FORSÉR LØPET!EL! Få en. presenterer: Akademiet vgs, Oslo. Mer av det du er interessert i allerede i VG1!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSÉR LØPET!EL! Få en. presenterer: Akademiet vgs, Oslo. Mer av det du er interessert i allerede i VG1!"

Transkript

1 Akademiet vgs, Oslo presenterer: FORSÉR LØPET!EL! Besøk oss på: HVA? Mer av det du er interessert i allerede i VG1! HVORDAN? Programfag allerede i VG1! Få en FORD HVEM? Sammen med ambisiøse, motiverte elever og faglig dyktige lærere HVORFOR? Få et forsprang i ditt utdanningsløp, frigjør tid i VG3

2 FORSÉR LØPET! AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE, OSLO TEKNOLOGI for fremtiden Tom Tallak Solbu (ph.d) holder begge beina på jorda, men sikter inn mot stjernene når elevene ved forsert løp i teknologi og forskningslære skal skyte opp Akademiets første satellitt til høsten. Faget teknologi og forskningslære er ganske nytt, og Akademiet er blant de første som tilbyr det, sier Tom Tallak Solbu, doktor i nevrobiologi og fagansvarlig ved Aka-demiets nye forskerlinje. Skal bygge satellitt Det jeg gleder meg mest til er å bygge en satellitt med elevene, sier Tom og peker entusiastisk opp mot himmelen. Sammen skal klassen bygge en liten satellitt, som de skal skyte opp fra romsenteret på Andøya. Elevenes satellitt skal konkurrere med satelitter fra videregående skoler i inn- og utland. Hvem bygger den beste satelitten? Vi bygger satellitten fra scratch med sensorer, strømforsyning og all elektronikk. Jeg har ikke loddet siden jeg var barn, men jeg skal være klar til skolestart, sier en svært engasjert lektor. Forskning, teknologi og vitenskap står sentralt i programmet, og alle realfagene skal samkjøres for å skape et helhetlig løp. Praksis er kjernen i programmet, og satellitten er langt fra det eneste de skal bygge. Vi kommer til å jobbe mye med roboter og programmering. I tillegg skal vi gjøre forsøk med genmodifisering. Selv håper han at de skal greie å lage en selvlysende plante. Tom legger ikke skjul på at det er avansert stoff de kommer til å jobbe med på forskningsprogrammet. Elevene får fantastisk start på karrieren Lite gjør meg så glad som å se en engasjert elev som mestrer en vanskelig oppgave. Vi kommer til å gi elevene de verktøyene de trenger for å lykkes med realfag. Norge trenger innovasjon og teknologi, og gode realfagselever vil være svært viktige for de virksomhetene som skal ta oss videre når oljen tar slutt. Ambisjonene er å forberede elevene på høyere utdanning innen teknologi og realfag, forteller læreren, og nevner NTNU som et eksempel på en mulig videre studievei i Norge. Uansett hvor veien går videre, er naturfaglig metode og kunnskap om anvendt forskning ekstremt etterspurt om dagen, både i næringslivet og i akademia. Elevene våre får en fantastisk start på karrieren sin her på Akademiet.

3 Tom Tallak Solbu Lektor med doktorgrad i biologi. Fagansvarlig for Akademiets nye studiespesialiseringsprogram med Teknologi og Forskningslære.,, Vi kommer til å jobbe mye med roboter og programmering. I tillegg skal vi gjøre forsøk med genmodifisering. Studiespesialisering med teknologi og forskning forsert løp I dette studieløpet vil det bli lagt opp til prosjektarbeid som innebærer praktisk arbeid med elektroniske kretser, sensorer, styringssystemer, konstruksjon av installasjoner, vitenskapelig analyse, med mer. Det forserte studieløpet innebærer at du begynner med faget Teknologi og forskningslære 1 i VG1, og Teknologi og forskn- ingslære 2 i VG2. I VG2 velger du i tillegg to av realfagene kjemi, biologi eller fysikk sammen med mattefaget R1. I VG3 velger du tre programfag, hvor minst ett av disse må bygge på et realfag fra VG2. På denne måten vi du få frigjort tid på 3. trinn, og vi ønsker å legge til rette for at du kan bruke denne tiden på å få et forsprang på høyere utdanning for eksempel ex. phil. Lærerne i faget er høyt utdannede innen realfagene og du vil også få forelesninger fra eksterne forskere og ingeniører. Dette løpet passer for deg som har gode karakterer i matte og naturfag fra ungdomsskolen, og ønsker å jobbe hardt og målrettet. Du får en unik kompetanse som tilrettelegger for studieretninger som er sterkt etterspurt i norsk teknisk industri og forskning.

4 FORSÉR LØPET! AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE, OSLO MED LOVEN på din side Jurist og lektor Helene Nagel gleder seg til å finpusse de juridiske argumentene når Akademiet starter opp forsert løp i rettslære. Juss handler om hele samfunnet vårt. Det meste vi driver med har en rettslig side og mange har bare noen vage ideer om hvilke regler som egentlig gjelder, forklarer Helene Nagel. Hun er fagansvarlig for Akademiets nye studiespesialiseringsprogram med rettslære. Juss er nyttig for elever Dette er stoff som er relevant for elevene fra dag én. Det er selvsagt morsomt å vinne en diskusjon med sjefen eller foreldrene, men det kan også være nyttig. De fleste voksne har et slurvete forhold til dette med lover, og en del tar faktisk feil når det kommer til regelverket. Læreren understreker hvor viktig det er å være klar over reglene, særlig som ung. Hvis du jobber i skobutikk eller på café, er det viktig å å kjenne til hvilke rettigheter du har som arbeidstaker. Jeg har hørt fra mange elever som har fått til endringer på sine arbeidsplasser fordi de har fått kunnskap om arbeidsrett gjennom rettslærefaget. Mange unge mangler også kunnskaper om sine rettigheter som forbrukere, mens andre er engasjert i temaer som strafferett og menneskerettigheter. På Akademiets rettslæreprogram forskyver man fagene rettslære 1 og 2 ett år fram, slik at man begynner med rettslære 1 allerede i VG1. Undervisningen er lagt opp til å være så praksisnær som mulig. Helene peker iherdig ut av vinduet og i retning av Tinghuset. Aktiv undervisning Akademiet ligger i hjertet av Oslo og har enormt mye å ta av: Oslo tingrett, Høyesterett og noen av de beste advokatfirmaene i landet. Vi kommer til å være mye ute og lære av de beste i faget. I tillegg kommer klassen til å bruke diskusjon og rollespill i undervisningen, samt praktisk arbeid med virkelige problemstillinger. Mange ungdommer fokuserer mest på hva de er gode og dårlige i, men jeg tror det er mye viktigere å se på hva man liker og har lyst til. Man kan bli god til det meste hvis man jobber hardt nok, og juss er et givende felt å jobbe med. På Akademiet gir vi elevene det de trenger for å forstå og lykkes med jussen allerede i det første året på videregående Mange drømmer om å bli advokater og dommere, men det er et behov for jurister også i næringslivet, pressen og i det offentlige, sier Helene. Uansett videre karrierevei er kjennskap til rettsregler og kunnskap om juss noe man vil dra nytte av senere i livet.

5 Helene Nagel Jurist og fagansvarlig for Akademiets nye studiespesialiseringsprogram med juss.,, Dette er et helt nytt fag, og ligner ikke på andre fag man har hatt på grunnskolen. Det er krevende, men veldig gøy å få bryne seg på en helt ny disiplin etter ti år med skolegang. Studiespesialisering med rettslære forsert løp På rettslæreprogrammet på Akademiet flytter vi programfaget rettslære 1 ned på første trinn. Vi legger vekt på å gjøre undervisningen engasjerende og praktisk, og gi god innføring i hvordan du skal løse juridiske problemstillinger. Slik vil du få et godt grunnlag for å gå videre med rettslære 2 på VG2. Du får frigjort tid på 3. trinn, og vi ønsker å legge til rette for at du kan bruke denne tiden på å få et forsprang på høyere utdanning for eksempel ex. phil. Rettslære 1 omfatter temaene juridiskmetode, rettergangsordningen, familierett, arverett, arbeidsrett og strafferett. I rettslære 2 er det erstatningsrett, menneskerettigheter, avtalerett, kjøp- og forbrukerkjøpsrett samt forvaltningsrett som er temaene. Lærerne i faget er jurister og du vil også få forelesninger fra eksterne jurister og advokater. Vi drar på en rekke fagrelaterte ekskursjoner. Hvert halvår vil det også settes av tid til rollespill, der vi spiller ut tenkte rettssaker i klasserommet under veiledning av advokater med prosesserfaring. På VG2 drar vi på studietur til Brüssel og Strasbourg. Rettslære kan kombineres med mange andre programfag og mange elever opplever at de får en kompetanse som gir dem bedre ferdigher også i andre fag.

6 FORSÉR LØPET! AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE, OSLO POLITIKK -mulighetenes kunst Lektor Vandad Darakhshanfar vet at menneskerettigheter og demokrati dreier seg om mer enn festtaler og honnørord, og ser frem til å hjelpe deg å navigere i det internasjonale samfunnet. Hvem er det lektor Vandad Darakhshanfar håper skal ringe om ti eller femten år, og takke ham for at han var læreren deres? Hun leder Norges FN-delegasjon, eller er kanskje den nye WTO-ambassadøren til Genève, sier Vandad, samfunnsviter og fagansvarlig for Akademiet VGS nye internasjonale linje. Vandad er hovedlærer i det nye programmet. Diskusjonsfag Timene mine er utfordrende og engasjerende. Vi diskuterer de viktigste spørsmålene og konfliktene i verden i dag, og mye står på spill. Det blir aldri kjedelig, det kan jeg love, sier den unge lektoren, som lyser av engasjement. Det nye internasjonale løpet på Akademiet VGS fokuserer på diskusjon og deltagelse som en grunnstein i undervisningen. Hvorfor reiser noen fra trygge liv i Norge for å krige i Syria? Hvorfor grep NATO inn i Libya, men ikke i Ukraina? Vi kommer til å angripe krevende problemstillinger og diskusjonene i timene mine har alltid nerve, sier Vandad. Den internasjonale klassen reiser både til New York og Genève i løpet av videregående. I tillegg er besøk på Stortinget, hos organisasjoner og samtaler med politikere en sentral del av undervisningsopplegget. Akademiet ser etter kunnskapstørste, unge mennesker som vil gjøre akademiske fremskritt tidlig og er interessert i hva som skjer i verden. Både utfordrende og spennende Mange er klare for større utfordringer enn de fikk på ungdomsskolen. Det får de hos oss. Elevene på det nye internasjonale løpet har faget politikk og menneskerettigheter i VG1 og fordyper seg i samfunnsgeografi i VG2. Dette løpet er krevende, men svært givende, både for elevene og for meg. Med politikk og menneskerettigheter i første klasse får elevene det morsomste faget fra begynnelsen. 35 timer i uka i første klasse kan være tøft, men det åpner også for store muligheter. Forsert løp innebærer mer tid til rådighet i VG3. Da kan man for eksempel få unnagjort ex.phil. på universitetet, eller drive med frivillig arbeid. Det er ikke noen hemmelighet at mange anerkjente universiteter i utlandet verdsetter en CV som inneholder mer enn bare toppkarakterer, sier lektoren.

7 Vandad Darakhshanfar Lektor og fagansvarlig for Akademiets nye studiespesialiseringsprogram med internasjonal politikk og global utvikling.,, Timene mine er utfordrende og engasjerende. Vi diskuterer de viktigste spørsmålene og konfliktene i verden i dag, og mye står på spill. Studiespesialisering med internasjonal politikk og global utvikling forsert løp Ved Akademiet Oslo tilbyr vi en studiespesialiseringslinje med programfaget politikk og menneskerettigheter lagt til VG1, med fordypning i samfunnsgeografi i VG2. På denne måten vi du få frigjort tid på 3. trinn, og vi ønsker å legge til rette for at du kan bruke denne tiden på å få et forsprang på høyere utdanning for eksempel ex. phil. Lærerne i faget er høyt utdannet innen samfunnsvitenskapene. Du vil også få forelesninger fra eksterne samfunnsvitere og -debattanter. I løpet av året vil vi besøke blant annet Eidsvoll, Stortinget og Utenriksdepartementet. Vi vil også arrangere en årlig studietur til enten Genève eller New York, med omvisning hos blant annet FN, WTO og Røde Kors. Politikk og menneskerettigheter og samfunnsgeografi er fag som gir deg en forsmak på samfunnsvitenskapelige studier ved universiteter og høyskoler, og for videre studier innen politikk, økonomi og utvikling.

8 FORSÉR LØPET! AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE, OSLO Et hinder er INGEN HINDRING Å forsere betyr å tvinge gjennom noe, å passere et hinder. Mange store idrettsutøvere har forsert hindere på Bislett stadion, Akademiets nærmeste nabo. Runde etter runde, i kamp mot klokka og seg selv har de slitt seg stadig nærmere mål, i trening og mesterskap. De drives av gleden over stadige framskritt. Og jo mer de trener, jo bedre blir de. Slik er det også på skolen. Vi forserer hindere hver dag, og vi utvikler oss ved å forbedre oss selv litt for hver gang. Noe å strekke seg etter -Alle trenger noen hindere i livet, sier Terje Wold, rektor ved Akademiet videregående skole i Oslo. -Men de må være passe høye. Er de for høye, klarer vi ikke å hoppe over dem. Og hvis de er for lave, kjeder vi oss og slutter å forbedre oss. Da er det viktig å ha foreldre, trenere og lærere som stiller opp passe høye hindere for oss. For deg som har ambisjoner og sterke faglige interesser har vi nå utviklet tre utdanningsløp som gir deg spennende For mer informasjon: GLEDER SEG: Rektor Terje Wold er stolt over å kunne tilby forsért løp fra høsten av. utfordringer. Vi tilbyr deg programfag allerede i VG1 og svært dyktige lærere i egen klasse med andre motiverte elever. Sammen med læreren vil dere drive hverandre fram over hinderne og utvikle dere faglig og sosialt. Høy faglig kompetanse Fagfolkene som er ansvarlige for forsert løp har høy faglig kompetanse og er glimrende pedagoger. De er opptatt av tverrfaglighet og fleksible og moderne undervisningsformer, og de har lagt til rette for at mye av undervisningen skjer ute av skolebygget og i samarbeid med arbeids- og næringsliv. -Mange elever sier til oss at de savner utfordringer i VG1. Derfor er jeg er veldig glad for at vi har fått i gang dette tilbudet. Velkommen til forsert løp! sier rektor Terje, i det han sykler videre - i kamp mot sine egne rundetider. For mer informasjon om forsért løp, Eller kontakt oss direkte på telefon: Rektor Terje Wold: Rettslære. Helene Nagel: Teknologi og forskningslære.tom Solbu: Global utvikling: Vandad Darakhshanfar: VISSTE DU AT... Som elev ved Akademiet får du din egen nye Apple Mac, som du får beholde når du er ferdig med dine tre år som elev hos oss. Søk skoleplass på våre nettsider:

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Studiekatalog 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Studiekatalog 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE Studiekatalog 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE Innhold 3 4 5 6 10 12 Velkommen Elevrådet Ut i verden Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag 14 16 18 20 22 23 Medier og kommunikasjon Teknikk

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer