VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG"

Transkript

1 FJORD LINE MAGAZINE VOYAGE s ISSUE 1/2013 UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG COMPLETES THE EXPERIENCE New and modern terminals

2 We congratulate Fjordline and Bergen Group Fosen with Stavangerfjord Rolls-Royce has supplied this vessel with: complete LNG propulsion system, manoeuvring system, steering gear, stabilisers, automation system, bridge consoles and control systems.

3 VOYAGE MAGAZINE ISSUE NR.1/2013 Photo: Styrk Fjærtoft Trondsen A dream come true EN DRØM SOM GÅR I OPPFYLLELSE Every one of us has dreams that are important to us. Some dream of wealth and fame. Others are more concerned about family happiness or their own health. Still others have a dream of making their mark by developing businesses that move society forward. Although not all dreams can be achieved, it is the hope for change and the future expectations our dreams bring with them that is perhaps the most important driving force in our lives. As CEO of Fjord Line, I have in recent years shared a dream with the owners, my colleagues and our partners. We set out to build two large and modern cruise ferries packed with environmentally friendly technology to serve the market for business and leisure travel and cargo between Denmark and Southwest Norway. This common dream has fostered a fantastic team spirit and positive energy that I feel has also spilled over to our passengers and cargo customers. The brand-new MS Stavangerfjord, soon to be joined by her equally new and beautiful sister ship MS Bergensfjord, will carry passengers and cargo in safety and comfort all year round. They will have the same schedule every day on the Bergen Stavanger Hirtshals line as well as on the Hirtshals Langesund run. In Fjord Line we are looking forward to presenting the new ships. In this magazine you can read about everything that will make a trip on these ships an exciting experience. Our big shared dream is about to come true. For oss mennesker er det viktig å ha drømmer. Noen er opptatt av rikdom og berømmelse. For andre er drømmene først og fremst knyttet til familielykke eller til egen helse. Atter andre bærer på en drøm om å sette spor ved å utvikle virksomheter som bringer samfunnet fremover. Selv om ikke alle drømmer lar seg realisere, er det håpet om endring og forventninger til fremtiden de bringer med seg som kanskje er den viktigste drivkraften i våre liv. Som leder for Fjord Line har jeg de siste årene hatt en felles drøm med eiere, arbeidskollegaer og samarbeidspartnere. Vi satte oss fore å bygge to store og moderne cruiseferger spekket med miljøvennlig teknologi for å betjene markedet for ferie- og forretningsreiser og transport av gods mellom Danmark og den sørvestlige delen av Norge. Det har utløst et fantastisk samhold og energi som jeg føler også har smittet over på våre passasjerer og cargokunder. Flunkende nye MS Stavangerfjord, fulgt av nye og like vakre MS Bergensfjord vil sammen sørge for at passasjerer og godstransportører fra Norge og Europa kommer sikkert og behagelig fra havn til havn. Skipene vil gå hver dag året rundt på samme klokkeslett på linjen mellom Bergen Stavanger Hirtshals og Hirtshals Langesund. I Fjord Line gleder vi oss til å vise frem de nye skipene. I dette magasinet kan du lese om alt som skal gjøre en reise med skipet til en spennende opplevelse. Vår store drøm er i ferd med å gå i oppfyllelse. Ingvald Fardal, President / CEO Fjord Line Responsible publisher: Fjord Line AS - Editor in-chief: Eva Sørås Mellgren - Project manager: Ina-Cristine Helljesen, Cox Creative Director: Bruno Blanchard, Cox - Advertising consultant: Elin Nagelsen, Cox - English translation: Glen Farley Print: Scanner Grafisk AS - illustrations: Falkum-Hansen Design/Gimpville - 3

4 THE ARCHITECT / ARKITEKTEN A floating dream EN FLYTENDE DRØM Fjord Line s new cruise ferries are large and elegant, yet cozy and intimate. They are attractive and comfortable, for both those looking for a cruise experience and those seeking effective transport. Fjord Lines nye cruiseferger skal fremstå som store og flotte, men skal samtidig ha en intim og privat atmosfære. De skal friste og skape hygge både for dem som jakter på cruiseopplevelser og dem som foretar en transportetappe. By: Ina-Cristine Helljesen Photo: Charlotte Sverdrup Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville Finn Falkum-Hansen has worked as an architect for more than 30 years. 4

5 FJORDLINE.COM The ship s Grand Hall, Fjord Lounge is a great venue both for the quiet coffee drinker in the morning and for the entertainment seeker in the evening. Skipets storstue, Fjord Lounge er et hyggelig oppholdssted både for den rolige kaffedrikkeren om morgenen og den underholdningstørste på kvelden. Providing both an elegant solution and efficient logistics is no easy task. So it was no coincidence that the renowned firm Falkum-Hansen Design was chosen as the architects for these new ships. I think it was good that we were brought in early in the process so we could be involved in designing and modeling the concept from scratch, says architect and owner Finn Falkum-Hansen. The architectural firm is one of few in Norway that specializes in passenger ships, and is a recognized competitor in the international market. Emphasize the unique A major focus of the architectural work with Fjord Line s new ships was Falkum-Hansen s desire to create a distinctive signature - a strong brand. There had to be something that placed these ships in a class of its own from all others. Å få denne kabalen til å gå opp på en elegant og logistisk smart måte er ingen enkel oppgave. Det var dermed ingen tilfeldighet at det var det kjente selskapet Falkum-Hansen Design som ble valgt som arkitekter. Jeg synes det var bra at vi ble koblet på tidlig så vi kunne være med å utforme og modellere konseptet fra grunnen av, sier arkitekt og eier, Finn Falkum-Hansen. Arkitektkontoret er ett av de få i Norge som har passasjerskip som sitt spesialfelt, og som er en anerkjent aktør som konkurrerer på det internasjonale markedet. Legger vekt på egenart Helt sentralt i arkitektarbeidet med Fjord Lines nybygg stod Falkum-Hansens ønske om å skape en særegen signatur. En sterk merkevare. Noe som skiller skipene fra alle andre. 5

6 Oasis Garden is made to look like a cozy garden. Oasis Garden er laget som en hyggelig/koselig hage. This uniqueness had to be reflected both outside and inside the ships. Our vision was to create what we call a Lifestyle Liner based on the values associated with intimacy, signature, maritime and liner, Falkum-Hansen says. He adds that in a society where everything has become easily accessible, it is more important than ever to know your target audience and stand out from the crowd. Inspired by the Norwegian America Line To achieve this, Falkum-Hansen and his team took their inspiration from maritime history and the Norwegian America Line s golden era in the first half of the 1900s. The old liners were very elegant. They were not always so large. We wanted to follow this theme and show that biggest is not always best, Falkum-Hansen explains. The ship has therefore smaller and more private rooms rather than large open halls. The interior is rich and magnificent rather than bright and modern. On the wall in a stair landing on MS Bergensfjord hangs The Dream Journey - a four by seven meter large painting by Per Krogh from the 1950s that originally belonged to the Norwegian America Line. Passengers should be able to sense the pleasant, slightly romantic style of the old America steamers, but without being old-fashioned, Falkum-Hansen emphasizes. Tailored for the routes Falkum-Hansen explains that the routes these ships will sail have also played a central role in the design. Large windows create the feeling of having contact with the outside deck. They visually draw the ship s deck into the ship, giving the traveler a feeling of being outside while inside. You are very close to nature. When you sail out from Bergen in daylight, you enjoy a lovely cruise along the coast with views of rocky shores, islands and shoals down to the first stop in Stavanger. When the ships set out from Stavanger and darkness falls, the various on board offerings become of greater interest, he says. Entertainment is available in the forward part of the ship, while the dining experiences are found midships and Eastern is an area for travelers who prefer quieter activities. Wants to offer a dream journey From the first sketches right through to final construction, Falkum-Hansen Design has worked closely with Fjord Line and the shipyard at Fosen. Finn Falkum-Hansen is very pleased with the final result. Now it is up to the passengers to judge the total package. I hope that people will be left with the impression that they have been on a pleasant voyage and have had good contact with the crew. I hope that they will describe their trip as a dream journey, Finn Falkum-Hansen says. The ships are equipped with 306 cabins. Of these are 34 luxe (left) cabins and 16 cabins (right). Skipene er utstyrt med 306 lugarer. Av disse er 34 luxe lugarer (t.v.) og 16 (t.h.) lugarer. 6

7 I hope that they will describe their trip as a dream journey Jeg håper at de vil betegne turen som en drømmetur. Valget skulle gjenspeile seg både utvendig og innvendig på skipene. Vår visjon var å skape det vi kaller en Lifestyle Liner basert på verdiene intimitet, signatur, maritim og liner, forteller Falkum-Hansen. Han legger til at i et samfunn hvor alt er blitt veldig lett tilgjengelig er det nå blitt enda viktigere å kjenne målgruppen og skille seg ut fra mengden. Inspirert av Den Norske Amerikalinjen For å få til dette hentet Falkum-Hansen og teamet hans blant annet inspirasjon fra skipsfartshistorien og Amerikalinjens gylne dager på første halvdel av 1900-tallet. De gamle linerne var elegante. De var ikke alltid så veldig store. Vi ønsket å følge i dette sporet og signalisere at størst ikke alltid er best, forklarer Falkum-Hansen. Skipet har dermed mindre og mer private rom, fremfor store åpne saler. Interiøret er rikt og raust, heller enn lyst og moderne. I en trappeavsats på MS Bergensfjord vil du også finne «Drømmenes reiser» et fire ganger syv meter stort maleri malt av Per Krogh på 1950-tallet, som opprinnelig tilhørte Den Norske Amerikalinjen. Man skal kunne fornemme den hyggelige, litt romantiske stilen som kjennetegnet de gamle Amerikabåtene. Men uten å være gammeldags, understreker Falkum-Hansen. Skreddersydd for rutene Han forklarer at skipenes trafikkrute også har spilt en sentral rolle i designet. Store vindusflater skaper følelsen av å ha kontakt med utedekket. De trekker skipsdekket inn og gir den reisende opplevelsen av å være ute inne. Du er tett på naturen. Når du seiler ut fra Bergen om dagen får du en hyggelig seilas langs kysten med synet av svaberg, øyer og skjær ned til første stopp i Stavanger. Når skipene legger ut fra Stavanger og kveldsmørket begynner å legge seg, står tilbudet om bord i fokus, beskriver Falkum-Hansen. Underholdningen er lagt til fremre delen av skipet, mens mattilbudet ligger fra midtskips og akterover mot en stillere sone for dem som søker det. Vil by på drømmetur Fra den første skissen ble lagt frem til skipene var ferdig bygget har Falkum-Hansen Design jobbet tett med rederiet og det mekaniske verkstedet på Fosen. Han er veldig fornøyd med det endelige resultatet. Nå gjenstår det for de reisende å danne seg sine inntrykk. Jeg håper at folk skal sitte igjen med en opplevelse av at de har vært på en hyggelig sjøreise med nær kontakt med mannskapet. Jeg håper at de vil betegne turen som en drømmetur, sier Finn Falkum-Hansen. 7

8 CONSTRUCTION PROCESS / BYGGEPROSESSEN FJORDLINE.COM Launching a pioneer SJØSETTER EN PIONER With its prominent bulb at the bow, Fjord Line s new ship design breaks waves and barriers to give you a more comfortable trip. Med sin potente bulb bryter Fjord Line både bølger og barriere for at du skal få en mer behagelig reise. By: Ina-Cristine Helljesen MS Stavangerfjord and MS Bergensfjord boast a revolutionary hull shape. One of the most distinctive design elements is a bulbous bow constructed under the waterline at the very front of the ships. The bulb reduces water resistance when the ship sails, and neutralizes the waves the hull itself creates. This means a gentler and smoother voyage for passengers, says Technical and Nautical Director Morten Larsen in Fjord Line. The length of the ship will also contribute to a quieter trip between Norway and Denmark. In the North Sea, the average length of three waves together is 165 meters under normal weather conditions. We have built ships that are 170 meters long so they will float on three waves instead of dipping down between the second and third wave. This contributes to a significant increase in comfort for all our guests, Larsen says. Continuous quality assurance tonnes of steel have gone into building the ships - enough steel to build two Eiffel Towers. Several analyzes and tests have been conducted to form this raw material into the unique vessels we will now operate. The hulls have been tested against a number of variations of wave height and ship speed to arrive at the optimal solution, Larsen says. The hulls were constructed in Poland, and then towed to Bergen Group Fosen s shipyard in South Trøndelag where around 900 skilled workers are outfitting the ships. Two-and-a-half-years and Nok-capitals two billion have gone into building the ships. Photo: Styrk Fjærtoft Trondsen Teknisk og nautisk direktør, Morten Larsen er prosjektleder for Fjord Lines nye satsning. Technical and nautical director, Morten Larsen, is project manager for Fjord Line s new ship building process. MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord kan skilte med skrogform i særklasse. Et av de mest karakteristiske designelementene er en «potent bulb» som er bygget helt foran på skipene. Bulben reduserer motstanden når skipet seiler, og nøytralisere bølgene som selve skroget skaper. Dette betyr en roligere og mer flytende reise for passasjerene, sier teknisk og nautisk direktør i Fjord Line, Morten Larsen. Også lengden på skipet medfører en roligere reise mellom Norge og Danmark. I Nordsjøen er gjennomsnittslengden på tre bølger 165 meter under normale værforhold. Vi har bygget et skip som er 170 meter langt og som dermed vil flyte på tre bølger i stedet for å duppe mellom andre og tredje bølge. Dette bidrar til en betydelig økning i komfort for alle våre gjester, sier Larsen. Kvalitetssikring underveis tonn stål har gått med til å bygge skipene en stålmengde som tilsvarer to Eiffeltårn. En rekke analyser og tester har blitt gjort for å gjøre denne råvaren om til de unike skipene vi nå opererer. Skrogene har blitt testet i en rekke variasjoner av bølgehøyde og skipshastighet for å komme frem til den optimale løsningen, sier Larsen. Skrogene ble bygget i Polen, og deretter slept til Bergen Group Fosen sitt verft i Sør-Trøndelag hvor om lag 900 fagarbeider har sørget for utrustning. Vel to og et halvt år har gått med til å bygge skipene som totalt har kostet to milliarder kroner. 8

9 Photo: Ole H. Sommarset

10 FUN FACTS... Do you find it difficult to imagine how big the ships are? Or how many passengers they can carry? Or how long distances they sail? Then maybe these fun facts will help you put it all in perspective. Synes du det er vanskelig å forstå hvor stor skipene er? Hvor mye de har plass til? Eller hvor store strekninger de farter over? Da kan kanskje disse morsomme opplysningene hjelpe deg å sette det hele i perspektiv. 5Passengers: 1500 This is the equivalent of five smaller Boing 777-aircraft, the world s largest twinjet with a capacity of about 300 passengers. Passasjerer: 1500 Dette tilsvarer fem mindre Boeing 777-fly, verdens største tvillingjet med plass til omlag 300 passasjerer. Cabins / Lugarer: 306 Beds / Sengeplasser: 1188 Cars / Personbiler: 600 Crew / Besetning: pieces To create the hulls of MS Stavangerfjord, over pieces of steel were welded together into a 3D jigsaw puzzle. For å lage skrogene til MS Stavangerfjord settes over stålbiter sammen i et 3D-puslespill kilometers 700 KILOMETERS There are 700 kilometers of cable on board MS Stavangerfjord. If this was a single cable, it would stretch from Bergen to Copenhagen, with a bit left over. Det er 700 kilometer med kabler om bord på MS Stavangerfjord. Hadde dette vært en eneste lang kabel ville denne ha strukket seg lengre enn fra Bergen til København tons Each ship contains 7000 tons of steel. This is as much steel as was used to build the Eiffel Tower. Det har gått med 7000 tonn stål for å bygge hvert av skipene. Det er like mye stål som i Eiffeltårnet. Bergen - Risavika: 105 NM* Risavika - Hirtshals: 184 NM Hirtshals - Langesund: 85 NM MS Stavangerfjord and MS Bergensfjord with daily departures will cover nautical miles or kilometers in a year. This would be the same as circling the earth at the equator more than 12 times (assuming water all the way). Bergen Risavika 105 nm**. Risavika Hirtshals 184 nm. Hirtshals Langesund 85 nm. Med daglige avganger vil MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord i løpet av et år tilbakelegge hele nautiske mil, som tilsvarer kilometer. Denne distansen tilsvarer mer enn 12 ganger rundt jorden ved ekvator (forutsatt vann hele veien). *Nautical Miles **Nautiske mil (1 nautical mile /naustisk mil = 1852 meters/meter ) 10

11 557 ELEPHANTS With a cargo capacity of 3900 tonnes, each of the ships could transport 557 African elephants, at an average weight of seven tonnes. Med en cargokapasitet på 3900 tonn kunne hvert av skipene ha fraktet 557 afrikanske elefanter. (gjennomsnittsvekt per elefant er sju tonn) households Six blue whales... The four liquid natural gas (LNG) engines in MS Stavangerfjord produce 5400 kw. The power generated by each motor is enough to supply electricity to half of the 3000 households in the town of Rissa, Norway. De fire LNG-motorene til MS Stavangerfjord yter 5400 kw. Energikraften fra en motor er nok til å forsyne halvparten av de 3000 husstandene i Rissa kommune på Fosen med strøm. The ship s length: 170 meters This is also equivalent to about six blue whales swimming end to end. Width: 27.5 meters Number of decks: 10 Skipets lengde: 170 meter. Det tilsvarer om lag seks blåhvaler. Bredde: 27,5 meter Antall dekk: 10 11

12 GREETING / GRATULASJON THANK YOU TO ALL OF OUR PARTNERS TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE Tlf.: Fax: Velkommen til Bergen Havn 12

13 FJORDLINE.COM Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville THANK YOU TO ALL OF OUR PARTNERS TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE STAVANGER REGIONEN Havn IKS 13

14 BUSINESS / NÆRINGSLIV FJORDLINE.COM By: Janne Rosenberg Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville Professional development at sea FAGLIG PÅFYLL I HAVGAPET Between the reefs and rocks out in the sea lies a unique opportunity to hold productive meetings. On our new cruise ferries we create the perfect setting for any event, whether you are arranging a course, conference, seminar, board meeting or Christmas dinner, says Eva Mellgren, sales and marketing director at Fjord Line. Versatile The conference facilities are mostly concentrated on Deck 10. Here there are four conference rooms that can be used separately or combined into larger meeting areas. In this way, you can gather up to 160 people in a single room. Everyone is gathered in one place to experience the fresh sea air before rolling up their sleeves and getting the work done, says Mellgren. Floating meeting room The rooms are equipped with modern facilities, and a dedicated conference host ensures that the event goes as planned. We offer a floating meeting place where everyone is taken care of. Large windows give you the opportunity to enjoy the coastal scenery and sea views that change along the way. This is a unique and memorable course and conference experience, says Mellgren. When the work day is over, it is not far to an excellent meal in the restaurants, shopping in the tax-free shop or entertainment in the Fjord Lounge. Mellom skjær og svaberg på havet ligger forholdene til rette for et unikt og annerledes arbeidsmøte. På våre nye cruiseferger skaper vi den perfekte rammen rundt ethvert opplegg, uansett om du skal arrangere kurs, konferanse, seminar, styremøter eller julebord, sier Eva Mellgren, salgs- og markedsdirektør i Fjord Line. Allsidig Konferansefasilitetene er for det meste konsentrert rundt dekk ti. Her finner man fire konferanserom som enten kan brukes hver for seg eller slås sammen til større møtelokaler. På det meste kan man få plass til 160 mennesker i ett og samme rom. Her er alle samlet på ett sted for å kjenne på den friske sjøluften før de bretter opp ermene og får unnagjort arbeidet, forteller Mellgren. Flytende møteplass Rommene er moderne utstyrt, og en dedikert konferansevert sørger for at arrangementet går som planlagt. Vi tilbyr en flytende møteplass der alle blir ivaretatt. Store vindusflater gir deg også muligheten til å nyte kystnaturen og havomgivelser som forandrer seg underveis. Dette er en helt unik kurs- og konferanseopplevelse, sier Mellgren. Når arbeidsdagen er over, er det ikke langt til et godt måltid i restaurantene, shopping i taxfree-butikken eller underholdning i Fjord Lounge. 14

15 GASTRONOMY / GASTRONOMI FJORDLINE.COM By: Isabelle Karlsson Photo: Øyvind Ganesh Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville Fit for a king EN KONGE VERDIG Søren Kousgaard Madsen has worked for the Danish, Swedish and Norwegian royal families. As Fjord Line s new chief kitchen manager, he will now ensure that passengers get a first-class dining experiences. In collaboration with the Norwegian Seafood Centre and Norwegian Culinary Institute Søren Kousgaard Madsen has worked for nine months to develop th e new food concept. He has big ambitions for the highest possible food quality on board, and the goal is to serve the best of the best from around the world on Fjord Line s ships. He will achieve this by having a staff that includes people from various parts of the world who have expertise in preparing different types of food. Søren Kousgaard Madsen har jobbet for de danske, svenske og norske konge-familiene. Nå skal Fjord Lines nye kjøkkensjef sørge for at de reisende får matopplevelser i særklasse. I samarbeid med Norsk Sjømatsenter og Gastronomisk Institutt, har Søren Kousgaard Madsen jobbet i ni måneder med å utvikle det nye matkonseptet. Han har store ambisjoner om en best mulig matkvalitet om bord, og målet er å servere det beste av det beste fra hele verden på Fjord Lines skip. Dette vil han oppnå ved å ha et personale bestående av folk fra forskjellige deler av verden, med forskjellig kompetanse innen matlaging. 15

16 GASTRONOMY / GASTRONOMI Bungalow Wine & Tapas, is not only a place for good food and drinks. It is also a cozy piano bar. Bungalow Wine & Tapas er i tillegg til å by på god mat og drikke, en koselig pianobar. We employ only the best people who can provide the best for our guests. At the same time, it is important to continuously improve and develop our concept. The Norwegian Seafood Centre and the Gastronomy Institute has also contributed with their extensive expertise in seafood and their creative abilities to create an exciting concept for our guests, the chef says. Extensive background Søren Kousgaard Madsen lives in Copenhagen, but has worked in the US, England and Iceland. His whole career has focused on gourmet and luxury foods, and for four years he also produced handmade chocolates of the highest quality in his own factory. He will bring the experience gained from working for royal families on board in his new position with Fjord Line. It has been exciting to prepare food for large parties for royalty. I feel working for royal families and working with Fjord Line have a lot in common. My mission is to deliver the best food and this includes the smoothest possible logistics. I look forward to working with my staff and operating a successful restaurant department, he says. Commander Buffet can seat more than 200 people for breakfast, lunch and dinner. Commander Buffet har plass til over 200 mennesker, og serverer frokost, lunsj og middag. 16

17 Fjord Line s dining concepts FJORD LINES MATKONSEPTER Commander Buffet A sumptuous buffet with specialties from the sea, farm and fresh vegetable market. En overdådig buffet med spesialiteter fra havet, gården og grønnsaksmarkedet. Bungalow Wine & Tapas A wine and tapas bar where we offer delicious dishes and taste sensations that are out of this world. En vin- og tapasbar hvor vi kan tilby lekre retter og smaksopplevelser ut av denne verden. Grieg Gourmet is an intimate restaurant perfect for a date or quite dinner. Grieg Gourmet er en intim restaurant perfekt for en date eller en rolig middag. We employ only the best people who can provide the best for our guests. Vi ansetter kun de beste folkene som kan yte det beste for våre gjester. Vi ansetter kun de beste folkene som kan yte det beste for våre gjester. Samtidig gjelder det å hele tiden ha fokus på forbedringer og utvikling av vårt konsept. Norsk Sjømatsenter og Gastronomiske Institutt har bidratt med deres brede kompetanse innen sjømat og deres kreative evner til å skape et spennende konsept for våre gjester, sier kjøkkensjefen. Bred bakgrunn Søren Kousgaard Madsen er bosatt i København, men har jobbet i både USA, England og på Island. Hele hans karriere omhandlet gourmet- og luksusmat, og i fire år produserte han også håndlaget sjokolade av høyeste kvalitet i egen fabrikk. Erfaringene han fikk fra å jobbe for kongefamiliene tar han med seg videre til arbeidet med Fjord Line. Det har vært spennende å være med å lage mat til store fester for de kongelige. Jeg synes at å jobbe for kongefamiliene og arbeidet med Fjord Line har mye til felles. Min oppgave er å levere den beste maten og at logistikken rundt dette fungerer som det skal. Nå gleder jeg meg til å arbeide sammen med mitt personale, og drive en suksessfull restaurantavdeling, sier han. Grieg Gourmet A gourmet cuisine prepared with the best ingredients by talented gourmet chefs. Gourmetmat med kvalitetsråvarer tilberedt av dyktige gourmetkokker. Oasis Garden Café A large self-service eatery where you can find everything from Thai stir-fry dishes to Norwegian traditional fare. Et stort selvbetjent spisested hvor du finner alt fra thailandske wokretter til norsk husmannskost. Fjord Lounge Enjoy a refreshing drink, a snack and great sea views. Nyt en forfriskende drink, en matbit og den flotte utsikten. Sky Bar Lounge Buy a refreshment and a snack and enjoy the afternoon sun set on the outdoor balcony. Kjøp deg en forfriskning og en snack og nyt synet av ettermiddagssolen duppe ned i havet på soldekket. Tax-free Shopping A wide range of quality products. The shop stretches over 500 square meters and offers a great selection at reasonable prices. Et rikholdig tilbud av kvalitetsvarer. Butikken strekker seg over 500 kvadratmeter og kan friste med et stort utvalg og lukrative priser. 17

18 THE TERMINALS / TERMINALENE Docking in Telemark Legger til kai i Telemark By: Isabelle Karlsson Photo: Jan Einar Skarding Langesund in Telemark is a new port of call for Fjord Line. It means a lot for the region that Langesund is becoming part of Fjord Line s route network. The ferry terminal in Langesund has been upgraded at a cost of NOK 100 million. A new terminal building, more space and improved loading and unloading facilities are among the upgrades. This gives the traveler a great start and end to their ferry trip. The total result delivers a product that we are proud of. It means a lot for the region, says Langesund Port Manager Finn Flogstad. Langesund i Telemark er et nytt satsningsområde for Fjord Line. At Langesund blir en del av Fjord Line sitt rutenett betyr veldig mye for regionen. Fergeterminalen i Langesund er bygget om for 100 millioner kroner. Nytt terminalbygg, større plass og bedre av- og pålessingsmuligheter er blant oppgraderingene de kan skilte med. Dette gir de reisende en flott start og slutt på fergereisen. I alt vil dette utgjøre et produkt vi vil være stolte av. Det betyr mye for regionen, sier havnedirektør i Langesund, Finn Flogstad. This gives the traveler a great start and end to their ferry trip. Dette gir de reisende en flott start og slutt på fergereisen. 18

19 He describes the region as a generator of goods, where most of Norway s processing industry is located. Grenland Port Authority has worked to find a ferry operator that could provide competition in the ferry service business between Norway and Denmark. Now, Fjord Line s new ships will carry both passengers and cargo between Langesund and Hirtshals. New and upgraded In addition to the new terminal in Langesund, travelers can enjoy more space and more modern facilities in Bergen and Hirtshals. In Bergen, Fjord Line s ships will depart from Jekteviken as opposed to the previously used Skoltegrunnskaien. This terminal will be twice as large, and with better amenities for travelers. In Hirtshals, a new terminal opened in May The terminal in Bergen will be upgraded to make room for us. In Hirtshals, a brand new terminal has been built with lots of seating places and large windows offering stunning views of the sea. It has become a great terminal, says the CEO of Fjord Line Denmark, Gert Balling. A new terminal (right) will host visitors who arriving or leaving what used to be one of Norway s most important shipping towns, and is still well worth a visit. Among its attractions you find the 105-kilometer-long Telemark Canal (left). En ny terminal (t.h.) vil ta imot besøkende til byen som tidligere var en av Norges viktigste skipsbyer, og som fremdeles er vel verdt er besøk. Blant byens attraksjoner finner du den 105-kilometer lange Telemarkskanalen (t.v.). Han beskriver regionen som en generator av gods, hvor mesteparten av landets prosessindustri er lokalisert. Grenland Havn IKS har arbeidet med å skaffe tilveie en fergeoperatør som bidrar til å skape konkurranse om fergetransport mellom Norge og Danmark. Nå skal Fjord Lines nye skip frakte både passasjerer og gods mellom Langesund og Hirtshals. Nytt og oppgradert I tillegg til den nye terminalen i Langesund, kan reisende glede seg over både større plass og mer moderne omgivelser også i Bergen og Hirtshals. I Bergen skal skipene nå gå fra Jekteviken i stedet for Skoltegrunnskaien. Denne terminalen vil være dobbelt så stor, og med bedre fasiliteter for de reisende. I Hirtshals ble ny terminal tatt i bruk i mai Det skal gjøres oppdateringer på terminalen i Bergen for å gjøre plass til oss. I Hirtshals har vi fått bygget en helt ny terminal hvor det er raust med sitteplasser og store vindusflater som byr på fantastisk havutsikt. Det har blitt en flott terminal, sier administrerende direktør i Fjord Line Danmark, Gert Balling. 19

20 ENVIRONMENT / MILJØ Full speed ahead - on green gas FOSSER FREM PÅ GRØNN GASS Fjord Line is leading the way and committing to the market s most environmentally friendly fuel. Fjord Line er på offensiven og satser på markedets mest miljøvennlige drivstoff. By: Ina-Cristine Helljesen Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville From their first sailing, the new ships will operate solely on environmentally friendly liquid natural gas (LNG) instead of diesel or heavy fuel oil. Gas engines reduce NOx emissions by 92 per cent compared to engines powered by traditional fuels. Our cruise ferries are the first of such a large size to use only LNG, the best fuel for the environment, says Technical and Nautical Director Morten Larsen in Fjord Line. In this way, the company can offer its passengers the greenest sea route between Norway and the EU. Environmental benefits for cities The NOx Fund has made a significant contribution to Fjord Line s investment. The company receives NOK 89 million in funding for each of the two ships. Since we will be using only the most environmentally friendly fuels, significant environmental benefits are expected along the coast and in the four ports the cruise ferries will visit, says Morten Larsen, referring to Bergen, Stavanger, Langesund and Hirtshals. Ahead of new regulations New and more stringent international emission regulations come into force in With its environmental commitment, Fjord Line is already meeting these regulations. In the best Norwegian tradition, Fjord Line is at the forefront by adapting to new international requirements on emissions. I congratulate the company with their new commitment to LNG, says Environment Minister Bård Vegar Solhjell. The engines are supplied by Rolls Royce in Bergen. This well-proven and internationally-leading technology is found in ferries, ships used in the offshore industry and other vessels. 20

21 The environmental benefits include: 92% reduction in NOx emissions 23% reduction in greenhouse gas emissions 100% reduction in sulfur emissions 98% reduction in particle emissions. Miljøgevinstene vil være: 92 % redusert NOx-utslipp 23 % reduksjon av drivhusgassutslipp 100 % reduksjon i svovelutslipp 98 % reduksjon av partikler. Fra første seiling blir de nye skipene driftet på miljøvennlig flytende naturgass (LNG) fremfor diesel eller tungolje. Gassmotorene reduserer NOx-utslippet med 92 prosent i forhold til utslipp fra motorer som drives med tradisjonelt drivstoff. Våre cruiseferger er de første fergene av så stor størrelse som utelukkende benytter LNG som er det mest miljøvennlige drivstoffet, sier teknisk og nautisk direktør i Fjord Line, Morten Larsen. Selskapet kan dermed tilby sine reisende den grønneste sjøveien mellom Norge og Europa. Miljøgevinst for byene NOx-fondet har gitt et betydelig bidrag til Fjord Lines investering. Selskapet får nemlig 89 millioner kroner i støtte for hvert av de to skipene. Ved at vi utelukkende satser på det mest miljøvennlige drivstoffet vil miljøgevinsten oppleves som betydelig langs kysten og i de fire havnene cruisefergene skal anløpe, sier Morten Larsen som i sistnevnte referer til Bergen, Stavanger, Langesund og Hirtshals. I forkant av nye bestemmelser Nye og strengere internasjonale utslippsbestemmelser trer i kraft i Med sin bevisste miljøsatsing innfrir Fjord Line disse bestemmelsene allerede. I god norsk tradisjon er Fjord Line i forkant med å tilpasse seg nye internasjonale krav til utslipp. Jeg gratulerer rederiet med den nye satsingen på LNG, sier miljøvernminister, Bård Vegar Solhjell. Motorene er levert av Rolls Royce i Bergen. Den velprøvde og internasjonalt ledende teknologien benyttes blant annet på ferger og offshorefartøy. 21

22 BEST WISHES / LYKKEØNSKNING FJORDLINE.COM Five reactions to Fjord Line s new ships FEM OM FJORD LINES SATSING What does it mean for you and your region that Fjord Line is making major investments in new ships that will result in daily departures on the routes Bergen - Stavanger - Hirtshals and Hirtshals - Langesund? Hva betyr det for dere og din region at Fjord Line satser friskt og bygger nye skip som gir daglige avganger på de to strekningene Bergen Stavanger Hirtshals og Hirtshals Langesund? Ståle Brandshaug, Outgoing Managing Director of Region Stavanger BA We have a good dialogue with Fjord Line, and these new departures, new ships and increased focus on Europe means a lot for our region. Ståle Brandshaug, avtroppende Reiselivsdirektør i Region Stavanger BA Vi har god dialog med Fjord Line, og det betyr mye for vår region med nye avganger, nye skip og en forsterket satsing mot Europa. Kristian Jørgensen, CEO of Fjord Norway Easy access is incredibly important for drawing tourists to Norway. The fact that Fjord Line is increasing its capacity this much means a lot for us. We know that the market, including tour operators and others, is eagerly awaiting this increase in capacity between Denmark and Western Norway. Kristian Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge. Tilkomst er utrolig viktig for å få turister til Norge. Det at Fjord Line øker sin kapasitet så mye som de gjør nå, betyr mye for oss. Vi ser at markedet, både turoperatørene og andre, venter spent på å få opp kapasiteten mellom Danmark og Vestlandet. Tonni Sørensen, Center Manager of Hirtshals Transport Center The new ferries are almost building a bridge between Denmark and Norway with the daily departures. There is no doubt that this bridge will link our countries even more closely, benefiting tourism, cooperation and industry in both our countries, as well as the EU. Tonni Sørensen, senterdirektør Hirtshals Transport Center De nye fergene bygger nærmest bro mellom Danmark og Norge med sine daglige avganger. Vi er ikke i tvil om at denne broen vil knytte landene våre enda mer sammen til felles glede for turismen, samhandlingen og industrien i både Norge og Danmark/EU. Jan Håvard Hatteland, Chairman of the Board in NHO Logistikk og Transport Rogaland and assistant general manager in SR Transport AS The considerable investment Fjord Line is making in transport to and from Western Norway provides us with great new opportunities and a strong improvement in the services offered to our region s businesses. Daily departures and this very exciting initiative will greatly increase the possibility of transferring large volumes of goods from Southern and Western Norway s road network to Fjord Line s new sea routes. Jan Håvard Hatteland, styreleder i NHO Logistikk og Transport Rogaland og assisterende daglig leder i SR Transport AS Den betydelige satsingen som Fjord Line gjennomfører til og fra Vestlandet gir oss store, nye muligheter og er en kraftig forbedring av tilbudet til vår regions næringsliv. Muligheten til å overføre større mengder gods fra sør- og vestlandveier over på Fjord Line sine nye sjøruter øker betraktelig med daglige avganger og denne meget spennende satsingen. Dino Steinkamp, Nordic Countries product manager in DERTOUR Germany Access to a destination is a vital prerequisite for the success of that destination. Thanks to the new ships, the journey will form a positive beginning and end to an outstanding vacation in Norway. It will encourage and hopefully allow more people to travel there. We wish Fjord Line good luck, lots of success and lovely and happy passengers onboard. Dino Steinkamp, nordisk produktleder, DERTOUR Germany Lett tilgang til en destinasjon er en forutsetning for dens suksess. De nye skipene representerer en positiv start og slutt på en flott Norgesreise. Jeg tror det vil trekke flere turister til Norge. Vi vil gjerne få ønske Fjord Line lykke til, og unner dem stor suksess og mange fornøyde passasjerer om bord. 22

23 4 attraktionsbesøg på 8 dage Sæsonbilletterne er gældende fra 9. maj 8. september 2013 Billetten gælder 8 dage efter 1. besøg Eller sammensæt din egen billet, så den passer til din familie Køb billetten online på: Følg os på Welcome to Bergen the Gateway to the Fjords of Norway We congratulate Fjord Line on its new ship As a European City of Culture and World Heritage City, Bergen offers worldclass experiences and culture. Being The Gateway to the Fjords of Norway, the Bergen region has the ideal combination of nature, culture and interesting urban attractions all year round. Bergen is an international city packed with history and tradition, a big city with small-town charm and atmosphere. Bergen likes visitors. And Bergen is worth a visit. Welcome! Read more about what s on in Bergen, the City of Culture at visitbergen.com/events The Bergen Card - the practical and reasonable way to explore Bergen, the City of Culture. The Bergen Card gives you free admission to or a dicount on museums, attractions, sightseeing, cultural events, restaurants, bus travel and parking. The card can be purchased at the Tourist Information. Buy your Bergen Card at the Tourist Information in Bergen. Prices HOUR CARD 48-HOUR CARD Adults NOK 200 Adults NOK 260 Children (3-15 years) NOK 75 Children (3-15 years) NOK 100 Bryggen (the Wharf), Bergen. Photo: Bergen Tourist Board / Robin Strand visitbergen.com Book online at visitbergen.com or visit our Tourist Information for assistance: Accommodation Fjord tours Attractions Sightseeing Bergen Tourist Board Bergen Tourist Information Strandkaien 3 Tel: visitbergen.com Concerts Activities The Bergen Card Information

24 MS STAVANGERFJORD & MS BERGENSFJORD OVER VIEW / OVERSIKT STAVANGERFJORD DEKK / DECK 8 Cabins STAVANGERFJORD DEKK / DECK 10 DEKK / DECK 7 Sky Deck Lounge Commander Buffet Sun deck Grieg Gourmet Conference area / air-seats Oasis Garden Café Bungalow Wine & Tapas Havana Cigar Club Fjord Lounge Kids Planet / Games DEKK / DECK 9 Cabins Tax free shop Car Deck DEKK / DECK 3 Car deck STAVANGERFJORD DEKK / DECK 5 Car deck DEKK / DECK 2 Single LNG engines LNG tanks DEKK / DECK 4 DEKK / DECK 1 Single LNG engines LNG tanks 23

25 STAVANGERFJORD DEKK / DECK 5 Car deck DEKK / DECK 4 DEKK / DECK 3 Car deck DEKK / DECK 2 Single LNG engines LNG tanks DEKK / DECK 1 Single LNG engines LNG tanks

26 DAILY DEPARTURES ALL YEAR ROUND MAY 29: MS STAVANGERFJORD TAKES US INTO A NEW ERA BERGEN AND STAVANGER LANGESUND Departure Bergen Departure Stavanger Arrival Hirtshals Ship Mon Mon Tues MS Stavangerfjord -- Tues Wed MS Bergensfjord Wed Wed Thu MS Stavangerfjord -- Thu Fri MS Bergensfjord Fri Fri Sat MS Stavangerfjord -- Sat Sun MS Bergensfjord -- Sun Mon MS Stavangerfjord Departure Langesund Arrival Hirtshals Ship Mon, Wed, Fri Mon, Wed, Fri MS Bergensfjord Tues, Thu, Sat Tues, Thu, Sat MS Stavangerfjord Sun Sun MS Stavangerfjord Departure Hirtshals TIMETABLES 2013 Arrival Stavanger Arrival Bergen Ship Mon Tues MS Bergensfjord Tues Wed Ons MS Stavangerfjord Wed Thu MS Bergensfjord Thu Fri Fre MS Stavangerfjord Fri Sat MS Bergensfjord Sat Sun MS Stavangerfjord Sun Man Man MS Stavangerfjord Departure Hirtshals Arrival Langesund Ship Mon, Wed, Fri Mon, Wed, Fri MS Bergensfjord Tues, Thu, Sat Tues, Thu, Sat MS Stavangerfjord Sun Sun MS Stavangerfjord Photo: Styrk Fjærtoft Trondsen For more information about routes and destinations visit fjordline.com 24

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Fergefri E39 Workshop Mernytte. Oslo 7/ Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

Fergefri E39 Workshop Mernytte. Oslo 7/ Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Fergefri E39 Workshop Mernytte Oslo 7/3 2016 Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Fergefri E39 Workshop Mernytte, Innledning Fanger N/K-analysene i transportsektoren opp alle virkninger? Skepsis

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

ALEXSUSHI. Tjuvholmen

ALEXSUSHI. Tjuvholmen ALEXSUSHI Tjuvholmen Dear Guest, Following more than 10 years of success in Oslo, Alex Sushi is breaking new ground with our opening in Oslos newest district Tjuvholmen, right by the water where we belong.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell.

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Scandic Bergen City Scandic S LEEP Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Vi tilbyr 500 senger fordelt på 251 værelser av moderne standard. Værelsene er utstyrt

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Fjord Line AS Et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig transport mellom Norge og kontinentet. Vestlandsbasert, med; 450 ansatte, hvorav

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS. Offshore support, ROV og forskningsfartøy

OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS. Offshore support, ROV og forskningsfartøy OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS Offshore support, ROV og forskningsfartøy FOR ALLE TYPER OPPDRAG LIBAS er et av Norges mest moderne fartøy. Skipet er bygget som et kombinasjonsfartøy med fleksible

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer