U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet Møtet ble holdt i Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7, og varte fra kl Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: Gjert Kristoffersen, Gisle Selnes, Claus Huitfeldt, Randi Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Johannes Servan, Anne Hestnes, Tor Sivertsen Prestegard, Mikkel Andreas Eriksen, Linnea Reitan Jensen Forfall: Anne Granberg (vara Claus Huitfeldt) Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Trine Moe, studiesjef Ronald Worley, utvalgssekretær Vibeke Askeland Fra dekanatet: Visedekan Jan Oldervoll

2 side 2 av 8 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Godkjent. PROTOKOLL FRA MØTET Godkjent. FS 99/12 Ph.d.-graden - Malvin Fonnes - oppnevning av komité FS 100/12 Ph.d.-graden - Ann-Kristin Molde - oppnevning av komité FS 101/12 Ph.d.-graden - Kristoffer Momrak - oppnevning av komité FS 102/12 Dr.philos.-graden - Vidar Johnsen - innstilling FS 103/12 Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til prosjektet Contextual Aspects of Text Organisation (CATO) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

3 side 3 av 8 FS 104/12 Tilsetting i midlertidig stilling som forskingsassistent knytt til CONVARprosjektet ved Institutt for framandspråk FS 105/12 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium FS 106/12 Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til forskingsprosjektet TRACSYMBOLS ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap RS 60/12 Tildeling av prosjektmidler til SIUs Nord-Amerikaprogram RS 61/12 Protokoll fra instituttrådsmøte Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap RS 62/12 Referat fra instituttrådsmøte Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

4 side 4 av 8 RS 63/12 Referat fra styremøte Senter for kvinne- og kjønnsforskning RS 64/12 Referat fra styremøte Senter for kvinne- og kjønnsforskning RS 65/12 Referat fra styremøte Senter for kvinne- og kjønnsforskning S 75/12 Langsiktig bemanningsplan Endelig justering Fakultetsstyret godkjenner langsiktig faglig bemanningsplan for S 76/12 Midlertidighet ved HF - hjemler, utfordringer, tall og fremtid Fakultetsstyret tar saken om midlertidighet ved Det humanistiske fakultet til etterretning og ber fakultetsledelsen følge opp i tråd med saksforelegget. S 77/12 Budsjettfordeling 2013 Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2013 inkludert forslag til fordeling av driftsbudsjett til institutt og sentre i Dekan og fakultetsdirektør gis fullmakt til å justere budsjettfordelingen i samsvar med endelig tildelingsbrev.

5 side 5 av 8 S 78/12 HMS-plan for Det humanistiske fakultet Fakultetsstyret vedtar at det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utarbeide forslag til HMS-plan for fakultetet. Dekanen gis i fullmakt å utpeke medlemmer til arbeidsgruppen. S 79/12 Pedagogisk basisutdanning Fakultetsstyret vedtar at ansvar for å følge opp ansatte i forhold til kravet til pedagogisk basisutdanning ligger hos instituttene slik det er skissert i saken og ber administrasjonen om å utarbeide retningslinjer for oppfølgingsarbeidet. Fakultetsstyret ber om at spørsmålet om en ev. oppfølging av de som er tilsatt før instituttsammenslåingen i 2007 utredes nærmere. S 80/12 BA-graden ved Det humanistiske fakultet Saken utsettes til møtet S 81/12 Utvidelse av fast stilling - FoU-tid Thomas Dahl sin faste 36,5 % stilling som førsteamanuensis ved Griegakademiet Institutt for musikk utvides til 79 % fast stilling med virkning fra Utvidelsen skjer som følge av at stillingen tillegges FoU-tid og tid for administrative oppgaver. S 82/12 Utvidelse av stilling - FoU-tid Magne Thormodsæter sin faste 40,9 % stilling som førsteamanuensis ved Griegakademiet Institutt for musikk utvides til 85 % fast stilling med virkning fra Utvidelsen skjer som følge av at stillingen tillegges FoU-tid og tid for administrative oppgaver.

6 side 6 av 8 S 83/12 Utvidelse av fast stilling - FoU-tid Eivind Austad sin faste 60 % stilling som universitetslektor ved Griegakademiet Institutt for musikk utvides til 80 % fast stilling med virkning fra Utvidelsen skjer som følge av at stillingen tillegges Fou-tid og tid for administrative oppgaver. S 84/12 Oppnemning av vurderingskomité innenfor musikk I samsvar med forslag frå Griegakademiet - Institutt for musikk oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Steinar Sætre for kompetanse som dosent: Professor John Pål Inderberg, NTNU, institutt for musikk Dosent Kai Lennert Johansen, musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Dosent Harald Jarning, Pedagogisk utviklingssenter, Høgskolen i Oslo og Akershus Professor John Pål Inderberg vert oppnemnd som leiar av komiteen. S 85/12 Oppnevning av bedømmelseskomiteer innen filosofi I samsvar med forslag frå Institutt for filosofi og førstesemesterstudium oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Carola Freiin von Villiez innanfor fagområdet filosofi: Professor Erik Brown, Institutt for filosofi og førstesemesterstudium Professor Christel Fricke, Center for the Study of Mind in Nature, Universitetet i Oslo Professor Lars Johan Materstvedt, Filosofisk institutt, NTNU Professor Erik Brown vert oppnemnd som leiar av komiteen. Fakultetsstyret oppnemner vidare følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkarane Alois Pichler og Sorin Idan Bangu: Professor Anat Biletzki, professor II, Institutt for filosofi og førstesemesterstudium Professor Allan Janek, Universitetet i Innsbruck Professor Colin Howson, Universitetet i Toronto Professor Anat Biletzki vert oppnemnd som leiar av komiteen.

7 side 7 av 8 S 86/12 Oppnevning av vurderingskomiteer innenfor fagområdene latin, nordisk og klassisk I samsvar med forslag frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Christine Hamm: Professor emerita Janet Garton, School of Literature and Creative Writing, University of East Anglia Professor Tone Selboe, ILOS, Universitetet i Oslo Professor Eivind Tjønneland, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Professor Eivind Tjønneland vert oppnemnd som leiar av komiteen. Fakultetsstyret oppnemner vidare følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Mathilde Skoie: Professor Gunhild Vidén, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet Professor Staffan Wahlgren, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU Professor Marianne Pade, Det Danske Institutt i Rom Førsteamanuensis Gjert Vestrheim vert oppnemnd som administrator for komiteen. Fakultetsstyret oppnemner vidare følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Pär Ola Sandin: Docent Denis Searby, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet Professor Karin Hult, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet Professor Staffan Wahlgren, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU Førsteamanuensis Gjert Vestrheim vert oppnemnd som administrator for komiteen. S 87/12 Opprykk til professor - tildeling av opprykk Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Tor Trolie innenfor fagområdet teatervitenskap til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra

8 side 8 av 8 S 88/12 Opprykk til professor - godkjenning av sakkyndig vurdering Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Pål Thonstad Sandvik innen fagområdet moderne økonomisk historie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Saken oversendes til NTNU for sluttbehandling. S 89/12 Opprykk til professor - godkjenning av sakkyndig vurdering Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Jonas Scherner innen fagområdet moderne økonomisk historie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Saken oversendes til NTNU for sluttbehandling. S 90/12 Opprykk til professor - godkjenning av sakkyndig vurdering Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Kristian Steinnes innen fagområdet moderne historie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Saken oversendes til NTNU for sluttbehandling. EVENTUELT: Dekanen foreslo at siste møte i neste semester, den , kombineres med et halvdagsseminar der det nye dekanatet og styret deltar sammen med institutt- og senterlederne. Om mulig legges seminar og styremøte til et hotell utenfor byen med avsluttende middag og overnatting for de som ønsker det.

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet Dagsmøte 17.04.2012, kl. 09:00 i Christiesgt. 18, kurslokalet

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: Mandag 10. september 2012 kl. 11.15

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Administrasjonen: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein (Deltok ikke i behandl. av K-sak 80/01) Konsulent Beate K. Reinertsen

Administrasjonen: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein (Deltok ikke i behandl. av K-sak 80/01) Konsulent Beate K. Reinertsen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2001/189/011.1 17.10.2001 UD/BKR P R O T O K O L L fra Kollegiets møte 17.10. 2001, kl. 10.00 16.15 Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 7

MØTEREFERAT. Side 1 av 7 MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 19.5.2008 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200706394-8/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01.

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 3/15 Godkjenning

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer