TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014"

Transkript

1 TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK TEGNINGSPERIODE 1. AUGUST 31. OKTOBER 2014 EMISJONEN STENGES VED FULLTEGNING TEGNINGSPERIODENS UTLØP

2 TRANS BULK AS - FAKTA Stiftet 2004 av Odd Reidar Medby, Verdal Aksjekapital pr kr Kapitalen er investert i 3 prosjekt, hvorav 2 er organisert som kommandittselskaper: MV Zevs General Cargo skip 9100 dwt MV Arklow Rally General Cargo skip 5000 dwt Shipping Opportunity AS eier General Cargo skip MV Cremona 7600 dwt Alle investeringer er gjort gjennom Solmunde&Partners, Bergen Vedtak i ekstraordinær generalforsamling : «Generalforsamlingen vedtok gjennomført en emisjon innenfor en ramme på minimum NOK ,-. inntil MNOK 10, til pari kurs. Emisjonen gjennomføres i perioden 1. august til 31. oktober 2014.»

3 TRANSBULK AS - INVESTERINGER Trans Bulk AS Shipping Opportunity AS MV ZEUS MV CREMONA MV ARKLOW RALLY 9000 Dwt. Byggeår 2000 KS andel 2,09% Trading Flinter Pool Forretningsfører: Solmunde&Partners 7600 Dwt. Byggeår 2005 AS andel kr Kapitalen i selskapet er under utvidelse, for kjøp av flere fartøy Trading Flinter Pool Forretningsfører: Solmunde&Partners 5000 Dwt. Byggeår 2002 KS andel 0,5% Bare Boat Charter Arklow Shipping Forretningsfører: Solmunde&Partners

4 TRANSBULK AS AKSJONÆRER PR Aksjonær Kapital (1000) Antall aksjer Prosent Odd Reidar Medby ,5 Anders Medby Sør Vest Engineering AS ,8 Bjørn Åge Sterud ,1 Linda Medby ,9 Sano Medby ,6 Bikash Dawidi ,4 Even Gullord ,8 Trond Melvold ,9 9 aksjonærer

5 TRANSBULK AS EMISJON 2014 Selskapets forretningsplaner og ambisjoner i 2014/15 tilsier økt kapitalbehov Emisjonskapital skal benyttes til generelle investeringer i andeler i skip som betjener short-sea markedet i Europa Emisjonen er åpen, og rettes mot dagens eiere og andre investorer med interesse for shippingmarkedet Investorer med kompetanse innen bedriftens forretningsområder eller finansiell kompetanse inviteres også til påvirkning og deltakelse i drift og styring av Trans Bulk AS

6 Forretningside FORRETNINGSIDE OG STRATEGI Trans Bulk AS skal eie, leie, drive og leie ut moderne og effektive skip, samt erverve aksjer og parter i beslektede virksomheter. Strategi Selskapet strategi er å legge til rette for vekst for å framstå som en attraktiv rederiorganisasjon. Trans Bulk AS skal i tillegg til engasjement og eierskap i skip også sikre seg adgang til markedsinformasjon angående prisutvikling i skipsmarkedet gjennom direkte markedsengasjement. Investeringen i Shipping Opportunity AS er et ledd i denne strategien Samlet strategi skal legge til rette for at Trans Bulk AS etter hvert skal kunne framstå som et eget rederi, med egne skipsinvesteringer.

7 TRANS BULK AS - PARTNER Trans Bulk AS har samarbeidet med Solmunde&Partners i Bergen siden oppstarten i 2004 Vi har deltatt med andeler i flere prosjekt som er tilrettelagt av Solmunde, og det er opparbeidet høy og gjensidig tillit mellom selskapene

8 HVA SKAL PENGENE BRUKES TIL? Kjøpe flere andeler i skip øke eierandelen i eksisterende eierskap og ta eierskap i nye prosjekter av samme type Selskapet skal over tid bygge opp kapitalbase og verdier, for å kunne framstå som et selvstendig rederi med egen organisasjon. Nye investeringer vil i denne tidlige fasen primært bli gjort gjennom Solmunde&Partners

9 MARKEDET VIL MIN INVESTERING LØNNE SEG? Vår investeringspartner Solmunde&Partners overvåker markedet for Short-Sea shipping kontinuerlig Solmunde utarbeider kvartalsvis rapport med detaljert info om generell markedsutvikling, og med detaljerte analyser av prosjektene vi har investert i Denne informasjonen vil løpende bli videreformidlet til våre eiere Følgende sitater er hentet fra Solmunde&Partners rapport for Q4-13:

10 MAKROBILDET INTERNASJONAL ØKONOMISK UTVIKLING "De av våre investorer som leser Q-Rapporten vil være kjent med at vi, siden slutten av 2012, har hatt et relativt positivt syn på den økonomiske utviklingen i Europa, og vi antydet at økonomien kunne snu i løpet av Det gjorde den, men vi har også advart mot at risikoen for tilbakefall er til stede. Vi synes nå at denne risikoen blir stadig mindre. Den løpende statistikken man mottar, samt ledende indikatorer (se figur under), tyder på det.

11 Makrobildet fortsettelse Det vil være nærliggende å tro at den europeiske økonomien vil fortsette å vokse, men dog kanskje relativt moderat initielt. S&P har tidligere beregnet korrelasjonen mellom aktivitetsnivået i Europa og volumer fraktet på short sea skip til å være ca. 92%, og det er svært høyt (Q2 2011). Det er således en tett sammenheng mellom aktivitetsnivået i Europa og fraktvolumer, og ettersom vi nå forventer videre vekst i Europa, er det naturlig også å forvente høyere fraktvolumer, og ettersom det heller ikke er bygget særlig mange nye skip, vil det være naturlig også å forvente høyere rater"

12 SAMMENHENG MAKROBILDET - VÅRT MARKED "Som vi skrev i vår forrige rapport, er det spesielt gledelig er at mens oppgangen året før i stor grad var basert på økning i kornfrakt, synes oppgangen denne gangen å være bredere basert. Det betyr at den økende aktiviteten vi har sett i europeisk økonomi manifesterer seg i høyere aktivitet i shipping, og dermed får vi også høyere rater. Interessant er det også å merke seg at inngangen til 2014 har vært sterk, spesielt siden Q1 sesongmessig vanligvis er det svakeste av årets kvartaler, og ratenivået er i øyeblikket det høyeste siden finanskrisen satt inn. Fortsatt er det manglende bankfinansiering som hindrer markedet fra å fungere, og kjøp og salgsmarkedet av annenhånds tonnasje preges fortsatt av tvangssalg, eller salg i en tvangsmessig situasjon. Vi pekte i vår forrige rapport på at skipsprisene nå er så lave at short seamarkedet fremstår nærmest som et «mulighetenes marked», og hvis dagens interessante ratenivå fortsetter, så vil nok skipsprisene etter hvert begynne å stige"

13 SAMMENHENG MELLOM RATER OG SKIPSPRISER "Med en svært langvarig lavkonjunktur, i stor grad forsterket av finanskrisen, har short sea-markedet hatt en tøff og langvarig periode. Som vi ser av grafene til venstre, så falt rater (blå) og skipspriser (rød) høsten 2008, førstrater, og med en liten forsinkelse, skipspriser. Vi ser også at ratene begynte å stige først ut av lavkonjunkturen i , mens skipsprisene kom sterkt litt senere. Som tidligere sagt, inngangen til 2014 har vært sterk, spesielt siden Q1 sesongmessig vanligvis er det svakeste av årets kvartaler, og ratenivået er i øyeblikket det høyeste siden finanskrisen satt inn. Som figuren viser, har vi ikke sett positive utslag på skipsprisen ennå, men vedvarer dette, relativt sett, høye ratenivået, så vil vi nok se høyere skipspriser etter hvert"

14 VERDIUTVIKLING - ESSENS "Det kan vise seg at vår forsiktige optimisme i short sea nå kan ytterligere forsterkes. Mye tyder på at den europeiske økonomien vokser videre, og med den svært lave nybyggingsaktiviteten de siste årene den lille ordrebok for nybygg øket skraping av gammel tonnasje er dette shippingsegmentet godt posisjonert for en oppgang"

15 RISIKOMOMENTER Prosjektet har naturligvis både risiko og utfordringer. Innen skipsfart hvor markedet og ratene varierer hurtig og mye, er risikoen stor, men i slike markeder er også mulighetene store. Risikoen kan begrenses ved med god kompetanse i organisasjon, og fokus på markedet og konkurrenter. Interne fokusområder Organisering, lover og myndigheter. Finne riktig type fartøy med de riktige fasiliteter for å kunne ta varierte oppdrag. Bli synlig i markedet som en attraktiv leverandør og arbeidsgiver - sikre beskjeftigelse til fartøyene. Arbeide for god risikostyring både teknisk og kommersielt. All investering i aksjer innehar risiko. Hver enkelt interessent må selv foreta en vurdering om i hvilken grad man skal delta i emisjonen. Eksterne risikomomenter Teknisk svikt på fartøy og utstyr. Endringer i markedet og rater. Vanskeligheter i å skaffe godt kvalifisert personell til fartøy Endringer i internasjonale finansieringsbetingelser. Motpartrisiko.

16 INTERESSERT? Kontakt: Trans Bulk AS Stor-Ingvalds veg Verdal Lenker: Rederiet Partner v. Daglig leder Odd Reidar Medby Bankforbindelse Sparebank1MidtNorge Regnskapsfører Klepp Regnskap AS Tlf Org

17 TEGNINGSBLANKETT Til Trans Bulk AS, Stor-Ingvalds vei 6, 7653 Verdal Jeg tegner meg herved for aksjer i Trans Bulk AS som følger: Navn/firmanavn, adresse personnummer/org.nr. Antall aksjer á kr. 100 Sum kr. Dato - sted Signatur Tegnere vil få nærmere beskjed om innbetalingstidspunkt og kontonummer etter tegningsperiodens utløp

Solmunde & Partners ASA

Solmunde & Partners ASA Q2 2011 Denne analysen er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen

Detaljer

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE

GENERELT OM UTVIKLINGEN I PROSJEKTENE Q4 Q-Rapport MAKROBILDET Som vi resonnerte i vår forrige kvartalsrapport, så ville man i Europa kunne unngå negativ vekst hvis man hurtig klarte å få kontroll over kredittmarkedet. Dessverre brukte europeiske

Detaljer

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 1 Solmunde&Partners ASA inviterer til investering i shippingprosjekt S&P Bulk XI DIS MV Arklow Rally General Cargo, 5 000

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00

Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00 Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00 Innbydelse til deltakelse i emisjon med minimumspost på 500 aksjer til tegningskurs

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 1 2010 8. mars 2010 Tilrettelegger: Investorrapport 1 2010 Innhold Side Leder 3 Nytt fra DnB NOR 4 Eiendomsinvest I ASA Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 34/11

Arbeidsnotat nr. 34/11 Arbeidsnotat nr. 34/11 Utvikling av eierstrukturen i rederier notert på Oslo Børs En beskrivelse av eierstrukturen i perioden 1994 til 2007 med vekt på utenlandske investorer av Jan Erik Klepsland SNF

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt.

BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt. INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt. 6 års bareboat med Flinter Group, Holland BBS BULK VI KS Prosjektsammendrag Denne

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

Prospekt Alta IF Holding AS

Prospekt Alta IF Holding AS Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum 500 000 og maksimum 1 100 000 aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars 2011 14.02.2011 2 3 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang med å spare

Detaljer

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering.

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. En sammenligning av rederiene Solstad Offshore & Knutsen Shipping OAS. Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk administrativ utdanning

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer