Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr"

Transkript

1 Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr

2 Personlig verneutstyr (PVU) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er etter hver blitt et anerkjent begrep, både på arbeidsplassen, for det ytre miljøet og i hjem- og fritidssektoren. Mange gjør en omfattende jobb med å kartlegge farer og vurdere sannsynlighet for og konsekvens av skader når de skal planlegge aktiviteter, enten det er for arbeidstakerne eller forbrukerne. En måte å redusere risikoen for alvorlige ulykker på er å la den eller de som skal utføre eller delta i aktiviteten bruke verneutstyr. Personlig verneutstyr (PVU) er produkter som skal beskytte brukeren mot en eller flere farer som kan true hans eller hennes helse og sikkerhet. Myndighetenes krav til PVU finner vi i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr. Regelverket gjelder personlig verneutstyr til yrkesbruk såvel som til privat bruk (hjem, skole og fritid). Hovedkravet er at PVU skal være konstruert og utformet slik at det gir tilfredsstillende vern mot de skadene det er ment å forebygge. Kravene omfatter konstruksjon (ergonomi, vernenivå, verneklasser), uskadelighet (fritt for risiko- og ulempe, egnede materialer, overflateutforming, bevegelsesfrihet), komfort og effektivitet (tilpasning, vekt og påvirkningsmotstand, kombinasjonsforhold) og brukerinformasjon. PVU som tilfredsstiller regelverket skal CE-merkes. Forskriften håndheves av Direktoratet for arbeidstilsynet (PVU til yrkesbruk) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (PVU som brukes av forbrukerne). Forskriftsteksten kan finnes via Forskriften inngår i EØS-avtalen og tilsvarer EUs direktiv om personlig verneutstyr. PVU-forskriftens (og EU-direktivets) krav er funksjonsorientert, det vil si at regelverket sier noe om hva som skal oppnås de grunnleggende sikkerhetskravene. EU og EFTA har gitt den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN i oppdrag å utarbeide standarder som konkretiserer disse kravene. CEN har 10 tekniske komiteer som utarbeidet standarder for produkter som beskytter mot skader på hodet, øynene, åndedrettet, hørsel, armer/ hender, føtter, overkroppen eller andre deler av kroppen. I tillegg til tekniske produktstandardene lages det veiledninger om valg, bruk og vedlikehold av ulike typer personlig verneutstyr. Effekten av personlig verneutstyr er avhengig av at man velger riktig utstyr i forhold til den eller de risikoene man er utsatt for. På finner du en rapport (pdf-fil) som gir oversikt over vedtatte standarder for PVU (direktiv 89/686), under temaet EU og standarder. Dette heftet inneholder en oversikt over standarder for personlig verneutstyr, og alle standardene kan kjøpes hos Standard Online AS. Bilder fra: Eksportutvalget for fisk, brannmannen.no, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

3 Verneutstyr generelt CEN/TR 15321:2006 Veiledning for valg, bruk, ettersyn og vedlikehold av vernetøy CEN/ISO/TR 11610:2004 Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004) NS-EN 340:2003 Vernetøy - Generelle krav NS-EN 510:1993 Spesifikasjon for vernetøy til bruk når det er fare for fasthekting i bevegelige deler NS-EN 530:1994 Slitasjemotstand hos materiale til vernetøy - Prøvingsmetoder NS-EN 863:1995 Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Prøvingsmetode: Motstand mot gjennomstikking NS-EN ISO 10819:1996 Mekaniske vibrasjoner og støt - Hånd-arm-vibrasjoner - Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføringen av hansker ved håndflaten (ISO 10819:1996) NS-EN ISO 13995:2000 Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Prøvingsmetode for å bestemme motstanden mot gjennomstikking og dynamisk riving av materialer (ISO 13995:2000) NS-EN ISO 13997:1999 Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Bestemmelse av motstand mot kutting med skarpe gjenstander (ISO 13997:1999) NS-EN ISO 13998:2003 Vernetøy - Forklær, bukser og vester som beskytter mot kutt og stikk fra håndkniver (ISO 13998:2003) NS-EN 14404:2004 Personlig verneutstyr - Kneputer for knestående arbeid NS-EN ISO 14877:2002 Vernetøy for bruk ved slipearbeid med granulære slipemidler (ISO 14877:2002) NS-EN ISO 15831:2004 Bekledning - Fysiologisk effekt - Måling av varmeisolering ved hjelp av modelldukke (ISO 15831:2004) Hjelmer NS-EN 397:1995, Vernehjelmer for industri A1:2000 NS-EN 443:2008 Hjelmer for brannslokking i bygninger og andre byggverk NS-EN 812:1997, Letthjelmer for industri A1:2002 NS-EN 960:2006 Hodeformer for prøving av vernehjelmer NS-EN 966:1996, Hjelmer for luftsport A1:2000, A2:2006 NS-EN 1077:2007 Hjelmer for alpin skisport og snøbrett NS-EN 1078:1997, Hjelmer for syklister og for brukere av rullebrett og rulleskøyter A1:2006 NS-EN 1080:1997, Vernehjelmer for små barn A1:2002, A2:2005 NS-EN 1384:1996, Ridehjelmer A1:2002 NS-EN 1385:1997, Hjelmer for kanosport og ferskvannssport NS-EN ISO 10256:2003 Hode- og ansiktsbeskyttelse for ishockeyspillere (ISO 10256:2003) NS-EN 12492:2000, Fjellklatringsutstyr - Hjelmer for fjellklatrere - Sikkerhetskrav og A1:2002 NS-EN :2000, Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 1: Forutsetninger og A1:2002 kondisjonering NS-EN :2000, Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 2: Støtabsorpsjon A1:2001 NS-EN :2000 Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 3: Motstand mot penetrasjon A1:2001 NS-EN :2000 Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 4: Fastspenningssystemets effektivitet Side 3 av 13

4 NS-EN :2000 NS-EN :2000, A1:2001 NS-EN :2000, A1:2001 NS-EN :2000, NS-EN :2000 NS-EN 13484:2001 NS-EN 13781:2001 NS-EN 14052:2006 NS-EN 14572:2005 Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 5: Fastspenningssystemets styrke Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 6: Synsfelt Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 7: Flammemotstand Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 8: Elektriske egenskaper Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 10: Motstand mot strålevarme Hjelmer for brukere av enmannskjelker Vernehjelmer for førere og passasjerer av snøkjøretøy og bobsleigher Industrihjelmer med høy yteevne Ridehjelmer med høy yteevne Øyevern CEN/CR 13464:1999 NS-EN 165:2005 NS-EN 166:2001 NS-EN 167:2001 NS-EN 168:2001 NS-EN 169:2002 NS-EN 170:2002 NS-EN 171:2002 NS-EN 172:1994, A1:2000, A2:2001 NS-EN 174:2001 NS-EN 175:1997 NS-EN 207:2009 NS-EN 208:2009 NS-EN 379:2003, NS-EN 1731:2006 NS-EN 1836:2006, NS-EN 1938:1998 NS-EN 12254:2010 NS-EN 13178:2000 NS-EN 14458:2004 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors Øyevern - Terminologi Øyevern - Spesifikasjoner Øyevern - Optiske Øyevern - Ikke-optiske Personlig øyevern - Filtre for sveising og beslektede teknikker - Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk Personlig øyevern Ultrafiolette filtre Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk Personlig øyevern - Infrarøde filtre - Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk Øyevern - Solbeskyttelsesfilter for bruk i industrien Øyevern - Skibriller for alpin skikjøring Personlig beskyttelse - Utstyr for øye- og ansiktsvern ved sveising og liknende prosesser Øyevern - Filtre og øyevern mot laserstråling (laser-øyevern) Øyevern - Øyevern for tilpasningsarbeid på lasere og lasersystemer (lasertilpasningsøyevern) Øyevern - Automatiske sveisefiltre Personlig øyevern - Øye- og ansiktsvern av netting Personlig øyevern - Solbriller og beskyttelsesfilter for allmenn bruk og filtre for direkte observasjon av solen Øyevern - Briller for motorsyklister og mopedister Skjermer for arbeidsplasser med laserutstyr - Sikkerhetskrav og prøving Øyevern - Øyevern for brukere av snøkjøretøy Øyevern - Ansiktsbeskyttere og visir til bruk sammen med hjelmer for brannmannskap og industrihjelmer med høy yteevne til bruk for brannmannskap, ambulanse- og førstehjelpspersonell Hørselvern NS-EN 352-1:2002, NS-EN 352-2:2002 NS-EN 352-3:2002 Hørselsvern - Generelle krav - Del 1: Øreklokker Hørselsvern - Generelle krav - Del 2: Øreplugger Hørselsvern - Generelle krav - Del 3: Øreklokker festet til industrivernehjelm Side 4 av 13

5 NS-EN 352-4:2001 Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 4: Nivåavhengige øreklokker NS-EN 352-5:2002, Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 5: Øreklokker med aktiv støyreduksjon NS-EN 352-6:2002 Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 6: Øreklokker med audiokommunikasjon NS-EN 352-7:2002 Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 7: Nivåavhengige øreplugger NS-EN 352-8:2008 Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 8: Øreklokker for underholdning NS-EN 458:2004 Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer NS-EN :2002 Hørselsvern - Prøving - Del 1: Fysikalske NS-EN :2002 Hørselsvern - Prøving - Del 2: Akustiske Åndedrettsvern NS-EN 132:1998 NS-EN 133:2001 NS-EN 134:1998 NS-EN 135:1998 NS-EN 136:1998 NS-EN 137:2006 NS-EN 138:1994 NS-EN 140:1998 NS-EN 142:2002 NS-EN 143:2000, +A1:2006 NS-EN 144-1:2000, A1:2003 NS-EN 144-2:1998 NS-EN 144-3:2003 NS-EN 145:1997, A1:2000 NS-EN 148-1:1999 NS-EN 148-2:1999 NS-EN 148-3:1999 NS-EN 149:2001, A1:2000 NS-EN 250:2000, A1:2006 NS-EN 269:1994 NS-EN 402:2003 NS-EN 403:2004 NS-EN 404:2005 Åndedrettsvern - Definisjoner av termer og piktogrammer Åndedrettsvern Klassifikasjon Åndedrettsvern - Terminologi for komponenter Åndedrettsvern - Liste over likeverdige termer Åndedrettsvern - Helmasker - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Pusteutstyr med friskluftslange forbundet med helmaske, halvmaske eller munnstykkeanordning - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Halvmasker og kvartmasker - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Munnbittanordninger - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Ventiler for gassflasker - Del 1: Gjengeforbindelser for innsetningsstuss Åndedrettsvern - Ventiler for gassflasker - Del 2: Utløpskoplinger Åndedrettsvern - Ventiler for gassflasker - Del 3: Utløpskoplinger for nitrox og oksygen Åndedrettsvern Bærbart og selvforsynt kretsløpapparat med trykkoksygen eller trykkoksygen-nitrogen Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Gjenger for masker og munnbitt - Del 1: Normert skrukopling Åndedrettsvern - Gjenger for masker og munnbitt - Del 2: Sentralkopling Åndedrettsvern - Gjenger for masker og munnbitt - Del 3: Skrukopling M 45 x 3 Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Selvforsynt kretsløpsapparat, åpen krets, med komprimert luft for dykking - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Motordrevet pusteutstyr, med friskluftslange forbundet med hette - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Pusteregulerende selvforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert oksygen og helmaske eller munnbittanordning for rømning - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern for egen redning - Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern for egen redning - Filter med munnstykke for egen redning fra karbonmonoksid Side 5 av 13

6 NS-EN 405:2001, Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelse mot gasser eller mot gasser og partikler - Krav, prøving, merking NS-EN 529:2005 Åndedrettsvern Anbefalinger for valg, bruk, ettersyn og vedlikehold - Veiledning NS-EN 1146:2005 Åndedrettsvern - Selvforsynt kretsløpapparat med komprimert luft og hette - Krav, prøving, merking NS-EN 1827:1999, Åndedrettsvern - Halvmasker uten innåndingsventiler og med separable filtre for beskyttelse mot gasser eller gasser og partikler eller kun partikler - Krav, prøving, merking NS-EN 12021:1998 Åndedrettsvern - Komprimert luft for pusteutstyr NS-EN 12083:1998 Åndedrettsvern - Filtre med pusteslanger (monterte filtre uten maske) - Partikkelfiltre, gassfiltre og kombinasjonsfiltre - Krav, prøving, merking NS-EN 12941:1998 Åndedrettsvern - Krafttilført filtrerende utstyr med hjelm eller hette - A1:2003, A2:2008 Krav, prøving, merking NS-EN 12942:1998, Åndedrettsvern - Krafttilført filtrerende utstyr med helmasker, A1:2002, A2:2008 halvmasker eller kvartmasker - Krav, prøving, merking NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 1: Bestemmelse av lekkasje innover og total lekkasje innover NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 2: Praktiske ytelsesprøvinger NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 3: Bestemmelse av pustemotstand NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 4: Flammeprøvinger NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 5: Klimabetingelser NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 6: Bestemmelse av karbondioksidinnholdet i luft som innåndes NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 7: Bestemmelse av gjennomtrengning gjennom partikkelfilter NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 8: Bestemmelse av tilstopping av dolomittstøv NS-EN 13794:2002 Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med lukket krets for egen redning - Krav, prøving, merking NS-EN 13949:2003 Åndedrettsutstyr - Selvforsynende dykkerflasker med åpent kretsløp for bruk til nitroxblandinger og oksygen - Krav, prøving og merking NS-EN 14143:2003, Pusteutstyr - Selvforsynt gjenvinningsapparat for dykking A1:2008 NS-EN 14387:2004 Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking NS-EN 14435:2004 Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og halvmaske til bruk ved overtrykk - Krav, prøving, merking NS-EN :2005 Åndedrettsvern - Pusteutstyr med trykkluftslange - Del 1: Utstyr med helmaske - Krav, prøving, merking NS-EN :2005 Åndedrettsvern - Pusteutstyr med trykkluftslange - Del 2: Utstyr med halvmaske - Krav, prøving, merking NS-EN 14594:2005 Åndedrettsvern - Trykkluftapparat med jevn lufttilførsel - Krav, prøving, merking NS-EN :2008 Åndedrettsutstyr - Slangeforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert gass for dykking - Del 1: Forbrukstyrt utstyr NS-EN :2009 Åndedrettsutstyr - Slangeforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert gass for dykking - Del 2: Friflytutstyr Vernehansker NS-EN 374-1:2003 NS-EN 374-2:2003 NS-EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og funksjonskrav Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier Side 6 av 13

7 NS-EN 388:2003 Vernehansker mot mekanisk påførte skader NS-EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild) NS-EN 420:2003, Vernehansker - Generelle krav og NS-EN 421:2010 Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning NS-EN 511:2006 Vernehansker mot kulde NS-EN 659:2003, Vernehansker for brannvesen A1:2008 NS-EN :1996 Vernetøy - Hansker og armbeskyttere mot kutt og stikk fra håndkniver - Del 1: Hansker og armbeskyttere av ringbrynje NS-EN :2000 Vernetøy - Hansker og armbeskyttere mot kutt og stikk fra håndkniver - Del 2: Hansker og armbeskyttere laget av annet materiale enn ringbrynje NS-EN :2000 Vernetøy - Hansker og armbeskyttere mot kutt og stikk fra håndkniver - Del 3: Støtkuttprøving for tekstiler, skinn og andre materialer NS-EN 12477:2001, Vernehansker for sveisere NS-EN 13594:2002 Vernehansker for yrkesmotorsyklister - Krav og NS-EN 14328:2005 Vernetøy - Hansker og armvern som beskytter mot kutt fra motordrevne kniver - Krav og Fottøy NS-EN 12568:2010 NS-EN ISO 13287:2007 NS-EN 13634:2002 NS-EN :2006 NS-EN :2006 NS-EN :2006 NS-EN 15090:2006 NS-EN ISO 17249:2004, NS-EN ISO 20344:2004, NS-EN ISO 20345:2004, NS-EN ISO 20346:2004, NS-EN ISO 20347:2004, CEN/ISO/TR 18690:2006 Fot- og benvern - Krav og for tåvernhetter og sålegjennomtrengningsvern av metall Sikkerhets-, verne- og arbeidssko til yrkesbruk - Prøvingsmetode for bestemmelse av sklimotstand Vernesko for yrkesmotorsyklister - Krav og Fottøy som beskytter mot kjemikalier - Del 1: Terminologi og Fottøy som beskytter mot kjemikalier - Del 2: Krav til fottøy som beskytter mot kjemikalier under laboratorieforhold Fottøy som beskytter mot kjemikalier - Del 3: Krav til fottøy med høy beskyttelse mot kjemikalier under laboratorieforhold Fottøy for brannmannskaper Sikkerhetssko med beskyttelse mot kutt fra kjedesager (ISO 17249:2004) Personlig verneutstyr - Prøvingsmetoder for fottøy (ISO 20344:2004) Personlig verneutstyr - Sikkerhetsfottøy (ISO 20345:2004) Personlig verneutstyr - Beskyttende fottøy (ISO 20346:2004) Personlig verneutstyr - Arbeidsfottøy (ISO 20347:2004) Guidance for the selection, use and maintenance of safety, protective and occupational footwear (ISO/TR 18690:2006) Fallsikring NS-EN 341:1992, A1:1996 NS-EN 353-1:2002 NS-EN 353-2:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Nedfiringsutstsyr Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Del 1: Selvlåsende glider med stiv føring Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Del 2: Selvlåsende glider på fleksibel føring Side 7 av 13

8 NS-EN 354:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Forbindelsesliner NS-EN 355:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Falldempere NS-EN 358:1999 Personlig verneutstyr for posisjonering og sikring mot fall fra høyder - Belter for posisjonering og posisjonsbegrensning og støttestropper NS-EN 360:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Selvstrammende fanganordninger NS-EN 361:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Kroppsseler NS-EN 362:2004 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Koblingsstykker NS-EN 363:2008 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Personlige vernesystemer mot fall fra høyder NS-EN 364:1992 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Prøvingsmetoder NS-EN 365:2004 Personlig verneutstyr og annet utstyr for vern mot fall fra høyder - Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking NS-EN 795:1996, A1: 2000 Vern mot fall fra høyder - Forankringsanordninger - Krav og prøving NS-EN 813:2008 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Sitteseler NS-EN 1095:1998 Sikkerhetsseler og sikkerhetsliner til bruk i fritidsbåter - Sikkerhetskrav og NS-EN 1496:2006 Redningsutstyr - Heisemekanismer for redning NS-EN 1497:2007 Redningsutstyr - Redningsseler NS-EN 1498:2006 Redningsutstyr - Redningsløkker NS-EN 1868:1997 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Liste over likeverdige termer NS-EN 1891:1998 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Semistatiske strømpetau NS-EN 12841:2006 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Støttebeltesystemer - Innretninger for justering av tau Vernetøy mot kjemikalier, mikrorganismer, radioaktivitet, smittestoffer CEN/TR 15419:2006 Protective clothing - Guidelines for selection, use, care and maintenance of chemical protective clothing NS-EN 374-1:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og funksjonskrav NS-EN 374-2:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning NS-EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier NS-EN 421:2010 Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning NS-EN 464:1994 Vernetøy til bruk mot flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet aerosoler og faste partikler - Prøvingsmetode: Bestemmelse av tetthet av gasstette dresser (prøving med innvendig trykk) NS-EN 943-1:2002 Vernetøy mot flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet flytende aerosoler og faste partikler - Del 1: Funksjonskrav for ventilert og ikkeventilert gasstett (type 1) og ikke-gasstett (type 2) vernetøy NS-EN 943-2:2002 Vernetøy mot flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet flytende aerosoler og faste partikler - Del 2: Funksjonskrav for gasstett (type 1) vernetøy for redningsstyrker NS-EN :1998 Vernetøy mot radioaktiv forurensning - Del 1: Krav og prøvingsmetode for ventilert vernetøy mot partikulær radioaktiv forurensning NS-EN :2002 Vernetøy mot radioaktiv forurensning - Del 2: Krav og for ikke-ventilert vernetøy mot radioaktiv partikkelforurensning NS-EN ISO 6529:2001 Vernetøy - Beskyttelse mot kjemikalier - Bestemmelse av vernetøymaterialers motstand mot gjennomtrengning av væsker og gasser (ISO 6529:2001) NS-EN ISO 6530:2005 Vernetøy - Beskyttelse mot flytende kjemikalier - Prøvingsmetode for materialers motstand mot gjennomtrenging av væsker (ISO 6530:2005) Side 8 av 13

9 NS-EN 13034:2005, Vernetøy mot flytende kjemikalier - Ytelseskrav til vernetøy som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier (Utstyr type 6 og type PB (6)) NS-EN ISO :2004 Vernetøy for bruk mot kjemikalier i fast partikkelform - Del 1: Funksjonskrav til vernetøy som beskytter hele kroppen mot luftbårne faste partikler (klær type 5) (ISO :2004) NS-EN ISO :2004 Vernetøy for bruk mot kjemikalier i fast partikkelform - Del 2: Prøvingsmetode for å bestemme innoverrettet lekkasje fra aerosoler med små partikler (ISO :2004) NS-EN 14126:2003 NS-EN 14325:2004 NS-EN 14605:2005, NS-EN 14786:2006 NS-EN :2008 NS-EN :2008 Vernetøy - Ytelseskrav og for vernetøy mot smittestoffer Vernetøy mot kjemikalier - Prøvingsmetoder og funksjonsklassifisering av materialer, sømmer, sammenføyninger og sammensetninger Vernetøy til bruk mot flytende kjemikalier - Ytelseskrav til vernetøy med væsketette (type 3) eller dusjtette (type 4) forbindelser mellom forskjellige deler av bekledningen, inklusiv produkter som gir beskytelse til deler av kroppen (type PB [3] og PB [4]) Vernetøy Bestemmelse av motstand mot gjennomtrenging av flytende kjemikalier, emulsjoner og dipersjoner ved spruting forstøvningsprøving (Atomizer test) Vernetøy - Prøvingsmetoder for bekledning som beskytter mot kjemikalier - Del 3: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrenging av væskestråle (Jet Test) (ISO :2008) Vernetøy - Prøvingsmetoder for bekledning som beskytter mot kjemikalier - Del 4: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrenging ved spruting (Spray Test) (ISO :2008) Vernetøy mot kulde, varme, ild, fuktighet CEN/TR 14560:2003 Guidance for selection, use, care and maintenance of protective clothing against heat and flame NS-EN 342:2004 Vernetøy - Bekledning for beskyttelse mot kulde NS-EN 343:2003, Vernetøy - Beskyttelse mot regn NS-EN 367:1992 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og ild - Prøvingsmetode: Bestemmelse av transmisjonsvarmen under eksponering for åpen ild NS-EN 511:2006 Vernehansker mot kulde NS-EN 702:1994 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og brann - Prøvingsmetode: Bestemmelse av transmisjonsvarme ved kontakt gjennom vernetøy eller dets NS-EN ISO 6942:2002 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og ild - Prøvingsmetode: Vurdering av materialer og materialsammensetninger utsatt for en kilde av strålingsvarme (ISO 6942:2002) NS-EN ISO 11612:2008 Vernetøy - Bekledning for beskyttelse mot varme og ild (ISO 11612:2008) NS-EN ISO :2007 Bekledning for beskyttelse mot varme og flamme - Bestemmelse av overføring av transmisjonsvarme gjennom vernetøy eller delmaterialer - Del 2: Prøvingsmetode ved bruk av kontaktvarme produsert med fallende sylindere (ISO :2007) NS-EN 14058:2004 Vernetøy - Klesplagg for beskyttelse mot kulde NS-EN ISO 14116:2008 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og flamme - Materialer, materialkombinasjoner og bekledning med begrenset flammespredning (ISO 14116:2008) NS-EN 14360:2004 Vernetøy mot uvær - Prøvingsmetoder for plaggs vanntetthet - Påvirkning ved harde dråper NS-EN ISO 15025:2002 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og flamme - Prøvingsmetode for begrenset flammespredning (ISO 15025:2000) Side 9 av 13

10 Vernetøy for brannmannskap NS-EN 469:2005, Vernetøy for brannmannskap - Ytelsesskrav til vernetøy for A1:2006 brannslokking NS-EN 659:2003, Vernehansker for brannvesen A1:2008 NS-EN 1486:2007 Vernetøy for brannvesen - Prøvingsmetoder og krav til reflekterende klær for spesialisert brannbekjempelse NS-EN 13911:2004 Vernetøy for brannmannskap - Krav og for røykdykkerhetter for brannmannskap NS-EN 15614:2007 Vernetøy for brannmannskap - Laboratorie og funksjonskrav til vernetøy brukt ved brannslokking i åpent landskap Vernetøy mot metallsprut, sveising og elektrostatisk ladning NS-EN 348:1992 Beskyttelsesklær - Prøvingsmetode: Bestemmelse av materialers oppførsel ved treff av små skvetter smeltet metall NS-EN :2006 Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper - Del 1: Prøvingsmetode for måling av overflatemotstand NS-EN :1997 Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper - Del 2: Prøvingsmetode for måling av den elektriske motstanden gjennom et materiale (vertikal motstand) NS-EN :2004 Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper - Del 3: Prøvingsmetoder for måling av ladningssvekkelse NS-EN :2008 Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper - Del 5: Ytelseskrav til materialer og utforming NS-EN ISO 9185:2007 Vernetøy - Vurdering av materialers motstand mot sprut av smeltet metall (ISO 9185:2007) NS-EN ISO 11611:2007 Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser NS-EN 12477:2002, Vernehansker for sveisere Vernetøy ved bruk av sag Standardnr. NS-EN 381-1:1993 NS-EN 381-2:1995 Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager - Del 1: Utstyr for prøving av motstand mot gjennomskjæring med kjedesag Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager - Del 2: Prøvingsmetoder for beinvern NS-EN 381-3:1996 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 3: Prøvingsmetoder for fottøy NS-EN 381-4:1999 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 4: Prøvingsmetoder for vernehansker til kjedesager NS-EN 381-5:1995 Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager - Del 5: Krav til beinvern NS-EN 381-7:1999 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 7: Krav til vernehansker til kjedesager NS-EN 381-8:1997 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 8: Prøvingsmetoder for vernegamasjer ved bruk av kjedesager NS-EN 381-9:1997 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 9: Krav til vernegamasjer ved bruk av kjedesager NS-EN :2002 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 10: NS-EN :2003 Prøvingsmetode for overkroppsvern Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 11: Krav til overkroppsvern Side 10 av 13

11 Vernetøy for motorsyklister etc NS-EN :1997 Vernetøy mot mekanisk støt for motorsyklister - Del 1: Krav og slagprøvingsmetode NS-EN :2003 Vernetøy mot mekanisk støt for motorsyklister - Del 2: Ryggbeskyttere for motorsyklister - Krav og NS-EN 13594:2002 Vernehansker for yrkesmotorsyklister - Krav og NS-EN :2002 Vernetøy for yrkesmotorsyklister - Jakker, bukser og hele eller delte dresser - Del 1: Generelle krav NS-EN :2002 Vernetøy for yrkesmotorsyklister - Jakker, bukser og hele eller delte dresser - Del 2: Prøvingsmetode for bestemmelse av slitefasthet ved sammenstøt NS-EN :2002 Vernetøy for yrkesmotorsyklister - Jakker, bukser og hele eller delte dresser - Del 3: Prøvingsmetode for bestemmelse av bruddfasthet NS-EN :2002 Vernetøy for yrkesmotorsyklister - Jakker, bukser og hele eller delte dresser - Del 4: Prøvingsmetode for bestemmelse av opprivingsfasthet ved sammenstøt NS-EN 13634:2002 Vernesko for yrkesmotorsyklister - Krav og NS-EN 14021:2003 Vern mot steinsprut for beskyttelse av off-road motorsyklister - Krav og NS-EN ISO 14460:1999, Vernetøy for racerbilførere - Beskyttelse mot varme og flamme - A1:2002 Ytelseskrav og (ISO 14460:1999) Flyte- og redningsutstyr CEN/CR 13033:1997 Personal protective equipment - Lifejackets and buoyancy aids - Guide for selection and use NS-EN ISO 10862:2009 Småbåter - Hurtigfrigjøring av trapesbelter (ISO 10862:2009) NS-EN ISO 12401:2009 Småbåter - Sikkerhetsseler og sikkerhetsliner - Krav og (ISO 12401:2009) NS-EN ISO :2005 Personlig flyteutstyr - Del 1: Redningsvester for havgående skip Sikkerhetskrav (ISO :2005) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 2: Redningsvester for ekstreme offshoreforhold (nivå 275) - Sikkerhetskrav (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 3: Redningsvester for offshore-forhold (nivå 150) - Sikkerhetskrav (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 4: Redningsvester for innland/nær kysten (nivå 100) - Sikkerhetskrav (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 5: Flytehjelpemidler (nivå 50) - Sikkerhetskrav (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 6: Redningsvester og flytehjelpemidler til spesielle formål - Sikkerhetskrav og tilleggs (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 7: Materialer og komponenter - Sikkerhetskrav og (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 8: Tilbehør - Sikkerhetskrav og (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutsyr - Del 9: Prøvingsmetoder (ISO :2006) NS-EN ISO Personlig flyteutstyr - Del 10: Valg og anvendelse av personlig flyteutstyr 10:2006 og tilleggsutstyr (ISO :2006) NS-EN :2008 Flytehjelpemiddel for svømmeopplæring - Del 1: Sikkerhetskrav og for flytehjelpemidler til å ha på seg NS-EN :2007 Flytehjelpemiddel for svømmeopplæring - Del 2: Sikkerhetskrav og for flytehjelpemidler som skal holdes NS-EN :2007 Flytehjelpemiddel for svømmeopplæring - Del 3: Sikkerhetskrav og for flyteseter NS-EN :2005 Dykkerdrakter - Del 1: Våtdrakter - Krav og Side 11 av 13

12 NS-EN :2005 Dykkerdrakter - Del 2: Tørrdrakter - Krav og NS-EN :2005 Dykkerdrakter - Del 3: Oppvarmende eller avkjølende drakter (systemer) - Krav og NS-EN :2005 Dykkerdrakter - Del 4: Dykkerdrakter for 1 atmosfæres trykk - Krav og NS-EN ISO :2002 Redningsdrakter - Del 1: Arbeidsdrakter, krav innbefattet sikkerhet (ISO :2002) NS-EN ISO :2002 Redningsdrakter - Del 2: Evakueringsdrakter, krav innbefattet sikkerhet (ISO :2002) NS-EN ISO :2002 Redningsdrakter - Del 3: Prøvingsmetoder (ISO :2002) Synlighet NS-EN 471:2003, NS-EN 1150:1999 NS-EN 13356:2001 Vernetøy - Meget godt synlig vernetøy til yrkesbruk - Prøvingsmetoder og krav Vernetøy - Synbart tøy for fritidsbruk - Prøvingsmetoder og krav Utstyr for synbarhet ved fritidsbruk - Prøvingsmetoder og krav Verneutstyr for idrett, sport og fritid NS-EN 564:2006 Fjellklatringsutstyr - Hjelpetau - Sikkerhetskrav og NS-EN 565:2006 Fjellklatringsutstyr - Bånd - Sikkerhetskrav og NS-EN 566:2006 Fjellklatringsutstyr - Slynger - Sikkerhetskrav og NS-EN 567:1997 Fjellklatringsutstyr - Tauklemmer - Sikkerhetskrav og NS-EN 568:2007 Fjellklatringsutstyr - Isforankringer - Sikkerhetskrav og NS-EN 569:2007 Klatreutstyr - Ringbolter - Sikkerhetskrav og NS-EN 892:2004 Fjellklatringsutstyr - Dynamiske fjellklatringstau - Sikkerhetskrav og NS-EN 893:1999 Fjellklatringsutstyr - Stegjern - Sikkerhetskrav og NS-EN 958:2007 Fjellklatringsutstyr - Falldempende system for bruk i (permanente) klatrestiger - Sikkerhetskrav og NS-EN 1809:1997 Dykkerutstyr - Oppdriftskompensatorer - Funksjons- og sikkerhetskrav, NS-EN ISO 10256:2003 Hode- og ansiktsbeskyttelse for ishockeyspillere (ISO 10256:2003) NS-EN 12270:1998 Fjellklatringsutstyr - Klemkiler - Sikkerhetskrav og NS-EN 12275:1998 Fjellklatringsutstyr - Koblingsstykker - Sikkerhetskrav og NS-EN 12276:1998 Fjellklatringsutstyr - Kamkileforankringer - Sikkerhetskrav og NS-EN 12277:2007 Fjellklatringsutstyr - Seler - Sikkerhetskrav og NS-EN 12278:2007 Fjellklatringsutstyr - Trinser - Sikkerhetskrav og NS-EN 13061:2009 Vernetøy - Leggbeskyttere for fotballspillere - Krav og NS-EN 13158:2009 Vernetøy - Vernejakker, kropps- og skuldervern for hestesport: For ryttere og de som arbeider med hester, og for kusker - Krav og NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 1: Generelle krav og NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 2: Tilleggskrav og for vristbeskyttere, leggbeskyttere og underarmsbeskyttere NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 3: Tilleggskrav og for overkroppsbeskyttere NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 4: Tilleggskrav og for hodebeskyttere NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 5: Tilleggskrav og for genitalbeskyttere og underlivsbeskyttere Side 12 av 13

13 NS-EN :2000 NS-EN 13546:2002 NS-EN 13567:2002 NS-EN 14120:2003 Verneutstyr for kampsport - Del 6: Tilleggskrav og for brystbeskyttere for kvinner Vernetøy - Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, fot- og genitalvern for målvakter i landhockey, og benvern for landhockeyspillere - Krav og Vernetøy - Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, genital- og ansiktsvern for fektere - Krav og Vernetøy - Beskyttere for håndledd, håndflater, knær og albuer for brukere av rulleskøyter, in-line skøyter, rullebrett o.l. - Krav og Side 13 av 13

2013/EØS/5/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6773 Canon/I.R.I.S )... 1

2013/EØS/5/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6773 Canon/I.R.I.S )... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 5 20. årgang 24.1.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 19. årgang 16.5.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 19. årgang 16.5.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 27 19. årgang 16.5.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 9. årgang 10.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 9. årgang 10.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 9.

Detaljer

Personlig verneutstyr krav og testing

Personlig verneutstyr krav og testing Personlig verneutstyr krav og testing Avdeling for smittevern Hansker Munnbind Åndedrettsvern Øyebeskyttelse Bekledning Krav til hansker (1) NS-EN 455: Engangshansker til medisinsk bruk Gjelder for alle

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 13 22. årgang 5.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Personlig verneutstyr Europeiske standarder

Personlig verneutstyr Europeiske standarder Personlig verneutstyr Europeiske standarder 10. desember 2014 Avdeling for smittevern Standardiseringssystemet NS... EN... ISO... NS-EN... NS-ISO... NS-EN-ISO... Norsk standard Europeisk norm Internasjonal

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON FINN RIKTIG STØRRELSE Merk at det er to størrelsessystemer for Wenaas sine kolleksjoner, ett for de

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN...

Detaljer

Vernedrakter. Vernedrakter

Vernedrakter. Vernedrakter Vernedrakter Huden er ikke bare det største organet, den er også et av de mest sårbare organene Vi har. Spesielle vernedrakter beskytter huden. MSA vernedrakter er designet for å beskytte mot faste stoffer,

Detaljer

5.4 Beskyttelse for røykdykker

5.4 Beskyttelse for røykdykker 5.4 Beskyttelse for røykdykker Kravene til brannmannsbekledning er beskrevet i standarden EN 469. Det er ulike symboler eller piktogrammer på det innsydde merket som symboliserer hva bekledningen beskytter

Detaljer

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Fagforbundet, 2010-03-10 1 Standarder Beskriver o et produkt, o en arbeidsprosess o et system Gir forslag

Detaljer

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader.

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-208

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, 2005 1 Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr Innhold KJEMISK HELSEFARE... 2 ORGANISKE LØSEMIDLER... 2 BIOLOGISKE FAKTORER... 3 VERN

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Hansker og deres anvendelsesområde Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Mary Brennsund Hansker Emner: - CE merkning av design - EN420 Generelle krav til beskyttelseshansker

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER 3M Vernebriller 3M Norge A/S Avd. Verneprodukter Pb 100, 2026 Skjetten Tel: 06384, Faks: 63 84 17 88 www.3m.com/no/verneprodukter www.3m.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 2 3Ms Vernebriller 3-4

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Adhesive of Stik-N-Place

SIKKERHETSDATABLAD Adhesive of Stik-N-Place Adhesive of Stik-N-Place Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Adhesive of Stik-N-Place 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.06.2011 Kjemikaliets navn Adhesive of

Detaljer

Beta 90 FreshAir sveisemaske

Beta 90 FreshAir sveisemaske Beta 90 FreshAir sveisemaske Hvorfor kjøpe Beskyttelse ved arbeid med lysbuesveising/plasmaskjæring/ buemeisling/sliping Tilfører trygg, ren og kjølig friskluft Design med overtrykk som gjør det lett å

Detaljer

EN-Standarder arbeidshansker

EN-Standarder arbeidshansker EN-Standarder arbeidshansker Vernehansker deles i 3 kategorier avhengig av type og hvilken risiko eller fare hanskene skal beskytte mot: KATEGORI 1 - hansker som brukes i arbeidssituasjoner med lav risiko.

Detaljer

FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE

FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 2 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE Interchange 900 er en omfattende serie hode- og hjelmmonterte

Detaljer

Standarder for renovasjons- og avfallssektoren. Jack Grimsrud Standard Norge

Standarder for renovasjons- og avfallssektoren. Jack Grimsrud Standard Norge Standarder for renovasjons- og avfallssektoren Jack Grimsrud Standard Norge Hva jeg skal gå i gjennom: Hva er standarder? Hvordan utarbeides de? Hvorfor bruker vi standarder? Noen aktuelle standarder.

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539. Orientering om. Åndedrettsvern

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539. Orientering om. Åndedrettsvern Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539 Orientering om Åndedrettsvern Utgitt mai 1996 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mai 2002 Orienteringen har fått ny tittel og er gjennomgående

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr

5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr 5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 skal blant annet sikre arbeidstagerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og en verneteknisk,

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser NS-EN 81-1:1998+A3:2009 NOK 1 449,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser Språk: NS-EN 474-1:2006+A4:2013 NOK 621,00 (eks. mva) Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

3M Avd. Verneprodukter. 3M Vernedresser. Utviklet for Beskyttelse med tanke på. Komfort. Riktig beskyttelse - med god komfort

3M Avd. Verneprodukter. 3M Vernedresser. Utviklet for Beskyttelse med tanke på. Komfort. Riktig beskyttelse - med god komfort 3M Avd. Verneprodukter 3M Vernedresser Utviklet for Beskyttelse med tanke på Komfort Riktig - med god komfort 1 Pustende CE kategori III Vernedresser materiale 3M Vernedress 4515 Rimelig mot farlige partikler

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på?

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Kvalitetssikring av innkjøpsprosesser i Helse Sør-Øst 28. Januar 2015 Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Avdeling for smittevern Disposisjon Før bestiling/anbud Behovsanalyse

Detaljer

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning INNSATSBEKLEDNING FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning Rosenbauer - BESKYTTENDE BEKLEDNING FIRE MAX II Sertifisert i henhold til EN FIRE MAX II utrykningsdress er utviklet for å gi maksimal beskyttelse

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Kolleksjonen er produsert i en komfortabel 245 grams blanding av 65% polyester 35% bomull med svært gode

Kolleksjonen er produsert i en komfortabel 245 grams blanding av 65% polyester 35% bomull med svært gode INDUI OG SERVICE KOMFORTABEL OG REPRESENTATIV Vi vet at brukere av service- og industribekledning ikke bare trenger arbeidstøy som er komfortabelt og funksjonelt. Plaggene må også være representative for

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 523. Forskrift om

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 523. Forskrift om Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 523 Forskrift om Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon 19. august 1994,

Detaljer

www.råskinn.no Import og salg av mc klær og utstyr

www.råskinn.no Import og salg av mc klær og utstyr www.råskinn.no Import og salg av mc klær og utstyr Modell Street rød/gul/blå eller grå Cordura jakke med deler av skinn på skulder og rygg hvilket virkelig gjør denne jakken original og knall tøff! REISSA

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Brukerveiledning SAR Fangline. enkel og dobbel NS-EN 355

Brukerveiledning SAR Fangline. enkel og dobbel NS-EN 355 Brukerveiledning SAR Fangline enkel og dobbel NS-EN 355 Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: GR-30-TEC-GL-004-050 1, 04.10.2010 12 Aak Safety AS For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte av

Detaljer

3M Kirurgiske munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse Kompromissløs beskyttelse for dagens helsepersonell.

3M Kirurgiske munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse Kompromissløs beskyttelse for dagens helsepersonell. 3M Kirurgiske munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse Kompromissløs beskyttelse for dagens helsepersonell. bedre beskyttelse ved aktiv forebygging 3M Kirurgiske munnbind Når brukerkomfort og pasientbeskyttelse

Detaljer

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt.

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter.

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Nytt i standardisering

Nytt i standardisering November 2012 Nytt i standardisering IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt 1. GENERELT OM STANDARDER OG SAMMENHENG MED LOVER OG FORSKRIFTER 2. NYE STANDARDER PÅ AKUSTIKK 3. NYE STANDARDER PÅ VIBRASJONER

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA. Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser

ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA. Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser 1 INNHOLD Bakgrunn 3 Kroppens varmebalanse 4 Vindeffekt 5 Endringer i kroppsfunksjoner ved varmetap 6 Mental

Detaljer

MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER

MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER HVA ER MULTINORM? Multinorm betyr mange normer og det er akkurat det Blåkläder Multinorm er! Blåkläder-kolleksjonen gir optimal beskyttelse, funksjonalitet og komfort

Detaljer

Messe priser Nor-Fishing 14-17 august 2012

Messe priser Nor-Fishing 14-17 august 2012 ORDRESKJEMA Firma / Faktura adresse : Firma / Leverings adresse : Postadresse : Leveringsadresse : Bestiller / Signatur : Mrk : Referanse / Bestilling nr : Annet : Messe priser Nor-Fishing 14-17 august

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense.

DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense. HMS KRITERIEHÅNDBOK FOR VALG AV MASKINER OG UTSTYR I KJØTTINDUSTRIEN: Arbeidsmiljøloven, dens forskrifter og EØS avtalen setter krav til utforming av maskiner og utstyr. For å unngå plager, sykdom og skader

Detaljer

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER)

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) øvreoppdragsgiver Avinor Rapporttype Standard 2012-02-16 AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) Oppdragsnr.: 1100572 Oppdragsnavn: Avinor Delprosjekt tankanlegg Dokument nr.:

Detaljer

SIKKERHETSNETT EN-1263-1 SYSTEM S BRUKSANVISNING TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S.A.

SIKKERHETSNETT EN-1263-1 SYSTEM S BRUKSANVISNING TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S.A. Redes de seguridad Certificado nº: 044/0013 TIPO S 044/0014 TIPO V 044/0016 TIPO S LNO 044/0017 TIPO V LNO SIKKERHETSNETT EN-1263-1 SYSTEM S BRUKSANVISNING TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S.A. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1.

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Skilting Skilting er i dag et av vårt samfunns viktigste kommunikasjonssystemer. Felles for skiltene er at de er entydige og lette å forstå. Uansett hvilket kulturell eller språklig bakgrunn personer måtte

Detaljer

Brukerveiledning Kong Back-Up vertikalt sikringstau NS-EN 353-2

Brukerveiledning Kong Back-Up vertikalt sikringstau NS-EN 353-2 Brukerveiledning Kong Back-Up vertikalt sikringstau NS-EN 353-2 Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: 30-TEC-GL-004-055 2, 13.01.2012 12 Aak Safety AS For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte

Detaljer

2490,- RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger

2490,- RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger Fallsikringspakke CRESTO AC2 Fallsikringspakke tilpasset arbeid på f.eks. tak

Detaljer

Brukerveiledning Miller Aak Fangline. enkel og dobbel NS-EN 355

Brukerveiledning Miller Aak Fangline. enkel og dobbel NS-EN 355 Brukerveiledning Miller Aak Fangline enkel og dobbel NS-EN 355 Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: 30-TEC-GL-004-006 5, 27.11.2012 12 Aak Safety AS For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte

Detaljer

Brukerveiledning Cresto 1132 kroppssele EN 361, EN 813, EN 358

Brukerveiledning Cresto 1132 kroppssele EN 361, EN 813, EN 358 Brukerveiledning Cresto 1132 kroppssele EN 361, EN 813, EN 358 Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: GR-30-TEC-GL-004-049 0, 09.04.2010 8 For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte av utstyret,

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-236 Revision date: 2015-01-06

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2014

Sikkerhetsrapport 2014 Sikkerhetsrapport 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Litex Skjøtebånd Selvklebende

Litex Skjøtebånd Selvklebende HMS-Datablad Helse Miljø og Sikkerhetsdatablad Sist endret: 5.10.12 Intern nr : Erstatter dato: 12.08.09 Litex Skjøtebånd Selvklebende 1. ANGIVELSE AV STOFFBLANDINGEN OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN PRODUKTTYPE

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 9 Forholdet til maskinforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om maskiner Bestilling 522 Fastsatt av Arbeids- og inkluderings departementet

Detaljer

Sikringsprosedyrer ved arbeid på Silanlegg. Benchmarking Water Solutions

Sikringsprosedyrer ved arbeid på Silanlegg. Benchmarking Water Solutions Sikringsprosedyrer ved arbeid på Silanlegg Agenda Nye Salsnes - Trojan Utvidet fokus og nye produkter HMS bakgrunn Tiltak Prosedyrer på Silanlegg Selskapsfakta Etablert i 1991 Lokalisert i Namsos, Salsnes

Detaljer

Forebygging av ulykker blant unge arbeidstakere. Håndbok for RVO innen bygg & anlegg

Forebygging av ulykker blant unge arbeidstakere. Håndbok for RVO innen bygg & anlegg Forebygging av ulykker blant unge arbeidstakere Håndbok for RVO innen bygg & anlegg Innhold: Brukerveiledning Generelt om unge arbeidstakere og skader Stikk- og kuttskader Løft og overanstrengelser Fremmed

Detaljer

fallsikring www.univern.no 153

fallsikring www.univern.no 153 FALLSIKRING www.univern.no 153 AT WORK UNIVERN Høykvalitets fallsikringsutstyr til konkurransedyktige priser. Vi har utvidet vårt sortiment betydelig for å dekke våre kunders behov på en mer tilfredsstillende

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

STØVLETT, TJENESTE, HØY, SVART

STØVLETT, TJENESTE, HØY, SVART Forsvarets Standard FS8435-2564 STØVLETT, TJENESTE, HØY, SVART Bruker: Hær Sjø Luft Bilde kun illustrasjon 1. Orientering Bekrivelse Svart støvlett i skinn med høyt skaft, som lukkes med glidelås. Skaftet

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING

GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING HVA er FALLSikring? Menneskekroppen tåler ikke fall fra spesielt store høyder. De fleste forstår at et fall rett ned fra et kjøkkenbord uten å ta seg for, kan føre til alvorlige

Detaljer

SEil & FRITID Kolleksjon

SEil & FRITID Kolleksjon SEil & FRITID Kolleksjon 2 De røffe forholdene i Nordsjøen bidrar til at området betegnes som et av verdens mest krevende Vi er stolt av å bidra til menneskers opplevelse av komfort og trygg het ved og

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Thermocell Denmark A/S. Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark

Thermocell Denmark A/S. Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark Side 2 av 3 PRODUKTBESKRIVELSE: Produkttype: Isolasjonsprodukt basert på tre, herav gran > 80 % Produsent: Produksjonssted: Prøvetaking: Prøvestykker: Thermocell Denmark A/S Thermocell Denmark A/S, Karby,

Detaljer

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE B RUKSANVISNING NR.10 2003 D-RING ( HØYRE/ VENSTRE) I KKE FALL D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER R EGULERBAR SPENNE (HØYRE) D-RING ( HØYRE) I KKE FALL R

Detaljer

Brukerveiledning Aak redningssett bygg NS-EN 341 A

Brukerveiledning Aak redningssett bygg NS-EN 341 A Brukerveiledning Aak redningssett bygg NS-EN 341 A Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: TEC-GL-004-046 2, 30.05.2014 12 Aak Safety AS For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte av utstyret,

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPERLUBE OLJE M/TEFLON

SIKKERHETSDATABLAD SUPERLUBE OLJE M/TEFLON SUPERLUBE OLJE M/TEFLON Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SUPERLUBE OLJE M/TEFLON AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 10.09.2005 Revisjonsdato 05.12.2012

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere Forsker, siv.ing. Ingunn Holmen Geving Konferanse Sikkerhet og arbeidsmiljø i fiskeri Thorshavn 30.04.2004 Logistikk og sporbarhet Kystforvaltning

Detaljer

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. HMS PRODUKTER Kampanjeperiode våren 2012 Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 890,- VERKSTEDINNREDNINGER Verktøyskap/ låsbart med 4 hyller Art.

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

12-20. Vindu og andre glassfelt

12-20. Vindu og andre glassfelt 12-20. Vindu og andre glassfelt Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.10.2015 12-20. Vindu og andre glassfelt (1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr,

Detaljer

KRAV. Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur

KRAV. Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur -normer EUROPEISKE NORMER EN 397 Vernehjelm PRODUKSJONSDATO År Måned KRAV Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur (A) Stempel for produksjonsmåned. (B) Stempel for produksjonsår.

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Klima- og forurensningsdirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Mattilsynet Arbeidstilsynet Statens Strålevern Statens

Detaljer

Risiko og arbeidsrutiner ved arbeid. på avløpsanlegg! A L N E

Risiko og arbeidsrutiner ved arbeid. på avløpsanlegg! A L N E Risiko og arbeidsrutiner ved arbeid på avløpsanlegg! rbeidsmiljø på avløpsrenseanlegg. alsnes Filter arbeider for å utvikle gode driftsrutiner uten å skape panikk. Helse, Miljø og sikkerhet i praksis er

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM HMS-DATABLAD Importør: Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI Produkt: Maneurop Oil 160P og 160ABM Bruk, anvendelse: Smøreolje for hermetiske kuldekompressorer Utseende,

Detaljer

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Når du har gjennomført denne opplæringen skal du kunne følgende: Hvordan verkstedet er organisert og hvordan man beholder god orden på en systematisk måte.

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer