NR 4 SEPTEMBER ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 4 SEPTEMBER 2012 24. ÅRGANG"

Transkript

1 NR 4 SEPTEMBER ÅRGANG Design- eller el-sykkel? Første skoledag i første klasse Kristine Ungdom inspirerer meg Side 3 Fremad Gatefest igjen Side 4 Brodd Ble kastet ut av Storhaughallen Side 6 Marion Højris Jensen ville ha designsykkel, Randy Naylor testet el-sykkel. Ny designersykkel til tyvetusen eller ny elektrisk sykkel til rett under ti tusen? Sånne spørsmål lå i luften sist søndag. Barn og voksne sto i kø for å teste nye sykler i Lervigstunet. Gamle sykler ble oljet, reparert og fikk luft i dekkene, alt gratis av Sykkelverkstedet. Storhaug Fritid inviterte til å prøve slakkline, ansiktsmaling, sjonglering eller delta i ringspillkonkurranse. Storhaug Frivilligsentral ga vekk nystekte vafler og knyttet kontakter med ny beboere i bydelen. Arrangementet var en del av kommunes miljøsøndag og Urban Sjøfront tok initiativ til arrangementet. Aksel Orfeas Walløe Dolgeras (5 ½) syntes det var kjekt å begynne på skolen, på SFO og på leksehjelp. I skolegården får vi bruke sparkesykkel, sier Aksel. Nylund skole bruker stasjonsmodellen og barna har bl.a. ABC-stasjon, lekekrok og datastasjon sier mor, Victoria Walløe. Kolonihagen I kraftig transformasjon Holocaust nådde også Storhaug Side 8 Side 12 Nye barn på Lervigbrygga - Her bor vi sentralt, nær butikk og skole, forteller Sveinung Steinsbø til bydelsavisa. Vi har bodd her fire måneder og trives veldig godt. - Hvor flyttet dere fra? - Vi bodde på Eiganes, men er opprinnelig fra Bømlo, sier Sveinung. Det er kjekt for oss at det er mest barnefamilier som har flyttet inn her på Lervigbrygga. Vi ser fram til ny barnehage som skal åpnes i januar eller februar. Sveinung Steinsbø med Oliver på fanget. SERVICEKOMMUNEN BYMILJØ OG UTBYGGING Åpent møte om disposisjonsplan for Emmaus friområde Stavanger kommune har utarbeidet forslag til plan for friområdet EMMAUS på Storhaug. Planen ble sendt på høring i juli, og i forbindelse med innhenting av innspill og kommentarer vil det bli arrangert et åpent møte. Frist for uttalelse til planen er forlenget til 05. oktober. Planen kan sees på Emmaus/ Tid: 27. september 2012 kl Sted: Kantina ved Rosendal sykehjem, Rasmus Risas gate 13a Alle er velkomne! Park og vei

2 Side 2 Bydelsavisa Nr. 4 September 2012 Leder Døråpner I Storhaug bydel kan vi være stolt av lange tradisjoner med nabohjelp og dugnadsvilje. Samtidig er Storhaug bydelen med lavest score på levekår og stor innog utflytting. Det gir ekstra utfordringer for å beholde identitet og tradisjoner. Til det trenges mange døråpnere. Nye beboere ønskes velkommen til å delta i det frivillige foreningsliv og dugnadstradisjoner som den vårlige bydelsryddeaksjonen og TV-innsamlingsaksjonen i oktober. Utdeling av bydelsavisa gjøres også av frivillige. De nye boligområdene har blokker med innelåste postkasser. Frivillige organisasjoner får ikke lagt sine invitasjoner i de nye beboernes postkasser. De når ikke fram. Det etterlyses døråpnere. Bydelsavisa utfordrer de nye sameiene og beboere til å være med å finne gode løsninger. Tips oss! Vi blir glade for tips om små og store nyheter! E-post: storhaug-bydelsavis.no Neste nummer av BYDELSAVISA kommer ut 26. NOVEMBER Frist for levering av stoff/annonser er 16. NOVEMBER For egen regning Stavanger Aftenblad skrev for noen uker siden at Stavanger hadde en netto utflytting på 187 innbyggere i andre kvartal i år. Om det er kritikken fra kunstnerparet Pål Jackmann og Pia Noreger som tidligere i år fortalte at de hadde fått nok av Stavanger, eller rett og slett boligprisene som har skylden, kan man spekulere i. Men det er det nok ingen tvil om at byen har en stor utfordring i boligpolitikken i de neste årene. De siste årene har boligprisene i Stavanger steget kraftig, og det er blitt vanskeligere for mange særlig for unge å etablere seg i egen bolig. Vanlige folk, med vanlige inntekter kan ha vanskeligheter med å finne et sted å bo som de har råd til. Jeg synes at dette er alvorlig. Utgiver: Storhaug bydelsutvalg Postboks 1608, Kjelvene 4093 Stavanger Avisstyre: Vera Britt Sommer (Ap) Geir Rolandsen (H) Arvid Nesse (Upol) Hovedproblemet i dagens bolig marked er at det bygges for få boliger i pressområder. Boligknapphet i kombinasjon med et lavt rentenivå, høye lønninger og god tilgang på kreditt har gitt stort prispress. Det handler også om norsk konkurranseevne. Bedrifter med rekrutteringsbehov får ikke løst disse hvis medarbeiderne ikke kan finne seg et sted å bo i rimelig nærhet til arbeidsstedet. Mange nye arbeidstakere flytter allerede ut av Stavanger. Dette medfører at flere må pendle mellom bolig og arbeidsplass. Trafikksituasjonen som vi har i dag er allerede under press og det blir også en utfordring i framtiden. Høstens kjekkeste tur Søndag 21. oktober Sommeren er over for denne gang, og vi nærmer oss høstens kjekkeste søndagstur. Jeg tenker selvfølgelig på årets TVaksjon. I år samler vi inn til Amnesty. Her på Storhaug pleier beboerne være utrolig flinke til å stille opp som bøssebærere. Og det håper jeg selvsagt at dere vil også i år! Vi flytter innsamlingsbasen vår til Midjord Bydelshus hvor det er god plass og bedre tilgjengelighet for alle. Frivilligsentralen stiller som vanlig opp og hjelper oss med å bespise dere, alle de frivillige bøssebærerne. Vi starter kl og innsamlingen varer til kl Jeg er stolt av at jeg også i år har fått gleden av å lede innsamlingsaksjonen på Storhaug. Vi er nemlig hvert år den bydelen som har flest bøssebærere. Det er heller ingen andre bydeler som har så mange som er med fra år til år. Men vi trenger flere døråpnere og bøssebærere i bydelens nye blokker! Et problem har vi dog fremdeles, og det er tilgang til blokker. Anne Marie Wetteland trenger bøssebærere og døråpnere, spesielt i de nye boligområdene langs sjøen fra Badedammen til Breivig. Mitt store ønske er derfor at det i år melder seg flere folk fra blokker i de nye boområdene som vil være med å gå. Hvis du ikke kan gå selv, hadde det vært fint om du ringte meg og kunne være kontaktperson i din blokk, slik at bøssebæreren kan komme inn. Da håper jeg å se akkurat deg på Midjord Bydelshus! Du kan melde deg på ved å ringe meg på tlf Anne Marie Wetteland Redaksjon: Sigrid Bækholt (redaktør) Tlf. : Sten Solbertg (design) Tlf.: Annonsesalg: Camilla Myklebust Tlf.: Det finnes vel ingen enkle løsninger i boligpolitikken. I dag er boligmarkedet helt uregulert. Det må endres. Jeg synes at det er et overordnet politisk ansvar å sørge for stabilt nivå på boligforsyningen. Kommunen må ta ansvar for at det bygges boliger folk har råd til å bo i. Hamburg i Tyskland har for eksempel bestemt at 30 % av boligene som bygges må bygges som sosiale boliger. Disse er til folk med lav inntekt, for eksempel unge familier, studenter, enslige forsørgere osv. Det må også legges til rette for bygging og etablering av utleieboliger og ungdomsboliger i regi av boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private gjennom en tilskuddsordning i Hus banken. Bergensmodellen, Stå opp mot urett - TV-aksjonen gir oss en kjempemulighet til å styrke menneskerettigheter og stoppe brudd på disse, sier Camilla Andersson, regionsleder for Amnesty Sør. -Amnesty feiret 50 år internasjonalt i fjor, i Norge feirer vi 50 år neste år. Og vi har fått til veldig mye! Vi skaper en forskjell for folk samvittighetsfanger har blitt løslatt ved vår hjelp. Ved ekstra penger kan vi styrke etterforskning og politisk press. Vi trenger veldig mange enkeltmennesker som kan støtte våre initiativ. Vi oppfordrer alle på Storhaug til å melde seg som med samarbeid mellom kommunen og andre aktører, er et godt eksempel på dette. bøssbærere og gi det de kan når bøssebærerne banker på døra, oppfordrer Camilla. TV-aksjonen: Pengene skal brukes til å avdekke og stanse brudd på menneskerettigheter. Ved å gi et bidrag, støtter du kampen for rettferdighet for mennesker som er diskriminert, forfulgt og fengslet. Lenke til logoer: no/materiell/tva-logo-2012 nettside om TV-aksjonen: blimed.no/hovedside Camilla Andersson gleder seg til årets innsamlingsaksjon. For Storhaug er det viktig at det nå bygges større boliger. Det finnes allerede mange små leiligheter i bydelen. Det vil bidra til en mer balansert og mangfoldig befolkningssammensetning. Vera-Britt Sommer (Ap) Distribusjon: Nylund skolekorps v/jan Johnsen Tlf.: Trykkeri: Dalane Tidende Opplag: 8600

3 Nr. 4 September 2012 Bydelsavisa Side 3 Ungdom inspirerer meg Navn: Kristine Brunvathne Aanestad Fødeår/sted: 1984 i Stavanger Sivilstand: Gift Bosted: Hundvåg Arbeidssted: Midjord Bydelshus Kristine Brunvathne Aanestad skal vikariere for Kalle Eide ett år i stillingen som fritidsleder i Storhaug bydel. - Hva vil du si til ungdom som lurer på noe, savner noe, vil delta i noe eller starte egen aktivitet? - Jeg vil gjerne be dem kontakte meg direkte. Jeg er veldig åpen for å høre hva ungdommene selv tenker om fritidstilbudet i bydelen og døren min vil alltid være åpen for en samtale. Jeg vil også nevne at vi har en del fritidsutstyr som kan lånes. Foreldre som har spørsmål eller ideer må også gjerne la seg høre fra. Bare ta kontakt! - Hva fi kk deg til å søke denne jobben? - Muligheten til å få jobbe med og for ungdom var motivasjonen for å søke på jobben. Ungdommer er inspirerende mennesker på alle slags måter. - Hva vil du sette i gang med? - Jeg vil være åpen for å sette i gang prosjekter og aktiviteter som ungdommen selv ønsker. Nå har vi tilbud om åpen hall på Storhaug hver fredag kveld og skatere har muligheten for å gå i skatehallen. Jeg vil gjerne se på muligheten for å starte opp andre aktiviteter som kan fange opp ungdommer som har andre interesser. Selv har jeg en bakgrunn med dans og drama som jeg ønsker å få brukt i ungdomsarbeidet. Jeg ser bare muligheter! - Hvem vil du samarbeide med? - Ungdommene er selvfølgelig den aller viktigste samarbeidspartneren. Ellers vil jeg gjerne samarbeide med foreldre, skolene, kirkene, Frivilligsentralen og bydelshuset som sådan, andre frivillige organisasjoner og lag. Tou Scene er også en spennende samarbeidspartner. - Hva har du gjort før? - Jeg har vært i et vikariat som daglig leder for Frivilligsentralen på Eiganes og Tasta. Før det har jeg fullført en Master i Globale Studier ved Misjonshøgskolen med Interkulturell kommunikasjon som hovedfokus. - Hva er historien bak yrkesvalget? - Historien har blitt til ved tilfeldigheter, egentlig. Det å kunne jobbe tett sammen med og for mennesker har alltid vært målet. Gjennom diverse kurs og seminarer i regi av Aktiv Ungdom (Youth in Action) som er EU`s ungdomsprogram, har jeg fått øynene opp for ungdomsarbeid. Ungdommer er i en spennende fase i livet hvor de skal oppdage, utforske, oppleve og erfare mange av livets realiteter for første gang. Det å få være en del av denne prosessen er utrolig givende og spennende. Nå gleder jeg meg til å bli bedre kjent med ungdommene i Storhaug bydel! -Hva liker du best å gjøre i fritiden? - Jeg er veldig glad i å reise, helst med familien min. Jeg liker å bruke fritiden min sammen med familie og venner. Ellers er jeg med som frivillig i Kirkens Bymisjon. - Hva liker du best i bydelen? - Mangfoldet, mulighetene og de utrolig fine utearealene som nå blomstrer frem! Vil du være en døråpner? STORHAUG BYDELSAVIS deles ut GRATIS til alle i bydelen. Men det er ikke alle vi når frem til. VIL DU VÆRE EN DØRÅPNER? Vi trenger nye kontakter, spesielt i de nye blokkene som har innelåste postkasser i området fra Badedammen til Breivig. Avisa kommer ut på mandager 5-6 ganger i året. Så får de frivillige noen få dagers frist til å dele ut i sin rode/område. Frivillige i Nylund skolekorps gjør en fantastisk flott innsats med distribusjonen, men trenger hjelp fra noen flere. Er du en av dem? Kontakt Storhaug Frivilligsentral på tlf / , stikk innom Midjord bydelshus og treff oss eller send en epost til Velkommen skal du være! ÅPNING AV BREIVIKPARKEN Kom og bli med på åpningsfesten! et kveldsarrangement for deg og hele familien. Kvelden byr blant annet på orienteringsløp og stol XChange. Se etter mer informasjon på Urban Sjøfront sin nettside Med vennlig hilsen STAVANGER KOMMUNE & URBAN SJØFRONT as tirsdag 18. SEP kl 18-21

4 Side 4 Bydelsavisa Nr. 4 September 2012 Fremad! Fest! Det var sommar. Det var so nei, det var overskya. Men det var fest! Fremads nesten tradisjonelle gatefest gjekk av stabelen 16. juni. Jan Zahl, referent Lengst sør i lange Karlsminnegata på Storhaug ligg eit eige lite samfunn, eit nabolag med eigne skikkar, levesett, tradisjonar, plateselskap, portvin, kleskolleksjon, heimeside og eige vellag. Laurdag 16. juni inviterte Fremad FFL (Fremst blant foreingar og lag) til Gatefestival med grilling, lett musisering, danna konversasjon og upretensiøs moro for barna. Og sidan det er tredje året med sommarleg gatefest der Karlsminnegata møter Buegata, må me vel etter kvart kunna snakka om ein tradisjon. Denne gong til og med støtta av Bydelsutvalet og utvida til garasjen i nummer 119. Oppskrifta for ein vellukka gatefest på Fremad er like enkel som ho er genial: Eit romsleg partytelt. Massevis av hyggelege menneske. Ein svær grill og eit rikhaldig bord der alle bidreg med litt. Pinjata. Barneleiker. Musikk. Kveldsåpent. Høgt under taket. Familiedelen av arrangementet tok til klokka 16, med langbord og grilling, pilkast på ballong, eit sykkelhjul omskapt til lykkehjul, teikning av halen på grisen. Før det årlege høgdepunktet: Fremadunganes målretta kosteskaftkamp mot 111s godteritunge, men robuste, pinjata, spent opp i vaier over gata. I år, som alle år, måtte pinjataen gi tapt og den grå asfalten blei spetta av fargerike sukkebomber PINJATATID: Eit årvisst høgdepunkt på Fremads gatefest, er unganes kamp mot 111s heimelaga pinjata, spent opp over Karlsminnegata. og ivrige, plukkande barnehender. Så var det minikonsert og show i garasjen i 119, der Britt- Synnøve Johansen og trekkspelar Johan Egdetveit framførte dramatiske spøkelsessongar for ungane før det blei open mikrofon for ungane sjølv. Song og musikk blei det også etter at dei yngste hadde lagt seg, og dei vaksne både løyste verdsproblem over langbordet og stemte i meir og mindre obskure nedslag i songskatten vår. Det blei endåtil observert enkelte tilløp til dans. Og plenty av glede. GARASJESHOW: Årets Gatefest var utvida til musikkscene i garasjen i 119, og blei dermed ein Gatefestival. Britt- Synnøve Johansen og Johan Egdetveit har minishow. DRAG SPEL OG DANS: Ungane er i seng. Det er tid for trekkspel, song og dans. GUDFAREN: Fremads pater familias og gudfar, Jarle Christensen, aka Jolle, flankert av tre av sine wise guys. Dei begynner å bli klare for grilling.

5 Nr. 4 September 2012 Bydelsavisa Side 5 Hundegården en sosial møteplass for folk og hunder Stavangeradvokatene Stavangeradvokatene har flyttet til Øvre Banegate 28, et av de gamle Bjellandbyggene. På bildet, fra venstre: Line Murphy, Tom Erik Eltervåg og Merete Høie, samt en liten samling av lykkelige hunder. Stavanger kommune sitt tiltak med opprettelse av hundegården på Storhaug blir satt stor pris på av de lokale hundeeierne. Hundegården blir mer og mer brukt av en voksende gruppe, og det kommer stadig nye hunder og eiere til. Det er et veldig godt tilbud for hundene, som blir sosialisert, de får lekt, badet og svømt og sprunget ifra seg; i tillegg til at det er et sosialt samlingspunkt for hundeeierne. Både hunder og eiere får nye venner, det utveksles erfaringer og tips, og man kommer hjem med en lykkelig og sliten hund. Et stort ønske nå er å få opplyst området i og rundt hundegården, slik at det kan utnyttes bedre i vinterhalvåret. Vi har egen Facebook-gruppe for Hundegården på Storhaug hvor vi blant deler bilder og avtale nye hundedater. Merete Høie Foto: Siw Gjesdal - Vi er 6 advokater, hvorav 4 kvinner. Ellers har det flyttet inn et arkitektkontor og et eiendomsmeglerfirma for næringseiendommer i samme bygg, forteller Odd Jo Forsell. -Hva slags oppdrag tar dere? Vi dekker de fleste rettsområder fra tyngre forretningsjus til strafferett og barnevern. Advokat Helgevold og advokat Kroken er faste forsvarere for Stavanger tingrett og for Gulating lagmannsrett. Advokat Elisabeth Fjeld er fast bistandsadvokat for de samme domstolene. Vi har mye skilsmissesaker og arvesaker, men også en del tyngre forretningsjus som f.eks. arbeidsrett, kontraktsrett, konkurs, entrepriserett, klager regulerings- og byggesaker, samt saker om mangler ved kjøp av bolig. Fra venstre ses advokatene Katrina Kyllo, Christel Spannow, Gunnar Øystein Helgevold, Odd Jo Forsell og Anne Kroken. Advokat Elisabeth Fjeld var ikke til stede da bildet ble tatt. østre Hageby Østre Hageby er et pilotprosjekt i «Framtidens byer» og bygges i passivhusstandard - en bygningsform som sparer både miljøet og energiutgiftene. EnsiGn 3d, foto tom haga I samarbeid med: Utbyggere: Nå kommer lekre passivhus ved Ramsvig Kolonihage Lørdag kl starter salget av townhouses, rekkehus og leiligheter. Registrer deg idag på ostrehageby.no Olav Kristensen Espen Grastveit

6 Side 6 Bydelsavisa Nr. 4 September 2012 Kastet ut av Storhaughallen Brodd Badminton kastet ut av Storhaughallen til fordel for Stavanger Basketballklubb Brodd badminton er ikke noen stor klubb men ved utgangen av sesongen var vi 87 medlemmer. Frustrasjonen sprer seg når vi blir kastet ut av Storhaughallen, og blir henvist til Hundvåg for trening og samtidig ser at det er klubber fra andre distrikter som får tildelt vår treningstid. Ja da spør vi oss selv hvor fornuften er. Bydelens egen innebandyklubb (Brodd Innebandyklubb) har fått anledning til å fremme en klage som er blitt godkjent av arbeidsutvalget for kommunalstyret for kultur og idrett. Denne klagen har forårsaket at vi blir fortrengt ut til Hundvåg. Stavanger kommune aksepterer og ønsker idrettslag fra andre bydeler velkommen ved å tildele dem treningstid i Storhaughallen. Mens bydelens egen klubb tvinges bort. Vi er ikke politikere og det er kanskje derfor vi ikke kan se logikken. Vi føler oss fullstendig overkjørt. Vi har påvist åpenbare feil i saksbehandlingen og fått til svar at det ikke er mulighet for å klage. Vi finner det høyst besynderlig at større klubber blir hørt, mindre blir skjøvet ut Ønsker Stavanger kommune og bydelen breddeidrett eller ikke? Bydelspolitiker Geir Rolandsen har valgt å ikke vise stor interesse for saken eller delta med støtte. Vi som arbeider frivillig burde ha fått en viss form for støtte men vi er nok for små. Hvis det ønskes bredde og mangfold bør bydelspolitikere komme på banen og sette premisser for hvem som skal ha fortrinn til å benytte hallen. For 3 sesonger siden måtte Brodd Badminton ut av Storhaug hallen, den gang fortrengt til Tasta Hallen, og det kom idrettslag fra andre bydeler, ja paradoksalt nok kom det idrettslag nettopp fra Tasta inn i Storhaughallen. Den gang mistet vi over 35 medlemmer. Allerede nå har vi mistet noen medlemmer og vi antar å miste enda flere. Kjøring og transporttid gjør at foreldre dessverre vurderer andre badmintonklubber. Å flytte ungdommer i skolealder ut til Hundvåg med buss når sykkel og gangavstand er det naturlige, gjør at vi som idrettsledere og foreldre stiller store spørsmål ved kommunens tanker knyttet til frivillig idrettsarbeid og ivaretakelse av ungdom. Det virker som kommunen ønsker at vi skal mislykkes. I tillegg til å miste medlemmer mister vi også kommunal støtte (færre medlemmer) samtidig som det koster en del ekstra med flytting av utstyr. Det morsomme opp i det hele er at vi har blitt tildelt en hall på Hundvåg som ikke har utstyr for mer en ca halvdelen av den tenkte kapasitet. Jan Pape Leder Brodd Badmintonklubb TRENINGSTIDER: Storhaughallen: Mandag :00 U15 og U17 viderekommende Tirsdag 16:00 17:00 U11 og U13 Nybegynnere Tirsdag 17:00 18:00 U15 og U17 viderekommende Fredag 17:00 19:00 Alle grupper, også mosjonister Hundvåghallen B på Austbø skole Onsdag 19:00-20:00 U19 / senior og hjertelaget Svar fra Geir Rolandsen Slik jeg har oppfattet saken er det Brodd Innebandy som har fått medhold i en klage som gjør at Brodd Badminton har fått treningstid i Hundvåghallen. For bydelsutvalget er det vanskelig å ha en formening om hvor mye tid de forskjellige av Brodds klubber skal ha i Storhaughallen. Dette er en sak som Brodd internt også må se på. Skulle det være ønskelig kan en selvfølgelig gå inn i en meglerrolle. Angående idrettshaller og bruk av disse er dette saker der bydelsutvalgene verken innstiller eller avgjør. Tildeling av treningstider i Stavanger kommune er en komplisert affære. Det er en sak vi selvfølgelig kan se på. Men da bør det være i sammen med Brodd IL. Et annet poeng er at det er underkapasitet på haller i Stavanger, så det langsiktige svaret er at hallkapasiteten må bedres. Med vennlig hilsen Geir Rolandsen (H), leder av Storhaug bydelsutvalg Velkommen til Vassøy Kjenner vi Storhaugboere turstiene i bydelen vår godt? Hvor mange av oss har tatt turen til Vassøy og opplevd denne perlen i byfjorden? En trenger ikke bil for å komme til Vassøy. Etter en kort spasertur til fergeterminalen finner vi ferge eller hurtigbåt som tar oss ut til øya. Fergene går en gang i timen ukedager og det er også hyppige avganger med hurtigbåt. Etter en kort båttur er vi framme. På vestsiden av øya ligger bebyggelesen. Det er en fornøyelse å rusle i de rolige gatene. De beste turområdene er på østsiden av øya. Dessverre er ikke stien egnet for barnevogn. Det er nærmest et tråkk en følger. Ett par småvanskelige punkt må en også forsere, men det er verd strevet. Stien går på nydelige lyngheier, vakre svaberg og spennende skogsstier. Bjørnebær er det mye av nå, det er bare å forsyne seg. Utsikten mot Ryfyfylke er nydelig. Sett deg ned å nyt utsikten og matpakken. Eller ta en dukkert på badeplassen sør på øya. Turen rundt øya er på ca 5-6 km, og tar en liten time å gå. På øya er det en butikk, som er stengt på søndager. Så ta med niste og vann og planlegg returen så slipper en å vente for lenge på båten. Ruter finner en lettest på Vassøy Vel sine internettsider Velg Ferje og hurtigbåt på fanen til venstre på siden. Der har de samlet alle rutene. Turkart over Vassøy, og andre byturer, finnes på: Velg Tur i den blå fanen øverst på siden. Vassøyturen finner du under hverdagsturer.

7 Nr. 4 September 2012 Bydelsavisa Side 7 Salgsstart lørdag og søndag kl Salgsstart finner sted ved salgskontoret på tomten. Se etter skilt. Trinn 3 får varierte størrelser fra m 2, noen med privat takterrasse. REGISTRER Byggingen er igang! Stor salgssuksess! Ta kontakt for privat tomtevisning Salgskontor på tomten åpent etter avtale Gunstige betalingsbetingelser DIN INTERESSE FOR TRINN 3 PÅ VANN-KANTEN.NO For mer info kontakt; Hilde Jensen ENSIGN 3D VANNKANTEN SIRISKJÆR vann-kanten.no

8 Side 8 Bydelsavisa Nr. 4 September 2012 Livsglede, natur og matauk samt kraftig transformasjon Kolonihagen uttrykker livsglede og matauk. Her er det lyst og vennlig og stor nærhet til naturen, forklarte arkitekt Arne Hoffmann. -Bygningenes utforming forteller oss om menneskenes behov, ressurser og ideer. Hoffmann ledet bydelsvandringen i Rosendal og Ramsvig kolonihage 22. august i regi av Storhaug historielag og fortalte hva bygningene forteller oss. - Hagen har struktur som en by, bare i mindre format, med kvartaler og gater i et mykt, frodig og grønt landskap. Her er neppe arkitektur som har antikvarisk verdi som sådan. Det interessante med bygningene her er hvordan folk har tenkt når de har bygget. Hvilke idealer har de hatt? Det er særlig tre typologier av hus: Miniatyrhus fra romantikken ligner vanlige hus, men bygget i liten utgave, miniformat. Et lite bygg med trekk, dekorasjon fra en eller flere stilarter som Sveitser, Jugend eller Nyromantikk: Bakgården, bodene, skurene, lager som er enkle og funksjonelle uten pretensjoner, kanskje i anonym arkitektur preget av gjenbruk av tilgjengelige materialer. Arkitekt Arne Hoffmann forklarer interesserte tilhørere hvordan hus og hage endrer karakter. Skur og boder kan være tilforlatelig satt sammen med alle sorter panel, vinduer, mur, metall osv. Noen bygg er som et anonymt lagerrom og har hagen som selve stedet. Gjenbruk er utrolig flott! Hvor hentes idealene? Opprinnelig ide for kolonihagene var matauk, å skaffe mer mat. Mange steder produseres det nå gress som neppe opprinnelig var en del av intensjonen. Arne Hoffmann stoppet opp ved hytter og hager, stier og portaler for å forklare de forskjelllige måtene å uttrykke idealene på. I skråningen ned fra hagehuset mot Rosenli er det oversikt over hele hagen. -Her kan vi se at det er en kraftig transformasjon på gang. Husene er under forandring og tar mer og mer plass. Det grønne kommer mellom husene og er ikke altoverskyggende som før. Idyllen i kolonihagen nå for tiden forstår jeg slik: Vi har stort sett tilgang på god og rimelig mat. Det mange savner er god kontakt, et møtested som er uhøytidelig og hvor det er vel så verdifullt å høste det som den opprinnelige innhøsting. Hagen preges av folk som ler og prater i stor fellesselskapelighet. Det er rift om plassene. Har man en plass slipper man den ikke lett fra seg. Hvis man da ikke får anledning til å få tak i drømmeplassen, den litt mer solrike med litt bedre utsikt og bedre hytte Arne Hoffmann er konstituert som Byantikvar i Sandnes, driver eget arkitektkontor i Stavanger og er resten av tiden litt pensjonist. Han er fra Bergen og har bodd på Storhaug siden Eksempel på en miniatyr - det lille dukkehuset alle detaljer som et «forriktige» hus. Skandinavisk byggeskikk, den lille laftede stugan i skogen og det luftige høye feriehuset i skjærgården. Parsellen er brukt som opprinnelig tenkt sirlig og fullt oppdyrket bedene er striglet ugress holdes behørig borte. Helt nybygget hytte miniatyr av den moderne enebolig i en slags romantisk 60-talls funksjonalisme Husbankens flotte idealer. Fremmed fugl formingen er tuftet på en antroposofisk filosofi Rudolf Steiner humanistiske idealer og naturmystikk formet til stedet. Den lille boden «snikkarboden» - gjenbruk av elementer av ulik stil; dør i historisme/dragestil ett vindu i klassisisme eller Nyromantikk, ett i Judend omramming i Jugend.

9 Nr. 4 September 2012 Bydelsavisa Side 9 Brodd har startet fotballfritidsordning Over 50 barn i alderen 7-12 år har denne høsten fått et helt nytt tilbud fra IL Brodd Fotball. Klubben tilbyr egen fotballfritidsordning på Midjord- i samarbeid med Norges Fotballforbund. Brodd er én av 37 norske fotballklubber som har kommet med i en ny, stor satsing fra Norges Fotballforbund. Tidligere landslagsstjerner som Hallvar Thoresen og Stig Inge Bjørnebye står bak det faglige innholdet - som formidles til jenter og gutter i Storhaug bydel tre ganger i uken. Vinn-vinn for alle parter Barne- og ungdomssekretær Øyvind Jacobsen mener nyskapningen har veldig mye godt for seg. - Det er altfor mange barn som ikke er aktive nok. Nå får de et tilbud om aktivitet tre ganger i uken etter skoletid. I tillegg vil treningene gjøre våre fotballspillere langt mer skolerte. Dette er vinn-vinn for alle parter, sier Jacobsen, som har hentet inn sterke trenerkrefter til å trene barna. En av klubbens A-lagstrenere (og tidligere SFO-ansatt ved Storhaug), Arturo Cleveland er hovedansvarlig for skolen. Med seg har han A-lagsspillerne Tarjei Fiskum Skoftedalen, Nicklas Olsen Hovland og Daniel André Kvernstrøm. Cleveland er sikker på at fotballfritidsordningen er kommet for å bli. - Det er viktig at de unge holder seg i aktivitet. De fleste i denne alderen har to-tre fotballøkter på kveldene. Mange treninger forsvinner i kamper. Med vårt tilbud i tillegg, vil spillerne i større grad få utvikle tekniske ferdigheter som er viktig i fotballen, sier Cleveland, som kjenner de fleste av barna. Både fordi han jobbet på Storhaug skole, men også fordi han har lang fartstid i Brodd, både som A-lagstrener og trener for aldersbestemte lag. GØY PÅ FFO: Over 50 barn i Storhaug bydel har hittil meldt seg til Telenor Xtra Brodd - bydelens nye fotballfritidsordning. Det er fortsatt enkelte ledige plasser på mandager, melder IL Brodd Fotball. Send epost til for vise din interesse. Foto: Jan G. Kristensen, Brodd A-lagsspillerne trenere Øyvind Jacobsen sier det var viktig med lokale trenere - og helst A-lagsspillere. - Vi ønsker på denne måten å binde de ulike delene av klubben sammen enda sterkere. A-lagsspillerne kan mye fotball, og har hatt dyktige trenere de har plukket mye opp hos. Likevel er det viktigste kanskje undervisningsopplegget fra Norges Fotballforbund. - Det er gjort et imponerende arbeid av forbundet. Våre trenere har fått detaljerte planer for hvordan både tekniske og motoriske ferdigheter skal utvikles, sier Jacobsen. Ikke gullgruve Det koster 500 kroner i måneden for én dag i uken, 900 kroner for to ukentlige deltakelser, mens de som er med både mandag, tirsdag og torsdager betaler 1300 kroner. Spillerne får både matservering og eget fotballutstyr på ordningen. For IL Brodd er det ikke noen økonomisk gevinst å hente. - Det er store utgifter forbundet med dette, men den sportslige og sosiale gevinsten gjør at vi kan tåle å tape litt penger på dette, sier styreleder Tore Kristian Tjemsland. Foreløpig er det klart mest gutter med på ordningen, men også noen jenter er med. Vi ønsker helt klart flere jenter med. I tillegg jobber vi med å få med flere fra innvandrermiljøene. Vi har ordninger som gjør at brukerbetalingen for de nyankommede i Stavanger blir beskjeden, sier Jacobsen.

10 Side 10 Bydelsavisa Nr. 4 September 2012 Heller ferieklubb enn TV og data! - Hva er kjekt med ferieklubb? - At det skjer både kjente og overraskende ting, sier Kristian Clarke (10). -Det er andre året jeg er med. Seiling og Kongeparken var aller kjekkest. - Kongeparken var helt konge, sier Aleksander Clarke (8). - Hva ville dere gjort uten ferieklubb? - Det hadde nok blitt mye TV og data sa, sier Kristian. I år det 20 år siden tidligere fritidssjef Rolf Norås lanserte Fiks Ferigge Ferie som ferieklubbene er en del av. Denne sommeren har det vært baser for barn i ferieklubb både i Storhaughallen og på Midjord bydelshus. -Er du fornøyd? -Ja, strålende fornøyd, sier Elsie Steinsvik som er prosjektleder for ferieklubbene. -Gjennom alle disse årene har vi utviklet en merkevare som blir lagt merke til langt utenfor Stavanger. Ca 700 barn deltok i ferieklubb denne sommeren. Jeg er stolt av gjennomføring og ikke minst de fan- Blide Storhaugunger med snop i anledning 20 års jubileum med ferieklubb. Kristian og Aleksander Clarke trivdes i ferieklubb. tastiske unge menneskene som har jobbet hos oss. Noen har vært med 6 somrer på rad og det er mange kommende lærere i gjengen. Heldige de ungene som får dem som lærere! - Hva har barna likt best? -Vi representerer både bredde og mangfold gjennom våre mange aktiviteter. Noen ville sikkert svart at å være ute på sjøen var det kjekkeste, andre storkoser seg på bondegård og noen deltar med liv og lyst på ulike aktivitetsløyper. Men jeg tror jeg har de fleste ungene med meg når vi mener at besøket i Kongeparken er toppen. ROGALAND ELEKTRO A S når du trenger elektriker Kvitsøygt. 104 Telefon PROGRAM TOU CAMP AUGUST + SEPTEMBER SØN 9 SEPT KL GRATIS HØSTMARKED Med boder som selger kunsthåndtverk, design, håndlagde smykker, vintage smykker, veldig fine vintage/ second hand klær, veganer muffins, vinyl, håndsydde nydelige barneklær, mye strikk og andre skatter. Arr: Tou Scene. FAMILIE SØN 9 SEPT KL KR 130/90 (SØSKEN) VERKSTEDET VERKSTEDET er en suksessfull kunst- workshop med designerne Goedele og Simon fra SAK design. Eksperimentering og personlig kreativitet er viktig i denne workshopen! Arr: Tou Scene + Verkstedet. ONS 12 SEPT KL GRATIS PROGRAMSLIPP VEKKELSE Vekkelse består av tre performancer på tre forskjellige steder i perioden september. Onsdag 12. september inviteres det til programslipp på Tou der prosjektet presenteres. Det blir både faglig og sosialt påfyll. Arr: R- Open. SCENEKUNST FRE 21 SEPT & LØR 22 SEPT KL 1930 KR 150/90 War of Fictions War of Fictions er en forestilling i den rene, strengt konseptuelle skole. Arr: Tou Scene. FAMILIE LØR 22 SEPT DØRENE ÅPNER KL 1330 KONSERT KL 1400 KR 120/100 (BETALER KUN FOR BARNA) MEG OG KAMMERATEN MIN Barne/ familie-konsert. Glimrende underholdning for barn i alle aldre med to av Norges mest vitale låtskrivere og musikere! Arr: Tou Scene. NUMUSIC FESTIVAL TORS 27 SEPT DØRENE ÅPNER KL 2000 KONSERT KL 2100 Lemaitre, Gus Gus (IS), Nite Sprite, Spunk, Kim Gordon + Bill Nace (US). FRE 28 SEPT DØRENE ÅPNER KL 2000 KONSERT KL 2030 Emika (UK), Phon.o (DE), Mad Professor (J/UK), Mouse On Mars (DE), Sgrow, Hanne Kolstø, Casiokids, Beatpop, Violet Dream, Pandreas. LØR 29 SEPT DØRENE ÅPNER KL 2000 KONSERT KL 2100 The Field (SE), Lindstrøm, Monolake (DE), The Orb (UK). BILLETTER KJØPES PÅ Se resten av programmet på numusic.no Arr: Numusic. Nuart2012 UTSTILLINGSÅPNING 29 SEPT KL 1800 Nuartfestivalen inviterer i år som tidligere år et knippe av internasjonale kunstnere til å sette sitt preg på byens uterom og ølhallene på Tou scene Åpningstider: tirsdag-fredag kl 11-17, lørdag og søndag SCENEKUNST FRE 5 + LØR 6 OKTOBER KL 1930 KILL ME BABY ONE MORE TIME By Eckly/Spreafico/Cohen. KILL me Baby One More Time er et resultat av et samarbeid mellom en billedkunstner og to dansere. Arr: Tou Scene. SCENEKUNST FRE 12+ LØR 13 OKTOBER KL 2000 KUNSTIKIT- PERFORMANCE- FESTIVAL Kunstikit er en scenekunstfestival med kunstnere fra hele Norge. Festiavalen er et resultat av kunsthuset Wrap i Bergen sitt dogmeprosjekt. Detaljert program vil komme. KONSERT LØR 3 NOV KL 2100 KR 190/ 130 SONDRE LERCHE Det er med stor glede at vi kan annonsere at Sondre Lerche kommer til Tou Scene på sin kommende turné. Arr: Tou Scene. FØLG MED PÅ NETTSIDEN VÅR FOR UTFYLLENDE INFORMASJON OM ARRANGEMENTENE OG FLERE ARRANGEMENTER! CAFÈ/ BAR ER ÅPEN VED ARRANGEMENT. MULIGHET FOR Å LEIE TOU SCENE TIL BRYLLUP, BARNEDÅP, BURSDAGSFEST, KURS, KONFE- RANSER, JULEBORD OSV

11 Nr. 4 September 2012 Bydelsavisa Side 11 St. Johannes Menighet BRODD-NYTT ST. JOHANNESDAGENE oktober Et mangfoldig og innholdsrikt program for årets St. Johannesdager er klart, sett av tiden og gled dere til dagene starter! Onsdag 17 okt. kl Nye norske nederlag. Stå opp med poengtert humor med herrene Uppstad & Waade Lørdag 20 okt. kl. 1400: Superlørdag for hele familien. Søndag 21. okt. kl. 1900: Konsert med Kjell Inge Torgersen med musikere og St. Johannessangerne. Tirsdag 23. okt. kl. 1900: Temakveld med filosofen Henrik Syse: Oppvekst i forandringens tid tanker om klokskap, kjedsomhet og formidling Onsdag 24 okt. kl. 1900: Tre i ett smekk, kunstvandring med Professor i Kunsthistorie, Gunnar Danbolt, kjent bl. a. fra Kunstreisen i P2, tar oss med på byvandring til de tre eldste kirkene på Storhaug, St. Petri, Hetlandskirken og St. Johannes. Han vil fortelle om kirkekunsten på 1800 og 1900 tallet med særlig henblikk på disse tre kirken. Vi starter kl i St. Petrikirken, fortsetter så til Hetlandskirken og runder av i St. Johannes med påfølgende kveldsmat i menighetssenteret. Fredag 26. okt. kl. 1900: Orgel i sentrum. Konsert med utøvere fra områdets organistmiljø. Lørdag 27okt.: kl. 1400: Internasjonal kafé med drøs Kl : Ungdommens kveld i samarbeid med SJUK og HillChill. TREFFEN høst 2012 I St. Johannes menighets-senter. Annen hver tirsdag kl Trim før Treffen v/ Birgit Helgøy, kl Piano: Birgit Helgøy Program: sang og musikk, andakt, Bevertning og annet. SEPTEMBER: 04. Kameratklubben Fyrlykten. Utlodning. 18. Tor M. Tønnessen og Birgit Helgøy. OKTOBER: 02. Reimunn Førsvoll. Evy-Karin Førde med ny bok. Utlodning. 1. Erik Tangedal. Lysbilder. Madagaskar. 30. Jon Steinar Dale. Lysbilder. SAT 7. NOVEMBER: 13. Eli og Olaf Eikeland. Musikk. Utlodning. 27. Paul Odland. Israelsmisjonen. DESEMBER: 11. Tor M. Tønnessen. Julemøte. Utlodning. NORSK ORGEL- FESTIVAL I ST. JOHANNES KIRKE Tre av konsertene blir her i kirken under festivalen. På festivalåpningen lørdag 8. september spiller en av Norges mest kjente pianister, to unge utøvere på fiolin og sang i tillegg til festivalens kunstneriske leder. En storhending å få med seg! Søndag kveld er det en av hovedkonsertene med den Sveitsiske professoren Guy Bouvet. Han har med seg skuespilleren og instruktøren Francois Rochaix som leser på norsk tekster av som forfatterinnen George Sand skrev da hun var på reise sammen med Franz List og en abbed i de Sveitsiske alpene. Denne turen ble det både musikk og litteratur av, og en sjelden konsertopplevelse for oss! Mandag er det gratis lunchkonsert kl med jubileumsmarkering av vår store folketonesamler, organist og komponist Ludvig M. Lindemann. Vel møtt! Lørdag 8. september kl : Festivalopning ved Stavangers varaordførar Bjørg Tysdag Moe. Me feirar Fartein Valens 125- årsjubiléum med innslag av hans fremste føredøme, J.S. Bach: Medverkande: Einar Henning Smebye, klavér, Tor Johan Bøen, fiolin, Wibeke Wetaas, sopran, Kolbein Haga, orgel. Entré kr. 200/150 Søndag 9. september kl : Liszt fantasy Konsert med professor Guy Bovet, orgel, og François Rochaix, resitasjon, begge frå Sveits. Musikk av Bach, Mozart, Jacques Vogt og Liszt Entré kr. 200/150 Mandag 10. september kl. 1300: Lunchkonsert med kantorane Edgar Hansen, St. Johannes kyrkje, og Kristina Flatebø, Varden kyrkje og Vidar Vikøren, St. Petri kyrkje Musikk av Ludvig Mathias Lindeman. Fri entré For mer info se: Fotball for de yngste Denne høsten kan jenter og gutter født i 2007 og 2008 for første gang bli med på organiserte fotballtreninger - og det gratis. Hver onsdag klokken samles de yngste på kunstgresset på Midjord. Ta kontakt på brodd-il.no om du ønsker å ha med ditt barn på disse treningene. Det er gratis å være med fram til jul - som en prøveperiode. A-lagskamper høsten 2012 Brodd ligger i toppen av 3. divisjon avdeling 6, og er for tiden Stavangers tredje beste fotballklubb. Få med deg A- lagskampene, og treff andre fotballinteresserte mennesker i bydelen. Fredag kl Brodd - Vardeneset Lørdag kl Brodd - Vigør Fredag kl Brodd - Staal Jørpeland Lørdag kl Brodd - Donn Det er kiosk åpen på Midjord én time før kampstart, med svært rimelige priser. Det er gratis adgang til alle kamper. Tilbud til ekstrem lavpris! 30% Sjekk prisen! ELVITAL 400 ML Sjampo/Balsam Ord.pris 49,99 nå Fast lavpris! kun 149,- GARASJEJEKK Med 2 svingbare hjul og dreibar løftesadel Ø 55 mm. Max løftevekt 2 tonn. Ord.pris 199,- 199,- VINTERDRESS Vattert med forsterkning i baken og nederst på beina, med hette Str. 86/92-122/128 FLERE FARGER kun PRESENNING 1,7 x 2 meter 2 x 3 meter 2,5 x 3,6 meter 4 x 6 meter 8 x 12 meter 6 x 10 meter 4 x 6 meter 249,- REGNTØY HITRA pr. sett Str år Str. S-XL FLERE FARGER TAU 20 METER 5 mm 8 mm 6 mm 10 mm 199,- SKOTØRKER Effekt 350W, 120 Min. timer, for 4 sko Ord.pris 249,- nå Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan bli fort utsolgt. Europris Stavanger (Støperigata) Tlf Åpent 9-21 (18)

12 Side 12 Bydelsavisa Nr. 4 September 2012 Da holocaust nådde Storhaug Snublesteiner med minneplater i messing kan bli støpt ned i fortauet ved Solheimsveien 3 og Figgjogata 11 for å minnes jøder der de bodde fram til de ble deportert og drept under andre verdenskrig. Kommunalstyret for kultur og idrett vedtok nylig enstemmig å innlede et samarbeid med Jødisk Museum i Oslo for å realisere kunstprosjektet Snublesteiner i Stavanger. Prosjektet ble satt Solheimveien 3 i gang i Tyskland i 1993 og mer enn minnesteiner er lagt ned i mange europeiske land. -Steinene kan bevisstgjøre oss om at holocaust faktisk skjedde i vårt eget nabolag, sier saksbehandler Inger Bjerga. - Våre naboer ble under krigen angitt, deportert og myrdet. Snublesteinene kan gi oss grunn til refleksjon. På et senere tidspunkt kan det også være aktuelt å vurdere om det er andre ofre for nazismen som bør hedres med en minnestein. I saken som nylig ble vedtatt, er det forslått lagt ned fire snublesteiner ved Solheimveien 3 for Hildur Sara, Selmer Samuel, Sofie og David Joseff. Far og sønn arbeidet ved A/S Vestlandske Gummivarefabrikk i Haugesundsgata. Det kan også bli lagt ned snubletein ved inngangspartiet til Figgjogata 11 for ekteparet Jeanette og Jacob Reichwald. Figgjogata 11

13 Nr. 4 September 2012 Bydelsavisa Side 13 Ledige ridetimer hest for folk flest Ledige ridetimer for både nybegynnere og erfarne ryttere. Klubben holder til på Sørnestunet. For påmelding og informasjon, storhaug-rideklubb.no Husk grasrotandelen til Storhaug rideklubb - vi oppfordrer deg til å støtte oss! Bydelens eneste bakeri og konditori Normannsgt Stavanger - Tlf.: Verksgata 54, 4013 Stavanger Sentralbord: Telefaks: E-post firma: Hjemmeside: Revisjon Bokføring Årsoppgjør Spedbarnsgrupper Kom sammen etter fødselen på Midjord bydelshus Hver mandag kl med barn 0-1 år Et hyggelig dame fra Storhaug Frivilligsentral tilbyr stekte vafler, kaffe, te, fruktfat m.m. HVIDING BEGRAVELSESBYRÅ AS Tlf Til tjeneste hele døgnet Transport i inn- og utland Vi gir alltid prisoverslag

14 Side 14 Bydelsavisa Nr. 4 September 2012 Kaffe og vafler i kolonihagene De vakre kolonihagene er åpne for publikum i sommerhalvåret fra 1. april til og med 30. september fra kl Det er salg av kaffe og vafler på felleshuset søndager. VARDENDAGENE september kl Rennebilløp: Påmelding på nett eller på mail innen 28. september. Fotballturnering i samarbeid med Brodd. Kafeteria med mye god mat Utlodning og lotterier Barnekoret i Varden synger Aktiviteter for barn og unge Storhaug skolekorps kommer Utstillere fra Storhaug Brodd viser bilder fra 100 år med fotball på Storhaug For mer info: Kontakt Varden menighetskontor tlf QIGONG Nytt kurs på Midjord bydelshus starter torsdag 6. september kl Rolige harmoniske bevegelser, avspenning og meditasjon Metoden passer for de fleste, uansett alder og fysisk form og er enkel å praktisere i hverdagen på egen hånd. Stående og sittende øvelser Energiforståelse Tankens kraft og helse Positivt mentalt fokus Avspenning i bevegelse Trening i mindfulness - oppmerksomt nærvær Varighet: 5 ganger og 27. september og 4. oktober. Kursavgift: Kr. 1500,- Inkludert kursmateriell. Rabatt for frivillige tilknyttet Storhaug Frivilligsentral. Etter kurs kan du bli med på fortløpende ukentlig trening. Søndag 30. september kl. 11: Familiegudstjeneste hvor klovnen Tulliball kommer på besøk. Nylund skolekorps spiller. Etterpå er det kirkekaffe Onsdag 03. oktober kl. 19: Avslutningsmøte med hovedtrekning. Kursleder: Susanne Falch, sykepleier, lærer i qigong og meditasjon. Påmelding til Susanne på e-post: eller mobil Se: Loppemarked Like så sikkert som amen i kirken er det loppemarked i St. Johannes i september. Lørdag 15. september kl. 10 og loppesalget pågår frem til kl Auksjonen starter kl Åpen kafe. Kirkekjelleren er godt fylt med lopper av alle slag og vi har registrert godt med godbiter. Vi tar i mot lopper frem til 15. september. Det går an å levere lopper til menighetssenteret i kontortiden. Vi må dessverre si nei til hvitevarer, senger og tunge møbler. Hvis du ønsker at loppene skal hentes, så benytt følgende nummer: Menighetssenteret Karl og Elin Svela Atle og Kirsten Johansen Loppekomiteen klarer ikke gjennomføre dette arrangementet alene, så vi har god bruk for hjelpende hender. Om du har lyst og anledning til å være med, trenger vi assistanse fredag kveld og/eller lørdag formiddag. Loppekomiteen i St. Johannes Trenger du ny frisør? Ramsvigtunet - TIRSDAG OG TORSDAG Klipp og føhn kr 450 Permanent kr 900 Føhn kr 250 Striper/farge kr 400 Herreklipp kr 220 Jeg ønsker alle aldersgrupper velkommen. Tlf Venter du gjester? Vi kan hjelpe deg med maten Diverse kaker fra kr 175,- Smørbrød kr 23,- Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon. St. Petri Aldershjem Tlf Fax Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger Tlf fax

15 Nr. 4 September 2012 Bydelsavisa det skjer! skjer det? DET SKJER Side 15 Storhaug Frivilligsentral på Midjord bydelshus Vil du bli kjent med oss? Er du ny i bydelen? Vil du bli kjent med oss? Vi formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Gleden over å bruke deg selv er betalingen du får. Vi vil starte nye møtesteder. Vil du være med? Stikk innom eller gjør en avtale! Bli vår nye facebookvenn! Jevnlig tilsig av nye frivillige oppgaver i nærmiljøet. Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige. Vi støtter og tar initiativ til aktiviteter i friområdet Emmaus og har fått tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til dette. Interessert? Ta gjerne kontakt på tlf / eller på e-post Tur med kultur på mangfoldige Storhaug varer ca 2-2,5 timer og ledes av frivillige. Tirsdag 25. september 2012 Utbygging i Urban Sjøfront Oppmøte kl. 11: Hesbygata 5 (ved BI og Kjelvene) Forteller: Marion Højris Jensen Tirsdag 23. oktober 2012 Fra Lervig til Bergeland Oppmøte kl. 11: Lervigstunet Om Kvekerkirkegården: Forteller Eirik Aarek Om Bergeland Bydelssenter: Forteller Astrid Gjuvsland Tirsdag 6. november 2012 Turstien fra Breivik til Midjord Oppmøte kl. 11: Breivikparken Om barndom tallet På Storhaug Frivilligsentral/ Midjord bydelshus: Forteller: Sigrid Bækholt Kontakt Storhaug Frivilligsentral / Bergeland Bydelssenter / i samarbeid med Storhaug Historielag og Urban Sjøfront BERGELAND BYDELSSENTER Åpent mandag t.o.m. torsdag kl Jelsagt. 2, 4012 Stavanger Tlf: Mob: E-post: Aktiviteter høsten 2012 Mandager Snekkerverksted Trim Litteraturgruppe (partallsuke) Å, var jeg en sangfugl timen som flyr med Frøydis Lehmann kl første mandag i måneden. Tirsdager Treskjæringsgruppe Bingo (partallsuke) Onsdager Treskjæringsgruppe Boccia Smørelunsj den siste onsdag i måneden Torsdager Snekkerverksted Håndarbeidsgruppe Bridge KURS: Svømmetrening på St Svithun skole Glasskunst og glassfusing: Start: tirsdag 11 september Spikkekurs: Start: tirsdag 25. september kl Rank og glad (yoga/pilates) Tirsdag og torsdag kl Treskjæring: Start: onsdag 19. september kl Karveskurd, Filting/toving og Pilfletting settes opp etter hvert. Onsdag 18. oktober: Kulturkveld med Rune Bjerga kl Quiz og spekemat På Bergeland Bydelssenter kr. 175,- (bindende påmelding) Kurs, teater-, revy- og konsertbesøk, kulturkveld, turer o.l. Kontakt oss på Bergeland Bydelssenter for informasjon/brosjyre. Sommeren er over, og vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til Midjord Bydelshus Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, sammenkomster, konferanser og møtevirksomhet. OBS! Kun alkoholfrie arrangementer. Er dere en ideell forening/lag som trenger lokaler til aktivitet? Ønsker dere å starte opp en ny forening? Ta kontakt. Informasjon om eksisterende faste aktiviteter og brukergrupper på huset finner dere under Midjord Bydelshus på nettsidene Fritid Storhaug Midjord bydelshus Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger Telefon Senterleder : Gerd Hegge telefon Fredag 7. september og alle fredager fremover (utenom ferier) Åpen hall i Storhaughallen Kl klasse / Kl klasse Kl klasse Tirsdager Kl Klatring i Storhaughallen Åpent for alle Mer informasjon får du på våre nettsider: eller ved å søke opp Fritid Storhaug på Facebook. Fritidsleder: Kristine Brunvathne Aanestad - telefon Historielaget på Storhaug inviterer medlemmer og andre interesserte til Onsdag 19. september kl i Bergeland bydelssenter: Hermetikkhistorien og Storhaug ved Piers Crocker Onsdag 17. oktober kl i Bergeland bydelssenter: Seladon s forlis ved Eli Rege Onsdag 21. november kl. 19:30 i Bergeland bydelssenter: Da holocaust nådde Storhaug ved Kjersti Dybvig Med forbehold om endringer Kontaktpersoner i styret: Anne Torunn Braut, / Knut Bjelland, / Epost: Flere ravner søkes Natteravning handler om å gjøre en felles dugnad for våre ungdommer slik at de opplever trygghet, trivsel og tilhørighet på Storhaug. Vi tar runder i bydelen på fredager og lørdager mellom kl og med utgangspunkt fra Midjord bydelshus. Ønsker du å delta og gjøre en forskjell for de unge - gå inn på Facebooksiden Storhaug FAU og send oss en melding. Vi tar kontakt med deg. Vennlig hilsen Storhaugravnene Bruktmarked på Nytorget hver lørdag fra mai til oktober. Første lørdag hver måned er det Økologisk marked. Godalen sjøbaderforening Hver lørdag, året rundt! Møt opp kl ved miljøstasjonen på Varden, eller kl i Godalen. Annonser på det skjer-siden er gratis for lag og foreninger i bydelen. E-post:

16 Side 16 Bydelsavisa Nr. 4 September 2012 Tilbud på boligsalg til Storhaug Få markedspakke til kr 1,- ved signering av salgsoppdrag hos oss i september Din lokale megler i Haugesundsgata 15 (tidl. SR-Bank)

Velkommen inn i Varmen!

Velkommen inn i Varmen! NR 1 FEBRUAR 2012 24. ÅRGANG Velkommen inn i Varmen! Aslaug Tveit -Jeg gjør det! Side 3 Malfrid Roen -Savner bøker! Side 7 Vårinn Sinnes Miljøvern og gode tips Varmen omfatter fra venstre Verven, Badedammen,

Detaljer

Nye boliger på beste østkant

Nye boliger på beste østkant NR 1 FEBRUAR 2013 25. ÅRGANG Nye boliger på beste østkant Arnfinn Sivertsen I Breivig har nye østkantfolk flyttet inn i Sjøkvartalet og i Hagebyer. Ny barnehage skal snart åpnes. Framtidige beboere kjøper

Detaljer

Nytorget stengt for biler

Nytorget stengt for biler NR 2 APRIL 2011 23. ÅRGANG Hestevogn til glede Hu Jenny... så smile te adle side 3 Ryddeaksjon Kart, oversikt, hvem rydder hvor side 7, 8 og 9 Fylkets eldste Storhaug skolekorps 100 år og fylkets eldste

Detaljer

TIL 1/2 PRIS SMS "VASK" TIL 2290. Gratis trening i hallen! GULLVASK ELLER BEDRE BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE

TIL 1/2 PRIS SMS VASK TIL 2290. Gratis trening i hallen! GULLVASK ELLER BEDRE BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE NR 4 SEPTEMBER 2014 26. ÅRGANG Ny bok om Et levd liv Storhaugfestivalen Øyvind Ellingsen skriver bok om Mannaen, stavangerrockens røtter og oppvekst i Pedersgata på 50-60-tallet. Magne Manna Høyland, Kjell

Detaljer

Farligere rush-trafikk

Farligere rush-trafikk NR 5 OKTOBER 2009 21. ÅRGANG Emmaus-utbygging kan føre til: Farligere rush-trafikk Hyrden Magnar Mæland er sauebonde og baptistpastor. I august overtok han ansvaret for Stavanger Baptistmenighet i Bergelandsgata.

Detaljer

Sprengt kapasitet - ny hall utsatt!

Sprengt kapasitet - ny hall utsatt! NR 5 DESEMBER 2012 24. ÅRGANG Sprengt kapasitet - ny hall utsatt! Jenny 104 år Stort engasjement på foreldrekveld i aulaen på Nylund skole. Pokaler til unge De kan ikke slå seg på brystet og si at de gjør

Detaljer

Vi får stemme! 20 år siden tursti-fest NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG. Lise. Stemmerett. Valget. Hasiv er død. Bydelsutvalgets tilskuddsmidler

Vi får stemme! 20 år siden tursti-fest NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG. Lise. Stemmerett. Valget. Hasiv er død. Bydelsutvalgets tilskuddsmidler NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG Vi får stemme! Lise Setter grenser før de pårørende selv blir syke Stemmerett side 3 Stemmerett fra 16 år Unge kandidater Valget Valgfakta og bydelskandidater side 4 side 6

Detaljer

Ja til aking nei til biler

Ja til aking nei til biler NR 2 APRIL 2010 22. ÅRGANG Hvor er Nye Stavanger? Dette skiltet peker mot Nye Stavanger 200 meter. Og hvor er det? Det ser riktig ille ut i en del av de gamle industriområdene langs sjøen. Her i Lervig

Detaljer

Ny rideklubb på Storhaug

Ny rideklubb på Storhaug NR 1 JANUAR 2010 22. ÅRGANG Endelig vinter... Snøfall og langvarig kulde har gitt byen både gleder og utfordringer. Skøyteis, akebakker og skiløyper gir muligheter for utfoldelse. Snø og is i gatene skaper

Detaljer

Velkommen inn i Varmen! Bak tankanlegget ses toppen av Lervig Maritim, blokkene i Breivikveien bygget for ca 10 år siden.

Velkommen inn i Varmen! Bak tankanlegget ses toppen av Lervig Maritim, blokkene i Breivikveien bygget for ca 10 år siden. NR 3 JUNI 2014 26. ÅRGANG Velkommen inn i Varmen! Fra venstre Breivik båthavn med toppen av Nylund skole i bakgrunnen. Dreyersholmane er regulert til bolig men tankanlegget er i full drift. Årlig fylles

Detaljer

24. MAI. Side 8. Nytt landemerke. Jubler for nytt klubbhus NR 2 APRIL 2014 26. ÅRGANG. Nevland. Uterom. Pedersgata og Nytorget. Midjord.

24. MAI. Side 8. Nytt landemerke. Jubler for nytt klubbhus NR 2 APRIL 2014 26. ÅRGANG. Nevland. Uterom. Pedersgata og Nytorget. Midjord. NR 2 APRIL 2014 26. ÅRGANG Nytt landemerke Jubler for nytt klubbhus Etter en tung periode med mange innbrudd, tapt utstyr og kroken på døra med stengt klubbhus, ser fremtiden omsider litt lysere ut for

Detaljer

utbygging. Småboligen brukes ofte av unge uten barn som midlertidig bolig. Et bomiljø med

utbygging. Småboligen brukes ofte av unge uten barn som midlertidig bolig. Et bomiljø med NR 1 FEBRUAR 2014 26. ÅRGANG Større boliger Boligene som ble bygd i bydelen i fjor var større enn på mange, mange år. Det ble bygd flere fireroms og færre ett- og toroms leiligheter. Dette viser de nyeste

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Fest på 1-2-3! Høyer, Princess og HelgøMeny: Nr. 2/2014, 5. mai

Fest på 1-2-3! Høyer, Princess og HelgøMeny: Nr. 2/2014, 5. mai Nr. 2/2014, 5. mai 17. mai i Hinna side 3 og 15 (Foto: Axel H. Leversen) Hagestoff side 6 og 7 (Foto: Heidi Gråwe) Høyer, Princess og HelgøMeny: Fest på 1-2-3! Åpent: 10-20 (18) HelgøMeny: 09-21 (19) Rema

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR. 3/2012, 3. SEPTEMBER

NR. 3/2012, 3. SEPTEMBER NR. 3/2012, 3. SEPTEMBER Les mer om Forus og Gausel i.l. som møter Viking FK og Jåttå videregående skole sin nye nærmiljørestaurant. jernia Tilbehør til Grill og Høytrykksvaskere (NB. kun varer i butikk

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

alefoten Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole Om idrett og oppvekst Fra 0 til 100 på 2 sek. Ompa til vi dør

alefoten Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole Om idrett og oppvekst Fra 0 til 100 på 2 sek. Ompa til vi dør Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i januar 2014 alefoten Om idrett og oppvekst 7 Fra 0 til 100 på 2 sek. 10 Lars Risan foran Engebråten skoles nettsider. Han ble rystet over hvor vanskelig

Detaljer

MORGENDAGENS MEDIAFOLK BESØKER HINNAvis - side 4. Nr. 4/2013, 2. desember

MORGENDAGENS MEDIAFOLK BESØKER HINNAvis - side 4. Nr. 4/2013, 2. desember Nr. 4/2013, 2. desember MORGENDAGENS MEDIAFOLK BESØKER HINNAvis - side 4 Velkommen til SABI SUSHI DRØM Vi har fått inn masse nye skilt og servietter med flotte norske og engelske tekster på. FØLG OSS PÅ

Detaljer

Hallo... er det noen der?

Hallo... er det noen der? NR 6 DESEMBER 2009 21. ÅRGANG Ska sei De typiske stavangerske dialektuttrykkene må bevares, mener Erling Jensen - aktuell med boken Ska sei! side 3 Skatehallen Hallo...... er det noen der? Allis Bore Hovland

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

alefoten Stille bilder Babysang i kirken 2 Bussen til herligheten 4 Førstehjelp til Henry Vårprogram Julegran fra Oset til Rotterdam

alefoten Stille bilder Babysang i kirken 2 Bussen til herligheten 4 Førstehjelp til Henry Vårprogram Julegran fra Oset til Rotterdam Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i januar 2013 alefoten Babysang i kirken 2 Bussen til herligheten 4 Førstehjelp til Henry 8 Vinterkledde trær fotografert ved Ringbygget på Frysja, av Morten

Detaljer

-25% NYTES MED GOD. Vi takker for i år og ønsker leserne GOD JUL og GODT NYTT ÅR! Lag egen jule konfekt - enklere blir det ikke!

-25% NYTES MED GOD. Vi takker for i år og ønsker leserne GOD JUL og GODT NYTT ÅR! Lag egen jule konfekt - enklere blir det ikke! NR. 4/2012, 3. desember Vi takker for i år og ønsker leserne GOD JUL og GODT NYTT ÅR! Lag egen jule konfekt - enklere blir det ikke! Cocosa Gaveeske Komplett konfekt-kit 199,- Lag egen julekonfekt - enklere

Detaljer

NOWO Steel Grytesett 1,9-3,3-6,1 LTR Veil. 1499,- (begrenset antall) nå 499,-

NOWO Steel Grytesett 1,9-3,3-6,1 LTR Veil. 1499,- (begrenset antall) nå 499,- NR. 4/2011, 5. DESEMBER Gausel Fritidsgård, side 14-15 Hinna helsestasjon, side 8-9 Leder av bydelsutvalget, Steinar Torgersen, går av - se side 22. MATCH Basic polo Strikkekjole 399,- Strikkesokker 249,-

Detaljer