Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl"

Transkript

1 Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid og frivillighet Kristin på Husaby v/ Ingrid Sjoner Mulig tema: Ungdomskulturen i Skaun TIL BEHANDLING: 3/13: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET /13: TILSYN MED SKAUN KOMMUNE 5/13: KOMPETANSEHEVING SKOLENE I SKAUN KOMMUNE 6/13: NASJONALE PRØVER SKAUN KOMMUNE 2012 Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Reidar Krogseth leder

2 Sak 3/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 3/13 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 13/461 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 3/13 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

3 Sak PS 4/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 4/13 Arkivkode: B13 &58 Arkivsaksnr: 12/1553 Saksbehandler: Hege Røttereng Saksnummer Utvalg Møtedato 4/13 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: TILSYN MED SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Saken tas til orientering SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Skaun kommune, Skaun ungdomsskole og Børsa skole. Tema var lokalt læreplanarbeid og skolebasert vurdering Foreløpig rapport og varsel om pålegg ble oversendt 22. november 2012 Endelig rapport ble tilsendt kommunen og er vedlagt saksframlegget. Skaun kommune har sendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriftlig erklæring på at praksis som ikke er i samsvar med lovverket er rettet. ØKONOMISK VURDERING: I samsvar med budsjett Side 2 av 12

4 Sak PS 5/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 5/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/311 Saksbehandler: Hege Røttereng Saksnummer Utvalg Møtedato 5/13 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: KOMPETANSEHEVING SKOLENE I SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Ut i fra de valgte satsningsområder for skolene i Skaun kommune, prioriteres det fra skoleeier deltakelse på følgende studietilbud: Barnetrinnet 1. Matematikk 1 Høgskolen i Nord- Trøndelag 2. Leseopplæring 1 Høgskolen i Sør- Trøndelag Ungdomsskolen 1. Matematikk 2 Høgskolen i Sør- Trøndelag 2. Lesing, læring og vurdering NTNU SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet har nasjonale utdanningsmyndigheter siden 2009 gått ut med tilbud til skoleeiere om ressurser til læreres videreutdanning i prioriterte fag og områder. Det er opprettet egne studietilbud i forbindelse med denne strategien. Ved deltakelse dekker staten 50 % av vikarkostnadene. Den statlige støtten tilsvarer kr pr 30 studiepoeng pr lærer. Skoleeier forplikter seg til å dekke 25 % av vikarkostnadene samt kostnader til reise, opphold, læremidler m.v. Lærerens bidrag på 25 % er bruk av egen tid. Det statlige tilskuddet, gis i første omgang som en foreløpig ramme til hver enkelt skoleeier. Det er også mulig å søke om midler ut over denne rammen. For Skaun kommune er den foreløpige rammen for 2013 kr ,-. Skoleeier må prioritere mellom søknader fra lærere og søke studieplasser, samt melde behov for vikarmidler. Den prosentvise Side 3 av 12

5 Sak PS 5/13 fordelingen av vikarkostnadene regnes ut fra studiets omfang, der et studium på 30 studiepoeng tilsvarer et halvt årsverk. Ut i fra føringer i lov, forskrifter, veiledere, meldinger og rundskriv, samt lokale vurderinger og evalueringer knyttet til nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og skolebasert vurdering, vil skolene i Skaun arbeide mot følgende mål i perioden : 3. Forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter ved å utarbeide og arbeide etter lokale læreplaner, hvor disse ferdighetene kvalitetssikres. Kompetanseutvikling for lærere i forhold til å knytte de grunnleggende ferdigheter til alle fag. 4. Utvikle et læringsmiljø som fremmer elevenes læringsutbytte og gir elevene en hensiktsmessig sosial kompetanse, gjennom deltakelse i LP-modellen. 5. Vurdering - videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har økt læringsutbytte for elevene som mål. 6. Tidlig innsats skal gi elever hensiktsmessig oppfølging og styrking på et så tidlig tidspunkt som mulig. Fokus på tidlig innsats er også et tiltak for å få ned andel elever med behov for spesialundervisning i ungdomsskolen. ØKONOMISK VURDERING: I samsvar med budsjett Side 4 av 12

6 Sak PS 6/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 6/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/310 Saksbehandler: Hege Røttereng Saksnummer Utvalg Møtedato 6/13 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: NASJONALE PRØVER SKAUN KOMMUNE 2012 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Saken tas til orientering SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Skolen, kommunen og de nasjonale myndighetene skal bruke informasjonen fra de nasjonale prøvene i arbeidet med å forbedre kvaliteten på opplæringen. Videre presenteres spredingen på de ulike mestringsnivåene for de nasjonale prøver 2012 for skolene i Skaun kommune. Man ser for seg at fokus på spredning er mer hensiktsmessig i kvalitetsvurderingen, enn gjennomsnittsresultatet for hele elevgruppa. Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i LK06. Derfor skiller prøvene i engelsk seg fra de andre nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Resultatene er gjennomgått og drøftet på skolene, samt i fagnettverk for skoleledere. Alle enheter har utarbeidet tiltak på individ og systemnivå. De nasjonale prøver er også tema på foreldrekonferanser for de aktuelle trinnene. Side 5 av 12

7 Sak PS 6/13 5.trinn: Engelsk: Landet S-T K07 Skaun Buvik Børsa J/R Venn Viggja Mestringsnivå 1 26,1 25,9 26,4 33,0 51,4 0,0 0,0 41,2 40,0 Mestringsnivå 2 49,4 49,4 51,1 48,9 37,1 81,0 60,0 41,2 30,0 Mestringsnivå 3 24,1 24,7 22,5 18,2 11,4 19,0 40,0 17,6 30,0 Lesing: Side 6 av 12

8 Sak PS 6/13 Lande t S-T K07 Skaun Buvik Børsa J/R Venn Viggja 26, 28, Mestringsnivå 1 27, ,2 36,1 22,7 66,7 43,8 0,0 Mestringsnivå 2 47,4 47, 1 48, 6 48,9 52,8 59,1 33,3 37,5 40,0 26, 23, Mestringsnivå 3 25, ,9 11,1 18,2 0,0 18,8 60,0 Regning: Lande t S-T K07 Skaun Buvik Børsa J/R Venn Viggja 25, 26, Mestringsnivå 1 25, ,8 52,8 4,3 28,6 52,9 60,0 Mestringsnivå 2 49,9 50, 1 50, 6 39,8 38,9 47,8 42,9 47,1 10,0 Mestringsnivå 3 24,6 24, 0 23, 3 20,4 8,3 47,8 28,6 0,0 30,0 Side 7 av 12

9 Sak PS 6/13 8. trinn: Engelsk: Lande Skaun K07 S-T t Mestringsnivå 1 11,8 10, 5 10, 2 9,7 Mestringsnivå 2 23,7 21, 3 21, 3 20,1 Mestringsnivå 3 38,7 41, 9 41, 5 41,5 Mestringsnivå 4 17,2 18, 1 18, 6 19,0 Mestringsnivå 5 8,6 8,3 8,5 9,7 Side 8 av 12

10 Sak PS 6/13 Lesing: Lande Skaun K07 S-T t Mestringsnivå 1 3,2 7,5 7,5 7,6 Mestringsnivå 2 28,0 21, 4 19, 9 20,5 Mestringsnivå 3 34,4 40, 0 40, 6 39,0 Mestringsnivå 4 29,0 22, 0 22, 3 22,6 Mestringsnivå 5 5,4 9,1 9,6 10,2 Side 9 av 12

11 Sak PS 6/13 Regning: Lande Skaun K07 S-T t Mestringsnivå 1 11,5 6,8 6,7 6,1 Mestringsnivå 2 30,2 23, 7 22, 6 21,9 Mestringsnivå 3 33,3 40, 4 39, 4 39,9 Mestringsnivå 4 20,8 19, 5 20, 4 20,1 Mestringsnivå 5 4,2 9,5 10, 9 12,1 Side 10 av 12

12 Sak PS 6/13 9.trinn: Lesing: Lande Skaun K07 S-T t Mestringsnivå 1 9,0 4,4 7,5 4,5 Mestringsnivå 2 14,9 13, 9 13, 1 13,4 Mestringsnivå 3 28,4 35, 0 32, 2 33,3 Mestringsnivå 4 23,9 27, 3 29, 3 28,5 Mestringsnivå 5 23,9 19, 4 20, 9 20,3 Side 11 av 12

13 Sak PS 6/13 Regning: Lande Skaun K07 S-T t Mestringsnivå 1 2,3 3,2 3,9 3,4 Mestringsnivå 2 20,7 16, 3 14, 7 15,0 Mestringsnivå 3 36,8 36, 5 36, 7 36,1 Mestringsnivå 4 21,8 24, 5 24, 0 24,4 Mestringsnivå 5 18,4 19, 4 20, 7 21,0 Samlet er resultatene for barneskolene noe svakere enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 7, og også sammenlignet med egen kommune tidligere år. Ungdomstrinnet kan vise til noe jevnere resultater. Mål for 2013 er å få færre elever på laveste mestringsnivå, samt at man ser en heving i resultatene mot landsgjennomsnittet både i engelsk og lesing. Regning er den ferdigheten som får lavest score på alle trinn. Som nevnt er det utarbeidet tiltak på alle enheter, både på individ og systemnivå. Felles er at man ser et behov for å kvalitetssikre matematikkopplæringen i større grad. Man kan hevde at arbeidet med lokale læreplaner for grunnskolene i Skaun kommune blir en del av dette arbeidet. I vurderingene blir også kompetanseheving for lærere i regning pekt på som et tiltak som bør prioriteres. ØKONOMISK VURDERING: 1. I samsvar med budsjett Side 12 av 12

14 Arkivsaksnr.:13/461 SAKEN GJELDER: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

15 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: HOKU Helse, oppvekst og kulturutvalget Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 1. 12/ STAB/ØP/AKB 430 A10 & /13 Jåren-Råbygda oppvekstsenter, barnehage SVAR - VIDEREFØRING AV DISPENSASJONSSØKNAD - JÅREN-RÅBYGDA OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE 2. 12/ STAB/SE/AKV 033 & /13 Venn oppvekstsenter REFERAT FRA MØTE I FAU VED VENN OPPVEKSTSENTER / HE&OP/KULF/SHA 223 C03 & /13 Foreningen Kristin på Husaby DELVIS INNVILGELSE AV SØKNAD OM STØTTE OG SAMARBEID FOR GJENNOMFØRING AV KULTURFESTIVAL

16 Arkivsaksnr.:13/312 SAKEN GJELDER: TILSYN MED SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Saken tas til orientering SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Skaun kommune, Skaun ungdomsskole og Børsa skole. Tema var lokalt læreplanarbeid og skolebasert vurdering Foreløpig rapport og varsel om pålegg ble oversendt 22. november 2012 Endelig rapport ble tilsendt kommunen og er vedlagt saksframlegget. Skaun kommune har sendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriftlig erklæring på at praksis som ikke er i samsvar med lovverket er rettet. ØKONOMISK VURDERING: I samsvar med budsjett

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Arkivsaksnr.:13/311 SAKEN GJELDER: KOMPETANSEHEVING 2013 SKOLENE I SKAUN KOMMUNE. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Ut i fra de valgte satsningsområder for skolene i Skaun kommune, prioriteres det fra skoleeier deltakelse på følgende studietilbud: Barnetrinnet 1. Matematikk 1 Høgskolen i Nord-Trøndelag 2. Leseopplæring 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Ungdomsskolen 1. Matematikk 2 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2. Lesing, læring og vurdering NTNU SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet har nasjonale utdanningsmyndigheter siden 2009 gått ut med tilbud til skoleeiere om ressurser til læreres videreutdanning i prioriterte fag og områder. Det er opprettet egne studietilbud i forbindelse med denne strategien. Ved deltakelse dekker staten 50 % av vikarkostnadene. Den statlige støtten tilsvarer kr pr 30 studiepoeng pr lærer. Skoleeier forplikter seg til å dekke 25 % av vikarkostnadene samt kostnader til reise, opphold, læremidler m.v. Lærerens bidrag på 25 % er bruk av egen tid. Det statlige tilskuddet, gis i første omgang som en foreløpig ramme til hver enkelt skoleeier. Det er også mulig å søke om midler ut over denne rammen. For Skaun kommune er den foreløpige rammen for 2013 kr ,-. Skoleeier må prioritere mellom søknader fra lærere og søke studieplasser, samt melde behov for vikarmidler. Den prosentvise fordelingen av vikarkostnadene regnes ut fra studiets omfang, der et studium på 30 studiepoeng tilsvarer et halvt årsverk. Ut i fra føringer i lov, forskrifter, veiledere, meldinger og rundskriv, samt lokale vurderinger og evalueringer knyttet til nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og skolebasert vurdering, vil skolene i Skaun arbeide mot følgende mål i perioden :

58 1. Forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter ved å utarbeide og arbeide etter lokale læreplaner, hvor disse ferdighetene kvalitetssikres. Kompetanseutvikling for lærere i forhold til å knytte de grunnleggende ferdigheter til alle fag. 2. Utvikle et læringsmiljø som fremmer elevenes læringsutbytte og gir elevene en hensiktsmessig sosial kompetanse, gjennom deltakelse i LP-modellen. 3. Vurdering - videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har økt læringsutbytte for elevene som mål. 4. Tidlig innsats skal gi elever hensiktsmessig oppfølging og styrking på et så tidlig tidspunkt som mulig. Fokus på tidlig innsats er også et tiltak for å få ned andel elever med behov for spesialundervisning i ungdomsskolen. ØKONOMISK VURDERING: I samsvar med budsjett

59 Arkivsaksnr.:13/310 SAKEN GJELDER: NASJONALE PRØVER SKAUN KOMMUNE 2012 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Saken tas til orientering SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Skolen, kommunen og de nasjonale myndighetene skal bruke informasjonen fra de nasjonale prøvene i arbeidet med å forbedre kvaliteten på opplæringen. Videre presenteres spredingen på de ulike mestringsnivåene for de nasjonale prøver 2012 for skolene i Skaun kommune. Man ser for seg at fokus på spredning er mer hensiktsmessig i kvalitetsvurderingen, enn gjennomsnittsresultatet for hele elevgruppa. Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i LK06. Derfor skiller prøvene i engelsk seg fra de andre nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Resultatene er gjennomgått og drøftet på skolene, samt i fagnettverk for skoleledere. Alle enheter har utarbeidet tiltak på individ og systemnivå. De nasjonale prøver er også tema på foreldrekonferanser for de aktuelle trinnene. 5.trinn: Engelsk:

60 Landet S-T K07 Skaun Buvik Børsa J/R Venn Viggja Mestringsnivå 1 26,1 25,9 26,4 33,0 51,4 0,0 0,0 41,2 40,0 Mestringsnivå 2 49,4 49,4 51,1 48,9 37,1 81,0 60,0 41,2 30,0 Mestringsnivå 3 24,1 24,7 22,5 18,2 11,4 19,0 40,0 17,6 30,0 Lesing: Landet S-T K07 Skaun Buvik Børsa J/R Venn Viggja Mestringsnivå 1 27,5 26,6 28,3 32,2 36,1 22,7 66,7 43,8 0,0

61 Mestringsnivå 2 47,4 47,1 48,6 48,9 52,8 59,1 33,3 37,5 40,0 Mestringsnivå 3 25,1 26,3 23,1 18,9 11,1 18,2 0,0 18,8 60,0 Regning: Landet S-T K07 Skaun Buvik Børsa J/R Venn Viggja Mestringsnivå 1 25,4 25,9 26,1 39,8 52,8 4,3 28,6 52,9 60,0 Mestringsnivå 2 49,9 50,1 50,6 39,8 38,9 47,8 42,9 47,1 10,0 Mestringsnivå 3 24,6 24,0 23,3 20,4 8,3 47,8 28,6 0,0 30,0 8. trinn: Engelsk:

62 Skaun K07 S-T Landet Mestringsnivå 1 11,8 10,5 10,2 9,7 Mestringsnivå 2 23,7 21,3 21,3 20,1 Mestringsnivå 3 38,7 41,9 41,5 41,5 Mestringsnivå 4 17,2 18,1 18,6 19,0 Mestringsnivå 5 8,6 8,3 8,5 9,7 Lesing: Skaun K07 S-T Landet Mestringsnivå 1 3,2 7,5 7,5 7,6 Mestringsnivå 2 28,0 21,4 19,9 20,5

63 Mestringsnivå 3 34,4 40,0 40,6 39,0 Mestringsnivå 4 29,0 22,0 22,3 22,6 Mestringsnivå 5 5,4 9,1 9,6 10,2 Regning: Skaun K07 S-T Landet Mestringsnivå 1 11,5 6,8 6,7 6,1 Mestringsnivå 2 30,2 23,7 22,6 21,9 Mestringsnivå 3 33,3 40,4 39,4 39,9 Mestringsnivå 4 20,8 19,5 20,4 20,1 Mestringsnivå 5 4,2 9,5 10,9 12,1 9.trinn: Lesing:

64 Skaun K07 S-T Landet Mestringsnivå 1 9,0 4,4 7,5 4,5 Mestringsnivå 2 14,9 13,9 13,1 13,4 Mestringsnivå 3 28,4 35,0 32,2 33,3 Mestringsnivå 4 23,9 27,3 29,3 28,5 Mestringsnivå 5 23,9 19,4 20,9 20,3 Regning: Skaun K07 S-T Landet Mestringsnivå 1 2,3 3,2 3,9 3,4 Mestringsnivå 2 20,7 16,3 14,7 15,0

65 Mestringsnivå 3 36,8 36,5 36,7 36,1 Mestringsnivå 4 21,8 24,5 24,0 24,4 Mestringsnivå 5 18,4 19,4 20,7 21,0 Samlet er resultatene for barneskolene noe svakere enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 7, og også sammenlignet med egen kommune tidligere år. Ungdomstrinnet kan vise til noe jevnere resultater. Mål for 2013 er å få færre elever på laveste mestringsnivå, samt at man ser en heving i resultatene mot landsgjennomsnittet både i engelsk og lesing. Regning er den ferdigheten som får lavest score på alle trinn. Som nevnt er det utarbeidet tiltak på alle enheter, både på individ og systemnivå. Felles er at man ser et behov for å kvalitetssikre matematikkopplæringen i større grad. Man kan hevde at arbeidet med lokale læreplaner for grunnskolene i Skaun kommune blir en del av dette arbeidet. I vurderingene blir også kompetanseheving for lærere i regning pekt på som et tiltak som bør prioriteres. ØKONOMISK VURDERING: I samsvar med budsjett

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 29.01.2013 Oppmøte Viggja oppvekstsenter kl. 13.00 Tema v/ rådgiver Trude S. Wikdahl 1. Nasjonale mål og retningslinjer helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.01.2017 kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Oppmøte ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter kl. 09.00 ORIENTERINGER: Kl. 09.00 10.00 - Befaring/orientering

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Buvik skole kl. 13.00 Kl. 14.30: Orienteringer LP-modellen v/rådgiver Hege

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 13:00 på Venn, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 13:00 på Venn, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 28.10.2014 kl. 13:00 på Venn, Skaun rådhus. TEMA: Den gode barnehage- og skoleeier - oppfølging fra samling 17-18 sept. 2014 Ved rådgiver Hege Røttereng

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 21.01.2014 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Helsesøster Kirsti Riseth orienterer om status helsestasjon TIL BEHANDLING: 1/14:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 16.02.2016. OPPMØTESTED: Utvalget møter ved Tuva aktivitetssenter kl. 09.00 for en befaring/orientering. Medlemmene avtaler selv ev. samkjøring.

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.04.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun eldreråd kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun eldreråd kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun eldreråd 17.02.2017 kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: - Orientering om arbeidet med ny helse- og mestringsplan ved enhetsleder Line Kirksæther - Boligsosialt

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune

Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune v/avdelingsingeniør Yoshi Tsujimoto Orientering om status

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.03.2014 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 12/14: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 12.03.2014 13/14: HENSTILLING TIL STORTINGET OM Å GRUNNLOVSFESTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Sak 20/17 MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning

Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning Vurderingsarbeid i skolen - Nasjonale føringer retter stadig større fokus mot elevenes læringsutbytte. - Skoler har fokus på ulike former for vurderingspraksis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/13: IFBM. NY BØRSA BARNESKOLE INVITERES TIL INFOMØTE OG STUDIETUR. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012 Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse FosFor 2012 Erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen Hovedformålet med tilsynet: sikre at elevene får en likeverdig og tilfredsstillende opplæring i tråd med formålsparagrafens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Skolens dag. 6.mars Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Skolens dag. 6.mars Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Skolens dag 6.mars 2013 Program 1300 Velkommen og innledning v/leder av oppvekstkomiteen Presentasjon av Tilstandsrapporten vyer v/enhetsledere barneskolene og ungdomskolen/voksenopplæring 1330 Presentasjon:

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

NASJONALE PRØVER HØSTEN 2010

NASJONALE PRØVER HØSTEN 2010 KAE/versjon 100211 Saksbeh: Kjell-Arne Ekeberg Behandling: TU: 090311 KST 300311 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2010 Forslag til vedtak: 1. Resultatene fra de nasjonale prøvene tas til orientering. 2. De foreslåtte

Detaljer

Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012

Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012 Befolknings-, barne- og elevtallsprognose Skaun kommune Utarbeidet av Norconsult, juni 2012 Alternativ: 80 nye boliger hvert år, videreføring av siste 4 års fødsels- og flyttetrender Befolkning - Hele

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: 13.09.2017 Tid: 13:00 Merk! Møtested!! Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 30.08.2016 kl. 09:00. OPPMØTESTED: Oppmøte ved Moan Idrettspark kl. 09.00 for befaring. Påfølgende befaring ved Ramsjøen Arena og Buvik Stadion.

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Orientering om budsjettprosessen budsjett 2013. TIL BEHANDLING: 3/12: MELDINGER - ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Møteprotokoll. Helse, oppvekst og kulturutvalget

Møteprotokoll. Helse, oppvekst og kulturutvalget Møteprotokoll Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 15.30 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Espen Tørset Nestleder

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRUNNSKOLEADMINISTRASJONEN

BÆRUM KOMMUNE GRUNNSKOLEADMINISTRASJONEN BÆRUM KOMMUNE GRUNNSKOLEADMINISTRASJONEN NOTAT Dato: 01.12.2015 Arkivkode: J.postID: Dok. nr: Arkivsaksnr: Til: Sektorutvalg barn og unge Fra: Siv Herikstad Vedrørende: Resultater nasjonale prøver 5. trinn,

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Orientering fra Utdanningsdirektoratet

Orientering fra Utdanningsdirektoratet Orientering fra Utdanningsdirektoratet NRLU Bergen, 16.-17. februar 2012 Anne-Ma Grønlie Kompetanse for kvalitet -ny strategi 2012-2015 En bred strategi t med tre elementer: Videreutdanning Rektorutdanningk

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 26.10.2016 kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 32/16: UTVIDELSE AV SKAUN UNGDOMSSKOLE ANBUDSKONKURRANSE, GRUNNLAGSDOKKUMENTER Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80 25. Side1 Side2

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Mål for samlingen Felles fokus som utgangspunkt for videre lokalt arbeid: Lokalt arbeid med læreplaner

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Eksempel på refleksjonsspørsmål/sjekkliste for å ivareta helheten i læreplanverket i lokalt arbeid med læreplaner:

Eksempel på refleksjonsspørsmål/sjekkliste for å ivareta helheten i læreplanverket i lokalt arbeid med læreplaner: Vedlegg 2: Refleksjonsspørsmål til skolenes arbeid med LK06 som helhet Matrisen inneholder forslag til refleksjonsspørsmål som kan brukes i prosessen med å sikre at lokale læreplaner ivaretar LK06 som

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1669/16 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2015 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for oppvekst og kultur 13.04.2016 PS 17/16 Innstilling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land

Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land 1. Innledning Søndre Land kommune som skoleeier og arbeidsgiver har ansvar for kompetanseutviklingen i grunnskolen.

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer