LEDERS HJØRNE... 2 INNKALLING TIL LANDSMØTET VALGNEMNDAS ARBEID FRAM MOT LANDSMØTET HØSTEN GJENSIDIGEAVTALEN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERS HJØRNE... 2 INNKALLING TIL LANDSMØTET 2010... 4 VALGNEMNDAS ARBEID FRAM MOT LANDSMØTET HØSTEN 2010... 5 GJENSIDIGEAVTALEN..."

Transkript

1 nett.no Nr LEDERS HJØRNE... 2 INNKALLING TIL LANDSMØTET VALGNEMNDAS ARBEID FRAM MOT LANDSMØTET HØSTEN GJENSIDIGEAVTALEN... 6 NY BANK OG FORSIKRINGSAVTALE MED GJENSIDIGE FRA BONDE OG SMÅBRUKER... 9 BRUK AVISA TIL INFORMASJON... 9 AKSJONSUTVALGET... 9 NEI TIL EU...10 PROSJEKTER...14 NY STORTINGSMELDING OM LANDBRUKS- OG MATPOLITIKKEN PROSJEKTER GRØNT SPÀ TAK GARDSBRUK.NO ORGANISASJON...17 HJELP OSS Å FINNE POTENSIELLE MEDLEMMER ÅRSMØTER OG ÅRSMELDINGER SAMLING FOR OSS UNDER 35 I NBS GRUNNLEGGENDE KURS I HMS FOR LANDBRUKET ADVOKATAVTALE HOTELLAVTALE TILSKUDD TIL MØTER I LOKAL- OG FYLKESLAGA INTERNASJONALT UTVAL I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KONTINGENTSATSER FOR TABELL SOM VISER FORHOLD MELLOM PRODUKSJONSOMFANG OG KONTINGENTKLASSE DIVERSE SKJEMA...24 ÅRSMELDING 2009/ POTENSIELLE MEDLEMMER BESTILLINGSLISTE MATERIELL INNMELDINGSSKJEMA... 28

2 Leders hjørne Jordbruksforhandlingene 2010 Av Ole-Anton Teigen, leiar NBS Den lange orienteringsmarsjen med målgang lørdag 15. mai er i full gang. Jeg sammenligner jordbruksforhandlingene med et orienteringsløp. Start og mål vet vi hvor er, det samme er tilfellet med noen faste, innlagte poster, men vegen mellom sjekkpunktene velger vi sjøl. For meg begynte årets jordbruksforhandlinger lenge før vi hadde spist ribba på Julaften og sendt opp rakettene nyttårsaften Svært mye av arbeidet i NBS er forberedelser fram mot årets jordbruksforhandlinger. Det handler om hvordan medlemmene i NBS skal få bedrede økonomiske rammebetingelser etter at årets jordbruksforhandlinger er framforhandlet 15. mai Vi driver kompetanseoppbygging i alle ledd av organisasjonen og vi prøver å bygge kompetanse om det norske landbruket hos sentrale politikere og i samarbeidende organisasjoner, samtidig som vi prøver å være synlig i det norske mediebildet, med landbrukspolitiske og landbruksfaglige saker. Hovedbudskapet er følgende: Vi må produsere maten til norske forbrukere på norske korn, gras og beiteressurser og i tillegg må den produseres på en bærekraftig og miljømessig måte som bidrar til å redusere de tre store krisene miljø-, klima- og den internasjonale matkrisa. Vi gir sentrale myndigheter klar beskjed om at det som gjøres av regjeringa for å redusere finanskrisa må bidra til et sterkere fokus på miljø, klima og norsk matproduksjon på norske fornybare ressurser. Vi har hatt og skal ha møter med sentrale politikere og partiledere i alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Vi har hatt møter med Natur og Ungdom, og flere andre organisasjoner som har vært med i debatten i den senere tid for å løfte kunnskapsnivået om norsk matproduksjon på norske ressurser. I løpet av den tiden jeg har vært leder i NBS har jeg prøvd å reise rundt i hele landet for å treffe medlemmene der de bor og jobber. Dette har vært svært lærerikt og nyttig for meg for å få en bedre forståelse for hva som skjer ute i bygdene. I vinter har jeg vært i Selbu, på Mo og på Voss. På disse reisene i de forskjellige fylkene har jeg fått klare tilbakemeldinger på utviklingen i jordbruket fra både bønder, jordbrukssjefer, ordførere, rådmenn og andre. Fellesnevneren for disse tilbakemeldingene kan sammenfattes i to ord: Sterke bekymringsmeldinger. Disse bekymringsmeldingene har jeg formidlet videre til sentrale politikere. Vår erfaring så langt er at hos mange blir disse meldingene lyttet til med forståelse og med en erkjennelse av at det er nødvendig å gjøre noe drastisk med den utviklinga som ligger til grunn for bekymringsmeldingene. Vi har følgende motto på alle møtene: Vi skal være konstruktive, framtidsretta, løsningsorienterte og være klare og tydelige. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på. Påvirkningsarbeidet må fortsette med forsterket kraft. Nå trenger vi hjelp fra enhver av dere som fortsatt vil ha norsk produserte matvarer på frokost-, middags- og kveldsmatbordet. Det må komme bekymringsmeldinger direkte fra grasrota og helt inn i regjeringskontorene. Jens, Kristin og Liv Signe må føle et sterkt trykk fra grasrota. Meldingene må 2

3 komme fra den enkelte bonde, en bondevenn, forbrukerne i by og bygd, en næringsdrivende en ordfører, en rådmann, en landbrukssjef eller en annen av kommunens innbyggere. Det er dette som gir inntrykk og som kan snu dagens negative utvikling! Det som bekymrer meg med den utviklinga vi opplever i distriktene er at det rakner fullstendig i de arbeidskrevende produksjonene. I mange bygder er det snart ikke beitende dyr igjen. Små og store melke- og saubruk legges ned. Miljøene forvitres og forgubbinga forsterkes. Dette må stoppes NÅ. Dette skjer også pga inntektsutviklinga i jordbruket som er alt for svak. Kostnadene på innsatsfaktorene har økt fortere enn økningene i inntektene. I tillegg er det en sterk kunnskapsnedbygging som skjer i landbruket med den store avskallinga i næringa og at nesten all innleid arbeidskraft på gårdene kommer fra Øst-Europa. Det skjer fordi det er nesten umulig å få norske ungdommer til å være arbeidshjelp eller avløsere. En kultur, en tradisjon og ei hel næring er borte i flere deler av landet dersom det ikke skjer ei radikal endring i forbindelse med JF Jeg deler herved ut startnummer til årets lange orienteringsmarsj. Du skal vel være med? Jeg forventer et ja. Da er det bare å ta på seg startnummeret. Starten går NÅ. 3

4 Lokallagene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Deres ref.: Vår ref.: 900/OGo/ Dato: 8. februar 2010 Innkalling til landsmøtet 2010 Det innkalles herved til landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag lørdag 6. og søndag 7. november 2010 i Bergen, nærmere bestemt på Clarion Hotell Bergen Airport Det er bare valgte utsendninger fra lokallagenes medlemmer som har stemmerett på landsmøtet. Lokallagene har rett til å møte på landsmøtet med en utsending pr. påbegynt 50 betalende medlemmer. Forslag til endringer i lover og prinsipp-program må være innsendt til Norsk Bonde- og Småbrukarlag innen Eventuelle forslag til endringer vil bli bekjentgjort minst en -1- måned før landsmøtet holdes. Forslag til andre saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være innsendt til Norsk Bonde- og Småbrukarlag innen På ettermiddagen og kvelden fredag 5. november vil det bli arrangert en egen temadag med ulike faglige og politiske temaer. Nærmere informasjon om landsmøtet, temadagen og eventuelle andre arrangementer som vil bli avviklet i tilknytning til landsmøtet vil vi komme tilbake til utover i året. Det samme gjelder informasjon om transportmuligheter. Med vennlig hilsen Reidar Isebakke (sign.) Ordfører i representantskapet 4

5 Lokallagene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Deres ref.: Vår ref.: 901/OGo/ Dato: 8. februar 2010 Valgnemndas arbeid fram mot landsmøtet høsten 2010 Valgnemnda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil med dette varsle om at arbeidet med forberedelsene til valgene som skal foregå på landsmøtet i november 2010 er startet opp. Valgnemnda ved undertegnede vil be om at det i lokallagene startes en prosess med å finne fram til aktuelle kandidater til å bekle verv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på sentralt nivå. Valgnemnda har pr. dato ingen oversikt over hvem av de sittende tillitsvalgte som ønsker/ikke ønsker gjenvalg. Valgnemnda vil i løpet av våren/forsommeren sende brev til alle tillitsvalgte som er på valg med spørsmål om de stiller seg til disposisjon for en ny periode eller om de ikke ønsker gjenvalg. Om lag 1. juli vil lokallagene bli orientert om svarene fra de tillitsvalgte. Med vennlig hilsen Per Anton Nesjan (sign.) Leder av valgnemnda 5

6 Gjensidigeavtalen Vinneren i kategorien BESTE LANDBRUKSLÅN går til MEDLEMMER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG MED LANDBRUKSLÅN I GJENSIDIGE BANK BLI MED PÅ VINNERLAGET! Se eller kontakt oss på telefon eller Vinneren i kategorien HØYESTE RABATT PÅ LANDBRUKSFORSIKRING HOS GJENSIDIGE FORSIKRING går til MEDLEMMER INORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TARGET REKLAMEBYRÅ nbs_ _tabloid_annonse.indd

7 Ny bank og forsikringsavtale med Gjensidige fra Som omtalt i nett.no før jul gjelder ny avtale med Gjensidige fra Det har vært litt uklarheter i oppstarten med bank-delen, men i midten av januar ble også den klar. Gjenstår fortsatt litt arbeid med å tilpasse tilbudene til avtalen vi har inngått. Bl.a. skal NBS medlemmer ha samme bankfordeler som andre viktige samarbeidsorganisasjoner med Gjensidige, noe som innebærer flere fordeler enn vi har pr Forsikringsfordeler: Økt rabatt: Har medlemmene 3 eller flere forsikringer for en 20 % rabatt på private forsikringer. På driftsrelaterte forsikringer får de med tre eller flere forsikringer, opptil 30 % rabatt. Tidligere var maks rabatt 20 %. Utgangspunktet er 20 %, og så får en 3 % ekstra om en har gjennomgått Trygg bonde konseptet. (Veldig mange tilfredsstiller dette enkelt). I tillegg får medlemmer i Landbrukets HMS tjeneste ytterligere 4 %, dvs, at en er oppe i 27. På toppen får en 3 % om en har gjennomgått kurset Praktisk HMS arbeid. Dette er avtalen vi har inngått. På nettsiden til Gjensidige ser det ut som om de med tre eller flere forsikringer starter på 23 % uansett. Kan tyde på at Gjensidige har kuttet ut kravet om Trygg Bonde. Har en færre en 3 forsikringer, får en 16 % rabatt. Mot 14 tidligere. Dette gjelder både private og driftsforsikringer. De økte rabattene betyr at det blir enda gunstigere å ha forsikring i Gjensidige og være medlem i Småbrukarlaget. En skal være klar over at også ikke organiserte får en viss rabatt i Gjensidige, om de har mange forsikringer samlet. Det betyr at en ikke kan regne med at en får opp til 30 % billigere forsikring om en melder seg inn i Bonde- og Småbrukarlaget. Men de uorganiserte får maks 14 % rabatt. Slik at det er betydelige summer å spare på medlemskap uansett. Medlemmer med løpende forsikring i Gjensidige, vil få de nye rabattsatsene fra første fornyelse av forsikringen etter Nye forsikringsforhold får dem med den gang. Alle medlemmer oppfordres til å sjekke om de har fått korrekt rabatt. Vi har eksempler hvor den nye avtalen ikke er kommet med. Forsikringsrådgiver Svein Løken kan kontaktes om medlemmer lurer på om de har fått riktig rabatt. (tlf eller epost Livsforsikring: Foreløpig gjelder samme medlemsfordel som tidligere, at NBS medlemmer slipper å betale årlig stykk-kostnad på kr 360. Det utredes en gruppelivsavtale. Hovedutfordringen om vi går på en slik, er å få god nok oppslutning i henhold til myndighetenes krav. Bankavtale: Gjennom bankavtalen er medlemmer i NBS sikret de beste betingelser i Gjensidige bank. Som nevnt innledningsvis gjenstår litt før alle detaljer er på plass, men pr er i hvert fall rentefordel på landbrukslån og landbruk fleksilån på plass. Vi har her en fordel på 0,25 % i forhold til andre kunder. Renta for et lån på over 1,0 mill kr, og innen 60 % av takst, er p.t. 3,45 %. Så vidt vi har erfart, er det ingen i Norge som har bedre betingelser! Svein Løken 7

8 8

9 Bonde og Småbruker Bruk avisa til informasjon Fylkesårsmøter Det er tid for fylkesårsmøter rundt om i hele landet. Korte referat fra disse kan være av interesse for alle de medlemmene som ikke møter. For å sikre spredning av nytt fra fylkesårsmøtet ut til alle medlemmene må noen i hvert fylkeslag ta ansvar for å sende et kort referat til Bonde og Småbruker. Om det er nyvalgte, eller gjenvalg i styrene så er det uansett av interesse for medlemmene. Om det er spesielle temaer som tas opp så er også det interessant. Det samme med eventuelle uttalelser fra fylkesårsmøtet. Avisa tar også gjerne imot bilder som eventuelt kan brukes på trykk. Send bare det beste, eller de to beste bildene. Vær kritisk, sørg for at det er bilder med god oppløsning (stor fil) som det går an å trykke. Send nytt fra fylkesårsmøtet, helst med bilde, til: Lavkostlandbruk Det er nettoen man lever av, er god parole. Nettoen er ikke nødvendigvis avhengig av stor inntektsside. Lav utgiftsside kan også sikre en god netto. Dette er noe småbrukere veit mye om. Som tidligere omtalt i Bonde og Småbruker (nr 10/2009) vil vi gjerne sette fokus på gode og billige løsninger som lesere har prøvd ut og har gode erfaringer med. Disse vil vi gjerne presentere i avisa så flere kan ha glede av de beste ideene. Har du tips å komme med? Send i tilfelle noen ord, gjerne med et bilde til: Send med kontaktinformasjon så avisa kan følge opp tipset. Vennlig hilsen Leonid Rødsten Redaktør Aksjonsutvalget Aksjonsutvalget ønsker innspill fra medlemmer, lokallag, fylkeslag og studieringer på forslag til alliansebygging, markeringer og/eller aksjoner som vekker positiv oppsikt og samler støtte til våre landbruks- og bygde-politiske løsninger. Organisasjonen må gjerne drøfte fordeler og utfordringer og ikke minst signalisere vilje til å gjennomføre sine forslag. Det vanker heder, ære og premie til gode forslag. Send mail til leder i aksjonsutvalget Ståle Støen på eller ring innen 25. februar. 9

10 Nei til EU Nei til EU avsluttet 2009 med medlemmer og er offensive inn i det nye året. I 2010 er hovedsaken å stoppe EUs datalagringsdirektiv. Les også om situasjonen på Island og konferanse i Oslo i mars. Nei til EUs hovedkampanje 2010: Landsmøtet i Nei til EU vedtok at årets hovedkampanje er å stoppe EUs datalagringsdirektiv. Nei til EU vil jobbe gjennom den tverrpolitiske kampanjen Stopp Datalagringsdirektivet. EUs datalagringsdirektiv pålegger teleselskap og internettleverandører å lagre informasjon om hvem som ringer, surfer på nettet, sender SMS eller e-post og hvem som er mottaker, tidspunkt og hvor det blir ringt eller sendt fra i minimum seks, maksimum 24, måneder. Rettstatens kjerne er at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dagens overvåking er basert på etterforskingsprinsipp, det vil si at det skal ligge konkret mistanke til grunn før politiet kan overvåke en person. Datalagringsdirektivet bytter dette prinsippet med et generelt overvåkingsprinsipp. Alle borgerne skal overvåkes i tilfellet de finner på noe ulovlig. Tilhengerne av direktivet argumenterer med at det vil være nyttig for politiets kriminalitetsbekjempelse. Det er ikke blitt ført bevis for at den type langtidslagring av data bidrar til kriminalitetsbekjempelse i en slik grad at det kan rettferdiggjøre en slik massiv overvåking. Det er dessuten påpekt at den storstilte datalagringen kan føre til økt fare for at opplysninger kommer på avveie, og for misbruk av både kriminelle og kommersielle krefter, noe man har sett mange eksempler på i Norge og internasjonalt allerede i dag. Regjeringen har sendt direktivet på høring med frist 12. april. Trolig blir det Stortingsbehandlet til høsten. Temaene for høringen er både om direktivet bør implementeres og eventuelt hvordan direktivet bør implementeres. Av partiene på Stortinget har SV, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet tilkjennegitt at de ønsker at Norge skal bruke reservasjonsretten mot direktivet. Også Unge Høyre og Oslo Høyre ønsker at datalagringsdirektivet ikke skal bli en del av norsk lov. 10

11 Slik kan du bli med å stoppe EUs datalagringsdirektiv 1. Slutt deg til Stopp datalagringsdirektivet! Kampanjen Stopp datalagringsdirektivet ønsker seg flere medlemmer. Å bli medlem gjør du ved å tilslutte deg organisasjonen via deres hjemmeside: Det er gratis og er gjort i løpet av sekunder. 2. Informer og skap debatt For å stoppe direktivet må det skapes og synliggjøres en motstand blant folk. Et slikt motstandsarbeid starter med informasjon. Skriv leserbrev og inviter til åpne informasjonsog debattmøter! Kontakt kampanjesekretær og motta forslag til foredragsholdere. 3. Skap allianser mot direktivet Styrken i motstanden mot datalagringsdirektivet er bredden. Denne må skapes og synliggjøres lokalt også. Vi oppfordrer lokale aktører til å gå sammen og danne lokale avdelinger av Stopp Datalagringsdirektivet. Folk og organisasjoner som slutter seg til må kunne slutte seg til kampanjeorganisasjonens vedtekter. Se vedlegg. 4. Engasjer deg i høringen Gi regjeringa noe å tygge på ved å gi kritiske merknader og still spørsmål i regjeringas høring. For oss er det et mål at flest mulig aktører blir med i høringen. Høringsuttalelsene må leveres innen 12. april. Du kan også kommentere direktivet på regjeringas blogg. Regjeringas høringsside om datalagringsdirektivet finner du på: datalagring.html?id= Vil du lese mer? Følg med på kampanjesidene Her vil du finne grunnlagslitteratur og de til enhver tid nyeste nyhetsklippene og artiklene om datalagringsdirektivet. Kontakt: Nei til EUs arbeid med datalagringsdirektivet ledes av et kampanjeutvalg hvor blant annet nei-partiene, Ungdom mot EU, Studenter mot EU er representert. Gruppa har også knytta til seg fagpersoner på området og folk som er med i Styret i Kampanjen Stopp datalagringsdirektivet. Utvalget ledes av Heming Olaussen og sekretær for utvalget er Vigdis Hobøl. Slik kontakter du oss: Heming Olaussen: Tlf: Vigdis Hobøl: Tlf: Støtt de islandske EU-motstanderne! Nei til EU har engasjert seg sterkt til støtte for den islandske nei-siden og vår søsterorganisasjon Heimssyn. Bla. er det oppretta en solidaritetskonto i samarbeid med islendingene, der pengene skal 11

12 gå til bl.a. oversettelse av norsk nei-materiell til islandsk, dekning av reiseutgifter for foredragsholdere fra Island m.v. Vi oppfordrer også våre samarbeidspartnere til å bidra økonomisk til et slikt samarbeid! Bidrag kan overføres til konto SITUASJONEN PÅ ISLAND Pr. i dag er alt fokus i Island på den s.k. Icesave-avtalen og det britiske/nederlandske kravet om at den islandske stat skal dekke de to statenes utgifter til garantiansvar for bankkontokunder i islandske banker i de to landene. Om dette står det sterk strid på Island, og saken skal nå til folkeavstemming 6.mars, etter at den islandske presidenten nektet å signere en lov flertallet på Alltinget hadde vedtatt, og som var grunnlagt på forhandlinger med UK/Holland, innafor rammene av IMF. Regjeringen har gitt beskjed til IMF (Det internasjonale pengefondet) og Island om at Norge nå går inn for å gi Island lån før Islands strid om en Icesave-avtale er på plass. Nei til EU er svært fornøyd med regjeringens snuoperasjon. Både Polen og Færøyene har tidligere kommet med ubetinget støtte til islendingene, så det skulle bare mangle at ikke også Norge gjorde det. Vi har hele tiden ment at Norge må gi Island det lån landet trenger, uten betingelser om at landet skal innfri Icesave-lånene på ublu betingelser. Samtidig har mange etter hvert satt et spørsmålstegn ved de britisk/nederlanske kravene, og IMFs rolle. Ikke minst Eva Joly har hevdet islands rett til sjølbestemmelse, og berømmet den islandske presidenten Olafur Ragnar Grimsson en mann som nylig har mottatt en stor internasjonal pris i India for sin statsmannskunst. NEI TIL EUs ISLANDSGRUPPE Nei til EUs Islandsgruppe, med Heming Olaussen som leder og Morten Harper som sekretær vil kontinuerlig informere via vår hjemmeside, se Der er det linker til flere interessante hjemmesider, bla til Heimssyn og til Troms Nei til EUs hjemmeside. Kontakt Heming Olaussen Eller Morten Harper om du har spørsmål, synspunkter eller innspill vedr. Island og Nei til EU 12

13 Nei til EUs landskonferanse mars Oslo Hva vil EUs datalagringsdirektiv bety for personvernet og kriminalitetsbekjempelse? Hva betyr Lisboatraktaten for folk i EU-landene? Hva skjer på Island? Kom og bli informert, debatter og møt EU-interesserte fra hele landet! Fredag 12. mars: EUs datalagringsdirektiv Kl Håndverkeren, Galleriet. Middag og sosialt samvær etter konferansens slutt. Lørdag 13. mars: Lisboa-traktaten og Islands situasjon. Kl Fagforbundets lokaler. Fredagens konferanse vil bli direktesendt på Påmelding og spørsmål: Nei til EU E-post: Les mer om konferansen på 13

14 Prosjekter Ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken Prosjektet med ny stortingsmelding om landbruk er i gang. Regjeringen tenker å legge frem sitt forslag for Stortinget våren 2011, men for vår del gjelder det nok å være tidlig ute med å levere våre innspill. Det står mye arbeid foran oss, før vi kan levere fra oss et ferdig notat med våre innspill til stortingsmeldinga. Først og fremst skal vi finne ut hva som er viktig for oss å få med. Hvilke visjoner har vi, hvilke mål har vi, og hvordan skal vi nå de målene vi setter oss? Så blir neste oppgave å formulere dette på gode måter. Da blir det viktig å være så konkret og rett på sak som vi klarer. Utfordringen er å lage formuleringer som er forpliktende, og som overlever mange runder med diskusjon og vurdering. Studieheftet om den nye stortingsmeldinga er et godt verktøy og et lurt sted å begynne. Dette arbeidet skal resultere i et notat med våre innspill, som vi leverer fra oss i begynnelsen av juni I tillegg til de innspillene vi skal produsere i form av dette notatet, så har vi også en jobb å gjøre med direkte kommunikasjon til politikere, andre organisasjoner og til folk flest. Det er viktig både at vi er representert på eksterne møter der den nye stortingsmeldinga er tema, og at vi bidrar til en breiest mulig debatt. Noe av det aller første som skjer er at Landbruks- og Matdepartementet arrangerer åpne regionale møter. Der må fylkeslaga mobilisere slik at Norsk Bonde- og Småbrukarlag er godt representert, og at vi får presentert våre synspunkter. Møteplanen for disse møtene: Region Tid Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge 2. mars Tromsø Vestlandet 5. mars Bergen Innlandet 8. mars Lillehammer Oslofjord-regionen 23. mars Drammen Trøndelag 26. mars Trondheim/Værnes Prosjektleder for arbeidet med ny stortingsmelding og landbruks- og matpolitikk er Rakel Nystabakk. 14

15 Prosjekter Grønt Spà tak "Det miljøvennlige jordbruket er trua. Vi skal vise politikerne at jorda må brukes til å dyrke mat og ikke for å bygge golfbaner eller kjøpesentre. Bli med på årets Grønt Spa'tak! Grønt Spa'tak er et helt unikt sommertilbud for ungdom. Gjennom Grønt Spa'tak får du en vakker og opplevelsesrik ferie samtidig som du tar i et tak for miljøvennlig matproduksjon. Du kan jobbe på seter, gård eller gå beitetilsyn. Da er du med på å produsere miljøvennlig og solidarisk mat. Du trenger ikke ha erfaring med seterdrift eller gårdsdrift fra før. Målet med prosjektet er at ungdom skal kunne gjøre noe konkret for at matproduksjonen i verden skal være bærekraftig og lokalt basert. Alt du trenger, er derfor interesse og engasjement. - Du må ha fylt 16 år for å delta på Grønt Spa'tak -Du vil få mat, husrom og 400 kroner i lommepenger - Du må være med i minst 10 dager Har du noen spørsmål, sjekk ut før du tar kontakt med Grønt Spa'takkoordinator Eirik Gran på tlf eller e-post spatak(a)nu.no Ønsker du å melde deg på? Send en e-post til spatak(a)nu.no med navn, mobilnummer, og adresse. Frist for påmelding er 15. mai." 15

16 Gardsbruk.no Nytt år, nye muligheter Prosjektet Slipp oss til- Ungdom inn i landbruket har nå holdt på i over ti år. I løpet av den tiårsperioden har vi hatt en blå regjering, en rødgrønn regjering og en regjering midt i mellom. Ingen av dem har lykkes med å sikre lys i husene, lys på gårdene. Fremdeles ligger det titusenvis av fraflytta gårdsbruk rundt om i landet, og utviklingen ser ikke lovende ut har listet seg innpå oss. Et helt nytt år, et helt nytt tiår faktisk. Helt nye muligheter, eller blanke ark med fargestifter til, som Prøysen ville sagt. Nytt år, nye muligheter. Ny gård, nye muligheter. Vi må bruke dem, muligheten altså. Du og jeg må bruke dem, men kanskje spesielt regjeringen. Nettsiden gardsbruk.no fikk i fjor ny fasade. Over hundretusen besøkende har klikket seg gjennom siden etter omleggingen. Den er fremdeles den viktigste møteplassen for kjøp, salg og utleie av ledige gårdsbruk i Norge. Likevel må vi få enda flere besøkende på nettsiden, enda flere folk ut i distriktene og enda flere folk som kan sørge for at vi har miljøvennlig og lokalprodusert mat på bordet. Sammen må vi gjøre det attraktivt og enkelt for unge og eldre å bosette seg i distriktene. Jeg tror vi kan klare det. Å sitere Obama begynner å bli oppbrukt, så jeg siterer byggmester Bob i stedet; Klart vi kan!. Malin Jacob Prosjektleder for Slipp oss til- Ungdom inn i landbruket 16

17 Organisasjon Hjelp oss å finne potensielle medlemmer Tilstrømningen av nye medlemmer har i vinter vært større enn på veldig lenge. Vi ser at det er mulig å verve, men litt jobb koster det. At den nye Gjensidige-avtalen gjør vervinga enklere, ser vi som positivt. Den jobben vi ber dere i lokallagene om å gjøre er først og fremst å sette opp lister over potensielle, altså mulige, medlemmer. Dette skulle ikke være vanskelig for den som sitter med lokal kjennskap. Send lista til NBS sekretariatet, gjerne som e-post til så skal vi ta oss av resten av jobben sammen med våre proffe ververe. Årsmøter og årsmeldinger Det er et gjennomgående problem at ikke oversikt over nye styresammensetninger i lokallagene kommer inn til fylkeslagene eller sentrallaget. Dessverre gir det seg det utslaget for en del lag at de ikke får refundert lokallagskontingenten. Så kjære lokallagsledere/kasserere/sekretærer: Send inn årsmeldingsskjemaet som du blant annet finner i dette Nett.no så snart styret har konstituert seg etter årsmøtet. Husk å påføre årsmøtedato. Påførte epostadresser og mobilnummer setter også medlemskonsulenten umåtelig pris på. Samling for oss under 35 i NBS Helga mars inviterer ungdomsutvalget til seminar med fokus på de unge i Norsk Bonde og Småbrukarlag! Stedet blir den nasjonale økologiske jordbruksskolen; Sogn Jord og Hagebruksskule i Aurland Hovedsakene blir: - Arbeid med den nye stortingsmeldinga om landbruk som skal legges fram våren 2011 v/ NBSleder Ole Anton Teigen - Landbrukssamvirke v/steinar Dvergsdal, styreleder i Felleskjøpet Agri - Økologisk landbruk og praktiske utfordringer v/lokal økobonde - Tilleggsnæringer; Ide til å øke lønnsomheten på garden? - Matsuverenitet - Ole Jacob Christensen trekker de store linjene - Innspill til jordbruksforhandlingene Vi i ungdomsutvalget håper dette skal bli en inspirerende samling for de unge i organisasjonen og en mulighet til å knytte gode kontakter med andre unge som driver med eller er interessert i landbruk. Målet er at helga skal munne ut i innspill fra ungdommen til den nye stortingsmeldinga og vårens jordbruksforhandlinger. Vi jobber med å få dekt alle utgifter, men foreløpig er det en egenandel på ca 250 kr. Vi dekker skyss. Ikke-medlemmer er også velkomne, men disse må da dekke alle utgifter selv. 17

18 Skolen ligger ca 6 t fra Oslo og ca 2,5 t fra Bergen. 1,5 t fra Sogndal. Hovedfartsåren mellom Oslo og Bergen går forbi Aurland. Les gjerne om Sogn Jord og Hagebruksskule på nett; Påmeldingsfrist: innen 5.mars til Fullstendig program blir sendt ut til påmeldte deltakere rundt 1. mars. For mere info eller spørsmål kontakt; Leder i ungdomsutvalget Therese Rudi: tlf , e-post: Eller Kjell på sekretariatet: tlf , e-post: Og til slutt en særs viktig beskjed til lokal- og fylkeslagene: Fordi dette er en del av ungdomssatsinga i NBS, er det viktig at dere: 1. Bekjentgjør om seminaret til ungdommer i laget. 2. Dekker egenandelen til ungdommer som søker om det. 18

19 Grunnleggende kurs i HMS for landbruket Det har i det siste kommet inn til sekretariatet en del spørsmål om kurs i HMS-arbeid og hvordan gå fram for å arrangere kurs. All informasjon om dette kan finnes på men her kommer noen punkter til hjelp: 1. Arrangør. NBS-lokallag, fylkeslag eller hvem som helst ellers kan stå som arrangør av HMS-kursene. Arranger gjerne sammen med lokale bondelag. Det er viktig å ta kontakt med den regionale HMS-rådgiveren i området før kurset planlegges. Landbrukets HMS-tjeneste betaler inntil kr 200 pr deltager for administrasjon av kursene. Kursene er i utgangspunktet ikke knyttet til studieforbundene. Det ligger i hvert kurs 6 timer egenstudium på internett, og resterende 6 timer er for lite for å få støtte. Vårt studieforbund Natur og Miljø sier likevel at det kan være aktuelt å søke tilskudd der hvis kurset utvides med to timer. 2. Kostnader. Kurset koster kr 1350 for medlemmer av HMS-tjenesten, kr 1850 for andre. Husk at NBSmedlemmer som har HMS-kurs og er medlem av HMS kan komme helt opp i 30 % rabatt på driftsrelaterte forsikringer i Gjensidige! Dette vil fort dekke kursutgifter og mye mer. 3. Kursinnhold. Ulykker Psykisk helse Ergonomi Arbeidsgiveransvar Brann og elsikkerhet Andre næringer Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø Opplæring og beredeskap Støy Tiltak og rutiner 4. Konklusjon Kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet er kjempeviktig for å unngå ulykker i landbruket. Samtidig er det penger å spare for alle som går kurs. Finn all informasjon på eller kontakt eventuelt Kjell i NBS-sekretariatet om du trenger pådytt for å starte. Advokatavtale Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avtale med advokatfirmaet Hjort hvor vi har en kontaktperson som heter Halvard Leirvik, telefonnummeret er Har også avtale med det eiendomsjuridiske selskapet Dekar som har telefonnummer Du kan lese om avtalene på vår hjemmeside under fanen medlem. Hotellavtale Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avtale med både Bondeheimen og P-hotels om rimeligere overnatting for medlemmer. Les mer på vår hjemmeside 19

20 Tilskudd til møter i lokal- og fylkeslaga 2010 TILSKUDD TIL MØTER I LOKALLAGA POLITISKE MØTER - NY STORTINGSMELDING I den politiske plattformen til flertallsregjeringen blir det slått fast at regjeringen vil: gjennomgå landbruks- og matpolitikken i en egen stortingsmelding. Det er i 2010 avsatt kr ,- til politiske møter i lokallagene med tema ny stortingsmelding. Det utbetales kr ,- i støtte pr. møte. Støtten utbetales i den rekkefølge de blir meldt inn til NBS. Lokallagene må fylle ut rapporteringsskjema, møteaktivitet i lokallagene FORSIKRINGS/BANKRELATERTE MØTER Fra har NBS inngått en ny avtale med Gjensidige. Som en følge av denne avtalen er det avsatt kr ,- til informasjon om avtalen. Det utbetales kr ,- pr. gjennomført møte. I tillegg til informasjon om selve avtalen kan tema omfatte både skade- og livsforsikringer, forebyggende tiltak både på tingskader og skade på liv og helse, herunder forebyggende tiltak for å trygge gården, seg selv og sin familie. Støtten utbetales i den rekkefølge de blir meldt inn til NBS. Lokallagene må fylle ut rapporteringsskjema, møteaktivitet i lokallagene Prinsippet for å få tildelt midler, er først til mølla. Det vil si at lokallag må melde fra til NBS på telefon eller e-post om at dere skal arrangere møte. Når møtet er gjennomført skal det innrapporteres på eget skjema. Skjema får dere tilsendt så snart møtet er meldt inn til sekretariatet. TILSKUDD TIL MØTER I FYLKESLAGA POLITISKE MØTER - NY STORTINGSMELDING NBS dekker 25% av kostnadene, oppad begrenset til kr ,- når et fylkeslag arrangerer møte med tema ny stortingsmelding og inntil kr ,- pr. fylkeslag når to fylker arrangerer sammen. Kostnader som fylkeslaget har til, reise, opphold, servering og forberedende arbeid er grunnlaget for refusjon. Kostnadene skal dokumenteres. Det dekkes for et politisk møte pr. fylkeslag i FORSIKRINGS/BANKRELATERTE MØTER Dersom tema for fylkesmøtet er forsikrings/bankrelatert dekkes 35% av kostnadene ved møtet, med de samme begrensningene som nevnt ovenfor. Det dekkes for et forsikrings/bankrelatert møte pr. fylke i

21 Internasjonalt utval i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Utvalet arbeidar med eit breitt spekter av politiske sakar som vedkjem internasjonale spørsmål knytt til landbruk. NBS er medlem i den internasjonale småbrukarrørsla la Via Campesina. Hovudprioriteringar for 2010 IU ynskjer å være aktivt med på møter som blir skipa rundt om i organisasjonen der ny stortingsmelding debatterast. IU ynskjer vidare at ein ny landbrukspolitikk må ta utgangspunkt i dei internasjonale utfordringar som vi kjenner til når det gjeld matvare-tryggleik, underernæring og fattigdom. IU meiner at vi ikkje får nokon legitimitet i norsk politikk utan å ha eit auge mot den globale situasjonen. IU ynskjer difor å delta så langt deira økonomiske ressursar strekkjer til i møter der dei vil fokusere på den globale situasjonen og kva slags ressursbruk vi i Noreg nyttar for å produser maten vår, både i dag, og kva slags alternativ vi har i framtida. I tillegg ynskjer IU å diskutere innhaldet i omgrepet "Matsuverenitet". INTERNASJONAL UTVALG Leder: Stein Brubæk, Brubæk, 6636 Angvik Tlf Mob Nestleder: Marit Jordal, Eiersland, 4580 Lyngdal Tlf Mob Ole-Jacob Christensen, Vikabråten, 2960 Røn Tlf Ilona Drivdal, Poste restante, 4400 Flekkefjord Mob Anne Røde, Mosheimsjøveien 1, 8900 Brønnøysund Tlf Mob Hans-Steinar Staaland, Brekke, 3628 Veggli Tlf Mob Tilknytte ressurspersonar: Berge Furre, Ymers vei 9, 0588 Oslo Tlf Mob Inger Dag, Parkveien 25, C-105, 3216 Sandefjord Tlf+Fax Mob Ingeborg Tangeraas, Øvre Bjørkåsen 39, 8074 Bodø 21

22 Kontingentsatser for 2010 Se vedlagt tabell for forholdet mellom produksjonsomfang og kontingentsatser for å finne ut hvilken kontingentsats du skal betale. Er du i tvil om hvilken kontingentsats du skal stå på, ta kontakt med lokallag eller fylkeslag der du bor eller med Kjell i sekretariatet på eller 1. Grunnkontingent (G) Kontingentsats kr. 610, Støttemedlemskap, og for de med veldig liten produksjon. 2. Lav kontingent (L) Kontingentsats kr , 3. Mellomkontingent (M) Kontingentsats kr , 4. Høy kontingent (H) Kontingentsats kr , 5. Topp kontingent (T) Kontingentsats kr , 6. Verdiskapingsmedlem(V) Kontingentsats kr. 710,- 7. Ungdomsmedlemskap (U) Kontingentsats kr. 400,- Betales av medlemmer som ikke er direkte involvert i primærnæringen, men som direkte eller indirekte har interesse og nytte av å støtte NBS Betales av ungdom under 30 år uten landbruksproduksjon Noen fylkes- og lokallag har ekstrakontingent. Den kommer i tillegg til satsene ovenfor. De som melder seg inn etter 1. november, betaler kontingent for påfølgende år. 22

23 Tabell som viser forhold mellom produksjonsomfang og kontingentklasse. Oppdatert Bruk denne tabellen som viser forhold mellom dyretall/planteproduksjon og kontingentklasser/-satser. Kontingenten er knyttet til produksjonsomfang og kassereren må kontakte det enkelte medlem for å få greie på produksjonsomfanget. I tillegg til kontingentsatsene under har vi Ungdomskontingent for de under 30 år uten landbruksproduksjon til 400 kr og Verdiskapingskontingent på 710 Mjølkeku Mjølkegeiter Storfe Sau, ensidig Ammegeit, Revetisper Sau, komb. Avlsgris Slaktegris Bifolk Grunn 610,- <3 <6 <9 <10 <3 <72 <25 Lav 1310, Mellom 2020, Høy 3030, Topp 3630,- >13 > 61 >107 >160 >187 >53 >1670 >360 Avlshester Andre hester And/ livkylling Slakte Kylling Høner Mink Gjess/ Kalkun Grunn 610,- <2 <3 <3000 <5000 <269 <31 <742 <10 Lav 1310, Mellom 2020, Høy 3030, Topp 3630,- >22 >43 >70000 >77500 >6100 >545 >17542 >208 kroner. Kontingentklasse Kontingentsatser Kontingentklasse Kontingentsatser Kontingentklasse Kontingentsatser Bygg, havre, oljevekst frø til modning, daa Hvete og rug, daa Poteter til fabrikk daa Poteter til mat, daa Epler, pærer og plommer, daa Kirsebær Moreller, daa Grunn 610,- <58 <56 <11 <8 <3,5 <1,9 Lav 1310, ,6-17,7 2,0-9,9 Mellom 2020, ,8-35, ,9 Høy 3030, ,4 53,0 19,9 29,9 Topp 3630,- >878 >853 >166 >127 >53,0 >29,9 Kontingentklasse Kontingentsatser Fôrproduksjon for salg, daa, rundballeensilering Fôrproduksjon for salg, daa, høy Grunn 610,- <65 < 40 Lav 1310, Mellom 2020, Høy 3030,- Topp 3630,- Kanin

24 Diverse skjema Årsmelding 2009/2010 Etter avholdt årsmøte skal lokallaget fylle ut årsmeldingsskjemaet å sende 1 eksemplar til fylkeslaget og 1 eksemplar til landslaget. Adressen til landslaget er: NBS, Øvre Vollgate 9, 0158 OSLO. (Dere kan også sende den samme informasjonen på e-post Skulle det være noen spørsmål i forhold til dette, ta kontakt på Lokallag: Fylkeslag Siste årsmøtedato: Verv Navn Adresse Postnr/sted Telefon/mobil e-post Lokallagsleder Nestleder Kasser Studieleder Sekretær Kvinnekontakt 24

25 Potensielle medlemmer Vi oppfordrer lokallagene og fylkeslagene til å sende inn navn på potensielle medlemmer. Potensielle medlemmer får informasjon i posten og 4 nummer av medlemsavisa Bonde og Småbruker. Kontaktperson i sekretariatet er: Kjell Buraas, tlf eller e-post Skjemaet kan lastes ned fra under: Bli medlem (under menyen til høyre). Skriv med blokkbokstaver og husk telefonnummer Lokallagets navn Fylkeslagets navn Navn, adresse, telefonnummer og e-post på kontaktpersonen i laget. Lokallaget vil følge opp de potensielle medlemmene selv / Landslaget skal følge opp de potensielle medlemmene (stryk det som ikke passer) Navn Adresse Telefonnummer Ca.alder

26 Bestillingsliste materiell Bestillingsskjema for vervemateriale og annet materiale. Fakses elles sendes i posten til sekretariatet i Oslo. Skriv tydelig. Navn på laget navn telefonnr adresse VERVEMATERIALE Det lyser hos naboen, vervehefte A5 format Unge bønder, verveark i farger med innmeldingsslipp Verveark med bilde av leder og innmeldingsslipp Gjensidige, informasjon folder Verveark: medlemsfordeler Verveark: Økt økologisk Verveark: Viktige saker for NBS Bonde og Småbruker, STK ANNET MATERIALE Via Campesina Gardsbruk.no Nei til EU. Artikkelsamling. Utgitt våren 2005, samt studieheftet til denne (pris pr stk 50 kr) Studieheftet til Boka Kampen om Maten. Temaet er WTO. Henv.: utviklingsfondet, tlf , e-post: Bruk for deg. En handbok for deg som skal ta over gård (pris pr stk 150 kr) Andre studiehefter kan fås ved å ta kontakt med studieforbundet Natur og Miljø PLAKATER Enkel hvit plakat i A3 format med: logen og NBS trykt på. Enkel hvit plakat i A4 format med Folk i arbeid, jord i hevd på. Mat for framtiden: A2 format. Bilde av framdelen av en ku. Laget i samarbeid med Natur og Ungdom Shit Happens: A2 format. Bilde av dyrebål i Europa. Laget i samarbeid med Natur og Ungdom. En Bondebegravelse. A2 format. Bildet er laget av Groven i 1993, fritt etter Erik Werenskiold. 26

27 1 eller 2 organisasjoner/ vi vil noko anna: A2 format. Bilde av en kornåker og en bondegård. Ta et spatak- du og. Formatet er litt større en A2 format. Tegning av en familie som jobber på en gård. Skulle det være noe annet så er det litt plass her: 27

28 B-BLAD Innmeldingsskjema RETURADRESSE: NBS ØVRE VOLLGT OSLO Telefon , Faks , Norsk Bonde og Småbrukarlag, Øvre Vollgate 9, 0158 OSLO. LAG:... FYLKE:... NAVN:... ADRESSE:... POSTNR OG STED:... FØDSELSNUMMER:... (11 SIFFER) KONTINGENTSATS: Grunn Lav Mellom Høy Topp Verdiskaping Ungdom ØNSKER AVISA "BONDE OG SMÅBRUKER" TILSENDT : JA NEI DATO FOR INNMELDINGEN:... TELEFONNUMMER... E-POST... Viktig å fylle ut! 28

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret

Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret For å registrere kurs, arrangement, temakvelder og annen aktivitet i laget ditt, må dette registreres i medlemsregisteret av hvert

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Steinkjer 18.1.2017 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Innkalling til fylkesårsmøte 2017 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Tlf: 74 60 00 60 Mob:

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

nett.no Nr. 4 11.09.09

nett.no Nr. 4 11.09.09 nett.no Nr. 4 11.09.09 Leders hjørne... 2 Landsmøte 2009... 4 Innkalling til landsmøtet 2009... 4 Ungdomsbenk på landsmøtet... 6 Ny samarbeidsavtale med Gjensidige... 7 Bonde og Småbruker... 9 Organisasjon...

Detaljer

Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen

Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september 2016 Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen Årsmøter i lokallaga Finn tid og sted, innen 1. november Sett i gang valgkomiteen! Send innkalling seinest

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2010 1 Forside bilde: Vi er stolte av å ha nytt æredsmedlem Berge Furre som medlem i Sørkedalen BS. Her får han diplomet fra leder Ole AntonTeigen under

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Strategi- og arbeidsplan 2012

Strategi- og arbeidsplan 2012 Strategi- og arbeidsplan 2012 Visjon: Vi får Nord-Trøndelag til å gro! Hovedmål: Være ledende i utviklingen av nordtrøndersk landbruk Være nordtrønderbondens viktigste redskap i arbeidet for bedre økonomi

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu!

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Vi inviterer på nytt til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu. Hotellet ligger ved fjorden i nærheten av

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? NOTAT 22012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris).

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Frist for påmelding er senest fredag 19. februar 2010.

Frist for påmelding er senest fredag 19. februar 2010. Seksjonsledere/kontaktpersoner i alle seksjonene Fagforeningene Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 10/384-1 430 13.01.2010 Marita Orvik Berg / tlf. 77 66 23 02 INVITASJON TIL TEMADAGER "PERSONVERN

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Åpne hjemmesiden til Norges Birøkterlag, www.norbi.no. Programmet er tilpasset nettleseren Internet Explorer, hvis du velger en annen nettleser

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Februar 2011 Innhold 1) Medlemsinfo 2) Bli medlem i CISV 3) Nytt medlemsregister 4) Ledige plasser i sommer 5) Helgeleir 10+ 6) Helgeleir 13+ 7) NJC på Mjølfjell i påsken 8) Pre-camp

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Kristin Orlund 7. Oktober 2014 Disposisjon Nytt politisk regime Miljø i årets jordbruksoppgjør Arbeidsgrupper i fleng Vannmiljøplaner på høring

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 LANDBRUKSMELDINGA EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG MJØLKEBONDE OG KORNBONDE Landbrukets utfordringer Fø folk nær 7 mrd mennesker - mat I overkant av 1 mrd

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppenes besvarelser AAs 39. Servicekonferanse 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppe 1 DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige Forslag og Arbeidsoppgaver Bente 2 1 Wiggo 12 3 Harald

Detaljer

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder:

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: Nummer 3 8.6.9 Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: 1) Partiloven og innrapportering av lokallagenes inntekter for 2008. 2) 12-2 kampanjen, informasjon, frister og

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer