Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr"

Transkript

1 Oversikt over standarder for Personlig verneutstyr

2 Personlig verneutstyr (PVU) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er etter hver blitt et anerkjent begrep, både på arbeidsplassen, for det ytre miljøet og i hjem- og fritidssektoren. Mange gjør en omfattende jobb med å kartlegge farer og vurdere sannsynlighet for og konsekvens av skader når de skal planlegge aktiviteter, enten det er for arbeidstakerne eller forbrukerne. En måte å redusere risikoen for alvorlige ulykker på er å la den eller de som skal utføre eller delta i aktiviteten bruke verneutstyr. Personlig verneutstyr (PVU) er produkter som skal beskytte brukeren mot en eller flere farer som kan true hans eller hennes helse og sikkerhet. Myndighetenes krav til PVU finner vi i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr. Regelverket gjelder personlig verneutstyr til yrkesbruk såvel som til privat bruk (hjem, skole og fritid). Hovedkravet er at PVU skal være konstruert og utformet slik at det gir tilfredsstillende vern mot de skadene det er ment å forebygge. Kravene omfatter konstruksjon (ergonomi, vernenivå, verneklasser), uskadelighet (fritt for risiko- og ulempe, egnede materialer, overflateutforming, bevegelsesfrihet), komfort og effektivitet (tilpasning, vekt og påvirkningsmotstand, kombinasjonsforhold) og brukerinformasjon. PVU som tilfredsstiller regelverket skal CE-merkes. Forskriften håndheves av Direktoratet for arbeidstilsynet (PVU til yrkesbruk) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (PVU som brukes av forbrukerne). Forskriftsteksten kan finnes via Forskriften inngår i EØS-avtalen og tilsvarer EUs direktiv om personlig verneutstyr. PVU-forskriftens (og EU-direktivets) krav er funksjonsorientert, det vil si at regelverket sier noe om hva som skal oppnås de grunnleggende sikkerhetskravene. EU og EFTA har gitt den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN i oppdrag å utarbeide standarder som konkretiserer disse kravene. CEN har 10 tekniske komiteer som utarbeidet standarder for produkter som beskytter mot skader på hodet, øynene, åndedrettet, hørsel, armer/ hender, føtter, overkroppen eller andre deler av kroppen. I tillegg til tekniske produktstandardene lages det veiledninger om valg, bruk og vedlikehold av ulike typer personlig verneutstyr. Effekten av personlig verneutstyr er avhengig av at man velger riktig utstyr i forhold til den eller de risikoene man er utsatt for. På finner du en rapport (pdf-fil) som gir oversikt over vedtatte standarder for PVU (direktiv 89/686), under temaet EU og standarder. Dette heftet inneholder en oversikt over standarder for personlig verneutstyr, og alle standardene kan kjøpes hos Standard Online AS. Bilder fra: Eksportutvalget for fisk, brannmannen.no, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

3 Verneutstyr generelt CEN/TR 15321:2006 Veiledning for valg, bruk, ettersyn og vedlikehold av vernetøy CEN/ISO/TR 11610:2004 Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004) NS-EN 340:2003 Vernetøy - Generelle krav NS-EN 510:1993 Spesifikasjon for vernetøy til bruk når det er fare for fasthekting i bevegelige deler NS-EN 530:1994 Slitasjemotstand hos materiale til vernetøy - Prøvingsmetoder NS-EN 863:1995 Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Prøvingsmetode: Motstand mot gjennomstikking NS-EN ISO 10819:1996 Mekaniske vibrasjoner og støt - Hånd-arm-vibrasjoner - Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføringen av hansker ved håndflaten (ISO 10819:1996) NS-EN ISO 13995:2000 Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Prøvingsmetode for å bestemme motstanden mot gjennomstikking og dynamisk riving av materialer (ISO 13995:2000) NS-EN ISO 13997:1999 Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Bestemmelse av motstand mot kutting med skarpe gjenstander (ISO 13997:1999) NS-EN ISO 13998:2003 Vernetøy - Forklær, bukser og vester som beskytter mot kutt og stikk fra håndkniver (ISO 13998:2003) NS-EN 14404:2004 Personlig verneutstyr - Kneputer for knestående arbeid NS-EN ISO 14877:2002 Vernetøy for bruk ved slipearbeid med granulære slipemidler (ISO 14877:2002) NS-EN ISO 15831:2004 Bekledning - Fysiologisk effekt - Måling av varmeisolering ved hjelp av modelldukke (ISO 15831:2004) Hjelmer NS-EN 397:1995, Vernehjelmer for industri A1:2000 NS-EN 443:2008 Hjelmer for brannslokking i bygninger og andre byggverk NS-EN 812:1997, Letthjelmer for industri A1:2002 NS-EN 960:2006 Hodeformer for prøving av vernehjelmer NS-EN 966:1996, Hjelmer for luftsport A1:2000, A2:2006 NS-EN 1077:2007 Hjelmer for alpin skisport og snøbrett NS-EN 1078:1997, Hjelmer for syklister og for brukere av rullebrett og rulleskøyter A1:2006 NS-EN 1080:1997, Vernehjelmer for små barn A1:2002, A2:2005 NS-EN 1384:1996, Ridehjelmer A1:2002 NS-EN 1385:1997, Hjelmer for kanosport og ferskvannssport NS-EN ISO 10256:2003 Hode- og ansiktsbeskyttelse for ishockeyspillere (ISO 10256:2003) NS-EN 12492:2000, Fjellklatringsutstyr - Hjelmer for fjellklatrere - Sikkerhetskrav og A1:2002 NS-EN :2000, Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 1: Forutsetninger og A1:2002 kondisjonering NS-EN :2000, Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 2: Støtabsorpsjon A1:2001 NS-EN :2000 Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 3: Motstand mot penetrasjon A1:2001 NS-EN :2000 Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 4: Fastspenningssystemets effektivitet Side 3 av 13

4 NS-EN :2000 NS-EN :2000, A1:2001 NS-EN :2000, A1:2001 NS-EN :2000, NS-EN :2000 NS-EN 13484:2001 NS-EN 13781:2001 NS-EN 14052:2006 NS-EN 14572:2005 Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 5: Fastspenningssystemets styrke Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 6: Synsfelt Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 7: Flammemotstand Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 8: Elektriske egenskaper Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 10: Motstand mot strålevarme Hjelmer for brukere av enmannskjelker Vernehjelmer for førere og passasjerer av snøkjøretøy og bobsleigher Industrihjelmer med høy yteevne Ridehjelmer med høy yteevne Øyevern CEN/CR 13464:1999 NS-EN 165:2005 NS-EN 166:2001 NS-EN 167:2001 NS-EN 168:2001 NS-EN 169:2002 NS-EN 170:2002 NS-EN 171:2002 NS-EN 172:1994, A1:2000, A2:2001 NS-EN 174:2001 NS-EN 175:1997 NS-EN 207:2009 NS-EN 208:2009 NS-EN 379:2003, NS-EN 1731:2006 NS-EN 1836:2006, NS-EN 1938:1998 NS-EN 12254:2010 NS-EN 13178:2000 NS-EN 14458:2004 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors Øyevern - Terminologi Øyevern - Spesifikasjoner Øyevern - Optiske Øyevern - Ikke-optiske Personlig øyevern - Filtre for sveising og beslektede teknikker - Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk Personlig øyevern Ultrafiolette filtre Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk Personlig øyevern - Infrarøde filtre - Krav til transmisjonsgrad og anbefalt bruk Øyevern - Solbeskyttelsesfilter for bruk i industrien Øyevern - Skibriller for alpin skikjøring Personlig beskyttelse - Utstyr for øye- og ansiktsvern ved sveising og liknende prosesser Øyevern - Filtre og øyevern mot laserstråling (laser-øyevern) Øyevern - Øyevern for tilpasningsarbeid på lasere og lasersystemer (lasertilpasningsøyevern) Øyevern - Automatiske sveisefiltre Personlig øyevern - Øye- og ansiktsvern av netting Personlig øyevern - Solbriller og beskyttelsesfilter for allmenn bruk og filtre for direkte observasjon av solen Øyevern - Briller for motorsyklister og mopedister Skjermer for arbeidsplasser med laserutstyr - Sikkerhetskrav og prøving Øyevern - Øyevern for brukere av snøkjøretøy Øyevern - Ansiktsbeskyttere og visir til bruk sammen med hjelmer for brannmannskap og industrihjelmer med høy yteevne til bruk for brannmannskap, ambulanse- og førstehjelpspersonell Hørselvern NS-EN 352-1:2002, NS-EN 352-2:2002 NS-EN 352-3:2002 Hørselsvern - Generelle krav - Del 1: Øreklokker Hørselsvern - Generelle krav - Del 2: Øreplugger Hørselsvern - Generelle krav - Del 3: Øreklokker festet til industrivernehjelm Side 4 av 13

5 NS-EN 352-4:2001 Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 4: Nivåavhengige øreklokker NS-EN 352-5:2002, Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 5: Øreklokker med aktiv støyreduksjon NS-EN 352-6:2002 Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 6: Øreklokker med audiokommunikasjon NS-EN 352-7:2002 Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 7: Nivåavhengige øreplugger NS-EN 352-8:2008 Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 8: Øreklokker for underholdning NS-EN 458:2004 Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer NS-EN :2002 Hørselsvern - Prøving - Del 1: Fysikalske NS-EN :2002 Hørselsvern - Prøving - Del 2: Akustiske Åndedrettsvern NS-EN 132:1998 NS-EN 133:2001 NS-EN 134:1998 NS-EN 135:1998 NS-EN 136:1998 NS-EN 137:2006 NS-EN 138:1994 NS-EN 140:1998 NS-EN 142:2002 NS-EN 143:2000, +A1:2006 NS-EN 144-1:2000, A1:2003 NS-EN 144-2:1998 NS-EN 144-3:2003 NS-EN 145:1997, A1:2000 NS-EN 148-1:1999 NS-EN 148-2:1999 NS-EN 148-3:1999 NS-EN 149:2001, A1:2000 NS-EN 250:2000, A1:2006 NS-EN 269:1994 NS-EN 402:2003 NS-EN 403:2004 NS-EN 404:2005 Åndedrettsvern - Definisjoner av termer og piktogrammer Åndedrettsvern Klassifikasjon Åndedrettsvern - Terminologi for komponenter Åndedrettsvern - Liste over likeverdige termer Åndedrettsvern - Helmasker - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Pusteutstyr med friskluftslange forbundet med helmaske, halvmaske eller munnstykkeanordning - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Halvmasker og kvartmasker - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Munnbittanordninger - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Ventiler for gassflasker - Del 1: Gjengeforbindelser for innsetningsstuss Åndedrettsvern - Ventiler for gassflasker - Del 2: Utløpskoplinger Åndedrettsvern - Ventiler for gassflasker - Del 3: Utløpskoplinger for nitrox og oksygen Åndedrettsvern Bærbart og selvforsynt kretsløpapparat med trykkoksygen eller trykkoksygen-nitrogen Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Gjenger for masker og munnbitt - Del 1: Normert skrukopling Åndedrettsvern - Gjenger for masker og munnbitt - Del 2: Sentralkopling Åndedrettsvern - Gjenger for masker og munnbitt - Del 3: Skrukopling M 45 x 3 Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Selvforsynt kretsløpsapparat, åpen krets, med komprimert luft for dykking - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Motordrevet pusteutstyr, med friskluftslange forbundet med hette - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern - Pusteregulerende selvforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert oksygen og helmaske eller munnbittanordning for rømning - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern for egen redning - Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild - Krav, prøving, merking Åndedrettsvern for egen redning - Filter med munnstykke for egen redning fra karbonmonoksid Side 5 av 13

6 NS-EN 405:2001, Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelse mot gasser eller mot gasser og partikler - Krav, prøving, merking NS-EN 529:2005 Åndedrettsvern Anbefalinger for valg, bruk, ettersyn og vedlikehold - Veiledning NS-EN 1146:2005 Åndedrettsvern - Selvforsynt kretsløpapparat med komprimert luft og hette - Krav, prøving, merking NS-EN 1827:1999, Åndedrettsvern - Halvmasker uten innåndingsventiler og med separable filtre for beskyttelse mot gasser eller gasser og partikler eller kun partikler - Krav, prøving, merking NS-EN 12021:1998 Åndedrettsvern - Komprimert luft for pusteutstyr NS-EN 12083:1998 Åndedrettsvern - Filtre med pusteslanger (monterte filtre uten maske) - Partikkelfiltre, gassfiltre og kombinasjonsfiltre - Krav, prøving, merking NS-EN 12941:1998 Åndedrettsvern - Krafttilført filtrerende utstyr med hjelm eller hette - A1:2003, A2:2008 Krav, prøving, merking NS-EN 12942:1998, Åndedrettsvern - Krafttilført filtrerende utstyr med helmasker, A1:2002, A2:2008 halvmasker eller kvartmasker - Krav, prøving, merking NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 1: Bestemmelse av lekkasje innover og total lekkasje innover NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 2: Praktiske ytelsesprøvinger NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 3: Bestemmelse av pustemotstand NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 4: Flammeprøvinger NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 5: Klimabetingelser NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 6: Bestemmelse av karbondioksidinnholdet i luft som innåndes NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 7: Bestemmelse av gjennomtrengning gjennom partikkelfilter NS-EN :2001 Åndedrettsvern - Prøvingsmetoder - Del 8: Bestemmelse av tilstopping av dolomittstøv NS-EN 13794:2002 Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med lukket krets for egen redning - Krav, prøving, merking NS-EN 13949:2003 Åndedrettsutstyr - Selvforsynende dykkerflasker med åpent kretsløp for bruk til nitroxblandinger og oksygen - Krav, prøving og merking NS-EN 14143:2003, Pusteutstyr - Selvforsynt gjenvinningsapparat for dykking A1:2008 NS-EN 14387:2004 Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking NS-EN 14435:2004 Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og halvmaske til bruk ved overtrykk - Krav, prøving, merking NS-EN :2005 Åndedrettsvern - Pusteutstyr med trykkluftslange - Del 1: Utstyr med helmaske - Krav, prøving, merking NS-EN :2005 Åndedrettsvern - Pusteutstyr med trykkluftslange - Del 2: Utstyr med halvmaske - Krav, prøving, merking NS-EN 14594:2005 Åndedrettsvern - Trykkluftapparat med jevn lufttilførsel - Krav, prøving, merking NS-EN :2008 Åndedrettsutstyr - Slangeforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert gass for dykking - Del 1: Forbrukstyrt utstyr NS-EN :2009 Åndedrettsutstyr - Slangeforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert gass for dykking - Del 2: Friflytutstyr Vernehansker NS-EN 374-1:2003 NS-EN 374-2:2003 NS-EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og funksjonskrav Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier Side 6 av 13

7 NS-EN 388:2003 Vernehansker mot mekanisk påførte skader NS-EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild) NS-EN 420:2003, Vernehansker - Generelle krav og NS-EN 421:2010 Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning NS-EN 511:2006 Vernehansker mot kulde NS-EN 659:2003, Vernehansker for brannvesen A1:2008 NS-EN :1996 Vernetøy - Hansker og armbeskyttere mot kutt og stikk fra håndkniver - Del 1: Hansker og armbeskyttere av ringbrynje NS-EN :2000 Vernetøy - Hansker og armbeskyttere mot kutt og stikk fra håndkniver - Del 2: Hansker og armbeskyttere laget av annet materiale enn ringbrynje NS-EN :2000 Vernetøy - Hansker og armbeskyttere mot kutt og stikk fra håndkniver - Del 3: Støtkuttprøving for tekstiler, skinn og andre materialer NS-EN 12477:2001, Vernehansker for sveisere NS-EN 13594:2002 Vernehansker for yrkesmotorsyklister - Krav og NS-EN 14328:2005 Vernetøy - Hansker og armvern som beskytter mot kutt fra motordrevne kniver - Krav og Fottøy NS-EN 12568:2010 NS-EN ISO 13287:2007 NS-EN 13634:2002 NS-EN :2006 NS-EN :2006 NS-EN :2006 NS-EN 15090:2006 NS-EN ISO 17249:2004, NS-EN ISO 20344:2004, NS-EN ISO 20345:2004, NS-EN ISO 20346:2004, NS-EN ISO 20347:2004, CEN/ISO/TR 18690:2006 Fot- og benvern - Krav og for tåvernhetter og sålegjennomtrengningsvern av metall Sikkerhets-, verne- og arbeidssko til yrkesbruk - Prøvingsmetode for bestemmelse av sklimotstand Vernesko for yrkesmotorsyklister - Krav og Fottøy som beskytter mot kjemikalier - Del 1: Terminologi og Fottøy som beskytter mot kjemikalier - Del 2: Krav til fottøy som beskytter mot kjemikalier under laboratorieforhold Fottøy som beskytter mot kjemikalier - Del 3: Krav til fottøy med høy beskyttelse mot kjemikalier under laboratorieforhold Fottøy for brannmannskaper Sikkerhetssko med beskyttelse mot kutt fra kjedesager (ISO 17249:2004) Personlig verneutstyr - Prøvingsmetoder for fottøy (ISO 20344:2004) Personlig verneutstyr - Sikkerhetsfottøy (ISO 20345:2004) Personlig verneutstyr - Beskyttende fottøy (ISO 20346:2004) Personlig verneutstyr - Arbeidsfottøy (ISO 20347:2004) Guidance for the selection, use and maintenance of safety, protective and occupational footwear (ISO/TR 18690:2006) Fallsikring NS-EN 341:1992, A1:1996 NS-EN 353-1:2002 NS-EN 353-2:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Nedfiringsutstsyr Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Del 1: Selvlåsende glider med stiv føring Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Del 2: Selvlåsende glider på fleksibel føring Side 7 av 13

8 NS-EN 354:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Forbindelsesliner NS-EN 355:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder Falldempere NS-EN 358:1999 Personlig verneutstyr for posisjonering og sikring mot fall fra høyder - Belter for posisjonering og posisjonsbegrensning og støttestropper NS-EN 360:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Selvstrammende fanganordninger NS-EN 361:2002 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Kroppsseler NS-EN 362:2004 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Koblingsstykker NS-EN 363:2008 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Personlige vernesystemer mot fall fra høyder NS-EN 364:1992 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Prøvingsmetoder NS-EN 365:2004 Personlig verneutstyr og annet utstyr for vern mot fall fra høyder - Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking NS-EN 795:1996, A1: 2000 Vern mot fall fra høyder - Forankringsanordninger - Krav og prøving NS-EN 813:2008 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Sitteseler NS-EN 1095:1998 Sikkerhetsseler og sikkerhetsliner til bruk i fritidsbåter - Sikkerhetskrav og NS-EN 1496:2006 Redningsutstyr - Heisemekanismer for redning NS-EN 1497:2007 Redningsutstyr - Redningsseler NS-EN 1498:2006 Redningsutstyr - Redningsløkker NS-EN 1868:1997 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Liste over likeverdige termer NS-EN 1891:1998 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Semistatiske strømpetau NS-EN 12841:2006 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Støttebeltesystemer - Innretninger for justering av tau Vernetøy mot kjemikalier, mikrorganismer, radioaktivitet, smittestoffer CEN/TR 15419:2006 Protective clothing - Guidelines for selection, use, care and maintenance of chemical protective clothing NS-EN 374-1:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og funksjonskrav NS-EN 374-2:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning NS-EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier NS-EN 421:2010 Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning NS-EN 464:1994 Vernetøy til bruk mot flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet aerosoler og faste partikler - Prøvingsmetode: Bestemmelse av tetthet av gasstette dresser (prøving med innvendig trykk) NS-EN 943-1:2002 Vernetøy mot flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet flytende aerosoler og faste partikler - Del 1: Funksjonskrav for ventilert og ikkeventilert gasstett (type 1) og ikke-gasstett (type 2) vernetøy NS-EN 943-2:2002 Vernetøy mot flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet flytende aerosoler og faste partikler - Del 2: Funksjonskrav for gasstett (type 1) vernetøy for redningsstyrker NS-EN :1998 Vernetøy mot radioaktiv forurensning - Del 1: Krav og prøvingsmetode for ventilert vernetøy mot partikulær radioaktiv forurensning NS-EN :2002 Vernetøy mot radioaktiv forurensning - Del 2: Krav og for ikke-ventilert vernetøy mot radioaktiv partikkelforurensning NS-EN ISO 6529:2001 Vernetøy - Beskyttelse mot kjemikalier - Bestemmelse av vernetøymaterialers motstand mot gjennomtrengning av væsker og gasser (ISO 6529:2001) NS-EN ISO 6530:2005 Vernetøy - Beskyttelse mot flytende kjemikalier - Prøvingsmetode for materialers motstand mot gjennomtrenging av væsker (ISO 6530:2005) Side 8 av 13

9 NS-EN 13034:2005, Vernetøy mot flytende kjemikalier - Ytelseskrav til vernetøy som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier (Utstyr type 6 og type PB (6)) NS-EN ISO :2004 Vernetøy for bruk mot kjemikalier i fast partikkelform - Del 1: Funksjonskrav til vernetøy som beskytter hele kroppen mot luftbårne faste partikler (klær type 5) (ISO :2004) NS-EN ISO :2004 Vernetøy for bruk mot kjemikalier i fast partikkelform - Del 2: Prøvingsmetode for å bestemme innoverrettet lekkasje fra aerosoler med små partikler (ISO :2004) NS-EN 14126:2003 NS-EN 14325:2004 NS-EN 14605:2005, NS-EN 14786:2006 NS-EN :2008 NS-EN :2008 Vernetøy - Ytelseskrav og for vernetøy mot smittestoffer Vernetøy mot kjemikalier - Prøvingsmetoder og funksjonsklassifisering av materialer, sømmer, sammenføyninger og sammensetninger Vernetøy til bruk mot flytende kjemikalier - Ytelseskrav til vernetøy med væsketette (type 3) eller dusjtette (type 4) forbindelser mellom forskjellige deler av bekledningen, inklusiv produkter som gir beskytelse til deler av kroppen (type PB [3] og PB [4]) Vernetøy Bestemmelse av motstand mot gjennomtrenging av flytende kjemikalier, emulsjoner og dipersjoner ved spruting forstøvningsprøving (Atomizer test) Vernetøy - Prøvingsmetoder for bekledning som beskytter mot kjemikalier - Del 3: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrenging av væskestråle (Jet Test) (ISO :2008) Vernetøy - Prøvingsmetoder for bekledning som beskytter mot kjemikalier - Del 4: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrenging ved spruting (Spray Test) (ISO :2008) Vernetøy mot kulde, varme, ild, fuktighet CEN/TR 14560:2003 Guidance for selection, use, care and maintenance of protective clothing against heat and flame NS-EN 342:2004 Vernetøy - Bekledning for beskyttelse mot kulde NS-EN 343:2003, Vernetøy - Beskyttelse mot regn NS-EN 367:1992 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og ild - Prøvingsmetode: Bestemmelse av transmisjonsvarmen under eksponering for åpen ild NS-EN 511:2006 Vernehansker mot kulde NS-EN 702:1994 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og brann - Prøvingsmetode: Bestemmelse av transmisjonsvarme ved kontakt gjennom vernetøy eller dets NS-EN ISO 6942:2002 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og ild - Prøvingsmetode: Vurdering av materialer og materialsammensetninger utsatt for en kilde av strålingsvarme (ISO 6942:2002) NS-EN ISO 11612:2008 Vernetøy - Bekledning for beskyttelse mot varme og ild (ISO 11612:2008) NS-EN ISO :2007 Bekledning for beskyttelse mot varme og flamme - Bestemmelse av overføring av transmisjonsvarme gjennom vernetøy eller delmaterialer - Del 2: Prøvingsmetode ved bruk av kontaktvarme produsert med fallende sylindere (ISO :2007) NS-EN 14058:2004 Vernetøy - Klesplagg for beskyttelse mot kulde NS-EN ISO 14116:2008 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og flamme - Materialer, materialkombinasjoner og bekledning med begrenset flammespredning (ISO 14116:2008) NS-EN 14360:2004 Vernetøy mot uvær - Prøvingsmetoder for plaggs vanntetthet - Påvirkning ved harde dråper NS-EN ISO 15025:2002 Vernetøy - Beskyttelse mot varme og flamme - Prøvingsmetode for begrenset flammespredning (ISO 15025:2000) Side 9 av 13

10 Vernetøy for brannmannskap NS-EN 469:2005, Vernetøy for brannmannskap - Ytelsesskrav til vernetøy for A1:2006 brannslokking NS-EN 659:2003, Vernehansker for brannvesen A1:2008 NS-EN 1486:2007 Vernetøy for brannvesen - Prøvingsmetoder og krav til reflekterende klær for spesialisert brannbekjempelse NS-EN 13911:2004 Vernetøy for brannmannskap - Krav og for røykdykkerhetter for brannmannskap NS-EN 15614:2007 Vernetøy for brannmannskap - Laboratorie og funksjonskrav til vernetøy brukt ved brannslokking i åpent landskap Vernetøy mot metallsprut, sveising og elektrostatisk ladning NS-EN 348:1992 Beskyttelsesklær - Prøvingsmetode: Bestemmelse av materialers oppførsel ved treff av små skvetter smeltet metall NS-EN :2006 Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper - Del 1: Prøvingsmetode for måling av overflatemotstand NS-EN :1997 Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper - Del 2: Prøvingsmetode for måling av den elektriske motstanden gjennom et materiale (vertikal motstand) NS-EN :2004 Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper - Del 3: Prøvingsmetoder for måling av ladningssvekkelse NS-EN :2008 Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper - Del 5: Ytelseskrav til materialer og utforming NS-EN ISO 9185:2007 Vernetøy - Vurdering av materialers motstand mot sprut av smeltet metall (ISO 9185:2007) NS-EN ISO 11611:2007 Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser NS-EN 12477:2002, Vernehansker for sveisere Vernetøy ved bruk av sag Standardnr. NS-EN 381-1:1993 NS-EN 381-2:1995 Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager - Del 1: Utstyr for prøving av motstand mot gjennomskjæring med kjedesag Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager - Del 2: Prøvingsmetoder for beinvern NS-EN 381-3:1996 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 3: Prøvingsmetoder for fottøy NS-EN 381-4:1999 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 4: Prøvingsmetoder for vernehansker til kjedesager NS-EN 381-5:1995 Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager - Del 5: Krav til beinvern NS-EN 381-7:1999 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 7: Krav til vernehansker til kjedesager NS-EN 381-8:1997 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 8: Prøvingsmetoder for vernegamasjer ved bruk av kjedesager NS-EN 381-9:1997 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 9: Krav til vernegamasjer ved bruk av kjedesager NS-EN :2002 Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 10: NS-EN :2003 Prøvingsmetode for overkroppsvern Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 11: Krav til overkroppsvern Side 10 av 13

11 Vernetøy for motorsyklister etc NS-EN :1997 Vernetøy mot mekanisk støt for motorsyklister - Del 1: Krav og slagprøvingsmetode NS-EN :2003 Vernetøy mot mekanisk støt for motorsyklister - Del 2: Ryggbeskyttere for motorsyklister - Krav og NS-EN 13594:2002 Vernehansker for yrkesmotorsyklister - Krav og NS-EN :2002 Vernetøy for yrkesmotorsyklister - Jakker, bukser og hele eller delte dresser - Del 1: Generelle krav NS-EN :2002 Vernetøy for yrkesmotorsyklister - Jakker, bukser og hele eller delte dresser - Del 2: Prøvingsmetode for bestemmelse av slitefasthet ved sammenstøt NS-EN :2002 Vernetøy for yrkesmotorsyklister - Jakker, bukser og hele eller delte dresser - Del 3: Prøvingsmetode for bestemmelse av bruddfasthet NS-EN :2002 Vernetøy for yrkesmotorsyklister - Jakker, bukser og hele eller delte dresser - Del 4: Prøvingsmetode for bestemmelse av opprivingsfasthet ved sammenstøt NS-EN 13634:2002 Vernesko for yrkesmotorsyklister - Krav og NS-EN 14021:2003 Vern mot steinsprut for beskyttelse av off-road motorsyklister - Krav og NS-EN ISO 14460:1999, Vernetøy for racerbilførere - Beskyttelse mot varme og flamme - A1:2002 Ytelseskrav og (ISO 14460:1999) Flyte- og redningsutstyr CEN/CR 13033:1997 Personal protective equipment - Lifejackets and buoyancy aids - Guide for selection and use NS-EN ISO 10862:2009 Småbåter - Hurtigfrigjøring av trapesbelter (ISO 10862:2009) NS-EN ISO 12401:2009 Småbåter - Sikkerhetsseler og sikkerhetsliner - Krav og (ISO 12401:2009) NS-EN ISO :2005 Personlig flyteutstyr - Del 1: Redningsvester for havgående skip Sikkerhetskrav (ISO :2005) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 2: Redningsvester for ekstreme offshoreforhold (nivå 275) - Sikkerhetskrav (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 3: Redningsvester for offshore-forhold (nivå 150) - Sikkerhetskrav (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 4: Redningsvester for innland/nær kysten (nivå 100) - Sikkerhetskrav (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 5: Flytehjelpemidler (nivå 50) - Sikkerhetskrav (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 6: Redningsvester og flytehjelpemidler til spesielle formål - Sikkerhetskrav og tilleggs (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 7: Materialer og komponenter - Sikkerhetskrav og (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutstyr - Del 8: Tilbehør - Sikkerhetskrav og (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Personlig flyteutsyr - Del 9: Prøvingsmetoder (ISO :2006) NS-EN ISO Personlig flyteutstyr - Del 10: Valg og anvendelse av personlig flyteutstyr 10:2006 og tilleggsutstyr (ISO :2006) NS-EN :2008 Flytehjelpemiddel for svømmeopplæring - Del 1: Sikkerhetskrav og for flytehjelpemidler til å ha på seg NS-EN :2007 Flytehjelpemiddel for svømmeopplæring - Del 2: Sikkerhetskrav og for flytehjelpemidler som skal holdes NS-EN :2007 Flytehjelpemiddel for svømmeopplæring - Del 3: Sikkerhetskrav og for flyteseter NS-EN :2005 Dykkerdrakter - Del 1: Våtdrakter - Krav og Side 11 av 13

12 NS-EN :2005 Dykkerdrakter - Del 2: Tørrdrakter - Krav og NS-EN :2005 Dykkerdrakter - Del 3: Oppvarmende eller avkjølende drakter (systemer) - Krav og NS-EN :2005 Dykkerdrakter - Del 4: Dykkerdrakter for 1 atmosfæres trykk - Krav og NS-EN ISO :2002 Redningsdrakter - Del 1: Arbeidsdrakter, krav innbefattet sikkerhet (ISO :2002) NS-EN ISO :2002 Redningsdrakter - Del 2: Evakueringsdrakter, krav innbefattet sikkerhet (ISO :2002) NS-EN ISO :2002 Redningsdrakter - Del 3: Prøvingsmetoder (ISO :2002) Synlighet NS-EN 471:2003, NS-EN 1150:1999 NS-EN 13356:2001 Vernetøy - Meget godt synlig vernetøy til yrkesbruk - Prøvingsmetoder og krav Vernetøy - Synbart tøy for fritidsbruk - Prøvingsmetoder og krav Utstyr for synbarhet ved fritidsbruk - Prøvingsmetoder og krav Verneutstyr for idrett, sport og fritid NS-EN 564:2006 Fjellklatringsutstyr - Hjelpetau - Sikkerhetskrav og NS-EN 565:2006 Fjellklatringsutstyr - Bånd - Sikkerhetskrav og NS-EN 566:2006 Fjellklatringsutstyr - Slynger - Sikkerhetskrav og NS-EN 567:1997 Fjellklatringsutstyr - Tauklemmer - Sikkerhetskrav og NS-EN 568:2007 Fjellklatringsutstyr - Isforankringer - Sikkerhetskrav og NS-EN 569:2007 Klatreutstyr - Ringbolter - Sikkerhetskrav og NS-EN 892:2004 Fjellklatringsutstyr - Dynamiske fjellklatringstau - Sikkerhetskrav og NS-EN 893:1999 Fjellklatringsutstyr - Stegjern - Sikkerhetskrav og NS-EN 958:2007 Fjellklatringsutstyr - Falldempende system for bruk i (permanente) klatrestiger - Sikkerhetskrav og NS-EN 1809:1997 Dykkerutstyr - Oppdriftskompensatorer - Funksjons- og sikkerhetskrav, NS-EN ISO 10256:2003 Hode- og ansiktsbeskyttelse for ishockeyspillere (ISO 10256:2003) NS-EN 12270:1998 Fjellklatringsutstyr - Klemkiler - Sikkerhetskrav og NS-EN 12275:1998 Fjellklatringsutstyr - Koblingsstykker - Sikkerhetskrav og NS-EN 12276:1998 Fjellklatringsutstyr - Kamkileforankringer - Sikkerhetskrav og NS-EN 12277:2007 Fjellklatringsutstyr - Seler - Sikkerhetskrav og NS-EN 12278:2007 Fjellklatringsutstyr - Trinser - Sikkerhetskrav og NS-EN 13061:2009 Vernetøy - Leggbeskyttere for fotballspillere - Krav og NS-EN 13158:2009 Vernetøy - Vernejakker, kropps- og skuldervern for hestesport: For ryttere og de som arbeider med hester, og for kusker - Krav og NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 1: Generelle krav og NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 2: Tilleggskrav og for vristbeskyttere, leggbeskyttere og underarmsbeskyttere NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 3: Tilleggskrav og for overkroppsbeskyttere NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 4: Tilleggskrav og for hodebeskyttere NS-EN :2000 Verneutstyr for kampsport - Del 5: Tilleggskrav og for genitalbeskyttere og underlivsbeskyttere Side 12 av 13

13 NS-EN :2000 NS-EN 13546:2002 NS-EN 13567:2002 NS-EN 14120:2003 Verneutstyr for kampsport - Del 6: Tilleggskrav og for brystbeskyttere for kvinner Vernetøy - Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, fot- og genitalvern for målvakter i landhockey, og benvern for landhockeyspillere - Krav og Vernetøy - Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, genital- og ansiktsvern for fektere - Krav og Vernetøy - Beskyttere for håndledd, håndflater, knær og albuer for brukere av rulleskøyter, in-line skøyter, rullebrett o.l. - Krav og Side 13 av 13

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 13 22. årgang 5.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON FINN RIKTIG STØRRELSE Merk at det er to størrelsessystemer for Wenaas sine kolleksjoner, ett for de

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

INutec. I x Fri Distribusjon (J I I. Rapport nr: 11-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 02.05.95 P21043. Rapportens tittel: Kontrollert av: (2

INutec. I x Fri Distribusjon (J I I. Rapport nr: 11-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 02.05.95 P21043. Rapportens tittel: Kontrollert av: (2 Rapport nr: 11-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: (2 7 TESTPROGRAMNER FOR DYKKERES PUSTEUTSTYR E. Thorsen 02.05.95 P21043 Postbokz 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05)

Detaljer

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Utdrag fra Regelverk DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETET Heftet inngår som del av HMS-arbeidet ved Institutt for

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi

Detaljer

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER 3M Vernebriller 3M Norge A/S Avd. Verneprodukter Pb 100, 2026 Skjetten Tel: 06384, Faks: 63 84 17 88 www.3m.com/no/verneprodukter www.3m.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 2 3Ms Vernebriller 3-4

Detaljer

Standarder for renovasjons- og avfallssektoren. Jack Grimsrud Standard Norge

Standarder for renovasjons- og avfallssektoren. Jack Grimsrud Standard Norge Standarder for renovasjons- og avfallssektoren Jack Grimsrud Standard Norge Hva jeg skal gå i gjennom: Hva er standarder? Hvordan utarbeides de? Hvorfor bruker vi standarder? Noen aktuelle standarder.

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle ØYE- OG ANSIKTSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øyet er kanskje vårt viktigste, men også mest sårbare sanseorgan. Når ulykker inntreffer på jobben er det som oftest øynene det går ut over, foruten fingrene.

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN 133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN Original versjon Nr.: 133 Etablert: 19.09.2011 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Forord Denne retningslinjen er utarbeidet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad nr

Sikkerhetsdatablad nr Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Hydrogensulfid Utgivelsesdato: 01/04/2015 Redigert: : Versjon: 4.0 EIGA073 Fare AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren:

Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren: STØRRE FOKUS PÅ HELSE OG SIKKERHET Den Europeiske enhetsakten gjør mer enn å fjerne handelsbarrierer. Den har også som formal å oppgradere sosial- og velferdspolitikken i hele Europa. Den inneholder en

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER

MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER MULTINORM TIL ARBEID I TØFFE OMGIVELSER HVA ER MULTINORM? Multinorm betyr mange normer og det er akkurat det Blåkläder Multinorm er! Blåkläder-kolleksjonen gir optimal beskyttelse, funksjonalitet og komfort

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt.

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter.

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Røykdykking Innhold Kap. 1 Røykdykking i industrivernet...5 1.1 Innledning...5 1.2 Regelverk... 6 1.3 Opplæring...7 1.4

Detaljer

Produktnytt Vernesko med Boa snøring. Sikkerhet i høyden PROFLOW. TILBUD Se side 6-7. batteridrevet åndedrettsvern

Produktnytt Vernesko med Boa snøring. Sikkerhet i høyden PROFLOW. TILBUD Se side 6-7. batteridrevet åndedrettsvern Totalleverandør av arbeidsklær og verneutstyr Kampanjeavis utgitt av Univern AS, våren 2012 Produktnytt Vernesko med Boa snøring Se side 2 Sikkerhet i høyden FALLSIKRINGSUTSTYR Se side 3 PROFLOW batteridrevet

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 602 Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeidsdepartementet 27. april 2010 nr. 605 Utgitt mai

Detaljer

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) DATO: FOR-2011-12-06-1356 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 1922 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Arbeidsplassforskriften

Arbeidsplassforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 702 Arbeidsplassforskriften Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1356. Sist endret ved forskrift av

Detaljer