012 Husdyrhold Storfehold og melkeproduksjon Saue- og geitehold. Oppdrett av hester Husdyrhold ellers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "012 Husdyrhold 01210 Storfehold og melkeproduksjon. 01220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester. 01250 Husdyrhold ellers"

Transkript

1 B00 Konglomerater Konglomerater B01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 011 Dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster 0111 Dyrking av jordbruksvekster Dyrking av jordbruksvekster 0112 Dyrking av hagebruksvekster Dyrking av hagebruksvekster på friland Dyrking av hagebruksvekster i veksthus 0113 Dyrking av frukt, bær og krydderurter Dyrking av frukt, bær og krydderurter 012 Husdyrhold 0121 Storfehold og melkeproduksjon Storfehold og melkeproduksjon 0122 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 0123 Svinehold Svinehold 0124 Fjørfehold Fjørfehold 0125 Husdyrhold ellers Husdyrhold ellers 013 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 0130 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 014 Tjenester tilknyttet jordbruk og husdyrhold, unntatt veterinærtjenester. Beplantning og vedlikehold av hager og parkanlegg 0141 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning og vedlikehold av hager og parkanlegg Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning og vedlikehold av hager og parkanlegg 0142 Tjenester tilknyttet husdyrhold Tjenester tilknyttet husdyrhold 015 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 0150 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell B02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 020 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 0201 Skogbruk Avvirking Skogbruk ellers 0202 Tjenester tilknyttet skogbruk Tjenester tilknyttet skogbruk B05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst og fiskeoppdrett 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst og fiskeoppdrett 050 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst og fiskeoppdrett 0501 Fiske og fangst Hav- og kystfiske Hvalfangst Ferskvannsfiske 0502 Fiskeoppdrett og klekkerier Produksjon av matfisk og skalldyr Produksjon av yngel og settefisk Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett B10 Bryting av steinkull og brunkull. Utvinning av torv 10 Bryting av steinkull og brunkull. Utvinning av torv 101 Bryting av steinkull 1010 Bryting av steinkull Bryting av steinkull 102 Bryting av brunkull 1020 Bryting av brunkull Bryting av brunkull 103 Stikking av torv 1030 Stikking av torv Stikking av torv

2 B11 Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 11 Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 111 Utvinning av råolje og naturgass 1110 Utvinning av råolje og naturgass Utvinning av råolje og naturgass 112 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 1120 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning B12 Bryting av uran- og thoriummalm, metallholdig malm samt bergverksdrift ellers 12 Bryting av uran- og thoriummalm 120 Bryting av uran- og thoriummalm 1200 Bryting av uran- og thoriummalm Bryting av uran- og thoriummalm 13 Bryting av metallholdig malm 131 Bryting av jernmalm 1310 Bryting av jernmalm Bryting av jernmalm 132 Bryting av ikke-jernholdig malm unntatt uran- og thoriummalm 1320 Bryting av ikke-jernholdig malm unntatt uran- og thoriummalm Bryting av ikke-jernholdig malm unntatt uran- og thoriummalm 14 Bergverksdrift ellers 141 Bryting av stein 1411 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet 1412 Bryting av kalkstein, gips og kritt Bryting av kalkstein, gips og kritt 1413 Bryting av skifer Bryting av skifer 142 Utvinning av sand og leire 1421 Utvinning fra grus- og sandtak Utvinning fra grus- og sandtak 1422 Utvinning av leire og kaolin Utvinning av leire og kaolin 143 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler 1430 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler 144 Produksjon av salt 1440 Produksjon av salt Produksjon av salt 145 Annen bryting og utvinning 1450 Annen bryting og utvinning Annen bryting og utvinning B15 Produksjon av næringsmidler og drikkevarer samt tobakksvarer 15 Produksjon av næringsmidler og drikkevarer 151 Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer 1511 Slakting, produksjon og konservering av kjøtt Slakting, produksjon og konservering av kjøtt 1512 Slakting, produksjon og konservering av fjørfekjøtt Slakting, produksjon og konservering av fjørfekjøtt 1513 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 152 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 1520 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr Produksjon av fiskehermetikk Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers 153 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker 1531 Bearbeiding og konservering av poteter Bearbeiding og konservering av poteter 1532 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 1533 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 2

3 15330 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 154 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer 1541 Produksjon av uraffinerte oljer og fett Produksjon av rå fiskeoljer og fett Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 1542 Produksjon av raffinerte oljer og fett Produksjon av animalske oljer og fett Produksjon av vegetabilske oljer og fett 1543 Produksjon av margarin og liknende spiselige fettstoffer Produksjon av margarin og liknende spiselige fettstoffer 155 Produksjon av meierivarer og iskrem 1551 Produksjon av meierivarer Produksjon av meierivarer 1552 Produksjon av iskrem Produksjon av iskrem 156 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter 1561 Produksjon av kornvarer Produksjon av kornvarer 1562 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 157 Produksjon av for 1571 Produksjon av fôr til husdyrhold Produksjon av fôr til husdyrhold 1572 Produksjon av fôr til kjæledyr Produksjon av fôr til kjæledyr 158 Produksjon av andre næringsmidler 1581 Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av brød og ferske konditorvarer 1582 Produksjon av kavring og kjeks og konserverte konditorvarer Produksjon av kavring og kjeks og konserverte konditorvarer 1583 Produksjon av sukker Produksjon av sukker 1584 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 1585 Produksjon av pastavarer Produksjon av pastavarer 1586 Bearbeiding av te og kaffe Bearbeiding av te og kaffe 1587 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier 1588 Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat 1589 Produksjon av næringsmidler ellers Produksjon av næringsmidler ellers 159 Produksjon av drikkevarer 1591 Produksjon av destillerte alkoholholdige drikkevarer Produksjon av destillerte alkoholholdige drikkevarer 1592 Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer 1593 Produksjon av vin Produksjon av vin 1594 Produksjon av sider og annen fruktvin Produksjon av sider og annen fruktvin 1595 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer 1596 Produksjon av øl Produksjon av øl 1597 Produksjon av malt Produksjon av malt 1598 Produksjon av mineralvann og leskedrikker Produksjon av mineralvann og leskedrikker 16 Produksjon av tobakksvarer 160 Produksjon av tobakksvarer 1600 Produksjon av tobakksvarer Produksjon av tobakksvarer 3

4 B17 Produksjon av tekstiler 17 Produksjon av tekstiler 171 Produksjon av garn og tråd 1711 Bearbeiding og spinning av fibrer av bomullstype Bearbeiding og spinning av fibrer av bomullstype 1712 Bearbeiding og spinning av fibrer av kardegarnstype Bearbeiding og spinning av fibrer av kardegarnstype 1713 Bearbeiding og spinning av fibrer av kamgarnstype Bearbeiding og spinning av fibrer av kamgarnstype 1714 Bearbeiding og spinning av fibrer av lintype Bearbeiding og spinning av fibrer av lintype 1715 Tvinning og spinning av fibrer av silketype Tvinning og spinning av fibrer av silketype 1716 Produksjon av sytråd Produksjon av sytråd 1717 Bearbeiding og spinning av andre tekstilfibrer Bearbeiding og spinning av andre tekstilfibrer 172 Veving av tekstiler 1721 Veving av stoffer av bomullstype Veving av stoffer av bomullstype 1722 Veving av stoffer av kardegarnstype Veving av stoffer av kardegarnstype 1723 Veving av stoffer av kamgarnstype Veving av stoffer av kamgarnstype 1724 Veving av silke Veving av silke 1725 Veving av andre tekstiler Veving av andre tekstiler 173 Etterbehandling av tekstiler 1730 Etterbehandling av tekstiler Etterbehandling av tekstiler 174 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær 1740 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær Produksjon av utstyrsvarer Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 175 Produksjon av andre tekstiler 1751 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 1752 Produksjon av tauverk og nett Produksjon av tauverk og nett 1753 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær 1754 Produksjon av tekstiler ellers Produksjon av tekstiler ellers 176 Produksjon av stoffer av trikotasje 1760 Produksjon av stoffer av trikotasje Produksjon av stoffer av trikotasje 177 Produksjon av klær av trikotasje 1771 Produksjon av strømpevarer Produksjon av strømpevarer 1772 Produksjon av gensere, jakker og vester av trikotasje Produksjon av gensere, jakker og vester av trikotasje B18 Produksjon av klær. Beredning og farging av pelsskinn 18 Produksjon av klær. Beredning og farging av pelsskinn 181 Produksjon av klær av lær 1810 Produksjon av klær av lær Produksjon av klær av lær 182 Produksjon av andre klær og tilbehør 1821 Produksjon av arbeidstøy Produksjon av arbeidstøy 1822 Produksjon av annet yttertøy Produksjon av annet yttertøy 1823 Produksjon av undertøy og innertøy 4

5 18230 Produksjon av undertøy og innertøy 1824 Produksjon av klær og tilbehør ellers Produksjon av klær og tilbehør ellers 183 Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer 1830 Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer B19 Beredning av lær. Produksjon av reiseeffekter, salmakerartikler og skotøy 19 Beredning av lær. Produksjon av reiseeffekter, salmakerartikler og skotøy 191 Beredning av lær 1910 Beredning av lær Beredning av lær 192 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 1920 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 193 Produksjon av skotøy 1930 Produksjon av skotøy Produksjon av skotøy B20 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 20 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 201 Saging, høvling og impregnering av tre 2010 Saging, høvling og impregnering av tre Saging og høvling av tre Treimpregnering 202 Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, spon-, fiber- og andre bygnings- og møbelplater av tre 2020 Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, spon-, fiber- og andre bygnings- og møbelplater av tre Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, spon-, fiber- og andre bygnings- og møbelplater av tre 203 Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartikler 2030 Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartikler Produksjon av monteringsferdige hus Produksjon av bygningsartikler 204 Produksjon av treemballasje 2040 Produksjon av treemballasje Produksjon av treemballasje 205 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer 2051 Produksjon av trevarer ellers Produksjon av trevarer ellers 2052 Produksjon av varer av kork, strå og flettematerialer Produksjon av varer av kork, strå og flettematerialer B21 Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer 21 Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer 211 Produksjon av papirmasse, papir og papp 2111 Produksjon av papirmasse Produksjon av mekanisk tremasse Produksjon av sulfat- og sulfittcellulose 2112 Produksjon av papir og papp Produksjon av papir og papp 212 Produksjon av varer av papir og papp 2121 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 2122 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir 2123 Produksjon av kontorartikler av papir Produksjon av kontorartikler av papir 2124 Produksjon av tapeter Produksjon av tapeter 2125 Produksjon av varer av papir og papp ellers Produksjon av varer av papir og papp ellers B22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon og reproduksjon av innspilte opptak 22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon og reproduksjon av innspilte opptak 221 Forlagsvirksomhet 2211 Forlegging av bøker Forlegging av bøker 5

6 2212 Forlegging av aviser Forlegging av aviser 2213 Forlegging av blader og tidsskrifter Forlegging av blader og tidsskrifter 2214 Forlegging av lydopptak Forlegging av lydopptak 2215 Forlagsvirksomhet ellers Forlagsvirksomhet ellers 222 Grafisk produksjon og tjenester tilknyttet grafisk produksjon 2221 Trykking av aviser Trykking av aviser 2222 Trykking ellers Trykking ellers 2223 Bokbinding Bokbinding 2224 Ferdiggjøring før trykking Ferdiggjøring før trykking 2225 Annen grafisk produksjon Annen grafisk produksjon 223 Reproduksjon av innspilte opptak 2231 Reproduksjon av lydopptak Reproduksjon av lydopptak 2232 Reproduksjon av videoopptak Reproduksjon av videoopptak 2233 Reproduksjon av data og programmer på edb-media Reproduksjon av data og programmer på edb-media B23 Produksjon av kull- og petroleumsprodukter og kjernebrensel 23 Produksjon av kull- og petroleumsprodukter og kjernebrensel 231 Produksjon av kullprodukter 2310 Produksjon av kullprodukter Produksjon av kullprodukter 232 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 2320 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 233 Produksjon av kjernebrensel 2330 Produksjon av kjernebrensel Produksjon av kjernebrensel B24 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 24 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 241 Produksjon av kjemiske råvarer 2411 Produksjon av industrigasser Produksjon av industrigasser 2412 Produksjon av fargestoffer og pigmenter Produksjon av fargestoffer og pigmenter 2413 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier Produksjon av karbider Produksjon av uorganiske kjemikalier ellers 2414 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 2415 Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser 2416 Produksjon av basisplast Produksjon av basisplast 2417 Produksjon av syntetisk gummi Produksjon av syntetisk gummi 242 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter 2420 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter 243 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler 2430 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler Produksjon av maling og lakk Produksjon av trykkfarger og tetningsmidler 244 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 6

7 2441 Produksjon av farmasøytiske råvarer Produksjon av farmasøytiske råvarer 2442 Produksjon av farmasøytiske preparater Produksjon av farmasøytiske preparater 245 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler 2451 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polérmidler Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polérmidler 2452 Produksjon av parfyme og toalettartikler Produksjon av parfyme og toalettartikler 246 Produksjon av andre kjemiske produkter 2461 Produksjon av eksplosiver Produksjon av eksplosiver 2462 Produksjon av lim og gelatin Produksjon av lim og gelatin 2463 Produksjon av eteriske oljer Produksjon av eteriske oljer 2464 Produksjon av fotokjemiske produkter Produksjon av fotokjemiske produkter 2465 Produksjon av uinnspilte media Produksjon av uinnspilte media 2466 Produksjon av kjemiske produkter ellers Produksjon av kjemiske produkter ellers 247 Produksjon av kunstfibrer 2470 Produksjon av kunstfibrer Produksjon av kunstfibrer B25 Produksjon av gummi- og plastprodukter 25 Produksjon av gummi- og plastprodukter 251 Produksjon av gummiprodukter 2511 Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk 2512 Regummiering og vulkanisering av gummidekk Regummiering og vulkanisering av gummidekk 2513 Produksjon av gummiprodukter ellers Produksjon av gummiprodukter ellers 252 Produksjon av plastprodukter 2521 Produksjon av halvfabrikater av plast Produksjon av halvfabrikater av plast 2522 Produksjon av plastemballasje Produksjon av plastemballasje 2523 Produksjon av byggevarer av plast Produksjon av byggevarer av plast 2524 Produksjon av plastprodukter ellers Produksjon av plastprodukter ellers B26 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 26 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 261 Produksjon av glass og glassprodukter 2611 Produksjon av planglass Produksjon av planglass 2612 Bearbeiding av planglass Bearbeiding av planglass 2613 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall 2614 Produksjon av glassfibrer Produksjon av glassfibrer 2615 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 262 Produksjon av keramiske produkter 2621 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander 2622 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale 7

8 2623 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale 2624 Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk 2625 Produksjon av andre keramiske produkter Produksjon av andre keramiske produkter 2626 Produksjon av ildfaste keramiske produkter Produksjon av ildfaste keramiske produkter 263 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 2630 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 264 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire 2640 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire 265 Produksjon av sement, kalk og gips 2651 Produksjon av sement Produksjon av sement 2652 Produksjon av kalk Produksjon av kalk 2653 Produksjon av gips Produksjon av gips 266 Produksjon av betong-, gips- og sementprodukter 2661 Produksjon av betongvarer for bygge- og anleggsvirksomhet Produksjon av betongvarer for bygge- og anleggsvirksomhet 2662 Produksjon av gipsvarer for bygge- og anleggsvirksomhet Produksjon av gipsvarer for bygge- og anleggsvirksomhet 2663 Produksjon av ferdigblandet betong Produksjon av ferdigblandet betong 2664 Produksjon av mørtel Produksjon av mørtel 2665 Produksjon av fibersement Produksjon av fibersement 2666 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers 267 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 2670 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 268 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 2681 Produksjon av slipestoffer Produksjon av slipestoffer 2682 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ellers Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ellers B27 Produksjon av metaller 27 Produksjon av metaller 271 Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer 2710 Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer 272 Produksjon av rør av jern og stål 2721 Produksjon av rør og rørdeler av støpejern Produksjon av rør og rørdeler av støpejern 2722 Produksjon av andre rør og rørdeler av jern og stål Produksjon av andre rør og rørdeler av jern og stål 273 Annen bearbeiding av jern og stål 2731 Kaldtrekking av stenger og profiler Kaldtrekking av stenger og profiler 2732 Kaldvalsing av bånd Kaldvalsing av bånd 2733 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler 2734 Trekking av tråd Trekking av tråd 274 Produksjon av ikke-jernholdige metaller 8

9 2741 Produksjon av edelmetaller Produksjon av edelmetaller 2742 Produksjon av aluminium Produksjon av primæraluminium Produksjon av halvfabrikater av aluminium 2743 Produksjon av bly, sink og tinn Produksjon av bly, sink og tinn 2744 Produksjon av kobber Produksjon av kobber 2745 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 275 Støping av metaller 2751 Støping av jern Støping av jern 2752 Støping av stål Støping av stål 2753 Støping av lettmetaller Støping av lettmetaller 2754 Støping av andre ikke-jernholdige metaller Støping av andre ikke-jernholdige metaller B28 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 28 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 281 Produksjon av metallkonstruksjoner 2811 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 2812 Produksjon av bygningsartikler av metall Produksjon av bygningsartikler av metall 282 Produksjon av tanker og cisterner, radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg 2821 Produksjon av cisterner, tanker og beholdere av metall Produksjon av cisterner, tanker og beholdere av metall 2822 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg 283 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 2830 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 284 Smiing, stansing og valsing av metall. Pulvermetallurgi 2840 Smiing, stansing og valsing av metall. Pulvermetallurgi Smiing, stansing og valsing av metall. Pulvermetallurgi 285 Overflatebehandling og bearbeiding av metaller 2851 Overflatebehandling av metaller Overflatebehandling av metaller 2852 Bearbeiding av metaller Bearbeiding av metaller 286 Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper, håndverktøy og andre jernvarer 2861 Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper 2862 Produksjon av håndverktøy Produksjon av håndverktøy 2863 Produksjon av låser og beslag Produksjon av låser og beslag 287 Produksjon av andre metallvarer 2871 Produksjon av stålfat og liknende beholdere av jern og stål Produksjon av stålfat og liknende beholdere av jern og stål 2872 Produksjon av emballasje av lettmetall Produksjon av emballasje av lettmetall 2873 Produksjon av varer av metalltråd Produksjon av varer av metalltråd 2874 Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og fjærer Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og fjærer 2875 Produksjon av metallvarer ellers Produksjon av metallvarer ellers 9

10 B29 Produksjon av maskiner og utstyr 29 Produksjon av maskiner og utstyr 291 Produksjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner 2911 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner Produksjon av skipsmotorer Produksjon av motorer og turbiner ellers unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner 2912 Produksjon av pumper og kompressorer Produksjon av pumper og kompressorer 2913 Produksjon av kraner og ventiler Produksjon av kraner og ventiler 2914 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring 292 Produksjon av andre maskiner og utstyr til generell bruk 2921 Produksjon av industri- og laboratorieovner Produksjon av industri- og laboratorieovner 2922 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 2923 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg unntatt til husholdningsbruk Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg unntatt til husholdningsbruk 2924 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers 293 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr 2931 Produksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer Produksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer 2932 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ellers Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ellers 294 Produksjon av maskinverktøy 2941 Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy 2942 Produksjon av annet maskinverktøy til metallbearbeiding Produksjon av annet maskinverktøy til metallbearbeiding 2943 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted 295 Produksjon av andre spesialmaskiner 2951 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri 2952 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 2953 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri 2954 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri 2955 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri 2956 Produksjon av spesialmaskiner ellers Produksjon av spesialmaskiner ellers 296 Produksjon av våpen og ammunisjon 2960 Produksjon av våpen og ammunisjon Produksjon av våpen og ammunisjon 297 Produksjon av husholdningsmaskiner 2971 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 2972 Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater B30 Produksjon av kontor- og datamaskiner 30 Produksjon av kontor- og datamaskiner 300 Produksjon av kontor- og datamaskiner 3001 Produksjon av kontormaskiner Produksjon av kontormaskiner 3002 Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr 10

11 B31 Produksjon av andre elektriske maskiner og apparater 31 Produksjon av andre elektriske maskiner og apparater 311 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 3110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 312 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler 3120 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler 313 Produksjon av isolert ledning og kabel 3130 Produksjon av isolert ledning og kabel Produksjon av isolert ledning og kabel 314 Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier 3140 Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier 315 Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper 3150 Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper 316 Produksjon av annet elektrisk utstyr 3161 Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og kjøretøyer Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og kjøretøyer 3162 Produksjon av elektrisk utstyr ellers Produksjon av elektrisk utstyr ellers B32 Produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr 32 Produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr 321 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter 3210 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter 322 Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater til linjetelefoni og -telegrafi 3220 Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater til linjetelefoni og -telegrafi Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater til linjetelefoni og -telegrafi 323 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av lyd og bilde samt tilhørende varer 3230 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av lyd og bilde samt tilhørende varer Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av lyd og bilde samt tilhørende varer B33 Produksjon av medisinske instrumenter, presisjonsinstrumenter, optiske instrumenter, klokker og ur 33 Produksjon av medisinske instrumenter, presisjonsinstrumenter, optiske instrumenter, klokker og ur 331 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler 3310 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler 332 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 3320 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 333 Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg 3330 Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg 334 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 3340 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 335 Produksjon av klokker og ur 3350 Produksjon av klokker og ur Produksjon av klokker og ur B34 Produksjon av motorvogner, tilhengere og deler 34 Produksjon av motorvogner, tilhengere og deler 341 Produksjon av motorvogner 3410 Produksjon av motorvogner Produksjon av motorvogner 342 Produksjon av karosserier og tilhengere 11

12 3420 Produksjon av karosserier og tilhengere Produksjon av karosserier og tilhengere 343 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer 3430 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer B35 Produksjon av andre transportmidler 35 Produksjon av andre transportmidler 351 Bygging og reparasjon av skip og båter 3511 Bygging og reparasjon av skip Bygging og reparasjon av skip og skrog over 100 bruttotonn Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 bruttotonn Bygging og reparasjon av båter under 100 bruttotonn Bygging og reparasjon av oljeplattformer og moduler Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler Produksjon av annet flytende materiell 3512 Bygging og reparasjon av fritidsbåter Bygging og reparasjon av fritidsbåter 352 Produksjon og reparasjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei 3520 Produksjon og reparasjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei Produksjon av jernbane- og sporvognmateriell Reparasjon av jernbane- og sporvognmateriell 353 Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer 3530 Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer 354 Produksjon av motorsykler og sykler 3541 Produksjon av motorsykler Produksjon av motorsykler 3542 Produksjon av sykler Produksjon av sykler 3543 Produksjon av invalidevogner Produksjon av invalidevogner 355 Produksjon av transportmidler ellers 3550 Produksjon av transportmidler ellers Produksjon av transportmidler ellers B361 Produksjon av møbler 361 Produksjon av møbler 3611 Produksjon av sittemøbler Produksjon av sittemøbler 3612 Produksjon av andre møbler for kontor og butikk Produksjon av andre møbler for kontor og butikk 3613 Produksjon av andre kjøkkenmøbler Produksjon av andre kjøkkenmøbler 3614 Produksjon av møbler ellers Produksjon av møbler ellers 3615 Produksjon av madrasser Produksjon av madrasser B362 Preging av mynter og medaljer. Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelstener og halvedelstener, musikkinstrumenter, sportsartikler, spill og leker samt industriproduksjon ellers 362 Preging av mynter og medaljer. Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelstener og halvedelstener 3621 Preging av mynter og medaljer Preging av mynter og medaljer 3622 Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelstener og halvedelstener Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelstener og halvedelstener 363 Produksjon av musikkinstrumenter 3630 Produksjon av musikkinstrumenter Produksjon av musikkinstrumenter 364 Produksjon av sportsartikler 3640 Produksjon av sportsartikler Produksjon av sportsartikler 365 Produksjon av spill og leker 3650 Produksjon av spill og leker Produksjon av spill og leker 12

13 366 Industriproduksjon ellers 3661 Produksjon av bijouterivarer Produksjon av bijouterivarer 3662 Produksjon av koster og børster Produksjon av koster og børster 3663 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted Industriproduksjon ikke nevnt annet sted B37 Gjenvinning 37 Gjenvinning 371 Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap 3710 Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap 372 Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap 3720 Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap B40 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 40 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 401 Produksjon og distribusjon av elektrisitet 4011 Produksjon av elektrisitet Produksjon av elektrisitet 4012 Overføring av elektrisitet Overføring av elektrisitet 4013 Distribusjon og handel med elektrisitet Distribusjon og handel med elektrisitet 402 Produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnett 4021 Produksjon av gass Produksjon av gass 4022 Distribusjon og handel med gass gjennom ledningsnett Distribusjon og handel med gass gjennom ledningsnett 403 Damp- og varmtvannsforsyning 4030 Damp- og varmtvannsforsyning Damp- og varmtvannsforsyning 41 Oppsamling, rensing og distribusjon av vann 410 Oppsamling, rensing og distribusjon av vann 4100 Oppsamling, rensing og distribusjon av vann Oppsamling, rensing og distribusjon av vann B45 Bygge- og anleggsvirksomhet 45 Bygge- og anleggsvirksomhet 451 Grunnarbeid 4511 Riving av bygninger og flytting av masse Riving av bygninger og flytting av masse 4512 Prøveboring Prøveboring 452 Annen bygge- og anleggsvirksomhet 4521 Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner Oppføring av bygninger Oppføring av andre konstruksjoner 4522 Takarbeid Takarbeid Blikkenslagerarbeid Takarbeid ellers 4523 Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg 4524 Bygging av havne- og damanlegg Bygging av havne- og damanlegg 4525 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 453 Bygginstallasjon 4531 Elektrisk installasjonsarbeid Elektrisk installasjonsarbeid 4532 Isolasjonsarbeid Isolasjonsarbeid 4533 VVS-arbeid 13

14 45330 VVS-arbeid 4534 Annen bygginstallasjon Annen bygginstallasjon 454 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner 4541 Stukkatørarbeid og pussing Stukkatørarbeid og pussing 4542 Snekkerarbeid Snekkerarbeid 4543 Gulvlegging og tapetsering Gulvlegging og tapetsering 4544 Maler- og glassarbeid Malerarbeid Glassarbeid 4545 Annen ferdiggjøring av bygninger Annen ferdiggjøring av bygninger 455 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell 4550 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell B50 Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 50 Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 501 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler 5010 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler Agentur- og engroshandel med motorvogner, unntatt motorsykler Detaljhandel med motorvogner, unntatt motorsykler 502 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 5020 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 503 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 5030 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 504 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 5040 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 505 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 5050 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med drivstoff til motorvogner B5111 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer 5111 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer B5112 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier 5112 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier B5113 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer 5113 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer B5114 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer 5114 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer B5115 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer 5115 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer 14

15 B5116 Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og lærvarer 5116 Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og lærvarer Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og lærvarer B5117 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler 5117 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler B5118 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers samt med bredt vareutvalg 5118 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers 5119 Agenturhandel med bredt vareutvalg Agenturhandel med bredt vareutvalg B512 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 512 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 5121 Engroshandel med korn, såvarer og fôr Engroshandel med korn, såvarer og fôr 5122 Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med blomster og planter 5123 Engroshandel med levende dyr Engroshandel med levende dyr 5124 Engroshandel med huder, skinn og lær Engroshandel med huder, skinn og lær 5125 Engroshandel med råtobakk Engroshandel med råtobakk B513 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 513 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 5131 Engroshandel med frukt og grønnsaker Engroshandel med frukt og grønnsaker 5132 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 5133 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 5134 Engroshandel med drikkevarer Engroshandel med vin og brennevin Engroshandel med drikkevarer ellers 5135 Engroshandel med tobakksvarer Engroshandel med tobakksvarer 5136 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer 5137 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 5138 Engroshandel med andre næringsmidler herunder fisk og skalldyr Engroshandel med fisk og skalldyr Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 5139 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler B5141 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer samt klær og skotøy 5141 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 5142 Engroshandel med klær og skotøy Engroshandel med klær Engroshandel med skotøy B5143 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater og kassetter 5143 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater og kassetter Engroshandel med belysningsutstyr Engroshandel med elektriske husholdningsapparater Engroshandel med radio og fjernsyn Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater 15

16 B5144 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 5144 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler B5145 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 5145 Engroshandel med parfyme og kosmetikk Engroshandel med parfyme og kosmetikk B5146 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 5146 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 5147 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers B51471 Engroshandel med bøker, aviser og blader Engroshandel med møbler og innredningsartikler Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper B51472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker B51473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper Engroshandel med bøker, aviser og blader Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer Engroshandel med ur, foto- og optiske artikler Engroshandel med gull- og sølvvarer Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted B5151 Engroshandel med drivstoff og brensel 5151 Engroshandel med drivstoff og brensel Engroshandel med drivstoff og brensel B5152 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 5152 Engroshandel med metaller og metallholdig malm Engroshandel med metaller og metallholdig malm B5153 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 5153 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr Engroshandel med tømmer Engroshandel med trelast Engroshandel med fargevarer Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted B5154 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 5154 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr B5155 Engroshandel med kjemiske produkter 5155 Engroshandel med kjemiske produkter Engroshandel med kjemiske produkter B5156 Engroshandel med innsatsvarer ellers 5156 Engroshandel med innsatsvarer ellers Engroshandel med papir og papp Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted B5157 Engroshandel med avfall og skrap 5157 Engroshandel med avfall og skrap Engroshandel med avfall og skrap B5181 Engroshandel med maskinverktøy 5181 Engroshandel med maskinverktøy Engroshandel med maskinverktøy B5182 Engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- og anleggsvirksomhet 5182 Engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- og anleggsvirksomhet Engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- og anleggsvirksomhet 16

17 B5183 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon 5183 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon B5184 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare 5184 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare B5185 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 5185 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers B5186 Engroshandel med elektroniske komponenter 5186 Engroshandel med elektroniske komponenter Engroshandel med elektroniske komponenter B5187 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri, handel, transport og tjenesteyting ellers 5187 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri, handel, transport og tjenesteyting ellers Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap Engroshandel med maskiner og utstyr til olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers B5188 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk 5188 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk B519 Engroshandel ikke nevnt annet sted 5190 Engroshandel ikke nevnt annet sted Engroshandel ikke nevnt annet sted B521 Butikkhandel med bredt vareutvalg samt butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 521 Butikkhandel med bredt vareutvalg 5211 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 5212 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 522 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 5221 Butikkhandel med frukt og grønnsaker Butikkhandel med frukt og grønnsaker 5222 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 5223 Butikkhandel med fisk og skalldyr Butikkhandel med fisk og skalldyr 5224 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og sukkervarer Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer Butikkhandel med sjokolade og sukkervarer 5225 Butikkhandel med drikkevarer Butikkhandel med vin og brennevin Butikkhandel med drikkevarer ellers 5226 Butikkhandel med tobakksvarer Butikkhandel med tobakksvarer 5227 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers Butikkhandel med helsekost Butikkhandel med kaffe og te Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted B523 Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 523 Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 5231 Butikkhandel med apotekvarer Butikkhandel med apotekvarer 5232 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 17

18 5233 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler B5241 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 5241 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer B5242 Butikkhandel med klær samt skotøy og lærvarer 5242 Butikkhandel med klær Butikkhandel med klær 5243 Butikkhandel med skotøy og lærvarer Butikkhandel med skotøy Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær B5244 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og husholdningsartikler 5244 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og husholdningsartikler Butikkhandel med belysningsutstyr Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Butikkhandel med møbler Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted B5245 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 5245 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn Butikkhandel med plater, musikk- og videokassetter, CD- og DVD-plater Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter B5246 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass samt tapeter, gulvbelegg og tepper 5246 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Butikkhandel med jernvarer Butikkhandel med fargevarer Butikkhandel med trelast Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Butikkhandel med tepper B5247 Butikkhandel med bøker, aviser og papirvarer 5247 Butikkhandel med bøker, aviser og papirvarer Butikkhandel med bøker og papir Butikkhandel med aviser og blader B5248 Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler samt gull- og sølvvarer 5248 Annen butikkhandel i spesialforretninger Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler Butikkhandel med gull- og sølvvarer B52485 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker B52487 Butikkhandel med blomster og planter Butikkhandel med blomster og planter B52493 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr samt butikkhandel ikke nevnt annet sted Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr Butikkhandel ikke nevnt annet sted B525 Butikkhandel med brukte varer 525 Butikkhandel med brukte varer 5250 Butikkhandel med brukte varer Butikkhandel med antikviteter Butikkhandel med brukte klær Butikkhandel med brukte varer ellers B526 Detaljhandel utenom butikk 526 Detaljhandel utenom butikk 5261 Postordrehandel Postordrehandel med bredt vareutvalg Postordrehandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer Postordrehandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Postordrehandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter Postordre- 18

Nr. 49/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 49/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 29/2002 av 19. desember 2001 2003/EØS/49/31 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90

Detaljer

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1893/2006. av 20.

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1893/2006. av 20. Nr. 38/199 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1893/2006 2010/EØS/38/24 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning

Detaljer

BRANSJEREGISTER. NACEkode. Bransjekatalog Side 1 JORDBRUK OG SKOGBRUK

BRANSJEREGISTER. NACEkode. Bransjekatalog Side 1 JORDBRUK OG SKOGBRUK BRANSJEREGISTER JORDBRUK OG SKOGBRUK 0111000 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster 18676 0113000 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster 2278 0119000 Dyrking av

Detaljer

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?».

«Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». «Oslo kommunes erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med eksisterende abonnenter?». Pålegg fra Mattilsynet om kontroll med kritiske abonnenter Informasjonskampanjer

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2014, BEHANDLES I 2015 OM ORDNINGEN OG ENDRINGER I RETNINGSLINJER

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2014, BEHANDLES I 2015 OM ORDNINGEN OG ENDRINGER I RETNINGSLINJER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 122/15 Løpenr.: 18293/15 Saknr.: 15/1805-2 Ark.nr.: 243 N01SAKSARKIV Dato: 20.05.2015 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråd for næring, kultur og helse REGIONAL TRANSPORTSTØTTE

Detaljer

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8 329 Vedlegg 1 Tabeller 330 330 Vedleggstabell 1 Regioninndeling og statistiske kjennetegn ved Innlandet Kilde: SSB, PANDA og KRDs hjemmesider Innbyggere Andel innb. Innbyggere Sysselatte 4.kvart. 2002

Detaljer

Spesialiserte næringer i fem norske byregioner

Spesialiserte næringer i fem norske byregioner Prosjektrapport nr. 1/2004 Spesialiserte næringer i fem norske byregioner Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø Arne Rydningen Tittel Forfattere Spesialiserte næringer i fem norske byregioner

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon

Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon C 460 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon Statistisk sentralbyrà Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Noregs offisielle

Detaljer

[ Virkemidler for regional FoU og

[ Virkemidler for regional FoU og [ Virkemidler for regional FoU og innovasjon hvilken betydning har lokalt produsert mat? ] MENON-publikasjon nr. 8 Desember 2008 Av Anne Espelien og Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops

Detaljer

Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010. av 10. august 2010

Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010. av 10. august 2010 Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010 2015/EØS/58/61 av 10. august 2010 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til tilpasninger

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste)

Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste) best. nr. 501 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 8. juni 1989, nr. 914 Sist endret 25. oktober 2002. Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne-

Detaljer

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002 Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF av 18. februar 2002 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Byggsektorens klimagassutslipp

Byggsektorens klimagassutslipp Notat Utarbeidet av: KanEnergi as, Hoffsveien 13, 0275 Oslo, tlf 22 06 57 50, kanenergi@kanenergi.no Utført av: Peter Bernhard og Per F. Jørgensen Dato: 21.12.2006, revidert 19.04.2007 Sammendrag: Basert

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2 Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen Vedlegg 2 1-METOKSYPROPAN-2-OL CAS-nr 107-98-2 / EC-nr 203-539-1 / Indeks-nr 603-064-00-3 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter. Produksjon av maling

Detaljer

Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001

Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001 ARBEIDSNOTAT 8/2006 Aris Kaloudis og Tore Sandven Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001 En første drøfting NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner

Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE Omfatter bruken av planteressursene og de animalske ressursene, inkludert aktiviteter i forbindelse med dyrking av vekster, husdyrhold og -avl, produksjon

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

02 SKOGBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET SKOGBRUK NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

02 SKOGBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET SKOGBRUK NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 01 JORDBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET JORDBRUK, JAKT OG VILTSTELL 01.1 DYRKING AV ETTÅRIGE VEKSTER 01.11 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige

Detaljer

Ukens statistikk 9. - 13. august 1999

Ukens statistikk 9. - 13. august 1999 Ukens statistikk 9. - 13. august 1999 32 Ny statistikk Byggjekostnadsindeks, bustader, juli 1999........... 3 Campingstatistikk, juni 1999...................... 4 Hyttegrendstatistikk, juni 1999....................

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4

Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Færre eldre får hjelp Til tross for flere eldre i befolkningen, blir det færre som får

Detaljer

Magne Holstad Kraftintensiv industri Avgrensning av begrepet

Magne Holstad Kraftintensiv industri Avgrensning av begrepet Notater 3/2010 Magne Holstad Avgrensning av begrepet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Nr. 42/160 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave 3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 anser at verdien av de komplette industrianleggene er for lav til at

Detaljer

Norge i en globalisert verden betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv

Norge i en globalisert verden betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv i en globalisert verden i en globalisert verden betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv Berit Emberland, Eirin Totland Ola Tveita Utenlandsk eierskap har stor betydning både for norsk sysselsetting

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Den skjulte IKT-bransjen i Norge

Den skjulte IKT-bransjen i Norge Den skjulte IKT-bransjen i Norge En empirisk undersøkelse Pål Alfstad Haug Master i datateknikk Oppgaven levert: Juli 2008 Hovedveileder: Reidar Conradi, IDI Biveileder(e): Bård Korgshus, IKT-Norge Norges

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976 Nr. 1/77 3. januar 1977 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

Indre Østfold En oversikt over næringsområder og bedrifter

Indre Østfold En oversikt over næringsområder og bedrifter Indre Østfold En oversikt over næringsområder og bedrifter Om rapporten Denne rapport presenterer en geografisk oversikt over næringsområder i regionen Indre Østfold. Som del av dette gis det også en bransjevis

Detaljer

Nøkkeltall for Herøy kommune

Nøkkeltall for Herøy kommune Nøkkeltall for Herøy kommune Befolkning Befolkningsutvikling Herøy 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010 2011 2012

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002 Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002 2004/EØS/56/27 av 23. januar 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte

Detaljer

Enova SF. Støtteprogram for innføring av energiledelse (industribedrifter), Marius Thoresen, Enova

Enova SF. Støtteprogram for innføring av energiledelse (industribedrifter), Marius Thoresen, Enova Enova SF Støtteprogram for innføring av energiledelse (industribedrifter), Marius Thoresen, Enova Statsstøtte? Y Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Skattefunn Effektiv forvaltning av energiressurser

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

VAREHANDELSSTATISTIKK

VAREHANDELSSTATISTIKK 90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 VAREHANDELSSTATISTIKK 90 WHOLESALE AND RETAIL TRADE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 0 FORORD Varehandelsstatistikken

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Borgeåsen Senter Reguleringsplanen sist datert. 31.8.07 Rettet i henhold til bystyrets vedtak i sak 3/08, 24.1.2008 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter (foruten varer av luffa) halvfabrikater (posisjon 46.01)

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

!! " # $% & ' " ( # )! ) * +# )! ),,,

!!  # $% & '  ( # )! ) * +# )! ),,, !"##$ !! "#$%&' " ( # )!) *+# )!),,, $-. / 0$ 1-2-223 - - 334 33-1 5 06 3 -. ' 333. -. ' 33' 32 %3 33. ' 1-3. 6 553 7*8* 9: 3& '- 3-1'- 2.3 -*656 -.31 ". -.. 1.- - 0 : -22. 2 1-.3 353-5- 3340 6-31 - -2''

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN 1984-72. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN 1111111111 111111111111=1111/11EME Ktal 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HAND ELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell 1. 2.

Detaljer

Energibruk i norsk industri

Energibruk i norsk industri 2001/14 Rapporter Reports Trygve Martinsen Energibruk i norsk industri Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode-

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996 Juli 84. årgang 2 Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7/96 Juli

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OKTOBER 1987 75. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang Oktober 1996 84. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 10/96

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1979 67. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY f 7,k f o TABELL 1. INNFORSEL OG UTFORSEL

Detaljer

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994 I Oktober 1994 i I. 1 1 82. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra 7!fte heftet blir gjengitt.

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

VARESTRØMMER I ENGROS- OG DETALJHANDEL

VARESTRØMMER I ENGROS- OG DETALJHANDEL RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/37 VARESTRØMMER I ENGROS- OG DETALJHANDEL AV KNUT FREDRIK STRØM STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-2008-4 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE Innenlandsk

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 96/25 Notater 1996 Kenneth Årdalen og Terje Søsæter Regional fordeling av leveranser i industri og bergverksdrift Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 Avdeling for økonomisk statistikk /

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tinn, legeringer av tinn, og visse varer derav. Tinn blir industrielt utvunnet av tinnstein (tinnoksid) som hører

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN 1977 65. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE _ STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY If A o 1 TABELL 1. INNFORSEL OG UTFORSEL I ALT.

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN 80. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1988 76. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel» 2. Innførsel

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997 Oktober 1997 85. årgang ail Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Et fremtidsbilde Hva vil være typisk for vår region om 20 år? Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blue Lillehammer hotell, 25.

Et fremtidsbilde Hva vil være typisk for vår region om 20 år? Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blue Lillehammer hotell, 25. Et fremtidsbilde Hva vil være typisk for vår region om 20 år? Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blue Lillehammer hotell, 25. september 2013 1. Hvordan har arbeidsmarkedet endret seg siste 20 år?

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY JULI 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L K A P I T T E L 5 2 B O M U L L Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Dette kapitlet omfatter i alminnelighet

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY MAI 80. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MO HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

4,1. Matvarer en stor og viktig norsk industri. Millioner kroner. arbeider med næringsmidler i Europa, 44 300 i Norge.

4,1. Matvarer en stor og viktig norsk industri. Millioner kroner. arbeider med næringsmidler i Europa, 44 300 i Norge. 4,1 millioner personer arbeider med næringsmidler i Europa, 44 3 i Norge. Norsk næringsmiddelindustri 23-212 Matvarer en stor og viktig norsk industri Produksjon og bearbeiding av matvarer er Norges største

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter sink og sinklegeringer og visse varer derav. Sink utvinnes hovedsakelig av svovelholdig malm (sinkblende) og i mindre

Detaljer

Kjønnsbalanse i VRI Nordland

Kjønnsbalanse i VRI Nordland 04/2011 Kjønnsbalanse i VRI Nordland En kartlegging av satsingsområdene tilknyttet Virkemidler for regionalt FoU og innovasjon for kunnskap Av Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 80. ÅRGANG 1;1 MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen November 99E 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trat Statistisk sentralbyrå ber om a bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. adi /9

Detaljer