Pareto World Wide Offshore AS Kvartal 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1"

Transkript

1 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 1

2

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har mer enn 400 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Eiendom AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Universal Fonds AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS

4 Forvalters kommentar Gjennom første kvartal har vi sett en positiv utvikling innenfor de fleste offshoresegmentene. Mye tyder på at vi kan ha passert bunnen verdimessig for denne gang og at rater og skips-/riggverdier vil krype oppover i takt med at verdensøkonomien bedrer seg. Innenfor olje- og oljeservicesektoren har vi sett en aktivitetsøkning med en stor økning i antall kontraktstildelinger sammenlignet med tidligere kvartaler. Oljeprisen har fortsatt å utvikle seg positivt og har den siste tiden stabilisert seg i overkant av USD 80 per fat. Om oljeprisen holder seg på disse nivåene fremover er det sannsynlig at aktiviteten vil fortsette å øke fra dagens nivåer, som igjen på sikt vil ha positiv effekt på Fondets investeringer. På prosjektsiden har vi gleden av å informere om en ny fremforhandlet avtale i Deepwater Driller Ltd (tidligere Larsen Rig Ltd). Den fremforhandlede avtalen innebærer at Songa Offshore SE («Songa») investerer USD 50 millioner i Deepwater Driller Ltd, og med det får en eierandel på 31,25 % av selskapet. Songa vil også overta rollen som operasjonell manager av riggen og gjennomføre byggetilsynet ved verftet. Som følge av transaksjonen reduseres Fondets eierandel i Deepwater Driller Ltd fra 19 % til 13,1 %. Transaksjonen gjennomføres basert på en prising av Deepwater Driller Ltd (før emisjon) på USD 110 millioner, noe som er vesentlig over siste verdivurdering av selskapet som Fondet har lagt til grunn. Dersom denne prisingen legges til grunn har dette en positiv utvikling på kursen tilsvarende NOK per aksje i Fondet sammenlignet med siste verdivurdering 1. november Som rapportert i forrige kvartalsrapport har drillskipet, som er eid av Peregrine LLC, gjennomført et verkstedsopphold gjennom hele første kvartal. Skipet har vært på verksted for å gjennomføre en nødvendig 5 års klassifisering av skipet. Skipet er nå tilbake på kontrakten med Petrobras S.A., men som følge av at verkstedsoppholdet har tatt betydelige lengre tid enn hva som var estimert (nesten 3 måneder lengre), har selskapet kommet i betydelige likviditetsutfordringer. Selskapet har sannsynligvis behov for kapital i størrelsesorden USD 25 millioner, og det er foreløpig usikkerhet rundt hvordan dette skal finansieres. Selskapet har startet innledende dialoger med både lånegiver og eiere for å komme til en mulig løsning og håper å ha dette avklart innen kort tid. Dersom selskapet skulle mislykkes i finansieringen og tape investeringen (worst case scenario), vil dette hatt en negativ effekt på NOK 7 8 per aksje i Fondet sammenlignet med siste verdivurdering. Selskapet Bassdrill Alfa Ltd ble fullfinansiert i løpet av desember 2009 og tok levering av bargen i januar Det ble utstedt et obligasjonslån på USD 55 millioner og USD 20 millioner ble hentet i egenkapital. Dette sikret at selskapet var finansiert til å tåle ca. et års drift uten kontrakt. På nåværende tidspunkt jobbes det med å sikre bargen kontrakter, og selskapet har stor tro på at de skal ha noe på plass innen utgangen av I hovedsak jobbes det inn mot kontrakter av varighet 4 12 måneder. Dersom selskapet ikke får på plass noen kontrakter innen utgangen av Q3 2010, vil det være et kapitalbehov i selskapet for å finansiere renter- og opplagskostnader. Forvalter og styret vil fortsette å ha hovedfokus på å bidra til løsninger i de prosjektene som står overfor utfordringer, med særlig fokus på de prosjektene der det ikke foreligger kontrakt. Det vil være behov for ytterligere egenkapital i enkelte av disse prosjektene dersom selskapene skal ta levering av enhetene, og dette er noe Fondet må hensynta i sin allokering av kapital. Fondet har imidlertid en solid kapitalsituasjon og bør således kunne følge opp de investeringene forvalter og styret finner det kommersielt riktig å følge opp.

5

6 Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Beregnet verdijustert egenkapital («VEK») for Fondet per 1. november 2009 er på NOK 96 per aksje, basert på en valutakurs USD/NOK på 5,7448 (se mer om valutarisiko under avsnittet om valutarisiko). Kursutviklingen som rapporteres for Fondet er basert på verdijustert egenkapital. Videre er verdivurderingen av Fondets investeringer basert på innhentet markedsverdi fra megler(e)/ tilrettelegger(e), hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper og bransjemessig standarder blir lagt til grunn. Dog har styret på egne vegne vurdert at enkelte prosjekter kan ha vært noe høyt priset fra eksterne meglere/tilretteleggere per 1. november 2009 gitt nåværende markedsforhold. Styret har derfor per 1. november 2009 valgt å gjøre en ekstraordinær tilleggavsetning på ca. NOK 22 millioner som en økt sikkerhetsmargin. Vi gjør oppmerksom på at det i dagens urolige marked er betydelig usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det gjennomføres få transaksjoner. Fondet gjør halvårlige verdivurderinger av selskapet, og rapporterer således VEK to ganger per år. Fra og med 2010 har selskapet besluttet å foreta denne verdivurderingen per og 31.12, og ikke og som tidligere. Følgelig vil neste offisielle VEK foreligger per , og rapporteres til investorene i kvartalsrapporten for andre kvartal Annenhåndsomsetning Det er utstedt totalt aksjer i Fondet. Pareto Project Finance AS («PPF») legger til rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Siste omsatte kurs er NOK 140 per aksje ( ). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver. Direkteavkastning Ved realisasjon av skip/rigger eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip/rigger skal provenyet normalt utbetales til investorene i Fondet. Styret har imidlertid anledning til å tilbakeholde hele eller deler av provenyet som arbeidskapital. Styret kan også benytte provenyet til å foreta nye investeringer og/eller oppfølgningsinvesteringer i eksisterende prosjekter. Det er ikke planlagt noen utbetalinger fra Fondet i Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i Fondet var opprinnelig NOK 881 millioner. Fondet har investert i 26 enheter og har en kontantbeholdning på NOK 155 millioner. Av disse er NOK 18 millioner gjenstående innbetalinger på allerede kommitterte investeringer, mens resterende NOK 137 millioner er fri kapital som hovedsaklig vil bli brukt til oppfølging av eksisterende prosjekter og eventuelt nye investeringer. Fondet vil være tilbakeholdne med bruk av kapital til nye investeringer inntil det har kommet avklaringer i prosjektene som foreløpig ikke er fullfinansiert.

7 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 96 per aksje» NOK 240 Kursutvikling Pareto World Wide Offshore AS Emisjon I (USD/ NOK 6,08) Emisjon II (USD/ NOK 5,63) Emisjon III (USD/ NOK 5,44) VEK ,15) VEK ,95) VEK ,01) VEK ) VEK ) Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. MNOK Kapitalutvikling Kommitert kapital VEK Fond Utbetaling Fri investeringskapital Gjenstående innbetalinger VEK prosjekter* * korrigert for latent skatt/skattefordel

8 Certeparti- og segmentfordeling (basert på VEK 1. november 2009) Timecharter 15 % Semi Submersible Rig 17 % Tender Rig 12 % Bareboat 25 % Drillship 13 % Enkle PSV/AHTS Asia 17 % Seismic 7 % Accomodation 9 % Spot/Asset Play 47 % Annet 13 % IMR 22 % Tank/FPSO 3 % Offshoreporteføljen Fondet, har som nevnt, investert/bundet opp investeringer i andeler i 26 enheter fordelt på segmentene forsyningsskip, slepe- og ankerhåndteringsfartøy, flotell (innkvarterings- og serviceenheter), boreskip, lekterrigg, halvt-nedsenkbare rigger, oppjekkbare rigger, IMR skip (Inspection Maintenance Repair) og seismikkfartøyer. Vektet certepartilengde på Fondets portefølje er ca. 2,9 år (inkludert nybygg uten certeparti som leveres frem i tid). Finansiering To prosjekter i Fondet er fortsatt ikke fullfinansiert, henholdsvis Deepwater Driller Ltd og Mosvold Middle East Jack-up Ltd. Deepwater Driller Ltd har nå fått på plass Songa Offshore SE som medinvestor (31,25 %) og operatør av riggen. Målet for selskapet er å sikre riggen en kontrakt før levering i april 2011, og derigjennom en fullfinansiering av riggen gjennom bank og/eller obligasjonsmarkedet. Dersom markedsutsiktene fortsetter den positive trenden har selskapet stor tro på at det skal sikre en kontrakt til riggen før levering. Selskapet har også fremforhandlet en avtale med verftet slik at ingen ytterligere betalinger forfaller til verftet før levering («Stand Still Agreement»). Offshorefondets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall enh. Segment Byggeår (oppgradert) Certeparti slutt Asian Offshore III IS 6 Enkle PSV/AHTS Asia Equinox Offshore Accomodation Ltd 2 Accomodation (2008/2009) Peregrine I LLC 1 Drillship 1983 (1995, 2005, 2009) Aquanos AS 0 Diving/Construction Partankers V IS 2 Tank/FPSO Neptune Offshore AS 1 IMR 2002 (2008)/ Neptune Subsea IS 2 IMR Vestland Seismic IS 1 Seismic 1995 (2008) NFC Offshore V LLC 2 Enkle PSV/AHTS Asia ParBarge IS 2 Accomodation Bassdrill Alpha Ltd 1 Tender Rig Deepwater Driller Ltd 1 Semi Submersible Rig Mosvold Middle East Jackup Ltd (MMEJU) 2 Jack-up Rig Bukhit Timah Offshore DIS 3 Enkle PSV/AHTS Asia Total 26 2,9 *VEK på de underliggende prosjektene er presentert før eventuell latent skatt. Den presenterte VEK har tatt utgangspunkt i forrige verdivurdering med tillegg/fratrekk fra kapital som har blitt innbetalt/utbetalt av selskapet siden sist verdivurdering.

9 Når det gjelder Mosvold Middle East Jack-up Ltd. er dette selskapet i teorien heller ikke fullfinansiert. Imidlertid så går det, som nevnt i forrige kvartalsrapport, mot en voldgift mellom verftet og selskapet. Selskapet har p.t. full fokus på denne prosessen. Avhengig av endelig utfall i voldgiftssaken kan det være behov for ytterligere kapital i selskapet, men hovedmålet for Mosvold Middle East Jackup Ltd. vil være å få fullt medhold i at selskapet kan kansellere riggene og derav søke erstatning og tilbakebetaling av selskapets (helt eller delvis) innbetalte beløp. Valuta/valutarisiko Som presisert i prospekt (og Informasjonsmemorandum) er investeringer som gjøres i valuta utsatt for svingninger mellom den underliggende valutaen og NOK. Fondet foretar ingen valutasikring, og dette innebærer at endringer i valutakurser påvirker den verdijusterte egenkapitalen i de underliggende investeringene. Ca. 63 % av verdijustert egenkapital i Fondet er eksponert mot USD (per 31. mars 2010). Ved verdifastsettelsen per 1. november 2009 ble en valutakurs på USD/NOK 5,7448 benyttet for investeringer i USD. Dersom gjennomsnittskurs for investeringstidspunktene 5,29) ble lagt til grunn, ville VEK per 1. november 2009 vært NOK 94 per aksje. Fondets transaksjoner i løpet av fjerde kvartal Kjøp Fondet har ikke gjort noen investeringer i nye selskaper siden sommeren Imidlertid har Fondet gjort en oppfølgingsinvestering i eksisterende portefølje gjennom første kvartal Deepwater Driller Ltd. Som nevnt i forrige kvartalsrapport, har Deepwater Driller Ltd. kommet til enighet med verftet om en reforhandlet betalingsstruktur («Stand Still Agreement»). Dette innebar at Deepwater Driller Ltd. skulle innbetale USD 20 millioner i november 2009 og USD 20 millioner i februar 2010, mot at selskapet ikke trenger å innbetale ytterligere avdrag før i november Fondet betalte følgelig sin andel av USD 20 millioner i februar 2010, som tilsvarte ca. NOK 22,8 millioner. Som et ledd i transaksjonen med Songa Offshore SE har selskapet og verftet kommet til enighet om en ny «Stand Still Agreement», som innebærer at Deepwater Driller Ltd. ikke har noen betalingsforpliktelser overfor verftet før levering i april Salg Fondet har ikke foretatt noen salg i løpet av første kvartal Utbetalinger fra underliggende prosjekter Det siste året har Fondet mottatt minimalt med utbetalinger fra underliggende prosjekter. Dette forbedret seg noe i fjerde kvartal 2009 hvor Fondet mottok totalt NOK 12,7 millioner i ubytte fra underliggende investeringer. Som et resultat av forbedret markedsøkonomi er det forventet at Fondet vil begynne å se at ytterligere kapital utbetales fra de underliggende investeringene i løpet av I løpet av første kvartal 2010 har Fondet mottatt totalt NOK 8,1 millioner i utbetalinger fordelt på følgende prosjekter: Bukhit Timah Offshore DIS Partankers V IS NOK 1,3 millioner NOK 6,7 millioner Type kontrakt Befrakter Disponent Eierandel VEK' Bareboat Robert Knutzen Shipholdings Ltd. Bergshav Managment AS 12% Annet N/A N/A 2% Timecharter Petrobras S.A. Mike Mullen Energy Equipment Resources Inc. 16% Annet N/A Aquanos AS 4% 0 Timecharter SBM Offshore N.V Camillo Eitzen & Co ASA 13% Annet N/A N/A 26% Spot/Asset play N/A Neptune Offshore AS 13% Bareboat Albatross Shipping Ltd. Klaveness Corporate Services AS 35% Spot/Asset play N/A Navigation Finance Corp. 15% Bareboat Marine Subsea AS Camillo Eitzen & Co ASA 25% Spot/Asset play N/A Bassdrill Ltd. 28% Spot/Asset play N/A LOG/Sector Asset Management 13,1 % Spot/Asset play N/A Mosvold Shipping Group 9% 0 Bareboat Swiber Offshore Marine Pte Seabulk AS 12%

10 Markedskommentar Kilde: Pareto Project Finance AS Pareto World Wide Offshore AS har bygget opp en diversifisert portefølje innenfor de ulike offshoresegmentene. I hver kvartalsrapport vil vi oppdatere Fondets investorer på offshoremarkedet. Under følger en oppdatering på de ulike segmentene Fondet er eksponert mot. price, easing credit markets and reduction in upstream costs to lead to higher offshore activities going forward. Offshore After a turbulent period with a severe fall in the oilprice down to USD 35/bbl before climbing to USD 70/bbl towards the end of last year, it seems to have stabilized in the USD/bbl range. The fundamentals for the offshore markets have been positive on long term through the financial crisis and we are now beginning to see improvement also in the shorter term of events. We expect the higher oil (source: Clarksons)

11 Demand for oil will continue to grow, driven by increasing population, and better living standards. According to the IEA, demand for oil is expected to grow by 1 % p.a. from 85 million barrels per day in 2008 to 105 million barrels per day in We expect this to be led by emerging regions including Asia, Middle East, and India. According to Paretos annual E&P Survey in 2009, oil companies have indicated an average investment planning price of USD 55/bbl. On this basis, it is expected to see 7 % and 15 % growth in offshore E&P spending in 2010 and 2011, respectively. This view has already been supported from recent oil companies announcements. Upstream costs have come down significantly from 08 levels. For instance, rig rates have declined by % y-o-y. Supply vessel rates, equipment cost, raw material prices and contractor prices have also come down. This also implies that we should see an even more significant growth in E&P activities which again will lead to more activity across all offshore segments. The organic reserve replacement ratio has been declining since 1999, despite oil companies increasing their E&P spending steadily over the same period. In order to meet the demand for oil going forward, and prevent significant net depletion of oil reserves, oil companies will be forced to increase production levels. The only foreseeable way of achieving this is by continued increased investments, bringing new fields into production. Drilling Rig utilization has, after a quiet period, picked up the last months as a consequence of higher offshore E&P spending from oil companies, particularly IOCs and NOCs. These companies have a significant share in the shallow and mid-water market. Re-emergence of these companies, on the back of sustained oil prices and easing credit market, will be especially positive for the Jack- Up market. The global jackup fleet currently consists of 453 jackups. There are a further 62 units planned, on order or under construction, with delivery between 2010 and 2012, and there are currently 56 jackups cold stacked. The utilization in the international jackup market has picked up from 81 % (last summer) to 86 % currently as a result of stronger demand Rates for international modern premium jackups peaked at 225 $/day in 2006 and stayed above 200 $/day until fall of Fixtures in 2009 have been from ,000 USD/day. Recently there have been some indications of increasing dayrates, but most analysts believe we need utilization above 90 % before we see a real uptick in jackup rates which we will probably not see before (source: Pareto Securities) With the current dayrates, a lot of the older rigs that are currently cold stacked or undergoing yard stays could remain outside the market for years to come, perhaps never to return. This would help the supply/demand balance and would benefit newer rigs and their owners. The worldwide floater fleet currently stands at 233 rigs, 186 of which are semi-submersibles, while the remaining 48 are drillships. The floater fleet consists of 113 midwater rigs, capable of drilling in water depths of up to 4,500 feet. Furthermore, there are 59 deepwater rigs, defined as being capable of drilling in water depths of between 4,500 feet and 7,500 feet. Finally, the remaining 61 floaters are classified as ultra-deepwater rigs, which are capable of drilling in water depths of over 7,500 feet and were built later than Utilization for the deepwater units has also remained high and industry players such as Transocean and Pride have expressed their continued faith in the ultra deepwater segment, indicating that they have seen several tenders and opportunities materialize. (source: Pareto Securities) In the deepsea market utilization has actually staid high through the credit crisis because most units have been on longer conteracts, hence very few deepwater rigs have been subject to contract renewal the last 18 months. Lately some newbuildings have come into the market but also these rigs have been absorbed, although at lower

12 rates. The latest UDW contracts have been closed at approximately USD 450,000/day which is significantly down from the record high levels seen 18 months ago, but still strong considering contract periods are for several years. FPSO With a very quiet period in the FPSO market having come to an end, the industry is on many accounts turning a corner. After several years of extreme cost inflation, value chain pressures, and engineering supply constraints, industry capacity is now improving. One can therefore expect increased competition on new contracts, but more importantly an eased market for sound project execution. This coincides well with the FPSO players having fewer projects to work on. However, this effect is offset by a more limited financial capability among FPSO players as debt financing is harder to obtain and several companies are more or less fully invested with their current balance sheets. Activity wise there has been a clear improvement the last 8 months, and the second half of 2009 saw 6 FPSO awards, after a year with non-existent chartering activity. With the oil price stabilizing in the USD 70 to 90/bbl band, oil companies in general struggling with production growth, and a continued healthy and increasingly active prospect list, we think that contract awards will revert to a normalized run rate of 15 to 20 annual awards over the next years. (source: Pareto Securities) 2009 saw very few newbuilding orders as a result of the global financial crisis and market uncertainty. Further upside stems from vessel delays, conversions, and cancellations. We expect utilization and rates to improve slightly towards the end of 2010 and 2011, on the back of higher offshore activities. Although we expect a larger net fleet growth in larger PSVs (2,000 dwt and above), higher E&P activities will help PSV rates recover from their low from last year, although PSV rates are generally less sensitive to fluctuations in oil prices. Supply and Subsea Oil demand fundamentals are intact, and as all other offshore sectors, supply and subsea will also benefit from increased offshore activity. The supply and subsea sectors are in need of an increase in activity as the last year has been less than pleasant for vessel owners. There is currently a general push towards younger, greener, more effective, reliable and sophisticated PSVs and AHTS by charterers and regulators. Modern vessels do in general achieve higher utilization when the market is slow. Although the supply and subsea orderbook is quite high compared to the sailing fleet, there is a reason behind the large number vessels contracted Assuming PSVs and AHTS older than 30 years have passed their economic useful life, and vessels between 26 and 30 years are non-competitive, we expect to see minimal net fleet growth of the competitive fleet. (source: Pareto Securities) Further potential upside stems from increasing demand for larger PSVs to perform cargo run work in other regions where they are not prominent yet (i.e. South East Asia). Advances in dayrates will however be capped until there is sufficient demand to absorb the fleet. On the back of increased spending by oil companies world wide and the fact that the Rig market and FPSO market has also seen activity return, the pipeline of new subsea prospects is now also looking very healthy. Already subsea tender volume has increased by almost 200 % since the beginning of Given the increase in the number of ultra deepwater rigs and the number of new subsea wells, we expect sanctions, contract awards, and subsea infrastructure spending to continue picking up through 2010.

13 Seismic The seismic sector has been through a challenging year, dominated by price pressure and financial concerns. Highend seismic vessels experienced a 25 % oversupplied market during summer 09, and day-rates have been under pressure, declining % from peak. The seismic market has turned a corner from the trough seen last year. With increased demand on higher E&P spending and in general emphasis on resource expansion, and coupled with limited fleet growth, the market balance for the higher end vessels is close to be in equilibrium. Oversupply in the market exiting 2009 was 10 %, with demand from the North Sea in Q2 expected to lead to balance. increase in the second half of 2010, but that significant improvements will first occur going into At current, the main risk is fleet growth seen especially towards the end of 2010 and the beginning of 2011, with a lot of vessels scheduled to enter the market. However, with continued stability of the oil price, we expect that a significant amount of work will come to the market with demand seen in West Africa, Brazil, USGoM and in the Asian Pacific. The seismic market is in our opinion favorably positioned for the recovery seen in the overall oil services market. Also, with the dynamic nature of the sector, it proposes the highest exposure to continued improvement in E&P spending and increases in Oil Company planning prices. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. (Source: Pareto, PGS) Based on announcements from some of the major players within seismic survey, we expect that prices will marginally Definisjoner: Fondet VEK PPF Pareto World Wide Offshore AS Verdijustert egenkapital Pareto Project Finance AS Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen/kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Fondet.

14 Pareto Project Finance AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

15 Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA - 1. KVARTAL 2010: Pareto Offshorekapital ASA sitt eneste formål er å investere i Pareto World Wide Offshore AS og eier p.t. 55 % i fondet. Pareto World Wide Offshore AS investerer i offshoreprosjekter tilrettelagt av blant annet Pareto Project Finance AS. Kvartalsrapport for Pareto World Wide Offshore AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per 1. november 2009: Siste omsatte kurs (27. april 2010): 50,00 kr 65,00 kr Emisjon I ,08) Emisjon II ,63) Emisjon III ,44) VEK ,15) VEK ,95) VEK ,01) VEK ) VEK ,74)

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4

Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/offshorefond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3

Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Pareto World Wide Shipping AS 2011 Kvartal 3 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis

Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Shipping og Offshore Status og utsikter for to næringer hvor Norge har betydelig posisjoner og er ledende på global basis Senior porteføljeforvalter Jarle Sjo Maritim 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Verdensøkonomien noe høyere vekst i 2016 enn 2015 (IMF) IMF har oppdatert sine prognoser (world economic outlook) og fremhever

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 «Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 Regimeendringer Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg denne oppgaven.. Tror ikke jeg

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

ODIN Offshore. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Offshore. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Offshore Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Offshore - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 5,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Første kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel FFI-seminar 4. september 2012 Dr Samuel Perlo-Freeman, Programme Director, SIPRI Dr Dagfinn Furnes Vatne, forsker, FFI Smart defence det store bildet Smart

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer