EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013"

Transkript

1 HANDELSHØYSKOLEN BI EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå

2 NÆRINGSLIVET SKAPER VERDIER GJENNOM KOMPETENTE MEDARBEIDERE På BI Executive møter du forelesere som kombinerer faglig tyngde med næringslivskompetanse, og deltakere som bringer sin praktiske erfaring inn i undervisningen. Derfor er du alltid garantert relevant kunnskap på høyt faglig nivå når du tar videreutdanning ved Handelshøyskolen BI. Alle kurs og programmer ved BI Executive er tilpasset deg som ønsker faglig oppdatering ved siden av jobb. Du kan velge mellom undervisning på kveldstid, nettundervisning eller samlinger på dagtid. Du velger selv omfanget som passer for deg til enhver tid; fra faglig påfyll gjennom seminarer og Executive Short Programmes, til fordypning gjennom programmer på bachelor- eller masternivå. Jeg ønsker deg en inspirerende lesestund, og anbefaler også et besøk på bi.no/videre for å lese mer om bredden i vårt tilbud. Lise Hammergren Divisjonsdirektør BI Executive 2

3 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå Gjennom aktiv interaksjon mellom foreleser og deltakere gir Executive Short Programmes deg en praktisk tilnærming til utfordringene du møter i hverdagen. Kursene gir rom for diskusjon av de mange spørsmålene du sitter inne med, og du får praktiske verktøy som umiddelbart kan tas i bruk i jobben. Executive Short Programmes ledes av BIs fremste faglige ressurser, og går over 2 3 dager. I små grupper får du en dynamisk og inspirerende læring med en kombinasjon av forelesninger, refleksjonsbolker, plenumsdiskusjoner og gruppeoppgaver. Nettverksbygging er lagt opp som en naturlig del av kursene. Du kommer inn i et miljø som stimulerer deg til å knytte nye kontakter gjennom undervisningsformen, felles lunsjer for gruppen og ikke minst nettverksmiddagen vi arrangerer første kurskveld. Alt dette gjør Executive Short Programmes til en unik læringsarena, som på en effektiv måte gir deg oppdatert kunnskap, mulighet for å dele erfaringer og inspirasjon til å tenke nytt. 3

4 LEDERUTVIKLING I ORGANISASJONEN Norske bedrifter investerer store summer i lederutvikling. De færreste vet hva de får igjen. Vi gir deg nye perspektiver på hvordan du best kan tilrettelegge for lederutvikling i egen organisasjon, og kunnskap om hvilke prosesser som skaper bedre ledere. Etter avsluttet kurs vil du kunne kartlegge din organisasjons sterke og svake sider innen ledelse, og se forbedringsmulighetene. Kurset gir deg samtidig et godt fundament for hvordan du kan utvikle deg selv som leder. Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis september kr LØNNSOMHET GJENNOM GOD HR Bård Kuvaas, professor november kr Hva er årsaken til at så mange virksomheter praktiserer en HR-strategi som ikke bidrar til å få det beste ut av sine medarbeidere? Vi går gjennom veldokumentert kunnskap og beste praksis på området, som beviselig øker produktivitet og lønnsomhet. Kurset stimulerer deg til å ta i bruk nye virkemidler i egen organisasjon, samtidig som det gir et godt grunnlag for å evaluere organisasjonens nåværende HR-strategi. Mer informasjon og påmelding: 4

5 Effektiv HR handler om å forstå sine medarbeidere, hva som skaper lojalitet og virkelig gode prestasjoner. Altfor mange organisasjoner er opptatt av å kopiere andres verktøy og systemer uten kunnskap om hva som egentlig virker. Bård Kuvaas Professor i organisasjonspsykologi Faglig ansvarlig og foreleser på kurset Lønnsomhet gjennom god HR 5

6 EIERNE, STYRET OG LEDELSEN; CORPORATE GOVERNANCE I NORGE Lær deg å forstå helt konkret hva eierstyring er, hva som skiller god eierstyring fra dårlig og hvordan eierstyring kan forbedres. Du får også innblikk i hvordan lovgiving og regulering kan ha sterke, og noen ganger utilsiktede, effekter på eierstyringens kvalitet. Kurset er organisert slik at det samtidig gir deg spesielt god anledning til å utvide ditt nettverk. Tett forankring i god praksis er avgjørende for høyt læringsutbytte. I tillegg til den faglige tyngden fra Handelshøyskolen BI, møter du på dette kurset derfor også sentrale ledere fra norsk næringsliv og politikk: JOHAN H. ANDRESEN eneeier og styreleder i Ferd AS STÅLE KYLLINGSTAD konsernsjef i IKM Tema: Visjons- og verdibasert eierstyring HARALD NORVIK tidligere konsernsjef i Statoil og styreleder i SAS og Telenor Tema: Eierstyring i delprivatiserte selskaper OLAUG SVARVA daglig leder i Folketrygdfondet Tema: Eierstyring fra børsens største eier Tema: Fra liten gründer til stor eier JON ERIK REINHARDSEN konsernsjef i PGS Tema: Praksis ved utforming av systemer for lederlønn WILHELM WILHELMSEN hovedeier i Wilh. Wilhelmsen Holding Tema: Å eie og lede et børsnotert familieselskap Øyvind Bøhren, professor kr (Inkluderer bl.a. helpensjon og overnatting under samling II) Samling I: 22.oktober Samling II: oktober, Holmenkollen Park hotell, Oslo bi.no/eierstyring 6

7 STRATEGY IN ACTION Kurset tar for seg lederens utfordringer og ansvar når det gjelder å skape økt lønnsomhet gjennom organisasjonens strategiske målsetninger. Du vil lære de viktigste områdene for strategisk tenkning, lære om analysemodeller og beslutningsproblematikk, og ikke minst en inngående innføring i håndtering av strategisk organisasjonsforankring og forandring. Erik Wilberg, førsteamanuensis september kr STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE Jonas Söderlund, professor Jon Lereim, professor II desember kr Vellykket prosjektarbeid i en virksomhet krever tydelig eierskap, solid prosjektledelse og ikke minst god koordinering og styring av ulike prosjekter som løper parallelt. Dette kurset legger vekt på nettopp strategiske suksessfaktorer ved prosjektarbeidsformen, for å oppnå kvalitet og unngå økonomiske overskridelser med hensyn til tid og kostnader. Mer informasjon og påmelding: 7

8 SOSIALE MEDIER OG DIGITALE FORRETNINGSMODELLER Netfl ix, Spotify, Finn.no, nettaviser og nettbanker er velkjente eksempler på digitale innovasjoner som det siste ti-året radikalt har endret vårt forbruksmønster. Espen Andersen, førsteamanuensis Cecilie Staude, høyskolelektor Christian Rangen, høyskolelektor oktober kr Internasjonalt betegnes denne type endringer som disruptive innovation. Fremover vil vi se nye digitale løsninger i flere bransjer med kraft til å skape enda større samfunnsendringer enn vi har sett til nå. Få av oss vet hva dette vil bety for egen virksomhet. Hvilke muligheter blir skapt og hvilke utfordringer vil dukke opp? Dette vil vi gi deg noen nye perspektiver på gjennom disse tre dagene. Få oppdaterte ferdigheter i digitale og sosiale medier. Sammen vil vi utforske nye ideer, forskning og cases innen digital innovasjon, disruptive forretningsmodeller og sosiale medier. Kurset er ideelt for alle som er involvert i strategiutvikling og har behov for å bedre sin kompetanse på digitale og sosiale forretningsmodeller. Mer informasjon og påmelding: 8

9 FORHANDLINGSKOMPETANSE FOR LEDERE Vi forsøker å løse konflikter internt i organisasjonen og sikre lønnsomme avtaler på vegne av bedriften. Men hvor gode er vi egentlig som forhandlere? Dette kurset gir deg en unik teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan du kan bedre ferdighetene dine på dette viktige området. Laura Traavik, førsteamanuensis november kr IDENTITET OG MERKEVAREBYGGING Knut Kolnar, førsteamanuensis Morten William Knudsen, høyskolelektor november kr Kurset gir deg verktøy for hvordan du bygger en merkevare gjennom innsikt om forbruker, trender, samtidskulturen og media. Etter endt kurs vil du ha solid kunnskap om hvilke forutsetninger som kreves for å bygge tydelig identitet for produkter og tjenester. PRISSTRATEGI; KUNSTEN Å SETTE RIKTIG PRIS I dette kurset ser vi på ulike ledelsesstrategier for å definere en bedrifts pris strategi. Du vil bli kjent med de nyeste og viktigste forskningsfunnene for effektiv prisstrategi både når det gjelder mer overordnede strategier og enkelte pristiltak. Ragnhild Silkoset, professor desember kr Mer informasjon og påmelding: 9

10 ØKONOMIFORSTÅELSE FOR LEDERE For ledere er det viktig å forstå og anvende økonomisk informasjon for styring og utvikling. Kurset tar utgangspunkt i ledelsesmessige utfordringer knyttet til økonomisk styring, det vil si forståelse og tolkning av økonomiske data og rapporter. Vi gjennomgår verktøy og metoder en leder bør ha kjennskap til for å kunne ta bedre og raskere beslutninger. I kurset fokuserer vi på å finne de gode økonomiske måltallene som fanger opp viktige aspekter av en virksomhets økonomiske utvikling. Kurset krever ingen formell økonomibakgrunn. Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis Espen Skaldehaug, førstelektor Tid og sted: oktober Handelshøyskolen BI, Oslo oktober Handelshøyskolen BI, Bergen kr FORRETNINGSANALYSE OG UTVIKLING METODER OG VERKTØY Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis Espen Skaldehaug, førstelektor november kr Viktige beslutninger krever relevante økonomiske analyser. I dette kurset lærer du håndverket for å foreta økonomiske analyser og vurderinger av en forretningsplan, et businesscase, en investering, et rasjonaliseringsprosjekt eller lignende. Vi fokuserer også på ulike måter å presentere den kommersielle siden av et prosjekt slik at beslutningstakeren føler seg trygg på sitt valg. Mer informasjon og påmelding: 10

11 «Samfunnet trenger ressurssterke mennesker som bidrar til å påvirke sine omgivelser i positiv retning. Vi ser frem til å gå sammen med deg og håper du finner inspirasjon gjennom våre kurs og studier.» Professor Rolv Petter Amdam Dean for BI Executive Se vårt komplette utvalg innen videreutdanning på bi.no/videre 11

12 KONTRAKTSLEDELSE All næringsvirksomhet er langt på vei basert på kontrakter og avtaler. I dette kurset får du kunnskap om generelle prinsipper for ledelse av kontrakter. Spesiell vekt legges på de viktigste juridiske og kommersielle klausuler og hvordan disse bør utformes. En rekke praktiske eksempler blir gjennomgått for å gi større forståelse for de ulike kontraktstyper som benyttes. Morten Lund, høyskolelektor oktober kr REDERIER I KRISE Morten Lund, høyskolelektor oktober kr Shipping i vanskelige og fallende fraktmarkeder - ta del av aktuelle problemstillinger og nye trender. Kurset gir deg kunnskap om hvordan rederier, befraktere, banker og leverandører kan sikre sine interesser og begrense skadevirkningene i fallende markeder. Vi går gjennom fallgruver og kommersielle og juridiske muligheter for å sikre rederiets interesser. Mer informasjon og påmelding: 12

13 STRATEGIC INNOVATION IN THE GLOBAL OIL & GAS INDUSTRY How do you lead innovation in established companies? How can you think outside the box in the oil & gas industry? How can you apply new processes, tools and design thinking at your company? Welcome to three days of hands-on learning. Innovation is not only about new technology. Kodak, Sony and Nokia are three recent examples of great companies that failed. They all had the technology that out-competed them, but they failed to innovate and change along with it. The global oil & gas industry needs innovative thinking, new open business models and strategic innovation. This programme aims to train tomorrow s leaders in building and leading innovative organizations, new business models and developing far more innovative strategies within the industry. RESPONSIBLE: Birgit Jevnaker, Associate Professor Christian Rangen, Senior Lecturer DATES AND LOCATION: 22nd 24th October BI Stavanger 5th 7th November BI Norwegian Business School, Oslo PRICE: NOK This programme is designed for action, where we work with tools and mini projects. Together we will explore emerging trends, rather than present all the answers. We will ask the big questions and work on the participants challenges in the frame of emerging strategy and innovative thinking. Mer informasjon og påmelding: 13

14 KEY ELEMENTS OF CHARTERING Learn the essentials of Chartering in shipping. This includes issues like time and voyage charterparty essentials, bills of lading, ship types, vetting inspections, cargo and trade routes, legal issues concerning obligations of owners and charterers and insurance issues. There will be a mix of lectures and interactive workshops. RESPONSIBLE: Cathrine Bjune, Senior Lecturer DATES AND LOCATION: Three days in November, Singapore PRICE: SGD KEY ELEMENTS OF SHIPPING RESPONSIBLE: Cathrine Bjune, Senior Lecturer DATES AND LOCATION: Three days in November, Singapore PRICE: SGD This course covers all the essentials for understanding the maritime industry. The goal is to enhance the knowledge and confidence of the participants and enable them to advance their careers in one of the world s most challenging industries. INTRODUCTION TO SHIPPING The course is ideal for those who have just started their profession in shipping and others with an interest for the maritime industry. You will get an overview of the global shipping industry, going through topics such as maritime international framework, marine insurance, economics of sea transport, chartering and operations, ship sale and purchase and finance. RESPONSIBLE: Cathrine Bjune, Senior Lecturer DATES AND LOCATION: Three days in December, BI Bergen PRICE: NOK

15 PRAKTISK INFORMASJON Executive Short Programmes (ESP) er intensive kurs over 2 3 dager. Kursene har ingen eksamen. Etter endt kurs mottar du et diplom for deltakelse. HVEM KAN DELTA? Executive Short Programmes henvender seg i første rekke til ledere og spesialister i både privat og offentlig sektor. Kursene er åpne, og er derfor uten formelle opptakskrav, men det forventes at deltakerne har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring. NETTVERKSBYGGING Vi legger stor vekt på å legge til rette for nettverksbygging, og inviterer deg blant annet til en nettverksmiddag første kurskveld. LÆRINGSUTBYTTE Alt kursmateriell får du utlevert første kursdag. Erfaringsvis ønsker flere å forberede seg før kursstart, derfor sender vi deg relevante artikler i forkant. Ved enkelte kurs oppfordres du også til å sende inn reelle problemstillinger fra egen organisasjon, som kan brukes som case i undervisningen. Dette er ikke obligatorisk, men øker læringsutbyttet. Kursene ledes av BIs fremste faglige ressurser. PRIS Oppgitt under hvert enkelt kurs. Prisen inkluder all kursdokumentasjon, kaffe/ te og servering ved ankomst og i pauser, lunsjer i eget VIP-rom og hyggelig nettverksmiddag. Executive Short Programmes er MVA-frie. PÅMELDING Løpende påmelding til samtlige kurs på. Antall deltakere pr kurs varierer fra til personer for best mulig interaksjon og læringsutbytte. Mer informasjon og påmelding: 15

16 Mer informasjon og påmelding: E-post: Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke

Detaljer

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 2015 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT Masterprogram ved siden av jobb EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 15 LØFT KARRIEREN med erfaringsbaserte masterprogrammer side 4 PROGRAMTILBUD 2014/2015 side

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no

KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no KURSKATALOG Vår 2014 Økonomi Jus Effektiv Hverdag Interaksjon Inspirasjon Innovasjon www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Siden sist... 3 Våre tjenester og fordeler... 4 Våre samarbeidspartnere...

Detaljer

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET 2015 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Økonomi øker verdiskapning... 3 Våre internkurs og fordeler...

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

En optimal start på din karriere innen Management Consulting

En optimal start på din karriere innen Management Consulting En optimal start på din karriere innen Management Consulting Vi hjelper virksomheter med å ta riktige strategiske beslutninger og implementere løsninger som gir varige resultater Capgemini Consulting er

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9. Prosjektledelse i samtale med Gerhard Heiberg - side 14

Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9. Prosjektledelse i samtale med Gerhard Heiberg - side 14 Nr. 2 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Velkommen til årets prosjektkonferanse Nordnet 2003 på Holmenkollen Park Hotel Rica - side 9 Prosjektledelse i samtale med Gerhard

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for? Kompetanse Pakking, salg og distribusjon Pakking, salg og distribusjon er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra

Detaljer

Hva fremmer og hva hemmer vekst i små og mellomstore bedrifter? av Benedicte Brøgger og Christin Thea Wathne

Hva fremmer og hva hemmer vekst i små og mellomstore bedrifter? av Benedicte Brøgger og Christin Thea Wathne Hva fremmer og hva hemmer vekst i små og mellomstore bedrifter? av Benedicte Brøgger og Christin Thea Wathne AFI-rapport 1/2005 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Master 2014 2017. Executive Master of Management

Master 2014 2017. Executive Master of Management Master 2014 2017 15. oktober 2014 Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 Innhold Introduksjon... 3 Kvalifikasjon... 4 Læringsutbytte... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 Innhold Generell prosjektinformasjon...

Detaljer