Den digitale drømmen vi alle må ha

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den digitale drømmen vi alle må ha"

Transkript

1 Beat for beat 10 juni 2013 Den digitale drømmen vi alle må ha

2

3

4

5 Den Digitale Visjonen 2. Dynamisk analyse 3.Standardprogrammer med åpne grensesnitt 1. Selvbetjent Velferdskommunen blir realisert gjennom digitalisering 4.Sosialemedier som informasjonskanal 6. Sikkerhet gjennom nasjonalsky 5.Kommunal IKT-arkitektur er plattformen

6 2013 Tilrettelegger 2014 Formidler 2015 Formidler og Forvalter

7 Hvordan organiserer vi 1000 blomster? K10

8 DET DIGITALE FØRSTEVALG Plan Bygg Teknikk Oppvekst Utdanning Helse Omsorg Forankre: Kommunal IKT-strategi (Digitaliseringsstrategien) ARKITEKTUR

9 Overordnet bestiller KS hovedstyre Operativ bestiller programstyre Brukerforum K10 (Store) ehelse Bygg og Plan Forum Styrer eid IKT- Samar beide Utfører edialog Arbeidsgrupper strategi Fylkeskom muner Arkitektur Osv.. Kompetans e Andre Sikkerhet

10 KS s sekretariat Leder Utdannelse Helse Bygg og Teknikk Michael Pande Rolfsen Informasjon Une Tangen Arkitektur Rune Sandland Sikkerhet Kunnskap

11 Mandater og planer for interimsstyrer

12 KS- Modellen Ide og pilot Prototype Drift og viderutvikling MÅL OG GEVINSTMODELL 1 Identifisere Trinn MND Drivere Design og Konsept Teste og gevinst modell Mobilisere nettverk og forskning 2 Prototyper Trinn 2 6 MND Sette opp I test-miljøer Samle erfaringer strukturert Sjekke gevinstmodell Innspill til planer og budsjett 3 Drift og utvikling Trinn 3: 6 MND Sette I produksjon 5 års plan Forvaltningsmodell Fra ide og innovasjon Til prototype Til piloter og fyrtårn med testing av forvaltning Til drift og forvaltning Til videreutvikling Finansiering: Egne midler Prosjektmidler Del av store nasjonale program TID 18 MND

13

14 Kringkaste Facebook og Twitter Nyheter Prosjekter arbeidsrom m. invitasjon Arkivering internt i KS P360 Møter via Lync Møteplasser for å utvikle innhold Mediapartnere: Kommunal Rapport, Mobizmag, Computerworld Facebook og svarut.ks.no Twitter: kurtine62

15 Hvert trettiende eller førtiende år burde vi ha en skikkelig gjennomgang av måten staten er organisert på og hvordan den styres, sier Tormod Hermansen, som ledet utredningen En bedre organisert stat i

16 Altinn et verktøy utvikle tjenester ALTINN 2.8 millioner Innbygger Via alle på 80% av Næringslivet 37 statlige enheter Nasjonale Registre Statlige systemer Næringslivets systemer 16

17 Leveranser Digital Innsikt versjon 0.8 Verktøy for å benchmarking kostnader ved IKT i en kommune/fylkeskommune Veiledning Online verktøy for bruk av kommunen selv ved behov for ulike brukergrupper Tall i base for sammenligning På sikt årlige målinger Gevinstrealisering versjon 0.8 Verktøy for å sette sammen kvantitative og kvalitative tall som beslutningsunderlag og oppfølging av innvesteringer i digitale løsninger Input til «års-rapport» fra basert på aggregerte tall for nasjonale løsninger for kommuner som har tatt de i bruk.

18

19 Nasjonale innsatsområder Kvalitetsindikatorer Kjernejournal Administrative registre E-resept esaks En journal Meldingsutbredelse Statlige felleskomponenter (IDPorten, Folkeregisteret osv) Standardisering Informasjonssikkerhet (strategi, Normen, PKI/eID) Sikkert helsenett 19

20 3 Prioriterte oppgaver ehelse i Meldinger Kommune Fylkeskommune 2. Integrasjon arkiv og PLOsystemer 3. Samarbeid Norsk Helsenett og Helsedirektoratet

21 Helse = KNUIT Navn Egil Rasmussen Bjørn Larsen Asbjørn Finstad Line Nordgård Rune Sandland Iver O.Sunnset Kirsti Pedersen Ole Johan Bakke Kirsten N. Ahlsen Stavanger Komune, Sandefjord kommune D-IKT/Drammen Tromsø Kommune, /K10 Værnes Regionen Oslo Kommune Kommunelege Holmestrand, rep.legeforeningen Tannhelsetjenesten Akershus

22

23 Stavanger, Lyngdal, Nøtterøy m.fl. Floke: Eldre som ønsker å bo hjemme og klare seg sjøl Løsning: utprøving av velferdsteknologi behovsdrevet innovasjon Veikart for innovasjon av velferdsteknologi,

24

25

26 Plan og Bygg Aktivitet juni juli august september oktober november desember 2014 ByggLett Sette seg inn i besvarelsene fra konkurransegrunnlaget Ta stilling til nasjonale fellesløsninger og grensesnitt Utforme krav til nasjonale fellesløsninger Spesifisere innhold og opplegg for pilotering Søke om finansiering, FoU Forankret plan for pilotering og tilgang til fellestjenester Avtalen med DiBK Modenhetsstudie Dybdekartlegging i utvalgte kommuner Rapport med anbefaling av hvordan pilotering legges opp Gi innspill til den videre utformingen av ByggNett Brukerforum for Plan og bygg Møte den 19. juni ekommunekonferansen, fagspor Etablering, organisering og oppfølging av arbeidsgrupper GI-standarden Intervju og kartlegging (utvalgte kommuner, leverandører, RA og KV) Analyse og diskusjon Rapport med anbefaling av hvordan dette arbeidet videreføres KOSTRA Løpende kontakt med og oppfølging av ASSS Møte om filuttrekk - arkitektur og dataflyt Forankret plan (SSB og KS) med mål, budsjett og finansiering av dette arbeidet

27 Interimsstyret Plan og Byggesak Navn Stilling/rolle Kommune Camilla Angelsen Rådgiver, byggesak Drammen Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør Byggeprosjekter Oslo Kari Opheim Enhetsdirektør og ansv for etatens IT systemer Oslo Petter Wiberg Byggesakssjef Bergen Anne Bay Hansen Kst. Regulerings- og byggesakssjef Fredrikstad Steinulf Hoel Bygningssjef Trondheim Elisabeth Kynbråthen Virksomhetsleder, plan- og byggesak Asker Kristin Barvik Kommunaldirektør, Sandnes Sandnes Kåre Conradsen 12K, Vestfold Tønsberg Anna Schulz IT Drammen Anne Marit Lunestad Spesialkonsulent Bærum Arne Lie Johannesen IKT-Agder IKT-Agder

28 Oppvekst og Utdanning Mål: Elevene får et undervisningstilbud som oppfyller kravene til bruk av IKT i gjeldende læreplaner Lærerne bruker digitale læremidler og verktøy i den daglige undervisningen. Skolene utnytter mulighetene IKT gir for å gi tilpasset og differensiert opplæring til hver enkelt elev Lærere og barnehageansatte er gode klasseledere i teknologirike omgivelser Skolene har tatt i bruk løsninger for digital vurdering Skolene har tatt i bruk innloggingsløsningene og ressursene i Feide Kommuner og fylkeskommuner tilbyr stabil drift av IKT-tjenestene for barnehagen og skolen, som ivaretar krav til kapasitet, fleksibilitet, personvern og sikkerhet Prosjekter FOT-prosjektet Standarder LMS og Opptak Digital Læremidler ID-Pålogging ID-porten FEIDE?Buddy Løsningen

29

30

31 Forslagslisten Arkitektur Styret Navn Kommune Stilling Atle Løsvtakken Bergen Kommune Virksomhetarkitekt Thor Bragstad Trondheim Kommune Virksomhetsarkitekt Ruben Kvasjord Kristiansand Kommune Rådgiver, systemutvikling Bjarte Våge Sandnes Kommune Systemadministrator Jan Holthe Tromsø Kommune IT-Arkitekt Amund Østvoll Stavanger Kommune IT-Arkitekt Per-Arne Aas Fredrikstad Avdelingsleder, systemutvikling NN (ny EA iht. ansettelsesprosess) Oslo Kommune Virksomhetarkitekt Øystein Aanrud Bærum Kommune Virksomhetsarkitekt Roar Slettehaug Drammensregionen IKT Virksomhetsarkitekt Ketil Øyri Oppland FK Rådgiver IKT arkitektur Arne Lie Johannessen Agder IKT Løsningsarkitekt Grunde Seltveit Tokke Kommune IT-Ansvarlig Rune Sandland Sjefsarkitekt

32 1. Komponenter Rapporterings og standard grensesnitt til sak/arkiv og skjema MetaData? SvarUT E-Dialog Fag-system integrasjon 2. Felles arkitektur Målbilde «Nasjonal Sky» 3..no Veiledere Innkjøp Arkitektur Prosjektverktøy ITIL PV?/ Digital Innsikt

33 Nasjonale Felleskomponenter for kommunale oppgaver Felles avtaler Oppdaterte målbider Governance Utvikling Forvaltning Felles avtaler Felles Utvikling

34 Status Kommunal IKT-Arkitektur Vikrsomhets A Governance Utv.modeller Applikasjon Semantikk Informasjonssikkerhet Grensesnitt Prosjektene er driverne: SvarUT, GI-standard, NOARK5,.SvarInn, edialog Fagområdene fanger opp alt: ByggLett

35 Hva er SvarUt En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og som sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost SvarUt loggfører, overvåker og kontrollerer

36 Forenklet systemskisse for KS SvarUt

37 Framdrift piloter i produksjon Værnes regionen Tromsø kommune Volda kommune Lokalstyret Svalbard Arendal Fjell kommune Sørum Røyken Lyngdal Trondheim Sør-Trøndelag FK Mai Juni Juli August September Oktober Orkide samarbeidet Øvre Eiker kommune Orkdal kommune Stjørdal kommune Lier kommune Grenlandssamarbeidet Oslo kommune Brønnøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune Sørum: Alle brev til innbyggere og organisasjoner Røyken: Tester ut for parkeringstillatelser deretter resten Lyngdal: Alle brev til innbyggere Trondheim: fagområde ennå ikke avklart. Sør-Trøndelag fylkeskommune: pilot med «Varsel» til elever på videregående

38 Digital Dialog Programmet edialog SvarUT versjon 1

39

40 Sikkerhet og Kompetanse Nano-læring elæring Virksomehts register -? Virksomehts Sertifikater NORMEN sikkerhesstandard Komp-IS video frikjøp Datatilsynet KINS -organisasjon ekommune September, Oslo 8 kommuner ikke på Norsk Helsenett Antall PLO-meldinger pr måned

41 Sikkerhets Leveransemodellen Konferansen 28 mai 2013

42 Samarbeid

43 Fra Tusen Blomster til flere buketter

44 Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått Ja, for vi skal bli digitale De som bor i kommunen skal se De skal få sin kommune i tale De skal få elektronisk beskjed

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 AGENDA Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Handlingsplan og strategi Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet Møte i ehelsegruppen 22. mai 2014 Helsedirektoratet Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.05 Dagsorden og referat 5 min Bjørn Inge Larsen, HOD 12.05 12.15 Orientering fra HOD 10 min Bjørn Astad, HOD

Detaljer

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK-1725-201525605-1 Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030»

Detaljer

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 Handlingsplan 2015 Vedtatt av rådmannens ledergruppe 02.02.15 Innholdsfortegnelse 1 Målsettinger... 3 2 Sikkerhet og arkitektur... 4 2.1 Informasjonssikkerhet...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak

Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak Riksarkivarens SAMDOK- konferanse 2013 Michael Pande- Rolfsen, Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere Nasjonalt

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer