P2513 Logistikk- og støttefartøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P2513 Logistikk- og støttefartøy"

Transkript

1 P2513 Logistikk- og støttefartøy Presentasjon av fartøyskonsept P2513 Logistikk- og støttefartøy for Harlands Seminar nov 2009 Christian Irgens Kommandørkaptein PL P2513 Logistikk og støttefartøy Forfatter Prosjektittel

2 Hvem, hva, hvor, når! Hvem er vi! P2513 Logistikk og støttefartøy Hvor er vi! Anskaffelsesfasen Hva skal vi! Oppdrag / målsetting / fartøyskonsept»når er vi der! Tidslinjen

3 The P2513 project NDPD/Project Branch Haakonsvern Bergen Project Branch Haakonsvern C O NDPD Commander Senior Grade Knut Moe New Frigates Projects FPBs and NSM Projects Mine Warfare Projects Naval Special Warfare Group Projects Submarine Projects Logistics and Support Vessel Project Coast Guard Projects Special Operation Forces Projects Future Submarine Capability Project Other Projects Capt (N) Nils Andreas Stensønes Cdr SG Geir Mykleby Cdr Dag Jarle Archer-Lure Cdr Geir Tangen Cdr SG Hein Reitan Cdr SG Christian Irgens Cdr SG Kristian Demmo Cdr Henning Alexandersen Cdr SG Sigurd Smith Cdr Bård Øina admin controll

4 The P2513 project P2513 Total Project Group (TPG) MOD (Program Logistic/MOD-4) Lt Col Even G. Eid Maj Steffen Evju Total-project-coordinator (Naval staff) Com SG Nils Gundersen Project officer (Com Sea Training) Com SG Rune Fromreide P2513 Project Manager (NDPD) Cdr SG Christian Irgens P2513 IPS (NDPD) Chief engineer Brautaseth (NDPD) Cdr Chr. Wines (NDPD) Lt Crd Hans Olav Midtun P2513 IWS (NDPD) Chief engineer Frode Sørnes (NDPD) Cdr Arne Storesætre P2513 ILS (NDPD) Cdr Charlotte Melsom P2513 LCC/Risk management (NDPD) Chief engineer Gerhard Ihlen P2513 Contracting (NDPD) Cdr SG Jens Chr Egenæs P2513 Document controller (NDPD) Secretary Siv Herhland

5 P2513 Logistikk og støttefart ttefartøy Prosjektet godkjent av Stortinget 18 June 2009 Gjennomføringsoppdrag fra FD pr 10 juli 2009 Gjennomføringsoppdraget er ikke kvalifisert pr 6 nov 09. Formell oppstart vurderes utsatt til aug

6 Konseptfasen (Konseptuelle løsninger) Arbeidet med å avklare grunnlaget for marinens integrerte logistikkapasitet til Sjøforsvaret startet jan Dette arbeidet resulterte i en behovsanalyse, et målsettingsdokument og et preliminært kravdokument. Forstudie til et generisk Logistikkfartøy ble utarbeidet (KNM Fram AOR) Kost nytteanalyser og teknisk/økonomiske mulighetsanalyser ferdigstilt desember FD oppdrag til Sjøforsvaret om å vurdere alternative logistikkapasiteter (Amphibisk kapasitet/ ingen RAS kapasitet) OPP/OPS vurderinger Definisjonsfasen (Valgte konsept) FD oppdrag å utarbeide Fremskaffelsesløsning for logistikk på kjøl Prosjekt P2513 Logistikk og støttefartøy etableres med egen prosjektleder. Oppdraget tilsier 2 fartøyer, 1 havgående (AOR) og 1 for kystnære operasjoner (Tender) Etter FS 07 presiserer FD at det kun skal anskaffes et fartøy som skal dekke Sjøforsvarets prioriterte behov. (understøtte fregattoperasjoner) Anskaffelsesfasen Gjennomføringsoppdrag mottatt 10 juli

7 P2513 Oppdrag Ett Multirolle Auxiliary Oiler Replenishment fartøy (betegnet i NATO som AOR) for å støtte en Norsk maritim styrke med 30 DOS samt støtte til øvrige forsvarsgrener. Kapasiteten skal støtte opp rundt det nye ekspedisjonsrettede konsept til operasjoner, som krever økt evne til å deployere og støtte styrker direkte i deres operasjonsområde. One Multi role AOR vessel to support the NoTG and armed forces. The capacity shall support the new expeditionary concept of operation, that requires increased capability to deploy and supply forces direct in their area of operation

8 RAS (L/S) kapasiteter (Hovedvåpenet) Konseptet skal tilfredsstille alle brukerkravene til kapasiteter MGO (F75/F76) 5450t (RAS abeam/astern underway RAS) AVCAT (F44) 300 t (Vertical replenishment / Vertrep underway RAS) Smørolje 55 t (Heavy jackstay / underway RAS) Ferskvann 270 t (RAS abeam underway RAS) Hydraulikkolje 10 t (Heavy jackstay / underway RAS) Gearolje 18 t (Heavy jackstay / underway RAS) Destillert vann 4 t Sludge 130 t Svartvann 40 t Gråvan 120 t AMMO 205 t (Heavy jackstay / underway RAS) Proviant 40 t (Heavy jackstay / underway RAS) 25 stk TEU 310 t (LOLO Shore/Ship/Shore) 450 linemeters 450 lm (RORO Shore/Ship/Shore) (Mottak av alle typer avfall, slam, spillolje, kompensasjonsvann UVB)

9 Integrert Våpen System Eksternt samband, minimum iht gjeldende MC 195 Internt operativt og administrativt samband Administrative og velferdsmessige IKT systemer Integrert brosystem Navigasjons og helikopterkontrollradarer GMDSS iht klassing Alarm og overvåkningssystemer Mil SHF band Sivil Ku band satelittstasjon FIS/B/NS_H og FIS/B/B_U Beslutningstøtte for Logistikk Nansen og Skjold arkitektur ESM Småkalibret artilleri (12,7) Forberedt for CIWS/RAM

10 P2513 Multi Role Capability Helocopter Flight Deck RO-RO/Multi-Purpose Deck Replenishment- At-Sea Stations Self-Defence System Hangar (1 NH-90) C2I Cargo Crane Medical & Dental Facility ROLE-2 Hospital Space for Limited Joint Force HQ Side Ramp Operations & Accommodations Spaces 450 lm RORO deck Cargo and Fuel Tanks Accommodations Support To Task Group Support To Joint Forces

11 Support to Naval Task Groups One stop underway transfer of Liquids and Solids (RAS L/S) Flight Operations and Maintenance (NH-90) Medical & Dental Facility Role

12 RoRo

13 Utfordringer Komplekst anskaffelsesmiljø - militære forventninger/krav (mange kraveiere) - politiske forventninger/krav (skal støtte mange militære funksjoner) - industrielle forventninger/krav (det sivile samfunn vil ha mest igjen for skattepengene) - juridiske forventninger/krav (LOA/FOA/ARF) - økonomiske forventninger/krav (mest for billigst pris / gjennkjøpsavtaler) - finansielt meget stort press innen maritim sektor -- nasjonalt press -- globalt press

14 Hovedvåpenet (RAS rig)

15 Bemanning/underbringelse 52 stambesetning 68 tilleggsbesetning Totalt

16 GA Bridge, operation, offices Cabins, mess, salons Helicopters Storage, roro Technical Fuel Sanitet Ammunition Rest: Mooring, steering gir, div. tanks

17 Utfordringer RO RO deck (450 l/m) Sivilt regelverk/klassing med militære notasjoner (DVN + NRAR) Anskaffelse av ett fartøy (one of class) Designing av AOR med RO-RO kapasitet på toppen av tanktoppen Internasjonal konkuranse (Ikke gjøre anskaffelsen for militært kravsatt) Ressurstilgangen i FLO og Forsvaret er meget anstrengt

18 DESIGN KRITERIER Møte de mest krevende sikkerhets og miljøkrav relatert til Internasjonale konvensjoner (DNV Ships Main Class, SOLAS, MARPOL, IMO, OPA 90, etc). NOX og CO2 reduksjon/rensing Dobbelt skrog Sivile standarder skal benyttes, med unntak for noen militære systemer (øke overlevelsesevne mht sårbarhet og følsomhet), på en kost effektiv måte. Fartøyet skal sertifiseres av DNV klasseregister

19 Overlevelsesevne Sårbarhet

20 Overlevelsesevne Sårbarhet Evne til å redusere mulighet for og konsekvens av skade og tap av funksjonalitet Kollektiv NBCD beskyttelse, Overtrykksventilasjon av mannskapsfasiliteter, samt for maskinrommene.. Sjokkresistens, for skrogbjelken og tilhørende utstyr. Separasjon av rom, 2 maskinrom, 2 elektriske tavlerom, 2 Generatorsett i hvert maskinrom Redundans i viktige systemer, Brannbekjempelse komponent redundans i de viktige sub systemene for fremdriftslinjene, egen påhengt elektrisk motor. Oppdeling av brannslukkesystemet. Splintbeskyttelse, vingtanker i maskinrom, vinduer Signaturer, hvor det er lagt inn tiltak for å redusere magnetisk signatur. Strømforsyning, egen generator for nøddrift av de viktigste systemene, separasjon av hovedkomponenter. Skrogoppdeling, vingtanker, dobbeltbunn

21 P2513 Tidslinje Kvalifisering av Gjennomføringsoppdrag (2 uker) Prosjektorganisering/ressursdialog med FLO/S / SSS arbeider Internasjonal utlysning (DOFFIN/TED og EDA/EBB) Prekvalifisering (x antall leverandører går videre, mindre enn 5) ITT utsendelse/konkurransegrunnlag Tilbyderkonferanse Tilbudsåpning Tilbudsevaluering Industrielt samarbeid (Gjennkjøp avklares i FD) Kontraktsforhandlinger (x reuderes til y) FDs godkjenning Meddelelse om hvem som får kontrakten Klagefrist Kontraktsinngåelse (trolig ikke før i 2012!!!) -24 (MAC) (0 MAC) Contract award (12 MAC) Preliminary design review (18 MAC) Critical design review (30 MAC) Launching (42 MAC) Delivery GO (PR-1) (PR-2) (16) 2011 (12) 2012 (13) 2013 (14) Defenition Functional Detailed Construction / Phase design design Production LOA/FOA og ARF danner grunnlaget for kontrakten Den valgte anskaffelsesprosedyren er Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring. Den valgte kontrakttypen er en Priskontrakt med prisglidningsbestemmelser

22 Marinens struktur 2016 FORSVARET Fridtjof Nansen NH90 Frigate ( ) 2010) SPY 1-F 1 F radar NSM ESSM LFAS Maritime helicopters ( ) 2012) New torpedoes Sonar Ula Diesel submarine ( ) 1992) DM2A3 torpedoes Oksøy Alta Mine hunt/sweep ( ) 1996) Hugin MRS Agate sweep Skjold Corvette ( ) 2009) NSM AOR NSWG CB90, Max Manus Class, RHIBS Logistic- and support vessel (2015) Navy SOF EOD divers Coastal rangers TBS personnel

23 ???

Operativ logistikk i en taktisk kontekst Fremtidig taktisk anvendelse av logistikk og støttefartøy

Operativ logistikk i en taktisk kontekst Fremtidig taktisk anvendelse av logistikk og støttefartøy Operativ logistikk i en taktisk kontekst Fremtidig taktisk anvendelse av logistikk og støttefartøy KOM Henning Amundsen Stabssjef Norwegian Task Group 06. November 2009, Harlans seminar 04.01.2010 15:04

Detaljer

Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon

Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Harlans seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets

Detaljer

Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020

Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020 FFI-rapport 2010/00466 Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020 Arne K. Skogstad Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 07.01.2010 FFI-rapport 2010/00466 109401

Detaljer

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret for Sjømaktseminar nr 10-2006 Firmapresentasjon Sjømilitære Samfund takker utstillerne for deres bidrag til gjennomføringen av årets seminar Stiftet 1835 For Sjøforsvarets

Detaljer

FFI RAPPORT REVISJON AV DE TEKNOLOGISKE KOMPETANSE- OG SATSNINGSOMRÅDER FOR FORSVARET OG NORSK FORSVARSINDUSTRI. SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik N

FFI RAPPORT REVISJON AV DE TEKNOLOGISKE KOMPETANSE- OG SATSNINGSOMRÅDER FOR FORSVARET OG NORSK FORSVARSINDUSTRI. SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik N FFI RAPPORT REVISJON AV DE TEKNOLOGISKE KOMPETANSE- OG SATSNINGSOMRÅDER FOR FORSVARET OG NORSK FORSVARSINDUSTRI SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik N FFI/RAPPORT-2005/01678 REVISJON AV DE TEKNOLOGISKE KOMPETANSE-

Detaljer

Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer

Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer Harlans Seminar Solstrand Fjord Hotell 5-6 november 2004 Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer Hva er det som skal til for å drifte et fartøy? Hvilke grunnleggende forutsetninger

Detaljer

Analysestøtte til militære operasjoner utvalgte internasjonale miljøer og en mulig norsk tilnærming

Analysestøtte til militære operasjoner utvalgte internasjonale miljøer og en mulig norsk tilnærming FFI-rapport 2008/02332 Analysestøtte til militære operasjoner utvalgte internasjonale miljøer og en mulig norsk tilnærming Elin Marthinussen, Bård Eggereide og Cecilie Sendstad Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 FFI-rapport 2011/00452 Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 Hege Ringnes, Trine Reistad, Oddvar Myhre, Petter A. Prydz og Kjetil S. Longva Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 30. april 2011 FFI-rapport

Detaljer

Prestasjonsbasert logistikk (PBL) muligheter og utfordringer

Prestasjonsbasert logistikk (PBL) muligheter og utfordringer FFI-rapport 2011/01567 Prestasjonsbasert logistikk (PBL) muligheter og utfordringer Steinar Gulichsen, Joachim Reitan og Tore Listou (FSTS) Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. november 2011 FFI-rapport

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren FFI-rapport 2012/00605 Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren Oddvar Myhre, Trine Reistad, Kristin Fjellheim, Hege Ringnes og Kjetil Sager Longva Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

Teknologi og kompetanse frem mot 2025

Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Harlans seminar 2006 Solstrand bad og hotell Tema for årets seminar er Teknologi og kompetanse - frem mot 2025 Årets seminar går av stabelen 3-4 november 2006. Seminaret

Detaljer

Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi

Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi Harlans seminar 2007 Ved Prosjektleder Kjell Jacob Johannessen (NAWSARH prosjektet) Presentasjonen legger

Detaljer

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer

BIOEDEP et EDA program for utvikling av utstyr for deteksjon, identifikasjon og overvåking av biologiske trusselstoffer

BIOEDEP et EDA program for utvikling av utstyr for deteksjon, identifikasjon og overvåking av biologiske trusselstoffer FFI-rapport 2011/00624 BIOEDEP et EDA program for utvikling av utstyr for deteksjon, identifikasjon og overvåking av biologiske trusselstoffer Pål Aas, Janet Martha Blatny, Else Holde Hegsvold og Espen

Detaljer

Harlans Seminar 2009 Forsvaret og Industrien Fremtidige vedlikeholdskonsepter for nye systemer

Harlans Seminar 2009 Forsvaret og Industrien Fremtidige vedlikeholdskonsepter for nye systemer Harlans Seminar 2009 Forsvaret og Industrien Fremtidige vedlikeholdskonsepter for nye systemer Øivind Rojahn Karlsen Teknisk Sjef NSM Anskaffelse Line Holm Johannesen Assist. Prosjektleder NSM Anskaffelse

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38 2-3/2015 Kr 48,- RETURUKE 38 INTERPRESS NORGE Norwegian Defence and Security Industries Association STYRETS ÅRSBERETNING 2014 EXTENDED AWARENESS The GIRAFFE 8A is a recent extension to Saab s world-class

Detaljer

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2014 105 årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. www.kol.no Leder KOL gjennomførte 4 mars

Detaljer

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret Program for Sjømaktseminar nr 10-2006 Det stadig økende fokuset som har blitt rettet mot Nordområdene både nasjonalt og internasjonalt, betyr at Sjøforsvarets tilstedeværelse

Detaljer

Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer

Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer Harlan seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan seminar er det 41. i rekken,

Detaljer

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2014 105 årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. www.kol.no Leder KOL gjennomførte 4 mars

Detaljer

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Harlans seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan

Detaljer

Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014

Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014 Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014 Even Nybakke, Simon Utstøl-Klein, Marte Melnes, Petter Prydz og Øyvind Voie Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no 40k FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING 100 m100y10k 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013 fsi.no fsi.no 2 Innhold 1 organisasjon 4 1.1 Medlemsutvikling 4 1.2 Styret 4 1.3 Valgkomitéen 4 1.4 FSIs Administrasjon

Detaljer

Navalmedisinsk Bodstikke

Navalmedisinsk Bodstikke Navalmedisinsk Bodstikke Nyhetsbrev fra Saniteten i Sjøforsvaret Nr 35. Vol 17. Nr 2-2011 Oppsummering etter et års tjeneste ved NATO stab Bakgrunn Vinteren 2010 ble den første sanitetsoffiserstilling

Detaljer

Konsept for bruk av K2IS for håndtering av medisinsk informasjon

Konsept for bruk av K2IS for håndtering av medisinsk informasjon FFI-rapport 2014/00666 Konsept for bruk av K2IS for håndtering av medisinsk informasjon P. Aas, T. Sjaaeng a, H. Stenberg a, O. P. Odden b, E. Grytten c, T. Sagen d, E. Nordli e a Hærens Våpenskole, Sanitet

Detaljer

1. Innledning og Generell Beskrivelse

1. Innledning og Generell Beskrivelse Sist endret: 27-11-2014 1. Innledning og Generell Beskrivelse FNs konvensjon om lov på sjøen (United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS) er hjørnesteinen til internasjonal maritim lovgivning.

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Kåre Haugen Strategisk kommunikasjon side 4 Kjell-Ove Orderud Skare NATOs arbeid mot veibomber side 14 Hans Christian Helseth NATOs nye kommandostruktur side 18 Norsk Militært Tidsskrift Utgitt av Oslo

Detaljer

Framtidige innkjøp til Forsvaret 2011 2019. Oppdatert per februar 2011

Framtidige innkjøp til Forsvaret 2011 2019. Oppdatert per februar 2011 Framtidige innkjøp til Forsvaret 2011 2019 Oppdatert per februar 2011 Innhald Innhald 1. Innleiing...3 2. Investeringsgangen i forsvarssektoren...5 3. Hovudsatsingar...7 3.1 Hovudsatsingar i perioden 2011-2014...7

Detaljer