Janneche Utne Skåre, VI/NVH, til å arrangere et symposium i Norge for å belyse norsk miljøtoksikologisk forskning. VI/NVH sammen med NSFT påtok seg arrangementet som en flott mulighet til profilering av ulike miljø og FoU aktivitet i Norge samt til nasjonalt nettverksbygging. Alle foredragsholderne skal presentere et manus som så vil bli publisert i et tema-nummer av tidsskriftet: Special Issue on Environmental Toxicological Research Activities in Norway Andre arrangementer. Sopptur ble arrangert av seksjon for toksikologi, med tidligere leder av Norsk soppforening Oliver Smith, 14. september. Ca. 25 deltok på turen som gikk av stabelen på Gjelleråsen med tema giftige sopper. Fredrik Størmer fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt holdt kåseri underveis om en del av de viktige typer giftsopp som finnes i Norge. 6

7 6. Websiden og Toksikologen. Stor aktivitet på websiden. Flere henvendelser fra medlemmer i Medlemsbladet "Toksikologen" ble sendt ut til samtlige medlemmer i februar og i september. Den tradisjonelle soppturen ble avholdt med rundt 25 deltagere 5. Registreringsordningen for toksikologer. Det var i 2004 fem søkere til registreringsordningen for toksikologer i Norge. Ordningen har pågått i fire år og er formelt underlagt NSFT og administrert gjennom en nasjonal godkjenningskomité. Denne består av: Erik Søderlund, Oslo, FHI, humantox (leder) Marit Låg, Oslo, FHI, humantox Åse Krøkje, Tr.heim, NTNU, human- og økotox Anna Mehl, Ås, Mattilsynet, humantox Johnny Kvernstuen, Vestfold, Jotun (industri), human og økotox Ketil Hylland, Oslo, NIVA/UiO, økotox Hubert Dirven, Oslo, Amersham (industri), humantox Steinar Øvrebø, Oslo, UiO/STAMI humantox Espen Mariussen, Oslo, NILU Stillingsannonser. Det er åpnet for å legge inn linker til stillingsannonser på vår hjemmeside. E-post til medlemmene vil bli sendt ut når siden oppdateres. I 2004 ble det lagt ut 2 stillingsannonser. 7. Medlemsregister/medlemstall. Medlemsregisteret er tilgjengelig for NSFTs medlemmer via selskapets hjemmeside. Adgang til registeret skjer etter tildeling av passord og brukernavn utgitt av selskapets sekretær. Et oppdatert register er vesentlig for styrets kontakt med medlemsmassen, og medlemmene er derfor oppfordret til å oppgradere informasjonen i registeret ved endring i adresse, e-post og lignende. En del medlemmer har ikke oppdatert slik informasjon, noe som resulterer i vansker med kommunikasjon og beskjeder fra styret og seksjoner, samt innkreving av medlemskontingenter. Mot slutten av inneværende periode måtte medlemsregisteret avstenges for all ekstern tilgang pga behov for oppgradering av sikkerheten. Det arbeides med å sikre dataene i medlemsdatabasen. 7 Medlemmene vil snart få tilgang til å endre flere data under sin side med

8 personlige opplysninger. Det skal også bli mulighet å selv kunne gå inn i registeret og se om medlemskontingenten er betalt. I medlemsregisteret har vi i dag 520 registreringer. Ved utsendelse av e-post mottar 458 personer meldingene. Individuelle medlemmer: Seksjon for Toksikologi har 215 medlemmer Seksjon for Klinisk farmakologi har 135 medlemmer I tillegg: Begge har 89 medlemmer Totalt 81 stykker har ikke oppgitt seksjonstilhørighet Kollektive medlem: Vi har 20 firma som støttemedlemmer. Det var 28 søknader om medlemskap til NSFT i 2004, samtlige ble tatt opp som medlemmer. Per 31. desember 2004 har 316 individuelle medlemmer betalt, 204 individuelle medlemmer har ikke betalt. Selskapets økonomi oppfattes som tilfredsstillende. Styret for 2004 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet. Oslo, januar 2005 Øyvind Melien Ane Gedde-Dahl Harald Thidemann Johansen Birgitte Paulsen Atle Skattebøl Per Trygve Normann Per Wiik Johansen 8. Økonomi. 8

9 Forslag til referat fra NSFTs generalforsamling 29. januar- 05, kl. 09:45 Rundt 25 medlemmer var til stede på møtet Referent: Birgitte Paulsen Sted for møtet: NSFTs Vintermøte 2005, Radisson SAS Resort Beito NSFTs lover: Om%20NSFT/nsftlover.htm Dagsorden: 1. Konstituering. Valg av ordstyrer og referent. Godkjenning av dagsorden. 2. Årsberetning for Gjennomgang ved sekretær Birgitte Paulsen. 3. NSFTs regnskap for 2004 og budsjett for Gjennomgang ved kasserer Ane Gedde-Dahl. 4. Medlemskontingent. 5. Valg. Valgkomiteen legger frem sin innstilling. Sak 1: Ordstyrer: Stein Bergan, referent: Birgitte Paulsen. Dagsorden ble godkjent. Sak 2: Årsberetningen for 2004 ble gjennomgått. Årsberetningen finner du på rsmote/2004/årsberetning_2004.htm. Kommentarer til årsberetningen: Styret må gå igjennom og slette ikke betalende medlemmer. I NSFTs 9 lover står det følgende: Medlemmer som ikke har betalt kontingent på to år, mister medlemskapet uten nærmere varsel tre måneder etter utløpet av det andre året. Problemet med sletting av ikke betalende medlemmer er at flere betaler annethvert år. Det at medlemmer ikke betaler er også det at noen av medlemmene flytter uten å endre adressen i medlemsregisteret. For de medlemmer adressene ikke er oppdatert for, ble det foreslått at kontaktpersonene i storbyene kan få i oppgave å lokalisere disse. Sekretæren skal lage lister over medlemmer i universitetsbyene hvor NSFT har kontaktpersoner. Ansvar: Birgitte Paulsen Generell kommentar fra lederen: I 2005 har det vært noen endringer ved arrangeringer av møter, da flere av de større møtene har blitt holdt i samarbeid med andre organisasjoner og selskaper. Dette har vært svært vellykket. Sak 3: Regnskapet for 2004 ble gjennomgått. Overskuddet på kroner for 2004 er ikke helt reelt da flere av medlemmene har betalt dobbel medlemskontingent. Grunnen til dette er at det ble sendt ut en purring i høst som førte til at flere av medlemmene som allerede hadde betalt kontingenten betalte nok en gang. Medlemmene dette gjelder vil ikke motta noen medlemskontingent for Flere av deltakerne til

10 Vintermøtet har også betalt påmeldingsavgiften før jul. Det ble også gitt mye i støtte til årets høstmøte med Poulssonmedaljeutdelingen og NSFT hadde utgifter på kun noen tusen kroner. God støtte fra industrien til dette møtet kan også skyldes liten støtte til årets Vintermøte. Vedrørende økt påmeldingsavgift til Vintermøtet: I 2004 var det nesten kroner i underskudd etter vintermøtet. Det ble derfor vedtatt at påmeldingsavgiften skulle økes. I tillegg er det lagt på et straffegebyr på 250 kroner ved for sen innbetaling. Kommentarer til regnskapet: Siden det mangler 200 betalende medlemmer vil dette utgjøre kroner i kassa. Noe som kunne blitt benyttet som stipender til medlemmene NSFT må jobbe med å få mer midler fra industrien. Atle lover å jobbe mer med dette i Ansvar: Atle Skattebøl Det ble foreslått å la industrien få arealområder ved større møter, men dette er noe NSFT ikke ønsker. Forslag til budsjett for 2005 ble lagt frem, kommentarer: Generalforsamlingen er positiv til bruk av midler til stipender. Vedrørende ViM ble det kommentert at studentene får tilbakemeldingen om stipendet er innvilget for sent. Styret har forsøkt å fremskynde møtet mht. påmelding til møtet og 10 søknad om stipend, men dette er vanskelig å få til. Ved den første påmeldingsfristen styret satte (3. des. 2004) var det svært få påmeldte. Styret måtte derfor sende ut en melding om utsettelse av påmelding etc. Påmeldingsavgiften til ViM-06 vil være 750 kroner for ordinære deltakere (lavere for studenter). NSFT kan holde en så pass lav påmeldingsavgift pga stor frivillig innsats fra styremedlemmene. Vintermøtet blir ikke finansiert. Det er ikke ønskelig å øke denne påmeldingsavgiften for ordinære medlemmer for å dekke stipender til studenter. NSFT er en faglig forening og skal ikke sitte med store overskudd, men kun gå i balanse. NSFT har for øvrig gått i underskudd flere år på rad så styret syntes at det er godt å endelig kunne legge frem et regnskap med positivt driftsresultat. Budsjettet ble godkjent. Sak 4. Det er ikke sendt inn forslag til endringer til medlemskontingenten. Kontingentene holdes derfor på 250 kroner for ordinære medlemmer, 50 kroner for mastergrads- og bachelorstudenter og 2500 kroner for bedrifter som er støttemedlemmer.

11 Sak 5. Valgkomiteen v/ Jan Schjøtt la frem sine innstillinger. Generalforsamlingen velger formann, sekretær, kasserer, ett styremedlem, tre vararepresentanter og revisor. Generalforsamlingen velger en valgkomité på tre personer som kommer med forslag til kandidater til styret. NSFT-styret: Formann Øyvind Melien går ut Ny formann, se nedenfor Kasserer Ane Gedde-Dahl gjenvalgt for perioden Sekretær Birgitte Pauslen ikke på valg ( ) Styremedlem Harald T Johansen ikke på valg ( ) Forslag til ny formann i NSFT: Ketil Hylland, Niva/UiO toksikolog. Det ble orientert om at Ketil vil være borte i 6 mnd fra høsten På bakgrunn av dette ble det forespurt om valgkomiteen hadde flere kandidater, men det hadde de ikke. Siden de andre styremedlemmene har sittet flere år i styret og har erfaring og så lenge styret er inneforstått og godtar valget støttet general-forsamlingen dette. Det var også ønskelig at den nye formannen kom fra toksikologimiljøet da det nå i flere år har vært formenn fra farmakologisiden i foreningen. Generalforsamlingen valgte Ketil Hylland som ny formann i NSFT. Vara styremedlemmer Berit Muan - gjenvalgt for perioden Thrina Loennechen ikke på valg ( ) Birgitte Lindemann går ut Ny vara: Jannike Andersen, toksikolog, ble valgt av gen.forsamlingen Valgkomite Jan Schjøtt ett år til Elisabeth Mona 2004 til 2006 Birgitte Lindemann 2005 til 2007 Representanter fra seksjonsstyrene er Per Wiik Johansen og Steinar Øvrebø. Representant fra bedriftene er Atle Skattebøl. 11

12 NSFTs hovedstyre 2005 Leder Ketil Hylland NIVA/Universitetet i Oslo Telefon: Kasserer Ane Gedde-Dahl Høgskolen i Oslo Telefon: Sekretær Birgitte Paulsen Mattilsynet Telefon: Varamedlemmer Berit Muan Avdeling for giftinformasjon Telefon: Jannike Mørch Andersen Folkehelseinstituttet Telefon: Representant for bedriftsmedlemmer Atle Skattebøl MSD Norway AS Telefon: Styremedlem Harald Thidemann Johansen Farmasøytisk institutt Telefon: Styremedlem - Leder for farmakologiseksjonen Per Wiik Johansen Rikshospitalet Telefon: Styremedlem - Leder for toksikologiseksjonen Steinar Øvrebø STAMI/Universitet i Oslo Telefon: Ny leder Ketil Hylland 12

13 Referat fra årsmøte i toksikologisk seksjon av NSFT Godkjenning av innkalling og dagsorden: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer: Per Trygve Normann Referent: Åshild K Andreassen 3. Årsberetning for 2004: Gjennomgang av Per Trygve Normann Biohazards: forslag til program for NSFT vintermøtet Viktig for det nye styret å få fram programforslag tidlig (før sommerferien). Nettsidene: Birgitte Paulsen jobber med å sikre medlemsregisteret. Foreløpig er tilgangen til medlemsregisteret stengt. Videreutdanning for toksikologer BIO4530 har vært avholdt for 2. år på rad. EU godkjenning av toksikologer: Ny komité (se Årsmelding NSFT). Ordningen bør evalueres. Det ble fremholdt at denne type godkjenning er viktigst for de som jobber med internasjonale utredninger, mens den nasjonale betydningen av den bør evalueres. Det må sendes varsel i god tid til alle som må søke om fornying av godkjenningen. Reregistrering vil bli vurdert av komitéen. Årsmeldingen ble godkjent. 4. Økonomi: Toksikologiforeningens konto. PR var 13625,29. Det ble delt ut student stipend til 9 studenter (9x 1000,- kr), 1 stipend til Toksikolog journalist (1500,- kr) Rest 3000,- kr. Regnskapet godkjent uten kommentarer. EU godkjenning av toksikologer: Beholdning 39848,10 kr pr Regnskapet er godkjent uten kommentarer. Diskusjon angående økonomisk overskudd fra registrering av EU toksikologer: Det ble foreslått å bruke dette overskuddet til å etablere et utdanningsstipend for studenter som ønsker å delta på NSFT vintermøtet. Alternativt ble det foreslått å etablere et fond med disse midlene og jobbe for å få sponsormidler fra industrien som bidrag til dette fondet. Ingen vedtak. 5. Forslag til vedtektsendring fra Birgitte Paulsen: I vedtektene til Toksikolgiseksjonen står det: 13 6 Toksikologen skal ha minst 4 redaksjonsmedlemmer. Redaksjonsmedlemmene bør fortrinnsvis sitte i to år før gjenvalg. Toksikologen bør komme ut to ganger per semester. Foreningens vedtekter og referat fra seksjonens møter skal alltid stå i Toksikologen. Jeg syntes at dette med referat fra seksjonens møter skal alltid stå i

14 Toksikologen, bør endres til noe ala oppsummering fra styremøter i seksjonen skal alltid stå i Toksikologen. Det ble presisert at vedtektene skal gjengis i toksikologen. Birgitte sitt forslag ble vedtatt med modifikasjon Foreningens vedtekter og aktivitet i styret skal gjengis i Toksikologen ble vedtatt. 6. Valg av nytt styre: Magne Refsnes legger fra valgkomiéens forslag til nytt styre: Nytt styre: Steinar Øvrebø, STAMI, Oslo, prof. II Biologisk inst. UiO; Leder Oddvar Myhre, Nycomed, Oslo; gjenvalgt Vibeke Thrane, Giftinformasjonssentralen, Oslo; gjenvalgt Knut Erik Tollefsen, NIVA, Oslo; ikke på valg Anna Mehl, Mattilsynet, (Regionkonotr for Oslo, Akershus og Østfold), Ås; ikke på valg Åshild K Andreassen, Divisjon for Miljømedisin, Folkehelseinstituttet, Oslo; ikke på valg Julie Tesdahl Håland, hovedfagstudent i toksikologi/ Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet, UiO; ikke på valg Varamedlemmer: Edgar Rivedal, Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo; ikke på valg Åse Krøkje, NTNU, Trondheim, ikke på valg Anders Goksøyr, Biosense/UiB, Bergen; ikke på valg Hege Stubberud, Jordforsk, Ås; ny Kommentar: Per Trygve Normann gikk av som leder. Valgkomitéens forslag ble vedtatt. Valg av ny redaksjon til toksikologen: Siri Helland Hansen, Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet; sitter til sommeren Elisabeth Mona, Oslo; ikke på valg Jørgen Stenersen, Prof. I Biologisk inst. UiO, Oslo; ikke på valg Marius Gudbrandsen, hovedfagstudent i toksikologi, UiO; ikke på valg Vibekke Ansteinsson, hovedfagstudent i toksikologi, UiO/Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet; ny fra sommeren Solveig Åmodt, hovedfagstudent i toksikologi, UiO; ny Heidi Uppstad, hovedfagstudent i toksikologi, UiO/STAMI, Oslo;ny 14

15 Styret i toksikologiseksjonen 2005 Toksikologen 1/05 Leder Steinar Øverbø STAMI/Universitet i Oslo Telefon: Styremedlemmer Vibeke Thrane Avdeling for giftinformasjon Telefon: Oddvar Myhre Nycomed Telefon: Varamedlemmer Edgar Rivedal Radiumhospitalet Telefon: Åse Krøkje NTNU Telefon: Hege Stubberud Jordforsk Telefon: Knut Erik Tollefsen NIVA Telefon: Anna Mehl Mattilsynet Telefon: Åshild Andreassen Folkehelseinstituttet Telefon: Julie Tesdahl Håland Folkehelseinstituttet Telefon: Ny leder Steinar Øvrebø 15

16 Årsberetning 2004 Seksjon for klinisk farmakologi Det følgende er styrets beretning om aktiviteter fra forrige periode 31. januar januar Årsberetningen legges frem for godkjenning på Årsmøte i seksjon for klinisk farmakologi på Farmakologisk Vintermøte på Beito lørdag 29. januar Styret har hatt følgende sammensetning: Formann: Per Wiik Johansen Økonomiansvarlig: Karen Marie Ulshagen Sekretær: Thor Hilberg Styremedlem: Trude Giverhaug Representant for seksjonen i foreningens styre har vært Per Wiik Johansen Styret har avholdt møter og hatt løpende kontakt via telefon og e- mail, spesielt i forbindelse med planleggingen av Vårmøtet Seksjonen har i 2004 hatt 129 medlemmer. 91 av disse er i tillegg medlem av Seksjon for toksikologi (data per sept. 2004). 1. Norsk Selskap for farmakologi og toksikologi s (NSFT) Vårmøte 2004 Seksjonen har sammen med Norsk Farmaceutisk Selskap (NFS) vært ansvarlig for Vårmøte som ble avholdt kl i auditorium 13, Preklinisk bygg, Gaustad der tema var: 16 LEGEMIDDELINTERAKSJONER fra teori til klinikk Møteleder var Ane Gedde-Dahl, Høgskolen i Oslo, og følgende foredrag ble holdt: Olav Spigset, St. Olavs Hospital, Trondheim Legemiddelinteraksjoner en innføring! Ulrik Malt, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Interaksjoner: eksempler på praktiske problemer i klinisk psykofarmakologi Espen Molden, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo "Farmakokinetisk interaksjonsproblematikk" Øyvind Melien, Avd. for klinisk farmakologi, Rikshospitalet, Oslo Genetisk variasjon i drug targets, betydning for legemiddeleffekter Seline Knüttel-Gustavsen, Statens legemiddelverk (SLV) "Krav til interaksjonsdokumentasjon i vurderingen av MT (markedsføringstillatelse)" Jo Klaveness, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Enantiomere former og legemiddelinteraksjoner Berit Smestad Paulsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Naturlegemidler og interaksjonsproblematikk

17 Hanne Stenberg Nilsen, Seniorrådgiver, RELIS Sør Legemiddelinteraksjoner: Det går som regel bra...eller? Olav Spigset, St. Olavs Hospital, Trondheim Avsluttende kommentarer/oppsummering! Erfaringen med å samorganisere dette møtet med NFS var udelt positiv. Møtet markedsføres bedre og bredere, og man når således ut til flere fagpersoner og et bredere publikum, og får i tillegg flere å fordele oppgavene på i organiseringsfasen. Vi må si oss meget godt fornøyd med dette Vårmøtet som samlet ca fremmøtte (nærmest fullsatt Aud. 13, Preklinisk bygg, Gaustad). Faglig sett ble interaksjonsfeltet bredt dekket med innslag som omhandlet alt fra regulatoriske forhold, praktisk håndtering av interaksjoner via farmakogenetiske og kjemiske betraktninger til naturlegemidlers innvirkning og betydning på dette feltet. Med utgangspunkt i denne suksessen vil vi også ved senere anledninger vurdere å samorganisere slike møter med aktuelle foreninger/samarbeidspartnere. 2. NSFT Vintermøte Seksjonsstyret har gjennom sin representant i programkomiteen (Per Wiik Johansen) deltatt i utformingen av programmet til Vintermøtet 2005, og står bl.a. ansvarlig for Symposiet som omhandler Osteoporose på Vintermøtet 2005 og Kveldsnytt om Kropp, kultur og doping. På Vintermøtet holdes bl.a. flere symposier innen klinisk farmakologi i løpet av de 3 dagene det varer. Dette er ment å bidra til å øke interessen blant klinikere innen ulike spesialiteter for vårt farmakologiske vintermøte. Symposier for årets Vintermøte omhandler temaer som Lavdosert ASA betraktninger rundt reseptfrihet, interaksjoner og bivirkninger, Membrantransportere, Osteoporose, Farmakogenomikk ved antidepressiva og Farmakologi ved hypertensjon etc. 3. Regnskap 2004, Seksjon for klinisk farmakologi Regnskapet for seksjonen har i 2004 vært håndtert sammen med regnskapet for selskapet som helhet. Det vises derfor til NSFT for et formelt regnskap. Utgifter til mat (lunch, kaffe etc) under Vårmøtet 2004 ble dekket av Norsk Farmaceutisk Selskap (NFS). Utgifter som kan henføres til Seksjon for klinisk farmakologi i 2004 er som følger: 17

18 Kontingent IUPHAR, EPHAR kr 6.134,94 Vårmøte kr 3.738,00 Høstmøte kr 0 Div kr 0 Sum Seksjon for klinisk farmakologi kr 9.872,94 4. Andre aktiviteter Styret har i 2005 ansvaret for Høstmøtet i klinisk farmakologi. Det er foreløpig ingen aktuelle temata som er i søkelyset og innspill mottas gjerne. Om vi påny velger å samorganisere dette møtet med en annen aktuell forening er usikkert, men basert på suksessen med fjorårets Vårmøte kan det meget vel tenkes at dette forsøkes på nytt. Arbeidet med høstmøtet vil påbegynnes og følges opp videre utover vinteren/våren Styret for 2004 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet. Per Wiik Johansen Thor Hilberg Karen Marie Ulshagen Trude Giverhaug Referat fra årsmøte i seksjon for klinisk farmakologi Årsmøtet ble avholdt på Radisson SAS Resort Beito, lørdag 29. januar 2005 kl 9:00-9: personer møtte. 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent 1. Valg av ordstyrer og referent og person til å undertegne referat Per Wiik Johansen ble valgt til ordstyrer, Karen Ulshagen til referent og Gaut Gadeholt til å undertegne referatet. 2. Årsberetning 2004 Formannen leste opp årsberetningen. Årsmøtet takket for beretningen. 3. Godkjenning av budsjett for seksjon for klinisk farmakologi Forslaget til budsjett for seksjonen for år 2005 ble godkjent. 4. Valg av styre Valgkomiteen har bestått av Stein Bergan og Egil Bodd. Trude Giverhaug og Karen Ulshagen var på valg, Per Wiik Johansen og Tor Hilberg var ikke på valg. Trude Giverhaug og Karen Ulshagen ble gjenvalgt ved akklamasjon. 5. Oppnevning av valgkomité Stein Bergan og Egil Bodd ble oppnevnt til valgkomité. 18

19 6. Eventuelt Årsmøtet ba styret ta opp hvordan Seksjon for klinisk farmakologi bedre kan profileres som faglig premissleverandør i legemiddelsaker. Spørsmålet bør diskuteres både i seksjonens styre og i NSFTs hovedstyre. Konsekvensene av legemiddelmeldingen er et tema det kan være aktuelt for seksjonen å uttale seg om. Toksikologen 1/ Gaut Gadeholt Karen Marie Ulshagen 19

20 Vintermøtet på Beito, januar 2005 Av Solveig Aamodt Torsdag 27. januar ankom opp mot 200 deltakere Beitostølen høyfjellshotell. Det var igjen klart for NSFTs tradisjon Vintermøtet. Møtet ble åpnet av avtroppende NSFT-leder Øyvind Melien, som ønsket oss velkommen med å konstatere at det aldri før har vært så mange påmeldte til et vintermøte. Han ønsket spesielt sine danske farmakologikolleger velkommen, og håpet at vintermøtet kunne være starten på et nordisk farmakologisk samarbeid. Høstens NSFT-aktivitet ble oppsummert, og sekretær Birgitte Paulsen og kasserer Ane Gedde- Dahl ble spesielt berømmet for sine innsatser. Felles åpningssesjon Per Trygve Normann åpnet deretter Vintermøtets felles åpningssesjon "Legemidler og personlige pleieprodukter i miljøet". Før han slapp til første foredragsholder, Steinar Madsen fra Statens legemiddelverk, framhevet også Normann sin begeistring over de mange, og varierte, deltakerne. Han påpekte at det i år var 30 studenter tilstede, noen som er mye i forhold til på tidligere møter, og at 11 av deltakerne var utlendinger. Italia, Danmark, Sverige, Tyskland, Belgia og England hadde representanter på Beito. 20 Forlokkende forhold i bakken rett utenfor hotellet. Madsen åpnet så den faglige delen av møtet med å gi en liten oppsummering av legemidlenes historie, fra salvarsan, arsenholdig middel brukt bl.a. mot syfilis tidlig på 1900-tallet, til dagens mangfold av remedier. De påfølgende foredragene, av Espen Mariussen fra NILU, Knut Erik Tollefsen fra NIVA og D.G.J. Larsson fra Universitetet i Göteborg, fokuserte mer på miljøeffekter av legemidler og personlige pleieprodukter. Som Larsson oppsummerte, er de en økologisk risiko nettopp fordi de er utviklet til å være potente, skal kunne motstå nedbrytning og de brukes hyppig. Som konkret eksempel på problematikken trakk bl.a. Mariussen fram diklofenac-hendelsen i India: Den anti-inflammatoriske non-steroidale medisinen har blitt brukt for å lindre smerter og inflammasjoner hos kveg i India. Gribber er som kjent glade i døde dyr, og har fått i seg diklofenac fra kadavre. I løpet av de ti siste årene har det vært en brutal nedgang av gribbepopulasjonen, og det er

21 tydelig at diklofenac står bak massedøden. Etter åpningssesjonen gikk farmakologer og toksikologer hvert til sitt, til hver sine symposier. Helge Waal ("Jeg bli også kalt Mr. Metanol") fra UiO holdt foredrag under toksikologenes symposium om rusmiddelavhengighet. Kveldsnytt: Citius, altius, fortius! Etter den første dagens dont samlet en del av deltakerne seg i hotellets konferanseavdeling for å høre på Bjørn Barlands "kveldsnytt": Kropp, kultur og doping. Barland, som er fra Norges idrettshøyskole, har førstehånds erfaring fra doping- og kroppsbyggermiljøet "jeg jobba for en slik kar (kroppsbygger, red.anm.) og smurte babyolje på'n før oppvisning" og kom med mange velformulerte, til tider veldig tragikomiske, betraktninger om det han har sett og opplevd. "Har dere vært på kroppsbyggerkonkurranse?" spurte han forsamlinga før han viste en filmsnutt av en mildt sagt kraftig hr. Schwarzenegger som bugnet med de sprengeferdige musklene sine på en scene. "Dit bør dere ta en tur, dere som er opptatt av farmakologi. Eller gift. Der fins det, i rikt monn!" Det virker som Barland har brukt mye tid på å prøve å forstå tankegangen til dopingavhengige. "Den moderne askesen", konstaterte han, "er lidelsen før nytelsen." Dopere lever iflg. Barland etter manus og de bruker ekstreme virkemidler for å kunne bli hva de vil for alle kan jo bli hva de vil, om det nå er kjempesvære eller verdensmestere i sprint. Doping er en helt logisk konsekvens av toppidrett, mener Barland, av den olympiske ånden: citius, altius, fortius fortere, høyere, sterkere! Det var et interessant og underholdende "kveldsnytt", som minte ihvertfall undertegnede på hvor mange faktiske og virkelige områder av menneskers psyke og liv toksikologi og farmakologi grenser opp mot noe man lett glemmer hvis man fordyper seg i den teoretiske virkningsmekanismen til f.eks. et dopingmiddel. Mange møtte opp, noen med vinglass i hånd etter middagen, for å lytte til Bjørn Barstad på torsdagskvelden. 21

22 Symposier i løpet av helga: Toksikologi: Rusmiddelavhengighet, Algetoksiner og Hormone disrupting agents. Farmakologi: Bør lavdose ASA blir reseptfritt og Membrane transporters: Biology, pharmacology and disease I tillegg var det et felles symposium foruten åpningssesjonen: Diagnostic imaging: Current and future perspectives, holdt av representanter for GE Healthcare. Innimellom symposiene var det også en rekke inviterte foredrag, frie foredrag, postersesjoner og selvfølgelig skiturer og barhygge! Vintermøtet: Prisen for beste poster Av Solveig Aamodt Med 10 postere i basal farmakologi, 9 i klinisk farmakologi og 23 i toksikologi sier det seg selv at konkurransen var beinhard og avgjørelsene vanskelige for posterkomitéene. Komitémedlemmene hadde allikevel klart å komme til enighet før festmiddagen, der vinnerne ble kunngjort. Vinnere i basal farmakologi: Stian Brekke, Camilla Rønning, Christina Värn, Vigdis Aas, G. Hege Thoresen og Rigmor Solberg. Tittel: Moxonidine exhibits direct effects on human skeletal muscle cells. Stian Brekke er farmasistudent ved UiO. Vinnere i klinisk farmakologi: H.S. Blix, K.K. Viktil, Å. Reikvam, T. Moger, B.J. Hjemaas, E. Walseth, P. Pretsch og T.F. Vraalsen. Tittel: The majority of hospitalised patients have drug related problems: result from a prospective study in general hospitals. Hege Salvesen Blix er ved Lovisenberg sykehusapotek. Vinner i toksikologi: Ingeborg Rønning, Silje Røysland og Ketil Hylland. Tittel: Effekter av miljøgifter på sirkulerende celler hos pigghuder. Ingeborg Rønning er mastergradsstudent ved UiO. Toksikologi-abstractet er å finne i denne utgaven av Toksikologen. Ingeborg Rønning stakk av med både posterpris og gratis øl. 22

23 Toksikologipostersesjonen varte og rakk grunnet de mange posterpresenterende. Underveis i sesjonen utlovte derfor Henrik Huitfeldt, som ledet det hele, en øl til den som klarte å presentere sin poster på den mest effektive måten. (Premien var forutsatt at baren fortsatt var åpen når sesjonen var ferdig...) Det ble uavgjort; Tina Søfteland (UiB) og Ingeborg Rønning fikk begge nyte en øl på Huitfeldts regning. Toksikologen 1/05 Tina Søfteland ble berømmet for presentasjonen av posteren "Proteomic analysis of liver from ethynylestradiol (EE2) exposed common carp (Cyprinus carpio)". 23

24 Toksikologen 1/05 Av Solveig Aamodt Ville: Her har det vært både morsomt og lærerrikt. Bra for både kropp og sinn! Kommer dere tilbake neste år? Mitsuko: (ler) hvis vi kan vinne posterprisen! Vintermøtets siste programpost før hjemreise på søndag, var inntak av en tre retters festmiddag med dertil egnet vin. For mange av deltakerne fortsatte festen nede i hotellets bar utover kvelden. De fleste danner seg nok mange inntrykk etter ei vintermøtelanghelg, og Toksikologens utsending forsøkte å samle inn noen av disse inntrykkene. Ellen Morrison, Mattilsynet, nasjonalt senter for planter og vegetabiler Vintermøtet: Stemningsrapport fra baren, lørdag kveld. Hva synes du om foredragene? GE Healthcare-symposiet var interessant, det samme var åpningssymposiet ( Legemidler og personlige pleieprodukter i miljøet, red. anm.). Foredragsprogrammet var kanskje litt ambisiøst, hva med med færre foredrag og flere diskusjonspauser? Har du fått tid til å gå på ski? Ja, masse! 3,5 mil til sammen! Mitsuko Komada og Ville Sipinen, hovedfagsstudenter ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt/UiO Hva synes dere om foredragene? Begge: Mange foredrag har vært bra, noen har ikke vært så bra Ville: Helge Waal sitt foredrag var bra, det samme var Thor Willy Ruud Hansen sitt både morsomt og innholdsmessig bra! Har dere gått noe på ski? Begge: Ja. Renate Halsrud, Svein Rømma, Irene Kariolussen og Maria Jensen, studenter ved NTNU 24

25 Hva synes dere om foredragene? Det har vært mange bra foredrag, særlig mye bra om endokrinforstyrrende kjemikalier. Toksikologipostersesjonen var litt vel lang det burde ha vært drikkepause! Har dere gått noe på ski? Irene: Ja, og nesten ødelagt halebeinet i skiheisen! Hvordan er det å være her som NTNU-studenter? Det er litt kronglete å komme seg hit fra Trondheim. Det hadde vært fint med et møte for eksempel på Oppdal men kokkene fra Beito kan gjerne være med! Steinar Øvrebø, professor ved STAMI/UiO Hva synes du om foredragene? Det har vært mange gode foredrag. Jeg har fått med meg litt forskjellig - plukket både her og der, kan du si. Har du gått noe på ski? Ja, alle tre dagene! Kommer du tilbake neste år? Tja, jeg blir vel nødt til det, hehe! Silje Røysland, mastergradsstudent ved NIVA/UiO Hva synes du om foredragene? Jeg likte foredraget til Henrik Huitfeldt om norsk oppdrettslaks godt. For øvrig synes jeg at Rainbow (bandet i baren, red.anm.) er særs bra! Har du gått noe på ski? Jeg har stått litt på snowboard. Og i dag vant jeg i Risk over alle andre! 25

26 En liten oppsummering av Vintermøte-stemninga i form av noen bilder: Toksikologen 1/05 På fredag var det toksikologisymposium om marine algegifter. Øverst: Bente Edvardsen (NIVA). Underst: Henrik Huitfeldt (UiO) inspirerte til en heftig diskusjon med sitt foredrag om mulige helseeffekter ved spising av norsk oppdrettslaks. Skiføret var bra både på fredag og lørdag, og fornuftig nok startet programmet godt utpå dagen begge dagene. Her strekkes det på skiene før foredragene. Til høyre: Diskusjoner og sosialisering fortsatte nede i baren etter dagens program var over. Øverst: Avtroppende leder sammen med danske farmakologer som tok turen til Beito, underst: UiOstudenter slapper av mens diskusjonen bokstavlig talt går over hodene på dem! 26

27 Hvem var denne Paracelsus? Av Jørgen Stenersen. Dosen alene bestemmer at en ting ikke er en gift Paracelsus ( ) var definitivt ikke en gresk munk fra antikken. Mange andre fantasifulle forslag som Paracelsus sikkert selv hadde likt, er blitt foreslått ved eksamen i BIO4500 (Generell toksikologi ved Biologsk institutt, UiO). Siden mye av hans lære fortsatt er pensum, følger en kort forklaring på hvem denne mannen var, og hvorfor vi kan regne ham til en av toksikologiens grunnleggere. Gå gjerne inn på våre nettsider, 3-staff/internet/html/sone021.html, der han også er kort omtalt. Kildene for det følgende er en artikkel av Deichmann et al. (1986) og et kapittel i en bok av Paul Strathern (2000). Karl Sudhoff ( ) har også samlet og skrevet mye om ham, og det er lett å finne annet stoff i bøker, artikler og på Internett. Hans egentlige navn var Philippus Theophrastus Aureolus von Hohenheim. Kanskje slike navn var vanlige og ikke imponerende i de dagers Europa. Iallfall tok den forfengelige og selvstendige legen og sjarlatanen navnet Paracelsus. Navneskiftet er paradoksalt ettersom han holdt sine forelesninger på sveitsertysk og protesterte høylytt og teatralsk mot de gamle klassikernes autoritet. Han hadde lite positivt å si om oldtidens leger. Paracelsus 27

28 betyr ifølge Strathern noe sånt som større enn Celsus. Deichmann et al. angir imidlertid at Paracelsus er en oversettelse til gresk-romersk av familienavnet Hohenheim og betyr nær himmelen. Cornelius Celsus var en romersk lege og filosof som levde det første hundreåret etter vår tidsregning. Han var ikke spesielt dyktig, men oppskrytt, og svært aktuell på Paracelsus tid. Unge von Hohenheim mente det ikke skulle mye til for å være bedre enn ham, og det hadde han sannelig rett i. Celsus bok De Medicinae var nyutgitt i Florence i 1478, altså en tid før Paracelsus var født. Boka inneholder masse vrøvl, som for eksempel at honning er et utmerket desinfeksjonsmiddel. Et Europa i forandring Paracelsus levde i en tid med store politiske og intellektuelle forandringer i Europa. Columbus første tur til Amerika var i 1492, altså året før Paracelsus ble født. Jorda var ikke flat lenger, men det heliosentriske systemet var ennå ikke lansert. Kopernikus offentliggjorde sin teori et par år etter at Paracelsus var død. Verdenshistoriens største og desidert mest mislykkede forskningsprogram i anvendt forskning, gullmakeriet, var langt fra avsluttet. Paracelsus mente også det var mulig å lage gull, men at dette var bortkastet tid. Det var viktigere å lage gode medikamenter. Vitenskap var en blanding av magi, astrologi og 28 religion, og nye ideer ble sterkt motarbeidet av kirken. Dobbelt bokholderi var imidlertid tatt i bruk, og dette førte til revolusjon i bankvesen og handelsvirksomhet. Framfor alt spredte nye ideer seg raskt takket være boktrykkerkunsten. Fortsatt var middelalderens tro sterk. De lærde mente f. eks. at verden kunne forklares etter det gudegitte 4- tallssystemet arvet fra Aristoteles og videreutviklet oppigjennom middelalderen: fire grunnstoffer: jord - luft - ild - vann; fire kroppsvæsker: blod - slim - gul galle - svart galle; assosiert med fire temperamenter: sangvinsk - flegmatisk - kolerisk - melankolsk og fire organer: hjerte - hjerne - lever - milt; fire ledende himmellegemer: saturn - mars - venus - månen; fire årstider: sommer - høst - vinter - vår; og fire aldre: barn - ung - voksen - gammel. Det meste skulle og måtte bli forklart innenfor denne rammen. Paracelsus godtok sikkert ikke dette uten videre. For eksempel var han overbevist om at det var tre elementer: svovel - kvikksølv - salt, og ikke de aristoteliske fire. Svovel gir flamme og forbrenning, kvikksølv gir sammenheng og flyktighet og salt gir fasthet. Dette systemet stammer fra arabiske tenkere, og Paracelsus hadde snappet det opp kanskje på en av sine reiser til Egypt eller Konstantinopel. For øvrig trodde han på mye annet sludder fra middelalderen og de gamle grekere.

29 Dessuten introduserte han selv mange feilaktige teorier som for eksempel doktrinen om signaturer: Naturens egen visdom var uovertruffen. Det var legens plikt å forstå Naturens eget språk. Gud hadde gitt medisinplanter en signatur, et merke som legen skulle kunne forstå. Deres utseende eller andre karakteristika kunne fortelle legen hvilke sykdom de kunne hjelpe mot. Orkideer hadde knoller som liknet testikler og var følgelig rette medisin for veneriske sykdommer, osv. Likevel må vi si at hans grunntanke at Naturen er den beste læremester, var meget fruktbar. Dersom du klarer å forhindre infeksjon, vil Naturen lege sår av seg selv, mente han. Andre leger brukte remedier som møkk og tørket mose i sårbehandling, og de torturerte pasientene sine med årelating. De drepte stort sett sine pasienter, mens Paracelsus lindret deres lidelser med sitt medikament Laudanum, og ofte kurerte ham dem. Det var metallsalter som var hans viktigste remedier, og hans metode ble kalt iatrokjemi (en retning innen medisinen som hevder at en skulle studere livsprosessene som strenge konsekvenser av kjemiens lover). Han mente at alt liv i virkeligheten var en serie kjemiske prosesser. Kroppen er ikke annet enn et avansert kjemisk laboratorium. Vitenskapelig bidrag Etter europeernes oppdagelse av Amerika spredte den forferdelige sykdommen syfilis seg. Paracelsus berømte ord som alle lærebøker i farmakologi starter med, henger 29 sammen med hans syfiliskur. I 1530 gav han ut en meget god og dekkende beskrivelse av sykdommen der han forklarte hvordan den kunne holdes i sjakk med kvikksølvsalter som måtte tas regelmessig gjennom munnen. Historikerne lurer på om han var den første legen som brukte dette, men sikkert er det at han var den som forstod at dosen måtte være meget nøye kontrollert for ikke å gi alvorlige forgiftninger at det var mulig å finne en dose som ikke forgiftet, men holdt sykdommen i sjakk. Hvor mange pasienter han drepte før han kom til denne erkjennelsen skulle være interessant å vite. Eller var det hans disippel Oporinus som måtte unngjelde som prøvekanin? Kvikksølvmedikamenter ble svært utbredt, og ble faktisk brukt helt fram til 1909 da salvarsan overtok. Man sa: En natt med Venus gir et livslangt samvær med Merkur. Den utbredte bruken av giftige metallsalter vakte selvsagt berettiget motstand, og det er blant argumentene han gav til forsvar for denne bruken vi finner hans viktige ord som lærebøker i farmakologi og toksikologi alltid siterer eller feilsiterer. Ordrett fra et av hans skrifter heter det: Was ist das nit gifft ist- alle ding sind gifft und nichts ohn gifft Allein die doses macht ein ding kein gift ist.

30 Nærbilde av siden med den viktige setningen. Denne litt kronglete og rare setningskonstruksjonen finner vi på side 21, linje 5 i boka Die Dritte Defension som utkom i 1564 på sveitsertysk. Manuskriptet var fra 1538, men utgiveren somlet det bort. En tidligere disippel, Dr. med. Theodor Byrckman fra Köln, kontaktet Keiser Karl V av Tyskland og Kong Ferdinand I av Böhmen og Ungarn for å få dem engasjert i å oppspore manuskriptet, noe som lyktes. Det ble utgitt på forlaget til Theodors far (Arnold Byrckman Verlag, Köln), 23 år etter Paracelsus død. Et eksemplar av denne originalutgaven, og som sitatet ovenfor er hentet fra, er fortsatt å finne i Salzburg museum, Østerrike. Det er flere senere utgaver på høytysk og latin. Hvem som står for den enkle og elegante setningen Dosis sola facit venenum og som er å finne i en latinsk oversettelse av Die Dritte Defension utgitt i Strasbourg 1566, er usikkert. Det er en klar feilsitering som på norsk blir Dosen alene bestemmer giftigheten. Paracelsus opprinnelige setning er også blitt oversatt til latin med Nil sine veneno presertim dosi non servari, som på norsk blir Intet er uten giftvirkning hvis det ikke er administrert i korrekt dose. Dette står faktisk i margen på eksemplaret av boka i Salzburg museum. Den sveitsertyske teksten angitt med fet skrift ovenfor kan imidlertid bedre oversettes til: Hva er det som ikke er gift? Alle ting er gift og ingenting er uten gift. Dosen alene bestemmer at en ting ikke er en gift. Legg merke til at Paracelsus verbaliserer setningen negativt. 30

31 Det er en liten, men viktig forskjell i betydning mellom denne setningen og mange senere oversettelser og siteringer. Paracelsus lærer oss først og fremst om giftige stoffer i små doser, og ikke om ugiftige stoffer i store doser. Det var åpenbart viktig for ham å fastslå at det er en terskelverdi en dose der stoffet her ein ding ikke er giftig. Vi finner setningen selv om en ting kan være en gift, behøver det ikke forårsake forgiftning i Kölnutgaven. Han kjente altså til teorien om en NOAEL, uten ha solid evidens for dette, noe vi ikke alltid har i dag heller. (NOAEL betyr no observed adverse effect level). Det var gift som var viktig for ham siden han brukte svært giftige medikamenter. Hele hans argumentasjon går på muligheten til å bruke giftige stoffer som medikamenter. Flere andre sitater fra Die Dritte Defension går i samme retning. Eksempler: Hvis du trenger en gift (som medikament), og dosen ikke er overveldende, vil den være harmløs ifølge Naturens egne regler. Hvorfor skal en gift bli forkastet? Den som fordømmer en gift kjenner ikke dens sammensetning (!) og videre:... finner du noe avføringsmiddel som ikke er giftig hvis det ordineres når det ikke trengs, og om dosen ikke blir tatt i betraktning? Paracelsus oppdaget altså terskeldoseprinsippet, og det er vel det vi husker ham for i dag. Men han står også bak mange andre medisinske og naturvitenskapelige oppdagelser. Den viktigste var kanskje syfilisbehandling med kvikksølvsalter. Han lanserte mange andre virksomme medikamenter også, for eksempel det opiumsholdige medikamentet Laudanum. Sammensetningen av denne vidundermedisinen hemmeligholdt han imidlertid i mange år. Han forfektet at erfaring og empiri er viktigere enn gamle skrifter. Kloke koner, sigøynere og bødler hadde mye medisinsk kunnskap som i praksis fungerte bedre enn oppskriftene til Galenos og andre av antikkens lærere. Naturen selv er ofte den beste lege. Det nevnes også at han mente det var sykdommen som skulle behandles og ikke den syke. Han bidrog til kirurgien med boka Die Grosse Wunderartzney i 1536 (Den store kirurgboka) som ble meget etterspurt. Paracelsus oppdaget også at inokulater av ekskrementer fra pestbefengte kunne helbrede eller iallfall gjøre friske mennesker mer motstandsdyktige mot pest. Han var blant annet den første som beskrev mange metaller (vismut, antimon, sink, kobolt og metallisk arsen) og var den første som observerte at når jern ble nedbrutt av svovelsyre ble det dannet luft (H 2 ). Men vi gjør feil i å underslå hans astrologi og signaturlære som ikke kommer heldig ut i våre dagers vitenskapelige tenkning. Livsførsel og levnetsløp La oss gi noen interessante enkeltheter fra hans liv, virke og familiebakgrunn. 31

Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 31. januar 2004.

Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 31. januar 2004. Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR IUPHAR EUROTOX IUTOX www.nsft.net ÅRSBERETNING 2004 1. Styrets sammensetning. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

NSFT-nytt JANUAR 2002

NSFT-nytt JANUAR 2002 NSFT-nytt JANUAR 2002 INNHOLD: Fra formannen Årsberetning for NSFT 2001 Årsberetning for Seksjon for toksikologi 2001 Årsberetning for Seksjon for klinisk farmakologi 2001 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Marine næringsmidler: miljøgifter versus omega 3/6 Felles symposium Møteleder: Trond Brattelid (NIFES) BEITOHALLEN

Marine næringsmidler: miljøgifter versus omega 3/6 Felles symposium Møteleder: Trond Brattelid (NIFES) BEITOHALLEN Norsk Selskap for Farmakologi og Torsdag 23. januar 13:0015:00 Lunsj 15:0015:15 Velkommen v/ NSFT s leder Jørn A. Holme Marine næringsmidler: miljøgifter versus omega 3/6 Felles symposium Møteleder: Trond

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 040213 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Tlf.: 55 58 34 79 c/o Kjemisk Institutt, UiB Mobil: 416 52 070 Allégt. 41 Faks: 55 58 94 90 5007 BERGEN E-post: stig.valdersnes@kj.uib.no

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling c/o Kjemisk Institutt, UiB Allégt. 41 5007 BERGEN Tlf: Faks: Internett: E-post: 55 58 34 87 55 58 94 90 www.nks.uib.no nksbergen@nks.uib.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2005 Rådsmøtet ble avholdt i Videnskaps-Akademiets møtelokale fredag 8. april Det startet kl 10.20 og var slutt kl 15.30. Følgende deltok på møtet: Rådsmedlemmer:

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer.

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer. Protokoll fra årsmøte i Lillehammer Ro og Kajakklubb 2017 Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer. Tilstede: Det var 26 fremmøtte inkludert avtroppende og

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 020214 ÅRSMØTEREFERAT 2015 Norsk Forening

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/

REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/ REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/11 2013 Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Tidspunkt: 9/11 2013 kl 12.00 Deltakere: Arne Wilhelmsen, Beate Samuelsen, Bjørnar Farstad, Bo Kufaas, Cathrin Rendal,

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer