Årsmelding Dans Med Oss 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Dans Med Oss 2013"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Styret Styret har i 2013 bestått av: Leder: Tor Rikard Lie Nestleder: June Fillingsnes Kasserer/ sekretær: Torill Wiggen Styremedlem: Per Johan Trøite (permisjon fra juni 13) Styremedlem: Johnny Johansen Styremedlem: Ben Arve Hetland Varamedlem: Hans Rønning (styremedlem fra juni 13) Styremøter: 10 Saker: 38 Årsmøte 1 Klubben besto klubben Dans Med Oss av 131 medlemmer, derav 8 æresmedlemmer, 47 helårsbetalende medlemmer, 6 ungdomsmedlemskap, 12 medlemsskap betalt for høst og 58 betalende barn. Klubben ble startet 4. august 2005, og er en medlemsklubb basert på frivillig innsats. Klubben har til formål å fremme danseglede og integrere ulike alderstrinn i felles dans organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og paralympiske komité (NIF). Årsmøte/Ekstraord.årsmøte Årsmøtet ble avholdt den på Nardo Klubbhus. Lokaler DMO har i 2013 leid lokaler av Nardo fotballklubb i Nissekollen til kurs og dansekvelder. Granskogen skole på Flatåsen ble benyttet ved buggkurs i mars. Gymsalen på Berg Skole og Amfiet på Blussuvoll skole er benyttet til helgekurs og HipHop-avslutning. Ranheim Ils klubbhus og Heimdal grendehus er leid til HipHop-kurs og fester, samt at gymsalen på Nardo skole ble benyttet til treninger. Gymsalen i Statped. Midt sine lokaler på Heimdal ble benyttet til kurs for hørselshemmede. Styret Styret har i løpet av driftsåret 2013 avholdt 10 styremøter og behandlet 38 saker. Samarbeidet i styret har fungert godt. Tillitsverv utenfor styret Lise Skipperø som fagansvarlig på HipHop. Ansatte lønn og honorarer Klubben har ingen ansatte, men det er utbetalt styrehonorar til styremedlemmene, kr 100,- pr møte. Forurensning Organisasjonens drift forurenser ikke på noen måte det ytre rom eller miljø. 2

3 Komiteer Klubben har selvdrevne komiteer for, instruktørgruppe og spillergruppe. Ansvarlig for instruktørene har vært Torill Wiggen og for spillergruppa har Tor Rikard Lie hatt ansvaret. Medlemsmøter og informasjon Det ble i 2013 holdt ett eget medlems- og informasjonsmøte i desember. Klubben sender jevnlig ut informasjon til sine medlemmer via e-post og til andre som ønsker å stå på klubbens mail liste, i tillegg til klubbens facebookside. Klubben satser også på at nettstedet skal være oppdatert, og være en god informasjonskilde for alle. I tillegg er det informert om kommende aktiviteter på dansekvelder og kurs. Markedsføring Klubben markedsfører sine arrangement via vår nettside, info- e-post samt plakater på byens butikker. Dette fungerer godt, selv om det kan være vanskelig å få noen til å kjøre ut med disse plakatene. Utover dette har klubben benyttet UT-Guiden i Adresseavisen, Ad-words via google, kursagenten.no og kursguiden. Nettsamfunnet Facebook blir også brukt til å markedsføre klubben og dens aktiviteter. Klubbens Citröen, 2CV har blir brukt i forbindelse med plakatopphengig og ulike arrangement. I 2013 ble det investert i en promoterings film. Det er FlipFilm ved Daniel Mork som står bak produksjonen som har gjort opptak gjennom hele året, og filmen ble publisert på nettsidene i desember Økonomi Driftsåret 2013 har vært meget godt økonomisk sett. Klubben har holdt en forsiktig økonomisk profil. Kursene har gått bra, til tross for et varierende år med noen avlyste kurs, men totalt ble året meget bra. Helgekursene har vært gode både faglig og økonomisk. Dansekveldene kunne godt ha hatt noe større oppmøte, selv om det tok seg godt opp utover høsten, da været igjen ble kaldere. Investeringer Klubben har kjøpt et filmkamera til benyttelse blant annet på HipHop-konferanse, i treningsgruppa og generell bruk i klubbens aktiviteter. Samarbeidspartnere Klubben ble opptatt som fullverdig medlem 6.okt.2006 i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt Norges Danseforbund. Trondheim Kulturnettverk har bistått med ulike lokaler. Konkurransedans Dans Med Oss har i 2013 hatt 2,5 par som deltagere i Snøhetta Cup i Skaun i april. Konkurransedanserne og medlemmene har i 2013 hatt tilbud om treninger gjennom hallfordelingen i Trondheim kommune på Nardo Skole på tirsdager, onsdager og fredager. Det har vært varierende deltagelse på treningene. Dette er noe vi ønsker å forbedre i Også dansekveldene på søndagene kan 3

4 benyttes som trening. Det har i løpet av året vært ca 20 aktive dansere på trening. Instruktører/spillere: Klubben hadde i år 19 aktive instruktører, der flertallet startet hos oss etter sommeren. Av disse er det to HipHop instruktører, to som instruerer både HipHop og swing, to i swing og Brudevals, tre bugginstruktører og resten instruerer i swing. Med klubbens aktive kursprofil er det fortsatt behov for flere instruktører. Klubben har i løpet av 2013 hatt 4 faste spillere, og det arbeides med å lære opp flere spillere. Kurs: Swing, nivå 1: Det er arrangert fire femukers grunnkurs rekker i Swing i 2013, og ett treukerskurs. Det har vært god deltagelse på disse kursene og er gjennomført med stor suksess. Swing, nivå 2: Det er arrangert tre femukers videregående kursrekker i 2013, med tilfredsstillende oppmøtet på disse. Ett kurs ble avlyst på grunn av få deltagere. Bugg, nivå 1:Det er arrangert to femukers grunnkurs rekker i 2013, med lavt oppmøte. Bugg, nivå 2:Det er arrangert en femukers videregående rekker i 2013, da rekke nr. 2 ble avlyst på grunn av få deltagere. Brudevals: I 2013 ble det arrangert tre kurs i brudevals, alle med ett par pr. kurs. HipHop: Høsten 2013 fikk DMO instruktører som ønsket å starte opp HipHopkurs for barn. Dette er gjennomført med stor suksess til å være første semester. Kursene er holdt for barn fra 6-14 år på Ranheim, Nardo og Heimdal. Semesteret ble avsluttet med felles forestilling for foreldre/ familie. Noen av disse kursene ble støttet av midler fra Norges Danseforbund og Dance Factory. Helgekurs: Bugg: i 2013 arrangerte vi en stor bugghelg med verdensmestrene Jimmy Jervekvist og Nathalie Albrigtsen fra Sverige. Denne helgen ble gjennomført med stor suksess! Tur- teknikk: to helgekurs i med tema tur- og teknikkurs ble arrangert. Begge med ekstern instruktør fra Molde, og Tor Rikard Lie. Kursene hadde meget godt oppmøte. Boogie Woogie: for første gang på lenge har klubben arrangert kurs i BW. Dette med et nybegynnerkurs, med hovedinstruktør Sissel Myren fra Molde. Kurset hadde liten oppslutning, men interessen har vært økende i etterkant av kurset. 4

5 Eksterne kurs: Bugg: fire ettermiddager for ansatte hos DNB. Swing: to ettermiddager for ansatte hos Statens direktorat for økonomistyring i Trondheim. Swing på utdrikningslag for bruden og hennes venninner. Kurs for hørselshemmede: Klubben fikk i 2013 midler gjennom NIF og Extrastiftelsen til å starte opp med swingkurs for ungdom/ voksne hørselshemmede med partner og venner. Det ble arrangert ett helgekurs i April, med tilfredstillende deltagelse. Kursrekkene på høsten fikk dessverre ikke oppmøte og måtte avlyses. Det er gjort større bevilgninger for 2014 og nye kurs vil bli satt opp. Andre arrangementer: Dansekvelder: Det er arrangert 37 dansekvelder. Det er hovedsakelig medlemmer som går gratis som har møtt opp. Det hadde vært ønskelig med flere dansende, både medlemmer og ikke- medlemmer på dansekveldene. Infomøter: Ett informasjonsmøte ble avholdt på Nardo i forbindelse med juleavslutningen i desember. Fester: Klubben arrangerte i 2013 nyttårsball på P- Hotels på Brattøra med 55 deltakere. Det ble også arrangert sommerfest på Heimdal Grendahus med grilling i juli, Fæst Læll i november også på Heimdal Grendahus. Det har vært greit oppmøte på alle festene, selv om det hadde vært ønskelig med flere deltagere. 17. mai: Klubben var godt representert og synlig på 17. mai i borgertoget med antrekk, banner, levende musikk med Mickes, egen fane. Lyden og stemningen var god. Musikk: Klubbens musikksamling er i en kontinuerlig oppbygningsfase og vi begynner etter hvert å få en betydelig samling som nå teller ca 9500 ulike melodier. En stor takk til spillegruppa og klubbens dansere. Musikkanlegg: Klubben har miksepult, mikrofon, og strømaggregat, 1 sett høytalere og I-pod. Vi anser det musikkanlegget som benyttes i dag som brukbart, men likevel utskiftingsklart i løpet av få år. PR utstyr: Klubben har ikke gjort investeringer i fysisk utstyr, men filmen som tidligere er omtalt. Ambisjoner: For 2014 har styret flere ambisjoner på vegne av klubben. Vi ønsker at medlemstallet for både voksne og barn skal økes, samt at vi har flere aktive medlemmer på kurs, dansekvelder og treninger. Vi ønsker å fortsatt kunne tilby gode fordeler for klubbens aktive medlemmer. Vårt kjerneområde skal fortsatt være å tilby gode utviklingsmuligheter for dansere, både nye og drevne innen swingstilartene folkeswing, bugg og Boogie Woogie, og fortsatt bygge opp en solid kjerne av dansere. Både sosialdansere og 5

6 konkurransedansere. I tillegg ønsker vi å videreutvikle aktiviteten med HipHop for barn. Vi er i ferd med å videreutvikle våre kurs, både interne og eksterne for å kunne tilby et bredt og attraktivt kurstilbud. Dette er ambisjoner vi ønsket for 2013 og vi kom godt i gang med og kan fortsette dette arbeidet i Klubben hadde i 2013 også ambisjoner om å knytte til seg flere ungdommer for et bærekraftig og utviklende miljø. Dette satset vi på å gjøre gjennom ungdomskurs i samarbeid med Dance Factory. Dette har vi ikke oppnådd i den grad vi håpet på, men vil fortsette arbeidet også i Høsten 2013 startet vi oppmed HipHipkurs for barn mellom 6 og 14 år, med stor suksess. Dette tilbudet vil også bli gitt i 2014 med ønsker om økt deltagelse. Klubben fikk i 2014 midler fra Extrastiftelsen til å gjøre forsøk med swingkurs for hørselshemmede og deres nærmeste. Vi ønsket at dette skulle bidra til å utvikle klubben til en mer integrerende og bedre klubb. Prosjektet ser ut til å ha en tung start, men med mer midler har vi tro på at vi skal kunne lykkes bedre i Dette innebærer også at klubbens hørende medlemmer vil få tilbud om tegnspråkkurs for å kunne møte nye hørselshemmede dansere på en god måte. Klubben hadde for 2013 ambisjoner om å utdanne/ videreutdanne instruktører, spillere og ledere. Det har vært avholdt instruktørsamling med fokus på å videreutvikle og utdanne nye instruktører. Dette arbeidet har vi ambisjoner om å fortsette. Klubbens styremedlemmer har vært på kurs i generelt styrearbeid, drift av idrettslag, økonomi og prosjektledelse. Dette ønsker sittende styre å fortsette å legge vekt på, for å kunne drive en god klubb etter NIFs regler. Gjennom 2013 har styret vært på utkikk etter nye og bedre lokaler. Trondheim Kulturnettverk har bistått oss godt i dette arbeidet. I løpet av 2014 forventer styret at nye lokaler er på plass. Klubben ser at markedsføring og PR er svært viktig og bør styrkes videre. Innen konkurransedans ønskes det flere utøvere. Vi ønsker å kunne tilby flere klubbeffekter som klistremerker på bil, t-skjorter/ jakker. Vi ønsker også fortsatt å ivareta klubbens økonomi gjennom ryddighet og måtehold. Sist men ikke minst ønsker vi fortsatt å arbeide for et sunt og godt miljø i Dans Med Oss. Avslutning 2013 har vært ett godt år for Dans Med Oss. Vi har arrangert nyttårsball, og vi har hatt greit oppmøte på våre dansekvelder. Vi har holdt kurs og vi har deltatt på konkurranse. Vi har inntrykk av at vi har lyktes med den sosiale siden, og at medlemmene har vært fornøyd med musikken. Rekrutteringen til klubben er god, men vi trenger flere dansere, spesielt mannlige og instruktører. Vi ønsker også flere konkurransedansere og spillere. Vi ser at klubben vokser opp sakte, men sikkert med en solid kjerne av frivillige. Miljøet i klubben er godt og inkluderende. Dans Med Oss er en frivillig organisasjon der målet er å fremme danseglede gjennom mosjon og et godt sosialt felleskap. I Dans Med Oss går alt overskudd uavkortet tilbake til klubben i form av flere og bedre tilbud til dansemiljøet blir et nytt og spennende år der nye utfordringer venter. Styret vil til slutt rette en spesiell takk til de trofaste som i løpet av året har stilt opp i mange sammenhenger og tatt i et tak. 6

7 Trondheim Tor Rikard Lie Torill Wiggen June Fillingsnes Johnny Johansen Ben Hetland Hans Rønning 7

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Satser på barnefotball

Satser på barnefotball Nr. 1-2014. Opplag: 750. Årgang 36 Ansvarlig redaktør:vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Satser på barnefotball En ny og ambisiøs sportsplan for barnefotball

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012

ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012 ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012 Styret 2012: Leder: Hege Lunde (på valg for 2 år) Kasserer: Bente Boye (på gjenvalg for 2 år) Sekretær: Anniken Sæther (ikke på valg) Nestleder: Gro Bunæs (på valg for

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2013 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og sportslig leder: Stian Jensen Økonomiansvarlig: Monica Ramsvik Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Tor Erling

Detaljer

Årsberetning for OSI Fjell 2008

Årsberetning for OSI Fjell 2008 Årsberetning for OSI Fjell 2008 Leder: Reidun M. Romundstad Nestleder: Anne Tibballs Økonom: Christian Pettersen Sekretær: Kristin Langdalen Helge Wangberg Eirik Teigstad Morten Ødegaard Torgeir Kismul

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Tango Abrazo - årsmelding for 2009

Tango Abrazo - årsmelding for 2009 Klubben for argentinsk tango i Bergen Tango Abrazo - årsmelding for 2009 Våre medlemmer i 2009 Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemsavgift. Våren 2009 hadde vi totalt 89 medlemmer, hvorav 55%

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer