Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilmanual. Revidert utgave august 2015"

Transkript

1 Profilmanual Revidert utgave august 2015

2 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy for å profilere fylkeskommunen og skape et tydelig og helhetlig uttrykk. Designmanualen inneholder praktiske retningslinjer for hvordan profilen skal brukes og forvaltes best mulig. Hovedelementene er logo, fargepalett, typografi, dekorelement og fotostil. Telemark fylkeskommune skal sammen med andre aktører i fylket være med å løfte Telemark, og av den grunn vil Telemark fylkeskommune i enkelte sammenhenger integrere merkevaren Telemark (T en) i sin profil. Designmanualen gir retningslinjer for når merkevaren Telemarks logo (T en) kan brukes. Se eksempelsamling for bruk av T en. Det er viktig at regelverk og maler i denne designguiden følges og brukes aktivt. Ved konsekvent bruk av profilen synliggjør vi vår identitet og styrker vår merkevare. Har du spørsmål, ta kontakt med team kommunikasjon ved Tania Ripoll eller Eva Susanne Drugg. Tania Ripoll Kommunikasjonsleder Skien, 13. mars 2015

3 Innhold Telemark fylkeskommune, profilmanual 3 Dette er et navigerbart dokument. Klikk på ønsket meny for å navigere direkte. For å komme tilbake til innholdet, klikk på teksten ved sidetallet øverst til høyre, eller bruk navigasjonsknappen med tre streker. Online designguide finnes også på nett. Den er til enhver tid oppdatert. Alle visuelle eksempler i denne manualen bruker skissebilder. Bildene er kun ment som retningsgivende for stil og tone og er ikke originaler for fri bruk. Sørg alltid for å ha rette originaler fra bildebank og lisens ved bruk av bilder i grafisk produksjon. Bilder fra merkevaren Telemark forutsetter bruk av T en. Alle skisser i profilmanualen er kun visuelle eksempler, og ikke virkelige scenarier eller samarbeid. Filer og maler kan lastes ned i online designguide Logo og bruk Fylkesvåpen Hovedlogo Alternativ logo Logo for skoler og tannklinikker Engelsk logo Retningslinjer Farger og typografi Hovedfarger Tilleggsfarger Fargebruk Typografi Fargepalett web Typografi web Maler Overordnet layout Powerpoint Word 360-maler Visittkort Konvolutter Roll-up Annonser E-post Skilt Bildekor Profilartikler Web Excel Filtyper Hvilken filtype skal jeg velge? Universell utforming Fylkeskommunens standarder Visuell strategi Designplattform Visuell strategi definisjon Visuell strategi eksempel Bruk av T en Eksempelsamling Fotostil Retningslinjer Bildedatabaser Teknisk

4 Fylkesvåpen opprinnelsen Telemark fylkeskommune, profilmanual 4 «Bondestridsøksen med det karakteristiske knekkede skaftet er kjent fra 1400-tallet av og framover. Den var både et stridstegn og et verdighetstegn. Øksen hørte med til de våpen som bønder og andre etter loven skulle ha. Mannfolkene hadde øksen med som et verdighetstegn når de skulle til kirken, en skikk som enkelte steder holdt seg til langt ut på 1800-tallet. Mange av øksene som er bevart i muséer og samlinger, kommer fra Telemark. Øksebladene er gjerne rikt dekorert, av og til også skaftene. Derfor skal motivet også gi uttrykk for den kunstneriske legning som telemarkingene er kjent for. Men først og fremst symboliserer det deres frie og uavhengige stilling og deres motstand mot fremmed undertrykkelse.» «Telemark fylkeskommunes våpen er på gull botn ei oppveksande svart bondestridsøks.» Godkjent ved kgl. res Heraldisk kunstner: Hallvard Trætteberg. Fra Norske kommunevåpen, Oslo Symbolikk Stridstegn Verdighetstegn Fri og uavhengig stilling Motstand mot fremmed undertrykkelse Telemarks kunstneriske legning

5 Fylkesvåpen farger Telemark fylkeskommune, profilmanual 5 Fylkesvåpenets hovedfarger på all kommunikasjon er gul og svart. Våpenet kan i spesielle tilfeller gjengis i gullmateriale slik den opprinnelig er beskrevet (kgl. res ). Gullfargen skal være i virkelig materiale, og aldri simuleres/etterlignes på vanlig trykte flater. Simulert gullfarge på trykk vil oppleves som brun og gusten. Heraldiske våpner skal være «lysende» og klare, derfor brukes alltid gul farge på ordinære kommunikasjonsflater. CMYK RGB PMS 166 Folie SC Yellow Hvilke farger? Ved spesielle, påkostede trykksaker kan foliepreg med gull brukes i våpenet, mens øksa blir trykt i svart. CMYK RGB PMS Black 6 Folie SC Black På trykt tekstil kan våpenet være i PMS 116 C, med svart øks. Hvis fargen skal trykkes på andre måter, så skal uansett PMS 116 C være referanse for korrekt fargegjengivelse. På vegvesenets skilt ved fylkesgrensene skal våpenet gjengis som svart øks på gul bunn, tilsvarende PMS 166 C (Folie Scotchcal SC100-25). Eksempler

6 Hovedlogo Telemark fylkeskommune, profilmanual 6 Beskrivelse Logoen er hovedsignaturen til Telemark fylkeskommune. Den består av fylkesvåpenet og navnetrekket «Telemark fylkeskommune» plassert til høyre for våpenet. Navnetrekket er vertikalt sentrert og skal ikke endres på. Størrelsesforholdet mellom fylkesvåpen og navnetrekk er proporsjonalt fastlåst. Logoen finnes både som positiv, negativ og svart/hvit versjon. Logoen skal i de fleste sammenhenger plasseres positiv på hvit bakgrunn. Eget kapittel om grafisk grep beskriver plassering av logo i layout. På svart eller mørk bakgrunn skal negativ original brukes. Logoen plasseres svært sjelden på svart bakgrunn. Dette kan være i spesielle tilfeller som ved sponsorater, graveringer, spesialtrykk på sponsorater o.l. Positiv Negativ Riktig bruk Lag aldri dine egne logoversjoner. Plassér aldri avdelingsnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen. Logokonstruksjon, proporsjoner og farger skal aldri endres. Skalér logoen proporsjonalt. Benytt nedlastbar original i riktig filformat. Plassér ikke logoen på urolige bakgrunnsflater. Logoen skal aldri høyrejusteres i normal visuell kommunikasjon. Unntak: bildekor. Ikke bruk andre logoer i profilen, f.eks «skiløperem» og folkehelselogo. Telemark fylkeskommune skal være tydelig avsender. Har du spørsmål, ta kontakt med team kommunikasjon.

7 Alternativ logo Telemark fylkeskommune, profilmanual 7 Sentrert versjon I noen sammenhenger vil en logo av venstrejustert type ikke være ideell. Det kan være på spesielle trykksaker, vimpler, talestoler, vertikale bannere, enkelte profilartikler som buttons eller sponsormateriell. Telemark fylkeskommune har et sentrert logoalternativ som vil være anvendelig i slike sammenhenger. Dette er ikke hovedlogo. Hovedlogo brukes sammen med dekorfeltet så langt det lar seg løse. Bruk alltid nedlastbar original i riktig filformat. Aldri komponer en sentrert versjon ut i fra en annen original. Bruk av sentrert logo skal godkjennes av team kommunikasjon. Eksempel

8 Logo for skoler og tannklinikker Telemark fylkeskommune, profilmanual 8 Telemark fylkeskommunes virksomheter har fra 13. mars 2015 nye logoer i tråd med revidert profilmanual. Logoene er bygget opp med fokus på stedsnavnene, der «videregående skole» står i mindre typografi under. Videregående skoler Sentrert versjon Fylkesvåpenet har samme proporsjoner som hovedlogoen (Telemark fylkeskommune). Plassering av typografi har samme avstand til fylkesvåpenet. Regler for bruk, frisone og plassering følger Telemark fylkeskommunes logo. Etableres det eventuelle nye virksomheter som trenger logo i ettertid, skal denne utformes av profesjonell grafiker og godkjennes av team kommunikasjon. Kontakt team kommunikasjon eller last ned revidert original til aktuell virksomhet i online designguide: Skoler / Tannklinikker Tannklinikker Unntak grunnet avvikende navnoppsett

9 Engelsk logo Telemark fylkeskommune, profilmanual 9 I tilfeller der Telemark fylkeskommune kommuniserer internasjonalt, brukes engelsk utgave av logoen. Regler for bruk, krav om størrelse og avstand rundt logo er det samme som hovedlogoen. Engelsk logo brukes kun etter avtale med team kommunikasjon. Positiv Negativ

10 Retningslinjer Telemark fylkeskommune, profilmanual 10 Minimum avstand rundt logo Minimum avstand rundt logo Det er viktig at fylkeskommunens logo ikke plasseres for tett opptil andre visuelle elementer, eller for nær kanten av formatet. Minimumsmarg til andre elementer er definert til halve (1/2x) bredden av våpenet (X). X 1/2 x Standard størrelse I daglig kommunikasjon brukes logoen på A4-formatet. Referansepunktet for standard størrelse er våpenets høyde, 15 mm. På digitale flater er anbefalt størrelse 63 px. Her er minste tillatte høyde 40 pixler (e-post signatur). Minimum størrelse 1/2 x 1/3 x På mindre trykksaker, f.eks. små foldere og postkort, vil man nødvendisvis ha mindre logostørrelse enn oppgitt A4-standard. I disse sammenhengene skal logoen aldri være mindre enn 9 mm i høyden. Minimum størrelse for print Minimum størrelse for skjerm Logoen har et definert standardmål for optimal lesbarhet. I svært få tilfeller vil det være nødvendig å ha en meget liten logo. Denne er satt til en absolutt minimum høyde på 7 mm (f.eks. på penn). Foretrukken høyde: 9 mm Foretrukken høyde: 63 px Unntaksvis høyde: 7 mm Unntaksvis høyde: 40 px

11 Hovedfarger Telemark fylkeskommune, profilmanual 11 Hovedfargene i Telemark fylkeskommunes profil er gul svart. Hovedfarger Støttefarger er turkis, blå og rød. Disse fargene kan brukes på små detaljer, fortrinnsvis som funksjonelle effekter på digitale flater. NB: Støttefarger skal ikke knyttes eksplisitt til et virksomhetsområde. En virksomhet kan f.eks. ikke velge blå som «sin» farge. Gult og svart er hovedfarge på alt materiell fra Telemark fylkeskommune. Bruk alltid RGB-koder til skjermbruk. Bruk alltid CMYK-koder til trykksaker. Alle fargene unntatt gult og rødt kan vises i lysere varianter (rastreres) i layout. Alt fra 10 til 100 prosent raster kan brukes. Rødt og gult kan kun rastreres i grafer/figurer når man trenger flere farger. Se utvidet palett til bruk i grafer og tabeller og øvrige regler for fargebruk. CMYK RGB PMS 116 C (115 U) # FFD520 Støttefarger % CMYK RGB PMS BLACK 6 # PMS brukes kun til spesialtrykk. Vær obs på at ved spesialtrykk på ubestrøket papir (U) er gulfargens PMS-kode en annen enn på bestrøket papir (C). Dette for å unngå at fargen går mot orange % % CMYK RGB PMS 333 C (333 C) # 6AC4AE CMYK RGB PMS 3125 C (3125 U) # 00B1C7 CMYK RGB PMS 199 C (199 U) # E30438

12 Tilleggsfarger Telemark fylkeskommune, profilmanual 12 Utvidet palett for figurer og grafer Farger til detaljer i figurer, grafer og tabeller Hovedfargene prioriteres alltid først og skal være det umiddelbare visuelle uttrykket. I noen tilfeller vil det være behov for flere farger i for eksempel grafer eller figurer. Det er definert en utvidet palett som brukes til dette. 40 % 70 % 40 % 70 % For å unngå for mange like farger, anbefales det at det kun lages to rastrerte utgaver av hver farge (For eksempel 40 og 70 prosent). CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB % 40 % 40 % Gult kan ved behov for flere fargenyanser rastreres i figurer/grafer, men når gulfargen brukes ellers i layout (fargeflater, faktabokser o.l.), skal den alltid være en klar og tydelig profilfarge i 100% raster. CMYK RGB % CMYK RGB % CMYK RGB % Bakgrunner i layout 40 % 70 % 40 % 70 % 40 % 70 % På bakgrunner generelt i layouten, for eksempel i faktabokser, holder vi oss til lyse farger. Man står friere i forhold til graden av rastrert farge. Bruk gjerne ulik raster for ton-i-ton effekt som vist i eksempel nederst til høyre. Pass alltid på at det er god lesbarhet når tekst settes oppå bakgrunner. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB Bakgrunnsfarger i layout Bruk aldri tilleggsfargene lilla, brun, orange eller mørk blå som bakgrunner i layouten forøvrig. Tekst på gul bakgrunn 100 % Tekst på lys grønn bakgrunn 25 % Tekst på lys grå bakgrunn 10 % Tekst på lys grønn bakgrunn 15 % Tekst på lys blå bakgrunn 25 % Tekst på lys blå bakgrunn 15 %

13 Fargebruk Telemark fylkeskommune, profilmanual 13 I layout kan man bruke alle farger fra hovedpaletten så lenge fargene ikke blir dominerende og svekker profilfargen. Det er definert tre standardfarger som kan brukes i faktabokser eller på rene bakgrunner: Bakgrunnsfarge 1 100% gul Bakgrunnsfarge 2 30% turkis Bakgrunnsfarge 4 10% svart De fleste fargene fra hovedpaletten kan rastreres i andre verdier for ønsket kontrast, men pass på at gul alltid forblir 100%. Eksempelet med tabeller viser headeren satt med 100% gul, 50% turkis og 20% svart. Radene er satt med lysere gråtoner, 5% og 10% svart. Dette gjør tabellene dekorative i layouten. Figurer og grafer bruker først og fremst hovedfargene, men går over til tilleggsfarger når det er behov for det. For et lekkert design anbefales det å bruke minst to valører av samme farge før en går videre på neste farge i paletten. Se eksempel. Faktaboks farge alternativ en Pudi nihilla comnihi llabore, cuptae laborero odis veliquo molorecum quat es accus molo bea sanimilique prescius. Pudi volorae ctatemp ereheni mporeic te cusam am que velest rem necum ium quate nis sit odiore posae. Equis ped quiae lam quis intiore ellibust optatiisqui corro minvendunt. Faktaboks farge alternativ to Pudi nihilla comnihi llabore, cuptae laborero odis veliquo molorecum quat es accus molo bea sanimilique prescius. Pudi volorae ctatemp ereheni mporeic te cusam am que velest rem necum ium quate nis sit odiore posae. Equis ped quiae lam quis intiore ellibust optatiisqui corro minvendunt. Faktaboks farge alternativ tre Pudi nihilla comnihi llabore, cuptae laborero odis veliquo molorecum quat es accus molo bea sanimilique prescius. Pudi volorae ctatemp ereheni mporeic te cusam am que velest rem necum ium quate nis sit odiore posae. Equis ped quiae lam quis intiore ellibust optatiisqui corro minvendunt. Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst

14 Typografi Telemark fylkeskommune, profilmanual 14 Telefon for overskrifter Merkevaren Telemark bruker dette typesnittet. Telemark fylkeskommune legger seg på samme typografiske uttrykk for å være en tydelig og stolt ambassadør, og for å fremme merkevaren Telemark. Telefon har høy typografisk identitet og er en viktig del av det visuelle landskapet. Typesnittet brukes i titler, ingresser, stikktitler, bildetekster og kortere informasjonstekster. Det er kun Telefon Normal som skal brukes. Telefon er lisensiert og er designet av Sindre Bremnes, og utgitt av Norske Monokrom Type Foundry i desember Aa Bb 123 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå ?! Lisens: Monocrom Denne typografien brukes alltid i grafisk produksjon. Ved produksjon av sakspapirer og interne dokumenter i Word kan man bruke erstatningsfont. / Fylkeshuset Til grafisk produksjon Tydelig Handlekraftig Moderne

15 Typografi Telemark fylkeskommune, profilmanual 15 Adobe Caslon Pro for løpende tekst Merkevaren Telemark bruker også dette typesnittet. Adobe Caslon Pro har bedre lesbarhet ved større tekstmengder og brukes derfor til all brødtekst. Den kan også brukes til undertitler og lange faktatekster. Adobe Caslon Pro er designet av William Caslon i 1725, og redesignet for digital bruk av Carol Twombly i Utgitt av Linotype Foundry. Lisens: Adobe Denne typografien brukes alltid i grafisk produksjon. Aa Bb 123 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå ?! Ved produksjon av sakspapirer og interne dokumenter i Word kan man bruke erstatningsfont. Til grafisk produksjon Regular Regular Italic Bold Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum audant a derent asperitatem atur sed et optate odignat mincilis ex ea nes maionse dicianihitat laborem voluptat. Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum audant a derent asperitatem atur sed et optate odignat mincilis ex ea nes maionse dicianihitat laborem voluptat. Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum audant a derent asper-

16 Typografi web Telemark fylkeskommune, profilmanual 16 Profilfontene Telefon ønskes brukt gjennomgående i profilen også på web så langt det er mulig. Det vil naturligvis komme tilfeller der fonter må prioriteres. Her er anbefalt prioritert rekkefølge på overskrift og løpende tekst: Telefon Tydelig Gill Sans Tydelig Arial Tydelig Overskrifter prioritert rekkefølge Handlekraftig Handlekraftig Handlekraftig 1. Telefon 2. Gill Sans 3. Arial Moderne Moderne Moderne Løpende tekst prioritert rekkefølge 1. Georgia 2. Times 3. Times New Roman Georgia Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum audant a derent asperitatem atur sed et optate odignat mincilis ex ea nes maionse dicianihitat laborem voluptat. Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit Times Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum audant a derent asperitatem atur sed et optate odignat mincilis ex ea nes maionse dicianihitat laborem voluptat. Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum Times New Roman Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum audant a derent asperitatem atur sed et optate odignat mincilis ex ea nes maionse dicianihitat laborem voluptat. Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum

17 Fargepalett web Telemark fylkeskommune, profilmanual 17 Hovedfarger Hovedfarger profilerende signal Gult, svart og hvitt - samt foto fra Telemark er hovedinntrykket i webdesignet. Det er definert støttefarger som brukes på underordnet nivå. Det vil være nødvendig på enkelte knapper og bakgrunner for å gjøre innholdet tilgjengelig. #ffd # #ffffff Farger på tekst Løpende tekst: svart # Dato publisert: grå #7f7f7f Lenker: Mørk turkis #007f7a Besøkt lenke: Mørk blå #007c97 In case of emergency: rød #e30438 Støttefarger til funksjonalitet # #4c4c4c #7f7f7f #b2b2b #ededed Farger på bakgrunner Gul #ffd520 Lys grå #ededed Lys turkis #e1f3ef Lys blå #cceff4 #007f7a #6ac4ae #addfd #c3e7df #e1f3ef Lyse bakgrunner må alltid vurderes i forhold til lesbarhet og kontrast i forhold til universell utforming. NB: Støttefargene fra denne paletten skal aldri brukes i trykksaker. Fargene er spesielt tilpasset web. Se egen palett for trykksaker. #007c #00b1c #73d4e #99e0e #cceff #e

18 Typografi erstatning til digitale dokumenter Telemark fylkeskommune, profilmanual 18 Overskrifter Hvis Telefon Regular ikke kan benyttes i digitale maler som brevark, rapporter, Powerpoint m.m., skal Gill Sans brukes som erstatning. Gill Sans skal aldri brukes i grafisk produksjon. Se egen side for typografi til grafisk produksjon. Løpende tekst Hvis Adobe Caslon Pro ikke kan benyttes, skal Times New Roman brukes som erstatning. Times New Roman skal aldri brukes i grafisk produksjon. Se egen side for typografi til grafisk produksjon. Gill Sans Aa Bb 123 Tydelig Handlekraftig Moderne Times New Roman Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå ?! Aa Bb 123 Kun til digitale mal-dokumenter Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda estorporum, ne sandit officatem fugiandignis cone cum alitend aectinum audant a derent asperitatem atur sed et optate odignat mincilis ex ea nes maionse dicianihitat laborem voluptat. Ovit venis abor anderib usant, od moluptatiae. Ut untur, volumqui dent, cum ut ex et voluptur, idis acienda Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå ?! estorporum, ne sandit officatem fu- Regular Regular Italic Bold

19 Overordnet layout innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 19 Telemark fylkeskommunes layout bygger på merkevaren Telemarks A4 grid. Margene og rutenettet fra denne ligger til grunn for Telemark fylkeskommunes bærende visuelle uttrykk i layout. Dekorelement Overskriftene kan være korte eller lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene kan være korte eller lange Forsiden deles opp i to hovedflater: En profilfarget flate med hovedbudskapet, og en flate som er forbeholdt foto. Fylkeskommunens logo står i et fast, hvitt dekorelement i skjæringspunktet mellom disse to kontrastene. Dette er et gjennomgående grafisk grep for Telemark fylkeskommune, et viktig dekorelement. Denne todelingen er også med på å understreke kontraster, som er hovedidéen med merkevaren Telemark (T en). T en som kvalitetsmerke Når T en brukes har den en fast plassering nederst til høyre i forsidemalen. Merket er 30 mm bredt til standard A4 format. Avstand til formatets kant tilsvarer merkets bredde. Fylkeskommunens logo i dekorfeltet er 13 mm høyt på A5 format. Kvalitetsmerket 30 mm bredt og avstand til formatets kant tilsvarer merkets bredde. På A5 formatet er kvalitetsmerket 28,5 mm bredt. Den kan ikke gjøres mindre, dette ville ført til at Merkevaren Telemarks logo blir lavere enn 10 mm. Fylkeskommunens logo i dekorfeltet er 14 mm høyt på A4 format. Kvalitetsmerket 30 mm bredt og avstand til formatets kant tilsvarer merkets bredde.

20 Overordnet layout standard format Telemark fylkeskommune, profilmanual 20 A4 grid 15 mm 5 mm 15 mm 15 mm 5 mm Gjennomgående 5 mm hvit yttermarg på forside og bakside. Satsspeilet (markert rosa) har marg på 15 mm. Tekst og objekter skal være plassert innenfor dette området. Unntak: paginering og T en. Grid innenfor satsspeilet er 6 kolonner og 12 rader. 5 mm spalteavstand. På forsider plasseres logo som hovedregel i dekorbånd som fyller rad 5 inkludert spalteavstanden. Logohøyde 15 mm. 15 mm 15 mm Rad 5 inkludert spalteavstanden Rad 4 inkludert spalteavstanden A5 grid Gjennomgående 5 mm hvit yttermarg på forside og bakside. Satsspeilet (markert rosa) har marg på 15 mm. Tekst og objekter skal være plassert innenfor dette området. Unntak: paginering og T en. Grid innenfor satsspeilet er 4 kolonner og 10 rader. 5 mm spalteavstand. På forsider plasseres logo som hovedregel i dekorbånd som fyller rad 4 inkludert spalteavstanden. Logohøyde 13 mm. 15 mm 5 mm 5 mm

21 Overordnet layout andre formater Telemark fylkeskommune, profilmanual 21 Trekke fra eller legge til A4 For å sikre et konsekvent uttrykk anbefales bruk av A4. Det er fullt mulig å produsere grafisk materiell i andre formater, men det krever et våkent øye. A4 er utgangspunktet for relativt store formater. A5 er utgangspunktet for små formater. På denne måten begrenser vi til to forskjellige logostørrelser på ordinære trykksaker. Store plakatformater skaleres proporsjonalt etter A4-griden og tilpasses deretter. Griden er kun en rettesnor på hvordan forhold skal være, man må i hvert enkelt tilfelle bruke skjønn: Endre formatet i høyde eller bredde. Pass på at den hvite margen er 5 mm rundt hele formatet. Definer margene i det nye dokumentet slik at satsspeilet blir gjeldende for hele dokumentet. Innenfor satsspeilet kan layout settes opp etter ønsket antall teksspalter. 5 mm avstand mellom tekstspalter. Bruk hjelpelinjer for å sikre ryddig design. A5 Det anbefales at grafisk materiell produsert av virksomhetsområder, som videregående skoler og tannklinikker, forholder seg til standard format.

22 Trykksaker (A4 A5) Telemark fylkeskommune, profilmanual 22 Forside Standard forside med overskrift, hjelpetittel og logo. Felt for foto og eventuelt T en som kvalitetsmerke. Standard bakside med avsenderinfo, samt eventuelle bilder eller logoer til samarbeidspartner. I forbindelse med bilder eller logoer kan det være behov for tekst. Denne må ikke gå ut over stiplet område i skisse av baksiden. Telemark fylkeskommune Postadresse: Postboks Skien Besøksadresse: Fylkesbakken Skien Sentralbord: Overskriftene kan være korte eller lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Baksiden må ikke fylles med innhold dersom det ikke eksisterer noe. Den kan gjerne være ren og hvit. Ved bruk av T en skal en liten tekst om dette settes inn på baksiden (eventuelt dras fram på forsiden dersom det er spesielt hensiktsmessig og bildet tillater det). Teksten vil da være svart eller hvit avhengig av bakgrunnen: Telemark fylkeskommune er en stolt ambassadør for merkevaren Telemark. Telemark fylkeskommune er en stolt ambassadør for merkevaren Telemark. Telemark fylkeskommune er en stolt ambassadør for merkevaren Telemark.

23 Trykksaker (A4 A5) Telemark fylkeskommune, profilmanual 23 Forside med avdelingsnavn Virksomheter med avdelinger vil kunne ha behov for å synliggjøre dette på forsiden av trykksaker. Avdelingsnavnet plasseres til høyre i det hvite dekorfeltet, på linje med navnetrekket i logoen. Avdelingsnavnet markeres med en sort, tynn strek for å gi en visuell markering. Avdelingsnavnet må ikke forstyrre hovedlogo. Lange navn fordeles på flere linjer, høyrestilt inntil margene i malen (her antydet med stiplet linje). På A5-forside settes «Avd. Navn» med fonten Telefon, 9 pt over 11 pt linjeavstand. Overskriftene kan være korte eller lange 2015 På A4-forside settes «Avd. Navn» med fonten Telefon, 10 pt over 12 pt linjeavstand. Last ned ferdig oppsett for avdelingsnavn på forsider i online designguide. SKOLENAVN VIDEREGÅENDE SKOLE Avd. Kort eller veldig langt navn

24 Trykksaker (A4 A5) Telemark fylkeskommune, profilmanual 24 Innsider Dette er overordnet tema for publikasjonen 24 Dette er overordnet tema for publikasjonen 24 Layout-eksempelet bygger på A4-grid. Marger og avstand mellom spalter følger denne griden. Antall tekstspalter er valgfritt. Overskrift til inngangen Overskrift til inngangen Her er eksempel på ren layout med kun tekst og bilder. To spalter som fyller hele bredden. Ingress abori doluptas aut et eum fugitatatem si ulpa nobitissit denihil landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent orporer iaeceperum estibus dolore que volorepe volori doluptam faccullupta qui con restrum alique latur, sae Ingress abori doluptas aut et eum fugitatatem si ulpa nobitissit denihil landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent orporer iaeceperum estibus dolore que volorepe volori doluptam faccullupta qui con restrum alique latur, sae Overordnet overskrift i trykksaken skal være stor. 40 pt på forsiden. Og på innsiden kan den være så stor som 70 pt som et utgangspunkt. Det må tilpasses individuelt. Størrelsen på stor tittel avhenger av layout, format og lengde på tittel. Dette er en stikktittel Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae minusam imo odigenest voluptat. Ullesti isseque accae mil in cum estio quo in ratia es et omnis eaqui re sum sitaspe rumque net ut quos commolu ptatendam faccabo reptat ipsapere. Aorerite volorro od que pre pliti bere porem di odio. On cus voloreriat facidem enderch iliquunt. Haris soluptatem quae dem fugitii ssincia eaquis auta volo voloriatem cus parit molorit atquis minis dolestios conse pliamus, vollacea velectas ea sed excest quidis autaspe rundis as dus voluptat. Sa voluptati netur simusanimint re, sita si consequi dolorese vellat. Sanda acescides mos simpori tatio. Nonem si Eaquatiunt ute landuciur, nonsequ atatinc ilictor sam, que con repella ccabore hendisimint ulpa velectur? Es dolorere Dette er en stikktittel es dolupti nihilla comnihi llabore, cuptae laborero odis veliquo molorecum quat es accus molo bea sanimilique prescius. Pudi volorae ctatemp ereheni mporeic te cusam am que velest rem necum ium quate nis sit odiore posae. Equis ped quiae lam quis intiore ellibust optatiisqui corro minvendunt ut quam, aliciet ex es milia dis delest aceate ra et ape volut quibus ex etur minctem qui blatemp oriaturit officitatus et ipici sed que ium net, consequat pelent volore pelit lia quamus pra qui optassincte laccabo ritibus, con recteni Magnis volupta conse la dus explandis sape volorum, quasim nobisqui blaborpos et expersp elenihi llectur? Quis cus, si auteseq uidendae laborera verovidisto dolo coritatem quatem sunt, ne lanimol uptatent pro modio tes aut ut aut quatus natiat. quibus ex etur minctem qui blatemp oriaturit officitatus et ipici sed que ium net, consequat pelent volore pelit lia quamus pra qui optassincte laccabo ritibus, con recteni magnis volupta conse la dus explandis sape volorum, quasim nobisqui blaborpo. Dette er en stikktittel Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae minusam imo odigenest voluptat. Ullesti isseque accae mil in cum estio quo in ratia es et omnis eaqui re sum sitaspe rumque net ut quos commolu ptatendam faccabo reptat ipsapere. Aorerite volorro od que pre pliti bere porem di odio. On cus voloreriat facidem enderch iliquunt. Haris soluptatem quae dem fugitii ssincia eaquis auta volo voloriatem cus parit molorit atquis minis dolestios conse pliamus, vollacea velectas ea sed excest quidis autaspe rundis as dus voluptat. Sa voluptati netur simusanimint re, sita si consequi dolorese vellat. Sanda acescides mos simpori tatio. Nonem si Eaquatiunt ute landuciur, nonsequ atatinc ilictor sam, que con repella ccabore hendisimint ulpa velectur? Es dolorere Dette er en stikktittel Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae minusam imo odigenest voluptat. Ullesti isseque accae mil in cum estio quo in ratia es et omnis eaqui re sum sitaspe rumque net ut quos commolu ptatendam faccabo reptat ipsapere. Aorerite volorro od que pre pliti bere porem di odio. On cus voloreriat facidem enderch iliquunt. Haris soluptatem quae dem fugitii ssincia eaquis auta volo voloriatem cus parit molorit atquis minis dolestios conse pliamus, vollacea velectas ea sed excest quidis autaspe rundis as dus voluptat. Sa voluptati netur simusanimint re, sita si consequi dolorese vellat. Sanda acescides mos simpori tatio. Nonem si Eaquatiunt ute landuciur, nonsequ atatinc ilictor sam, que con repella ccabore hendisimint ulpa velectur? Es dolorere Dette er en stikktittel es dolupti nihilla comnihi llabore, cuptae laborero odis veliquo molorecum quat es accus molo bea sanimilique prescius. Pudi volorae ctatemp ereheni mporeic te cusam am que velest rem necum ium quate nis sit odiore posae. Equis ped quiae lam quis intiore ellibust optatiisqui corro minvendunt ut quam, aliciet ex es milia dis delest aceate ra et ape volut quibus ex etur minctem qui blatemp oriaturit officitatus et ipici sed que ium net, consequat pelent volore pelit lia quamus pra qui optassincte laccabo ritibus, con recteni Magnis volupta conse la dus explandis sape volorum, quasim nobisqui blaborpos et expersp elenihi llectur? Quis cus, si auteseq uidendae laborera verovidisto dolo coritatem quatem sunt, ne lanimol uptatent pro modio tes aut ut aut quatus natiat. quibus ex etur minctem qui blatemp oriaturit officitatus et ipici sed que ium net, consequat pelent volore pelit lia quamus pra qui optassincte laccabo ritibus, con recteni magnis volupta conse la dus explandis sape volorum, quasim nobisqui blaborpo. Dette er en stikktittel Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae minusam imo odigenest voluptat. Ullesti isseque accae mil in cum estio quo in ratia es et omnis eaqui re sum sitaspe rumque net ut quos commolu ptatendam faccabo reptat ipsapere. Aorerite volorro od que pre pliti bere porem di odio. On cus voloreriat facidem enderch iliquunt. Haris soluptatem quae dem fugitii ssincia eaquis auta volo voloriatem cus parit molorit atquis minis dolestios conse pliamus, vollacea velectas ea sed excest quidis autaspe rundis as dus voluptat. Sa voluptati netur simusanimint re, sita si consequi dolorese vellat. Sanda acescides mos simpori tatio. Nonem si Eaquatiunt ute landuciur, nonsequ atatinc ilictor sam, que con repella ccabore hendisimint ulpa velectur? Es dolorere Her er øvrige definerte tekstmaler: Tittel versjon 1: Telefon 23 pt. Tittel versjon 2: Telefon 16 pt. Tittel versjon 3: Telefon 13 pt. Tittel versjon 4: Telefon 11 pt. Tittel faktaboks: Telefon 17 pt. 24 Dette er overordnet tema for publikasjonen 24 Bildtekst aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas 24 Dette er overordnet tema for publikasjonen 24 Bildtekst aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Ingress: Telefon 15 pt over 18 pt linjeavstand. Brødtekst: Adobe Caslon Pro Regular 11 pt over 13 pt linjeavstand. Sitat: Adobe Caslon Pro Regular 15 pt som et utgangspunkt. Må tilpasses layout. Bildtekst an molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis Dette er en stikktittel Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae minusam imo odigenest voluptat. Ullesti isseque accae mil in cum estio quo in ratia es et omnis eaqui re sum sitaspe rumque net ut quos commolu ptatendam faccabo reptat ipsapere. Aorerite volorro od que pre pliti bere porem di odio. On cus voloreriat facidem enderch iliquunt. Haris soluptatem quae dem fugitii ssincia eaquis auta volo voloriatem cus parit molorit atquis minis dolestios conse pliamus, vollacea velectas ea sed excest quidis autaspe rundis as dus voluptat. Sa voluptati netur simusanimint re, sita si consequi dolorese vellat. Sanda acescides mos simpori tatio. Nonem si Eaquatiunt ute landuciur, nonsequ atatinc ilictor sam, que con repella ccabore hendisimint ulpa velectur? Es dolorere Dette er en stikktittel es dolupti nihilla comnihi llabore, cuptae laborero odis veliquo molorecum quat es accus molo bea sanimilique Bildtekst an molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis prescius. Pudi volorae ctatemp ereheni mporeic te cusam am que velest rem necum ium quate nis sit odiore posae. Equis ped quiae lam quis intiore ellibust optatiisqui corro minvendunt ut quam, aliciet ex es milia dis delest aceate ra et ape volut quibus ex etur minctem qui blatemp oriaturit officitatus et ipici sed que ium net, consequat pelent volore pelit lia quamus pra qui optassincte laccabo ritibus, con recteni Magnis volupta conse la dus explandis sape volorum, quasim nobisqui blaborpos et expersp elenihi llectur? Quis cus, si auteseq uidendae laborera verovidisto dolo coritatem quatem sunt, ne lanimol uptatent pro modio tes aut ut aut quatus natiat. quibus ex etur minctem qui blatemp oriaturit officitatus et ipici sed que ium net, consequat pelent volore pelit lia quamus pra qui optassincte laccabo ritibus, con recteni magnis volupta conse la dus explandis sape volorum, quasim nobisqui blaborpo. Dette er en stikktittel Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae minusam Bildtekst a Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Bildtekst an molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis Dette er en stikktittel Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae minusam imo odigenest voluptat. Ullesti isseque accae mil in cum estio quo in ratia es et omnis eaqui re sum sitaspe rumque net ut quos commolu ptatendam faccabo reptat ipsapere. Aorerite volorro od que pre pliti bere porem di odio. On cus voloreriat facidem enderch iliquunt. Haris soluptatem quae dem fugitii ssincia eaquis auta volo voloriatem cus parit molorit atquis minis dolestios conse pliamus, vollacea velectas ea sed excest quidis autaspe rundis as dus voluptat. Sa voluptati netur simusanimint re, sita si consequi dolorese vellat. Sanda acescides mos simpori tatio. Nonem si Eaquatiunt ute landuciur, nonsequ atatinc ilictor sam, que con repella ccabore hendisimint ulpa velectur? Es dolorere Dette er en stikktittel es dolupti nihilla comnihi llabore, cuptae laborero odis veliquo molorecum quat es accus molo bea sanimilique Bildtekst an molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis prescius. Pudi volorae ctatemp ereheni mporeic te cusam am que velest rem necum ium quate nis sit odiore posae. Equis ped quiae lam quis intiore ellibust optatiisqui corro minvendunt ut quam, aliciet ex es milia dis delest aceate ra et ape volut quibus ex etur minctem qui blatemp oriaturit officitatus et ipici sed que ium net, consequat pelent volore pelit lia quamus pra qui optassincte laccabo ritibus, con recteni Magnis volupta conse la dus explandis sape volorum, quasim nobisqui blaborpos et expersp elenihi llectur? Quis cus, si auteseq uidendae laborera verovidisto dolo coritatem quatem sunt, ne lanimol uptatent pro modio tes aut ut aut quatus natiat. quibus ex etur minctem qui blatemp oriaturit officitatus et ipici sed que ium net, consequat pelent volore pelit lia quamus pra qui optassincte laccabo ritibus, con recteni magnis volupta conse la dus explandis sape volorum, quasim nobisqui blaborpo. Dette er en stikktittel Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae minusam Bildtekst a Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam repereic tempor sitio et de quas

25 Trykksaker (A4 A5) Telemark fylkeskommune, profilmanual 25

26 Trykksaker (A4 A5) Telemark fylkeskommune, profilmanual 26

27 Trykksaker (A4 A5) Telemark fylkeskommune, profilmanual 27

28 Powerpoint Telemark fylkeskommune, profilmanual 28 Du finner PowerPoint-mal i Citrix. 15 mm 5 mm 15 mm En fast Powerpoint-mal skaper en sterk identitet og en visuell sammenheng i de ulike presentasjonene som lages av ansatte i fylkeskommunen. 40 mm Tittel- og logoområde Dette er en deloverskrift 25 pt på lysbildet som går over to linjer 15 mm Grunnmalen til høyre er satt opp i standard størrelse 3:4 (tilsvarende 254 x 190,5 mm) og ligger til grunn for alle sidemalene på neste side. I Telemark fylkeskommunes Powerpoint brukes den digitale erstatningsfonten Gill Sans. Minimum størrelse på tittel er 25 pt. Minimum størrelse på brødtekst er 17 pt. Tekstområde som også kan ha ett eller flere bilder Brødtekst er minimum 17 pt. Nequatum iunt perum aut inumet haruptae iunt harchit magniae. Faces am quaestiam experferi blam si serestem fuga. Nequaeris quias magnisti inctatquiam versped molla. Tiatem volorescid eicitistem eicium estrum nobis es re catibus. Minus porem quae volupti nctur, nessum seque venia. 10 mm Faces am quaestiam experferi blam si serestem fuga. Nequaeris quias magnisti inctatquiam versped molla. 40 mm 22 mm bunnmarg 6 mm hvit marg ved heldekkende bakgrunner

29 Powerpoint Telemark fylkeskommune, profilmanual 29 I malen finnes det valgfrie forsider og undersider. Tekstsidene gir rom for billedbruk. Ingen bilder skal plasseres inn på tittel- og logoområdet (50 mm fra toppen) 1: Forside uten bilde. 2: Forside med bilde. 3: Kapitteldeler, kun typografisk. 4: Tekstside. 5: Tekstside med ett bilde. 6: Tekstside med to bilder. 7: Stort bilde (med eller uten tekst). 8: Pauseside med bilde og tekst. 9: Pauseside med sitat. 1 Overskrift (pt 53) til tittelside uten bilde Dette er en deloverskrift (pt 26) på tekstside som går over to linjer Ekstra spesifisering av hva dette dreier seg om 2 Overskrift (pt 31) til tittelside med bilde Dette er en deloverskrift (pt 26) på tekstside som går over to linjer Ekstra spesifisering av hva dette dreier seg om 3 Kapitteldeler som skaper kontrast i presentasjonen Dette er en deloverskrift (pt 26) på tekstside som går over to linjer For å være en klar og tydelig avsender anbefales det å ha fylkeskommunens logo på alle sider. Store bilder bør derfor ikke bruke hele formatet. Logo og de hvite margene/flatene er et profilerende grep. Os doluptatem fuga. Nequatum iunt perum aut inumet haruptae iunt harchit magniae. Faces am quaestiam experferi blam si serestem fuga. Nequaeris quias magnisti inctatquiam versped molla. Tiatem volorescid eicitistem eicium estrum nobis es re catibus. Minus porem quae volupti nctur, nessum seque venia. Os doluptatem fuga. Nequatum iunt perum aut inumet haruptae iunt harchit magniae. Faces am quaestiam experferi blam si serestem fuga. Nequaeris quias magnisti inctatquiam versped molla. Tiatem volorescid eicitistem eicium estrum nobis es re catibus. Minus porem quae volupti nctur, nessum seque venia. Os doluptatem fuga. Nequatum iunt perum aut inumet haruptae iunt harchit magniae. Faces am quaestiam experferi blam si serestem fuga. Nequaeris quias magnisti inctatquiam versped molla. Tiatem volorescid eicitistem eicium estrum nobis es re catibus. Minus porem quae volupti nctur, nessum seque venia. I enkelte tilfeller er det naturligvis tillatt å vise bilder på hele skjermbildet Uthevet tekst (26 pt) som står til et bilde. Dette skaper dynamikk og oppmerksomhet i presentasjonen. «Et pauselysbilde som kun har et sitat med tekststørrelsen punkt 35 over 40 linjeavstand.» 7 8 9

30 Powerpoint Telemark fylkeskommune, profilmanual 30 Bruk av T en som kvalitetsmerke Hovedregelen er at Telemark fylkeskommunes profil står på egne bein, uten at T en benyttes som kvalitetsmerke. T en skal kun benyttes i Powerpoint presentasjoner som har som mål å utvikle og markedsføre Telemark, eller i sammenhenger der det er viktig å vise tilhørighet til merkevaren Telemark. 1 Overskrift (pt 53) til tittelside uten bilde Ekstra spesifisering av hva dette dreier seg om 2 Overskrift (pt 31) til tittelside med bilde Ekstra spesifisering av hva dette dreier seg om 3 Kapitteldeler som skaper kontrast i presentasjonen Ved bruk av T en kan også merkevaren Telemarks brand images brukes. Dette er en deloverskrift (pt 26) på tekstside som går over to linjer Dette er en deloverskrift (pt 26) på tekstside som går over to linjer Dette er en deloverskrift (pt 26) på tekstside som går over to linjer Du finner PowerPoint-mal med T i Citrix. Velg Ny. Delt og mappen PowerPoint og mal med kvalitetsmerket. Os doluptatem fuga. Nequatum iunt perum aut inumet haruptae iunt harchit magniae. Faces am quaestiam experferi blam si serestem fuga. Nequaeris quias magnisti inctatquiam versped molla. Tiatem volorescid eicitistem eicium estrum nobis es re catibus. Minus porem quae volupti nctur, nessum seque venia. Os doluptatem fuga. Nequatum iunt perum aut inumet haruptae iunt harchit magniae. Faces am quaestiam experferi blam si serestem fuga. Nequaeris quias magnisti inctatquiam versped molla. Tiatem volorescid eicitistem eicium estrum nobis es re catibus. Os doluptatem fuga. Nequatum iunt perum aut inumet haruptae iunt harchit magniae. Faces am quaestiam experferi blam si serestem fuga. Nequaeris quias magnisti inctatquiam versped molla. Tiatem volorescid eicitistem eicium estrum nobis es re catibus. Minus porem quae volupti nctur, nessum seque venia. Minus porem quae volupti nctur, nessum seque venia Uthevet tekst (26 pt) som står til et bilde. Dette skaper dynamikk og oppmerksomhet i presentasjonen. «Et pauselysbilde som kun har et sitat med tekststørrelsen punkt 35 over 40 linjeavstand.» 7 8 9

31 Word rapporter og interne dokumenter Telemark fylkeskommune, profilmanual 31 Wordmalor rapport A4 22 mm 22 mm 90 mm Du finner mal for rapport i Word i Citrix. Velg Ny, Delt og TFK-Rapport. Dette er prinsippskisse på digital mal for rapport. Denne bruker erstatningsfontene for digital bruk: Gill Sans og Times New Roman. Forsiden i rapporten kan brukes med eller uten foto. Når foto ikke brukes er bakgrunnen nøytral: 10% svart som vist i eksempel. Fotokreditering er fast nederst på side to. 15,5 mm Gjentatt navn på rapport Gill Sans Regular 10 pt Hovedtittel Gill Sans Regular 26 pt Sidetall Ingress Gill Sans Regular 14 pt over 18 pt linjeavstand. Ducil ipienient et qui id qui dusdam, simusandel ipsam nulpa si tem re labore consectium doles et aut intus et milictis ma nullitiam lique pro tem quuntem poriberum que dolenihit fugitat quidel ipis et, nobisti issunt hario bla cus el ipsum id et endis. 42 mm 106 mm Overskriftene kan være korte eller lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Rapportmalens marger definerer «satsspeilet» (rød linje). Ingen tekst skal gå utenfor dette området (med unntak av paginering). Hovedtittel: Gill Sans Regular 26 pt. Ingress: Gill Sans Regular 14 pt over 18 pt linjeavstand. Brødtekst: Times New Roman 10,5 pt over 13 pt linjeavnstand (1.15). Undertittel nivå 1: Gill Sans Regular 14 pt. Undertittel nivå 2: Gill Sans Regular 11 pt. Undertittel nivå 3: Times New Roman Bold 11 pt. Bullets: 4 mm innrykk, påfølgende 4 mm på neste nivå. Paginering: Gill Sans Regular 10 pt. Rapporter som skal påkostes trykk skal settes opp av grafiker med de rette fontene for trykk: Telefon og Adobe Caslon Pro. Da må teksten gjerne settes opp i to spalter og følge gridsystemet. Brødtekst Times New Roman 10,5 pt over 13. Ribusto velitam solorep errumqui re vel ipis aut aut vernam, cullest, siminctur, occus que eveliqui rae si ressini enistin ullabor asperch illest, officiur simperatque consequis modia sum quiae nes estiur atem sint, cores sit quam es doluptatesed quatendi res earunti onsequae nos eum unt. Ullacias molupta testrum velecum idebitas dolupta ecatisimus enestota dolorum des ulpariorit, ut lautatia nonsect aepudi consequunt adit odion prae. Et recae velenimintus etur, soluptat maximpore vendit quaspid ebitatiur aut quatusdae andit volupta temquos elit, te odi dem ipitam quid ma vollacese aturitam volores simus as quia veliqui optat. conempos vent quatis nem faciist as vellacc uptatio to inullanda voloreicim auta dit vel modi tenda paribus et audantiaturi dolorem fuga. Ut pa velicia voluptassi. Undertittel Gill Sans 14 pt Nivå 1 Ullacias molupta testrum velecum idebitas dolupta ecatisimus enestota dolorum des ulpariorit, ut lautatia nonsect aepudi consequunt adit odion prae. Et recae velenimintus etur, soluptat maximpore vendit quaspid ebitatiur aut quatusdae andit volupta temquos elit, te odi dem ipitam quid ma vollacese aturitam volores simus as quia veliqui optat. conempos vent quatis nem faciist as vellacc uptatio to inullanda voloreicim auta dit vel modi tenda paribus et audantiaturi dolorem fuga. Ut pa velicia voluptassi. Undertittel Gill Sans 11 pt Nivå 2 Unt et que perrorit, si quiscie ndandit quis ipsunt fuga. Name laborrum volestem quatem id quiae sequam qui dempor aut od maiorepudi dellanis rest, simaio. Rem aut facepro ma que occus exerchilis ducipiet res rest landandic temperovit imillupta. Undertittel Times New Roman Bold 11 pt Nivå 3 Unt et que perrorit, si quiscie ndandit quis ipsunt fuga. Name laborrum volestem quatem id quiae sequam qui dempor aut od maiorepudi dellanis rest, simaio. Rem aut facepro ma que occus exerchilis ducipiet res rest landandic temperovit imillupta. Eksempel på punktliste Nivå 1 4 mm innrykk på teksten Ad quiae sequam qui dempor aut od maiorepudi Eksempel på punktliste Nivå 2 Gjentatt navn på rapport Gill Sans Regular 10 pt 31 Innhold (26 pt) 1. Sidehenvisning kapittel er Gill Sans 14 pt Sidehenvisning nivå en er Times New Roman Sidehenvisning nivå en Sidehenvisning nivå en Sidehenvisning nivå to Sidehenvisning nivå to Sidehenvisning nivå en Sidehenvisning kapittel en er Gill Sans 14 pt Sidehenvisning nivå en Sidehenvisning nivå en Sidehenvisning nivå en Sidehenvisning kapittel tre er Gill Sans 13 pt Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning kapittel fire er Gill Sans 14 pt Sidehenvisning kapittel tre er Gill Sans 14 pt Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå Sidehenvisning nivå ,5 mm Forsidefoto: Navn Navnesen

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

profilmanual nord-troms regionråd

profilmanual nord-troms regionråd PRODUKTLØFTET profilmanual nord-troms regionråd LOGO BILDER FARGER TYPOGRAFI POSTALIA PROFILEN I BRUK PRODUKTLØFTET DER KONTRASTER FORMER FOLK Tanken bak «Der kontraster former folk» er å fokusere sterkt

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 31.05.2011 Håndbok, utgave 4.0 FORORD ETT FORSVAR ÉN PROFIL Forsvarets overgang fra å være et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING INNHOLD 03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Intro // Visjon Merkevarebygging Verdigrunnlag Navn Utrykk Logo Logoalternativer Logoplassering Typografi Fargepalett

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE Profilhåndbok Vedtatt av Arendal bystyre 25.10.2012 - sak 176/2012 Innhold Innledning Logo Logotype variasjoner Logotype for skilting av bygg Logotype liten variasjoner Logotype liten samspill andre logoer

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer

HABBERSTAD DESIGN MANUAL

HABBERSTAD DESIGN MANUAL HABBERSTAD DESIGN MANUAL INNHOLD 9. LOGO 27. Mapper 24. Konvulutter 2 OM HABBERSTAD Habberstad AS er et norsk rådgivnings- og rekrutteringsfirma. Vi er frittstående, og har ingen bindinger til andre leverandører

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 VED UTSKRIFT ANBEFALES FORMAT A3

Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 VED UTSKRIFT ANBEFALES FORMAT A3 Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 Anno museum Visuell identitet, profilhåndbok Innhold Side 2 VISUELL IDENTITET Alle spørsmål vedrørende denne håndboken og visuell identitet kan rettes

Detaljer