Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD"

Transkript

1 Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 1

2 Innhold MÅLSETTING... 3 INNGÅELSE AV AVTALER SOM FORPLIKTER KIF UTAD... 4 ORGANISASJONSPLAN... 5 HOVEDSTYRE I KIF... 6 ARKIVNØKKEL... 7 NORM FOR DISPOSISJON AV ÅRSMELDINGER... 8 REDIGERE KLD INTERNKONTROLL, LITT GENERELT TILGANGSRETTIGHETER MIDLERTIDIG ANSETTELSE STILLINGSINSTRUKS, DAGLIG LEDER KIF POLITIATTESTER ÆRESBEVISNINGER NORM FOR KIF S EMBLEM KONGSBERG IDRETTSFORENINGS INNSATSPOKAL SØKNAD OM KOG MIDLER GRASROTANDELEN, FORDELING AV MIDLER KIFS LOV Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 2

3 Målsetting Jeg er med. Blankett : Kongsberg Idrettsforenings målsetting Dato : Bidra til at alle står samlet i arbeidet med å skape et sundt og godt miljø i og utenfor klubben. KIFs målsetting er å gi byens beboere gode idrettsaktive tilbud innenfor de idrettsgrener som foreningen til enhver tid har på sitt program. Tilbudene skal være av slik art at de ved siden av å styrke kropp og helse også skal være miljø og trivselskapende. Med andre ord, idrettsutøveren må synes det er moro å drive sin idrett. Gjennom god instruksjon og ledelse skal idrettsutøverne etter egne ønsker, ambisjoner og fysiske muligheter, kunne bedre sine ferdigheter og nå sine personlige mål. De som har vilje og ønske til å nå toppen i sin idrett skal foreningen søke å støtte. Slik støtte vil være å tilrettelegge treningsforhold, redusere start- reiseoppholdsutgifter, gi økonomisk støtte til andre utgifter. Økonomisk støtte utover det den enkelte gruppe kan gi, skal i hvert enkelt tilfelle avgjøres av hovedstyret etter innstilling fra gruppene og arbeidsutvalget. Gode menneskelige egenskaper skal utvikles. Lederne må gå foran med gode eksempler. Demokratiske samarbeidsformer må inngå som en viktig del av foreningens virksomhet. Primær oppgaven er organisert idrett for bredden. Vi må få flest mulig med i våre aktiviteter uansett alder, kjønn eller fysikk i konkurranse idrett eller trimaktiviteter. I tillegg til primæroppgaven skal vi også søke å ta oss av toppene. Disse to hovedoppgaver skal så langt kapasitet og økonomi tillater søkes koordinert. Når situasjonen er slik at valg må tas, skal primæroppgaven prioriteres. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 3

4 Inngåelse av avtaler som forplikter KIF utad Blankett : Inngåelse av avtaler som forplikter KIF utad Dato : Hovedregel Alle avtaler som forplikter KIF utad skal godkjennes av hovedstyret (evt arbeidsutvalget) og underskrives av president eller dennes stedfortreder. 2. Hovedregel Alle søknader til kommunale og statlige instanser eller høyere idrettsmyndigheter (som idrettsforbundet, krets el.) om økonomisk og annen støtte skal forelegges hovedstyret og underskrives av president eller dennes stedfortreder. Kommentarer til 1. hovedregel: Gruppestyrene, valgte og utnevnte tillitsmenn i foreningen må betraktes som forvaltere for de verdier tilhørende foreningen som enkeltpersonen eller gruppen til enhver tid rår over. Det er KIF som står som eier. Således vil alle avtaler som inngås vedr disposisjon av eiendeler, arealer, endring i inntektsforhold, høre til saker som må forelegges hovedsstyret til godkjenning og underskrift. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det anses som feil saksbehandling å føre forhandlinger med noen part så langt at en fri vurdering av alle alternativer ikke lenger er mulig. I tvilstilfeller bør alltid presidenten kontaktes. Kommentarer til 2. hovedregel Denne regel omfatter alt slags lotteri, søknader til kommunen, banker, forretningsstand, til STUI, til krets og forbund om støtte i enhver form. Støtte i denne sammenheng omfatter også annonsetegning etc Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 4

5 Organisasjonsplan Jeg er med. Blankett : Organisasjonsplan, Kongsberg Idrettsforening Dato Revidert : : Regulerer og vise foreningens interne organisering Organisasjonsplan skal reguler idrettslaget interne organisering. Minimumsinnhold i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. Hovedstyre Styre Leder 1. KIF Styre Leder (Leder) 2. Nestleder 3. Styremedlem 4. Styremedlem 5. Ungdomskontakt Fotball Leder Snowboard Leder Skøyter Leder Hopp Leder Allidrett Leder Friidrett Leder Turn Leder Sykkel Leder Alpin Leder Ishockey Leder Arbeidsutvalget Daglig leder Revisor Jon Fredrik Lehn-Pedersen Thor Olsen Valg kommite KIF Klubbhus AS (100%) Aksjer Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 5

6 Hovedstyre i KIF Jeg er med. Blankett : Hovedstyre i KIF Dato : Revidert : Publisere navn og kontaktinformasjon på de som til enhvertid sitter i KIFs hovedstyre. Hovedstyre 2010/11 Verv / Grupper Navn Epost Telefon Styre leder Ikke besatt Nestleder (Fung. Leder) Glenn Edvardsen Styremedlem Vegard Gran Styremedlem Ron Bjaaland Varamedlem (kasserer) Steinar Mhyra Varamedlem (kasserer) Thor Olsen Leder Alpin Lars Espen Baugerød Leder Fotball Frank Sandberg Leder Friidrett Karl Evald Wigestrand Leder Hockey Svein Foss Leder Hopp Morten Fretheim Leder Skøyter Jon Anders Hakkelberg Leder Snowboard Hans Christian Hagen Leder Sykkel Glenn Edvardsen Leder Turn Therese Børke Leder Barneidrett Tina Edvardsen Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 6

7 Arkivnøkkel Blankett : Arkivnøkkel Dato : Revidert : Skape en ryddig inndeling av arkiv og KLD systemet. Elektroniske dokumenter lagres i en mappe, og gis navn etter følgende mønster: Arkivkode(3 siffer)-ååmm-beskrivende tekst. Et referat fra hovedstyremøte 21. mars 2009 vil med dette få navnet Referat fra møte Permer for arkivering av papir deles inn på tilsvarende måte. Ved å benytte en slik arkivkode vil vi tillegg til å ha ensartet arkivering i hele foreningen oppnå en lik sortering i permer for papir og dokumenter på PC. Arkivnøkkel 000- ADMINISTRASJON, ORGANISASJON 000 Generelt 001 Organisasjonsplan, styre mv 002 Valg 008 Arkivering 009 Adresselister mv. 020 Møter, referater, notater mv. 021 Hovedstyremøte 022 Arbeidsutvalget 028 Årsmøte/ årsrapport 029 Andre møter 040 Myndigheter, krets mv 041 Idrettsråd 042 Krets, forbund, NIF 047 Brønnøysundregistrene 048 Bestemmelser, lovverk 060 Medlemmer, medlemsskap 061 Innmeldinger/ utmeldinger 063 Medlemslister 070 Forsikringer 071 Barneidrettsforsikring 080 KLD, strategi, utvikling 081 Oversikt 082 Forslag, innspill mv 083 Strategi, utviklingsplaner 089 Annet 300- INSTRUKSJON, UTDANNING, TRENING 300 Generelt 306 Kalender, årsplaner mv 310 Avtaler, kontrakter 311 Treningssentre, institusjoner mv. 312 Samarbeidsavtaler andre foreninger 400- MATERIELL, INVENTAR 400 Generelt 410 Sertifikater, vognkort mm 411 Vognkort 500- PERSONELL 510 Ansettelser mv 511 Tilbud, ansettelsesavtaler 512 Stillingsinstrukser/ beskrivelser 518 Politiattester 520 Fravær, permisjoner mv. 521 Sykemelding, oppfølgingsplaner mv 600- SYMBOLER 600 Generelt 610 Æresbevisninger, priser 620 Profilering, merker mv 630 Pokaler, trofeer 631 Garaaspokalen 680 Grafiske objekter 700- TILSTELNINGER, STEVNER, ARRANGEMENTER 700 Generelt Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 7

8 090 Diverse 701 Avtaler, kontrakter 099 Annet 702 Generell korrespondanse 100- ANLEGG, BYGG OG EIENDOM 720 Møter, referater 101 Generell korrespondanse 730 Økonomi 102 Leieavtaler, festeavtaler mv 731 Budsjetter 103 Anleggsoversikt, registrering 800- ØKONOMI 104 Tegninger, dokumentasjon 800:Generelt 109 Bestemmelser, dokumentasjon 810 Lønn 110 Planer 820 Søknader, tildelinger, tilskudd mv 111 Kommuneplan, kulturanleggsplan 821 Spillemidler 112 Skrim Idrettspark 822 Driftstilskudd, aktivitetsmidler mv 120 Møter, referater 823 Gavefond mv 121 Anleggsutvikling 824 Sponsoravtaler 130 Økonomi 828 Søknader fra gruppene 131 Budsjetter, kostnadsoverslag 830 Regnskap mv 180 Aksjer mv 831 Kalkyler, kostnadsoverslag, budsjetter 181 KIF Klubbhus AS 832 Regnskap 182 KIF Idrettssenter AS 840 Offentlige tilskuddsordninger 183 KMT 841 Grasrotandelen 189 Andre 850 Rabattkort, lotterier, spilleautomater mv 190 Annet 851 KIF kort 191 Tildeling av treningstid, kommunale anlegg 855 Spilleautomater 200- INFORMASJON, OPPLYSNING 860 Bank, finansiering mv 280 Web, internett Brukere 862 Låneavtaler, tilsagn mv 288 Grafikk til web 900- DIVERSE 290 Annet 910 Invitasjoner, utveksling mv 291 Diverse trykksaker 920 Tvister 293 Kataloger, registre, Gule sider mm 926 Forliksråd Norm for disposisjon av årsmeldinger Blankett : Norm for disposisjon av årsmeldinger Dato : Forenkle og systematisere arbeidet med utarbeidelsen av årsmeldingen. En årsmelding skal være et bilde av gruppas virke i sesongen. Den må omfatte konsentrert oversikt over alt arbeide og all virksomhet i gruppa, herunder nedsatte utvalg og komiteer. Årsmeldingen er lettest å lese når den er konsentrert og skjematisk. Det er da lettere å sammenlikne gruppenes meldinger, og dermed forenkler man arbeidet Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 8

9 for arbeidsutvalget når foreningens årsmelding skal settes opp. Normen skal være en rettesnor under utarbeidelsen. Hovedpunktene 1-9 bør alltid være med. Underpunktene under disse kan sløyfes hvor det er nødvendig, og nye underpunkter kan føyes til. Årsmeldingen skal leveres arbeidsutvalget i pdf format. 1. Organsisasjon 1. Styrets sammensetting 2. Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. 3. Møter (styremøter, medlemsmøter mv). 4. Deltakelse i kurs, utdanning 5. Styrets beretning 2. Instruksjon og trening 1. Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) 2. Trenere (lønnet og ulønnet) 3. Dommere 1. Autoriserte dommere, navn, grad mv. 2. Aspiranter, under utdannelse 3. Fremtidig behov, utfordringer 4. Arrangementer 1. Internasjonale 2. Nasjonale 3. Kretsstevner 4. Barne/ ungdomsstevner 5. Deltakelse i stevner, mesterskap 1. Internasjonale seiere 2. Norgesmestere 3. Kretsmestere 4. Klubbmestere 5. Andre nevneverdige resultater 6. Rekorder 1. Nye rekorder i sesongen 2. Oversikt over KIF rekorder (i gruppa) 7. Økonomi 1. Revidert regnskap 2. Budsjett kommende år 3. Planlagte inntekstbringende tiltak 4. Evt. styrets kommentar 8. Materiell 1. Oversikt over materiall av betydning 9. Diverse 1. Eventuelt Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 9

10 Redigere KLD Jeg er med. Blankett : Redigere KLD Dato : Under utarbeidelse, ikke vedtatt! Sikre en riktig formatering og visning av KLD oppføringer på web eller utskrift. KLD oppføringene er lagret som tekst i en database. Utseende bestemmes av xhtml kode. Utseende av tekst bestemmes igjen av egne stilark. Det er derfor viktig at man ved redigering eller opprettelse av kld benytter riktige format eller xhtml koder. Man kan i utgangspunktet benytte alle gyldig xhtml tagger. Ikke alle er definert i stilarket, men mange er det. En fullstendig oversikt over tagger finner du her. I tillegg er det definert klasser for noen av elementene. Klassene benyttes for å gi et element et egendefinert format, for eksempel om et bilde skal høyre eller venstrestilles på skjermen. De vanligste taggene for formatering: p Vanlig avsnitt uten spesiell formatering. b Definerer uthevet tekst...slik. cite Sitering av tekst el.eksempel med tekst etter. em Benyttes når det er noe som skal fremheves, sies med ettertrykk. eksempeltekst i Angir kursiv tekst...slik ul, ol, li Punktliste, nummerert liste og listeelement. Denne listen med tag er definert som en punktliste. Sette inn en link: Dersom man vil sette inn en eksternlink bruker man a href="adressen her" til for eksempel å linke til KIF sin hjemmeside. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 10

11 Internkontroll, litt generelt Jeg er med. Blankett : Internkontroll, litt generelt Dato : Noen betraktninger vedr Internkoontroll. Internkontroll Som ansvarlig for virksomheten skal du sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende krav. Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Hva er internkontroll? Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter matloven, HMS-lovgivingen, helselovgivningen, barnevernloven, sosialtjenesteloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet. På Regelhjelp.no finner du informasjon om internkontroll for krav fastsatt i HMSlovgivningen og i matloven, og/eller i forskrifter gitt i medhold av disse lovene. Kravene om internkontroll etter hms-lovgivningen finner du i internkontrollforskriften. Dersom virksomheten din er omfattet av internkontrollforskriften, skal du ha et system som beskriver hvordan virksomheten internt skal arbeide med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMSarbeid). Hvorfor internkontroll? HMS-arbeid eller internkontroll skal fremme forbedringsarbeid innen: arbeidsmiljø og sikkerhet forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester vern mot forurensning forsvarlig behandling av avfall Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 11

12 Tilgangsrettigheter Jeg er med. Blankett : Tilgangsrettigheter Dato : Angir de forskjellige tilgangsrettighetene som kan gis i systemet. Hver enkelt KLD er gitt et tilgangsnivå. Likeledes har hver enkelt bruker blitt tildelt en tilgangskode som vil være bestemmende for hvilke rettigheter den enkelt har i systemet. Tilgangsrettigheten vi også være bestemmende for hvilke blanketter den enkelte vil kunne slå opp i. Rettighetene er som følger; 0- Alle 1- Gjester 2- Ledig 3- Ordinære klubbmedlemmer 4- Trenere 5- Tillitsvalgte med administrative oppgaver 6- Hovedstyre og arbeidsutvalget 7- Systemadministrator 8- Ledig 9- System moderator, dvs alle rettigheter Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 12

13 Midlertidig ansettelse Jeg er med. Blankett : Midlertidig ansettelse Dato : Gi informasjon om regelverk vedr bruk av midlertidig ansettelse. Henvisning: Arbeidsmiljøloven 14-9 om midlertidig ansettelse Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes i faste stillinger. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås for: idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Midlertidig ansettelse er tillatt i følgende hovedtilfeller: når arbeidets karakter tilsier det, og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften sesongarbeid for eksempel innen næringsmiddelindustrien og turistnæringen. Midlertidige ansettelser for å høste frukt og bær, guide turister, være julenisse i desember eller servere på uterestauranter om sommeren, vil eksempelvis være tillatt. De ordinære, løpende oppgavene i bedriften skal ikke utføres av midlertidig ansatte. Generelle svingninger i markedet, for eksempel ordretilgang, vil ikke være tilstrekkelig grunn til å kunne ansette noen midlertidig. Men hvis det skulle forekomme uforutsette situasjoner som gir kortvarige topper i arbeidsmengden, vil midlertidig ansettelse for å dekke opp dette være i orden. praksisarbeid - opplæring i et fag vikariater. Det må vikarieres for bestemte personer, for eksempel ved sykdom, ferie eller permisjoner deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten øverste leder i virksomheten kan ansettes på åremål enkelte stillinger innenfor idretten - idrettsutøvere, trenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten arbeid innenfor kunst, forskning eller idrett etter tariffavtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver Arbeidsforholdet opphører automatisk når det avtale tidsrommet er over, eller arbeidet er utført, med mindre det er avtalt noe annet. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 13

14 Stillingsinstruks, daglig leder KIF Blankett : Stillingsinstruks, daglig leder KIF Dato : Gi instruks om arbeidsoppgaver, rapportering etc for daglig leder i foreningen. 1. Rapporterer til Daglig Leder for Hovedforeningen rapporterer til styrets leder eller nestleder i leders fravær. Skriftlig rapport sendes AU medlemmer ved ukeslutt. 2. Ansvar og myndighet 3. Oppgaver Daglig Leder har ansvar for den daglige driften av foreningen og representerer denne utad mot andre Foreninger, Idrettskrets, Idrettsråd, Kongsberg Kommune, Fylkeskomunale og statlige myndigheter. Daglig Leder har myndighet til forhandlinger frem til styrebehandling før sluttavtaler kan inngås, men med visse unntak som KIF kortet og diverse arrangementer/avtaler som ikke innebærer økonomiske forpliktelser kan gjennomføres i sin helhet. Hovedfokus på foreningens aktivitetsutvikling. Koordinere Hovedforeningens oppgaver mot gruppene. Koordinator og støttespiller i forbindelse med gjennomføring av større arrangement som involverer eksterne aktører. Aktiv bidragsyter og koordinator for klubbens Barneidrett. Sørge for idrettsrelaterte oppdateringer blir kommunisert og ivaretatt til enhver tid ut til gruppene. Oppdatering av foreningens hjemmeside og fungere som superbruker. Kontaktledd mot eksterne samarbeids partnerere, media og sponsorer til Hovedforeningen. Daglig drift av Hovedforeningens kontor. Søke etter tilgjengelige midler i markedet til enhver tid. Fremme inntektsbringende tiltak. Koordinering og utvikling av KIF kortet. Oppdatering og gjennomføring av foreningens lovverk, instrukser og strategiplaner i samarbeid med Arbeidsutvalget. Delta på Arbeidsutvalgets møter. Forberede saker til hovedstyremøter. Eventuelle andre oppgaver som måtte bli pålagt av arbeidsutvalget eller hovedstyret. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 14

15 Politiattester Jeg er med. Blankett : Politiattester Dato : Fra og med 1. januar 2009 plikter KIF å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for KIF og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold. Dette er vedtatt av Idrettsstyret med hjemmel i strafferegistreringsforskriften 12 nr.4 p). Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. Denne KLD skal gi retningslinjer for hvordan KIF skal organisere og gjennomføre idrettsstyrets vedtak. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for KIF som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest. Styret oppnevner en person og en varaperson som er ansvarlig for å avkreve politiattest. Når den styreoppnevnte og vararepresentanten oppnevnes, må det i protokollen fra styremøtet fremkomme at de er innforstått med og anerkjenner at de er underlagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Det samme gjelder for styrets leder. Gruppene har ansvar for å gi informasjon til den styret i KIF har oppnevnt, om hvem i den respektive gruppe som skal avkreves politiattest. KIF sender inn søknad om politiattest til politiet på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Søknaden fylles ut av KIF og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 15

16 Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i KIF. Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos KIF. Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dersom det er tvil om håndteringen av denne saken, bør KIF kontakte NIF for råd og veiledning e-post eller telefon Diverse relaterte lenker: Skjema: Søknad om politiattest (bokmål) (pdf) Standardskjema for idrettslag. Sendes til politiet fra idrettslaget. Ofte stilte spørsmål Spørsmål og svar om ordningen og hvordan idrettslagene håndterer den. Informasjon om taushetsplikt Man har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger man får kjennskap til. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 16

17 Æresbevisninger Blankett : Æresbevisninger Dato : Gi retningslinjer for utdeling av æresbevisninger i KIF. 1. KIF har tre formelle måter å hedre sine medlemmer på: utnevne æresmedlemmer tildele gullmerket tildele sølvmerke 2. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøte: Æresmedlemmet tildeles spesielt forarbeidet plakett, som angir deres navn og årstallet de ble utnevnt (jfr KIFs lov 19). Dette er KIFs høyeste utmerkelse. 3. Gullmerket med diplom ( 20-a): Merket kan tildeles: medlemmer som idrettsaktivt har oppnådd resultater som kaster glans over KIF. Resultatene bør være av internasjonal klasse, medlemmer som har vært medlemmer i minst 10 år, og som har nedlagt stort administrativt arbeide for foreningen. Merket er en stor æresbevisning fra KIF til særlig velfortjente medlemmer og det skal utvises stor forsiktighet med utdelingen. Det skal ikke være allemannseie. Merket skal utdeles på årsmøtet. Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt gullmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i gull. Merket kan kjøpes av foreninges kasserer. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 17

18 4. Sølvmerket: Jeg er med. 1. Sølvmerket kan tildeles medlemmer som har ydet stor administrativ innsats, gjerne sett i forbindelse med også god idrettsaktiv innsats. 2. Sølvmerket skal utdeles på årsmøtet, halvårsmøte, årsfester eller spesielle gruppetilstelninger. 3. Sølvmerket er vist på bilde. 4. Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt sølvmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i sølv. Merket kan kjøpes av foreninges kasserer. Innstillende myndighet For alle tre nevnte hedersbevisninger gjelder at gruppestyrene eller arbeidsutvalget innstiller skriftlig til hovedstyret. Unntaksvis kan enkeltmedlemmer foreslå kandidater. Disse forslag vil bli behandlet av et gruppestyre eller arbeidsutvalget etter hovedstyrets beslutning. 1. Forslag om utnevnelse av æresmedlem må bifalles av et enstemmig hovedstyre før forslaget foreslåes for årsmøtet. 2. Tildeling av gullmerket og sølvmerket vedtas av hovedstyret med minst 2/3 flertall. 3. Før forslag om utnevnelse til æresmedlem og tildeling av gullmerket behandles av hovedstyret skal forslagene være forelagt hedersmerkekomiteen, som skriftelig gir sitt syn på forslagene. 4. Innstillinger til æresbevisninger kan fremmes når som helst, men ikke senere enn en måned forut for det tidspunkt den skal utdeles. Hedersmerkekommite Hederskomite oppnevnes av arbeidsutvalget. Den skal bestå av eldre, hederskronede medlemmer, som forutsettes å kjenne foreningens historie og utvikling best. Den skal bestå av 3 medlemmer. Hederskomiteen bør søke å komme fram til en enstemmig uttalelse om innstillingene. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 18

19 Norm for KIF s emblem Blankett : Norm for KIFs emblem Dato : Jeg er med. Definerer størrelser og forhåndstall på KIF sitt emblem. Bestemmelsen er under utarbeidelse, og er ikke vedtatt. 1. Lov for Kongsberg Idrettsforening 4 fastslår at foreningens emblem er hvit K på rød bunn. 2. K-ens konstruksjon og forholdstall fremgår av vedlagte tegning. 3. K-en skal monteres (sys, trykkes) midt foran på rød topplue, på venstre bryst på røde gensere, røde overtrekksjakker og røde treningsbluser. Høyden skal være 7,2 cm for voksne - for gutter og jenter 4,5 cm. Dersom fargen ikke er rød skal tøymerkets total diam. 6,6 cm, K = 4,5 cm, hvit kant 3 mm - monteres på samme måte. 4. K eller dette tøymerket skal ikke monteres på ærmene. 5. Miniatyrmerket, total diam 3,3 mm, K = 2,25 mm, hvit kant 1.5 mm Dette miniatyrmerket kan monteres på høyre overærm slik at overkanten av sirkelen er 7.5 cm fra skulder- sømmen. Dette merket kan også monteres på lommen på blazere. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 19

20 Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 20

21 Kongsberg Idrettsforenings innsatspokal Blankett : Kongsberg Idrettsforenings innsatspokal Dato : Gi retningslinjer for utdeling av innsatspokalen. 1. Kongsberg Idrettsforening setter opp to innsatspokaler for hver sommerog vintersesong. Pokalene tildeles en junior, år - og en senior. Kif s merke er påført pokalene som normalt skal ha denne inskripsjonen: INNSATSPOKALEN 197x OLE OLSEN. 2. Et medlem kan ikke få pokalen mer enn to ganger, en gang som junior og en gang som senior. 3. Gruppestyrene innstiller og gruppeformannen forelegger skriftlig innstilling på kandidater på siste hovedstyremøte før års- eller halvårsmøte. 4. Innstillingen skal gi en oversikt over kandidatens resultater i siste sesong. Tidligere innsats kan også om ønskelig omtales. 5. Pokalene overrekkes på årsmøtet for vinteridrettene og på halvårsmøtet for sommeridrettene. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 21

22 Søknad om KOG midler Blankett : Søknad om KOG midler Dato : Beskrive innhold i søknad fra gruppene om tideling av KOG midler. KOG midlene, en sponsoravtale KIF, Skrim og BK mottar hvert år KOG midler fra Kongsberggruppen (KOG) gjennom en sponsoravtale som ble inngått Avtalen har blitt fornyet i årlige møter hvor hvert av idrettslagene sammen med Kongsberggruppen har deltatt. Intensjonen med sponsormidlene er at KOG ønsker å bidra til at idrettslagene er i stand til å opprettholde tilbudene for barn og unge i aldersgruppen 6-18 år. Klikk herfor å se avtaledokumentet. Gruppene i KIF kan søke om støtte til prosjekter eller tiltak som er i tråd med intensjonene til avtalen. Søknaden skal være kortfattet og inneholde opplysninger om: Navn på gruppe: Hva midlene skal benyttes til. Hvor stort beløp det søkes om, samt tiltakets totale kostnadsramme. Hvorvidt aktiviteten inkluderer andre grupper i KIF. Tidsrom for aktiviteten. Søknaden sendes arbeidsutvalget som innstiller til hovedstyret. Innstillingen behandles deretter i første påfølgende hovedstyremøte. Tiltak som tildeles midler skal dokumenteres i form av en presentasjon el. som kan vises frem til Kongsberggruppen. Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 22

23 Grasrotandelen, fordeling av midler Blankett : Grasrotandelen, fordeling av midler Dato : Gi retningslinjer for hvordan midler som tildeles KIF gjennom Grasrotandelen skal fordeles innen foreningen. Midlene skal fordeles etter følgende nøkkel: 60% av tildelte midler fordeles likt mellom gruppene uavhengig av størrelse. Hovedforeningen inngår som en egen gruppe på lik linje med andre grupper. 40% fordeles etter antall medlemmer. Som antall benyttes tall fra idrettsregistreringen samme år. For hovedforeningen teller antall støttemedlemmer som medlemmer. Fordelingsnøklen er vedtatt i hovedstyre Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 23

24 KIFs Lov Blankett : KIfs lov Dato : Vedtatt den 04. november 1991 med endringer senest av 09. juni Godkjent av Idrettsstyret den Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Her finner du Kongsberg IF sine lover: Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 24

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER Buøy Idrettslag STIFTET 14. JUNI 1909 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND NORGES FOTBALLFORBUND LAGETS LOVER Revidert 1989 Revidert januar 1995 Revidert februar 1998 Revidert

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.februar 2014. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

Designhåndbok for KIF. Kongsberg Idrettsforening KIF. Stiftet 28. januar 1899

Designhåndbok for KIF. Kongsberg Idrettsforening KIF. Stiftet 28. januar 1899 Designhåndbok for Kongsberg Idrettsforening KIF Stiftet 28. januar 1899 Intro KIF er et allsidig idrettslag med ulike sommer og vinter aktiviteter. Klubben ble stiftet 28. januar 1899. Historisk sett så

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL Innholdsfortegnelse Forord... 1 Formål... 1 Organisering... 2 Ansvarsforhold... 4 Arbeidsbeskrivelse hovedstyret... 5 Arbeidsbeskrivelse gruppene... 7 Utøver- og Klubbansvar... 8 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG Februar 2008 Side 1 av 20 Innhold 1 Forord... 4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag... 5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag... 5 2.2 Formålsparagraf Voll Idrettshall...

Detaljer

Innhenting og håndtering av

Innhenting og håndtering av Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER VEILEDER FOR lokallag Hva skal lokallaget gjøre Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedtatt på årsmøtet i 2012, med endringer i 2013 og 2014 INNLEDNING... 2 ENDRINGER 2016... 2 GRUNNOPPLYSNINGER I.F. URÆDD ALLIANSEIDRETTSLAG... 2 ORGANISASJONENS OPPBYGGING...

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer