Bruksanvisning. Styring. SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID x KAESER KOMPRESSOREN 9_ NO. Produsent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Styring. SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID 1.0.2.x KAESER KOMPRESSOREN 9_9450 02 NO. Produsent:"

Transkript

1 Bruksanvisning Produsent: KAESER KOMPRESSOREN Coburg PO Box 2143 GERMANY Tel. +49-(0) Fax +49-(0)

2 /KKW/SSC 2.02 no BA-SIGMA CONTROL FLUID /KKW/SSC

3 Hurtigveiledning Produsent: KAESER KOMPRESSOREN Coburg PO Box 2143 GERMANY Tel. +49-(0) Fax +49-(0)

4

5 Innholdsfortegnelse 1. Viktige innstillinger Stille inn kontrast og lysstyrke Stille inn displayspråk Angi passord Tilpasse nominelt nettrykk Aktiver tasten «Koblingsur» Aktiver tasten «Fjernstyring» Endre reguleringstype Utgangssignaler for viktige driftstilstander Tilbakestille servicetimeteller Kontrollere sikkerhetsventil Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur Forstå driftsmeldinger Forstå diagnosemeldinger Forstå feilmeldinger Forstå varselmeldinger Forstå systemmeldinger Hurtigveiledning i

6 Innholdsfortegnelse ii Hurtigveiledning

7 1 Viktige innstillinger 1 Viktige innstillinger I dette kapittelet forklares viktige og vanlig forekommende innstillinger i kortform. Detaljert informasjon om funksjon, konfigurasjon, betjening og feilretting samt viktige anvisninger om sikker bruk finner du i de etterfølgende kapitlene. Innstillinger og arbeid på maskinen må kun utføres av følgende personer: personell som kjenner maskinen/styringen og personell under utdanning med oppsyn av faglærte fagpersoner autorisert vedlikeholdspersonell fra KAESER Hurtigveiledning 1

8 2 Stille inn kontrast og lysstyrke 2 Stille inn kontrast og lysstyrke Dispayinnstillingene for kontrast og lysstyrke er som standard forhåndsinnstilt til de optimale verdiene. Hvis ugunstige lysforhold påvirker avlesingen av displayet i lengre tid, kan du endre innstillingene. Optimering av kontrastinnstillinger: Hold tasten «Informasjon» inne. Trykk samtidig på tasten «Venstre» eller «Høyre» Optimering av lysstyrkeinnstillinger: Hold tasten «Informasjon» inne. Trykk samtidig på tasten «OPP» eller «NED» Forutsetning Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter» Hovedmenyen vises. 2. Trykk på tasten «Informasjon» og hold den inne. Hoved meny Deutsch Aktiv linje med gjeldende språk 1 xxxxxxxxxx Undermeny 2 xxxxxxxxxx Undermeny 3 xxxxxxxxxx Undermeny 4 xxxxxxxxxx Undermeny 5 xxxxxxxxxx Undermeny 3. Trykk på tasten «OPP» eller «NED» for å endre kontrasten 4. Trykk på tasten «Venstre» eller «Høyre» for å endre lysstyrken. Resultat Innstillingene for kontrast og lysstyrke er endret. 2 Hurtigveiledning

9 3 Stille inn displayspråk 3 Stille inn displayspråk Forutsetning Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Hold tasten «OPP» eller «NED» nedtrykket til det aktuelle språket vises som aktiv linje. Hoved meny Deutsch Aktiv linje med gjeldende språk 1 xxxxxxxxxx Undermeny 2 xxxxxxxxxx Undermeny 3 xxxxxxxxxx Undermeny 4 xxxxxxxxxx Undermeny 5 xxxxxxxxxx Undermeny 3. Skift med tasten «Enter» i innstillingsmodus. Den gjeldende språkvisningen blinker. 4. Bruk tastene«opp» eller «NED» til å velge ønsket språk. 5. Bekreft innstillingen med tasten «Enter». 6. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. Resultat Tekstene i displayet skifter til det valgte språket. Hurtigveiledning 3

10 4 Angi passord 4 Angi passord Du logger deg på styringen med et medfølgende Equipment Card. Fig. 1 RFID-leser 1. Hold Equipment Card rett foran RFID-leseren et kort øyeblikk. Dataene leses, og ditt brukernavn og tilgangsnivå vises. 2. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innloggingen. Resultat Driftsvisningen vises. Du er logget på. Mer informasjon Logge på styringen med manuell inntasting, se kapittel Hurtigveiledning

11 5 Tilpasse nominelt nettrykk 5 Tilpasse nominelt nettrykk Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter» Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon Trykkstyring Trykk innstillinger > Koblingspunkt pa vises i den aktive linjen Trykk innstillinger Gjeldende meny Nominelt nettrykk Parameter som skal tilpasses pa SP: 8.0 bar SD: -0.5 bar Aktiv linje; innstilling for koblingspunkt pa pb SP: 7.7 bar SD: bar Innstilling for koblingspunkt pb Nettrykk lavt < 5.0 bar SD: 0.5 bar 3. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Den gjeldende verdien blinker 4. Bruk tasten «OPP» eller tasten «NED» til å tilpasse innstillingen for koblingspunktet pa 5. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. 6. Trykk på tasten «Høyre» én gang. 7. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus for koblingsdifferanse. Den gjeldende verdien blinker 8. Bruk tasten «OPP» eller tasten «NED» til å tilpasse innstillingen av koblingsdifferansen 9. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. 10. tilpass hvis nødvendig verdien for koblingspunktet pb på samme måte. 11. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» Mer informasjon Tilpasse trykkparametre for maskinen, se kapittel 7.4. Hurtigveiledning 5

12 6 Aktiver tasten «Koblingsur» 6 Aktiver tasten «Koblingsur» Aktivere/deaktivere avkryssingsbokser Avkryssingsbokser Avkryssingsboks for nullstilling Status Aktivert Deaktivert Tab. 1 Forutsetning Status avkryssingsboks Tilgangsnivå 2 må være aktivert Driftsvisningen vises i displayet Velg menyen Koblingsur kompressor 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Kompressor klokke >. Displayet for innstilling av tidsprogrammet Kompressor klokke vises. 6 Kompressor klokke Meny Klokketast: Reset: 01 n.a. 00:00 av Tast inn koblingspunkt 01 (aktiv linje) 02 n.a. 00:00 av Tast inn koblingspunkt n.a. 00:00 av Tast inn koblingspunkt 03 Taste inn koblinbgspunkter 1. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Spalten n.a. i den aktive linjen blinker. 2. Still inn ukedag med tasten «Opp». 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. 4. Trykk på tasten «Høyre» 1 gang. 5. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Kolonnen Klokkeslett, visning timer, 00 : 00 i den aktive linjen blinker. 6. Still inn timer med tasten «Opp». 7. Trykk på tasten «Høyre» 1 gang. Kolonnen Klokkeslett, visning av minutter 00 : 00 i den aktive linjen blinker. 8. Still inn minutter med tasten «Opp». 6 Hurtigveiledning

13 6 Aktiver tasten «Koblingsur» 9. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingene. Blinkingen stopper, og klokkeslettet (timer/minutter) er stilt inn. 6 Kompressor klokke Gjeldende meny Klokketast: Reset: 01 Man-Fre 06:30 på Eksempel ukedager 02 Man-Fre 12:00 av Eksempel klokkeslett 03 Man-Fre 13:00 på Eksempel handling kompressor PÅ 10. Trykk på tasten «Høyre» 1 gang. 11. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Kolonnen handling av/på blinker. 12. Bruk tasten «Opp» til å stille inn handlingen Kompressor PÅ. 13. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Handlingen Kompressor PÅ er stilt inn for første koblingspunkt. 14. Still resten av koblingspunktene på samme måte. Resultat Ukedag, klokkeslett og handlingene Kompressor PÅ / Kompressor AV er stilt inn for alle koblingspunktene. Aktiver tasten «Koblingsur» 1. Bruk tasten «Opp» til å skifte til linjen Klokketast. 2. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen i den aktive linjen blinker. 6 Kompressor klokke Meny Klokketast: Reset: 01 Man-Fre 06:30 på 02 Man-Fre 12:00 av 03 Man-Fre 13:00 på 3. Aktiver avkryssingboksen med tasten «OPP». 4. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Tasten «Koblingsur» er aktivert. Aktiv linje med avkryssingsboks Nullstilling av alle gjeldende koblingspunkter 5. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. 6. Trykk på tasten «Koblingsur». På samme måte kan tasten «Koblingsur» deaktiveres. Hvis du aktiverer avkryssingboksen for nullstilling, nullstilles alle angitte koblingspunkter samtidig. Hurtigveiledning 7

14 6 Aktiver tasten «Koblingsur» Resultat Maskinen arbeider i henhold til de angitt koblingspunktene i tidsprogrammet. Mer informasjon Konfigurering av maskinstart og -stopp, se kapittel 7.5. Konfigurasjon av lastskifte via et tidsprogram, se kapittel Hurtigveiledning

15 7 Aktiver tasten «Fjernstyring» 7 Aktiver tasten «Fjernstyring» Det må utføres flere innstillinger for at maskinen skal kunne fjernstyres. Se avsnittet «Mer informasjon» i dette kapittelet. Aktivere/deaktivere avkryssingsbokser Avkryssingsbokser Status Aktivert Deaktivert Tab. 2 Status avkryssingsboks Du finner innstillingene for aktivering av «fjernstyring» i følgende menyer: Menyen <Kompressor PÅ> Meny <Laststyring> Når tasten «Fjernstyring» er aktivert i en meny, er funksjonen tilgjengelig. Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. Aktivere tasten «Fjernstyring» i menyen Kompressor PÅ 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon Kompressorstart Kompressor på >. 3. Trykk på tasten «NED» til Fjern tast vises i displayet. 4. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen for tasten «Fjernstyring» blinker Kompressor på Meny Lokal drift: Tast Fjern styring: Tast FK DI 1.12 Fjern tast: Aktiv linje med avkryssingsboks Klokketast: 5. Trykk på tasten «OPP». Den aktiverte avkryssingsboksen vises i displayet Hurtigveiledning 9

16 7 Aktiver tasten «Fjernstyring» 6. Lagre innstillingen med tasten «Enter». Tasten «Fjernstyring» er aktivert og kan nå brukes Kompressor på Meny Lokal drift: Tast Fjern styring: Tast FK DI 1.12 Fjern tast: Aktiv linje med avkryssingsboks Klokketast: 7. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. 8. Trykk på tasten «Fjernstyring» for å gjøre fjerndrift mulig. På samme måte kan tasten «Fjernstyring» deaktiveres. Aktivere tasten «Fjernstyring» i menyen Laststyring Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon Trykkstyring Laststyring >. 3. Trykk på tasten «OPP» til Fjern tast vises som aktiv linje. 4. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingboksen for tasten «Fjernstyring» blinker Laststyring Meny Lokal drift pa Fjern styring: pa Fjern tast: Aktiv linje med avkryssingsboks 1 pa/pb Klokke 5. Trykk på tasten «OPP». Den aktiverte avkryssingsboksen vises i displayet 10 Hurtigveiledning

17 7 Aktiver tasten «Fjernstyring» 6. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Tasten «Fjernstyring» er aktivert og kan nå brukes Laststyring Meny Lokal drift pa Fjern styring: pa Fjern tast: Aktiv linje med avkryssingsboks 1 pa/pb Klokke 7. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. 8. Trykk på tasten «Fjernstyring» for å gjøre fjerndrift mulig. På samme måte kan tasten «Fjernstyring» deaktiveres. Mer informasjon Konfigurering av maskinstart og -stopp, se kapittel 7.5. Konfigurering av lastskifte i sammenkoblet drift, se kapittel 7.8. Hurtigveiledning 11

18 8 Endre reguleringstype 8 Endre reguleringstype Standardinnstillingen av reguleringstype avhenger av maskintypen. Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. 1. Trykk på tasten «Enter» Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon Kontrolltype > På stedet-drift vises som aktiv linje i displayet. 5.3 Kontrolltype Gjeldende meny Lokal drift: DUAL Aktiv linje med reguleringstype som skal tilpasses Avlast. tid 3 DUAL 4 QUADRO 3. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Visning for reguleringstype DUAL blinker. 5.3 Kontrolltype Gjeldende meny Lokal drift: QUADRO Aktiv linje med endret reguleringstype Avlast. tid 3 DUAL 4 QUADRO 4. Bruk tasten «OPP» til å velge reguleringstypen QUADRO 5. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. 6. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» Resultat Reguleringstypen DUAL er koblet om til reguleringstypen QUADRO Mer informasjon For informasjon om reguleringstypenes funksjon, se kapittel 4.7. Endre parametrene for reguleringstypene, se kapittel Hurtigveiledning

19 9 Utgangssignaler for viktige driftstilstander 9 Utgangssignaler for viktige driftstilstander Viktige driftstilstander for maskinen kan tilordnes utgangene DOR 1.05 DOR 1.07 som binære signaler via potensialfrie kontakter. Det er også mulighet for å bruke flere utganger. Hver utgang kan kun tilordnes 1 gang. Forutsetning Tilgangsnivå 2 må være aktivert. Driftsvisningen vises i displayet. Menyen Konfigurasjon I/O periferi DO funksjoner 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Konfigurasjon I/O periferi DO funksjon >. Kontroller på vises som aktiv linje i displayet. 3. Velg ønsket melding med tasten «OPP» eller tasten «NED» DO funksjon Meny Kontroller på Aktiv linje DOR 1.05 Logikk + Kompressor på DOR 1.04 Logikk + Motor går DOR 1.07 ok Logikk + Tilordne melding til en utgang 1. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Visning blinker. 2. Velg en ledig utgang med tasten «OPP» eller tasten «NED». 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Det sendes et utgangssignal med meldingen til den tilordnede utgangen. 4. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. Mer informasjon Konfigurasjon og bruk av styringens inn- og utganger, se kapittel Hurtigveiledning 13

20 10 Tilbakestille servicetimeteller 10 Tilbakestille servicetimeteller Eksempel: Nullstille vedlikeholdstimeteller for oljefilter. Forutsetning Vedlikehold må være utført, Vedlikeholdsmelding må være kvittert, Tilgangsnivå 2 må være aktivert, Driftsvisningen må vises i displayet. Menyen vedlikehold 1. Trykk på tasten «Enter». Hovedmenyen vises. 2. Velg menyen < Vedlikehold >. Vedlikeholdsteller Oljefilter vises som aktiv linje i displayet. 3. Trykk på tasten «NED» 1 gang. Nullstill vises som aktiv linje i displayet. 4. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingboksen for nullstilling blinker. 4 Vedlikehold Meny Oljefilter 6000 h 0005 h Vedlikeholdsintervall, gjenværende standtid Reset: Aktiv linje Oljeseparator 6000 h 3000 h Reset: 5. Bruk tasten «NED» til å aktivere avkryssingboksen for nullstilling. 4 Vedlikehold Meny Oljefilter 6000 h 6000 h Vedlikeholdsintervall, gjenværende nye standtid Reset: Aktiv linje Oljeseparator 6000 h 3000 h Reset: 6. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Avkryssingsboksen for nullstilling blir automatisk deaktivert. Resultat Den gjenværende standtiden for den nye oljefilteret tilsvarer det forhåndsinnstilte vedlikeholdsintervallet på 3000 t eller 6000 t (avhengig av maskintype). Mer informasjon Innstilling av vedlikeholdsintervallm se kapittel 8.7. Vedlikehold av styringen, se kapittel Hurtigveiledning

21 11 Kontrollere sikkerhetsventil 11 Kontrollere sikkerhetsventil Overblikk Forberede testen Gjennomføre kontrollen Avslutte testen på korrekt måte Utføre reset Når kontrollmodusen er aktivert, er overvåkingen av det interne trykket (avblåsningsvern, hvis aktuelt) og regulering for nominelt nettrykk frakoblet. I den den nedenstående beskrivelsen av kontrollen brukes måleverdien for det interne trykket pi. Avkryssingsbokser Status Aktivert Deaktivert Tab. 3 Status avkryssingsboks ADVARSEL Overtrykk kan føre til skader! Utfør følgende handlinger i den angitte rekkefølgen. Forberede testen 1. Finn åpningstrykket for sikkerhetsventilen på maskinens typeskilt, og noter det. 2. Trykk på tasten «AV» for å slå av maskinen. 3. Lukk stengeventilen mellom maskin og trykkluftnett. 4. Logg inn på SIGMA CONTROL 2 med tilgangsnivå 2, se kapittel Gå ut fra driftsvisningen, og skift språk med tasten «Enter» i hovedmenyen. 6. Velg menyen < Maskin test TÜV inspeksjon >. Sikkerhetsventil vises som aktiv linje i displayet. 9.1 TÜV inspeksjon Meny Sikkerhetsventil: Aktiv linje med avkryssingsboks prv: bar pi 0.00 bar Åpningstrykk sikkerhetsventil (eksempel) Reset: Gjennomføre kontrollen 1. Trykk på tasten «Enter». Avkryssingsboksen blinker i den aktive linjen. 2. Aktiver avkryssingboksen med tasten «OPP». Hurtigveiledning 15

22 11 Kontrollere sikkerhetsventil 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Kontrollmodusen er aktivert. Overvåkingen av internt trykk og nominelt nettrykk er koblet ut! 9.1 TÜV inspeksjon Meny Sikkerhetsventil: prv: bar pi 2.50 bar Reset: Aktiv linje med avkryssingsboks Åpningstrykk sikkerhetsventil, internt trykk 4. ADVARSEL! Hørselsskader fra larm når sikkerhetsventilen blåser av! Lukk alle vedlikeholdsdører, sett på plass og lås fast alle dekkplater. Bruk hørselsvern. 5. ADVARSEL! Forbrenningsfare ved at kjøleolje kommer ut og ved trykkluft fra avblåsing gjennom sikkerhetsventilen! Lukk alle vedlikeholdsdører, sett på plass og lås fast alle dekkplater. Bruk vernebriller. 6. Trykk på tasten «PÅ» og hold den inne. Maskinen går i lastdrift, maskinens interne trykk pi stiger. 7. Overvåk trykkøkningen pi i displayet under kontrollen. 8. Hvis trykket pi stiger til 10% over ventilens åpningsstrykk, slå maskinen av med tasten «AV» og skift ut sikkerhetsventilen. Hvis feilmeldingen prv vises i displayet, er sikkerhetsventilen defekt. Det maksimalt tillatte interne trykket er overskredet med 2 bar. Skift ut sikkerhetsventilen med det samme. Unngå oljetåke: Når sikkerhetsventilen åpner, må du slippe tasten «PÅ» med det samme for å unngå unødvendig oljetåke. Avslutte testen på korrekt måte 1. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen blinker i den aktive linjen. 2. Deaktiver avkryssingsboksen med tasten «NED». 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Testmodusen er deaktivert og testen er avsluttet. 4. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. 5. Åpne stengekranen. Resultat Maskinen er driftsklar. 16 Hurtigveiledning

23 11 Kontrollere sikkerhetsventil Utføre reset Hvis kontrollen av åpningen av sikkerhetsventilen avbrytes, viser SIGMA CONTROL 2 den høyeste målte verdien for det interne trykket. Aktiver avkryssingsboksen Nullstill for å nullstille den lagrede verdien. Aktiver avkryssingboksen for nullstilling. Mer informasjon For mer informasjon om test av sikkerhetsventilen, se kapittel8.8. Hurtigveiledning 17

24 12 Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur 12 Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur Maskinen skal koble seg ut når maksimal komprimeringssluttemperatur (KST) på 110 er nådd. For å teste denne funksjonen simulerer SIGMA CONTROL 2 en høyere temperatur. SIGMA CONTROL 2 genererer automatisk en offset-verdi, som vises i displayet. I testmodusen legges denne offset-verdien til den faktiske driftstemperaturen, for å få maskinen til å slå seg av. I standarddrift genererer SIGMA CONTROL 2 feilmeldingen Overtemperatur når maks. komprimeringssluttemperatur er nådd. Siden den modifiserte kontrolltemperaturen ligger 2 K under koblingspunktet for feilmeldingen Overtemperatur, genereres det ingen feilmelding. Overblikk Slå maskinen av og la den avkjøles lett Gjennomføre kontrollen Avslutte testen på korrekt måte Utføre reset Gjennomføre kontrollen Forutsetning Maskinen må være kjølet ned ca. 5 C 1. Logg inn på SIGMA CONTROL 2 med tilgangsnivå 2. (se avsnitt 7.2.4) 2. Gå ut fra driftsvisningen, og skift språk med tasten «Enter» i hovedmenyen. 3. Velg menyen < Maskin test TÜV inspeksjon >. I displayet vises Sikkerhetsventil som aktiv linje. 4. Trykk på tasten «NED» til Kompressorblokkens utløpstemperatur TST vises som aktiv linje i displayet. 5. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen blinker i den aktive linjen b a r 0 8 : C Sunket komprimeringssluttemperatur 9.1 TÜV inspeksjon Meny Kompressorblokkens TST : utløpstemperatur Aktiv linje Offset : 0 C TST 0.0 C Reset: 6. Aktiver avkryssingboksen med tasten «OPP». 18 Hurtigveiledning

25 12 Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur 7. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Visningen Offset skifter til 35 C. Visningen Kompressorblokkens utløpstemperatur TST skifter til 108 C. Kontrollmodusen er aktivert b a r 0 8 : C 9.1 TÜV inspeksjon Meny Kompressorblokkens TST : Offset : 35 C TST 108 C Reset: utløpstemperatur Aktiv linje Offset, komprimeringssluttemperatur i testmodus 8. Trykk på tasten «PÅ» for å koble maskinen om til LAST. Maskinen går til LAST og komprimeringssluttemperaturen fortsetter å stige. Når komprimeringssluttemperaturen når verdien 108 C, kobles maskinen ut. Maskinen slås ikke av? Avbryt testen og ta kontakt med autorisert KAESER-service umiddelbart. Avslutte testen på korrekt måte 1. Trykk på tasten «Enter» for å skifte til innstillingsmodus. Avkryssingsboksen blinker i den aktive linjen. 2. Deaktiver avkryssingsboksen med tasten «NED». 3. Trykk på tasten «Enter» for å bekrefte innstillingen. Offset stilles tilbake til 0 C. Testmodusen er deaktivert og testen er avsluttet. 4. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på tasten «Avbryt» flere ganger. Utføre reset Hvis kontrollen av utkobling ved overtemperatur avbrytes, viser SIGMA CONTROL 2 den høyeste målte temperaturen. Aktiver avkryssingboksen Nullstill for å nullstille den lagrede verdien. Aktiver avkryssingboksen for nullstilling. Mer informasjon For testing av temperatursensoren, se kapittel8.9. Hurtigveiledning 19

26 13 Forstå driftsmeldinger 13 Forstå driftsmeldinger Driftsmeldinger blir vist automatisk av styringen etter behov, og informerer deg om den aktuelle driftstilstanden til maskinen. Driftsmeldinger er merket med bokstavene O. Meldingene er nummerert fortløpende. Meldingene 0081 til 0095 er kundespesifiserte og ikke definerte. Legg til den meldingsteksten du definerer og betydningen av meldingen. Melding 0001 O Laststyring pa 0002 O Laststyring pb 0003 O Laststyring FK 0004 O Laststyring FB 0005 O klar 0006 O Avlast 0007 O Pålast 0008 O av 0009 O Kompressor på 0010 O Kontroller på 0011 O Frigi kaldstart 0025 O Nominelt nettrykk pa 0026 O Nominelt nettrykk pb 0027 O Power OFF ON 0028 O DYNAMIC motor temperatur 0081 O Betydning Maskinen reguleres med nominelt nettrykk pa. Maskinen reguleres med nominelt nettrykk pb. Maskinen blir regulert via fjernkontakten. Maskinen blir regulert på avstand via Bus-tilkoblingen. Maskinen er slått på og befinner seg i driftspunktet STILLSTAND. Maskinen er slått på og befinner seg i driftspunktet TOMGANG. Maskinen er slått på og befinner seg i driftspunktet LAST. Maskinen er slått av. Strømforsyningen er til stede. Maskinen er slått på. Strømforsyningen er til stede. en har strømforsyning. Maskinen kan slås på, selv om maskintemperaturen er under den tillatte innkoblingstemperaturen. Maskinen kan bare slås på så lenge denne meldingen vises. Verdien for pa blir vist. Verdien for pb blir vist. Oppfordring: Slå strømforsyningen av og på igjen. Reguleringstype DYNAMIC: Temperaturen på kompressormotoren er fremdeles for høy. 20 Hurtigveiledning

27 13 Forstå driftsmeldinger Melding 0082 O Betydning 0083 O 0084 O 0085 O 0086 O 0087 O 0088 O 0089 O 0090 O 0091 O 0092 O 0093 O p-bryter pi 0094 O T-bryter TST 0095 O p-bryter pn Tab. 4 Driftsmeldinger Hurtigveiledning 21

28 14 Forstå diagnosemeldinger 14 Forstå diagnosemeldinger Diagnosemeldinger er merket med bokstaven D. De informerer om tilstanden til styringen, de tilkoblede input-output-modulene, og hjelper KAESER Service i forbindelse med feilsøking. 22 Hurtigveiledning

29 15 Forstå feilmeldinger 15 Forstå feilmeldinger Feilmeldinger er merket med bokstavene A. Meldingene er nummerert fortløpende. Meldingene 0081 til 0095 er kundespesifiserte og kan avvike fra de foreslåtte verdiene. Legg til den meldingsteksten du definerer, mulige årsaker og tiltak. Melding Mulige årsaker Tiltak 0001 A Dreieretning 0002 A Motor temperatur 0003 A prv 0004 A NØD STOPP 0005 A Oljeseparator temperatur 0007 A Nettovervåkning 0009 A SIGMA CONTROL 2 T 0010 A Avblåsningsvern 0011 A Olje/luft kjøler vifte Overstrøm 0012 A Vedlikeholdsdører 0013 A Kompressormotor - overstrøm 0014 A Olje/luft kjøler vifte Overstrøm Kompressormotoren roterer i feil retning. Kompressormotor for varm. Sikkerhetsventilens åpningstrykk på oljeutskillerbeholderen er overskredet. NØDSTOPP-knappen er trykket. Trykklufttemperatur på utgang oljeutskillerbeholder overskredet. Feil i strømforsyningsnettet. Tillatt hustemperatur på SIGMA CONTROL 2 er overskredet. Sikkerhetsventilens åpningstrykk på oljeutskillerbeholderen er overskredet. Utkobling av 1. viftemotor pga. overbelastning. Vedlikeholdsdører/sikrede dekkplater åpnet mens maskinen er i gang. Utkobling av kompressormotor pga. overbelastning. Utkobling av 2. viftemotor pga. overbelastning. Bytt om tilførselsledningene L1 og L2. Rengjør motor. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Skift ut sikkerhetsventilen. Opphev sperre på tasten. Kontroller ledningsveien til utløserinstrumentet. Få strømforsyningen kontrollert. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Koblingsskap: Kontroller filtermatter og vifte. Skift ut oljeutskillerpatron. Åpne stengekranen i lufteledningen. Finn årsaken til utkoblingen. Still tilbake overbelastningsreléet. Lukk vedlikeholdsdører/ dekkplater. Finn årsaken til utkoblingen. Skift ut oljeutskillerpatron. Finn årsaken til utkoblingen. Still tilbake overbelastningsreléet. Hurtigveiledning 23

30 15 Forstå feilmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0015 A Kompressorblokkens utløpstemperatur TST 0016 A Olje/luft kjøler vifte Overstrøm 0019 A Internt trykk pi 0021 A Kjøletørker T 0022 A Oljeseparator Δp 0023 A Motorlager 0024 A Vann kjøling, vannmangel 0034 A Hovedkontaktor går ikke inn? 0035 A Kabinett vifte I 0038 A PD temperature 0039 A PD temperatur 0040 A Hovedkontaktor går ikke ut igjen? 0041 A Nettspenning 0042 A Mottrykk ved Stopp 0043 A Kompressorblokkens nutløpstemperatur stigning dt/dt 0044 A Ingen trykkoppbygging 0045 A Kompressor T Maksimalt tillatt komprimeringssluttemperatur (TST) er overskredet. Utkobling av 3. viftemotor pga. overbelastning. Kjøletørker: Trykklufttemperatur for lav. Skitten oljeutskillerpatron. Overoppheting av kompressormotorens motorlager. For lavt kjølevanntrykk. Nettkontaktor kobles ikke inn. Utkobling av koblingsskapvifte pga. overbelastning. Trykkluftutgangstemperatur for lav. Trykkluftutgangstemperatur for høy. Nettkontaktor kobles ikke ut. Andre forsyningsnettinnbrudd. Mottrykk i oljeutskillerbeholderen på grunn av manglende avlufting. Økningshastighet for komprimeringssluttemperatur (TST) er overskredet. Maskinen produserer ikke trykkluft. Arbeidstrykket holder seg under 3,5 bar innenfor en forhåndsgitt tid Termoventil defekt Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Rengjør kjøleren. Kontroller kjøleoljenivå. Finn årsaken til utkoblingen. Still tilbake overbelastningsreléet. Ta kontakt med KAESER service. Skift ut oljeutskillerpatron. Ettersmør motorlager. Kontroller kjølevannforsyningen. Kontroller nettkontaktor og ledningsføring. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Kontroller kjøleoljenivå. Rengjør kjøler. Kontroller viftemotor. Kontroller nettkontaktor og ledningsføring. Kontroller forsyningsspenning. Kontroller dørendebryter. Kontroller lufteledningen. Kontroller kjøleoljenivå. Kontroller at maskinen er tett. Kontroller kobling/drivrem. Ta kontakt med KAESER service. 24 Hurtigveiledning

31 15 Forstå feilmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0048 A Høyspennings celle 0051 A Aggregate A 0052 A Aggregate B 0056 A KT Kondensatdren 0057 A Type: 0058 A Kondensatdrenering 0059 A Mottrykk under drift 0061 A Oljeseparator stigningstemp dt/dt 0062 A Kjøletørker p 0063 A Kjøletørker p 0081 A Feil på høyspenningscellen. Aggregat A er falt ut. Aggregat B er falt ut. Kjøletørker: Feil på kondensatdrenering. Maskintype uklar. Feil på kondensatdrenering. Slitt drivrem eller kobling. Økningshastighet for komprimeringssluttemperatur er overskredet. Kjøletørker: Trykk i kjølemiddelkretsen er for høyt. Sikkerhetstrykkbryter utløst. Kjøletørker: Kjølemiddeltap, trykk i kjølemiddelkretsen er for lavt. Sugetrykkbryter har løst ut. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Kjøletørker: Kontroller kondensatdrenering og kondensatledninger.. Ta kontakt med KAESER service. Kontroller kondensatdrenering og kondensatledninger. Drivrem: Skift drivrem. Kobling: Ta kontakt med KAESER service. Kontroller kjøleoljenivå. Rengjør kjølemiddelkondensator. Kontroller viftemotor. Overhold oppstillingsbetingelsene. Ta kontakt med KAESER service A 0083 A 0084 A 0085 A 0086 A 0087 A Hurtigveiledning 25

32 15 Forstå feilmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0088 A 0089 A 0090 A 0091 A 0092 A 0093 A p-bryter pi 0094 A T-bryter TST 0095 A p-bryter pn 0097 A Høyspent celle på? 0098 A Høyspent celle av? 0099 A Hovedkontaktor går ikke inn? 0100 A Hovedkontaktor går ikke ut igjen? 0101 A Kompressormotor - overstrøm 0102 A Olje/luft kjøler vifte Overstrøm 0200 A Kompressor motor USS alarm 0201 A Kompressor motor USS alarm 0202 A Kompressor motor USS alarm 0205 A Kompressor motor USS alarm 0210 A Kompressor motor FO Motorvern alarm Høyspenningscelle kobles ikke inn. Høyspenningscellen kobles ikke ut. Nettkontaktor kobles ikke inn. Nettkontaktor kobles ikke ut. Utkobling av kompressormotor pga. overbelastning. Utkobling av 1. viftemotor pga. overbelastning. Feil på frekvensomformer Feil på frekvensomformer Feil på frekvensomformer Kommunikasjonsfeil Feil på frekvensomformer Kontroller høyspenningscellen og ledningsføringen. Kontroller høyspenningscellen og ledningsføringen. Kontroller nettkontaktor og ledningsføring. Kontroller nettkontaktor og ledningsføring. Finn årsaken til utkoblingen. Skift ut oljeutskillerpatron. Finn årsaken til utkoblingen. Still tilbake overbelastningsreléet. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Kontroller forbindelser og kabelføringer. Ta kontakt med KAESER service. 26 Hurtigveiledning

33 15 Forstå feilmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0211 A Kompressor motor FO Motorvern alarm Feil på frekvensomformer Ta kontakt med KAESER service. Tab. 5 Feilmeldinger og tiltak Hurtigveiledning 27

34 16 Forstå varselmeldinger 16 Forstå varselmeldinger Varselmeldinger er merket med bokstavene A. Meldingene er nummerert fortløpende. Meldingene 0081 til 0092 er kundespesifiserte og kan avvike fra de foreslåtte verdiene. Legg til den meldingsteksten du definerer, mulige årsaker og tiltak. Melding Mulige årsaker Tiltak 0002 A Motor temperatur 0004 A Oljeseparator Δp 0007 A Motorlager 0008 A Kompressorblokkens utløpstemperatur TST 0011 A Oljefilter Δp 0013 A Luftfilter Δp 0015 A Bus alarm 0017 A Kjøletørker T 0018 A Kjøletørker p 0025 A Oljeseparator h 0026 A Olje skifte h 0027 A Oljefilter h 0028 A Luftfilter h Kompressormotoren er meget varm. Oljeutskillerpatronens differansetrykk er forhøyet. Skitten oljeutskillerpatron. Lager i kompressormotoren defekt. Maksimal komprimeringssluttemperatur nesten oppnådd. Oljefilterets differansetrykk er forhøyet. Skittent oljefilter. Skittent luftfilter. Bustilkopling via Profibus-DPgrensesnitt er brutt. Kjøletørker: Trykklufttemperatur for høy. Rengjør motor. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Skift ut oljeutskillerpatron. Ta kontakt med KAESER service. Rengjør kjøler. Kontroller kjøleoljenivå. Skift oljefilterpatron. Sikre tilstrekkelig ventilasjon og avlufting. Overhold oppstillingsbetingelsene. Skift oljefilter. Skift luftfilter. Kontroller busledninger og -plugger. Overhold oppstillingsbetingelsene. Rengjør kjølemiddelkondensator. Rengjør kjøleren. Installer avtrekksvifte. Kjøletørker: Ta kontakt med KAESER service. Kjølemiddeltap, trykk i kjølemiddelkretsen er for lavt. Sugetrykkbryter har løst ut. Oljeutskillerpatron: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Kjøleolje: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Oljefilter: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Luftfilter: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Skift ut oljeutskillerpatron. Skift kjøleolje. Skift oljefilter. Skift luftfilter. 28 Hurtigveiledning

35 16 Forstå varselmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0029 A Inspeksjon av alle ventiler h 0030 A Reim/ kobling inspeksjon h 0031 A Motorlager h 0032 A Elektriske komponenter t 0033 A Viftelager h 0034 A PD temperatur 0035 A PD temperatur 0036 A Motorstarter/t 0037 A Motorstarter/d 0038 A Avblåsningsvern 0041 A Nettspenning 0043 A Feil med eksternt last signal? 0044 A Oljetemperatur Ventiler: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Remstramming/kopling: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Motorlageret til kompressormotoren: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Elektriske komponenter og installasjon: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Motorlager for viftemotorene: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Trykkluftutgangstemperaturen er lav. Trykkluftutgangstemperaturen er høy. Maks. tillatt motorkoplingshyppighet i løpet av de siste 60 minuttene er overskredet. Maks. tillatt motorkoplingshyppighet i løpet av de siste 24 timene er overskredet. Sikkerhetsventilens åpningstrykk er snart overskredet. 1. Forsyningsnett-innbrudd: Maskinen ble automatisk startet på nytt. Eksternt lastsignal uklart: Forhøyet utkoplingstrykk ble overskredet. Ekstern laststyring har ikke koplet om til tomgang. Kjøleoljetemperaturen er for lav. Ta kontakt med KAESER service. Utfør visuell kontroll. Stram drivrem. Ta kontakt med KAESER service. Utfør kontroll, og tilbakestill vedlikeholdstelleren. Ta kontakt med KAESER service. Ta kontakt med KAESER service. Rengjør kjøler. Kontroller kjøleoljenivå. Forleng tomgangstiden. Benytt større trykkluftbeholder. Gjør rørledningstverrsnittet mellom anlegg og trykkluftbeholder større. Forleng tomgangstiden. Benytt større trykkluftbeholder. Gjør rørledningstverrsnittet mellom anlegg og trykkluftbeholder større. Skift ut oljeutskillerpatron. Åpne stengekranen i lufteledningen. Sjekk forsyningsnett. Kontroller dørendebryter. Sjekk innstillingene til den eksterne styringen. Ta hensyn til trykkfall pga. filter/tørker. Sjekk temperaturbryter, ledningsvei og tilkopling. Kontroller kjøleoljekretsløp. Sett opp romtemperaturen. Hurtigveiledning 29

36 16 Forstå varselmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0046 A Nettrykk 0047 A Ingen trykkoppbygging 0048 A Kulelager smøring h 0049 A Årlig vedlikehold 0059 A Start temperatur 0060 A Start temperatur 0061 A Kompressor T 0066 A Luftfilter Δp 0068 A Kondensatdrenering 0069 A Kjøletørker p 0070 A Kjøletørker T 0071 A Oljenivå 0072 A KT Kondensatdren 0081 A Nettrykket er falt under verdien «Nettrykk lavt». Trykkluftuttaket er for stort. Maskinen kan ikke bygge opp arbeidstrykk. Ettersmøring av motorlager: Vedlikeholdsfristen er utløpt. Det siste vedlikeholdet ligger 1 år tilbake i tid. Temperatur i kompressorblokk for lav (< 10 C) til å kjøre maskinen. Temperatur i kompressorblokk for lav (<+2 C). Komprimeringssluttemperatur (TST) nådde ikke den minste nødvendige verdien innenfor den angitte tiden. Forvarsel: Skittent luftfilter. Feil på kondensatdrenering. Kjøletørker: Trykk i kjølemiddelkretsen er for høyt. Sikkerhetstrykkbryter utløst. Kjøletørker: Trykklufttemperatur for høy. Kjøleoljenivået er for lavt. Kjøletørker: Feil på kondensatdrenering. Kontroller trykkluftbehov. Kontroller ledningsvei og sensortilkobling. Kontroller innstilling for varselverdien «Nettrykk lavt». Sjekk ev. maskinlekkasjer. Sammenlign visningen av internt trykk i menyen <Måledata> med manometerverdien på oljeutskillerbeholderen. Ettersmør motorlagrene. Utfør det nødvendige vedlikeholdsarbeidet og tilbakestill den tilhørende vedlikeholdstelleren. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Omgivelsesbetingelsene må overholdes. Ta kontakt med KAESER service. Skift luftfilter så snart som mulig. Kontroller kondensatdrenering og ledninger. Rengjør kjølemiddelkondensator. Kontroller viftemotor. Overhold oppstillingsbetingelsene. Overhold oppstillingsbetingelsene. Rengjør kjølemiddelkondensator. Rengjør kjøleren. Installer avtrekksvifte. Etterfyll kjøleolje. Kontroller kondensatdrenering A 30 Hurtigveiledning

37 16 Forstå varselmeldinger Melding Mulige årsaker Tiltak 0083 A 0084 A 0085 A 0086 A 0087 A 0088 A 0089 A 0090 A 0091 A 0092 A 0093 A p-bryter pi 0094 A T-bryter TST 0095 A p-bryter pn Tab. 6 Varselmeldinger og tiltak Hurtigveiledning 31

38 17 Forstå systemmeldinger 17 Forstå systemmeldinger Systemmeldinger er merket med bokstavene Y. Meldingene er nummerert fortløpende. Melding 0001 Y Hardware watchdog reset 0002 Y Internal software error 0003 Y Filesystem Read/Write failure 0004 Y CPU load too high 0005 Y RAM out of memory 1000 Y RFID error: switch SIGMA CONTROL power supply OFF ON! Mulige årsaker Tiltak Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Systemfeil Ta kontakt med KAESER service. Tab. 7 Systemmeldinger og tiltak 32 Hurtigveiledning

39 Innholdsfortegnelse 1 Om dette dokumentet 1.1 Bruk og håndtering av dokumentet Opphavsrett Programvare Oppdatering av bruksanvisning Symboler og merking Fareanvisninger Advarsler om materielle skader Andre anvisninger og symboler Tekniske data 2.1 SIGMA CONTROL Brukergrensesnitt med display, DCU og porter Input-output-moduler Sensorer Sikkerhet og ansvar 3.1 Grunnleggende anvisninger Korrekt bruk Ikke korrekt bruk Oppbygging og virkemåte 4.1 Overblikk over styringen Betjeningspanel SIGMA CONTROL Display Driftsvisning Hovedmeny Stille inn parametere Aktivere taster med avkryssingsbokser Tilgangskontroll Sikker oppbevaring av RFID Equipment Cards Kontroller maskinstatus med KAESER CONNECT Menyoversikt Driftsvisning Menystruktur Driftspunkter og reguleringstyper Maskinens driftspunkter Reguleringstyper Turtallsstyring med frekvensomformer (SFC) DELLAST-regulering Oppstillings- og driftsbetingelser 5.1 Omgivelsesbetingelsene må overholdes Oppstillingsbetingelser Montering 6.1 Rapportering av transportskader Merking av maskinen Igangsetting 7.1 Temaoverblikk Konfigurere styringen Velge menypunkt Endre displayspråk Tilgangskontroll med Equipment Card Tilgangskontroll med manuell inntasting Kontrollere/stille inn klokkeslett og dato Bruksanvisning i

40 Innholdsfortegnelse Stille inn visningsformat Stille inn og aktivere sommer-/vintertid BRUKE KAESER CONNECT Vise systemstatus Vise grafer Vise meldinger Opprette flere brukerkontoer Innstillinger Sikre data GÅ UT AV KAESER CONNECT Tilpasse trykkparametre for maskinen Vise trykkparametre Tilpasse trykkparametre for kompressorer Trykk på tasten «TOMGANG» Konfigurere maskinstart og -stopp Automatisk inn-/utkobling via et tidsprogram Stille inn driftspause Starte maskin fra fjernkontroll (fjern PÅ/AV eller funksjonen fjernstyring) Aktivere/deaktivere tomgangsfase (funksjon avlastning) Deaktivere/aktivere og tilpasse funksjonen «Gjenstart etter strømsvikt» Aktivere og tilpasse reguleringstyper Velge reguleringstype Tilpasse tomgangstid for reguleringstypen DUAL Stille inn minstegangtid og pausetid for reguleringstypen QUADRO Stille inn reguleringstype for kjøletørker Konfigurere maskin for på-stedet-drift Velg menyen < Konfigurasjon Trykkstyring Laststyring > Konfigurere skifte av nominelt nettrykk via tidsprogram Konfigurere skifte av nominelt nettrykk via taktgiver Konfigurere maskin for sammenkoblet drift Overblikk over de ulike driftstypene for sammenkoblet drift Konfigurer Profibusdrift (SIGMA AIR MANAGER eller VESIS) Konfigurere Profibus-grensesnitt uten SIGMA AIR MANAGER / VESIS Sammenkoblet drift av 2 maskiner via Ethernet-grensesnitt (master-slavedrift) Eksempler på sammenkoblet drift via Ethernet-grensesnitt (master-slave-drift) Konfigurere sammenkoblet drift via LAST-fjernkontakt (f. eks. 97 SIGMA AIR MANAGER BASIC) Konfigurere sammenkoblet drift med på-stedet-/last-fjernkontakt Konfigurere forvalg av nominelt trykk via fjernkontakt Konfigurere sammenkoblet drift for maskiner som styres ved hjelp av 105 trykkbryter Eksempler på tidsinnstillinger for jevn totalutnyttelse Konfigurere E-post: Konfigurere inn- og utgangssignaler Utgangssignaler for viktige driftstilstander Vise måleverdier for analoge innganger Vise ekstra binære inngangssignaler på displayet Aktivere fjernkvittering Velg menyen <Konfigurasjon Kvittering > Still inn funksjonen Fjernkvittering Aktiver tasten «Fjernstyring» Tilordne inngang Integrere ekstern trykksensor ii Bruksanvisning

41 Innholdsfortegnelse Velg menyen <Konfigurasjon Trykkstyring > Tilordne inngang til en ekstern sensor Sette maskinen i drift Drift 8.1 Inn- og utkobling Innkobling Utkobling Ut- og innkopling i en nødsituasjon Kvittere feil- og varselmeldinger Vise aktuell driftstype Tilpasse arbeidstrykk Vise måledata Vise driftsdata Forstå driftsmeldinger Stille inn vedlikeholdsintervall Kontrollere sikkerhetsventil Kontrollere temperaturføler og frakobling ved overtemperatur Oppdage og utbedre feil 9.1 Grunnleggende anvisninger Forstå feilmeldinger Forstå systemmeldinger Forstå diagnosemeldinger Forstå varselmeldinger Vedlikehold 10.1 Utføre vedlikeholdsarbeid Reservedeler, forbruksmateriell, service 11.1 Vær oppmerksom på typeskiltet KAESER AIR SERVICE Service-adresser Vise versjon, maskintype, material- og serienummer Sette ut av drift, lagring, transport 12.1 Sette ut av drift Emballering Lagring Transport Skroting Bruksanvisning iii

42 Innholdsfortegnelse iv Bruksanvisning

43 Figuroversikt Fig. RFID-leser... 4 Fig. 1 Systemoppbygning Fig. 2 Oversikt taster Fig. 3 Oversikt indikatorer/display Fig. 4 RFID-leser Fig. 5 KAESER CONNECT for SIGMA CONTROL Fig. 6 Topplinje Fig. 7 Statusvisning Fig. 8 Hovedmeny Fig. 9 Menyen Status med undermenyer Fig. 10 Trykk-/temperaturgrafer Fig. 11 Piltaster Fig. 12 Meldinger Fig. 13 Menyen Brukeradmininstrasjon Fig. 14 Vinduet Innlogging for skriving Fig. 15 Opprette ny bruker Fig. 16 Innstillinger Fig. 17 Datasikring Fig. 18 Topplinje Fig. 19 Trykkøkning for maskiner med frekvensomformer Fig. 20 Ledningsføring for Profibusforbindelsen Fig. 21 Koblingseksempel med SIGMA AIR MANAGER Fig. 22 LASTfjernkontakt: Fig. 23 Koblingskjema på-stedet-/last-fjernkontakt Fig. 24 Maskin med trykkbryterregulering Fig. 25 Funksjonsdiagram Fig. 26 Inn- og utkobling Fig. 27 Utkobling i nødsituasjon Bruksanvisning v

44 Figuroversikt vi Bruksanvisning

45 Tabelloversikt Tab. 1 Farenivåene og deres betydning (personskader)... 2 Tab. 2 Farenivåene og deres betydning (materielle skader)... 2 Tab. 3 Brukergrensesnitt... 4 Tab. 4 Displaydata... 4 Tab. 5 Porter... 5 Tab. 6 RFID... 5 Tab. 7 SC2IOM Tab. 8 SC2IOM Tab. 9 SC2IOM Tab. 10 Elektriske tilkoblingsdata... 6 Tab. 11 Ledningslengder... 7 Tab. 12 Kapslingsgrad IOM... 7 Tab. 13 Dimensjoner IOM... 7 Tab. 14 Trykkmåleomformer... 7 Tab. 15 Motstandstermometer... 8 Tab. 16 Taster Tab. 17 Indikatorer/display Tab. 18 RFID-leser Tab. 19 Status avkryssingsboks Reset Tab. 20 Status avkryssingsboks Tab. 21 Menystruktur Tab. 22 Menyen Status Tab. 23 Menyen Konfigurasjon Tab. 24 Menyen trykkstyring Tab. 25 Menyen I/O perifer Tab. 26 Menyen Kommunikasjon Tab. 27 Menyen Forbindelser Tab. 28 Menyen Komponenter Tab. 29 Menyen effektdel Tab. 30 De mest energieffektive reguleringstypene Tab. 31 Merking på maskinen Tab. 32 Merking på fjernkontrollen Tab. 33 Merking på maskinen Tab. 34 Språklig mangfold Tab. 35 Datoformater Tab. 36 Tidsformater Tab. 37 Trykkenheter Tab. 38 Temperaturenheter Tab. 39 Displaybelysning Tab. 40 Piltaster og funksjoner Tab. 41 Trykkparametre kompressorer Tab. 42 Innstillingsgrenser for nominelt nettrykk (* )Innslagstrykk min) Tab. 43 Trykkbetingelser for LAST Tab. 44 Trykkbetingelser for TOMGANG Tab. 45 Eksempel: Aktivert utgang Tab. 46 Innstillinger for maskinstart og -stopp Tab. 47 Eksempel tidsprogram maskin PÅ/AV Tab. 48 Driftsmoduser i på-stedet-drift Tab. 49 Eksempel koblingspunkter skifte av nominelt nettrykk Tab. 50 Overblikk sammenkoblet drift Tab. 51 Pintilordning Profibus-DP Tab. 52 Oversikt fremgangsmåte master-slave-konfigurasjon Tab. 53 Status avkryssingsboks Tab. 54 Funksjonsdiagram Bruksanvisning vii

46 Tabelloversikt Tab. 55 Eksempel koblingspunkt Tab. 56 Eksempel tidsprogram for ensartet utnyttelse gjennom dagen Tab. 57 Eksempel tidsprogram for ensartet utnyttelse gjennom uken Tab. 58 Tilordnede utgangssignaler Tab. 59 Logikk Tab. 60 Sjekkliste oppstillingsbetingelser Tab. 61 Visning av driftsmodus Tab. 62 Mulige driftsmodusvisninger Tab. 63 Driftsmeldinger Tab. 64 Status avkryssingsboks Tab. 65 Feilmeldinger og tiltak Tab. 66 Systemmeldinger og tiltak Tab. 67 Varselmeldinger og tiltak viii Bruksanvisning

47 1 Om dette dokumentet 1.1 Bruk og håndtering av dokumentet 1 Om dette dokumentet 1.1 Bruk og håndtering av dokumentet Bruksanvisningen inneholder nødvendig informasjon om alle livsfasene til SIGMA CONTROL 2. Bruksanvisningen er en del av produktet. Ta vare på bruksanvisningen så lenge SIGMA CONTROL 2 er i bruk. Driftsinstruksen skal leveres videre til neste eier eller bruker. Pass på at alle endringer blir ført inn i bruksanvisningen. 1.2 Opphavsrett Denne bruksanvisningen er opphavsrettslig beskyttet. Ta kontakt med KAESER hvis du har spørsmål om bruk og kopiering av dokumentasjonen. Vi hjelper gjerne til med behovsriktig benyttelse av informasjonen Programvare Programvaren som brukes for SIGMA CONTROL 2 inneholder opphavsrettslig beskyttede programpakker som er lisensiert av GNU General Public License i versjon 2 og 3. En kopi av disse lisensene er med i SIGMA CONTROL 2. Du kan få lisensen vist ved å peke nettleseren til filen«copying» i rotmappen til SIGMA CONTROL 2. URL: <Hostname>/ SIGMA CONTROL 2 COPYING Alternativt kan du finne lisensene på følgende adresse: De tre første årene etter anskaffelsen av SIGMA CONTROL 2, kan du få den fullstendige kildekoden fra oss ved å henvende deg til følgende adresse: Technisches Büro Elektrokonstruktion KAESER KOMPRESSOREN Coburg, Postfach 2143 Tyskland Dette tilbudet gjelder for alle har tilgang til denne informasjonen. 1.3 Oppdatering av bruksanvisning På internettsiden vår <http://www.kaeser.com/sc2manual> finner du jevnlig oppdaterte versjoner av bruksanvisningen. Hold klart materialnummer og serienummer på maskinen hvor SIGMA CONTROL 2 er montert. Begge disse opplysningene finner du på maskinens typeskilt. Last ned den ønskede bruksanvisningen fra serveren vår, og gjør den tilgjengelig for betjeningspersonalet. Bruksanvisning 1

48 1 Om dette dokumentet 1.4 Symboler og merking 1.4 Symboler og merking Vær oppmerksom på symbolene og merkingen som brukes i dette dokumentet Fareanvisninger Fareanvisninger advarer mot farer som føre til personskader hvis anvisningene ikke følges. Fareanvisninger er delt inn i tre farenivåer, som gjenkjennes på signalordet: Signalord Betydning Resultater ved ignorering FARE Varsler om umiddelbar truende fare Død eller alvorlige personskader vil være resultatet ADVARSEL Varsler om mulig truende fare FORSIKTIG Varsler om potenselt farlige situasjoner Død eller alvorlige personskader er mulig Kan føre til mindre personskader Tab. 8 Farenivåene og deres betydning (personskader) Fareanvisningver som er plassert foran et kapittel, gjelder for dette kapittelet, og alle underkapitlene. Eksempel: FARE Her står den aktuelle farens type og kilde! Her står mulige farer som kan oppstå hvis varselanvisningen ikke følges. Hvis fareanvisningene ikke følges, betyr signalordet «FARE» at det er overhengende fare for død eller alvorlige personskader. Her står tiltakene for å beskytte mot faren. Varselanvisninger som gjelder for et underkapittel eller de etterfølgende handlingstrinnene er integrert i handlingsforløpet og nummerert som et handlingstrinn. Eksempel: 1. ADVARSEL! Her står den aktuelle farens type og kilde! Her står mulige farer som kan oppstå hvis varselanvisningen ikke følges. Hvis fareanvisningene ikke følges, betyr signalordet «FARE» at død eller alvorlige personskader er mulig. Her står tiltakene for å beskytte mot faren. 2. Les og følg opp fareanvisningene nøye Advarsler om materielle skader I motsetning til fareanvisninger er det ikke fare for personskader i forbindelse med advarsler om materielle skader. Advarsler om materielle skader gjenkjennes på signalordet: Signalord Betydning Resultater ved ignorering NB Varsler om potenselt farlige situasjoner Materielle skader er mulig Tab. 9 Farenivåene og deres betydning (materielle skader) 2 Bruksanvisning

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Intern kompressorstyring

Intern kompressorstyring Intern kompressorstyring Neste generasjons kompressorer Med et helt nytt modulbasert konsept presenterer KAESER fremtidens interne kompressorstyring,. Moduloppbygging er bygd opp etter modulprinsippet.

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Her finner du sikkerhetsanvisninger for en risikofri ibruktagning av anlegget. Fareanvisninger finner du rett foran potensielt farlige handlinger.

Her finner du sikkerhetsanvisninger for en risikofri ibruktagning av anlegget. Fareanvisninger finner du rett foran potensielt farlige handlinger. 7 Igangsetting 7.1 Sikkerhet 7 Igangsetting 7.1 Sikkerhet Her finner du sikkerhetsanvisninger for en risikofri ibruktagning av anlegget. Fareanvisninger finner du rett foran potensielt farlige handlinger.

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK iphone APP BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Jongsåsveien 4 1338 Sandvika Telefon: +47 67 57 54 00 Fax: +47 67 57 54 09 Mail: service@roth-nordic.no

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460 Brukermanual Romcontroller komfort Tebis TX460 N 253 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1. Presentasjon........................ 255 2. Installasjon.......................... 256 2.1 Tilkobling..........................

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger. Apparatoppbygning. KNX Multiroom-forsterker. KNX Multiroom-forsterker Art.nr.: MR-AMP4.4 MR-AMP4.8.

Sikkerhetsanvisninger. Apparatoppbygning. KNX Multiroom-forsterker. KNX Multiroom-forsterker Art.nr.: MR-AMP4.4 MR-AMP4.8. KNX Multiroom-forsterker Art.nr.: MR-AMP4.4 MR-AMP4.8 Teknisk manual Sikkerhetsanvisninger Installasjon og montering av elektriske apparater skal utføres av autoriserte elektrikere. Hvis denne veiledningen

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Bruksanvisning Styring EX

Bruksanvisning Styring EX Bruksanvisning Styring EX Indeks 004 10987073 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Home-Manager Betjeningsveiledning

Home-Manager Betjeningsveiledning Home-Manager Betjeningsveiledning Copyright: Moeller Electric Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Sikkerhetsinstruks...4 1.2 Hensikt...4 1.3 Om dette dokumentet...5 2 Home-Manager...6 2.1 Betjening...6

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk 94164-02 2004-06 SP405 Brukerveiledning Ukeur Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk Innhold 1 Innledning...2 1.1 Sammenkobling av SP405/eksisterende styringspanel...2 2 Den første tilkobling...3

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Skruekompressorer Serie SXC compact

Skruekompressorer Serie SXC compact Skruekompressorer Serie SXC compact Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 0,6 til 0,0 m 3 /min, trykk 1 bar Serie SXC Den komplette trykkluftstasjonen SXC serien fra KAESER er komplette trykkluftstasjoner

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer