Norway Cup-lederen har ordet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway Cup-lederen har ordet:"

Transkript

1 BSK-posten Medlemssider for Bækkelagets Sportsklub Nr årgang KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: LEDER: Henning Andesersen Steinhammerv15,1177Oslo NESTLEDER: Tirill Mørk Erlandstuv1,1178Oslo ØKONOMI: Peter Vodrup Olav Nygards veg 212A SEKRETÆR:FrodeStenvik Radarv59,1152Oslo UTDANNING: Kristine Borglin Dalsbergstien 3, 0170 Oslo VARAMEDLEM: Pål Trælvik Solveien3,1177Oslo VARAMEDLEM: Line Bergersen Schøningsgt34,0362Oslo Norway Cup-lederen har ordet: Norway Cup for 36. gang! HOVEDSTYRET = AU + GRUPPELEDERE: LEDERINORWAYCUPSTYRET: BjørnToreLie Sloråsen 19 D, 1257 Oslo FOTBALL:JOEVENSEN Heiasvingen 39, 1177 Oslo BANDY:ODDARNTZEN Ekebergveien 149, 1177 Oslo FRIIDRETT: JosteinHaraldseid Olleveien30,1182 Oslo HÅNDBALL: KnutLarsen Frierv15A,1159Oslo ORIENTERING:TorBrenna J.Scharffenbergsvei115M0694 OSLO SKI:LarsMaanum Skogholtveien25,1178Oslo BSKELITE: Lederstøttegruppe,TommyAmundsen Cappelensv.2A1162Oslo BSKÆLDRES:OddSolli Postdamvn.12B,1164Oslo BSK BEDRES: Anne Borglin Solveien 136A, 1169 Oslo BSK-KONTORET Frode Kyvåg, Trond Eriksen, Maria Jacobsen, Hege Skillebekk, Rolf Fjeld, Anita Hougen, Frank-Otto Kristiansen, Tore Østlie og Vibeke Weiby Telefon , telefax E-post: Postadresse: Postboks 44, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo. Besøksadresse: Ekebergveien 101 Besøk også: eller BSK-POSTEN Ekebergveien 101; tlf.: , e-post: faks.: Grafisk utforming: Stig Mebust, mob.: , Stoff mottas fra alle gruppene Neste deadline er 1/ medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub. Utkommer 5 ganger årlig. Det stille teltet Midt på sletta, ved Ungdomskontaktene og Natteravnene Et sted for å være stille, sammen eller alene Her kan du tenne et lys Du kan få samtale med en prest eller med frivillige Mobilfri sone Søndag 27. juli ruller Norway Cup-fotballen igjen. Som alltid står uke 31 i ungdomsfotballens tegn i vårt distrikt. Selv om vi som vanlig benytter omkring 60 baner over nær sagt hele Oslo øst, er det likevel Ekebergfeltet som er vår ubestridte hovedbase. Dette blir ytterligere manifestert ved BSKs nye lokalisering tett opp til Ekeberg Idrettshall. Også i år er turneringen fulltegnet, i det 1430 lag er med i kampoppsettet. Når vi inkluderer de ca 350 dommerne, vil hele 50 nasjoner være representert i hovedstaden i månedsskiftet juli/august. Det er innlysende at mellom 25 og 30 tusen gjester vil utgjøre et betydelig press på nærområdet og en gedigen utfordring for oss som arrangører. I den anledning er det all mulig grunn til både å takke og berømme distriktets beboere for den utrolig velvillige og gjestfrie innstillingen som er vist overfor arrangementet i alle år. Dere er virkelig viktige medspillere og bidrar i stor grad til at turneringen lar seg gjennomføre nær sagt problemfritt! Mens vi holder oss i nærområdet: Alle er selvsagt hjertelig velkommen til Norway Cup-showet på Ballsletta. I år er showet, som er svært ungdomsrettet, flyttet frem til lørdag. Som kjent har det tidligere vært gjennomført søndag kveld. For øvrig vil Ballsletta også være åsted for turneringens tivoli som nå er fortrengt fra sin tidligere plass ved Ekebergveien. Vi synes også det er all mulig grunn til å minne om det hyggelige samarbeidet vi har med Bekkelaget menighet som i hovedtrekk gir seg utslag i en Sportsgudstjeneste i kirken søndag formiddag. Denne gudstjenesten vil i stor grad fokusere på det fargerike fellesskapet og økt forståelse og respekt for kulturforskjellene. Dette er selve kjerneverdiene for Norway Cup. Mange betrakter nok selve finalekampene som turneringens høydepunkt. Vi kan som alltid nærmest garantere mer enn nok av fin fotball og kolossal innsatsvilje både fredag ettermiddag og hele lørdag (1. og 2. august) på matchbanen ved Ekeberg skole. For øvrig vil leserne kunne danne seg et forholdsvis bredt bilde av mangfoldigheten i arrangementet ved å lese om tilretteleggingen i de ulike sektorene i dette spesialbilaget til Nordstrands Blad. Vi som arrangører har selvsagt for lengst både erfart og innsett at uten betydelig støtte, i første rekke fra Oslo kommune, ville turneringen vært umulig å gjennomføre. Vi føler bestemt at vi har opparbeidet en betydelig aksept og good-will fra en rekke både offentlige og private etater og organisasjoner også utenfor selve idrettsbevegelsen. Spesielt den humanitære og sosiale profilen med et våkent øye til uprioritert barn og ungdom blir vektlagt fra alle hold. En varm takk og honnør retter vi selvsagt til de ca 1700 funksjonærene; av disse er rundt 1100 fra Bækkelagets Sportsklubs egne rekker. Takket være denne imponerende mannskapsstyrken lar gigantarrangementet seg gjennomføre nærmest knirkefritt. Vi anslår at bortimot dugnadstimer nedlegges i arrangementet hvert år. Da nærmer vi oss raskt tidspunktet for det store ungdomstilsiget i vårt område i Oslo. Vi er ubeskjedne nok til å tro at Norway Cup i år ikke kommer så fullstendig skyggen av verken fotball-em eller sommerlekene i Beijing. Her hos oss er det imidlertid helt andre verdier og holdninger som vektlegges; fair-play og idrettsglede står så utvilsomt i første rekke. Velkommen til Norway Cup 2008! Vennlig hilsen Bjørn Tore Lie leder av Norway Cup-styret FOTO: NORDSTRANDS BLAD

2 Røykfritt på sidelinja under Norway Cup Trafikkavdelingen: Sykkel på Ekebergsletta! Verdens helseorganisasjon har satt temaet tobakksfri idrett på dagsorden. Det internasjonale fotballforbundet FIFA støtter røykfri fotball, og mesterskapet i Sør-Korea og Japan var det første røykfrie VM. I sommer samles barn og unge på Ekebergsletta til verdens aller største fotballturnering. Også i år er det røykfritt på sidelinja. Trender i tiden går mot røykfrihet i idretten Røyking og idrett hører ikke sammen. Med tobakksfri idrett menes at det ikke skal brukes tobakk eller reklameres for tobakk på et idrettsarrangement, og ingen skal utsettes for passiv røyking. De fleste klubbene i den norske eliteserien i fotball har nå røykfrie soner på tribunene, på Stavanger stadion er det helt røykfritt, og røykfrihet i idretten er inkludert i verdigrunnlaget til Norges idrettsforbund. Aktive unge trenger tobakksfrie rollemodeller Fra 30. juli til 5.august vil ca barn og unge tilbringe mange timer på og ved siden av fotballbaner på Ekebergsletta, Rustad, Abildsø, Furuset og Voldsløkka. Det er veldig fint å se at de voksne virkelig har skjerpet seg, og kuttet ned røykinga på sletta i fjor. De få vi har observert med røyk i hånda, har enten gjemt seg litt bort, eller vært på vei til bilen og bort fra Norway Cup-området. Trenere, lagledere, foreldre og andre er viktige rollemodeller for unge spillere. Norway Cup bør være en arena der barn og unge slipper å forholde seg til et produkt som bryter ned mye av det positive fotballen står for. Derfor er det røykfritt rundt Norway Cupbanene også i år. Grønt avspark på Norway Cup 2008 Norway Cup har som mål å fremstå som et miljøvennlig arrangement også i år. Ansvar fortsatt på topp Norway Cup har erkjent sitt ansvar for miljøet og prosjektet Grønt Avspark har følgende målsetninger: Redusere belastningen på naturen Øke miljøbevisstheten og skape posi tive holdninger hos deltakere og publikum Gå foran som er godt eksempel for andre idrettsklubber og arrangementer Miljøprofil under Norway Cup 2008 Å motivere alle aktører og jobbe med holdningsskapende arbeid når det gjelder miljø er fortsatt et prioritert tiltaksområde. Norway Cup vil appellere til en mer miljøvennlig profil blant sponsorene og stille krav om å undertegne en miljøkontrakt. Transport Under årets turnering vil transport være et høyt prioritert område. Norway Cup fortsetter å oppfordre deltakere og publikum til å la bilen stå og ta buss, trikk eller sykle til arrangementet. Reiser du kollektiv så følg med på plakatkampanjen på Oslo Sporveier AS. Det blir satt opp sykkelstativer på Ekebergsletta hvor det er mulig å parkere sykkelen forsvarlig. Vær lur tenk retur! Norge er enestående på innsamling av drikkekartong. Gamle drikkekartonger blir resirkulert og får nytt liv som permer, notisblokker og gratulasjonskort. Miljøvennlig innkjøp Norway Cup fortsetter å stille krav til sine leverandører og velger produkter som bærer et miljømerke. Avfallsreduksjon Å kildesorterer på et så stort arrangement som Norway Cup har vist seg å være både vanskelig og krevende. I tillegg kan det være veldig demotiverende hvis alt likevel havner i samme søppeldunk. Norway Cup jobber derfor med å innfører bedre sorteringsordninger og forsetter som i fjor med å skille ut papir/papp og drikkekartong fra resten av avfallet. Norway Cup oppfordrer alle til å ta ansvar og benytte de oppstilte søppeldunker. Målet er i tillegg å begrense søppelmengden ved å bruke storforpakninger i stedet for engangsprodukter flere steder på arrangementet. Naturopplevelser For å legge et godt grunnlag for miljøengasjement hos barn og unge er det viktig å gi dem gode naturopplevelser. Under årets arrangement vil Norway Cup profilere naturvennlige aktiviteter. Som vanlig er trafikkavviklingen en stor utfordring i Norway Cup-uka. 40 personer jobber i trafikkavdelingen. Spesielt åpningsdagen søndag vil lokke mange tilskuere til Ekebergsletta. Stor pågang på parkeringsplasser er det også på ettermiddagene i turneringsuka. Besøkende bør så langt mulig bruke sykkel, eller ta seg en spasertur. Parkeringsarealene er svært begrensede, og store deler er reservert tilbusser. Avgift Også i år vil det bli avgiftsparkering. Prisen blir kr. 50,-, og da kan våre gjester parkere fritt i ett døgn. Det vil da også bli mulig å kjøre ut og inn igjen på parkeringsplassene uten å betale på nytt. Bruk av alkohol og andre rusmidler under Norway Cup En av de sentrale verdiene i Norges Idrettsforbunds arbeid er at barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Norway Cup ønsker at intensjonen i dette arbeidet følges, og all bruk av alkohol og andre rusmidler er forbudt under turneringen. Ukeskortet koster kr. 200,-. Men: Reis kollektivt! Bomstasjonen ligger midt på Ekebergsletta, med de problemer det medfører - planlegg turen til Ekeberg! Det er ikke mulig for funksjonærer å parkere privatbilen i skolegården på Ekeberg skole. Positivt Turneringens sjåførstab er på rundt ti personer, og Norway Cup disponerer til sammen 30 biler. Det å kjøre Norway Cup-bil er en ansvarsfull jobb. Bilene med sine spesielle dekorasjoner skal utmerke seg positivt i trafikkbildet. Trafikkavdelingen tar seg også av kontakten med politiet. Norway Cup har avtale med Manglerud politistasjon om vakthold og andre tjenester som utføres av politifolk under åpningen, under hele turneringen og ved finalene. Cato Løken, trafikksjef Vi tar det som en selvfølge at det blant lederne ikke misbrukes rusmidler, og at lederne passer på at deltakerne overholder disse regler. I tilfelle overtredelse må lagene regne med streng reaksjon fra vår side. Vi ber ledere om å ta problemet opp med spillere og minne dem spesielt om denne delen av reglementet. Og ikke minst: Vær selv et godt eksempel for ditt lag på dette området.

3 Dette skjer i Norway Cup-uka: MOTTAKELSE I OSLO RÅDHUS ONS. 30.juli kl Oslo kommune gjør stas på Norway Cup og inviterer til mottakelse i byens storstue - Rådhuset. Underholdning og taler! Invitasjoner blir sendt ut til klubbenes hovedledere. ROLF HOFMO TIL MINNE Ved bautaen av Ekebergfeltets «far», Rolf Hofmo, vil Norway Cup hedre hans minne med friske blomster hele turneringsuka. Blomstene skal være et synlig bevis på vår takknemlighet overfor denne kjempen. Vi vet hvilken innsats han gjorde, bl.a. for bevaring av Ekebergfeltet. Hadde det ikke vært for Rolf Hofmo, hadde det kanskje ikke vært noe Norway Cup heller. BEKKELAGET KIRKE Velkommen til sportsgudstjeneste i Bekkelaget kirke søndag 27. juli kl Kirken er med og markerer og ønsker alle hjertelig velkomne! Norway Cup lag deltar med sang og dans. TIVOLI Lunds Tivoli besøker Norway Cup også I år, og er å finnne på ballsletta, dvs. bak Ekeberghallen. Åpent: lørdag og søndag kl 13:00-18:00, mandag-fredag kl 10:00-18:00. Første dag lørdag 26.juli, siste dag lørdag 2. august. FROGNERBADET Besøksadresse: Vigerlandsparken, Frognerveien 67 Norway Cup deltagerne har I år som så mange ganger før mulighet til å kjøle seg ned på Frognerbadet. Ledere anmodes til å være med, og husk og følg vaktenes anvisninger. Ved fremvisning av deltagerbånd er det I tillegg til gratis inngang, en gratis tur I en av vannrutsjebanene. EKEBERG MINIGOLF PARK Minigolfen er også i år med på å markere turneringen. Alle med deltakerkort, kan spille gratis. Åpent fra søndag morgen til lørdag aften 2.8. FELTSYKEHUSET Feltsykehuset har helt siden første Norway Cup i 1972 vært etablert i samarbeid mellom Norsk Folkehjelp Oslo og leger fra NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt). Feltsykehuset er døgnbetjent og lege/fysioterapeut er til stede på dag- /kveldstid. Salg av førstehjelpsutstyr i resepsjonen. Feltsykehuset finner du i paviljongen på Ekeberg skole. Telefon hele døgnet. Kristine Borglin er ansvarlig for finaler og aktiviteter Ved akuttsykdom og ulykker - ring medisinsk nødhjelp 113. Norsk Folkehjelp Oslo har sanitetsposter på alle spillefeltene så lenge kamper pågår. Mannskapene har spesiell utdanning I vurdering og behandling av idrettsskader, men gir også generell førstehjelp ved skader og sykdom. Transport av skadde/syke fra spillefeltene til feltsykehuset skjer i ambulanse eller transportbil fra Norsk Folkehjelp Oslo. Nødvendig videretransport for undersøkelse/ innleggelse på legevakt/sykehus utføres også av Norsk Folkehjelp Oslo. MUSEENE Oslo har en rekke museer som dekker forskjellige områder av vår historiske bakgrunn. Norway Cups deltakere har adgang til disse under tilsyn av klubbleder, og med gyldig deltakerkort. Hvis ikke leder følger med, må vanlig inngangsbillett løses. Følgende museer er åpne for Norway Cup - deltakere: Norsk Teknisk museum, nytt i år Hvordan evakueres en oljeplattform? Hva gjør egentlig klimaendringene med verden? Alt dette kan oppleves på Teknisk Museum. I tillegg kan du montere, programmere og teste en legorobot. Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo Åpent: mandag-fredag: , lørdag/søndag: Munch Muséet, nytt i år Museet er dedikert til ekspresjonismens far, Edvard Munch, og du å se verden gjennom hans øyne ved hjelp av hans malerier og tegninger. Tøyengata 53, 0608 Oslo Åpent: alle dager Nobels Fredssenter, nytt i år Dette nye museet gir en fantastisk presentasjon av Alfred Nobel, og presenterer også alle fredsprisvinnerne. Brynjulf Bruuns plass 1, Åpent: alle dager Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøynesvn. 37, 0286 Oslo Åpent: Panoramafilmer om norskekysten og om Oslo havn. Frammuseet, Bygdøynes, 0286 Oslo Åpent: Kon-Tiki museet Åpent: Kon-Tiki museet viser farkoster og gjenstander fra Thor Heyerdahls fantastiske verden. Mer info på:www.kon-tiki.no Norsk Folkemuseum, Et av Europas største utendørs museum tar for seg den kulturhistoriske by- og bygdekulturen Museumsveien 10, 0287 Oslo Åpent: Vikingskiphuset, Museet omhandler utgravninger fra Gokstad, Oseberg og Tune. Her finner du også to av verdens beste bevarte vikingskip av tre bygget på 900-tallet. Huk Aveny 35, 0287 Oslo Åpent: Akershus festning: Forsvarsmuseet Museet tar for seg Norges militærhistorie fra vikingtiden til 1950-tallet. Bygning 62, Akershus festning Hverdager: lørdag/søndag: Norges Hjemmefrontsmuseum Museet er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Gjennom sin utstilling ved hjelp av bilder og dokumenter, får man et et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk. man.,ons.,fre.,lør.: søndag: Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage. Se dinosaurer bl. a en 14m lang og 4,5 m høy kopi av skjelettet til Tyrannosaurus rex, bergarter, mineraler, en bit av månen, og menneskets utviklingshistorie i Geologisk museum, dyr fra hele verden og store vekslende utstillinger i Zoologisk museum og mange spennende planter i Botanisk hage. Besøksadresse: Inngangs Sarsgate og Monradsgate, 0562 Oslo: Åpent: Museene og Veksthusene: Tirs-sønd , stengt mandag. Botanisk Hage: Hverdager lør.,søn., og helligdager: st Museet for samtidskunst Bankplassen 4 Åpent: Tirs.onsd og fre: , tors: , lør./søn.: Mandag stengt. 32 skoler og 9 hoteller 9800 deltakere er fordelt på 32 skoler, 900 deltakere på 9 hoteller. Store tall som krever mye forarbeide for at alle skal bli fornøyde. Det tror vi også de blir. Utfordringene er mange i forkant av turneringen. Mye detaljplanlegging og enormt med forandringer underveis. Om det kommer en deltaker eller to i tillegg, eller blir borte, av de lagene som bor på skole, så er ikke det noe stort problem. Det blir langt mer arbeid dersom det er forandringer på hotellsiden. Vi har påmeldingsfrist allerede 15 april. Så å si samtlige hotellbestillinger er gjort om både to og tre ganger siden den gang. Vi vil i år benytte en del nye hoteller. Vi kan bl.a. tilby pakke med 7 døgn på hotell. Frokost på hotellet, lunsj og middag i Ekeberghallen, fri transport, t-skjorte og lagfoto for 3300 kroner. En absolutt hyggelig pris når en tar med at hotellovernatting ble momspålagt fra slutten av På skolesiden er det lite nytt. Noen forandringer med hensyn til hvilke skoler vi får benytte, begynner vi å bli vant med. Det er et større problem at vi må vente så lenge før vi får avklart hvilke skoler vi faktisk kan benytte. Ellers bruker vi mye tid på opplæring av nye vaktmannskap. Sikkerhet er høyt prioritert her. I 2006 gjennomførte vi en svært så reell beredskapsøvelse med brann på en skole. Her lærte vi utrolig mye. Vaktmannskapene på skolene blir rekruttert av lokale idrettslag, musikkorps etc. Disse gjør en fantastisk jobb. Veldig mange av dem har vært med i en årrekke, men noen nye er det hvert år. Dette gir kjærkomne dugnadskroner til de forskjellige organisasjonene. Vi håper og tror våre deltakere vil oppføre seg like eksemplarisk som de har gjort tidligere. Innkvarteringsavdelingen består foruten undertegnede av Gunn Heidi Gundersen, Dag Anders Eriksen, Steven Chandrapaul og Bjørn Granerud Pedersen Vi skal gjøre vårt ytterste for at våre gjester får et minneverdig opphold.

4 Dommeravdelingen Frispark, røde og gule kort... Det er omtrent 350 dommere med i årets turnering. Kulturavdelingen: Vi skal underholde Kulturavdelingens primære oppgave er å underholde. Så når dere vil ha en liten pause fra fotball, står vi klar med underholdningen. Vår største utfordring er det store NORWAY CUP SHO- WET som også i år blir på Ballsletta, men merk dere dagen. I år er Norway Cup Showet på LØR- DAG: altså lørdag 26.juli kl Det er igjen duket for et fantastisk show med mange store nasjonale og internasjonale artister. Vil dere vite hvilke artister som kommer, klikk dere inn på hvor vi stadig vil holde dere oppdatert på hvem som kommer. Før showet er det som vanlig en fargesprakende parade av deltagende lag med faner, maskotter og banner godt anført av ridende politi, flaggborg og musikkorps. Paraden starter fra Brannfjell skole (på hjørnet av Ekebergveien og Erlandstuveien) kl Alle er selvfølgelig velkommen til showet, og det er selvfølgelig gratis. Med SHOW mener vi også det som foregår på vår Kulturscene midt ute på Ekebergsletta. Hver dag kl.1200 vil du kunne oppleve våre deltagere og supportere - ungdom fra fjern og nær som opptrer med dans, sang, musikk og glede. Og kl.1500 blir det mer kjente artister som skal stå for underholdningen. Så gå ikke glipp av det som skjer på Kulturscenen! Vi håper på en solfylt Norway Cup-uke, og oppfordrer alle i nærområdet, ja, faktisk alle i hele Oslo, til å legge turen til Ekebergsletta hele uke 31. Og til de av dere som bor i nærheten av Ballsletta håper vi at dere tilgir oss et par dager med prøver og show, for vi håper at det gir en masse positive opplevelser til alle tilreisende Norway Cup deltakere. Gun E. Lund Kultursjef Av disse er ca. 120 utenlanske. Vi har påmeldte dommere fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England, Wales, Irland, Spania, Portugal, Albania, Romania, Italia, Libanon, Makedonia, Frankrike, Tsjekkia, Belgia, Polen og Skottland. I tillegg er det med norske dommere fra alle landets 18 fotballkretser. Dommerne befinner seg på alle nivåer helt fra dommere som dømmer på topp til nye rekrutterings- og klubbdommere som har begynt å dømme i år. De fleste dommere leder kamper både i 11, er og 7 er fotball. I de minste klassene dømmer unge og ferske dommere, og vi oppfordrerer derfor alle å ta hensyn til at disse dommerne er nye og innimellom kan ta feil. Støtt de i stede for å kritisere de trenger veiledning og oppfølging slik at de blir bedre til å dømme. Dommerne har fra tre til seks oppdrag pr. dag enten som dommer eller assistentdommer. Dette vil variere noe i forhold til hvilke kamper det er. Dommere som dømmer de minste klassene får flere oppdrag enn de som dømmer de eldste. Det settes opp assistentdommere i de fleste kampene i klasse A, B og Q. I sluttspillet er det trioer også i flere klasser. I alle A-finalene 11 er er det i tillegg 4. dommer som skal passe på at innbytte foregår korrekt, ha kontroll med teknisk område, bistå dommertrioen, samt være reserve for en av de tre. Dommerne er innkvartert på Brannfjell skole der også Dommersekretariatet holder til. Her får dommerne servert både frokost, lunch og middag. I tillegg bor det dommere på Holtet videregående skole. Dommeravdelingen er organisert i tre grupper; dommeroppsett, observatøroppsett og sekretariat. Underveis i kampene er det observatører som vurderer innsatsen til dommerne og gir veiledning. For at dommerne skal bli bedre og lære av de feil de gjør er dette en viktig oppgave. Observatørene skriver deretter en rapport etter kampen som leveres observatøroppsettgruppen. Rapportene danner grunnlag for uttak av dommere til sluttspill og finaler. Totalt er det i virksomhet omtrent 50 observatører under Norway Cup, og disse har også i oppdrag å rapportere usportslige forhold som skjer på eller utenfor banen. Vi oppfordrer derfor alle spillere, trenere, ledere og foreldre til Fair Play, samt å respektere hverandre både på og utenfor banen. Nytt i år er at det skal gjennomføres Fair Play-hilsen foran alle kampene. De par siste årene har dette blitt godt innarbeidet i alle fotballkamper i Norge både på topp og breddenivå. Dette er et viktig innslag i arbeidet med Fair Play. Alle må ta hensyn til at dette blir gjennomført på riktig måte. Det er derfor lagt inn 10 minutters pause mellom hver kamp slik at Fair Play-hilsen kan gjennomføres. Det foregår kursaktiviteter underveis i uka. Blant annet har Norges Fotballforbund kurs for talentfulle dommere rundt omkring fra kretsene både kvinne og herresiden. Disse dømmer sammen i trio, og får evaluert kampene etterpå. I tillegg tas det opp faglige temaer som er nyttig i dommernes videre utvikling. Det arrangeres også rekrutteringsdommerkurs for dommere fra kretsene på Østlandet. Teori gjennomføres i forkant, og den praktiske delen ved å dømme i de minste klassene. Ønsker du å gå dommerkurs har du muligheten nå. Ta kontakt med Oslo Fotballkrets på For mange dommere er turen til Norway Cup høydepunktet i sesongen. Flere har startet sin dommerkarriære her, og er i dag etablert på høyt nivå. Det er et fint sosialt treffpunkt og i tillegg lærer dommerne mye av hverandre ved å diskutere erfaringer og opplevelser. De fleste synes det er hyggelig å bruke en ferieuke på arrangementet vårt. Det er veldig bra for oss da vi er helt avhengig av dommere for at vi skal få gjennomført turneringen. Tenk deg om neste gang du kjefter etter en dommeravgjørelse. Uten dommere blir det ikke Norway Cup. Lykke til med årets turnering! Jørn Thomas Smedsrud dommersjef Service til 700 pressefolk fra hele verden Pressesenteret er først og fremst en serviceavdeling for mediefolk fra inn- og utland. Vi følger opp journalister fra aviser, radio og TV med mulig informasjon om turneringen. Journalistenes nysgjerrighet har ingen grenser, og avdelingen får informasjonsoppgaver om alt mulig, fra vår egen organisasjon til enkeltpersoner på tilreisende lag. Vi akkrediterer ca. 700 pressefolk som vi ønsker å stelle med så godt vi kan. I år kommer det mediarepresentanter fra hele Norge, fra flere europeiske land, fra Brasil, Senegal, Kenya, Filippinene, Japan og Thailand. For at mediefolkene skal få en så positiv og hyggelig opplevelse av turneringen som mulig, har vi følgende omfattende servicetilbud: Gratis WLAN sone for presse Kantine med servering av frokost, lunsj og middag. Vi har også vanlig kiosksalg. Storskjerm Skrivestue Kopiering med telefakstjenester Vi tilbyr telefontjenester Resultatservice For å kunne yte ovennevnte service er vi avhengig av et godt samarbeid med våre sponsorer/leverandører som i årets turnering er følgende: Teletjenester: Telenor/Umoe IKT Foto: Jan Erik Olsen Datatjenester: Norges Idrettsforbund og Olympiske komiteen. Til slutt vil vi nevne at tips om morsomme episoder eller engasjerende saker som er knyttet til turneringen mottas med takk. Det vil bli produsert en Norway Cup avis fra mandag til og fredag i turneringsuken. Der er det god plass til både resultater og redaksjonelt stoff. Her kan alle bidra for å gjøre denne spennende og innholdsrik. Norway Cups offisielle nettsider, er i juli og august et av de mest besøkte blant samtlige nettsider innen norsk idrett. I ukene før og under turneringen blir nettsidene kontinuerlig oppdatert med nye saker, bilder og nyttig informasjon. Pressesenteret holder åpent fra kl til alle dager og er som vanlig etablert i gymsalen på Ekeberg skole. Med topp service fra morgen til kveld ser vi frem til en hektisk og morsom uke. Tips oss på telefon Lucy Thoresen Pressesjef

5 Salgsavdelingen - Salgsboder på Ekeberg For å tilfredsstille store behov og for å skape en fornøyd deltakermasse og tilskuere er det viktig å kunne tilby et godt kiosktilbud. Dette er salgsavdelingens hovedansvar. Salgsavdelingen har ansvaret for salg fra alle salgsbodene på Ekebergfeltet. Dvs. alle bodene som selger is, brus, pølser, sjokolade osv. Totalt skal vi ha 19 slike salgsboder på Ekebergsletta. BSK Ældres har ansvaret for en av bodene og her er det gamle gutta i BSK som råder. De andre bodene vil bli bemannet med foreldre og utøvere fra alle grupper i Bækkelagets Sportsklub. For at kioskene skal fungere tilfredsstillende starter vi planleggingen i god tid. Rundt påsketider er vi i full gang med å skaffe nok mannskap. Her samarbeider vi med Mannskapsavdelingen for å bemanne alle bodene etter antatte behov. I tillegg til å skaffe nok mannskap skal man fastsette produktutvalg, priser, opplegg og rutiner for leverandørene, transportbehov, varelager, kontrollrutiner o.a. I den forbindelse avholdes det en rekke møter med leverandørene. Vi har et samarbeid med Arenasalg og Norges Fotballforbund. Dette innebærer at vi stort sett benytter leverandører som allerede er tilknyttet Arenasalg. I forbindelse med dette samarbeidet er ASKO fortsatt leverandøren av alle varene. Alle bodene på Ekebergsletta blir satt opp av Coca Cola, samt støttetelt fra OB Wiig slik det er gjort de siste årene. I tillegg skal vi også i år ha noen Coca-Cola vogner (som erstatter de vanlige bodene). Salgsavdelingen har sammen med Innkvarteringsavdelingen samarbeid med vaktmannskap på innkvarteringsskolene og de andre spillefeltene, Abildsø, Rustad, Furuset og Voldsløkka. Disse skal benytte våre leverandører som alltid skal ha eksklusivitet på leveranser av egne produkter til Norway Cup. De største leverandørene som blir å finne i kioskene i år: Is: Mineralvann: Sjokolade: Pølser: Snacks: Diplom Is Coca Cola Freia Gilde Maarud Arrangementskomiteen i Salgsavdelingen består av noen nye og mange gamle : Lager: Helene Kristiansen og Maja Ringdal Sjåfører: Håkon Kristiansen, Nicolai Mathisen, Jørn Brentebråthen, Mikkel Inglingstad og Alexander Rauan Nilsen. Bodansvarlige: Kjersti Tronerud, Tiril Ekeberg,, Hege Aas, Pia Thommasen Larsen, Marian Lunde, Espen Jørgensen, Trine Finstad, Tor Rønholt og Åse Frydenlund-Holm. Kontoret: Nina Kristiansen (NK) Kunne du tenke deg en jobb i Arrangementskomiteen i Norway Cup 2009? Ta kontakt med Mannskapssjef Kai Frydenlund- Holm eller undertegnede i Norway Cup uken, så kan du få mer informasjon og innblikk i hva jobbene går ut på. Elsa Stigen Ringdal Salgssjef Teknisk avdeling er klare for drøye 1400 lag og nesten 4000 kamper Teknisk avdeling er hjertet i fotballturneringen Norway Cup. Vår hovedoppgave er å sørge for pulje- og kampoppsett for over 1400 lag, avviklingen av nesten 4000 kamper på 60 baner, registrering av over mål og registrering av (forhåpentligvis) færrest mulig utvisninger. Alt gjøres tilgjengelig på hjemmesidene våre (www.norway-cup.no) så fort det er registrert. Dette er ingen liten utfordring, men etter hvert har staben på teknisk opparbeidet bra rutiner på det meste så vi er klar i år igjen. Med oss for å håndtere alle disse kampene, har vi 4 gode medarrangører på Abildsø, Rustad, Furuset og Voldsløkka. Dette er rutinerte medarrangører, som har vært med oss i Norway Cup i en årrekke. Disse driftes av lokale idrettslag, som er med på å lage et flott arrangement i nærmiljøet sitt. Sammen med teknisk avdeling har vi teknisk informasjon. Her får alle all den informasjonen de måtte etterspørre om fotballen i Norway Cup. For eksempel resultatet av kampen mellom Gol og Kolstad, hvilket lag som leder pulje C08, hvordan underlaget er på bane A1, eller på hvilken bane de kjekke brasilianerne spiller kl 15. I tilfelle dårlig vær, har vi 39 kunstgressbaner i reserve. Disse ligger klare til å ta imot kampoppsettet dersom forholdene på Ekeberg eller de andre feltene ikke skulle tåle været. Forhåpentligvis slipper vi å benytte disse, men det er en trygghet i å vite at apparatet fungerer dersom været skulle umuliggjøre fotballkamper på sletta. Norway Cup skal gjennomføres uansett! Fredag 1. og lørdag 2.august går finalene på Ekebergsletta, men før den tid skal det spilles nesten 4000 gode fotballkamper og scores mange flotte mål. Og ikke minst skal det vises veldig mye idrettsglede. Vi i Bækkelaget med hjelpere skal gjøre en god jobb fram mot og i Norway Cup uka, så alle deltagerne og gjestene våre skal få oppleve ekte Norway Cup stemning. Ta turen til Ekebergsletta eller en av de andre feltene, og se noen av våre nasjonale eller internasjonale gjester i alderen år kose seg på fotballbanen. Det er verdt det, i Norway Cup scores over 3 mål i snitt pr kamp! Vi ønsker alle en fin opplevelse på Norway Cup, og håper at vi sees i uke 31. Frode Stenvik Teknisk sjef Bespisningen: Vi gir folket mat En hilsen fra oss i Ekeberghallen Vi skriver året 2008 og Norway Cup blir nok en gang arrangert. Det blir en hektisk uke med mye jobbing og lite søvn, men med godt mannskap til hjelp går det nok bra i år også. Legg merke til spisetidene! Første måltid er lørdag 26. juli Middag kl Ellers vil måltidene bli servert til følgende tider: Lunsj kl Middag kl Siste måltid i Ekeberg Idrettshall er lørdag 2. august Middag kl Varmmaten blir levert fra BAMA, og den videre prosessen er lik de foregående med oppvarming hos Bakers på Økern. Årets meny er, men to alternativer: Lørdag 26. juli Også i år er det stor fantasi blant våre samarbeidspartnere når det gjelder aktiviteter og konkurranser for våre deltakere. Vi har som tidligere bygget 2 standgater rundt finalearenaen, som er utgangspunkt for disse aktivitetene. Vi håper og tror at mange av våre deltakere vil få oppleve mange utfordringer gjennom uka. Eller er det i år også satt fokus på et sunt arrangement og det vil være 4 fruktutsalg i regi av Bama. Du finner også at det skjer Kjøttboller i fløtesaus m/potetmos Pastagrateng Søndag 27.juli Kjøttkaker i brun saus, potet og Brun lapskaus med ertestuing Mandag 28.juli Kylling tikka m/ris Fiskekaker m/potetmos Tirsdag 29.juli Pølsestroganoff m/potetstappe Torsk m/hollandaise,gulrøtter og ris Onsdag 30.juli Kjøttboller i fløtesaus m/potetmos Lys lapskaus Torsdag 31.juli noe på salgssiden. Arenasalg skal sørge for at kioskene til en hver tid har produkter som publikum vil ha. Ny pølseleverandør er Gilde. Vi oppfordrer selvsagt alle til å besøke standene. Her vil det være mye å oppleve. Vi vil også bli å finne i de nye lokalene ved Ekeberghallen, men vil selvsagt bruke mesteparten av vår tid rundt våre samarbeidspartnere. Markedsavdelingen gleder seg til Norway Cup og håper på godt vær. Markedssjef Trond Eriksen Pastagrateng Laks m/hollandaise, gulrøtter og ris Fredag 1. august Brun lapskaus Fiskekaker m/potetmos Lørdag 2. august Kjøttkaker i brun saus, potet og ertestuing Kylling tikka m/ris. I begynnelsen av juni så prognosene ut til at det blir omtrent like mange som skal spise i Ekeberghallen i år også. Vi beregner å bespise ca personer, inklusive våre egne, to ganger om dagen i Verdens største restaurant. Til slutt vil jeg henvende meg til dere som leser BSK-posten. Norway Cup kan ikke gjennomføres uten innsats fra dere alle. For oss i Ekeberghallen er vi avhengig av å ha det ryddig til enhver tid, dvs. nok personer, store og små, til å hjelpe oss med serving/utlevering av maten, rydding av vord, dørvakter etc. Hjelp oss vi trenger dere. Ett skift er bedre enn ingen! God sommer! Bespisningssjef Knut Larsen Aktiviteter og atter aktiviteter

6 Arrangementskomiteen 2008 NORWAY CUP STYRET Bjørn Tore Lie Eli Rygg Kjersti Rønholt Kjell Kleiven Rannveig Sundelin (NK) Tor Arne Sandholt Frode Kyvåg Peter Vodrup Henning Andersen Rigmor Andresen Inger Lise Svärd TURNERINGS- LEDELSEN Bespisning: Knut Larsen Innkvartering: Rolf Fjeld Mannskap: Kai Frydellund-Holm Kultur: Gun Lund Salg: Elsa Stigen Ringdal Teknisk: Frode Stenvik Dommere: Jørn Thomas Smedsrud Trafikk: Cato Løken Finaler og Aktiviteter: Kristine Borglin Presse: Lucy Thoresen Tekniske medarbeidere: Bjørn Gaarder, Abildsø Roy Johnsen, Rustad Terje Bongard, Voldsløkka Marianne Brynildsen, Furuset Arrangementskomité: SEKRETARIAT Frode Kyvåg Maria Jacobsen Vibeke Weiby Hege Skillebekk Christine Kristiansen Line Larsen Anette Kjønstad Gro Enger Anita Hougen Julie Bye Johansen Jannik Holm (Infokiosk) Morgan Doknæs (Infokiosk) Gro Kjønstad Bjørn Gaarder - Abildsø Roy Johnsen - Rustad Marianne Brynildsen - Furuset Terje/Sverre Bongard - Voldsløkka Trond Eriksen Frank-Otto Kristiansen Jorun Hougen Hallgeir Kjønstad Leif Inglingstad Erik Øverby Svein Hals Per Anders Sjøvold Odd Wangen PRESSE Lucy Thoresen TL Inger Heitmann NK Lene Urstad Mai Britt Solberg Anja Moe Gro Skau-Johansen Ingun Aadna Siri Larønningen Hildegunn Bjerke Kira Vesterlund WEB/NC AVISEN Magne Mellem Enoksen Carina Bredesen Kine Leiknes Anne Cathrine Sørlie Rune Eriksen Iselin Rønningsbakk INNKVARTERING Rolf Fjeld (TL) Gunn Heidi Gundersen (NK) Dag Anders Eriksen Bjørn Granerud Steven Chandrapaul SALGSAVDELINGEN Elsa Stigen Ringdal (TL) Nina Kristiansen (NK) Lageret Maja Ringdal Helene Kristiansen Kjersti Granlund Sjåfører Nicolai Mathisen Jørn Brentebråten Håkon Kristiansen Mikkel Inglingstad Alexander Rauan Nilsen Salgsleder sletta Trine Finstad Tor Rønholt Åse Frydenlund-Holm Hege Aas Kjersti Tronerud Pia Thomassen Larsen Mariann Lunde Espen Jørgensen Tiril Ekeberg KULTUR- AVDELINGEN Gun E. Lund (TL) Line Bergersen (NK) Hans Petter Heitmann TEKNISK Frode Stenvik (TL) KIF-Fredrik Ødegård Tore Østlie Mats Andresen Bent Mathisen NN AK NN AK Stine Marie Halck Øyvind Saxhaug Kristoffersen Christian Fredrik Bonde NIF-IT Vegard Flaamo Kjetil Tronesvold JURYEN: Arnor Dingen Rune Nordby Stein Erik Halck Kjartan Berland TRAFIKK Cato Løken TL Jørgen Jensrud (NK) Svanhild Wetterland Thomas Ekeberg (Interntransport) Espen Ekeberg (Interntransport) Kjell Bergstrøm (tirs-søn) Jaran Engh Martin Moberg Siv Stageberg FINALER OG AKTIVITETER Kristine Borglin (TL) Janne Borglin (NK) Frode Lorentzen MANNSKAP Kai Frydenlund-Holm (TL) Karina Frydenlund- Holm (NK) Gro Kristoffersen Eirik Lund Røer Elisabeth Vollen Cecilie H.Andersen Tina Frydenlund-Holm BESPISNING Knut Larsen (TL) Hilde Ringdal (NK) Marianne Njøten Jorun Vogt Svendsen Andreas Grønnevik Jan Håvik Bodil Elisabeth Teig Kenneth Andre Lilleås Per Martin Doknæs Stian Abrahamsen Torjus Bjørnstad Charlotte Modal Kaja Mørk DOMMERE Jørn Thomas Smedsrud (TL) Jan Olav Knutsen (NK) Rudi H. Martinsen Trygve Kjensli Randi H. Olsen Bjørn Hoff Thomas Andre Aker Svein Elvanes Dag Jørgen Magnussen Ole-H. Johannessen Inger Elin Aftret Bjørn-Andre Hansen Jonas Soo Holm Didar Akrei Bjørn Oddvar Strøm GUIDER Mexi Unn Doknæs Mannskapsliste, Norway Cup 2008 bespisning,, Abrahamsen, Stian, Akersveen, Karina, Anda, Bente, Anda, Herr, Andersen, Maria M., Andersen, Fanny B., Aspesletten,, Beg, Martin, Bergan, Martin, Bjerknes, Louise, Bjørnstad, Torjus, Bockelie, Jonathan, Bratlie, Frida, Bratt, Tom-Eric, Bratt, Jack, Breistøl, Kristine, Brekke, Jan, Brekke, Scott Greve, Broback, Gudrun, Broback, Bjørn S., Buer, Torbjørn, Bye, Janne, Bø, Harald, Bøvold, Martin, Bøyum, Axel G., Bøyum, Helene, Christophesen, Live Garder, Dessingthon, Philip, Doknæs, Per Martin, Dovran, Anders, Dæhli, Stine, Eidskrem, Iselin, Eidsvold, Fredrik, Ekanger, Tina, Evensen, Casper, Fiskum, Alexander, Fjellbu, Fredrike, Flaathen, Sveinung, Flaathen, Eva Marie, Gabrielsen, Wendy, Gabrielsen, Stein, Garder, Nanna, Gebremedhin, Luam, Gjengstø, Marie E., Gjerstrøm, Rebekka B., Granum, Jeanett, Grødal, Eline, Grønnevi, Andreas, Grønstad, Frode, Gundersen, Thomas, Haga, Julie, Hagen, Anne hilde, Hansen, Ann Kristin, Hareide, Frikk, Hars, Marte C., Hars, Jon Bendik, Hoem, Sonja, Høier, Mikkel, Haaland, Ane, Haaland, Ivar, Håvik, Jan Fredrik, Iversen, Vidar Lind, Jarre, John Just, Johnsen, Stein, Jutulstad, Magne, Jutulstad, Adele, Jutulstad, Halvor, Kanestrøm, Ann Ingjerd, Kirkeby, Espen, Klokk, Karl Johan, Kristianslund, Kristina, Kronberg, Gine, Kulsrud, Unni S., Kulsrud, Amund S., Larneng, Elisabeth, Larsen, Knut, Lien, Nils Otto, Lilleås, Kenneth, Lind-Iversen, Gard, Lullau, Kari Mette, Lundanes, Maria, Lunde, Kristine B., Lunde, Ada, Lystad, Hilde, Magnus, Susanne, Melsom, Kristine, Melsom, Herr, Moen, Hedda, Mohagen, Even, Moi, Kristin, Moi, Dreng, Moi, Eli Kristine, Mordal, Charlotte, Munck, Madelen, Mærøe, Jan, Mærøe, Anne, Mørk, Tirill, Mørk, Kaja, Negård, Andrea, Njøten, Marianne, Nordby, Hans Petter, Nygaard, Mari, Nylænde, Marianne, Nylænde, Frank Tore, Næss, Catharina F., Ringdal, Hilde, Rootwelt, Susanne, Rui, Siri, Rygh, Sigurd Pape, Rysstad, Julie, Sagli, Jesper, Sandegren, Herr, Sandvik, Svein, Sannes, Stian L., Senning, Helmer, Senning, Silje, Sjøflot, Henriette, Skonnord, Olav H., Slåtsveen, Per, Spillum, Siri, Størkersen, Tuva, Svendsen, Thea, Svendsen, Vegard, Swensson, Sara, Søberg, Nina, Sørlie, Finn Robin, Tangen-Kristoffersen, Pernille, Teig, Bodil E., Tildheim, Frida, Tildheim, Kristin, Tildheim, Nils Otto, Torp, Per-Christian, Tørstad, Tormod, Udnæs, Knut Espen, Undseth, Jorunn, Vase, B., Vhile, Kristin, Vogt-Svendsen, Jorun, Vogt-Svendsen, Heidi, Wanderås, Kaia, Wangsness, Ellen B., Wiese-Hansen, Karen, Wiheden, Jesper, Wiik, Sanna, Wist, Kristin K., Øvstegård, Eva, Aalborg, Marie Guren, Aalborg, Kristin G., Aam, Trond, Aasen, Emilie G.,,, Rydde og Sykkel,, Akersveen, Sigurd, Albertsdottir, Unni Lise, Alexandersen, Eli S., Andersen, Herman Engh, Andreassen, Emma, Arnesen, Cecilie, Bakkejord, Ida, Berg, Anders V., Berg, Susann V., Berg, Martine, Berg, Magnus, Bergan, Henrik, Berg-Larsen, Kathrine, Berg-Larsen, Thomas, Birkeland, Anders, Bjerkevoll, Erik Gjelland, Bjørnerud, Hanne Iversen, Bjørnerud, Stine Iversen, Blix, Elsa Stigen, Bockelie, Benjamin, Bodin, Eline, Bolstad, Marius Myrnes, Bolstad, Martin Myrnes, Borge, Mikael, Borge, Marius, Brakstad, Astrid, Brakstad, Cecilie, Breievne, Joakim, Breistøl, Guro, Broback, Bjørn M., Bø, Halvor F., Bø, Halvor F., Børresen, Mathias, Bøvold, Jenny, Bøyum, Peder G., Christoffersen, Lasse, Conradi, Jacob, Danielsen, Henriette, Deinboll, Amanda, Einarsen, Sondre G., Ekeberg, Christian Windt, Ekstrøm, Celina, Ellefsen, Edvard, Eng, Mette, Engen, Kristin, Engen, Anders, Erevik, Anine, Erevik, Sara, Eriksen, Viktor, Eriksen, Elena, Fallet, Emilie N., Fjeldstad, Vilde, Flaathen, Eirik, Flaathen, Anine R., Flaathen, Christian R., Fossan-Waage, Fredrik, Fossgård, Ingvild, Frilseth, Jesper, Gabrielsen, Louise, Gasdag, Luca, Gebremedhin, Mikiyas, Gehrken, Marcus, Gehrken, Marcus, Ghebiregzabher, Naomi, Gines, Luis, Gines, Ruben, Gjengstø, Joakim, Gjengstø, Kamilla, Gjerstrøm, Mathias, Greve, Henrik, Grindalen, Jan, Groven, Victoria, Groven, Charlotte, Grønneberg, Johanne, Grønstad, Tuva, Grønstad, Maren, Gundersen, Anette, Hallgren, Bror, Hammerstad, Erling, Hammerstad, Mathias, Hansen, Christine-Madeleine, Hansen, Martine, Hansen, Heidi, Haukedal, Richard, Heiestad, Mathilde, Heining, Aslak, Heining, Sigrun, Hellum, Sebastian B., Helseth, Hanne, Helseth, Ingvild, Hermansen, Rikke, Hjelle, Andreas S., Hjelle, Simen S., Hobbesland, Vetle M., Holm-Eriksen, Benedicte, Holm-Eriksen, Veronica, Hvidsten, Marius, Hægermark, Fredrik Aale, Hægermark, Emil Aale, Høien, Rikke, Haaland, Atle, Jacobsen, Vilde, Jahnsen, Johanne S., Jansson, Mari, Jarre, Katharina H., Jebsen, Julia, Jebsen, Carlos, Jensen, Hanna G., Johnsrud, Yvonne, Junge, Susann, Karstensen, Herman, Karstensen, Kristoffer, Klokk, Erlend, Klokk, Kristian, Knutsen, Oscar Foss, Kristianslund, Anna K., Kronkvist, Felix, Kvadsheim, Mira, Kvam, Marie E., Kårhus, Stian, Kaarhus, Mari A., Larsen, Anders G., Larsen, Lotte G., Larsen, Kaja, Larsen, Silje, Lie, Ingrid, Linnestad, Mina, Linnestad, Jonas, Lium, Tomas S., Loen, Ida Harbitz, Loen, Axel Harbitz, Lorentzen, Philip, Lund, Martin Hansen, Lund, Thea, Lund, Tobias, Lund, Haavard Wiken, Lund, Pernille, Lunde, Vilde, Lunde, Benedikte, Lunde, Kristiane, Lunde, Markus B., Løken, Silje Sofie, Løken, Eline Marie, Løken, Mikkel N., Madsø, Morten, Mariussen, Synne, Mariussen, Kristi, Mariussen, Eira, Melsom, Johan, Michelsen, Jens Otto F., Moberg, Ingrid Marie, Moe, Ditlev S., Mogstad, Amalie, Moseby, Sahra, Myklebust, Tobias, Myklebust, Fredrik, Mærøe, Emilie, Mørkeberg, Maria, Nitschke, Nicolay A., Nordby, Sigurd, Nordby, Vegard, Nordby, Sverre, Norheim, Torbjørn Aas, Nylænde, Anders, Odden, Christian, Olande, Kjell Chr., Osen, Henrik H., Pedersen, Mia, Petersen, Marius B., Pålerud, Kenneth M., Pålerud, Fredrik M., Ragnhildstveit, Embla, Reiten, Julie, Retterstøl, Eilif Bugge, Retterstøl, Nils H., Ringdal, Håkon, Rootwelt, Pernille, Rysstad, Tobias, Røer, Vegard Lund, Røer, Sigurd Lund, Røhmer, Erling, Sandberg, Andrea S., Saxhaug, Malene, Sjøen, Philip, Skarpenes, Pernille, Skarpenes, Hermine, Skredderberget, Magnus, Skredderberget, Emma, Slåtsveen, Magne, Smedsrud, Elise Thor, Smedsrud, Emilie Thor, Solbakke, Henrik, Solbakke, Marcus, Solberg, Åsne, Steen, Sara Maria Vik, Steffen, Ida, Stensrud, Dina M., Storheill, Marie E., Storheill, Alexander, Storheill, Dag, Storheill, Ragnhild, Stormorken, Pål, Stormorken, Julie, Strand, Haakon Hjul, Strand, Emilie Hjul, Kai Frydenlund-Holm er mannskapssjef Straume, Adrian, Strøm, Simen, Strøm, Silje, Syversen, Mille, Syversen, Erlend Huse, Sædtvedt, Nicolai, Sædtvedt, Peter Chr., Sætrang, Katrine, Sønsteby, Magnus B., Sønsterud, Lars, Sørlle, Joacim S., Tangen, Kim Didrik, Tennøy, Maria E., Timdal, Eivind, Timdal, Åsmund, Tordhol, Simon, Toresen, Jens Petter, Toresen, Kristian A., Torgersen, Olav, Torp, Kaja, Tørstad, Nikoline, Udnæs, Ida Faye, Vase, Othilia, Vestby, Erlend S., Vestre, Andreas, Vilming, Marius, Vister, Simen S., Wekre, Marie, Wekre, Helene, Wikdal, Linnea M., Wikshåland, Eivind, Wikshåland, Mari, Aam, Odin S., Aamodt, Petter Andre, Aasheim, Vetle,,, Salg,, Alnes, Andreas, Alnes, Johannes, Alnes, Cecilie, Andersen, Christina Mørch, Bakkejord, Trine, Bakkejord, Ole Jan, Bakkejord, Erik, Bakkeli, Glenn, Bakkeli, Christin, Bakken, Marie, Bakken, Herr, Becsan, Jeanette, Beito, Anne F., Berg, Kjetil, Berg, Ailin, Bergan, Peder, Berg-Larsen, Erik, Berg-Larsen, Hege, Bielenberg, Christine, Bielenberg, Lill Anita, Blix, Hans Ottar, Bodin, Geir, Bolstad, Morten, Borg, Tine, Borge, Espen, Borge, Hanne, Borge, Espen, Bratland, Solveig Beate, Bratland, Solveig, Breidvik, Helge, Breievne, Arne, Breistøl, Anders, Brekke, Kristian, Brentebråthen, Jørn, Bugge, Annechen, Bukve, Kari-Mette, Bukve, Kari Mette, Bull, Nils, Bøhn, Hege, Børresen, Wenche, Bøvold, Hanne, Christensen, Øyvind, Christoffersen, Wenche, Conradi, Kjersti, Danielsen, Bjarne, Danielsen, Trine, Danielsen, Bjarne, Danielsen, Trine, Dessingthon, Torild, Drikakisi, Bente, Drikakisi, Cathrin, Einarsen, Erlend, Einarsson, Albert, Ekeberg, Tiril, Ekeberg, Kristin, Ekstrøm, Anne, Ekstrøm, Roy, Engh, Heidi, Engh, Heidi, Eriksen, Lasse, Eriksen, Linda, Eriksen, Christian Steen, Ervik, Mette, Finstad, Trine, Fiskum, Dorothy, Fjeldstad, Tone, Fjellbu, Caroline, Fjellstad, Birgit, Fløtten, Tone, Fløystad, Margrethe, Flaathen, Gunnar, Flaathen, Yvonne R., Fossgård, Kjell, Foss-Sørensen, Ellen, Frydenlund-Holm, Åse, Frydenlund-Holm, Kari, Frydenlund-Holm, Einar, Gauslaa, Olav, Gillholm, Bjørn, Gisleberg, Nina, Gotfredsen, Ingunn, Grenaker, Mona, Groven, Christian, Gulbrandsen, Terje, Gundersen, Egil A., Gyve, Mats, Haga, Gry, Hamre, Toril, Hansen, Marit, Hansen, Ann Kristin, Hansen, Kjell, Haraldseid, Jostein, Hauer, Lars Erik, Hauge, Målfrid, Hauge, Øystein, Haugen, Pål Brun, Hellerud, Hanne, Hellum, Janicke B., Hellum, Erik, Hermansen, Per, Hisdal, Hege, Hjelle, Pål, Hjul, Elisabeth, Hjul, Elizabeth, Holm-Eriksen, Per, Hove, Silje, Hugaas, Merete, Høien, Anne, Inglingstad, Mikkel, Jacobsen, Olav Ek, Jansson, Erik, Jebsen, Kristine, Jensen, Torbjørn, Johnsen, Henning, Johnsen, Stein, Junge, Marianne, Jørgensen, Espen, Kanestrøm, Ann Ingjerd, Karstensen, Aase, Knudsen, Svein, Kristiansen, Nina, Kristiansen, Håkon, Kristianslund, Kjellaug, Kronborg, Mette, Kronkvist, Lisbeth, Kronkvist, Nina, Kulsrud, Knut Herman, Kulsrud, Unni S., Kvadsheim, Anne, Kvitvik, Charlotte, Kårhus, Hilde, Lambech, Steinar, Larsen, Pia, Larsen, Atle Thune, Larsen, Torild, Leegaard, Marianne, Leistad, Ragnhild, Lie, Amund, Lie, Erik, Lindberg, Renate, Lium, Tone S., Lofthus, Hege, Lund, Marianne W., Lunde, Mariann, Lunden, Marianne, Løken, Berit N., Løken, Glenn, Mariussen, Per Olav, Mariussen, Kari, Mariussen, Per Olav, Mariussen, Kari, Mathisen, Nicolai, Michelsen, Henrik F., Michelsen, Maiken, Michelsen, Peder F., Midttun, Odd, Moe, Maria S., Moe, Bjørgulv, Mohagen, Ann-Kristin, Moseby, Anne, Myklebust, Hanne, Myklebust, Bjørn-Ole, Myrnes,, Maanum, Lars, Natvig, Trine, Nilsen, Alexander, Niska, Marianne, Nitschke, Marianne, Niva, Eva, Niva, Marius, Nordby, Tor, Nordby, Torild, Nordbø, Cecilie, Odden, Anne, Oftedal, Elise, Olav, Per, Olsen, Anette, Olsen, Bjørn Torstein, Olsen, Ellen Merethe, Opsahl, Erik, Pape, Marit, Patricsson, Tom, Pedersen, Hans Erik, Pedersen, Jan Egil, Petersen, Anne T., Rasmussen, Finn,

7 Rekdal, Sven Bertil, Renaas, Kristian, Repseth, Tone, Retterstøl, Kjetil, Ringdal, Elsa Stigen, Ringdal, Maja, Ringdal, Rolf Eirik, Ringdal, Tone, Ringdal, Jørgen, Riseng, Anne Sigrid, Rootwelt, Christine, Rootwelt, Caroline, Rusten, Ellen, Rysstad, Toini, Røer, Magnus Lund, Røhmer, Hanne, Rønholt, Tor, Røsholm, Hege, Sandberg, Viggo, Sannes, Rune Liberg, Scheen, Hanne-May, Seglem, Ann Helen, Selnes, Hege, Seter, Marit O., Sjøen, Jarle, Sjøflot, Elin, Sjøflot, Are, Skarpenes, Anniken, Skarprud, Nina, Skarprud, Arne, Skredderberget, Tone, Skretting, Jon, Solbakke, Angela, Solbakke, Bjørn Erik, Solem, Stig Magne, Spence, Thomas, Steen, Anita, Steen Eriksen, Christian, Steffen, Jan, Stensrud, Tone, Stordahl, Erlend, Storvik, May Hilde, Strand, Morten, Strømme, Vibeke, Svenningsen, Karina, Syversen, Espen, Syversen, Rackel, Syversen, Espen, Syversen, Rakel, Sædtvedt, Camilla, Sætrang, Lars Egil, Søfting, Hilde, Sønsterud, Per Torgeir, Sørland, Synnøve, Tangen, Bente, Taugbøl, Anne Grete, Tennøy, Åge, Thomsen, Tina, Toresen, Frank Tore, Torp, Hilde, Tronerud, Kjersti, Trælvik, Pål, Tullut, Geir Inge, Tunheim, Liss, Tunheim, John Arne, Vandenberghe, Cici, Vestby, Tom Arild, Vestre, Morten, Vik, Marianne, Vister, Mona S., Wahl-Westreng, Karoline, Wangsness, Sigrid, Wibe, Terje, Wiese-Hansen, Erik, Wiese-Hansen, Gisela, Wikshåland, Åse, Wikshåland, Sondre, Østreng, Beathrise, Aaheim, Eli, Åmodt, Hilde S., Aas, Hege, Aas, Arne, Aas, Marianne, Aasen, Jon, Aasen, Hane G., Aasgaard, Torleif, Aasgaard, Tuva, Aasgaard, Mari, Aasheim, Eli, Innsjekking Bielenberg, Christine Bjørnstad, Christian Bjørnstad, Monica Bjørnstad, Thomas Brenna, Tor Ekeberg, Malin Fjellbu, Caroline Fjellbu, Fredrikke Fossgård, Magnus Gausel, Marie Høien, Helen Niska, Mariann Stordal, Elise Sætrang, Lars Egil Torgersen, Sara Torgersen, Sebastian Wibe, Terje Øvstegård, Eva Aaløkken, Vegard Arenareklame Stensrud, Robert Badevakt Barnepark Kubura, Amella Dommeravdeling Ghebiregzbher, Paulos Ghebiregzbher, Yafet Madsø, Ola Bendik Ringdal, Martin Hjelpemann frokostbil Bielenberg, Henrik Hansen, Charlotte Olsen, Andreas Hjelpemenn salgsbil/salgsavd. Akersveen, Sverre Andersen, Sebastian Dregan, Kristian Meltvedt, Marcus Aas, Sindre Hjelpemenn parkering Fossgård, Magnus Steive, Fredrik Torgersen, Sebastian Vestby, Sindre S. Informasjons kiosk Bjørnstad, Tor Halvor Flaa, Jardar Gjertsen, Helle R. Johnsen, Adrian Johnsen, Laila Ormaasen, Finn Ranem, Gro Anita Rødsrud, Casper Røer, Knut Arne Sannes, Rune L. Torgersen, Maria Torgersen, Sara Innkvartering Solem, Stig Vestby, Tom Arild Intern transport Eriksen, Henrik Riise, Marius Aasgard, Hans- Erik Kultur Gausel, Marie Høien, Helen Lund, Mikkel Rannem, Gro Vakthold Arntzen, Odd Bergan, Peder Bergum, Tor Erik Finstad, Peder Ghebiregzabher, Yafet Heian, Jacob Ringdal Hippe, Johannes Rasmussen, Finn Strømberg, Simen Sunndal, Emil Wråmann, Fredrik Nattvakter Pakking av laglederbagger Bielenberg, Anita Bielenberg, Christine Bielenberg, Henrik Bielenberg, Jon Arild Frydenlund-Holm, Kai Frydenlund-Holm, Karina Frydenlund-Holm, Åse Parkering Antonsen, Linda Arntzen, Odd Balchen, Marte Bjerva, Elin Bleken, Anne Marie Brenna, Tor Elmholt, Ina K. Flatekval, Guro Gjertsen, Gjert Hauer, Joachim Hugaas, Eivind Høglund, Bengt Høier, Kjell Kahrs, Marit Kvaase, Helge Langhaug, Guro Lunde, Henriette Løken, Trym N. Ottesen, Frederic Pedersen, Øyvind Pettersen, Guro Pjaaka, Knut Inge Ragnhildstveit, Hege Rasmussen, Tonje Retterstøl, Åsmund Riddervold, Birte Ring, Johanna Rysstad, Bjarne Solberg, Dag Solberg, Vidar Soukup, Martin G. Steen, Tobias Vik Teigen, Øyvind Vister, Fredrik S. Vister, Joakim S. Wyller, Guro Presse Fjellbu, Fredrikke Jacobsen, Sophie Lillengen, Lina Sjøflot, Henriette Wittermann, Vilde Øvrum, Marte Teknisk Gotfredsen, Magnus Kvaase, Inger Elisabeth Rønholt, Kari Vakthold VIP telt Ekeberg, Malin Larsen, Monica Lund, Mikkel Skillebekk, Stine Stordal, Anne Stordal, Elise Strøm, Kine Lindberg Fra venstre Frode Kyvåg, Vibeke Weiby Fjellbu, Inger Heitmann, Tore Østlie, Frank-Otto Kristiansen. Hege Skillebekk, Rolf Fjeld og Maria Jacobsen. Trond Eriksen, Per Anders Sjøvold og Anita Hougen var ikke tilstede da bildet ble tatt BSK/Norway Cup har flyttet til nye lokaler I midten av februar flyttet vi inn i nye lokaler i den gamle garderobebygningen ved Ekeberghallen. Her har vi inngått en husleieavtale på 10 år med Oslo kommune for å få nye kontorer til både Administrasjonen, gruppekontorer til alle gruppene og ikke minst sekretariatet, teknisk sekretariat og alle avdelinger vil være her under Norway Cup. I tillegg skal det være to fotballgarderober som betjenes av klubben i hele sesongen. Tenk så fantastisk. Vi slipper å Rolf Hofmo døde i 11. mai 1966, 67 år gammel.han jobbet i Oslo kommune med friluftsområder, haller og parker som sitt felt. Han hadde et stort mål, nemlig å legge forholdene til rette for barn og ung, slik at de skulle ha best mulige oppvekstvilkår i Oslo kommune. Rolf Hofmo var pågående, entusiastisk og kunne virke som en terrier som aldri ga seg. Og slike får både venner og uvenner, og det hadde han. Og anleggene rundt i kommunen vår tok han skikkelig tak i og han fikk til mye. Frognerbadet, Frogner stadion, Tøyenparken, Tøyenbadet, Jordal Idrettsbane og Jordal Amfi og for ikke å snakke om fredningen av Ekebergområdet. Selve Ekeberg feltet sto det mye strid om. Her ble det foreslått veier flytte hele kontoret for nå er vi endelig hjemme på sletta. Dette har vært en drøm for klubben i mange år, og vi er kjempestolte for at vi har klart å gjennomføre dette. Dette er en kjempebesparelse ikke bare økonomisk, men også praktisk. Det var et svare strev med å flytte data etc. til Ekeberg skole hvert år til Norway Cup. På fredag 13. juni hadde vi besøk av BSK Eldres som overrakte en flaggstang som står inne i det fantastiske atriet som vi har laget i stand med bord og benker og blomster. Et fantastisk samlingssted for både gamle og unge i klubben. I tillegg så skal tivoli flyttes til Ballsletta til fryd for de små. Det vil og hus i massevis. Men så sto Rolf Hofmo frem; Området skulle bevares til fritidssysler for barn og unge! Kampen ble lang og hard men Hofmo vant. Og her er det vi arrangerer Norway Cup, nå for snart 36. gang. Og hadde vi ikke hatt Rolf Hofmo hadde vi kanskje ikke hatt Norway Cup! være åpent hver dag under turneringen fra lørdag 26. juli til lørdag 2. august. Åpningsshowet skal for første gang avholdes på lørdagen i turneringsuka, 26. juli. Opptoget starter fra Brannfjell skole kl og selve showet begynner kl Vi håper at riktig mange vil benytte anledningen til å se på opptoget og showet, som er gratis, og ønsker alle hjertelig velkommen til en fantastisk kveld på Ballsletta. Nytt av året er også Det stille teltet det skal settes opp like ved Rødstua og dit kan man gå for å få en stille stund eller en samtale med gateprestene i Kirkens bymisjon. Sikret bevaring av Ekebergsletta I årene etter Hofmos død ble det nedsatt en Hofmokomite som skulle samle inn penger til en bauta av ham som skulle stå på Ekeberg. Og bautaen kom og står i dag ved innkjørselen til Ekeberghallen. Og sannelig var det penger igjen og derfor står det nå et flott relieff av Hofmo inne i Ekeberghallen. Men Hofmokomiteen hadde enda flere penger og da fikk BSK spørsmålet om man ikke kunne opprette en vandrepokal til beste norske klubb i Norway Cup. Oslo Idrettskrets har velvilligst overtatt det økonomiske, da det ikke var flere penger igjen i komiteen. Hvert år legger Norway Cup blomster på bautaen som takk til denne enestående høvdingen som vi skylder slik en stor takk og som gjorde det mulig å arrange Norway Cup på Ekeberg. Oslo, juni 2008 Rigmor Andresen

8 Mobile Manager gir full kontroll over bedriftens mobilpark Store Norske Bedrifter Hjelp! Noen har rappa mobilen min! Låser, laster ned og sletter alt på mobilen nå. Fantastisk! Livet mitt er reddet! Vel, det kommer an på hvor mye du betaler for bildene... Med administrasjonsverktøyet Mobile Manager kan bedriftens mobiler fjernstyres og synkroniseres fra en brukervennlig webportal. Mobile Manager gjør det enkelt å sette opp nye terminaler, drive oppdatering eller vedlikehold på mange terminaler samtidig, installere applikasjoner og konfigurere disse. Hvis for eksempel en av de ansatte er ute på reise og det oppstår problemer med mailoppsettet på mobilen, kan man besørge fjernstyrt support via webportalen. Enkelt med e-post på mobilen Mobile Manager kommuniserer direkte med Microsoft Exchange. Dermed er det knirkefritt å ta i bruk synkronisert mail, kalender og kontakter på Symbian E-Series-telefoner eller Windows Mobile som HTCen vi viser til høyre. Mobile Manager kan også brukes med Lotus Notes. Sikkerhetsfunksjonene er en annen fordel med Mobile Manager. Har en av de ansatte mistet eller fått frastjålet en mobil med verdifull informasjon? Ved hjelp av SIM-tracking kan man spore opp den tapte mobilen, hente ut informasjon og deretter låse eller slette terminalen slik at uvedkommende ikke får tilgang. Kontakt oss på telefon , så forteller vi deg mer om fordelene med Mobile Manager. HTC S730 Oppfølgeren til suksessmodellen S710 har forbedret tastatur og suveren ytelse. Med operativsystemet Windows Mobile 6 får du tilgang til Office-pakken og kan lese Microsoft Excel, Word - og PowerPoint -dokumenter. Tvetenveien 6, 0661 Oslo. Telefon % rabatt Alle medlemmer i Bækkelagets Sportsklub får 20% rabatt på veil. pris på alle klubbprodukter og 10% rabatt 15% rabatt 5% på alle ordinære varer i hele butikken

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

BSK-posten. O-gruppa tilbake i verdenstoppen

BSK-posten. O-gruppa tilbake i verdenstoppen BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2010 76. årgang O-gruppa tilbake i verdenstoppen KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

BSK-posten. Innebandyskole for de minste

BSK-posten. Innebandyskole for de minste BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2010 76. årgang Innebandyskole for de minste KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten 5-2005 21-12-05 00:31 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2005 71. årgang NM FINALE J19 Håndballfest i Oslo Spektrum fredag 30.desember 2005 BSK Bjørnar Kl.12.00 For 4. gang

Detaljer

BSK-posten. Felix Reinemo i farta. BSK-Posten

BSK-posten. Felix Reinemo i farta. BSK-Posten BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 5, 2011 77. årgang Felix Reinemo i farta 1 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andersen hen9ng.andersen@hotmail.com Steinhammerv 15, 1177

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011. www.afsk.no

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011. www.afsk.no HÅNDBALL Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011 Klubbavis www.afsk.no Aurskog Sparebank stor nok for folk flest Leder har ordet Kjære idrettsvenner. Det er gledelig at håndballen i Aurskog

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2013 / www.afsk.no AFSK G15 AFSK J15. Sparebank stor nok for folk flest

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2013 / www.afsk.no AFSK G15 AFSK J15. Sparebank stor nok for folk flest HÅNDBALL Aurskog Klubbavis Sparebank stor nok for folk flest Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2013 / www.afsk.no AFSK G15 AFSK J15 Leder har ordet Kjære idrettsvenner! Det bladet du nå

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2014 / www.afsk.no. Sparebank stor nok for folk flest

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2014 / www.afsk.no. Sparebank stor nok for folk flest HÅNDBALL Aurskog Klubbavis Sparebank stor nok for folk flest Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2014 / www.afsk.no Leder har ordet Kjære idrettsvenner! Håndball og fotball utgjør de største

Detaljer

Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren 2008. 23. årgang, 48. utgave

Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren 2008. 23. årgang, 48. utgave GRØNN GENSER Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren 2008. 23. årgang, 48. utgave Historisk Elitelag på småguttenivå Se side 43 Faddere i FIL Se side 47 Til VM i fotball Thomas Berntsen, FIL-historiens

Detaljer

Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2008 www.afsk.no. Klubbavisa. Håndballgruppa

Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2008 www.afsk.no. Klubbavisa. Håndballgruppa Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2008 www.afsk.no Klubbavisa Håndballgruppa Leder har ordet Hei alle sammen og vel møtt til en ny vintersesong. Det er med stor glede at jeg kan fortelle om

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb

Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb MEDLEMSBLAD 2012 Her kommer Odda Fotballklubbs medlemsblad for årets sesong. I bladet vil våre lag og komiteer bli presentert. I tillegg vil dere få innblikk i noe av

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb. Nr. 2/2012 www.afsk.no

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb. Nr. 2/2012 www.afsk.no HÅNDBALL Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Klubbavis Nr. 2/2012 www.afsk.no Aurskog Sparebank stor nok for folk flest Leder har ordet Kjære idrettsvenner! Mitt AFSK. Dette er våre kjerneverdier

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

Jardarposten. Kult klubbhus Side 3. s: 10. s: 36. Prisvinner. Ny sykkelleder. Nr 2 2015 Årgang 53 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL

Jardarposten. Kult klubbhus Side 3. s: 10. s: 36. Prisvinner. Ny sykkelleder. Nr 2 2015 Årgang 53 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Nr 2 2015 Årgang 53 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Kult klubbhus Side 3 Prisvinner s: 10 Ny sykkelleder s: 36 JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen For liten og stor,

Detaljer

Påsken 2014 UTGAVE 105

Påsken 2014 UTGAVE 105 Påsken 2014 UTGAVE 105 Lederen har ordet Da kan vi i ØIL igjen by på en flott påskeutgave av ØIL-nytt. Takket være Siri som redaktør, bidrag fra gruppene i laget og andre lag og foreninger i bygda, sekretær

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 OI-AVISEN Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15 VIL DU BEGYNNE Å GÅ PÅ SKI? Side 31 BISLETT SPECIAL OLYMPICS Side

Detaljer