Automatisert mikrotom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Automatisert mikrotom"

Transkript

1 Automatisert mikrotom

2 Merkenavnet for produkter som er registrert av eller varemerker som eies av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd., og Sakura Finetek Europe B.V., er angitt her: Accu-Edge Paraform Sakura Tissue-Tek Tissue-Tek AutoSection Uni-Cassette Andre varemerker som er brukt i denne bruksanvisningen: Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation PARA/Gard er et varemerke for Triangle Biomedical Sciences, Inc Sakura Finetek USA, Inc. Med enerett Trykket i USA Produsert for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Revidert 23. februar Rev.B

3 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Bruksformål Generell beskrivelse Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Sikkerhetsregler Advarsler Fare for elektrisk støt Sikkerhetsfunksjoner Fysiske egenskaper Komponenter og tall Brukergrensesnitt Trådløs fjernkontroll Spesifikasjoner Sikkerhetsstandarder INSTALLASJON 2.1 Generell informasjon Miljøfaktorer Utpakking Sjekkliste for utpakking Plassere instrumentet Plassering av tilbehøret Endre bladholderen Klargjøre innrettingsenheten EGENDEFINERTE INNSTILLINGER 3.1 Generell informasjon Åpne menyen Statusikoner Fanen Intast avindstil Forh.innst. velg Fanen Trimme Snitte-fanen Manuell-fanen Bruker-fanen Sakura-fanen Side - 1 -

4 INNHOLD System arkivere-fanen Stille inn blokkforskyvning Versjoner-fanen Trådløs fjernkontroll Slå PÅ fjernkontrollen Slå AV fjernkontrollen BRUKSANVISNING 4.1 Betjeningsprinsipper Sette inn / fjerne prøver Universalkassettklemme Sette inn bladet Sette inn engangsblader i bladholderen Brukergrensesnitt Rutinebruk Velge en forhåndsinnstilling Trimming / beskjæring av en blokk Trimme en blokk Snitting Snitting av en Uni- eller Paraform-kassett Manuell bruk Manuell snitting RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTET 5.1 Generell informasjon Daglig vedlikehold Årlig vedlikehold Utvendige overflater Rengjøre AutoSection-instrumentet Rengjøre bladholderen FEILSØKING 6.1 Generelle feilsøkingsprosedyrer Feilsøkingsskjema SERVICE 7.1 Serviceinformasjon Hvis det er et problem med instrumentet Telefonnummer for service Side - 2 -

5 INNHOLD 7.2 Reservedeler PRESETS EDITOR 8.1 Presets Editor Åpne en fil Opprette eller redigere en forhåndsinnstilling/protokoll Gjenopprette en forhåndsinnstilling Kopiere en forhåndsinnstilling Forkaste endringer i en forhåndsinnstilling Laste en forhåndsinnstilling fra en USB-minnepinne Lagre forhåndsinnstillinger på en USB-minnepinne FORHÅNDSINNSTILLINGER 9.1 AutoSection-forhåndsinnstillinger Side - 3 -

6 INNHOLD Side - 4 -

7 1. INNLEDNING 1.1 Bruksformål Tissue-Tek AutoSection er laget for snitting av parafininnstøpte vevsprøver fra mennesker og dyr. Instrumentet skal, som en del av den histopatologiske prosessen, være til hjelp ved en patologs in vitroundersøkelser av eventuelle morfologiske endringer i vevsprøver fra mennesker og dyr. 1.2 Generell beskrivelse Tissue-Tek AutoSection er en frittstående, helautomatisk mikrotom som brukes til snitting av vevsprøver innstøpt i parafinblokker. AutoSection har en 4,3 tommers berøringsskjerm i farger for enkel programmering og overvåking. Den kan programmeres med opptil 16 forhåndsinnstillinger, som er et sett definerte trinn som brukes til å opprette en protokoll. AutoSection har kapasitet til å lagre opptil 16 snittprotokoller. 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner Bruksanvisningen for Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom inneholder viktige instruksjoner og informasjon om driftssikkerhet og vedlikehold av instrumentet. Det er viktig å lese bruksanvisningen nøye før instrumentet tas i bruk for første gang, samt til enhver tid å oppbevare bruksanvisningen sammen med instrumentet. For å sikre trygg drift må operatøren alltid følge instruksjonene og advarslene i denne bruksanvisningen og på instrumentet: Symboler Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til en ulykke, personskade, skade på instrumentet eller skade på tilbehøret. FORSIKTIG! Fare for elektrisk støt. Koble fra ledningen før servicearbeid. Servicearbeid skal utføres av kvalifisert servicepersonell. For å unngå fare for elektrisk støt må denne innkapslingen ikke åpnes. OBS! Beskyttelsesutstyret som er installert på både instrumentet og tilbehøret, må ikke fjernes eller endres. Bare autoriserte eller kvalifiserte personer skal ha tilgang til og reparere instrumentets interne komponenter. Sikkerhetsutstyret som er installert på instrumentet av produsenten, utgjør bare grunnlaget for forhindring av ulykker. Det primære ansvaret for ulykkesfri drift ligger fremfor alt hos institusjonen som eier instrumentet, og i tillegg hos det utpekte personellet som betjener, utfører service på eller reparerer instrumentet. 1.4 Sikkerhetsregler ADVARSLER, FORSIKTIGHETSREGLER og MERKNADER er angitt i denne håndboken for å indikere det potensielle farenivået som definert under: ADVARSEL Identifiserer en potensiell fare der det kan føre til alvorlig skade på brukeren og/eller annet personell hvis instruksjonene ikke følges. FORSIKTIG Indikerer en potensiell fare der det kan resultere i skade på Tissue-Tek AutoSection eller andre gjenstander hvis instruksjonene ikke følges. MERK Påminnelse eller annen nyttig informasjon. ADVARSEL! Dette symbolet med en varseltrekant på instrumentet og i bruksanvisningen indikerer at riktige betjeningsinstruksjoner (som definert i denne bruksanvisningen) må følges ved betjening eller utskifting av det markerte elementet. Side 5

8 1. INNLEDNING Advarsler BESKYTTELSESUTSTYR SOM ER INSTALLERT PÅ INSTRUMENTET OG EKSTRAUTSTYRET, MÅ IKKE FJERNES ELLER ENDRES. BARE AUTORISERTE ELLER KVALIFISERTE PERSONER SKAL HA TILGANG TIL OG REPARERE INSTRUMENTETS INTERNE KOMPONENTER. LÅS ALLTID HÅNDHJULET OG DEKK TIL KNIVEGGEN MED BLADBESKYTTELSEN FØR DU HÅNDTERER BLAD ELLER PRØVER, NÅR DU SKAL BYTTE PRØVE, ELLER NÅR INSTRUMENTET IKKE ER I BRUK. DET ER INGEN DELER PÅ INNSIDEN AV INSTRUMENTET SOM BRUKEREN KAN REPARERE SELV. PÅ INNSIDEN AV ENHETEN ER DET HØYE SPENNINGER SOM KAN VÆRE FARLIGE, OG KUN AUTORISERTE SAKURA FINETEK- SERVICETEKNIKERE MÅ ÅPNE DEN. KLEMFARE! IKKE TRYKK PÅ DE MYKE FRONTSKJERMENE I STOFF OVER OG UNDER KLEMMEFESTET. BØRST FORSIKTIG BORT SMUSS FRA SKJERMENE BARE NÅR MIKROTOMEN IKKE ER I BEVEGELSE. HVIS INSTRUMENTET BRUKES PÅ EN MÅTE SOM IKKE ER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE, KAN DETTE FORÅRSAKE SKADER PÅ UTSTYR ELLER TIL OG MED PÅ PERSONER. SIKKER BETJENING AV AUTOSECTION KREVER EN JORDTILKOBLING GJENNOM JORDKONTAKTEN PÅ EN60320 AC-STRØMKONTAKTEN Sikkerhetsfunksjoner Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom er utstyrt med flere sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å beskytte operatøren og instrumentet. Instrumentet har en rød nødstoppknapp som stopper instrumentets bevegelse umiddelbart. Fotpedalen er laget for å avbryte den aktive bevegelseskommandoen når den trykkes. Fotpedalen har en rød beskyttelsesboks for å hindre utilsiktet aktivering. Bladholderen er konstruert for å minimere eksponeringen av snittkanten, og et rødt bladvern kan brukes til å signalisere at bladet er i en farlig tilstand samt til å beskytte operatøren mot utilsiktet eksponering for bladet og fare for skade. Ved strømbrudd vil instrumentets sikkerhetsbrems automatisk kobles inn for å hindre at mikrotomen velter. Det interne flashminnet vil lagre instrumentinnstillingene og automatisk gjenopprette alle lagrede innstillinger. Det finnes lydalarmer som varsler om ulike forhold. AutoSection-programvaren og fjernkontrollen kan låses fra berøringsskjermen for å hindre utilsiktet aktivering under arbeidet. Det er også mulig å deaktivere den trådløse fjernkontrollen. Ved manuell betjening brukes låsespaken til å låse håndhjulet for å hindre at mikrotomen beveger seg Fare for elektrisk støt KONTROLLER AT STØPSELET MED JORDING ER FORSVARLIG KOBLET TIL EN JORDET STIKKONTAKT. IKKE BRUK TOGRENEDE ADAPTERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE OMGÅ JORDINGEN I STØPSELET. Side 6

9 1.5 Fysiske egenskaper Komponenter og tall AutoSection mikrotom består av følgende hovedkomponenter (Figur 1A): Figur 1A a LCD-berøringsskjerm Inneholder betjeningselementer og indikatorer som brukes til å programmere og betjene instrumentet. Berøringsskjermen viser et grensesnitt med faner for trimming, snitting, valg av forhåndsinnstilling og manuelt valg. b Trådløs fjernkontroll Inneholder betjeningselementer og indikatorer som kreves for å betjene instrumentet via Bluetooth -teknologi. c Manuelt håndhjul I manuell modus kan håndhjulet brukes til å bevege chucken på mikrotomen opp og ned. d Låsespak for prøveholder Åpner og lukker 3D-chucken og låser kassetter sikkert på plass. e Nødstopp Stopper instrumentet umiddelbart. NØDSTOPP-knappen tilbakestilles ved å vri den røde knappen til den spretter ut til opprinnelig posisjon. Når nødstoppknappen tilbakestilles, går chucken på AutoSection automatisk tilbake til utgangsstilling, slik at mikrotomen er i sikker og bruksklar posisjon. f 3D-chuck/prøveholder Side 7

10 1. INNLEDNING Prøveholderen passer til alle kassettyper, inkludert Tissue-Tek Paraform og Uni-Cassette. Blokker kan settes inn enten horisontalt eller vertikalt. g Bladholder En bladholder med fast vinkel er konfigurert for bruk med enten høy- eller lavprofilblader ved bruk av en adapter. Adapteren kan fjernes eller installeres når som helst for å passe til begge bladhøyder. For optimal presisjon må AutoSection kalibreres på nytt når bladtypen skiftes. h Avfallsbrett Avfallsbrettet og Tissue-Tek Microtome avfallsposer (produktkode #4658) samler opp parafinrester under snitting. Figur 1B IKKE VIST: Fotpedal Kun en stoppemekanisme. Gjør at brukerne får begge hender frie til å håndtere prøver under beskjæring og snitting. Sensorplate Tissue-Tek AutoSection inneholder en patentert justeringsenhet og en motorisert 3D-chuck for automatisk justering av parafinblokkens fremre kant i forhold til kanten av bladet, slik at belegging, beskjæring og snitting kan utføres automatisk. Et håndhjul med elektronisk styring gir mulighet for vanlig manuell betjening av mikrotomen Brukergrensesnitt Strømbryter og strømkabel (Figur 1B): Strømbryteren og kabelen er plassert bak på instrumentet på venstre side. Strømledningen brukes til å koble instrumentet til en strømkilde. Strømkabelen må plugges i et vekselstrømsuttak med riktig jording. Eksternt grensesnitt (Figur 1C): 1. USB-minneport (for maskinvareoppgraderinger / overføring av forhåndsinnstillinger/protokoller fra labansvarlige) 2. Fotpedal 6,35 mm (1/4") plugg 3. DB9- seriekanal (kun service) 4. RJ11-nettverksport (kun service) Figur 1-C Side 8

11 1.5.3 Trådløs fjernkontroll Symboler på fjernkontrollen Tissue-Tek Paraform -kassettypeindikator: Sirkelen med lys indikerer hvilken type kassett som er valgt for snitting x13 13 mm x 13 mm Paraform eller Uni- Cassette 2. 25x20 14 mm x 20 mm Biopsy Paraform eller Uni-Cassette 3. 35x25 35 mm x 25 mm Standard Paraform eller Uni-Cassette mm Maksimum kassettstørrelse Bluetooth På/av-indikator: Indikatoren er aktivert når fjernkontrollen kommuniserer med AutoSection-instrumentet. Batteristatus for fjernkontroll og statuslamper for lading: 1. Lampe på (> 90 % kapasitet) 2. Lampe blinker sakte (> 10 % og < 90 %) 3. Lampe blinker fort (< 10 % kapasitet) Den andre batteriindikatoren lyser gult når batteriet på fjernkontrollen er dokket og under aktiv lading. Horisontal flytting av chuck frem og tilbake: Flytter chucken unna (tilbake) fra bladholderen eller fremover (frem) mot bladholderen. FLYTTE-knappene gir kontinuerlig bevegelse når de holdes inne. Den horisontale flytteavstanden er basert på de gjeldende innstillingene for snitt- eller beskjæringstykkelse. Figur 1-D Hastighetskontroll for beskjæring og snitting: Trykk på knappen med KANIN-symbolet for å øke hastigheten på beskjæringen eller snittingen, eller trykk på knappen med SKILPADDE-symbolet for å senke beskjærings- eller snittefarten. Brukerne kan justere hastigheten under kontinuerlig beskjæring eller snitting ved hjelp av fjernkontrollen. Taster og indikator for valg av forhåndsinnstillinger: Bruk knappene og for å velge en forhåndsinnstilling. Displayet viser forhåndsinnstillingen som er valgt for øyeblikket ved hjelp av sifrene 0 til 9 (for forhåndsinnstillinger fra 0 til 9) og A til F (for forhåndsinnstillinger fra 10 til 15). Hvis ingen forhåndsinnstilling er valgt eller endret, Side 9

12 1. INNLEDNING er displayet tomt. Det blinkende desimaltegnet indikerer at fjernkontrollen fungerer som den skal. Starte protokollen: Trykk og hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å starte en protokoll. Sette protokollen på pause: Setter den aktive protokollen på pause. Juster: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å justere frontflaten på blokken i forhold til bladkanten. Juster og belegg: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å foreta justering og belegging. Trykk en gang til for å stoppe funksjonen. Beskjær: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å starte kontinuerlig beskjæring. Trykk en gang til for å stoppe funksjonen. Sentrerer den automatiserte 3D-chucken: Flytter chucken til midterste posisjon. Juster og snitt: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å starte innretting og kontinuerlig snitting. Trykk en gang til for å stoppe. Snitt: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å starte kontinuerlig snitting. Trykk en gang til for å stoppe. Veksle mellom snitt- eller beskjæringstykkelse mens du utfører kontinuerlig beskjæring eller trimming. En gul LED-lampe oppe til venstre på knappen tennes for å indikere at snittykkelse brukes. En rød LED-lampe nede til høyre på knappen tennes for å indikere at beskjæring av tykkelse brukes. Side 10

13 1.6 Spesifikasjoner Produktkode Navn/beskrivelse 5000 Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Universelle krav til strømforsyning 100 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enfase, 8,2 ampere 115 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz, enfase, 7,1 ampere 230 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enfase, 4.1 ampere Mål B x D x H: Vekt 55 kg (121 lb) Krav til omgivelser Driftsbetingelser: Temperatur: Relativ fuktighet: Oppbevaringsforhold: Temperatur: Relativ fuktighet: Miljøpåvirkning Akustisk støynivå: Varmeproduksjon: 15 x 26,4 x 17,4 tommer (38 x 67 x 44 cm) Mikrotomspesifikasjoner 10 til 40 C (50 til 104 F) % (ikke-kondenserende) -20 to 65 C (-4 to 149 F) % (ikke-kondenserende) 60 DBA på 1 meters avstand 820 BTUh Spesifikasjoner for motorisert chuck Justeringsområde for vertikal og horisontal akse: +/- 4 Vinkeloppløsning: 0,05 Spesifikasjon av innretting Innretting i forhold til bladkanten: +/- 0,05 Innretting av avstand til bladet: +/-10 µm Batterispesifikasjon, fjernkontroll 2000 mah NiMH oppladbare batterier i samsvar med IEC (4 batterier kreves) Instrumentets forventede levetid: Syv (7) år 1.7 Sikkerhetsstandarder Instrumentet er produsert og testet i samsvar med følgende sikkerhetsforskrifter for elektrisk måling, regulering og laboratorieutstyr: UL , CAN/CSA C22.2 # , CAN/CSA C22.2 # IEC :2001, IEC , EMC Samsvarer med kravene i lov om farmasøytisk virksomhet (Japan), CE-registrert i samsvar med kravene i EMC-direktivet, lavspenningsdirektivet i Europa, IVD-direktivet, RoHS. Snittykkelse: 0,5 100 µm Beskjæringstykkelse: 1,0 200 µm Tilbaketrekkingslengde: Ingen tilbaketrekking, µm Snittehastighet: mm/sekund Trimmehastighet: mm/sekund Maksimal prøvestørrelse: 60 x 60 mm Maksimal vertikal slaglengde: 122 mm (4,8 tommer) Maksimal horisontal slaglengde: 10 mm (0,39 tommer) Side 11

14 1. INNLEDNING Side 12

15 2. INSTALLASJON 2.1 Generell informasjon Dette kapittelet inneholder detaljerte instruksjoner for installasjon og oppsett av Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom. Installasjonstrinnene må følges for å sikre riktig drift og ytelse. Les denne bruksanvisningen nøye før du forsøker å betjene instrumentet. Følg alle anvisninger nøye. Tissue-Tek AutoSection er et presisjonsinstrument og må håndteres deretter. Ved uvøren håndtering eller hvis instrumentet faller ned, vil indre komponenter bli forstyrret eller skadet. Instrumentet skal alltid håndteres varsomt. Velg et sted hvor det er tilstrekkelig klaring rundt instrumentet. Det må være tilstrekkelig arbeidsplass foran og ved siden av instrumentet. 2.2 Miljøfaktorer Som med alle følsomme elektroniske instrumentet må langvarig eksponering for høy luftfuktighet og temperatur unngås. Temperatur og fuktighet skal holdes forholdsvis konstant. Omgivelsestemperatur for bruk av instrumentet er 10 ºC til 40 ºC (50 ºF til 104 ºF). Luftfuktighetsområde for drift er % relativ fuktighet. 2.3 Utpakking Instrumentet skal kun transporteres i stående posisjon i en spesialdesignet kasse. Pakk ut AutoSection i samsvar med instruksjonene for utpakking, som finnes på utsiden av kassen som leveres. ADVARSLER: I KASSEN ER DEN TOTALE VEKTEN CA. 85 KG (187 LB). DETTE INSTRUMENTET VEIER 55 KG (121 LB). DET KREVES MINST TO PERSONER FOR Å LØFTE OG TRANSPORTERE INSTRUMENTET. BRUK DE TO FORDYPNINGENE SOM ER MENT FOR FORMÅLET, OG SOM ER SPESIFISERT I UTPAKKINGSINSTRUKSJONENE, TIL Å LØFTE INSTRUMENTET. INSTRUMENTET MÅ IKKE LØFTES ETTER CHUCKEN ELLER HÅNDHJULET. Side 13

16 2. INSTALLASJON Sjekkliste for utpakking Kontroller at alt tilbehør er levert sammen med instrumentet. Delenumm er Detaljer 5000 Instrument Enhet Fraktsett Beskrivelse Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Bluetooth Trådløs fjernkontroll Del av 4658 Fraktsett Avfallsposer (1 pk) 2.4 Plassere instrumentet Plasser instrumentet på en sikker, stabil laboratoriebenk med en flat overflate med minimalt med vibrasjon, som tåler minst 75 kg (160 lb). Det anbefales en klaring på 7,5 cm rundt hele instrumentet for at det skal være lett å komme til håndhjulet på høyre side av instrumentet. Området må være godt ventilert for å unngå eksponering for ekstreme variasjoner i temperatur eller fuktighet. Området skal være rent og støvfritt. Sørg for å plassere instrumentet nær en strømkilde som oppfyller kravene til elektrisitet som er spesifisert på merkeetiketten på høyre side av instrumentet. Stikkontakten må være jordet og skal være på en dedikert linje. Del av 7089 Fraktsett Fraktsett Brett Deksel Klemme Bolt Låseskive Flat skive Flensskive Accu-Edge lavprofil mikrotomblader (1 pk) Fotpedal med rød beskyttelsesboks Avfallsbrett med deksel Brakett for feste av skinne til avfallspose Plassering av tilbehøret Installere brett for rester nederst 1. Kontroller at de to fremre gummiføttene på AutoSection hviler på bordet (Figur 2A) Fraktsett Strømledning Fraktsett Bruksanvisning Figur 2A Brett Instruksjoner Brett for rester nederst samt anvisninger Side 14

17 2. Sett brettet for rester under mikrotomen (Figur 2B). Avfallsbrett Deksel Figur 2D Figur 2B Monter avfallsbrettet og festeskinnen for avfallspose (Figur 2C og 2D) 1. Fest en avfallspose i skinnen. Skinnen kan svinges mot operatøren for å gjøre det lettere å skifte pose. 2. Når posen er montert, svinges skinnen tilbake på plass under åpningen i avfallsbrettet. 3. Hvis avfallspose ikke brukes, må åpningen i avfallsbrettet dekkes til som vist nedenfor. 4. Fest avfallsbrettet til AutoSection-instrumentet på riktig måte. Koble til fotpedalen Plasser fotpedalen under arbeidsbenken. Trekk kabelen over arbeidsbenken og fest pluggen til den runde kontakten bak på instrumentpanelet (Figur 2E). Kontakt til fotpedalplugg Fotpedal Figur 2E Flensskive Brakett for avfallspose Flat skive Låseskive Tommelskrue Figur 2C Monter maskinvaren i den angitte rekkefølgen. Trekk til tommelskruen med fingertrykk, slik at braketten med avfallsposen lett kan svinges ut for å skifte pose. Side 15

18 2. INSTALLASJON Strømtilkobling 1. Koble den medfølgende strømkabelen til kontakten og sett på sikringsklipset bak på instrumentet. Koble deretter jordstøpselet til en jordet stikkontakt (Figur 2F). PÅ/AV-bryter (bak på enheten) 3. Trykk fra den ene enden av bladplateadapteren, og skyv den forsiktig ut fra undersiden av klemplaten. Ta vare på bladplateadapteren og de to skruene for senere bruk Klargjøre innrettingsenheten Automatisk innretting AutoSection-instrumentet retter automatisk inn den fremre flaten på prøveblokken i forhold til bladkanten, ved hjelp av en 3D-chuck og innrettingsenhet (Figur 2G). OBS! Bruk en myk børste til å fjerne parafinrester fra forsiden på innrettingsenheten. Bruk en lofri klut med alkohol til å fjerne eventuelle rester som har satt seg fast på fronten. Sensorplate for justering Strømkabel og sikringsklips Figur 2F 2. Slå PÅ AutoSection-instrumentet ved å dreie PÅ/AVbryteren på bakpanelet til PÅ-stilling. 3. Sett fjernkontrollen i dokkingstasjonen. Kontroller at den gule LED-indikatoren for lading på fjernkontrollen er PÅ for å sikre at fjernkontrollen lades Endre bladholderen Bladholderen er forhåndsinstallert i instrumentet, og er konfigurert for å bruke engangsblader med enten høy profil eller lav profil. En bladadapter er inkludert. Ved bruk av høyprofilblader må platen fjernes. Fjerne bladplateadapteren OBS! Bladplateadapteren holdes på plass av to små skruer. OBS! Skruene er 3,175 mm (1/8 tomme) lange, og kan lett falle av når de løsnes. Innrettingsenhet Figur 2G FORSIKTIG! Ved rengjøring av fronten på innrettingsenheten kreves det bare 2,28 kg (5 lb) trykk for å fjerne eventuelle parafinrester. Hvis det brukes for mye makt, kan den innvendige mekanismen i instrumentet bli skadet. 1. Fjern forsiktig de to skruene som holder bladplateadapteren, med en Phillips-skrutrekker nr Løsne spenningen på klemplaten ved å vri låsespaken bort fra klemplaten. Side 16

19 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER 3.1 Generell informasjon Med Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom kan en rekke systemalternativer og konfigureringen av visse driftsparametere tilpasses slik at de passer de spesifikke kravene til en gitt installasjon. Med AutoSection-menyen kan brukeren vise og modifisere gjeldende systeminnstillinger. I denne delen beskrives fremgangsmåtene for første gangs oppsett av systeminnstillingene til Tissue-Tek AutoSection. Fabrikkens standardinnstillinger for hver parameter er listet opp der hvor det er relevant. Utfør følgende oppsettsprosedyre før første gangs bruk av systemet. I tillegg skal disse prosedyrene utføres ved behov for å tilbakestille systeminnstillinger, legge til eller fjerne systembrukere osv Statusikoner Figur 3B Håndhjul ulåst. 3.2 Åpne menyen Tissue-Tek AutoSection-menyen består av tre sett av sider med faner som gir tilgang til undermenyene Trimme, Snitte, Forh.innst. velg, Manuell, Intast avindstil., Bruker, Sakura, System arkivere og Versjoner. Trykk på pilsymbolet eller for å navigere fra ett skjermbilde til et annet (Figur 3A) OBS! OBS! LÅS-symbolet er en handlingsknapp. Operatøren må trykke på LÅS-knappen for å låse AutoSection-instrumentet. LÅS-symbolet er tilgjengelig på sidene Trimme, Snitte, Forh.innst., Velg og Manuell (Figur 3A). Håndhjulet er låst. Indikator for fjernkontrollkommunikasjon: Grønt symbol indikerer når den trådløse fjernkontrollen kommuniserer med instrumentet. Grått symbol indikerer at det ikke er noen kommunikasjon med fjernkontrollen. Fjernkontrollsymbolet er grått når fjernkontrollen er slått av. Du vil se en strek over fjernkontrollikonet når fjernkontrollen er deaktivert fra brukergrensesnittet. Batteriindikator for fjernkontroll: Lading (med et lyn over det grønne batterisymbolet) GRØNN (> 90 % kapasitet) GUL (>10 % og < 90 % kapasitet) RØD (> 10 % kapasitet) Figur 3A For å låse opp AutoSection-instrumentet må operatøren trykke på symbolknappen LÅS OPP (Figur 3B). Volumindikator: Angir status for høyttaleren. Når høyttalervolumet er satt til null, vil det være en rød strek over ikonet. Side 17

20 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER Avstandsstolpe for chuck/blad: Indikerer relativ avstand mellom chucken og knivbladet. Etter hvert som chucken flytter seg nærmere bladet, vil stolpen bli kortere. Når chucken nærmer seg bladet, blir stolpen gul for å advare brukeren om at bladet er nærme. Når en hvilken som helst del av chucken er innenfor 50 μm avstand til bladet, blir stolpen rød, og chucken vil trekke seg automatisk tilbake til den bakre horisontale hjemmeposisjonen. Valg av innstillinger Blk.typer: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsi Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maksimum Snittykkelse: 0,5 100 µm Beskjæringstykkelse: µm Fanen Intast avindstil. Konfigurere fanen Intast avindstil. Fanen Intast avindstil. brukes til å konfigurere og sette opp forhåndsinnstillinger i Tissue-Tek AutoSectioninstrumentet. Forhåndsinnstillinger er lagrede snarveier for en bestemt kassettype som brukes til å opprette snittprotokoller i instrumentets programvare. En protokoll er et snittprogram med opptil 16 trinn. Forhåndsinnstillinger og protokoller må konfigureres før bruk av systemet. Åpne fanen Intast avindstil.: 1. Trykk på symbolet. 2. Trykk på fanen Intast avindstil. for å vise siden Preset Entry (Figur 3C). Figur 3C Tilbaketrekkingsdistanse: µm Seksj.fart: Beskjæringshast.: Returhast.: Protokolltrinn: mm/sek mm/sek mm/sek. Opptil 16 trinn Rette inn- Utfører en innretting. Retter inn blokkoverflaten parallelt med bladet og posisjonerer blokken ved bladet klart for snitting. Berør- Berører sensorplaten, men justerer ikke blokkens overflate med bladet. Posisjonerer blokken ved bladet klart for snitting. Fjerne voks- Stiller automatisk inn den spesifikke Paraform- eller Uni-Cassette-blokken i henhold til forhåndsvalgte beskjæringstykkelser og hastigheter. Disse parameterne kan ikke redigeres av brukeren. Trimme- Bruker en egenprogrammert beskjæringstykkelse i et programmerbart antall beskjæringer, Kont trim- Starter bruk av brukerprogrammert snittykkelse og kjører til den stoppes av brukeren. Snitte- Bruker en egenprogrammert snittykkelse i et programmerbart antall snitt, Fort Sekt.- Starter bruk av brukerprogrammert snittykkelse og kjører til den stoppes av brukeren. Tilf. trim- Åpner en dialogboks med alternativ for å fortsette beskjæringen, Når dette alternativet er aktivert, fortsetter beskjæringen helt til den stoppes av brukeren. Side 18

21 Kont.snitte- Åpner dialogboks med alternativ for å fortsette snittingen. Når dette alternativet er aktivert, fortsetter snittingen helt til den stoppes av brukeren. Nivå- Skjærer en brukerdefinert tykkelse inn i blokken. Skjæringene foretas i trinn på 10 µm (83 µm blir for eksempel 8 skjæringer på 10 µm og 1 skjæring på 3 µm). Pause- Setter prosessen på pause til brukeren trykker på knappen for å gjenoppta. Tidsbestemt pause- Brukeren velger pausetiden (for eksempel 30 sekunder), og prosessen vil fortsette etter det valgte tidsrommet. Brukeren kan trykke på RESUME for å avslutte den tidsbestemte pausen og starte neste funksjon umiddelbart. De siste 3 sekundene i den tidsbestemte pausen høres en lydalarm (pip, pip pip og pip pip pip) for å minne operatøren om mulige bevegelser i mikrotomen. Gå til Step #- Går til et tidligere programmert protokolltrinn. Dette gjør at brukeren kan legge inn sløyfer i protokoller. Tilb.tr- Helt tilbake bort fra bladet. Pip- Pipelyd (3 tre ulike pipelyder er tilgjengelige). Volumet kan justeres i brukerinnstillingene. Ferdig- Slutt på protokollen. 4. Trykk på knappene og på høyre side for å bla gjennom forhåndsinnstillingene (forhåndsinnstilling 0 9 og A F). 5. Når den ønskede forhåndsinnstillingen er valgt, trykker du på OPSJON-knappen for å endre forhåndsinnstillingen. 6. Bruk knappene og til å bla gjennom listen over alternativer for forhåndsinnstilling: Blokktype Snittykkelse Beskjæringstykkelse Returavstand Snitthastighet Beskjæringshastighet Returhast. Protokolltrinn OBS! Når en tallverdi skal endres, trykker du mellom knappene og for å vise talltastaturet (Figur 3E). Opprette en forhåndsinnstilling OBS! Det er ingen LAGRE-knapp. Programvaren lagrer automatisk siste tastetrykk. 1. Trykk på ikonet i hovedskjermbildet. 2. Trykk på fanen Intast avindstil. 3. Trykk på knappen FORH.INNST. (Figur 3D). Figur 3D Figur 3E 7. Trykk på BLOKKTYPE-knappen for å skifte blokktype. 8. Bruk knappene og for å endre blokktype. Følgende alternativer er tilgjengelige: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsi Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maksimum Side 19

22 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER 9. Trykk på OPSJON-knappen for å gå til neste innstilling (Figur 3-F). 22. Under opsjon vises Protokoll 0. Se Opprette en protokoll nedenfor. Opprette en protokoll Tissue-Tek AutoSection er en fullt programmerbar automatisk mikrotom. Programvaren bruker protokoller til å instruere instrumentet om hvilke snittetrinn som skal utføres når en knapp trykkes. Protokoller kan legges til, kopieres og eksporteres. Opptil 16 protokoller kan lagres i systemet. Figur 3F 10. Trykk på knappen SEKSJ. TYKKELSE og bruk deretter knappene og til å endre seksjonstykkelsen mellom 0,5 og 100 µm. 11. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 12. Trykk på knappen TRIM TYKKELSE, og bruk pil oppog pil ned-tasten til å endre trimtykkelsen mellom 1 og 200 µm. 13. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 14. Trykk på knappen TILBAKETREKKINGSDISTANSE og bruk deretter knappene og til å endre tilbaketrekkingsdistansen mellom 20 og 100 µm. 15. Trykk på Opsjon-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 16. Trykk på knappen SEKSJ.FART og bruk deretter knappene og til å endre seksjoneringsfarten mellom 10 og 450 mm/sek. 17. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 18. Trykk på knappen TRIM HAST. og bruk deretter knappene og til å endre trimhastigheten mellom 10 og 450 mm/sek. 19. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 20. Trykk på knappen RETUR HAST. og bruk deretter knappene og til å endre tilbaketrekkingshastigheten mellom 10 og 450 mm/sek. 21. Trykk på OPSJON for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. OBS! OBS! OBS! Protokoller er en del av en forhåndsinnstilling. En protokoll kan inneholde opptil 16 trinn (0 15). Det er ikke nødvendig å bruke alle de 16 trinnene i en protokoll. Det siste trinnet i en protokoll må alltid være Ferdig. Ingen protokoll er definert hvis protokolltrinn 0 er angitt som Ferdig. Protokoll 0 er alltid det første trinnet i protokollen. 1. I skjermbildet Intast avindstil., (Figur 3G) vises en HANDLING-knapp som brukes til å bygge en protokoll. Figur 3G Side 20

23 2. Trykk på HANDLING-knappen og bruk deretter knappene og til å bla gjennom listen med protokolltrinn (0-15), Rette inn, Berør, Fjerne voks, Trimme, Kont. trim, Section, Fort. sekt, Tilf. trim, Kont. snitte, Nivå, Pause, Timet Pause, Gå til Step #, Tilb. tr., Pip, og Ferdig (Figur 3H). basert på trimtykkelsen som er lagret i forhåndsinnstillingen. OBS! Trinnet Seksjonsprotokoll instruerer instrumentet i hvor mange seksjonskutt som skal utføres basert på seksjonstykkelsen som er lagret i forhåndsinnstillinger. Protokollnivå- Total Tykkelse-knappen vises. Bruk deretter knappene og til å bla gjennom tykkelsen i µm. OBS! Nivå skjærer en definert tykkelse inn i blokken. Kuttene tas i trinn på 10 µm Figur 3H 3. Trykk på OPSJON for å lagre endringene. Hold inne OPSJON-knappen og bruk knappene og til å gå til neste protokolltrinn. 4. Gjenta trinn 2 for å fortsette å bygge en protokoll. 5. For protokolltrinn som krever tilleggsverdier, vises en ekstra knapp i skjermbildet Intast avindstil. (Figur 3I). OBS! I dette eksempelet vises den ekstra knappen som ANTALL KUTT. Figur 3I Trimprotokoll- ANTALL KUTT-knappen vises. Deretter bruker du knappene og til å bla gjennom antall trimminger som kreves. OBS! Trinnet Trimprotokoll instruerer instrumentet i hvor mange trimmeseksjoner som skal utføres, Protokoll pausetid- SEKUNDER-knappen vises Forh.innst. velg Innstillinger F Standard- er en fabrikkstandard forhåndsinnstilling for Tissue-Tek Paraform Standard seksjonerbar kassett. Standardinnstillingene er spesifisert nedenfor: Blokktype- Paraform Standard Trimtykkelse 20 µm Seksj.tykkelse 3 µm Tilbaketrekkingsdistanse 20 µm Seksj.fart 120 Trim hast. 150 Tilb.tr hastighet 200 Innstillinger E Biopsi- Er en fabrikkstandard forhåndsinnstilling for Tissue-Tek Paraform Biopsy seksjonerbar kassett. Standardinnstillingene er spesifisert nedenfor: Blokktype- Paraform Biopsi Trimtykkelse 20 µm Seksj.tykkelse 3 µm Tilbaketrekkingsdistanse 20 µm Seksj.fart 120 Trim hast. 150 Tilb.tr hastighet 200 Innstillinger D Biopsi- er en fabrikkstandard forhåndsinnstilling for Tissue-Tek Paraform 13 x 13 Side 21

24 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER seksjonerbar kassett. Standardinnstillingene er spesifisert nedenfor: Blokktype- Paraform 13 x 13 Trimtykkelse 10 µm Seksj.tykkelse 3 µm Tilbaketrekkingsdistanse 20 µm Seksj.fart 120 Trim hast. 150 Tilb.tr hastighet 200 OBS! Hvis Tissue-Tek Paraform seksjonerbare kassetter ikke brukes, kan forhåndsinnstillingene F, E og D endres etter laboratoriets seksjoneringsbehov Fanen Trimme Fanen Trimme viser den valgte forhåndsinnstillingen og 5 handlingsknapper. Handlingsknappene Tilpas/tilskjæring, Trim, Trim tykkelse, Protokoll start og Rette inn (Figur 3J). Trimme- Trimmer en parafinblokk kontinuerlig ved den µm-tykkelsen som er lagret i den valgte forhåndsinnstillingen. Trimtykkelse- Trimtykkelsen kan justeres mellom 1 og 200 µm. Hvis trimtykkelsen endres på Trim-fanen, endres ikke innstillingene i forhåndsinnstillingen. Protokoll start- Aktiverer en lagret protokoll (Se Protokoller, Avsnitt 3.2.2). Rette inn- Retter automatisk inn parafinblokken i forhold til bladkanten Snitte-fanen Snitte-fanen viser den valgte forhåndsinnstillingen og 5 handlingsknapper. Handlingsknappene er Innrette/seksj., Snitte, Seksj. tykkelse, Protokoll start og Innstille/Kutte igjen (Figur 3K). Figur 3K Figur 3J OBS! Fjerning av voks er prosessen der det nederste laget med parafin fjernes for å eksponere vevet inne i blokken. Beskjæringstykkelse og hastighet er fabrikkinnstilt og kan ikke justeres av brukeren. OBS! Brukeren kan aktivere én av de 5 handlingsknappene ved å trykke og holde inne ønsket handlingsknapp til en pipelyd høres og chucken beveger seg. Tilpas/tilskjæring- Retter automatisk inn en parafinblokk mot bladkanten og fjerner en forhåndsdefinert mengde parafin fra blokken. OBS! Brukeren aktiverer en av handlingsknappene ved å trykke og holde inne handlingsknappen til chucken beveger seg. Innrette/seksj.- Retter automatisk inn en parafinblokk i forhold til bladkanten og snitter blokken med µm-tykkelsen som er lagret i den valgte forhåndsinnstillingen. Snitte- Snitter kontinuerlig i en parafinblokk med den µmtykkelsen som er lagret i den valgte forhåndsinnstillingen. Seksj.tykkelse- Seksjonstykkelsen kan justeres mellom 0,5 og 100 µm. Endring av seksjonstykkelse på Snittefanen endrer ikke innstillingene i forhåndsinnstillingen. Protokoll start- Aktiverer en lagret protokoll (Se Protokoller i avsnitt 3.2.2). Innstille/kutte igjen- Plasserer fronten på parafinblokken, etter automatisk innretting, 150 µm horisontalt fra bladkanten. Side 22

25 3.2.6 Manuell-fanen Tissue-Tek AutoSection er en helautomatisk mikrotom som kan brukes som manuell mikrotom. Med Manuellfanen kan brukeren bevege chucken manuelt. (Figur 3L) Håndhjulet på høyre side av instrumentet må låses opp før oppstart Bruker-fanen Bruker-fanen gjør det mulig for brukeren å endre valgbare og brukerspesifiserte systeminnstillinger og parametere (Figur 3M). Systemet har kapasitet til å lagre opptil 32 brukervalg. Figur 3L Rette opp- Brukes til å bevege chucken mot og bort fra bladet når knappene og trykkes. Rette inn- Automatisk innretting av en parafinblokk mot bladkanten. Ant.gjeninnstil.- Tilbakestiller telleren til null. Senter- Tilbakestiller chucken til startposisjon. Trimtykkelse- Trimtykkelsen kan justeres mellom 1 og 200 µm. Hvis trimtykkelsen endres i fanen Manuell, endres ikke tykkelsen i forhåndsinnstillingene. Justerblokholder- Juster chuckens vinkel til venstre, høyre, opp og ned med knappene,,,. Brukervalgene omfatter: Figur 3M Lysstyrke- Skjermens lysstyrke, %, standardinnstillingen er 80 %. Volum- Systemlydvolum, %, standardinnstillingen er 80 %. Lydemne- Ulike lydsett, 0 5, standardinnstillingen er 0. Skjær. Alarm- Volumgrense for skjær.alarm, %, standardinnstillingen er 80 %. Fjernkontrollalarm- Alarmvolum for håndholdt fjernkontroll, %, standardinnstillingen er 80 %. Timeout Alarm- Volum for displaytidsavbrudd, 0 100%, standardinnstillingen er 80 %. Tidsavbr- Tidsavbrudd for display, minutter, standardinnstillingen er 30 minutter. Språk- Følgende språk er tilgjengelige på displayet: Engelsk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, gresk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk og svensk. Engelsk er standardinnstilling. Side 23

26 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER Endre et brukervalg 1. Trykk på Bruker-fanen. 2. Trykk på BRUKER-knappen. Hold inne BRUKERknappen mens du trykker på knappene og for å bla gjennom brukerne (0 31). 3. Trykk på OPSJON-knappen (Figur 3N). Hold inne OPSJON-knappen og trykk på knappene og for å bla gjennom brukervalgene. Gjeldende valg vises ved siden av knappen. Remote ID- Identifiserer den parede fjernkontrollen for hvert AutoSection-instrument. Deaktiver- Deaktiverer/aktiverer den trådløse fjernkontrollen. Trykk på knappen DEAKTIVER for å deaktivere FJERNKONTROLLKNAPPEN. Ikonet for deaktivert fjernkontroll vises på LCD-skjermen, og DEAKTIVER-knappen endres til AKTIVER. Trykk på AKTIVER-knappen for å aktivere en deaktivert trådløs fjernkontroll. Ikonet for fjernkontroll skifter til grønt. AKTIVER-knappen endres til DEAKTIVER. Figur 3N 4. Trykk på brukervalgknappen som vises for å endre alternativet som vises. Hvis du for eksempel vil endre lysstyrken, trykker du på LYSSTYRKE-knappen. Bruk knappene og til å justere innstillingene. 5. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre innstillingen. 6. Gjenta trinn 2 5 for å endre resten av brukervalgene System arkivere-fanen Med System arkivere-fanen kan operatøren lagre alle gjeldende forhåndsinnstillinger og brukerinnstillinger på en USB-minnepinne for ekstern redigering, sikkerhetskopiering eller for overføring til et annet AutoSection-instrument (Figur 3P). OBS! Operatøren må logge seg inn som administrator for å endre systeminnstillingene. Standardpassordet er Sakura-fanen Sakura-fanen viser instrumentets serienummer og kontaktinformasjon til Sakura. I denne fanen har operatøren mulighet til å administrere den trådløse fjernkontrollen (Figur 3O). Figur 3P Figur 3O Lagre forhåndsinnstillinger/brukerinnstillinger på en USB-minnepinne 1. Sett en USB-minnepinne i USB-porten på baksiden av instrumentet. 2. Trykk på knappen ARKIVERE FORH. INNST./N TIL USB. Side 24

27 Alle gjeldende forhåndsinnstillinger og brukerinnstillinger overføres til USBminnepinnen. Laste inn en forhåndsinnstilling/brukerinnstilling fra en USB-minnepinne 1. Sett en USB-minnepinne i USB-porten på baksiden av instrumentet. 2. Trykk på knappen LAST FORH. INNST. FRA USB. Forhåndsinnstillinger og brukerinnstillinger på instrumentet overskrives med innholdet fra USBminnepinnen. snittverdiene. Hvis Accu-Edge lavprofil mikrotomblader ikke brukes, kan Sakura Finetek ikke garantere og støtte funksjonen til Tissue-Tek AutoSection. Stille inn blokkforskyvning 1. Trykk på knappen INNSTILLE BLOKKFORSKYVNING. Skjermbildet for bladforskyvning vises (Figur 3R). Endre systempassord Instrumentet kan ha ett administratorpassord med en lengde på opptil 12 tegn. 1. Åpne System arkivere-skjermbildet og trykk på knappen ENDRE SYSTEMPASSORD. Systempassord-skjermbildet vises (Figur 3Q). Figur 3R Figur 3Q 2. Bruk tastaturet til å angi et passord med fra 1 til 12 tegn, og trykk deretter på ENTER-knappen Stille inn blokkforskyvning Tissue-Tek AutoSection har fabrikkinnstilling som er kalibrert for å bruke Accu-Edge lavprofil mikrotomblader (7089). Operatøren har mulighet til å bruke BLADFORSKYVNING. OBS! OBS! For å redusere antall luftskjær instrumentet foretar før et fullt snitt oppnås, må en positiv verdi angis for blokkforskyvning. Dette reduserer avstanden mellom bladkanten og innrettingsenheten. For å redusere muligheten for et tykt første kutt må et negativt blokkforskyvningstall angis for å øke avstanden mellom bladet og innrettingsenheten. 2. Trykk på ENTER når bladforskyvningen er angitt Versjoner-fanen Versjoner-skjermbildet viser informasjon om instrumentets programvare og fastvare (Figur 3S). OBS! OBS! Bladkanter og bladhøyder varierer fra produsent til produsent. Sakura Finetek anbefaler kun å bruke Accu- Edge lavprofil mikrotomblader (produktkode 7089), med de integrerte, forhåndsinnstilte Figur 3S Side 25

28 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER 3.3 Trådløs fjernkontroll AutoSection-instrumentet kan styres via en trådløs Bluetooth -fjernkontroll eller LCD-berøringsskjermen. Av sikkerhetsårsaker er hver fjernkontroll paret til det AutoSection-instrumentet den leveres med (Figur 3T). OBS! Når fjernkontrollen ikke er i bruk, setter du den i ladestasjonen på instrumentet. Fjernkontrollen fungerer ikke når den er dokket Slå PÅ fjernkontrollen 1. Skyv PÅ/AV-bryteren på baksiden av fjernkontrollen til den ønskede posisjonen (Figur 3T). OBS! Når fjernkontrollen er PÅ, tennes LEDindikatorene på frontpanelet på fjernkontrollen. 2. Når Bluetooth-kommunikasjon er aktivert, lyser den grønne LED-lampen for trådløs-ikonet for å indikere at fjernkontrollen er klar for bruk Slå AV fjernkontrollen 1. Skyv PÅ/AV-bryteren på baksiden av fjernkontrollen til den ønskede posisjonen (Figur 3T). 2. Sett fjernkontrollen med bunnen først over kanten på åpningen foran på instrumentet, og vipp den deretter opp i loddrett stilling. 3. Kontroller at den oransje ladelampen er tent. Hvis ladeindikatoren ikke lyser, plasserer du fjernkontrollen i instrumentet på nytt. Identifisere fjernkontrollen Hvis flere AutoSection-instrumenter er installert på samme laboratorium, kan operatøren finne ut hvilken fjernkontroll som er paret med hvert instrument. 1. Trykk på den grå, runde knappen på baksiden av fjernkontrollen. Høyttaleren på den parede AutoSection-enheten aktiveres. Du kan også trykke på REMOTE ID-knappen på LCD-skjermen i System arkivere-skjermbildet for å få LED-lampene på fjernkontrollen til å blinke. Strømbryter Remote ID-knapp Figur 3T Side 26

29 4. BRUKSANVISNING 4.1 Betjeningsprinsipper Tissue-Tek AutoSection er en helautomatisk mikrotom som gir optimal arbeidsflyt samtidig som den reduserer antallet repeterende bevegelser for brukerne. AutoSection-instrumentet kan justere en blokk automatisk, inkludert Tissue-Tek Paraform, og du kan utføre programmerbare snitte- og beskjæringsfunksjoner ved hjelp av berøringsskjermen eller en trådløs fjernkontroll. Låst = opp-posisjon 4.2 Sette inn / fjerne prøver FORSIKTIG! Dekk alltid til skjærekanten med bladbeskyttelsen før du håndterer blad eller prøver, når du skal bytte prøve og når instrumentet ikke er i bruk Universalkassettklemme Universalkassetklemmen er konstruert for horisontal eller vertikal fastklemming av alle typer kommersielt tilgjengelige kassetter. 1. Trekk spaken fremover som vist i diagrammet (Figur 4A). 2. Monter kassetten horisontalt eller vertikalt etter ønske. 3. Slipp spaken for å feste kassetten på plass. OBS! Overflødig parafin må fjernes fra kassettrammen før den settes inn i chucken. Sette inn en prøveblokk 4.3 Sette inn bladet Figur 4A FORSIKTIG! Når et blad føres under klemmen for å bruke en annen del av bladkanten, kan viskelærenden av en blyant brukes til å skyve bladet, for å unngå at du skjærer deg. OBS! Bruk alltid følgende blader for å oppnå best mulig ytelse: Accu-Edge lavprofil mikrotomblader (produktkode 7089) Sette inn engangsblader i bladholderen ADVARSEL! MIKROTOMBLADER FOR ENGANGSBRUK ER EKSTREMT SKARPE. HÅNDTER DEM FORSIKTIG. FORSIKTIG! For å sikre akseptable resultater ved snitting må du forsikre deg om at den skarpe kanten på bladet ikke kommer i kontakt med noen overflater under innsetting. Side 27

30 4. BRUKSANVISNING OBS! Ved innsetting av høyprofilblader MÅ bladplateadapteren fjernes (se Fjerne bladplateadapteren, kapittel 2.4.2) før du fortsetter. Lavprofilblader/høyprofilblader 1. Løsne spenningen på klemplaten ved å vri bladlåsespaken bort fra klemplaten. (Figur 4B). bakplatekanten, og baksiden av bladet hviler mot bakplaten. 4. Skyv på knivbladet til det er sentrert under klemplaten. 5. Vri bladlåsespaken mot klemplaten for å låse knivbladet på plass. Bladet er nå klart for snitting (Figur 4C). Figur 4C Figur 4B Sette inn blad med Tissue-Tek Accu-Edge bladdispenser: 1. Skyv knotten på bladdispenseren helt til høyre. 2. Hold bladdispenseren i høyre hånd, og sett pilotpinnen inn i pilotpinnehullet i bladholderen. 3. Skyv knotten på bladdispenseren helt til venstre for å sette engangsbladet inn i spalten mellom bakplaten og klemplaten. OBS! Baksiden av bladet skal sitte fast på kanten på den bakre klemmen eller på lavprofilbladadapteren. Sette inn et blad uten dispenseren 1. Grip høyre ende av bladet forsiktig mellom høyre tommel og pekefinger med den skarpe kanten på bladet vendt opp. 2. Skyv den frie enden av bladet under spalten mellom bakplaten og klemplaten. 3. Før knivbladet forsiktig under klemmeplaten slik at bunnen (den butte enden) av bladet hviler mot 4.4 Brukergrensesnitt Bruk berøringsskjermen og det tilhørende brukergrensesnittet for å velge alternativer for prøvebeskjæring og snitting. Berøringsskjermen er beskyttet med et gjennomsiktig, kjemisk motstandsdyktig lag. Brukergrensesnittet er organisert i faner som kan velges av brukeren. Skjermen og den trådløse fjernkontrollen er synkronisert i funksjoner og visning. 4.5 Rutinebruk ADVARSEL: LÅS ALLTID INSTRUMENTET OG DEKK TIL KNIVEGGEN MED BLADBESKYTTELSEN FØR DU HÅNDTERER BLAD ELLER PRØVER, NÅR DU SKAL BYTTE PRØVE, ELLER NÅR INSTRUMENTET IKKE ER I BRUK. FORSIKTIG! Ikke len deg på avfallsbrettet under trimming og/eller snitting. Det kan føre til Side 28

31 at blokken blir feil innrettet i forhold til bladet Velge en forhåndsinnstilling AutoSection-instrumentet kan lagre 16 ulike forhåndsinnstillinger. Hvert av dem inneholder brukerdefinerte verdier for ulike driftsparametere (Se kapittel 3, Tilpasse innstillingene). Velge en lagret forhåndsinnstilling: 1. Gå til hovedmenyen og trykk på fanen Forh.innst.velg. (Figur 4D). valgte forhåndsinnstillingen og 5 handlingsknapper vises. Handlingsknappene er Tilpas/tilskjæring, Trimme, Trimtykkelse, Protokoll start og Rette inn. FORSIKTIG! Det anbefales ALLTID å rette inn hver blokk for å unngå skade på blokken eller bladet. Ved overgang fra trimming til seksjonering uten å fjerne blokken er det ikke nødvendig å foreta en ny innretting. Trimme en parafinblokk fra skjermen uten en protokoll. Trimme en blokk Figur 4D 1. Trykk på Forh.innst.Velg-fanen på skjermen. 2. Velg ønsket forhåndsinnstillingen for blokken som seksjoneres. Trykk om nødvendig på Flere Presets og bruk knappene og til å bla gjennom forhåndsinnstillingene til du finner ønsket forhåndsinnstilling. 3. Trykk og hold inne knappen TILPAS/TILSKJÆRING til chucken beveger seg (Figur 4E). 2. Velg riktig forhåndsinnstilling for blokken som snittes. Trykk om nødvendig på FLERE PRESETS og bruk knappene og til ønsket forhåndsinnstilling nås Trimming / beskjæring av en blokk Endre innstilt trimmetykkelse Når en forhåndsinnstilling er valgt, kan operatøren endre innstillingen Trimtykkelse uten å overskrive innstillingene som er lagret i den valgte forhåndsinnstillingen. 1. Trykk på TRIMTYKKELSE. 2. Trykk på knappene og for å justere Trimtykkelse til ønsket tykkelse er oppnådd. 3. Under trimming av en blokk trykker du på knappen TRIMTYKKELSE for å veksle mellom Trim- og Seksj.tykkelse. Trimming og beskjæring innebærer å fjerne det nederste parafinlaget for å eksponere vevet inne i blokken. Beskjæringstykkelse og hastighet er fabrikkinnstilt og kan ikke justeres av brukeren. Gå til Trimme-fanen. Den Figur 4E Under en voksfjerning blir en forhåndsdefinert mengde parafin fjernet fra blokken med et fast antall kutt for hver blokktype. 4. Hvis det kreves flere kutt for å oppnå full voksfjerning, trykker du og holder inne TRIM-knappen. 5. Hvis du vil stoppe trimmingen, trykker du på TRIMME-knappen på skjermen. Mikrotomen går til øvre stilling og stopper. Du kan også trykke på fotbryteren for å stoppe mikrotomen. Side 29

32 4. BRUKSANVISNING Innretting og trimming For å styre hvor mye parafin som fjernes under trimming, bruker du knappene Rette inn og Trimme på fanen Trimme. Kontinuerlig trimming aktiveres til brukeren stopper det. 1. Trykk og hold inne RETT INN-knappen til chucken beveger seg. 2. Trykk og hold inne TRIMME-knappen til chucken beveger seg. 3. Om nødvendig kan trimmehastigheten økes eller senkes under trimming av blokken. Trykk på knappene og for å justere trimmehastigheten (Figur 4F). 2. Velg ønsket forhåndsinnstilling for blokken som trimmes. Trykk om nødvendig på FLERE PRESETS og bruk knappene og til å bla gjennom forhåndsinnstillingene til du finner ønsket forhåndsinnstilling. 3. Trykk og hold inne knappen PROTOCOL START til du hører en pipelyd og chucken beveger seg (Figur 4G). AutoSection-instrumentet utfører en serie forhåndsprogrammerte trinn som definert i den aktive forhåndsinnstillingen. Figur 4G Figur 4F 4. Hvis du vil stoppe trimmingen, trykker du på TRIMME på skjermen. Mikrotomen går til øvre stilling og stopper. Du kan også trykke på fotbryteren for å stoppe mikrotomen. 4. Protokollen stopper når alle trinnene er fullført. Du kan også trykke på fotbryteren for å stoppe mikrotomen. Hvis du trykker på nødstoppknappen, stopper mikrotomen umiddelbart. Nødstoppknappen må vris og slippes før mikrofonen går tilbake til øvre posisjon og stopper. Trimme en parafinblokk fra LCD-skjermen ved hjelp av en protokoll En protokoll er en serie lagrede trinn som brukes til å instruere instrumentene. Se Opprette en protokoll, kapittel FORSIKTIG! Det anbefales ALLTID å rette inn hver blokk for å unngå skade på blokken eller bladet. Ved overgang fra trimming til seksjonering uten å fjerne blokken er det ikke nødvendig å foreta en ny innretting. 1. Trykk på Forh.innst.Velg-fanen på skjermen. Side 30

Continuous Rapid Tissue Processor

Continuous Rapid Tissue Processor Continuous Rapid Tissue Processor DENNE HÅNDBOKEN INNEHOLDER KONFIDENSIELL INFORMASJON SOM TIL- HØRER SAKURA FINETEK, OG SKAL DERFOR IKKE RØPES TIL UAUTORISERTE PERSONER. 2010 Sakura Finetek USA, Inc.

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk

Brukerhåndbok. Norsk Brukerhåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne håndboken. Brukerveiledning,

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Leica ICC50 HD Bruksanvisning

Leica ICC50 HD Bruksanvisning Leica ICC50 HD Bruksanvisning Innhold Leica ICC50 HD Introduksjon 9 Kort oversikt 10 Kort oversikt (forts.) 11 Leica ICC50 HD: oversikt 12 Utpakking 14 Klar! Forberedelser for bruk 16 Ferdig! Tilkobling

Detaljer

Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien

Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien Brukerveiledning Norsk versjon Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Introduksjon Om din frankeringsmaskin...1-2 Om IntelliLink...1-3 Frankeringsvilkår...1-3

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer