Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2012"

Transkript

1 Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2012 Tid: Mandag 17. september, kl Sted: St. Hanshaugen bydel, Akersbakken 27 Delegater: 58 Lokallag Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Delegater Hilde Maisey Julia Loge Joakim Dyrnes Kari Elisabeth Kaski Pernille Ødegaard Ragnhild Amdam Arild Sverstad Haug Susanne Skjørberg Ola Martin Steinmoeggen Atle Seierstad Finn Hanstad Kristoffer Westad Thea Schjødt Trine Østereng Marianne Engelstad Kristian Mollestad Sigrid Melhus Kim-André Åsheim Martin Kaasgaard Nielsen Ida Fjell Anniken Thorsen Frode Ersfjord Aksel Flack Aud Grandaunet Marianne Grøtte Tone Bjåland Terje Farestveit Bent Fjelddalen Christian Børs Lind Lill Pleym

2 Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Blindern Oslo SU Bystyret Fylkesstyret Stortingsgruppen Mikkel Berg Kristin Færden Ivar Gammelmo Espen Thorud Bjarne Kristoffersen Ingen Kenneth Berg Tore Ludt Jens Helgebostad Ingunn Gjerstad Leif Kjetil Tviberg Ivar Johansen Tom Rellsve Thomas Tallaksen Vegard R. Kjendsli Edle Daasvand Hilde Seip Erlend Tynning Larsen Finn Egil Elster Liv Jorunn Eriksen Ester Robstad Joakim Damsgaard Ingen Marianne Borgen Ingvild Reymert Per Østvold Nora Fjelddalen Heikki Holmås Akhtar Chaudhry Per Østvold åpnet møtet. Sak 16/12 Vedtak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Bent Fjelddalen og Nora Fjelddalen meldte en sak til eventuelt.

3 Sak 17/12 Vedtak: Konstituering: Valg av ordstyrere, referent og redaksjonskomité Fylkesstyret innstilte på Terje Farestveit, Sunniva Eidsvoll og Nora Fjelddalen som ordstyrere og Ane Fidjestøl som referent. Fylkesstyret innstilte på Trine Dønhaug, Tom Rellsve og Tore Syvert Haga som redaksjonskomité. Forslagene ble vedtatt. Sak 18/12 Godkjenning av protokoll fra RS 2/ Vedtak: Sak 19/12 Taleliste: Sak 20/12 Protokollen ble godkjent. Spørrehalvtime Bent Fjelddalen (Marianne Borgen svarte), Tone Bjåland (Marianne Borgen svarte), Ingunn Gjerstad (Akhtar Chaudhry og Per Østvold svarte), Ingunn Gjerstad og Tore Ludt (Heikki Holmås svarte) og Ingvild Reymert (Ingvild Reymert svarte). Bolig til alle Innledning ved Ingvild Reymert. Tom Rellsve la frem redaksjonskomiteens innstilling. Taleliste: Kim-André Åsheim, Nora Fjelddalen, Leif Kjetil Tviberg, Tore Ludt, Aud Grandaunet, Hilde Seip, Ingunn Gjerstad, Thomas Tallaksen, Kristoffer Westad, Akhtar Chaudhry, Atle Seierstad, Kim-André Åsheim, Marianne Borgen, Thomas Tallaksen, Heikki Holmås, Kenneth Berg, Liv Jorunn Eriksen, Hilde Seip, Ingvild Reymert, Hilde Maisey og Ingvild Reymert (replikk). Endringsforslag med innstilling og vedtak: Nr Endringsforslag Lj Endring Forslagsstiller Innstilling Vedtak 1 Linje 1-17, endre til (også overskriften): Alle skal ha et hjem 1-17 Endring Nora Fjelddalen, Avvises Vedtatt - SV krever en mer rettferdig boligpolitikk Skyhøye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. Siden markedet slapp til i boligsektoren, har bolig blitt et av de klareste eksemplene på sosial ulikhet og klassesamfunnet i Norge. Boligmarkedet skaper økonomiske forskjeller mellom folk og sementerer klasseforskjeller. Utfordringene på boligmarkedet er spesielt store i Oslo, og selv folk med helt vanlig og stabil inntekt sliter med å finne seg et sted å bo. SV vil gjenreise den sosiale boligpolitikken, der det å legge til rette for målretta og omfattende

4 utbygging av boliger er et offentlig ansvar. Det bør finnes mange skikkelige boliger med regulerte priser både for førstegangsetablerere og for dem som ønsker å leie. Bolig er et grunnleggende behov for hver enkelt, ikke et spekulasjonsobjekt for dem som har mange penger. 2 Linje 1-17, endre til (også overskriften): 1-17 Endring Nora Fjelddalen / Ingvild Reymert Bolig for alle -SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skaper økonomiske forskjeller på folk og sementerer klasseforskjeller. Utfordringene på boligmarkedet er spesielt store i Oslo, og selv folk med helt vanlig og stabil inntekt sliter med å finne seg et sted å bo. Oslo SV vil ha en boligpolitikk som sikrer alle en god, rimelig og trygg bolig. SV vil gjenreise den sosiale boligpolitikken, der det å legge til rette for målretta og omfattende utbygging av boliger er et offentlig ansvar, hvor det bygges ikkekommersielle utleieboliger og der vi får et skattesystem som tjener vanlige folk og ikke subsidierer boligspekulanter.. Bolig er et grunnleggende behov for hver enkelt, og må ikke være et spekulasjonsobjekt for dem som har mange penger. 3 Erstatte «skape» med «skjerpe» Begrunnelse: Det er også flere andre grunner til økonomiske forskjeller 4 Erstatte «bygge» med «tilby» Begrunnelse: Vi legger ikke kun opp til å bygge utleieboliger, men også at kommunen skal kjøpe. 5 Legge til: «Samtidig må det arbeides på bred basis for å begrense presset på boligmarkedet i Oslo gjennom økonomisk politikk, samferdselspolitikk inklusive IKT, distriktspolitikk og regionalt 3 Endring Tom Rellsve (enten til eksisterende tekst eller forslaget ovenfor) 11 Endring Tom Rellsve 13 Tillegg Tom Rellsve Avvises

5 samarbeid, og utdanningspolitikk. Videre er det viktig å sikre kvalitet, både i det som bygges, områdeutforming, sosial infrastruktur og ved bevaring av Marka og byens grønne lunger.» Begrunnelse: Vi vil ikke kunne løse boligbehovet og presset på priser kun ved mer bygging. Det vil snarere bidra til å tiltrekke flere (akkurat som ved veibygging). Den nye teksten er ment å presisere det som andre steder antydes. 6 Stryke linje Begrunnelse: Representantskapet skal i et seinere møte behandle en helhetlig valgkampstrategi. I forbindelse med dette skal hovedsaker til valgkampen pekes ut. Fylkesstyret finner det ryddigst at valget av hovedsaker behandles under ett. Fylkesstyret presiserer likevel at det med dette ikke tar stilling til hvorvidt boligpolitikk bør være en av hovedsakene. 7 Tillegg: «Det har sammenheng med at det er nok rike folk som ser bolig som investeringsobjekt, kombinert med lave rentekostnader og gunstige skatteregler. «8 Endre språklig til» Leieprisene stiger også, og er doblet på seks år (SSB) i Oslo» 9 Tillegg:»Verdistigninga på bolig og fast eiendom har ikke sitt motsvar i produksjonen, men er en skadelig situasjon som kun tjener bank- og eiendomsspekulanters interesser. Når denne fiktive verdistigningen likevel belånes, fører det til store pengebeløp i omløp, som er en viktig drivkraft bak rådende finanskrise» Stryk Fylkesstyret 19 Tillegg Tom Rellsve Begrunnelse: Situasjonen i Irland og Spania illustrerer dette 10 Endring. Erstatt nåværende avsnitt med: «Det er en tilsløring å påstå at nye krav til universell utforming og miljø er årsak til prisgaloppen i boligmarkedet. Årsaken er å finne helt andre steder, i mangelen på sosial boligpolitikk og politisk styring» 11 Ny overskrift «En ny rolle for Husbanken» 12 Linje 34/35: Tillegg: eller boligprisene synker. 20- Endring Tom Rellsve Tillegg Tom Rellsve Avvises Endring Tom Rellsve 33 Tillegg Tom Rellsve Avvises Tillegg Tore Syvert Haga R1 Begrunnelse: Sentral del av argumentasjonen for kvifor eigenkapitalkrav er lurt. Nytt avsnitt En del av grunnen til veksten i boligprisene er den kraftige 38 Tillegg Redkom

6 befolkningsveksten, som delvis skyldes en sentralisering fra andre landsdeler til Oslo. En aktiv og framtidsrettet distriktspolitikk vil derfor kunne dempe presset i boligmarkedet i Oslo. Begrunnelse: Eit ynskje om å slå fast at Oslo har plass til svært mange nye bustadar, men at distriktspolitikk som kan dempe presset på boligmarkedet bør vera eit mål. 13 Linje 38, legg til: Oslo SV vil gjenreise den sosiale boligpolitikken. Alle har rett til et hjem. Skal vi stanse prisgaloppen på boliger trenger vi flere boliger og en skattepolitikk som ikke favoriserer boligspekulanter. Oslo SV vil at kommunen skal drive en aktiv byutviklingspolitikk for å sikre at det bygges nok boliger til å holde tritt med befolkningsveksten. Vi vil etablere et marked for ikkekommersielle utleieleiligheter og bygge langt flere studentboliger. Vi vil ha et mer rettferdig skattesystem slik at man blir kvitt boligspekulantene som presser opp boligprisene. Vi vil bygge flere kommunale boliger og sikre at alle har et sted å sove om natten. God boligpolitikk krever et helhetlig perspektiv, og dette sikres best gjennom større politisk styring og planlegging. Markedskreftene klarer ikke å sikre nok boliger til en anstendig pris. 38 Tillegg Nora Fjelddalen,, til linje Legg til ordet for (650 boliger) 43 Tillegg Tom Rellsve 15 Linje 44, etter «befolkningsveksten er 4500.» Legg til: «SV ønsker en mer aktiv tomtepolitikk der kommunen i større grad legger til rette og utvikler tomter til boligformål.» 44 Tillegg Nora Fjelddalen, R2 Tillegg etter forslaget ovenfor. Kommunen bør også langt oftere vurdere å ekspropriere regulerte boligtomter som ikke har blitt brukt til boligformål på flere år 16 Linje 44, andre setning endres til: «Selv om det finnes ferdigregulerte tomter til boligformål som ville gitt boliger, nekter...» 44 Tillegg Redaksjonskomitee n 44 Endring Nora Fjelddalen, 17 Linje 47, etter «kommunalt utbyggingsselskap»: «som kan bygge boliger uten krav om profitt.» 47 Tillegg Nora Fjelddalen, 18 Linje 47: Stryk setningen: «Hva som 47 Stryk Nora Fjelddalen,

7 er rimelig og akseptabel» 19 Linje 50-54: Flytt til linje Ta ut og pålegge private... Erstatte med: Juridiske og økonomiske virkemiddel må brukes for å få private til å istandsette sine leiligheter for utleie. 9 Flytt Nora Fjelddalen, Avises 52 Erstatning Tore Syvert Haga Begrunnelse: Usikker på om det er lovheimel for å pålegga. Den nye setninga held fast på intensjonen, men er meir vag på korleis det skal gjerast. 21 Linje 54, legg til:» Kommunen skal også planmessig kjøpe boliger egnet for utleie». 54 Tillegg Tom Rellsve R3 Linje 59 / nytt avsnitt. Oslo indre øst er blant de tettest bebygde byområdene i Norden, samtidig som høyrebyrådet går inn for at en stor del av den kommende utbyggingen skal skje nettopp her. Oslo SV ønsker at en større del av fortettingen skal skje i dagens ytre by, særlig Oslo ytre vest, og mener småhusplanen bør revideres for å nå dette målet. 59 Tillegg Redaksjonskomitee n, basert på forslag fra J. Kihl. R4 Linje 60 / Nytt avsnitt, selvstendig fra avsnittet ovenfor Mange deler av byen har en ensidig boligmasse. Dette gjør det vanskelig å bli boende i nærmiljøet når livssituasjonen endrer seg, for eksempel ved barnefødsler, samlivsbrudd, alderdom eller liknende. Oslo SV ønsker sterkere politisk styring på dette feltet, og vil regulere for flere små boliger i ytre by og større boliger i indre by. Leilighetsnormen for indre by er et eksempel på dette. 22 Legg til etter «møteplasser og torg»:, «annen sosial infrastruktur og grøntområder» 23 Legg til etter «fortettes»: «også gjennom overbygging av T-banelinjer og veier.» 24 Linje 71: Flytt andre setning: «Tilgang til skoler, barnehager...» til linje 63, etter «med møteplasser og torg». 60 Tillegg Redaksjonskomitee n, basert på forslag frå J. Kihl. 63 Tillegg Tom Rellsve 65 Tillegg Tom Rellsve 71 Flytt Nora Fjelddalen, R5 Setning linje 73 endres til: Oslo SV støtter gjeldene krav i Teknisk Forskrift til tilgjengelighet og energieffektivitet. 25 Stryk henvisningen til nye bygg, siden dette er dekket opp i Teknisk forskrift Endring Redaksjonskomitee n Strykning Tom Rellsve Avvises

8 R6»For rehabilitering av eldre boliger bør det stilles krav til energi- og miljøvennlighet, og universell utforming når dette ikke medfører urimelige ekstrakostnader» 26 Linje 73:Stryk innskutt setning og eldre boliger som rehabiliteres Tillegg Redaksjonskomitee n 73 Stryk Kristoffer Westad og Thea Schjødt Avvises Begrunnelse: Krav til universell utforming for eldre boliger som rehabiliteres vil i mange tilfeller medføre svært store og dyre ombygginger og redusere antall rom. Eks, neppe praktisk mulig i store deler av Oslo sentrum. Endringsforslag (og evt. begrunnelse) 27 Linje 79, slett siste setning: «Med god planlegging» og legg til på linje 81, etter «alternativer til institusjon.»: «Oslo SV mener det bør bygges flere slike botilbud, og at disse bør innpasses i boområder gjennom bedre planlegging.» 79 Stryk + erstatt Nora Fjelddalen, Avvises 28 Legg til etter»botilbud»:«fint innpasses i «29 Ta ut siste setning. Folk med funksjonsnedsettelse. 80 Tillegg Tom Rellsve 80 Stryk Tore Syvert Haga Begrunnelse: Målet i bustadpolitikken er at flest muleg bustadar skal vera tilgjengelege for alle. Funkisar skal ikkje bu i nokon spesielle livsløpsbustadar som blir omtala saman med særbustadar for gamle. 30 Setta inn oftere etter det, før i tidlige Begrunnelse: Presisera at det ikkje alltid skal vera plansmier, kan vera tid- og ressurskrevjande. Me etterlyser elles i fråsegna ein smidigare planprosess. R7 Linje 83-84: Erstatt setningen Planleggingsprosesser må effektiviseres og demokratiseres, bl.a. ved at det innføres plansmie tidlig i prosessen med følgende: Planleggingsprosesser må effektiviseres for å få ned saksbehandlingstiden. Samtidig styrkes det demokratiske tilsnittet ved å invitere til plansmie tidlig i prosessen, noe som også kan bidra til effektivisering. 83 Tillegg Tore Syvert Haga (Kan også vedtas dersom et av de påfølgende forslagene vedtas) Endring Redaksjonskomitee n 31 Linje 83-84: Erstatt setningen Planleggingsprosesser må effektiviseres og demokratiseres, bl.a. ved at det innføres plansmie tidlig i prosessen med følgende: Planleggingsprosesser må effektiviseres for å få ned saksbehandlingstiden. Samtidig Erstatt / omskriv Kristoffer Westad og Thea Schjødt Avvises til fordel for R7.

9 styrkes det demokratiske tilsnittet ved å invitere til plansmie tidlig i prosessen. Begrunnelse: Effektivisering og demokratisering er to vanligvis motstridende hensyn i en planprosess. 32 Linje 87: Endre til «Oslo SV vil:» (setningsoppbyggingen i kulepunktene må dermed justeres). 87 Endring Nora Fjelddalen, 33 Linje 89: Legg til etter «..tritt med befolkningsveksten»: «forutsatt at en sikrer kvalitet, både i det som bygges, områdeutforming, sosial infrastruktur og ved bevaring av Marka og byens grønne lunger. «89 Tillegg Tom Rellsve Begrunnelse: Viktig at ikke sentrale kvaliteter skusles bort. 34 Tillegg på linje 92: Oslo indre øst er blant de tettest bebygde byområdene i Norden, samtidig som høyrebyrådet går inn for at en stor del av den kommende utbyggingen skal skje nettopp her. Oslo SV ønsker at en større del av fortettingen skal skje i ytre by, særlig Oslo ytre vest, og mener småhusplanen bør revideres for å nå dette målet. 92 Tillegg Jens Kihl Avvises. Det vises til redaksjonskom iteens plassering av lignende tekst lengre oppe i uttalelsen, l Stryke: «alle juridiske..» 92 Stryke Tom Rellsve Begrunnelse: Det kan være flere muligheter enn de juridiske 36 Forslag til tillegg og endringer Vi vil sikre en miljø- og barnevennlig utbygging av byen vår. Utbygging skal prioriteres ved knutepunkter over hele byen. Byggeprosjektene skal skje langs etablert kollektivtrafikk eller inkludere utbygging av kollektivlinjer. Sykkelog elbilparkering skal sikres i byggeprosjektene. 93 Tillegg / endringer Gunnell Sandanger og deler av miljøgruppa Avvises, anses ivaretatt. R8 Grøntarealer er viktig for trivsel og oppvekstkår og skal sikres som en del av utbyggingene. (Nytt kulepunkt) - At en større del av fortettingen skal skje i ytre by. 95 Tillegg Redaksjonskomitee n

10 (Må sjåast i samanheng med framlegge til line 92, samt Jens Kihl sine framlegg til l 138) 37 Flytt punkt om «egen boligminister» til nederst av strekpunktene. 38 Sett inn nytt punkt på linje 100: «Ikke gi unntak fra kommunens grøntplan» 39 Stryka i tråd med. Begrunnelse: Me omtalar desse retningslinene ovanfor. Dessutan er me for barn og unge, uavhengig av desse retningslinene. R9 Nytt strekpunkt: - Oftere enn i dag invitere til plansmier tidlig i planprosesser. 40 Sett inn strekpunkt om plansmie :»- invitere til plansmie tidlig i prosessen» 41 Tillegg på linje 104: Mange deler av byen har en ensidig boligmasse. Dette gjør det vanskelig å bli boende i nærmiljøet når livssituasjonen endrer seg, for eksempel ved barnefødsler, samlivsbrudd, alderdom eller liknende. Oslo SV ønsker sterkere politisk styring på dette feltet, og vil regulere for flere små boliger i ytre by og større boliger i indre by. Leilighetsnormen for indre by er et eksempel på dette. 42 Erstatt «rimelig pris» med «overkommerlig pris» 43 Legga til: Etablering av en ikkekommersiell utleiesektor vil dempe prispresset på det ordinære, private utleiemarkedet. 100 Flytting Tom Rellsve 100 Tillegg Tom Rellsve Stryk Tore Syvert Haga 103 Nytt strekpunkt Redkom 103 Nytt strekpunkt Tom Rellsve Avvises 104 Tillegg Jens Kihl Avvises. Det vises til lignende forslag foreslått overfor, rundt linje Endring Tom Rellsve 110 Tillegg Tore Syvert Haga Begrunnelse: Dette er ein viktig del av grunnen til at det trengst ikkjekommersielle utleigebustadar. Bra for alle leigetakarar, ikkje berre dei heldige som får plass der. R10 Legge til: Ikke-kommersielle boliger kan administreres av både kommunen og andre aktører, for eksempel stiftelser. Boligene skal ikke tildeles etter kriterier som ligner på tildelingskriteriene for de kommunale boligene. 44 Legga til: De ikke-kommersielle utleieboligene skal ikke administeres av kommunen, og ikke tildeles etter kriterier som ligner på de kommunale boligene. 110 Tillegg Redaksjonskomitee n 110 Tillegg Tore Syvert Haga Avvises til fordel for forslaget ovenfor.

11 Begrunnelse: Viktig å presisera dette. Langt færre vil tenka at ikkjekommersielle utleigebustadar er noko som kan betra deira busituasjon om dei trur det har noko med dagens kommunale bustadar å gjera. Liknande tildelingskriterier som kommunale bustadar vil dessutan auka sjansen for dårlege bumiljø. 45 Linje 110, legg til: «Kommunen må selv bygge slike boliger og i tillegg legge til rette for flere uavhengige ikke-kommersielle boligbyggestiftelser. Oslo SVs mål er at det skal finnes en betydelig sektor utenfor markedet der man kan leie boliger med regulerte priser.» 110 Tillegg Nora Fjelddalen, Avvises 46 Linje 114: Stryk første setning. 114 Stryk Nora Fjelddalen, Avvises 47 Legg til «minst 2000» 115 Tillegg Tom Rellsve 48 Linje 115: Legg til etter «2000 per år»: «nasjonalt.» 49 Linje 115: Legg til: «500 av disse bør bygges i Oslo.» R11 Endre til: Kommunen må, i samarbeid med utdanningsinstitusjoneneog SIO, også bidra med a tilby midlertidig bopel for studenter som ikke har funnet bopel ved semesterstart. 50 Linje : Stryk setningen Kommunen må også bidra med a tilby midlertidig bopel for studenter som ikke har funnet bopel ved semesterstart Begrunnelse: Kommunen sliter allerede med å finne kommunale leiligheter til de som trenger det. Bør dette bli kommunens oppgave, eller vil det være mer hensiktsmessig å styrke SIO? 115 Tillegg Nora Fjelddalen, 115 Tillegg Nora Fjelddalen, Endring Stryk Redaksjonskomitee n. Kristoffer Westad og Thea Schjødt Avvises til fordel for forslaget ovenfor. 51 Erstatta starter med legger til rette for Begrunnelse: heng saman med framlegget ovanfor. At det er tale om legg til rette for treng ikkje bety ei passiv kommunal rolle. OBOS-utbyggingane før og etter krigen var lagt til rette for av kommunen gjennom tomter m.m, utan at det var kommunen sjølve som gjorde det. 52 Endre til «At staten finansierer bygging av minst 2000» 122 Erstatning Tore Syvert Haga 124 Endring Tom Rellsve Begrunnelse: Det er ikkje

12 nødvendigvis «staten» som skal bygge. 53 Linje 124: Nytt strekpunkt: At kommunen benytter seg av retten og muligheten til å kjøpe leiligheter i private utbyggingsprosjekter 124 Tillegg Kristoffer Westad og Thea Schjødt Avvises til fordel for påfølgende forslag. R12 Linje 132, etter «må økes». Legg til: «, blant annet ved å bruke muligheten til å kjøpe ti prosent av boenhetene i nybygde borettslag og sameier». Redaksjonskomitee n. Begrunnelse: 10-prosentregelen gjeld burettslag og sameiger, ikkje alle private utbyggingsprosjekt. 54 Linje : Stryk setningen At kommunen hjelper studenter a finne bolig og tilby midlertidig bopel under semesterstart Stryk Kristoffer Westad og Thea Schjødt. Intensjonen anses ivaretatt ovenfor. Begrunnelse: Kommunen bør konsentrere seg om å hjelpe studenter ved å tilrettelegge for flere studentboliger, ikke ved å drive boligformidling på annen måte. 55 Linje 132, etter «må økes». Legg til: «, blant annet ved å bruke muligheten til å kjøpe ti prosent av nybygde borettslagsleiligheter» 132 Tillegg Nora Fjelddalen, Avvises 56 Linje 132: Stryk siste setning. 132 Stryk Nora Fjelddalen, 57 Forslag: Utvikling av boligområder må fremme inkludering og selvbestemmelse. Oslo SV er i mot bygging av institusjonslignende enheter som samler et stort antall personer med bistandsbehov i et hus eller i et område. Kommunen må følge nasjonale føringer i forhold til størrelse og Husbanken skal i sin virkemiddelbruk aktivt motvirke institusjonalisering. Begrunnelse: Både nasjonalt og i Oslo har det vært en økende tendens til at man bygger større enheter beregnet for personer med utviklingshemning, rusproblemer, psykiske lidelser og/ eller andre med ulike former for bistandsbehov i hjemmet. Dette i motstrid til faglige og politiske føringer. Reformen for personer med utviklingshemning på begynnelsen av 90-tallet la klare føringer for at boligenhetene ikke skulle overskride 3-5 leiligheter. I dag bygges det enheter for 10,20,30 og 40 personer. Noen av disse med støtte fra Husbanken. Oslo SV må 137 Tillegg (Regner med at om intensjone n i forslaget tiltredes så finner redaksjons -komiteen en fornuftig plass). Cato Brunvand Ellingsen Avvises.

13 ta klart avstand fra en slik tendens, og for meg er dette et viktig punkt i en uttalelse om Bolig for alle. 58 Tillegg på linje 138: - At en større del av fortettingen skal skje i ytre by. 138 Tillegg Jens Kihl Avvises, anses ivaretatt ovenfor 59 Forslag: Personer med behov for bistand i hjemmet skal også ha mulighet til å bestemme selv hvor og hvordan en skal bo. Anbuds- og konkurranseutsetting av bolig skal aldri forekomme. Begrunnelse: I Oslo har en sett mange tilfeller der folk med psykiske lidelser, rusproblemer og/ eller utviklingshemning ikke får bestemme selv hvordan og hvor en skal bo. Bolig og tjenester skilles ikke, og bolig anbudsutsettes. Det gjør at det er anbudsrunden som bestemmer hvor personen skal bo, ikke personen selv. Det gir også en usikkerhet knyttet til kontrakters varighet. Folk må flytte pga konkurser eller nye anbudsvinnere. Folk må ha rett til et varig hjem. 60 Forslag: Kommunens og Husbankens virkemiddelapparat må fremme muligheten for at også personer med behov for bistand i hjemmet skal kunne eie egen leilighet. Begrunnelse: I dag er det ofte slik at det tas som en selvfølge at personer med utviklingshemning og/ eller varige psykiske lidelser skal leie en kommunal bolig. Ofte vil leie være riktig, men det er viktig at virkemiddelapparatet understøtter muligheten for at også disse skal kunne eie egen bolig, og da dra nytte av de fordelene eie gir. 61 Forslag: Personer som har behov for det skal få tilstrekkelig bistand til å kunne bo. Bistand og oppfølging i hjemmet skal sikres med nødvendig helse- og sosialfaglig kompetanse. For de som ønsker skal brukerstyrt personlig assistanse være en selvsagt del av bistanden. Begrunnelse: Bolig for alle handler om mer enn et tak over hode. Mange har utfordringer med å kunne bo selvstendig. Dette kan være på grunn av manglende kompetanse (for eksempel på grunn av psykisk lidelse eller 142 Tillegg (Regner med at om intensjone n i forslaget tiltredes så finner redaksjons -komiteen en fornuftig plass). 143 Tillegg (Regner med at om intensjone n i forslaget tiltredes så finner redaksjons -komiteen en fornuftig plass). 143 Tillegg (Regner med at om intensjone n i forslaget tiltredes så finner redaksjons -komiteen en fornuftig plass). Cato Brunvand Ellingsen Cato Brunvand Ellingsen Cato Brunvand Ellingsen på linje 137, i forlengelsen av Ellingsens forrige forslag. på linje 137, i forlengelsen av Ellingsens forrige forslag. Avvises. Anses å ligge utenfor boligpolitikken s rammer. Avvist. (Ellingsens tilleggsfors lag ble vedtatt mot redkoms innstilling.)

14 utviklingshemning) eller at tilretteleggingen ikke er god nok. Universell utforming er en selvfølge, men mange trenger også ytterligere bistand. BPA må være en naturlig del av slik bistand for dem som ønsker det. Skal Bolig for alle være en realitet må boligoppfølging/ boligsosialt arbeid sikres på en tilstrekkelig måte (både med hensyn til kapasitet og kompetanse). 62 Endres språklig til:»de som har mulighet til å kjøpe egen bolig, nyter også godt av stigende priser, subsidier som rentefradrag, og at boliger ikke skattemessig settes til markedsverdi» 63 Linje 157: Legg til «de» mellom «og» og «vinner». 64 Linje 165, endre til: «Bedre startlånsordningen og boligtilskuddene til privatpersoner slik at flere kan komme inn på boligmarkedet.» Endring Tom Rellsve 157 Tillegg Nora Fjelddalen, 165 Endring Nora Fjelddalen, 65 Linje : Endre rekkefølgen på kulepunktene slik at nåværende punkt 3 og 4 blir punkt 1 og Endring Nora Fjelddalen, R13 Beholde og videreutvikle BSU, men si nei til store utvidelser av ordningen som kun de mest priviligerte blant ungdommen vil kunne nyttiggjøre seg Endring Redaksjonskomitee n. Begrunnelse: Presisera at me ikkje er mot BSU, men at store utvidingar berre vil komma nokon få til gode. 66 Linje Stryk setningen Revidere ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) som i dag fungerer sosialt skjevt Stryk Kristoffer Westad og Thea Schjødt Avvises Begrunnelse: Det bør være gunstige ordninger for sparing også for folk som ikke vil være aksjespekulanter. Et annet sted i uttalelsen står det dessuten at Oslo SV støtter egenandelskravet på 15 %. Det vil da virke urimelig å frata unge mennesker en god mulighet til boligsparing. 67 Føya til etter Oslo for boliger verdt over fem millioner kr Begrunnelse: Den grensa me gjekk til val på i Viktig å presisera at det ikkje gjeld alle bustadar. Stå ved vedteken politikk 68 Endre til : «Oslo og kommunene rundt i et vidt regionalt perpektiv må sees..» 171 Tillegg Tore Syvert Haga 175 Endring Tom Rellsve Begrunnelse: Det gjelder ikkje kun de umiddelbare nabokommunene,

15 men også i fylker som Østfold, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark 69 Erstatta og med for. Begrunnelse: Presisera at det gjeld kollektivtrafikk, ikkje infrastruktur generelt. Me vil ikkje ha fleire bilistar frå Akershus inn til Oslo 70 Endre «omkringliggende kommuner» til : «fylker og kommuner i Østlandsområdet» 178 Erstatning Tore Syvert Haga 180 Endre Tom Rellsve Jf begrunnelse til endring linke Linje 180: Tillegg: «Akershus og Oslo vurderes sammenslått» Begrunnelse: Samme planmyndighet i hele området ville muliggjøre en helt annen helhetstenkning for by- og regionsutvikling (effektiv boligbygging, jordvern, markavern og infrastruktur). 180 Tillegg Kristoffer Westad og Thea Schjødt Avvist. (Westad og Schjødts forslag ble avvist mot redkoms innstilling). R14 Nytt avsnitt Befolkningsprognosene viser en kraftig befolkningsvekst i Oslo. Oslo har plass til svært mange nye boliger, forutsatt at det sikres kvaliteter ved bomiljø, sosial infrastruktur og grønne omgivelser. Samtidig vet vi at deler av befolkningsveksten skyldes sentralisering fra andre deler av landet. En aktiv distriktspolitikk som gir flere arbeidsmuligheter i andre regioner vil kunne dempe presset på boligmarkedet i Oslo. Oslo SV ønsker derfor en mer aktiv distriktspolitikk innenfor samferdsel, utdanningspolitikk og økonomisk politikk, av hensyn både til distriktene og Oslo. 181 Tillegg Redaksjonskomitee n Begrunnelse: Eit ynskje om å slå fast at Oslo har plass til svært mange nye bustadar, men at distriktspolitikk som kan dempe presset på boligmarkedet bør vera eit mål. R15 Tillegg på linje 189: - Innføre bomiljøvaktmestere i kommunale gårder som en fast ordning. 189 Redaksjonskomitee n 72 Begrunnelse: Når du gjer noko til ei fast ordning må du vel uansett tilsetta fleire. Nytt kulepunkt: - Innføre bomiljøvaktmestere i kommunale gårder som en fast ordning, og ansette flere 189 Tillegg Jens Kihl Avvises til fordel for forslaget ovenfor R16 Nytt kulepunkt: 196 Tillegg Redaksjonskomitee

16 - En aktiv distriktspolitikk som demper sentraliseringen til Osloregionen. Begrunnelse: Fylja opp avsnittet om distriktspolitikk. 73 Nytt punkt: Statlige retningslinjer som sikrer at alle kommunene i pressområdet rundt Oslo, inkludert Asker og Bærum, bygger tilstrekkelig boliger. n 196 Tillegg Tore Syvert Haga Begrunnelse: Må ha rasjonell fortetting i såpassa sentrale kommunar. Dessutan politisk viktig å setta fokus på Høgrestyrde kommunar som motsett seg bygging av bustadar, jamfør Fornebudebatten. Grunnen til at A og B peikast ut er at dei tradisjonelt har vore vekstskeptiske, medan Follo og Romerike er meir positive til utbygging. Forslag: Følgende forslag ble fremmet på møtet, etter at den forhåndsannonserte fristen gikk ut: NR Endringsforslag Linje Endring Forslagsstiller Vedtak A Linje endres til: «Målet med sosial boligbygging og mindre marked er å sikre alle tilgang til gode boliger» Endring Kim-André Åsheim B C D E F G Begrunnelse: Å «få ned prisene» vil oppfattes som negativt og et angrep på folks økonomi. Stryk første leddsetning på linje 35 frem til komma («Oslo SV stiller seg positiv til krav om egenkapital på 15 prosent,») og endre resten av setningen til: «Det må opprettes bedre ordninger, blant annet gjennom Husbanken, osv.» Stryk linje (Det må også legges til rette for et «leie til eie-konsept», der folk som leier gradvis kan gå over til å eie gjennom å betale månedlige leieutgifter). Subsidiært: Endre linje til: «Det bør utredes et «leie til eie-konsept», der folk osv.» Endre linje 170: «Oslo SV vil legge om rentefradraget slik at kun lån under tre millioner får skattefradrag.» Tillegg på linje 173: «Dokumentavgift for førstegangskjøpere fjernes.» Tillegg på linje 103: «SV vil gå i dialog med boligkooperasjonen for å revitalisere den sosiale boligbyggingen og bidra til å bygge flere eie- og leieboliger med en miljømessig og sosial profil.» 35 Stryk og erstatt. Kim-André Åsheim Stryk Kim-André Åsheim Endring Kim-André Åsheim Avvist. Avvist 170 Endring Akhtar Chaudhry Avvist 73 Tillegg Akhtar Chaudhry 103 Tillegg Marianne Borgen Vedtak: Den helhetlige uttalelsen ble vedtatt. Uttalelsen er tilgjengelig på:

17 Sak 22/12 Støtteerklæring til streiken i Sykehjemsetatens fagforening Per Østvold la frem Fylkesstyrets forslag til uttalelse: Støtte fra Oslo SV til de streikende ved private sykehjem Oslo SV gir sin fulle støtte til Fagforbundet og de streikende ved kommersielle sykehjem som krever en pensjonsavtale på linje med ansatte i kommunale og ideelle sykehjem og med sykepleiere som har en lovpålagt pensjonsordning. Oslo SV er i mot privatisering av velferdstjenester. Når kommuner likevel velger å overlate til private aktører å drive velferdstjenester, må de ansatte sikres de samme vilkårene som de ansatte som utfører tilsvarende velferdstjenester ellers i samfunnet. Med dagens ordning er det helt opp til arbeidsgiver hva slags pensjonsordning pleiepersonell i de private sykehjemmene skal ha. De aller fleste steder har de innskuddsordninger med liten oppsparing, noe som gir lave pensjonsutbetalinger. Mange av ordningene mangler en uføredel, noe som er svært alvorlig for en yrkesgruppe der en av fem blir helt eller delvis ufør før de når pensjonsalderen. Mange vil heller ikke ha nok opptjeningstid eller høyt nok lønnsnivå til å kunne gå av med AFP. Når NHO Service insisterer på å rekruttere medlemmer på billigere tariffavtaler enn andre, er det et angrep på hele fagbevegelsen og prinsippet om likebehandling. Fagforbundet har varslet sympatistreik for over medlemmer i kommunal sektor for å støtte de streikende helsearbeiderne. Oslo SV vil advare regjeringa mot å bruke tvungen lønnsnemnd for å stoppe streiken.

18 Taleliste: Anniken Thorsen, Per Østvold, Frode Ersfjord, Arild Sverstad Haug, Endringsforslag: NR Endringsforslag Linje Endring Forslagsstiller Vedtak 3 Tillegg Per Østvold Vedtatt 1 Føye til ordet «bedre» i setningen på linje 3 slik at det blir en «bedre lovpålagt ordning». 2 Linje 10, 6 og i overskriften: Endre «private sykehjem» til «kommersielle» 10, 6 og overskriften Endring Bjarne Kristoffersen 3 Linje 2: Tillegg av «lønnsvilkår». 2 Tillegg Bjarne Kristoffersen 4 Stryke linje Stryk Bjarne Kristoffersen 5 Stryke den siste setningen: «Oslo SV Stryk Arild Sverstad vil advare regjeringen mot» Haug Vedtatt Vedtatt Avvist. Avvist. Vedtak: Uttalelsen som helhet ble vedtatt. Støtte fra Oslo SV til de streikende ved kommersielle sykehjem Oslo SV gir sin fulle støtte til Fagforbundet og de streikende ved kommersielle sykehjem som krever en pensjonsavtale og lønnsvilkår på linje med ansatte i kommunale og ideelle sykehjem og med sykepleiere som har en bedre lovpålagt pensjonsordning. Oslo SV er i mot privatisering av velferdstjenester. Når kommuner likevel velger å overlate til kommersielle aktører å drive velferdstjenester, må de ansatte sikres de samme vilkårene som de ansatte som utfører tilsvarende velferdstjenester ellers i samfunnet. Med dagens ordning er det helt opp til arbeidsgiver hva slags pensjonsordning pleiepersonell i de kommersielle sykehjemmene skal ha. De aller fleste steder har de innskuddsordninger med liten oppsparing, noe som gir lave pensjonsutbetalinger. Mange av ordningene mangler en uføredel, noe som er svært alvorlig for en yrkesgruppe der en av fem blir helt eller delvis ufør før de når pensjonsalderen. Mange vil heller ikke ha nok opptjeningstid eller høyt nok lønnsnivå til å kunne gå av med AFP. Når NHO Service insisterer på å rekruttere medlemmer på billigere tariffavtaler enn andre, er det et angrep på hele fagbevegelsen og prinsippet om likebehandling. Fagforbundet har varslet sympatistreik for over medlemmer i kommunal sektor for å støtte de streikende helsearbeiderne. Oslo SV vil advare regjeringa mot å bruke tvungen lønnsnemnd for å stoppe streiken. Sak 21/12 Revidert forretningsorden for representantskapet Nora Fjelddalen le frem Fylkesstyret innstilling til ny forretningsorden for Representantskapet: 18

19 Forretningsorden for Oslo SVs representantskap Vedtatt av Oslo SVs representantskap Innledning 1.1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 16B i Tilleggsvedtekter for Oslo SV. Ved uoverensstemmelse mellom forretningsorden og SVs vedtekter eller Oslo SVs tilleggsvedtekter, viker forretningsorden. 1.2 Fravikelse Representantskapet kan fravike forretningsordenen med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter for gjeldende sak eller gjeldende møte. 1.3 Definisjoner a) Med votering menes votering over ett enkelt punkt. b) Med voteringssekvens menes alle voteringer i relasjon til samme sak og som gjøres i sammenheng. 2 Representantskapsmøtene 2.1 Møtehyppighet Representantskapet avholder minst fire møter årlig, j.fr. 16B i Oslo SVs tilleggsvedtekter. Innkalling skjer når fylkesstyret/fylkesstyrets arbeidsutvalg ser det tjenlig, eller når minst fem lokallag krever det, j.fr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 16B. 2.2 Kunngjøring og innkalling Fylkesstyret skal kunngjøre datoen for representantskapsmøter seinest 30 dager før møtet i Oslo SVs kalender. Innkalling med forslag til dagsorden, tidsplan og sakspapirer sendes ut til representantskapets delegater og varadelegater senest 12 dager før hvert møte. Sakslisten skal samtidig gjøres offentlig tilgjengelig på Oslo SVs hjemmesider. 2.3 Rett til å melde saker Samtlige medlemmer i Oslo SV har rett til å få satt opp saker på dagsorden etter reglene i Innleveringsfrist Saker må være meldt og sakspapirer og vedtaksforslag må være innlevert fylkesstyret senest tre uker før møtet skal holdes. 19

20 Representantskapet kan på møtet sette opp en sak med 2/3 flertall blant de fremmøtte delegater uten hensyn til 1. ledd (hastesak). Saker kan behandles under Eventuelt uten annen frist enn at saken varsles ved møtets begynnelse. Vedtak kan ikke fattes i saker som er reist under Eventuelt. 2.5 Forslagsfrist og valg av redaksjonskomité Fylkesstyret kan sette en frist for å fremme endringsforslag til en bestemt sak i forkant av møtet. Fylkesstyret kan innstille på en redaksjonskomité på minst tre personer som velges på representantskapsmøtet. 2.6 Faste punkter på dagsordenen a) Godkjenning av innkalling og dagsorden b) Valg av møteledelse og referent c) Godkjenning protokoll fra siste møte i Representantskapet d) Spørrehalvtime 2.7 Tilstedeværelse Dersom delegater kommer etter at navneopprop er foretatt eller går før møtet er hevet, skal dette meldes til møteledelse/innsjekker. 2.8 Tidsramme for saker Representantskapet kan fastsette en tidsramme for den enkelte sak eller for en gruppe av saker. Tidsrammen innbefatter både debatt og votering. Møteledelsen gis i disse tilfeller fullmakt til å sette tidsrammen for debatten. Tidsrammen kan endres ved simpelt flertall. 2.9 Lukking av møtet Representantskapets møter er som hovedregel åpne. Representantskapet kan i særlige tilfeller lukke møtet med 2/3 flertall. 3 Møte-, tale- og forslagsrett. 3.1 Representantskapets faste delegater Representantskapets faste delegater valgt etter Oslo SVs tilleggsvedtekter 16 B, har tale-, forslags- og stemmerett i representantskapets møter. Lokallaget har ansvar for å kalle inn varadelegater med fulle rettigheter ved faste delegaters forfall. 3.2 Oslo SVs medlemmer Samtlige medlemmer i Oslo SV har møte-, tale- og forslagsrett i representantskapets møter. 20

21 3.3 Andre Representantskapet kan innvilge andre møte-, tale- og/eller forslagsrett for en enkelt sak eller et enkelt møte ved simpelt flertall. 4 Debatten 4.1 Taletid Innlegg til debatten gis 3 minutter taletid. Det gis adgang til maksimum to replikker etter hvert innlegg, samt svarreplikk. Replikker gis 1 minutt taletid. Replikk på replikk er ikke tillatt. Ved stort tidspress kan replikker sløyfes fullstendig med simpelt flertall. Innlegg til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1 minutt taletid, uten adgang til replikk. Taletiden kan endres ved simpelt flertall. 4.2 Taleliste Møteleder fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i god tid om når strek settes. I de saker hvor det er fastsatt en tidsramme, jamfør 2.9, kan møteledelsen redigere talelisten etter at strek er satt. Når den avsatte tid for saken er brukt opp strykes resten av talelisten. Møteledelsen skal søke å endre taletiden tidlig dersom det er fare for at tidsrammen for debatten overskrides. Følgende prioriteringsliste benyttes når talelisten redigeres: a) Forslagstillere settes først i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. b) Representantskapsdelegater som ikke tidligere har hatt ordet i denne saken settes deretter opp i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. c) Representantskapsdelegater som tidligere har hatt ordet i denne saken, settes deretter opp i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. d) Andre med talerett settes deretter opp i den rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. Strek kan oppheves med simpelt flertall. Strykning av taletid kan overprøves med simpelt flertall. 4.3 Temaredigering av taleliste Representantskapet kan med simpelt flertall vedta å benytte taleliste redigert etter tema for en eller flere saker. Forslag om dette skal fremsettes skriftlig under godkjenning av dagsorden og leveres møtelederbordet. Møteleder legger frem liste for inntegning til debatten, og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i god tid om når strek settes. Forøvrig følges den samme prioriteringsliste som for redigering av taleliste som i Forslag Forslag og endringsforslag skal fremsettes skriftlig innen strek settes (dersom det ikke er fastsatt en tidligere frist), og leveres møtelederbordet. Møteleder leser opp innleverte forslag før strek settes. Forslagene skrives på egne forslagslapper og merkes med saksnummer og forslagsstiller. 21

22 4.5 Innleggsprioritering Når det bes om innlegg til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden gis dette umiddelbart etter pågående replikkveksling. 5 Votering 5.1 Flertall Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet fremgår av SVs vedtekter, Oslo SVs tilleggsvedtekter eller denne forretningsorden. 5.2 Voteringsmåte Votering skjer ved håndsopprekning. Personvalg skal være skriftlig og hemmelig dersom 1 representant krever det. Andre vedtak kan også være skriftlig og hemmelig dersom 1/3 av representantene krever det. Det vises til SVs vedtekter 21 for nærmere beskrivelse av personvalg 5.3 Voteringsorden Voteringsorden vedtas med simpelt flertall før voteringen. Under voteringssekvensen er det ikke adgang til å fremsette nye forslag til saken. Det kan heller ikke holdes innlegg til saksdebatten under voteringssekvensen. 6 Valg 6.1 Valgmåte Personvalg skjer skriftlig dersom det kreves. En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvparten av de avgitte stemmer, der blanke stemmer telles med. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer, j.fr. 21 i SVs vedtekter. 6.2 Vararepresentanter Vararepresentanter velges på samme måte som representanter. 7 Protokoll Referenten fører protokoll for representantskapets møte. Protokollen skal som minstekrav inneholde en oversikt over tilstedeværende delegater og observatører, en oversikt over alle forslag, voteringer og valg, og en liste over hvem som tok ordet under hver sak. Alle delegater har anledning til å fremme protokolltilførsel. Denne må meldes under behandlingen av den saken protokolltilførselen gjelder, og leveres møteledelsen skriftlig innen møtet heves. Det er anledning til å protokollføre stemmeforklaringer. Disse må leveres møteledelsen skriftlig senest innen møtet heves. For lukkede deler av et møte, føres det egne protokoller. Disse godkjennes i lukket møte. 22

23 Foreløpig protokoll publiseres på Oslo SVs hjemmesider senest ei uke etter gjeldende møte etter godkjenning i AU, og godkjent protokoll publiseres senest ei uke etter godkjenning. Representantskapet kan med simpelt flertall vedta at protokoll eller deler av denne ikke publiseres. 8 Spørrehalvtime Alle medlemmer har anledning til å stille spørsmål til fylkesstyret, bystyregruppa og stortingsgruppa. Det gis 1 minutt taletid til spørsmål og 2 minutter til svar. Spørrehalvtimen skal ikke vare lenger enn 30 minutter. 9 Endringer i forretningsorden 9.1 Endringer i forretningsorden Representantskapets forretningsorden kan endres med 2/3 flertall blant de fremmøtte delegater. Forslaget til endringer skal gjøres kjent for representantskapet minst 2 uker før møtet. Endringer trer i kraft umiddelbart, dersom ikke annet er vedtatt. 10 Ikrafttredelse Denne forretningsorden trer i kraft umiddelbart etter vedtak i Representantskapet , og opphever alle tidligere forretningsordener og retningslinjer gitt i tråd med disse Taleliste: Forslag: Vedtak: Susanne Skjørberg, Ingvild Reymert, Marianne Borgen, Susanne Skjørberg, Hilde Seip, Susanne Skjørberg. Fremmet av Grünerløkka SV: Tillegg på linje 165: Dersom minst 10 delegater skriftlig krever det, kan det i enkeltsaker føres hver enkelt delegats stemmegivning, samt stemmetallet totalt. Tilleggsforslaget ble avvist. Fylkesstyrets innstilling ble vedtatt. Sak /12 Taleliste: Eventuelt Nora Fjelddalen orienterte om valgkampstarten. Møtet ble hevet kl

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Bolig for alle. det norske boligmarkedet roper på sosialistisk politikk

Bolig for alle. det norske boligmarkedet roper på sosialistisk politikk Sakspapirer til RS 3/2012 Dato: 17.09 2012 Sak 20/12 Bolig for alle Merk: Frist for å sende inn endringsforslag er fredag 14.11 kl. 12.00. Bolig for alle det norske boligmarkedet roper på sosialistisk

Detaljer

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet Bolig for alle SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skjerper

Detaljer

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2015 Tid: 20.01.15 kl. 18.00 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Delegater: 42 Observatører: 6 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: St. Hanshaugen: Frogner: Ullern:

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014. Tid: kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje. Delegater: 54 Observatører: 6.

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014. Tid: kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje. Delegater: 54 Observatører: 6. Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2014 Tid: 25.11.14 kl. 18:30 Sted: Hagegata 22, 6. Etasje Delegater: 54 Observatører: 6 Gamle Oslo: Bjørn Wigtil Unni Berge Grünerløkka: Ingrid Hødnebø Arild

Detaljer

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2011

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2011 Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 3/2011 Tid: Tirsdag 25. oktober 2011 kl 1800 Sted: St. Hanshaugen bydelshus, Akersbakken 27 Tilstede: 54 delegater 1 observatør Lokallag Delegater Gamle Oslo

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2014. Tid: 21.01.14 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 63 Observatører: 2

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2014. Tid: 21.01.14 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 63 Observatører: 2 Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2014 Tid: 21.01.14 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8 Delegater: 63 Observatører: 2 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: Sagene: St. Hanshaugen: Frogner:

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje.

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Møte FS 4/2015 Tid: Mandag 09.03.15 kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Tilstede: Forfall: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Benjamin Endré Larsen, Olivia Salles, Ingvild Enoksen, Mari Lund

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 3/2013. Tid: 15.10.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 66 Observatører: 4

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 3/2013. Tid: 15.10.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 66 Observatører: 4 Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 3/2013 Tid: 15.10.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8 Delegater: 66 Observatører: 4 Tilstede: Lokallag Gamle Oslo Grünerløkka Julia Loge Audun Herning

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.03-16 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Byrådets boligsatsning Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Politiske føringer Byrådet Johansen Hva er nytt? Hva er uendret? Byrådserklæring 2015-2019 Ny Budsjettforslag

Detaljer

Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai

Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai Tid: 17.30 21.00 Sted: Schafteløkken 1 Konstituering Godkjenning av saksliste og innkalling. Saksliste og innkalling ble godkjent. Valg av ordstyrer og

Detaljer

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2013. Tid: 10.12.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 48 Observatører: 1

Protokoll. Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2013. Tid: 10.12.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8. Delegater: 48 Observatører: 1 Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 4/2013 Tid: 10.12.13 kl. 18.00 Sted: Miljøhuset, Mariboesgate 8 Delegater: 48 Observatører: 1 Tilstede: Lokallag Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14

Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14 Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall.

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte FS 6/2009 Tid: 26.03.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Heikki Holmås, Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Rolf Vestvik,

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016

NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016 Til: Delegater til Oslo Venstres nominasjonsmøte 2016 Kopi: Varadelegater til Oslo Venstres nominasjonsmøte 2016 02.11.2016 NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016 Det er innkalt til nominasjonsmøte i Oslo Venstre,

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Sak 140/14 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden ble godkjent med tillegg av sak 153/14

Sak 140/14 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden ble godkjent med tillegg av sak 153/14 Protokoll Møte FS 13/2014 Tid: 6.11.14 kl. 17:30 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Tilstede: Forfall: Gjest: Nora Fjelddalen, Tirill Sjøvoll, Kaveh Ataei, Ingvil Holthe Enoksen, Liv Jorunn Eriksen, Hanne Lyssand,

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 50 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005

Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005 Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møte 05/04/2006 sak 123 Saken ble behandlet sammen med

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer