Instruksjonsbok - NHS 720 IDR4 / NHS 720 IDR4SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok - NHS 720 IDR4 / NHS 720 IDR4SE"

Transkript

1 1. Sikkerhet 2. Montering og start av maskinen 3. Justering og innstilling 4. Vedlikehold 5. Feilfinning 6. Reservedele 7. El diagram 8. Hydraulik diagram 9. Alko trailer 10. DS-EN IVECO motor Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 1 af 14

2 1. Sikkerhet:.1a. Sikkerhet operatør: 1a..1. Instruksjonsbok. Les instruksjonsboken før du starter maskinen, og sørg for at alle sikkerhetsforskrifter overholdes. Det er risiko for personskade eller skade på maskinen hvis instruksjonene ikke overholdes. 1a..2. Alder. Man skal være fyldt 18 år for å betjene og arbeide med maskinen. 1a..3. Område. Kontroller at maskinen står på et vannrett og stabilt område, sørg for at det ikke befinner seg noen i området hvor flisen kastes ut, sikkerhetsradius er 25 mtr. 1a..4. Maskinen. Stikk aldri hender, armer eller føtter inn i innføringstrakten når maskinen er startet. 1a..5. Påkledning. Det er vigtig at en benytter hensigtsmessig bekledning. 1..a5.1. Bruk alltid hørselvern da lyden rundt flishuggeren kan komme opp i over 85 db. 1..a5.2. Det anbefales å bruke øynevern da det kan komme støv og flisstykker ut av innføringstrakten. 1..a5.3. Unngå å bære løsthengende tøy da det kan feste seg i grenene, med fare for å komme til skade..1b. Sikkerhet maskin: 1b..1. Maskinen må kun brukes til flishugging av tre- og grenavfall, med en diameter på max 175 mm. Fremmedlegemer så som stein, jord, jern, plast og lignende må aldri komme inn i maskinen, da det vil kunne ødelegge kniver og motstål, samt andre deler av maskinen. 1b..2. Skilting, følgende skilter er påmontert maskinen. Les instruksjonsboken før du starter maskinen Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 2 af 14

3 Stikk aldri hender, armer eller føtter inn i innføringstrakten når maskinen er startet. Valsernes omdr. retning. Les instruksjonsboken før du starter Hatz motoren. Bruk alltid hørselvern. Fare for å komme til skade. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 3 af 14

4 Hydraulik olie i tank. Diesel olie i tank. NHS typeskilt. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 4 af 14

5 2. Montering og avmontering av maskinen:.2a. Montering av tilhenger: 2a..1. Generelt: Maskinen er bygget på en tillhenger som gjør den beregnet til transport etter bil. I Norge er ikke spesialmaskiner påmontert tilhenger registreringspliktige, men tilhenger som maskinen er montert på har alle sikkerhetsmessige utstyr som for en registrerbar tilhenger Husk! Vektregler gjelder også om tilhenger som ikke er registreringspliktig 2a..2. Tillhenger montert 720 IDR4. Før montering etter bil les bilag fra ALKO. Ved montering kontroller at kulekoblingen er rigtig monteret iht. bilag 1 ALKO Sikre at sikkerhetsbremsekabelen er korrekt monteret iht. bilag 2 ALKO Kontroller at alle lyktenes funksjoner virker. 2a..3. Tillhenger montert 720 IDR4SE. Før montering etter bil les bilag fra ALKO. Ved montering kontroller at kulekoblingen er riktig monteret iht. bilag 1 ALKO Sikre at sikkerhetsbremsekabelen er korrekt monteret iht. bilag 2 ALKO Kontroller at alle lyktenes funksjoner virker. Kontroller at transportsikringen på dreiekransen er korrekt påmonteret se fig. 1 Fig 1 Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 5 af 14

6 .2b. Montering av utblåsningsrør. 2b..1. Generelt: Under transport kan utblåsningsrøret være avmonteret. Utblåsningsrøret er 360 dreielig, hvis utblåsningsrøret er monteret under transport, sikre da at det ikke stikker uten for maskinen. Maskinen må under ingen omstendigheter startes før røret er påmonteret. 2b..2. Monter låseklemme. Hold utblåsningsrøret på maskinens utblåsnings-stuss, gjerne med en klemtang eller en skruvetvinge, monter låseklemme som vist på fig. 2 med så lite avstand til maskinens utblåsnings-stuss som mulig. 2b..3. Monter bøylen med tallerkenfjærene så tuten dreier lett over stussen når bøylen er i dreielig posisjon fig. 2a., og at tuten er holdt fast når bøylen er i låst posisjon fig. 2b. Fig. 2 Fig. 2a. Fig. 2b..2c. Sikkerhetsklaff. Kontroller at sikkerhetsklaffen er i transportstilling under transport se fig. 3. og i arbeidsstilling under arbeide fig. 3a. Fig. 3 Transportstilling Fig. 3a. Arbeidsstilling Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 6 af 14

7 .2d. Oppstart av maskinen: 2d..0. Kontroll før start. 2..d0.1. Les medfølgende manual for IVECO motor før start av motoren. 2..d0.2. Kontroller at maskinen står vannret og stabilt. 2..d0.3. Se etter at der ikke er fremmedlegemer i innføringstrakten. 2..d0.4. Kontroller at alle avskjerminger er korrekt montert. Skjerm over valser og reimer, åpning ved svinghjul, åpning ved utblåsningsrør er riktig montert. 2..d0.5. Kontroller at innkoblings spak er frakoblet se fig d0.6. Kontroller at sikkerhetsavstandsskjermen er korrekt montert og sikkerhetsbøylen står i nøytral (Stopp) se fig. 5. Innkoblet Fig. 5 Frakoblet Fig. 4 2d..1. Start av motoren. Retur Inntrekk Nød-Stopp 2..d1.1. Forvarm maskinen ved å stikke nøkkelen i tenningslåsen, og vri nøkkelen ett hakk med klokka, i ca sek. 2..d1.2. Start maskinen ved å trykke lett på nøkkelen og vri ytterligere ett hakk med klokka, la motoren kjøre på tomgang ett par minutter til den har nådd en fornuftig temperatur. 1. Brenstoff nivå (Ikke montert) 2. Lav batterispenning (Ikke montert) 3. Luftfilter tilstoppet (Ikke montert) 4. Lavt kjølevannsnivå (Ikke montert) 5. Turtallsvakt (Ikke montert) 6. Termostart aktivert (Ikke montert) 7. Akustisk alarm 8. Display for timeteller og turteller 9. Omskifterknapp timeteller og turteller 10. Pilknap for skroll i display (Anvendes kun til innstilling på fabrikken) 11. Avslukking av akustisk alarmføler 12. Fremkaller de 10 siste stoppalarmer i displayet. (Anvendes kun av fagfolk) Fig d1.3. Kontroller på instrumentpanelet fig. 6. at motoren har oljetrykk nok, 3-4 bar, at motoren ikke blir for varm, og at dynamoen lader. Maskinen er monteret med automatisk overvåkning som gir alarm og slår motoren av hvis de forut programmerte normer ikke overholdes Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 7 af 14

8 2d..2. Tilkobling. 2..d2.1. Koble inn flishuggeren ved koblingsspak fig. 4 med en rask bevegelse, mens motoren går på tomgang, det er viktig at man ikke filer på koblingen når den aktiveres da dette kan ødelægge koblingsplatene. 2..d2.2. Innstil turtallet på motoren til full gass. 2d..3. Reset knapp. For å få sikkerhetsbøylen aktivert og indtrekksvalserne kan kjøre rundt er det nødvendig å resette styringen, dette gjøres ved å trykke på reset knappen fig. 7. Hver gang tenningen har vært slått av eller sikkerhetsbøylen i nødstop skal styringen resettes. Fig. 7. Oljefilter ABS On/Off Reset 2d..4. Test av sikkerhetsbøyle. Innen material tilføres inntrekksvalsene kontroller at sikkerhedsbøylen fungerer som vist fig. 5. Stopp, Inntrekk og Retur. Fungerer bøylen ikke som foreskrevet gå til feilsøking. 2d..5. Start med arbeide. Når sikkerhedsbøylen er kontrolleret sett da bøylen i inntrekksposisjon og tilfør valsene materiale, og flis blåses ut av utblåsningstuten..2e. Stopp av maskinen 2e..0. Sikkerhedsbøyle. Plaser sikkerhedsbøylen i stopp posisjon 2e..1. Motor omdr. Slå av gassen til motoren kjører på tomgang. 2e..2. Kobling. Koble fra flishuggeren fig. 4. 2e..3. Stopp motoren. Stopp motoren ved at tage gassen av, og slå av tenningen ved å vri nøkkelen ett hakk mot klokka. 2e..4. Transport. Skal maskinen transporteres til en annen arbeidsplass, sikre da at sikkerhedsklaffen fig. 3 samt punkter i fig-. 2a. er brakt i transport stilling. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 8 af 14

9 3. Justering og innstilling:.3a. Sikkerhet. Følg alltid tidligere angivne sikkerhetsinstrukser både før innstillingsarbeidet påbegynnes og etter at arbeidet er ferdig, og flishuggingsarbeidet gjenopptas..3b. Inntrekssystem. For å sikre maskinen ett godt og ensartet inntrekk skal hastigheten på inntrekksvalsene avstemmes med knivenes kapasitet, iht. nedenstående skjema fig. 8. Hastigheten på valsene innstilles ved å justere på skruve markeret fig. 9. Hastigheten kontrolleres ved visuelt å tælle antall omdreininger pr. minutt på venstre inntrekksvalse merket med gul stripe, antall omdrininger skal være mindre enn eller lik med antall omdrininger i skjema. Dreies skruven inn kjører valsene raskere, dreies skruven ut kjører valsene langsommere. Fig. 8 Kniv Innstilling Inntrekksvalsenes Omdr./Min Justerskruv Fig. 9.3c. Kniver. Ved justering og innstilling av kniver unngå da berøring av knivenes egg da disse er meget skarpe. Følg alltid tidligere angivne sikkerhetsinnstrukser både før innstillingsarbeidet påbegynnes og etter at arbeidet er ferdig og flishuggingsarbeidet gjennopptas. 3c..0. Stopp motoren i henhold til pkt. 2.e, fjern nøkkelen fra tenningslåsen og avvent at svinghjulet i maskinen stopper. 3c..1. Avmonter skjerm over inntrekksvalsene fig. 10, dette gir adgang til motstål. 3c..2. Avmonter skruver ved svinghjulshus fig. 11, dette gir adgang til svinghjul. 3c..3. Spennskruver fig. 12. løsnes og kniven fjernes. 3c..4. Stilleskruvene fig. 13 løsnes og knivsetet rengjøres. 3c..5. Monter ny eller nyslipet kniv og skru spennskruvene løst inntil. 3c..6. Skru stilleskruvene løst til inntil kniveggen treffer avstandsmåleren med avstand 5,7,10 eller 12mm fig c..7. Skru deretter stilleskruvene godt til, og spenneskruvene fast med 250NM. 3c..8. Foreta den samme prosedyren fra pos. 3d..4. til pos. 3d..7 inntil alle knivene i svinghjulet er skiftet. 3c..9. Kontroller avstand mellem knivene og motstålene visuelt, avstand 0,5 1,5 mm fig. 15. Såfremt avstand ikke overholdes innstil da motstål som anvist i pos. 3e..4. 3c..10. Overholdes avstanden i pos. 3d..9, kontroller da at det ikke forefinnes værktøy eller andre fremmedlegemer i svinghjulshuset, lukk og fastskru deretter denne med skruvene. 3c..11. Monter skjerm over valsene..3d. Motstål. 3d..0. Stopp motoren i henhold til pkt. 2.e, fjern nøkkelen fra tenningslåsen og avvent til svinghjulet i maskinen stopper. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 9 af 14

10 3d..1. Avmonter skjerm over inntrekksvalser fig. 10, dette gir adgang til motstål. 3d..2. Avmonter skruver ved svinghjulshus fig. 11, dette gir adgang til svinghjul. 3d..3. Spennskruvene fig. 16 for lite motstål løsnes, hvis motstålet skal skiftes avmonter da skruvene. 3d..4. Spennskruvene fig. 16 for stort motstål løsnes, hvis motstålet skal skiftes avmonter da skruvene. 3d..5. Indstill avstand mellem knivsegg og stort motstål 0,5 1,5 mm visuelt, og skruv så fast spennskruvene med 250NM. 3d..6. Innstill avstand mellom knivsegg og lite motstål 0,5 1,5 mm visuelt, og skruv fsst spennskruvene. 3d..7. Overholdes avstanden i pos. 3e..5-3e..6 kontroller da at det ikke forefinnes værktøy eller andre fremmedlegemer i svinghjulshuset, lukk og skruv fast med skruvene. 3d..8. Monter avskjerming over valser fig. 10. Skjerm over valser Skruver Fig. 10 Fig. 11 Spennskruve Knivsete Kniv Fig. 12 Fig. 13 Avstands Lite motstål Stort motstål Fig. 14 Fig. 16.3e. ABS Omdreiningsvakt. Er maskinen fra fabrikken montert med ABS er denne innstillt således at den er tilpasset motorens omdreininger, og det kreves ingen etterjustering. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 10 af

11 4. Vedlikehold: Det er viktig at maskinen stoppes i henhold til pkt. 2c før vedlikehold av maskinen påbegynnes..4a. Kniver. For å sikre at maskinen yter sitt optimale samt lager en pen og ensartet flis er det viktig at knivene er skarpe og korrekt innstillt. Knivene er fra fabrikken innstillt på 10 mm. Skarpe kniver reduserer brennstofforbruket, og forminsker slitasje på maskinens vitale deler såsom lager og hydraulikanlegg. Knivene skal slipes i en vinkel på 41. Ved skifte av kniver se pkt. 3c justering og vedlikehold..4b. Motstål. 4b..0. Lite motstål. Det er vigtigt at motstålet er skarpt da det forlenger levetiden på kniven samt sparer brennstoff. Ved skift av motstål se pkt. 3d justering og vedlikehold. 4b..1. Stort motstål. Det er vigtigt at motstålet er skarpt da det forlenger levetiden på kniven samt sparer brennstoff. Motstålet kan vendes. Ved skifte av motstål se pkt. 3d justering og vedlikehold..4c. Smøring. For å sikre et minimum av slitasje er det vigtig å smøre riktig, etterfølg derfor forskrifterne. (10g = Ca. 1-2 pump med en håndbetjent fettpresse.) 4c..0. Dreiekrans ved utblåsningstut en gang i uken. 4c..1. Dreiekrans ved innføringstragt fig. 19 (kun NHS 720 IDR4SE maskiner) en gang i måneden. (Max 10g) 4c..2. Kantlager ved inntrekksvalser for hver 100 arbeidstime dog minst en gang i året. (Max 10g) 4c..3. Plastglideskinne ved inntreksvalse, for hver 50 arbedstime, dog minst en gang i året, det kan være matr. av en sådan beskaffenhet at det kan være en fordel å ikke smøre, men arbeide med tørre glideskinner. 4c..4. Innkobling fig. 20, hver 300 arbeidstime, dog minst en gang i året. (Max 10g) 4c..5. Tilhenger NHS 720 IDR4 se bilag 1 (Alko ), bilag 2 (Alko ), og bilag 3(Alko ). 4c..6. Tilheger NHS 720 IDR4SE se bilag 1 (Alko ), bilag 3(Alko ) og bilag 4 (Alko )..4d. Hydraulikkolje. Kontroller hydraulikkolje nivå hver dag. Skift olje første gang etter 100 arbeidstimer og deretter hver 400 arbeidstime, dog minst en gang i året. Hydraulikksystemet er påfylt SAE 15 ISO 46. (Shell Tellus 46).4e. Hydraulikkfilter Hydraulikkfilter fig. 7, skiftes første gang etter 100 arbeidstimer, og deretter hver 200 timer, dog minst en gang i året. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 11 af

12 .4f. Dekktrykk. Kontroller dekktrykket en gang i uken (4 bar/400 kpa.).4g. Kilereimer. Etterse og stram kilereimer første gang etter 50 timer og deretter hver 100 arbeidstime, dog minst en gang i året. Reimene skal kunne trykkes inn 1½ gang reimtykkelsen mellom de to reimskiver..4h. Motor. Følg vedlikeholds forskriftene i betjeningsveiledning for IVECO Eifo. 4h..0. Motorolje. Motorolje standen kontrolleres daglig og skiftes i henhold til manualen. Motoren er påfylt Shell Rimula 15W40. 4h..1. Luftfilter. Følg vedlikeholds forskriftene i betjeningsveiledning for IVECO Eifo. 4h..2. Øvrige deler kontrolleres og skiftes i henhold til manualen for IVECO Eifo..4i. Tilhenger. 4i..0. 4i..1. NHS 720 IDR4. Følg vedlikeholds forskrifter i betjeningsveiledning for tilhenger se bilag 1 (Alko ), bilag 2 (Alko ), og bilag 3(Alko ). NHS 720 IDR4SE. Følg vedlikeholds forskrifter i betjeningsveiledning for tilhenger se bilag 1 (Alko ), bilag 3(Alko ) og bilag 4 (Alko )..4j. Generelt. Ettertrekk, når avskjerminger er avmonteret, alle synlige bolter etter 5 arbeidstimer og heretter hver 50. arbeidstime. Smørenippel Fig. 20 Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 12 af

13 5. Feilsøking:.5a. Hvis inntrekksvalser ikke kjører. (hverken inntrekk eller retur) 5a..0. Kontroller strøm. Trykk på Reset El-system fig a0.1. Kontroller sikring i styreboks fig. 22, hvis negativt kontroller at der er strøm på + klemmen og på - klemmen, hvis negativt søk hjelp hos leverandør. 5..a0.2. Hvis der er strøm til sikring som kontrollert i pkt. 5.a og maskinen stadig ikke fungerer, kontroller da stikk ved lysdiode fig. 21, om spolene får strøm når sikkerhetsbøylen står i henholdsvis inntrekk og retur. Får spolene strøm lyser dioden rød, og da ligger feilen i hydraulikken, får spolene ikke strøm, gjennemgå da ledningsnettet systematisk etter EL- Diagram pkt. 8, start ved micro-schwits ved sikkerhetsbøyle. Hvis dette ikke gir resultat kontakt da leverandøren. 5a..1. Kontroller hydraulikk, 5..a1.1. Kontroller at hydraulisk trykkfilter ikke er tilstoppet og at der er fri gennomgang til ventil, kontroller at patronventil fig. 23 til regulering av hastighet på valser ikke er skruvet i ytterposisjon da den ikke gir olje i denne posisjon til oljemotorene. Stopp eventuelt maskinen, avmonter patronventil og rens den i dieselolie. 5..a1.2. Avmonter gul hette på ventil fig. 23 og trykk med en skrutrekker på enden for manuel betjening av ventil. Hvis valsene da aktiveres ligger feilen i ELsystemet, gå da til pkt. 5b..1..5b. Hvis inntrekksvalsene kun returnerer. 5b..0. Maskiner uten ABS omdreiningsvakt 5..b0.1. Kontroller at ON/OFF kontakt for ABS fig. 7 står i OFF posisjon. 5..b0.2. Kontroller stikk med lysdiode fig. 21, om spolen for inntrekk får strøm når sikkerhedsbøylen står i inntrekksposisjon. Får spolen strøm lyser dioden i stikket rødt og feilen ligger i hydraulikken, får spolene ikke strøm gjennemgå da ledningsnettet systematisk etter EL-Diagram pkt. 8, start med micro-schwits ved sikkerhedsbøyle. Hvis dette ikke gir resultat kontakt da leverandøren. 5..b0.3. Hydraulikksystem. Avmonter gul hætte på ventil fig. 23 og trykk med en skrutrekker på enden for manuell betjening av inntrekksventil. Hvis valsene da aktiveres ligger feilen i EL-systemet, gå da til pkt. 5b..1..5c. Hvis ABS omdreiningsvakt ikke slår inntrekk av (Kun maskiner med ABS). 5c..0. Kontroller, at maskinen er montert med ABS. 5c..1. Kontroller, at ON/OFF fig. 7 er i ON posisjon. 5c..2. Hvis ikke, punkt 5c..0. 5c..1. hjelper søk da faglig bistand..5d. Hvis ABS omdreiningsvakt ikke kobler til inntrekk (Kun maskiner med ABS). 5d..0. Kontroller, at avstand mellem ABS teller og svinghjulsbolt er 1 2 mm fig. 24. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 13 af

14 5d..1. Kontroller, at svinghjul er innkoblet og kjører med max. Hastighet (full gass). 5d..2. Kontroller, at det ved max. hastighet er lys i rød diode på ABS teller fig d..3. Hvis ikke, punkt 5d..0. 5d..2. hjelper søk da faglig bistand. Stikk med lysdiode Stikk med lysdiode Sikring Fig. 21 Fig. 22 Patronventil Fig 24 ABS Gul hette Fig Reservedele: Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 14 af

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER IMPORTØR: SISU PRODUKTER A/S INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF. 63 98 22 00 FAX 63 98 22 55 ******************* SAMI VEDKLØYVER Gratulerer med Deres nye vedkløyver. For sikkerhets skyld og for å oppnå

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin Fransgård Håndbok NO Kantslåmaskin FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk 1 INHOLD Side

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Instruksjon. E-Green Medio

Instruksjon. E-Green Medio Instruksjon E-Green Medio Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Produktbeskrivelse... 4 2.1 Rammenummer... 4 3. Funksjoner/innstillinger... 5 3.1 Batteri -/feilindikator... 5 3.2 Assist funksjon...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO S S Snøfreser. Serie nr.:

Fransgård. Bruksanvisning NO S S Snøfreser. Serie nr.: Fransgård Bruksanvisning NO Snøfreser S-245-1 S-245-3 Serie nr.: 13500019 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk Indholdsfortegnelse

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.:

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.: Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Fransgård Bruksanvisning NO

Fransgård Bruksanvisning NO Fransgård Bruksanvisning NO Snøfreser V-255 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 Webside : www.fransgard.dk

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene.

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene. Side 18 Montering av Eurodoor portåpner Portåpneren består av 1 kolli m/motorenhet og 1 kolli med enten 1-delt skinne eller 3-delt skinne. Monter skinnefestet som ligger i eske sammen med motorenhet. Ideelt

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Knop RX og RX RE

Knop RX og RX RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-2 og RX 900-2 RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Mottaker Knop RX 900-2RE HMS art. nr.: 189343 Best. nr.:

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201401 DOC: 841608 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 TILTROTATORSTYRING MED JOYSTICK-EMULERING INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 5 1.1. Generelt 5 1.2. Sjekkliste sikkerhet 5 2. Kontroll

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

KLIPPEENHETER MED 5 OG 8 KNIVER (For Reelmaster 2300-D)

KLIPPEENHETER MED 5 OG 8 KNIVER (For Reelmaster 2300-D) FORM NO. 3318-394 N Rev A MODELLNR. 03461 60001 OG OVER MODELLNR. 03462 60001 OG OVER FØRERHÅNDBOK KLIPPEENHETER MED 5 OG 8 KNIVER (For Reelmaster 2300-D) The Toro Company 1995 Innhold SPESIFIKASJONER

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer