Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle"

Transkript

1 Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle

2 Pasientforløp Pasientforløp i sykehus er utviklet i forhold til faglige retningslinjer for enkeltdiagnoser Lite evidens på habiliteringsfeltet. 1:1 design. Pasientforløp skal gi kvalitetssikrede føringer på oppfølging fra HAVO Brukerorganisasjoner, AU og Fylkesmannen i Rogaland ble spurt og ga innspill hvor det er, eller er risiko for, brudd i pasientforløpene Arbeidsgruppe bestående av alle ansatte i HAVO utarbeidet pasientforløpene

3

4

5

6

7

8 Henvisning Problemstilling Kjent utageringsproblematikk, men denne har økt på. Personalet opplever henne som hissig, oppstemt og aggressiv. Personalet er bekymret både med hensyn til utagering og selvskading. Hun klorer seg en del opp. Informasjon Bor i bofellesskap med tett oppfølging. Egen leilighet. Medikamentell behandling som er forsøkt Medisiner per i dag Funn fra undersøkelser blodprøver m.m. Andre diagnoser av betydning Kontaktinformasjon

9 Inntaksmøte Hver mandag Tverrfaglig. Seksjonsleder, sjefpsykolog og overlege Vurderer alle innkomne henvisninger siste uke Vurdering: Henvisningen er godt opplyst. Savner informasjon om kommunen vurderer / bruker tiltak som innebærer tvang. Prioritering: Rett til nødvendig helsehjelp inne 4 uker. Alvorlige atferdsproblemer. Mulig kapittel 9 sak

10

11 2 uker etterpå: Innledende møte Tilstede fra kommunen: Avdelingsleder, vernepleier faglig ansvarlig for tiltakene og fagarbeider med lang kjennskap. Nærmeste pårørende Beskrivelse av observert problem: Selvskading primært i forbindelse med nekting av tjenester. Visse personal mer enn andre. Kan bite av seg tykke hudbiter. Høy grad av bevissthet om bruk av tvang og makt Respekterer hennes ønske om å få være alene Enkelte ettermiddager og kvelder nesten uten tjenester Gått noe ned i vekt som en følge av dette, men ikke mager Fare for dårlig regulert diabetes Usikre på om det foreligger vesentlig skade i forhold til såpass mye alenetid Har større personalselektivitet enn det er mulig å imøtekomme fullt ut Dagsentertilbudet har samme utfordring, men andre situasjoner

12 Konklusjoner på innledende møte Løsning på problemet er ønsket av kommune og pasientens rettslige representant HAVO vurderer at løsning er mulig. Har løst lignende problemer før Har hypoteser om umiddelbare årsaker, men mer kartlegging er nødvendig når det gjelder motivasjonelle forhold. Drøfter disse. Avtaler observasjoner. Både med personell som får det til og personell som har store utfordringer. Avtaler dato for oppsummeringsmøte

13 Utredning Sjekklisten gir en oversikt over forhold det kan være aktuelt å vurdere. Bare forhold som vurderes relevante for den konkrete henvisning blir gjenstand for videre utredning 1. Innhenting av opplysninger 2. Kartlegging av pasient og miljø 3. Detaljert beskrivelse av målatferd 4. Funksjonell kartlegging / analyse 5. Analyse og utforming av hypoteser (kasusformulering) 6. Hypotesetesting / utprøving 7. Utarbeidelse av forslag til intervensjon Individ 1. Somatiske forhold 2. Psykisk/nevro-psykiatrisk lidelse (ICD-10) 3. Kognitiv, adaptiv og motorisk funksjon 4. Kommunikasjon, sosiale ferdigheter og relasjoner 5 Belastende livshendelser, stress og sårbarhet 6 Rusmisbruk, vold, overgrep og seksualitet 7. Pasient og pårørendes ønsker og preferanser. Sjekkliste Miljø 1. Rammebetingelser for miljøarbeid 2. Samhandling mellom pasient og tjenesteytere. 3. Tilgang på forsterkende hendelser / livskvalitet 4. Pasientens påvirkningsmulighet 5 Holdnings- og miljømessige barrierer

14 Pasient eksempel fortsetter Kartlegging: Psykologspesialist og vernepleier observasjon av vanlig praksis x 2 Utprøving av tiltak x 2 Mål- og tiltaksmøte der foreløpig inntrykk, analyser og muligheter for behandling fremlegges. Behovet for at spesialisthelsetjenesten bistår i utprøvingen av tiltak avklares, sammen med andre forventninger. Enige om en pilotuke

15 Pasient eksempel fortsetter To vernepleiere fra HAVO «på jobben veiledning» fire ettermiddager på rad Episode med alvorlig selvskading. Vurderinger rundt faglig forsvarlighet Etter endt uke. Rimelig sikre på at tiltakene er nødvendige og faglig forsvarlige Nytt møte med faglig ansvarlig og avdelingsleder - avtale oppstart og planlegge personalsamling En «på jobben veiledning» før neste personalsamling mest for å bli sikrere på faglig forsvarlighet

16 Utredning 1. Avklaring av henvisning/problem 2. Kartlegging av pasient og miljø 3. Detaljert beskrivelse av målatferd Forslag til intervensjon Behandling-1 Behandling-2 Behandling-3 Behandling-4 Rammebetingelser Pasientmedvirkning Pasient, eventuelt verge og pårørendes ønsker og preferanser vedrørende intervensjon. - Turnus - Personalmøter - Holdninger - Fagadm. - Kompetanse - Ledelse - etc. 4. Funksjonell kartlegging / analyse 5. Analyse og utforming av hypoteser (kasusformulering) 6. Hypotesetesting / utprøving 7. Utarbeidelse av forslag til intervensjon Beslutning Individuelt tilpasset behandlingsplan Det bør være samsvar mellom behandlingstiltakenes kompleksitet og rammebetingelsene for tjenestene.

17

18

19 Tiltak Forebyggende: Stabilitet og kontiunitet, «tegn til tale», pictogram, definerte nødvendige gjøremål, faste rutiner og forutsigbarhet omkring dette, fjerne løse gjenstander, plastikk og andre ufarlig ting, beskrive væremåter som hun setter pris på «kjemi» Læring: Ekstinksjon, habituering og DRA Skadevverging: Stoppe selvskading. Avverge angrep

20 Resultater I dag: - Aksepterer raskt personal som ikke er på «10 på topp listen» - Personalet får gitt nødvendig tjenester - Protester «overvinnes» stort sett med insistering (nedre grense) - Protester som vedvarer over 5 minutter, og/eller går over i selvskading, angrep og ødeleggelser regnes som tvang - Personalet har konkrete anvisninger på hvordan jobben skal gjøres - Vedtak om tvang og makt der også varslingsystem inngår (var allerede i bruk) - Indirekte pasientkontakt i form av veiledningsmøter ved behov (kommunen tar kontakt) - Planlagt kontakt evalueringsmøte ved fornying av vedtak - En mer stabil bemanning. Færre personal går oftere

21 «Det som vi ser er at protest-tiden i hovedsak er gått ned, at utagering i form av selvskading til blods ikke har forekommet». «Bruk av tvang og tilkalling av annet personal er så å si ikke brukt, og hun har fått dekket behovene og at måsituasjonene er blitt gjennomført». «Personalet føler at kommunikasjonen med NN er blitt bedre med bilder og pictogram, og er veldig positive til dette. Vi fortsetter nå frem til dere kommer på personalmøtet, og vi vil da frem til dette også gjennomføre en 10 dagers registrering lik den vi gjorde før tiltaket satte i gang.( legger ved dette skjemaet) Så får vi sammenligne og se».

22 Ambulant arbeid Tidkrevende Overføring av kompetanse er vanskelig Krever organisering i førstelinjen Nødvendig personale tilgjengelig Motivere personalet / noen nøkkelpersoner er ofte nødvendig (ildsjel) Opplæring av personalet Vedlikehold av kompetanse og tiltak over tid Manglende fagadministrative systemer (systematisk informasjonsflyt om behandling) Rammer stemmer ikke med behov vanskelig å endre Forankring hos ledelsen

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer De psykiske helsetjenestene utgjør en behandlingskjede i flere ledd og med ulike oppgaver. Det er ikke snakk om en lineær kjede med atskilte funksjoner

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer