5TIPS TIL EFFEKIV LOGISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5TIPS TIL EFFEKIV LOGISTIKK"

Transkript

1 Sjøtransport Benytt sjøveien spar penger DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Utfordringer i transportnæringen RFID Rett produkt til rett sted TRANSPORT & LOGISTIKK No. 11 / September 10 5TIPS TIL EFFEKIV LOGISTIKK Kostnadskutt Derfor er produktdesign viktig for verdikjeden EDI-systemer Få unik oversikt ved hjelp av riktige systemer FOTO: TRANSNOVA Klima Slik blir transporten miljøvennlig KLIMAVENNLIGE LØSNINGER Kjøperne må stille de riktige kravene om å levere klimariktige løsninge, sier Eva Solvi, Prosjektleder i Transnova. VM I LOGISTIKK Ski-VM 2011: Vi venter ca tilskuere. Målet er at tilnærmet alle skal reise kollektivt. Det blir en meget stor logistisk utfordring. FOTO: CHRISTIAN RUSCETTA, SKI-VM 2011

2 2 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER En styrket satsing på samferdselsinvesteringer vil være grunnsteinen i arbeidet med en mer miljøvennlig, lønnsom og effektiv transport. En infrastruktur Norge kan være stolt av? VI ANBEFALER SIDE 17 Kurt Ommundsen Driftssjef Risavika Havn AS. Vi har helhetlige, integrerte sømløse løsninger som gjør at vi får betydelig større kostnadseffektivitet og kvalitet i arbeidsprosessene. En ny samferdselstenkning gir oss håp om å nå dette målet, men næringslivet kan ikke juble før man kommer med konkrete beløp. Enkelt sagt betyr dette at den økonomiske rammen i budsjettet må følge den vedtatte Nasjonal Transportplan (NTP), og opptrappingen må starte nå. Transportkostnadene er vesentlig høyere i Norge enn i sammenlignbare land. Næringslivet er avhengig av 1 et pålitelig transportnett. Et samlet næringsliv har i lengre tid pekt på det enorme behovet som eksisterer både for vedlikehold og investeringer i hele samferdselssektoren. Stamveiene er viktigst. Men det er også nødvendig å se med helt nye øyne på hva et modernisert lyntognett kan gi av positive ringvirkninger for Norge. Det er bra at man nå er i gang med å utrede dette. Fremtidens konkurranseevne vil i stor grad avgjøres av effektiviteten i leveringskjeden. Med lang avstand til markedene har norsk næringsliv en utfordring med tanke på miljø, pris, punktlighet og tilstanden til godset ved levering. En fornuftig bruk av investeringene vil også gi oss en mer miljøvennlig godstransport. Målet må være at infrastrukturen bidrar til å kompensere for det norske avstandshandikap, og slik bidrar til et konkurransedyktig norsk næringsliv også på lang sikt. Stamveinettet er bærebjelken 2 i vårt nasjonale transportsystem. Stamveiene binder de ulike landsdelene sammen og knytter oss til utlandet. Over hele landet har stamveinettet viktige funksjoner i transportnettverket. I dag utgjør stamveinettet om lag 30 % av det samlede riksveinettet, men avvikler om lag 55 % av trafikken. Erfaringsmessig ser vi at stamveiene har en økende trafikkbelastning. Vi må øke fremkommeligheten i og rundt de største bye- 3 ne våre. Flaskehalser i sentrale strøk, og spesielt i navet Oslo, gir store konsekvenser i resten av landet. Dette kommer særlig frem når signalfeil i Oslotunnelen stadig rammer det meste av togtrafikken i landet. I tillegg til å få et bedre veinett, vil også infrastrukturinvesteringer være en faktor som kan stimulere til regional utvikling. Et forbedret stamveinett kan bidra til INVESTERINGER Fremtidens konkurranseevne vil i stor grad avgjøres av effektiviteten i leveringskjeden. Stein Lier Hansen Adm. direktør i Norsk Industri å utjevne press i arbeidsmarkedet og boligmarkedet på regional basis ved at tidsavstander kortes ned. I dag er dårlig veistandard og upålitelige jernbaneforbindelser en hemsko for at man kan bo f.eks. i Porsgrunn eller Halden og jobbe i Oslo eller vice versa. Fremkommeligheten i og rundt regionsentrene bør imidlertid også økes gjennom bedring av kollektivtransporten. Bedre kollektivtilbud gir færre personbiler på veiene, noe som igjen øker fremkommeligheten for næringstransportene. Etter en kraftig opprustning av kollektivtilbudet, mener næringslivet at veiprising kan være egnet som virkemiddel for å øke fremkommeligheten i de største byene. Vi må bruke pengene smart. 4 Erfaringene fra de gjennomførte OPS-prosjektene viser at det er store samfunnsøkonomiske gevinster å hente på å finansiere større vei- og jernbaneprosjekter som sammenhengende prosjekter. Kontraktsformer i OPS-prosjektene og prosjektfinansiering viser at man kan ferdigstille prosjektene på nesten halvparten av tiden. Økt bruk av alternative kontraktsformer kan dermed bidra til en langt mer rasjonell utbygging av vei og jernbane. Multimodale terminaler. s Slik blir sjøen fremtidens transportåre Eksperterne svarer s Hva mener du er den største utfordringen knyttet til transport og logistikk i dag? Vi hjelper våre lesere til å lykkes! TRANSPORT & LOGISTIKK 11. UTGAVE, SEPTEMBER 2010 Adm.dir.: Elisabet Rosenqvist Redaksjonssjef: Emma Wirenhed Redigerer: Ermo Naarits Prosjektleder: Erik Hagby Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv sept 2009 Trykk: Dagbladet-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Deltidsstudier i logistikkledelse Kursene kan tas ved siden av jobb og kan inngå i masterprogram i organisasjon og ledelse ntnu.no/mm Ønsker du brosjyre om masterprogrammet i organisasjon og ledelse? Send sms med navn og adresse til 2242 med kodeord <MOL> Telefon: / E-post: ntnu.no/videre - ntnu.no/mm Jobbnorge.no NTNU VIDERE Hent ny kunnskap der den skapes

3 99 % Leveringspresisjon innenfor sjøfrakt Forutsigbarhet satt i system - globalt Kontakt oss:

4 4 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 1TIPS DU LYKKES NÅR VERDIKJEDEN DIN LYKKES VERDIKJEDE- STYRING Spørsmål: Hvordan blir du mer konkurransedyktig med Supply Chain Management (SCM)? Svar: Ved å redusere kompleksitet og tilpasse produktdesign til verdikjeden, kan selskapet ditt oppnå betydelige kostnadsbesparelser gjennom hele verdikjeden. De siste tretti årene har det vært økende fokus på den utstrakte verdikjeden. Mens det tidligere var lagt mest vekt på de enkeltstående leddene i nettverket, er det nå forståelse for at det trengs mer helhetlig fokus som omfatter alle aktørene fra råvareleverandør til sluttkunde. En grunn til dette er at outsourcing har ført til mye større avhengighet av eksterne leverandører av varer og tjenester. Større konkurranse Silomentaliteten fungerer ikke lenger. Professor Omera Khan ved Universitetet i Manchester viser til sin kollega, professor Martin Christopher, som sier at konkurransen er ikke lenger mellom enkeltstående selskaper, men heller mellom hele verdikjeder. I dag lykkes du når verdikjeden din lykkes, sier Khan. Konvensjonelle Lean-initiativer har fokusert på å øke effektivitet og redusere kostnader ved å eliminere sløsing. Men i dag er verdikjedene mer sårbare overfor hendelser som tidligere bare ville ha forårsaket mindre lokale avvik. De er også tregere og mindre tilpasningsdyktige i forhold til endringer i markedet, og klarer ikke å innovere i den grad kundene forlanger. Omera Khan Forelser i Logistikk og Supply Chain Management ved Universitetet i Manchester Design påvirker kostnad Avgjørelser i produktdesign kan ha betydelige implikasjoner for verdikjeden i forhold til risiko, kompleksitet og reaksjonsevne, hevder Khan. Det kan også argumenteres at en hovedårsak til eksisterende kostnader er kompleksitet som resultat av visse designbestemmelser. Valg av materiale og komponenter kan direkte eller indirekte påvirke både totalkostnad og verdikjedens fleksibilitet og tilpasningsevne. Produktets form og emballasje kan også fordyre logistikkostnadene betydelig med tanke på volum og transport. Siden en av de største årsakene til kostnader i verdikjeden er kompleksitet, mener Khan det burde være større fokus på å redusere kompleksiteten. Mye av kompleksiteten kommer fra slike designbestemmelser som valg av materiale, form, Bill of Materials (BOM) osv. Inntil nylig ble mange designavgjørelser tatt uten hensyn til implikasjoner for verdikjeden. I dag er det voksende forståelse for at verdikjeden starter på skissestadiet. Redusert kompleksitet Forståelse for dette kan gi betydelige kostnadsbesparelser og minimere risiko. Som eksempel optimaliserte Procter & Gamble transportvolum av sjampoflasker med 25 prosent ved å redesigne fasongen på flaskene. Ved å redusere designkompleksitet og tilpasse produktdesign til verdikjeden, kan selskaper oppnå betydelige kostnadsbesparelser gjennom hele verdikjeden, mener Khan. Supply Chain-managere vil i økende grad måtte bli kompleksitetsmanagere og forstå hva som skaper kompleksitet, og deretter redusere det som ikke skaper verdi, spår Khan. Virksomhetene må bli design-sentriske for å kunne tilpasse seg et kundefokusert marked og redusere risiko i verdikjeden som oppstår ved introduksjon av nye produkter, på grunn av økonomisk klima eller ny teknologi, avslutter hun. GUNN IREN KLEPPE

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER 10 5 DESIGN PÅVIRKER KOSTNADER Valg av materiale og komponenter kan direkte eller indirekte påvirke både totalkostnad og verdikjedens fleksibilitet og tilpasningsevne, sier Professor Omera Khan ved Universitetet i Manchester. FOTO: ISTOCKPHOTO Den raskeste veien til god logistikk Bransjen må åpne øyne for nye transportmuligheter, samtidig som de må bli klarere i sin fagkompetanse ut til bedriftene. Arne Faaberg, direktør sjøfrakt Norge, Kuehne Nagel AS mener at transportkjøperne kan spare penger, og forbedrer sin logistikk ved å benytte sjøveien for store deler av sitt Europa gods. Det er flere fordeler med sjøtransport. Blant annet følger båtene faste ruter med faste ankomst- og avgangsdager. Uavhengig av vær og vind holder de seiletidene, med få unntak sier han. Tid og muligheter Videre forteller Faaberg at det finnes et spekter av containere. Logistikken kan dermed tilpasses etter kundens last og krav. Ved bruk av sjøtransport kan du planlegge ut- og innkjøring av leveranser til kunden. Biler tilsammenligning kommer når det passer. De har flere hensyn å ta, slik som blant annet hviletider. Da må sjåføren stoppe og vente til han får mulighet til å kjøre igjen. Dette problemet har du ikke med båt, som er et mye mer presist transportmiddel, sier han. De eneste utfrodringer Faaberg ser med et Short Sea konsept er at biler ofte kan tilby raskere transittider, samt at det kreves noe mindre planlegging. Han understreker at dersom du benytter deg av containere, vil det kreve noe mer planlegging for bedriftens logistikkansvarlig. Ifølge han vil det i gjennomsnittelig være prosent billigere å benytte sjøtransport sammenlignet med bil, men det varierer selvfølgelig ut ifra det geografiske utgangspunktet. Det vil si at kunden også tenker på neste generasjon, slik at våre etterkommere får en sjanse til godt miljø, men at kunden også ved å benytte seg av sjøtransport kan effektivisere sin transport og redusere kostnadene, avslutter Faaberg. Logistikk på tvers av landegrenser Det er mye som kan gå feil med logistikk på tvers av grensene. Ifølge Administrerende direktør for GSL AS, Mona Juell må bransjen bli flinkere til å fremme sin fagkompetanse og bli klarere i sin markedsføring ut til bedriftene. Dette kan sammenlignes med en advokat. Dersom du ringer en skilsmisseadvokat og har tenkt til å selge huset ditt, blir det feil selv om begge to er advokater. Fallhøyden blir veldig stor, sier hun. Videre understreker hun at dersom kompetansen mangler, kan det føre til at varen får lange stopp på grensen, kostnadene kan eksplodere, varene kan bli ødelagte eller borte. Det igjen kan føre til at bedriften blir utkonkurrert på grunn av dårlig service leveranse. Logistikk bransjen besitter nødvendig kompetanse, men bør segmentere produktene sine bedre, påpeker Juell. SILJE RØNNE FOTO:ISTOCKPHOTO Omera Khans beste tips Virksomhetene må endre kulturen fra stive silo - strukturer til mer fleksible, prosessintegrerte strukturer med informasjonsdeling og samarbeidende designmiljøer. Transformasjonsprosessen betyr at du beveger deg fra vekk fra design som enkeltstående funksjon til design som del av en tverrfaglig tilnærming. Hvordan: Ved å utvikle T -formede egenskaper gjennom opplæring og grenseløs organisasjonsendring. at du beveger deg vekk fra verdikjeden som en ettertanke i en designorientert virksomhet til at verdikjeden starter på skissestadiet. Hvordan: Ved at verdikjeden involveres allerede på produktdesignstadiet. at du beveger deg vekk fra designers design til at designere integreres i hele prosessen fra utvikling til realisering av produktet. Hvordan: Ved at designere orkestrerer produktutviklingsprosessen. at du beveger deg vekk fra fri, ubegrenset design til begrenset design. Hvordan: Ved at all arkitektur blir bevisst på begrensninger og muligheter i hele verdikjeden. A Port offering personal service, flexibility and efficiency A Port offering personal service, flexibility and efficiency Wave power - project loads Wave power - project loads BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN PORT OF BERGEN Welcome to The Flexible Port! Port of Lysekil BERGEN - fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn. Besøk vår stand nr 13 på Transport og Logistikkmessen

6 6 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON TIPS LOGISTIKKLØSNINGER Slik burde du bruke logistikkverktøy Ledere i transport og logistikk bransjen burde studere sammenhenger mellom logistikktrender, varestrømmer og utviklingen i langtransport på vegene. Det er viktig å utvikle verktøy og indikatorer til å kvantifisere logistikkostnader og sammenligne logistikkeffektivitet og kostnader i Norge, med andre land. Identifisere løsninger for økt effektivitet, miljø og bærekraftige logistikkløsninger for en holdbar og fremtidig utvikling. RFID 1. Skanne inn leveringen ved hjelp av en RFID-leser. 2. En RFID-brikke er en liten brikke som kan festes til et produkt. 3. Lastebiltransport, både innenlands og internasjonalt. Effektiv logistikk tilpasset import og eksport. 4. Logistikk er kunnskapen om effektiv styring av enheter som skal flyttes mellom ulike steder, hvor koordinering med andre enheter er viktig. FOTOS: ISTOCKPHOTO

7 Gods- og logistikknutepunktet på Nordvestlandet Moss Havn KF Borg Havn IKS «Den naturlige samarbeidspartner i Oslofjorden» Besøk vår felles stand på Transport og Logistikk 18. og 19.oktober på Clarion Hotel, Oslo Airport Containerhavn Ro-ro/lo-lo Bulklaster Stykkgodshavn Cruisehavn Offshorebase Tlf: Strandgt. 10, Moss Tlf: Tollbugt. 10, Horten Tlf: Øraveien 27, Fredrikstad Skipsverft Skipsreperasjon Servicebedrifter Fiskeri Frysehotell Fiskeindustri

8 8 SEPTEMBER 10 NYHETER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 2TIPS EDI-SYSTEMER STEMER Jo Eirik Frøise Leder Transport og Logistikk Transport og Logistikk 2010 Logistikkonferanse Konferansen satser på et program som tiltrekker seg både nye og gamle deltagere oktober kan du få med deg nær 80 foredragholdere. De vil bidra til å gjøre konferansen til den viktigste møteplassen for alle med interesse for transport og logistikk, sier direktør for Transport og Logistikk 2010, Jo Eirik Frøise som nå representerer Norsk Industri. Full kontroll med EDI Spørsmål: Hvordan kan et riktig lagerstyringssystem bidra til å gi inntjening for bedriften? Svar: EDI-systemer for utveksling av informasjon med transportører om forsendelser, fakturaer og bestillinger er i de fl este typer bedrifter en viktig del av primærvirksomheten. SUKSESSHISTORIEN Vårt sentrallager sender ut hundrevis av kolli hver dag, i tillegg til forsendelser fra våre 23 andre lokasjoner. Vi benytter en rekke transportører, som Tollpost, Posten Bring, Eek Transport, Colli Care samt mange lokale aktører ute på avdelingene, sier logistikkonsulent Rolf Inge Danielsen i Berggård Amundsen & Co AS. Vi så store gevinster på å legge all forsendelse inn i et felles fraktsystem, og vi tok oss god tid til å finne systemet som passet best for oss. Vi arbeidet med flere typer fraktsystemer, men endte til slutt med en fleksibel løsning som passer perfekt både for våre små og mellomstore avdelinger og for vårt sentrallager med mange hundre kolli utgående hver dag. Ved å innføre det EDI-baserte systemet, har vi fått en unik oversikt over all transport i konsernet, også våre små, lokale transportører på alle avdelingene, sier Danielsen. Systemet gjør det enkelt å legge inn alle transportører, og gir full fl eksibilitet. Rolf Inge Danielsen logistikkonsulent Berggård Amundsen & Co AS Sikkert og enkelt Systemet gjør det enkelt å legge inn alle transportører, og gir full fleksibilitet for oppsett av fraktdokumenter på hver enkelt transportør. Kontrollen er nærmest hundre prosent, med sporing i nåtid av hver eneste forsendelse der vi sender EDI. Dette er selvsagt sikrere enn et usentralt system der all sporing må gjøres manuelt ved hjelp av sendingsnummer, sier han. Consignor Portal sørger for tilgang til all sendingsinformasjon via webpålogging. Dette frigjør igjen ressurser på lagrene som til FRAKT OG EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) EDI gir både avsender, transportør og mottaker bedre kontroll. EDI gir bedre logistikkstyring, reduksjon i fraktkostnader, forenklede arbeidsrutiner og bedre kundeservice. EDI benytter et dataprogram for merking, generering og oversendelse av sendingsinformasjon. Unngår håndskrevne fraktbrev, stort tidsforbruk og feil pga. uklar håndsskrift. Ingen ventetid som ved fortrykte adressekort. EDI-opplysningene kan gjenbrukes direkte til/fra ordre-/ fakturasystem færre inntastinger, færre feilkilder og mer effektiv behandling av informasjonen. EDI-programvaren sender automatisk forsendelsesbekreftelse med sporingslink til mottaker bedre kundeservice og reduksjon i inngående telefoner. Flere produkter og tjenester hos transportøren krever EDI. FÅ KONTROLL PÅ FRAKTEN Ved å bruke rapporter for analyse får du statistikk på alle sendningene. FOTO: ISTOCKPHOTO enhver tid har oversikt over forsendelsen, sier han og fortsetter: Systemet har også mulighet for mange rapporter for analyse av sendingsmetoder og full statistikk på alle sendinger. For oss er dette et vesentlig poeng. Grundig forarbeid Det er viktig å planlegge grundig før det anskaffes et slikt system. Kartlegging av behov, antall forsendelser, integrasjon med eget ERP-system og eventuell fremtidig vekst er viktige parametre i denne prosessen, understreker Danielsen. Et annet moment er opplæring, som fort kan bli en uventet kostnad hvis systemet er unødig komplisert. Vår løsning oppleves som brukervennlig og intuitivt, og gir en høy grad av tilpasning til eget behov, forklarer han. Det være seg skjermbilder, utskrifter eller funksjonaliteter. En stor fordel er å kunne sette opp hver avdeling spesielt, uten at det påvirker andre avdelinger i samme installasjon. Til slutt er det viktig å velge en leverandør som er aktiv i forhold til dine behov, tilrettelegger for en best mulig løsning for deg og har god support og oppfølgning, avslutter Danielsen. TOM AMRIATI-LØVÅS Temaer Navnet på årets konferanse er Transport og Logistikk 2010, og holdes på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen oktober. Temaene som reises vil være lønnsomhet, innovasjon og miljøkrav - med forelesere fra både inn og utland. Dette er svært aktuelle temaer for alle med relasjon til transportnæringen, og hver dag har vi en mengde nye påmeldinger, så dette lover godt, sier Frøise. Norsk Industris adm. dir. Stein Lier-Hansen vil sammen med NHOs leder John G. Bernander åpne konferansen. Transport er vesentlig for nær sagt alle norske næringer, og det gjenspeiles i den politiske deltakelsen som omfatter to statsråder; samferdselsminister Magnhild Meltveit- Kleppa og kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Norske bedrifter Andre kapasiteter fra logistikkverden på programmet er blant andre Omera Khan, logsitikkprofessor ved University of Manchester. Videre vil det bli mulig å høre logistikkdirektørene i Wittusen & Jensen, Komplett. no, Vinmonopolet, Statoil, Nor Line, Borregaard, Marine Harvest, Europris, Elkjøp og Norgesmøllene. De skal foredra og bidra med erfaringer om effektiv logistikkjede, og praktiske løsninger på logistikkutfordringer. - Vi befester med dette konferansens stilling som den viktigste møteplassen for transportog logistikknæringen. Vi vil sikre en god faglig dekning av hele transport- og verdikjeden. Vi har også fått med bl.a. Norsk Havneforening, Logistikkforeningen. no, om et samarbeid for å utvikle konferansen, forteller Frøise, som også minner om at konferansen har en sosial egenverdi med god underholdning og festmiddag.

9 Profesjonelle lastebilpåbygg for profesjonelle transportører... Nordens største produsent av skap- og containerpåbygg for de fleste typer godstransport Er offisiell sponsor for Nå med 3 års garanti på skap-påbyggene trygghet for din fremtid! Alfaset 3, Industrivei 8, 0668 Oslo, tel: , fax: , bigfish.no Sender du pakker ved hjelp av denne? Pakke 1366 Osloveien 6 Pakke 5124 Mosseveien 442 Pakke 3377 Oberst Rhodes vei 22 B Pakke 8741 Nordstjerneveien 3 Pakke 6347 Rabagastkneika 11 kr 0,- for deg som sender under 100 pakker pr år. Etiketter er inkludert! Pakke 0255 Vingolfveien 4 C Pakke 7448 Tanke Svilands gate 47 Pakke 6993 Christian Michelsens gate 53 Pakke 4470 Nedre Storgate 31 Pakke 1198 Grefsenveien 54 Er du lei av å skrive fraktbrev og adressekort for hånd? Prøv webtjenesten CONSIGNOR! Da får din bedrift full kontroll med pakkene og med fraktkostnadene. Etikettene blir proffe og lette å lese, og pakkene kommer frem i tide. Å bruke CONSIGNOR koster lite eller kr 0,- avhengig av volum. Se edi-soft.no CONSIGNOR støtter blant annet:

10 10 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvordan planlegge og gjennomføre VM på ski i et anlegg som bare finnes på planleggingsstadiet? Svar: En god dialog i alle led er viktigt for å få projektet i havn. VM i logistikk LEDER TIL LEDER OSLO Vi er involvert i alt fra planverk, rigging og gjennomføring til evalueringer som skal få Ski-VM 2011 til å fremstå som en folkefest for alle som ønsker å oppleve det og for de som ikke har noe forhold til det, sier logistikkansvarlig for Oslo2011, Bjørn Morten Vold. Forarbeidet har vært svært grundig, både i forhold til hvordan vi har forberedt og planlagt de 12 dagene med arrangementer og hvordan vi skal kunne gjennomføre etableringen med transport av publikum og gods inn i et anleggsområde og installere oss på en byggeplass. Nye Holmenkollen nasjonalanlegg innebærer en komplett ny skiarena, nye skiløyper og ny Midtstubakke i tillegg til den spektakulære Holmenkollbakken. Anlegget i seg selv gir jo logistiske utfordringer fordi veldig mange aktiviteter skal samles på et relativt lite område, sier Vold. Det er jo ikke bare en hoppbakke, men en hoppbakke som ligger intimt inntil både arenaer og publikumsanlegget for mange øvelser. Samtidig bygges det jo hele seks hoppbakker i fjellskråningen noen hundre meter bortenfor hovedanlegget, som også skal innlemmes i arrangementet, forklarer han. Vi skal tilrettelegge for et enormt arrangement i et anlegg som blir bygget parallelt med at vi prosjekterer våre egne løsninger. Publikumsområdet har jo sine utfordringer, med alle fasiliteter som gangveier, toaletter, kiosker og alt som hører til. Dette må fases inn selv om anlegget ikke er ferdig ennå. Vi forsøker å gi våre leverandører informasjon om infrastruktur som i dag bare finnes på tegninger. Da sier det seg selv at samarbeidet med utbygger, Oslo kommune, må fungere optimalt, og vi føler at dette samarbeidet går over all forventning. Det er klart at vi ikke får gjennomslag for alle våre ønsker, men vi opplever en genuin imøtekommenhet og vi blir lyttet til slik at vi alltid får på plass gode alternativer der det ikke er mulig å få gjennomslag, sier han. At anlegget ikke står ferdig, er en utfordring vi takler, sier Vold. Så lenge vi er informert om fremdriften og løpende endringer, kan vi alltid møte disse utfordringene. PROFIL Bjørn Morten Vold Fødeår: 1968 Stilling: Transport - og logistikksjef Utdanning: Handelshøyskolen BI- Samfunnsøkonomi Ski-VM 2011: Holmenkollen i Oslo 23. februar 6. mars. Arrangøren forventer ca. 650 utøvere fra over 60 nasjoner, minst tilskuere og flere hundre millioner TV-seere. Stikkordet er kommunikasjon, sier han. Her arbeider vi intensivt for å ha god dialog med alle ledd fra utbygger, internt i vår egen organisasjon og med de mange leverandører og innleide aktører som er viktige brikker for å få prosjektet i havn, poengterer Vold. Infrastrukturen i Holmenkollanlegget blir omfattende og intelligent. Alle fasiliteter bindes sammen av broer, veier, egne akkrediterte veier samt underjordiske rørsystemer for elektriske kabler og vann. For øvrig vil hele anlegget i Holmenkollen ha trådløst nettverk for Internett, billettsystemer, mobil osv. Alle kabler for TV-produksjon, kjøling og avtrekk skal tåle alle typer belastninger. Anlegget blir formidabelt, skryter Vold. For oss som arrangør er det likevel en del praktiske utfordringer. For det første er hele området en stor byggeplass. Å få inn nødvendig utstyr i henhold til tidsplanen krever smidighet og velvilje fra flere hold. En annen ting er å planlegge selve gjennomføringen slik at besøkende skal transporteres inn og ut av anlegget samtidig som beboerne i området skal ferdes så fritt som mulig. Her blir det nødvendigvis restriksjoner, men målet er at publikum og fastboende skal få en fantastisk opplevelse av VM på ski i 2011, sier han begeistret. Publikumstransporten er et annet område vi arbeider med. Målet er at tilnærmet 100 prosent av alle besøkende skal reise kollektivt. Det krever et tett samarbeid med flere aktører, og både Ruter, Oslo kommune, politiet og lokale aktører må involveres for å lykkes. Det blir selvsagt uttak der besøkende med særskilte behov, utøvere, støtteapparat, presse og liknende får dispensasjon. Men vi legger opp til at hele området får et midlertidig parkeringsforbud for å minimere biltrafikken, sier han. Til slutt vil jeg si at det essensielle for meg som logistikksjef for dette arrangementet er å få oversikt og forståelse for kompleksiteten i prosjektet. Da kan jeg passe inn bildet jeg har for hvordan det vil se ut til slutt. Det er til syvende og sist dette bildet vi formidler til samarbeidspartnere og leverandører, og de er stort sett flinke til å forstå dette bildet og bidra til at vi lykkes, avslutter han. TOM AMIRATI-LØVÅS Raske løsninger du kan stole på! Har du behov for rask og sikker transport av dine forsendelser? Med vår lokale tilstedeværelse i Norge og Norden, samt vår unike bruk av bil og y - leverer vi dine forsendelser samme dag, i Norge, Norden og også til Europa. Når det virkelig haster send det Jetpak! Tlf 09899, eller gå inn på

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER VOLDS BESTE TIPS FOTO: STIAN BROCH NIELSEN LØPENDE UTFORDRINGER Nye Holmenkollen nasjonalanlegg innebærer en komplett ny skiarena, nye skiløyper og ny Midtstubakke i tillegg til den spektakulære Holmenkollbakken. FOTO: STIAN BROCH NIELSEN Strukturer arbeidet 1 Man må legge opp til sterkt strukturert arbeidsform Løsningorientert 2 Man må ha høy grad av tilpasningsevne og kunne se nye løsninger for alle endringer undervegs Kommunisere mere 3 Teamet og teamene må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, posisjon til å kommunisere med ulike nivåer internt og eksternt Tenk på strukturen 4 Være pådriver og ha evne til å bidra til å utvikle en ny logistikkstruktur i arrangement

12 12 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Trygg fl yt over landegrensene 3TIPS TOLLHÅNDTE- TE- RING FAKTA: Spørsmål: Hvordan kan du effektivt frakte varer og gods på tvers av landegrensene? Svar: Invester i gode teknologiløsninger som kan integreres inn i ditt forretningssystem. Bedrifter som vokser raskt og etablerer produksjonssteder på ulike geografiske områder og samtidig har behov for logistikk over landegrensene, vil før eller senere oppleve utfordringer med økende logistikkostnader og fremvekst av ulike rutiner, sier Ole Mæhlum, logistikksjef ved Jackon AS. En enklere hverdag Konsernet Jackon har åtte produksjonssteder i Norge og Sverige, og har kunder både i Norge, Sverige og Danmark. For to år siden hadde konsernet nær 100 aktive transportører på leverandørlista en lite effektiv organisering av logistikkfunksjonene og jobbet tungt. Løsningen for Jackon ble å reorganisere og reforhandle alle transportavtaler. Vi har nå meget få, men store og robuste avtaler, sier Mæhlum. Deretter etablerte de to sentrale transportkontor, ett i Fredrikstad i Norge og ett i Skövde i Sverige. Disse to fikk overført ansvar for transportplanlegging, transportdokumenter, fortolling, fakturakontroll og reklamasjonshåndtering. Resultatet er åtte fabrikkenheter som skal ha fullt fokus på produksjon og to dedikerte transportkontor med effektive rutiner og godt verktøy, fortsetter han. Nye rutiner på fabrikkene Verktøyet er halve jobben, heter det, og vi ønsket et system som skulle dekke alle behov vi hadde innen frakt og toll. Etter noen runder fant vi frem til riktig produkt, som vi nå har integrert med bedriftens ERPsystem (enterprise resource planning), sier logistikksjefen. REORGANISERE TRANSPORTAVTALER. Verktøyet er halve jobben, heter det, og vi ønsket et system som skulle dekke alle behov vi hadde innen frakt og toll. FOTO: JACKON AS Mæhlum forteller at de har satt opp en konfigurasjon som gjør at medarbeiderne på fabrikkene skal betjene systemet minst mulig og holde fokus på produksjon. I praksis betyr det at de får ferdigutskrevet fraktbrev og riktig antall etiketter automatisk når en ordre ferdigstilles ved fabrikken. Et hav av muligheter På transportkontorene har de dyktige medarbeidere som blant annet jobber med fortolling. Jackon AS eksporterer om lag 45 prosent av produksjonen til Sverige og Danmark. Bedriften fortoller derfor partiene selv, både ved eksport og import. Det er store penger å spare her, og vi benytter det samme elektroniske transportsystemet også til dette formålet. Igjen hjelper integrasjonen med ERP-systemet ved at mye av informasjonen i en salgsordre følger med over til det elektroniske forretningssystemet. Dette gjør det raskt å foreta fortollingene, understreker han. Logistikksjefen tror videre at enda bedre utnyttelse av EDI-løsninger vil gi gode synergier. SILJE RØNNE FOTO: JACKON AS Jackon Holding AS er et 100 prosent privateid norsk aksjeselskap, og alle aksjene eies av familiene Solgaard og Akselsen. Jackon Holding AS har lang erfaring med produksjon av plastisolasjonsprodukter, og har i dag et av Skandinavias mest moderne anlegg for fremstilling av isolasjon og emballasje i ekspandert og ekstrudert polystyren. De er en av Nordens ledende produsenter av XPS og EPS, og har et stort produktsortiment som er å finne på byggeplasser i hele Norden. Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad, men har datterselskaper i Sverige, Tyskland, Belgia og Tsjekkia. Jackon har utviklet seg til et stort konsern med en betydelig eksport til mange land i Europa.

13 Customs-, Transport Management- and Logistics Software Transportbooking Track & trace Transport og Logistikk one simple customs solution for one complicated world

14 14 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS SJØTRANSPORT SPØRSMÅL & SVAR Multimodal transport i fokus Spørsmål: Hvilke argumenter har havnene for å bli tatt på alvor av myndighetene som fremtidens transportåre? Svar: I et land med km kystlinje, burde sjøen være den foretrukne transportåren. Satsingen fra sentrale myndigheter må bort fra en ensidig satsing på vei og jernbane. Debatten rundt godstransport og Nasjonal Transportplan mangler et vesentlig moment, nemlig forholdet mellom behov og etterspørsel, sier spesialrådgiver Petter Ellefsen i Vekst i Grenland. Erkjennelsen av at tilbudet skaper markedet, er ikke blitt tatt til følge av bevilgende myndigheter. Vi vet jo at etterspørselen er der. I dag er det eneste reelle tilbudet veitransport i store deler av landet, poengterer han. Politisk vilje til å satse Selv med bevilgninger i milliardklassen, vil ikke jernbanen bli et reelt alternativ på landsbasis før om 8 10 år, forutsatt at utbygging og opprusting begynner nå, sier han. Økningene i godstransport mellom regionene krever fungerende løsninger før det. Sjøen som transportåre ligger der; den behøver ikke å bygges ut for å fungere. Havnene som sådan er naturlige knutepunkter for både gods- og persontransport, og kan bygges ut uavhengig av statlige bevilgninger. Men da må det vises vilje til å satse på helhetlige løsninger for både regioner og landet som helhet, sier han. Utfordres på godskonsentrasjon De fleste aktørene innenfor multimodale terminaler mener at den største utfordringen for å få transport på kjøl er tilstrekkelig gods på knutepunktene. SJØTRANSPORT Havnene er naturlige knutepunkter for både godsog persontransport, og kan bygges ut uavhengig av statlige bevilgninger. FOTO: GRENLAND HAVN Ja, havn og terminalfunksjoner som kan fylle flere funksjoner er viktige næringspådrivere, og derfor er det også rift om dem. Det er viktig å legge grundige analyser til grunn for å etablere knutepunkter. I dag ser vi at det ofte blir en kontrast mellom politikk og markedsbehov. Her bør parametre som godsvolum, befolkningstetthet og næringsinteresser få fokus fremfor politiske særinteresser på lokalplan, mener Ellefsen. TOM AMRIATI-LØVÅS Steinar Heia Leder, North Sea Terminal, Brevik. Hva vil multimodale terminaler bety for godstransport?! Tilgangen til sjø er ganske unik i Norge, og særlig i disse tider med satsing på miljøvennlige løsninger bør det satses på kjølbasert frakt inn til knutepunkter for en fungerende jernbane. Hva skal til for å øke transport via disse knutepunktene?! Det er å etablere en aksept for at det er en logisk utnyttelse av investeringsmidlene på kort og lang sikt. Det er mange ledd som må styrkes for å få en merkbar effekt. Blant annet må volumkapasiteten på land, altså jernbanen, økes betraktelig. Hva er gevinsten med en slik satsing? Det går mange trailere på et! tog, og du kan få mange tog på et skip. Med tilstrekkelige frekvenser og volumer får vi betydelig lavere trekkekostnader. Rent miljømessig reduserer vi utslipp, støy og støv fra veitransporten som dominerer i dag. Dessuten vil vi redusere ulykkesrisikoen med mange tungtransporter på til dels dårlige veier. grenland havn Et mangfold av muligheter Kristiansand Oslo Port of Grenland

15 Du kan møte oss på Transport og Logstikk 2010 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 18. og 19. oktober Stand 36 Stand 42 Stand 37 Stand 43 Stand 45 Stand 6 - for bærekraftig mobilitet Stand 35 Stand 40

16 16 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Olav Slaatsveen Adm. Direktør NLF Lars Inge Fenes Leder Logistikkforeningen Trond Hammervoll Førsteamanuensis og prorektor ved Høgskolen i Harstad Spørsmål 1: Hva mener du er den største utfordringen knyttet til transport og logistikk i dag? Spørsmål 2: På hvilke områder mener du norsk transport- og logistikknæring har størst forbedringspotensial? Lastebilnæringens største utfordring i dag er å bedre lønnsomheten og egenkapitalen i bedriftene. Dette er grunnlaget for videre utvikling av rasjonelle og effektive transportløsninger for å tilfredsstillende vareeiernes behov. I dag ligger transportbedriftene på en driftsmargin på 4,5 prosent og en egenkapital på 23 prosent. Ifølge SSB har det samlede næringslivet rundt det dobbelte. En av årsakene til den lave lønnsomheten er som TØI skriver i en rapport om lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetting at godstransport på vei selges altfor billig. Vi må satse på en formidabel kompetanseheving i næringen! Vår næring har tradisjonelt vært svært praktisk orientert, og jeg tar hatten av for de mange dyktige, kreative og handlekraftige medlemmene i vår organisasjon. De har nærhet til markedet og en stor lojalitet til kundene sine. Men det som stadig blir mer krevende, er den administrative driften av virksomheten, med fokus på strategi, driftsplanlegging, kostnadsberegning, resultat- og avviksoppfølging. For at næringen skal utvikle seg videre, må vi kunne trekke til oss også de studentene som er dyktige i teoretiske fag. Det er i dag en stor utfordring at det trengs en kraftig opprustning og en fornying av landets infrastruktur. Dette er nødvendig for å øke konkurransekraften til næringen. Stabile rammevilkår og tydelige prioriteringer vil også være et incitament til å utvikle mer klimavennlige transportformer. Logistikkforeningen.no har tidligere i et åpent brev til samferdselsministeren oppfordret regjeringen til å ta initiativ til et bredt forlik som samler støtte også fra opposisjon. Det vil da kunne etableres rammevilkår som er forutsigbare i et langsiktig perspektiv. Næringen har et stort forbedringspotensial innen økt utveksling av kompetanse og informasjon innenfor verdikjeden. Her ligger det store muligheter for besparelser innen blant annet lager-, produksjons- og transportkostnader. Til tross for at f.eks. Supply Chain Management er et gammelt begrep, tror jeg ikke vi har utnyttet dette godt nok. Kanskje har man ikke evnet å tilpasse teoriene til norsk virkelighet, som for en stor grad består at små og mellomstore aktører. Redusere påvirkningen på det ytre miljø. Transport er en av de viktigste kilder til forurensning, inkl. støy. I EU står transportsektoren for rundt en tredjedel av energiforbruket. Videre står den for nesten halvparten av CO2-utslipp fra fossilt brennstoff. I andre sektorer ser vi at slike utslipp er blitt redusert. Problemet er at veksten i transporten er høyere enn veksten i verdiskapingen i den industrialiserte verden. Slikt kan det naturligvis ikke fortsette. Logistikk idag Mer energieffektiv iv teknologi har vist seg utilstrekkelig for transport og logistikk så langt forurens- ningen bare fortsetter å øke uforholdsmessig mye. Vi er nødt til å organisere logistikken bedre. Dette omfatter at man må gjøre forskjellige grep for å oppnå færre forflytninger av varer mindre håndtering (standardisering av lastebærere) kortere transportdistanser flere direkte shippingruter bedre utnyttelse av transportmateriellet mindre forurensende drivstoff, mer gods fraktet med båt eller bane Spørsmål 3: Hva bør transport- og logistikknæringen tenke på for å sikre effektiv drift i årene som kommer? Lastebilbedriftene er bare en del av hele logistikkjeden men en viktig del! Vår felles utfordring er ofte nettopp det at de enkelte aktørene i logistikkjeden sitter på hver sin tue og glemmer å se på helheten. Transportkjøper og transportselger bør sette seg sammen og komme frem til en forståelse av hverandres ståsted og slik komme frem til de gode løsningene. Det gjelder ikke minst spørsmålet om hvordan vi skal løse miljøproblemene knyttet til godstransporten. Det er viktig å huske at bedre miljø ikke kommer som et resultat av vektige innlegg på en miljøkonferanse. Næringen må i årene som kommer ha stadig mer fokus på miljø. Vi må være forberedt på at det kan komme utvidede offentlige krav mht. utslipp, kapasitetsutnyttelse, veiprising osv. Dette kan arte seg som pålegg eller avgifter. Man kan også komme til å oppleve restriksjoner i etablerte kjøremønstre. Næringen må være en pådriver for nye og forbedrede tekniske løsninger, f.eks. i samarbeid med høgskoler, universiteter eller forskningsmiljøer. Man må også ha fokus på utvikling av mer kostnadseffektive logistikkløsninger. Økt profesjonalisering vil gi sunne bedrifter og økt evne til å utnytte mulighetene. Bare det å forstå egen kostnadsstruktur dette gjelder spesielt de små og mellomstore transportbedriftene er viktig. Økt kompetanse gjør at det blir mer aktuelt å ta transportørene med på råd. Da kan de gå fra å være leverandører av spesifiserte oppdrag til å bli samarbeidspartnere som bidrar til problemløsing og unngår suboptimering. Tredjeparts (og fjerde-) logistikk forblir jo foreløpig mest teori og gjennomføres lite i praksis.

17 NYHETER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fremtidsrettet logistikk-knutepunkt 5TIPS IT-VERKTØY SEPTEMBER Spørsmål: Hvilke gevinster oppnår du med integrerte logistikkløsninger? Svar: Samhandling og informasjonsdeling i praksis sikrer smidige og kostnadseffektive løsninger ved Risavika Havn. KURT OMMUNDSEN Vi har helhetlige, integrerte sømløse løsninger som gjør at vi får betydelig større kostnadseffektivitet og kvalitet i arbeidsprosessene FOTO: RISAVIKA HAVN Vårt fokus hele veien har vært å bruke IT som verktøy for å optimalisere både interne og eksterne verdikjeder, forklarer driftssjef Kurt Ommundsen ved Risavika Havn AS i Stavangerområdet. Det fokuseres på integrasjon av systemer for å få til kostnadseffektive prosesser. Administrasjonen er liten fordi aktivitetene loggføres i datasystemet idet de utføres. Kundekontraktene ligger i systemet og fakturagrunnlag genereres automatisk. Alle operasjoner planlegges her, sier Ommundsen om logistikksenteret som ble etablert for å være havnens operasjonssentral. Systemet er i stor grad modellert på oljeindustrien med tanke på samhandlingsrom og basert på lignende prinsipper. Kommunikasjon med de som arbeider i havnen skjer elektronisk. PC-verktøy i nyttekjøretøyene mottar arbeidsordrer, og herfra sendes informasjon om utført arbeid. Informasjon flyter fritt innenfor de interne systemene. Det er samhandling og informasjonsdeling i praksis, hevder Ommundsen. I den eksterne verdikjeden er systemet også integrert mot kunden, som får informasjon direkte inn i sitt system når et fartøy anløper og når arbeidet er utført. Kundene kan følge med på laste- og losseoperasjoner i sanntid. Bedre kvalitet, færre skader Vi har fortløpende informasjon, så vi kan planlegge jobbene og ha rett personell og utstyr klart, fortsetter Ommundsen. Dette gir mer effektive operasjoner og kortere liggetid. Foruten kostnadseffektivitet oppnås fordeler som bedre kvalitet og reduksjon i skader. Innkommende fartøy kan dessuten knytte ISPS-informasjon (International Ship and Port Facility Security Code) til anløpsmeldingen, som sendes elektronisk. Det letter arbeidet betydelig, sier han. Med dette logistikksenteret og systemet vi har, får vi en mye bedre oversikt over ressursene vi har til rådighet, konstaterer Ommundsen. Man får bedre ressursutnyttelse både med hensyn til personer og utstyr. Engasjement og eierskap står også sentralt. Ved å involvere ansatte som føler problemene på kroppen og å engasjere kundene, får du eierskap. Det er egentlig nøkkelen for å lykkes, sier Ommundsen. Bare begynnelsen Ommundsen mener at helheten de har fått til bare er begynnelsen, og håper konseptet kan spres lenger ut i verdikjeden. Mye arbeid er bortkastet når samme informasjon må legges inn i forskjellige systemer. Å dele informasjon er mye mer verdiskapende. Du kan bruke fri- gjort tid til mer verdiskapende aktiviteter, blant annet å heve kvalitet. Mangel på kvalitet er veldig dyrt, konstaterer han. FAKTA GUNN IREN KLEPPE Risavika Havn AS ISPS-godkjent EU-havn Kontinentale havner nås på 24 timer En av landets mest moderne og ledende intermodale havner Godsterminal for containertrafikk, utenriksterminal for persontrafikk, RO-RO-terminaler, bulkterminal Eid av Stavangerregionen Havn IKS, NorSea Group AS og Risavika Eiendom AS Etablert i 2004 som OPS, i drift Forventet i 2010: over 1000 anløp, TEU (containere) håndtert HAVNER TAR I BRUK LEAN LOGISTICS FOR LOGISTIKKPLANLEGGING, GJENNOMFØRING OG MÅLING Bergen Havn, Karmsund Havn, Kristiansand Havn, Trondheim Havn, Sta vanger Havn, Grenland Havn og Risavika Havn benytter daglig PortTools i et sømløst samspill med brukerne av havnene. Rederiene Sea-Cargo og Maersk benytter PortTools i toveis kommunikasjon med Risavika Havn. Color Line har tatt i bruk PortTools i et sømløst samspill med Kristiansand Havn. Vi ønsker flere velkommen til et sømlast og effektivt samspill med PortTools og Portwin. Telefon e-post:

18 18 SEPTEMBER 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Er det mulig å redusere klimagassutslippene fra tungtrafikken? Må vi vente til de gode alternativene er på plass, til avgiftene er slik at de fremmer klimavennlige transportmidler og løsninger eller til restriksjoner og begrensninger tvinger oss til å gjøre nye valg? Er klimavennlig tungtrafi kk mulig? Stortinget har vedtatt et klimaforlik som sier at vi skal redusere CO2-utslippene med 2,5 til 4 millioner tonn per år innen transportsektoren. Tungtrafikken må ta ca. 1/4 av disse reduksjonene. Utfordringene er sammensatt det handler om kunnskap, teknologi, organisering og samhandling, økonomi og risiko samt praktiske og funksjonelle utfordringer. Alternative drivstoff I dag har vi fossile drivstoff som bensin og diesel som dekker nesten ett hvert behov innen transport. Slik vil det ikke fortsette, oljereservene tar etter hvert slutt og kloden vår tåler ikke CO2-utslipp på dagens nivå fremover. Vi trenger alternative drivstoff, nye kjøretøytyper og effektive motortyper. Problemet i dag er at vi ikke vet hva som blir den fremtidige løsningen og hvordan teknologiutviklingen blir. Sannsynligvis blir det ikke en løsning slik vi kjenner i dag, men et sammensatt bilde hvor ulike drivstoff og teknologier utnyttes der de er mest effektive og best egnet. Alternativene vi kjenner i dag er ulike typer biodrivstoff, hydrogen og elektrisitet og kombinasjoner av disse. Ingen av disse alternativene egner seg til alle typer transport. Vi går derfor mot en fremtid hvor kjøretøyene i enda større grad enn i dag må skreddersys ut fra de transportene de skal utføre. Usikkerheten vil derfor bli stor for de som skal investere i transportmidler og risikoen for feilinvesteringer vil kanskje øke. Vi er likevel helt avhengig av at noen går foran og prøver. Vi trenger all den erfaring vi kan få på å prøve ut alternativer. Dette vil igjen føre til større etterspørsel etter alternativer og gjøre det mer interessant og mindre risikofylt å tilby nye løsninger. Her har både de som kjøper transport og de som leverer transporttjenester et ansvar. Kjøperne må stille de riktige kravene som fremmer konkurranse om å levere klimariktige løsninger. Utnyttelsen og organiseringen av transportmidlene må bli mer effektiv slik. God transportøkonomi er også bra for ressursbruken, og dermed også for klimaet. Gode, lett tilgjengelige terminaler og effektive systemer for omlasting og samlasting vil være helt avgjørende for en transporteffektivisering. Utvikling og riktig lokalisering av terminaler må bli satt fokus på både i nasjonale og regionale transportplaner og budsjetter. En rekke spennende initiativer for å møte fremtiden er heldigvis i gang. Transnova støtter i dag flere prosjekter som skal bidra til klimavennlige løsninger for tungtransporten. Det etableres fyllestasjoner for biogass i Oslo- og Fredrikstad-området og på Jæren. I tillegg STÅ PÅ KRAVEN Kjøperne må stille de riktige kravene som fremmer konkurranse om å levere klimariktige løsninger. Eva Solvi Prosjektleder i Transnova gis det støtte til planlegging av biogassanlegg i hele landet, som vil bidra til å gjøre dette drivstoffet tilgjengelig for transportflåter, og da spesielt til busser og renovasjonskjøretøy. Selv om avgiftsendringen på biodiesel i fjor høst førte til at mange ga opp eller utsatte planer om å ta i bruk biodiesel i tungtransporten, er det heldigvis noen som fortsatt ønsker å prøve dette i større omfang. Vi trenger erfaringene på hvordan dette fungerer i et nordisk klima. Utprøving av nye alternativer Transnova støtter også prosjekter knyttet til utprøving av hydrogen på busser og i biler. Denne teknologien er ikke fullmoden før om noen år, men det er viktig at noen vil prøve. Batterier for å drive tyngre kjøretøy er heller ikke ferdig utviklet, men vi ser spennende initiativer for utprøving av bl.a. elektriske busser i bytrafikken. Videre gis det støtte til utprøving av elektrisk drevne mellomstore kjøretøy til varedistribusjon. Dette er bare noen eksempler på prosjekter som i dag får støtte og som vil gi oss helt nødvendige kunnskaper og erfaringer for å få til de endringene vi trenger i fremtiden. Eksemplene viser at det er mulig, men det må finnes støtteordninger som bidrar til å redusere risikoen. FAKTA OM TRANSNOVA Transnova er et treårig prøveprosjekt som skal bidra til CO2-reduksjon fra transportsektoren. Transnova gir økonomisk støtte til ulike prosjekter som prøver ut alternative drivstoff, prosjekter som bidrar til overgang til mer klimavennlige transportløsninger og prosjekter som bidrar til mindre transport. Transnova har 50 millioner kroner per år fra til disposisjon for prøveprosjekter. Transnova har gitt nesten 50 millioner kroner i støtte til utbygging av ca ladepunkter for el-biler. Transnova satser på å bli en permanent organisasjon fra 2012 og et godt virkemiddel for utvikling av klimavennlige transportløsninger. TIPS Tenk nytt Våg å prøve alternativer det er et konkurransefortrinn å levere klimavennlige transportløsninger. Samarbeid Delta i forpliktende samarbeid for å utnytte transportmidlene mer effektivt effektivisering lønner seg! Løsningsorientrert Som kjøper av transport still krav til klimavennlige løsninger. Andre alternativer Etterspør alternativer det påvirker markedet. Støtte Utnytt støttemuligheter.

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK

TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK Miljø Slik blir du en grønnere yrkessjåfør DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kundefokus Oppretthold dialogen med sluttbruker Outsourcing Kutt kostnader ved å sette ut logistikken TRANSPORT

Detaljer

Fender Marine AS kan tilby fullsortiment skreddersydde Transportforsikringsløsninger som: - Flyttegodsforsendelser for bedrifter og privatpersoner

Fender Marine AS kan tilby fullsortiment skreddersydde Transportforsikringsløsninger som: - Flyttegodsforsendelser for bedrifter og privatpersoner Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet transport & LogistiKK LOGISTIKKOSTNADER: SMIDIGERE REISE: GRENSEFLYT: Finn kostnadsdriverne, spar 10% Bagasjeløsning reduserer kø 8. UTGAVE - SEPTEMBER 2008

Detaljer

uten logistikk stopper norge

uten logistikk stopper norge uten logistikk stopper norge side 42 side 32 34 side 37 39 Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA smart sporing i faghandelen Gjennom bruk av RFID-teknologi kan Coop og de andre leddene i verdikjeden hente

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6 Nr.1 mars 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Schenker Consulting skal utrede EU-lager for Tine BA Side 10 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Europas mest moderne tollstasjon side 18

Europas mest moderne tollstasjon side 18 Nr. 4 desember 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Europas mest moderne tollstasjon side 18 TEMA: KABOTASJE side 8 Hardtslående nettverk side 14 Klar for Sotsji side 22 Innhold VÅR

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Nr.3/Februar 10 Din guide til bedre likviditet i 2010. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Cash forecasting Lær deg å forutsi om prosjektet lønner seg

Detaljer

Fokus. Containersporing. i offshore-bransjen. Fornyelse og innovasjon. Ny standard. er vinneroppskriften. for transportinformasjon

Fokus. Containersporing. i offshore-bransjen. Fornyelse og innovasjon. Ny standard. er vinneroppskriften. for transportinformasjon Fokus nr 3 P november P 2013 gs1 the global language of business Containersporing i offshore-bransjen Fornyelse og innovasjon er vinneroppskriften Ny standard for transportinformasjon innhold Z leder Isonor

Detaljer

Logistikkens dans eller dansens logistikk?

Logistikkens dans eller dansens logistikk? Nr. 2 juni 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Logistikkens dans eller dansens logistikk? side 8 Trender som påvirker logistikken side 4 Løsninger for fremtidens logistikk og transport?

Detaljer

Skandinavias logistikknav Side

Skandinavias logistikknav Side NR. 1 MARS 2015 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Gøteborg: Skandinavias listikknav Side 8 Oslo vil halvere klimagassutslippene side 20 Voss Water tar sjøveien side 10 Stein Erik Grønland

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Mer avgifter for tungtrafikken EU-direktiv vil fordyre godstransport (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon

Logistikk NETTVERK. Mer avgifter for tungtrafikken EU-direktiv vil fordyre godstransport (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2007 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Sørger for kollektiv godstransport (side 11). Intermodal transport (side 14 23). Distribusjon for nettbutikker (side 34).

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT

MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.11/juni 2012 En temaavis om modernisering av offentlig sektor MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT Nya Karolinska i Solna: Et

Detaljer

EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling

EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling EMPO Når pulsen endres s 15 Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling av varer Transportbruker- s 22 konferansen: Tollpost Globe bidrar til ny konferansesuksess Kundemagasin September 2008 Leder

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

EFFEKTIV DETALJHANDEL 5TIPS TIL ØKT VERDISKAPING OG LØNNSOM DRIFT

EFFEKTIV DETALJHANDEL 5TIPS TIL ØKT VERDISKAPING OG LØNNSOM DRIFT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Butikkinnredning Gode tips til å øke salget og skape trofaste kunder Digital signage Styr budskapet, nå enklere ut til kunden og selg mer EFFEKTIV Nr. 5 /

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer