INFO. - Spenstige Bergen. er vårt mål. Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER. Verdensledende i klimastudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. - Spenstige Bergen. er vårt mål. Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER. www.bergen-chamber.no. Verdensledende i klimastudier"

Transkript

1 INFO 6 Nr Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER - Spenstige Bergen er vårt mål Vi må få til resultater Utallige muligheter i India Verdensledende i klimastudier YoungShip sprer seg fra Bergen s 8 s 14 s 18 s 24

2 - Spenstige Bergen er vårt mål! Administrerende direktør Helge Dyrnes, nestleder Marit Warncke og styreleder Egil Herman Sjursen i Bergen Næringsråd tar ansvar for å lede videreføring av Bergenscenarier Vårt mål er at Bergens-regionen i 2020 fremstår som den spenstige regionen, preget av vekstkraft, nyskaping og gode livsvilkår for folk i alle aldersgrupper. For oss i Bergen Næringsråd er dette ønsket så sterkt at vi også tar et spesielt ansvar for at 5+-byen blir realisert. Dette nummeret av INFO sendes også til bedrifter og organisasjoner som ikke er medlem i Bergens Næringsråd, og vi håper at bladet vil gi inspirasjon. Amalie (5) har mye å se frem til Amalie (5) fra Breistein er ansiktet til Bergenscenarier I år 2020 er hun 20 år og står på terskelen til voksenlivet. Bergen Næringsråd har i år markert sitt 160- års jubileum. Men selv om historien fra 1845 og fremover er ærerik og interessant, har det ikke vært gjort mange tilbakeblikk i jubileumsåret. - Vårt fokus er fremtidsrettet, sier styreleder Egil Herman Sjursen, nestleder Marit Warncke og administrerende direktør Helge Dyrnes. - Beslutninger ledere i denne byen tar i dag, vil langt på vei avgjøre om fem år gamle Amalie i 2020 vil synes at det Bergen kan gi henne av muligheter er mer attraktivt enn det hun blir tilbudt andre steder. Derfor har Bergen Næringsråd gjort Bergenscenarier 2020 til det største prosjektet i organisasjonens historie. Sammen med partnere i næringsliv, utdanning og i det offentlige vil vi yte et sterkt bidrag for å utvikle det samarbeidet og den bevegelsen som gjør at Amalie kommer til å velge Bergen når hun om 15 år legger rammer for sitt voksne liv. Scenariene for utviklingen i Bergen frem mot 2020 er utviklet og bearbeidet i to faser. Et kjerneteam av private bedrifter, offentlige organer og utdanningsinstitusjoner har medvirket til at det er tegnet visjonære kart som peker frem mot en region som blir kjennetegnet som helsesterk, kunnskapsrik, kvalitetsbevisst, foretaksom, global, sentral og ledende; kort sagt 5+-regionen. - Det er grunn til å berømme og rette en spesiell takk til Ole Berrefjord og hans medarbeidere som har utviklet og ledet prosjektarbeidet for Bergenscenarier 2020 med stor dyktighet og entusiasme. Nå går vi over i en ny fase der det med fokus på syv strategiske visjons- og innsatsområder, skal gjennomføres konkrete prosjekter og skapes nye prosjektideer. Nå går vi fra scenarier til handling, fremholder de tre i Bergen Næringsråd. Tillitserklæring - Selv om Bergens-regionen i dag preges av tiltakslyst og optimisme, er det ingen selvfølge at vi når dit vi vil i Det negative 3- scenariet kan bli virkelighet dersom ikke de ulike samfunnsaktørene samarbeider for å realisere de visjonene vi har for byen. Selv om Bergen Næringsråd har begrensede ressurser, mener vi at prosjektet har så stor betydning at vi fortsatt skal ha en ledende og aktiv rolle i arbeidet for videreføring. At kjerneteamet har ønsket dette, ser vi på som en tillitserklæring til Bergen Næringsråd, understreker Egil Herman Sjursen. Pådriver for 5+-løsninger - Ledelse handler om å initiere, organisere og gjennomføre prosesser. Under ledelse av en styringsgruppe i kjerneteamet, vil det bli etablert et lite prosjektteam som skal ha hovedfokus på å informere og videreutvikle det unike verktøy som Bergenscenarier 2020 representerer og ikke minst mobilisere flere grupper. Et godt samarbeid med Berrefjord & Thomassen vil bli videreført. Vi skal være en pådriver for samspill på alle områder av samfunnslivet, fremholder Marit Warncke. Bergen Næringsråd i endring Administrerende direktør Helge Dyrnes sier at engasjementet for Bergenscenarier 2020 har vært viktig for moderniseringsprosessen i Bergen Næringsråd. - Vi har endret oss mye de siste fem årene, ikke minst fordi vi har erfart at gode rammebetingelser for næringsutvikling omfatter mer enn vi tradisjonelt har lagt vekt på. Å legge til rette for kunnskapsglede og gode oppvekstvilkår er ikke mindre viktig enn for eksempel å stimulere nytt entreprenørskap gjennom statlige såkornordninger. Derfor er for eksempel et nytt stort vitensenter viktig for næringsutviklingen i regionen, påpeker han. - Bergen Næringsråds styrke er at vi er byens fremste møteplass, med nærmere hundre møter og arrangementer hvert år. Denne arenaen er viktig for nettverksbygging og samspill. Våre nesten medlemmer verdsetter vårt mangfoldige engasjement, og vi kan love at dette ikke skal bli mindre i årene som kommer. Spenstige Bergen er vårt mål, konkluderer leder-troikaen i Bergen Næringsråd. Hvilke muligheter kan Bergen tilby henne i år 2020? Hva fikk hun med seg, på veien frem mot 2020? Amalies oppvekst og bergensregionens fremtid er to sider av samme sak. Det handler om å utvikle den menneskelige kapitalen. Anne Dinesen, Ole Berrefjord og Lasse Thomassen har hatt ansvaret for prosjektledelsen av Bergenscenarier Det helhetlige og langsiktige perspektivet må få større gjennomslagskraft blant dagens beslutningstakere og makthavere, sier Ole Berrefjord i firmaet Berrefjord & Thomassen AS. Han har vært prosjektleder for Bergenscenarier 2020 som Bergen Næringsråd har tatt initiativet til. Hva vil vi angre på i år 2020 at vi ikke gjorde i 2006? Scenariene har utviklet visjons- og innsatsområder for fremtiden: Livsfasene, Kunnskapsgleden, Kvalitetsopplevelsen, Nytt Entreprenørskap, Asiaaksen, Sanntidsregionen og Hav, kyst, fjord og pol. Nærmer vi oss Den spenstige regionen, eller ble det visjoner uten handling og muskelbruk? - Vi er avhengige av visjoner, men uten handling er de verdiløse. Og på den annen side; handling uten tydelige visjoner er gjerne karakterløse, poengterer Berrefjord. Kort om Bergenscenarier 2020 Bergen Næringsråd er initiativtaker og hovedoppdragsgiver for Bergenscenarier 2020 Bergenscenarier 2020 ble startet i august 2003 Fase 1: fra august 2003 til høsten 2004, konsentrerte prosjektet seg om å utvikle og formidle de to fortellingene om Den tannløse byen (2 + 2 = 3) og Den spenstige byen (2 + 2 = 5+). Her fikk skoleelever lære om tankegangen 5+ gjennom diskusjon, tegning og scenarietenking Fase 2: Bergen Næringsråds årskonferanse i 2004 var startskuddet for Fase 2. Temaet var Fra scenarier til strategi og handling. Det regionale perspektivet om Bergensregionen, ble tydelig presisert Fase 3: Vi er nå i gang med gjennomføringen som har stikkordet Vi-vil-utvikle-oss-sammen. Denne fasen startet 17. november 2005 Bergen Næringsråd har med seg en rekke bedrifter og selskaper, Bergen kommune og Hordland fylkeskommune i prosjektet. Disse er samlet i et kjerneteam som følger prosjektet fortløpende Berrefjord & Thomassen AS har hatt ansvaret for prosjektledelse, fremdrift og hovedrapportering Nr.6 Desember 2005 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Foto: Kristian Marthinsen og Oddmund Lunde Red. avsluttet 27. november 2005 Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 7500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2006: Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler - og bestillinger før Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: 2 INFO 6-05 Forsidebilde: Elever fra Krohnengen skole, sjette trinn. INFO

3 BKK handler - nå! fra 367,- TRONDHEIM MA, TI, ON, TO, FR OG SØ fra 367,- OSLO ALLE DAGER BKK bidrar til å øke skoleungdoms interesse for tekniske fag. - I BKK har vi fokus på at det om 15 år ikke er tilstrekkelig tilgang på ingeniører og elektromontører til å drive og utvikle virksomhetene i energibransjen. For oss er derfor Bergenscenarier 2020 en arena der vi blant annet kan bidra til å stimulere interessen for realfag i utdanningsinstitusjoner på alle nivåer i regionen. Administrerende direktør Atle Neteland og presseansvarlig Juliet Balgobin i BKK blir inspirert av Bergenscenarier BKK var blant de første som takket ja til invitasjonen om å gå inn i kjerneteamet for Bergenscenarier Vår visjon er å være Vestlandets eget kraftselskap. For å lykkes med vår egen utvikling må vi engasjere oss sammen med andre gode krefter som ønsker å gjøre denne regionen sterkere, sier administrerende direktør Atle Neteland. Han har selv engasjert seg i Bergenscenarier 2020 sammen med blant andre presseansvarlig Juliet Balgobin, som deltar i kjerneteamet for prosjektet. Rekrutterer for å møte fremtiden - Mange bedrifter er opptatt av å redusere bemanningen. Hos oss er det omvendt. BKK har nå ca 1000 medarbeidere. Snittalderen i konsernet er 46 år. For å sikre overføring av kompetanse har vi derfor tatt inn flere lærlinger. Strengt tatt kunne vi ha ventet noen år, men utsiktene når det gjelder rekruttering av ungdom med realfaglig kompetanse gjør det nødvendig å ta grep nå. Vi satser friskt på nye tjenster og trenger stadig ny kompetanse, gjerne i form av unge talenter. Det handler om å profilere BKK som en spennende og attraktiv arbeidplass både i dag og i fremtiden. Satsingen starter allerede på ungdomstrinnet med et interaktivt undervisningsopplegg for 7. klassinger. I Energisenteret på Dale har BKK i en årrekke gitt 9. klassinger i regionen innføring i krafthistorie og moderne energivirksomhet. Arbeidet følges også opp med lærlingeplasser for elever i den videregående skolen. I tillegg jobbes det særlig mot teknologi- og realfagsstudenter både ved Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim. - Det er svært positivt at Høgskolen i Bergen nå går inn i kjerneteamet for Bergenscenarier Vi må sammen med dem og UiB kunne utvikle prosjekter og tiltak som får flere unge til å gå i teknisk-naturvitenskapelig retning, fremholder Balgobin. Hun synes det er storartet at Bergen får et nytt og innholdsrikt vitensenter. 5+ er blitt BKK-verdi BKK gir stor honnør til Ole Berrefjord for hans innsats i Bergenscenarier 2020; fra scenarietenkning til strategier som grunnlag for målrettet handling. - Berrefjord har blant annet gitt oss et begrepsapparat som vi anvender på alle viktige beslutninger vi tar i konsernet, sier Neteland, og fortsetter: - BKK har kjerneverdiene verdiskapende, samfunnsansvarlig, offensiv og pålitelig. I tillegg til å bruke våre egne verdier aktivt i ulike vurderinger og handlinger, har vi også gjort det til rutine og sjekke om de beslutningene vi tar vil bidra til 5+tanken. Vi er blitt langt mer bevisste på vår avhengighet av å være i en region med sterk vekstkraft - og at BKK er en viktig motor for nettopp å skape denne veksten. Derfor har vi som del av ny konsernorganiseringen fra kommende årsskifte opprettet en egen stab for forretningsutvikling og innovasjon. Kommunene i BKKs dekningsområde eier flertallet av aksjene i selskapet. - Gjennom den nære kontakten vi har med våre eiere kan vi åpne dører og bidra til økt samhandling mellom offentlige myndigheter og private aktører i regionen. Det er noe av det vi må få til for at vi skal fremstå som 5+-regionen, konkluderer Juliet Balgobin. fra 356,- LONDON ALLE DAGER fra 296,- PARIS MA, ON OG FR GOD FORRETNINGSSANS PRISEN GJELDER ÉN VEI FRA BERGEN INKL. SKATTER OG AVGIFTER. På enkelte dager og avganger kan det være få eller ingen ledige plasser til annonsert pris. Sjekk vår lavpriskalender. Bestill på eller SMS. Ved bestilling på telefon , hos ditt reisebyrå eller hos Narvesen, tilkommer et servicehonorar. Spesielle betingelser gjelder. Antall plasser er begrenset. Medfølgende barn t.o.m. 15 år får rabatt. Forbehold om pris-, regel-, avgifts- og valutaendringer. 4 INFO 6-05

4 Vi vil utvikle oss sammen,, Den dyktige regionen har aktører som er romslige Hvordan skal Bergen og omegn gå mot Den spenstige regionen i 2020? På Årskonferansen Bergen 5+ til Bergen Næringsråd i november tok man ett skritt videre. Bergenscenarier 2020 handler ikke om å servere ferdig tygde løsninger på omfattende og komplekse utfordringer. Prosessen, involveringen og måten å jobbe sammen på, er i seg selv det viktigste. Den tannløse byen (2 + 2 = 3) og Den spenstige byen (2 + 2 = 5+) har i løpet av de siste to årene blitt etablerte uttrykk i den bergenske samfunnsdebatten. Nå, på tampen av året, står vi foran flere store oppgaver. Budskapet fra Fase 1 i prosjektet Bergenscenarier 2020 var tydelig. Den kloke bergensregionen retter langsiktig oppmerksomhet mot barns utvikling og oppvekstmiljø. Den smarte regionen stimulerer de etablerte virksomhetene til å Livsfasene Kunnskapsgleden ta de unge kreftene i bruk. Den dyktige regionen har aktører som er romslige og dyktige nok til samarbeide på tvers av egne områder. Og den slagkraftige bergensregionen vet å samspille regionalt, og blinke seg ut statlige muskler. Syv visjons- og innsatsområder I Fase 2 ble følgende spørsmål stilt: Hvordan kan vi ta mangfoldet vårt enda bedre i bruk? Hvordan kan vi utvikle en felles forståelse og en strategisk plattform som peker frem mot Den spenstige regionen? Her ble det spurt etter tydelige visjoner og prosjekter. I Bergenscenarier 2020 er det nå utviklet syv visjons- og innsatsområder: I 2020 er helsetjenestene våre verdenskjente for sin kvalitet og kompetanse: Haukeland Universitetssykehus utmerker seg internasjonalt innen flere medisinske fagområder. Befolkningen i år 2020 er trygge på de offentlige helsetjenestene. Vi tenker oss at seniorene elsker å bygge til siste slutt; at forbindelsen mellom de aller yngste og de aller eldste har fått en ny blomstring. Her er kortere avstander og enklere flyt for de fleste småbarnsforeldre mellom bolig, barnehage, skole og arbeidssted. I visjonen om Den spenstige regionen 2020 ser vi at skoleverket får anledning til å slå ut håret. Det blir investert i barnenes nysgjerrighet, i deres skapertrang og i deres mangfold. I skolene i Bergen er det et godt miljø for læring, og det er gjensidig tillit mellom de voksne og barnene. På Nygårdshøyden ser vi et universitet som regnes blant de aller fremste i det internasjonale studentmiljøet. I 2020 rager våre populærvitenskapelige kunnskapskilder på linje med Eiffeltårnet. Nytt enterprenørskap Asia-aksen Kvalitetsopplevelsen Sanntidsregionen hav, kyst, fjord og pol I 2020 er vi en region høyt skattet for vår gjestfrihet, våre innholdsrike opplevelser, vårt kystlandskap og vårt kulturlandskap. Stegvis vokser det frem festival- og konferanselokaler som gjør at byen kan leve opp til ambisjonene. Her er musikere fra ulike genre som finner frem til nye genre. I forfattermiljøet videreutvikles sterk interesse for byens og Vestlandets historie. Byen lever døgnet rundt, til alle årstider. I 2020 er det nytt entreprenørskap i alle leire. Regionen er som en boltreplass for unge gründere. Det er et mangfold av kunstarter og ideer. Regionen får hele tiden ny energi. Her møtes folk som vil forstå hverandre på tvers av interesser, fag, alder, språk og kulturer. Det er dette som er kilden til vitaliteten. Finansbyen Bergen skjønte den nye tidsalderens kommersielle koder; nemlig å se de usynlige verdiene. Kontakten og samspillet med asiatiske miljøer er fremragende i Unge selskaper på Kokstad/Sandsli er raskt blitt ettertraktede samarbeidspartnere i store, verdensomspennende konserner og virksomheter. En globalt innstilt befolkning mottar spesialister og bransjefolk fra alle verdenshjørner. Den fruktbare kontakten med de asiatiske fagmiljøene har blitt et særmerke for Universitetet i Bergen. Bergens-regionen og Vestlandet har kompetansekjerner og driftssentre i mange viktige globale nettverk, industrier og markeder. Bergen har i 2020 for lengst blitt bindeleddet mellom alle de vestnorske offshorebedriftene og den globale olje- og gassvirksomheten til havs. Bergens-kapitalen har holdt et godt tak i sine skipsfartsposisjoner. Shippingsentrene våre er kompetansekjerner i store verdensomspennende transportsystemer. Utvikling av fjernstyringsmodeller og bredbånd har gått raskt. Alt henger sammen med alt; når det daglige blir enkelt, blir det mer plass og tid til å realisere skapertrangen. Vitenskapsmiljøet i Bergen har befestet sin internasjonale posisjon. I visjonen om Den spenstige regionen 2020 ser vi blant annet at de fleste aktørene innen forskning og utvikling i regionen innenfor de hav- og kystrelaterte kunnskapsområdene er sveiset sammen til en konstellasjon i verdensklasse. Disse holder et fremragende internasjonalt nivå og følger hensynet til global bærekraft som sin ledestjerne. Fra Årskonferansen Bergen 5+ den 17. november INFO 6-05 INFO

5 ,, Kommunen skal være spydspiss for Det Nasjonale Vitensenteret Må få til resultater Bergenscenarier 2020 ble startet for to år siden. Den store utfordringen fremover blir å omsette visjonene til konkrete prosjekter som vil bidra til at Bergen i 2020 er en 5+-by. Blant viktige samarbeidspartnere er Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Både byrådsleder Monica Mæland og fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg mener at Bergensscenarier 2020 er utrolig viktig og riktig. Mæland og Selsvold Nyborg var tilstede da rapporten fra Fase 1 og Fase 2 ble presentert samlet på Årskonferansen Bergen 5+ den 17. november. - Nå er det opp til hver og en av oss til å få til konkrete resultater innen våre respektive ansvarsområder, sier Mæland. Bergen kommune er en sentral aktør i disse prosessene og kommunen vil støtte aktivt og offensivt opp om videreføringen. Byrådet vil videreutvikle tiltak på områder som ligger under kommunes ansvar. - Som ledd i vårt eget arbeid har vi nylig utarbeidet et visjonsdokument for Byrådet. Dette vil vi følge aktivt opp, for eksempel gjennom en ny strategisk næringsplan. Og så skal vi være spydspiss for det nye Nasjonale Vitensenteret på Marineholmen, sier Mæland. Løfte sammen Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg fremhever at Hordaland fylkeskommune nå jobber mer i partnerskap med mange ulike samfunnsaktører. - Vi har de siste to årene jobbet veldig strategisk i forhold til vår hovedoppgave som er å være regional utviklingsaktør sammen med kommuner, næringsliv, Innovasjon Norge, forskning og utdanning. Tilliten har økt, dørstokkene er blitt lavere og det er lettere å komme sammen om ulike prosjekter. Skal vi løfte Hordaland som region må vi jobbe sammen om felles visjoner og mål. I den sammenheng er Bergenscenarier 2020 viktig, avslutter Selsvold Nyborg. Konkret fornyelse Linda Ekerhovd er annonsesjef i Bergensavisen, og med i Kjerneteamet som er med å utvikle Bergenscenarier Årskonferansen Bergen 5+ var veldig inspirerende, og jeg har et sterkt ønske om å komme fra visjonen til konkret handling. Vi må vise hva som faktisk gror innen næringsliv, kultur og forskning i Bergen. Beslutningstakere på tvers av sektorer og bransjer vil alle kunne påvirke utviklingen i positiv retning. Vi kan samarbeide om felles saker som vi brenner for, selv om vi er konkurrenter i det daglige, sier Ekerhovd. Ta all kunnskapen i bruk På Årskonferansen deltok også Professor Jan S. Vaagen fra Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Han er involvert i internasjonal nettverksbygging gjennom forskningsverv i EU. - Den eldre garde har lang erfaring og stort nettverk. Det er av stor betydning å få til et godt samspill mellom generasjoner, understreker han. Vaagen er også opptatt av økt samspill på andre arenaer i Bergen enn de som ble fokusert på Årskonferansen. - Skal vi få til en positiv utvikling langs vestlandskysten, må Bergen og Stavanger samarbeide bedre enn hva tilfellet er i dag. I stedet for å konkurrere om alle tiltak og midler, må vi heller dra sammen og gjøre hverandre gode, mener haugesunderen. - Jeg savner også en diskusjon om vår felles fremtid med Russland. Det er tvingende nødvendig at vi utvikler et stabilt samspill med russerne for å utvikle nordområdene innen energi og fiskeriforvaltning. Dette haster, sier Jan S. Vaagen. Byrådsleder Monica Mæland har nylig lagt frem Byrådets visjonsdokument for Bergen. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg vil jobbe i partnerskap om felles visjoner og mål. Linda Ekerhovd er annonsesjef i BA, og vil vise hva som faktisk gror innen næringsliv, kultur og forskning i Bergen. Professor Jan S. Vaagen ved Fysisk Institutt ved UiB mener det haster å utvikle et stabilt samspill med russerne om ressursforvaltning. Prosjektmangfold I Bergenscenarier 2020 skjer regional næringsutvikling gjennom ulike typer prosjekter. For å holde oversikt over mangfoldet og helheten er prosjektene delt inn i fire prosjektgrupper: A-prosjekter enkeltaktører Dette er prosjekter som hver enkelt aktør gjør på egenhånd, og ut fra egne strategiske mål og interesser. B-prosjekter bransjen eller næringsklyngen Her dreier det seg om samarbeid innen arenaer og bransjer. Eksempler på dette er nettverksorganisasjonene Hordaland Olje og Gass, Fiskeriforum Vest, reiselivsorganisasjoner, Maritimt forum, med flere. C-prosjekter flere arenaer og aktørgrupper involvert Prosjektene involverer og drar fordeler av at det er aktører av to eller flere såkalte basisarenaer som går sammen om å gjennomføre prosjektet og deler erfaringer og kunnskap. Et eksempel på dette er at forskning, oppvekst og næringsliv går sammen og utvikler Bergen Vitensenter. Med andre ord; her tas mangfoldet enda bedre i bruk. D-prosjekter holdningsprosjekter Dette er prosjekter der en eller flere aktører har til hensikt å øke folks interesse for næringsutvikling, informere eller beskrive verdiskaping i et mer helhetlig samfunnsbilde eksempelvis samhandlingsformelen 5+. Et eksempel er at scenariene er lagt inn i ungdomskoletrinnet i skolene i Bergen gjennom prosjektet Avis i skolen. Handling i tide! Mangfoldet i bergensregionen er stort. Det er mange gode prosjekter som passer inn i kategorien C-prosjekter. Flere spennende prosjekter er allerede på beddingen. Her er noen av dem: Griegalmenningen: Her skal man styrke festivalog konferansefasilitetene i Bergen Fjord Norge AS: Dette er en service-bedrift som arbeider med markedsføring av regionen. Selskapet er rettet mot reisearrangører og publikum i det internasjonale turistmarkedet. Bergen Reiselivslag og Fiskeriforum Vest: Kyst- og havopplevelser i samarbeid med reiselivsnæringen.,, Bergen og Stavanger må samarbeide bedre Fra Årskonferansen Bergen 5+ den 17. november INFO 6-05 INFO

6 Solveig skinner over kunsthallen UNG LEDER Foto: Solveig Øvstebø (32) har vært intendant i Bergen Kunsthall i to år. Tidenes opptur fikk hun i november da den nye regjeringen la inn 1,2 millioner kroner ekstra på neste års statsbudsjett. Det er et viktig for driften av Bergen Kunsthall.,, Intendanten i Bergen Kunsthall, Solveig Øvstebø, ser lyst på fremtiden. Sponsorene støtter oss fordi de ser at vi er viktige for Bergen Regnet bøtter ned over Bergen, men inne på Bergen Kunsthall stråler intendant Solveig Øvstebø (32) som en sol. Og hun har mye å smile for 1,2 millioner kroner mer å rutte med, faktisk! - Det er veldig bra, sier Øvstebø. En slik bevilgning er viktig for å oppnå en nødvendig fleksibilitet til å videreutvikle rollen Bergen Kunsthall har fått som et senter for samtidskunst som ikke bare er lokalt forankret, men også som en nasjonal og internasjonal institusjon på området. Stram økonomi Gjennom flere år har Bergen Kunsthall hatt en stram økonomi. Bergen Kunstforening eier den historiske bygningen, tegnet av Ole Landmark, og er ansvarlig for driften. I perioden gjennomførte de en helt nødvendig ombygging og oppgradering av huset. Store lån til dette har imidlertid vært en utfordring for driften. - Landmark-huset er ikke bare en historisk bygning, men et fantastisk fint hus med veldig god energi. Denne kraften vil vi videreutvikle, understreker Øvstebø. Staben har jobbet 150 prosent for at aktivitetsnivået ikke skulle lide under den økonomiske situasjonen. De ansatte har stilt utrolig positivt opp, og dermed har vi faktisk klart å utvikle nye konsepter og tilbud. Vi ønsker å være mer enn en passiv utstiller, og gjøre egne produksjoner som vi kan eksportere. Vi vil stimulere til debatt gjennom ulike kanaler, sier hun. Aktive sponsorer Og strategien har virket. Ikke bare har nye aktiviteter gitt flere publikummere, de har også fått økte sponsormidler. - Sponsorene våre er svært viktige for oss, sier Øvstebø. Ikke bare ved at de yter økonomisk bistand, men også gjennom gjensidig kompetanseutveksling innen kunst, økonomi og forretningsutvikling. Gjennom denne støtten får Bergen Kunsthall handlingsrom til å utvikle det faglige og kreative nivået i sine kunstproduksjoner. Sponsorene får ingen hånd på programmeringspakene, men det er heller ikke derfor de går inn. - Vi opplever at sponsorene våre støtter oss fordi de ser at vi er viktige for Bergen. Byen trenger et spisst og tydelig senter for samtidskunst som utfordrer oss alle. Bergen Kunsthall selger tankegods, sier sunnmøringen Øvstebø. Kvinner, kunst og ledelse I Bergens Tidene serie om fremtidens ledere er Øvstebø et av navnene som nevnes. - Som leder motiveres jeg av det høye aktivitetsnivået og det sterke engasjementet i staben. Kunst- og kulturproduksjon er litt annerledes enn annen og mer normal produksjon, i den forstand at den krever ekstrem innsats og involvering fra alle medarbeidere. - Vi har en flat struktur og alle må kunne løse flere oppgaver. Fleksibilitet og involvering krever også at alle blir tatt på alvor. Jeg er veldig heldig som får benytte alle disse ressursene, påpeker hun. - Det er fordeler og ulemper med å være leder. Det kan blåse kraftig på toppen, og man må tåle kritikk. En særlig utfordring for meg som leder av en kunstbedrift er at jeg også må håndtere at mange oppfatter samtidskunst som farlig, sier Øvstebø. Øvstebø begynte som kurator i Bergen Kunsthall i 2000 etter hovedfag i kunsthistorie, og har vært intendant i to år. Hun visste at hun ville jobbe med samtidskunst, og de strategiene som legger til rette for skapende kunst. - Kvinner vil gjerne vite alt før vi går i gang. Det er egentlig positivt, men det kan noen ganger være en hemsko. Jeg håper kvinner etter hvert vil sette sitt eget preg på lederrollen, og at vi kanskje får noen nye ledermodeller, sier hun Amalie henter ny energi i Kunsthallen Visjonen er at i 2020 skal Bergen Kunsthall være etablert som fast post på statsbudsjettet, i størrelse med Kunstnernes Hus i Oslo. Kunsthallen utvikler i 2020 egne produksjoner som eksporteres nasjonalt og internasjonalt. - Jeg tror Bergen Kunsthall er viktig for Bergen fordi vi tilfører andre elementer til samfunnsdebatten. Vi leverer samtidsprosjekter som utfordrer og utvikler. Når Amalie på 5 år vokser til, skal hun hente ny energi og innsikt i Kunsthallen. Kunst er ikke nødvendigvis underholdning og opplevelse, men utfordrende og bevisstgjørende, avslutter Solveig Øvstebø. Mette Nora Sætre tror på lokalt engasjement det er hun ikke alene om. Mette Nora Sætre er senterdirektør ved Sartor Storsenter, møteplassen for alle som bor på Sotra og i Øygarden. Lokale eiere, lokale kulturkrefter og lokalt engasjement har gitt kjøpesenteret sitt særpreg. Dette særpreget får også stadig flere bergensere til å handle på Sartor. Senteret passerte i fjor en milliard kroner i omsetning. Siden oppstarten i 1978 har Sartor vokst til nærmere m 2, og er nå blant de største i landet. Sparebanken Vest vet hva det vil si å drive næringsvirksomhet på Vestlandet. Det er grunnen til at de lokale eierne av Sartor Storsenter og over andre bedrifter har valgt oss. De vil ha en finansiell samarbeidspartner som kjenner regionen. De vil ha en bank som engasjerer seg i samfunns- og næringsutviklingen på Vestlandet. 10 INFO 6-05

7 ,, Nysgjerrighet og kunnskapslek Hensikten er å styrke de unges interesse for realfagene Bergen Vitensenter, som i dag ligger på Høgskolen, har fått skikkelig vind i seilene. Det skal i løpet av kort tid bli et helt nytt og spennende opplevelsessenter som skal vekke og stimulere interessen for naturvitenskap. Som besøkende får du anledning til å bruke alle sansene i møtet med interaktive utstillinger innenfor natur, miljø og teknikk. Du skal ta på, føle, lukte, smake, høre og se - rett og slett ha direkte og fysisk kontakt med naturvitenskapen. Bergen Vitensenter skal også inspirere lærere på alle klassetrinn til å tenke nytt og annerledes omkring pedagogikk og formidling. Hydro bestemte seg i sommer for å gi sin nasjonale gave i forbindelse med konsernets 100-års jubileum til Bergen Vitensenter. - Vår hensikt er å styrke de unges nysgjerrighet og interesse for realfagene, uttalte generaldirektør Eivind Reiten da gaven på 100 millioner kroner ble offentliggjort. Gode vilkår for kreativitet og kunnskap Byrådsleder Monica Mæland er styreleder i selskapet som står bak det nye Vitensenteret. Hun viser til visjonene for 5+-byen i 2020 som fremhever hvor viktig det er å legge til rette for at kunnskapen og skaperkraften skal ha best mulige vilkår i Bergen, noe som også passer inn i byrådets eget arbeid med visjoner fremover for byen. - Byrådet og kommunen er svært takknemlige for Hydrogaven som setter oss i stand til å etablere et nasjonalt vitensenter i Bergen. Byrådet ser på etableringen av Vitensenteret som et sentralt element i arbeidet med å gi gode vilkår for kreativitet og kunnskap. Gjennom dette senteret ønsker kommunen å pirre barn og unges nysgjerrighet for realfag og naturvitenskap, understreker byrådslederen. Vitensenteret er foreløpig åpnet i midlertidige lokaler på Høgskolen. Senteret er nå i en svært begrenset utgave i forhold til hva Bergen kommune og andre gode krefter satser på at senteret skal bli når det blir etablert permanent på Høyteknologisenteret. - Målet et at vi her skal lykkes med å skape et vitensenter og en opplevelse av internasjonal klasse, sier byrådsleder Monica Mæland. En dynamisk attraksjon Hydros forskningssjef, Leif Lømo, har store ambisjoner for Bergen Vitensenter. - Med vår gave ønsker vi å bidra til at Bergen får et vitensenter av internasjonalt format. Det skal bli så bra at det blir et trekkplaster og en arena for barn og unge både i skoletiden og i fritiden. Vi vil fange lærerne slik at de bruker senteret i undervisningen og blir inspirert selv, understreker Lømo. I tillegg ønsker Hydro at senteret skal bli en arena for forskning og næringsliv der aktørene kan synliggjøre og formidle det de holder på med på en popularisert måte. Hydros store gave er øremerket selve innholdet i Bergen Vitensenter. Det betyr at Hydro etablerer og vedlikeholder innholdet. - Det å fornye og utvikle innholdet er avgjørende for å skape dynamikk i senteret, sier Leif Lømo. Hans ambisjon er at Bergen Vitensenter skal være på forsidene to ganger i året med noe som er helt nytt. Bergen Vitensenter Best in Class Siemens har over lang tid engasjert seg som faglig og økonomisk bidragsyter til vitensentrene i Trondheim og Oslo, og har signalisert en interesse for å bidra til et aktivt vitensenter i Bergen. Nå ser plassjef for Siemens i Bergen, Inge Husefest, frem til å få etablert et stort og flott senter i Bergen som kan bidra til å øke interessen for naturvitenskap og realfag. - Vår motivasjon for å engasjere oss er at vi trenger den kompetansen som vitensentrene bidrar til å bygge opp. Våre ansatte i dag og i fremtiden må være i fremste rekke når det gjelder realfagskompetanse. Å investere i fremtidens kompetanse er noe av det viktigste vi kan bidra med, sier Husefest. Han trekker også frem Vitensenteret som en attraksjon og en mulig arena for kundearrangementer, møter og konferanser. - For at dette skal kunne bli et senter som trekker folk til Bergen, må tilbudet være helt på topp. Målet må være at Bergen Vitensenter blir Best in Class, avslutter Inge Husefest som også gleder seg til å ta med seg sine egne barn til det interaktive senteret. Det skjer Griegalmenningen Ferdig utbygget skal Griegalmenningen utgjøre en møteplass og kraftsenter for kunst og kultur med samlokalisering av institusjoner innen opplæring, utdanning og utøvende kunst og kultur, samt gi unike kurs- og konferansefasiliteter. Griegalmenningen omfatter tre elementer: 1) et underjordisk kombinert messe-, utstillings- og parkeringsanlegg og en ny Edvards Griegs Plass. Den nye plassen med det underjordiske anlegget ferdigstilles som etappe 1 i juni ) et helt nytt multikulturhus - Nystemten. Dette skal bli en smeltedigel for kunst, kultur og utdanning. 3) en ombygging av Nygård skole til Edvard Grieg Kongressog konferansesenter. - Griegalmenningen er ment å være en satsing som i seg selv har samfunnsøkonomisk bærekraft. Samtidig skal prosjektet gi betydelige samfunnsmessige gevinster, både økonomiske og kunstneriske, sier administrerende direktør i Grieghallen, Gert Atle Gundersen. USF Stiftelsen Kulturhuset USF driver kunst- og kulturarenaen USF Verftet i Bergen. Daglig leder på USF, Kari Kleppe, håper å komme i gang med utvidelse neste høst. Første byggetrinn vil gi 4000 m 2 nye produksjonsarealer i fire etasjer. - Dette vil gi nye og bedre produksjonsarealer for kunst, film, musikk, og flere atelierer for gjestekunstnere. Nybygget er en viktig faktor for rekrutteringen til kunst- og kulturnæringen, sier Kleppe. Første byggetrinnet blir finansiert lokalt og Kleppe håper at bygget er ferdigstilt i løpet av Byggetrinn 2 omfatter 8000 m 2 med store og fleksible produksjons- og formidlingsarealer, vrimleområder og servicearealer. Her satser aktørene på nasjonal finansiering. - Med en ny storsal kan det holdes konserter med opp til 3000 publikummere. Utbyggigen av USF Verftet bidrar til å utvikle et spennende byområde med tilgang til sjøen. Vi får blant annet en ny og flott kaipromenade helt inn til Nøstet, forteller Kari Kleppe. Ny kunsthøyskole Den nye kunsthøyskolen blir det største nybygg i Bergen siden Grieghallen, og skal bli et trekkplaster lokalt, nasjonalt og internasjonalt Snøhetta har vunnet arktitektkonkurransen og byggingen skal etter planen starte i Kunsthøyskolen skal ligge i sørenden av Store Lungegårdsvann. Dette er i dag omtalt som byens bakgård. Men området byr på store muligheter. Langs bredden av Store Lungegårdsvann kan det komme så mye som nye boliger. Dahl er prosjektleder Svein Anders Dahl (52) begynte 1. desember som prosjektleder for etableringen av det nye Bergen Vitensenter. Dahl er siviløkonom og har 20 års fartstid fra ledelse og konsulentvirksomhet. Han har tidligere hatt sentrale posisjoner i bl.a. Hansa Bryggerier, Dale of Norway og Toro. Dahl satser på at dørene til den nye vitensenteret kan åpnes i første kvartal For en som er bergenser av legning og opprinnelse er dette et veldig spennende prosjekt å få være med på, sier Svein Anders Dahl. Forskningssjef i Hydro, Leif Lømo, vil bidra til at Bergen får et vitensenter av internasjonalt format. Inge Husefest, plassjef for Siemens i Bergen og leder for Bergen Næringsråds ressursgruppe olje og gass, trenger medarbeidere i fremtiden som sitter i forsetet når det gjelder realfagskompetanse. Svein Anders Dahl. 12 INFO 6-05 INFO

8 Utallige muligheter i India India er i dag verdens fjerde største økonomi. Veksten er blant de raskeste verden. Landet er i ferd med å bli en økonomisk stormakt, med lavt kostnadsnivå og høyt utdannet kompetanse. - Det er store muligheter i India for bergenske bedrifter, mener Indias ambassadør i Norge, Mahesh Sachdev. Dette er BRIK: Brasil, Russland, India og Kina (BRIK) er verdens mest folkerike land. BRIK-landene er i ferd med å innhente de tradisjonelle økonomiske stormaktene USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Japan. Han mener India representerer et utmerket alternativ for lavkostproduksjon, men arbeidsstokken besitter også høy spisskompetanse på ulike områder. - Det er uttallige muligheter, men bransjer som utmerker seg er shipping, fiskeri, IKT og forbruksvarer. For Bergen og omland er det kanskje naturlig å fokusere på samarbeid med Indias kystregioner, og tradisjonelle bransjer som shipping og fiskeri. Men noen andre spennende områder for investeringer er Bangalore, med fokus på høyteknologi og IKT, og Mumbai som senter for handel. India som marked Kjøpekraften i India er stigende, og med en så stor befolkning mener ambassadøren at India også er i ferd med å bli et interessant marked for norske bedrifter. - India har i dag en middelklasse på 200 millioner mennesker som stadig blir mer globalisert. De er allerede å regne som internasjonale konsumenter, og denne gruppen vil fortsette å vokse etter hvert som velstandsnivået i landet vårt blir høyere. For eksempel kommer to millioner indiere til Europa som turister hvert år. En utfordring til reiselivet på Vestlandet kan være å trekke flere av disse til regionen, sier Sachdev, som mener at den vestnorske naturen garantert har et markedspotensial blant indere. - Et annet eksempel relatert til eksport er norske fiskeprodukter, som stadig blir mer populære i India. - Det indiske kapitalmarkedet har økt med 25 prosent så langt i år, og har en total størrelse på 500 milliarder dollar. Systemet vårt er gjennomsiktig og velregulert. Over 400 utenlandske institusjonelle investorer er aktive i India i dag, og i år har fire norske selskaper startet opp i landet, opplyser Sachdev. Noen av fordelene India har er størrelsen på økonomien, rimelig arbeidskraft med høy kompetanse, samt at befolkningen snakker engelsk. - Bergenske bedrifter som vurderer å satse i India bør definitivt kjenne sin besøkelsestid nå, mener ambassadøren. Han påpeker samtidig at eventuelle investeringer fordrer kunnskap. - Indisk økonomi fungerer på sin helt spesielle måte, og det krever forståelse av forholdene for at investeringer skal bli vellykket. Derfor bør man følge utviklingen i India nøye, slik mange andre bedrifter over hele verden gjør for øyeblikket. Interesse rundt Bollywood Ambassadøren er også opptatt av den indiske kulturproduksjonen, som han har merket at det er en økende interesse for i Norge. - India har den største filmproduksjonen i verden. Det produseres faktisk dobbelt så mange filmer i Mumbai som i Hollywood hvert år. Disse filmene blir i større grad enn før eksportert til Vesten, sier Sachdev. Indias ambassadør i Norge, Mahesh Sachdev har besøkt Bergen et par ganger i høst. Her i et møte med Bergen Næringsråd. Bjarne Hollund, Innovasjon Norge (t.v) og Svein Lang fra Dialexis AS (t.h). Hvis veksten i BRIK-landene fortsetter i samme takt som nå vil de om 40 år ha samme betydning og størrelse i verdensøkonomien som G6-landene. I en artikkelserie har Bergen Næringsråd satt fokus på hvilke muligheter som eksisterer for næringslivet på Vestlandet i BRIK-landene. Attraktiv partner Potensialet i den indiske økonomien gjør at det for øyeblikket gjøres omfattende utenlandske investeringer. Han påpeker at kulturutvekslingen også går den andre veien. - I India er det blant annet en økende interesse for norske kulturelle ikoner som Grieg, Ibsen og Munch. 14 INFO 6-05 INFO

9 Bergen Næringsråd - er initiativtaker og hovedoppdragsgiver for Bergenscenarier Hvordan ser det egentlig ut der nede? Partnerne i prosjektet er Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune og en rekke bedrifter og selskaper. Disse er Bergensavisen, Bergens Rederiforening, Bergens Tidende, BKK, GC Rieber, Hydro, Innovasjon Norge, Maritimt Forum Bergensregionen, Sparebanken Vest, Stor-Bergen og Universitetet i Bergen. I tillegg deltok også Vesta og TV2 i fase 1 av prosjektet. Partnerne er samlet i et Kjerneteam der også Helse Bergen er med. Berrefjord og Thomassen AS - - har hatt ansvaret for prosjektledelse, konsept og innhold. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MARITIMT Tre fagmiljøer med spisskompetanse på hav, havbunn og oljeutvinning Universitetet i Bergen har noen av landets ledende kompetansemiljøer i marine, meteorologiske og oljerelaterte fag. De er viktige for å utnytte Norges olje- og gassressurser på en god måte. CIPR Senter for integrert petroleumsforskning. Skal bidra til utvidet produksjon gjennom å øke utvinnbare ressurser i eksisterende olje og gassfelt. Senteret er ett av 13 senter for fremragende forskning i Norge. CMR Christian Michelsen Research leverer forskningsbaserte løsninger for oljeindustrien. Blant annet har selskapet utviklet tredimensjonale visualiseringsrom for oljereservoar. BCCR Bjerknes Senter for klimaforskning er Norges største i sitt slag. Senteret samler en bred kompetanse innen fagene meteorologi, oseanografi, geologi, biologi og kjemi. Senteret er ett av 13 senter for fremragende forskning i Norge. Vil du være med så heng på! Vi håper du blir inspirert til å komme med ideer og forslag som bidrar til: Den spenstige regionen Du kan gå inn på Bergen Næringsråds nettside/5+ for å melde inn dine innspill. Der finner du også link til egen nettside for Bergenscenarier INFO 6-05

10 ,, Forskning på klimavarsling er svært viktig for norsk verdiskaping Nytt samarbeid om måling og varsling til havs Gjennom Bjerknes-samarbeidet er forskningsmiljøene i Bergen blitt verdensledende innen klimastudier og klimavarsling i polare områder. I disse dager inngås et nytt samarbeid på tvers av flere forskningsinstitusjoner om havovervåkning og varsling. Tungvekterne, som går sammen om denne avtalen, er Mohn-Sverdrupsenteret ved Nansensenteret, Havforskningsinstituttet, Det Norske Meteorlogiske Institutt og Universitetet i Bergen. Samarbeidsavtalen gjelder marin forskning knyttet til utvikling av oseanografiske modeller og systemer for havovervåkning og varsling. Grunnlaget for samarbeidet er et ønske om å øke forståelsen av havets dynamikk og samspillet mellom havets fysiske tilstand og biokjemiske prosesser. En hovedmålsetting er å flytte grensene for hvor langt det er mulig å varsle havets tilstand til beste for samfunnet. Bjerknessenteret størst på klimaforskning I dag er Bjerknessenteret (Bjerknes Centre for Climat Research) landets største klimaforskningsmiljø. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret (Nansensenter for miljø og fjernmåling). Bjerknessenteret består av nærmere 80 forskere og studenter som forsker på fortiden, nåtiden og fremtiden. Forskning på klimaobservasjoner og klimavarsling er svært viktig for norsk verdiskaping. Forskerne vet at fiskebestanden i stor grad øker og minsker avhengig av vanntemperaturer. Selv små utslag kan gi store forandringer i havet. Samtidig består Barentshavet av om lag 20 prosent av verdens fiskeressurser. Sammen med oljeleting og oljeutvinning i polare strøk, er forskningen ved Bjerknessenteret av stor betydning for norske interesser. Issmelting med store konsekvenser Et av Nansensenterets viktige funn er at isen på Nordpolen er i ferd med å smelte. Siden 1970 har isen smeltet ca tre prosent hvert tiår, og før dette århundret er over vil den tykke isen på Nordpolen være smeltet, hevder professor Ola M. Johannessen. Dette vil ha betydelige konsekvenser for nordområdene: Nordøstpassasjen vil åpne seg som transportvei til havs, torsken vil bevege seg nordover fordi lodden, som torsken lever av, i stor grad lever i iskanten. Tilgangen til det gigantiske olje- og gassfeltet i russisk sektor, Shtokmannfeltet, vil bedre seg etter hvert som isen smelter. Til dem som frykter at havet kommer til å stige som en konsekvens av at isen på Nordpolen smelter, kan forskningsmiljøet berolige med at så ikke er tilfelle. 18 INFO 6-05

11 Professor Ola M. Johannessen har fått den prestisjetunge forskerprisen Descartes. Barnekurvstol AFRIKA lampe gull BOURGIE Visma Services - størst på regnskap- og økonomitjenester POST stor liten Vedkurv LACK fra pute TOULOUSE Vi tilbyr tjenester innen: - Regnskap og årsoppgjør - Bedriftsøkonomisk rådgivning - Lønn - Fordringsadministrasjon og innkasso - Bemanning PALL teak eller nyatho fra barnestol BABA Prestisjetung EU-pris Universitetet i Bergen: Gjennom ulike fagmiljøer er Universitetet i Bergen selve krumtappen i den marine forskningen Havforskningsinstituttet: Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene Nansensenteret (Nansensenter for miljø og fjernmåling): Er et uavhengig, non-profit forskningsinstitutt som driver med satellitt-, havovervåkning og varsling samt klimaforskning. Mohn-Sverderup Senteret og GC Rieber Klimainstituttet inngår blant annet i Nansensenteret Bjerknessenteret: Består av de tre institusjonene; UiB, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret. Senteret er et ledende internasjonalt senter for klimaforskning med fokus på sensibilitet og variabilitet av klimaet på høye breddegrader, og havets rolle i klimasystemet 20 INFO 6-05 Professor Ola M. Johannessen ved Nansensenteret fikk i begynnelsen av desember den prestisjetunge EUforskningsprisen Descartes. De fem vinnerne av årets pris deler 1 million Euro. Under årets konkurranse var det 85 prosjekter som kjempet om midlene. Ola M. Johannessen fikk prisen for sitt CECA-prosjekt, Climate and Environmental Change in the Artic, sammen med de to Unikt miljø i Bergen Ingen andre byer i Norge kan skilte med tilsvarende mangfoldig og tung kompetanse innen marin- og klimaforskning enn det vi har i Bergen: samarbeidspartnerne Lennart Bengstson ved Max Plack Institute for Meteorology i Hamburg og Leonid Bobylev ved Nansensenterets søsterorganisasjon i St. Petersbrurg i Russland. Pengene skal benyttes på unge russiske forskere, sier Ola M. Johannessen. Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI): Den maritime avdelingen til DNMI ligger i Bergen og utfører viktige oppgaver, spesielt for oljeindustrien. DNMI i Bergen er for øvrig en operativ enhet for hovedkontoret i Oslo Storm Weather Center: Er en aktiv aktør innen meteorologi, men driver relativt lite med forskning. Er i konkurranse med DNMI Aanderaa Instruments: Utvikler, selger og markedsfører i hele verden oseanografiske og meteorologiske instrumenter og spesialsystemer for innsamling av miljødata Christian Michelsen Research: Er et non-profit aksjeselskap som eies primært av Universitetet i Bergen og som driver med instrumentutvikling Norsk klimasenter: Er et formelt samarbeid mellom Bjerknessenteret og DNMI i Oslo Visma Services Norge AS Bergen Bøhmergt Tlf.: Austevoll Hvordan er din virksomhets profil? Vi tilbyr deg en gratis og uforbindtlig samtale om ønsket identitet og profil, samt gjennomgang av dine kommunikasjonstiltak. Nøstegaten 78, 5011 Bergen Tlf E-Post: REKLAMEBYRÅET AG 1 REKLAMEBYRÅET AG 2 DESIG N IN N HO LD RÅDG IVN IN G Tlf: HILMERS HUS BERGEN Vestre Fantoftåsen 21. VIS Á VIS Gårdensenteret. Tlf Åpningstider: Man-fre Tors Lør Dra på Fløien for å lufte tankene! Spreke dagmøter fra kr. 395,- pr. person Prøv vår aktivitetsløype eller nyt en deilig lunch ute i naturen ved Skomakerdiket Vi tilbyr 15 % avslag på Selskapsmenyer ved bestilling av middag på en av våre tre restauranter i tilknytning til dagmøte. BELLEVUE RESTAURANTER AS VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED TLF.: FAX: ARTGARDEN ARNE STORHAUG

12 ,, Dette symboliserer fellesskapet på en fin måte Ung kreativitet for fremtidens Bergen Hva skal til for å få til en spenstig og livskraftig by i 2020? Dette var spørsmålet som ble stilt til videregående skoler i Bergen i prosjektkonkurransen 5+. Vinnerprosjektet ble laget av klasse 2 EstA ved Årstad videregående skoles estetiske allmennfaglinje. I høst kunne publikum se elevenes visjon for Bergen i Galleriet. Nytt Rica Partner Hotel byens beste beliggenhet gratis aftensbuffet nye kurs- og konferanse fasiliteter kapasitet til 60 personer opptjening på SAS Eurobonus/ Rica-kortet Prosjektmedarbeider Inga Moen Danielsen. - Dette har vært et utrolig spennende, sier prosjektleder Yngvild Greiner. Hun er elev i klassen som utformet prosjektet Stein på Stein vi bygger en by - i våre tanker. - Vi ønsket å samle folk som la ned hver sin unike stein på Den Blå Steinen ved Ole Bulls plass. Det hele var en metafor på Bergen, forklarer Greiner. - På den måten ga de sitt personlige bidrag til utviklingen av byen. Når bergenserne er enige om å bevege seg, så bare skjer det. Da bygger man byen stein for stein. Et spennende prosjekt Det var lærer Steinar Lilletvedt som satte i gang prosjektet. Da klassen skulle lære om konseptkunst, var 5+ prosjektkonkurransen et passende forum. Inspirert av blant andre Yoko Ono, fikk klassen i oppgave å lage et konseptkunstprosjekt. I følge Yngvild Greiner var de litt usikre i begynnelsen, men skjønte etter hvert at konseptet fungerte. - Vi går på skole like ved Danmarksplass, så vi gikk ned til Store Lungegårdsvann der vi fant masse steiner. Disse tok vi med opp på skolen og malte dem blå. Under selve steinnedleggelsen var poenget at folk som tilfeldigvis gikk forbi skulle delta. Etter litt skepsis i starten, fikk vi både studenter, barnehager på tur, eldre og andre til å plassere sin stein. Det hele ble en liten happening, og elevene filmet mens publikum la sine steiner på Den Blå Steinen. Alle aldersgrupper deltok, samt folk med forskjellig bakgrunn og etnisk tilhørighet. Dette symboliserer fellesskapet på en fin måte, og var det vi håpet skulle skje på forhånd, forteller Greiner. I etterkant av gjennomføringen presenterte elevene prosjektet under det som ble kalt 5+ dagen. Juryen, med byrådsleder Monica Mæland i spissen, var imponert over prosjektet som gikk av med seieren. Som premie fikk klassen presentere prosjektet med filmen på utstillingen Drømmebyen 2020 i Galleriet, i tillegg til en kombinert klassekonsert og workshop med artisten Heidi Marie Vestrheim. Mange gode bidrag Inga Moen Danielsen i Bergen Næringsråd har vært ansvarlig for gjennomføringen av 5+ prosjektkonkurransen. - Bidragene har vært svært varierte og kreative. Det er positivt å se at ungdom engasjerer seg, og er genuint opptatt av hva som skal skje med byen vår i årene fremover. Strandkaien 2/4, 5013 Bergen tlf.: faks: Vi i Bergen Næringsråd ønsker å sette fokus på ungdommen sine ideer om fremtidens Bergen. Hvis vi skal tenke og handle langsiktig, er det nødvendig å involvere den aldergruppen som vil være yrkesaktive i 2020, sier Danielsen. Yngvild Greiner og Anne Stinessen fra Årstad VGS. Sandbrogaten 5-7 Eiendommen ligger ved Bryggen vis à vis Bradbenken. Bank, post, hotell og andre servicefasiliteter i umiddelbar nærhet. Fem minutters gange til Torgallmenningen.Gjennomgående busslinjer til alle bydeler og flybuss 50 meter unna. Taxiholdeplass og gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet. Lokalene er av generelt god kvalitet, og fordeler seg på følgende etasjer i bygget: 1. etg ca 230 kvm, 2. etg. ca 250 kvm (kontorlandskap), 3. etg ca 850 kvm (cellekontorer) og 4. etg ca 290 kvm (rålokale). Kontakt Idun Århus Type lokaler Kontor Areal kvm Parkering I umiddelbar nærhet Overtakelse Etter avtale Rosenkrantzgate 3 Vinnergruppen holdt sin presentasjon for juryen og resten av deltagerne på 5+ dagen. Sentral beliggenhet like ved Kjøttbasaren, Fisketorget og Bryggen. God tilgjengelighet både med bil og off. kommunikasjon. 50 m til nærmeste p-hus. Lokalene er interiørmessig av god kvalitet og er utformet både med åpen løsning og cellekontor. Byggets særpregede arkitektur er ivaretatt. Egen møteavdeling i 1. etasje med rom av ulik størrelse. Gjennomgående meget gode kvaliteter, ventilasjon, sentralvarme. Kontakt Bente Sørensen Type lokaler Cellekontor og åpen løsning Areal kvm Parkering Nærliggende P-hus Overtakelse Etter avtale Vital Eiendom AS forvalter ca kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NORkonsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen og Trondheim. Mer informasjon på Servicesenter INFO 6-05

13 Vitensenter til Marineholmen Bergen til Brasil for å lære Ressursgrupper i 160 På opptur fra Nøstet Nr Nummer 1 September Side 4 5 s 6 s 14 Årsregnskap 2004,, Det er viktig at vi tar vare på sjøfolkenes erfaringer Det bergensbaserte maritime nettverket YoungShip er blitt en suksess. Det startet i Bergen i 2004, og i sommer etablerte foreningen seg i Oslo. Nå er det kommet forespørsler fra Stavanger om å starte opp også der. Clarion Hotel Admiral - byens vakreste utsikt Kurs og konferanser Gratis trådløs internettoppkobling Nytt og moderne lyd- og lysanlegg personer Dagslys i alle møterom Konferansepakker fra kr345,- pr. person - Folk som er på samme nivå prater godt med hverandre. Å være ung og fersk i et selskap skaper behov for uformelle nettverk, sier Georg Nygaard, som til daglig arbeider i NorthEdge Risk Services. For halvannet år siden var han med på å starte et nettverk for personer yngre enn 35 år innen shipping og skipsrelatert næring i Bergen. Formålet med YoungShip er å være en kompetanse- og kontaktutviklende møteplass for yngre personer tilknyttet Bergens-regionens shippingmiljø. Sjøtønnen selskapslokaler Intime lokaler i maritimt miljø Utsikt over Vågen, Bryggen og Fløien Overnatting 210 unike rom 50 rom med fransk balkong Overnatting fra kr745,- pr. person inkl. frokost YoungShip sprer seg fra Bergen For det maritime miljøet er det viktig med gode nettverk der erfaringer og kunnskap kan deles, sier initiativtakeren til YoungShip, Georg Nygaard. 24 INFO 6-05 YoungShip har 230 medlemmer fra et femtitalls bedrifter i Bergen. I Oslo har man fått mer enn 100 medlemmer i løpet av et par måneder. Georg Nygaard er styreformann i nettverket. - Hva gjør dere på medlemsmøtene? - Vi møtes omtrent en gang i måneden. To til tre ganger i halvåret har vi temamøter der relevante saker presenteres og drøftes. Utenom dette har vi fredagspils der vi kan komme sammen og prate i en hyggelig og uformell sammenheng. Nettverket er åpent for alle personer under 35 år som jobber i næringen, og må ikke bli oppfattet som en frimurerlosje. - Er det større behov for nettverksbygging blant unge mennesker i den maritime bransjen enn i andre bransjer? - Maritim bransje er ikke så konservativ og gammeldags som enkelte skal ha det til. Når man er ferdig med studiene, og kommer inn som en fersking i et etablert arbeidsmiljø, har man behov for uformelle nettverk uansett hvilken bransje man tilhører. Finansbransjen i Oslo har eksempelvis forsøkt seg med et tilsvarende nettverk, men her er det bedriftene som arrangerer. Det unike med YoungShip er at initiativet kommer fra de unge selv. - Blir man sparket ut av YoungShip når man passerer 35 år? - Nei, vi ønsker å styre rekrutteringen til YoungShip ved at man må være under 35 år, men vi kommer ikke til å sparke noen ut. Etter hvert som vi blir eldre ønsker vi å beholde kontakten og fellesskapet, sier styreformannen. Nygaard peker på at Norge tradisjonelt har vært en sjøfartsnasjon som de siste årene har mistet mye sjøfolk. Det er viktig at vi tar vare på sjøfolkenes erfaringer. For det maritime miljøet i Bergen og i landet for øvrig vil gode nettverk, der erfaringer og kunnskap kan deles på tvers av bedrifter og arbeidsplasser, være essensielt. Vi håper YoungShip kan være et bidrag til dette og tror også foreningen kan bidra til at flere unge får øynene opp for den maritime næringen, sier Nygaard, som også sender en takk til alle som har støttet YoungShip fra den spede begynnelse. Endelig lys i Arnatunnelen marine horizons 5 INFO Kanadisk urbefolkning i Norge ÅRSRAPPORT 2004 Unikt samarbeid mellom næringsforeninger Fusjon på skinner Vår fisk like trygg som vill ÅRSMELDING 2004 as Nygårdstangen Årsmeldinger Informasjonsblader Reklamebyrået AG1 - Reklamebyrået AG2 Nøstegaten 78, 5011 Bergen Tlf: E-post: Design - Innhold - Rådgivning Ta kontakt på tlf.: eller Tilbudet gjelder til og med april C. Sundts gate 9, 5004 Bergen Revisorer, konsulenter og Advokater Tillit. Integritet. Kvalitet Dette er grunnsteiner for å skape verdi for våre klienter. Hos Deloitte handler det ikke kun om tall. Det handler vel så mye om menneskene bak, både hos kundene og hos oss selv. Det handler også om bransjekunnskap, lokal markedsforståelse, globalt nettverk, verdier, kultur og personlighet. Kompetanse er nøkkelord for vår bransje. Du finner den i vårt multidisiplinære kunnskapshus med 700 ansatte. Vi er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Advokatfirma DA og Deloitte Consulting AS. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. Agnes Mowinckelsgate 6, Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen Tlf: Fax: ,

14 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2005: Vil du være med, så heng på! Er du ikke medlem i Bergen Næringsråd kan du melde deg inn på Bergen Næringsråd er en pådriver for å gjøre Bergen og omegn til Norges mest attraktive næringsområde Organisasjonen er partipolitisk nøytral og har over medlemmer Vi ønsker Bergens næringsliv en god jul og et trygt nyttår! Vi arrangerer nærmere 80 medlemsmøter hvert år, og er byens fremste møteplass for ledere i næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning Bergen Næringsråd er en arena for formidling av kunnskap og for utvikling av nettverk Medlemmene får også tilbud om andre møter som arrangeres i samarbeid med ulike organisasjoner. Bjørnar Iversen Viseadministrerende direktør Odfjell Drilling Technology/Odfjell Well Services. Kathrine Quam Daglig leder Nexi Bygg AS. Ole-Eirik Lerøy Konsernsjef Lerøy Seafood Group ASA. Elin Granstrøm Daglig leder Aktivitetsskredderen. - I Odfjell Drilling har vi blitt mer bevisste på Bergen Næringsråds betydning som følge av at organisasjonen har økt sitt aktivitetsnivå og er blitt mer synlig. For oss som en stor aktør med nesten 2000 ansatte i regionen, er det viktig å være til stede her. Bergens-regionen er svært sentral for utvikling av bore- og brønnkompetanse. Samtidig er næringsrådet blitt det desidert viktigste møtestedet for ledere i regionen. Selv er jeg er medlem av Bergen Næringsråds ressursgruppe Olje og Gass, som er blitt et spennende og faglig relevant forum for meg. - For meg er Bergen Næringsråd først og fremst en møteplass og et forum for relasjonsbygging. I tillegg er det høyt nivå på arrangementene. Ikke alle møter er like aktuelle, men jeg velger jo selv hva jeg vil delta på. Det er nok av arrangementer som tilfredsstiller mine ønsker og behov. Nexi Bygg består av en liten administrasjon, mens det operative arbeidet blir kontrahert ut. Det gjør det spesielt verdifullt å kunne ta del i et større fellesskap i Bergen Næringsråd. Jeg synes det er veldig positivt at organisasjonen har klart å fornye seg. Bergenscenarier 2020 er viktig og bra for Bergen. - Årskonferansen i november i Bergen Næringsråd er en viktig møteplass for ledere i byen, både politikere, næringslivsledere og folk fra det akademiske miljøet. Bergen Næringsråd viser god evne til å sette lyset på aktuelle saker, noe som også gjelder min bransje. Et godt eksempel på dette var da lederen for anti-dumpingarbeidet i EU, Fritz- Harald Wenig, i fjor ble invitert for å snakke om laksesaken. Dette var et arrangement jeg selv deltok på, og som har bidratt til å skape dialog og debatt. - Jeg driver et selskap for meg selv på området events og markedsføring. Jeg synes Bergen Næringsråd er en flott arena for å bli oppdatert på hva som skjer i næringslivet i byen. Hva er det som rører seg? Hva er folk opptatt av? Hvordan ser næringslivet ut fra innsiden? Når man driver en bedrift alene kan ting fort bli litt ensidig. Da er det greit å kunne delta i næringsrådet, både for å treffe folk og ikke minst for å få faglig påfyll og inspirasjon. Det føler jeg de mange gode arrangementene gir meg. 26 INFO 6-05

15 Visjoner med tornebusker Snart er det bare 14 år igjen. Bergenscenarier 2020 (BS2020) har ikke mer enn tid de må ha for å komme i takt med fremtiden. Direktør Ingvild Myhre i ID-gruppen sa det helt riktige da hun påpekte på Årskonferansen at Norge må utvikle en evne til å prioritere morgendagens vinnere. Vi må finne satsingsområder som kan få oss ut av de kriser omstillinger og nye markedssituasjoner stiller oss overfor. Finner har greid å få bildekk til å bli mobiltelefoner. Svensker er intelligente, og det er inte vi heller. Nåja: hvert år har Bergen utpekt Brann som vinner, siden 1963 har dette mantra vært repetert, men ennå har ikke underet skjedd, at Brann skulle være det beste laget etter at hele serien er spilt gjennom et fotballår. Sist det skjedde var i 1963, da var Åsane, Arna, Fana og Laksevåg egne kommuner, Bergens Skofabrikk var i drift, Ulrikentunnelen var ikke ferdig, og siste trikk skulle ikke bli nedlagt før tre år etter. Det er ikke lett å finne morgendagens vinner når byens stolthet (?), en sportsklubb bestående av importerte ballsparkere fra Skottand, Jæren, Stabæk, Hamar, Odda, Island, Østerrike, Osterøy og Åsane skal kjempe for Bergens ære og makt og fremtid. De fleste bergensere som vil ha en fremtid innen idretten må jo emigrere, for her i byen er alle likemenn og -kvinner. Noen bergensere er til og med mer like enn andre. SKRÅBLIKK I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Når direktør Myhre advarer mot å hvile på gårdagens suksesser, kan hun ta det helt med ro. I Bergen er suksessen snart fornminner og som sådan blir de ganske snart fredet. Når det gjelder Bergens fortid, er det mer tornebusker enn laurbær å hvile på. Det var vel Columbus som gjennomførte den første reise etter scenarioprinsippet: ikke visste han hvor han hadde vært, ikke skjønte han hvordan han hadde kommet dit, ikke kunne han redegjøre for de valg som ble gjort og han ante ikke hva han hadde gjort riktig eller galt. Nå skal mange aktører sammen med administrerende direktør (Helge Dyrnes) bringe visjonene og scenariene over i en konkret fase. Her kan man jo i sekretariatet ramme inn følgende tornebusk. Det er 81 år siden Rudolf Nilsen skrev at : I sekretariatet der kan de dyktig prate. De har slik sympati når tungen er på gli med modig kamp og dristig tross og vil så gjerne lede oss i sekretariatet. A-BLAD Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Mer betenkt blir vi når Helge Dyrnes virkelig mener at vi må øke samspillet i hele regionen - det eneste samlingsgrunnlaget denne signatur kan se, er at bergensere bare har en fellesnevner: en dyp og inderlig glede over ikke å være østlending! Om dette holder som samlingsgrunnlag for regionen Bergen MED Vestlandet, står igjen å se. Bergen har i alle fall tatt mål av seg innen 16 år til å bli kunnskapsrik, kvalitetsbevisst, foretaksom, global, sentral og ledende. En så beskjeden målsetting bør kunne la seg gjennomføre. Og da må man se det beste i sunnfjordinger, nordfjordinger og sogninger som skal være med på laget. Det var som kjent sunnfjordingen som sendte kjerringen på handletur over den usikre isen på vannet, med følgende melding til kjøpmannen med konen som på høyst gyngende grunn hadde tatt seg over vårisen: Du får skrive varene på bok til våren kjem. Isen er usikker. Slikt næringsvett er det ikke alle som har. Vi er også litt i tvil om de dristige visjoner bør anpasses våre politikere og byens fremste som sådan, Herman Friele. Han har virkelig oppsøkt tornebusker i det siste. Borgermesteren presterte å dra helt til Frankfurt før han oppdaget at han ikke kom inn i USA med det passet han hadde. Den samme Friele skulle tenne lysene på juletreet på Torgalmenningen, og da gikk like godt strømmen! Da Herman skulle gratulere Bergen Filharmoniske Orkester med 240-års jubileet, glemte han navnet på dirigenten. Vi iler til med å føye til en ny visjon for Bergen: vi må få ordførere som husker å fornye passet, som vet hvor av- og på-knappen er, og som vet at Andrew Litton er dirigent mens Lipton er en teprodusent. Men Friele er helt (kaffe)konge! Etter hvert skjønner vi hvorfor VITENsenter står så sentralt i visjonene for Bergen. For alt hva vi vet, kan det bli så VIT-en jul. Prologer, Nærsynspunkter fra Helge Dyrnes I år har Bergen Næringsråd feiret 160-års jubileum. Siden 1995 har administrerende direktør Helge Dyrnes skrevet og holdt prologer ved stiftelsesmiddagen 17. november. Disse er populære, og vi sender nå de etterspurte prologene til alle våre medlemmer. Styret i Bergen Næringsråd vil rette en stor takk til reklamebyrået AG2 for god hjelp med Prologer, Nærsynspunkter fra Med takk for det gamle. Skråtass Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien Bergen Næringsråd ønsker alle medlemmer og Infos lesere en god jul og et godt nytt år!

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 Saksframlegg Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN 2011-2015 1) INNLEDNING Nordnorsk vitensenter (heretter kalt Vitensenteret) ble stiftet 29.08.02.

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune Store lille Trondheim i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Vedtatt av Trondheim bystyre 28.01.2010 Arkivsak 09/40014 STORE LILLE TRONDHEIM I VERDEN 1 INTERNASJONAL STRATEGI FOR TRONDHEIM

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

NCE Subsea. Promofilm

NCE Subsea. Promofilm NCE Subsea Promofilm 02.07.2007 NCE Subsea Innledning Synopsis Klippestil/regi Om Alligator Framdriftplan Formål med filmen NCE ønsker en internasjonal promofilm som skal beskrive Subseamiljøet i Hordaland.

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer