Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket."

Transkript

1 Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for høstens julemesser i NLM-regi. Det er ventet at messene vil gi rundt ti millioner kroner til misjonsarbeidet. Se sidene 6 og 7 og regionsidene arkivfoto: Frida Blaker Nytt fra Region Nordvest Samaritanane... dei kan gjere endå meir. RegionSIDE 2 Barnehageliv Verdifulle og elsket. RegionSIDE 4 Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. RegionSIDE 24

2 1 Region NordVest Innspel I Fokus Fylg meg Kåre Johan Lid regionleiar På siste side i dette bladet kan du lese om å fylgje etter Jesus, og om at tenåringar ofte ser etter nokon å fylgje. I preiketeksta nyleg, Joh 7,14 17, seier Jesus: «den som vil gjera hans vilje, han skal få kjenna om læra er frå Gud». I samtale sa ein nyleg til meg: «Forkynninga er for utydeleg. Jesus var tydeleg, og alle som kom til tru på han endra kurs i livet. Har vi tilpassa kristendommen til vår måte å leve på i staden for å fylgje Jesus?» vart det spurt. Møte med unge kristne og ei slik tekst frå Bibelen har ei vekkande og ransakande ånd med seg. Om vi tek dette på alvor og slepp det innover livet vi lever i kvardagen, ransakar det både oss personleg og samanhengen vår: Er eg ein Jesu etterfølgjar? Er samanhengen og arbeidet i NLM prega av Jesus og etterfylging av han? Gjer vi Jesu gjerningar? Som kristne måtte unge jenter i Bergen i 1891 gjere noko dei starta NLM (Kinamisjonen). For kinesarane døydde utan å ha høyrt om Jesus! Dette kravde handling og omprioriteringar som kosta mykje. Å fylgje Jesus fører til endring i livet. Teksta sitert ovanfor, peikar tydeleg på at Jesus ikkje nøgde seg med diskusjonane, rette meiningar, dei rette verdiane som vart sett ord på i samtalane på tempelplassen. Jesus peika på at sidan Gud står bak sitt ord, vil kvar den som gjer etter ordet erfare Guds velsigning og nærvær. Den som møter Jesu kjærleik, får tillit til han og svarar med glede: «Ja, eg vil fylgje deg, Jesus.» Både som enkeltmenneske og som ein organisasjon legg vi oss til vanar. Både det åndelege livet og det kristne arbeidet kan verte meir prega av vane enn av Guds vilje. Meir av komfort enn av iver for å berge menneske for æva. NLM har vakse fram i nedslagsfeltet av ei tydeleg forkynning der vanekristendom (miljøkristendom) vart ransaka av Guds ord ved vekkande, konkret og utfordrande forkynning. Slik forkynning både avslørar oss som syndarar og kallar oss til omvending. Det utfordrar oss til å følgje Jesus i kvardagen. Denne sida av Guds ord treng vi alle å få høyre. For det fins ikkje rikare liv enn å leve i fylgje «For det fins ikkje rikare liv enn å leve i fylgje med Jesus.» med Jesus. Sjølv om eit ja til Jesus fører til at ein må gi avkall på komfortable vanar. For meg er det oppmuntrande at det er spørsmål etter tydeleg undervisning og vegleiing frå Bibelen. Be om nåde og frimod for forkynnarane og ung- arbeidarane våre til å tale som Guds ord. Men framfor alt kallar Jesus deg og meg inn i lyset frå sitt ord og seier: «Fylg meg!» Livet vårt talar meir enn mange ord, er det sagt. Kva ser tenåringen i møte med meg? Merkast det at eg set Guds rike først, at eg set medmenneska like høgt som Jesus gjorde? Vekking er ikkje noko fjernt og forhistorisk det skjer når Den Heilage Ande brukar Guds ord på min kvardag, og eg høyrer Jesu stemme: «Fylg meg!» Område 3: Sykkylven, stranda, stordal, norddal kommuner Tru og bøn på Stranda Det siste året har NLM på Stranda, styret for søndagsmøta «God søndag» og områdearbeidar Ole Audun Os arbeidd med nye visjonar for arbeidet i bygda. Målet er å knytte dei ulike laga i arbeidet til eit fast fellesskap. Ole Audun Os Vi ønskjer å nå nye på Stranda og lage ein arena der ein lett kan be med seg dei som er innom lagsarbeidet vårt. I tillegg ønskjer vi samarbeid med Vestborg vidaregåande skule for at dei som går der skal oppleve ei sterkare tilknyting til misjonen. Søndagsmøta blir på Vestborg, for vi trur terskelen då kan vere lågare for å vere med i arbeidet. Det er Margareth Engås, leiar i styret for NLM-foreininga på Stranda, som fortel dette. Ein åndeleg heim Ole Audun Os er tilsett i 30 % stilling som områdearbeidar i område 3 (Stranda, Sykkylven, Norddal og Stordal) og 4 (Vestnes, Rauma). Ole held fram: Målet vårt er at heile familien, borna, ungdomane, vestborgelevane og dei vaksne skal ha ein felles åndeleg heim og få erfare fellesskapet vi har som kristne. I haust skal det vere seks temakveldar på bedehuset. Dei overordna visjonane vi har laga for arbeidet, skal vere tema: «I tru i bøn i vekst». Trusopplæring Margareth legg til: Vi ønskjer å fokusere på trusopplæring for alle, difor skal vi ha bibelundervisning for borna parallelt med nokre av samlingane. I regionen vert det satsa bevisst på bibelundervisning. Bibelundervisninga har overskrifta «Levande tru Bibelen i livet.» ØVER PÅ VESTBORG. Mix-klubben på Stranda øver i foredragssalen på Vestborg, men dei lagar litt andre lydar når dei er i gymsalen etterpå. FOTO: Ole Audun Os Region NordVest Besøksadresse: Spjelkavikvn. 132, 6010 Ålesund Postadresse: Postboks 7503 Spjelkavik, 6022 Ålesund Telefon: Giverkonto: E-post: Internett: Opningstid: ma fre Regionleiar og ansvarleg redaktør: Kåre Johan Lid Styreleiar Region Nordvest: Verner Larsen Ung-leiar: Geir Henning Tunheim Administrasjonsleiar: Anne-Marit Engås

3 sommarleir: Prosjektet hadde ein sommarleir i juli, med mottoet vennskap. Dei fysiske aktivitetane var varierte og fenga barna som elles hadde ferie på denne tida. Kreativitet: Barna fekk mellom anna lage papirhatt som til slutt vart dekorert med flotte fargar. Hinderløype: Gode vener hjelper kvarandre når dei møter hindringar på vegen. Avslutting: Alle barna sette sitt eige handtrykk på eit stort lerret. Ein hær av gode samaritanar Leserom: Aktiviteten som skapte mest interesse var eit leserom der ein kunne lese bøker sjølv, eller ein kunne lytte til historier som vart lesne med stor innleving av vaksne. alle foto: Dalhaug Nesten som ved eit uforståeleg mirakel veks det fram ein liten hær av gode samaritanar. Hege og Jan Dalhaug, Kina Himmelen over provinshovudstaden er blå. Det er varmt, men ikkje for varmt. Men nok til at ein kjenner sveitten på overleppa dersom ein går litt for fort. Eller dersom bilane kjem litt for nært og litt for fort på sykkelturen til jobben. Etter mange år i Asia har både ungane og vi vaksne vent oss til den sakte travle kvardagen her, den konstante bakgrunnslyden, den sterke maten og dei smilande ansikta, menneska som alltid går litt saktare enn oss. Kvardag i Kina Men reiser du litt lengre nord, kjem du til eit heilt anna klima, ein heilt anna kvardag. Gatene har litt fleire hol, bilane er litt mindre, og maten er om mogleg endå sterkare. Likevel er menneska fortsatt like smilande. Dei har sine problem, det har vi lært, men smiler nesten når dei snakkar om det. Dei fortel om foreldre som Hege og Jan Dalhaug jobber ved Shincon Kunming office, som blant anna gjennomfører utviklingsprosjekter for NLM i Kina. Familien Dalhaug : f.v Lea, Una, Hege, Joel, Jan, og Ive. ikkje får nok avlingar, eller som kanskje trur at dei vil tene meir pengar om dei reiser inn til byen, anten byen er nær eller langt unna. Og dei fortel om barn som må vere igjen for å gå på skule, barn som saknar far og mor, barn som er heldige om dei får møte foreldra ein gong i året. Rører ved hjerter Vi har fått vere med og jobbe med lærarar på skular der desse barna går. Lærarar som ser saknet, smerten, skuldkjensla hos barna, men som ikkje heilt veit korleis dei kan hjelpe. Dei ønsker å hjelpe, men strever med å nå inn. Vi har ikkje gjort så mykje, berre bekrefta dei vaksne rundt barna, at dei sjølve er verdifulle, og at barna er unike og eineståande. Det har rørt ved hjerta til lærarane, og dei igjen får sakte men sikkert røre ved hjerta til elevane. På mange måtar kjennest det lite ut. Vi snakkar om enkle ord, smil, fargeblyantar, eit par ballar, og litt tid. Vi skulle ønske vi hadde meir, men vi håper at litt er meir enn ingenting. Og så ser vi at det veks fram, nesten som eit uforståeleg mirakel, gode menneske som ønskjer å gå ved sida av barna, gi dei tid og varme, eit smil. Det er nesten som ein liten hær av gode samaritanar. Og då er det ikkje så farleg at vi ikkje får gjort så mykje, når dei kan gjere endå meir.

4 3 Region nordvest KOR OG LEIR. KRASP er kor og leir på ein gong, seier frå venstre: Kathinka Sæther, Rebekka Hatlem og Åsta Marie Myren. alle FOTO: Silje Knardal Johansen Kjempekjekk KRASP-helg Det yrer av liv på Vestheim Ungdomssenter denne laurdagen i september. Haustsola skin, og på stranda brenn det eit lite bål. Grillen står og vert varm. Silje Knardal Johansen Det er mange nye på KRASP denne helga, fortel Kathinka Sæter, Rebekka Hatlem og Åsta Marie Myren. Alle tre har vore med før, men av dei «gamle» medlemmane er berre sju igjen. Veldig mange av dei som var for gamle til å vere med i KRASP vidare, har gått over TI ÅR I KRASP. Stian Skjong har vore KRASP-leiar i åtte år, og før det var han deltakar i to år. til ungdomskoret Kairos. KRASP er for 6. til 8. klasse. KRASP er både kor og leir på ein gong. Vi samlast fire helgar i året. Det er kjempekjekt! Vi startar dagen med bibeltime. Så øver vi ein del, men har god tid til å vere saman med venene våre resten av dagen, seier Kathinka. Dei andre er einige i at det er kjekt på KRASP. Eg vert faktisk lei meg visst eg går glipp av ei øvingshelg, seier Åsta Marie. «Eg vert faktisk lei meg visst eg går glipp av ei øvingshelg.» Modige gutar Men vi kunne godt tenkt oss at her var litt fleire gutar. Denne helga er her berre to, seier Kathinka. Jan Peter Haugland og Raymond Øverås Østmo er to modige gutar. Jan Peter var ei lita stund redd at det skulle bli berre han og jentene, og han seier FLEIRE GUTAR. Jan Peter Haugland og Raymond Østmo likar seg svært godt, men skulle gjerne hatt fleire gutar med seg i KRASP. han vart letta då det dukka opp ein gut til. No har dei vorte kjende med nokre av jentene, og dei kan love at dei ikkje er noko farlege. Alle har det veldig kjekt her. Så gutar, her er det berre å melde seg på! Lett å finne vener Ei av dei nye jentene i koret er Malene Furnes. Eg kjende ikkje så mange her frå før, men det er lett å verte kjent og få seg nye vener her i KRASP, seier ho. Akkurat no gler alle seg til KRASPkveld. Dei kveldane er kjende for sine mange gode og morosame humorinnslag. Men først skal det grillast. Møter fleire kristne Stian Skjong er ein av dei mange gode leiarane som er med i KRASP. For tida studerer han marinteknikk på NTNU i Trondheim. Men han vel likevel å prioritere KRASP, sjølv om det er litt reiseveg. Det høyres kanskje litt rart ut, men eg ser det som ei frihelg, seier han. Stian brenn for barne- og ungdomsarbeid. Han har sjølv vore medlem i KRASP i to år, og har no vore med som leiar i koret i åtte år. Det er viktig at born og unge har ein plass der dei kan møte andre kristne. Ikkje berre på heimplassen, men at dei kan kome saman her på KRASP og sjå at der er fleire som er kristne rundt omkring. Barne- og ungdomsabeid er viktig, fordi det er her vi får vere med og utvikle nye leiarar som etter kvart kan ta over arbeidet og bringe det vidare. Det er viktig at nye og unge krefter tek over. Då held ein arbeidet levande, seier Stian.

5 Region Nordvest Livet ved Tryggheim på Vestnes Barnehagen ønsker å ta barna på alvor og vise dem at hver enkelt er elsket akkurat slik de er. Ellen Myrstrand Taklo, fungerende daglig leder Ved Tryggheim barnehage på Vestnes har vi i år 41 barn fordelt på to avdelinger. En avdeling med barn i alderen 1 4 år og en med barn fra 3 5 år. I år er det fokus på Thorbjørn Egner, og barna er i full gang med å undersøke «Egnerskatten». Hver aldersgruppe skal velge seg en historie Egner har skrevet og jobbe med den på mange ulike måter. På gårdsbesøk Vi har i år som i fjor fokus på mat. Barna fra 3 5-årsavdelingen har i høst vært med i tur og orden for å sanke frukt og bær som de etterpå har NYSTEKTE PANNEKAKER. Barna som var på tur, fikk en deilig overraskelse. Kona på gården overrasket med nystekte pannekaker. laget noe av på kjøkkenet. Fokuset er sunn mat, hvor maten kommer i fra og å kunne lære seg å dele med andre. Førskolegruppa var torsdag 20. september på gårdsbesøk for å ta opp poteter. Kona på gården serverte også pannekaker, hjemmelaget saft og syltetøy, noe som virkelig falt i «god jord» hos barna. Verdifulle og elsket I tillegg til dette har vi fokus på språk. Hverdagssamtalen er satsingsområdet i forbindelse med et utviklingsprosjekt vi er med på, og her har vi mye spennende å jobbe med. Vi ønsker å være gode voksne som tar barna på alvor. Gjennom kristne samlinger en gang i uken, kristne barnesanger og måten vi møter barna på i hverdagen, ønsker vi å vise hver enkelt at de er verdifulle og elsket akkurat slik de er. Både av oss, av Gud og av Jesus. PÅ GÅRDSBESØK. Her er barna på gårdsbesøk for å sanke frukt og bær. alle FOTO: Ellen Myrstrand Taklo Oppmuntrande, nødvendig og nyttig september var foreiningar, forsamlingar, kontaktpersonar og andre inviterte til områdemøte i to av dei sju arbeidsområda i Region Nordvest område 5 Romsdal nord for Romsdalsfjorden, og område 6 ytre Nordmøre. Leiinga i regionen, områdearbeidar og ungarbeidar møtte mange som er engasjerte i NLM sitt arbeid lokalt, for å samtale konkret om situasjonen i arbeidet og drøfte vegval framover. Misjonær Kirsti Strand heldt andakt og fortalte frå Japan. Frammøtet var godt, og samtalen og kontakten var svært nyttig for arbeidet vidare. Sidan ein kan ha fokus på eit overkommeleg distrikt, er områdesamlingane eit betre forum for konkret samtale om arbeidet enn regionårsmøtet. Når vi i løpet av vinteren vil halde fram med områdemøte i dei fem andre arbeidsområda i regionen, håpar vi at frammøtet vert like godt. Det er nødvendig at vi løftar visjonen vår «verda for Kristus» og samtalar om kva dette betyr i arbeidet lokalt. Mykje endrar seg raskt i vår tid, men Jesus er i går og dag den same. Inntektene pr. 1. september For de åtte første månedene av 2012 er det i Region Nordvest av Misjonssambandet registrert totalt ca. 5 mill. kroner i gaver. Dette er fantastisk, og vi ser på det som Guds velsignelse! Vi vil fortsatt være med slik at enda flere får bli kjent med Jesus. Derfor setter vi oss store mål i arbeidet. Vi ser at nye fellesskap blir startet også dette året, og nye utsendinger tilknyttet vår region er sendt ut i høst. Med glede hører vi også om at nye planlegger utreise i tiden fremover. Vær med oss i givertjeneste, slik at vi kan nå enda lenger! Sammenligner vi gavetallene i år med det som var kommet inn til samme tid i 2011, ligger vi i år kr over fjoråret. I forhold til budsjettet for 2012 ligger vi kr over. Da er gave på kr i juli medregnet. Takk for din gave til misjonen! HELT TOPP. Barnehagebarna syns at bær er helt topp. På kryss og tvers Regionungdomskoret Kairos hadde en fin start andre helga i september, med ca. 80 på sin første samling på Vestheim. KRASP (aspirantkoret) var samlet siste helga i september. På Rjånes i sør var det ca. 50 og på Vestheim rundt 25. Lederne i korarbeidet forteller om gode og oppmuntrende samlinger for korarbeidet både sosialt og åndelig. Ca. 45 var på Nærradiotur til Nordfjord i regi av Norrøna Radio. Helgen er et arrangement hvor radioen møter lyttere, i tillegg til at turen gir penger til drift av radioen. Norrøna Radio hadde også responssending i september, som gav ca til radioen, litt mindre enn året før. På Solhøgda har det vært fullt kjør med leirskole i september. Leirskole er viktig for økonomien, men er er også en anledning til å leve ut kristne verdier i møte med klassene. Videre har det vært weekend for psykisk utviklingshemma, og 60 pluss helg. Det har vært god oppslutning om leirene i høst, både på Solhøgda, Vestheim og Rjånes. En testamentarisk gave etter Selma Beate og Leif Kristian Reitan, Molde, har gitt ca. 1,5 mill. kroner til både NLM og Imf.

6 5 Region nordvest Barne- og ungdomsarbeidets ledere Barne- og ungdomsrådet (BUR) i NLM Region Nordvest er godt i gang med arbeidet. Rådet har konstituert seg med Ane Marta Lindseth som leder og Olav Meisingset som nestleder. Geir Henning Tunheim BUR er regionstyret sitt rådgivende organ i alle saker som berører ungarbeidet i regionen. Det møtes seks ganger i løpet av perioden, og ett av møtepunktene er felles med regionstyret. Representantene er fra hele regionen med Surnadal i nord til Ulsteinvik i sør. Dette året arbeider BUR spesielt med å implementere ung-arbeidet i strategien til region Nordvest og få på plass felles leirleder-rutiner på leirstedene våre. BUR arbeider kontinuerlig med saker som oppfølging av lagsledere, rekruttering av deltakere til leir og kor, markedsføring av arrangement, utvikling av leirarbeidet og etablering av nye barne- og ungdomslag. Vær med og løft frem BURmedlemmene for Gud i bønn, be om veiledning i avgjørelser. BUR består denne perioden av fra venstre: Per Magnus Austnes (1. vara), Monica Volle, Gjermund Sørli, Ane Marta Lindseth (leder), Olav Meisingset (nestleder) og Julianne Stavik Knardal (ikke på bildet). FOTO(mobil): Geir Henning Tunheim Livet som fersk... Karoline Fonn begynte som områdearbeider ung Nordmøre/Romsdal i august. Her forteller hun litt om sine opplevelser og erfaringer fra de første månedene som ny arbeider i NLM Region Nordvest. Karoline Fonn Det ligger alltid et snev av spenning i luften om høsten, spesielt når man skal ta til med noe nytt. Med snart to måneder som barne- og ungdomsarbeider bak meg, føler jeg meg fremdeles ganske fersk. Men jeg har allerede fått erfare hvor kjekk og givende en slik oppgave er. Barnehagebesøk, lagsbesøk og leir har stått på planen til nå. Det er utrolig kjekt å møte barn og unge, og stort å få lov å fortelle dem om Jesus. Det er alltid spennende å komme til nye steder og treffe nye folk, og det betyr svært mye å føle seg velkommen og oppleve at folk setter pris på det du gjør og er glad for at du kommer. Og jeg har blitt svært godt tatt imot så langt. Videre gleder jeg meg til å besøke flere steder og bli enda bedre kjent i mitt område og med folkene der. Og selvfølgelig blir det kjekt å få komme tilbake dit jeg allerede har vært. Leir synes jeg er supert! Guds ord, lek, moro og mange greie barn er alltid en fantastisk blanding, så jeg ser frem til leirene jeg skal være med på. Det er spennende å få være et Guds redskap og se hva han vil bruke meg til. Og når man står i en helt ny oppgave, uten utdanning, kun med en smule erfaring i baklomma, er det godt å vite at Gud er den som skal utruste og lede meg. Selv om jeg kan bli rådvill, skal jeg få stole på at Gud har kontroll. Det er også god hjelp i å få være del av et flott ung-team. Jeg setter stor pris på at vi kan gi hverandre hjelp, råd og støtte. Karoline Fonn arbeider 50 prosent som områdearbeider ung, ved siden av arbeidet studerer hun kristendom som privatist. FOTO: Geir Henning Tunheim Det er spennende å få være et Guds redskap og se hva han vil bruke meg til.

7 Region Nordvest Oppslagstavle for nlm Region NordVest høsten 2012 leir Juleverksted klasse Solhøgda Juleverksted klasse Solhøgda Julegaveleir klasse vestheim Ungdomsweekend fra 8. klasse Solhøgda Adventleir klasse vestheim Kule-jule-leir klasse rjånes KOR Kairos vestheim Krasp rjånes og Vestheim Krasp rjånes og Vestheim Kairos vestheim Info og påmelding til leirer: nlm.no/nordvest påmelding til nærradioturen: Norrøna Radio julemesser STED dato Taler Smøla Per Tveten Tingvoll Sakarias Ingolfsson Surnadal Gry Sæther Ørsta kåre Johan Lid Eide ryssan Ålesund Øystein Engås Sang av Rejoice Syvde kirsti Strand Gamlem Per Ove Aarseth Sykkylven Steinar Dimmen Vestborg kåre Johan Lid Åndalsnes Ole Audun Os Be for Misjonærane Soili og Jan Magnus Dybvik som no har flytta tilbake til Touba fylke i Elfenbeinskysten, til det området NLM arbeidde før opprøret. Be for kontakten med folk, for dei kristne i området. Be for Silje Årflot og Torbjørg Åmås som tek til i stillinga som dagleg leiar på Rjånes Ungdomssenter. Be om velsigning over gjevarane og gåvene som vi har fått til regionen så langt i år. Be for jule/ misjonsmessene som no arbeider med baking, loddsal, handarbeid m.m. Be om glede og fellesskap for alle som engasjerar seg og om godt økonomisk resultat. Be for arbeidet med å rekruttere områdearbeidar til Nordmøre, og forsamlingsleiar til Ålesund Misjonsforsamling. Be for Temesgen Shibru Galla som skal vigslast til misjonær 4. november kl. 11 i Oslo. Han er gift med Ragnhild Myren. Be om at vigslinga må verte ein god dag. Dei vert våre utsendingar til Etiopa neste år. Be for familien, for livet med Jesus og tenesta. Be for Hilmar Sæter som arbeider med programskaping i Norrøna Radio. Be for økonomien i dei tre lokalradioane, for styra og for sendingane. Be om at sendingane må vinne nye for Jesus og at dei må førast dei inn i ei lokal forsamling. Takk for alle som unge som har fått høyre Guds ord i kor, leir og lag i haust. Be om at det må skape tru og trygg tillit til Jesus. SMILENDE JENTER. Klart at denne ringen av jenter må smile, de er på leir på Solhøgda. SOMMERMINNE. Et friskt sommerminne fra en leir på Solhøgda. begge FOTO: Ole Audun Os

8 Region Nordvest Neste utsyn Utgivelsesdag: 9. november Media og misjon har alltid vært hjertesaker for meg, sier den nye lederen i Norea Mediemisjon, Per Birkeli. Sve Gravferdsbyrå Per Arne Sve 6200 Stranda Telefon: Norrøna radio i region Nordvest Tre radioar med same mål: Guds ord ut til alle Molde FM 104,2 105,9 107,5 Man-Fre: 10 12, Konto: Ørsta Volda FM 103,7 104,0 105,5 102,0 Man-Fre + Søn: 10 11, (fredag ikkje 22) Konto: Ålesund FM 101,0 103,4 105,0 Man-Fre: 10 11, 16 17, Tor: Fre: Lør: 00 13, Søn: 10 11, Tlf: SMS: Konto: Tlf Cafe Bistro AS Futurasenteret i Kristiansund Alltid hjemmelaget mat. Selskap? Prøv et av våre leirsteder Vestheim: Rjånes: Bjorli: Solhøgda: Lepsøy Misjonssenter: Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Kristin W. Malmin (50 prosent) Grafisk formgiver: Grete Haukelid - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo ÅPNINGSHELGEN. Her ser vi noen av årets konfirmanter under åpningshelgen på Lepsøya. FOTO: Region Nordvest Etterfølgere Jesus har kalt oss til et liv i etterfølgelse av seg. Vi ønsker å utruste tenåringer i vår region til følge Jesus i sin hverdag. Geir Henning Tunheim KonFu er konfirmantundervisningen til NLM ung Nordvest og Ung Misjon (IMF Sunnmøre). I år er 22 konfirmanter fra hele fylket med. 8 av disse skal konfirmere seg i NLM-sammenheng. Andre tar KonFu som ekstra konfirmasjonsundervisning og konfirmerer seg i kirken eller på sitt lokale bedehus. Målet med KonFu er at konfirmantene skal få lære mer om Bibelen, Jesus og livet som kristen. Vi ønsker at konfirmanten skal få se at Jesus har frelst oss, og at de skal få bli etterfølger av ham i livet og i evigheten. Det nytter Vi trenger å utruste våre tenåringer på en bevisstgjøring i hva det vil si å følge Jesus. At det å følge Jesus har en betydning for hvordan vi bør leve livet, og at måten vi lever livet vårt på får evige konsekvenser. Derfor driver vi med tenåringsarbeid i vår region. Og vi ser at det nytter. Flere av dem som har vært knyttet til ung arbeidet i vår region har blitt ledere i korene våre, på leir, i lokale lag og på misjonsfeltene. Vi ser at tenåringene våre har behov for undervisning om lederskap og trenger ledere som kan være eksempel for dem, slik at også dagens tenåringer kan bli nye gode ledere. Noen å følge etter NLM ung Norge har som en av sine klare målsettinger å utvikle flere dyktige ledere til vårt arbeid. Dette er noe vi i Region Nordvest ser behovet for. I vårt arbeid ønsker vi også å sette fokus på dette området, både for konfirmantene våre i KonFu og i de andre regionale gruppene der vi har tenåringer. Tenåringer leter ofte etter noen å følge etter. Vi har mange dyktige ledere i vårt arbeid, og vi ønsker flere. Noen må vise tenåringene våre at den beste måten å leve livet på, er og være Jesu etterfølger. Mitt bibelord Sjå «Sjå kor stor kjærleik Faderen har synt oss, at vi skal kallast Guds born, og det er vi. Difor kjenner ikkje verda oss, fordi ho ikkje kjenner han. Mine kjære, no er vi Guds born, og det er enno ikkje openberra kva vi skal verta! Vi veit at når han vert openberra, då skal vi verte like han, for vi skal sjå han som han er.» 1 Joh 3,1 2. Desse orda frå Bibelen seier meg fleire ting: Gud elskar meg. Eg får vere Guds barn. Eit Guds barn er ein framand for menneska utanfor Guds rike. Enno er det usynleg kva det inneber å vere Guds barn. På ein og same dag skal det verta avslørt kven Jesus er og kven eg er i han. Dette vert den store jubeldagen. Tenk, eg skal sjå han som han er! Knut Strand

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer.

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer. REgIon Vest 22. juni 122. Årgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte. Region VEsT 28. juni 123. Årgang 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper

Detaljer

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet.

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet. REGION ØST 26. oktober 122. ÅRgAng 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. jes 59,1 julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for høstens

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer