Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall"

Transkript

1 Nr. 6 / Nature Oil and Gas AS en del av Nature Group: Bildene viser fra venstre: Anlegg i Gibraltar, anlegg i Rotterdam og 12 fots CTU. Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall Nature Oil and Gas AS er, etter fusjonen mellom Nature Technology Solution AS og dets datterselskap Northern Treatment AS, det nye navnet på den norske delen av Nature Group. Nature Oil and Gas AS designer, bygger, implementerer og operer avfallsbehandlingsanlegg for olje- og gassindustrien, både onshore og offshore, forteller Trond Aarestrup i Nature Oil and Gas AS. NATURE GROUP Nature Group er et internasjonalt high growth selskap og er per i dag en av markedslederne i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall i Europa. Med mer enn 25 års erfaring og mottaksanlegg i Rotterdam, Gibraltar og Stavanger, håndteres det mer enn m 3 vann. Nature Group har 3 skip, 11 båter, flere lektere og biler som benyttes både eksternt og internt for logistikk offshore og onshore NATURE OIL AND GAS AS Nature Oil and Gas AS har siden starten i 1999 Om Nature Group:» Nature Group er en internasjonal aktør som leverer vannbehandlingsløsninger til aktører innen olje og gass, shipping og industri.» Nature Group PLC Morselskap for gruppen, AIM-notert på London Stock Exchange, ticker: NGR» Nature Oil and Gas AS 100 % Designer, bygger, implementerer og operer avfallsbehandlingsanlegg for olje- og gassindustrien, både onshore og offshore» SAR Treatment 40 % eid av Nature Oil and Gas AS Mottak og behandlingsanlegg for oljeholdig vann fra offshore aktiviteter på norsk sokkel» Nature International Slop Disposal 100 % utviklet behandlingsanlegg for rensing av oljeholdig vann og har vært en pioner for landanlegg i Norge. I 2006 startet vi utviklingen av mobile kompakte behandlingsanlegg, CTU (Compact Treatment Unit), for bruk offshore eller på land. Utstyret kan transporteres med bil, båt, fly eller helikopter. Teknologien har vært i kommersiell drift siden 2008 på Tyrihansfeltet for Statoil. Siste kontrakt på norsk sokkel er med Seadrill, som opererer for Shell på Ormen Lange feltet. Anleggene tilfredsstiller målet om null utslipp av skadelige stoffer til sjø som Stortinget har vedtatt og har under drift redusert volumet av farlig avfall Ledende aktør innen mottak av Marpol og offshore avfall i Rotterdam» Nature Environmental Systems Ltd 100 % Ingeniørtjenester og prosjektleveranser» SORT Gibraltar 100 % Mottak og behandlingsanlegg for slopvann for skipstrafikken gjennom Gibraltarstredet» NET Ltd 100 % Logistikk selskap som håndterer slop/olje i det internasjonale markedet» Ecoscrub 100 % Gassrensing Klassifisert som Best Tilgjengelig Teknologi av Shell i Nederland. Mobile enheter for behandling av avgasser (VOC, H2S, Merkaptaner, etc.), fra både skip og raffineri. transportert til land med opptil 95 %. Renset vann til sjø inneholder olje i vann konsentrasjoner mindre enn 5 ppm, forteller Aarestrup. SATSER INTERNASJONALT Nature Oil and Gas AS har også nylig fått en kontrakt med et stort oljeselskap i Brasil gjennom Nature Group. Vi skal levere en komplett tjeneste, det vil si både utstyr, personell og rensekjemikalier. Dette skal brukes til å rense ca m 3 oljeavfall, hvorav m 3 råolje skal gjenvinnes, sier Aarestrup. Nature Oil and Gas AS har de siste årene, i tillegg til den siste kontrakten i Brasil, levert renseanlegg til bl.a. Halliburton på Karachaganak feltet i Kasakhstan og Grundfos i Danmark av internasjonale prosjekter. I Norge har Nature bl.a. levert renseanlegg til Phillips Maureen platform decommissioning, Shell Sola Raffineri decommissioning og er nå i ferd med å levere nytt biorenseanlegg til SAR Treatment. Vårt mål er vekst i et rask voksende internasjonalt marked og å gjøre dette med fokus på vår corporate social responsibility (CSR) strategi. Samtidig skal vi ha et sterkt fokus på forskning og utvikling, slik at vi til enhver tid skal ha en kostnadseffektiv, miljøvennlig og best tilgjengelig teknologi, avslutter Aarestrup. Nature Oil and Gas AS Ipark, Postboks 8034, 4068 Stavanger Telefon: E-post: Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 // Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012» HMS Spesialprosjekt AS: Skaper trygghet Med solid erfaring fra noen av verdens største byggeprosjekter leverer HMS Spesialprosjekter AS konsulenttjenester innen helse, miljø og sikkerhet av høyeste kvalitet. HMS Spesialprosjekt AS har deltatt i byggingen av verdens største aluminiumsverk, Qatalum i Qatar. Det bergensbaserte selskapet har siden starten i 1998 bidratt til at alle lover og forskrifter har blitt fulgt på en rekke av Norgeshistoriens største og mest kompliserte prosjekter. Våre ansatte har ikke bare solid kompetanse innen fagområdet HMS, men har også lang yrkeserfaring fra store byggeprosjekter som Oslo Lufthavn Gardermoen, Oseberg og Snøhvit. Vi driver også med oppfølging av underjords og undersjøsarbeid, og tar del i havn og kaiutbygging, sier Arne Jagedal i HMS Spesialprosjekt. Ett av de største prosjektene HMS Spesialprosjekt har deltatt i er Qatalum i Qatar, som er verdens største aluminiumsverk. Det er eid 50/50 av Qatar Petroleum og Norsk Hydro, har en kapasitet på årstonn, og ble ferdigstilt i Til sammen deltok over mennesker i byggingen. Vi kom inn i prosjektet sammen med vår samarbeidspartner ATS (Advanced Technical Services) som også er basert i Qatar, og en av våre konsulenter var HMS-koordinator for oppføringen av hele verket. En krevende og utfordrende oppgave,men veldig spennende og lærerikt. Å ha et sikkert og trygt arbeidsmiljø er noe som er viktig for oss alle, og vi ser frem til å ta fatt på både små og store prosjekter og sikre nettopp det, avslutter Jagedal. Om HMS Spesialprosjekt AS:» Etablert i 1998» Holder til på Møhlenpriskaien i Bergen» Leverer HMS-tjenester både on og offshore» Har kunder i både inn og utland HMS Spesialprosjekt AS Postboks 20 Møhlenpris, 5006 Bergen Telefon: E-post: Teknisk fagskole i Stavanger Stavanger offshore tekniske skole tilbyr fagskoleutdanning for deg som har et fagbrev eller lang erfaring fra arbeidslivet. Vi tilbyr både ordinær heltidsundervisning på dagtid og deltidsundervising på kveldstid innen de fleste fagretningene. Se skolens nettside for mer informasjon om studietilbudene. Hos oss kan du studere: Bygg, anlegg og KEM (klima, energi og miljø i bygg) Maskinteknikk Elkraft og automatisering Boring, brønnservice, petroleumsproduksjon og havbunnsinstallasjoner Husk søknadsfristen 15. april Stavanger offshore tekniske skole 2 «Wideroe_v2.indd :12:32

3 Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 //» Erling Haug AS: En sikker forbindelse Gjennom 75 år har Erling Haug AS bygget seg opp til å bli en ledende leverandør innenfor markedsområdene industri, maritim, havbruk og offshore. Langsiktige relasjoner med høykvalitets leverandører, økende lokal tilstedeværelse og en stab av dyktige medarbeidere gjør at bedriften leverer løft, fortøyning og skipsutstyr til kritiske operasjoner langs norskekysten. Vi jobber i et spennende marked, der kundene er både krevende og kunnskapsrike. Dette er ingen A4-bransje det kreves at vi som leverandør må kunne trå til når det trengs, og levere skreddersydde løsninger til utfordrende løfte- og forankringsoperasjoner, forteller administrerende direktør Kristian Steinshylla. SATSER PÅ NYETABLERING Ståltau har vært Trondheimsbedriftens hovedprodukt siden 1950-tallet. De fleste industriaktører finnes på kundelisten, men maritim sektor har hele tiden stått i fokus. Da oljevirksomheten kom til Midt-Norge i 1980 bygde Erling Haug AS raskt opp en betydelig offshoreavdeling på Vestbase i Kristiansund. Nå er de også etablerte enda lenger nord. Selskapet har en klar strategi om å satse på oljeog gassvirksomheten, og å være der det skjer. Derfor er vi på plass i Hammerfest, og etablerer Om Erling Haug AS:» Startet av Erling Haug i Trondheim i 1936, med salg av skipsutstyr, fiskeredskaper og industrirekvisita.» Ble i 2006 en del av den svenske Axel Johnson-gruppen.» Kontorer i Trondheim, Kristiansund, Hammerfest, Harstad og Sandnessjøen.» Ca. 60 ansatte. Erling Haug AS leverer skreddersydde løsninger til utfordrende løfte- og forankringsoperasjoner innenfor markedsområdene industri, maritim, havbruk og offshore. oss nå også i Sandnessjøen, med lagerkapasitet, stor kompetanse og høy servicegrad. Firmaet har lang og god kultur for dette, understreker markedssjef i offshoreavdelingen, Paal Haug Jenssen. Polarbase i Hammerfest er hovedforsyningsbasen for alt som skjer i Barentshavet, og Erling Haug AS har også her etablert en avdeling med lager, service og verkstedfunksjon. I forbindelse med utbyggingen av nye Helgelandsbase i Sandnessjøen er en ny avdeling under etablering i nordlandsbyen. Helgelandsbase er en viktig industriarena, som forsyner aktiviteten på Skarv- og Norne-feltene. Vi vet at virksomheten her vil øke, og sette sitt preg på både byen og landsdelen. Denne aktiviteten ønsker vi å være en bidragsyter til, sier Steinshylla. STORE AKTØRER Erling Haug AS har aktører som Statoil og Norske Shell, samt riggrederier som Odfjell Drilling, COSL, Saipem, Technip og Transocean på kundelisten. Selskapet demonstrerer stadig sin konkurransekraft ved å vinne betydelige kontrakter for leveranser av utstyr til skip og marine operasjoner. I tillegg til å være leverandør av et vidt varespekter, utfører selskapet en rekke tjenester innen kontroll, testing og sertifisering av løfteutstyr, fortøyingsmateriell samt rednings- og sikkerhetsutstyr. Vi trår til når kunden har behov, og går aldri hjem før jobben er gjort. Arbeidsstokken vår er særdeles stabil, og besitter høy bransjekunnskap. Derfor har vi hatt vekst og utvikling i et krevende marked gjennom 75 år, og er stolte av vårt valgspråk «en sikker forbindelse siden 1936», avslutter Kristian Steinshylla og Paal Haug Jenssen. Erling Haug AS Postboks 6200 Sluppen, 7486 Trondheim Telefon: E-post: 3

4 4 «// Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012

5 Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 //» Kystverket: Holder kysten ren Kystverket har en visjon om å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Med den stadige økende skipstrafikken langs norskekysten er deres ansvar for å forberede beredskapen mot akutt forurensing viktigere enn noensinne. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket. Kystverket er ung som etat, men har lange tradisjoner. I dag er Kystverkets hovedformål å sørge for sikker og effektiv ferdsel langs kysten, god kystforvalting og ivaretar nasjonal beredskap mot akutt forurensing. Skipstrafikken langs norskekysten forventes i årene fremover å øke betraktelig. Med dette øker også risikoen for akutt forurensning, og i en kritisk situasjon er det Kystverkets oppgave å påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak. Om nødvendig vil Kystverket overta aksjonsansvaret. Det er vårt ansvar å samordne private, kommunale og statlige beredskapsressurser i et nasjonal beredskapssystem. En aksjon mot akutt forurensing er et komplekst samspill mellom taktiske og praktiske vurderinger, og krever høy og spesialisert kompetanse. Kystverkets evne til å ta raske beslutninger i miljøkritiske situasjoner er av stor betydning, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly. FLERE FAKTORER SPILLER INN Ved akutt forurensing er det flere avgjørende faktorer som spiller inn. Vær, lysforhold, infrastruktur, befolkning, geologi, og forurensede områders tilgjengelighet har mye å si i forhold til aksjonens grad av suksess. Utslippsmengden har naturligvis mye å si, men type forurensing, og sårbarheten til miljøet i området er også viktig. Er det et oljeutslipp i sjø påvirkes utfallet blant annet av vind, bølger, tilgangen på egnede fartøy og avstanden til land. Dessverre medfører de fleste ulykker med oljeutslipp landpåslag av olje som kan kreve langvarig opprydning og medføre negative miljøkonsekvenser. Er det derimot en kjemikalieulykke, kan valg, tiltak og konsekvenser være helt annerledes, fortsetter Ly. KYSTVERKETS RESSURSER Når akutt forurensing inntreffer kan det benyttes beredskapsutstyr fra flere hold for å håndtere situasjonen. Kystverket har 16 beredskapsdepot langs norskekysten, hvorav ett er på Svalbard. Vi har blant annet omkring 130 oljeopptakere og meter oljelense. Dessuten er utstyr plassert om bord på Kystverkets oljevernfartøyer, ni kystvaktfartøy og en rekke mindre fartøy tilpasset oljevernformål. I tillegg kan staten rekvirere bistand fra den private beredskapen som for eksempel oljeindustriens offshoreberedskap, og be om internasjonal støtte gjennom avtaler som også kan gi oss assistanse i en kritisk situasjon, sier han. Kystverket benytter seg også av overvåkningsfly til å patruljere Norges kyst, noe som gjør det mulig å både oppdage og beregne forurensingsmengder. Våre fly er i luften mellom timer i året, og er del av et samarbeid med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og Kystvakten. Under aksjoner brukes flyene aktivt for å påvise og kartlegge forurensingens utbredelse, og dermed ser vi hvor oljeverninnsatsen bør prioriteres. Flyene er derfor til stor hjelp i forhold til å styre innsatsen for å begrense utslippets omfang, utdyper Ly. TIDEN FREMOVER I tråd med den økende trafikken ved kysten og i norske havområder er det både viktig og nødvendig for Kystverket å være ett steg foran, slik at de er parat til å håndtere akutte situasjoner. For at vi best mulig skal være beredt på hyppigere utslipp langs kysten, vil Kystverket kontinuerlig videreutvikle statens beredskap gjennom kurs, øvelser, utvikling av nytt utstyr og nye metoder. Sammen med Kystverkets øvrige tiltak for bedret sjøsikkerhet vil vi derfor stadig bli dyktigere til å håndtere miljøskadelige hendelser, og kysten blir både sikrere og renere, avslutter Ly. Kystverket Postboks 1502, 6025 Ålesund (hovedkontor) Sentralbord: Faks: E-post: 5

6 // Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012» Gassco AS: Millioner av mennesker i Europa er avhengig av norsk gass som energi. Gassco sørger for at gassen komme fram til markedet til avtalt tid og med riktig kvalitet. Norsk gasseksport kan se tilbake på et tiår med vekst og vil ligge stabilt høyt også det neste tiåret. Norsk gass varmer Europa Når en familie i Tyskland eller Storbritannia inntar en bedre middag, er det godt mulig at maten er tilberedt ved hjelp av norsk naturgass. Norge er en av verdens største gasseksportører. Norsk gass dekker om lag 20 prosent av forbruket i 27 EU-land. EU-landene dekker bare cirka 30 prosent av sitt eget forbruk, og er derfor avhengige av å importere gass til oppvarming, matlaging, transport og industri. Et velfungerende transportsystem er sentralt i verdikjeden fra produksjon i værharde havområder til forbrukere i Europa. Gassco er operatør for transportsystemet for norsk gass. Transportsystemet består av rørledninger, plattformer og prosessanlegg i Norge samt mottaksterminaler i fire europeiske land. FLERE ROLLER Som operatør har Gassco flere oppgaver: Å være administratoren som sørger for sikker og effektiv drift, og arkitekten som bidrar til helhetlig og kostnadseffektiv videreutvikling av transportsystemet. Infrastrukturen fra norsk sokkel til det europeiske kontinent og Storbritannia har utviklet seg i takt med gassutvinningen på norsk sokkel. Utbyggingen fortsetter, og Gassco vurderer kontinuerlig hvilke muligheter som finnes. Infrastrukturutvikling er et viktig område, der selskapet også har flere roller. I første rekke handler det om å sørge for optimal utnyttelse av kapasiteten som allerede finnes. Dernest handler det om å ta initiativ til og koordinere arbeid med tanke på videreutvikling. Ofte er det slik at flere gassprodusenter kan ha behov for utbygging. Da vil Gassco kartlegge og koordinere behovene, og vurdere/anbefale løsninger. Gassco er eid av den norske stat. Selskapet skal verken ha tap eller vinning av sin virksomhet, og investerer ikke selv i infrastruktur for gass. Det er det selskapene som bruker transportsystemet som gjør. Du kan lese mer om Gassco og selskapets virksomhet på: Gassco AS Bygnesvegen 75, 4250 Kopervik Telefon: Faks: E-post: 6 «

7 Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 //» JWS AS: Det er ofte svært knappe tidsfrister på oppdrag innen spesialrengjøring i Nordsjøen. Derfor er det avgjørende for våre kunder at vi kan rykke ut umiddelbart, sier daglig leder i JWS, Kenneth Jansen (t.v.). Her sammen med markedssjef i JWS, Torstein Bringaker. JWS fra Jørpeland i Rogaland er spesialister innenfor håndtering av borekaks og spesialrengjøring på installasjoner i Nordsjøen. Selskapet har utviklet unike metoder for krevende oppdrag på norsk sokkel og kan rykke ut på kort varsel når situasjonen krever det. Alltid klare for spesialoppdrag Selskapet JWS har funnet sin hovednisje innenfor behandling av borekaks og spesialrengjøring på plattformer i Nordsjøen. Selskapet leverer både utstyr og personell til disse tjenestene. Vårt selskap startet med spesialrengjøring i 1997, men oppdragsmengden for borekaksbehandling har vokst seg stadig større siden vi fikk den første, store kontrakten på Sleipnerplattformen i 2006, forteller Kenneth Jansen som er daglig leder i JWS.. UNIK METODE Under borring av oljebrønner kommer knust fjell opp til havoverflaten og blandes med oljebasert mud. Dette må fraktes i land i beholdere (skiper) for destruksjon. JWS har utviklet sin egen metode for dette. Vi er stolte av å ha utviklet en metode som gjør dette med vakuumtransport. Vi er alene om å ha denne typen enhet som har mye større rekkevidde enn andre anlegg. Den store rekkevidden gjør også Om JWS: JWS er en helnorsk bedrift som er spesialister på: borekakshåndtering, spesialrengjøring på oljeinstallasjoner, swarf håndtering, preservering, vakuumtransport, vedlikehold og utleie av personell og ustyr» Hovedkontor på Jørpeland i Rogaland» Selskapet har 50 ansatte» Omsatte for 48 millioner i 2010 at vi kan nå cirka 20 skipper i våre operasjoner slik at kundene våre slipper risiko med stor bruk av kran under operasjonen, opplyser Jansen. KOMMER KJAPT TIL STEDET JWS er en bedrift som er enkel å forholde seg til. Både administrasjonen og operatørene er lagt opp på en måte som skal gi fleksibilitet for oppdragsgiverne. Vi kan snu oss raskt rundt for å håndtere hasteoppdrag ved for eksempel ukontrollerte utslipp av olje på en rigg. Vi kan være på stedet og rydde opp i løpet av bare noen timer, forteller Jansen. VIKTIGE AKTØRER SOM KUNDER Siden oppstarten i 1997 har JWS levert skreddersydde løsninger til ledende selskaper som Odfjell, Seadrill, Statoil og Exxon Mobil. Det siste året har de også fått leveringsavtale med ConocoPhillips og KCA Deutac, der de henholdsvis leverer tjenester til Ekofisk-feltet, og spesialrengjøring. JWS har en egen stab med velkvalifiserte medarbeidere med kursene som kreves og lang fartstid i bransjen. De ansatte er såkalt multipersonell, det vil si at alle gjør alt i bedriften. Dette gir stor fleksibilitet når nye oppdrag plutselig dukker opp. NY ONE SHOP-LØSNING JWS har etablert et nytt konsept der de tilbyr spesialrengjøring og presservering gjennom ett selskap som de kaller «one shop»-løsning for kunden. I praksis betyr dette at de på et oppdrag utfører rengjøring av utstyr samtidig som de også kan preservere dette (beskytte utstyret mot rust og lignende). Vår nye tjeneste er basert på samarbeid mellom to nisjeselskaper med spesialkompetanse og utstyr. For kundene våre blir det også enklere, opplyser Jansen. GODE OG LOJALE MEDARBEIDERE Det siste året har JWS også opprettet to avdelingskontorer: ett i Sandnes og ett i Kristiansund. Hensikten er å komme nærmere kundemassen, og å få en nærhet til markedet nord for Stavanger. Selskapet har rundt 50 ansatte, og det oppsiktsvekkende lave sykefraværet på to prosent tyder på god internkultur og høy trivsel. Vi har jobbet målrettet med kulturen og holdninger internt i selskapet. Vi opplever også å ha gode og lojale medarbeidere, noe som gjør arbeidsmiljøet solid og godt, forteller Jansen. Han forteller at de i årene fremover planlegger å øke aktiviteten, deriblant ansette flere folk, og samtidig konsentrere seg om kjerneoppgavene. Den siste tiden har vi hatt flere oppdrag med swarf-håndtering, et område vi satser hardt på og skal fortsette å fokusere på. Samtidig er målet hele tiden å bli enda bedre på utstyr, og på metoder for behandling av borekaks, swarf og spesialrengjøring, avslutter Jansen. JWS AS Postboks 106, 4126 Jørpeland Telefon: Vakttelefon: Faks:

8 // Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012» Strainstall AS: Løfter kvaliteten Strainstall er en ledende leverandør av overvåknings- og kontrollsystemer og utstyr for kraner, vinsjer, industriell veiing og belastningsovervåkning til offshoreindustrien. De tilbyr totalløsninger innenfor design, ingeniørtjenester, produksjon, installering og igangkjøring av nye anlegg samt oppgradering og modernisering av eksisterende maskiner. Strainstall på Nøtterøy i Vestfold er en del av Strainstall Group som har sitt hovedkontor på den engelske øya Isle of Wight. Strainstall Group er igjen eid av det børsnoterte selskapet James Fisher & Son plc i England. Å ha så sterke eiere i ryggen representerer en ekstra trygghet for kundene våre, sier daglig leder Bent Hov i Strainstall. NORSK REGELVERK ER VERDENSLEDENDE Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet kom med nye regelverk i 2008 som reflekterer den europeiske kranstandarden NS EN Tilsvarende oppgradering av regelverk er og gjort for forankringsvinsjer. For Strainstall er dette et viktig forretningsområde. Oppgradering, modernisering og detaljert kjennskap til regelverket er en klar forutsetning for oss. Vi gjør endringer både mekanisk, elektrisk og hydraulisk slik at våre leveranser kan bli godkjent for kraner og vinsjer for at disse fortsatt kan operere på norsk sokkel. Regelverket til Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og DNV er grunnleggende for mye av Strainstalls aktivitet. På utenlandske prosjekter jobber vi opp mot det nevnte regelverket, eller det som kunden spesifiserer til blant andre LRS, BV, ABS osv., sier Hov. VERDENS STORE KRANER, «HEAVY LIFTING» En kran med løftekapasitet på 5000 tonn av GustoMSC design er nå under igangkjøring og testing i Europort, Rotterdam. Strainstall har levert overlast og veiesystemet for denne, et «LMS» anlegg. Til høsten skal vi igangkjøre et Strainstall satser på å være et ledende selskap for leveranser av utstyr til kraner og vinsjer, her til GustoMSC 5000 tonns kran på skipet Oleg Strasnhov.. identisk system for en tilsvarende kran med løftekapasitet på 4000 tonn. Utover disse to kranene har vi også levert 5x LMS systemer til GustoMSC kraner med løftekapasitet på 800 tonn. Disse er konstruert til spesialskip som skal installere vindmøller offshore, forklarer Hov. For å operere disse kranene på en sikker måte, har Strainstall utviklet et system med basis og applikasjoner for belastningsovervåkning og veiing. KREVENDE KUNDESPEKTER Blant kundene til Strainstall finner vi flytende leterigger og installasjoner for blant annet Odfjell Drilling, Transocean, Songa Offshore, Diamond Offshore og Prosafe Offshore. Med denne krevende kundelisten har Strainstall befestet sin posisjon som en betydelig leverandør til offshorebransjen. Vi er tilstede over hele verden for service, vedlikehold, oppgradering av systemer og utstyr til kundene våre. Vi har levert utstyr og prosjekter til stort sett alle verdens hjørner, forteller Hov. HØYT KVALIFISERTE ANSATTE Strainstalls fagfolk er spesialister i både i norsk og internasjonal sammenheng. Deres ansatte har et stort kompetansegrunnlag slik at de kan gå inn i alle nivåer i et prosjekt med sin kunnskap Våre ansatte har lang erfaring og kunnskap innenfor mekaniske og elektroniske fagfelt og kompetanse om software og hardware for PLS og PC systemer. De er vant til å jobbe ute i felten over hele verden, noe som er en kvalitetssikring for kundene, avslutter Bent Hov. Strainstall AS Smidsrødveien 95, 3120 Nøtterøy Telefon: Faks: E-post: 8 «

9 Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 //» Secora AS: Maritim entreprenørbedrift med spesialkompetanse Secorakonsernet består av Secora AS, Secora Maskin AS og Secora Sverige AB. Secora har sitt hovedkontor i Svolvær i Lofoten og selskapet har 120 ansatte. Secora AS er en av Norges største og mest spesialiserte maritime entreprenørbedrift som driver med bygging og vedlikehold av havner og farleier. Secora er spesialister på mudring, undervannsboring, sprengning samt masseforflytning, og har lang erfaring i gjennomføring av prosjekter i krevende forhold. Secora disponerer en rekke utdypingsenheter, borerigger og transportlektre som er tilpasset arbeid med alle typer sedimenter. Arbeid med forurensede sedimenter inngår stort sett i alle mudringsprosjekter Secora deltar i, og selskapet har derfor utviklet spesialkompetanse innen gjennomføring av miljøprosjekter. Secora har også eget overvåkingsutstyr for å ivareta de strenge krav som myndighetene stiller til håndtering av forurensede materialer. Secora har ansatte med spesialkompetanse innenfor områdene:» Mudring» Miljøopprydding / mudring» Undervannsboring og sprengning» Bygging av industri og fergekai» Molobygging» Seilingsmerker» Massetransport» Dykking» Survey Driften i Secora er delt inn i to forretningsområder, henholdsvis mudring og maritim infrastruktur. Forretningsområdet maritim infrastruktur har ledig stilling som forretningsområdeansvarlig. Dette er en spennende og utfordrende stilling der vedkommende får overordnet ansvar for forretningsområdets økonomi, herunder også det enkelte prosjekts driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og innkjøpsplan. Stillingen inngår som en del av selskapets ledergruppe. På Secoras hjemmeside finnes oversikt over alle ledige stillinger i selskapet. Secora AS Postboks 693, 8301 Svolvær Telefon: Faks: E-post: 9

10 // Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012» Tjeldbergodden Utvikling AS: Foto: Harald Pettersen / Statoil Foto: Øyvind Hagen / Statoil Tjeldbergodden Gassbasert industri i snart 15 år Tjeldbergodden ligger i Aure kommune i Møre og Romsdal, like ved fylkesgrensen til Sør-Trøndelag og nabokommunene Hemne og Hitra. Tjeldbergodden er det eneste stedet i Norge som direkte videreforedler naturgass til storskala industriell produksjon. Det som i utgangspunktet var ment som en gassløsning for Heidrun-utbyggingen, har gjennom snart 15 års produksjon, i praksis vist at industriell bruk av norsk naturgass bidrar med milliarder i merverdier, og gir grunnlag for vekst og verdiskaping langs kysten. Statoils metanolanlegg, med tilhørende luftgassfabrikk og LNG-anlegg, ble satt i drift i 1997, og produserer årlig ca tonn metanol. Bruk av gass generer som kjent avgasser, men ingen andre metanolanlegg i verden produserer med så lave CO 2 -utslipp som anlegget på Tjeldbergodden. SYSSELSETTING OG VERDISKAPING Totalt har rundt 250 personer sin daglige arbeidsplass på Tjeldbergodden. Virksomheten har derfor stor betydning for arbeid og bosetting i regionen. Gassrøret Haltenpipe som forsyner metanolanlegget med naturgass fra Heidrun-feltet, har fortsatt 2/3 ledig kapasitet til å levere naturgass til ny gassbasert industri. Dette, kombinert med unik plassering ved Trondheimsleia og store tilgjengelige industriarealer, gjør Tjeldbergodden til et svært godt alternativ for etablering av ytterligere gassbasert industri. Ikke minst vil man også kunne dra nytte av den industrielle kompetansen som er bygd opp gjennom flere år, og gjennom samlokalisering også etablere fellesløsninger på for eksempel infrastruktur og drift. FREMTIDENS JERNVERK Prosjektet kalt Ironman, er et konkret eksempel på et aktuelt mulig stort industriprosjekt basert på norsk naturgass. Ironman utredes av de svenske selskapene Höganäs og LKAB og i samarbeid med Statoil. Et stort jernverk planlegges etablert, der man ønsker å bruke gass i stedet for kull i produksjonen av råjern. Råmalm fra Kiruna og gass fra Haltenbanken er sentrale innsatsfaktorer. Naturgassen skal erstatte kull som reduksjonsmateriale i produksjonsprosessen, noe som reduserer CO 2 -utslippet med 60 prosent sammenlignet med tradisjonelle masovner. Anlegget vil kunne produsere 1,6 millioner tonn direkteredusert jern per år og har en investeringsramme på mellom 5 og 6 mrd. kr. FOKUS PÅ ENERGIBRUK Alle store petroleumsanlegg slipper ut enorme mengder med spillvarme som ikke kan brukes til noe i produksjonen. På Tjeldbergodden har man gjort det mulig via rør fra metanolfabrikken å hente ut energien, som gir mulighet for bærekraftig industri og nye arbeidsplasser. På industriområdet kalt Bioparken er det tilrettelagt arealer for bedrifter som vil utnytte spillvarme og gass til ny næringsvirksomhet. Bedrifter innen marin næring får her tilgang til temperert vann som gir nær optimale vekstforhold for en del arter. For bl.a. å styrke kystregionen rundt Trondheimsleia som bo- og arbeidsmarkedsregion, arbeides det også med å få etablert en ny tverrfjord fergeforbindelse mellom Tjeldbergodden på Nordmøre og øyregionen Hitra-Frøya. Dette vil i så fall åpne opp et større arbeidsmarked, og legge til rette for økt samhandling og næringsutvikling i en region som er rik på energi og marine ressurser. Tjeldbergodden Utvikling AS 6699 Kjørsvikbugen Telefon: Faks: E-post: 10 «

11 Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 // Industriens problemløser Med 37 års erfaring innen innovasjon, produksjon og leveranse av ulike typer plastprodukter, og de fleste store offshore-aktører på kundelisten, kan Odda Plast med rette kalle seg industriens problemløser. Riktig utvikling av nye produkter kan bety store kostnadsbesparelser for den enkelte bedrift. Vi utvikler idéer, tegner og konstruerer prototyper, gir råd om materialvalg og produksjonsmetoder ut fra kundens behov og problemstillinger, foretar prøver og tester, og bistår gjerne også med design, produksjon og installasjon, forteller daglig leder i Odda Plast, Gisle Markhus. Viktige offshorekunder Bedriftens kvalitetssikringssystem er selvsagt Achillesgodkjent, noe som er obligatorisk for å kunne levere til offshoreindustrien. Odda Plast har mange av sine viktigste kunder innen dette segmentet. Blant dem er nesten alle de store oljeselskapene samt aktører som Haliburton, Aker Solutions, Statoil, Aibel og Siemens. Mye av det vi leverer offshore er basert på rørinstallering til for eksempel Mongstad, Sture, Kollsnes, Kårstø og Hammerfest samt større riggoppdrag. Vi påtar oss totalansvar for prefabrikkering av røranlegg, noe som betyr redusert leveringstid, lav nedetid og økt kvalitetskontroll for kunden. Mange oppdrag gjelder også modifikasjon av eksisterende produksjonsanlegg. Saltvannskorrosjon av stålrør er et tilbakevendende problem offshore. Ved å laminere røret med et beskyttende plastlag minskes korrosjonsfaren betraktelig, noe mange etter hvert har erfart og gjort noe med, forklarer Markhus. Stadig innovasjon Ulike plast- og komposittmaterialer er naturlig nok Odda Plasts viktigste kompetanseområde. Bedriften har også en egen avdeling for bearbeiding av fluorplaster, og har i dag et av landets mest spesialiserte fagmiljø når det gjelder valg av riktig plastmateriale til å løse ulike oppgaver. Gisle Markhus fremhever bedriftens ansatte noen av dem med over 30 års erfaring som den viktigste suksessfaktoren. Men en oppegående og oppdatert maskinpark er også viktig i et marked i stadig utvikling. Han forteller gjerne om et par ferske og spennende innovasjonsprosjekter: Vi har laget en hel del testutstyr for Det Norske Veritas, blant annet elektronikk og styringssystemer for en bølgesimulator som kan simulere påvirkning av maling over flere måneder under ulike havtemperaturer. Vi har nylig installert en slik simulator sammen med Veritas i Shanghai. En stor del av våre fagarbeidere er til en hver tid ute i verden på oppdrag. Kontakt oss -vi finner riktig løsning! Odda Plast AS Tlf: Postboks 513, 5751 Odda www odda-plast.no» 11

12 // Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012» PNI Training Centre AS: Team based training PNI Training Centre AS have together with Dolphin Drilling AS, started with team based training for their deck crew and Operational Responsible Persons. Preforming:» Critical lifts (Coil tubing reel, heavy lifts)» Tandem lift» Blind lifts» Sub sea lift» Internal lift» Supply boats» Day to day operations» Inspection of load carriers (Tanks, baskets, containers)» Barrier» Building BHA» Handling bulk hoses» Casing, tubing, drill pipes» Deck crew can be onboard the supply boat and handle the load This unique team-based training environment promotes a safety-first approach to performing offshore heavy-lift operations. From initial toolboxtalk to simultaneous multi-player operations and after-action re-view, We also travel around the world and preform on the job training, within lifting operation, (drill floor/deck/technical dept.) Using NOV cranes like:» Knuckle boom crane» Boom crane» Pipe handling crane» Knuckle boom for sub sea lift Our training is based on OMHEC training standard. The Offshore Mechanical Handling Equipment Committee (OMHEC) is comprised of members from the United Kingdom, Norway, Denmark, and the Nether-lands all of whom are involved with the safety of lifting equipment and lifting operations offshore. PNI Training Center AS Røynebergsletta 30, Forus Vest, 4052 Røyneberg P.O. Box 44, NO-4064 Stavanger Tel: «

13 Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 //» Avito: Vi er brobygger mellom kundens forretning og IT, sier styreleder i Avito, Jarle Soland (t.h.), her sammen med daglig leder i Avito Systems, Ketil Barkved (t.v.), og daglig leder i Avito Consulting, Jan Arild Asbjørnsen (midten). Avito er annerledes enn tradisjonelle IT-rådgivere. Med konsulenter som har bakgrunn både fra olje- og gassbransjen og IT, gir de unik rådgivning til sine kunder. Dermed bidrar Avito til å finne de mest optimale løsningene for kundenes forretning. Brobygger mellom forretning og informasjonsteknologi Erfaringer viser at det blir stadig viktigere å utnytte nye teknologiske løsninger og tjenester for å understøtte kjernevirksomheten i bedriften. En forutsetning for å lykkes med dette er å forstå kundens overordnede strategier og målsettinger. Det er derfor ikke tilfeldig at Avitos slagord er «Bridging the gap». Avito har etter hvert bygget opp en unik kompetanse inn mot energi, olje og gassektoren. Vi har langvarige relasjoner til flere ledende aktører i energi-, olje og gassindustrien både i Norge og internasjonalt. Våre leveranser spenner fra IT-strategi og informasjonsarkitektur til prosjekt- og programledelse, sier styreleder i Avito, Jarle Soland. IT-VERKTØYKASSE FOR NYE OPERATØRSELSKAPER Avito har spisset kompetansen mot olje-, gass- og energibransjen, med spesielt fokus på effektiv samhandling gjennom hele verdikjeden og på tvers av ulike disipliner. De har etablert et konsept med en egen verktøykasse for nye operatørselskaper, der målet er at kundene skal ende opp med noe mer enn frittstående, tradisjonelle IT-løsninger. For å lykkes som ny operatør på norsk sokkel er det viktig å velge løsninger som er tilpasset formålet, og som ivaretar de overordnede forret- ningsmessige målsetningene. Vår kompetanse og erfaring gjør oss i stand til å se hvilke problemstillinger kundene står overfor, og med vår verktøykasse kan vi bidra til å finne optimale løsninger og unngå potensielle fallgruver, sier Soland. RIKTIG INFORMASJON Utfordringen i dag er ikke å få tilgang på nok, men riktig informasjon som er tilpasset formålet. Det er derfor kritisk at de overordnede målene og behov kartlegges i en tidlig fase. Avito har lang erfaring fra området, og kan bistå kundene i alle faser, fra kartlegging og utforming av it-strategi og styringsmodeller til anskaffelsesprosesser, prosjektledelse og valg av driftskonsept. Et selskap trenger gjerne ulike systemer for å understøtte de forskjellige områdene av virksomheten. Kunsten er å sørge for at disse systemene spiller sammen på en slik måte at de også ivaretar bedriftens overordnede behov. Dette er viktig for å sikre god informasjonsflyt i et selskap, og sørge for at ledelsen får den nødvendige styringsinformasjon, forteller daglig leder i Avito Systems, Ketil Barkved. ANERKJENTE KUNDER Kunder fra olje- og gassegmentet utgjør hoveddelen av Avitos portefølje. 75 prosent av kundene er oljeselskap eller kommende operatørselskaper. Statoil, BP, GDF Suez E&P Norge, Det norske oljeselskap og Ocean Rig er noen av kundene. Avito snakker kundens språk og bruker mye ressurser på å forstå de faktiske behov og utfordringer bransjen til enhver tid står ovenfor. Dermed kan vi sammen med våre kunder vurdere hvordan de skal jobbe mest mulig effektivt. Det er ofte ikke teknologien som er hinderet, men hvordan man utnytter denne og måten man jobber på, forklarer daglig leder i Avito Consulting Jan Arild Asbjørnsen. KONTINUERLIG REKRUTTERING Avito er i vekst og opplever stor etterspørsel etter tjenestene. De er derfor kontinuerlig på jakt etter nye rådgivere og konsulenter til sine kontorer i Stavanger og Trondheim. Selskapet vil gjerne komme i kontakt med personer som har interesse for grensesnittet mellom forretning og IT. Primært bør våre søkere ha erfaring innenfor olje- og gassbransjen og/eller IT. Helst kombinert med en genuin interesse for hvordan moderne IT-teknologi kan utnyttes for å realisere kundens overordnede strategier og målsettinger. I tillegg skal vi selvsagt ha det gøy, og vi har stor fokus på det sosiale, avslutter Jan Arild Asbjørnsen. Avito Koppholen 19, 4313 Sandnes Telefon: E-post: 13

14 // Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 N Bernt Nielsen (t.v.) og Frode Tolcsiner i SolidTech-gruppen vil være one-stop-shop for oljenæringen. Vil være «one-stop-shop» for oljenæringen SolidTech-gruppen i Kristiansund går fra å være utførende selskap til også å tilby engineering og maskinering. Med åtte integrerte selskaper under samme paraply er de klare for større og mer komplekse oppdrag. De første resultatene etter satsingen har allerede materialisert seg i form av nye kontrakter. SolidTech så dagens lys i desember i 2006 med noen få ansatte. I dag, fem år senere, er staben økt til 110. Det har skjedd både gjennom egne selskap og selskap der SolidTech har gått inn på eiersiden. SolidTech-gruppen består i dag av selskapene SolidTech, Solid Lifting Technology, Solid Management, EV Offshore, Rig Access, NorRig, Heggset Engineering og Heinsa Mekaniske Verksted. I staben er det nå over 20 ingeniører og tallet øker. Det er helt i tråd med ønsket om å kunne tilby et større produktspekter til kundene. - Vi er kjent for å være et utførende selskap med egen reiseavdeling med tilkomstteknikk, NDT og inspeksjon som de viktigste arbeidsområdene. Vi skal fortsatt være utførende, men har i tillegg fått på plass både engineering og produksjon. Det gjør at vi kan påta oss større oppdrag som samlet gruppe oppdrag som ingen av selskapene ville vært i stand til enkeltvis. Engineering og produksjon er fra nå av et viktig satsingsområde for oss. - Selskapene er godt integrert med hverandre. Flere er samlokalisert og andre er bare noen steinkast unna. Sammen har vi bygget et team med større bredde som gjør at en større del av vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter kan utføres lokalt her i Kristiansund. Vi har gode verkstedfasiliteter og har også tilgang til både kai og hall i Dale Industripark ved store oppdrag. Før måtte vi ut til kunden for å utføre oppdragene. Det skal vi fortsatt gjøre, men nå kan vi i tillegg ta inn utstyr til Kristiansund. - Vi har ambisjon om å kunne være one-stopshop for våre kunder. Vi har allerede fått gode tilbakemeldinger fra våre kunder og har allerede sikret de første kontraktene som en multidisiplin leverandør. - Vi har som visjon at vi skal følge kunden helt til mål. Det er mer sant enn noen sinne. Nå kan vi ta hånd om prosjektet fra befaring ute hos kunden, via tegning og prosjektering til prosjektledelse, fabrikasjon og montering ute hos kunden. Vår bredde gjør at kunden kan forholde seg til en partner som kan tilby alt i en pakke. - Det forventes et oppsving i riggmarkedet i 2013 og Ved å kunne tilby et større spekter av produkter og tjenester vil Kristiansund som logistikknutepunkt og baseby kunne utføre flere oppdrag lokalt. Det vil gi flere kompetansearbeidsplasser i offshorenæringen lokalt og styrke leverandørnettverket i byen, sier Frode Tolcsiner i SolidTech-gruppen. Inspeksjon, vedlikehold og sertifiseringstjenester innen subsea, drilling & material handling-utstyr. Strategi- og organisasjonsutvikling, HMSK, HR, IKT ledelse, prosjektledelse og økonomi. Industriell tilkomstteknikk for olje- og gassindustrien. Heggset Engineering Konsept og produktutvikling, 3D modellering og design, beregninger og analyser. Vedlikehold, kontroll og sertifisering av løfteutstyr for maritim og offshore industri. 14 «Modifikasjon og vedlikeholdstjenester for riggprosjekter. Prosjektledelse for offshorenæringen. Heinsa Mekaniske Maskinkonstruksjon, avansert maskinering og fabrikasjonstjenester.

15 Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 //» VBS Consult AS: Spesialist på HMS innenfor oljebransjen VBS Consult spesialiserer seg på konsulenttjenester innenfor helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring og commisioning. VBS har lang erfaring fra olje- og gassindustrien, prosessanlegg, i tillegg til tradisjonell landbasert industri både nasjonalt og globalt. Selskapet har 35 høyt kvalifiserte konsulenter ved sine kontorer i Norge og Polen. De har også muligheter for å sende sine inspektører ut på oppdrag offshore. Vi har alltid tett samarbeid med kundene våre for å kunne tilby spesialiserte råd som forbedrer de ansattes arbeidsinnsats. Slik blir dette en lønnsom investering for kundene våre, sier daglig leder Trygve R. Haaland. NY KONTRAKT MED CONOCOPHILLIPS På kundelisten står selskaper som Statoil, Dong Energy og Betonmast. I høst har VBS Consult også inngått en fireårig rammeavtale med ConocoPhillips Skandinavia om å levere konsulenttjenester innenfor HMS. Kontrakten forventes å ha en verdi på 35 millioner kroner i løpet av perioden. Vi skal bistå ConocoPhillips med HMS-ressurser for oppfølging av deres onshore og offshore prosjekter i Norge, Finland og Polen, opplyser Haaland. Med kontrakten får VBS Consult for alvor etablert seg som en vesentlig leverandør på norsk sokkel. Dette gir mange nye muligheter for selskapet. Avtalen gir muligheten til å bygge opp selskapet i et langsiktig perspektiv. Vi kommer derfor til å ha stort behov for rekruttering fremover. Særlig er vi på utkikk etter dyktige HMS-ingeniører og konsulenter innen kvalitetssikring og Comissioning fremover, avslutter Haaland. VBS Consult AS Postboks 144, 4297 Skudeneshavn Telefon: Faks: E-post: Your Operations Support Partner TS-GROUP AS is a leading provider of operations support services to the oil and gas industry in Norway. We contribute to safe and efficient operations with more than 250 experienced and highly competent employees. We offer flexible and innovative solutions to our customers! For contact and information: 15

16 // Annonsebilag til Perspektiv desember 2011/januar 2012 your partner in offshore and maritime training CLOSER TO REALITY Ship Modelling & Simulation Centre AS (SMSC), med treningssenter i Trondheim, har maritime- og offshore relaterte simulatorer for operativ trening, oppdrags-simulering, visualisering og verifikasjon av komplekse maritime operasjoner. SMSC utvikler sin egen programvare og leverer kundetilpassede treningsopplegg for alle fartøystyper og kan simulere de geografiske lokasjoner som kunden ønsker. PRESImuLERIng Og PROSjEkTER SMSC har, siden selskapet ble etablert i 1980, opparbeidet god kompetanse på å produsere realistiske matematiske modeller for bruk i pre-simulering av krevende, høyrisiko maritime operasjoner, så som: Bøyelasting PSV / Supply-operasjoner Skip til skip lektring (STS) Offshore kran- og løft herunder undervanns løft Eskorte taubåt og havne buksering Offshore vindmøller FPSOer Vi tilbyr også simulering av marine operasjoner i Arktiske farvann, hvor selskapet har utviklet en matematisk is-modell som holder meget høy kvalitet. I is-simulatoren kan det utføres alle tenkelige marine operasjoner og gjennom dette bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser i sårbare farvann i arktis. kurs Vi har kurs i Dynamisk posisjonering, fra små supply fartøyer til DP Rigger og FPSOer. ECDIS / AIS, Last håndtering, Liquid Cargo trening (Licos); LNG, LPG. Grunnleggende manøvreringstrening for alle fartøystyper med fast propell, vribare (CPP / pitch-) propellere, azimuth thrustere, podder, Voight Schneider framdrift inngår i porteføljen. I tillegg til ovenstående har vi stort fokus på den menneskelige faktor i alle våre kurs og trening, herunder BRM, CRM, MRM. Ta kontakt med oss på e-post: eller besøk våre nettsider på Ladehammerveien 4, 7041 Trondheim 16 «

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker.

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker. Nr. 1 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Vestfold // Telemark» Nordens største leverandør av elektroniske kjørebøker: Forskjellen er ABAX Menneskene i ABAX representerer en unik bredde

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år?

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år? Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Tema: Innovasjon langs kysten henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Selskapene bak elektronikkog programvareleverandøren OMNI: Applica

Detaljer

En komplett logistikkpartner

En komplett logistikkpartner Nr 2-2006 OFFSHORE- INDUSTRIEN I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 24 bedrifter i Offshoreindustrien, deres produkter og tjenester og hvordan de har lykkes. ASCO Logistics En komplett logistikkpartner

Detaljer

Nor Lines AS: DET UNIKE TRANSPORTSYSTEM

Nor Lines AS: DET UNIKE TRANSPORTSYSTEM Annonsebilag til Perspektiv desember 2014 / januar 2015 Tema: Industrien langs kysten BEDRIFTPROFILEN henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Kunnskap er et verktøy for å sikre den beste logistikkløsningen.

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System Annonsebilag til Perspektiv tema: aqua nor 2015 / kystnæringen henrik@bedriftprofilen.no bedriftprofilen.no rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System besøk oss på stand d354 Systemet er patentert

Detaljer

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OLJE OG GASS 3. utgave -FEBRUAR 2008 SUBSEA-TEKNOLOGI: OPPRYDNING PÅ EKOFISK: KRONIKK: Lukrativ revolusjon på havbunnen Konserdirektør i StatoilHydro Margreth

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola Aktuell Nr. 1 Juni 2010 1. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Widerøe tar over ruter på vestlandet Rekordoppslutning på Sola Det var stor aktivitet og rekord oppslutning rundt anleggsmessen

Detaljer

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen.

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen. ET ANNONSEBIL AG OM NODE FRA AFTENPOSTEN TEMAUTGIVELSER JUNI 2007 Den sørlandske olje- og gassklyngen EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET Verdensledende Se side 28-29 Knallhard konkurranse Se side 20-21 Ingeniørlykke

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.3/november 2011 En temaavis om Moderne Shipping No. 3 / november 2011 MODERNE SHIPPING 7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING Gjennom MARKIS håper vi å kunne etablere

Detaljer