Driftskostnader, hva påvirker kostnaden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftskostnader, hva påvirker kostnaden."

Transkript

1 Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering. Fokus og levetid fremstilt fra prosjekt Riktig løsning Riktig valg fra start til mål KS- i byggefasen/tester Stort sett ferdig Mangler i innflyttingsfasen Reklamasjoner Drift FDV OVERTAGELSE BYGGING IGANGKJØRING GRENSESNITTSKONTROLL Entr. FERDIG? IDRIFTSETTELSE PRØVEPERIODE FERDIGBEFARING DRIFT Mangelutbedringer Reklamasjonsperiode Idriftsettelsestester med utstyr Installering brukerutstyr Byggeprosjekt fra unnfangelse til reinkarnasjon 2

2 Levetid fremstilt fra "drift" A building is not something you finish, it`s something you start Fra unnfangelse til reinkarnasjon BYGGING DRIFT Bruksperioden 8760 timer pr år i 60 år? IGANGKJØRING Dagtid 2000 timer pr år dvs ca 20 % av tiden er driftspersonell tilstede 3 LOA, krav til LCC, 6 4

3 Hører vi om de gode prosjektene?? Byggherre ( utbygger) Leietaker Arkitekt Har alle disse felles mål Prosjektleder Prosjekterende påvirkning Byggeleder Entreprenør Leverandør kostnad Driftspersonalet 5 Revisjon Revisjon av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Kommer !

4 Livssykluskostnader, NS Life Cycle Cost LCC-beregninger (NS 3454 ) Årskostnad Nåverdi - levetidskostnad Kaptalkostnad Diskontering (flytting) til nåverdi Utskiftninger og intervallbundet vedlikehold Årlig FDV Brukstid Levetidskostnaden legges ut som annuitet (renter og avdrag)

5 Arealbegreper NS 3940 OBra= Oppvarmet brukksareal FDV U

6 Drift, vedlikehold, utskiftninger Kilde Svein Bjørberg NS 3454, hovedposter. 1 kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader 3. Driftskostnader 4. Vedlikeholdskostnader ( vedlikehold og utskifting) 5. Utviklingskostnader Service støtte til kjernevirksomheten. 8. Potensialet i enedommen

7 Hva påvirker LCC-beregningene. Kapitalens årskostnad Direkte avhengig av Prosjektkost inkl tomt ( Industrialisering av byggeprosessen). realrente og levetid Drift Driftskostnader, energi, renhold Driftsvennlige løsninger, energi, renhold Vedlikehold ( vedlikehold og utskifting) Vedlikeholdskostnader, ( vedlikehold og utskifting) Vedlikeholdsvennlige løsninger. Ombygging Fleksibilitet, generalitet, elastisisitet. 13 Hva inngår og hva påvirker LCCberegninger Finansielle forutsetninger Forvalter info Drift Energi Riktig løsning til riktig behov LCC Bærekraftig Renhold Avfall Sikring Regnskap Utvikling Utskifting Vedlikehold

8 NS 3454 LIVSLØPSKOSTNADER Hva er FDVU-kostnadene for kontorbygg m*2 BTA Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling Sum FDVU kr/ m 2 år kr/ m 2 år (Eks sikring) kr/ m 2 år kr/ m 2 år Investeringskapitalens LCC-kostnad ca kr/ m 2 år Kjernevirksomhetens kostnad kr/ m 2 år kr/ m 2 år. Hva er de store kostnadspostene? : Energi kr/ m 2 år Renhold kr/ m 2 år Avfall?? kr/ m 2 år Vakt og sikring?? kr/ m 2 år 15 NS 3454 LIVSLØPSKOSTNADER,sykehus Hva er FDVU-kostnadene for sykehus m*2 BTA/år Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling Sum FDVU kr/ m 2 år kr/ m 2 år (Eks sikring) kr/ m 2 år kr/ m 2 år kr/ m 2 år Investeringskostnader, prosjektkostnad kr/ m 2 Investeringskapitalens LCC-kostnad ca kr/ m 2 år Kjernevirksomhetens kostnad kr/ m 2 år. 16

9 Hva påvirker LCC-beregningene. Kapitalens årskostnad Direkte avhengig av Prosjektkost inkl tomt ( Industrialisering av byggeprosessen). realrente og levetid Drift Driftskostnader, energi, renhold Driftsvennlige løsninger, energi, renhold Vedlikehold ( vedlikehold og utskifting) Vedlikeholdskostnader, ( vedlikehold og utskifting) Vedlikeholdsvennlige løsninger. Ombygging Fleksibilitet, generalitet, elastisisitet. 17 Begreper - levetider Levetid Brukstid vs levetid Teknisk levetid Funksjonell levetid Estetisk levetid Økonomis levetid Forklaring Levetid er den tiden det tar før bygget eller deler av bygget ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. Brukstid og levetid er 2 forskjellige begreper. Brukstid er total levetid for bygget inntil riving eller større ombygging skjer. Levetid relateres til funksjonalitet som opprettholder gitt krav til ønsket funksjon. Den tiden det tar å slite ut en bygningsdel eller teknisk installasjon. Den tiden det tar før bygningsdel eller teknisk installasjon ikke lenger tilfredsstiller opprinnelige krav/funksjon, eksempelvis etter endrede brukerkrav eller lignende. Inntreffer ofte før teknisk levetid. Tid det tar til bygningsdelen ikke lenger er estetisk tilfredsstillende. Oppnådd når totaløkonomien ved å beholde og vedlikeholde en bygningsdel er mindre gunstig enn totaløkonomien ved å skifte ut den med tilsvarende bygningsdel BENYTT ALLTID DEN REELLE LEVETIDEN! Eksempelvis ved beregning av avskrivninger ved husleieberegning. Dersom funksjonsdel eller teknisk levetid inntreffer/utløper før økonomisk levetid, må avskrivingene korrigeres i forhold til dette. OBS, ikke OPS-avtaler mellom 20 og 30 år!

10 LCC, kalkulering FDV-kostnader Lokal energiproduksjon. Sentral energiproduksjon (Nær, Fjernvarme) (Varme, kjøling) ( Eletkrisk, termisk energi Begreper NS kostnader Kostnad Årlige kostander Forklaring Beregnede eller registrerte kostnader for de enkelte år. Stilles opp iht kontoplan i NS Livssykluskostnader Samlebegrep for alle kostnader som opptrer i byggets levetid. Investering, FDVU og kostnader ved riving. Levetidskostnader (LK) Summen av alle kostnader neddiskontert til nåverdi, dvs. nåverdien av livssykluskostnadene Årskostnader (ÅK) Annuitet (like årlige kostnader) av levetidskostnaden (ÅK = annuitet av LK) Årskostnad = kostnadsdekkende husleie

11 Energien er for komfortøkning. 21 TEK 10, Energimerkeordningen. EMS Elektrisk Varmepumpe Olje Kjølemaskin Termisk varme kjøling Indikatorer. Referanse i hht standard, Solfanger Vannkraft Bio Solcelle, Vindmølle etc Gjenvinning, avløp Fjernkjøling Gass Fjernvarme Netto Energibehov (Beregnet Energi Pbl.) Levert energi (Beregnet eller målt, Energi EMS, Energ idrift ) Co 2 grense Primærenergi 22

12 Energibruk Energi Pbl_ byggets energibruk etter Pbl Energi EMS, energibruk etter Energimerkeordningen Energi drift, den reelle energibruken.( avlest energimålere) Tips. Uformelt skal det utføres 3 beregninger. 1. Beregning med standard belastning i Oslo, Pbl, EMS 2. Beregning som 1 men bygget flyttet på riktig sted 3. Beregning som 2 men med reell drift og belastning 23 informasjonsutveksling BIM IFC/IFD - Bærekraftig Eiendomsforvaltning Kommune Stat Grunndata fra etc det offentlige Leietaker Bruker "Utskifting" Leverandør Produsent IFC/IFD IFC/IFD FDVU Arkitekt LCC Building Information Modeling IFC/IFD IFC Prosjekterende RIB, RIV, RIE etc IFC/IFD Entreprenører IFC/IFD Under entreprenører Leverandør/ Produsent Eiendoms ledelse Leieavtaler Regnskap Kontrakter Etc. Historisk arkiv 24

13 Standardisering Pre aksepterte løsninger, Hva er det! Norsk standard. NEK, Varmenorm, Pre-nøk, Ventøk, etc etc Anvisninger, Statsbygg, UBF, OUS, Helsebygg, Etc etc. FDV-dokumentasjon ( NB tabelarisk ikke bare pdf!) SLA = Service og Leveranse Avtale 25 Det må stilles krav til alle aktører Anvisning for geografisk merking Anvisning for teknisk merking Anvisning for BIM/DAK-manual Anvisning for merking av dokumenter. Anvisning for fysisk merking. Anvisning for LCC/Årskostnadsberegning, kontostruktur. Anvisning funksjonsbeskrivelse og system/prinsippskjema Anvisning design dokumentasjon Anvisning for, funksjonskontroll, prøveperiode og reklamasjonsperiode. Anvisning for automatisering. Anvisning for informasjonslagring/informasjonsflyt. Anvisning bilder som dokumentasjon i byggeprosessen Anvisning for Design Drift og Vedlikeholdsdokumentasjon. Anvisning for opplæring, Drift, vedlikehold, beredskapsavtale 26

14 Hvem er Solan hvem Ludvig Hvem er du??? 27 Et fantastisk Funksjonelt bygg? Bevist valg til omfang og plassering vinduer! 28

15 Energimerkesystemet/ordningen Hva innebærer energimerking og energivurdering for eksisterende bygg. Hvordan foreta innkjøp Hva ligger i energivurdering av energitekniske anlegg? Hvilke forpliktelser og hvilke konsekvenser gir EMS Hva betyr dette i daglig drift. Hvorfor kan vi ikke kontrollmåle energimerket. Hvordan holde kontroll på de tekniske anlegg. 29 Formål med Energimerkeordningen Formålet energimerkesystemet skal stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg. Energimerking Obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Energivurdering Energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde år (hvert annet år for store anlegg) for kjelanlegg og klimaanlegg(kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse). I tillegg er det krav til engangsvurdering av varmeanlegg med kjel for fossilt brensel der kjelen er 15 år gammel.. Viktig: Energitall for energimerket Reelle energibruken for bygget Energimerking, FUBE

16 31 32

17 Oppvarmingskarakter Energimerking, FUBE Hva er energibruk, hvor settes systemgrensen Elektrisk Varmepumpe Olje Kjølemaskin Termisk varme kjøling Indikatorer. Referanse i hht standard, Solfanger Vannkraft Bio Solcelle, Vindmølle etc Gjenvinning, avløp Fjernkjøling Gass Fjernvarme Netto Energibehov (Beregnet energiramme)) Levert energi (Beregnet eller målt) Co 2 grense Primærenergi 34

18 Energiproduksjon, bruk og utslipp 35 Lokal eller desentraliset energiproduksjon 36

19 37 Ventilasjonsanlegg 38

20 Hva påvirker "driftskostnader" i en energisentral Ønsket energileveranse i forhold til reell energileveranse Ønsket effektuttak og reell effektuttak. Leveransesikkerhet, hvilket risikobilde Risikobilde= sannsynlighet*konsekvens. Temperaturnivå tur/retur. Temperaturdifferense tur/retur. Driftsvennlighet, automatisering av driften. Vedlikeholdsvennlighet, riktige kvaliteter på riktig sted( slitedeler) Langsiktigheten i energileveransene. Kombinasjon varme og kjøleleveransen 39 EOS- Energioppfølgings system Cebyc Entro Apas Siemens GK. Schneider EOS GSM/3G/4G Hva med effekt NB termisk måling NS-EN Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning Timesverdier fra nettleverandør (Inntil 7 dager forsinket) 40

21 Fremtidens byergode byer med lave klimagasutslipp Bakgrunn Klimatrusselen er vår tids største utfordring Klimaforliket: bred politisk enighet om å redusere klimagassutslippene i Norge med millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 Om lag 20 prosent av Norges CO2-utslipp kommer fra kilder der kommunene har innvirkning på virkemidlene. Hvorfor byene? Kommunene kan påvirke opp mot 20 % av samlede nasjonale utslipp Over halvparten av oss bor i de 13 største byområdene framtidensbyer.no

22 By innbyggere Byer forts. Halvparten av verdens befolkning bor i byer Byene er den største forbrukeren av energi og står for 80 prosent av alle utslipp av drivhusgasser i verden I Norge bor opp mot 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Fredrikstad Tromsø Sandnes Drammen Sarpsborg Skien Porsgrunn Bærum SUM Mai 2009 ble NHO, HSH og Sparebankforeningen også med. + KS

23 Hovedmålet er å redusere klimagassutslipp fra vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall, samt å tilpasse samfunnet vårt til et endret klima Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på helse, opplevelse og næringsutvikling Politisk møte Administrativt møte Faglig støtte Programledelse MD INFO Koordinering Nettverk 1 Nettverk 2 Nettverk 3 Nettverk 4 Areal og transport Stasjonær energi i bygg Forbruksmønster & avfall Klimatilpasning BYENE framtidensbyer.no

24 Energi i bygg Samarbeidsområder Pilotprosjekter Framtidens bygg, forbilder med høyt ambisjonsnivå Energiledelse og energieffektivisering i eksisterende bygg Ta i bruk fornybare energikilder og gjenvinne energi Virkemiddel for store kommuner: Støtte til kartlegging for store kommuner gjennom Enovas kommuneprogram framtidensbyer.no Hva gjør Framtidens byer? Samarbeid med næringslivet Endre statlige rammebetingelser Samordne ulike prosesser Læringsarena dele erfaringer Felles kompetanseheving Utvikle felles verktøy Støtte gode løsninger Samarbeid om informasjon og holdningsskapende arbeid

25 Hovedoppgaver Koble kommunale virkemidler med virkemidler på regionalt og statlig nivå. Utprøve nye virkemidler og løsninger gjennom pilotprosjekter i byene. Få til gjensidig læring og erfaringsutveksling mellom byene. Innhenting av erfaringer og kunnskap fra utlandet. Vurdere effekten av klimatiltakene som grunnlag for prioritering Utvikle metoder og indikatorer for å måle resultatet av innsatsen ved hjelp av fagmiljøer og konsulentbistand Faglig koordinator Koordinatorens oppgaver er: Faglig tilrettelegger og pådriver for arbeidet i nettverket Planlegging og gjennomføring av nettverksamlinger 2 3 ganger pr år Rapportere fra samlingene og klargjøre problemstillinger og videre innsats Holde kontakt med byene underveis og bidra med faglige råd og verktøy Oppsummere erfaringer og hente inn og formidle gode eksempler Bidra sammen med de øvrige koordinatorene til læring og erfaringsutveksling på tvers av nettverkene

26 Sjekk Integrator For å øke kost/nytteverdien ved SD/FDV-systemer Funksjon/Systemintegrator Kommunikasjonsintegrator Koblingsintegrator FDV-Integrator BIM Integrator 52

27 Hovedelementer Energiattesten skal bestå av: Energimerke fra A - E. Beregnet levert energi. Oppvarmingsmerke, fargekode grønt til rødt. Målt energi for sammenligning med beregnet energi Tiltaksliste Dokumentasjon Krav om energivurdering av tekniske anlegg: Kjeleanlegg over 2000 m2 hvert 2. år Ventilasjonsanlegg hvert 4. år Klimaanlegg, varme- og kjøleanlegg (forskjell mellom ventilasjons- og klimaanlegg menes kjøling) over 400 m2 hvert 4. år Energimerking, FUBE Beslutningsstøtesystem FDV-SD-Automatikk Fakturering Forvaltning Vedlikehold Verktøy for å kommunisere med ulike systemer EOS Alarmanlegg Automatikk M/ WEB SERVER Energimålerer M-bus Sonesystem KNX/LON etc Brannvarsling Adgangskontroll 54

28 Ventilasjonsanlegg Kjekt med system som varsler at bensintanken er TOM 55 TEK 10, Energimerkeordningen. EMS Elektrisk Varmepumpe Olje Kjølemaskin Termisk varme kjøling Indikatorer. Referanse i hht standard, Solfanger Vannkraft Bio Solcelle, Vindmølle etc Gjenvinning, avløp Fjernkjøling Gass Fjernvarme Netto Energibehov (Beregnet Energi Pbl.) Levert energi (Beregnet eller målt, Energi EMS, Energ idrift ) Co 2 grense Primærenergi 56

29 TEK 10, Energimerkeordningen. EMS Termisk varme kjøling Solfanger Vannkraft Solcelle, Vindmølle etc Gjenvinning, avløp Fjernkjøling Fjernvarme 57 Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi. Motstykket til fornybar energi er ikke-fornybar energi, som kjennetegnes av begrensede naturressurser som kan utarmes innen en tidsramme på fra et titalls til et hundretalls år. Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi, på grunn av at utnyttelsen av de fornybare energikildene ikke kan utarmes, de er mer jevnt distribuert geografisk, og er sett på som mer miljøvennlig enn ikke-fornybare kilder. På grunn av at utnyttelse av fornybar energi generelt ikke fører til økt global oppvarming, har oppmerksomheten rundt fornybar energi økt enormt over de siste tiårene. 58

30 Fornybare energikilder [rediger] Ulike former av fornybar energi og utnyttelse: Vannkraft, solceller, vindkraft og bioenergi Fornybar energi kan utnyttes direkte eller foredles til andre former for energi. Eksempler på direkte utnyttelse er solvarme til oppvarming av hus, vindenergi til fremdrift av skip og vedfyring. Men energien kan også omformes til energibærere som elektrisitet, hydrogen eller drivstoff som er bedre tilpasset bruk, lagring og transport 59 Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er dannet ved pågående biologiske prosesser - til forskjell fra fossil energi, som fåes fra biologisk materiale dannet på et mye tidligere stadium i jordas historie. Bioenergi omfatter ved, trepellets, skogsflis, hogstavfall, halm, torv og avfall fra treforedlingsindustri og treindustri, men man kan for eksempel også utvinne biodrivstoff fra avfall og dyrefett. Metangass fra biologisk materiale i søppelfyllinger og husdyrgjødsel kan samles opp, renses og brukes til energiformål (biogass). Hurtigvoksende skog eller grasvekster som er plantet og høstet for energiformål, kalles energivekster (energiskog og energigras). Oljerike jordbruksvekster som raps eller rybs, soya og solsikke kan brukes som råstoff for framstilling av biodrivstoff (metanol eller biodiesel). Sukker- og stivelserike vekster som sukkerrør og mais blir brukt som råstoff i bioetanolproduksjon. Celluloserike vekster og plantedeler blir sett på som råstoff for framtidig bioetanol og biodiesel. Bioenergi blir lansert som CO 2 -nøytral, og enkelte hevder at den vil erstatte fossilt brensel heilt eller delvis en gang i framtida. Med at den er CO 2 -nøytral forstår en at den slipper ut like mye CO 2 som plantene gjennom veksten har tatt opp. Inn i regnestykket har en ikke tatt med andre innsatsfaktorer som er nødvendige for å få biomasse på en form som gjør den mulig å utnytte. Dette inkluderer alt fra gjødsel, transport og konvertering til brensel. Ved vurdering av biobrensel må en også vurdere konverteringsteknologien for omforming av biobrensel til energi. Ofte er det en eller annen form for forbrenningsteknologi som nyttes. Om brenslet er fossilt eller har ny biomasse som opphav betyr ofte svært lite med tanke på utslipp av NOX, partikler, aldehyder, dioksin, PAH, osv. Det viktige i denne sammenheng er valg av forbrenningsteknologi og prosessparametre ved bruk. Slike fullstendige analyser blir kalt livssyklusanalyser (LCA). Bioenergi blir oppfattet som en uendelig ressurs. Men vi veit av erfaring ved avskoging av Rørosvidda og rundt norske sæterbruk at det ikke er det. Nedhogging av eikeskogen på Sørlandet på og 1700-tallet er et anna eksempel. Tilsvarende press er det i dag på regnskogen i landa rundt ekvator. Den totale årlige tilveksten av biomasse i Norge er på rundt 425 TWh. Det årlige uttaket av bioenergi i Norge ligger på ca TWh, noe som er ca 6% av det årlige energibehovet i Norge. Beregninger viser at det nyttbare potensialet - dvs. den mengden som det er teknisk, økonomisk og økologisk forsvarlig å ta ut - kan dobles til TWh per år. 60

31 Energibruk Energi Pbl_ byggets energibruk etter Pbl Energi EMS, energibruk etter Energimerkeordningen Energi drift, den reelle energibruken.( avlest energimålere) Tips. Uformelt skal det utføres 3 beregninger. 1. Beregning med standard belastning i Oslo, Pbl, EMS 2. Beregning som 1 men bygget flyttet på riktig sted 3. Beregning som 2 men med reell drift og belastning 61 Livssykluskostnader, NS 3454 Bruk av Kostra i offentlig forvaltning! 62

32 Hvilke valg må byggherren ta? Strategisk nivå Taktisk nivå Operativt nivå S T O Må utføres av eieren. Hva vil man med eiendommen på kort og lang sikt? Taktisk planlegging og gjennomføring av strategien Valg av plattform Utførelse av D & V Hvordan bruke systemene 63 LCC WEB LCC WEB bygger på LCProfit, hva er nytt? Sentralisert database med innlogging Bygger på NS3454, NS3451 og NS3453 Bygger på normtall/nøkkeltall Enkelt oppretting av flere prosjekter Flere kan jobbe sammen med ett eller flere prosjekter Mulighet for å dele prosjekt inn i flere funksjonsdeler Mulighet til å dele funksjonsdeler inn i flere alternativer Enkelt og effektiv rapportering Data er kontinuerlig oppdatert og tilgjengelig Tilgangen er rollestyrt (tilgangsnivå) ++

33 LCC WEB Forenklet presentasjon av systemstruktur Brukerstyring Hovedstruktur Firma Brukere Prosjekt Fase Rapporter Kopiering Roller / tilgangsnivå Funksjonsdel Alternativer Interne og eksterne nøkkeltall Hovedposter Kalkulasjonsnivå LCC WEB Hovedstruktur - Prosjekt Prosjekt er øverste nivå i hierarkiet Generell prosjektbeskrivelse, prosjektlogo, prosjektbilde etc.. Invitasjon av brukere til prosjekt Aktiv fase for valgt prosjekt

34 LCC WEB Hovedstruktur - Fase Funksjonsdeler kan registreres i flere ulike faser Programfase Forprosjektfase (AKTIV) Detalfase As built Driftsfase Etc. Alltid kun 1 fase aktiv for ett prosjekt Danner grunnlag for hovedberegning for prosjektet Mulig å jobbe med faser som ikke er aktive Faser kan låses for videre behandling. Ivaretar historikken i prosjektet. Systemet gir kun lesetilgang til låste faser Låsing av faser er tilgangsstyrt Rapporter kan skrives ut gruppert på fase for sammenligning Hovedstruktur - Funksjonsdel LCC WEB Funksjonsdel er en fysisk eller funksjonsmessig avgrensning Funksjonsdel kan defineres av bruker (tilgangsstyrt) Funksjonsdel innehar mange av forutsetningen for beregningene Areal (BTA) Kalkulasjonsrente Bygningskategori (bestemmer normtall/nøkkeltall som skal benyttes) Etc. Hver funksjonsdel er bundet til 1 fase. Funksjonsdeler kan kopieres Funksjonsdel medtas i kostnadsoppsett dersom minst ett av funksjonsdelens alternativer er aktiv

35 LCC WEB Hovedstruktur - Alternativ Innenfor hver funksjonsdel er det mulig å definere så mange alternativer som ønsket Innenfor hver funksjonsdel kan kun ett alternativ defineres som aktivt. Det aktivte alternative blir medtatt i sammenstillingsberegninger for den aktive fase Alternativene kan sammenstilles og sammenlignes i rapport for vurdering av ulike løsninger for hovedpostene Alle alternativer kan kopieres Alternativene beregnes via hovedpostene i systemet Alternativene baseres på normtall/nøkkeltall og type normtall/nøkkeltall velges ved oppretting av nytt alternativ LCCWeb Spørsmål LCCWeb?

36 FDVU kostnader kontorbygg (kr/m²) Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling kr/ m 2 år kr/ m 2 år (Eks sikring) kr/ m 2 år kr/ m 2 år Sum FDVU kr/ m 2 år Investeringskapitalens LCC-kostnad ca kr/ m 2 år Kjernevirksomhetens" kostnad ca kr/ m 2 år. Hva er de store kostnadspostene? Energi kr/ m 2 år Renhold kr/ m 2 år Avfall?? kr/ m 2 år Vakt og sikring?? kr/ m 2 år LCC WEB Hovedstruktur - Hovedpost Følgende hovedposter er utviklet pr.dd i systemet 10 Kapitalkostnader 11 Prosjektkostnader 2 Forvaltning 31 Løpende drift 32 Renhold 33 Energi 34 Vann og avløp 35 Avfall 36 Vakt og sikring 37 Utendørs 4 Vedlikehold 50 Utvikling 70 Service/støttekostnad til vikrsomheten

37 LCC WEB Hovedstruktur - Hovedpost Detaljeringsgraden i hovedpostene er definert som kalkulasjonsnivå Kalkulasjonsnivå 0 Laveste detaljeringsgrad Kalkulasjonsnivå 1 Kalkulasjonsnivå 2 Kalkulasjonsnivå 3 Kalkulasjonsnivå 4 - Høy detaljeringsgrad For en rask overslagberegning kan kalkulasjonsnivå 0 eller 1 være tilstrekkelig. Alternativer gjort på disse nivåer kan kan bruke normtall/nøkkeltall som utgangspunkt. Normtall for hovedpostene blir oppdatert og supplert i tiden som kommer Normtallene baseres på valgt bygningskategori Fremdriftsstatus kan settes for hver hovedpost innenfor et alternativ. Låsing av hovedpost Hovedstruktur - Rapportering Systemet tilbyr direkterapporter fra hovedpostene og fra forsiden Systemet tilbyr også spesialrapporter som kan settes sammen av ulike funksjonsdeler og alternativer. Tilgangen til de ulike rapportene er tilgangsstyrt LCC WEB

38 LCC WEB Tilgangsstyring All tilgang til systemet er rollestyrt/tilgangsstyrt En bruker kan ha ulike tilgangsnivå, avhengig av prosjekt Et tilgangsnivå kan eksempelvis ha kun tilgang til lesing av innhold, mens en annen kan ha tilgang til å opprette nye prosjekter og supplere innhold Det er opprettet en rekke tilgangsnivå i systemet i dag. Det er enkelt å opprette flere tilgangsnivå dersom dette skulle være ønskelig Ved en invitasjon bestemmes hvilken rolle en bruker skal ha i et prosjekt Ved invitasjon må også brukeren få tildelt en prosjektfunksjon som eksempelvis rådgiver, LCCkoordinator, prosjektleder etc. Innlogging LCC WEB

39 LCC WEB Prosjektvalg LCC WEB Prosjektforsiden

40 LCC WEB Bruk av meny LCC WEB Min profil

41 LCC WEB Rapporter LCC WEB Rapporteksempel

42 LCC WEB Funksjonsdel Verktøy for effektiv drift. Sentral driftskontroll? ( 80-20) Automation net Management net SD-O SRO/ SD-U PLS Internett Intranett SQL/OPC Teknisk nett/ Intranett Web Nettverk US F.eks. BACNET TCP/IP FND Driver for undersentraler er nødvendig Skjermdriver for overordnet Bacnett, Ethernet Echelo Profibus FMS/DP C-bus etc Field net Kommunikasjonsenhet. Undersentral PLS/DDC Trad.kabling eller f.eks.eib Echelon, Profibus PA, FF -Foudation BUS, Can-system etc Tradisjonell kabling eller. Installasjonsbuss, 84

43 Standardisering av informasjonsutveksling BIM IFC/IFD Leietaker Grunndata fra det offentlige Kommune Stat etc BIM Leverandør Produsent IFC/IFD FDVU Arkitekt Building Information Modeling IFC/IFD IFC Prosjekterende RIB, RIV, RIE etc IFC/IFD Entreprenører IFC/IFD Under entreprenører Leverandør/ Produsent Byggherre Leieavtaler Regnskap Kontrakter Etc. Historisk arkiv 85 Beslutningsstøtesystem FDV-SD-Automatikk Fakturering Forvaltning Vedlikehold Verktøy for å kommunisere med ulike systemer EOS Alarmanlegg Automatikk M/ WEB SERVER Energimålerer M-bus Sonesystem KNX/LON etc Brannvarsling Adgangskontroll 86

44 Beslutningsstøtesystem FDV-SD-Automatikk Fakturering Forvaltning Vedlikehold Informasjonen må samordnes EOS Alarmanlegg M/ WEB SERVER Energimålerer M-bus Sonesystem KNX/LON etc Brannvarsling Adgangskontroll Automatikk 87 EOS- Energioppfølgings system Cebyc Entro Apas Siemens GK. Schneider EOS GSM/3G/4G Hva med effekt Timesverdier fra nettleverandør (Inntil 7 dager forsinket) 88

45 Viktig for EOS NS-EN Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning 89 Beslutningsstøtesystem FDV-SD-Automatikk Fakturering Forvaltning Vedlikehold Verktøy for å kommunisere med ulike systemer EOS Alarmanlegg M/ WEB SERVER Energimålerer M-bus Sonesystem KNX/LON etc Brannvarsling Adgangskontroll Automatikk 90

46 Integrator For å øke kost/nytteverdien ved SD/FDV-systemer Funksjon/Systemintegrator Kommunikasjonsintegrator Koblingsintegrator FDV-Integrator BIM Integrator 91 92

47 NS

48 Funksjonsbeskrivelser Forenklet funksjonsbeskrivelse Detaljert funksjonsbeskrivelse Integrert funksjonsbeskrivelse 95 Innemiljøfaktorer ( De 7 søstre) Termisk Temperatur, stråling, hastighet, fuktighet, aktivitet, bekledning Atmosfærisk Gasser, partikler, organismer,statisk el. Etc.NB Biologiske faktorer Akustisk Aktinisk Mekanisk Psykososialt Estetisk Lyd, akustikk, støy Lys, stråling, magnetfelt Ergonomi, Psykososiale faktorer Oppfattelse gjennom, øye, øre, smak etc 96

49 Det må stilles krav til alle aktører Anvisning for geografisk merking Anvisning for teknisk merking Anvisning for BIM/DAK-manual Anvisning for merking av dokumenter. Anvisning for fysisk merking. Anvisning for LCC/Årskostnadsberegning, kontostruktur. Anvisning funksjonsbeskrivelse og system/prinsippskjema Anvisning design dokumentasjon Anvisning for, funksjonskontroll, prøveperiode og reklamasjonsperiode. Anvisning for automatisering. Anvisning for informasjonslagring/informasjonsflyt. Anvisning bilder som dokumentasjon i byggeprosessen Anvisning for Design Drift og Vedlikeholdsdokumentasjon. Anvisning for opplæring, Drift, vedlikehold, beredskapsavtale 97 Levedyktighet Økonomisk Sosial Miljømesig Istitusjonelle levedyktighet trippel bottom line 3 B people, planet, profit" 98

Fremtidens Byer, Energi i bygg.

Fremtidens Byer, Energi i bygg. Fremtidens byer. Fremtidens Byer, Energi i bygg. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere Pro Teknologi) Hovedaktivtet.: Kontroll/validering

Detaljer

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Hva er livsløpskostnader Hvordan benytte åpenbim Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene!

Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene! Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene! 1 Energi i bygg Pro Integrated Management AS Rådgivende ingeniør MRIF VVS og klimateknikk FDVU/SD, Byggherreombud, Integrator,

Detaljer

Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg

Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg Kompetanse for bedre Eiendomsforvaltning. NTNU 2011 Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

27.11.2008. Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma. Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg. Ressurser i Pro Teknologi AS

27.11.2008. Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma. Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg. Ressurser i Pro Teknologi AS NS 3031 Energiytelse i eksisterende bygg Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg Hva skal eksisterende bygg gjøre??? Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG SYNES IKKE. MANGLENDE DRIFT OG

Detaljer

Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma

Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma NS 3031 Energiytelse i eksisterende bygg Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg Hva skal eksisterende bygg gjøre??? Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG SYNES IKKE. MANGLENDE DRIFT OG

Detaljer

Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima.

Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima. Vedlikeholdsplanlegging Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima. Hvorfor dokumentasjon Hva finnes. Standardisering FDV-dokumentasjon. Building smart Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM

Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering (Tidligere Pro Teknologi) Byggets levetid fremstilt

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll KoBE kompetanse for bedre eiendomsforvaltning FOKUS PÅ KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING I AGDER KOMPENDIUM FRA MØTESERIE til deltagende kommuner UTARBEIDET AV Støttet av kobe Sammendrag Multiconsult, med støtte

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2013 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Utviklingskontrakter gir muligheter

Utviklingskontrakter gir muligheter Utviklingskontrakter gir muligheter Lysark fra konferansen Utviklingskontrakter gir muligheter Rapport fra konferansen vil foreligge om noen uker. (Anne Sigrid Haugset og Morten Stene) 1 17.09.2009 Innovasjon

Detaljer

Lokal energiutredning. Hole kommune 2013

Lokal energiutredning. Hole kommune 2013 Lokal energiutredning for Hole kommune 2013 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer