Instruksjonsmanual. Inkl. installasjonsmanual for programvaren til Driving Recorder Player

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsmanual. Inkl. installasjonsmanual for programvaren til Driving Recorder Player"

Transkript

1 Instruksjonsmanual Inkl. installasjonsmanual for programvaren til Driving Recorder Player

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORHOLDSREGLER... FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV PRODUKTET... PRODUKTSPESIFIKASJONER... PAKKEINNHOLD... PRODUKTETS FUNKSJONER... KONTROLLER... INSTALLASJON I KJØRETØY... VIDEOMODUS... BILDEMODUS... AVSPILLINGSMODUS VIDEOAVSPILLING... BILDEVISNING... MENYER OG INNSTILLINGER VIDEOMODUS... BILDEMODUS... AVSPILLINGSMODUS... OPPSETTMENY... KOBLE TIL DATAMASKIN MASSELAGRING... PC-KAMERA... VIDEO- OG AUDIOUTGANG HD-UTGANG... UTDATA MED STANDARD OPPLØSNING... DRIVING RECORDER PLAYER MINIMUM SYSTEMKRAV... INSTALLASJON... KONTROLLER... BRUK PROBLEMLØSING

4 FORHOLDSREGLER Vennligst les brukerhåndboken nøye før bruk og behold den til fremtidig referanse. Den vil komme til nytte hvis du opplever noen problemer med bruken ADVERSAL: Ikke utsett dette produktet for regn, fukt eller vann under noen omstendigheter, da dette kan gi risiko for elektrisk støt eller brann. OBS: For å redusere risikoen for elektriske støt, ikke utfør annen service enn det som står skrevet i instruksjonsmanualen, med mindre du er kvalifisert til å gjøre det. Ha enheten reparert av en kvalifisert servicetekniker dersom: Enheten har blitt utsatt for regn eller vann. Enheten ikke virker som den skal. Enheten utviser en merkbar endring i ytelse. LCD: En Liquid Crystal Display (LCD)-skjerm er en kompleks komponent med mange lag, og har piksler. Piksler kan svikte av naturlige årsaker i løpet av produktets levetid. 1 piksel = 0,0004 % feilratio. At én piksel svikter per år med bruk er normalt og ikke runn til bekymring. WEEE: Avhending av kassert elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) for brukere i private husholdninger i EU. Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at det ikke kan kastes som husholdningssøppel. Du må avhende kassert utstyr og/eller batteri ved å levere det inn til et godkjent mottak for håndtering av elektronikk og/eller batterier. Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon for mer informasjon. IKKE FORSØK Å REPARER ENHETEN PÅ EGEN HÅND! FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV PRODUKTET 1. Sørg for å rengjøre vinduet for fett og smuss før du fester holderen. 2. Du må ikke blokkere sikten til veien foran eller forhindre utløsing av kollisjonsputer i tilfelle det skjer en ulykke. 3. Når den ikke er i bruk skal du koble 12/24 V DC-kontakten fra både bilen og enheten. 4. Enheten må kun rengjøres med en tørr, myk klut. Hvis flekkene er vanskelige å få bort må du fortynne et nøytralt vaskemiddel 5-6 ganger og bruke en myk klut. Vær oppmerksom på at alkohol, tynner, benzen og lignende kan skade lakken og overflatene. 5. Unngå at noe kommer i kontakt med linsen, da dette kan føre til skade. 6. Ved behov kan du rengjøre linsen forsiktig. Bruk kun rengjøringsveske for briller og en myk klut. 7. Videoopptakene som gjøres med denne digitale videoopptakeren er kun beregnet for personlig bruk. 8. Publisering av opptak på YouTube, Internett eller i andre medier er underlagt personvernloven, så følg bestemmelsene i denne. Hvis den digitale videoopptakeren skal brukes til kommersielle formål, for eksempel i en lastebil, gjelder også lovverket for CCTV-opptak/offentlig filming i tillegg til personvernloven. Dette inkluderer å merke kjøretøyet for å vise at det tas opp video, å deaktivere lydopptaket og å informere de relevante myndighetene om hvem som kontrollerer dataene. 9. Direkteavspilling av video på et sted som er synlig for sjåføren kan være ulovlig eller begrenset i visse land og stater. Vi ber deg etterfølge disse lovene. 10. Ikke juster kontrollene på enheten mens du kjører, da dette kan distrahere deg fra kjøringen. 04

5 PRODUKTSPESIFIKASJONER Modellens Nummer / Navn NBDVR302G / NEXTBASE in-car CAM 302G DELUXE Krav til Strømforsyning 5V / 200mA Strømforsyning V dc strømkabel til bil (følger med) Type sikring: 20 mm hurtigutløsende glass-sikring, 2A Utgang: 5 V dc Sensoroppløsning 1 m. piksler ( piksler) Linsetype 4G Linsevinkel 120 Linsens Blenderåpning F2.0 Opptakets Oppløsning (maks) 1440 x 15fps Opptakets Oppløsning (standard) 1280 x 30fps Opptaksformat AVI Skjermoppløsning 960 (W) X 240 (H) Piksler x RGB Skjermstørrelse / Skjermforhold 2.7" / 16:9 Kortleser SDHC i full størrelse, Klasse 6-10, <=32 GB SD-kort (anbefalt type) 8-32 GB Klasse 10 (30 mb/s) merkevare (følger ikke med) SD-kortets kapasitet for opptaksfiler (basert på standard innstillinger) 8 GB = 125 min opptak 16 GB = 250 min opptak 32 GB = 500 min opptak Video Ut Høy definisjon: Type C-plugg (Video/Audio) Standard oppløsning: 3,5 mm plugg (Video/Audio) Innebygget Batteri Lithium-ion batteriet på 3,7 V / 200 mah (omtrent 20 min. opptakstid) Batteriets design tillater at Automatisk av-funksjonen fungerer i tilfelle strømforsyningen fra kjøretøyet svikter. Det er ikke beregnet på å være en alternativ strømforsyning for det medfølgende biladapteret. Enhetens Dimensjoner x 54.4 x 26.1mm Enhetens Vekt 101g GPS-Modul SiRF Star III (159dBm) 05

6 PAKKEINNHOLD Sjekk hva som fulgte med in-car CAM-produktet ditt. Det faktiske innholdet kan avvike noe fra bildene som vises. in-car CAM Support GPS-Holder GPS Håndbøker og disk med Programvare Hurtigstartveiledning Bilstrømkabel USB-kabel Disk Content: - Instruction Manual* - Driving Recorder Player Installation Guide* - NBDVR302G Driving Recorder Player (MPH)** - NBDVR302G Driving Recorder Player (KMH)** ** English, Deutsch, Suomi, Svenska & Dansk ** For use with WINDOWS operating systems only Also available for download: PRODUKTETS FUNKSJONER Takk for at du har kjøpt dette NEXTBASE in-car CAM-produktet. I denne seksjonen skal vi forklare noen av funksjonene til denne enheten. 2,7" 16:9 LCD-fargeskjerm Den store skjermen gjør det enkelt å bruke og spille av innspilte filmer og bilder. GPS-Logger GPS-koordinater, datoer og tidspunkter logges. Reisen kan vises på Google Maps via den medfølgende programvaren til PC. G-sensor / Filbeskyttelse Enheten beskytter automatisk opptaket i tilfelle slag/støt, så filen ikke blir overskrevet. Individuelle filer kan også beskyttes når de vises i avspillingsmodus. Stillbildekamera Ta stillbilder med en rekke tilgjengelige alternativer/innstillinger. Tidtaker for automatisk nedstenging Velg hvor lenge du vil at enheten skal fortsette å ta opp etter at strømmen har blitt fjernet. Innebygget mikrofon og høyttaler Ta opp lyd til videoopptakene. Automatisk Start / Stopp-Teknologi in-car CAM oppdager øyeblikkelig strømtilførsel via billaderen når tenningen skrus på, og starter opptaket automatisk. Når tenningen skrus av utfører in-car CAM en automatisk nedstengingsprosess. Bevegelsesdetektor Enheten registrerer bevegelse og starter opptakt automatisk. Dette er nyttig for overvåking av parkeringsplassen. Merk: in-car CAM trenger en permanent fungerende strømkilde for at denne funksjonen skal virke. Denne funksjonen er IKKE nødvendig for å gjøre normale opptak av kjøreturer. HD-Utgang Vis filer direkte fra enheten til en ekstern skjerm via en HD-kabel (følger ikke med). Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land Google Inc. Alle rettigheter reservert. Google Maps er et varemerke for Google Inc. 06

7 KONTROLLER ON CHARGE RESET NBDVR302G AV HD OUT OK Trykk for å starte/stoppe et opptak eller bekrefte valg. 11. OPP Trykk for å zoome inn i video/foto-modus og navigere opp i menyer. 2. AV/PÅ-KNAPP Trykk og hold inne i to sekunder for å skru av / på. 12. NED Trykk for å zoome ut i video/foto-modus og navigere ned i menyer. 3. IR-LED-LYS Skru av/på i konfigurasjonsmenyen for å aktivere nattopptak med kort rekkevidde. 13. MENY Trykk for å åpne menyen i gjeldende modus. Trykk to ganger for å åpne konfigurasjonsmenyen (ikke tilgjengelig under opptak). 4. LINSE 5. HØYTTALER 6. MONTERINGSPUNKT Festepunkt for montering av GPS -holderen på frontruten. 14. MIKROFON Skru av / på i konfigurasjonsmenyen for å aktivere opptak av lyd. 15. SKJERM 7. GPS-KONTAKT Koble til GPS-antennen her. 8. MINI USB 2.0-PLUGG Koble til billaderen/usb-kabelen her. 16. AV UT-KONTAKT (under støvdekselet) Til bruk med AV-kabel (selges separat). 17. HD UT-KONTAKT (under støvdekselet) Til bruk med HD-kabel (selges separat). 9. MINNEKORT-SPOR Sett inn minnekort her. Kompatibel med SDHC <=32 GB, klasse SD-kort i full størrelse anbefales. 18. LED-INDIKATORER Grønt = Batteriet lader. LED-lyses skrus av når batteriet er fulladet. Rødt = Strøm på. 10. MODUS Trykk for å velge mellom modusene Video / Bilde / Avspilling. 19. TILBAKESTILL Trykk for å tilbakestille in-car CAM. 07

8 INSTALLASJON I KJØRETØY Diagrammet over er kun ment som en illustrasjon V DC 1. Sett inn et passende minnekort (klasse 6 eller høyere) i in-car CAM-enheten. Følg instruksjonene nøye (gullkontaktene vendt mot baksiden av enheten). Trykk minnekortet inn helt til det klikkes på plass. Ikke fjern eller sett inn minnekortet mens in-car CAM er skrudd på. Dette kan skade minnekortet. Merk: - Bruk kanten av en liten mynt (eller en lignende gjenstand) til å dytte inn minnekortet hvis det er nødvendig. - Et trykk til innover utløser minnekortet. 2. Fest in-car CAM til den medfølgende frontruteholderen. Sørg for at låsepinnen «klikker» ordentlig på plass, og sett deretter antennekabelen inn i kontakten som er merket GPS. 3. Fjern beskyttelsesplasten fra sugekoppen. Velg ønsket posisjon for frontruteholderen og rengjør frontruten med en tørr/ren klut for å skape god kontakt mellom glasset og holderen. Deretter presser du sugekoppen inn mot glasset og vrir låsehjulet med klokken for å sikre festet til frontruten. Sørg for at GPS-holderen er plassert slik at GPS-antennen ikke blir blokkert av taket til kjøretøyet. Sørg for at linsen til in-car CAM er plassert innenfor rekkevidden til vindusviskerne for å sikre god sikt også i regnvær. 4. Koble til biladapteren som følger med i mini USB-kontakten på in-car CAM og koble deretter den andre enden av adapteren i V dc-kontakten på kjøretøyet. Enheten skrur seg automatisk på og starter opptaket når det detekterer strøm. I noen kjøretøyer vil dette skje når tilkoblinger opprettes, i andre vil det skje når tenningen skrus på. Merk: - in-car CAM må IKKE kables direkte til en 12 V strømkilde. Dette vil skade enheten. Bruk alltid den medfølgende biladapterkabelen til å forsyne in-car CAM med 5 V dc. 08

9 INSTALLASJON I KJØRETØY (FORTS.) Diagrammet over er kun ment som en illustrasjon V DC Merk: - in-car CAM leveres med funksjonen skjermbeskytter satt til AV som standard. Dette gjør første gangs konfigurasjon enklere. Når oppsettet er fullført, bør skjermbeskytteren stilles til 10 sekunder, for at skjermen skal være blank når du kjører. Dette unngår potensielle distraksjoner og kan være påbudt i visse land. - Det anbefales at in-car CAM plasseres på passasjersiden av bilen, bak bakspeilet, sik det vises ovenfor. Selv om kameraet må plasseres slik at det filmer gjennom området som rengjøres av vindusviskeren, må det ikke blokkere sikten til veien fremover. Anbefalt posisjon er maks 40 mm innenfor området som rengjøres av vindusviskeren. - IKKE installer kameraet direkte foran sjåføren. - Ikke plasser in-car CAM slik at det blokkerer utløsing av kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. - Ikke bruk enhetens kontroller mens du kjører. - For å redusere risikoen for tyveri bør du fjerne enheten og festet fra kjøretøyet ditt, eller gjemme dem, før du forlater bilen uten tilsyn. - I kjøretøy der 12 V/24 V strøm forblir på når tenningen er av må du koble fra enheten når den ikke er i bruk. - Det medfølgende biladapteret har en fire meter lang kabel for at enheten skal kunne plasseres enkelt inne i kjøretøyet. Sørg for at strømledningen til in-car CAM ikke forstyrrer sjåførens instrumenter, som rattet, pedalene eller girspaker. - Første gang enheten brukes må tiden og datoen stilles. Se side 16 for mer informasjon.pareil, l'heure et la date devront être configurées. 09

10 VIDEOMODUS Bildet nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen mens in-car CAM er i videomodus. Noen ikoner vil kun vises når den relevante funksjonen blir valgt i videomenyen, slik det beskrives lenger ned på siden P x Videomodus-ikon: Indikerer at in-car CAM er i videomodus. Opptaksindikator: Blinker rødt når det tas opp film. Beskyttet fil-ikon: Vises når en fil har blitt beskyttet av den interne G-sensoren. Lyd-ikon: Ikonet markeres med et kryss når lydopptak-funksjonen har blitt skrudd av i videomenyen. 5. IR LED-ikon: Dette ikonet vises hvis funksjonen IR LED-LYS er skrudd på i videomenyen. 6. Opptakstid: Viser lengden på det aktive opptaket. Når et opptak ikke pågår vises den gjenværende opptakstiden (basert på valgt oppløsning) som er tilgjengelig på minnekortet. 7. Oppløsning: Viser den aktive skjermoppløsningen. Dette velges i videomenyen. 8. Minnekort-ikon: Ikonet vises med et kryss over når det ikke er satt inn noe minnekort. 9. Batteriindikator: Viser batterinivået. Det anbefales at du alltid har biladapteren koblet til under bruk. 10. Tid: Viser gjeldende tid. Dette angis i konfigurasjonsmenyen. 11. Dato: Viser gjeldende dato. Dette angis i konfigurasjonsmenyen. 12. Zoom-ikon: Hvis zoomen tas i bruk ved å trykke på UP- og DOWN-knappene, vises zoomnivået her. 13. Eksponeringsikon: Viser den aktive eksponeringen. Dette velges i videomenyen. 14. GPS-ikon: Ikonet blinker når in-car CAM søker etter satellitter. Så snart et stabilt signal mottas, stopper ikonet å blinke og forblir på skjermen. 15. Bevegelsesdetektorikon: Ikonet vises hvis bevegelsesdetektoren er skrudd på i videomenyen. 16. Sløyfeopptak-ikon: Viser den gjeldende lengden på videoopptakene. Dette velges i videomenyen. Se neste side for informasjon om hvordan du bruker konfigurasjonsmenyen for video. 10

11 VIDEOMODUS (FORTS.) Du får tilgang til videomenyen ved å bruke MENU-knappen på baksiden av in-car CAM. Bruk UP- og DOWN-knappene til å navigere gjennom menyen og trykk på OK-knappen for å åpne alternativer -skjermen. Velg ønsket innstilling og trykk på OK for å bekrefte. Trykk på MENU en gang til for å avslutte videomenyen. Standardinnstillingene til in-car CAM er valgt for å la deg bruke in-car CAM uten å måtte endre noen innstillinger. Men det lønner seg å utforske disse innstillingene slik at du blir kjent med produktet og hva det kan gjøre. Merk: - I SETUP-menyen, som du åpner fra en hvilken som helst modus ved å trykke på MENU-knappen to ganger, finner du et «Default Setting»-alternativ som lar deg tilbakestille in-car CAM til fabrikkinnstillingene ved behov. 11

12 BILDEMODUS Bildet nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen mens in-car CAM er i bildemodus. Noen ikoner vil kun vises når den relevante funksjonen blir valgt i videomenyen, slik det beskrives lenger ned på siden AWB 8 AUTO M ISO 7 1. Bildemodus-ikon: Indikerer at in-car CAM er i bildemodus. 2. Antivibrasjon-ikon: Vises på skjermen når funksjonen antivibrasjon er valgt i bildemenyen. 3. Bildeteller: Viser antallet bilder som kan lagres på minnekortet, basert på de gjeldende innstillingene for bildekvalitet. 4. Oppløsning: Viser gjeldende oppløsning. Dette angis i bildemenyen. 5. Kvalitet: Viser gjeldende bildekvalitet. Dette angis i bildemenyen. 6. Minnekort-ikon: Ikonet vises med en rød strek over når det ikke er satt inn noe minnekort. 7. Batteriindikator: Viser batterinivået. Det anbefales at du alltid har biladapteren koblet til under bruk. 8. ISO-ikon: Viser gjeldende ISO-innstilling. Dette angis i bildemenyen. 9. Hvitbalanse-ikon: Viser gjeldende hvitbalanse-innstilling. Dette angis i bildemenyen. 10. Eksponeringsikon: Viser den aktive innstillingen for eksponering. Dette velges i bildemenyen. Du får tilgang til bildemenyen ved å bruke MENU-knappen på baksiden av in-car CAM. Bruk UPog DOWN-knappene til å navigere gjennom menyen og trykk på OK-knappen for å åpne alternativer -skjermen. Velg ønsket innstilling og trykk på OK for å bekrefte. Trykk på MENU en gang til for å avslutte bildemenyen. Standardinnstillingene til in-car CAM er valgt for å la deg bruke in-car CAM uten å måtte endre noen innstillinger. Men det lønner seg å utforske disse innstillingene slik at du blir kjent med produktet og hva det kan gjøre. Merk: - I SETUP-menyen, som du åpner fra en hvilken som helst modus ved å trykke på MENU-knappen to ganger, finner du et «Default Setting»-alternativ som lar deg tilbakestille in-car CAM til fabrikkinnstillingene ved behov. 12

13 AVSPILLINGSMODUS I avspillingsmodus kan in-car CAM vise både bilder og videoer som er lagret på SD-kortet. Les de to seksjonene nedenfor, da visningene er litt forskjellige. VIDEOAVSPILLING Skjermen nedenfor vises når en video oppdages på SD-kortet. Bildet nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen under videoavspilling, og hvordan man bruker kontrollene OK: /II MODE: UP: P /01/13 00:29 6 DOWN: 1. Kontrollknapper: Bruk UP- og DOWN-knappene til å bla gjennom de lagrede filene. Trykk på OK -knappen for å vise videoen du velger. OK-knappen fungerer deretter som spill av/pause-knapp. Under videoavspilling fungerer UP- og DOWN-knappen som henholdsvis spol frem-knapp og spol tilbake-knapp. Trykk MODE-knappen igjen for å stoppe avspillingen og avslutte avspillingsmodus. 2. Videoavspilling-ikon: Indikerer at in-car CAM er i avspillingsmodus og viser en video. 3. Beskyttet fil-ikon: Vises når en fil har blitt beskyttet fordi den interne G-sensoren har blitt aktivert under opptak eller at «Protect» har blitt valgt i avspillingsmenyen. 4. Filnummer: Viser nummeret til den aktive filen. 5. Oppløsning: Viser oppløsningen som den gjeldende videoen ble tatt opp med. 6. Tid og dato: Viser dato og tid for den gjeldende filen. Merk: - Hvis skjermen blir blank under avspilling av video, skrur du bare av funksjonen «Screen Saver» i konfigurasjonsmenyen. BILDEVISNING Skjermen nedenfor vises når et bilde oppdages på SD-kortet. Bildet nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen under bildevisning, og hvordan man bruker kontrollene M /01/13 00: Bildevisning-ikon: Indikerer at in-car CAM er i avspillingsmodus og viser et bilde. 2. Beskyttet fil-ikon: Vises når en bildefil har blitt beskyttet ved å velge «Protect» under opptak eller ved å velge «Protect» fra avspillingsmenyen. 3. Filnummer: Viser nummeret til den aktive filen. 4. Oppløsning: Viser størrelsen på det gjeldende bildet. 5. Tid og dato: Viser dato og tid for den gjeldende filen. 13

14 MENUS ET RÉGLAGES Hver modus (Video, Bilder og Avspilling) har en meny som gir tilgang til de forskjellige alternativene og innstillingene. Trykk på MENU-knappen på baksiden av enheten for å åpne menyen som hører til den valgte modusen. Innstillingene er basert på det engelske menysystemet, da Norsk foreløpig ikke er tilgjengelig som programvarespråk. Bruk UP- og DOWN-knappen for å velge det ønskede alternativet og trykk så på OK-knappen for å bekrefte. 1. VIDEOMODUS 1.1 Skjermoppløsning Velg oppløsning for opptaket. Dette øker eller senker kvaliteten på videoen som spilles inn. Standard innstilling: 720P (1280 x 30Fps) 1.2 Sløyfeopptak Denne funksjonen lar deg kjøre kontinuerlige opptak av hele reisen din, men opptaket fordeles på håndterbare, mindre klipp. I tilfelle det oppstår en hendelse har du alltid et opptak av den siste tiden som kan spilles av senere, og filstørrelsene er praktiske. Hvert klipp kan være enten 2, 3 eller 5 minutter langt. Standard innstilling: = 3 Mins Merk: - Når SD-kortet blir fullt av opptak fra reisen din, blir de eldste opptaktene slettet automatisk for å gjøre plass til nye opptak (men beskyttede filer blir ikke slettet). - Det anbefales IKKE å stille dette til AV, de resultatet blir massive filer. Disse filene er svært uhåndterlige og det er høyere risiko for at de blir ødelagt. 1.3 Bevegelsesdetektor Skru av/på funksjonen for bevegelsesdeteksjon. Enheten må være på og vil starte et tretti sekunders opptak når den oppdager endringer i synsfeltet sitt. Standard innstilling: Off Merk: - Bevegelsesdeteksjon kreves IKKE for opptak av normale trafikksituasjoner. Velg kun PÅ for denne funksjonen hvis det er helt nødvendig. 1.4 G-Sensor Skru av eller juster følsomheten til G-sensoren. Det er G-sensoren som oppdager krefter og gjør at det gjeldende opptaket blir beskyttet automatisk i tilfelle kollisjon. Standard innstilling: Medium 1.5 Ta opp Lyd Skru lydopptak av/på. Standard innstilling: On 1.6 Eksponering Velg eksponering. Brukes til å justere eksponeringen for forskjellige lysforhold. Standard innstilling: Dato- og Fartsstempel Skru av/på farts- og datostempelet som vises på lagrede filer. Standard innstilling: On 1.8 Fartsenheter Velg ønsket fartsenhet, MPH eller km/t. Standard innstilling: MPH 14

15 MENYER OG INNSTILLINGER (FORTS.) 2. BILDEMODUS 2.1 Tidtakermodus Skru av/på funksjonen for tidtaker. Når funksjonen er på, tar in-car CAM et bilde etter den valgte tidsperioden hvis OK-knappen har blitt trykket inn. Standard innstilling: Single 2.2 Skjermoppløsning Velg oppløsning for opptaket. Dette øker eller senker størrelsen på bildet som tas opp. Standard innstilling: 5M 2.3 Kvalitet Øk eller senk kvaliteten på den innspilte videoen. Standard innstilling: Fine 2.4 Skarphet Juster skarpheten på bildet som lagres. Standard innstilling: Normal 2.5 Hvitbalanse Juster hvitbalansen for forskjellige lysforhold. Standard innstilling: Auto 2.6 Farge Juster fargeeffekten på det innspilte bildet. Standard innstilling: Normal 2.7 Eksponering Velg eksponering. Brukes til å justere mengden lys som når sensoren. Standard innstilling: ISO Juster ISO-innstillingene. Jo lysere omgivelser, desto lavere ISO kreves. Standard innstilling: Auto 2.9 Antivibrasjon Skru av/på funksjonen for antivibrasjon. Dette kan bidra til å unngå at bildet blir utydelig i visse situasjoner. Standard innstilling: On 2.10 Hurtig Gjennomgang Skru av/på for å justere varigheten på funksjonen hurtiggjennomgang når et bilde blir tatt. Standard innstilling: 2 Seconds 2.11 Datostempel Skru av datostempelet som vises på bildene. Kan også endres til kun dato. Standard innstilling: ON (Dato/tid) 3. AVSPILLINGSMODUS Avspillingsmenyen er lik når man ser på videoer og bilder. 3.1 Slett Brukes til å slette gjeldende fil. Det er også mulig å slette alle filer. 3.2 Beskytt Lås eller lås opp gjeldende fil. Det er også mulig å låse/låse opp alle filer. 15

16 MENYER OG INNSTILLINGER (FORTS.) 4. OPPSETTMENY Det finnes også en meny for generelle innstillinger. Trykk på MENU-knappen på baksiden av enheten for å åpne menyen som hører til den valgte modusen. Alternativene og innstillingene som er tilgjengelige beskrives nedenfor. 4.1 Dato / Tid Juster tid/dato som ønsket ved å bruke OK-knappen til å bla gjennom feltene og UP- og DOWN- knappene til å angi variabler. Merk: Hvis batteriet lades ut fullstendig, blir datoen tilbakestilt til den 01/01/ Auto-av Juster tidtakeren for funksjonen Auto-av. Denne kan brukes til å fortsette opptak i tilfelle tap av kraftforsyning i kjøretøyet. Alternativet er 10 sekunder, to minutter og fem minutter. Standard innstilling: 10 Seconds 4.3 Skjermsparer Skru på skjermsparerfunksjonen. Skrur av skjermen etter en periode uten aktivitet. Alternativene er 10 sekunder, 30 sekunder og 2 minutter. Trykk en hvilken som helst knapp for å aktivere skjermen igjen. Standard innstilling: Off 4.4 IR-LED-LYS Skru av/på IR-LED-lys for å aktivere nattopptak med kort rekkevidde. Standard innstilling: Off Merk: - IR-LED-lysene fungerer kun på kort avstand. Kjøretøyets frontlys gir lys til opptak om natten. 4.5 Pipelyd Skru pipelyden av/på. Merk at hvis pipelyden er av, vil også lydvarselet for lavt batteri bli deaktivert. Standard innstilling: On 4.6 Språk Angi ønsket språk. Standard innstilling: English 4.7 Frekvens Angi ønsket frekvens. Standard innstilling: 50Hz 4.8 TV-modus Angi ønsket TV-modus. Standard innstilling: PAL 4.9 Standard innstilling Tilbakestill enheten til standardinnstillingene. 5.0 Formatter Formatter det valgte minnekortet. Dette sletter alt innholdet. 5.1 Versjon Vis versjonsnummeret til enhetens programvare. 16

17 KOBLE TIL DATAMASKIN Å koble in-car CAM til en Windows-basert PC med den medfølgende USB-kabelen utløser automatisk at in-car CAM viser de følgende to alternativene: Masselagring PC-kamera Bruk UP- og DOWN-knappen for å velge ønsket alternativ og trykk så på OK-knappen for å bekrefte. MASSELAGRING Hvis masselagring velges blir skjermen til in-car CAM blank og vil deretter fungere som en SDkortleser for datamaskinen din. En ekstra stasjon dukker opp på datamaskinen din (f.eks. Stasjon E:) og du kan navigere gjennom SD-kortet og vise/administrere de lagrede filene. Denne funksjonen er nyttig hvis du ikke har en SD-kortleser innebygget i datamaskinen. Merk: - To stasjoner vises, men kun én av dem kan åpnes. PC-KAMERA Hvis PC-kamera velges viser skjermen til in-car CAM ordene «PC Camera» og det vil deretter fungere som et webkamera (uten lyd) for datamaskinen din. Start det vanlige programmet på datamaskinen din som bruker et webkamera (f.eks. Skype) og velg webkameraet som heter «USB Video Device». Denne funksjonen er nyttig hvis du ikke har et webkamera innebygget i datamaskinen. Merk: - in-car CAM er kun kompatibelt med følgende Windows-baserte operativsystemer: XP, VISTA, Windows 7 og Windows 8. VIDEO- OG AUDIOUTGANG HD-UTGANG Når du kobler en HD-kabel (selges separat) mellom in-car CAM og TV-en din, blir skjermen til in-car CAM tom, og alle utdata vises deretter på TV-skjermen din. Den eksterne monitoren kan nå brukes til tilbakestilling og som større søker i bildemodus. Man kan ikke gjøre opptak i videomodus når HD-kabelen er koblet til. Kontrollene på in-car CAM fungerer for Spill av/pause, STOPP, Neste/Forrige og Spol frem/tilbake slik det vises på skjermen. UTDATA MED STANDARD OPPLØSNING Når du kobler en AV-kabel (selges separat) mellom in-car CAM og TV-en din, blir skjermen til in-car CAM tom, og alle utdata vises deretter på TV-skjermen din. Alle elementene av video, bilde og avspilling er tilgjengelige via AV-utgangen, så du kan overvåke opptakene dine i sanntid via en større skjerm (nyttig når du bruker in-car CAM som bakovervendt kamera og koblet til en annen enhet for visning). Kontrollene på in-car CAM fungerer som normalt. Kontakt din lokale NEXTBASE-forhandler for kjøp av tilbehør. 17

18 DRIVING RECORDER PLAYER Denne seksjonen guider deg gjennom installasjonen av programvaren til Driving Recorder Player. Programvaren er designet for å tillate visning av innspilte filer og å sjekke reiserute/gps-data (lokasjon og hastighet) og informasjon fra G-sensoren. Programvaren er kompatibel med følgende Microsoft Windows-operativsystemer: XP, Vista, Windows 7 og Windows 8. Merk: Denne programvaren er IKKE kompatibel med MAC-operativsystemer. Driving Recorder Player MPH Software (V2.0) 11/09/ :31: MPH MINIMUM SYSTEMKRAV: Prosessor (CPU): Pentium III 500 MHz eller Celeron med 800 MHz Operativsystem: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Minne: 1 GB RAM Lagring: 500 MB intern harddiskplass CD-ROM-STASJON: Innlasting via skuff/spor DVD/CD-RW Monitor/skjerm: 1024 x 766 Sett inn den medfølgende Driving Recorder Player-disken i CD-stasjonen, og naviger til og vis innholdet på disken: - NBDVR302G instruksjonsmanual (inkl. installasjonsmanual for Driving Recorder Player) Flere språk er tilgjengelige - NBDVR302G Driving Recorder Player for Windows (MPH) - NBDVR302G Driving Recorder Player for Windows (KPH) Merk: - Disse filene er tilgjengelige på Nextbases nettside: Se følgende sider for installasjonsinstruksjoner steg for steg. 18

19 DRIVING RECORDER PLAYER - INSTALLASJON Åpne mappen «NBDVR302G Driving Recorder Player for Windows» og velg enten MPH- eller KPHversjonen. Kjør filen «setup.exe», så starter installasjonen og vinduet nedenfor åpnes. Merk: - På visse eldre maskiner med Windows XP kan du bli bedt om å installere Microsoft.NET Framework. Dette er normalt og nødvendig for at Driving Recorder Player-programvaren skal fungere. Du trenger bare følge instruksjonene og klikke «Accept» når det kreves. Trykk på «Next» for å fortsette installasjonen. 19

20 DRIVING RECORDER PLAYER - INSTALLASJON (FORTS.) Vinduet «Select Installation Folder» vises så, som vist nedenfor. Velg en mappe for installasjonen hvis du ikke ønsker at filene skal lagres i standardmappen i Programfiler-katalogen. Trykk «Next» for å fortsette. 20

21 DRIVING RECORDER PLAYER - INSTALLASJON (FORTS.) Vinduet «Confirm Installation» åpnes, som vist nedenfor. Trykk «Next» for å fortsette. 21

22 DRIVING RECORDER PLAYER - INSTALLASJON (FORTS.) Vinduet «Installing Driving Recorder Player» åpnes, som vist nedenfor. 22

23 DRIVING RECORDER PLAYER - INSTALLASJON (FORTS.) Når installasjonen er fullført, vises ikonet «Driving Recorder Player» på skrivebordet. Trykk på «Close» for å avslutte installasjonsprogrammet. Dobbeltklikk på Driving Recorder Player-ikonet for å åpne spilleren. Merk: - For visse operativsystemer kan det være nødvendig med ekstra/annerledes steg. - Visse antivirusprogrammer kan oppfatte installasjon av dette programmet som en trussel. Dette er normalt og du trenger ikke bekymre deg. Vennligst skru av antivirusprogrammet eller velg å tillate installasjonen for å gå videre. - Du finner også installasjonsinstruksjoner i den nedlastede konfigurasjonsfilen. - Prosessen kan variere i visse operativsystemer. - Funksjonene i og utseendet til Driving Recorder Player kan variere avhengig av hvilket Windowsoperativsystem som brukes. - GPS-mottak kan påvirkes av mange faktorer: Oppvarmede frontruter, atmosfæriske forhold, fargede vinduer, elektroniske enheter, nærhet til bygninger, etc.. Derfor kan enhetens posisjonering og opptatt hastighet virke uregelmessig til tider. Dette er normalt, og regnes ikke for å være en produksjonsdefekt. - Farten kan være unøyaktig grunnet behandlingstiden som kreves for å omkalibrere hastigheten etter akselerasjon og bremsing. - Lagrede data kan være nyttige i tilfelle en hendelse oppstår, men merk at de kan være ugyldige for bruk i juridisk sammenheng. Hvis du skulle få problemer under installasjonen kan du gjerne ringe vår engelsktalende tekniske brukerstøtte +44 (0) Telefonen betjenes i vanlig kontortid:

24 DRIVING RECORDER PLAYER - KONTROLLER Bildet nedenfor forklarer den forskjellige informasjonen som vises i Driving Recorder Player når man bruker en Windows-plattform. Driving Recorder Player MPH Software (V2.0) /09/ :31: MPH Avspillingsvindu for den valgte videofilen Viser den valgte videofilen. 2. Stempel for Dato / Tid / Fart Data som lagres til den innspilte filen. Dette varierer med innstillingene til in-car CAM og GPS-signalet. 3. G-Sensordata Viser gjeldende data for de tre aksene: X = venstre/høyre, Y fremover/bakover og Z = opp/ned. De tre aksene er fargekodet for enklere identifikasjon. 4. G-Sensorgraf Viser lagrede G-sensordata for den gjeldende filen som en graf. De tre aksene er fargekodet for enklere identifikasjon. 5. Fildetaljer-vindu File Name: Viser filnavnet til videofilen som blir vist. Dataene oppdateres hvert sekund. Gjeldende posisjon for videoen som blir Seconds: vist vises her på sekundet. Longitude: Viser gjeldende lengdegradskoordinater som et desimaltall. Viser gjeldende breddegradskoordinater som et desimaltall. Latitude: Viser gjeldende hastighet. Speed: 24

25 DRIVING RECORDER PLAYER - KONTROLLER (FORTS.) 6. Driving Recorder Player-kontroller Maksimerer avspillingsvinduet. Trykk ESC for å gå tilbake til det normale avspillingsvinduet. Bla etter filer som er lagret på datamaskinen som skal legges til i vinduet Fil-liste. Lagre kartet som en.png-fil. Sletter filen fra fil-listen. 7. Kontinuerlig avspilling av alle filer Kryss av i boksen for å tillate kontinuerlig avspilling av filer fra vinduet Fil-liste. 8. Avspillingskontroller << Spol tilbake gjeldende video i trinn på fire sekunder. Trykk igjen for å gå tilbake til normal avspilling. Stopper gjeldende video. Merk at videoen må stoppes før du kan starte avspilling av en annen videofil. Spiller av/pauser den valgte videoen. >> Spol frem gjeldende video i trinn på fire sekunder. Trykk igjen for å gå tilbake til normal avspilling. 9. Volum Juster volumet på avspillingen. 10. Fil-liste-vindu Viser filer som har blitt lagt til i spilleren. Velg en fil og trykk på Play-knappen for å starte avspillingen. 11. Fildetaljer Brukes til å vise dato/tid, hastighet og g-sensordata for hvert sekund av den gjeldende filen. 12. Kart Viser ruten som ble kjørt på kartet. Kun tilgjengelig når videofilene tas opp mens en satellittforbindelse var aktiv og avspillingsprogrammet har en Internett-forbindelse. 13. Zoom-kontroller Zoom inn eller ut på kartet. 25

26 DRIVING RECORDER PLAYER - BRUK Hvordan man bruker Driving Recorder Player Fjern SD-kortet fra in-car CAM til og sett det rett inn i kortleseren på datamaskinen din. Du kan også koble in-car CAM direkte til PC-en din med USB-kabelen som følger med, slik det beskrives i seksjonen Masselagring på side 17. Lukk eventuelle hurtigmenyer og/eller mediaspillere som åpnes automatisk når et SD-kort eller videofiler oppdages. Åpne programmet Driving Recorder Player. Importere videofiler til Driving Recorder Player: Nederst i venstre hjørne av Driving Recorder Player-vinduet finner du kontrollene til spilleren. Klikk på mappe-knappen. Dette åpner et separat vindu som lar deg søke rundt i PC-en din, navigere til SDkortet og innholdet. Se bilde nedenfor. Navigate to the folder containing the required video files and press OK Folder button Når du har funnet og uthevet den ønskede mappen, for eksempel: Removable Disk (D:) - DCIM , trykk OK. Dette legger til filer i det valgte «File List»-vinduet i Driving Recorder Player, se punkt 10 på side 24 og 25. Avspilling: Velg en videofil som skal spilles av og dobbeltklikk på den for å starte avspillingen. Når videoen spilles av kan du bruke avspillingskontrollene (8) for pause, spol frem og spol tilbake etter behov. Husk å stoppe avspillingen før du velger en annen fil. Merk: - Avspilling via USB-kabelen kan resultere i at filmen hakker/fryser på grunn av dataoverføringen. Det anbefales at filene spilles av direkte fra PC-ens kortleser. Hvis du ikke har noen kortleser tilgjengelig, kan du kopiere filene fra in-car CAM til PC-en og bruke disse til å spille av filmer. - Funksjonene i og bruken av Recorder Player kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem. - GPS-data vises kun når det fantes et GPS-signal da filen ble tatt opp. - Hvis GPS-signalet forsvinner, fryser kartet helt til GPS-data blir tilgjengelig igjen. 26

27 PROBLEMLØSING TROUBLE SHOOTING PROBLEM LØSNING in-car CAM kan ikke låses til en Etter at strømmen er skrudd på, og ved skyfri himmel, kan det satellitt. ta opptil 10 minutter å finne de tre satellittene som kreves for å oppnå et stabilt signal. Mottaket kan også påvirkes av atmosfæriske forhold og bygninger/trær i nærheten som blokkerer himmelen, samt oppvarmede eller reflekterende frontruter. Skru in-car CAM av og på igjen for å starte GPSsøkeprosedyren på nytt. Bildet i videoen er utydelig. Fjern linsedekselet, rengjør linsen og rengjør frontruten på innsiden og utsiden. Videoopptakene hakker eller fryser. Fjern SD-kortet og formatter det for å fjerne ødelagte filer. For best resultat ved opptak bruker du et SD-kort med godt merke og av typen Klasse 10 (30 MB/s) med anbefalt størrelse 8 til 32 GB. Datamaskinen som det spilles av på kan være utilstrekkelig for avspillingsprogramvaren. Prøv en annen PC. Videoen har ikke lyd. Sørg for at innstillingen «Record Audio» er satt til «ON» i videomenyen. Fotografiet er uklart. Hold kameraet stille mens du tar bildet. Vær oppmerksom på at bildet tas rundt ett sekund etter at lyden av lukkeren høres. Jeg kan kun ta opp noen få minutter med video på SD-kortet mitt. Endre størrelsen på opptaket (Sløyfeopptak-funksjonen) til en mindre størrelse. Bruk et større SD-kort. Maks 32 GB. Funksjonen masselagring eller PC-kamera fungerer ikke. Fungerer kun på en PC med Windows. Start PC-en om igjen. Dette kan være nødvendig for at den nødvendige driveren skal lastes inn korrekt. Koble fra og koble til igjen In-CAR CAM. Kontakt NEXTBASE for å skaffe den nødvendige driveren. Sugekoppen sitter ikke fast på frontruten. Sørg for at beskyttelsesplasten (plastfilmen) har blitt fjernet fra sugekoppen. Sørg for at den vridbare skiven er vridd helt rundt mot klokken. Sørg for at glasset er jevnt og rent. Ikke fest den til glass som har overflate med effekt som ikke er glatt eller er farget eller malt på noen som helst måte. Press fast mot glasset og vri så skiven mot klokken helt til du føler at låsen festes. Signalet fra AV OUT på in-car CAM vises bare som statisk støy på TV-en. Sørg for at du bruker riktig AV-kabel. Bruk en 3,5 mm jack der tuppen er videosignalet og ringen er lydsignalet. Meldingen «SD card Error» vises in-car CAM kan ikke lenger bruke SD-kortet. Bruk PC-en til å fjerne filer du vil beholde og bruk så funksjonen «FORMAT» på på skjermen. SD-kortet fra «SETUP»-menyen. Meldingen «Memory error» vises på skjermen. in-car CAM kan ikke lenger bruke SD-kortet. Bruk PC-en til å fjerne filer du vil beholde og bruk så funksjonen «FORMAT» på SD-kortet fra «SETUP»-menyen. Meldingen «SD card Full» vises på skjermen. SD-kortet har blitt fullt, da funksjonen Sløyfeopptak er satt til AV. Still funksjonen «Loop Recording» til 3mins (standard) for å aktivere funksjonen sløyfeopptak og automatisk sletting av gamle filer. 27

28 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (SUITE) TROUBLE SHOOTING PROBLEM Selv om IR-LED-lysene er på, virker det ikke som om de fungerer til opptak av nattvideoer på avstand når det er fullstendig mørkt. LØSNING Normalt. IR-LED-lysene er kun ment for bruk på kort avstand. For opptak om natten er det frontlysene til kjøretøyet som belyser veien foran. in-car CAM skrur seg av selv etter en stund. Enten er batteriet tomt, eller så får ikke in-car CAM strøm og funksjonen AutoPower Off (som du finner i SETUP-menyen) har blitt utløst. in-car CAM får ikke strøm, men det virker på datamaskinen min. Strømkabelen til sigarettenneren virker ikke. Sjekk sikringen i billaderen. Erstatningssikring er av typen 2 A 20 mm. Hvis sikringen har gått, må du kontrollere strømkabelen for skade som kan ha ført til at sikringen gikk. in-car CAM kan ikke lese SD-kortet. Bruk et SD-kort av godt merke og god kvalitet, på mellom 8 GB og 32 GB (sistnevnte er anbefalt), og formatter kortet fra SETUP-menyen i in-car CAM. Jeg kan ikke slette filer på SDkortet mitt med in-car CAM. Sjekk om filene er beskyttet. Hvis de er det, må du følge instruksjonene for å fjerne beskyttelsen. Skjermen til in-car CAM blir blank etter noen få minutter. Skjermbeskytteren er satt til PÅ. Endre innstillingen til OFF ved behov. Standard innstilling er av. Meldingen «Cluster size wrong» vises på skjermen. SD-kortet har blitt formatter på en annen enhet, og Cluster Size er ikke kompatibel. Du bruker bare alternativet «MENU, SETUP» for å formattere SD-kortet om igjen direkte via in-car CAM. Meldingen «Card protected» vises på skjermen. Fjern SD-kortet og skyv låsetappen bort fra posisjonen «Lock». Jeg har skrudd på bevegelsesdeteksjon, og nå kan jeg ikke stoppe opptaket. in-car CAM starter opptaket når bevegelse oppdages. Hvis du skal skru av funksjonen, må du først skru av in-car CAM og fjerne SD-kortet. Dette vil sikre at opptaket ikke starter ved et uhell. Skru det på igjen og skru av «Motion Detection» i oppsettmenyen. Ingen ting skjer når jeg trykker på MENU-knappen. Dette er normalt under opptak. Stopp opptaket før du trykker på MENU-knappen. Hvis opptaket starter om igjen før du rekker å trykke på MENU: les seksjonen om bevegelsesdeteksjon ovenfor. Uløste problemer. Nullstill in-car CAM til standardinnstillingene fra oppsettmenyen og prøv igjen. Hvis problemet vedvarer kan du runge hjelpelinjen +44 (02920) eller sende en e-post til 28

29 MERKNADER 29

30 MERKNADER 30

31

32 NBDVR302G-IM-NOR-A5

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : C1640W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. www.mio-tech.be

Brukerveiledning. www.mio-tech.be Brukerveiledning www.mio-tech.be Revidering: R00 Varemerker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls743support Eastman

Detaljer

EX-Z15 Brukerveiledning

EX-Z15 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z15 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 215W. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 215W in the user

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer