Automatisert mikrotom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Automatisert mikrotom"

Transkript

1 Automatisert mikrotom

2 Merkenavnet for produkter som er registrert av eller varemerker som eies av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd., og Sakura Finetek Europe B.V., er angitt her: Accu-Edge Paraform Sakura Tissue-Tek Tissue-Tek AutoSection Uni-Cassette Andre varemerker som er brukt i denne bruksanvisningen: Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation PARA/Gard er et varemerke for Triangle Biomedical Sciences, Inc Sakura Finetek USA, Inc. Med enerett Trykket i USA Produsert for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Revidert 23. februar Rev.B

3 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Bruksformål Generell beskrivelse Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Sikkerhetsregler Advarsler Fare for elektrisk støt Sikkerhetsfunksjoner Fysiske egenskaper Komponenter og tall Brukergrensesnitt Trådløs fjernkontroll Spesifikasjoner Sikkerhetsstandarder INSTALLASJON 2.1 Generell informasjon Miljøfaktorer Utpakking Sjekkliste for utpakking Plassere instrumentet Plassering av tilbehøret Endre bladholderen Klargjøre innrettingsenheten EGENDEFINERTE INNSTILLINGER 3.1 Generell informasjon Åpne menyen Statusikoner Fanen Intast avindstil Forh.innst. velg Fanen Trimme Snitte-fanen Manuell-fanen Bruker-fanen Sakura-fanen Side - 1 -

4 INNHOLD System arkivere-fanen Stille inn blokkforskyvning Versjoner-fanen Trådløs fjernkontroll Slå PÅ fjernkontrollen Slå AV fjernkontrollen BRUKSANVISNING 4.1 Betjeningsprinsipper Sette inn / fjerne prøver Universalkassettklemme Sette inn bladet Sette inn engangsblader i bladholderen Brukergrensesnitt Rutinebruk Velge en forhåndsinnstilling Trimming / beskjæring av en blokk Trimme en blokk Snitting Snitting av en Uni- eller Paraform-kassett Manuell bruk Manuell snitting RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTET 5.1 Generell informasjon Daglig vedlikehold Årlig vedlikehold Utvendige overflater Rengjøre AutoSection-instrumentet Rengjøre bladholderen FEILSØKING 6.1 Generelle feilsøkingsprosedyrer Feilsøkingsskjema SERVICE 7.1 Serviceinformasjon Hvis det er et problem med instrumentet Telefonnummer for service Side - 2 -

5 INNHOLD 7.2 Reservedeler PRESETS EDITOR 8.1 Presets Editor Åpne en fil Opprette eller redigere en forhåndsinnstilling/protokoll Gjenopprette en forhåndsinnstilling Kopiere en forhåndsinnstilling Forkaste endringer i en forhåndsinnstilling Laste en forhåndsinnstilling fra en USB-minnepinne Lagre forhåndsinnstillinger på en USB-minnepinne FORHÅNDSINNSTILLINGER 9.1 AutoSection-forhåndsinnstillinger Side - 3 -

6 INNHOLD Side - 4 -

7 1. INNLEDNING 1.1 Bruksformål Tissue-Tek AutoSection er laget for snitting av parafininnstøpte vevsprøver fra mennesker og dyr. Instrumentet skal, som en del av den histopatologiske prosessen, være til hjelp ved en patologs in vitroundersøkelser av eventuelle morfologiske endringer i vevsprøver fra mennesker og dyr. 1.2 Generell beskrivelse Tissue-Tek AutoSection er en frittstående, helautomatisk mikrotom som brukes til snitting av vevsprøver innstøpt i parafinblokker. AutoSection har en 4,3 tommers berøringsskjerm i farger for enkel programmering og overvåking. Den kan programmeres med opptil 16 forhåndsinnstillinger, som er et sett definerte trinn som brukes til å opprette en protokoll. AutoSection har kapasitet til å lagre opptil 16 snittprotokoller. 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner Bruksanvisningen for Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom inneholder viktige instruksjoner og informasjon om driftssikkerhet og vedlikehold av instrumentet. Det er viktig å lese bruksanvisningen nøye før instrumentet tas i bruk for første gang, samt til enhver tid å oppbevare bruksanvisningen sammen med instrumentet. For å sikre trygg drift må operatøren alltid følge instruksjonene og advarslene i denne bruksanvisningen og på instrumentet: Symboler Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til en ulykke, personskade, skade på instrumentet eller skade på tilbehøret. FORSIKTIG! Fare for elektrisk støt. Koble fra ledningen før servicearbeid. Servicearbeid skal utføres av kvalifisert servicepersonell. For å unngå fare for elektrisk støt må denne innkapslingen ikke åpnes. OBS! Beskyttelsesutstyret som er installert på både instrumentet og tilbehøret, må ikke fjernes eller endres. Bare autoriserte eller kvalifiserte personer skal ha tilgang til og reparere instrumentets interne komponenter. Sikkerhetsutstyret som er installert på instrumentet av produsenten, utgjør bare grunnlaget for forhindring av ulykker. Det primære ansvaret for ulykkesfri drift ligger fremfor alt hos institusjonen som eier instrumentet, og i tillegg hos det utpekte personellet som betjener, utfører service på eller reparerer instrumentet. 1.4 Sikkerhetsregler ADVARSLER, FORSIKTIGHETSREGLER og MERKNADER er angitt i denne håndboken for å indikere det potensielle farenivået som definert under: ADVARSEL Identifiserer en potensiell fare der det kan føre til alvorlig skade på brukeren og/eller annet personell hvis instruksjonene ikke følges. FORSIKTIG Indikerer en potensiell fare der det kan resultere i skade på Tissue-Tek AutoSection eller andre gjenstander hvis instruksjonene ikke følges. MERK Påminnelse eller annen nyttig informasjon. ADVARSEL! Dette symbolet med en varseltrekant på instrumentet og i bruksanvisningen indikerer at riktige betjeningsinstruksjoner (som definert i denne bruksanvisningen) må følges ved betjening eller utskifting av det markerte elementet. Side 5

8 1. INNLEDNING Advarsler BESKYTTELSESUTSTYR SOM ER INSTALLERT PÅ INSTRUMENTET OG EKSTRAUTSTYRET, MÅ IKKE FJERNES ELLER ENDRES. BARE AUTORISERTE ELLER KVALIFISERTE PERSONER SKAL HA TILGANG TIL OG REPARERE INSTRUMENTETS INTERNE KOMPONENTER. LÅS ALLTID HÅNDHJULET OG DEKK TIL KNIVEGGEN MED BLADBESKYTTELSEN FØR DU HÅNDTERER BLAD ELLER PRØVER, NÅR DU SKAL BYTTE PRØVE, ELLER NÅR INSTRUMENTET IKKE ER I BRUK. DET ER INGEN DELER PÅ INNSIDEN AV INSTRUMENTET SOM BRUKEREN KAN REPARERE SELV. PÅ INNSIDEN AV ENHETEN ER DET HØYE SPENNINGER SOM KAN VÆRE FARLIGE, OG KUN AUTORISERTE SAKURA FINETEK- SERVICETEKNIKERE MÅ ÅPNE DEN. KLEMFARE! IKKE TRYKK PÅ DE MYKE FRONTSKJERMENE I STOFF OVER OG UNDER KLEMMEFESTET. BØRST FORSIKTIG BORT SMUSS FRA SKJERMENE BARE NÅR MIKROTOMEN IKKE ER I BEVEGELSE. HVIS INSTRUMENTET BRUKES PÅ EN MÅTE SOM IKKE ER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE, KAN DETTE FORÅRSAKE SKADER PÅ UTSTYR ELLER TIL OG MED PÅ PERSONER. SIKKER BETJENING AV AUTOSECTION KREVER EN JORDTILKOBLING GJENNOM JORDKONTAKTEN PÅ EN60320 AC-STRØMKONTAKTEN Sikkerhetsfunksjoner Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom er utstyrt med flere sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å beskytte operatøren og instrumentet. Instrumentet har en rød nødstoppknapp som stopper instrumentets bevegelse umiddelbart. Fotpedalen er laget for å avbryte den aktive bevegelseskommandoen når den trykkes. Fotpedalen har en rød beskyttelsesboks for å hindre utilsiktet aktivering. Bladholderen er konstruert for å minimere eksponeringen av snittkanten, og et rødt bladvern kan brukes til å signalisere at bladet er i en farlig tilstand samt til å beskytte operatøren mot utilsiktet eksponering for bladet og fare for skade. Ved strømbrudd vil instrumentets sikkerhetsbrems automatisk kobles inn for å hindre at mikrotomen velter. Det interne flashminnet vil lagre instrumentinnstillingene og automatisk gjenopprette alle lagrede innstillinger. Det finnes lydalarmer som varsler om ulike forhold. AutoSection-programvaren og fjernkontrollen kan låses fra berøringsskjermen for å hindre utilsiktet aktivering under arbeidet. Det er også mulig å deaktivere den trådløse fjernkontrollen. Ved manuell betjening brukes låsespaken til å låse håndhjulet for å hindre at mikrotomen beveger seg Fare for elektrisk støt KONTROLLER AT STØPSELET MED JORDING ER FORSVARLIG KOBLET TIL EN JORDET STIKKONTAKT. IKKE BRUK TOGRENEDE ADAPTERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE OMGÅ JORDINGEN I STØPSELET. Side 6

9 1.5 Fysiske egenskaper Komponenter og tall AutoSection mikrotom består av følgende hovedkomponenter (Figur 1A): Figur 1A a LCD-berøringsskjerm Inneholder betjeningselementer og indikatorer som brukes til å programmere og betjene instrumentet. Berøringsskjermen viser et grensesnitt med faner for trimming, snitting, valg av forhåndsinnstilling og manuelt valg. b Trådløs fjernkontroll Inneholder betjeningselementer og indikatorer som kreves for å betjene instrumentet via Bluetooth -teknologi. c Manuelt håndhjul I manuell modus kan håndhjulet brukes til å bevege chucken på mikrotomen opp og ned. d Låsespak for prøveholder Åpner og lukker 3D-chucken og låser kassetter sikkert på plass. e Nødstopp Stopper instrumentet umiddelbart. NØDSTOPP-knappen tilbakestilles ved å vri den røde knappen til den spretter ut til opprinnelig posisjon. Når nødstoppknappen tilbakestilles, går chucken på AutoSection automatisk tilbake til utgangsstilling, slik at mikrotomen er i sikker og bruksklar posisjon. f 3D-chuck/prøveholder Side 7

10 1. INNLEDNING Prøveholderen passer til alle kassettyper, inkludert Tissue-Tek Paraform og Uni-Cassette. Blokker kan settes inn enten horisontalt eller vertikalt. g Bladholder En bladholder med fast vinkel er konfigurert for bruk med enten høy- eller lavprofilblader ved bruk av en adapter. Adapteren kan fjernes eller installeres når som helst for å passe til begge bladhøyder. For optimal presisjon må AutoSection kalibreres på nytt når bladtypen skiftes. h Avfallsbrett Avfallsbrettet og Tissue-Tek Microtome avfallsposer (produktkode #4658) samler opp parafinrester under snitting. Figur 1B IKKE VIST: Fotpedal Kun en stoppemekanisme. Gjør at brukerne får begge hender frie til å håndtere prøver under beskjæring og snitting. Sensorplate Tissue-Tek AutoSection inneholder en patentert justeringsenhet og en motorisert 3D-chuck for automatisk justering av parafinblokkens fremre kant i forhold til kanten av bladet, slik at belegging, beskjæring og snitting kan utføres automatisk. Et håndhjul med elektronisk styring gir mulighet for vanlig manuell betjening av mikrotomen Brukergrensesnitt Strømbryter og strømkabel (Figur 1B): Strømbryteren og kabelen er plassert bak på instrumentet på venstre side. Strømledningen brukes til å koble instrumentet til en strømkilde. Strømkabelen må plugges i et vekselstrømsuttak med riktig jording. Eksternt grensesnitt (Figur 1C): 1. USB-minneport (for maskinvareoppgraderinger / overføring av forhåndsinnstillinger/protokoller fra labansvarlige) 2. Fotpedal 6,35 mm (1/4") plugg 3. DB9- seriekanal (kun service) 4. RJ11-nettverksport (kun service) Figur 1-C Side 8

11 1.5.3 Trådløs fjernkontroll Symboler på fjernkontrollen Tissue-Tek Paraform -kassettypeindikator: Sirkelen med lys indikerer hvilken type kassett som er valgt for snitting x13 13 mm x 13 mm Paraform eller Uni- Cassette 2. 25x20 14 mm x 20 mm Biopsy Paraform eller Uni-Cassette 3. 35x25 35 mm x 25 mm Standard Paraform eller Uni-Cassette mm Maksimum kassettstørrelse Bluetooth På/av-indikator: Indikatoren er aktivert når fjernkontrollen kommuniserer med AutoSection-instrumentet. Batteristatus for fjernkontroll og statuslamper for lading: 1. Lampe på (> 90 % kapasitet) 2. Lampe blinker sakte (> 10 % og < 90 %) 3. Lampe blinker fort (< 10 % kapasitet) Den andre batteriindikatoren lyser gult når batteriet på fjernkontrollen er dokket og under aktiv lading. Horisontal flytting av chuck frem og tilbake: Flytter chucken unna (tilbake) fra bladholderen eller fremover (frem) mot bladholderen. FLYTTE-knappene gir kontinuerlig bevegelse når de holdes inne. Den horisontale flytteavstanden er basert på de gjeldende innstillingene for snitt- eller beskjæringstykkelse. Figur 1-D Hastighetskontroll for beskjæring og snitting: Trykk på knappen med KANIN-symbolet for å øke hastigheten på beskjæringen eller snittingen, eller trykk på knappen med SKILPADDE-symbolet for å senke beskjærings- eller snittefarten. Brukerne kan justere hastigheten under kontinuerlig beskjæring eller snitting ved hjelp av fjernkontrollen. Taster og indikator for valg av forhåndsinnstillinger: Bruk knappene og for å velge en forhåndsinnstilling. Displayet viser forhåndsinnstillingen som er valgt for øyeblikket ved hjelp av sifrene 0 til 9 (for forhåndsinnstillinger fra 0 til 9) og A til F (for forhåndsinnstillinger fra 10 til 15). Hvis ingen forhåndsinnstilling er valgt eller endret, Side 9

12 1. INNLEDNING er displayet tomt. Det blinkende desimaltegnet indikerer at fjernkontrollen fungerer som den skal. Starte protokollen: Trykk og hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å starte en protokoll. Sette protokollen på pause: Setter den aktive protokollen på pause. Juster: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å justere frontflaten på blokken i forhold til bladkanten. Juster og belegg: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å foreta justering og belegging. Trykk en gang til for å stoppe funksjonen. Beskjær: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å starte kontinuerlig beskjæring. Trykk en gang til for å stoppe funksjonen. Sentrerer den automatiserte 3D-chucken: Flytter chucken til midterste posisjon. Juster og snitt: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å starte innretting og kontinuerlig snitting. Trykk en gang til for å stoppe. Snitt: Hold inne til du hører pipetonen for andre gang for å starte kontinuerlig snitting. Trykk en gang til for å stoppe. Veksle mellom snitt- eller beskjæringstykkelse mens du utfører kontinuerlig beskjæring eller trimming. En gul LED-lampe oppe til venstre på knappen tennes for å indikere at snittykkelse brukes. En rød LED-lampe nede til høyre på knappen tennes for å indikere at beskjæring av tykkelse brukes. Side 10

13 1.6 Spesifikasjoner Produktkode Navn/beskrivelse 5000 Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Universelle krav til strømforsyning 100 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enfase, 8,2 ampere 115 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz, enfase, 7,1 ampere 230 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enfase, 4.1 ampere Mål B x D x H: Vekt 55 kg (121 lb) Krav til omgivelser Driftsbetingelser: Temperatur: Relativ fuktighet: Oppbevaringsforhold: Temperatur: Relativ fuktighet: Miljøpåvirkning Akustisk støynivå: Varmeproduksjon: 15 x 26,4 x 17,4 tommer (38 x 67 x 44 cm) Mikrotomspesifikasjoner 10 til 40 C (50 til 104 F) % (ikke-kondenserende) -20 to 65 C (-4 to 149 F) % (ikke-kondenserende) 60 DBA på 1 meters avstand 820 BTUh Spesifikasjoner for motorisert chuck Justeringsområde for vertikal og horisontal akse: +/- 4 Vinkeloppløsning: 0,05 Spesifikasjon av innretting Innretting i forhold til bladkanten: +/- 0,05 Innretting av avstand til bladet: +/-10 µm Batterispesifikasjon, fjernkontroll 2000 mah NiMH oppladbare batterier i samsvar med IEC (4 batterier kreves) Instrumentets forventede levetid: Syv (7) år 1.7 Sikkerhetsstandarder Instrumentet er produsert og testet i samsvar med følgende sikkerhetsforskrifter for elektrisk måling, regulering og laboratorieutstyr: UL , CAN/CSA C22.2 # , CAN/CSA C22.2 # IEC :2001, IEC , EMC Samsvarer med kravene i lov om farmasøytisk virksomhet (Japan), CE-registrert i samsvar med kravene i EMC-direktivet, lavspenningsdirektivet i Europa, IVD-direktivet, RoHS. Snittykkelse: 0,5 100 µm Beskjæringstykkelse: 1,0 200 µm Tilbaketrekkingslengde: Ingen tilbaketrekking, µm Snittehastighet: mm/sekund Trimmehastighet: mm/sekund Maksimal prøvestørrelse: 60 x 60 mm Maksimal vertikal slaglengde: 122 mm (4,8 tommer) Maksimal horisontal slaglengde: 10 mm (0,39 tommer) Side 11

14 1. INNLEDNING Side 12

15 2. INSTALLASJON 2.1 Generell informasjon Dette kapittelet inneholder detaljerte instruksjoner for installasjon og oppsett av Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom. Installasjonstrinnene må følges for å sikre riktig drift og ytelse. Les denne bruksanvisningen nøye før du forsøker å betjene instrumentet. Følg alle anvisninger nøye. Tissue-Tek AutoSection er et presisjonsinstrument og må håndteres deretter. Ved uvøren håndtering eller hvis instrumentet faller ned, vil indre komponenter bli forstyrret eller skadet. Instrumentet skal alltid håndteres varsomt. Velg et sted hvor det er tilstrekkelig klaring rundt instrumentet. Det må være tilstrekkelig arbeidsplass foran og ved siden av instrumentet. 2.2 Miljøfaktorer Som med alle følsomme elektroniske instrumentet må langvarig eksponering for høy luftfuktighet og temperatur unngås. Temperatur og fuktighet skal holdes forholdsvis konstant. Omgivelsestemperatur for bruk av instrumentet er 10 ºC til 40 ºC (50 ºF til 104 ºF). Luftfuktighetsområde for drift er % relativ fuktighet. 2.3 Utpakking Instrumentet skal kun transporteres i stående posisjon i en spesialdesignet kasse. Pakk ut AutoSection i samsvar med instruksjonene for utpakking, som finnes på utsiden av kassen som leveres. ADVARSLER: I KASSEN ER DEN TOTALE VEKTEN CA. 85 KG (187 LB). DETTE INSTRUMENTET VEIER 55 KG (121 LB). DET KREVES MINST TO PERSONER FOR Å LØFTE OG TRANSPORTERE INSTRUMENTET. BRUK DE TO FORDYPNINGENE SOM ER MENT FOR FORMÅLET, OG SOM ER SPESIFISERT I UTPAKKINGSINSTRUKSJONENE, TIL Å LØFTE INSTRUMENTET. INSTRUMENTET MÅ IKKE LØFTES ETTER CHUCKEN ELLER HÅNDHJULET. Side 13

16 2. INSTALLASJON Sjekkliste for utpakking Kontroller at alt tilbehør er levert sammen med instrumentet. Delenumm er Detaljer 5000 Instrument Enhet Fraktsett Beskrivelse Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Bluetooth Trådløs fjernkontroll Del av 4658 Fraktsett Avfallsposer (1 pk) 2.4 Plassere instrumentet Plasser instrumentet på en sikker, stabil laboratoriebenk med en flat overflate med minimalt med vibrasjon, som tåler minst 75 kg (160 lb). Det anbefales en klaring på 7,5 cm rundt hele instrumentet for at det skal være lett å komme til håndhjulet på høyre side av instrumentet. Området må være godt ventilert for å unngå eksponering for ekstreme variasjoner i temperatur eller fuktighet. Området skal være rent og støvfritt. Sørg for å plassere instrumentet nær en strømkilde som oppfyller kravene til elektrisitet som er spesifisert på merkeetiketten på høyre side av instrumentet. Stikkontakten må være jordet og skal være på en dedikert linje. Del av 7089 Fraktsett Fraktsett Brett Deksel Klemme Bolt Låseskive Flat skive Flensskive Accu-Edge lavprofil mikrotomblader (1 pk) Fotpedal med rød beskyttelsesboks Avfallsbrett med deksel Brakett for feste av skinne til avfallspose Plassering av tilbehøret Installere brett for rester nederst 1. Kontroller at de to fremre gummiføttene på AutoSection hviler på bordet (Figur 2A) Fraktsett Strømledning Fraktsett Bruksanvisning Figur 2A Brett Instruksjoner Brett for rester nederst samt anvisninger Side 14

17 2. Sett brettet for rester under mikrotomen (Figur 2B). Avfallsbrett Deksel Figur 2D Figur 2B Monter avfallsbrettet og festeskinnen for avfallspose (Figur 2C og 2D) 1. Fest en avfallspose i skinnen. Skinnen kan svinges mot operatøren for å gjøre det lettere å skifte pose. 2. Når posen er montert, svinges skinnen tilbake på plass under åpningen i avfallsbrettet. 3. Hvis avfallspose ikke brukes, må åpningen i avfallsbrettet dekkes til som vist nedenfor. 4. Fest avfallsbrettet til AutoSection-instrumentet på riktig måte. Koble til fotpedalen Plasser fotpedalen under arbeidsbenken. Trekk kabelen over arbeidsbenken og fest pluggen til den runde kontakten bak på instrumentpanelet (Figur 2E). Kontakt til fotpedalplugg Fotpedal Figur 2E Flensskive Brakett for avfallspose Flat skive Låseskive Tommelskrue Figur 2C Monter maskinvaren i den angitte rekkefølgen. Trekk til tommelskruen med fingertrykk, slik at braketten med avfallsposen lett kan svinges ut for å skifte pose. Side 15

18 2. INSTALLASJON Strømtilkobling 1. Koble den medfølgende strømkabelen til kontakten og sett på sikringsklipset bak på instrumentet. Koble deretter jordstøpselet til en jordet stikkontakt (Figur 2F). PÅ/AV-bryter (bak på enheten) 3. Trykk fra den ene enden av bladplateadapteren, og skyv den forsiktig ut fra undersiden av klemplaten. Ta vare på bladplateadapteren og de to skruene for senere bruk Klargjøre innrettingsenheten Automatisk innretting AutoSection-instrumentet retter automatisk inn den fremre flaten på prøveblokken i forhold til bladkanten, ved hjelp av en 3D-chuck og innrettingsenhet (Figur 2G). OBS! Bruk en myk børste til å fjerne parafinrester fra forsiden på innrettingsenheten. Bruk en lofri klut med alkohol til å fjerne eventuelle rester som har satt seg fast på fronten. Sensorplate for justering Strømkabel og sikringsklips Figur 2F 2. Slå PÅ AutoSection-instrumentet ved å dreie PÅ/AVbryteren på bakpanelet til PÅ-stilling. 3. Sett fjernkontrollen i dokkingstasjonen. Kontroller at den gule LED-indikatoren for lading på fjernkontrollen er PÅ for å sikre at fjernkontrollen lades Endre bladholderen Bladholderen er forhåndsinstallert i instrumentet, og er konfigurert for å bruke engangsblader med enten høy profil eller lav profil. En bladadapter er inkludert. Ved bruk av høyprofilblader må platen fjernes. Fjerne bladplateadapteren OBS! Bladplateadapteren holdes på plass av to små skruer. OBS! Skruene er 3,175 mm (1/8 tomme) lange, og kan lett falle av når de løsnes. Innrettingsenhet Figur 2G FORSIKTIG! Ved rengjøring av fronten på innrettingsenheten kreves det bare 2,28 kg (5 lb) trykk for å fjerne eventuelle parafinrester. Hvis det brukes for mye makt, kan den innvendige mekanismen i instrumentet bli skadet. 1. Fjern forsiktig de to skruene som holder bladplateadapteren, med en Phillips-skrutrekker nr Løsne spenningen på klemplaten ved å vri låsespaken bort fra klemplaten. Side 16

19 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER 3.1 Generell informasjon Med Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom kan en rekke systemalternativer og konfigureringen av visse driftsparametere tilpasses slik at de passer de spesifikke kravene til en gitt installasjon. Med AutoSection-menyen kan brukeren vise og modifisere gjeldende systeminnstillinger. I denne delen beskrives fremgangsmåtene for første gangs oppsett av systeminnstillingene til Tissue-Tek AutoSection. Fabrikkens standardinnstillinger for hver parameter er listet opp der hvor det er relevant. Utfør følgende oppsettsprosedyre før første gangs bruk av systemet. I tillegg skal disse prosedyrene utføres ved behov for å tilbakestille systeminnstillinger, legge til eller fjerne systembrukere osv Statusikoner Figur 3B Håndhjul ulåst. 3.2 Åpne menyen Tissue-Tek AutoSection-menyen består av tre sett av sider med faner som gir tilgang til undermenyene Trimme, Snitte, Forh.innst. velg, Manuell, Intast avindstil., Bruker, Sakura, System arkivere og Versjoner. Trykk på pilsymbolet eller for å navigere fra ett skjermbilde til et annet (Figur 3A) OBS! OBS! LÅS-symbolet er en handlingsknapp. Operatøren må trykke på LÅS-knappen for å låse AutoSection-instrumentet. LÅS-symbolet er tilgjengelig på sidene Trimme, Snitte, Forh.innst., Velg og Manuell (Figur 3A). Håndhjulet er låst. Indikator for fjernkontrollkommunikasjon: Grønt symbol indikerer når den trådløse fjernkontrollen kommuniserer med instrumentet. Grått symbol indikerer at det ikke er noen kommunikasjon med fjernkontrollen. Fjernkontrollsymbolet er grått når fjernkontrollen er slått av. Du vil se en strek over fjernkontrollikonet når fjernkontrollen er deaktivert fra brukergrensesnittet. Batteriindikator for fjernkontroll: Lading (med et lyn over det grønne batterisymbolet) GRØNN (> 90 % kapasitet) GUL (>10 % og < 90 % kapasitet) RØD (> 10 % kapasitet) Figur 3A For å låse opp AutoSection-instrumentet må operatøren trykke på symbolknappen LÅS OPP (Figur 3B). Volumindikator: Angir status for høyttaleren. Når høyttalervolumet er satt til null, vil det være en rød strek over ikonet. Side 17

20 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER Avstandsstolpe for chuck/blad: Indikerer relativ avstand mellom chucken og knivbladet. Etter hvert som chucken flytter seg nærmere bladet, vil stolpen bli kortere. Når chucken nærmer seg bladet, blir stolpen gul for å advare brukeren om at bladet er nærme. Når en hvilken som helst del av chucken er innenfor 50 μm avstand til bladet, blir stolpen rød, og chucken vil trekke seg automatisk tilbake til den bakre horisontale hjemmeposisjonen. Valg av innstillinger Blk.typer: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsi Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maksimum Snittykkelse: 0,5 100 µm Beskjæringstykkelse: µm Fanen Intast avindstil. Konfigurere fanen Intast avindstil. Fanen Intast avindstil. brukes til å konfigurere og sette opp forhåndsinnstillinger i Tissue-Tek AutoSectioninstrumentet. Forhåndsinnstillinger er lagrede snarveier for en bestemt kassettype som brukes til å opprette snittprotokoller i instrumentets programvare. En protokoll er et snittprogram med opptil 16 trinn. Forhåndsinnstillinger og protokoller må konfigureres før bruk av systemet. Åpne fanen Intast avindstil.: 1. Trykk på symbolet. 2. Trykk på fanen Intast avindstil. for å vise siden Preset Entry (Figur 3C). Figur 3C Tilbaketrekkingsdistanse: µm Seksj.fart: Beskjæringshast.: Returhast.: Protokolltrinn: mm/sek mm/sek mm/sek. Opptil 16 trinn Rette inn- Utfører en innretting. Retter inn blokkoverflaten parallelt med bladet og posisjonerer blokken ved bladet klart for snitting. Berør- Berører sensorplaten, men justerer ikke blokkens overflate med bladet. Posisjonerer blokken ved bladet klart for snitting. Fjerne voks- Stiller automatisk inn den spesifikke Paraform- eller Uni-Cassette-blokken i henhold til forhåndsvalgte beskjæringstykkelser og hastigheter. Disse parameterne kan ikke redigeres av brukeren. Trimme- Bruker en egenprogrammert beskjæringstykkelse i et programmerbart antall beskjæringer, Kont trim- Starter bruk av brukerprogrammert snittykkelse og kjører til den stoppes av brukeren. Snitte- Bruker en egenprogrammert snittykkelse i et programmerbart antall snitt, Fort Sekt.- Starter bruk av brukerprogrammert snittykkelse og kjører til den stoppes av brukeren. Tilf. trim- Åpner en dialogboks med alternativ for å fortsette beskjæringen, Når dette alternativet er aktivert, fortsetter beskjæringen helt til den stoppes av brukeren. Side 18

21 Kont.snitte- Åpner dialogboks med alternativ for å fortsette snittingen. Når dette alternativet er aktivert, fortsetter snittingen helt til den stoppes av brukeren. Nivå- Skjærer en brukerdefinert tykkelse inn i blokken. Skjæringene foretas i trinn på 10 µm (83 µm blir for eksempel 8 skjæringer på 10 µm og 1 skjæring på 3 µm). Pause- Setter prosessen på pause til brukeren trykker på knappen for å gjenoppta. Tidsbestemt pause- Brukeren velger pausetiden (for eksempel 30 sekunder), og prosessen vil fortsette etter det valgte tidsrommet. Brukeren kan trykke på RESUME for å avslutte den tidsbestemte pausen og starte neste funksjon umiddelbart. De siste 3 sekundene i den tidsbestemte pausen høres en lydalarm (pip, pip pip og pip pip pip) for å minne operatøren om mulige bevegelser i mikrotomen. Gå til Step #- Går til et tidligere programmert protokolltrinn. Dette gjør at brukeren kan legge inn sløyfer i protokoller. Tilb.tr- Helt tilbake bort fra bladet. Pip- Pipelyd (3 tre ulike pipelyder er tilgjengelige). Volumet kan justeres i brukerinnstillingene. Ferdig- Slutt på protokollen. 4. Trykk på knappene og på høyre side for å bla gjennom forhåndsinnstillingene (forhåndsinnstilling 0 9 og A F). 5. Når den ønskede forhåndsinnstillingen er valgt, trykker du på OPSJON-knappen for å endre forhåndsinnstillingen. 6. Bruk knappene og til å bla gjennom listen over alternativer for forhåndsinnstilling: Blokktype Snittykkelse Beskjæringstykkelse Returavstand Snitthastighet Beskjæringshastighet Returhast. Protokolltrinn OBS! Når en tallverdi skal endres, trykker du mellom knappene og for å vise talltastaturet (Figur 3E). Opprette en forhåndsinnstilling OBS! Det er ingen LAGRE-knapp. Programvaren lagrer automatisk siste tastetrykk. 1. Trykk på ikonet i hovedskjermbildet. 2. Trykk på fanen Intast avindstil. 3. Trykk på knappen FORH.INNST. (Figur 3D). Figur 3D Figur 3E 7. Trykk på BLOKKTYPE-knappen for å skifte blokktype. 8. Bruk knappene og for å endre blokktype. Følgende alternativer er tilgjengelige: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsi Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maksimum Side 19

22 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER 9. Trykk på OPSJON-knappen for å gå til neste innstilling (Figur 3-F). 22. Under opsjon vises Protokoll 0. Se Opprette en protokoll nedenfor. Opprette en protokoll Tissue-Tek AutoSection er en fullt programmerbar automatisk mikrotom. Programvaren bruker protokoller til å instruere instrumentet om hvilke snittetrinn som skal utføres når en knapp trykkes. Protokoller kan legges til, kopieres og eksporteres. Opptil 16 protokoller kan lagres i systemet. Figur 3F 10. Trykk på knappen SEKSJ. TYKKELSE og bruk deretter knappene og til å endre seksjonstykkelsen mellom 0,5 og 100 µm. 11. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 12. Trykk på knappen TRIM TYKKELSE, og bruk pil oppog pil ned-tasten til å endre trimtykkelsen mellom 1 og 200 µm. 13. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 14. Trykk på knappen TILBAKETREKKINGSDISTANSE og bruk deretter knappene og til å endre tilbaketrekkingsdistansen mellom 20 og 100 µm. 15. Trykk på Opsjon-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 16. Trykk på knappen SEKSJ.FART og bruk deretter knappene og til å endre seksjoneringsfarten mellom 10 og 450 mm/sek. 17. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 18. Trykk på knappen TRIM HAST. og bruk deretter knappene og til å endre trimhastigheten mellom 10 og 450 mm/sek. 19. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. 20. Trykk på knappen RETUR HAST. og bruk deretter knappene og til å endre tilbaketrekkingshastigheten mellom 10 og 450 mm/sek. 21. Trykk på OPSJON for å lagre endringene og gå til innstilling av neste alternativ. OBS! OBS! OBS! Protokoller er en del av en forhåndsinnstilling. En protokoll kan inneholde opptil 16 trinn (0 15). Det er ikke nødvendig å bruke alle de 16 trinnene i en protokoll. Det siste trinnet i en protokoll må alltid være Ferdig. Ingen protokoll er definert hvis protokolltrinn 0 er angitt som Ferdig. Protokoll 0 er alltid det første trinnet i protokollen. 1. I skjermbildet Intast avindstil., (Figur 3G) vises en HANDLING-knapp som brukes til å bygge en protokoll. Figur 3G Side 20

23 2. Trykk på HANDLING-knappen og bruk deretter knappene og til å bla gjennom listen med protokolltrinn (0-15), Rette inn, Berør, Fjerne voks, Trimme, Kont. trim, Section, Fort. sekt, Tilf. trim, Kont. snitte, Nivå, Pause, Timet Pause, Gå til Step #, Tilb. tr., Pip, og Ferdig (Figur 3H). basert på trimtykkelsen som er lagret i forhåndsinnstillingen. OBS! Trinnet Seksjonsprotokoll instruerer instrumentet i hvor mange seksjonskutt som skal utføres basert på seksjonstykkelsen som er lagret i forhåndsinnstillinger. Protokollnivå- Total Tykkelse-knappen vises. Bruk deretter knappene og til å bla gjennom tykkelsen i µm. OBS! Nivå skjærer en definert tykkelse inn i blokken. Kuttene tas i trinn på 10 µm Figur 3H 3. Trykk på OPSJON for å lagre endringene. Hold inne OPSJON-knappen og bruk knappene og til å gå til neste protokolltrinn. 4. Gjenta trinn 2 for å fortsette å bygge en protokoll. 5. For protokolltrinn som krever tilleggsverdier, vises en ekstra knapp i skjermbildet Intast avindstil. (Figur 3I). OBS! I dette eksempelet vises den ekstra knappen som ANTALL KUTT. Figur 3I Trimprotokoll- ANTALL KUTT-knappen vises. Deretter bruker du knappene og til å bla gjennom antall trimminger som kreves. OBS! Trinnet Trimprotokoll instruerer instrumentet i hvor mange trimmeseksjoner som skal utføres, Protokoll pausetid- SEKUNDER-knappen vises Forh.innst. velg Innstillinger F Standard- er en fabrikkstandard forhåndsinnstilling for Tissue-Tek Paraform Standard seksjonerbar kassett. Standardinnstillingene er spesifisert nedenfor: Blokktype- Paraform Standard Trimtykkelse 20 µm Seksj.tykkelse 3 µm Tilbaketrekkingsdistanse 20 µm Seksj.fart 120 Trim hast. 150 Tilb.tr hastighet 200 Innstillinger E Biopsi- Er en fabrikkstandard forhåndsinnstilling for Tissue-Tek Paraform Biopsy seksjonerbar kassett. Standardinnstillingene er spesifisert nedenfor: Blokktype- Paraform Biopsi Trimtykkelse 20 µm Seksj.tykkelse 3 µm Tilbaketrekkingsdistanse 20 µm Seksj.fart 120 Trim hast. 150 Tilb.tr hastighet 200 Innstillinger D Biopsi- er en fabrikkstandard forhåndsinnstilling for Tissue-Tek Paraform 13 x 13 Side 21

24 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER seksjonerbar kassett. Standardinnstillingene er spesifisert nedenfor: Blokktype- Paraform 13 x 13 Trimtykkelse 10 µm Seksj.tykkelse 3 µm Tilbaketrekkingsdistanse 20 µm Seksj.fart 120 Trim hast. 150 Tilb.tr hastighet 200 OBS! Hvis Tissue-Tek Paraform seksjonerbare kassetter ikke brukes, kan forhåndsinnstillingene F, E og D endres etter laboratoriets seksjoneringsbehov Fanen Trimme Fanen Trimme viser den valgte forhåndsinnstillingen og 5 handlingsknapper. Handlingsknappene Tilpas/tilskjæring, Trim, Trim tykkelse, Protokoll start og Rette inn (Figur 3J). Trimme- Trimmer en parafinblokk kontinuerlig ved den µm-tykkelsen som er lagret i den valgte forhåndsinnstillingen. Trimtykkelse- Trimtykkelsen kan justeres mellom 1 og 200 µm. Hvis trimtykkelsen endres på Trim-fanen, endres ikke innstillingene i forhåndsinnstillingen. Protokoll start- Aktiverer en lagret protokoll (Se Protokoller, Avsnitt 3.2.2). Rette inn- Retter automatisk inn parafinblokken i forhold til bladkanten Snitte-fanen Snitte-fanen viser den valgte forhåndsinnstillingen og 5 handlingsknapper. Handlingsknappene er Innrette/seksj., Snitte, Seksj. tykkelse, Protokoll start og Innstille/Kutte igjen (Figur 3K). Figur 3K Figur 3J OBS! Fjerning av voks er prosessen der det nederste laget med parafin fjernes for å eksponere vevet inne i blokken. Beskjæringstykkelse og hastighet er fabrikkinnstilt og kan ikke justeres av brukeren. OBS! Brukeren kan aktivere én av de 5 handlingsknappene ved å trykke og holde inne ønsket handlingsknapp til en pipelyd høres og chucken beveger seg. Tilpas/tilskjæring- Retter automatisk inn en parafinblokk mot bladkanten og fjerner en forhåndsdefinert mengde parafin fra blokken. OBS! Brukeren aktiverer en av handlingsknappene ved å trykke og holde inne handlingsknappen til chucken beveger seg. Innrette/seksj.- Retter automatisk inn en parafinblokk i forhold til bladkanten og snitter blokken med µm-tykkelsen som er lagret i den valgte forhåndsinnstillingen. Snitte- Snitter kontinuerlig i en parafinblokk med den µmtykkelsen som er lagret i den valgte forhåndsinnstillingen. Seksj.tykkelse- Seksjonstykkelsen kan justeres mellom 0,5 og 100 µm. Endring av seksjonstykkelse på Snittefanen endrer ikke innstillingene i forhåndsinnstillingen. Protokoll start- Aktiverer en lagret protokoll (Se Protokoller i avsnitt 3.2.2). Innstille/kutte igjen- Plasserer fronten på parafinblokken, etter automatisk innretting, 150 µm horisontalt fra bladkanten. Side 22

25 3.2.6 Manuell-fanen Tissue-Tek AutoSection er en helautomatisk mikrotom som kan brukes som manuell mikrotom. Med Manuellfanen kan brukeren bevege chucken manuelt. (Figur 3L) Håndhjulet på høyre side av instrumentet må låses opp før oppstart Bruker-fanen Bruker-fanen gjør det mulig for brukeren å endre valgbare og brukerspesifiserte systeminnstillinger og parametere (Figur 3M). Systemet har kapasitet til å lagre opptil 32 brukervalg. Figur 3L Rette opp- Brukes til å bevege chucken mot og bort fra bladet når knappene og trykkes. Rette inn- Automatisk innretting av en parafinblokk mot bladkanten. Ant.gjeninnstil.- Tilbakestiller telleren til null. Senter- Tilbakestiller chucken til startposisjon. Trimtykkelse- Trimtykkelsen kan justeres mellom 1 og 200 µm. Hvis trimtykkelsen endres i fanen Manuell, endres ikke tykkelsen i forhåndsinnstillingene. Justerblokholder- Juster chuckens vinkel til venstre, høyre, opp og ned med knappene,,,. Brukervalgene omfatter: Figur 3M Lysstyrke- Skjermens lysstyrke, %, standardinnstillingen er 80 %. Volum- Systemlydvolum, %, standardinnstillingen er 80 %. Lydemne- Ulike lydsett, 0 5, standardinnstillingen er 0. Skjær. Alarm- Volumgrense for skjær.alarm, %, standardinnstillingen er 80 %. Fjernkontrollalarm- Alarmvolum for håndholdt fjernkontroll, %, standardinnstillingen er 80 %. Timeout Alarm- Volum for displaytidsavbrudd, 0 100%, standardinnstillingen er 80 %. Tidsavbr- Tidsavbrudd for display, minutter, standardinnstillingen er 30 minutter. Språk- Følgende språk er tilgjengelige på displayet: Engelsk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, gresk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk og svensk. Engelsk er standardinnstilling. Side 23

26 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER Endre et brukervalg 1. Trykk på Bruker-fanen. 2. Trykk på BRUKER-knappen. Hold inne BRUKERknappen mens du trykker på knappene og for å bla gjennom brukerne (0 31). 3. Trykk på OPSJON-knappen (Figur 3N). Hold inne OPSJON-knappen og trykk på knappene og for å bla gjennom brukervalgene. Gjeldende valg vises ved siden av knappen. Remote ID- Identifiserer den parede fjernkontrollen for hvert AutoSection-instrument. Deaktiver- Deaktiverer/aktiverer den trådløse fjernkontrollen. Trykk på knappen DEAKTIVER for å deaktivere FJERNKONTROLLKNAPPEN. Ikonet for deaktivert fjernkontroll vises på LCD-skjermen, og DEAKTIVER-knappen endres til AKTIVER. Trykk på AKTIVER-knappen for å aktivere en deaktivert trådløs fjernkontroll. Ikonet for fjernkontroll skifter til grønt. AKTIVER-knappen endres til DEAKTIVER. Figur 3N 4. Trykk på brukervalgknappen som vises for å endre alternativet som vises. Hvis du for eksempel vil endre lysstyrken, trykker du på LYSSTYRKE-knappen. Bruk knappene og til å justere innstillingene. 5. Trykk på OPSJON-knappen for å lagre innstillingen. 6. Gjenta trinn 2 5 for å endre resten av brukervalgene System arkivere-fanen Med System arkivere-fanen kan operatøren lagre alle gjeldende forhåndsinnstillinger og brukerinnstillinger på en USB-minnepinne for ekstern redigering, sikkerhetskopiering eller for overføring til et annet AutoSection-instrument (Figur 3P). OBS! Operatøren må logge seg inn som administrator for å endre systeminnstillingene. Standardpassordet er Sakura-fanen Sakura-fanen viser instrumentets serienummer og kontaktinformasjon til Sakura. I denne fanen har operatøren mulighet til å administrere den trådløse fjernkontrollen (Figur 3O). Figur 3P Figur 3O Lagre forhåndsinnstillinger/brukerinnstillinger på en USB-minnepinne 1. Sett en USB-minnepinne i USB-porten på baksiden av instrumentet. 2. Trykk på knappen ARKIVERE FORH. INNST./N TIL USB. Side 24

27 Alle gjeldende forhåndsinnstillinger og brukerinnstillinger overføres til USBminnepinnen. Laste inn en forhåndsinnstilling/brukerinnstilling fra en USB-minnepinne 1. Sett en USB-minnepinne i USB-porten på baksiden av instrumentet. 2. Trykk på knappen LAST FORH. INNST. FRA USB. Forhåndsinnstillinger og brukerinnstillinger på instrumentet overskrives med innholdet fra USBminnepinnen. snittverdiene. Hvis Accu-Edge lavprofil mikrotomblader ikke brukes, kan Sakura Finetek ikke garantere og støtte funksjonen til Tissue-Tek AutoSection. Stille inn blokkforskyvning 1. Trykk på knappen INNSTILLE BLOKKFORSKYVNING. Skjermbildet for bladforskyvning vises (Figur 3R). Endre systempassord Instrumentet kan ha ett administratorpassord med en lengde på opptil 12 tegn. 1. Åpne System arkivere-skjermbildet og trykk på knappen ENDRE SYSTEMPASSORD. Systempassord-skjermbildet vises (Figur 3Q). Figur 3R Figur 3Q 2. Bruk tastaturet til å angi et passord med fra 1 til 12 tegn, og trykk deretter på ENTER-knappen Stille inn blokkforskyvning Tissue-Tek AutoSection har fabrikkinnstilling som er kalibrert for å bruke Accu-Edge lavprofil mikrotomblader (7089). Operatøren har mulighet til å bruke BLADFORSKYVNING. OBS! OBS! For å redusere antall luftskjær instrumentet foretar før et fullt snitt oppnås, må en positiv verdi angis for blokkforskyvning. Dette reduserer avstanden mellom bladkanten og innrettingsenheten. For å redusere muligheten for et tykt første kutt må et negativt blokkforskyvningstall angis for å øke avstanden mellom bladet og innrettingsenheten. 2. Trykk på ENTER når bladforskyvningen er angitt Versjoner-fanen Versjoner-skjermbildet viser informasjon om instrumentets programvare og fastvare (Figur 3S). OBS! OBS! Bladkanter og bladhøyder varierer fra produsent til produsent. Sakura Finetek anbefaler kun å bruke Accu- Edge lavprofil mikrotomblader (produktkode 7089), med de integrerte, forhåndsinnstilte Figur 3S Side 25

28 3. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER 3.3 Trådløs fjernkontroll AutoSection-instrumentet kan styres via en trådløs Bluetooth -fjernkontroll eller LCD-berøringsskjermen. Av sikkerhetsårsaker er hver fjernkontroll paret til det AutoSection-instrumentet den leveres med (Figur 3T). OBS! Når fjernkontrollen ikke er i bruk, setter du den i ladestasjonen på instrumentet. Fjernkontrollen fungerer ikke når den er dokket Slå PÅ fjernkontrollen 1. Skyv PÅ/AV-bryteren på baksiden av fjernkontrollen til den ønskede posisjonen (Figur 3T). OBS! Når fjernkontrollen er PÅ, tennes LEDindikatorene på frontpanelet på fjernkontrollen. 2. Når Bluetooth-kommunikasjon er aktivert, lyser den grønne LED-lampen for trådløs-ikonet for å indikere at fjernkontrollen er klar for bruk Slå AV fjernkontrollen 1. Skyv PÅ/AV-bryteren på baksiden av fjernkontrollen til den ønskede posisjonen (Figur 3T). 2. Sett fjernkontrollen med bunnen først over kanten på åpningen foran på instrumentet, og vipp den deretter opp i loddrett stilling. 3. Kontroller at den oransje ladelampen er tent. Hvis ladeindikatoren ikke lyser, plasserer du fjernkontrollen i instrumentet på nytt. Identifisere fjernkontrollen Hvis flere AutoSection-instrumenter er installert på samme laboratorium, kan operatøren finne ut hvilken fjernkontroll som er paret med hvert instrument. 1. Trykk på den grå, runde knappen på baksiden av fjernkontrollen. Høyttaleren på den parede AutoSection-enheten aktiveres. Du kan også trykke på REMOTE ID-knappen på LCD-skjermen i System arkivere-skjermbildet for å få LED-lampene på fjernkontrollen til å blinke. Strømbryter Remote ID-knapp Figur 3T Side 26

29 4. BRUKSANVISNING 4.1 Betjeningsprinsipper Tissue-Tek AutoSection er en helautomatisk mikrotom som gir optimal arbeidsflyt samtidig som den reduserer antallet repeterende bevegelser for brukerne. AutoSection-instrumentet kan justere en blokk automatisk, inkludert Tissue-Tek Paraform, og du kan utføre programmerbare snitte- og beskjæringsfunksjoner ved hjelp av berøringsskjermen eller en trådløs fjernkontroll. Låst = opp-posisjon 4.2 Sette inn / fjerne prøver FORSIKTIG! Dekk alltid til skjærekanten med bladbeskyttelsen før du håndterer blad eller prøver, når du skal bytte prøve og når instrumentet ikke er i bruk Universalkassettklemme Universalkassetklemmen er konstruert for horisontal eller vertikal fastklemming av alle typer kommersielt tilgjengelige kassetter. 1. Trekk spaken fremover som vist i diagrammet (Figur 4A). 2. Monter kassetten horisontalt eller vertikalt etter ønske. 3. Slipp spaken for å feste kassetten på plass. OBS! Overflødig parafin må fjernes fra kassettrammen før den settes inn i chucken. Sette inn en prøveblokk 4.3 Sette inn bladet Figur 4A FORSIKTIG! Når et blad føres under klemmen for å bruke en annen del av bladkanten, kan viskelærenden av en blyant brukes til å skyve bladet, for å unngå at du skjærer deg. OBS! Bruk alltid følgende blader for å oppnå best mulig ytelse: Accu-Edge lavprofil mikrotomblader (produktkode 7089) Sette inn engangsblader i bladholderen ADVARSEL! MIKROTOMBLADER FOR ENGANGSBRUK ER EKSTREMT SKARPE. HÅNDTER DEM FORSIKTIG. FORSIKTIG! For å sikre akseptable resultater ved snitting må du forsikre deg om at den skarpe kanten på bladet ikke kommer i kontakt med noen overflater under innsetting. Side 27

30 4. BRUKSANVISNING OBS! Ved innsetting av høyprofilblader MÅ bladplateadapteren fjernes (se Fjerne bladplateadapteren, kapittel 2.4.2) før du fortsetter. Lavprofilblader/høyprofilblader 1. Løsne spenningen på klemplaten ved å vri bladlåsespaken bort fra klemplaten. (Figur 4B). bakplatekanten, og baksiden av bladet hviler mot bakplaten. 4. Skyv på knivbladet til det er sentrert under klemplaten. 5. Vri bladlåsespaken mot klemplaten for å låse knivbladet på plass. Bladet er nå klart for snitting (Figur 4C). Figur 4C Figur 4B Sette inn blad med Tissue-Tek Accu-Edge bladdispenser: 1. Skyv knotten på bladdispenseren helt til høyre. 2. Hold bladdispenseren i høyre hånd, og sett pilotpinnen inn i pilotpinnehullet i bladholderen. 3. Skyv knotten på bladdispenseren helt til venstre for å sette engangsbladet inn i spalten mellom bakplaten og klemplaten. OBS! Baksiden av bladet skal sitte fast på kanten på den bakre klemmen eller på lavprofilbladadapteren. Sette inn et blad uten dispenseren 1. Grip høyre ende av bladet forsiktig mellom høyre tommel og pekefinger med den skarpe kanten på bladet vendt opp. 2. Skyv den frie enden av bladet under spalten mellom bakplaten og klemplaten. 3. Før knivbladet forsiktig under klemmeplaten slik at bunnen (den butte enden) av bladet hviler mot 4.4 Brukergrensesnitt Bruk berøringsskjermen og det tilhørende brukergrensesnittet for å velge alternativer for prøvebeskjæring og snitting. Berøringsskjermen er beskyttet med et gjennomsiktig, kjemisk motstandsdyktig lag. Brukergrensesnittet er organisert i faner som kan velges av brukeren. Skjermen og den trådløse fjernkontrollen er synkronisert i funksjoner og visning. 4.5 Rutinebruk ADVARSEL: LÅS ALLTID INSTRUMENTET OG DEKK TIL KNIVEGGEN MED BLADBESKYTTELSEN FØR DU HÅNDTERER BLAD ELLER PRØVER, NÅR DU SKAL BYTTE PRØVE, ELLER NÅR INSTRUMENTET IKKE ER I BRUK. FORSIKTIG! Ikke len deg på avfallsbrettet under trimming og/eller snitting. Det kan føre til Side 28

31 at blokken blir feil innrettet i forhold til bladet Velge en forhåndsinnstilling AutoSection-instrumentet kan lagre 16 ulike forhåndsinnstillinger. Hvert av dem inneholder brukerdefinerte verdier for ulike driftsparametere (Se kapittel 3, Tilpasse innstillingene). Velge en lagret forhåndsinnstilling: 1. Gå til hovedmenyen og trykk på fanen Forh.innst.velg. (Figur 4D). valgte forhåndsinnstillingen og 5 handlingsknapper vises. Handlingsknappene er Tilpas/tilskjæring, Trimme, Trimtykkelse, Protokoll start og Rette inn. FORSIKTIG! Det anbefales ALLTID å rette inn hver blokk for å unngå skade på blokken eller bladet. Ved overgang fra trimming til seksjonering uten å fjerne blokken er det ikke nødvendig å foreta en ny innretting. Trimme en parafinblokk fra skjermen uten en protokoll. Trimme en blokk Figur 4D 1. Trykk på Forh.innst.Velg-fanen på skjermen. 2. Velg ønsket forhåndsinnstillingen for blokken som seksjoneres. Trykk om nødvendig på Flere Presets og bruk knappene og til å bla gjennom forhåndsinnstillingene til du finner ønsket forhåndsinnstilling. 3. Trykk og hold inne knappen TILPAS/TILSKJÆRING til chucken beveger seg (Figur 4E). 2. Velg riktig forhåndsinnstilling for blokken som snittes. Trykk om nødvendig på FLERE PRESETS og bruk knappene og til ønsket forhåndsinnstilling nås Trimming / beskjæring av en blokk Endre innstilt trimmetykkelse Når en forhåndsinnstilling er valgt, kan operatøren endre innstillingen Trimtykkelse uten å overskrive innstillingene som er lagret i den valgte forhåndsinnstillingen. 1. Trykk på TRIMTYKKELSE. 2. Trykk på knappene og for å justere Trimtykkelse til ønsket tykkelse er oppnådd. 3. Under trimming av en blokk trykker du på knappen TRIMTYKKELSE for å veksle mellom Trim- og Seksj.tykkelse. Trimming og beskjæring innebærer å fjerne det nederste parafinlaget for å eksponere vevet inne i blokken. Beskjæringstykkelse og hastighet er fabrikkinnstilt og kan ikke justeres av brukeren. Gå til Trimme-fanen. Den Figur 4E Under en voksfjerning blir en forhåndsdefinert mengde parafin fjernet fra blokken med et fast antall kutt for hver blokktype. 4. Hvis det kreves flere kutt for å oppnå full voksfjerning, trykker du og holder inne TRIM-knappen. 5. Hvis du vil stoppe trimmingen, trykker du på TRIMME-knappen på skjermen. Mikrotomen går til øvre stilling og stopper. Du kan også trykke på fotbryteren for å stoppe mikrotomen. Side 29

32 4. BRUKSANVISNING Innretting og trimming For å styre hvor mye parafin som fjernes under trimming, bruker du knappene Rette inn og Trimme på fanen Trimme. Kontinuerlig trimming aktiveres til brukeren stopper det. 1. Trykk og hold inne RETT INN-knappen til chucken beveger seg. 2. Trykk og hold inne TRIMME-knappen til chucken beveger seg. 3. Om nødvendig kan trimmehastigheten økes eller senkes under trimming av blokken. Trykk på knappene og for å justere trimmehastigheten (Figur 4F). 2. Velg ønsket forhåndsinnstilling for blokken som trimmes. Trykk om nødvendig på FLERE PRESETS og bruk knappene og til å bla gjennom forhåndsinnstillingene til du finner ønsket forhåndsinnstilling. 3. Trykk og hold inne knappen PROTOCOL START til du hører en pipelyd og chucken beveger seg (Figur 4G). AutoSection-instrumentet utfører en serie forhåndsprogrammerte trinn som definert i den aktive forhåndsinnstillingen. Figur 4G Figur 4F 4. Hvis du vil stoppe trimmingen, trykker du på TRIMME på skjermen. Mikrotomen går til øvre stilling og stopper. Du kan også trykke på fotbryteren for å stoppe mikrotomen. 4. Protokollen stopper når alle trinnene er fullført. Du kan også trykke på fotbryteren for å stoppe mikrotomen. Hvis du trykker på nødstoppknappen, stopper mikrotomen umiddelbart. Nødstoppknappen må vris og slippes før mikrofonen går tilbake til øvre posisjon og stopper. Trimme en parafinblokk fra LCD-skjermen ved hjelp av en protokoll En protokoll er en serie lagrede trinn som brukes til å instruere instrumentene. Se Opprette en protokoll, kapittel FORSIKTIG! Det anbefales ALLTID å rette inn hver blokk for å unngå skade på blokken eller bladet. Ved overgang fra trimming til seksjonering uten å fjerne blokken er det ikke nødvendig å foreta en ny innretting. 1. Trykk på Forh.innst.Velg-fanen på skjermen. Side 30

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer