KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK"

Transkript

1 KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008

2 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø Postboks Bø i Telemark Tlf: Fax:

3 FORORD Det har de senere årene vært en jevn økning i tallet på kommunale selskaper. Telemarksforsking-Bø har i den forbindelse fått i oppdrag fra KS å sammenstille og presentere statistikk over kommunale selskaper basert på data levert av Brønnøysundregistrene. I notatet er det lagt vekt på å utarbeide tabeller og figurer som i hovedsak fokuserer på hvordan kommunale selskaper fordeler seg i forhold til fylker, kommuner, hovednæringer, organisasjonsform, økonomi, ansatte og styrerepresentanter. Videre presenteres tall for utviklingen av kommunale selskaper over tid. Innledningsvis i notatet er det gitt noen enkle kommentarer til statistikken som presenteres. Ved Telemarksforsking-Bø er det Bent Aslak Brandtzæg som har hatt ansvar for sammenstillingen av dataene og utarbeidelsen av notatet. Bø, Bent Aslak Brandtzæg 3

4 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oversikt over figurer og tabeller Figurliste Tabelliste Om statistikkgrunnlaget Kommentarer til statistikken...13 Fordeling av selskaper på fylker og kommuner...13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer...13 Fordeling av selskaper på organisasjonsform...14 Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper...14 Utviklingstrekk Selskapsstatistikk Fordeling av kommunale selskaper på fylker og kommuner Andelen medlemmer i KS Eierforum og KS Bedrift Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Fordeling av selskaper på organisasjonsform Fordeling av selskapsform på hovednæringer Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Utviklingstrekk...52 Vedlegg...55 Fordeling av næringsundergrupper på næringshovedområder...55 Rangering av de viktigste næringsgrupper/-undergrupper etter antall selskaper

6 6

7 1 OVERSIKT OVER FIGURER OG TABELLER 1.1 Figurliste Figur 1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall. N Figur 2 Andelen av kommunale selskaper som ligger i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27 Figur 3 Andelen av de kommunale selskapene som er medlemmer av KS Bedrift. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27 Figur 4 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Prosent. N Figur 5 Selskaper i kommuner som medlem av KS Eierforum fordelt på hovednæringer. Prosent. N Figur 6 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer. Prosent. N Figur 7 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Akershus. Prosent. N Figur 8 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Aust-Agder. Prosent. N Figur 9 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Buskerud. Prosent. N Figur 10 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finnmark. Prosent. N Figur 11 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hedmark. Prosent. N Figur 12 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hordaland. Prosent. N Figur 13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Møre og Romsdal. Prosent. N Figur 14 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nordland. Prosent. N Figur 15 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nord-Trøndelag. Prosent. N Figur 16 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oppland. Prosent. N Figur 17 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oslo. Prosent. N Figur 18 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Rogaland. Prosent. N Figur 19 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sogn og Fjordane. Prosent. N Figur 20 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sør-Trøndelag. Prosent. N Figur 21 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Telemark. Prosent. N Figur 22 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Troms. Prosent. N Figur 23 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vest-Agder. Prosent. N Figur 24 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vestfold. Prosent. N Figur 25 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Østfold. Prosent. N Figur 26 Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform. Prosent. N Figur 27 Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform. Prosent. N

8 Figur 28 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform. Prosent. N Figur 29 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Uoppgitt. Prosent. N Figur 30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Jordbruk og skogbruk. Prosent. N Figur 31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Fiske. Prosent. N Figur 32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bergverksdrift og utvinning. Prosent. N Figur 33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Industri. Prosent. N Figur 34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Kraft- og vannforsyning. Prosent. N Figur 35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bygge- og anleggsvirksomhet. Prosent. N Figur 36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Prosent. N Figur 37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hotell- og restaurantvirksomhet. Prosent. N Figur 38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Transport, lagring og kommunikasjon. N Figur 39 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finansiell tjenesteyting og forsikring. N 3.45 Figur 40 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting. N Figur 41 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. N Figur 42 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Undervisning. N Figur 43 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Helse- og sosialtjenester. N Figur 44 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Andre sosialtjenester og personlige tjenester. N Figur 45 Antall ansatte i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. N bedrifter står oppført med 0 ansatte. 49 Figur 46 Sum inntekter for kommunale selskaper fordelt på fylke. N Figur 47 Ordinært resultat før skattekostnad for kommunale selskaper fordelt på fylke. N Figur 48 Andel av sum inntekter for kommunale selskaper fordelt på hovednæringer. 51 Figur 49 Andel av ordinært resultat før skattekostnad for kommunale selskaper fordelt på hovednæringer. 51 Figur 50 Utviklingen i antall kommunale selskaper pr. år fra 1995 til mars Figur 51 Prosentvis økning av kommunale selskaper pr år fra 1996 til mars Figur 52 Antall kommunale selskaper pr. desember 1995 og mars 2008 fordelt på fylker. 53 8

9 Figur 53 Prosentvis økning av kommunale selskaper fra 1995 til mars Figur 54 Prosentvis fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer i 1995 og Tabelliste Tabell 1 Fordeling av kommunale selskaper pr. kommune. Antall og prosent. N Tabell 2 Hovedtall for ansatte, styrerepresentanter og økonomi i kommunale selskaper. Som tabellen viser, mangler opplysninger for en del selskaper på disse variablene. 48 Tabell 3 Oversikt over fordeling av styremedlemmer i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. Rangert etter kvinneandel i styrene. 170 selskaper står oppført med 0 styremedlemmer. 49 Tabell 4 Oversikt over fordeling av næringsgrupper/-undergrupper på næringshovedområder. Omfatter alle næringsgrupper/-undergrupper som representeres av kommunale selskaper. 55 Tabell 5 Rangering av de viktigste næringsgrupper/-undergrupper etter antall selskaper i hver kategori. Næringshovedområde er angitt i venstre kolonne. 62 9

10 10

11 2 OM STATISTIKKGRUNNLAGET Dataene for de kommunale selskapene omfatter alle selskaper registrert i Enhetsregisteret med sektorkode 660 Kommunal forretningsdrift og sektorkode 680 Selvstendige kommuneforetak samt alle interkommunale selskaper. Selskaper registrert som kommunale har alle en kommunal eierandel på over 50 %. All statistikk som presenteres i dette notatet baserer seg på data fra mars Som grunnlag for å beskrive utviklingen av kommunale selskaper over tid, er registreringsdato i Enhetsregisteret benyttet. Hvorvidt noen av selskapene har endret sektorkode i løpet av den perioden de har vært registrert i Enhetsregisteret, har vi ikke oversikt over. Statistikken avviker noe i forhold til SSBs statistikk over kommunale foretak. Dette ser ut til å ha sammenheng med at SSB har avgrenset statistikken til å omfatte kommunale foretak med forretningsmessig drift. Det varierer således om de presenterer statistikk for sektorkode 660, 680 eller begge deler. Statistikken som presenteres i dette notatet har ikke vært gjenstand for slike avgresninger. Klassifiseringen av selskapene er basert på Standard for næringsgruppering (SN2002). I henhold til SSB, er dette i første rekke en statistisk standard. Den danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og for enheter i Enhetsregisteret. Den er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt/internasjonalt og over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner. Standarden innholder følgende hovedkategorier: A Jordbruk og skogbruk B Fiske C Bergverksdrift og utvinning D Industri E Kraft- og vannforsyning F Bygge- og anleggsvirksomhet G Varehandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk H Hotell- og restaurantvirksomhet I Transport, lagring og kommunikasjon J Finansiell tjenesteyting og forsikring K Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting L Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning M Undervisning N Helse- og sosialtjenester O Andre sosialtjenester og personlige tjenester P Lønnet arbeid i private husholdninger Q Internasjonale organer og organisasjoner 11

12 Z Uoppgitt Disse kategoriene er benyttet som grunnlag for fordeling av selskapene etter hovednæring. I statistikken over kommunale selskaper er det i alt 230 næringsundergrupper (klassifisering på laveste nivå) som inngår i disse hovedkategoriene. I vedlegg (Tabell 4) er det utarbeidet en oversikt over hvilke undernæringsgrupper som inngår i de ulike hovedkategoriene. For lettere å få oversikt over hvilke næringsundergrupper som dominerer i de ulike hovedkategoriene, er det også foretatt en rangering av de viktigste næringsgrupper/- undergrupper etter antall selskaper i hver kategori (se vedlegg Tabell 5). Her er tilhørende hovednæringsgruppe også angitt. Det er nå etablert ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Brønnøysundregistrene vil innføre denne fra Som grunnlag for beskrivelse av organisasjonsform, er følgende koder benyttet: 12

13 3 KOMMENTARER TIL STATISTIKKEN Fordeling av selskaper på fylker og kommuner Pr. mars 2008 er det samlet sett registrert 2511 kommunale selskaper. Innledningsvis i avsn. 4.1, gis en oversikt over fordeling av antall selskaper fordelt på fylker og kommuner. Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland skiller seg ut som fylkene med flest selskaper. Nordland topper listen med 236 selskaper. Dette er ikke unaturlig siden det også er disse tre fylkene i landet som har flest kommuner. Dersom vi ser på fordeling av selskaper pr. kommune, er det de store bykommunene Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen og Stavanger som dominerer. Det er 22 kommuner som har mer enn 20 kommunale selskaper. Disse kommunene utgjør kun 6 % av landets kommuner, men har hele 30,5 % av landets kommunale selskaper. I avsn. 4.2 gis oversikt over andelen bedrifter i kommuner om er medlemmer av KS Eierforum og bedrifter som er medlemmer i KS Bedrift. Antallet medlemmer ligger samlet sett på henholdsvis 30,6 og 13,8 prosent. Her det verdt å merke seg av KS Bedrift har mange bedriftsmedlemmer som har en kommunal eierandel mindre enn 50 %. Disse omfattes dermed ikke av statistikken. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Avsn. 4.3 viser ulike fordelinger av kommunale selskaper på hovednæringer. Dersom vi ser på antall selskaper, er det fem hovednæringer som dominerer. Disse er: Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting (29,0 %) Andre sosialtjenester og personlige tjenester (15,7 %) 1 Kraft- og vannforsyning (15,1 %) Transport, lagring og kommunikasjon (13,7 %) Industri (11,6 %) Selskaper knyttet til Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting ser ut til å dominere i de fleste fylkene. Det er noe større variasjon når det gjelder fordelingen på de andre næringsområdene. 1 Omfatter bl.a. filmframvisning, avfallshåndtering, drift av idrettsanlegg, drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk virksomhet, drift av museer, oppsamling og behandling av avløpsvann og drift av biblioteker og arkiver. 13

14 Fordeling av selskaper på organisasjonsform Når det gjelder valg av selskapsform, er det jevnt over aksjeselskaper som dominerer. Hele 73,7 % av de kommunale selskapene er aksjeselskaper. Videre følger interkommunale selskaper med 8,8 % og kommunale foretak med 6,7 %. Hovednæringer hvor andre organisasjonsformer enn aksjeselskaper har et betydelig omfang, er (jf. avns. 4.5): Jordbruk og skogbruk (ORGL 61,3 % og KF 22,6 %) Transport, lagring og kommunikasjon (KF 15,1 %) Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (IKS 79,8 % og KF 17,3 %) Undervisning (25,9 %) Helse og sosialtjenester (IKS 25,6 %) Andre sosialtjenester og personlige tjenester (ORGL 26,8 % og IKS 19, 2 %) Andelen av kommunale selskaper som er medlemmer av KS Bedrift er relativt sett betydelig høyere i interkommunale selskaper sammenlignet med aksjeselskaper. Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Når det gjelder økonomi (avsn. 4.6), er samlet beløp for Sum inntekter for alle kommunale selskaper 100,8 milliarder kroner. Ordinært resultat før skattekostnad er til sammen på 24,8 milliarder. 2 Det er Oslo, Hordaland og Rogaland som har de største inntektene knyttet til kommunale selskaper. En svært stor andel av de samlede inntektene kommer fra kraft og vannforsyning. De kommunale selskapene sysselsetter til sammen personer. De næringene som sysselsetter flest er Industri (9975), Transport, lagring og kommunikasjon (9327) og Kraftog vannforsyning (8786). Kvinneandelen i styrene i kommunale selskaper ligger på 29,9 %. Denne andelen ligger jevnt over en del høyere i selskaper som er medlemmer av KS Bedrift. Utviklingstrekk Antallet selskaper har økt fra 1000 ved utgangen av 1995 til 2511 pr. mars Det har vært et relativt jevn årlig økning i perioden, men den årlige prosentvise veksten synes å ha avtatt de siste tre årene. 2 Inntektsopplysninger mangler for ca. 1/4-del av selskapene. 14

15 Når det gjelder den fylkesvise utviklingen, har flesteparten hatt en økning i omfanget av kommunale selskaper fra 1995 til 2008 som ligger i området %. Oslo har hatt størst prosentvis økning med hele 255 % og Nord-Trøndelag minst økning med 100 %. Det synes å ha vært noen endringer når det gjelder fordeling av selskaper på ulike næringsområder fra 1995 og fram til Det er spesielt andelen kommunale selskaper innen industri som har gått ned. Andelen selskaper innen industri lå på 23,3 % i 1995, mens tilsvarende andel i 2008 ligger på 11,6 %. Reduksjonen i andelen industriselskaper har medført en viss økning på noen av de andre næringsområdene. Dette gjelder i første rekke følgende områder: Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Andre sosialtjenester og personlige tjenester Transport lagring og kommunikasjon Kraft og vannforsyning 15

16 16

17 4 SELSKAPSSTATISTIKK 4.1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker og kommuner Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall Nordland Møre og Romsdal Hordaland Buskerud Hedmark Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Troms Sør-Trøndelag Akershus Telemark Vest-Agder Nord-Trøndelag Finnmark Oslo Østfold Aust-Agder Vestfold Ishavsøyene Figur 1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall. N Tabell 1 Fordeling av kommunale selskaper pr. kommune. Antall og prosent. N Kommune Antall Prosent Kumulativ prosent 1 OSLO 103 4,1 4,1 2 BERGEN 58 2,3 6,4 3 KRISTIANSAND 54 2,2 8,6 4 DRAMMEN 47 1,9 10,4 5 STAVANGER 47 1,9 12,3 6 TRONDHEIM 38 1,5 13,8 7 TROMSØ 35 1,4 15,2 8 BODØ 33 1,3 16,5 9 HAMAR 32 1,3 17,8 10 FREDRIKSTAD 29 1,2 19,0 11 STEINKJER 29 1,2 20,1 12 LILLEHAMMER 28 1,1 21,2 13 ÅLESUND 26 1,0 22,3 14 ARENDAL 25 1,0 23,3 15 GJØVIK 24 1,0 24,2 17

18 16 KRISTIANSUND 24 1,0 25,2 17 SARPSBORG 24 1,0 26,1 18 MOLDE 23 0,9 27,0 19 TØNSBERG 23 0,9 28,0 20 NARVIK 22 0,9 28,8 21 HARSTAD 21 0,8 29,7 22 SKEDSMO 21 0,8 30,5 23 FAUSKE 19 0,8 31,3 24 FØRDE 17 0,7 31,9 25 SKIEN 17 0,7 32,6 26 VÅGAN 17 0,7 33,3 27 NOTODDEN 16 0,6 33,9 28 AURLAND 15 0,6 34,5 29 ELVERUM 15 0,6 35,1 30 HAUGESUND 15 0,6 35,7 31 SOGNDAL 15 0,6 36,3 32 SORTLAND 15 0,6 36,9 33 VEFSN 15 0,6 37,5 34 FLORA 14 0,6 38,1 35 GLOPPEN 14 0,6 38,6 36 HAMMERFEST 14 0,6 39,2 37 MANDAL 14 0,6 39,7 38 RANA 14 0,6 40,3 39 STORD 14 0,6 40,9 40 SURNADAL 14 0,6 41,4 41 ALTA 13 0,5 41,9 42 ASKIM 13 0,5 42,5 43 LEVANGER 13 0,5 43,0 44 RINGERIKE 13 0,5 43,5 45 RØROS 13 0,5 44,0 46 TINN 13 0,5 44,5 47 VADSØ 13 0,5 45,0 48 ØRSTA 13 0,5 45,6 49 NAMSOS 12 0,5 46,0 50 PORSGRUNN 12 0,5 46,5 51 SØRUM 12 0,5 47,0 52 TRYSIL 12 0,5 47,5 53 BYKLE 11 0,4 47,9 54 GRAN 11 0,4 48,3 55 KONGSVINGER 11 0,4 48,8 56 LENVIK 11 0,4 49,2 18

19 57 NOME 11 0,4 49,7 58 ORKDAL 11 0,4 50,1 59 VOSS 11 0,4 50,5 60 BØ 10 0,4 50,9 61 LARVIK 10 0,4 51,3 62 STRANDA 10 0,4 51,7 63 SULDAL 10 0,4 52,1 64 SUNNDAL 10 0,4 52,5 65 ØVRE EIKER 10 0,4 52,9 66 BJUGN 9 0,4 53,3 67 FJELL 9 0,4 53,6 68 HADSEL 9 0,4 54,0 69 MELHUS 9 0,4 54,4 70 MODUM 9 0,4 54,7 71 NORD-AURDAL 9 0,4 55,1 72 RAUMA 9 0,4 55,4 73 SANDEFJORD 9 0,4 55,8 74 SANDNES 9 0,4 56,2 75 TVEDESTRAND 9 0,4 56,5 76 TYNSET 9 0,4 56,9 77 VALLE 9 0,4 57,2 78 VARDØ 9 0,4 57,6 79 ÅS 9 0,4 57,9 80 ASKER 8 0,3 58,3 81 AURSKOG-HØLAND 8 0,3 58,6 82 EIGERSUND 8 0,3 58,9 83 EVJE OG HORNNES 8 0,3 59,2 84 FLEKKEFJORD 8 0,3 59,5 85 HJELMELAND 8 0,3 59,9 86 HOL 8 0,3 60,2 87 HORTEN 8 0,3 60,5 88 KARMØY 8 0,3 60,8 89 KAUTOKEINO 8 0,3 61,1 90 KONGSBERG 8 0,3 61,4 91 KVINNHERAD 8 0,3 61,8 92 LILLESAND 8 0,3 62,1 93 NORDRE LAND 8 0,3 62,4 94 NORDREISA 8 0,3 62,7 95 ODDA 8 0,3 63,0 96 STANGE 8 0,3 63,4 97 SYKKYLVEN 8 0,3 63,7 19

20 98 TANA 8 0,3 64,0 99 ØSTRE TOTEN 8 0,3 64,3 100 ÅL 8 0,3 64,6 101 ALSTAHAUG 7 0,3 64,9 102 BØMLO 7 0,3 65,2 103 DYRØY 7 0,3 65,5 104 EID 7 0,3 65,7 105 EIDFJORD 7 0,3 66,0 106 HURUM 7 0,3 66,3 107 HØYANGER 7 0,3 66,6 108 KVITESEID 7 0,3 66,9 109 LINDÅS 7 0,3 67,1 110 LYNGDAL 7 0,3 67,4 111 MIDTRE GAULDAL 7 0,3 67,7 112 NES 7 0,3 68,0 113 RISSA 7 0,3 68,3 114 SKJÅK 7 0,3 68,5 115 STRYN 7 0,3 68,8 116 SØR-VARANGER 7 0,3 69,1 117 VESTVÅGØY 7 0,3 69,4 118 VOLDA 7 0,3 69,7 119 VÅGSØY 7 0,3 69,9 120 ÅRDAL 7 0,3 70,2 121 ANDØY 6 0,2 70,4 122 ASKØY 6 0,2 70,7 123 BREMANGER 6 0,2 70,9 124 BÅTSFJORD 6 0,2 71,2 125 DRANGEDAL 6 0,2 71,4 126 FRÆNA 6 0,2 71,6 127 GOL 6 0,2 71,9 128 HALDEN 6 0,2 72,1 129 HERØY 6 0,2 72,4 130 LIER 6 0,2 72,6 131 NORDKAPP 6 0,2 72,8 132 OPPDAL 6 0,2 73,1 133 OS 6 0,2 73,3 134 RAKKESTAD 6 0,2 73,6 135 RYGGE 6 0,2 73,8 136 SIRDAL 6 0,2 74,0 137 SKI 6 0,2 74,3 138 STJØRDAL 6 0,2 74,5 20

21 139 ULLENSAKER 6 0,2 74,7 140 ULSTEIN 6 0,2 75,0 141 VERDAL 6 0,2 75,2 142 VÅGÅ 6 0,2 75,5 143 ØKSNES 6 0,2 75,7 144 BÆRUM 5 0,2 75,9 145 EIDSKOG 5 0,2 76,1 146 EIDSVOLL 5 0,2 76,3 147 GILDESKÅL 5 0,2 76,5 148 HAMARØY 5 0,2 76,7 149 HØYLANDET 5 0,2 76,9 150 KRAGERØ 5 0,2 77,1 151 LEBESBY 5 0,2 77,3 152 MALVIK 5 0,2 77,5 153 MERÅKER 5 0,2 77,7 154 MÅLSELV 5 0,2 77,9 155 NEDRE EIKER 5 0,2 78,1 156 OPPEGÅRD 5 0,2 78,3 157 OSTERØY 5 0,2 78,5 158 PORSANGER 5 0,2 78,7 159 ROLLAG 5 0,2 78,9 160 RØDØY 5 0,2 79,1 161 SALANGEN 5 0,2 79,3 162 SEL 5 0,2 79,5 163 SKJERVØY 5 0,2 79,7 164 STOR-ELVDAL 5 0,2 79,9 165 SØNDRE LAND 5 0,2 80,1 166 TIME 5 0,2 80,3 167 VERRAN 5 0,2 80,5 168 VESTNES 5 0,2 80,7 169 VIK 5 0,2 80,9 170 VIKNA 5 0,2 81,1 171 ØRSKOG 5 0,2 81,3 172 ÅMOT 5 0,2 81,5 173 ÅSNES 5 0,2 81,7 174 AURE 4 0,2 81,8 175 DØNNA 4 0,2 82,0 176 EIDSBERG 4 0,2 82,2 177 FARSUND 4 0,2 82,3 178 FOLLDAL 4 0,2 82,5 179 FROGN 4 0,2 82,6 21

22 180 GAMVIK 4 0,2 82,8 181 GRIMSTAD 4 0,2 83,0 182 GRUE 4 0,2 83,1 183 HARAM 4 0,2 83,3 184 HOLTÅLEN 4 0,2 83,4 185 KVINESDAL 4 0,2 83,6 186 LÆRDAL 4 0,2 83,7 187 LØRENSKOG 4 0,2 83,9 188 MELDAL 4 0,2 84,1 189 MOSS 4 0,2 84,2 190 MÅSØY 4 0,2 84,4 191 NORD-FRON 4 0,2 84,5 192 NORDDAL 4 0,2 84,7 193 RINDAL 4 0,2 84,9 194 RINGSAKER 4 0,2 85,0 195 RISØR 4 0,2 85,2 196 SALTDAL 4 0,2 85,3 197 SMØLA 4 0,2 85,5 198 ULLENSVANG 4 0,2 85,7 199 VESTBY 4 0,2 85,8 200 VÅLER 4 0,2 86,0 201 ALVDAL 3 0,1 86,1 202 AUKRA 3 0,1 86,2 203 BALLANGEN 3 0,1 86,3 204 BAMBLE 3 0,1 86,5 205 BINDAL 3 0,1 86,6 206 BRØNNØY 3 0,1 86,7 207 EVENES 3 0,1 86,8 208 FITJAR 3 0,1 86,9 209 FLESBERG 3 0,1 87,1 210 FUSA 3 0,1 87,2 211 FYRESDAL 3 0,1 87,3 212 GRONG 3 0,1 87,4 213 HALSA 3 0,1 87,5 214 HAREID 3 0,1 87,7 215 HEMNES 3 0,1 87,8 216 HOLMESTRAND 3 0,1 87,9 217 HÆGEBOSTAD 3 0,1 88,0 218 HÅ 3 0,1 88,1 219 KVAM 3 0,1 88,2 220 KVÆFJORD 3 0,1 88,4 22

23 221 LAVANGEN 3 0,1 88,5 222 LEKSVIK 3 0,1 88,6 223 LIERNE 3 0,1 88,7 224 LYNGEN 3 0,1 88,8 225 MELAND 3 0,1 89,0 226 NAMSSKOGAN 3 0,1 89,1 227 NITTEDAL 3 0,1 89,2 228 NORD-ODAL 3 0,1 89,3 229 NORE OG UVDAL 3 0,1 89,4 230 OVERHALLA 3 0,1 89,6 231 RINGEBU 3 0,1 89,7 232 RØST 3 0,1 89,8 233 RØYKEN 3 0,1 89,9 234 RØYRVIK 3 0, SANDØY 3 0,1 90,2 236 SELBU 3 0,1 90,3 237 SIGDAL 3 0,1 90,4 238 SOKNDAL 3 0,1 90,5 239 SOLA 3 0,1 90,6 240 STEIGEN 3 0,1 90,8 241 STORFJORD 3 0,1 90,9 242 STRAND 3 0,1 91,0 243 SVEIO 3 0,1 91,1 244 SVELVIK 3 0,1 91,2 245 SØR-ODAL 3 0,1 91,4 246 SØRFOLD 3 0,1 91,5 247 SØRREISA 3 0,1 91,6 248 TOKKE 3 0,1 91,7 249 TRØGSTAD 3 0,1 91,8 250 TYSFJORD 3 0,1 92,0 251 TYSVÆR 3 0,1 92,1 252 VANG 3 0,1 92,2 253 VANYLVEN 3 0,1 92,3 254 VEGA 3 0,1 92,4 255 ØYER 3 0,1 92,6 256 ÅSERAL 3 0,1 92,7 257 AUSTEVOLL 2 0,1 92,7 258 AUSTRHEIM 2 0,1 92,8 259 BALESTRAND 2 0,1 92,9 260 BALSFJORD 2 0,1 93,0 261 BARDU 2 0,1 93,1 23

24 262 BERG 2 0,1 93,1 263 BERLEVÅG 2 0,1 93,2 264 BYGLAND 2 0,1 93,3 265 DOVRE 2 0,1 93,4 266 ENGERDAL 2 0,1 93,5 267 ETNE 2 0,1 93,5 268 FJALER 2 0,1 93,6 269 FLÅ 2 0,1 93,7 270 GRATANGEN 2 0,1 93,8 271 HASVIK 2 0,1 93,9 272 HEMSEDAL 2 0,1 93,9 273 HITRA 2 0,1 94,0 274 HJARTDAL 2 0,1 94,1 275 HURDAL 2 0,1 94,2 276 IBESTAD 2 0,1 94,3 277 INDERØY 2 0,1 94,3 278 JONDAL 2 0,1 94,4 279 KLEPP 2 0,1 94,5 280 KLÆBU 2 0,1 94,6 281 KRØDSHERAD 2 0,1 94,7 282 KVALSUND 2 0,1 94,7 283 KVÆNANGEN 2 0,1 94,8 284 LEIKANGER 2 0,1 94,9 285 LEIRFJORD 2 0,1 95,0 286 LINDESNES 2 0,1 95,1 287 LOM 2 0,1 95,1 288 LØDINGEN 2 0,1 95,2 289 MARNARDAL 2 0,1 95,3 290 MASFJORDEN 2 0,1 95,4 291 MELØY 2 0,1 95,5 292 MIDSUND 2 0,1 95,5 293 MODALEN 2 0,1 95,6 294 NESODDEN 2 0,1 95,7 295 NØTTERØY 2 0,1 95,8 296 RADØY 2 0,1 95,9 297 RENDALEN 2 0,1 95,9 298 RÆLINGEN 2 0,1 96,0 299 SANDE 2 0,1 96,1 300 SAUDA 2 0,1 96,2 301 SELJORD 2 0,1 96,3 302 SKÅNLAND 2 0,1 96,3 24

25 303 STOKKE 2 0,1 96,4 304 SULA 2 0,1 96,5 305 SØGNE 2 0,1 96,6 306 TINGVOLL 2 0,1 96,7 307 TOLGA 2 0,1 96,7 308 TYDAL 2 0,1 96,8 309 UTSIRA 2 0,1 96,9 310 VAKSDAL 2 0,1 97,0 311 VEGÅRSHEI 2 0,1 97,1 312 VENNESLA 2 0,1 97,1 313 VESTRE TOTEN 2 0,1 97,2 314 VINJE 2 0,1 97,3 315 ØYSTRE SLIDRE 2 0,1 97,4 316 ÅFJORD 2 0,1 97,4 317 ÅMLI 2 0,1 97,5 318 AGDENES 1 97,6 319 AVERØY 1 97,6 320 BEIARN 1 97,6 321 BIRKENES 1 97,7 322 BJERKREIM 1 97,7 323 ENEBAKK 1 97,8 324 ETNEDAL 1 97,8 325 FINNØY 1 97,8 326 FLAKSTAD 1 97,9 327 FORSAND 1 97,9 328 FOSNES 1 98,0 329 FROLAND 1 98,0 330 GAUSDAL 1 98,0 331 GJERDRUM 1 98,1 332 GJESDAL 1 98,1 333 GRANE 1 98,2 334 GULEN 1 98,2 335 HATTFJELLDAL 1 98,2 336 HEMNE 1 98,3 337 HOBØL 1 98,3 338 HVALER 1 98,4 339 JEVNAKER 1 98,4 340 JØLSTER 1 98,4 341 KARASJOK 1 98,5 342 KARLSØY 1 98,5 343 KÅFJORD 1 98,6 25

26 344 LEKA 1 98,6 345 LOPPA 1 98,6 346 LUND 1 98,7 347 LUNNER 1 98,7 348 LURØY 1 98,8 349 LUSTER 1 98,8 350 LØTEN 1 98,8 351 MARKER 1 98,9 352 MOSVIK 1 98,9 353 NAMDALSEID 1 99,0 354 NANNESTAD 1 99,0 355 NAUSTDAL 1 99,0 356 NESSET 1 99,1 357 NISSEDAL 1 99,1 358 NÆRØY 1 99,2 359 OSEN 1 99,2 360 RANDABERG 1 99,2 361 RE 1 99,3 362 RØMSKOG 1 99,3 363 SAUHERAD 1 99,4 364 SILJAN 1 99,4 365 SKAUN 1 99,4 366 SKODJE 1 99,5 367 SNÅSA 1 99,5 368 SOLUND 1 99,6 369 SONGDALEN 1 99,6 370 SPITSBERGEN 1 99,6 371 STORDAL 1 99,7 372 SUND 1 99,7 373 SØR-AURDAL 1 99,8 374 SØR-FRON 1 99,8 375 TORSKEN 1 99,8 376 TYSNES 1 99,9 377 ULVIK 1 99,9 378 VESTRE SLIDRE VINDAFJORD 1 10 Sum

27 4.2 Andelen medlemmer i KS Eierforum og KS Bedrift Andelen av selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum Prosentvis fordeling på fylkesnivå Oslo Vest-Agder Vestfold Rogaland Buskerud Aust-Agder Hordaland Hedmark Nordland Troms Telemark Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Finnmark Østfold Akershus Sør-Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Ishavsøyene Totalt 17,3 14,1 11,3 10,9 7,9 38,4 36,5 35,9 31,4 27,1 25,4 24,8 24,1 30,6 45,7 45,0 55,4 54, Figur 2 Andelen av kommunale selskaper som ligger i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. Andelen av selskapene som er medlemmer av KS Bedrift Prosentvis fordeling på fylkesnivå Ishavsøyene Akershus Sør-Trøndelag Østfold Buskerud Rogaland Finnmark Oppland Hedmark Vestfold Nord-Trøndelag Telemark Troms Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Nordland Sogn og Fjordane Aust-Agder Oslo Totalt 1,9 22,6 19,5 19,2 18,5 17,4 17,3 16,5 14,8 14,8 14,3 14,0 14,0 13,8 12,4 9,8 8,5 7,4 7,0 13, Figur 3 Andelen av de kommunale selskapene som er medlemmer av KS Bedrift. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27

28 4.3 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,1 1,1 4,1 0,1 0,9 1,6 2,2 0,1 0,2 1,2 0,2 15,7 13,7 15,1 11,6 29, Figur 4 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Prosent. N Selskaper i kommuner som er medlem i KS Eierforum fordelt på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 2,2 1,0 1,0 1,6 0,7 0,1 2,2 3,5 9,5 14,3 17,7 17,7 28, Figur 5 Selskaper i kommuner som medlem av KS Eierforum fordelt på hovednæringer. Prosent. N

29 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester 26,3 Helse- og sosialtjenester 3,5 Undervisning 3,2 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 17,3 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 8,1 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon 8,4 Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 0,6 Bygge- og anleggsvirksomhet 2,0 Kraft- og vannforsyning 29,5 Industri 1,2 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 6 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer. Prosent. N 346. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Akershus Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 0,9 7,0 7,8 13,9 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 22,6 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning 0,9 1,7 0,9 7,8 15,7 17,4 Fiske Jordbruk og skogbruk 3,5 Uoppgitt Figur 7 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Akershus. Prosent. N

30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Aust-Agder Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,2 1,2 1,2 2,3 2,3 7,0 7,0 10,5 14,0 18,6 34, Figur 8 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Aust-Agder. Prosent. N 86. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Buskerud Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,7 2,6 2,0 4,6 1,3 0,7 3,3 4,6 6,6 7,9 9,9 24,5 31, Figur 9 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Buskerud. Prosent. N

31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Finnmark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester 2,7 2 Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 0,9 4,5 29,1 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet 18,2 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri 0,9 11,8 10,9 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0, Figur 10 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finnmark. Prosent. N 110. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Hedmark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning 3,5 1,4 19,0 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 1,4 5,6 23,9 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning 1,4 1,4 7,7 13,4 Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske 13,4 Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 7, Figur 11 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hedmark. Prosent. N

32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Hordaland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 3,3 3,3 2,2 0,6 13,3 22,7 23,2 Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,6 0,6 15,5 14, Figur 12 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hordaland. Prosent. N 181. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Møre og Romsdal Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 2,3 1,8 3,7 11,5 29,8 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,9 1,8 3,2 0,9 6,9 18,8 18, Figur 13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Møre og Romsdal. Prosent. N

33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Nordland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 3,0 0,8 2,5 5,9 13,6 14,0 31,8 Bygge- og anleggsvirksomhet 3,0 Kraft- og vannforsyning 15,3 Industri 9,7 Bergverksdrift og utvinning 0,4 Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 14 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nordland. Prosent. N 236. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Nord-Trøndelag Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet 2,7 1,8 5,4 5,4 0,9 18,8 41,1 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 2,7 Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning 4,5 Industri 14,3 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk 2,7 Uoppgitt Figur 15 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nord-Trøndelag. Prosent. N

34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Oppland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,6 2,2 0,7 0,7 1,4 2,2 4,3 6,5 9,4 18,7 20,1 30, Figur 16 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oppland. Prosent. N 139. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Oslo Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,0 1,0 4,9 5,8 5,8 6,8 16,5 21,4 36, Figur 17 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oslo. Prosent. N

35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Rogaland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 2,2 0,7 0,7 1,4 0,7 0,7 0,7 5,1 11,6 17,4 18,1 17,4 23, Figur 18 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Rogaland. Prosent. N 138. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Sogn og Fjordane Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,5 0,7 3,7 1,5 2,2 0,7 1,5 8,8 16,2 16,2 17,6 29, Figur 19 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sogn og Fjordane. Prosent. N

36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Sør-Trøndelag Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,8 3,1 2,3 0,8 6,3 11,7 15,6 15,6 14,1 29, Figur 20 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sør-Trøndelag. Prosent. N 128. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Telemark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,9 3,5 1,8 4,4 2,6 2,6 8,8 12,3 14,0 17,5 31, Figur 21 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Telemark. Prosent. N

37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Troms Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 2,3 2,3 3,1 16,3 34,9 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri 0,8 1,6 0,8 12,4 10,9 14,0 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0, Figur 22 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Troms. Prosent. N 129. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Vest-Agder Helse- og sosialtjenester 1,8 Undervisning 0,9 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 6,3 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 25,0 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon 15,2 Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet 0,9 2,7 Kraft- og vannforsyning 8,9 Industri 14,3 Bergverksdrift og utvinning Fiske 0,9 Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 23 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vest-Agder. Prosent. N

38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Vestfold Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,3 1,6 4,9 6,6 13,1 16,4 23,0 31, Figur 24 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vestfold. Prosent. N 61. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Østfold Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 4,0 9,1 13,1 16,2 18,2 29, Figur 25 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Østfold. Prosent. N

39 4.4 Fordeling av selskaper på organisasjonsform Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,2 0,2 0,4 0,4 1,2 0,7 0,1 0,4 6,2 6,7 8,8 73, Figur 26 Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform. Prosent. N Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,1 1,2 3,8 0,3 0,7 0,9 1,0 0,8 0,4 0,1 7,2 8,6 75, Figur 27 Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform. Prosent. N

40 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,6 0,6 0,6 1,2 0,9 7,8 40,8 47, Figur 28 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform. Prosent. N Fordeling av selskapsform på hovednæringer Fordeling av selskapsform på hovednæringer Uoppgitt SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 29 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Uoppgitt. Prosent. N 5. 40

41 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Jordbruk og skogbruk SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,2 3,2 9,7 22,6 61, Figur 30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Jordbruk og skogbruk. Prosent. N 31. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Fiske SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Fiske. Prosent. N 4. 41

42 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Bergverksdrift og utvinning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bergverksdrift og utvinning. Prosent. N 3. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Industri SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,3 0,3 99, Figur 33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Industri. Prosent. N

43 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Kraft- og vannforsyning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,3 0,3 0,8 0,5 5,3 3,2 0,8 0,3 6,1 2,4 0,3 0,5 79, Figur 34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Kraft- og vannforsyning. Prosent. N 379. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Bygge- og anleggsvirksomhet SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 5,5 1,8 92, Figur 35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bygge- og anleggsvirksomhet. Prosent. N

44 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 5,0 2,5 92, Figur 36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Prosent. N 40. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Hotell- og restaurantvirksomhet SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 9,1 13,6 77, Figur 37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hotell- og restaurantvirksomhet. Prosent. N

45 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Transport, lagring og kommunikasjon SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 6,1 2,9 0,9 1,2 0,3 0,6 15,1 73, Figur 38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Transport, lagring og kommunikasjon. N 344. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Finansiell tjenesteyting og forsikring SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 39 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finansiell tjenesteyting og forsikring. N 3. 45

46 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,6 0,1 0,3 5,6 1,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,7 86, Figur 40 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting. N 729. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,0 1,0 1,0 17,3 79, Figur 41 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. N

47 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Undervisning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,7 25,9 70, Figur 42 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Undervisning. N 27. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Helse- og sosialtjenester SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,3 2,6 2,6 25,6 67, Figur 43 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Helse- og sosialtjenester. N

48 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,0 4,8 0,3 1,0 0,5 0,5 19,2 26,8 45, Figur 44 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Andre sosialtjenester og personlige tjenester. N Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Tabell 2 Hovedtall for ansatte, styrerepresentanter og økonomi i kommunale selskaper. Som tabellen viser, mangler opplysninger for en del selskaper på disse variablene. Antall selskaper uoppitt Antall selskaper oppført med 0 Antall ansatte: Sum inntekter, kr: Ordinært resultat før skattekostnad, kr: Styremedlemmer totalt: Mannlige styrerepresentanter: Kvinnelige styrerepresentanter: Andel kvinnelige styrerepresentanter, prosent: 29,9 48

49 Antall ansatte fordelt på hovednæring Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 45 Antall ansatte i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. N bedrifter står oppført med 0 ansatte. Tabell 3 Oversikt over fordeling av styremedlemmer i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. Rangert etter kvinneandel i styrene. 170 selskaper står oppført med 0 styremedlemmer. Hovednæring Mannlige representanter i styrene Kvinnelige representanter i styrene Styremedlemer totalt Kvinneandel i styrene. Prosent 3 Helse- og sosialtjenester ,5 (5) Industri ,9 (5) Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv ,8 (37,9) Jordbruk og skogbruk ,2 Andre sosialtjenester og personlige tjenester ,1 (37,4) Undervisning ,7 (44,2) Hotell- og restaurantvirksomhet ,7 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br ,1 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting ,7 (35,6) Transport, lagring og kommunikasjon ,5 (28,3) Uoppgitt ,0 Kraft- og vannforsyning ,0 (26,3) Finansiell tjenesteyting og forsikring ,3 Bygge- og anleggsvirksomhet ,8 (18,2) Fiske ,7 Bergverksdrift og utvinning Kvinneandel i styrene i selskaper som er medlemmer av KS Bedrift er angitt i parentes. 49

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Kommunal selskapsstatistikk. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG

Kommunal selskapsstatistikk. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG Kommunal selskapsstatistikk Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 30/2009 TF-notat Tittel: Kommunal selskapsstatistikk. Status mars 2009 TF-notat nr: 30/2009 Forfatter(e): Bent Aslak Brandtzæg

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Litt lavere konkurstall i februar

Litt lavere konkurstall i februar Litt lavere konkurstall i februar Pressemelding 1. mars 2013 Tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar er 3,7 prosent lavere enn i fjor. Ser vi de to første månedene samlet, har konkurstallene

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV Østfold Bokmål (Rømskog til Oslo og Akershus) 15 2 Aetat Moss Bokmål Moss, Rygge, Råde og Våler 3 1 Aetat Fredrikstad Bokmål Fredrikstad og Hvaler 2 Aetat Sarpsborg

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Invitasjon til nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til Nasjonal

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER Nr Kommune 1. Agdenes kommune 2. Alstahaug kommune 3. Alta kommune 4. Andøy kommune 5. Arendal kommune 6. Asker kommune 7. Askvoll kommune 8 Askøy kommune 9 Aukra kommune 10

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8 Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI Statsorgan Tenestemål (fleirtalsmålform) Tenestekrins/kommunar Borgarting lagmannsrett bokmål Østfold, Akershus utanom Romerike, Oslo, Buskerud,

Detaljer

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog Fakturaadresser og faktureringsnøkkel Faktura skal som hovedregel sendes ihht kommunenummer, jf pasientens bostedskommune For pasienter bosatt i Oslo kommune skal faktura sendes ihht postnummer, jf pasientens

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

In couples Total Total Married 1 Cohabiting. Persons, total 3 549 435 59.8 46.7 13.0 40.2

In couples Total Total Married 1 Cohabiting. Persons, total 3 549 435 59.8 46.7 13.0 40.2 A-Z Help Queries Contacts Norwegian Families and households 14 Persons 18 years and over in private households. Percentage living/not living as couples, by age, county, municipality and urban district.l.

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Fylke Kommune Virksomhet Leverer til Påpekning av plikt Varsel om vedtak Distriktskontor Regionkontor Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Reviderte vannverk fordelt

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer