Er norskprøven en god prøve?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er norskprøven en god prøve?"

Transkript

1 Er norskprøven en god prøve? Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring, Scandic Fornebu, februar 2015 Dr. Cecilie Hamnes Carlsen, Seniorrådgiver, Vox, Bergen

2 Corrigan 2013 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 2

3 Hva er en god prøve? En god prøve måler det den skal (validitet) gir stabile og pålitelige resultater (reliabilitet) virker positivt tilbake på undervisning og læring (washback) gir alle kandidater samme muligheter til å vise sine ferdigheter (rettferdighet/«fairness») har positive konsekvenser for enkeltindivider har positive konsekvenser for samfunnet er praktisk å gjennomføre Messick 1989, 1995 Bachman & Palmer 1990, Alderson & Banerjee 2001 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 3

4 Hva er en god prøve? [a] language test is only as good as the theory of language on which it is based McNamara 2000 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 4

5 Hva er en god prøve? En god prøve har et solid teoretisk og empirisk fundament teorier/forskning på hva språkferdigheter er teorier/forskning på hvordan voksne lærer et nytt språk teorier/forskning på hva en god prøve er Rammeverkets beskrivelser av ferdighetsnivåer Læreplanens målbeskrivelser Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 5

6 Hvordan utvikle en god prøve? Testutviklere med faglig kompetanse og lang erfaring «Lytt til erfarne fjellfolk» - innspill fra lærere Pilotering av lytte- og leseoppgaver Analyser av piloteringsdata og data fra reelle avviklinger Sensoropplæring muntlig: Lokal vurdering, dvd er, kriterier og forklaring til kriteriene, ressurspersonordningen Sensoropplæring skriftlig: Sentral vurdering, erfarent sensorkorps, jevnlige samlinger, tilbakemeldinger Internasjonalt samarbeid (ALTE, EALTA, ILTA) ALTEs minsteskrav for testutvikling Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 6

7 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 7

8 Eksempler på ALTES minstekrav for testutvikling 4. Prøvene er sammenlignbare fra den ene avviklingen til den andre når det gjelder innhold, stabilitet, likhet og bruk av karakterskalaen. 8. Prøveadministrasjonen har hensiktsmessige støttesystemer tilgjengelig ved testavviklingen (for eksempel direktelinje på telefon, nettjenester, osv). 14. Det samles inn data på itemnivå fra et passende utvalg kandidater, og data analyseres med tanke på å beregne vanskegrad, diskrimineringsfaktor, reliabilitet og standard målefeil. 17. De prøveansvarlige gir brukerne nødvendig informasjon slik at de kan forstå resultatene og bruke dem på en hensiktsmessig måte. Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 8

9 Hvordan kvalitetssikre (validere) en prøve? A priori & a posteriori validering A priori Før prøveavvikling Teoretisk Empirisk (piloteringsdata) A posteriori Etter prøveavviklingen Empirisk (relle data) (Weir 1988, 2005) Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 9

10 Hvordan kvalitetssikre en prøve? En prøve vil aldri bli helt feilfri! Avhengig av gode systemer for å oppdage og håndtere feil Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 10

11 Hvordan kvalitetssikre en prøve? En prøve vil aldri bli helt feilfri! En god prøve har gode systemer for å oppdage og håndtere feil Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 11

12 Oppdage feil Kontroll av mulige lagringsfeil i delprøver (lytt, les, skriftlig framstilling) Skriftlig sensur > oppmann ved uenighet Kontroll av skriftlig sensur (ikke grunnlag, Under A1, mulig fusk, 3 ulike vurderinger) Oppmelding til rett nivå, skriftlig og muntlig prøve Totalt 190 lagringsfeil av gjennomførte delprøver (les:98, lytt:15, skriv: 77) > feilprosent på 1,1 % Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 12

13 Håndtere feil Mulighet for klage på gjennomføring (alle delprøver) Mulighet for klage på resultat på skriftlig framstilling Tilbud om ny gratis prøve Utstede nye prøvebevis Åpenhet rundt antall og typer feil (informasjon ut) Finne feilkilder Eliminere feilkilder om mulig («systematic error») Alltid noen restfeil («unsystematic error») Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 13

14 Hva er norskprøvens styrker? Digital løsning Adaptivitet kandidatene får en prøve tilpasset deres nivå Automatisk innlegging av resultater for les og lytt Automatisk retting av delprøvene les og lytt Bedre mulighet for å avsløre feil og juks Data som hjelpemiddel Alle skal få et prøvebevis Måler ulike delferdigheter isolert Mulighet til å ta opp igjen delferdigheter Mulighet for de med dårlige lese-/skriveferdigheter å skåre bra på lytteprøve og muntlig produksjon Erfarent sensorkorps for skriftlig Rammeverket & læreplan & prøver går hånd i hånd Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 14

15 Hva er norskprøvens utfordringer? Tekniske løsninger PAD Privatistportalen Sensorsidene Stabilitet i lagring Oppmelding til riktig prøve i skriftlig og muntlig Pålitelighet og stabilitet i muntlig prøve sensurert lokalt Analyse og tilbakemelding på skriftlig sensur Resultatbehandling og resultatformidling Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 15

16 Hvordan tolke resultatene? Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 16

17 Noen innledende betraktninger Resultater på norskprøven vs. Norskprøve 2 og 3 Kan ikke sammenlikne prosentene (høyere beståttprosenter på NP enn på norskprøven) Ulik kandidatpopulasjon (Spor 1, flere påmeldte til norskprøven) Resultater i ulike delferdighetene Bedre resultater på lytt og les, enn på skriftlig framstilling og muntlig produksjon Bedre resultater i muntlige ferdigheter (lytte og snakke) enn skriftlige ferdigheter Vanlig profil Resultater vs. eksempelprøver og pilotering Eksempelprøven på nett er ikke en pekepinn på nivå (ikke pilotert, kjent) Piloteringsoppgavene har ikke kjent vanskegrad når de piloteres Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 17

18 Og noen innledende forbehold Utilstrekkelig datagrunnlag foreløpig Har ikke tilstrekkelig persondata koblet med resultater Har ikke spor-informasjon for alle Har ikke resultater i forhold til prøvepåmelding på skolenivå Nye NIR skal være klar i mars 2015 Mye av forklaringen på resultatene kan ligge i oppmeldte kandidater Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 18

19 Resultater på landsbasis: 2014 Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under A1 Ikke vurdert SNAKKE 35 % 52 % 9 % 0 % 3 % LYTTE 56 % 36 % 8 % 0 % 0 % LESE 62 % 24 % 12 % 2 % 0 % SKRIVE 20 % 55 % 23 % 1 % 1 %

20 Resultater på landsbasis: & 2014 Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under A1 Ikke vurdert SNAKKE 35 % 52 % 9 % 0 % 3 % 40,2 % 52,5 % 6,9% 0 % 0,2 % LYTTE 56 % 36 % 8 % 0 % 0 % 63,6 % 28,9 % 7,1 % 0,4 % LESE 62 % 24 % 12 % 2 % 0 % 63,6 % 23,2 % 10,8 % 2,4 % SKRIVE 20 % 55 % 23 % 1 % 1 % 24,9 % 56,5 % 16,1 % 1,2 % 1,4 %

21 Resultater på landsbasis: & 2014 Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under A1 Ikke vurdert SNAKKE 35 % 52 % 9 % 0 % 3 % 40,2 % 52,5 % 6,9% 0 % 0,2 % LYTTE 56 % 36 % 8 % 0 % 0 % 63,6 % 28,9 % 7,1 % 0,4 % LESE 62 % 24 % 12 % 2 % 0 % 63,6 % 23,2 % 10,8 % 2,4 % SKRIVE 20 % 55 % 23 % 1 % 1 % 24,9 % 56,5 % 16,1 % 1,2 % 1,4 %

22 Resultater på landsbasis: & 2014 Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under A1 Ikke vurdert SNAKKE 35 % 52 % 9 % 0 % 3 % 40,2 % 52,5 % 6,9% 0 % 0,2 % LYTTE 56 % 36 % 8 % 0 % 0 % 63,6 % 28,9 % 7,1 % 0,4 % LESE 62 % 24 % 12 % 2 % 0 % 63,6 % 23,2 % 10,8 % 2,4 % SKRIVE 20 % 55 % 23 % 1 % 1 % 24,9 % 56,5 % 16,1 % 1,2 % 1,4 %

23 Resultater på landsbasis: & 2014 Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under A1 Ikke vurdert SNAKKE 35 % 52 % 9 % 0 % 3 % 40,2 % 52,5 % 6,9% 0 % 0,2 % LYTTE 56 % 36 % 8 % 0 % 0 % 63,6 % 28,9 % 7,1 % 0,4 % LESE 62 % 24 % 12 % 2 % 0 % 63,6 % 23,2 % 10,8 % 2,4 % SKRIVE 20 % 55 % 23 % 1 % 1 % 24,9 % 56,5 % 16,1 % 1,2 % 1,4 %

24 Resultater på landsbasis: & 2014 Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under A1 Ikke vurdert SNAKKE 35 % 52 % 9 % 0 % 3 % 40,2 % 52,5 % 6,9% 0 % 0,2 % LYTTE 56 % 36 % 8 % 0 % 0 % 63,6 % 28,9 % 7,1 % 0,4 % LESE 62 % 24 % 12 % 2 % 0 % 63,6 % 23,2 % 10,8 % 2,4 % SKRIVE 20 % 55 % 23 % 1 % 1 % 24,9 % 56,5 % 16,1 % 1,2 % 1,4 %

25 Oppsummerte forskjeller fra vår til vinter Forholdsvis like resultater vår og vinter Kan bety: at populasjonen ikke har forandret seg at prøvene er like vanskelige fra gang til gang at sensorene vurderer stabilt fra gang til gang Bedre resultater i vinter enn vår Flere kandidater får B1 (gjelder alle delferdigheter) Færre kandidater får A1 (gleder alle delferdigheter) Leseprøven varierer minst fra vår til vinter Lytt varierer mest (etterfulgt av skriftlig og muntlig) Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 25

26 Resultater fordelt på Spor, desember 14 Merk: Spor registrert på 2081 kandidater, tilsvarende 33,6 % Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 26

27 Resultater fordelt på spor LYTTEFERDIGHETER SPOR 1 SPOR 2 SPOR Under A1 A1 A2 B1 Beste resultat, des.14 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 27

28 Resultater fordelt på spor LESEFERDIGHETER SPOR 1 SPOR 2 SPOR Beste resultat, des.14 Under A1 A1 A2 B1 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 28

29 Resultater fordelt på spor SKRIFTLIG FRAMSTILLING SPOR 1 SPOR 2 SPOR IG Under A1 A1 A2 B1 Beste resultat, des.14 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 29

30 Resultater fordelt på spor 70 MUNTLIG SPRÅKBRUK SPOR 1 SPOR 2 SPOR Beste resultat, des.14 Under A1 A1 A2 B1 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 30

31 Resultater fordelt på spor 70 MUNTLIG SPRÅKBRUK Denne prosenten bør kunne bli høyere! SPOR 1 SPOR 2 SPOR Beste resultat, des.14 Under A1 A1 A2 B1 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 31

32 Er norskprøven en god prøve? Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 32

33 Er norskprøven en god prøve? Ekstern kvalitetskontroll ALTEs audit-system Planlagt i 2016 Kvalitetsstempel Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 33

34 Planer fram mot B2-nivået Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 34

35 Hva er gjort så langt? Møte med referansegruppe for B2 Vurderingskriterier muntlig og skriftlig Muntlig prøveformat Innspilling av muntlig prøve B1-B2 er ferdig Eksempel-DVD kursdeltakere kan se Eksempel-DVD til intern bruk på skolene før muntlig prøve Eksempel-DVD til ressurspersoner til bruk i opplæring Forelesning om B2-nivået til nettkurset Formater til lytt og les Eksempelprøve bokmål Piloteringsversjoner B1-B2 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 35

36 Hva gjenstår? Format for skriftlig prøve Utprøving/ innsamling av eksempeltekster skriftlig Analyse av piloteringsdata Sette sammen prøvesett lytt og les Egenvurderingsmateriell for oppmelding til rett prøve Eksempelprøver nynorsk Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 36

37 Opplæring mot B2 Opplæringskonferanse om muntlig mars ALTE-konferansedag 8. mai fokus på B2 og C1-nivåene Sensoropplæring skriftlig sensorer, november B2 slippfest 1. september! Nettkursforelesning og B1-B2-eksempler Intern-DVD for lærerne Eksempel-DVD for kursdeltakerne Vurderingskriterier muntlig og skriftlig på nett Egenvurderingsmateriell mot B1-B2-prøven Eksempelprøve nynorsk Informasjon på vox.no Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 37

38 B2-prøvens status og funksjon Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 38

39 Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 39

40 Takk for meg! Er norskprøven en god prøve? Dr. Cecilie Hamnes Carlsen Side 40

EALTAs Retningslinjer for god praksis i språktesting og -vurdering

EALTAs Retningslinjer for god praksis i språktesting og -vurdering EALTAs Retningslinjer for god praksis i språktesting og -vurdering Styret i EALTA oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom og revidere det utkastet til Retningslinjer som ENLTA-prosjektet 1 hadde

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Berge: Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve 1 Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen: Hva er PIRLS? Bakgrunnen for PIRLS Bak Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) står The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA var i 1991 ansvarlig

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer