HOVEDPROSJEKT. 29.mai Matsans matsiden for matintoleranse 167/5. Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud. Ellen-Cecilie Evju.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDPROSJEKT. 29.mai 2009. Matsans matsiden for matintoleranse 167/5. Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud. Ellen-Cecilie Evju."

Transkript

1

2

3 Studieprogram: Dataingeniør Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO 29.mai 2009 Matsans matsiden for matintoleranse PROSJEKTDELTAKERE ANTALL SIDER / BILAG 167/5 INTERN VEILEDER Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud OPPDRAGSGIVER Matsans KONTAKTPERSON Ellen-Cecilie Evju SAMMENDRAG Oppgaven har gått ut på å lage en brukervennlig kokebok på web tilrettelagt for brukere med matintoleranse. Resultatet er matsiden og nettstedet Matsans er utviklet ved hjelp av Microsoft ASP.NET, C#, HTML, CSS og SQL. Visual Studio 2008 ble brukt som utviklingsverktøy, mens Microsoft SQL Server 2005 ble brukt som databaseverktøy. Dette hovedprosjektet har blitt gjennomført av en enkeltmannsgruppe. Noe som har vært en stor utfordring i seg selv. Til tross for gruppens størrelse, er det blitt utrettet svært mye arbeid i prosjektet. Gruppen selv er meget godt fornøyd med både innsats og resultat. 3 STIKKORD Kokebok Matintoleranse ASP.NET

4

5 Forord Matsans er utført som et hovedprosjekt av gruppe ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanningen, datalinjen. Denne prosjektrapporten inneholder all dokumentasjon som er produsert gjennom prosjektperioden. Kildekoden til prosjektet finner du på prosjekthjemmesiden: eller Siden med kildekoden er passordbeskyttet. Passordet er: m4ts4n5 Gruppen håper at prosjektarbeidet vil falle i smak hos leseren. God fornøyelse!

6

7 Innholdsliste I. Prosessdokumentasjon II. Kravspesifikasjon III. Produktdokumentasjon IV. Testdokumentasjon V. Brukermanual

8

9 PROSESSDOKUMENTASJON 1

10 2 PROSESSDOKUMENTASJON

11 PROSESSDOKUMENTASJON 3 Forord Dette dokumentet beskriver arbeidsprosessen til et hovedprosjekt som fullføres våren 2009 ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning - datalinjen. Dokumentet beskriver hvilke forhold gruppa har arbeidet under, hvilke arbeidsmåter som ble valgt, hvilke rammebetingelser som ble satt, hvilke verktøy som er blitt benyttet, hvilke utfordringer gruppen har møtt, hvordan utfordringene ble møtt og hvilke løsninger gruppen kom fram til. Med få ord handler dokumentet om gruppens arbeidskontekst. Prosessdokumentasjonen er beregnet for sensor, veileder, oppdragsgiver og for andre som er interesserte i å vite mer om prosjektets gang og gruppens erfaringer. Det kan være nyttig å se dokumentet i sammenheng med kravspesifikasjonen, da den er blitt hyppig brukt i prosjektarbeidet. Ideen bak Matsans la vekt på å kunne jobbe med spennende teknologier på en måte som var til hjelp for andre mennesker. En verdibasert innstilling som bygger kompetanse og bidrar til et bedre samfunn. Dette virker litt svevende, men det er her skrevet for å pirre leserens interesse for å lese videre. Gruppen er fornøyd med resultatet. Gruppen ønsker å rette en stor takk til alle som har hjulpet og støttet gruppen gjennom prosjektets levetid. Spesielt takk til: Ulf Uttersrud, faglig veileder gjennom hovedprosjektet. Ellen-Cecilie Evju, kontaktperson for Høgskolen i Oslo. Gjermund Gartmann, kjæreste som har støttet og korrekturlest. Oslo, 28.mai 2009 Yin Deng

12 4 PROSESSDOKUMENTASJON Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om bedriften Dagens situasjon Mål Rammebetingelser Begrensninger Gruppen Planlegging og metode Hvordan prosjektarbeidet ble planlagt Hvordan planleggingen fungerte i prosessen Verktøy Introduksjon til ASP.NET miljøet Arbeidsmetode Tilbakemelding Om utviklingsprosessen Utviklingsfaser Oppbygging og funksjon i programmet Problemer og utfordringer Kravspesifikasjonen og dens rolle Generelt Endringer fra første versjon Kravspesifikasjonens rolle under design og implementering Samsvar mellom kravspesifikasjonen og sluttproduktet Siste ord Eget utbytte Oppsummering og konklusjon Hva kunne bli gjort annerledes? Produktet i fremtiden, bruk og nytte Oppdragsgiver svar på produktet Skal det snart tas i bruk/settes i produksjon? Skal prosjektet tjene andre sitt utgangspunkt for videre arbeid? Referanseliste... 19

13 PROSESSDOKUMENTASJON 5 1. Innledning 1.1 Om bedriften Matsans er et prosjekt som er ledet av prosjektgruppen. Gruppen har ingen oppdragsgiver, og anser derfor potensielle brukere som oppdragsgiveren. Prosjektet retter derfor fokus mot hyppig brukerkontakt for å styre prosjektets utvikling i riktig retning. Et fremtidig mål for bedriften er å bli et offentlig organ for matintoleranse. Per dags dato finnes det ikke et offentlig organ for matintoleranse. Dette vil Matsans bli ved å samle tilgjengelig og relevant informasjon om matintoleranse, samt skape et nettsamfunn og kokebok som kan forenkle hverdagen for mennesker med matintoleranse. Visjonen til Matsans er: 1.2 Dagens situasjon Gleden og drivkraften bak vår utvikling er mennesket. Mat er hos noen assosiert med glede, sansebruk og positive opplevelser. Andre forbinder det med rutinepreg, kjedsomhet og negative opplevelser. En bevisstgjøring om hvordan man enkelt kan lage god mat, kan for noen snu de negative matopplevelsene til det positive. Mennesker med matintoleranse og matallergi opplever ofte begrensninger i utvalget, og trenger en tjeneste som forenkler tilgangen til matoppskrifter som ikke interagerer med deres matintoleranse. I dag finnes det også få og lite fokuserte samlingssteder med oppskrifter og relevant informasjon for mennesker med matintoleranse. Nettopp dette vil Matsans forandre på og tilby mennesker med matintoleranse den samme muligheten til å oppleve gode matopplevelser i hverdagen, som mennesker uten matintoleranse. Matsans vil tilby (1) gode matoppskrifter tilpasset brukernes matintoleranse, (2) et nettsamfunn, samt (3) fungere som en informasjonsportal om matintoleranse med hensikt i å gi bedre innsikt og forenkle hverdagen for mennesker med matintoleranse. 1.3 Mål Målet med hovedprosjektet er å utvikle en nettbasert kokebok som tar hensyn til folk med matintoleranse, samt å utvikle et nettsamfunn og bli en fungerende informasjonskanal for matintoleranse. Prosjektets målgruppe er alle som har tilgang til internett. I første omgang siktes det mot de med matintoleranse, mens i andre omgang skal nettsiden bli likestilt eller bedre enn andre fungerende matsider på internett. Over et lengre perspektiv vil det bli rettet økte krav til brukervennlighet 1, tilgjengelighet 2 og universell utforming /littomwebjus.ppt ( ) 2 ( ) 3

14 6 PROSESSDOKUMENTASJON Det henvises til kravspesifikasjonen for mer utfyllende informasjon om krav og mål. 1.4 Rammebetingelser Gruppen stod fritt frem til å velge hvilken som helst teknologi så fremt løsningen imøtekommer målene til prosjektet. Teknologien som ble valgt var Microsofts ASP.NET 2.0, med bruk av Visual Studio 2005 som utviklingsverktøy. Dette ble valgt siden ASP.NET er en av de mest aktuelle teknologiene for denne typen prosjekter, samt at utviklere med kunnskap innen dette feltet er veldig ettertraktet på jobbmarkedet. 1.5 Begrensninger Matsans har ikke kapasitet til å sette opp en egen permanent server for nettstedet, og må derfor finne en alternativ løsning for å få Matsans på nett. Foreløpig ligger Matsans på en privat datamaskin som fungerer som server. Men denne serveren er kun midlertidig oppe når nettstedet er under utvikling og ellers ved andre behov. Uansett, så er Matsans å finne på når serveren er oppe. 1.6 Gruppen Gruppen består av kun én person. Grunnen til at gruppen kun består av én person skyldes lange sykdomsperioder med nedsatt arbeidsevne. Men sykdom stopper ikke viljestyrken til å gjennomføre dette hovedprosjektet. Derfor ble denne gruppen likevel dannet. Gruppen har gode erfaringer fra samarbeid i tidligere fag, blant annet i Systemutvikling. Gruppen kommuniserer også meget godt internt og arbeider synkronisert. Figur 1: Gruppemedlem Yin Deng

15 PROSESSDOKUMENTASJON 7 2. Planlegging og metode 2.1 Hvordan prosjektarbeidet ble planlagt Etter at gruppesammensetningen hadde funnet sted, var det på tide å finne et passende og interessant prosjekt til gruppen. Prosjektet måtte være motiverende for gruppen og samtidig relevant i arbeidslivet i dag. I første omgang fant gruppen et hovedprosjekt som handlet om å lage en nettbasert kokebok for sunne oppskrifter. Men etter en del tankearbeidet konkluderte gruppen med at det ville kreve et høyt kunnskapsnivå om ernæring og kosthold for at resultatet av prosjektet skulle oppfattes som troverdig for brukeren. Alternativet var å ha regelmessig kontakt med en kostholds- og ernæringsekspert eller lege, noe som heller ikke var aktuelt for gruppen grunnet de utgifter det måtte medføre. For øvrig var heller ikke fokuset i oppgaven appellerende da det er nok andre nettsider rundt om med fokus på å være sunn og slank. Men gruppen likte temaet for oppgaven, om å lage en matside. Derfor idemyldret gruppen videre på dette for å lage en tvist på mat-temaet. Denne tvisten endte med ideen om å lage en nettbasert kokebok for mennesker med matintoleranse. Det skulle bli interessant for gruppen å sette seg inn i matintoleranse og det var ikke like kunnskapskrevende som den forrige oppgaven. Dermed var det bare å sette i gang prosjektet: Matsans matsiden for matintoleranse. Da prosjektet ble valgt, bestemte gruppen seg for å være grundige i planleggingsfasen. Dette gjaldt spesielt kravspesifikasjonen, fordi en god kravspesifikasjon kan spare gruppen for mye tid, ergrelser og ekstra jobb underveis i prosjektets levetid. Gjennom en solid kravspesifikasjon ble grunnlaget dannet for en prosjektutviklingsprosess uten de store nedturene. Slik at gruppen kunne få mer tid til å nå målene satt i kravspesifikasjonen og ha fokus på å følge opp denne optimalt. Kravspesifikasjonen fungerte som en rettesnor under hele utviklingsprosessen. Arbeidsplan og fremdriftsplan ble også laget for å sette arbeidsoppgavene i et relativt sannsynlig tidsperspektiv. Selv om gruppen ikke fikk noen tidsfrister av verken oppdragsgiver eller veileder, ble det satt delmål og milepæler for arbeidet. Dette fordi gruppen ønsket å se fremgang og resultater, i stedet for å la prosjektet drive seg utover over det uendelige uten mål og mening. 2.2 Hvordan planleggingen fungerte i prosessen I praksis hadde gruppen på forhånd beregnet god tid til planleggingsfasen. Men det tok mer tid enn beregnet fordi hele prosjektet skulle lages fra blanke ark. Det betyr blant annet at gruppen ikke hadde noen forkunnskaper om teknologien ASP.NET. Dermed ble det vanskelig å vurdere hva gruppen måtte sette seg inn i underveis og hvor mye tid dette ville ta. Å sette seg inn i en ny teknologi krevde mer fomling og tid enn gruppen forutså. Det at gruppen var

16 8 PROSESSDOKUMENTASJON såpass liten slo heller ikke positivt ut på læringskurven, da det med flere rundt bordet ville være mulig å dele kunnskaper. Innad i gruppen var det stor enighet i arbeidsmåte, krav og ønsker. Men det var vanskelig å diskutere seg frem til nye vinkler til prosjektet etter det første utkastet. Dette skyldtes at gruppen kun bestod av én person. En løsning på dette enmannsproblemet ble å foreta korte og uformelle spørreundersøkelser hos potensielle brukere, for å få raske tilbakemeldinger som igjen kunne brukes videre i ideskapingsprosessen. Det ble altså opprettet en form for diskusjon med potensielle brukerne allerede fra en tidlig fase i prosjektets levetid, for å styre og kvalitetssikre at prosjektet beveget seg i riktig retning. Denne datainnsamlingen ga nye perspektiver og nytt materiale som prosjektet kunne drives videre av. Et stort og uventet problem i planleggingsfasen var å innse egne begrensninger for å begrense omfanget av prosjektet, slik at det blir innenfor rimelighetens rammer. Det er ikke realistisk at en enkeltmannsgruppe kan gjennomføre et prosjekt med omfanget til en større gruppe. Det er fristende å sette seg store og djerve mål og heller ikke galt i følge Økonomi og ledelse, men det blir desto større fallhøyde den dagen karakteren skal settes. Store og djerve mål tilhører et lengre tidsrom, mens på et halvt år er det viktig å innse sine begrensninger tidligst mulig i prosjektfasen. Det hører med til teksten at når gruppen selv innså begrensningene, så løsnet arbeidet betraktelig. Selv om planleggingsfasen tok lengre tid enn beregnet, påvirket det lite for resten av arbeidet som gjenstod. En godt planlagt kravspesifikasjon slo positivt ut, og lettet arbeidet for resten av prosessen. 2.3 Verktøy Følgende verktøy ble brukt underveis i prosjektet: Firefox nettleser Microsoft Internet Explorer nettleser.net Framework 2.0 rammeverket som driver ASP.NET.NET Framework Software Development Kit (SDK) verktøy for å kjøre ASP.NET Microsoft SQL Server 2005 database Microsoft SQL Server Management Studio Express verktøy for databasen Microsoft Visual Studio 2008 utviklingsverktøy for teknologien ASP.NET Microsoft Office Word for dokumentasjon Microsoft Office Excel for skjemaer Microsoft Office Visio for datamodeller Microsoft Windows XP operativsystem Adobe Photoshop for design

17 PROSESSDOKUMENTASJON Introduksjon til ASP.NET miljøet Gruppen hadde ingen tidligere erfaringer eller kunnskaper om ASP.NET. Derfor måtte gruppen lære dette fra bunnen av under utviklingen av Matsans. Det første gruppen måtte lære var bruken av de tre logiske lagene som vanligvis bygger opp tradisjonelle distribuerte webapplikasjoner. Trelagsarkitekturen består av følgende lag: Presentasjonslaget Webapplikasjonssidene, brukergrensesnitt Forretningslogikklaget Objektorientert programmering, code-behind Databaselaget Databasen, lagrede prosedyrer og DB-grensesnitt Presentasjonslaget er tilnærmet brukergrensesnittet, det vil si det laget som brukerne interagerer med. Her fikk gruppen frisket opp kunnskaper om HTML og CSS, og lærte bruken av ASP.NET kontrollere. Forretningslogikklaget er hjernen bak trelagsarkitekturen. I dette laget blir interaksjonen mellom program og bruker, hendelser i brukergrensesnittet og forespørsler programmert. Gruppen lærte seg programmeringsspråket C# for å programmere dette laget i code-behind sidene til ASP.NET-sidene. Databaselaget rommer databasen til prosjektet. Her lærte gruppen å bruke databaseteknologier som Microsoft SQL Server 2005 og SQL, standardspråket som utfører operasjoner opp mot databasen. Matsans ble for det meste programmert i Visual Studio 2008, et utviklingsverktøy som ga en god og smidig introduksjon til ASP.NET-miljøet. I Visual Studio 2008 blir.net-rammeverket presentert oversiktlig og tilgjengelig. Mens C# programmeringen ble lettere å lære på grunn av IntelliSense 4 som verktøyet tilbyr. IntelliSense er automatisk forslagsvisning av kodealternativer. 2.5 Arbeidsmetode Som prosessmodell valgte gruppen å følge DSDM som står for Dynamic Systems Development Method 5, og er en prosessmodell basert på prinsippet om iterativ og inkrementell utvikling. Livsløpet på et DSDM prosjekt har 5 faser: 4 ( ) 5 beitung.pdf

18 10 PROSESSDOKUMENTASJON Figur 2: Utviklingsfasene i DSDM tre pizzaer og en ost. Kilde: dpm.as Mulighetsstudie (feasibility study): En overordnet vurdering av ønsket funksjonalitet og løsningsmuligheter, samt grove kostnads- og ressursestimater. Mulighetsstudiet varer normalt sett noen få uker. Forretningsstudie (Business study): Analyse av virksomheten og grunnlaget for videreføring av prosjektet. Overordnede krav og modeller fastsettes. Forretningsstudiet varer normalt sett en måned. Funksjonell iterasjonsmodell (Functional modell iteration): Fokusere på å skape de forretningsmessige aspektene ved løsningen, dvs. å bygge på overordnede krav til funksjonalitet og informasjonskrav. Her snakker vi om å lage et system som stemmer overens med den funksjonaliteten som er påkrevd. Design & bygg iterasjon (Design and build iteration): Fokusere på å sikre at systemet tilfredsstiller den standard som kreves for at systemet kan tas i bruk av sluttbrukerne. Implementering (implementation): Implementeringen omfatter overgangen fra utviklingsmiljøet til et operasjonelt miljø. Modellen beskriver overordnede prinsipper og inneholder en del fastsettelser av krav. Bortsett fra dette, ga modellen et fritt spillerom overfor hvordan utviklingsarbeidet skulle drives. 2.6 Tilbakemelding Siden gruppen var sin egen sjef og ikke hadde noen oppdragsgiver, oppsøkte gruppen heller kontakt med potensielle brukere av nettstedet for tilbakemeldinger. Gruppen fant ut at det å vurdere brukerne som en oppdragsgiver er en god ide, da fornøyde brukere kan regnes som et godt resultat. Denne brukerkontakten ble gjort regelmessig i snitt hver tredje uke, hvor det ble gjort enkle og uformelle undersøkelser opp mot ulike brukergrupper. Tilbakemeldingene har hele tiden gitt nye ledetråder overfor hvordan prosjektet kan videreutvikles og forbedres.

19 PROSESSDOKUMENTASJON Om utviklingsprosessen 3.1 Utviklingsfaser Under utviklingen av Matsans har gruppen gjennomgått flere faser. Fasene følger mer eller mindre etter DSDM prosessmodellen: - Innledende arbeid - Forprosjektfasen - Planleggingsfasen - Lærefasen - Implementasjonsfasen - Dokumentasjonsfasen Innledende arbeid Gruppen ble dannet og gjorde seg klar for å starte hovedprosjektet: - Prosjekthjemmeside ( eller Prosjektets hjemmeside ble satt opp klar til disposisjon. Den ble satt opp på en gratis ekstern server fordi gruppen ikke hadde tilgang på skolens server. - Prosjektdagbok En dagbok ble satt opp på prosjekthjemmesiden for å notere gangen i arbeidet. Dagboken var satt opp i form av en blogg (wordpress 6 ), fordi det var den enkleste og mest effektive måten å skrive nye dagbokinnlegg på som gruppen var kjent med. - Veileder Gruppen fikk tildelt en veileder og opprettet straks et samarbeid med denne personen. Tildelt veileder for prosjektet ble Ulf Uttersrud Forprosjektfasen I forprosjektfasen ble det vurdert hva og hvordan prosjektarbeidet skulle inndeles i faser, og hvor lang tid det skulle settes av til hver fase. - Prosjektskisse Informasjon om arbeidsgiver, prosjektoppgave og gruppemedlemmet ble klargjort. - Arbeidsplan Arbeidsplanen viste hvilke forskjellige faser prosjektet skulle gå gjennom. - Framdriftsplan Med bakgrunn for arbeidsplanen, viste framdriftsplanen tidsmål for hver fase. - Forprosjektrapport Mål for prosjektet, rammebetingelser, alternativer, valg og løsninger ble redegjort. 6 ( )

20 12 PROSESSDOKUMENTASJON Planleggingsfasen Planleggingsfasen bestod av mye arbeid med kravspesifikasjonen. - Kravspesifikasjon En svært detaljert førsteutgave av en kravspesifikasjon ble utviklet av gruppen før noe som helst annet arbeid ble satt i gang. Det var først da gruppen kunne se for seg hva prosjektet skulle bestå av og at programmeringsarbeidet kunne settes i gang Lærefasen Ettersom ingen i gruppen hadde noen erfaringer med ASP.NET, ble det nødvendig med en innlæringsperiode for denne teknologien. I denne perioden lærte gruppen om hva ASP.NETteknologien innebærer, installering av de nødvendige komponentene som måtte til for å kjøre ASP.NET, og å bruke utviklingsverktøyet Visual Studio Da den første Hello World ASP.NET-siden var oppe, kan man si at gruppen var kommet i gang med innlæringsperioden. Videre tok gruppen et grunnkurs om ASP.NET i form av en videoserie på 14 deler 7, som er blitt lagt ut på Microsoft sine ASP.NET-sider. På denne måten fikk gruppen en grunnleggende innføring og et godt utgangspunkt for videre læring. Men før gruppen fikk med seg det grunnleggende innen ASP.NET fikk gruppen seg en lærepenge. I starten søkte gruppen etter et læreprogram som skulle vise hvordan en kunne lage nettstedet steg for steg. Som en slags spesifikk snarvei til å sette opp nettstedet. I stedet ble det sløst en god del tid på å fomle etter et læreprogram som verken var tilpasset ønskene for nettstedet eller særlig lærerik. For å få god kunnskap og stabile produkter som tilfredsstiller kravspesifikasjonen og brukeren, må en alltid kjenne teknologien fra bunnen av. Deretter kan man begynne å bygge produktet stein for stein. Uten grunnmuren vil alt rase sammen før eller senere. Grunnmuren er absolutt nødvendig for å bygge den flotteste bygning, produkt eller lærdom. Underveis i utviklingen av prosjektet støtte gruppen stadig på nye utfordringer innen ASP.NET-teknologien som gruppen måtte lære om. Det ble lært om alt fra bruken av ASP.NET sine kontrollere, til å lære seg å programmere nye løsninger med C#. Programmeringsspråket C# var også helt nytt for gruppen. Men heldigvis ligner C# svært mye på programmeringsspråket Java som gruppen hadde lært seg i tidligere fag ved høgskolen, noe som førte til at læringskurven til C# ble forholdsvis brå og enkel. Lærdommen kom i form av internett, bøker og venner Implementasjonsfasen Funksjonaliteten ble allerede spesifisert under planleggingsfasen. Men for å programmere et nettsted trengte gruppen å undersøke hvordan man kan utvikle et brukervennlig grensesnitts. Dette ble utviklet ved at gruppen designet flere modeller av nettstedet på 7 ( )

21 PROSESSDOKUMENTASJON 13 papir. Deretter ble papirutgavene vurdert av forskjellige brukergrupper og veileder for å finne en utgave som kom positivt ut med hensyn til brukernes behov og ønsker. Da dette ble avgjort, var det bare å sette i gang med å programmere funksjonaliteten bak hver side av nettstedet. Programmeringen foregikk med hjelp av teknologiene HTML, CSS og C#. Mesteparten av programmeringen foregikk på C# for ASP.NET. Det var også der de fleste utfordringene dukket opp. Hver utfordring kunne ta fra en dag til flere uker å fikse. Tilgangen på hjelpemidler varierte da kompetente venner ikke alltid var tilgjengelige, internett løste ikke alltid problemet og tilbakemeldingene på diverse nettforumer ble opplevd som utilstrekkelige. Databasen ble utviklet etter hvert som det ble behov for nye tabeller, slik at ingen tabell ble opprettet uten et behov som eksisterte på forhånd. Hver tabell ble grundig gjennomtenkt før de ble opprettet siden det er vanskelig å gjøre endringer på en tabell i en database i ettertid Dokumentasjonsfasen Styringsdokumentene ble skrevet underveis i prosjektet samtidig som de ble utviklet. Styringsdokumentene bestod av prosjektskisse, prosjektdagbok, forprosjektrapport, arbeids- og fremdriftsplan, og kravspesifikasjon. Etter at mesteparten av prosjektet ble ferdig utviklet, startet arbeidet med å ferdigstille sluttdokumentasjonen. Sluttdokumentasjonen består av kravspesifikasjon, prosessdokumentasjon, produktdokumentasjon, testdokumentasjon, brukerdokumentasjon og muntlig presentasjon av prosjektet. På grunn av mangel på oppdragsgiver ble det vanskelig å fastsette hvem som egentlig var gruppens oppdragsgiver, hvilke tekniske spesifikasjoner og hvilke funksjonelle krav som egentlig ble satt. Dette skal i realiteten utarbeides sammen med oppdragsgiver. Derfor ble en ekstra del av prosjektarbeidet å utarbeide funksjonelle krav og rammer uten kontakt med oppdragsgiver. Men som nevnt tidligere fant gruppen ut av at gruppens nærmeste oppdragsgiver er de potensielle brukerne av sluttproduktet. Derfor måtte denne dokumentasjonen utarbeides sammen med brukeren, noe som ledet til regelmessig brukerkontakt for diskusjon. Hadde gruppen hatt en fast oppdragsgiver ville denne informasjonen blitt servert på en mer forutsigbar og mindre krevende måte. Men for gruppens del ga det selvtillit og nye erfaringer å måtte løse problemene på egenhånd. Samtidig er det viktig å erfare hvor essensiell brukeren er under utviklingsprosessen for å oppnå et produkt som vil bli tatt i bruk. Det kan anses som en form for verdibasert utvikling, hvor brukerens verdier står i sentrum.

22 14 PROSESSDOKUMENTASJON 3.2 Oppbygging og funksjon i programmet Det ble valgt å implementere trelagsarkitekturen (beskrevet i pkt. 4.4), som består av: Presentasjonslaget Webapplikasjonssidene, brukergrensesnitt Forretningslogikklaget Objektorientert programmering, code-behind Databaselaget Databasen, lagrede prosedyrer og DB-grensesnitt For mer detaljert beskrivelse av oppbygging og funksjoner henvises det til produktdokumentasjonen. 3.3 Problemer og utfordringer Testserver Før utviklingen av Matsans kunne starte, måtte utviklingsmiljøet settes opp. Her lå første utfordring som var å finne en server til å kjøre selve ASP.NET-plattformen. For denne oppgaven ble det vurdert å sette opp enten en ISS-server eller en Cassini-server på gruppemedlemmets datamaskin. Men gruppen fant ut at det var unødvendig å sette opp en egen web-server, da utviklingsverktøyet Visual Studio 2005 har dette integrert. Denne webserveren var nok for å kunne teste og kjøre prosjektet inntil videre Oppdeling av arbeidsoppgaver Da kravspesifikasjonen nærmet seg slutten, fikk gruppen et bedre overblikk over arbeidet som måtte utføres. Men selv med et godt overblikk over arbeidet som måtte utføres, var det vanskelig å angripe oppgavene. Selv om arbeidet pågikk så gikk det hele tregt og ble opplevd som lite tilfredsstillende for gruppen. Og det var problematisk å forstå hvorfor utviklingen ikke gikk framover. Etter hvert ble det forstått at oppgavene var for store å jobbe med og arbeidet måtte stykkes ned i mindre fragmenter, slik at oppgavene ble mindre omfattende og enklere å definere. Først da begynte arbeidet å gå etter planen Backup En god huskeregel er å alltid ta backup av det man ikke ønsker å miste. Denne huskeregelen kom i form av en lærepenge da det oppstod serverproblemer for prosjektsiden. Noe som førte til at blant annet dagboken over en mindre periode gikk tapt. Heldigvis skjedde det ingen hardwareproblemer som kunne ført til et større tap av viktig arbeid. Men gruppen lærte av feilene og begynte å ta mer regelmessig backup, som ble lagret på forskjellige fysiske lokasjoner. Det er fordel å være føre var med backup-rutinene når materiale med høy viktighet kan gå tapt.

23 PROSESSDOKUMENTASJON Kravspesifikasjonen og dens rolle 4.1 Generelt Kravspesifikasjonen ble et nøye planlagt dokument og verktøy som tok utgangspunkt i gruppens og brukernes (les: oppdragsgiverens) ønsker og ideer til produkt. Dette produktet gikk først og fremst ut på å skape en nettbasert kokebok som tar hensyn til matintoleranse. 4.2 Endringer fra første versjon Under hele prosjektets levetid var kravspesifikasjonen under utvikling og påvirkning av de ulike prosjektfasene og brukerne. I startfasen ble det funnet ut om de fleste grunnleggende og nødvendige funksjonelle kravene til produktet. Underveis i prosjektet omtrent proporsjonalt med gruppens kunnskap om ASP.NET-teknologien, fremsto det også nye ideer rundt kravspesifikasjonen. Gruppens forståelse av teknologien økte, noe som ga gruppens medlem et bredere perspektiv og evnen til å se flere muligheter enn før. Andre matsider på internett ble studert og til sammen ga denne økte kunnskapen på ulike områder en oppsving for utviklingsprosessen. Riktig nok har noen av punktene havnet under punktet Utvidelse i kravspesifikasjonen, men det å kunne se muligheter framfor begrensninger medfører inspirasjon og motivasjon til gruppen. 4.3 Kravspesifikasjonens rolle under design og implementering Kravspesifikasjonen har hele tiden spilt en stor rolle for utviklingen av produktet. Gruppen har brukt kravspesifikasjonen som oversikt og sjekkliste overfor funksjonalitet som skulle bli implementert. Men en kravspesifikasjon gir sjelden svar på alt. For eksempel oppbyggingen av funksjonene ble funnet ut underveis mens gruppen lærte om teknologien. Kravspesifikasjonen tar sikte på å være spesifikk, men den er sjelden spesifikk nok. Når man sitter der og programmerer dukker det alltid opp mindre tvilstilfeller overfor hvordan man tror brukeren ønsker å oppleve funksjonaliteten. Det kan være alt fra hvor fokuset skal være når man har trykket på en knapp til hvordan brukeren ønsker å få tilbakemeldinger. 4.4 Samsvar mellom kravspesifikasjonen og sluttproduktet Kravspesifikasjonen samsvarer godt med sluttproduktet, hvor gruppen klarte å implementere alle de grunnleggende funksjonene som det ble gjort krav på.

24 16 PROSESSDOKUMENTASJON 5. Siste ord 5.1 Eget utbytte Hovedprosjektet har vært svært lærerikt. For denne gruppen som består av kun én person, lærte gruppen spesielt mye om å jobbe selvstendig og ansvarsfullt. På godt og vondt ble det utviklet mye selvdisiplin. Det nytter ikke å sluntre unna eller skylde på at man har noen dårlige dager, for her i gården er det ingen andre som vil fylle hullet dersom man prøver å snike seg unna. I stedet for å innta én arbeidsrolle, lærte gruppemedlemmet om alt i hele hovedprosjektet. Det krever full oversikt og deltakelse på alle punkter i prosjektet. Dette er gull verdt når erfaringene er gjort og prosjektet fullført, men innen den tid er det å være en enkeltmannsgruppe en ganske ensom arbeidssituasjon. Å lære seg teknologien ASP.NET innebærer kompetanse som gruppen vil ha stor glede av å ta med seg videre. Det er en svært relevant teknologi med tanke på dagens arbeidsmarked. Samtidig så er det en interessant teknologi å lære seg. Det å lære seg en helt ny teknologi for et prosjekt utvikler også evnen for å tilpasse seg nye arbeidsmiljøer. Neste gang blir det ikke like tøft, da ofte mye av funksjonaliteten og virkemåten gjentar seg i forskjellige programmeringsspråk. 5.2 Oppsummering og konklusjon En lærdom gruppen gjorde var at god planlegging ikke alltid er alfa og omega. Mangler gruppen erfaring med det de skal gjøre, kan selv den beste planlegger feile. Så en konklusjon ut av de erfaringene som ble høstet er at de forskjellige prosessene i prosjektets gang må planlegges løst, mens milepælene må holdes fast på. Dermed blir det mest betydningsfulle arbeidet man kan gjøre i forkant av et prosjekt, å sette opp hvilke milepæler prosjektet består av på bakgrunn av den erfaringen gruppemedlemmene innehar ved prosjektets start. 5.3 Hva kunne bli gjort annerledes? Selv om det ble mye utbytte av å jobbe alene på en gruppe, ville det vært bedre med flere mennesker. Fordelene er mange, og det motsatte ble opplevd: å ha tilgang på andre perspektiver, bedre arbeidsflyt ved å ha mulighet til å fortelle om sine problemer umiddelbart istedenfor å la arbeidet stoppe opp inntil noen har svart på et forum, mer diskusjon og idemyldring, inspirasjon og motivasjon. Økt kapasitet og mulighet til å gjennomføre en oppgave med større omfang. Generelt sett er mennesket en positiv ressurs som vil være verdifull å ha med seg på laget i de aller fleste sammenhenger. Arbeidsmengden ble egentlig for omfattende til den begrensede tiden som gruppen fikk på dette prosjektet. Dette er fordi gruppen prøvde å jobbe og fullføre et prosjektarbeid for en

25 PROSESSDOKUMENTASJON 17 gruppe på normalt fire personer. Dette er igjen noe gruppen har lært mye av, men karaktermessig kan det trekke i begge retninger. 5.4 Produktet i fremtiden, bruk og nytte Matsans skal være en nettbasert kokebok med oppskrifter tilrettelagt for mennesker med matintoleranse. Derfor vil videre utvikling av nettstedet være preget av å tilrettelegge bedre og se hvilke behov som fremkommer underveis i prosessen. For øyeblikket er det et behov for de intolerante å ha tilgang på matoppskrifter, men når dette behovet mettes vil behovene endres. Nettstedet vil la seg styre av brukernes endring av behov og er dermed avhengig av regelmessig kontakt fra brukerne. Brukerstudier bør derfor i fremtiden prioriteres høyt. Allerede nå er Matsans på vei til å bli brukerstyrt. Brukerne kan legge til og kommentere på oppskrifter. Det er også laget et forum for at brukerne skal kunne utveksle erfaringer og oppnå kontakt med andre i samme situasjon. Fremtidig arbeid bør legge fokus på økt brukerstyring og sosial navigasjon 8 for å synliggjøre brukernes handlinger/bevegelser. 5.5 Oppdragsgiver svar på produktet Brukere og potensielle brukere av produktet blir i dette prosjektet sett på som oppdragsgiveren. Tilbakemeldinger fra brukerne med matintoleranse tilsier at de savner en lettvint måte å finne fram til oppskrifter tilpasset deres matintoleranse. Det kommer også fram at når Matsans blir tilgjengelig på nett, så har flere sagt at de ønsker å bruke produktet. Det er et savn og behov som vil bli oppfylt for flere potensielle brukere når Matsans sine tjenester blir tilgjengelige. 5.6 Skal det snart tas i bruk/settes i produksjon? Eneste Matsans trenger for å tilgjengeliggjøre nettstedet for fullt på nett er en stabil server og et domene. 5.7 Skal prosjektet tjene andre sitt utgangspunkt for videre arbeid? Videre arbeid for Matsans handler om å sette fokus på å integrere seg i brukernes daglige rutiner. Dette innebærer i første omgang tre områder: brukervennlighet, tilgjengelighet, og å motivere brukeren til videre bruk av nettstedet. Kravspesifikasjonen etterlot noen punkter som raskt vil føre til økt brukervennlighet, f.eks. det å kunne lage utskriftvennlige sider og å kunne endre størrelsesforhold i ingrediensene basert på hvor mange porsjoner man ønsker. Bedre tilgjengelighet kan oppnås med RSS og muligheten til å få levert oppskriften på mobil, samt vil muligheten til å tipse andre om oppskrifter være med på at enkelte oppskrifter oppnår en høyere oppslutning. Det siste området som handler om å motivere brukeren til videre bruk av nettstedet, er en egenskap 8

26 18 PROSESSDOKUMENTASJON som preger brukerstyrte nettsamfunn. Utgangspunktet til Matsans for å oppnå dette kan være blant annet å rangere oppskrifter etter hvor ofte de har blitt tipset om til venner, lage en topp-liste over de brukerne som har publisert oppskrifter som har blitt tipset om flest ganger, lage en oversikt over de oppskriftene som har blitt sist publisert slik at brukeren må sjekke jevnlig, la brukeren kunne skape en profil som kan fremstå som interessant for andre brukere, legge opp for at brukere skal enkelt kunne knytte kontakt med andre brukere, osv. Videre arbeid for nettstedet handler som leser sikkert har forstått mer om ideologier enn detaljer. Samtlige av de tre nevnte områdene har potensial til å gi brukeren en bedre opplevelse, og det er det som er avgjørende for at et brukerstyrt nettsted skal utvikle seg videre.

27 PROSESSDOKUMENTASJON Referanseliste Torvatn, Ann-Mari (2007). Dokumentasjonsstandard [ ] [ ]

28

29

30

31

32 2 KRAVSPESIFIKASJON

33 KRAVSPESIFIKASJON 3 Forord Kravspesifikasjon beskriver de krav som oppdragsgiver/bruker har til systemet som skal utvikles. Dette uttrykkes i et system med symbolikk som er felles for både oppdragsgiveren og utvikleren. Denne beskriver også krav til funksjonalitet og rammebetingelser. Hovedkravene om funksjonalitet er gitt av oppdragsgiver, mens hvordan noe spesifikt og best mulig skal løses, er utredet av prosjektgruppen gjennom et samarbeid med veileder og oppdragsgiver. Dette dokumentet fungerer som en rettesnor for utviklerne gjennom hele prosjektet. Dokumentet fungerer også som en kontrakt mellom oppdragsgiver og prosjektgruppen. Figur 1, kilde: flickr.com

34 4 KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om prosjektet Om bedriften Bakgrunn for prosjektet Systemkrav Funksjonskrav Tekniske krav Rammekrav i systemet Tilgjengelighet Sikring mot tap eller ødeleggelse av data Sikring mot tyveri eller misbruk av data Kapasitet Fremtidig utvikling av systemet Bruker og brukervennlighet Logisk datamodell Utvidelse Funksjonskrav Tekniske krav Krav til dokumentasjon Dokumentasjon Krav til kode Dataordbok Referanseliste... 20

35 KRAVSPESIFIKASJON 5 1. Innledning 1.1 Om prosjektet Prosjektet skal gjennomføres som hovedprosjekt ved ingeniørutdanningen på Høgskolen i Oslo. Oppgaven består av å utvikle en brukervennlig kokebok på web tilrettelagt for brukere med matintoleranse. Systemet vil bli utviklet i plattformen ASP.NET med tilhørende verktøy avhengig av hva som blir aktuelt underveis i prosjektet. Gruppens prosjektside ligger på eller Prosjektets sluttprodukt ligger på Om bedriften Matsans er et prosjekt bestående av en enkeltmannsgruppe fra Høgskolen i Oslo. Forestilt fremtidsmål for prosjektets utvikling er å være et offentlig organ for matintoleranse. Per dags dato finnes det ingen offentlig organ for matintoleranse. Dette satser Matsans på å bli ved å samle tilgjengelig informasjon om matintoleranse, samt skape et nettsamfunn og kokebok med funksjonalitet som kan forenkle hverdagen for mennesker med matintoleranse. Visjonen til Matsans er: Gleden og drivkraften bak vår utvikling er mennesket. 1.3 Bakgrunn for prosjektet Mat er hos noen assosiert med glede, sansebruk og positive opplevelser. Andre forbinder det med rutinepreg, kjedsomhet og negative opplevelser. En bevisstgjøring om hvordan man enkelt kan lage god mat, kan for noen snu de negative matopplevelsene til det positive. Mennesker med matintoleranse og matallergi opplever ofte begrensninger i utvalget, og trenger en tjeneste som forenkler tilgangen til matoppskrifter som ikke interagerer med deres matintoleranse. I dag finnes det også få og lite fokuserte samlingssteder med oppskrifter og relevant informasjon for mennesker med matintoleranse. Nettopp dette vil Matsans forandre på og tilby mennesker med matintoleranse den samme muligheten til å oppleve gode matopplevelser i hverdagen, som mennesker uten matintoleranse. Matsans vil tilby (1) gode matoppskrifter tilpasset brukernes matintoleranse, (2) et nettsamfunn, samt (3) fungere som en informasjonsportal om matintoleranse med hensikt i å gi bedre innsikt og forenkle hverdagen for mennesker med matintoleranse.

36 6 KRAVSPESIFIKASJON 2. Systemkrav 2.1 Funksjonskrav Funksjonskrav beskriver de funksjonelle kravene oppdragsgiver har, som gir utvikler anledning til å velge løsninger innenfor en definert sikkerhetsramme Brukerroller Figur 2, kilde: drupalnorge.no Brukerroller brukes til å justere sikkerheten og administreringen av nettstedet. En rolle beskriver en gruppe av brukere med bestemte privilegier definert under tillatelser. Systemet har hovedsakelig tre brukerroller som beskrives i de neste delkapitlene Bruker Bruker er en besøkende person som har fått tilgang til nettstedet via internett Medlem Medlem er en bruker som har opprettet et medlemskap til nettstedet for å få ekstra privilegier som en vanlig bruker ikke har. Privilegiene innebærer blant annet tilgang til mer innhold og funksjonalitet Administrasjon Administrasjon er en administrator eller moderator av nettstedet. Denne brukerrollen utfører administrative oppgaver på nettstedet, og er som regel en driftsansvarlig eller ansatt person.

37 KRAVSPESIFIKASJON Krav til oppskrifter Det finnes to typer oppskrifter: o Matsans oppskrift, som er oppskrifter sendt inn av administrasjonen. o Folkets oppskrifter, som er skrevet og sendt inn av en bruker. Innsendte oppskrifter har et sett med krav som det utdypes om videre i teksten Matsans oppskrift informasjon Figur 4: dietsinreview.com Figur 3, kilde: flickr.com Hver Matsans oppskrift skal være oppført med id (autogenerert), bilde, tittel, beskrivelse, tid, vanskelighetsgrad, antall enheter, enhetstype, ingredienser, fremgangsmåte og kilde Folkets oppskrift informasjon Hver brukersendt oppskrift skal ha id (autogenerert), tittel, beskrivelse, tid, vanskelighetsgrad, antall enheter, enhetstype, ingredienser, fremgangsmåte, og innsendernavn. Bilde er ikke påkrevd Tilleggsinformasjon til hver oppskrift Hver oppskrift skal i tillegg bli oppført med følgende kriterier for å støtte oppunder funksjonaliteten på nettstedet: Kommentarer - Anledning (middag, tilbehør, dessert, drikke og bakst) - Matintoleranse (melk, egg, fisk, skalldyr, nøtter, belgfrukt, glutenholdige kornslag og sitrus) Hver oppskrift kan kommenteres av medlem eller administrasjon. Kommentarene vil bli listet opp under hver enkelte oppskrift Sikkerhetskontroll Oppskrifter må gjennom en sikkerhetskontroll og bli godkjent av administrasjonen før de blir tilgjengeliggjort på nett.

38 8 KRAVSPESIFIKASJON Krav til søkemotor Det finnes to typer søk på nettstedet: Søk etter stikkord Ved søk etter stikkord skriver brukeren inn det stikkordet som det ønskes å søke på. For eksempel skriver brukeren kjøttboller i søkefeltet listes det opp oppskrifter som inneholder ordet kjøttboller. Brukeren kan skrive inn flere stikkord om gangen og få fram oppskrifter som inkluderer alle stikkordene. For eksempel skriver brukeren biff sopp i søkefeltet, listes det opp oppskrifter som inneholder både biff og sopp. Andre måter å skrive flere stikkord om gangen Figur 4, kilde: flickr.com er med + (plusstegn) eller, (kommategn). For eksempel biff + sopp eller biff, sopp vil begge gi oppskrifter som både inneholder biff og sopp Valgalternativ søk Bruker kan også navigere seg frem gjennom valgalternativer til ønsket oppskrift. For eksempel velger brukeren først alternativet Middag og deretter Kjøtt, blir søket innsnevret til de oppskriftene som tilhører kategorien middag og inneholder kjøtt. Følgende valgalternativer finnes: Fra venstremenyen: Matintoleranse: Melk, egg, fisk, skalldyr, nøtter, belgfrukt, kornslag, og sitrus. Inkluder eller ekskluder Folkets oppskrifter alternativ. Fra underkategorien: Kategori Middag Tilbehør Dessert Drikke Bakst Underkategori Kjøtt, kylling, fisk og skalldyr, vilt, vegetar, pasta og ris, suppe, grill og annet. Smårett, saus, marinade, dressing, kraft, og annet. Frukt og bær, is og sorbét, fromasj og mousse, pudding og gele, krem og saus, og annet. Smoothie og shake, kaffe og te, drink, varm drikke, og kald drikke. Brød, gjærbakst, småbakst, røre, kake, og annet.

39 KRAVSPESIFIKASJON Krav til administrativ funksjonalitet Vanlig besøkende har tilgang til å lese oppskrifter, artikler og forum på nettstedet. De kan også søke etter oppskrifter. Mens medlemmer og administrasjon vil i tillegg ha tilgang til administrativ funksjonalitet Innlogging Tilgang til administrativ funksjonalitet skjer via autentisering og autorisasjon. Autentisering skjer gjennom akkreditiver for å bevise hvem du er (brukernavn og passord). Autorisasjon blir gitt gjennom roller, hvor de ulike rollene blir tildelt et sett med privilegier Utlogging Har du logget inn, skal det være mulig å logge seg ut via en knapp eller lenke Skrive kommentar Medlem og administrasjon kan skrive kommentarer på alle oppskriftene Sende inn til Folkets oppskrifter Administrasjon og medlemmer kan sende inn oppskrifter til Folkets oppskrift via et eget skjema, forutsatt at innsender innfrir kravene til Folkets oppskrift Sende inn til Matsans oppskrifter Administrasjon kan sende inn oppskrifter til Matsans oppskrifter via et eget skjema, forutsatt at innsender innfrir kravene til Matsans oppskrift Godkjenne oppskrifter Administrasjonen skal godkjenne samtlige innsendte oppskrifter før de blir tilgjengeliggjort på nettstedet. Først når oppskriften er godkjent, vil den bli synlig for andre brukere Slette oppskrifter Administrasjonen kan slette en oppskrift til enhver tid om behov for dette skal oppstå. Som regel skjer dette allerede ved administrasjonens godkjenning av oppskriften. Når oppskriften ikke blir godkjent, vil den bli slettet Endre oppskrifter Administrasjonen kan endre en oppskrift om det skal oppstå behov for dette. Som oftest vil denne endringen skje allerede ved sikkerhetskontrollen når oppskriften må godkjennes av administrasjonen for å bli publisert Registrere seg En bruker kan registrere seg og bli medlem for å få tilgang til utvidet funksjonalitet og privilegier.

40 10 KRAVSPESIFIKASJON Krav til nettsamfunn For å skape et nettsamfunn må det kunne diskuteres i et forum. Dette forumet skal helst være programmert fra bunnen av for å tilpasses resten av nettstedet best mulig, men det kan også være forhåndsimplementert eksternt Lese foruminnlegg Alle kan lese foruminnlegg, hvis ikke det på forhånd er reservert til å vises for kun visse brukerroller Lage nytt forumemne Administrasjon og medlem kan lage forumemner/tråder Skrive forumpost Administrasjon og medlem kan skrive forumposter i forumemnene/trådene Foruminnlegg Et foruminnlegg består av enten et forumemne eller en forumpost. Hvert foruminnlegg består av en autogenerert id, tekst, forfatter og dato Andre krav Dagen rett Dagens rett velges automatisk fra oppskriftsdatabasen Tilfeldige retter Automatisk utvalg av tilfeldige retter til nettstedets forside hentes fra oppskriftsdatabasen. 2.2 Tekniske krav Utviklingsverktøy: Microsoft Visual Studio Rammeverk: Microsoft.NET Compact Framework 2.0. Operativsystem: Windows XP. Utviklingsplattform: ASP.NET med C#. Databasesystem: Microsoft SQL Server.

41 KRAVSPESIFIKASJON Rammekrav i systemet 3.1 Tilgjengelighet Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning. Tim Berners Lee, oppfinner av World Wide Web. 1 Design og virkemåte skal følge retningslinjene for universell utforming. Universell utforming vil si fysisk utforming som gjør at nettstedet kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for ytterligere individuell tilpassing. Nettstedet skal bli utformet med utgangspunkt i at alle kan bruke det, uavhengig av funksjonsnivå. Retningslinjene som skal tas hensyn til er fra Web Accessibility Initiative (WAI) ved World Wide Web Consortium (W3C) som er en standard for tilgjengelighet. WAI-retningslinjene er å finne på Nettstedet vil ta hensyn til følgende hovedprinsipper tatt fra WAI: Lyd og visuelt innhold - Inkluder alternativer til lyd og visuelt innhold. (Bildetekst) Farger Ikke gjør sidene avhengig av farge. HTML og stilark Bruk HTML-markering og stilark, og bruk dette korrekt. Språk Spesifiser språk og språkbruk. Tabeller Lag tabeller som kan transformeres stilfullt. Flimring/blinking Aldri flimring eller blinking med frekvenser på 4 59 blink i sekundet. Navigering Lag sider som er maskinvareuavhengige. Bruk av både mus og tastatur. W3C-teknologi Bruk W3C-teknologi og følg retningslinjene. Navigasjonsmekanismer Ha klare navigasjonsmekanismer. Språk Sørg for at språket i dokumentene er tydelig og lettfattelig. 3.2 Sikring mot tap eller ødeleggelse av data Data kan bli tapt eller ødelagt ved hendelser som virus, hacking eller ved fysisk ødeleggelse av datamaskinen. For å sikre konfidensialitet vil prosjektet ta i bruk brukerkontoer for tilgang. Sikkerhetskopier vil bli tatt for å sikre mot tap av data. Datamaskiner med prosjektet skal være beskyttet med brannmur og virusbeskyttelse for sikring mot ødeleggelse av data. 1

42 12 KRAVSPESIFIKASJON 3.3 Sikring mot tyveri eller misbruk av data Data kan bli stjålet eller misbrukt. Dette skal bli hindret ved: Å ta hensyn til personvern slik at data ikke blir misbrukt. For eksempel ved hjelp av kryptert data. Autentisering. Prosjektet skal sikres gjennom autentifisering av brukerne som forsøker å få aksess, dvs. gjennom brukerkontoer med tilhørende brukernavn og passord. 3.4 Kapasitet Datakapasitet Kapasiteten på databasen blir kun begrenset av lagringskapasiteten på den enkelte maskin som prosjektet kjøres på. Databasen kommer til å få en konstant vekst når nettstedet blir offisielt, spesielt kommer tabellen Oppskrifter til å vokse Brukerkapasitet Nettstedet skal være på en server som klarer å håndtere opptil 1000 brukere samtidig. Det vil starte i det små og forhåpentligvis vokse når flere oppdager nettstedet. For å vite hva serveren tåler, vil det være en konstant oppfølging av statistikker tilknyttet nettstedet. 3.5 Fremtidig utvikling av systemet Prosjektet skal lages og dokumenteres på en slik måte at det senere er tilrettelagt og klargjort for videreutvikling. 3.6 Bruker og brukervennlighet Prosjektet skal være til bruk for alle som har internettaksess og besøker nettstedet. Webdesignet skal oppnå en høy grad av brukbarhet når innholdet presenteres, samtidig som det er i tråd med gruppens visuelle profil og tilfredsstiller de kravene som er satt i forhold til tilgjengelighet.

43 KRAVSPESIFIKASJON Logisk datamodell Et UML diagram vist gjennom de forskjellige brukernivåene fra prosjektet. Figur 5: Logisk datamodell

44 14 KRAVSPESIFIKASJON 5. Utvidelse Prosjektet har stort potensial for videreutvikling. 5.1 Funksjonskrav Følgende funksjonskrav presenteres som forslag til videre utvidelse av systemet Krav til oppskrifter Bruker vil ha mulighet til å endre antall porsjoner/enheter, og se mengde på ingredienser tilpasset dette. Hver oppskrift kan oppleves i RSS. Hver oppskrift kan oppleves i utskriftsvennlige sider. Bruker kan tipse venner om oppskrifter. Medlem har mulighet til å samle oppskrifter i en egen kokebok tilknyttet medlemmets profil. Medlem kan laste opp og oppdatere bilde på oppskrifter. Medlem kan endre skriftstørrelsen på oppskrifter. Medlem kan velge Legge ut oppskrift på profil i Facebook Krav til søkemotor Søk i oppskriftene basert på næringsstoffbehov. Eksempel på næringsstoffer: Karbohydrat, protein, umettet fett, mettet fett osv. Søk i oppskriftene basert på kostholdsgruppe. Eksempel på kostholdsgruppe: Gravide, ammende, overvektige og fedme, undervektige, vegetarianere, idrettsutøvere og studenter. Eksempel på søk: En idrettsutøver ønsker seg en oppskrift tilpasset valgte kategori. Søket vil returnere oppskrifter som har ekstra protein og lav fettprosent. Legge til Søk med Matsans i Firefox sin søkefunksjon. Å finne alle oppskrifter som inneholder to eller flere ord som er søkt på som stikkord. Bedre feilhåndtering ved søk. Å søke oppskrifter sammen med valgt matintoleranse. Å kunne sortere søkeresultater på valgte kriterier, for eksempel etter stikkord som vises i tittel, eller basert på tid Krav til administrativ applikasjon Medlem kan opprette og vedlikeholde sin egen matblogg. Medlem kan tilpasse nettstedet i webparts, tema og stil som de ønsker å se når de er innlogget. Medlem har en egen kokebok med samlede oppskrifter fra nettstedet. Moderator skal trykke på en Er du sikker på at du vil slette oppskrift? advarsel når de trykker på Slett knappen. Vise matintoleranse på Sjekk oppskrift siden, og ikke bare på Endre oppskrift siden.

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Kravspesifikasjon for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007

Kravspesifikasjon for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 Gruppe 20: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 2 Agresso Employee Presentasjon Prosjektittel: Oppgave: Agresso

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 Prosjektfakta. Medlemsregister for YXD-Kurdistan. Prosjektnummer: 07 09. Ernad Fajkovic

Kravspesifikasjon. 1 Prosjektfakta. Medlemsregister for YXD-Kurdistan. Prosjektnummer: 07 09. Ernad Fajkovic Kravspesifikasjon 1 Prosjektfakta Prosjekttittel: Medlemsregister for YXD-Kurdistan Prosjektnummer: 07 09 Gruppemedlemmer: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Intern veileder: Asad Fattahi Ernad Fajkovic YXD-Kurdistan

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen Prosjekt nr. 2007-11 Prosessrapport Tittel: Informasjonssystem SSPI Prosjektdeltakere: Hans Petter Kristiansen, s130182 Espen Skaarer, s123590 Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2

Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2 PROSJEKT NR. 2007-02 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Cort Adelers gate 30, Oslo TILGJENGELIGHET

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING 23. JANUAR 2015 FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING Innholdsfortegnelse Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Dagens situasjon... 2 Mål og rammebetingelser... 2 Mål...

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Håkon Bogsrud Anders Høye Karlsen Alexander Borgen Saxevik Bacheloroppgave vår 2012 IT-støttet bedriftsutvikling Oppgavenummer:

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer