Vedlegg 5: Oppdragsgivers behovsspesifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 5: Oppdragsgivers behovsspesifikasjon"

Transkript

1 Vedlegg 5: Oppdragsgivers behovsspesifikasjon på leveranse av nedgravde løsninger for avfall Saksnr.: 14/04301

2 Innhold 1 Informasjon om oppdragsgiver Avtalens formål Kvalitetskriterier Generelt til leveranse av nedgravde løsninger for avfall Produktgruppe A Helt nedgravd container for avfall Behovsbeskrivelse Viktige produktegenskaper Produktgruppe B Halvt nedgravd løsning for avfall Behovsbeskrivelse Viktige produktegenskaper Produktgruppe C System for Nivåmåling og containeradministrasjon Behovsbeskrivelse Viktige produktegenskaper Service, oppfølging og opplæring i avtaleperioden Implementering av avtalen Bestillings- og leveringsrutiner Leveringsdyktighet Service og oppfølging Garanti, support/vedlikehold Statistikk Opplevd service og oppfølging Opplæring og kompetanse 9 5 Avvikling av kontrakt... 9 Sarpsborg kommune Side 2 av 9

3 Behovsspesifikasjon Samtlige punkter med underpunkter i dette vedlegget skal besvares som vedlegg 5 i tilbudet, og gir dermed svar på hvordan tilbyder løser bestillinger tildelt under rammeavtalen. 1 Informasjon om oppdragsgiver Data Sarpsborg Antall innbyggere i Sarpsborg kommune pr. 1. januar Antall boenheter med egen beholder pr mai Antall boenheter med felles beholder pr mai Antall returpunkter for glass- og metallemballasje pr mai Antall containere for hytteavfall pr 15. mai Antall oppsamlingsenheter for papir, plast og restavfall (i tillegg er det delt ut ca ruller med sekker til oppsamling av plastemballasje) pr 15. mai Kommunen har i dag kildesortering for glass-/metallemballasje på returpunkter, henting av plast i sekker, henting av papir og restavfall i beholdere. Kommunen har i dag ikke utsortering av matavfall, men det kan bli aktuelt i perioden for rammeavtalen. Totalt kjøp av produkter innen avtaleområdet i 2012 og 2013 eks. MVA 0,5 og 1,7 millioner kroner Sarpsborg kommune er i stadig endring og utvikling, noe som kan medføre endringer i behov for produkter i denne rammeavtalen. Leverandør må derfor være innstilt på at rammeavtalen er dynamisk og kan endre seg i takt med denne utviklingen i avtaleperioden. 2 Avtalens formål Sarpsborg kommune har vedtatt retningslinjer til renovasjonsforskriften, som åpner opp for bruk av nedgravde løsninger for oppsamling av avfall. I ny sentrumsplan stiller kommunen krav om at nye tiltak i sentrum enten skal ha avfallsrom/-hus eller nedgravde løsninger for avfall. Kommunen ønsker å kunne tilby abonnentene både helt og halvt nedgravde løsninger for avfall, som er estetiske og lett å plassere i ny og eldre bebyggelse. De skal være enkle og kostnadseffektive i forhold til vedlikehold og bruk. I dette vedlegget beskrives minimumskrav for begge løsningene, som må oppfylles for at tilbudt produkt skal være kvalifisert i konkurransen, samt kriterier for tildeling. For å kunne differensiere tilgang til å benytte løsningene, skal det også leveres tilbud på elektronisk låssystem og adgangskontroll for løsningene. Til sist er det i eget avsnitt beskrevet minimumskrav til system for nivåmåling og varsling av fyllingsgrad for oppsamlingsenheter for avfall. 3 Kvalitetskriterier Leverandørens besvarelse i forhold til punkter nedenfor legges til grunn for evaluering av tildelingskriteriet kvalitet. Med kvalitet mener vi helheten av de egenskaper de tilbudte produkter med tilhørende tjenester har og dens evne til å tilfredsstille oppdragsgivers behov. Vesentlige avvik eller forbehold til oppdragsgivers ytelsesspesifikasjon kan innebære at tilbudet avvises fra konkurransen. Sarpsborg kommune Side 3 av 9

4 3.1 Generelt til leveranse av nedgravde løsninger for avfall a) Leverandør kan benytte underleverandører, men det er hovedleverandør som er ansvarlig for at alle betingelser og forpliktelser blir innfridd i henhold til kontraktens bestemmelser. Ved bruk av underleverandør forplikter hovedleverandør å påse at underleverandør innfrir oppdragsgivers kvalifikasjonskrav fremsatt i dette dokument. a) Det skal gis en bekreftelse på at alle tilbudte produkter innehar godkjenning og overholder de til enhver tid gjeldende relevante lover og forskrifter. b) Oppdragsgiver vil legge stor vekt på å benytte seg av de nettoprisede produktene som blir tilbydd, og godtar ikke konvertering til et bedre produkt etter at avtalen er inngått. Forsøk på dette vil bli regnet som mislighold av avtalen fra oppdragsgivers side. Leverandør må derfor tilby en nødvendig kvalitet på de nettoprisede varene. c) Oppdragsgiver er opptatt av miljøeffektive innkjøp. Det legges særlig vekt på et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø for de ansatte og oppdragsgiver ønsker derfor generelt at leverandører vektlegges dette. Leverandøren skal orientere om innførte system for miljøledelse og miljøvisjon, eventuelt ISO sertifisering. Tilbyder skal dokumentere produsentens miljøprofil i forhold til produksjon av utstyr og emballasje på produktene. d) Oppdragsgiver er medlem av Grønt Punkt Norge AS og ønsker derfor leverandører som er medlem av Grønt Punkt eller tilsvarende returordning ved oppdragets start. Leverandøren ber enten dokumentere ved sertifikat eller annet medlemsbevis at den er medlem, eller bekrefter at søknad om medlemskap er sendt. Se for mer informasjon om Grønt Punkt Norge AS. e) For alle produkter hvor det er relevant, skal det være utarbeidet sikkerhets- eller informasjonsblad, på norsk, i papirformat og elektronisk. Oppdragsgiver ønsker at Informasjonsblad leveres samtlige brukersteder i papirversjon ved første leveranse. f) Produktenes etiketter og bruksanvisninger skal være på norsk. 3.2 Produktgruppe A Helt nedgravd container for avfall Behovsbeskrivelse Innen gruppe A Helt nedgravd container for avfall, har Sarpsborg kommune i hovedsak behov for en velfungerende løsning for oppsamling av avfall i helt nedgravd container, som skal bestå at yttercontainer, innercontainer, innkasthus og låssystem ferdig montert og klargjort for nedgraving og bruk. De fem komponentene skal også kunne leveres separat Viktige produktegenskaper Oppdragsgiver legger vekt på at det tilbys «rett produkt til rett kvalitet» tilpasset de ulike typer av behov: 1. Yttercontainer skal være av standard type helstøpt i en vanntett betongkvalitet, minimum B45. Kvaliteten skal oppgis av leverandør. 2. Det skal oppgis mål/dimensjon, høyde, bredde, lengde, egenvekt. 3. Yttercontainer skal passe til alle typer innercontainere (for papir, restavfall, glass- /metallemballasje, mat ). 4. Yttercontainer skal ha bevegelig sikkerhetsløsning som ved tømming enten automatisk følger innercontainer opp og stenger kummens åpning, eller på annen måte sikrer risikoen med åpen yttercontainer ved tømming. 5. Bevegelig sikkerhetsløsning som følger innercontainer ved tømming skal minimum tåle en belastning på 150 kg. Sarpsborg kommune Side 4 av 9

5 6. Innercontainer skal kunne levers i forskjellige størrelser, men kommunen regner med at de fleste vil være på 5 m 3. De skal leveres i helsveiset, varmgalvanisert stål. 7. Innkasthus over bakken skal være produsert i varmgalvanisert stål. 8. Innkast skal tilfredsstille krav om universell utforming 9. Innercontainer skal være sikret mot nedbør inn i innkasthuset. 10. Innercontainer skal ha god løsning for oppsamling og fjerning av væske. 11. Plattform skal gå på utsiden av yttercontainer og overflaten skal ha et godt friksjonsmønster. 12. Innkast for matavfall skal være tilpasset innkast for 60 liters sekk/pose, og skal være av typen nattsafe (double drum). 13. Innkast for restavfall skal være tilpasset innkast for 60 liters sekk/pose, og skal være av typen nattsafe (double drum). 14. Innkast for papir skal være lik innkast for restavfall, og av typen nattsafe (double drum) eller tilsvarende. 15. Innkast for papir skal kunne leveres med en lang smal åpning, som forebygger forurensning av papiret. Mål på åpningen skal oppgis. 16. Innkast for glass og metall skal være utformet slik at det forebygger forurensning av fraksjonen (Diameter på 160 mm). 17. Det skal tilbys løsninger for innkast for inntil 160-liters sekker. 18. Innkast skal leveres i hamret stål og farge grå RAL Containerne skal leveres med to-kroks tømmesystem. 20. Det skal garanteres leveranse av deler i minimum 10 år etter at container er produsert. 21. Det skal kunne leveres løsning for sikkert innkast, hvor innkast er utstyrt med låssystem. Det skal kunne leveres med både standard låskasse (nøkkel) og elektronisk låssystem med adgangskontroll ved hjelp av RFID brikker/kort iht. ISO Det skal ha strømforsyning med batteri, alternativt batteri kombinert med solcelle. Batteriskifte skal minimum ha en utskiftingsfrekvens på 2 år, ved minimum 150 logginger pr. uke. Løsningen skal selv varsle om behov for batteriskift i god tid. Batteri, avlesningsutstyr, kortleser og annen elektronikk skal fungere i et typisk nordisk klima. Datafangsten i avlesingssystemet og kortleser skal distribueres trådløst, (eks. GSM-nettverket - GPRS), og publiseres i et web-grensesnitt som er tilgjengelig for oppdragsgiver via internett. I web-grensesnittet skal kommunen kunne logge seg inn og få oversikt over alle sine enheter med utstyret, logg på tømminger og bruk, det vil si hvem som har brukt containeren og når. Oppgi også hvilke andre låssystemer som kan monteres på containeren. At containeren er fleksibel i forhold til dette vil bli vurdert som en stor fordel av oppdragsgiver. Det skal leveres et enkelt og brukervennlig system for administrasjon av RFID brikker/kort og tilgang til containerne. Dette skal beskrives i tilbudet. 22. Containere skal være klargjort for enkel ettermontering av elektronisk løsning for avlesning av fyllingsgrad. Det er ønskelig med et system som kan tilpasses andre systemer. 3.3 Produktgruppe B Halvt nedgravd løsning for avfall Behovsbeskrivelse Innen gruppe B Halvt nedgravd løsning for avfall, har Sarpsborg kommune i hovedsak behov for en velfungerende løsning for oppsamling av avfall i halvt nedgravd oppsamlingsenhet, som skal bestå at yttercontainer, sekk, innkasthus og låssystem ferdig montert og klargjort for nedgraving og bruk. De fem komponentene skal også kunne leveres separat Viktige produktegenskaper Oppdragsgiver legger vekt på at det tilbys «rett produkt til rett kvalitet» tilpasset de ulike typer av behov: 1. Yttercontainer skal være av standard type helstøpt i en vanntett betongkvalitet, minimum B45 eller glassfiber. Kvaliteten skal oppgis av leverandør. 2. Det skal oppgis mål/dimensjon, høyde, bredde, lengde, egenvekt. 3. Yttercontainer skal passe til alle typer sekkeløsninger (med og uten oppsamlingsløsning for væske, samt for papir, restavfall, glass-/metallemballasje, mat ). 4. Oppsamlingssekk skal kunne levers i forskjellige størrelser, men kommunen regner med at de fleste vil være på 5 m 3. Sarpsborg kommune Side 5 av 9

6 5. Oppsamlingssekk skal være sikret mot nedbør inn i innkasthuset. 6. Oppsamlingssekk skal ha god løsning for oppsamling og fjerning av væske. 7. Oppsamlingssekk skal leveres med driftssikker tømmeluke i bunnen, som er enkel å bruke. «Foringsslire/rør» for snor til tømmeåpningen skal være av et materiale som gjør at snora glir lett, dvs. i plast el., men ikke gummi. 8. Levetid for sekk skal oppgis i antall tømminger for hver av fraksjonene papir, plastemballasje, glass-/metallemballasje, matavfall og restavfall. 9. Innkast skal tilfredsstille krav om universell utforming. 10. Innkast for matavfall skal være tilpasset innkast for 60 liters sekk/pose, og skal være av typen nattsafe (double drum). 11. Innkast for restavfall skal være tilpasset innkast for 60 liters sekk/pose, og skal være av typen nattsafe (double drum). 12. Innkast for papir skal være lik innkast for restavfall, og av typen nattsafe (double drum) eller tilsvarende. 13. Innkast for papir skal kunne leveres med en lang smal åpning, som forebygger forurensning av papiret. Mål på åpningen skal oppgis. 14. Innkast for glass og metall skal være utformet slik at det forebygger forurensning av fraksjonen (Diameter på 160 mm). 15. Det skal kunne leveres løsning for sikkert innkast, hvor innkast er utstyrt med låssystem. Hvis løsningen kan leveres med låssystem som tilfredsstiller beskrivelsen for produktgruppe A pkt. 21, vil løsningen kunne bli anvendt i flere prosjekter enn løsninger som ikke har slikt låssystem. 16. Det skal tilbys løsninger for innkast for inntil 160-liters sekker. 17. Innkast skal leveres i materialer som krever lite vedlikehold og farge grå RAL Oppsamlingsenheten skal leveres med løftesystem som kan betjenes med krok på kran. 19. Avfallet skal være helt innelukket under tømming, bortsett fra når tømmeluken åpnes. Dette for at avfall ikke skal blåse bort under tømming. Tømmeløsningen skal beskrives i tilbudet. 20. Det skal garanteres leveranse av deler i minimum 10 år etter at container er produsert. 21. Løsningen skal være klargjort for enkel ettermontering av elektronisk løsning for avlesning av fyllingsgrad. Det er ønskelig med et system som kan tilpasses andre systemer. 3.4 Produktgruppe C System for Nivåmåling og containeradministrasjon Behovsbeskrivelse Innen gruppe C Avlesningssystem og nivåmåler, har Sarpsborg kommune i hovedsak behov for en velfungerende løsning for måling av oppfyllingsgrad i oppsamlingsenheter for avfall og trådløs overføring av logg slik at kommunen kan planlegge en effektiv tømming av enhetene Viktige produktegenskaper Oppdragsgiver legger vekt på at det tilbys «rett produkt til rett kvalitet» tilpasset de ulike typer av behov: 1) Det skal kunne monteres i alle typer oppsamlingsenheter for avfall. 2) Det skal ha strømforsyning med batteri, alternativt batteri kombinert med solcelle. 3) Batteriskifte skal minimum ha en utskiftingsfrekvens på 2 år, ved minimum 150 logginger pr. uke. Løsningen skal selv varsle om behov for batteriskift i god tid. Batteri, avlesningsutstyr, kortleser og annen elektronikk skal fungere i et typisk nordisk klima. 4) Datafangsten skal distribueres trådløst, (eks. GSM-nettverket - GPRS), og publiseres i et web-grensesnitt som er tilgjengelig for oppdragsgiver via internett. I web-grensesnittet skal kommunen kunne logge seg inn og få oversikt over alle sine enheter med utstyret. 5) Datafangsten skal minst omfatte: a) Avfallstype (pr. dato følgende fraksjoner: papir, restavfall, organisk, glass og metall, men løsningen skal også støtte ytterligere fraksjoner i fremtiden) b) Containers ID-nummer c) Lokasjon/adresse d) Plassering Sarpsborg kommune Side 6 av 9

7 e) Fyllingsgrad i % (Oppdateringsfrekvens må kunne defineres av oppdragsgiver minimum to ganger pr. døgn) f) Siste tømming g) Hendelseslogg 6) Logg fra datafangsten skal publiseres i et web-grensesnitt som er tilgjengelig for oppdragsgiver via internett. I web-grensesnittet skal kommunen kunne logge seg inn og få oversikt over alle sine enheter med utstyret, logg på nivåmålinger og tømminger. 7) Logg skal enkelt kunne eksporteres til f.eks. MS Excel for utarbeidelse og presentasjon av statistikk. 4 Service, oppfølging og opplæring i avtaleperioden 4.1 Implementering av avtalen Leverandøren skal lage en plan for implementering av avtalen. Det forutsettes at implementeringen av avtalen kan skje i løpet av høsten 2014 med oppstart fra Forslaget til service, oppfølging og opplæring fra valgte leverandør, vil danne grunnlaget for en felles strategi. Tilbyder bes om å beskrive en implementeringsplan som inneholder hvilken bistand tilbyder yter ved oppstart av avtalen med spesielt vekt på: planlegging og gjennomføring av etablering av nedgravde løsninger gode bestillingsrutiner og leveringsrutiner (inkl. oppdragsgivers mottak) Bruk av avlesningssystem, nivåmåler og registrering av kort for adgangskontroll 4.2 Bestillings- og leveringsrutiner Tilbyder skal bekrefte at rutiner finnes som sikrer blant annet følgende punkter (det skal også gis en kort beskrivelse av de konkrete rutinene): a) Bestilling b) Leveranse i. Leveransen skjer til brukers leveringsadresse ii. Leveranser skjer innenfor tidsfristen iii. Leveranser skal kunne gjøres til alle geografiske steder med fastboende i Sarpsborg kommune c) Taushetsplikt Leverandøren skal sikre at krav til taushetsplikt i forhold til personopplysninger overholdes. 4.3 Leveringsdyktighet Oppdragsgiver ønsker at tilbyder redegjør for hvordan man legger til rette for at leveringstider opprettholdes. Derfor er det ønskelig at det legges ved en detaljert beskrivelse av hvordan man legger til rette for en høyest mulig leveringsdyktighet. Beskrivelsen må minst inneholde svar på følgende absolutte krav og vil bli vektlagt under evalueringen jf a) Garantert maksimal leveringstid skal oppgis. Med leveringstid menes fra tilbyder har mottatt bestilling til produktet er levert og monter hos kunde. b) Dersom det er forskjellig leveringstid på de ulike utstyrskategoriene skal dette fremkomme i tilbudet. Leverandøren bes å beskrive hvordan kravet oppfylles. c) Forsendelser og tilhørende fakturaer skal merkes med bestillers ordrenummer. Ordrenummer skal være godt synlig på forsendelsen og fremkomme som kundens referansenummer på tilhørende faktura. d) Ordre skal være sporbare fram til mottaker. e) Dokumentere at det er innarbeidet gode rutiner for behandling av reklamasjoner med tanke på å eliminere oppdragsgivers ressursbruk i forbindelse med eventuelle feilleveranser, garantisaker eller andre aktuelle avvik. En beskrivelse av rutinene godtas som dokumentasjon. Sarpsborg kommune Side 7 av 9

8 4.4 Service og oppfølging Oppdragsgiver ønsker at leverandøren er aktiv i avtaleperioden, og bidrar med kompetansetilførsel og rådgivning til kunden. Dette gjelder spesielt meget god kunnskap om produktene, og skal løpende oppdatere oppdragsgiver på nye modeller og faglig informasjon om produkter og produktvalg, teknologiutnyttelse, trender og utviklingstrekk. Oppdragsgiver ønsker en løpende oppdatering på nye modeller og ny teknologi, samt tilrettelegging for testing. Leverandører som kan vise en proaktiv innstilling i kundeforholdet vil foretrekkes. Leverandørene bes å beskrive hvordan de vil arbeide for å løse dette ved for eksempel: a) Legge ved en beskrivelse av service- og salgsorganisasjonen som er tenkt benyttet til denne kontrakten. b) Kontakt med de(n) faste kontaktperson(ene) hos oppdragsgiver, både med tanke på hyppighet på besøk/kontakt og tema for besøk. c) Statusmøter. Det skal gjennomføres statusmøter med oppdragsgiver minimum 1 gang i året. Leverandør tar initiativ til å innkalle til statusmøter. Hyppigere oppfølgingsmøter kan avtales etter behov. Leverandør står fritt til å beskrive andre momenter som er med på å oppfylle oppdragsgivers forventning til proaktiv innstilling. Kommunen v/innkjøpsansvarlig oppnevner brukergruppe for avtalen. Brukergruppen skal møte på statusmøter mellom kommunen og leverandøren, og er med på å kvalitetssikre anskaffelsesprosessen til kommunen. 4.5 Garanti, support/vedlikehold a) Minimum 3 års garanti på alt elektronisk utstyr og 5 års garanti på alt annet utstyr omfattet av denne avtalen. Garantitiden gjelder fra kunden har mottatt utstyret. b) Forventet levetid med ukentlig tømming på minimum 10 år for alt elektronisk utstyr og 20 år for alt annet utstyr omfattet av denne avtalen. c) Deler for reparasjon/erstatning/oppgradering skal være tilgjengelig i minst 10 år etter at produktet er levert. d) For elektronikk og software er det krav om på stedet support med responstid lik next bussines day. I prisbesvarelsen skal kostnaden for denne tjenesten framkomme. e) Det er krav om telefonsupport innenfor normal arbeidstid (08:00-16:00). Denne supporttjenesten skal gjelde alle utstyrskategorier. Tilbyder bes om å redegjøre for kravet. f) Supporthenvendelser skal fortrinnsvis kunne besvares på norsk. 4.6 Statistikk Valgte leverandør skal levere salgsstatistikk over den enkelte virksomhets og kommunens samlede forbruk. Statistikk over salget skal sendes oppdragsgiver v/innkjøpssjef hvert halvår, eller ved forespørsel. Statistikken skal inneholde: I. Leverandørens navn II. Perioden III. Kjøp i kvantum pr. produkt både på avtalens kjerneprodukter og evt øvrig forbruksmateriell IV. Kjøp i kr. pr. produkt både på avtalens kjerneprodukter og evt øvrig forbruksmateriell V. Den enkelte virksomhets forbruk VI. Kommunens totale forbruk VII. Statistikken skal leveres både på papir og på elektronisk medium. Statistikkene skal kunne leses i Excel. VIII. Statistikken er oppdragsgivers eiendom og må ikke under noen omstendigheter overdras til andre uten oppdragsgivers samtykke. Sarpsborg kommune Side 8 av 9

9 4.7 Opplevd service og oppfølging Oppgitte referanser vil bli kontaktet for å besvare spørsmål angående opplevd service og oppfølging vedrørende følgende temaer: a) Leveransepunktlighet: Bestilt produkt levert til forventet /kontraktsfestet leveringstid Bestilt produkt levert på avtalt sted b) Tilleggstjenester levert som forventet c) Opplevd service ved henvendelser og opplevd service dersom det har vært problemer med ordreleveranser. Hvordan oppleves tilbyder når feil må rettes opp? d) Pris og produktstruktur. Overholdes forventet levetid på tilbudte produkter e) Faktureringsrutiner. f) Erfaring med bruk av produktene både fra abonnent og renovatørs ståsted. Referansenes erfaring og oppdragsgivers egen erfaring med tilbyder de siste 18 måneder vil kunne bli tillagt vekt. 4.8 Opplæring og kompetanse Det skal redegjøres for behov for hva slags opplæring og instrukser/rutiner kommunen har behov for å ha for å ta i bruk produktene, samt hva slags opplæring og manualer som tilbys og er inkludert i tilbudet. 5 Avvikling av kontrakt Tilbyder skal bidra til smidige overgangsordninger og avviklingsperiode ved avslutning av denne kontrakten. Det gjelder blant annet å avgi alle gyldige godkjennelser og andre opplysninger til oppdragsgiver/ny leverandør med tanke på videre drift av løsningene. Sarpsborg kommune Side 9 av 9

Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon. på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell. til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune

Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon. på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell. til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune Sak nr.: 14/06471 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon...

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon på leveranse av kontorrekvisita, fritt skolemateriell, kopipapir, toner, blekk og Saksnr: 14/03678 1 Innhold 1 Kravspesifikasjon... 3 1.1 Informasjon om oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Rammeavtaler - leveranse av rådgivende ingeniørtjenester til vei-, vann- og avløpsprosjekter (RIVVA). Sak nr: 13/01561 1 Innhold 1 Ytelsesspesifikasjon...

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Leveranse av byggeentreprenørtjenester. Sak nr.: 15/03339 1 Innhold 2 Informasjon om oppdragsgiver... 3 3 Kvalitetskriterier for ytelsen... 3 3.1 Generelle

Detaljer

A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT

A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT MOVAR skal utvide renovasjonssystemet for nedgravde avfallscontainere. Nedgravde avfallscontainere vil graves ned i områder med

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon på leveranse av fyringsolje, drivstoff og smøreolje Saksnr.: 13/01576 1 Innhold 1 Kravspesifikasjon... 3 1.1 Informasjon om oppdragsgiver... 3 1.2 Generelle

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 20.04.2017 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av Semi-nedgravde avfallsløsninger

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av Semi-nedgravde avfallsløsninger Anskaffelse av Semi-nedgravde avfallsløsninger Åpen anbudskonkurranse Tilbudsfrist: mandag 08.09.2014 kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Bakgrunn og formål... 3

Detaljer

SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN

SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN RAMMEAVTALE FOR KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE Vestfold Avfall og Ressurs AS Bråtens Avfallstjenester Desember, 2015 Sammendrag: Vesar ønsker på vegne av seg selv, samt Larvik

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 11.10.2016 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Nedgravde avfallscontainere Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling )

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) 1. Versjon: Januar 2008 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJEN Det har den senere tid kommet flere forespørsler fra private

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 12.07.2016 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Nedgravde avfallscontainere Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 05.07.2017 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet

Detaljer

Rammeavtalen skal omfatte tjenester innenfor fagområdet elektrikertjenester (både sterkstrøm og svakstrøm)

Rammeavtalen skal omfatte tjenester innenfor fagområdet elektrikertjenester (både sterkstrøm og svakstrøm) Vedlegg 3: Kravspesifikasjon Leveranse av elektrikertjenester. 1 Om avtalen Rammeavtalen skal omfatte tjenester innenfor fagområdet elektrikertjenester (både sterkstrøm og svakstrøm) 2 Beskrivelse av behov

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Revidert 04.04.2014 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. Det forutsettes

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i;

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Kort informasjon om nedgravd containerløsninger. Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Strategi for undergrunnsoppsamling (juni 2014) Renovasjon i plan- og

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KRAV - KVALITET... 1 2.2 KRAV - SERVICE...

Detaljer

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015 BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE 850015 RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK 11. januar 2015 Total kvalitetsledelse Bærum kommune Prosjektenheten TKL A Orientering og rammebetingelser...

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Behovsspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Behovsspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Behovsspesifikasjon Leveranse av omsorg- og avlastningstjenester. Sak nr.: 2015/06423 1 Innhold 1 Innhold...2 2 Informasjon om oppdragsgiver...3 3 Kvalitetskriterier for ytelsen

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 BEHOVSBESKRIVELSE... 1 2.1 BEHOV ELEKTRONISK

Detaljer

Egen regi eller marked

Egen regi eller marked Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon Noen nøkkeltall om Stavanger Ca. 117.000 innbyggere,

Detaljer

nedgravde avfallscontainere

nedgravde avfallscontainere Foreløpige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere i Stavanger kommune Ajourført: Oktober 2006 Side 1 av 7 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE 24 september 2012 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE 3 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER 4 3 RETNINGSLINJER 4 3.1 Ansvarsforhold/

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers behovsspesifikasjon. på rammeavtale IT-utstyr 2015 fordelt på to

Vedlegg 5: Oppdragsgivers behovsspesifikasjon. på rammeavtale IT-utstyr 2015 fordelt på to Vedlegg 5: Oppdragsgivers behovsspesifikasjon på rammeavtale IT-utstyr 2015 fordelt på to grupper: A. Windows-basert teknologi B. IOS / OSX-basert teknologi Sak nr.: 15/02682 Innholdsfortegnelse 1.0 Informasjon

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering. Kapittel. Bunntømte containere

- maskiner og utstyr til kildesortering. Kapittel. Bunntømte containere - maskiner og utstyr til kildesortering Kapittel Bunntømte containere Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt. Det er ingen tvil om hvem som er sjefen i fremtidens

Detaljer

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser Vedlegg 2 Administrative bestemmelser Rammeavtale for levering og analyse av Sporfilmer til måling av radon Side 1 av 5 1 Gyldighet Bestemmelsene i dette dokumentet gjelder alle leveranser til Etat for

Detaljer

Bilag 8: Endringsbilag til den generelle avtaleteksten

Bilag 8: Endringsbilag til den generelle avtaleteksten Bilag 8: Endringsbilag til den generelle avtaleteksten Parallelle rammeavtaler AV-utstyr og digitale samhandlingsløsninger Referansenummer: 2012/00813 30.1.2012 ENDRINGER TIL DEN GENERELLE AVTALETEKSTEN

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

Tilbyder kan også legge ved andre opplysninger om den tilbudte løsningen som han mener er av betydning for leveransen.

Tilbyder kan også legge ved andre opplysninger om den tilbudte løsningen som han mener er av betydning for leveransen. 1. INNLEDNING en fastslår hvilke konkrete krav oppdragsgiver stiller til leveransen, samt de grunnleggende forhold som må være tilstede for at tilbudet skal komme i betraktning. Leverandør må påse at det

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON KRAVSPESIFIKASJON. Trygghetsalarmtjeneste. for. kommunene i Hallingdal. Vedlegg 1

KRAVSPESIFIKASJON KRAVSPESIFIKASJON. Trygghetsalarmtjeneste. for. kommunene i Hallingdal. Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Trygghetsalarmtjeneste for kommunene i Hallingdal Vedlegg 1 1 Innhold 1 Formål og forutsetninger... 3 2 Generelle krav... 3 3 Kort beskrivelse av eksisterende trygghetsalarmtjeneste...

Detaljer

TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE

TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE Tilbuds- og prisskjema skal fylles ut av leverandøren og vedlegges tilbudet. Alle skjema og alle hvite felter skal fylles ut for

Detaljer

Melk og melkeprodukter

Melk og melkeprodukter Kravspesifikasjon Melk og melkeprodukter Januar 2016 Andøy kommune INNHOLD: 1. Innledning. s.3 1.1 Definisjon.. s.3 2. Minimumskrav.. s.3 2.1 Bestilling... s.3 2.2 Levering s.3 2.3 Lager. s.3 2.4 Leveringsvilkår.

Detaljer

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden 2010-01 A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av LÆREMIDLER mellom MOLDE KOMMUNE m/ 21 samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx med følgende opsjonsperiode: Som en del av

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon/ rammeavtale på innleie av maskiner / utstyr

Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon/ rammeavtale på innleie av maskiner / utstyr Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon/ ytelsesspesifikasjon rammeavtale på innleie av maskiner / utstyr og entreprenørtjenester Sak nr.: 14/07460 Innholdsfortegnelse 1.0 Kravspesifikasjon / Ytelsesspesifikasjon...

Detaljer

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag. Administrative bestemmelser. Tilstandskartlegging

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag. Administrative bestemmelser. Tilstandskartlegging Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag Administrative bestemmelser Rammeavtale Tilstandskartlegging (EBE 20130401) Innholdsfortegnelse A GYLDIGHET... 3 B FORDELING AV OPPDRAG VED PARALLELLE RAMMEAVTALER...

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse i Renovasjonsetaten onsdag 9. oktober 2013

Velkommen til dialogkonferanse i Renovasjonsetaten onsdag 9. oktober 2013 Oslo kommune Renovasjonsetaten Velkommen til dialogkonferanse i Renovasjonsetaten onsdag 9. oktober 2013 Dag Snorre Jentoft Avdelingsdirektør kundeavdelingen Felles verdigrunnlag for Oslo kommune 2 Renovasjonsetaten

Detaljer

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland 30. oktober 2017 Innholdsfortengelse 1 INNLEDNING... 3 2 HENSIKT OG ANVENDELSE... 3 3 BESKRIVELSE AV NEDGRAVDE AVFALLSLØSNINGER (DYPOPPSAMLING)...

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk Vedlegg 3 Krav- og løsningsspesifikasjon Mobiltelefoner, nettbrett og tilleggsutstyr. 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Krav... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.2 Krav til utvalg... 3 2.3 Krav til service... 3

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av byggevarer. Del II Kravspesifikasjon og tilbudsskjema (Bilag 1 og 2 til kontrakten)

Rammeavtale for kjøp av byggevarer. Del II Kravspesifikasjon og tilbudsskjema (Bilag 1 og 2 til kontrakten) 2014/9958 Rammeavtale for kjøp av byggevarer Del II Kravspesifikasjon og tilbudsskjema (Bilag 1 og 2 til kontrakten) Østfold Fylkeskommune Økonomi- og eiendomsstaben, Innkjøpsseksjonen Postboks 220 1702

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

ENDRINGSDOKUMENT TILBUDSKONKURRANSE KOMMUNAL RENOVASJON IRS MILJØ IKS. Nr. Dato Spørsmål fra tilbyder Svar fra oppdragsgiver

ENDRINGSDOKUMENT TILBUDSKONKURRANSE KOMMUNAL RENOVASJON IRS MILJØ IKS. Nr. Dato Spørsmål fra tilbyder Svar fra oppdragsgiver ENDRINGSDOKUMENT Oppdragsgiver IRS Miljø IKS Tilbudskonkurranse: Kommunal renovasjon Utarbeidet av: Dato.: Reidar Seim Hamar, 23. november 2012 ENDRINGSDOKUMENT TILBUDSKONKURRANSE KOMMUNAL RENOVASJON IRS

Detaljer

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR BOSSIT BOSSID Vidar Hollevik fra BIR Innovasjon - kundeidentifikasjon 2 Dagens avfallsløsninger i BIR 12 BRINGE % avhenting gitt fyllingsrad Nivåmåler data - fyllingsgrad 80% Nivåmåler fyllingsgrad pr.

Detaljer

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR Vedlegg III1 FORSLAG TIL RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR mellom MOLDE KOMMUNE m/samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx Som en del av avtalen følger: og for

Detaljer

Miljøvennlig avfallstransport

Miljøvennlig avfallstransport Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem 15.11.2012 VERDIER I OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd

år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd Reglene Passer på kjøperen, slik at hun får det produktet hun ønsker seg til best pris Passer

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003

KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003 KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OPPDRAGETS ART... 2 2.1. Beskrivelse... 2 2.2. Aktuelle løsninger...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGET FOR MATVARER OG SKOLEFRUKT

KONKURRANSEGRUNNLAGET FOR MATVARER OG SKOLEFRUKT FLAKSTAD KOMMUNE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGET FOR MATVARER OG SKOLEFRUKT Ramberg, 3.juni 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANBUDSINNBYDELSE Side 3 1.1 Omfang 1.2 Avtaleperiode 1.3 Priser 1.4

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV ØVRIGE MATVARER

RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV ØVRIGE MATVARER RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV ØVRIGE MATVARER BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON FIK_Matvarer - Konkgrl - 020301 Oppdragsgivers kravspesifikasjon - 20150714 Side 1 av 7 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

I tillegg til anskaffelsen av maskinene, vil avtalen også omfatte drift og vedlikehold, nærmere utdypet nedenfor i vedlegg 1 pkt 4.

I tillegg til anskaffelsen av maskinene, vil avtalen også omfatte drift og vedlikehold, nærmere utdypet nedenfor i vedlegg 1 pkt 4. 1. INNLEDNING en fastslår hvilke konkrete krav oppdragsgiver stiller til leveransen. Leverandør må påse at det i tilbudet leveres dokumentasjon som bekrefter at det tilbudte produktet tilfredsstiller oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR AVTALE PÅ LEVERANSE AV LABORATORIETJENESTER TIL KOMMUNENE FREDRIKSTAD OG HVALER

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR AVTALE PÅ LEVERANSE AV LABORATORIETJENESTER TIL KOMMUNENE FREDRIKSTAD OG HVALER Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/9489-2-79309/2010-IVLA 600 06.07.2010 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR AVTALE PÅ LEVERANSE AV LABORATORIETJENESTER TIL KOMMUNENE FREDRIKSTAD OG HVALER 1. Generelle

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Unitronic

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver. Transport og avsetning av gipsavfall. Saksnr.: 16 / 112

Vedlegg A. Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver. Transport og avsetning av gipsavfall. Saksnr.: 16 / 112 Vedlegg A Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver Transport og avsetning av gipsavfall Saksnr.: 16 / 112 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget... 3 1.1.1 Transport... 3 1.1.2 Responstid...

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Innsamling og transport av avfall og konteinertransport ENDRINGSDOKUMENT TILBUDSKONKURRANSE RENOVASJON OG KONTEINERTRANSPORT SOLØR RENOVASJON

Innsamling og transport av avfall og konteinertransport ENDRINGSDOKUMENT TILBUDSKONKURRANSE RENOVASJON OG KONTEINERTRANSPORT SOLØR RENOVASJON ENDRINGSDOKUMENT Oppdragsgiver Solør Renovasjon IKS Tilbudskonkurranse: Innsamling og transport av avfall og konteinertransport Utarbeidet av: Dato.: Reidar Seim Hamar, 8. august 2014 ENDRINGSDOKUMENT

Detaljer

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data 17102014 1. PRISER... 3 1.1 FORSENDELSE... 3 1.2 LEVERINGSADRESSER... 3 1.3 FAKTURADRESSE... 3 1.4 FAKTURAINFORMASJON...

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 05.12.2016... 2 3. Spørsmål mottatt per 16.12.2016... 3 4. Spørsmål mottatt per 09.01.2017...

Detaljer

Tilbudsskjema, tildelingskriterier og evaluering

Tilbudsskjema, tildelingskriterier og evaluering 1 TILBUD 1.1 Pristilbud skjema A Pristilbudsskjema må fylles ut slik det fremstår. Oppdragsgiver ønsker opsjon på noen av produktene ut over det konkrete antall det skal gis tilbud på. Opsjonene er ikke

Detaljer

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI Nordic Choice Commercial Services AS Org nr 968 819 372 Fredriks Stangs Gate 22-24 0264 Oslo KONTAKTPERSONER BOOKING: Nordic Choice eller booking@choice.no

Detaljer

Del 2 Kontraktsutkast. Bilag 1 9

Del 2 Kontraktsutkast. Bilag 1 9 BILAG 1 9 Side 1 av 13 Konkurransegrunnlag sak 12/1708 Anskaffelse av rammeavtale/forvaltning Microsoftlisenser Del 2 Kontraktsutkast Bilag 1 9 BILAG 1 9 Side 2 av 13 Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Tilbudsskjema skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet, jf. grunndokumentet pkt. 4.9.

Tilbudsskjema skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet, jf. grunndokumentet pkt. 4.9. 1 INNLEDNING Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. Videre inneholder vedlegget skjema for pristilbud pkt 4 nedenfor. Det aktuelle

Detaljer

1 KRAVSPESIFIKASJON... 2

1 KRAVSPESIFIKASJON... 2 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPESIFIKASJON... 2 1.1 Truck 1: T2 skyvemast... 2 1.2 Truck 2: T4 El motvekt... 4 1.1 Bestilling... 5 1.2 Leveringssted og -tid... 5 1.3 Opplæring...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Ny renovasjonsordning 2016 Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Mer kildesortering i Bærum Fra sekk til beholder og utsortering av matavfall Utsortering av matavfall

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Side 1 av 8 Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Rammeavtale om

Detaljer

DEL 2 TILDELINGSKRITERIER OG KRAVSPESIFIKASJON. Rør og rørdeler

DEL 2 TILDELINGSKRITERIER OG KRAVSPESIFIKASJON. Rør og rørdeler DEL 2 TILDELINGSKRITERIER OG KRAVSPESIFIKASJON Rør og rørdeler for levering til Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid Saksnr. 2015/32286 1 Innhold 1 TILDELINGSKRITERIER... 3 1.1 Vektingsmodell... 3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Hørselvern formstøpte ørepropper

KRAVSPESIFIKASJON. Hørselvern formstøpte ørepropper KRAVSPESIFIKASJON Hørselvern formstøpte ørepropper 1 Veiledning til skal i denne matrisen bekrefte om en aksepterer og oppfyller Oppdragsgiverens krav. skal besvare iht. hvert enkelt dokumentasjonskrav.

Detaljer

KONTRAKT. rammeavtale for levering av. elektrisk forbruksmateriell. til. Sarpsborg, Fredrikstad og. Hvaler kommune SAK NR: 14/06471

KONTRAKT. rammeavtale for levering av. elektrisk forbruksmateriell. til. Sarpsborg, Fredrikstad og. Hvaler kommune SAK NR: 14/06471 KONTRAKT på rammeavtale for levering av elektrisk forbruksmateriell til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune SAK NR: 14/06471 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 5 til konkurransegrunnlag

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

14/02140 Kravspesifikasjon for smitte- og risikoavfall ved Akershus universitetssykehus HF

14/02140 Kravspesifikasjon for smitte- og risikoavfall ved Akershus universitetssykehus HF 14/02140 Kravspesifikasjon for smitte- og risikoavfall ved Akershus universitetssykehus HF 1. Innledning Kravspesifikasjonen definerer hvilke områder det skal inngås kontrakt på og hvilke krav oppdragsgiver

Detaljer

Veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Mai 2017

Veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Mai 2017 Veileder for renovasjonsteknisk planlegging Mai 2017 Veileder for renovasjonsteknisk planlegging Innhold Innledning... 3 Renovasjonsteknisk planlegging (jf. 4 renovasjonsforskriften)... 3 a) Plikt til

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Trevirke. Websaksnr. 13/31567 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Trevirke. Websaksnr. 13/31567 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Trevirke Websaksnr. 13/31567 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304 Sandvika e-post: post@

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem.

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Konkurransegrunnlag Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr:

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Renovasjonsordning i Stavanger sentrum Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Ikke alle fornøyd. Avfallsmengder i sentrum Avfallet stammer fra ca. 310 husholdningsabonnenter og ca. 3700 ansatte. (Gårs-?)dagens

Detaljer