VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG"

Transkript

1 FJORD LINE MAGAZINE VOYAGE s ISSUE 1/2013 UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG COMPLETES THE EXPERIENCE New and modern terminals

2 We congratulate Fjordline and Bergen Group Fosen with Stavangerfjord Rolls-Royce has supplied this vessel with: complete LNG propulsion system, manoeuvring system, steering gear, stabilisers, automation system, bridge consoles and control systems.

3 VOYAGE MAGAZINE ISSUE NR.1/2013 Photo: Styrk Fjærtoft Trondsen A dream come true EN DRØM SOM GÅR I OPPFYLLELSE Every one of us has dreams that are important to us. Some dream of wealth and fame. Others are more concerned about family happiness or their own health. Still others have a dream of making their mark by developing businesses that move society forward. Although not all dreams can be achieved, it is the hope for change and the future expectations our dreams bring with them that is perhaps the most important driving force in our lives. As CEO of Fjord Line, I have in recent years shared a dream with the owners, my colleagues and our partners. We set out to build two large and modern cruise ferries packed with environmentally friendly technology to serve the market for business and leisure travel and cargo between Denmark and Southwest Norway. This common dream has fostered a fantastic team spirit and positive energy that I feel has also spilled over to our passengers and cargo customers. The brand-new MS Stavangerfjord, soon to be joined by her equally new and beautiful sister ship MS Bergensfjord, will carry passengers and cargo in safety and comfort all year round. They will have the same schedule every day on the Bergen Stavanger Hirtshals line as well as on the Hirtshals Langesund run. In Fjord Line we are looking forward to presenting the new ships. In this magazine you can read about everything that will make a trip on these ships an exciting experience. Our big shared dream is about to come true. For oss mennesker er det viktig å ha drømmer. Noen er opptatt av rikdom og berømmelse. For andre er drømmene først og fremst knyttet til familielykke eller til egen helse. Atter andre bærer på en drøm om å sette spor ved å utvikle virksomheter som bringer samfunnet fremover. Selv om ikke alle drømmer lar seg realisere, er det håpet om endring og forventninger til fremtiden de bringer med seg som kanskje er den viktigste drivkraften i våre liv. Som leder for Fjord Line har jeg de siste årene hatt en felles drøm med eiere, arbeidskollegaer og samarbeidspartnere. Vi satte oss fore å bygge to store og moderne cruiseferger spekket med miljøvennlig teknologi for å betjene markedet for ferie- og forretningsreiser og transport av gods mellom Danmark og den sørvestlige delen av Norge. Det har utløst et fantastisk samhold og energi som jeg føler også har smittet over på våre passasjerer og cargokunder. Flunkende nye MS Stavangerfjord, fulgt av nye og like vakre MS Bergensfjord vil sammen sørge for at passasjerer og godstransportører fra Norge og Europa kommer sikkert og behagelig fra havn til havn. Skipene vil gå hver dag året rundt på samme klokkeslett på linjen mellom Bergen Stavanger Hirtshals og Hirtshals Langesund. I Fjord Line gleder vi oss til å vise frem de nye skipene. I dette magasinet kan du lese om alt som skal gjøre en reise med skipet til en spennende opplevelse. Vår store drøm er i ferd med å gå i oppfyllelse. Ingvald Fardal, President / CEO Fjord Line Responsible publisher: Fjord Line AS - Editor in-chief: Eva Sørås Mellgren - Project manager: Ina-Cristine Helljesen, Cox Creative Director: Bruno Blanchard, Cox - Advertising consultant: Elin Nagelsen, Cox - English translation: Glen Farley Print: Scanner Grafisk AS - illustrations: Falkum-Hansen Design/Gimpville - 3

4 THE ARCHITECT / ARKITEKTEN A floating dream EN FLYTENDE DRØM Fjord Line s new cruise ferries are large and elegant, yet cozy and intimate. They are attractive and comfortable, for both those looking for a cruise experience and those seeking effective transport. Fjord Lines nye cruiseferger skal fremstå som store og flotte, men skal samtidig ha en intim og privat atmosfære. De skal friste og skape hygge både for dem som jakter på cruiseopplevelser og dem som foretar en transportetappe. By: Ina-Cristine Helljesen Photo: Charlotte Sverdrup Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville Finn Falkum-Hansen has worked as an architect for more than 30 years. 4

5 FJORDLINE.COM The ship s Grand Hall, Fjord Lounge is a great venue both for the quiet coffee drinker in the morning and for the entertainment seeker in the evening. Skipets storstue, Fjord Lounge er et hyggelig oppholdssted både for den rolige kaffedrikkeren om morgenen og den underholdningstørste på kvelden. Providing both an elegant solution and efficient logistics is no easy task. So it was no coincidence that the renowned firm Falkum-Hansen Design was chosen as the architects for these new ships. I think it was good that we were brought in early in the process so we could be involved in designing and modeling the concept from scratch, says architect and owner Finn Falkum-Hansen. The architectural firm is one of few in Norway that specializes in passenger ships, and is a recognized competitor in the international market. Emphasize the unique A major focus of the architectural work with Fjord Line s new ships was Falkum-Hansen s desire to create a distinctive signature - a strong brand. There had to be something that placed these ships in a class of its own from all others. Å få denne kabalen til å gå opp på en elegant og logistisk smart måte er ingen enkel oppgave. Det var dermed ingen tilfeldighet at det var det kjente selskapet Falkum-Hansen Design som ble valgt som arkitekter. Jeg synes det var bra at vi ble koblet på tidlig så vi kunne være med å utforme og modellere konseptet fra grunnen av, sier arkitekt og eier, Finn Falkum-Hansen. Arkitektkontoret er ett av de få i Norge som har passasjerskip som sitt spesialfelt, og som er en anerkjent aktør som konkurrerer på det internasjonale markedet. Legger vekt på egenart Helt sentralt i arkitektarbeidet med Fjord Lines nybygg stod Falkum-Hansens ønske om å skape en særegen signatur. En sterk merkevare. Noe som skiller skipene fra alle andre. 5

6 Oasis Garden is made to look like a cozy garden. Oasis Garden er laget som en hyggelig/koselig hage. This uniqueness had to be reflected both outside and inside the ships. Our vision was to create what we call a Lifestyle Liner based on the values associated with intimacy, signature, maritime and liner, Falkum-Hansen says. He adds that in a society where everything has become easily accessible, it is more important than ever to know your target audience and stand out from the crowd. Inspired by the Norwegian America Line To achieve this, Falkum-Hansen and his team took their inspiration from maritime history and the Norwegian America Line s golden era in the first half of the 1900s. The old liners were very elegant. They were not always so large. We wanted to follow this theme and show that biggest is not always best, Falkum-Hansen explains. The ship has therefore smaller and more private rooms rather than large open halls. The interior is rich and magnificent rather than bright and modern. On the wall in a stair landing on MS Bergensfjord hangs The Dream Journey - a four by seven meter large painting by Per Krogh from the 1950s that originally belonged to the Norwegian America Line. Passengers should be able to sense the pleasant, slightly romantic style of the old America steamers, but without being old-fashioned, Falkum-Hansen emphasizes. Tailored for the routes Falkum-Hansen explains that the routes these ships will sail have also played a central role in the design. Large windows create the feeling of having contact with the outside deck. They visually draw the ship s deck into the ship, giving the traveler a feeling of being outside while inside. You are very close to nature. When you sail out from Bergen in daylight, you enjoy a lovely cruise along the coast with views of rocky shores, islands and shoals down to the first stop in Stavanger. When the ships set out from Stavanger and darkness falls, the various on board offerings become of greater interest, he says. Entertainment is available in the forward part of the ship, while the dining experiences are found midships and Eastern is an area for travelers who prefer quieter activities. Wants to offer a dream journey From the first sketches right through to final construction, Falkum-Hansen Design has worked closely with Fjord Line and the shipyard at Fosen. Finn Falkum-Hansen is very pleased with the final result. Now it is up to the passengers to judge the total package. I hope that people will be left with the impression that they have been on a pleasant voyage and have had good contact with the crew. I hope that they will describe their trip as a dream journey, Finn Falkum-Hansen says. The ships are equipped with 306 cabins. Of these are 34 luxe (left) cabins and 16 cabins (right). Skipene er utstyrt med 306 lugarer. Av disse er 34 luxe lugarer (t.v.) og 16 (t.h.) lugarer. 6

7 I hope that they will describe their trip as a dream journey Jeg håper at de vil betegne turen som en drømmetur. Valget skulle gjenspeile seg både utvendig og innvendig på skipene. Vår visjon var å skape det vi kaller en Lifestyle Liner basert på verdiene intimitet, signatur, maritim og liner, forteller Falkum-Hansen. Han legger til at i et samfunn hvor alt er blitt veldig lett tilgjengelig er det nå blitt enda viktigere å kjenne målgruppen og skille seg ut fra mengden. Inspirert av Den Norske Amerikalinjen For å få til dette hentet Falkum-Hansen og teamet hans blant annet inspirasjon fra skipsfartshistorien og Amerikalinjens gylne dager på første halvdel av 1900-tallet. De gamle linerne var elegante. De var ikke alltid så veldig store. Vi ønsket å følge i dette sporet og signalisere at størst ikke alltid er best, forklarer Falkum-Hansen. Skipet har dermed mindre og mer private rom, fremfor store åpne saler. Interiøret er rikt og raust, heller enn lyst og moderne. I en trappeavsats på MS Bergensfjord vil du også finne «Drømmenes reiser» et fire ganger syv meter stort maleri malt av Per Krogh på 1950-tallet, som opprinnelig tilhørte Den Norske Amerikalinjen. Man skal kunne fornemme den hyggelige, litt romantiske stilen som kjennetegnet de gamle Amerikabåtene. Men uten å være gammeldags, understreker Falkum-Hansen. Skreddersydd for rutene Han forklarer at skipenes trafikkrute også har spilt en sentral rolle i designet. Store vindusflater skaper følelsen av å ha kontakt med utedekket. De trekker skipsdekket inn og gir den reisende opplevelsen av å være ute inne. Du er tett på naturen. Når du seiler ut fra Bergen om dagen får du en hyggelig seilas langs kysten med synet av svaberg, øyer og skjær ned til første stopp i Stavanger. Når skipene legger ut fra Stavanger og kveldsmørket begynner å legge seg, står tilbudet om bord i fokus, beskriver Falkum-Hansen. Underholdningen er lagt til fremre delen av skipet, mens mattilbudet ligger fra midtskips og akterover mot en stillere sone for dem som søker det. Vil by på drømmetur Fra den første skissen ble lagt frem til skipene var ferdig bygget har Falkum-Hansen Design jobbet tett med rederiet og det mekaniske verkstedet på Fosen. Han er veldig fornøyd med det endelige resultatet. Nå gjenstår det for de reisende å danne seg sine inntrykk. Jeg håper at folk skal sitte igjen med en opplevelse av at de har vært på en hyggelig sjøreise med nær kontakt med mannskapet. Jeg håper at de vil betegne turen som en drømmetur, sier Finn Falkum-Hansen. 7

8 CONSTRUCTION PROCESS / BYGGEPROSESSEN FJORDLINE.COM Launching a pioneer SJØSETTER EN PIONER With its prominent bulb at the bow, Fjord Line s new ship design breaks waves and barriers to give you a more comfortable trip. Med sin potente bulb bryter Fjord Line både bølger og barriere for at du skal få en mer behagelig reise. By: Ina-Cristine Helljesen MS Stavangerfjord and MS Bergensfjord boast a revolutionary hull shape. One of the most distinctive design elements is a bulbous bow constructed under the waterline at the very front of the ships. The bulb reduces water resistance when the ship sails, and neutralizes the waves the hull itself creates. This means a gentler and smoother voyage for passengers, says Technical and Nautical Director Morten Larsen in Fjord Line. The length of the ship will also contribute to a quieter trip between Norway and Denmark. In the North Sea, the average length of three waves together is 165 meters under normal weather conditions. We have built ships that are 170 meters long so they will float on three waves instead of dipping down between the second and third wave. This contributes to a significant increase in comfort for all our guests, Larsen says. Continuous quality assurance tonnes of steel have gone into building the ships - enough steel to build two Eiffel Towers. Several analyzes and tests have been conducted to form this raw material into the unique vessels we will now operate. The hulls have been tested against a number of variations of wave height and ship speed to arrive at the optimal solution, Larsen says. The hulls were constructed in Poland, and then towed to Bergen Group Fosen s shipyard in South Trøndelag where around 900 skilled workers are outfitting the ships. Two-and-a-half-years and Nok-capitals two billion have gone into building the ships. Photo: Styrk Fjærtoft Trondsen Teknisk og nautisk direktør, Morten Larsen er prosjektleder for Fjord Lines nye satsning. Technical and nautical director, Morten Larsen, is project manager for Fjord Line s new ship building process. MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord kan skilte med skrogform i særklasse. Et av de mest karakteristiske designelementene er en «potent bulb» som er bygget helt foran på skipene. Bulben reduserer motstanden når skipet seiler, og nøytralisere bølgene som selve skroget skaper. Dette betyr en roligere og mer flytende reise for passasjerene, sier teknisk og nautisk direktør i Fjord Line, Morten Larsen. Også lengden på skipet medfører en roligere reise mellom Norge og Danmark. I Nordsjøen er gjennomsnittslengden på tre bølger 165 meter under normale værforhold. Vi har bygget et skip som er 170 meter langt og som dermed vil flyte på tre bølger i stedet for å duppe mellom andre og tredje bølge. Dette bidrar til en betydelig økning i komfort for alle våre gjester, sier Larsen. Kvalitetssikring underveis tonn stål har gått med til å bygge skipene en stålmengde som tilsvarer to Eiffeltårn. En rekke analyser og tester har blitt gjort for å gjøre denne råvaren om til de unike skipene vi nå opererer. Skrogene har blitt testet i en rekke variasjoner av bølgehøyde og skipshastighet for å komme frem til den optimale løsningen, sier Larsen. Skrogene ble bygget i Polen, og deretter slept til Bergen Group Fosen sitt verft i Sør-Trøndelag hvor om lag 900 fagarbeider har sørget for utrustning. Vel to og et halvt år har gått med til å bygge skipene som totalt har kostet to milliarder kroner. 8

9 Photo: Ole H. Sommarset

10 FUN FACTS... Do you find it difficult to imagine how big the ships are? Or how many passengers they can carry? Or how long distances they sail? Then maybe these fun facts will help you put it all in perspective. Synes du det er vanskelig å forstå hvor stor skipene er? Hvor mye de har plass til? Eller hvor store strekninger de farter over? Da kan kanskje disse morsomme opplysningene hjelpe deg å sette det hele i perspektiv. 5Passengers: 1500 This is the equivalent of five smaller Boing 777-aircraft, the world s largest twinjet with a capacity of about 300 passengers. Passasjerer: 1500 Dette tilsvarer fem mindre Boeing 777-fly, verdens største tvillingjet med plass til omlag 300 passasjerer. Cabins / Lugarer: 306 Beds / Sengeplasser: 1188 Cars / Personbiler: 600 Crew / Besetning: pieces To create the hulls of MS Stavangerfjord, over pieces of steel were welded together into a 3D jigsaw puzzle. For å lage skrogene til MS Stavangerfjord settes over stålbiter sammen i et 3D-puslespill kilometers 700 KILOMETERS There are 700 kilometers of cable on board MS Stavangerfjord. If this was a single cable, it would stretch from Bergen to Copenhagen, with a bit left over. Det er 700 kilometer med kabler om bord på MS Stavangerfjord. Hadde dette vært en eneste lang kabel ville denne ha strukket seg lengre enn fra Bergen til København tons Each ship contains 7000 tons of steel. This is as much steel as was used to build the Eiffel Tower. Det har gått med 7000 tonn stål for å bygge hvert av skipene. Det er like mye stål som i Eiffeltårnet. Bergen - Risavika: 105 NM* Risavika - Hirtshals: 184 NM Hirtshals - Langesund: 85 NM MS Stavangerfjord and MS Bergensfjord with daily departures will cover nautical miles or kilometers in a year. This would be the same as circling the earth at the equator more than 12 times (assuming water all the way). Bergen Risavika 105 nm**. Risavika Hirtshals 184 nm. Hirtshals Langesund 85 nm. Med daglige avganger vil MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord i løpet av et år tilbakelegge hele nautiske mil, som tilsvarer kilometer. Denne distansen tilsvarer mer enn 12 ganger rundt jorden ved ekvator (forutsatt vann hele veien). *Nautical Miles **Nautiske mil (1 nautical mile /naustisk mil = 1852 meters/meter ) 10

11 557 ELEPHANTS With a cargo capacity of 3900 tonnes, each of the ships could transport 557 African elephants, at an average weight of seven tonnes. Med en cargokapasitet på 3900 tonn kunne hvert av skipene ha fraktet 557 afrikanske elefanter. (gjennomsnittsvekt per elefant er sju tonn) households Six blue whales... The four liquid natural gas (LNG) engines in MS Stavangerfjord produce 5400 kw. The power generated by each motor is enough to supply electricity to half of the 3000 households in the town of Rissa, Norway. De fire LNG-motorene til MS Stavangerfjord yter 5400 kw. Energikraften fra en motor er nok til å forsyne halvparten av de 3000 husstandene i Rissa kommune på Fosen med strøm. The ship s length: 170 meters This is also equivalent to about six blue whales swimming end to end. Width: 27.5 meters Number of decks: 10 Skipets lengde: 170 meter. Det tilsvarer om lag seks blåhvaler. Bredde: 27,5 meter Antall dekk: 10 11

12 GREETING / GRATULASJON THANK YOU TO ALL OF OUR PARTNERS TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE Tlf.: Fax: Velkommen til Bergen Havn 12

13 FJORDLINE.COM Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville THANK YOU TO ALL OF OUR PARTNERS TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE STAVANGER REGIONEN Havn IKS 13

14 BUSINESS / NÆRINGSLIV FJORDLINE.COM By: Janne Rosenberg Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville Professional development at sea FAGLIG PÅFYLL I HAVGAPET Between the reefs and rocks out in the sea lies a unique opportunity to hold productive meetings. On our new cruise ferries we create the perfect setting for any event, whether you are arranging a course, conference, seminar, board meeting or Christmas dinner, says Eva Mellgren, sales and marketing director at Fjord Line. Versatile The conference facilities are mostly concentrated on Deck 10. Here there are four conference rooms that can be used separately or combined into larger meeting areas. In this way, you can gather up to 160 people in a single room. Everyone is gathered in one place to experience the fresh sea air before rolling up their sleeves and getting the work done, says Mellgren. Floating meeting room The rooms are equipped with modern facilities, and a dedicated conference host ensures that the event goes as planned. We offer a floating meeting place where everyone is taken care of. Large windows give you the opportunity to enjoy the coastal scenery and sea views that change along the way. This is a unique and memorable course and conference experience, says Mellgren. When the work day is over, it is not far to an excellent meal in the restaurants, shopping in the tax-free shop or entertainment in the Fjord Lounge. Mellom skjær og svaberg på havet ligger forholdene til rette for et unikt og annerledes arbeidsmøte. På våre nye cruiseferger skaper vi den perfekte rammen rundt ethvert opplegg, uansett om du skal arrangere kurs, konferanse, seminar, styremøter eller julebord, sier Eva Mellgren, salgs- og markedsdirektør i Fjord Line. Allsidig Konferansefasilitetene er for det meste konsentrert rundt dekk ti. Her finner man fire konferanserom som enten kan brukes hver for seg eller slås sammen til større møtelokaler. På det meste kan man få plass til 160 mennesker i ett og samme rom. Her er alle samlet på ett sted for å kjenne på den friske sjøluften før de bretter opp ermene og får unnagjort arbeidet, forteller Mellgren. Flytende møteplass Rommene er moderne utstyrt, og en dedikert konferansevert sørger for at arrangementet går som planlagt. Vi tilbyr en flytende møteplass der alle blir ivaretatt. Store vindusflater gir deg også muligheten til å nyte kystnaturen og havomgivelser som forandrer seg underveis. Dette er en helt unik kurs- og konferanseopplevelse, sier Mellgren. Når arbeidsdagen er over, er det ikke langt til et godt måltid i restaurantene, shopping i taxfree-butikken eller underholdning i Fjord Lounge. 14

15 GASTRONOMY / GASTRONOMI FJORDLINE.COM By: Isabelle Karlsson Photo: Øyvind Ganesh Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville Fit for a king EN KONGE VERDIG Søren Kousgaard Madsen has worked for the Danish, Swedish and Norwegian royal families. As Fjord Line s new chief kitchen manager, he will now ensure that passengers get a first-class dining experiences. In collaboration with the Norwegian Seafood Centre and Norwegian Culinary Institute Søren Kousgaard Madsen has worked for nine months to develop th e new food concept. He has big ambitions for the highest possible food quality on board, and the goal is to serve the best of the best from around the world on Fjord Line s ships. He will achieve this by having a staff that includes people from various parts of the world who have expertise in preparing different types of food. Søren Kousgaard Madsen har jobbet for de danske, svenske og norske konge-familiene. Nå skal Fjord Lines nye kjøkkensjef sørge for at de reisende får matopplevelser i særklasse. I samarbeid med Norsk Sjømatsenter og Gastronomisk Institutt, har Søren Kousgaard Madsen jobbet i ni måneder med å utvikle det nye matkonseptet. Han har store ambisjoner om en best mulig matkvalitet om bord, og målet er å servere det beste av det beste fra hele verden på Fjord Lines skip. Dette vil han oppnå ved å ha et personale bestående av folk fra forskjellige deler av verden, med forskjellig kompetanse innen matlaging. 15

16 GASTRONOMY / GASTRONOMI Bungalow Wine & Tapas, is not only a place for good food and drinks. It is also a cozy piano bar. Bungalow Wine & Tapas er i tillegg til å by på god mat og drikke, en koselig pianobar. We employ only the best people who can provide the best for our guests. At the same time, it is important to continuously improve and develop our concept. The Norwegian Seafood Centre and the Gastronomy Institute has also contributed with their extensive expertise in seafood and their creative abilities to create an exciting concept for our guests, the chef says. Extensive background Søren Kousgaard Madsen lives in Copenhagen, but has worked in the US, England and Iceland. His whole career has focused on gourmet and luxury foods, and for four years he also produced handmade chocolates of the highest quality in his own factory. He will bring the experience gained from working for royal families on board in his new position with Fjord Line. It has been exciting to prepare food for large parties for royalty. I feel working for royal families and working with Fjord Line have a lot in common. My mission is to deliver the best food and this includes the smoothest possible logistics. I look forward to working with my staff and operating a successful restaurant department, he says. Commander Buffet can seat more than 200 people for breakfast, lunch and dinner. Commander Buffet har plass til over 200 mennesker, og serverer frokost, lunsj og middag. 16

17 Fjord Line s dining concepts FJORD LINES MATKONSEPTER Commander Buffet A sumptuous buffet with specialties from the sea, farm and fresh vegetable market. En overdådig buffet med spesialiteter fra havet, gården og grønnsaksmarkedet. Bungalow Wine & Tapas A wine and tapas bar where we offer delicious dishes and taste sensations that are out of this world. En vin- og tapasbar hvor vi kan tilby lekre retter og smaksopplevelser ut av denne verden. Grieg Gourmet is an intimate restaurant perfect for a date or quite dinner. Grieg Gourmet er en intim restaurant perfekt for en date eller en rolig middag. We employ only the best people who can provide the best for our guests. Vi ansetter kun de beste folkene som kan yte det beste for våre gjester. Vi ansetter kun de beste folkene som kan yte det beste for våre gjester. Samtidig gjelder det å hele tiden ha fokus på forbedringer og utvikling av vårt konsept. Norsk Sjømatsenter og Gastronomiske Institutt har bidratt med deres brede kompetanse innen sjømat og deres kreative evner til å skape et spennende konsept for våre gjester, sier kjøkkensjefen. Bred bakgrunn Søren Kousgaard Madsen er bosatt i København, men har jobbet i både USA, England og på Island. Hele hans karriere omhandlet gourmet- og luksusmat, og i fire år produserte han også håndlaget sjokolade av høyeste kvalitet i egen fabrikk. Erfaringene han fikk fra å jobbe for kongefamiliene tar han med seg videre til arbeidet med Fjord Line. Det har vært spennende å være med å lage mat til store fester for de kongelige. Jeg synes at å jobbe for kongefamiliene og arbeidet med Fjord Line har mye til felles. Min oppgave er å levere den beste maten og at logistikken rundt dette fungerer som det skal. Nå gleder jeg meg til å arbeide sammen med mitt personale, og drive en suksessfull restaurantavdeling, sier han. Grieg Gourmet A gourmet cuisine prepared with the best ingredients by talented gourmet chefs. Gourmetmat med kvalitetsråvarer tilberedt av dyktige gourmetkokker. Oasis Garden Café A large self-service eatery where you can find everything from Thai stir-fry dishes to Norwegian traditional fare. Et stort selvbetjent spisested hvor du finner alt fra thailandske wokretter til norsk husmannskost. Fjord Lounge Enjoy a refreshing drink, a snack and great sea views. Nyt en forfriskende drink, en matbit og den flotte utsikten. Sky Bar Lounge Buy a refreshment and a snack and enjoy the afternoon sun set on the outdoor balcony. Kjøp deg en forfriskning og en snack og nyt synet av ettermiddagssolen duppe ned i havet på soldekket. Tax-free Shopping A wide range of quality products. The shop stretches over 500 square meters and offers a great selection at reasonable prices. Et rikholdig tilbud av kvalitetsvarer. Butikken strekker seg over 500 kvadratmeter og kan friste med et stort utvalg og lukrative priser. 17

18 THE TERMINALS / TERMINALENE Docking in Telemark Legger til kai i Telemark By: Isabelle Karlsson Photo: Jan Einar Skarding Langesund in Telemark is a new port of call for Fjord Line. It means a lot for the region that Langesund is becoming part of Fjord Line s route network. The ferry terminal in Langesund has been upgraded at a cost of NOK 100 million. A new terminal building, more space and improved loading and unloading facilities are among the upgrades. This gives the traveler a great start and end to their ferry trip. The total result delivers a product that we are proud of. It means a lot for the region, says Langesund Port Manager Finn Flogstad. Langesund i Telemark er et nytt satsningsområde for Fjord Line. At Langesund blir en del av Fjord Line sitt rutenett betyr veldig mye for regionen. Fergeterminalen i Langesund er bygget om for 100 millioner kroner. Nytt terminalbygg, større plass og bedre av- og pålessingsmuligheter er blant oppgraderingene de kan skilte med. Dette gir de reisende en flott start og slutt på fergereisen. I alt vil dette utgjøre et produkt vi vil være stolte av. Det betyr mye for regionen, sier havnedirektør i Langesund, Finn Flogstad. This gives the traveler a great start and end to their ferry trip. Dette gir de reisende en flott start og slutt på fergereisen. 18

19 He describes the region as a generator of goods, where most of Norway s processing industry is located. Grenland Port Authority has worked to find a ferry operator that could provide competition in the ferry service business between Norway and Denmark. Now, Fjord Line s new ships will carry both passengers and cargo between Langesund and Hirtshals. New and upgraded In addition to the new terminal in Langesund, travelers can enjoy more space and more modern facilities in Bergen and Hirtshals. In Bergen, Fjord Line s ships will depart from Jekteviken as opposed to the previously used Skoltegrunnskaien. This terminal will be twice as large, and with better amenities for travelers. In Hirtshals, a new terminal opened in May The terminal in Bergen will be upgraded to make room for us. In Hirtshals, a brand new terminal has been built with lots of seating places and large windows offering stunning views of the sea. It has become a great terminal, says the CEO of Fjord Line Denmark, Gert Balling. A new terminal (right) will host visitors who arriving or leaving what used to be one of Norway s most important shipping towns, and is still well worth a visit. Among its attractions you find the 105-kilometer-long Telemark Canal (left). En ny terminal (t.h.) vil ta imot besøkende til byen som tidligere var en av Norges viktigste skipsbyer, og som fremdeles er vel verdt er besøk. Blant byens attraksjoner finner du den 105-kilometer lange Telemarkskanalen (t.v.). Han beskriver regionen som en generator av gods, hvor mesteparten av landets prosessindustri er lokalisert. Grenland Havn IKS har arbeidet med å skaffe tilveie en fergeoperatør som bidrar til å skape konkurranse om fergetransport mellom Norge og Danmark. Nå skal Fjord Lines nye skip frakte både passasjerer og gods mellom Langesund og Hirtshals. Nytt og oppgradert I tillegg til den nye terminalen i Langesund, kan reisende glede seg over både større plass og mer moderne omgivelser også i Bergen og Hirtshals. I Bergen skal skipene nå gå fra Jekteviken i stedet for Skoltegrunnskaien. Denne terminalen vil være dobbelt så stor, og med bedre fasiliteter for de reisende. I Hirtshals ble ny terminal tatt i bruk i mai Det skal gjøres oppdateringer på terminalen i Bergen for å gjøre plass til oss. I Hirtshals har vi fått bygget en helt ny terminal hvor det er raust med sitteplasser og store vindusflater som byr på fantastisk havutsikt. Det har blitt en flott terminal, sier administrerende direktør i Fjord Line Danmark, Gert Balling. 19

20 ENVIRONMENT / MILJØ Full speed ahead - on green gas FOSSER FREM PÅ GRØNN GASS Fjord Line is leading the way and committing to the market s most environmentally friendly fuel. Fjord Line er på offensiven og satser på markedets mest miljøvennlige drivstoff. By: Ina-Cristine Helljesen Illustration: Falkum-Hansen Design/Gimpville From their first sailing, the new ships will operate solely on environmentally friendly liquid natural gas (LNG) instead of diesel or heavy fuel oil. Gas engines reduce NOx emissions by 92 per cent compared to engines powered by traditional fuels. Our cruise ferries are the first of such a large size to use only LNG, the best fuel for the environment, says Technical and Nautical Director Morten Larsen in Fjord Line. In this way, the company can offer its passengers the greenest sea route between Norway and the EU. Environmental benefits for cities The NOx Fund has made a significant contribution to Fjord Line s investment. The company receives NOK 89 million in funding for each of the two ships. Since we will be using only the most environmentally friendly fuels, significant environmental benefits are expected along the coast and in the four ports the cruise ferries will visit, says Morten Larsen, referring to Bergen, Stavanger, Langesund and Hirtshals. Ahead of new regulations New and more stringent international emission regulations come into force in With its environmental commitment, Fjord Line is already meeting these regulations. In the best Norwegian tradition, Fjord Line is at the forefront by adapting to new international requirements on emissions. I congratulate the company with their new commitment to LNG, says Environment Minister Bård Vegar Solhjell. The engines are supplied by Rolls Royce in Bergen. This well-proven and internationally-leading technology is found in ferries, ships used in the offshore industry and other vessels. 20

21 The environmental benefits include: 92% reduction in NOx emissions 23% reduction in greenhouse gas emissions 100% reduction in sulfur emissions 98% reduction in particle emissions. Miljøgevinstene vil være: 92 % redusert NOx-utslipp 23 % reduksjon av drivhusgassutslipp 100 % reduksjon i svovelutslipp 98 % reduksjon av partikler. Fra første seiling blir de nye skipene driftet på miljøvennlig flytende naturgass (LNG) fremfor diesel eller tungolje. Gassmotorene reduserer NOx-utslippet med 92 prosent i forhold til utslipp fra motorer som drives med tradisjonelt drivstoff. Våre cruiseferger er de første fergene av så stor størrelse som utelukkende benytter LNG som er det mest miljøvennlige drivstoffet, sier teknisk og nautisk direktør i Fjord Line, Morten Larsen. Selskapet kan dermed tilby sine reisende den grønneste sjøveien mellom Norge og Europa. Miljøgevinst for byene NOx-fondet har gitt et betydelig bidrag til Fjord Lines investering. Selskapet får nemlig 89 millioner kroner i støtte for hvert av de to skipene. Ved at vi utelukkende satser på det mest miljøvennlige drivstoffet vil miljøgevinsten oppleves som betydelig langs kysten og i de fire havnene cruisefergene skal anløpe, sier Morten Larsen som i sistnevnte referer til Bergen, Stavanger, Langesund og Hirtshals. I forkant av nye bestemmelser Nye og strengere internasjonale utslippsbestemmelser trer i kraft i Med sin bevisste miljøsatsing innfrir Fjord Line disse bestemmelsene allerede. I god norsk tradisjon er Fjord Line i forkant med å tilpasse seg nye internasjonale krav til utslipp. Jeg gratulerer rederiet med den nye satsingen på LNG, sier miljøvernminister, Bård Vegar Solhjell. Motorene er levert av Rolls Royce i Bergen. Den velprøvde og internasjonalt ledende teknologien benyttes blant annet på ferger og offshorefartøy. 21

22 BEST WISHES / LYKKEØNSKNING FJORDLINE.COM Five reactions to Fjord Line s new ships FEM OM FJORD LINES SATSING What does it mean for you and your region that Fjord Line is making major investments in new ships that will result in daily departures on the routes Bergen - Stavanger - Hirtshals and Hirtshals - Langesund? Hva betyr det for dere og din region at Fjord Line satser friskt og bygger nye skip som gir daglige avganger på de to strekningene Bergen Stavanger Hirtshals og Hirtshals Langesund? Ståle Brandshaug, Outgoing Managing Director of Region Stavanger BA We have a good dialogue with Fjord Line, and these new departures, new ships and increased focus on Europe means a lot for our region. Ståle Brandshaug, avtroppende Reiselivsdirektør i Region Stavanger BA Vi har god dialog med Fjord Line, og det betyr mye for vår region med nye avganger, nye skip og en forsterket satsing mot Europa. Kristian Jørgensen, CEO of Fjord Norway Easy access is incredibly important for drawing tourists to Norway. The fact that Fjord Line is increasing its capacity this much means a lot for us. We know that the market, including tour operators and others, is eagerly awaiting this increase in capacity between Denmark and Western Norway. Kristian Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge. Tilkomst er utrolig viktig for å få turister til Norge. Det at Fjord Line øker sin kapasitet så mye som de gjør nå, betyr mye for oss. Vi ser at markedet, både turoperatørene og andre, venter spent på å få opp kapasiteten mellom Danmark og Vestlandet. Tonni Sørensen, Center Manager of Hirtshals Transport Center The new ferries are almost building a bridge between Denmark and Norway with the daily departures. There is no doubt that this bridge will link our countries even more closely, benefiting tourism, cooperation and industry in both our countries, as well as the EU. Tonni Sørensen, senterdirektør Hirtshals Transport Center De nye fergene bygger nærmest bro mellom Danmark og Norge med sine daglige avganger. Vi er ikke i tvil om at denne broen vil knytte landene våre enda mer sammen til felles glede for turismen, samhandlingen og industrien i både Norge og Danmark/EU. Jan Håvard Hatteland, Chairman of the Board in NHO Logistikk og Transport Rogaland and assistant general manager in SR Transport AS The considerable investment Fjord Line is making in transport to and from Western Norway provides us with great new opportunities and a strong improvement in the services offered to our region s businesses. Daily departures and this very exciting initiative will greatly increase the possibility of transferring large volumes of goods from Southern and Western Norway s road network to Fjord Line s new sea routes. Jan Håvard Hatteland, styreleder i NHO Logistikk og Transport Rogaland og assisterende daglig leder i SR Transport AS Den betydelige satsingen som Fjord Line gjennomfører til og fra Vestlandet gir oss store, nye muligheter og er en kraftig forbedring av tilbudet til vår regions næringsliv. Muligheten til å overføre større mengder gods fra sør- og vestlandveier over på Fjord Line sine nye sjøruter øker betraktelig med daglige avganger og denne meget spennende satsingen. Dino Steinkamp, Nordic Countries product manager in DERTOUR Germany Access to a destination is a vital prerequisite for the success of that destination. Thanks to the new ships, the journey will form a positive beginning and end to an outstanding vacation in Norway. It will encourage and hopefully allow more people to travel there. We wish Fjord Line good luck, lots of success and lovely and happy passengers onboard. Dino Steinkamp, nordisk produktleder, DERTOUR Germany Lett tilgang til en destinasjon er en forutsetning for dens suksess. De nye skipene representerer en positiv start og slutt på en flott Norgesreise. Jeg tror det vil trekke flere turister til Norge. Vi vil gjerne få ønske Fjord Line lykke til, og unner dem stor suksess og mange fornøyde passasjerer om bord. 22

23 4 attraktionsbesøg på 8 dage Sæsonbilletterne er gældende fra 9. maj 8. september 2013 Billetten gælder 8 dage efter 1. besøg Eller sammensæt din egen billet, så den passer til din familie Køb billetten online på: Følg os på Welcome to Bergen the Gateway to the Fjords of Norway We congratulate Fjord Line on its new ship As a European City of Culture and World Heritage City, Bergen offers worldclass experiences and culture. Being The Gateway to the Fjords of Norway, the Bergen region has the ideal combination of nature, culture and interesting urban attractions all year round. Bergen is an international city packed with history and tradition, a big city with small-town charm and atmosphere. Bergen likes visitors. And Bergen is worth a visit. Welcome! Read more about what s on in Bergen, the City of Culture at visitbergen.com/events The Bergen Card - the practical and reasonable way to explore Bergen, the City of Culture. The Bergen Card gives you free admission to or a dicount on museums, attractions, sightseeing, cultural events, restaurants, bus travel and parking. The card can be purchased at the Tourist Information. Buy your Bergen Card at the Tourist Information in Bergen. Prices HOUR CARD 48-HOUR CARD Adults NOK 200 Adults NOK 260 Children (3-15 years) NOK 75 Children (3-15 years) NOK 100 Bryggen (the Wharf), Bergen. Photo: Bergen Tourist Board / Robin Strand visitbergen.com Book online at visitbergen.com or visit our Tourist Information for assistance: Accommodation Fjord tours Attractions Sightseeing Bergen Tourist Board Bergen Tourist Information Strandkaien 3 Tel: visitbergen.com Concerts Activities The Bergen Card Information

24 MS STAVANGERFJORD & MS BERGENSFJORD OVER VIEW / OVERSIKT STAVANGERFJORD DEKK / DECK 8 Cabins STAVANGERFJORD DEKK / DECK 10 DEKK / DECK 7 Sky Deck Lounge Commander Buffet Sun deck Grieg Gourmet Conference area / air-seats Oasis Garden Café Bungalow Wine & Tapas Havana Cigar Club Fjord Lounge Kids Planet / Games DEKK / DECK 9 Cabins Tax free shop Car Deck DEKK / DECK 3 Car deck STAVANGERFJORD DEKK / DECK 5 Car deck DEKK / DECK 2 Single LNG engines LNG tanks DEKK / DECK 4 DEKK / DECK 1 Single LNG engines LNG tanks 23

25 STAVANGERFJORD DEKK / DECK 5 Car deck DEKK / DECK 4 DEKK / DECK 3 Car deck DEKK / DECK 2 Single LNG engines LNG tanks DEKK / DECK 1 Single LNG engines LNG tanks

26 DAILY DEPARTURES ALL YEAR ROUND MAY 29: MS STAVANGERFJORD TAKES US INTO A NEW ERA BERGEN AND STAVANGER LANGESUND Departure Bergen Departure Stavanger Arrival Hirtshals Ship Mon Mon Tues MS Stavangerfjord -- Tues Wed MS Bergensfjord Wed Wed Thu MS Stavangerfjord -- Thu Fri MS Bergensfjord Fri Fri Sat MS Stavangerfjord -- Sat Sun MS Bergensfjord -- Sun Mon MS Stavangerfjord Departure Langesund Arrival Hirtshals Ship Mon, Wed, Fri Mon, Wed, Fri MS Bergensfjord Tues, Thu, Sat Tues, Thu, Sat MS Stavangerfjord Sun Sun MS Stavangerfjord Departure Hirtshals TIMETABLES 2013 Arrival Stavanger Arrival Bergen Ship Mon Tues MS Bergensfjord Tues Wed Ons MS Stavangerfjord Wed Thu MS Bergensfjord Thu Fri Fre MS Stavangerfjord Fri Sat MS Bergensfjord Sat Sun MS Stavangerfjord Sun Man Man MS Stavangerfjord Departure Hirtshals Arrival Langesund Ship Mon, Wed, Fri Mon, Wed, Fri MS Bergensfjord Tues, Thu, Sat Tues, Thu, Sat MS Stavangerfjord Sun Sun MS Stavangerfjord Photo: Styrk Fjærtoft Trondsen For more information about routes and destinations visit fjordline.com 24

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55 Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Ombordløfting av boremodul for transport til boreriggen Island Innovator som bygges i Kina. Modulen er

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

From left: The Ugland flag and the yard owner flag

From left: The Ugland flag and the yard owner flag Utgitt av Published by 1.2012 Vol. 57 Left: The Godmother Eva Svantesen ready for her honourable task From left: The Ugland flag and the yard owner flag The Godmother flanked by representatives from the

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer