Menighetsblad. Jostein Tegnér blir fast prest i Mari

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad. Jostein Tegnér blir fast prest i Mari"

Transkript

1 Menighetsblad Nr 2, 53 årgang 20. mai 2011 for Enebakk og Mari Jostein Tegnér blir fast prest i Mari Anette Cecilie Nylænder ble tilsatt som kapellan i Mari menighet i Stillingen ble omgjort til sokneprest i Etter det har hun hatt permisjon i forbindelse med to barnefødsler. I permisjonstiden har vi hatt en rekke vikarer. De første vikariatene var av kort varighet, mens de tre siste har vært på omkring ett år hver. For tiden er det Jostein Tegnér som vikarierer. Imens har Anette begynt å arbeide igjen, foreløpig i 50 % stilling som prostiprest i Follo. Hennes permisjon fra Mari utløper til sommeren, og da utløper vikariatet til Jostein også. Det skulle tilsi at hun kommer tilbake i full stilling i Mari, mens Jostein vender tilbake til sin stilling som prostiprest i Follo. For en stund siden kom Anette og Jostein i samtale om jobbene sine. I øyeblikket vikarierer de jo faktisk for hverandre. Anette trives som prostiprest. Jostein trives i Mari og kan godt tenke seg å fortsette her. Det fortalte de hverandre, og tanken var nærliggende: Tenk om de rett og slett kunne bytte jobb! Det var forlokkende for begge. De tvilte på om det kunne la seg gjøre, men tok likevel opp ideen med prosten. Den ble tatt videre til Borg bispedømme og til Presteforeningen. Problemstillingen var ny, så den ble grundig vurdert. Alle instanser vurderte det imidlertid slik at dette var en akseptabel framgangsmåte. Her er det nødvendig med en presisering. Tidligere ble en prest tilsatt i et bestemt sokn. Da Anettes stilling ble omgjort fra kapellan til sokneprest, var det ledd i en større reform av stillingsstrukturen til prester i Den norske kirke. Nå er prestene tilsatt i et prosti, men med et definert arbeidssted. Tidligere var Anette kapellan i Mari menighet ; ved reformen ble hun sokneprest i Follo prosti med arbeidssted i Mari menighet. Fortsatt vil den vanlige situasjonen ved bytte av prest være som før: En prest slutter, stillingen blir ledig, stillingen blir utlyst, menighetsrådet og andre involverte får anledning til å uttale seg om søkerne, og bispedømmerådet tilsetter. Slik er imidlertid ikke situasjonen i dette tilfellet. Ingen prest har sluttet. Ingen stilling er ledig. Ingen stilling kan lyses ut. To prester med stilling i samme prosti har ønsket å bytte arbeidssted. Etter at formalitetene var klarlagt, fikk involverte parter anledning til å uttale seg. Mari menighetsråd behandlet saken i et ekstraordinært møte i mars. Rådet ga sin støtte til det framlagte forslaget om bytte av arbeidssted for de to prestene. Deretter har prosten i Follo og Borg bispedømme ferdigbehandlet saken. Nå er det avgjort at Jostein fra høsten får fast stilling som sokneprest med arbeidssted i Mari, mens Anette permanent går over til å være prostiprest i Follo. Begge deler vil bli markert etter sommeren. Jostein vil bli innsatt som sokneprest i Mari 4. september og ønsket velkommen av menigheten. Tre uker senere skal Anette holde gudstjeneste i Mari i tilknytning til 250-årsjubileet, og vi vil da ta avskjed med henne og takke for hennes tid som prest i Mari. Torgeir Onstad Leder i Mari menighetsråd

2 2 Kirkestatistikken for Enebakk viser en klar økning i antall vielser, fra 16 i 2009 til 24 i fjor. I år ligger det an til å bli enda flere som gifter seg i en av våre to vakre kirker. Det er en trend vi liker, for vi har fortsatt tro på ekteskapet som samlivsform. Det er heldigvis mange som har tro på ekteskapet. En stor undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at gifte gjennomgående er mer fornøyd med forholdet sitt enn samboere. Den viser også at gifte gjennomsnittlig føler seg mer bundet av forholdet enn samboere. Mens hver fjerde samboer har vurdert å gjøre det slutt i løpet av det siste året, har bare hver tiende av de gifte vurdert det samme, melder SSB. Dette er jo oppmuntrende tall på ekteskapets vegne. Og det kan være et nyttig korrektiv, for som oftest hører vi mest om dem som har problemer og skilles. Det er faktisk mange som Elske og ære holder sammen til livet ut. Og er godt fornøyd med det! Jeg har gleden av å snakke med mange som skal gifte seg. Når jeg spør brudeparet (de fleste er samboere) om hvorfor de vil gifte seg, får jeg ofte som svar at de opplever ekteskapet mer forpliktende. Når de ønsker å leve livet sammen, føles det riktig å være gift. Mange legger også vekt på at de vil skape en trygg ramme omkring barnas oppvekst. Det er et argument jeg har sans for. En grunn til at par venter med å gifte seg, er kanskje forventningene om at et bryllup må være så storslått. Da blir det veldig kostbart. Det er ikke vielsen som koster, den er gratis for dem som tilhører menigheten. Men et stort og flott selskap er ikke billig! Min erfaring er at et lite bryllup kan være like vakkert og verdig som et som er stort og påkostet. Noen velger også å kombinere vielsen med barne- dåp. Da er jo familien likevel samlet. Hvorfor skal vi gifte oss? Vi er jo like glad i hverandre om vi er samboere, er det mange som sier. Jeg vil snu på det og spørre: Hvorfor skal dere ikke gifte dere, når dere er glad i hverandre? Det finnes faktisk mange gode grunner for å gifte seg. Velkommen til kirken! Lars Inge Magerøy Pilegrimsvandring til jubileumskirken 28 august inviteres du til pilegrimsvandring langs den gamle kirkeveien mellom Enebakk og Mari kirker. Menighetsblad for Enebakk og Mari Redaktør Lars Inge Magerøy Adresse: Menighetskontoret, Ignaveien 4, 1912 Enebakk Telefon: Telefaks Giro kto Redaksjonsutvalg: Lars Inge Magerøy, Enebakk, Ivar Ola Opheim, Flateby, Aslaug Tidemann, Ytre Enebakk, Are Seierstad, Enebakk Den gamle veien gjennom skogen ble egentlig benyttet mot Enebakk kirke, men denne gang snur vi på flisa og har jubileumskirken Mari som mål. Vandringsveien er på ca 10 km, stort sett langs skogsveier og gode stier. Vi kan love at det blir lite asfalt. Veien vil gå via Sloråsen og gamle Hvilestan, hvor vi finner et bra utsiktspunkt og tar en hvil. Vi passerer også Brudeberget, hvor vi regner med å høre gamle sagn og historier. Vandringen starter med en kort samling i Enebakk kirke til vanlig gudstjenestetid, dvs kl 11. Her vil vi høre litt generelt om pilegrimsvandring før vi får vår utsendelse, dvs velsignelse for vandringen. Vel fremme i Mari vil vi få en orientering om den 250 år gamle kirken, og legger opp til at det blir servert et enkelt måltid. Tidsrammen er litt avhengig av hvor fort vi vandrer, men vi anslår at alt er ferdig til kl 15. Ta med matpakke og drikke! Vi kommer med en påminnelse i Enebakk avis når tiden nærmer seg. ToBe

3 Bytt plass! 3 Sommerens gudstjenester Joh 8,2-11. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» Hver gang jeg møter denne fortellingen slår det meg hvor elegant Jesus løser krisen. Noen få ord fra hans munn snur hele situasjonen på hodet. De som hadde vært innstilt på å steine kvinnen som hadde vært utro, brennende i sin iver etter at lovens bokstav skulle etterleves, forlater stille åstedet med fornyet ydmykhet. Jesus maktet å åpne deres øyne slik at de så det menneske de var i ferd med å ta livet av. Jesu ord tvang dem til å identifisere seg med den utro kvinnen: den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen. Det er som om Jesus fryser situasjonen, og ber deltakerne bytte plass. Anklagerne må spille resten av scenen i rollen som anklaget, de må utsette seg selv for det kritiske blikket de måler andre med. Og da ser plutselig alt helt annerledes ut. Jesu ord forvandler kvinnens ansikt til et speil, og i det fikk fariseerne og de skriftlærde se seg selv på en ny måte. I møte med denne fortellingen tror jeg imidlertid at jeg ofte har oversett kraften i Jesu siste ord til kvinnen: gå bort og synd ikke mer! Egentlig ble jeg forskrekket da jeg det gikk opp for meg hva Jesus gjør: han utfordrer kvinnen til å identifisere seg med sine anklagere. Riktignok var det ingen av dem som var uten synd, det var ikke mulig for noen av dem å skulle kaste den første steinen. Likevel trenger vi neppe å være i tvil om at de så et syndfritt liv som et ideal, som verken de eller kvinnen hadde levd opp til. Jesus bekrefter fariseernes ideal, og lar det stå som en utfordring for kvinnen som hadde syndet. Jesu ord har sting i seg, enten vi spiller den ene eller andre rollen. Enten vi synes vi har grepet vår nærmeste i å synde, eller det er vi selv som anklages. Jesus lar oss verken i fred med den selvmedlidenhet og forståelse vi føler ovenfor egen utroskap, eller vår dømmesyke og overlegenhet i møte med andres. For plutselig er det situasjonen som utspiller seg i mitt liv som fryses. Jesus er trådt inn på scenen og snur den på hodet med sine to små ord: bytt plass. Etter at Jesus har talt er alt kommet i et nytt lys: situasjonen jeg stod oppi, mennesket som stod foran meg, og jeg selv. Ole Jakob Anfindsen Plan for trosopplæring i Enebakk og Mari På grunn av ferieavvikling blir det som vanlig i sommertida bare en gudstjeneste hver søndag. Dette er da felles gudstjenester for både Enebakk og Mari sokn. Et par gudstjenester skal nevnes spesielt: Mens året er på det lyseste, 26. juni, planlegges det friluftsgudstjeneste på Flateby. Trolig blir den på friområdet ved den gamle cellulosefabrikken nede ved Øyeren. I tilfelle dårlig vær samles vi i Flateby menighetshus. Søndag 31. juli blir det som vanlig olsokgudstjeneste på Bygdetunet. Salg av mat (rømmegrøt) og kaffe. Det er en stund siden skolen drev trosopplæring. Derfor er det de siste årene drevet et nasjonalt trosopplæringsprosjekt og vedtatt en sentral plan for trosopplæring i Den Norske Kirke. Det er også vedtatt av stortinget at alle menigheter skal få tildelt midler til dette arbeidet innen Vi har ennå ikke fått, men vi vil gjerne være klare når pengene kommer. Dette er en av grunnene til at en gruppe sammensatt av medlemmer fra Enebakk og Mari menighetsråd, har arbeidet med å planlegge en systematisk trosopplæring i menighetene. Planen gir en oversikt over alle aktiviteter som allerede foregår og forslag til aktiviteter man ønsker å sette i gang når vi får bevilget statlige trosopplæringsmidler. Planen er delt i tre hovedgrupper etter alder, 0-5, 6 12 og år. Et forslag til plan ble lagt fram til drøfting på et seminar 16. mars d. å. Kari Mangrud Alvsvåg, rådgiver for trosopplæring i Borg bispedømme, inspirerte og kom med konstruktive kommentarer. Forslaget til plan skal nå sendes til menighetsrådene for videre arbeid. Den endelige planen skal godkjennes av biskopen når vi får midler. Wenche Andersen

4 4 En åpen og tydelig kirke Samtale med Jostein Tegnér, ny sokneprest i Mari Utfordringen er at kirken ikke bare blir en liten eksklusiv klubb, men kan favne vidt. Slik at kirken kan være åpen og imøtekommende og samtidig tydelig på profil og innhold. Det sier den nye soknepresten i Mari, Jostein Tegnér, når vi spør han om utfordringer for kirken i bygda vår framover. Fra august går Jostein over fra å være vikarprest til å bli fast ansatt sokneprest i Mari. I den anledning har menighetsbladet hatt en prat med han. Fortell litt om din bakgrunn og oppvekst. - Jeg kommer fra Gressvik utenfor Fredrikstad. Vokste opp der sammen med storesøster. Foreldrene mine var mye engasjert i Gressvik kirke, så jeg ble nok tidlig tatt med dit. Ikke alltid like spennende på gudstjenester, men jeg husker at min prest Ole Nordhaug hadde noen spennende prekener og illustrasjoner. Det var et aktivt kristent ungdomsmiljø i Fredrikstad mye knyttet til Skolelaget (NKSS). Jeg var med der og fikk oppleve både vennskap og fellesskap i troen. Vennskap ble etablert da, som jeg fortsatt har stor glede av. Hvorfor valgte du å bli prest? - I løpet av tiden på videregående ble interessen for teologien vekket. Jeg fikk lyst til å finne ut mer av dette. Tanken på å bli prest var da heller skremmende. Men i løpet av siste halvdel av teologistudiet på Menighetsfakultetet, kom også interessen for å bli prest. Det skjedde ganske stille uten de store åpenbaringer. Så ble jeg ordinert til prest i juni i 1988 og har ikke angret på det. Det er meningsfullt og givende, og krevende til tider. Troen på Jesus er en bærebjelke i livet mitt og jeg liker å finne nye måter å formidle troen på. Samtidig har jeg stor glede av møte med mennesker i veldig mange forskjellige situasjoner. Hvor har du arbeidet som prest tidligere? - De siste snaue 4 år har jeg vært prostiprest i Follo. Tidligere har jeg vært prest i Drøbak i 15 år. Før det jobbet jeg som skoleungdomsprest i Østfold i 3 år og ett år som vernepliktig prest i Forsvaret. Tiden som prest i et lokalsamfunn i Drøbak var veldig fin. Det var spennende å utvikle relasjoner og få være en del av et lokalsamfunn fra kirkens side. Etter å ha vært prest i dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd i flere familier, fikk jeg av og til høre: Du er presten vår, og det skapte møtepunkter og fine uformelle samtaler på torget. Jeg måtte alltid beregne litt god tid når jeg gikk eller syklet gjennom Drøbak. Hvorfor har du lyst til å arbeide i Mari/Enebakk? - Denne tilhørigheten til en menighet har jeg fått kjenne på nytt gjennom vikariatet i Mari og Enebakk siden august i fjor. Og ved juletider kom tanken opp, at her hadde det vært fint å kunne fortsette videre etter vikariatet. Når det viste seg at det faktisk var mulig, så er jeg glad for å kunne fortsette her. Det er mye fint som skjer i Mari og Enebakk menigheter og jeg vil gjerne bidra til å bygge videre i fellesskap med frivillige og ansatte. Hva er du særlig opptatt av når det gjelder menighetsarbeid? - Jeg har nok et særlig øye for enkeltpersoner. Å kunne sette seg ned sammen med folk og snakke om både livet og troen og få luftet litt på de innerste tankene, det har jeg opplevd veldig positivt. Jeg driver

5 en del med veiledning av ansatte i Borg bispedømme og kanskje kan jeg bidra med noe her også i Mari og Enebakk. Enkeltpersoner er viktige i menigheten, og så er det også fint når folk samles i Guds hus når vi er i det huset som hører Ham til, og Han faktisk er der og vil gi oss næring til troen og livet. Fellesskapet med Ham og med hverandre håper jeg skal være åpent og inkluderende, slik at også folk som ikke er der så ofte, kan få kjenne at her var det godt å være i Guds nærhet. Hva ser du som de største utfordringene for kirken her i bygda? - Jeg har et inntrykk av at kirken er en viktig del av lokalsamfunnet her og det håper jeg kan vare og kan utvikles. Utfordringen er at kirken ikke bare blir en liten eksklusiv klubb, men kan favne vidt. Slik at kirken kan være åpen og imøtekommende og samtidig tydelig på profil og innhold. Jeg håper at kirken kan være et svar på mye lengsel som finnes. Av og til blir jeg minnet om at livet er sårbart og skjørt, da kjenner jeg at det er godt å ha et feste et annet sted. Jeg håper kirken kan bidra med å gi innbyggerne her håp og et godt feste i troens verden. Troens liv er både utfordrende og spennende, og her er det uante dybder å se inn i. Jeg håper kirken kan vise frem noe av dette Du skal fortsatt bo i Drøbak. Du er ikke skremt av lang reisevei? - Jeg har prøvd en vinter med mye snø og glatte veier, så da tar det sin tid. Det krever litt mer planlegging og så kan det bli noen lange dager i Enebakk. Men veien går gjennom nydelige områder med skog, vann, tettsteder og kulturlandskap. Det er på en måte en skogstur med bil. Med litt kaffe om bord, en prat med en kamerat på telefon eller en spen- 5 nende lydbok, så går dette greit. Fortell om din familie - Jeg er gift med Hanne. Vi traff hverandre på videregående i Fredrikstad for veldig lenge siden. Hanne er menighetspedagog i Nordby kirke i Ås og jobber mye med barn. Så da hender det at det blir utveksling av noe familiegudstjenesteopplegg i heimen og litt drøfting av kirketing. Vi har to jenter: Elise (19) og Kristine (16). De begynner å bli klare for å forlate heimen og tenker fremover på egenhånd. Har du noen hobbyer? - Jeg er veldig glad i å være ute, på ski eller på sykkel og gjerne til fjells. Ellers trives jeg godt med praktisk arbeid om det er noe mekking, eller snekring, eller ved som skal kløyves, eller noe natursteinsmur som skal bygges. LIM Biskop Helga blir preses Odd Einar Dørum til Enebakk Vår biskop de siste fem-seks årene, Helga Haugland Byfuglien, er som den første utnevnt til den nye, faste stillingen som preses (ledende biskop) i kirken. Stillingen er lokalisert til Nidaros, og hun vil derfor slutte som biskop i Borg. Det var bred støtte i kirken til utnevnelsen. Helga Haugland Byfuglien er oppvokst i Bergen, og ble biskop Bilde: i Borg i Hun har ikke vært ofte i Enebakk, men deltok under en presteordinasjon i Mari kirke for noen år siden. Mange vil nok se det symbolske i at det er en kvinne som får stillingen som preses, 50 år etter at den første kvinne ble ordinert som prest i Den norske kirke. Prosessen med å finne en ny biskop i Borg starter i disse dager. Søndag 21. august kommer Odd Einar Dørum til Enebakk kirke. Han vil tale under gudstjenesten kl. 11. Menighetsrådet i Enebakk ønsker å trekke inn spennende personer utenfra som talere ved enkelte anledninger. I fjor høst var ildsjelen Vidar Bøe taler, og nå kommer altså Dørum. Odd Einar Dørum er best kjent som politiker, tidligere statsråd og partileder i Venstre. Han var samferdselsminister og senere justisminister i Kjell Magne Bondeviks regjeringer. Han er utdannet sosionom, og har også en fortid som høyskolelektor, og ikke minst et langvarig engasjement i Kirkens Bymisjon i Oslo. Han har også sittet i Oslo bispedømmeråd og Kirkerådet. Dørum er kjent som en engasjert og dyktig taler. Han har et særlig engasjement for dem som av ulike grunner faller utenfor i samfunnet. Vi ser fram til et spennende besøk, og håper mange vil komme for å høre Odd Einar Dørum i Enebakk kirke.

6 6 Koret Clear Voice, forsterket med gode musikere og et par sangere fra Enebakk Ung Sang, holdt en flott gospelkonsert i Enebakk kirke 10. april. På repertoaret stod tradisjonelle spirituals, klassiske gospelperler og noen nyere sanger. Koret er ikke stort, men anført av dirigent og inspirator Unn-Kristin Knudsen sang de friskt og med et engasjement som fikk forsamlingen med seg. Jeg blir glad av denne musikken, sa soknepresten da han takket for konserten. Det var menighetsrådet som arrangerte konserten, og Bjørg Westerheim sier det frister til gjentakelse. En lignende konsert har vært holdt i Mari kirke. Om flere ønsker å være med og synge gospel, kan de kontakte dirigenten Unn-Kristin Knudsen. Flott gospelkonsert i Enebakk Tripp Trapp spennende for barn! Les høyt for barna! Å starte høytlesning tidlig i barnets liv gir så mye positivt, at det er bare å sette i gang Det skrev vår kloke bibliotekar Jytte i denne spalten i forrige nummer. Og jeg kan ikke bli mer enig! Det gjelder også og ikke minst bibelfortellinger. Bibelen er en bærebjelke i vår kultur, og de barna som ikke får med seg de sentrale bibelfortellingene, får et stort hull i sin kulturelle og religiøse kompetanse. Heldigvis finnes det nå mange gode bøker og annet materiell som er tilpasset barn i ulik alder, fra de helt små til langt opp i skolealderen. Mye av dette er samlet i Dåpsklubben Tripp Trapp. Dette er en klubb for barn i alderen 0 12 år. Gjennom bøker, musikk og film ønsker man å gi barna del i den kristne kulturarven. For de minste barna er det enkle peke- og billedbøker. Etter hvert som de vokser til blir materiellet tilpasset barnets alder. Både en fin barnebibel og barnesalmeboka inngår i pakkene som barnet får tilsendt. I tillegg til spennende filmer og gamle og nye barnesanger på CD. God litteratur, sang og musikk åpner sinn og tanke for livets mange dimensjoner. Det gir kunnskap. Det gir håp og tro. Slik kan bibelfortellinger og andre fortellinger hjelpe barnet til å finne sin livsvei og sin tro. I alle fall blir de kjent med bibelens univers av spennende fortellinger. Hvert år vil barnet motta tilbud om tre pakker, som hver har en pris på omkring 260 kroner pluss porto. Alle pakker kan avbestilles, og man kan melde seg ut når som helst. Tripp Trapp er en ideell faddergave. Vil du vite mer om Tripp Trapp, kan du gå inn på nettet: iko.no og klikke på Tripp Trapp. Eller du kan ringe Brosjyrer finnes også på kirkekontoret. Bøker og annet materiell fra Tripp Trapp holder høy kvalitet. Anbefales på det varmeste! Lars Inge Magerøy

7 Vellykket bruktmarked Flateby menighetshus var fylt med mange flotte, brukte ting, mennesker og god stemning lørdag 9. april. 7 Enebakk menighet er en grønn menighet, og da passer det å arrangere bruktmarked til inntekt for ny kirke på Flateby. Fredag hadde folk levert inn mye fint til kjøkkenet, bøker, spill og andre fine ting man hadde til overs. - Vi solgte for om lag 9200 kroner. Det ble en del til overs, men det kommer til nytte senere. Noe skal vi gi til Fretex, og resten lagrer vi til senere. Under Flatebydagene kommer vi til å ha en stand. Det var mye fint vi fikk inn, så dette ga mersmak, smiler Jofrid Kongsnes fra menighetsrådet. Denne gangen ble det marked kun på lørdag, men med så mange gjenstander, ser menighetsrådet behovet for kanskje å utvide til to dager neste gang. - Det gikk unna med vaffelsalget, og noen satt ute og koste seg i det fine været. Alt i alt var vi vel tjue stykker som var i sving med bruktmarkedet, oppsummerer Jofrid fornøyd. Og vi traff også noen fornøyde kunder. - Det var fine ting. Jeg kjøpte noen pyntedelfiner, eller var det masse rart, smiler Bettina Bergskaug Echmann, en av de yngre kundene. Mange synes det er gøy å gå på bruktmarkeder og loppemarkeder, en av dem er Hanne Kristine Bergskaug. - Jeg kjøpte en film på DVD, men det er mye annet fint her også! Da gjenstår det bare å håpe at dette ble en vellykket start på en ny tradisjon, og et bidrag til en grønnere hverdag. IOO Kvinder selv stod op at stride, som de varamenn! Slik formulerte dr. theol. Kristin Norseth sitt foredrag under årsmøtet i Enebakk menighet på Flateby menighetshus. Bak den humoristiske tittelen skjulte det seg et grundig og godt foredrag om kvinners innsats i kirke og misjon, med spesiell vekt på kvinneforeningenes historie. Kvinneforeningene fikk sin start omkring midten av 1800-tallet, og kom til å få svært stor betydning. Ikke bare for Det norske misjonsselskap og andre organisasjoner, men også for kvinnenes plass i samfunnet. Foreningene ble en arena hvor kvinnene lærte seg å ta ansvar og fikk trening i ledelse. Kvinneforeningene samlet inn mye penger, og slik ble de en maktfaktor i misjons-organisasjonene. Kvinnene fikk da også stemmerett ved generalforsamlingene i flere organisasjoner Kvinder selv stod op før de fikk stemmerett ved politiske valg (1913). I Enebakk har det vært mange kvinneforeninger, både for misjon og andre formål, som bondekvinnelag og sanitetsforeninger. Noen er forsvunnet, men mange lever fortsatt i beste velgående. Mye har skjedd med kvinnenes plass i kirken. Mens de tidligere stort sett tilhørte grasrota, sitter det i dag mange kvinner i ledende posisjoner. Omkring 70 % av medlemmene i Kirkemøtet og Kirkerådet er kvinner, og antallet kvinnelige prester og biskoper øker raskt.

8 8 Konfirmantweekend på Sjøglimt Konfirmantene fra Mari menighet hadde en veldig fin leir på Sjøglimt leirsted ved Ørje i starten på april. Konfirmantene var fulle av liv og energi og deltok ivrig i et variert program med undervisning, gruppearbeid, leker, måltider, underholdning, Vil du på sommerleir i år? Det er mange leire å velge mellom. Du kan finne ut mer om sommerens leire ved å lete på internett. Norges KFUK- KFUM har adresse: møter og nattmanøver. Vi gikk igjennom hele Bibelens grunnfortellinger fra skapelsen til Paulus og ble kjent med mange av Bibelens hovedpersoner. På søndagen presenterte alle gruppene det de hadde jobbet med og lederne var imponert over hvor Vil du på sommerleir i år? Kristen Idrettskontakt finner du på: Norsk Luthersk Misjonssamband på: Normisjon på: mye de hadde fått med seg. Mange ser nok tilbake på en leir der de lærte mye og hadde mye moro, men også anledning til stillhet og ettertanke. Trøtte ble vi i hvert fall, både ledere og konfirmanter. OJA Det Norske Misjonsselskap på Husk at sommerleirer er både for barn, ungdom, familier, voksne og seniorer. Det er mye å velge mellom

9 Spente og glade 4-åringer 9 Noen var litt engstelige og holdt hardt i hånda til mamma. Andre kom frimodig fram alene og tok imot Kirkeboka. Men glade og fornøyde gikk de tilbake til plassen sin, alle sammen. Og mange husket å si takk! De som fyller fire år i år, og er døpt, var invitert til gudstjeneste med utdeling av Kirkeboka i Mari og Enebakk i mars. Omkring 20 barn møtte opp i hver av kirkene. Og denne dagen var fireåringene hedersgjester. Skulle noen ikke ha fått invitasjon, er det fint om dere kontakter kirkekontoret, så skal dere også få boka. Barna følger med når Ole-Jørgen Andersen og Lars Inge Magerøy forteller Høytidelig og litt skummelt å gå fram og få bok av presten Saft og kaker var populært etter gudstjenesten i Mari Mari menighets givertjeneste til barn og ungdom Mange i Mari menighet har gjennom flere år vært med på en fast givertjeneste. Inntektene går uavkortet til lønn til kateketen. Kateketen leder barne- og ungdomsarbeidet i menigheten: Sareptas krukke (tilbud til barnefamilier), søndagsskole, Treffpunkt (samlingssted for ungdom) og ikke minst konfirmantarbeidet. Menighetsrådet ønsker å utvide stillingen slik at kateketen kan styrke og utvide konfirmant- og ungdomsarbeidet. Derfor trenger vi flere givere. Hvis du vil være med å støtte kirkens arbeid for barn, unge og familier i bygda, kan du ta kontakt med Nina Onstad på telefon eller på e-post: Du vi også finne informasjon om dette i kirken.

10 10 Lyst til å prøve noe nytt? Har du lyst til å komme inn i et åpent og inkluderende fellesskap, der de livsviktige spørsmålene står på dagsordenen? Hold av tirsdag 20.september kl. 19 og kom på Alpha-middagen i Mediateket på Kirkebygden barneskole. Under Alpha-middagen får du en smakebit på Alpha-kurset, som går over 10 tirsdagskvelder til høsten. Du trenger imidlertid ikke binde deg for hele kurset om du kommer på Alpha-middagen. Trives du er du hjertelig velkommen tilbake. Kurset er gratis, og det går også an å teste ut kurset ved å delta f. eks. tre kvelder før du bestemmer deg for om du vil være med hele tiden. Alpha-kurset er et felleskirkelig tiltak i Enebakk med undervisning i hva kristen tro går ut på. Det er god anledning for deltakerne å stille spørsmål og diskutere spørsmål knyttet til tro og tvil i en åpen og avslappende atmosfære. Alpha-opplegget passer spesielt for: - De som ønsker å undersøke hva den kristne tro er - De som har en tro de ønsker å børste støvet av - Nye kristne - Nye i menigheten En lokal arbeidsgruppe er nedsatt for å forberede kurset. Mer enn 10 millioner mennesker over hele verden har deltatt på tilsvarende kurs. Alle Alpha-kurs uansett hvor de holdes i verden er basert på et fast opplegg, som ble utviklet i Holy Trinity Brompton-kirken i London tidlig på 1990-tallet. Senere er kurset blitt oppdatert i lys av erfaringene som er høstet. Kastesamfunnet Aftenposten har en egen spalte for ungdom. Den heter noe så spesielt som Si;D, men det gjør egentlig ikke så mye. Viktigere er det at mange unge bruker denne spalten aktivt, og det slår meg hvor reflekterte og godt formulert mange av disse innleggene er. Jeg er ikke alltid enig, og det skulle bare mangle. Nylig hadde de et innlegg fra ei jente som heter Andrea og er 19 år. Jeg har lånt hennes overskrift, og det understreker nettopp hennes poeng. Hun jobber på et gamlehjem og er nærmest sjokkert over at det er mulig å være så lite miljøbevisst. Hun er vokst opp i et hjem hvor alle tenker ressursutnyttelse og avfallssortering som en naturlig refleks. På jobben registrerer hun absolutt ingen interesse for sortering av avfall, mat, papir og plast. Ukritisk kastes store mengder hver dag, også mat som ikke en gang er satt frem til brukerne. Ut fra hva hun har erfart på sin egen avgrensede arbeidsplass prøver hun å forestille seg hva vi som nasjon egentlig driver med. Hvorfor vi, i de fleste yrker og Pinsedag vil det også i år bli en felleskristen gudstjeneste i Enebakk. Hvis været blir godt, samles vi som de siste årene i amfiet ved Igna, nedenfor bygdetunet. Skulle været bli dårlig, blir gudstjenesten i Enebakk kirke. Ta med kaffe og litt å bite i til kirkekaffen! Andre pinsedag blir det som vanlig en felles gudstjeneste for Follo prosti på Oscarsborg festning. Båter går fra Drøbak. I år vil Tore Thomassen, kjent sanger og tekstforfatter, delta. bransjer, så ukritisk innlemmer oss i dette kastesamfunnet. Og hvor er vi egentlig på vei? Er det i det hele tatt mulig å stille et slikt spørsmål? Enda klarere var den unge canadiske jenta Severn Suzuki under klimakonferansen i Brasil. Hun holdt et 5 minutters innlegg, og hun hadde forberedt seg grundig. Hun stilte den voksne generasjonen til veggs med en rekke klare spørsmål om hvilken verden vi leverer til kommende generasjoner. Hun hadde ikke registrert noen som helst vilje til å snu en skremmende utvikling, enten det gjelder næringsressurser, forurensning av vann og luft, energispørsmål eller utryddelse av dyre- og planteliv. Noen av dem som hørte henne sa etterpå at verden sto stille i 5 minutter. Hvis du har tilgang på internett, kan du se hennes bidrag på YouTube. ToBe Gudstjenester i pinsa Thomassen har gitt ut mange plater både for barn og voksne. Om hans siste plate skrev Vårt Land bl.a.: Thomassen pløyer dypt, uten å virke belærende. Han benytter enkle og direkte formuleringer, men også poesi og lun humor. Han kan kunsten å fortelle og formidle. Under gudstjenesten vil det også delta et stort barnekor fra flere menigheter. Hjertelig velkommen til begge arrangementer!

11 28. mai 1200 Sindre Dahl Alkvist Tommy Føyen Fosse Martin Gjendem Kenneth Juvet Hagen Hanne Hjortmo Maja Aakvik Johansen Marion Eline Weenås Kristoffersen Charlotte Nydahl Lene Stenseth Nyland William Aksel Prata Pedersen Jørgen Solbakken Risborg Isabel Sommer Andreas Taraldset Alexander Tomasbråten Henriette Visslund Bethina Karin Torres Walle 1400 Martine Andersen Emilie Hagen Danielsen Sara Marie Johansen Mats Pettersen Kise Silje Harsjøen Kristiansen Kristian Bjørkheim Nilsen Helene Nordvold Røed Christian Sjøli Ole Morgan Stubberud Jørgen Troøyen Kristian Nyquist Ørgenviken Enebakk tilhører et av landets største prostier, Follo, med langt over hundre tusen innbyggere. Det er også en region hvor befolkningen øker raskt. Borg bispedømmeråd har nå gått inn for å dele prostiet i to. Det ene prostesetet blir fortsatt i Ås, mens Oppegård, Ski og Enebakk skilles ut og skal utgjøre et nytt prosti. Prosten skal ha kontor på Ski. Konfirmanter 2011 Enebakk 29. mai 1100 Mathias Håkon Hagelin Tobias Gundersen Haugen Phillip Jacobsen Daniel Ivan Mahacek Heidi Eirin Andersen Ramskjell Jonas Emil Orderud Skaug Kjartan Solli Johanne Sundby Maria Ødegård June Susan Østli Petter Fredriksen 5. juni 1100 Tobias Bennedbæk Nikolai René Berg Erik Frydenlund Bogen Angelique Havn Braathen Mikkel Kristiansen Fosse Mia Emilie Gamme Henriette Bogen Hagelin Kaia Haug Krogstad Martin Wessel Ludvigsen Madelen Nordhagen Therese Paltto Vegard Persson Helene Tomasgård Strand Hogne Alkesander Viken Tjensvoll Follo prosti blir delt Delingen av prostiet skal godkjennes av Kirkedepartementet, men så vidt vi forstår, er departementet innforstått med nyordningen. Prost Knut Lein i det gamle Follo prosti har nylig gått av. For tiden fungerer Sven Holmsen som prost. Begge de to prostestillingene blir trolig utlyst med det første. 28. mai 1200 Mari Robin Andreas Bjerkeland André Fristad Mia Vidnes Gjestad Mats Gonella Rakel Totland Haraldseid Martine Strømsborg Jakobsen Julie Marie Råken Ransve Leo Mikal Sand 1400 Mathilde Ekrem Byman Nathalie Hast Tor Slind Henriksen Kaja Schea Holtet Svein-Andre Koldre Tobias Hobøl Korsæth Nikolai Bø Løken Daniel Nygård Ida Sigvartsen Steffensen Camilla Evensen Sørlie 29. mai 1100 Martin Hønsi Amundsen Kristian Schea Bergersen Karianne Schea Buer Anna Bårli Frøysa Julie Hjermstad Magnus Myrvold Maiken Nordstad Cecilie Wangen Magnus Aarvold 5. juni 1100 Silje Marie Andersen Kristine Andersson Charlotte Finstad Marius Nordahl Hansen Christoffer Berg Larsen Maria Steffensen Andrine Sæther 11

12 12

13 13 Utleie av Flateby menighetshus (tidligere Stranden bedehus) Menighetshuset kan leies til dåps- og konfirmasjonsfester, til fødselsdagsfeiringer, møter og minnesamvær. Det er middag- og kaffeservise, samt bestikk til 50 personer. Utleie hel dag: kroner Utleie kveld: 700 kroner Utleiekontakt: Rolf Lieungh /

14 14 Stor oppslutning om fasteaksjonen Til tross for at vinteren nesten hadde gjort comeback, så stilte konfirmantene villig opp for å gå med bøsser på Flateby. Nytt fra kirkevergen: Ny organist til Mari kirke Jon Harald Haug slutter i stillingen som organist i Mari kirke på forsommeren. Jon Harald ble ansatt i september 2008 i en 20 % stilling som han har hatt i tillegg til studier på Norges Musikkhøgskole. Nå er han ferdig utdannet kantor med master i utøving. Jon Harald har fått en større stilling i kirkene i Oppegård. Det er kommet fire søkere til den ledige stillingen i Mari kirke, og det er ventet at en ansettelse vil være på plass i løpet av mai. Menighetspedagog i Enebakk menighet Det vil bli noen endringer i undervisningsstillingene i menighetene. Ole-Jørgen Andersen samler sine funksjoner til Mari menighet, mens Sara Anfindsen, som har vært medhjelper i konfirmantundervisningen i Enebakk, slutter og etablerer seg fast Oslo. Det er lyst ut en 50 % stilling hvor den som ansettes dels skal lede barne- og ungdomsaktivitetene i Enebakk menighet, og dels delta i konfirmantundervisningen. Sludd og utrivelig vær ute, men god stemning inne på Hauglia skole der årets konfirmanter har møtt tallrike opp for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Sokneprest Lars Inge Magerøy forklarer hvordan ungdommene skal gå fram, og hva de skal si. Hvis noen lurer på om alle pengene går til de vi samler inn til, de fattigste rundt om i verden, så går hele 87 prosent av alle pengene til dem. Vi samler inn penger til flomofre i Pakistan, jordskjelvofre i Haiti for å nevne noe. Hvis noen ikke er hjemme, eller mangler kontanter, så har dere et kort her som forteller hvordan man kan gi penger. Bøssene blir merket og ungdommene får Idkort, slik at sikkerheten er på topp. De får utlevert hver sine roder som de skal gå, og er de ikke ferdige til 19.30, får de bare komme tilbake til skolen for å få saft og boller. Vått men greit Været setter ingen demping på humøret til de unge. Vi spør tre unge jenter hva de forventer seg av kvelden. Jeg tror det blir litt vilt, sier Heidi Eirin Andersen Ramskjell med et lurt smil. Bettina Karin Torres Walle tror det blir litt spennende å gå i det været, mens Charlotte Nydahl oppsummerer kort at det blir vått! Sokneprestens oppsummering så langt er også kort: Dette gikk jo greit så langt. Vi fikk dekket alle rodene, bortsett fra to. Alle står i kø for å få bøsser samtidig, men det var ikke noe problem. Før han og medhjelper Rolf Lieungh får skjenket seg en velfortjent kopp med kaffe, er jentetrioen vi snakket med allerede tilbake. Ingen hus Vi fikk en vei med bare et øde hus, røper Bettina. Det var bare en som var hjemme, påpeker Charlotte. Kan vi få en ny rode, spør Heidi. Den sporty gjengen får en rode til, denne gangen med mange hus å besøke. Fornøyde traver de ut igjen for å gjøre en innsats for de som har det vanskeligst i verden. Resultat fra årets fasteaksjon ble i overkant av for Flateby og Enebakk, og i overkant av i Mari. IOO

15 Slekters gang 15 Enebakk Døpte Kevin-André Dahl William Husrem Vegard Persson Noah Matheo Svendsen-Steffensen Hogne Aleksander Viken Tjensvoll Benjamin Reitan Jørstad Oliver Mercorelli Mikkel Mercorelli Simen Ofstad Sandviken Mathias Guslund Hagen Emma Tærud Johannessen Emma Hestad Karlsen Henny Braathen Munch Sander Eid Sandås Mari Sander Eid Sandås Leon Berg Hallstrøm Kristoffer Korsbrekke Mina Thorsen Mina Karlstad Edvard Thune Sandaker Leonard Lefdal Simonsen Liam Laurendz Wibe Sara Emilie Bardum Holter Enebakk Ektevigde Vita Dargyte og Geir Helge Blomli Mari Kjersti Thorvaldsen og Marius Hagen Enebakk Døde Ingeborg Marie Dammerud Gunnar Normann Clausen Astrid Neby Sigleif Hillestad Hermund Olaisen Ella Marie Wikstrøm Karin Margit Hansen Anne Lise Skillebæk Steng ikkje solskinet ute! Steng ikkje solskinet ute, det varme, velsignande vell! Tak skoddene vekk frå di rute, so strålane inn til deg fell! Steng ikkje himmelen ute frå livet, då vert det so kaldt! Lat Kristus få fylla ditt hjarta! Då gjev han deg våren og alt! Steng ikkje vårlivet ute! Lat opp mens di sol stend i aust! Då ser du ein signerik sumar. Og herleg vert livet sin haust. Trygve Bjerkrheim Valg til nye menighetsråd Til høsten blir det valg på nye menighetsråd over hele landet, også i våre to menigheter. Valget faller sammen med kommunevalget september, og holdes i tilstøtende lokaler. Dette var et forsøk for to år siden, og bidro vesentlig til å få opp valgdeltakelsen ved kirkevalget. Det gjentas derfor nå. Menighetsrådene har denne gangen bare sittet i to år. De som nå blir valgt, får en valgperiode på fire år. Kandidatene til menighetsrådene i Mari og Enebakk vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet. Husk at du skal stemme ved to valg den 12. september! Takk for gavene! Hjertelig takk til alle som har gitt gaver til menighetsbladet! Beløpet har nå passert , et veldig fint resultat! Som dere sikkert har sett, har vi det siste året trykket bladet i farger. De mange gavene har gjort det mulig. I dette bladet ligger det også en giro. Hvis responsen blir bra, kan vi fortsette å trykke bladet i farger. Vi har fått mange tilbakemeldinger som viser at folk setter pris på dette. Siden forrige oversikt har vi mottatt gaver til menighetsbladet fra følgende Ella Hobøl, Enebakk Edit Ungerness, Ytre Enebakk Tore R. Tørnquist, Ytre Enebakk Britt T. Evensen, Ytre Enebakk Trygve Belck-Olsen, Enebakk Anne Stanger, Enebakk Wenche Mellum, Enebakk Hilsen Lars Inge Magerøy redaktør Randi og Kjell Bakke,Ytre Enebakk Kristin Torgersen, Ytre Enebakk Lise E. Svarthol, Ytre Enebakk Britt T. Evensen, Ytre Enebakk Med de siste gavene registrert i 2010, kom det inn tilsammen kroner. Fram til Har det kommet inn kroner.

16 Formål Gudstjenester i Enebakk Mai 22. mai 1100 Mari Gudstjeneste 28. mai 1200 Enebakk Konfirmasjon 1400 Enebakk Konfirmasjon 1200 Mari Konfirmasjon 1400 Mari Konfirmasjon 29. mai 1100 Enebakk Konfirmasjon 1100 Mari Konfirmasjon Juni 5. juni 1100 Enebakk Konfirmasjon 1100 Mari Konfirmasjon 1. pinsedag 12. juni 1100 Enebakk Fellesgudstjeneste 2. pinsedag 13. juni 1200 Oskarsborg Fellesgudstjeneste 19. juni 1100 Mari Gudstjeneste 1300 Enebakk Gudstjeneste 26. juni 1100 Flateby Friluftsgudstjeneste Juli 3. juli 1100 Enebakk Gudstjeneste 10. juli 1100 Mari Gudstjeneste 17. juli 1100 Enebakk Gudstjeneste 24. juli 1100 Mari Gudstjeneste 31. juli 1100 Bygdetunet Olsokgudstjeneste August 7. august 1100 Enebakk Gudstjeneste 14. august 1100 Mari Gudstjeneste 1300 Flateby Gudstjeneste 21. august 1100 Enebakk Gudstjeneste 1100 Mari Gudstjeneste 28. august 1100 Pilegrimsvandring September 4. september 1100 Mari Gudstjeneste 11. september 1100 Enebakk Gudstjeneste Kontonummer for gaver til menigheten: Kontonummer Menighetsbladet Kirke på Flateby Kateket i Mari menighet Menighetspedagog i Enebakk menighet Mari menighets misjonsprosjekt i Egypt Den norske kirke Enebakk kirkekontor Ignaveien 4, 1912 Enebakk Kontortid: mandag-torsdag Telefon: Telefaks: Ansatte kan treffes etter avtale: Sokneprest i Enebakk: Lars Inge Magerøy Privattelefon: Sokneprest i Mari: Jostein Tegnér Telefon Kirkeverge Grete Dihle Hovedorganist Håvard Oudenstad Privattelefon: Kateket i Mari menighet Ole-Jørgen Andersen Telefon Enebakk kirkelig fellesråd: Leder Ivar Ola Opheim Øvre Skaug v. 17, 1911 Flateby Telefon Enebakk menighetsråd: Leder Kjetil Aambø Rugveien 24 A, 1912 Enebakk Telefon Mari menighetsråd: Leder Torgeir Onstad Grevlingvn. 42 B, 1914 Ytre Enebakk Telefon: Redaktør i menighetsbladet: Lars Inge Magerøy

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Menighetssenteret tar form!

Menighetssenteret tar form! Kråkerøy Menighetsblad Nr.2 Sommer 2008 Årgang 53 Menighetssenteret tar form! Av innholdet: Andakt ved Ole Hauglum... 3 Min salme ved Per Kr. Løkkevik... 4 Nepals venner 45... 6 Kirkebenk og plass... 7

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer