HOVEDPROSJEKT. 29.mai Matsans matsiden for matintoleranse 167/5. Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud. Ellen-Cecilie Evju.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDPROSJEKT. 29.mai 2009. Matsans matsiden for matintoleranse 167/5. Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud. Ellen-Cecilie Evju."

Transkript

1

2

3 Studieprogram: Dataingeniør Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO 29.mai 2009 Matsans matsiden for matintoleranse PROSJEKTDELTAKERE ANTALL SIDER / BILAG 167/5 INTERN VEILEDER Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud OPPDRAGSGIVER Matsans KONTAKTPERSON Ellen-Cecilie Evju SAMMENDRAG Oppgaven har gått ut på å lage en brukervennlig kokebok på web tilrettelagt for brukere med matintoleranse. Resultatet er matsiden og nettstedet Matsans er utviklet ved hjelp av Microsoft ASP.NET, C#, HTML, CSS og SQL. Visual Studio 2008 ble brukt som utviklingsverktøy, mens Microsoft SQL Server 2005 ble brukt som databaseverktøy. Dette hovedprosjektet har blitt gjennomført av en enkeltmannsgruppe. Noe som har vært en stor utfordring i seg selv. Til tross for gruppens størrelse, er det blitt utrettet svært mye arbeid i prosjektet. Gruppen selv er meget godt fornøyd med både innsats og resultat. 3 STIKKORD Kokebok Matintoleranse ASP.NET

4

5 Forord Matsans er utført som et hovedprosjekt av gruppe ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanningen, datalinjen. Denne prosjektrapporten inneholder all dokumentasjon som er produsert gjennom prosjektperioden. Kildekoden til prosjektet finner du på prosjekthjemmesiden: eller Siden med kildekoden er passordbeskyttet. Passordet er: m4ts4n5 Gruppen håper at prosjektarbeidet vil falle i smak hos leseren. God fornøyelse!

6

7 Innholdsliste I. Prosessdokumentasjon II. Kravspesifikasjon III. Produktdokumentasjon IV. Testdokumentasjon V. Brukermanual

8

9 PROSESSDOKUMENTASJON 1

10 2 PROSESSDOKUMENTASJON

11 PROSESSDOKUMENTASJON 3 Forord Dette dokumentet beskriver arbeidsprosessen til et hovedprosjekt som fullføres våren 2009 ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning - datalinjen. Dokumentet beskriver hvilke forhold gruppa har arbeidet under, hvilke arbeidsmåter som ble valgt, hvilke rammebetingelser som ble satt, hvilke verktøy som er blitt benyttet, hvilke utfordringer gruppen har møtt, hvordan utfordringene ble møtt og hvilke løsninger gruppen kom fram til. Med få ord handler dokumentet om gruppens arbeidskontekst. Prosessdokumentasjonen er beregnet for sensor, veileder, oppdragsgiver og for andre som er interesserte i å vite mer om prosjektets gang og gruppens erfaringer. Det kan være nyttig å se dokumentet i sammenheng med kravspesifikasjonen, da den er blitt hyppig brukt i prosjektarbeidet. Ideen bak Matsans la vekt på å kunne jobbe med spennende teknologier på en måte som var til hjelp for andre mennesker. En verdibasert innstilling som bygger kompetanse og bidrar til et bedre samfunn. Dette virker litt svevende, men det er her skrevet for å pirre leserens interesse for å lese videre. Gruppen er fornøyd med resultatet. Gruppen ønsker å rette en stor takk til alle som har hjulpet og støttet gruppen gjennom prosjektets levetid. Spesielt takk til: Ulf Uttersrud, faglig veileder gjennom hovedprosjektet. Ellen-Cecilie Evju, kontaktperson for Høgskolen i Oslo. Gjermund Gartmann, kjæreste som har støttet og korrekturlest. Oslo, 28.mai 2009 Yin Deng

12 4 PROSESSDOKUMENTASJON Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om bedriften Dagens situasjon Mål Rammebetingelser Begrensninger Gruppen Planlegging og metode Hvordan prosjektarbeidet ble planlagt Hvordan planleggingen fungerte i prosessen Verktøy Introduksjon til ASP.NET miljøet Arbeidsmetode Tilbakemelding Om utviklingsprosessen Utviklingsfaser Oppbygging og funksjon i programmet Problemer og utfordringer Kravspesifikasjonen og dens rolle Generelt Endringer fra første versjon Kravspesifikasjonens rolle under design og implementering Samsvar mellom kravspesifikasjonen og sluttproduktet Siste ord Eget utbytte Oppsummering og konklusjon Hva kunne bli gjort annerledes? Produktet i fremtiden, bruk og nytte Oppdragsgiver svar på produktet Skal det snart tas i bruk/settes i produksjon? Skal prosjektet tjene andre sitt utgangspunkt for videre arbeid? Referanseliste... 19

13 PROSESSDOKUMENTASJON 5 1. Innledning 1.1 Om bedriften Matsans er et prosjekt som er ledet av prosjektgruppen. Gruppen har ingen oppdragsgiver, og anser derfor potensielle brukere som oppdragsgiveren. Prosjektet retter derfor fokus mot hyppig brukerkontakt for å styre prosjektets utvikling i riktig retning. Et fremtidig mål for bedriften er å bli et offentlig organ for matintoleranse. Per dags dato finnes det ikke et offentlig organ for matintoleranse. Dette vil Matsans bli ved å samle tilgjengelig og relevant informasjon om matintoleranse, samt skape et nettsamfunn og kokebok som kan forenkle hverdagen for mennesker med matintoleranse. Visjonen til Matsans er: 1.2 Dagens situasjon Gleden og drivkraften bak vår utvikling er mennesket. Mat er hos noen assosiert med glede, sansebruk og positive opplevelser. Andre forbinder det med rutinepreg, kjedsomhet og negative opplevelser. En bevisstgjøring om hvordan man enkelt kan lage god mat, kan for noen snu de negative matopplevelsene til det positive. Mennesker med matintoleranse og matallergi opplever ofte begrensninger i utvalget, og trenger en tjeneste som forenkler tilgangen til matoppskrifter som ikke interagerer med deres matintoleranse. I dag finnes det også få og lite fokuserte samlingssteder med oppskrifter og relevant informasjon for mennesker med matintoleranse. Nettopp dette vil Matsans forandre på og tilby mennesker med matintoleranse den samme muligheten til å oppleve gode matopplevelser i hverdagen, som mennesker uten matintoleranse. Matsans vil tilby (1) gode matoppskrifter tilpasset brukernes matintoleranse, (2) et nettsamfunn, samt (3) fungere som en informasjonsportal om matintoleranse med hensikt i å gi bedre innsikt og forenkle hverdagen for mennesker med matintoleranse. 1.3 Mål Målet med hovedprosjektet er å utvikle en nettbasert kokebok som tar hensyn til folk med matintoleranse, samt å utvikle et nettsamfunn og bli en fungerende informasjonskanal for matintoleranse. Prosjektets målgruppe er alle som har tilgang til internett. I første omgang siktes det mot de med matintoleranse, mens i andre omgang skal nettsiden bli likestilt eller bedre enn andre fungerende matsider på internett. Over et lengre perspektiv vil det bli rettet økte krav til brukervennlighet 1, tilgjengelighet 2 og universell utforming /littomwebjus.ppt ( ) 2 ( ) 3

14 6 PROSESSDOKUMENTASJON Det henvises til kravspesifikasjonen for mer utfyllende informasjon om krav og mål. 1.4 Rammebetingelser Gruppen stod fritt frem til å velge hvilken som helst teknologi så fremt løsningen imøtekommer målene til prosjektet. Teknologien som ble valgt var Microsofts ASP.NET 2.0, med bruk av Visual Studio 2005 som utviklingsverktøy. Dette ble valgt siden ASP.NET er en av de mest aktuelle teknologiene for denne typen prosjekter, samt at utviklere med kunnskap innen dette feltet er veldig ettertraktet på jobbmarkedet. 1.5 Begrensninger Matsans har ikke kapasitet til å sette opp en egen permanent server for nettstedet, og må derfor finne en alternativ løsning for å få Matsans på nett. Foreløpig ligger Matsans på en privat datamaskin som fungerer som server. Men denne serveren er kun midlertidig oppe når nettstedet er under utvikling og ellers ved andre behov. Uansett, så er Matsans å finne på når serveren er oppe. 1.6 Gruppen Gruppen består av kun én person. Grunnen til at gruppen kun består av én person skyldes lange sykdomsperioder med nedsatt arbeidsevne. Men sykdom stopper ikke viljestyrken til å gjennomføre dette hovedprosjektet. Derfor ble denne gruppen likevel dannet. Gruppen har gode erfaringer fra samarbeid i tidligere fag, blant annet i Systemutvikling. Gruppen kommuniserer også meget godt internt og arbeider synkronisert. Figur 1: Gruppemedlem Yin Deng

15 PROSESSDOKUMENTASJON 7 2. Planlegging og metode 2.1 Hvordan prosjektarbeidet ble planlagt Etter at gruppesammensetningen hadde funnet sted, var det på tide å finne et passende og interessant prosjekt til gruppen. Prosjektet måtte være motiverende for gruppen og samtidig relevant i arbeidslivet i dag. I første omgang fant gruppen et hovedprosjekt som handlet om å lage en nettbasert kokebok for sunne oppskrifter. Men etter en del tankearbeidet konkluderte gruppen med at det ville kreve et høyt kunnskapsnivå om ernæring og kosthold for at resultatet av prosjektet skulle oppfattes som troverdig for brukeren. Alternativet var å ha regelmessig kontakt med en kostholds- og ernæringsekspert eller lege, noe som heller ikke var aktuelt for gruppen grunnet de utgifter det måtte medføre. For øvrig var heller ikke fokuset i oppgaven appellerende da det er nok andre nettsider rundt om med fokus på å være sunn og slank. Men gruppen likte temaet for oppgaven, om å lage en matside. Derfor idemyldret gruppen videre på dette for å lage en tvist på mat-temaet. Denne tvisten endte med ideen om å lage en nettbasert kokebok for mennesker med matintoleranse. Det skulle bli interessant for gruppen å sette seg inn i matintoleranse og det var ikke like kunnskapskrevende som den forrige oppgaven. Dermed var det bare å sette i gang prosjektet: Matsans matsiden for matintoleranse. Da prosjektet ble valgt, bestemte gruppen seg for å være grundige i planleggingsfasen. Dette gjaldt spesielt kravspesifikasjonen, fordi en god kravspesifikasjon kan spare gruppen for mye tid, ergrelser og ekstra jobb underveis i prosjektets levetid. Gjennom en solid kravspesifikasjon ble grunnlaget dannet for en prosjektutviklingsprosess uten de store nedturene. Slik at gruppen kunne få mer tid til å nå målene satt i kravspesifikasjonen og ha fokus på å følge opp denne optimalt. Kravspesifikasjonen fungerte som en rettesnor under hele utviklingsprosessen. Arbeidsplan og fremdriftsplan ble også laget for å sette arbeidsoppgavene i et relativt sannsynlig tidsperspektiv. Selv om gruppen ikke fikk noen tidsfrister av verken oppdragsgiver eller veileder, ble det satt delmål og milepæler for arbeidet. Dette fordi gruppen ønsket å se fremgang og resultater, i stedet for å la prosjektet drive seg utover over det uendelige uten mål og mening. 2.2 Hvordan planleggingen fungerte i prosessen I praksis hadde gruppen på forhånd beregnet god tid til planleggingsfasen. Men det tok mer tid enn beregnet fordi hele prosjektet skulle lages fra blanke ark. Det betyr blant annet at gruppen ikke hadde noen forkunnskaper om teknologien ASP.NET. Dermed ble det vanskelig å vurdere hva gruppen måtte sette seg inn i underveis og hvor mye tid dette ville ta. Å sette seg inn i en ny teknologi krevde mer fomling og tid enn gruppen forutså. Det at gruppen var

16 8 PROSESSDOKUMENTASJON såpass liten slo heller ikke positivt ut på læringskurven, da det med flere rundt bordet ville være mulig å dele kunnskaper. Innad i gruppen var det stor enighet i arbeidsmåte, krav og ønsker. Men det var vanskelig å diskutere seg frem til nye vinkler til prosjektet etter det første utkastet. Dette skyldtes at gruppen kun bestod av én person. En løsning på dette enmannsproblemet ble å foreta korte og uformelle spørreundersøkelser hos potensielle brukere, for å få raske tilbakemeldinger som igjen kunne brukes videre i ideskapingsprosessen. Det ble altså opprettet en form for diskusjon med potensielle brukerne allerede fra en tidlig fase i prosjektets levetid, for å styre og kvalitetssikre at prosjektet beveget seg i riktig retning. Denne datainnsamlingen ga nye perspektiver og nytt materiale som prosjektet kunne drives videre av. Et stort og uventet problem i planleggingsfasen var å innse egne begrensninger for å begrense omfanget av prosjektet, slik at det blir innenfor rimelighetens rammer. Det er ikke realistisk at en enkeltmannsgruppe kan gjennomføre et prosjekt med omfanget til en større gruppe. Det er fristende å sette seg store og djerve mål og heller ikke galt i følge Økonomi og ledelse, men det blir desto større fallhøyde den dagen karakteren skal settes. Store og djerve mål tilhører et lengre tidsrom, mens på et halvt år er det viktig å innse sine begrensninger tidligst mulig i prosjektfasen. Det hører med til teksten at når gruppen selv innså begrensningene, så løsnet arbeidet betraktelig. Selv om planleggingsfasen tok lengre tid enn beregnet, påvirket det lite for resten av arbeidet som gjenstod. En godt planlagt kravspesifikasjon slo positivt ut, og lettet arbeidet for resten av prosessen. 2.3 Verktøy Følgende verktøy ble brukt underveis i prosjektet: Firefox nettleser Microsoft Internet Explorer nettleser.net Framework 2.0 rammeverket som driver ASP.NET.NET Framework Software Development Kit (SDK) verktøy for å kjøre ASP.NET Microsoft SQL Server 2005 database Microsoft SQL Server Management Studio Express verktøy for databasen Microsoft Visual Studio 2008 utviklingsverktøy for teknologien ASP.NET Microsoft Office Word for dokumentasjon Microsoft Office Excel for skjemaer Microsoft Office Visio for datamodeller Microsoft Windows XP operativsystem Adobe Photoshop for design

17 PROSESSDOKUMENTASJON Introduksjon til ASP.NET miljøet Gruppen hadde ingen tidligere erfaringer eller kunnskaper om ASP.NET. Derfor måtte gruppen lære dette fra bunnen av under utviklingen av Matsans. Det første gruppen måtte lære var bruken av de tre logiske lagene som vanligvis bygger opp tradisjonelle distribuerte webapplikasjoner. Trelagsarkitekturen består av følgende lag: Presentasjonslaget Webapplikasjonssidene, brukergrensesnitt Forretningslogikklaget Objektorientert programmering, code-behind Databaselaget Databasen, lagrede prosedyrer og DB-grensesnitt Presentasjonslaget er tilnærmet brukergrensesnittet, det vil si det laget som brukerne interagerer med. Her fikk gruppen frisket opp kunnskaper om HTML og CSS, og lærte bruken av ASP.NET kontrollere. Forretningslogikklaget er hjernen bak trelagsarkitekturen. I dette laget blir interaksjonen mellom program og bruker, hendelser i brukergrensesnittet og forespørsler programmert. Gruppen lærte seg programmeringsspråket C# for å programmere dette laget i code-behind sidene til ASP.NET-sidene. Databaselaget rommer databasen til prosjektet. Her lærte gruppen å bruke databaseteknologier som Microsoft SQL Server 2005 og SQL, standardspråket som utfører operasjoner opp mot databasen. Matsans ble for det meste programmert i Visual Studio 2008, et utviklingsverktøy som ga en god og smidig introduksjon til ASP.NET-miljøet. I Visual Studio 2008 blir.net-rammeverket presentert oversiktlig og tilgjengelig. Mens C# programmeringen ble lettere å lære på grunn av IntelliSense 4 som verktøyet tilbyr. IntelliSense er automatisk forslagsvisning av kodealternativer. 2.5 Arbeidsmetode Som prosessmodell valgte gruppen å følge DSDM som står for Dynamic Systems Development Method 5, og er en prosessmodell basert på prinsippet om iterativ og inkrementell utvikling. Livsløpet på et DSDM prosjekt har 5 faser: 4 ( ) 5 beitung.pdf

18 10 PROSESSDOKUMENTASJON Figur 2: Utviklingsfasene i DSDM tre pizzaer og en ost. Kilde: dpm.as Mulighetsstudie (feasibility study): En overordnet vurdering av ønsket funksjonalitet og løsningsmuligheter, samt grove kostnads- og ressursestimater. Mulighetsstudiet varer normalt sett noen få uker. Forretningsstudie (Business study): Analyse av virksomheten og grunnlaget for videreføring av prosjektet. Overordnede krav og modeller fastsettes. Forretningsstudiet varer normalt sett en måned. Funksjonell iterasjonsmodell (Functional modell iteration): Fokusere på å skape de forretningsmessige aspektene ved løsningen, dvs. å bygge på overordnede krav til funksjonalitet og informasjonskrav. Her snakker vi om å lage et system som stemmer overens med den funksjonaliteten som er påkrevd. Design & bygg iterasjon (Design and build iteration): Fokusere på å sikre at systemet tilfredsstiller den standard som kreves for at systemet kan tas i bruk av sluttbrukerne. Implementering (implementation): Implementeringen omfatter overgangen fra utviklingsmiljøet til et operasjonelt miljø. Modellen beskriver overordnede prinsipper og inneholder en del fastsettelser av krav. Bortsett fra dette, ga modellen et fritt spillerom overfor hvordan utviklingsarbeidet skulle drives. 2.6 Tilbakemelding Siden gruppen var sin egen sjef og ikke hadde noen oppdragsgiver, oppsøkte gruppen heller kontakt med potensielle brukere av nettstedet for tilbakemeldinger. Gruppen fant ut at det å vurdere brukerne som en oppdragsgiver er en god ide, da fornøyde brukere kan regnes som et godt resultat. Denne brukerkontakten ble gjort regelmessig i snitt hver tredje uke, hvor det ble gjort enkle og uformelle undersøkelser opp mot ulike brukergrupper. Tilbakemeldingene har hele tiden gitt nye ledetråder overfor hvordan prosjektet kan videreutvikles og forbedres.

19 PROSESSDOKUMENTASJON Om utviklingsprosessen 3.1 Utviklingsfaser Under utviklingen av Matsans har gruppen gjennomgått flere faser. Fasene følger mer eller mindre etter DSDM prosessmodellen: - Innledende arbeid - Forprosjektfasen - Planleggingsfasen - Lærefasen - Implementasjonsfasen - Dokumentasjonsfasen Innledende arbeid Gruppen ble dannet og gjorde seg klar for å starte hovedprosjektet: - Prosjekthjemmeside (http://matsansen.moo.no eller Prosjektets hjemmeside ble satt opp klar til disposisjon. Den ble satt opp på en gratis ekstern server fordi gruppen ikke hadde tilgang på skolens server. - Prosjektdagbok En dagbok ble satt opp på prosjekthjemmesiden for å notere gangen i arbeidet. Dagboken var satt opp i form av en blogg (wordpress 6 ), fordi det var den enkleste og mest effektive måten å skrive nye dagbokinnlegg på som gruppen var kjent med. - Veileder Gruppen fikk tildelt en veileder og opprettet straks et samarbeid med denne personen. Tildelt veileder for prosjektet ble Ulf Uttersrud Forprosjektfasen I forprosjektfasen ble det vurdert hva og hvordan prosjektarbeidet skulle inndeles i faser, og hvor lang tid det skulle settes av til hver fase. - Prosjektskisse Informasjon om arbeidsgiver, prosjektoppgave og gruppemedlemmet ble klargjort. - Arbeidsplan Arbeidsplanen viste hvilke forskjellige faser prosjektet skulle gå gjennom. - Framdriftsplan Med bakgrunn for arbeidsplanen, viste framdriftsplanen tidsmål for hver fase. - Forprosjektrapport Mål for prosjektet, rammebetingelser, alternativer, valg og løsninger ble redegjort. 6 ( )

20 12 PROSESSDOKUMENTASJON Planleggingsfasen Planleggingsfasen bestod av mye arbeid med kravspesifikasjonen. - Kravspesifikasjon En svært detaljert førsteutgave av en kravspesifikasjon ble utviklet av gruppen før noe som helst annet arbeid ble satt i gang. Det var først da gruppen kunne se for seg hva prosjektet skulle bestå av og at programmeringsarbeidet kunne settes i gang Lærefasen Ettersom ingen i gruppen hadde noen erfaringer med ASP.NET, ble det nødvendig med en innlæringsperiode for denne teknologien. I denne perioden lærte gruppen om hva ASP.NETteknologien innebærer, installering av de nødvendige komponentene som måtte til for å kjøre ASP.NET, og å bruke utviklingsverktøyet Visual Studio Da den første Hello World ASP.NET-siden var oppe, kan man si at gruppen var kommet i gang med innlæringsperioden. Videre tok gruppen et grunnkurs om ASP.NET i form av en videoserie på 14 deler 7, som er blitt lagt ut på Microsoft sine ASP.NET-sider. På denne måten fikk gruppen en grunnleggende innføring og et godt utgangspunkt for videre læring. Men før gruppen fikk med seg det grunnleggende innen ASP.NET fikk gruppen seg en lærepenge. I starten søkte gruppen etter et læreprogram som skulle vise hvordan en kunne lage nettstedet steg for steg. Som en slags spesifikk snarvei til å sette opp nettstedet. I stedet ble det sløst en god del tid på å fomle etter et læreprogram som verken var tilpasset ønskene for nettstedet eller særlig lærerik. For å få god kunnskap og stabile produkter som tilfredsstiller kravspesifikasjonen og brukeren, må en alltid kjenne teknologien fra bunnen av. Deretter kan man begynne å bygge produktet stein for stein. Uten grunnmuren vil alt rase sammen før eller senere. Grunnmuren er absolutt nødvendig for å bygge den flotteste bygning, produkt eller lærdom. Underveis i utviklingen av prosjektet støtte gruppen stadig på nye utfordringer innen ASP.NET-teknologien som gruppen måtte lære om. Det ble lært om alt fra bruken av ASP.NET sine kontrollere, til å lære seg å programmere nye løsninger med C#. Programmeringsspråket C# var også helt nytt for gruppen. Men heldigvis ligner C# svært mye på programmeringsspråket Java som gruppen hadde lært seg i tidligere fag ved høgskolen, noe som førte til at læringskurven til C# ble forholdsvis brå og enkel. Lærdommen kom i form av internett, bøker og venner Implementasjonsfasen Funksjonaliteten ble allerede spesifisert under planleggingsfasen. Men for å programmere et nettsted trengte gruppen å undersøke hvordan man kan utvikle et brukervennlig grensesnitts. Dette ble utviklet ved at gruppen designet flere modeller av nettstedet på 7 ( )

21 PROSESSDOKUMENTASJON 13 papir. Deretter ble papirutgavene vurdert av forskjellige brukergrupper og veileder for å finne en utgave som kom positivt ut med hensyn til brukernes behov og ønsker. Da dette ble avgjort, var det bare å sette i gang med å programmere funksjonaliteten bak hver side av nettstedet. Programmeringen foregikk med hjelp av teknologiene HTML, CSS og C#. Mesteparten av programmeringen foregikk på C# for ASP.NET. Det var også der de fleste utfordringene dukket opp. Hver utfordring kunne ta fra en dag til flere uker å fikse. Tilgangen på hjelpemidler varierte da kompetente venner ikke alltid var tilgjengelige, internett løste ikke alltid problemet og tilbakemeldingene på diverse nettforumer ble opplevd som utilstrekkelige. Databasen ble utviklet etter hvert som det ble behov for nye tabeller, slik at ingen tabell ble opprettet uten et behov som eksisterte på forhånd. Hver tabell ble grundig gjennomtenkt før de ble opprettet siden det er vanskelig å gjøre endringer på en tabell i en database i ettertid Dokumentasjonsfasen Styringsdokumentene ble skrevet underveis i prosjektet samtidig som de ble utviklet. Styringsdokumentene bestod av prosjektskisse, prosjektdagbok, forprosjektrapport, arbeids- og fremdriftsplan, og kravspesifikasjon. Etter at mesteparten av prosjektet ble ferdig utviklet, startet arbeidet med å ferdigstille sluttdokumentasjonen. Sluttdokumentasjonen består av kravspesifikasjon, prosessdokumentasjon, produktdokumentasjon, testdokumentasjon, brukerdokumentasjon og muntlig presentasjon av prosjektet. På grunn av mangel på oppdragsgiver ble det vanskelig å fastsette hvem som egentlig var gruppens oppdragsgiver, hvilke tekniske spesifikasjoner og hvilke funksjonelle krav som egentlig ble satt. Dette skal i realiteten utarbeides sammen med oppdragsgiver. Derfor ble en ekstra del av prosjektarbeidet å utarbeide funksjonelle krav og rammer uten kontakt med oppdragsgiver. Men som nevnt tidligere fant gruppen ut av at gruppens nærmeste oppdragsgiver er de potensielle brukerne av sluttproduktet. Derfor måtte denne dokumentasjonen utarbeides sammen med brukeren, noe som ledet til regelmessig brukerkontakt for diskusjon. Hadde gruppen hatt en fast oppdragsgiver ville denne informasjonen blitt servert på en mer forutsigbar og mindre krevende måte. Men for gruppens del ga det selvtillit og nye erfaringer å måtte løse problemene på egenhånd. Samtidig er det viktig å erfare hvor essensiell brukeren er under utviklingsprosessen for å oppnå et produkt som vil bli tatt i bruk. Det kan anses som en form for verdibasert utvikling, hvor brukerens verdier står i sentrum.

22 14 PROSESSDOKUMENTASJON 3.2 Oppbygging og funksjon i programmet Det ble valgt å implementere trelagsarkitekturen (beskrevet i pkt. 4.4), som består av: Presentasjonslaget Webapplikasjonssidene, brukergrensesnitt Forretningslogikklaget Objektorientert programmering, code-behind Databaselaget Databasen, lagrede prosedyrer og DB-grensesnitt For mer detaljert beskrivelse av oppbygging og funksjoner henvises det til produktdokumentasjonen. 3.3 Problemer og utfordringer Testserver Før utviklingen av Matsans kunne starte, måtte utviklingsmiljøet settes opp. Her lå første utfordring som var å finne en server til å kjøre selve ASP.NET-plattformen. For denne oppgaven ble det vurdert å sette opp enten en ISS-server eller en Cassini-server på gruppemedlemmets datamaskin. Men gruppen fant ut at det var unødvendig å sette opp en egen web-server, da utviklingsverktøyet Visual Studio 2005 har dette integrert. Denne webserveren var nok for å kunne teste og kjøre prosjektet inntil videre Oppdeling av arbeidsoppgaver Da kravspesifikasjonen nærmet seg slutten, fikk gruppen et bedre overblikk over arbeidet som måtte utføres. Men selv med et godt overblikk over arbeidet som måtte utføres, var det vanskelig å angripe oppgavene. Selv om arbeidet pågikk så gikk det hele tregt og ble opplevd som lite tilfredsstillende for gruppen. Og det var problematisk å forstå hvorfor utviklingen ikke gikk framover. Etter hvert ble det forstått at oppgavene var for store å jobbe med og arbeidet måtte stykkes ned i mindre fragmenter, slik at oppgavene ble mindre omfattende og enklere å definere. Først da begynte arbeidet å gå etter planen Backup En god huskeregel er å alltid ta backup av det man ikke ønsker å miste. Denne huskeregelen kom i form av en lærepenge da det oppstod serverproblemer for prosjektsiden. Noe som førte til at blant annet dagboken over en mindre periode gikk tapt. Heldigvis skjedde det ingen hardwareproblemer som kunne ført til et større tap av viktig arbeid. Men gruppen lærte av feilene og begynte å ta mer regelmessig backup, som ble lagret på forskjellige fysiske lokasjoner. Det er fordel å være føre var med backup-rutinene når materiale med høy viktighet kan gå tapt.

23 PROSESSDOKUMENTASJON Kravspesifikasjonen og dens rolle 4.1 Generelt Kravspesifikasjonen ble et nøye planlagt dokument og verktøy som tok utgangspunkt i gruppens og brukernes (les: oppdragsgiverens) ønsker og ideer til produkt. Dette produktet gikk først og fremst ut på å skape en nettbasert kokebok som tar hensyn til matintoleranse. 4.2 Endringer fra første versjon Under hele prosjektets levetid var kravspesifikasjonen under utvikling og påvirkning av de ulike prosjektfasene og brukerne. I startfasen ble det funnet ut om de fleste grunnleggende og nødvendige funksjonelle kravene til produktet. Underveis i prosjektet omtrent proporsjonalt med gruppens kunnskap om ASP.NET-teknologien, fremsto det også nye ideer rundt kravspesifikasjonen. Gruppens forståelse av teknologien økte, noe som ga gruppens medlem et bredere perspektiv og evnen til å se flere muligheter enn før. Andre matsider på internett ble studert og til sammen ga denne økte kunnskapen på ulike områder en oppsving for utviklingsprosessen. Riktig nok har noen av punktene havnet under punktet Utvidelse i kravspesifikasjonen, men det å kunne se muligheter framfor begrensninger medfører inspirasjon og motivasjon til gruppen. 4.3 Kravspesifikasjonens rolle under design og implementering Kravspesifikasjonen har hele tiden spilt en stor rolle for utviklingen av produktet. Gruppen har brukt kravspesifikasjonen som oversikt og sjekkliste overfor funksjonalitet som skulle bli implementert. Men en kravspesifikasjon gir sjelden svar på alt. For eksempel oppbyggingen av funksjonene ble funnet ut underveis mens gruppen lærte om teknologien. Kravspesifikasjonen tar sikte på å være spesifikk, men den er sjelden spesifikk nok. Når man sitter der og programmerer dukker det alltid opp mindre tvilstilfeller overfor hvordan man tror brukeren ønsker å oppleve funksjonaliteten. Det kan være alt fra hvor fokuset skal være når man har trykket på en knapp til hvordan brukeren ønsker å få tilbakemeldinger. 4.4 Samsvar mellom kravspesifikasjonen og sluttproduktet Kravspesifikasjonen samsvarer godt med sluttproduktet, hvor gruppen klarte å implementere alle de grunnleggende funksjonene som det ble gjort krav på.

24 16 PROSESSDOKUMENTASJON 5. Siste ord 5.1 Eget utbytte Hovedprosjektet har vært svært lærerikt. For denne gruppen som består av kun én person, lærte gruppen spesielt mye om å jobbe selvstendig og ansvarsfullt. På godt og vondt ble det utviklet mye selvdisiplin. Det nytter ikke å sluntre unna eller skylde på at man har noen dårlige dager, for her i gården er det ingen andre som vil fylle hullet dersom man prøver å snike seg unna. I stedet for å innta én arbeidsrolle, lærte gruppemedlemmet om alt i hele hovedprosjektet. Det krever full oversikt og deltakelse på alle punkter i prosjektet. Dette er gull verdt når erfaringene er gjort og prosjektet fullført, men innen den tid er det å være en enkeltmannsgruppe en ganske ensom arbeidssituasjon. Å lære seg teknologien ASP.NET innebærer kompetanse som gruppen vil ha stor glede av å ta med seg videre. Det er en svært relevant teknologi med tanke på dagens arbeidsmarked. Samtidig så er det en interessant teknologi å lære seg. Det å lære seg en helt ny teknologi for et prosjekt utvikler også evnen for å tilpasse seg nye arbeidsmiljøer. Neste gang blir det ikke like tøft, da ofte mye av funksjonaliteten og virkemåten gjentar seg i forskjellige programmeringsspråk. 5.2 Oppsummering og konklusjon En lærdom gruppen gjorde var at god planlegging ikke alltid er alfa og omega. Mangler gruppen erfaring med det de skal gjøre, kan selv den beste planlegger feile. Så en konklusjon ut av de erfaringene som ble høstet er at de forskjellige prosessene i prosjektets gang må planlegges løst, mens milepælene må holdes fast på. Dermed blir det mest betydningsfulle arbeidet man kan gjøre i forkant av et prosjekt, å sette opp hvilke milepæler prosjektet består av på bakgrunn av den erfaringen gruppemedlemmene innehar ved prosjektets start. 5.3 Hva kunne bli gjort annerledes? Selv om det ble mye utbytte av å jobbe alene på en gruppe, ville det vært bedre med flere mennesker. Fordelene er mange, og det motsatte ble opplevd: å ha tilgang på andre perspektiver, bedre arbeidsflyt ved å ha mulighet til å fortelle om sine problemer umiddelbart istedenfor å la arbeidet stoppe opp inntil noen har svart på et forum, mer diskusjon og idemyldring, inspirasjon og motivasjon. Økt kapasitet og mulighet til å gjennomføre en oppgave med større omfang. Generelt sett er mennesket en positiv ressurs som vil være verdifull å ha med seg på laget i de aller fleste sammenhenger. Arbeidsmengden ble egentlig for omfattende til den begrensede tiden som gruppen fikk på dette prosjektet. Dette er fordi gruppen prøvde å jobbe og fullføre et prosjektarbeid for en

25 PROSESSDOKUMENTASJON 17 gruppe på normalt fire personer. Dette er igjen noe gruppen har lært mye av, men karaktermessig kan det trekke i begge retninger. 5.4 Produktet i fremtiden, bruk og nytte Matsans skal være en nettbasert kokebok med oppskrifter tilrettelagt for mennesker med matintoleranse. Derfor vil videre utvikling av nettstedet være preget av å tilrettelegge bedre og se hvilke behov som fremkommer underveis i prosessen. For øyeblikket er det et behov for de intolerante å ha tilgang på matoppskrifter, men når dette behovet mettes vil behovene endres. Nettstedet vil la seg styre av brukernes endring av behov og er dermed avhengig av regelmessig kontakt fra brukerne. Brukerstudier bør derfor i fremtiden prioriteres høyt. Allerede nå er Matsans på vei til å bli brukerstyrt. Brukerne kan legge til og kommentere på oppskrifter. Det er også laget et forum for at brukerne skal kunne utveksle erfaringer og oppnå kontakt med andre i samme situasjon. Fremtidig arbeid bør legge fokus på økt brukerstyring og sosial navigasjon 8 for å synliggjøre brukernes handlinger/bevegelser. 5.5 Oppdragsgiver svar på produktet Brukere og potensielle brukere av produktet blir i dette prosjektet sett på som oppdragsgiveren. Tilbakemeldinger fra brukerne med matintoleranse tilsier at de savner en lettvint måte å finne fram til oppskrifter tilpasset deres matintoleranse. Det kommer også fram at når Matsans blir tilgjengelig på nett, så har flere sagt at de ønsker å bruke produktet. Det er et savn og behov som vil bli oppfylt for flere potensielle brukere når Matsans sine tjenester blir tilgjengelige. 5.6 Skal det snart tas i bruk/settes i produksjon? Eneste Matsans trenger for å tilgjengeliggjøre nettstedet for fullt på nett er en stabil server og et domene. 5.7 Skal prosjektet tjene andre sitt utgangspunkt for videre arbeid? Videre arbeid for Matsans handler om å sette fokus på å integrere seg i brukernes daglige rutiner. Dette innebærer i første omgang tre områder: brukervennlighet, tilgjengelighet, og å motivere brukeren til videre bruk av nettstedet. Kravspesifikasjonen etterlot noen punkter som raskt vil føre til økt brukervennlighet, f.eks. det å kunne lage utskriftvennlige sider og å kunne endre størrelsesforhold i ingrediensene basert på hvor mange porsjoner man ønsker. Bedre tilgjengelighet kan oppnås med RSS og muligheten til å få levert oppskriften på mobil, samt vil muligheten til å tipse andre om oppskrifter være med på at enkelte oppskrifter oppnår en høyere oppslutning. Det siste området som handler om å motivere brukeren til videre bruk av nettstedet, er en egenskap 8

26 18 PROSESSDOKUMENTASJON som preger brukerstyrte nettsamfunn. Utgangspunktet til Matsans for å oppnå dette kan være blant annet å rangere oppskrifter etter hvor ofte de har blitt tipset om til venner, lage en topp-liste over de brukerne som har publisert oppskrifter som har blitt tipset om flest ganger, lage en oversikt over de oppskriftene som har blitt sist publisert slik at brukeren må sjekke jevnlig, la brukeren kunne skape en profil som kan fremstå som interessant for andre brukere, legge opp for at brukere skal enkelt kunne knytte kontakt med andre brukere, osv. Videre arbeid for nettstedet handler som leser sikkert har forstått mer om ideologier enn detaljer. Samtlige av de tre nevnte områdene har potensial til å gi brukeren en bedre opplevelse, og det er det som er avgjørende for at et brukerstyrt nettsted skal utvikle seg videre.

27 PROSESSDOKUMENTASJON Referanseliste Torvatn, Ann-Mari (2007). Dokumentasjonsstandard. [ ] [ ]

28

29

30

31

32 2 KRAVSPESIFIKASJON

33 KRAVSPESIFIKASJON 3 Forord Kravspesifikasjon beskriver de krav som oppdragsgiver/bruker har til systemet som skal utvikles. Dette uttrykkes i et system med symbolikk som er felles for både oppdragsgiveren og utvikleren. Denne beskriver også krav til funksjonalitet og rammebetingelser. Hovedkravene om funksjonalitet er gitt av oppdragsgiver, mens hvordan noe spesifikt og best mulig skal løses, er utredet av prosjektgruppen gjennom et samarbeid med veileder og oppdragsgiver. Dette dokumentet fungerer som en rettesnor for utviklerne gjennom hele prosjektet. Dokumentet fungerer også som en kontrakt mellom oppdragsgiver og prosjektgruppen. Figur 1, kilde: flickr.com

34 4 KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om prosjektet Om bedriften Bakgrunn for prosjektet Systemkrav Funksjonskrav Tekniske krav Rammekrav i systemet Tilgjengelighet Sikring mot tap eller ødeleggelse av data Sikring mot tyveri eller misbruk av data Kapasitet Fremtidig utvikling av systemet Bruker og brukervennlighet Logisk datamodell Utvidelse Funksjonskrav Tekniske krav Krav til dokumentasjon Dokumentasjon Krav til kode Dataordbok Referanseliste... 20

35 KRAVSPESIFIKASJON 5 1. Innledning 1.1 Om prosjektet Prosjektet skal gjennomføres som hovedprosjekt ved ingeniørutdanningen på Høgskolen i Oslo. Oppgaven består av å utvikle en brukervennlig kokebok på web tilrettelagt for brukere med matintoleranse. Systemet vil bli utviklet i plattformen ASP.NET med tilhørende verktøy avhengig av hva som blir aktuelt underveis i prosjektet. Gruppens prosjektside ligger på eller Prosjektets sluttprodukt ligger på 1.2 Om bedriften Matsans er et prosjekt bestående av en enkeltmannsgruppe fra Høgskolen i Oslo. Forestilt fremtidsmål for prosjektets utvikling er å være et offentlig organ for matintoleranse. Per dags dato finnes det ingen offentlig organ for matintoleranse. Dette satser Matsans på å bli ved å samle tilgjengelig informasjon om matintoleranse, samt skape et nettsamfunn og kokebok med funksjonalitet som kan forenkle hverdagen for mennesker med matintoleranse. Visjonen til Matsans er: Gleden og drivkraften bak vår utvikling er mennesket. 1.3 Bakgrunn for prosjektet Mat er hos noen assosiert med glede, sansebruk og positive opplevelser. Andre forbinder det med rutinepreg, kjedsomhet og negative opplevelser. En bevisstgjøring om hvordan man enkelt kan lage god mat, kan for noen snu de negative matopplevelsene til det positive. Mennesker med matintoleranse og matallergi opplever ofte begrensninger i utvalget, og trenger en tjeneste som forenkler tilgangen til matoppskrifter som ikke interagerer med deres matintoleranse. I dag finnes det også få og lite fokuserte samlingssteder med oppskrifter og relevant informasjon for mennesker med matintoleranse. Nettopp dette vil Matsans forandre på og tilby mennesker med matintoleranse den samme muligheten til å oppleve gode matopplevelser i hverdagen, som mennesker uten matintoleranse. Matsans vil tilby (1) gode matoppskrifter tilpasset brukernes matintoleranse, (2) et nettsamfunn, samt (3) fungere som en informasjonsportal om matintoleranse med hensikt i å gi bedre innsikt og forenkle hverdagen for mennesker med matintoleranse.

36 6 KRAVSPESIFIKASJON 2. Systemkrav 2.1 Funksjonskrav Funksjonskrav beskriver de funksjonelle kravene oppdragsgiver har, som gir utvikler anledning til å velge løsninger innenfor en definert sikkerhetsramme Brukerroller Figur 2, kilde: drupalnorge.no Brukerroller brukes til å justere sikkerheten og administreringen av nettstedet. En rolle beskriver en gruppe av brukere med bestemte privilegier definert under tillatelser. Systemet har hovedsakelig tre brukerroller som beskrives i de neste delkapitlene Bruker Bruker er en besøkende person som har fått tilgang til nettstedet via internett Medlem Medlem er en bruker som har opprettet et medlemskap til nettstedet for å få ekstra privilegier som en vanlig bruker ikke har. Privilegiene innebærer blant annet tilgang til mer innhold og funksjonalitet Administrasjon Administrasjon er en administrator eller moderator av nettstedet. Denne brukerrollen utfører administrative oppgaver på nettstedet, og er som regel en driftsansvarlig eller ansatt person.

37 KRAVSPESIFIKASJON Krav til oppskrifter Det finnes to typer oppskrifter: o Matsans oppskrift, som er oppskrifter sendt inn av administrasjonen. o Folkets oppskrifter, som er skrevet og sendt inn av en bruker. Innsendte oppskrifter har et sett med krav som det utdypes om videre i teksten Matsans oppskrift informasjon Figur 4: dietsinreview.com Figur 3, kilde: flickr.com Hver Matsans oppskrift skal være oppført med id (autogenerert), bilde, tittel, beskrivelse, tid, vanskelighetsgrad, antall enheter, enhetstype, ingredienser, fremgangsmåte og kilde Folkets oppskrift informasjon Hver brukersendt oppskrift skal ha id (autogenerert), tittel, beskrivelse, tid, vanskelighetsgrad, antall enheter, enhetstype, ingredienser, fremgangsmåte, og innsendernavn. Bilde er ikke påkrevd Tilleggsinformasjon til hver oppskrift Hver oppskrift skal i tillegg bli oppført med følgende kriterier for å støtte oppunder funksjonaliteten på nettstedet: Kommentarer - Anledning (middag, tilbehør, dessert, drikke og bakst) - Matintoleranse (melk, egg, fisk, skalldyr, nøtter, belgfrukt, glutenholdige kornslag og sitrus) Hver oppskrift kan kommenteres av medlem eller administrasjon. Kommentarene vil bli listet opp under hver enkelte oppskrift Sikkerhetskontroll Oppskrifter må gjennom en sikkerhetskontroll og bli godkjent av administrasjonen før de blir tilgjengeliggjort på nett.

38 8 KRAVSPESIFIKASJON Krav til søkemotor Det finnes to typer søk på nettstedet: Søk etter stikkord Ved søk etter stikkord skriver brukeren inn det stikkordet som det ønskes å søke på. For eksempel skriver brukeren kjøttboller i søkefeltet listes det opp oppskrifter som inneholder ordet kjøttboller. Brukeren kan skrive inn flere stikkord om gangen og få fram oppskrifter som inkluderer alle stikkordene. For eksempel skriver brukeren biff sopp i søkefeltet, listes det opp oppskrifter som inneholder både biff og sopp. Andre måter å skrive flere stikkord om gangen Figur 4, kilde: flickr.com er med + (plusstegn) eller, (kommategn). For eksempel biff + sopp eller biff, sopp vil begge gi oppskrifter som både inneholder biff og sopp Valgalternativ søk Bruker kan også navigere seg frem gjennom valgalternativer til ønsket oppskrift. For eksempel velger brukeren først alternativet Middag og deretter Kjøtt, blir søket innsnevret til de oppskriftene som tilhører kategorien middag og inneholder kjøtt. Følgende valgalternativer finnes: Fra venstremenyen: Matintoleranse: Melk, egg, fisk, skalldyr, nøtter, belgfrukt, kornslag, og sitrus. Inkluder eller ekskluder Folkets oppskrifter alternativ. Fra underkategorien: Kategori Middag Tilbehør Dessert Drikke Bakst Underkategori Kjøtt, kylling, fisk og skalldyr, vilt, vegetar, pasta og ris, suppe, grill og annet. Smårett, saus, marinade, dressing, kraft, og annet. Frukt og bær, is og sorbét, fromasj og mousse, pudding og gele, krem og saus, og annet. Smoothie og shake, kaffe og te, drink, varm drikke, og kald drikke. Brød, gjærbakst, småbakst, røre, kake, og annet.

39 KRAVSPESIFIKASJON Krav til administrativ funksjonalitet Vanlig besøkende har tilgang til å lese oppskrifter, artikler og forum på nettstedet. De kan også søke etter oppskrifter. Mens medlemmer og administrasjon vil i tillegg ha tilgang til administrativ funksjonalitet Innlogging Tilgang til administrativ funksjonalitet skjer via autentisering og autorisasjon. Autentisering skjer gjennom akkreditiver for å bevise hvem du er (brukernavn og passord). Autorisasjon blir gitt gjennom roller, hvor de ulike rollene blir tildelt et sett med privilegier Utlogging Har du logget inn, skal det være mulig å logge seg ut via en knapp eller lenke Skrive kommentar Medlem og administrasjon kan skrive kommentarer på alle oppskriftene Sende inn til Folkets oppskrifter Administrasjon og medlemmer kan sende inn oppskrifter til Folkets oppskrift via et eget skjema, forutsatt at innsender innfrir kravene til Folkets oppskrift Sende inn til Matsans oppskrifter Administrasjon kan sende inn oppskrifter til Matsans oppskrifter via et eget skjema, forutsatt at innsender innfrir kravene til Matsans oppskrift Godkjenne oppskrifter Administrasjonen skal godkjenne samtlige innsendte oppskrifter før de blir tilgjengeliggjort på nettstedet. Først når oppskriften er godkjent, vil den bli synlig for andre brukere Slette oppskrifter Administrasjonen kan slette en oppskrift til enhver tid om behov for dette skal oppstå. Som regel skjer dette allerede ved administrasjonens godkjenning av oppskriften. Når oppskriften ikke blir godkjent, vil den bli slettet Endre oppskrifter Administrasjonen kan endre en oppskrift om det skal oppstå behov for dette. Som oftest vil denne endringen skje allerede ved sikkerhetskontrollen når oppskriften må godkjennes av administrasjonen for å bli publisert Registrere seg En bruker kan registrere seg og bli medlem for å få tilgang til utvidet funksjonalitet og privilegier.

40 10 KRAVSPESIFIKASJON Krav til nettsamfunn For å skape et nettsamfunn må det kunne diskuteres i et forum. Dette forumet skal helst være programmert fra bunnen av for å tilpasses resten av nettstedet best mulig, men det kan også være forhåndsimplementert eksternt Lese foruminnlegg Alle kan lese foruminnlegg, hvis ikke det på forhånd er reservert til å vises for kun visse brukerroller Lage nytt forumemne Administrasjon og medlem kan lage forumemner/tråder Skrive forumpost Administrasjon og medlem kan skrive forumposter i forumemnene/trådene Foruminnlegg Et foruminnlegg består av enten et forumemne eller en forumpost. Hvert foruminnlegg består av en autogenerert id, tekst, forfatter og dato Andre krav Dagen rett Dagens rett velges automatisk fra oppskriftsdatabasen Tilfeldige retter Automatisk utvalg av tilfeldige retter til nettstedets forside hentes fra oppskriftsdatabasen. 2.2 Tekniske krav Utviklingsverktøy: Microsoft Visual Studio Rammeverk: Microsoft.NET Compact Framework 2.0. Operativsystem: Windows XP. Utviklingsplattform: ASP.NET med C#. Databasesystem: Microsoft SQL Server.

41 KRAVSPESIFIKASJON Rammekrav i systemet 3.1 Tilgjengelighet Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning. Tim Berners Lee, oppfinner av World Wide Web. 1 Design og virkemåte skal følge retningslinjene for universell utforming. Universell utforming vil si fysisk utforming som gjør at nettstedet kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for ytterligere individuell tilpassing. Nettstedet skal bli utformet med utgangspunkt i at alle kan bruke det, uavhengig av funksjonsnivå. Retningslinjene som skal tas hensyn til er fra Web Accessibility Initiative (WAI) ved World Wide Web Consortium (W3C) som er en standard for tilgjengelighet. WAI-retningslinjene er å finne på Nettstedet vil ta hensyn til følgende hovedprinsipper tatt fra WAI: Lyd og visuelt innhold - Inkluder alternativer til lyd og visuelt innhold. (Bildetekst) Farger Ikke gjør sidene avhengig av farge. HTML og stilark Bruk HTML-markering og stilark, og bruk dette korrekt. Språk Spesifiser språk og språkbruk. Tabeller Lag tabeller som kan transformeres stilfullt. Flimring/blinking Aldri flimring eller blinking med frekvenser på 4 59 blink i sekundet. Navigering Lag sider som er maskinvareuavhengige. Bruk av både mus og tastatur. W3C-teknologi Bruk W3C-teknologi og følg retningslinjene. Navigasjonsmekanismer Ha klare navigasjonsmekanismer. Språk Sørg for at språket i dokumentene er tydelig og lettfattelig. 3.2 Sikring mot tap eller ødeleggelse av data Data kan bli tapt eller ødelagt ved hendelser som virus, hacking eller ved fysisk ødeleggelse av datamaskinen. For å sikre konfidensialitet vil prosjektet ta i bruk brukerkontoer for tilgang. Sikkerhetskopier vil bli tatt for å sikre mot tap av data. Datamaskiner med prosjektet skal være beskyttet med brannmur og virusbeskyttelse for sikring mot ødeleggelse av data. 1

42 12 KRAVSPESIFIKASJON 3.3 Sikring mot tyveri eller misbruk av data Data kan bli stjålet eller misbrukt. Dette skal bli hindret ved: Å ta hensyn til personvern slik at data ikke blir misbrukt. For eksempel ved hjelp av kryptert data. Autentisering. Prosjektet skal sikres gjennom autentifisering av brukerne som forsøker å få aksess, dvs. gjennom brukerkontoer med tilhørende brukernavn og passord. 3.4 Kapasitet Datakapasitet Kapasiteten på databasen blir kun begrenset av lagringskapasiteten på den enkelte maskin som prosjektet kjøres på. Databasen kommer til å få en konstant vekst når nettstedet blir offisielt, spesielt kommer tabellen Oppskrifter til å vokse Brukerkapasitet Nettstedet skal være på en server som klarer å håndtere opptil 1000 brukere samtidig. Det vil starte i det små og forhåpentligvis vokse når flere oppdager nettstedet. For å vite hva serveren tåler, vil det være en konstant oppfølging av statistikker tilknyttet nettstedet. 3.5 Fremtidig utvikling av systemet Prosjektet skal lages og dokumenteres på en slik måte at det senere er tilrettelagt og klargjort for videreutvikling. 3.6 Bruker og brukervennlighet Prosjektet skal være til bruk for alle som har internettaksess og besøker nettstedet. Webdesignet skal oppnå en høy grad av brukbarhet når innholdet presenteres, samtidig som det er i tråd med gruppens visuelle profil og tilfredsstiller de kravene som er satt i forhold til tilgjengelighet.

43 KRAVSPESIFIKASJON Logisk datamodell Et UML diagram vist gjennom de forskjellige brukernivåene fra prosjektet. Figur 5: Logisk datamodell

44 14 KRAVSPESIFIKASJON 5. Utvidelse Prosjektet har stort potensial for videreutvikling. 5.1 Funksjonskrav Følgende funksjonskrav presenteres som forslag til videre utvidelse av systemet Krav til oppskrifter Bruker vil ha mulighet til å endre antall porsjoner/enheter, og se mengde på ingredienser tilpasset dette. Hver oppskrift kan oppleves i RSS. Hver oppskrift kan oppleves i utskriftsvennlige sider. Bruker kan tipse venner om oppskrifter. Medlem har mulighet til å samle oppskrifter i en egen kokebok tilknyttet medlemmets profil. Medlem kan laste opp og oppdatere bilde på oppskrifter. Medlem kan endre skriftstørrelsen på oppskrifter. Medlem kan velge Legge ut oppskrift på profil i Facebook Krav til søkemotor Søk i oppskriftene basert på næringsstoffbehov. Eksempel på næringsstoffer: Karbohydrat, protein, umettet fett, mettet fett osv. Søk i oppskriftene basert på kostholdsgruppe. Eksempel på kostholdsgruppe: Gravide, ammende, overvektige og fedme, undervektige, vegetarianere, idrettsutøvere og studenter. Eksempel på søk: En idrettsutøver ønsker seg en oppskrift tilpasset valgte kategori. Søket vil returnere oppskrifter som har ekstra protein og lav fettprosent. Legge til Søk med Matsans i Firefox sin søkefunksjon. Å finne alle oppskrifter som inneholder to eller flere ord som er søkt på som stikkord. Bedre feilhåndtering ved søk. Å søke oppskrifter sammen med valgt matintoleranse. Å kunne sortere søkeresultater på valgte kriterier, for eksempel etter stikkord som vises i tittel, eller basert på tid Krav til administrativ applikasjon Medlem kan opprette og vedlikeholde sin egen matblogg. Medlem kan tilpasse nettstedet i webparts, tema og stil som de ønsker å se når de er innlogget. Medlem har en egen kokebok med samlede oppskrifter fra nettstedet. Moderator skal trykke på en Er du sikker på at du vil slette oppskrift? advarsel når de trykker på Slett knappen. Vise matintoleranse på Sjekk oppskrift siden, og ikke bare på Endre oppskrift siden.

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord Denne rapporten redegjør for hvordan vi har jobbet, hvilken metodikk vi har fulgt, hvilke verktøy vi har brukt og hvilke nye teknologier vi måtte sette oss inn i. Videre vil vi drøfte effekten

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

FoodView. Hovedprosjekt, våren 2013. Gruppe 30: Muhammed Ibraheem Cheema. Steinar Iversen. Erling Sandbekk. Geir Løitegaard Henrik Skjolden

FoodView. Hovedprosjekt, våren 2013. Gruppe 30: Muhammed Ibraheem Cheema. Steinar Iversen. Erling Sandbekk. Geir Løitegaard Henrik Skjolden FoodView Hovedprosjekt, våren 2013 Gruppe 30: Muhammed Ibraheem Cheema Steinar Iversen Erling Sandbekk Geir Løitegaard Henrik Skjolden PROSJEKT NR. 30 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS pure hub Prosjektgruppe: Rådgiver: Produkteier: Kunde: Raheel Akhtar Quan Vu Loc Cao Do Kirsten Ribu Tommy Kristoffersen Syscom AS HiOA - Fakultet for teknologi,

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012 AVD. FOR INGENIØRUTDANNING Bokprosjekt En guide til WAI-ARIA Gruppe 28 5/26/2012 PROSJEKT NR. 28 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer