Bruksanvisning. Styring. SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID x KAESER KOMPRESSOREN 9_ NO. Produsent:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Styring. SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID 1.0.2.x KAESER KOMPRESSOREN 9_9450 02 NO. Produsent:"

Transkript

1 Bruksanvisning Produsent: KAESER KOMPRESSOREN Coburg PO Box 2143 GERMANY Tel. +49-(0) Fax +49-(0)

2 /KKW/SSC 2.02 no BA-SIGMA CONTROL FLUID /KKW/SSC

3 Hurtigveiledning Produsent: KAESER KOMPRESSOREN Coburg PO Box 2143 GERMANY Tel. +49-(0) Fax +49-(0)

4

5 Innholdsfortegnelse 1. Viktige innstillinger Stille inn kontrast og lysstyrke Stille inn displayspråk Angi passord Tilpasse nominelt nettrykk Aktiver tasten «Koblingsur» Aktiver tasten «Fjernstyring» Endre reguleringstype Utgangssignaler for viktige driftstilstander Tilbakestille servicetimeteller Kontrollere sikkerhetsventil Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur Forstå driftsmeldinger Forstå diagnosemeldinger Forstå feilmeldinger Forstå varselmeldinger Forstå systemmeldinger Hurtigveiledning i

6 Innholdsfortegnelse ii Hurtigveiledning

7 1 Viktige innstillinger 1 Viktige innstillinger I dette kapittelet forklares viktige og vanlig forekommende innstillinger i kortform. Detaljert informasjon om funksjon, konfigurasjon, betjening og feilretting samt viktige anvisninger om sikker bruk finner du i de etterfølgende kapitlene. Innstillinger og arbeid på maskinen må kun utføres av følgende personer: personell som kjenner maskinen/styringen og personell under utdanning med oppsyn av faglærte fagpersoner autorisert vedlikeholdspersonell fra KAESER Hurtigveiledning 1

8 2 Stille inn kontrast og lysstyrke 2 Stille inn kontrast og lysstyrke Dispayinnstillingene for kontrast og lysstyrke er som standard forhåndsinnstilt til de optimale verdiene. Hvis ugunstige lysforhold påvirker avlesingen av displayet i lengre tid, kan du endre innstillingene. Optimering av kontrastinnstillinger: Hold tasten «Informasjon» inne. Trykk samtidig på tasten «Venstre» eller «Høyre» Optimering av lysstyrkeinnstillinger: Hold tasten «Informasjon» inne. Trykk samtidig på tasten «OPP» eller «NED» Forutsetning Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter» Hovedmenyen vises. 2. Trykk på tasten «Informasjon» og hold den inne. Hoved meny Deutsch Aktiv linje med gjeldende språk 1 xxxxxxxxxx Undermeny 2 xxxxxxxxxx Undermeny 3 xxxxxxxxxx Undermeny 4 xxxxxxxxxx Undermeny 5 xxxxxxxxxx Undermeny 3. Trykk på tasten «OPP» eller «NED» for å endre kontrasten 4. Trykk på tasten «Venstre» eller «Høyre» for å endre lysstyrken. Resultat Innstillingene for kontrast og lysstyrke er endret. 2 Hurtigveiledning

9 3 Stille inn displayspråk 3 Stille inn displayspråk Forutsetning Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Hold tasten «OPP» eller «NED» nedtrykket til det aktuelle språket vises som aktiv linje. Hoved meny Deutsch Aktiv linje med gjeldende språk 1 xxxxxxxxxx Undermeny 2 xxxxxxxxxx Undermeny 3 xxxxxxxxxx Undermeny 4 xxxxxxxxxx Undermeny 5 xxxxxxxxxx Undermeny 3. Skift med tasten «Enter» i innstillingsmodus. Den gjeldende språkvisningen blinker. 4. Bruk tastene«opp» eller «NED» til å velge ønsket språk. 5. Bekreft innstillingen med tasten «Enter». 6. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. Resultat Tekstene i displayet skifter til det valgte språket. Hurtigveiledning 3

10 4 Angi passord 4 Angi passord Du logger deg på styringen med et medfølgende Equipment Card. Fig. 1 RFID-leser 1. Hold Equipment Card rett foran RFID-leseren et kort øyeblikk. Dataene leses, og ditt brukernavn og tilgangsnivå vises. 2. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innloggingen. Resultat Driftsvisningen vises. Du er logget på. Mer informasjon Logge på styringen med manuell inntasting, se kapittel Hurtigveiledning

11 5 Tilpasse nominelt nettrykk 5 Tilpasse nominelt nettrykk Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter» Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon Trykkstyring Trykk innstillinger > Koblingspunkt pa vises i den aktive linjen Trykk innstillinger Gjeldende meny Nominelt nettrykk Parameter som skal tilpasses pa SP: 8.0 bar SD: -0.5 bar Aktiv linje; innstilling for koblingspunkt pa pb SP: 7.7 bar SD: bar Innstilling for koblingspunkt pb Nettrykk lavt < 5.0 bar SD: 0.5 bar 3. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Den gjeldende verdien blinker 4. Bruk tasten «OPP» eller tasten «NED» til å tilpasse innstillingen for koblingspunktet pa 5. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. 6. Trykk på tasten «Høyre» én gang. 7. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus for koblingsdifferanse. Den gjeldende verdien blinker 8. Bruk tasten «OPP» eller tasten «NED» til å tilpasse innstillingen av koblingsdifferansen 9. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. 10. tilpass hvis nødvendig verdien for koblingspunktet pb på samme måte. 11. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» Mer informasjon Tilpasse trykkparametre for maskinen, se kapittel 7.4. Hurtigveiledning 5

12 6 Aktiver tasten «Koblingsur» 6 Aktiver tasten «Koblingsur» Aktivere/deaktivere avkryssingsbokser Avkryssingsbokser Avkryssingsboks for nullstilling Status Aktivert Deaktivert Tab. 1 Forutsetning Status avkryssingsboks Tilgangsnivå 2 må være aktivert Driftsvisningen vises i displayet Velg menyen Koblingsur kompressor 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Kompressor klokke >. Displayet for innstilling av tidsprogrammet Kompressor klokke vises. 6 Kompressor klokke Meny Klokketast: Reset: 01 n.a. 00:00 av Tast inn koblingspunkt 01 (aktiv linje) 02 n.a. 00:00 av Tast inn koblingspunkt n.a. 00:00 av Tast inn koblingspunkt 03 Taste inn koblinbgspunkter 1. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Spalten n.a. i den aktive linjen blinker. 2. Still inn ukedag med tasten «Opp». 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. 4. Trykk på tasten «Høyre» 1 gang. 5. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Kolonnen Klokkeslett, visning timer, 00 : 00 i den aktive linjen blinker. 6. Still inn timer med tasten «Opp». 7. Trykk på tasten «Høyre» 1 gang. Kolonnen Klokkeslett, visning av minutter 00 : 00 i den aktive linjen blinker. 8. Still inn minutter med tasten «Opp». 6 Hurtigveiledning

13 6 Aktiver tasten «Koblingsur» 9. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingene. Blinkingen stopper, og klokkeslettet (timer/minutter) er stilt inn. 6 Kompressor klokke Gjeldende meny Klokketast: Reset: 01 Man-Fre 06:30 på Eksempel ukedager 02 Man-Fre 12:00 av Eksempel klokkeslett 03 Man-Fre 13:00 på Eksempel handling kompressor PÅ 10. Trykk på tasten «Høyre» 1 gang. 11. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Kolonnen handling av/på blinker. 12. Bruk tasten «Opp» til å stille inn handlingen Kompressor PÅ. 13. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Handlingen Kompressor PÅ er stilt inn for første koblingspunkt. 14. Still resten av koblingspunktene på samme måte. Resultat Ukedag, klokkeslett og handlingene Kompressor PÅ / Kompressor AV er stilt inn for alle koblingspunktene. Aktiver tasten «Koblingsur» 1. Bruk tasten «Opp» til å skifte til linjen Klokketast. 2. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen i den aktive linjen blinker. 6 Kompressor klokke Meny Klokketast: Reset: 01 Man-Fre 06:30 på 02 Man-Fre 12:00 av 03 Man-Fre 13:00 på 3. Aktiver avkryssingboksen med tasten «OPP». 4. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Tasten «Koblingsur» er aktivert. Aktiv linje med avkryssingsboks Nullstilling av alle gjeldende koblingspunkter 5. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. 6. Trykk på tasten «Koblingsur». På samme måte kan tasten «Koblingsur» deaktiveres. Hvis du aktiverer avkryssingboksen for nullstilling, nullstilles alle angitte koblingspunkter samtidig. Hurtigveiledning 7

14 6 Aktiver tasten «Koblingsur» Resultat Maskinen arbeider i henhold til de angitt koblingspunktene i tidsprogrammet. Mer informasjon Konfigurering av maskinstart og -stopp, se kapittel 7.5. Konfigurasjon av lastskifte via et tidsprogram, se kapittel Hurtigveiledning

15 7 Aktiver tasten «Fjernstyring» 7 Aktiver tasten «Fjernstyring» Det må utføres flere innstillinger for at maskinen skal kunne fjernstyres. Se avsnittet «Mer informasjon» i dette kapittelet. Aktivere/deaktivere avkryssingsbokser Avkryssingsbokser Status Aktivert Deaktivert Tab. 2 Status avkryssingsboks Du finner innstillingene for aktivering av «fjernstyring» i følgende menyer: Menyen <Kompressor PÅ> Meny <Laststyring> Når tasten «Fjernstyring» er aktivert i en meny, er funksjonen tilgjengelig. Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. Aktivere tasten «Fjernstyring» i menyen Kompressor PÅ 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon Kompressorstart Kompressor på >. 3. Trykk på tasten «NED» til Fjern tast vises i displayet. 4. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen for tasten «Fjernstyring» blinker Kompressor på Meny Lokal drift: Tast Fjern styring: Tast FK DI 1.12 Fjern tast: Aktiv linje med avkryssingsboks Klokketast: 5. Trykk på tasten «OPP». Den aktiverte avkryssingsboksen vises i displayet Hurtigveiledning 9

16 7 Aktiver tasten «Fjernstyring» 6. Lagre innstillingen med tasten «Enter». Tasten «Fjernstyring» er aktivert og kan nå brukes Kompressor på Meny Lokal drift: Tast Fjern styring: Tast FK DI 1.12 Fjern tast: Aktiv linje med avkryssingsboks Klokketast: 7. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. 8. Trykk på tasten «Fjernstyring» for å gjøre fjerndrift mulig. På samme måte kan tasten «Fjernstyring» deaktiveres. Aktivere tasten «Fjernstyring» i menyen Laststyring Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon Trykkstyring Laststyring >. 3. Trykk på tasten «OPP» til Fjern tast vises som aktiv linje. 4. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingboksen for tasten «Fjernstyring» blinker Laststyring Meny Lokal drift pa Fjern styring: pa Fjern tast: Aktiv linje med avkryssingsboks 1 pa/pb Klokke 5. Trykk på tasten «OPP». Den aktiverte avkryssingsboksen vises i displayet 10 Hurtigveiledning

17 7 Aktiver tasten «Fjernstyring» 6. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Tasten «Fjernstyring» er aktivert og kan nå brukes Laststyring Meny Lokal drift pa Fjern styring: pa Fjern tast: Aktiv linje med avkryssingsboks 1 pa/pb Klokke 7. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. 8. Trykk på tasten «Fjernstyring» for å gjøre fjerndrift mulig. På samme måte kan tasten «Fjernstyring» deaktiveres. Mer informasjon Konfigurering av maskinstart og -stopp, se kapittel 7.5. Konfigurering av lastskifte i sammenkoblet drift, se kapittel 7.8. Hurtigveiledning 11

18 8 Endre reguleringstype 8 Endre reguleringstype Standardinnstillingen av reguleringstype avhenger av maskintypen. Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter» Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon Kontrolltype > På stedet-drift vises som aktiv linje i displayet. 5.3 Kontrolltype Gjeldende meny Lokal drift: DUAL Aktiv linje med reguleringstype som skal tilpasses Avlast. tid 3 DUAL 4 QUADRO 3. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Visning for reguleringstype DUAL blinker. 5.3 Kontrolltype Gjeldende meny Lokal drift: QUADRO Aktiv linje med endret reguleringstype Avlast. tid 3 DUAL 4 QUADRO 4. Bruk tasten «OPP» til å velge reguleringstypen QUADRO 5. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. 6. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» Resultat Reguleringstypen DUAL er koblet om til reguleringstypen QUADRO Mer informasjon For informasjon om reguleringstypenes funksjon, se kapittel 4.7. Endre parametrene for reguleringstypene, se kapittel Hurtigveiledning

19 9 Utgangssignaler for viktige driftstilstander 9 Utgangssignaler for viktige driftstilstander Viktige driftstilstander for maskinen kan tilordnes utgangene DOR 1.05 DOR 1.07 som binære signaler via potensialfrie kontakter. Det er også mulighet for å bruke flere utganger. Hver utgang kan kun tilordnes 1 gang. Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. Menyen Konfigurasjon I/O periferi DO funksjoner 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon I/O periferi DO funksjon >. Kontroller på vises som aktiv linje i displayet. 3. Velg ønsket melding med tasten «OPP» eller tasten «NED» DO funksjon Meny Kontroller på Aktiv linje DOR 1.05 Logikk + Kompressor på DOR 1.04 Logikk + Motor går DOR 1.07 ok Logikk + Tilordne melding til en utgang 1. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Visning blinker. 2. Velg en ledig utgang med tasten «OPP» eller tasten «NED». 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Det sendes et utgangssignal med meldingen til den tilordnede utgangen. 4. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. Mer informasjon Konfigurasjon og bruk av styringens inn- og utganger, se kapittel Hurtigveiledning 13

20 10 Tilbakestille servicetimeteller 10 Tilbakestille servicetimeteller Eksempel: Nullstille vedlikeholdstimeteller for oljefilter. Forutsetning Vedlikehold må være utført, Vedlikeholdsmelding må være kvittert, Tilgangsnivå 2 må være aktivert, Driftsvisningen må vises i displayet. Menyen vedlikehold 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Vedlikehold >. Vedlikeholdsteller Oljefilter vises som aktiv linje i displayet. 3. Trykk på tasten «NED» 1 gang. Nullstill vises som aktiv linje i displayet. 4. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingboksen for nullstilling blinker. 4 Vedlikehold Meny Oljefilter 6000 h 0005 h Vedlikeholdsintervall, gjenværende standtid Reset: Aktiv linje Oljeseparator 6000 h 3000 h Reset: 5. Bruk tasten «NED» til å aktivere avkryssingboksen for nullstilling. 4 Vedlikehold Meny Oljefilter 6000 h 6000 h Vedlikeholdsintervall, gjenværende nye standtid Reset: Aktiv linje Oljeseparator 6000 h 3000 h Reset: 6. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Avkryssingsboksen for nullstilling blir automatisk deaktivert. Resultat Den gjenværende standtiden for den nye oljefilteret tilsvarer det forhåndsinnstilte vedlikeholdsintervallet på 3000 t eller 6000 t (avhengig av maskintype). Mer informasjon Innstilling av vedlikeholdsintervallm se kapittel 8.7. Vedlikehold av styringen, se kapittel Hurtigveiledning

21 11 Kontrollere sikkerhetsventil 11 Kontrollere sikkerhetsventil Overblikk Forberede testen Gjennomføre kontrollen Avslutte testen på korrekt måte Utføre reset Når kontrollmodusen er aktivert, er overvåkingen av det interne trykket (avblåsningsvern, hvis aktuelt) og regulering for nominelt nettrykk frakoblet. I den den nedenstående beskrivelsen av kontrollen brukes måleverdien for det interne trykket pi. Avkryssingsbokser Status Aktivert Deaktivert Tab. 3 Status avkryssingsboks ADVARSEL Overtrykk kan føre til skader! Utfør følgende handlinger i den angitte rekkefølgen. Forberede testen 1. Finn åpningstrykket for sikkerhetsventilen på maskinens typeskilt, og noter det. 2. Trykk på tasten «AV» for å slå av maskinen. 3. Lukk stengeventilen mellom maskin og trykkluftnett. 4. Logg inn på SIGMA CONTROL 2 med tilgangsnivå 2, se kapittel Gå ut fra driftsvisningen, og skift språk med tasten «Enter» i hovedmenyen. 6. Velg menyen < Maskin test TÜV inspeksjon >. Sikkerhetsventil vises som aktiv linje i displayet. 9.1 TÜV inspeksjon Meny Sikkerhetsventil: Aktiv linje med avkryssingsboks prv: bar pi 0.00 bar Åpningstrykk sikkerhetsventil (eksempel) Reset: Gjennomføre kontrollen 1. Trykk på tasten «Enter». Avkryssingsboksen blinker i den aktive linjen. 2. Aktiver avkryssingboksen med tasten «OPP». Hurtigveiledning 15

22 11 Kontrollere sikkerhetsventil 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Kontrollmodusen er aktivert. Overvåkingen av internt trykk og nominelt nettrykk er koblet ut! 9.1 TÜV inspeksjon Meny Sikkerhetsventil: prv: bar pi 2.50 bar Reset: Aktiv linje med avkryssingsboks Åpningstrykk sikkerhetsventil, internt trykk 4. ADVARSEL! Hørselsskader fra larm når sikkerhetsventilen blåser av! Lukk alle vedlikeholdsdører, sett på plass og lås fast alle dekkplater. Bruk hørselsvern. 5. ADVARSEL! Forbrenningsfare ved at kjøleolje kommer ut og ved trykkluft fra avblåsing gjennom sikkerhetsventilen! Lukk alle vedlikeholdsdører, sett på plass og lås fast alle dekkplater. Bruk vernebriller. 6. Trykk på tasten «PÅ» og hold den inne. Maskinen går i lastdrift, maskinens interne trykk pi stiger. 7. Overvåk trykkøkningen pi i displayet under kontrollen. 8. Hvis trykket pi stiger til 10% over ventilens åpningsstrykk, slå maskinen av med tasten «AV» og skift ut sikkerhetsventilen. Hvis feilmeldingen prv vises i displayet, er sikkerhetsventilen defekt. Det maksimalt tillatte interne trykket er overskredet med 2 bar. Skift ut sikkerhetsventilen med det samme. Unngå oljetåke: Når sikkerhetsventilen åpner, må du slippe tasten «PÅ» med det samme for å unngå unødvendig oljetåke. Avslutte testen på korrekt måte 1. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen blinker i den aktive linjen. 2. Deaktiver avkryssingsboksen med tasten «NED». 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Testmodusen er deaktivert og testen er avsluttet. 4. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. 5. Åpne stengekranen. Resultat Maskinen er driftsklar. 16 Hurtigveiledning

23 11 Kontrollere sikkerhetsventil Utføre reset Hvis kontrollen av åpningen av sikkerhetsventilen avbrytes, viser SIGMA CONTROL 2 den høyeste målte verdien for det interne trykket. Aktiver avkryssingsboksen Nullstill for å nullstille den lagrede verdien. Aktiver avkryssingboksen for nullstilling. Mer informasjon For mer informasjon om test av sikkerhetsventilen, se kapittel8.8. Hurtigveiledning 17

24 12 Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur 12 Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur Maskinen skal koble seg ut når maksimal komprimeringssluttemperatur (KST) på 110 er nådd. For å teste denne funksjonen simulerer SIGMA CONTROL 2 en høyere temperatur. SIGMA CONTROL 2 genererer automatisk en offset-verdi, som vises i displayet. I testmodusen legges denne offset-verdien til den faktiske driftstemperaturen, for å få maskinen til å slå seg av. I standarddrift genererer SIGMA CONTROL 2 feilmeldingen Overtemperatur når maks. komprimeringssluttemperatur er nådd. Siden den modifiserte kontrolltemperaturen ligger 2 K under koblingspunktet for feilmeldingen Overtemperatur, genereres det ingen feilmelding. Overblikk Slå maskinen av og la den avkjøles lett Gjennomføre kontrollen Avslutte testen på korrekt måte Utføre reset Gjennomføre kontrollen Forutsetning Maskinen må være kjølet ned ca. 5 C 1. Logg inn på SIGMA CONTROL 2 med tilgangsnivå 2. (se avsnitt 7.2.4) 2. Gå ut fra driftsvisningen, og skift språk med tasten «Enter» i hovedmenyen. 3. Velg menyen < Maskin test TÜV inspeksjon >. I displayet vises Sikkerhetsventil som aktiv linje. 4. Trykk på tasten «NED» til Kompressorblokkens utløpstemperatur TST vises som aktiv linje i displayet. 5. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen blinker i den aktive linjen b a r 0 8 : C Sunket komprimeringssluttemperatur 9.1 TÜV inspeksjon Meny Kompressorblokkens TST : utløpstemperatur Aktiv linje Offset : 0 C TST 0.0 C Reset: 6. Aktiver avkryssingboksen med tasten «OPP». 18 Hurtigveiledning

25 12 Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur 7. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Visningen Offset skifter til 35 C. Visningen Kompressorblokkens utløpstemperatur TST skifter til 108 C. Kontrollmodusen er aktivert b a r 0 8 : C 9.1 TÜV inspeksjon Meny Kompressorblokkens TST : Offset : 35 C TST 108 C Reset: utløpstemperatur Aktiv linje Offset, komprimeringssluttemperatur i testmodus 8. Trykk på tasten «PÅ» for å koble maskinen om til LAST. Maskinen går til LAST og komprimeringssluttemperaturen fortsetter å stige. Når komprimeringssluttemperaturen når verdien 108 C, kobles maskinen ut. Maskinen slås ikke av? Avbryt testen og ta kontakt med autorisert KAESER-service umiddelbart. Avslutte testen på korrekt måte 1. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen blinker i den aktive linjen. 2. Deaktiver avkryssingsboksen med tasten «NED». 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Offset stilles tilbake til 0 C. Testmodusen er deaktivert og testen er avsluttet. 4. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. Utføre reset Hvis kontrollen av utkobling ved overtemperatur avbrytes, viser SIGMA CONTROL 2 den høyeste målte temperaturen. Aktiver avkryssingboksen Nullstill for å nullstille den lagrede verdien. Aktiver avkryssingboksen for nullstilling. Mer informasjon For testing av temperatursensoren, se kapittel8.9. Hurtigveiledning 19

26 13 Forstå driftsmeldinger 13 Forstå driftsmeldinger Driftsmeldinger blir vist automatisk av styringen etter behov, og informerer deg om den aktuelle driftstilstanden til maskinen. Driftsmeldinger er merket med bokstavene O. Meldingene er nummerert fortløpende. Meldingene 0081 til 0095 er kundespesifiserte og ikke definerte. Legg til den meldingsteksten du definerer og betydningen av meldingen. Melding 0001 O Laststyring pa 0002 O Laststyring pb 0003 O Laststyring FK 0004 O Laststyring FB 0005 O klar 0006 O Avlast 0007 O Pålast 0008 O av 0009 O Kompressor på 0010 O Kontroller på 0011 O Frigi kaldstart 0025 O Nominelt nettrykk pa 0026 O Nominelt nettrykk pb 0027 O Power OFF ON 0028 O DYNAMIC motor temperatur 0081 O Betydning Maskinen reguleres med nominelt nettrykk pa. Maskinen reguleres med nominelt nettrykk pb. Maskinen blir regulert via fjernkontakten. Maskinen blir regulert på avstand via Bus-tilkoblingen. Maskinen er slått på og befinner seg i driftspunktet STILLSTAND. Maskinen er slått på og befinner seg i driftspunktet TOMGANG. Maskinen er slått på og befinner seg i driftspunktet LAST. Maskinen er slått av. Strømforsyningen er til stede. Maskinen er slått på. Strømforsyningen er til stede. en har strømforsyning. Maskinen kan slås på, selv om maskintemperaturen er under den tillatte innkoblingstemperaturen. Maskinen kan bare slås på så lenge denne meldingen vises. Verdien for pa blir vist. Verdien for pb blir vist. Oppfordring: Slå strømforsyningen av og på igjen. Reguleringstype DYNAMIC: Temperaturen på kompressormotoren er fremdeles for høy. 20 Hurtigveiledning

27 13 Forstå driftsmeldinger Melding 0082 O Betydning 0083 O 0084 O 0085 O 0086 O 0087 O 0088 O 0089 O 0090 O 0091 O 0092 O 0093 O p-bryter pi 0094 O T-bryter TST 0095 O p-bryter pn Tab. 4 Driftsmeldinger Hurtigveiledning 21

28 14 Forstå diagnosemeldinger 14 Forstå diagnosemeldinger Diagnosemeldinger er merket med bokstaven D. De informerer om tilstanden til styringen, de tilkoblede input-output-modulene, og hjelper KAESER Service i forbindelse med feilsøking. 22 Hurtigveiledning

29 15 Forstå feilmeldinger 15 Forstå feilmeldinger Feilmeldinger er merket med bokstavene A. Meldingene er nummerert fortløpende. Meldingene 0081 til 0095 er kundespesifiserte og kan avvike fra de foreslåtte verdiene. Legg til den meldingsteksten du definerer, mulige årsaker og tiltak. Melding Mulige årsaker Tiltak 0001 A Dreieretning 0002 A Motor temperatur 0003 A prv 0004 A NØD STOPP 0005 A Oljeseparator temperatur 0007 A Nettovervåkning 0009 A SIGMA CONTROL 2 T 0010 A Avblåsningsvern 0011 A Olje/luft kjøler vifte Overstrøm 0012 A Vedlikeholdsdører 0013 A Kompressormotor - overstrøm 0014 A Olje/luft kjøler vifte Overstrøm Kompressormotoren roterer i feil retning. Kompressormotor for varm. Sikkerhetsventilens åpningstrykk på oljeutskillerbeholderen er overskredet. NØDSTOPP-knappen er trykket. Trykklufttemperatur på utgang oljeutskillerbeholder overskredet. Feil i strømforsyningsnettet. Tillatt hustemperatur på SIGMA CONTROL 2 er overskredet. Sikkerhetsventilens åpningstrykk på oljeutskillerbeholderen er overskredet. Utkobling av 1. viftemotor pga. overbelastning. Vedlikeholdsdører/sikrede dekkplater åpnet mens maskinen er i gang. Utkobling av kompressormotor pga. overbelastning. Utkobling av 2. viftemotor pga. overbelastning. Bytt om tilførselsledningene L1 og L2. Rengjør motor. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Skift ut sikkerhetsventilen. Opphev sperre på tasten. Kontroller ledningsveien til utløserinstrumentet. Få strømforsyningen kontrollert. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Koblingsskap: Kontroller filtermatter og vifte. Skift ut oljeutskillerpatron. Åpne stengekranen i lufteledningen. Finn årsaken til utkoblingen. Still tilbake overbelastningsreléet. Lukk vedlikeholdsdører/ dekkplater. Finn årsaken til utkoblingen. Skift ut oljeutskillerpatron. Finn årsaken til utkoblingen. Still tilbake overbelastningsreléet. Hurtigveiledning 23

30 15 Forstå feilmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0015 A Kompressorblokkens utløpstemperatur TST 0016 A Olje/luft kjøler vifte Overstrøm 0019 A Internt trykk pi 0021 A Kjøletørker T 0022 A Oljeseparator Δp 0023 A Motorlager 0024 A Vann kjøling, vannmangel 0034 A Hovedkontaktor går ikke inn? 0035 A Kabinett vifte I 0038 A PD temperature 0039 A PD temperatur 0040 A Hovedkontaktor går ikke ut igjen? 0041 A Nettspenning 0042 A Mottrykk ved Stopp 0043 A Kompressorblokkens nutløpstemperatur stigning dt/dt 0044 A Ingen trykkoppbygging 0045 A Kompressor T Maksimalt tillatt komprimeringssluttemperatur (TST) er overskredet. Utkobling av 3. viftemotor pga. overbelastning. Kjøletørker: Trykklufttemperatur for lav. Skitten oljeutskillerpatron. Overoppheting av kompressormotorens motorlager. For lavt kjølevanntrykk. Nettkontaktor kobles ikke inn. Utkobling av koblingsskapvifte pga. overbelastning. Trykkluftutgangstemperatur for lav. Trykkluftutgangstemperatur for høy. Nettkontaktor kobles ikke ut. Andre forsyningsnettinnbrudd. Mottrykk i oljeutskillerbeholderen på grunn av manglende avlufting. Økningshastighet for komprimeringssluttemperatur (TST) er overskredet. Maskinen produserer ikke trykkluft. Arbeidstrykket holder seg under 3,5 bar innenfor en forhåndsgitt tid Termoventil defekt Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Rengjør kjøleren. Kontroller kjøleoljenivå. Finn årsaken til utkoblingen. Still tilbake overbelastningsreléet. Ta kontakt med KAESER service. Skift ut oljeutskillerpatron. Ettersmør motorlager. Kontroller kjølevannforsyningen. Kontroller nettkontaktor og ledningsføring. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Kontroller kjøleoljenivå. Rengjør kjøler. Kontroller viftemotor. Kontroller nettkontaktor og ledningsføring. Kontroller forsyningsspenning. Kontroller dørendebryter. Kontroller lufteledningen. Kontroller kjøleoljenivå. Kontroller at maskinen er tett. Kontroller kobling/drivrem. Ta kontakt med KAESER service. 24 Hurtigveiledning

31 15 Forstå feilmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0048 A Høyspennings celle 0051 A Aggregate A 0052 A Aggregate B 0056 A KT Kondensatdren 0057 A Type: 0058 A Kondensatdrenering 0059 A Mottrykk under drift 0061 A Oljeseparator stigningstemp dt/dt 0062 A Kjøletørker p 0063 A Kjøletørker p 0081 A Feil på høyspenningscellen. Aggregat A er falt ut. Aggregat B er falt ut. Kjøletørker: Feil på kondensatdrenering. Maskintype uklar. Feil på kondensatdrenering. Slitt drivrem eller kobling. Økningshastighet for komprimeringssluttemperatur er overskredet. Kjøletørker: Trykk i kjølemiddelkretsen er for høyt. Sikkerhetstrykkbryter utløst. Kjøletørker: Kjølemiddeltap, trykk i kjølemiddelkretsen er for lavt. Sugetrykkbryter har løst ut. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Kjøletørker: Kontroller kondensatdrenering og kondensatledninger.. Ta kontakt med KAESER service. Kontroller kondensatdrenering og kondensatledninger. Drivrem: Skift drivrem. Kobling: Ta kontakt med KAESER service. Kontroller kjøleoljenivå. Rengjør kjølemiddelkondensator. Kontroller viftemotor. Overhold oppstillingsbetingelsene. Ta kontakt med KAESER service A 0083 A 0084 A 0085 A 0086 A 0087 A Hurtigveiledning 25

32 15 Forstå feilmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0088 A 0089 A 0090 A 0091 A 0092 A 0093 A p-bryter pi 0094 A T-bryter TST 0095 A p-bryter pn 0097 A Høyspent celle på? 0098 A Høyspent celle av? 0099 A Hovedkontaktor går ikke inn? 0100 A Hovedkontaktor går ikke ut igjen? 0101 A Kompressormotor - overstrøm 0102 A Olje/luft kjøler vifte Overstrøm 0200 A Kompressor motor USS alarm 0201 A Kompressor motor USS alarm 0202 A Kompressor motor USS alarm 0205 A Kompressor motor USS alarm 0210 A Kompressor motor FO Motorvern alarm Høyspenningscelle kobles ikke inn. Høyspenningscellen kobles ikke ut. Nettkontaktor kobles ikke inn. Nettkontaktor kobles ikke ut. Utkobling av kompressormotor pga. overbelastning. Utkobling av 1. viftemotor pga. overbelastning. Feil på frekvensomformer Feil på frekvensomformer Feil på frekvensomformer Kommunikasjonsfeil Feil på frekvensomformer Kontroller høyspenningscellen og ledningsføringen. Kontroller høyspenningscellen og ledningsføringen. Kontroller nettkontaktor og ledningsføring. Kontroller nettkontaktor og ledningsføring. Finn årsaken til utkoblingen. Skift ut oljeutskillerpatron. Finn årsaken til utkoblingen. Still tilbake overbelastningsreléet. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Kontroller forbindelser og kabelføringer. Ta kontakt med KAESER service. 26 Hurtigveiledning

33 15 Forstå feilmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0211 A Kompressor motor FO Motorvern alarm Feil på frekvensomformer Ta kontakt med KAESER service. Tab. 5 Feilmeldinger og tiltak Hurtigveiledning 27

34 16 Forstå varselmeldinger 16 Forstå varselmeldinger Varselmeldinger er merket med bokstavene A. Meldingene er nummerert fortløpende. Meldingene 0081 til 0092 er kundespesifiserte og kan avvike fra de foreslåtte verdiene. Legg til den meldingsteksten du definerer, mulige årsaker og tiltak. Melding Mulige årsaker Tiltak 0002 A Motor temperatur 0004 A Oljeseparator Δp 0007 A Motorlager 0008 A Kompressorblokkens utløpstemperatur TST 0011 A Oljefilter Δp 0013 A Luftfilter Δp 0015 A Bus alarm 0017 A Kjøletørker T 0018 A Kjøletørker p 0025 A Oljeseparator h 0026 A Olje skifte h 0027 A Oljefilter h 0028 A Luftfilter h Kompressormotoren er meget varm. Oljeutskillerpatronens differansetrykk er forhøyet. Skitten oljeutskillerpatron. Lager i kompressormotoren defekt. Maksimal komprimeringssluttemperatur nesten oppnådd. Oljefilterets differansetrykk er forhøyet. Skittent oljefilter. Skittent luftfilter. Bustilkopling via Profibus-DPgrensesnitt er brutt. Kjøletørker: Trykklufttemperatur for høy. Rengjør motor. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Skift ut oljeutskillerpatron. Ta kontakt med KAESER service. Rengjør kjøler. Kontroller kjøleoljenivå. Skift oljefilterpatron. Sikre tilstrekkelig ventilasjon og avlufting. Overhold oppstillingsbetingelsene. Skift oljefilter. Skift luftfilter. Kontroller busledninger og -plugger. Overhold oppstillingsbetingelsene. Rengjør kjølemiddelkondensator. Rengjør kjøleren. Installer avtrekksvifte. Kjøletørker: Ta kontakt med KAESER service. Kjølemiddeltap, trykk i kjølemiddelkretsen er for lavt. Sugetrykkbryter har løst ut. Oljeutskillerpatron: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Kjøleolje: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Oljefilter: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Luftfilter: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Skift ut oljeutskillerpatron. Skift kjøleolje. Skift oljefilter. Skift luftfilter. 28 Hurtigveiledning

35 16 Forstå varselmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0029 A Inspeksjon av alle ventiler h 0030 A Reim/ kobling inspeksjon h 0031 A Motorlager h 0032 A Elektriske komponenter t 0033 A Viftelager h 0034 A PD temperatur 0035 A PD temperatur 0036 A Motorstarter/t 0037 A Motorstarter/d 0038 A Avblåsningsvern 0041 A Nettspenning 0043 A Feil med eksternt last signal? 0044 A Oljetemperatur Ventiler: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Remstramming/kopling: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Motorlageret til kompressormotoren: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Elektriske komponenter og installasjon: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Motorlager for viftemotorene: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Trykkluftutgangstemperaturen er lav. Trykkluftutgangstemperaturen er høy. Maks. tillatt motorkoplingshyppighet i løpet av de siste 60 minuttene er overskredet. Maks. tillatt motorkoplingshyppighet i løpet av de siste 24 timene er overskredet. Sikkerhetsventilens åpningstrykk er snart overskredet. 1. Forsyningsnett-innbrudd: Maskinen ble automatisk startet på nytt. Eksternt lastsignal uklart: Forhøyet utkoplingstrykk ble overskredet. Ekstern laststyring har ikke koplet om til tomgang. Kjøleoljetemperaturen er for lav. Ta kontakt med KAESER service. Utfør visuell kontroll. Stram drivrem. Ta kontakt med KAESER service. Utfør kontroll, og tilbakestill vedlikeholdstelleren. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Rengjør kjøler. Kontroller kjøleoljenivå. Forleng tomgangstiden. Benytt større trykkluftbeholder. Gjør rørledningstverrsnittet mellom anlegg og trykkluftbeholder større. Forleng tomgangstiden. Benytt større trykkluftbeholder. Gjør rørledningstverrsnittet mellom anlegg og trykkluftbeholder større. Skift ut oljeutskillerpatron. Åpne stengekranen i lufteledningen. Sjekk forsyningsnett. Kontroller dørendebryter. Sjekk innstillingene til den eksterne styringen. Ta hensyn til trykkfall pga. filter/tørker. Sjekk temperaturbryter, ledningsvei og tilkopling. Kontroller kjøleoljekretsløp. Sett opp romtemperaturen. Hurtigveiledning 29

36 16 Forstå varselmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0046 A Nettrykk 0047 A Ingen trykkoppbygging 0048 A Kulelager smøring h 0049 A Årlig vedlikehold 0059 A Start temperatur 0060 A Start temperatur 0061 A Kompressor T 0066 A Luftfilter Δp 0068 A Kondensatdrenering 0069 A Kjøletørker p 0070 A Kjøletørker T 0071 A Oljenivå 0072 A KT Kondensatdren 0081 A Nettrykket er falt under verdien «Nettrykk lavt». Trykkluftuttaket er for stort. Maskinen kan ikke bygge opp arbeidstrykk. Ettersmøring av motorlager: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Det siste vedlikeholdet ligger 1 år tilbake i tid. Temperatur i kompressorblokk for lav (< 10 C) til å kjøre maskinen. Temperatur i kompressorblokk for lav (<+2 C). Komprimeringssluttemperatur (TST) nådde ikke den minste nødvendige verdien innenfor den angitte tiden. Forvarsel: Skittent luftfilter. Feil på kondensatdrenering. Kjøletørker: Trykk i kjølemiddelkretsen er for høyt. Sikkerhetstrykkbryter utløst. Kjøletørker: Trykklufttemperatur for høy. Kjøleoljenivået er for lavt. Kjøletørker: Feil på kondensatdrenering. Kontroller trykkluftbehov. Kontroller ledningsvei og sensortilkobling. Kontroller innstilling for varselverdien «Nettrykk lavt». Sjekk ev. maskinlekkasjer. Sammenlign visningen av internt trykk i menyen <Måledata> med manometerverdien på oljeutskillerbeholderen. Ettersmør motorlagrene. Utfør det nødvendige vedlikeholdsarbeidet og tilbakestill den tilhørende vedlikeholdstelleren. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Ta kontakt med KAESER service. Skift luftfilter så snart som mulig. Kontroller kondensatdrenering og ledninger. Rengjør kjølemiddelkondensator. Kontroller viftemotor. Overhold oppstillingsbetingelsene. Overhold oppstillingsbetingelsene. Rengjør kjølemiddelkondensator. Rengjør kjøleren. Installer avtrekksvifte. Etterfyll kjøleolje. Kontroller kondensatdrenering A 30 Hurtigveiledning

37 16 Forstå varselmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0083 A 0084 A 0085 A 0086 A 0087 A 0088 A 0089 A 0090 A 0091 A 0092 A 0093 A p-bryter pi 0094 A T-bryter TST 0095 A p-bryter pn Tab. 6 Varselmeldinger og tiltak Hurtigveiledning 31

38 17 Forstå systemmeldinger 17 Forstå systemmeldinger Systemmeldinger er merket med bokstavene Y. Meldingene er nummerert fortløpende. Melding 0001 Y Hardware watchdog reset 0002 Y Internal software error 0003 Y Filesystem Read/Write failure 0004 Y CPU load too high 0005 Y RAM out of memory 1000 Y RFID error: switch SIGMA CONTROL power supply OFF ON! Mulige årsaker Tiltak Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Tab. 7 Systemmeldinger og tiltak 32 Hurtigveiledning

39 Innholdsfortegnelse 1 Om dette dokumentet 1.1 Bruk og håndtering av dokumentet Opphavsrett Programvare Oppdatering av bruksanvisning Symboler og merking Fareanvisninger Advarsler om materielle skader Andre anvisninger og symboler Tekniske data 2.1 SIGMA CONTROL Brukergrensesnitt med display, DCU og porter Input-output-moduler Sensorer Sikkerhet og ansvar 3.1 Grunnleggende anvisninger Korrekt bruk Ikke korrekt bruk Oppbygging og virkemåte 4.1 Overblikk over styringen Betjeningspanel SIGMA CONTROL Display Driftsvisning Hovedmeny Stille inn parametere Aktivere taster med avkryssingsbokser Tilgangskontroll Sikker oppbevaring av RFID Equipment Cards Kontroller maskinstatus med KAESER CONNECT Menyoversikt Driftsvisning Menystruktur Driftspunkter og reguleringstyper Maskinens driftspunkter Reguleringstyper Turtallsstyring med frekvensomformer (SFC) DELLAST-regulering Oppstillings- og driftsbetingelser 5.1 Omgivelsesbetingelsene må overholdes Oppstillingsbetingelser Montering 6.1 Rapportering av transportskader Merking av maskinen Igangsetting 7.1 Temaoverblikk Konfigurere styringen Velge menypunkt Endre displayspråk Tilgangskontroll med Equipment Card Tilgangskontroll med manuell inntasting Kontrollere/stille inn klokkeslett og dato Bruksanvisning i

40 Innholdsfortegnelse Stille inn visningsformat Stille inn og aktivere sommer-/vintertid BRUKE KAESER CONNECT Vise systemstatus Vise grafer Vise meldinger Opprette flere brukerkontoer Innstillinger Sikre data GÅ UT AV KAESER CONNECT Tilpasse trykkparametre for maskinen Vise trykkparametre Tilpasse trykkparametre for kompressorer Trykk på tasten «TOMGANG» Konfigurere maskinstart og -stopp Automatisk inn-/utkobling via et tidsprogram Stille inn driftspause Starte maskin fra fjernkontroll (fjern PÅ/AV eller funksjonen fjernstyring) Aktivere/deaktivere tomgangsfase (funksjon avlastning) Deaktivere/aktivere og tilpasse funksjonen «Gjenstart etter strømsvikt» Aktivere og tilpasse reguleringstyper Velge reguleringstype Tilpasse tomgangstid for reguleringstypen DUAL Stille inn minstegangtid og pausetid for reguleringstypen QUADRO Stille inn reguleringstype for kjøletørker Konfigurere maskin for på-stedet-drift Velg menyen < Konfigurasjon Trykkstyring Laststyring > Konfigurere skifte av nominelt nettrykk via tidsprogram Konfigurere skifte av nominelt nettrykk via taktgiver Konfigurere maskin for sammenkoblet drift Overblikk over de ulike driftstypene for sammenkoblet drift Konfigurer Profibusdrift (SIGMA AIR MANAGER eller VESIS) Konfigurere Profibus-grensesnitt uten SIGMA AIR MANAGER / VESIS Sammenkoblet drift av 2 maskiner via Ethernet-grensesnitt (master-slavedrift) Eksempler på sammenkoblet drift via Ethernet-grensesnitt (master-slave-drift) Konfigurere sammenkoblet drift via LAST-fjernkontakt (f. eks. 97 SIGMA AIR MANAGER BASIC) Konfigurere sammenkoblet drift med på-stedet-/last-fjernkontakt Konfigurere forvalg av nominelt trykk via fjernkontakt Konfigurere sammenkoblet drift for maskiner som styres ved hjelp av 105 trykkbryter Eksempler på tidsinnstillinger for jevn totalutnyttelse Konfigurere E-post: Konfigurere inn- og utgangssignaler Utgangssignaler for viktige driftstilstander Vise måleverdier for analoge innganger Vise ekstra binære inngangssignaler på displayet Aktivere fjernkvittering Velg menyen <Konfigurasjon Kvittering > Still inn funksjonen Fjernkvittering Aktiver tasten «Fjernstyring» Tilordne inngang Integrere ekstern trykksensor ii Bruksanvisning

41 Innholdsfortegnelse Velg menyen <Konfigurasjon Trykkstyring > Tilordne inngang til en ekstern sensor Sette maskinen i drift Drift 8.1 Inn- og utkobling Innkobling Utkobling Ut- og innkopling i en nødsituasjon Kvittere feil- og varselmeldinger Vise aktuell driftstype Tilpasse arbeidstrykk Vise måledata Vise driftsdata Forstå driftsmeldinger Stille inn vedlikeholdsintervall Kontrollere sikkerhetsventil Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur Oppdage og utbedre feil 9.1 Grunnleggende anvisninger Forstå feilmeldinger Forstå systemmeldinger Forstå diagnosemeldinger Forstå varselmeldinger Vedlikehold 10.1 Utføre vedlikeholdsarbeid Reservedeler, forbruksmateriell, service 11.1 Vær oppmerksom på typeskiltet KAESER AIR SERVICE Service-adresser Vise versjon, maskintype, material- og serienummer Sette ut av drift, lagring, transport 12.1 Sette ut av drift Emballering Lagring Transport Skroting Bruksanvisning iii

42 Innholdsfortegnelse iv Bruksanvisning

43 Figuroversikt Fig. RFID-leser... 4 Fig. 1 Systemoppbygning Fig. 2 Oversikt taster Fig. 3 Oversikt indikatorer/display Fig. 4 RFID-leser Fig. 5 KAESER CONNECT for SIGMA CONTROL Fig. 6 Topplinje Fig. 7 Statusvisning Fig. 8 Hovedmeny Fig. 9 Menyen Status med undermenyer Fig. 10 Trykk-/temperaturgrafer Fig. 11 Piltaster Fig. 12 Meldinger Fig. 13 Menyen Brukeradmininstrasjon Fig. 14 Vinduet Innlogging for skriving Fig. 15 Opprette ny bruker Fig. 16 Innstillinger Fig. 17 Datasikring Fig. 18 Topplinje Fig. 19 Trykkøkning for maskiner med frekvensomformer Fig. 20 Ledningsføring for Profibusforbindelsen Fig. 21 Koblingseksempel med SIGMA AIR MANAGER Fig. 22 LASTfjernkontakt: Fig. 23 Koblingskjema på-stedet-/last-fjernkontakt Fig. 24 Maskin med trykkbryterregulering Fig. 25 Funksjonsdiagram Fig. 26 Inn- og utkobling Fig. 27 Utkobling i nødsituasjon Bruksanvisning v

44 Figuroversikt vi Bruksanvisning

45 Tabelloversikt Tab. 1 Farenivåene og deres betydning (personskader)... 2 Tab. 2 Farenivåene og deres betydning (materielle skader)... 2 Tab. 3 Brukergrensesnitt... 4 Tab. 4 Displaydata... 4 Tab. 5 Porter... 5 Tab. 6 RFID... 5 Tab. 7 SC2IOM Tab. 8 SC2IOM Tab. 9 SC2IOM Tab. 10 Elektriske tilkoblingsdata... 6 Tab. 11 Ledningslengder... 7 Tab. 12 Kapslingsgrad IOM... 7 Tab. 13 Dimensjoner IOM... 7 Tab. 14 Trykkmåleomformer... 7 Tab. 15 Motstandstermometer... 8 Tab. 16 Taster Tab. 17 Indikatorer/display Tab. 18 RFID-leser Tab. 19 Status avkryssingsboks Reset Tab. 20 Status avkryssingsboks Tab. 21 Menystruktur Tab. 22 Menyen Status Tab. 23 Menyen Konfigurasjon Tab. 24 Menyen trykkstyring Tab. 25 Menyen I/O perifer Tab. 26 Menyen Kommunikasjon Tab. 27 Menyen Forbindelser Tab. 28 Menyen Komponenter Tab. 29 Menyen effektdel Tab. 30 De mest energieffektive reguleringstypene Tab. 31 Merking på maskinen Tab. 32 Merking på fjernkontrollen Tab. 33 Merking på maskinen Tab. 34 Språklig mangfold Tab. 35 Datoformater Tab. 36 Tidsformater Tab. 37 Trykkenheter Tab. 38 Temperaturenheter Tab. 39 Displaybelysning Tab. 40 Piltaster og funksjoner Tab. 41 Trykkparametre kompressorer Tab. 42 Innstillingsgrenser for nominelt nettrykk (* )Innslagstrykk min) Tab. 43 Trykkbetingelser for LAST Tab. 44 Trykkbetingelser for TOMGANG Tab. 45 Eksempel: Aktivert utgang Tab. 46 Innstillinger for maskinstart og -stopp Tab. 47 Eksempel tidsprogram maskin PÅ/AV Tab. 48 Driftsmoduser i på-stedet-drift Tab. 49 Eksempel koblingspunkter skifte av nominelt nettrykk Tab. 50 Overblikk sammenkoblet drift Tab. 51 Pintilordning Profibus-DP Tab. 52 Oversikt fremgangsmåte master-slave-konfigurasjon Tab. 53 Status avkryssingsboks Tab. 54 Funksjonsdiagram Bruksanvisning vii

46 Tabelloversikt Tab. 55 Eksempel koblingspunkt Tab. 56 Eksempel tidsprogram for ensartet utnyttelse gjennom dagen Tab. 57 Eksempel tidsprogram for ensartet utnyttelse gjennom uken Tab. 58 Tilordnede utgangssignaler Tab. 59 Logikk Tab. 60 Sjekkliste oppstillingsbetingelser Tab. 61 Visning av driftsmodus Tab. 62 Mulige driftsmodusvisninger Tab. 63 Driftsmeldinger Tab. 64 Status avkryssingsboks Tab. 65 Feilmeldinger og tiltak Tab. 66 Systemmeldinger og tiltak Tab. 67 Varselmeldinger og tiltak viii Bruksanvisning

47 1 Om dette dokumentet 1.1 Bruk og håndtering av dokumentet 1 Om dette dokumentet 1.1 Bruk og håndtering av dokumentet Bruksanvisningen inneholder nødvendig informasjon om alle livsfasene til SIGMA CONTROL 2. Bruksanvisningen er en del av produktet. Ta vare på bruksanvisningen så lenge SIGMA CONTROL 2 er i bruk. Driftsinstruksen skal leveres videre til neste eier eller bruker. Pass på at alle endringer blir ført inn i bruksanvisningen. 1.2 Opphavsrett Denne bruksanvisningen er opphavsrettslig beskyttet. Ta kontakt med KAESER hvis du har spørsmål om bruk og kopiering av dokumentasjonen. Vi hjelper gjerne til med behovsriktig benyttelse av informasjonen Programvare Programvaren som brukes for SIGMA CONTROL 2 inneholder opphavsrettslig beskyttede programpakker som er lisensiert av GNU General Public License i versjon 2 og 3. En kopi av disse lisensene er med i SIGMA CONTROL 2. Du kan få lisensen vist ved å peke nettleseren til filen«copying» i rotmappen til SIGMA CONTROL 2. URL: <Hostname>/ SIGMA CONTROL 2 COPYING Alternativt kan du finne lisensene på følgende adresse: De tre første årene etter anskaffelsen av SIGMA CONTROL 2, kan du få den fullstendige kildekoden fra oss ved å henvende deg til følgende adresse: Technisches Büro Elektrokonstruktion KAESER KOMPRESSOREN Coburg, Postfach 2143 Tyskland Dette tilbudet gjelder for alle har tilgang til denne informasjonen. 1.3 Oppdatering av bruksanvisning På internettsiden vår <http://www.kaeser.com/sc2manual> finner du jevnlig oppdaterte versjoner av bruksanvisningen. Hold klart materialnummer og serienummer på maskinen hvor SIGMA CONTROL 2 er montert. Begge disse opplysningene finner du på maskinens typeskilt. Last ned den ønskede bruksanvisningen fra serveren vår, og gjør den tilgjengelig for betjeningspersonalet. Bruksanvisning 1

48 1 Om dette dokumentet 1.4 Symboler og merking 1.4 Symboler og merking Vær oppmerksom på symbolene og merkingen som brukes i dette dokumentet Fareanvisninger Fareanvisninger advarer mot farer som føre til personskader hvis anvisningene ikke følges. Fareanvisninger er delt inn i tre farenivåer, som gjenkjennes på signalordet: Signalord Betydning Resultater ved ignorering FARE Varsler om umiddelbar truende fare Død eller alvorlige personskader vil være resultatet ADVARSEL Varsler om mulig truende fare FORSIKTIG Varsler om potenselt farlige situasjoner Død eller alvorlige personskader er mulig Kan føre til mindre personskader Tab. 8 Farenivåene og deres betydning (personskader) Fareanvisningver som er plassert foran et kapittel, gjelder for dette kapittelet, og alle underkapitlene. Eksempel: FARE Her står den aktuelle farens type og kilde! Her står mulige farer som kan oppstå hvis varselanvisningen ikke følges. Hvis fareanvisningene ikke følges, betyr signalordet «FARE» at det er overhengende fare for død eller alvorlige personskader. Her står tiltakene for å beskytte mot faren. Varselanvisninger som gjelder for et underkapittel eller de etterfølgende handlingstrinnene er integrert i handlingsforløpet og nummerert som et handlingstrinn. Eksempel: 1. ADVARSEL! Her står den aktuelle farens type og kilde! Her står mulige farer som kan oppstå hvis varselanvisningen ikke følges. Hvis fareanvisningene ikke følges, betyr signalordet «FARE» at død eller alvorlige personskader er mulig. Her står tiltakene for å beskytte mot faren. 2. Les og følg opp fareanvisningene nøye Advarsler om materielle skader I motsetning til fareanvisninger er det ikke fare for personskader i forbindelse med advarsler om materielle skader. Advarsler om materielle skader gjenkjennes på signalordet: Signalord Betydning Resultater ved ignorering NB Varsler om potenselt farlige situasjoner Materielle skader er mulig Tab. 9 Farenivåene og deres betydning (materielle skader) 2 Bruksanvisning

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

AirConServiceCenter ASC5000 RPA

AirConServiceCenter ASC5000 RPA AirConServiceCenter ASC5000 RPA Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC5000 RPA Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000 Klima-servicestasjon Bruksanvisning Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Bruksanvisning Norsk WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R for brukeren Varmepumpeleder for lav-, middels- og høytemperaturvarmepumper for oppvarming og avkjøling Bestell-Nr. / Order no. /

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning for reflex gigamat trykkholdestasjon Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika E-mail: mail@sgpvarme.no reflex

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

KNX/EIB Dimmeraktuator 1-kanalDimmeraktuator 2-kanalDimmeraktuator 4-kanal

KNX/EIB Dimmeraktuator 1-kanalDimmeraktuator 2-kanalDimmeraktuator 4-kanal Dimmeraktuator 1-kanal Best.nr. : 2171 00 Dimmeraktuator 2-kanal Best.nr. : 2172 00 Dimmeraktuator 4-kanal Best.nr. : 2174 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Betjeningsanvisning. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1)

Betjeningsanvisning. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) 2373-1-8041 03.05.2013 Betjeningsanvisning Busch-ComfortTouch Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer