Årsmelding og regnskap 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2008"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2008 VI SKAPER NYE EVENTYR I 2008! Hordaland krins av Norges speiderforbund FOTO: ANDERS TOFT

2 Her finner du din lokale speidergruppe: Bergen kommune: Arnatveit, Bønes, Fjøsanger, Fridalen, Fyllingsdalen, Landås, Laksevåg, Lone, Ulset, Sandsli, Sandviken, Sentrum, Skjold, Slettebakken, Solheimsviken, Starefossen, Øvsttun, Åsane, Fjell kommune: Ekerhovd, Kolltveit; Kvam kommune: Norheimsund, Øystese; Lindås kommune: Lindås; Os kommune: Kuventræ; Osterøy kommune: Valestrandsfossen; Sund kommune: Glesnes; Voss kommune: Voss Hordaland krins av Norges speiderforbund Besøksadresse: Speidersenteret, Tverrgaten 2, 5007 Bergen Postadresse: Postboks 723, 5807 Bergen Telefon: E-post: WEB:

3 Hva er speiding? De fleste som ikke er speidere kjenner speidingens form; aktivt friluftsliv, vennskap, praktisk viten og livskvalitet. Men speiderbevegelsens innhold går dypere enn dette. Speiding er vennskap Vennskap er utgangspunktet for skapende kontakt mellom mennesker. Ekte vennskap er kanskje en mangelvare i dagens samfunn. Det gjelder mellom kamerater og mellom folkeslag. Toleranse går ut på to ting; at du forstår andre, og spesielt de som er annerledes enn deg, og at du godtar deres rett til å være annerledes. Vennskapet krever at du aktivt stiller opp og gjør hva du kan for å hjelpe og støtte din venn. Mange gode vennskap har startet i speiderpatruljen. Vennskap som har holdt livet ut. Vi tror vilkårene i speideren for å utvikle og holde på vennskap er bedre enn i de fleste andre organisasjoner. Speiding er friluftsliv Friluftsliv er å oppleve. Du får oppleve nærhet til naturen og til venner. Varmen fra bålet og lukten av skog og nykokt kaffe etter arbeidet med å slå leir. Friluftslivet er både en ramme om speiderarbeidet og en aktivitet av stor selvstendig betydning. Aktivitetene spenner vidt, fra lek og idrett i nærmiljøet og korte turer i kjent terreng, til barske overnattinger i snøhule og kanopadling i frådende elvestryk. Aktivt friluftsliv gir kunnskaper om naturen og holdninger til miljø- og ressursbruk. Det gir dessuten rom for alle former for fysisk aktivitet, uavhengig av kondisjon og styrke. Du våkner plutselig av at vannet drypper i ansiktet. Det er helt mørkt, likevel aner du soveposene til de andre rundt deg i snøhulen. Utenfor er det kuldegrader. Inne i hulen er det godt og varmt. Dette er speiding. Alle er tause, ingen sier noe. Du har nettopp fortalt ting om deg selv som du aldri tidligere har sagt til noen. Likevel er du trygg, for rundt bålet har du venner som setter pris på deg. Dette er speiding. Friluftsliv gir en ramme for å praktisere kameratskap og vennskap. Det utvikler også den enkelte speiders selvstendighet og evne til å ta ansvar og løse praktiske oppgaver. Alt sammen mens vi har det spennende og moro. Speiding er praktisk viten Det speiding handler om er i stor grad at teori omsettes i praksis, læring ved egenaktivitet. Du får muligheten til å prøve og feile, og prøve igjen. Når du lærer gjennom å gjøre, får du trening i selv å finne løsning på problemene. Evnen til å se sammenhenger og forstå årsaker er to viktige elementer, ikke bare i løsning av praktiske problemer, men også i lederskap. Gjennom praktisk erfaring og samarbeid i en patrulje utvikles også evne til å løse konflikter mellom mennesker. Poenget med speiderarbeidet er ikke å utvikle speidertekniske eksperter. Det er å utvikle mennesker som er i stand til å forvalte og forberede mulighetene som ligger hos en selv, hos andre og i samfunnet. er livskvalitet Speiding Alle bærer vi i oss et sett av verdioppfatninger som er et resultat av påvirkning og personlig utvikling. Speiderbevegelsen har langt på vei definert hva den oppfatter som sentrale verdier: vennskap, nestekjærlighet, toleranse, ansvar selvstendighet, respekt for naturen og den kristne tro. Livskvalitet skapes når vi klarer å realisere disse verdiene til grunnleggende holdninger som vises i praktiske handlinger. Vi tror at ved å utvikle våre speidere til trygge og selvstendige personer, yter vi også et bidrag til å skape en bedre verden. Mennesker som har personlig overskudd og trygghet, vil også kunne delta i andre menneskers utvikling og i utviklingen av fellesskapet. Det er livskvalitet. EVENTYRNE ER DER UTE!

4 4 K R E T S S T Y R E T S har vært et godt år for Hordalandsspeiderne! A lt tidlig på høsten hadde vi flere betalende medlemmer enn i hele 2007 til sammen. Ved utgangen av året var vi 1410 betalende medlemmer, ved forrige årsskifte var vi Vi må mange år tilbake for å finne sist vi var over 1400 medlemmer! M ange av kretsens grupper opplever økt tilstrømning. Ekstra gledelig er det at vi etter iherdig innsats endelig har fått i gang en speidergruppe på Sandsli. Etter at gruppene i Blomsterdalen og på Søreide ble lagt ned for noen år siden, har kretsstyret og spesielt Daglig leder jobbet knallhardt for å få etablert et speidertilbud på en eller flere av skolene i området. I oktober ble arbeidet kronet med hell; etter et meget godt samarbeid med FAU på Aurdalslia skole møtte over 20 foreldre opp til informasjonsog oppstartsmøte, samtidig som speidere fra 1. Fjøsanger og kretsstyret arrangerte speideraktiviteter for over 40 barn i klasse. Med så mange interesserte foreldre var det heller ikke vanskelig å finne noen som kunne ta på seg de ulike vervene, og på møtet i speiderstyret i november ble gruppen formelt godkjent. Den har per i dag 33 speidere og syv ledere. Morten og Louise fra kretsstyret er mentorer og hjelpere i gruppen nå i oppstartsfasen. Ø konomisk går det også godt, noe overskuddet på kr viser. Overskuddet skyldes en kombinasjon av et sterkt fokus på kostnader og godt utarbeidede søknader om støtte og sponsormidler. Verdt å trekke frem er at det også at det nok en gang ble satt omsetningsrekord på kretsens julemarked. Denne gang passerte overskuddet av de driftige damenes iherdige innsats formidable kroner! N ær sagt som vanlig har kretsen også hatt mange gode arrangementer i år. Først ut var Peff- og lederkurset PIL, dernest ledet Ragnar Pettersen fra 1. Fjøsanger et meget spennende vestlandsmesterskap i vår. Det hele ble avsluttet med lederkurset Knutepunkt siste helg i november. K retsstyret har i år forsøkt å involvere seg langt mer enn vanlig i flere av arrangementene, og stod blant annet som arrangør av sommerarrangementet Til Topps, der 36 speidere, rovere og ledere i nydelig sommervær gikk til Topps på Galdhøpiggen, for deretter å gå til bunns i Sør-Norges dypeste kalksteinsgrotte.

5 B E R E T N I N G FOTO: Arkivfoto K retsstyret ved Jørn og Annette var også sterkt involvert i planlegging og gjennomføring av SpeiderLAN. Arrangementet samlet over 100 deltagende speidere og ble en stor suksess. S peidere som deltar på Bymanøveren er vant til dårlig vær. I år var været faktisk så dårlig at det sentrale arrangementet på Festplassen ble avlyst, men været stoppet heldigvis ikke den dyktige arrangementskomiteen som i år bestod av medlemmer fra de fleste Fanos- gruppene og kretsstyret. Det hele ble styrt med nennsom hånd av Erik Geber fra Bønes. Og speiderne de ble både våte og kalde. Men ryktene sier at de hadde det visst gøy likevel. E llers hadde kretsstyret den store gleden å være vertskap for en hyllestkveld for Bjarne Eide fra 4. Bergen Sandviken, da han etter oppfordring fra kretsstyret ble tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for speidersaken. Bjarne er speider med stor S, og har gjort en imponerende stor innsats både lokalt i Sandviken, for Bergen og Hordaland krins og på nasjonalt plan. Det ble en aften med mange rosende ord til en av kretsens virkelig store speiderledere. S peidersenteret speidergruppe ble opprettet i fjor, men det er først i 2008 det er blitt liv i leiren. Gruppen, som i første rekke er et gruppeoverbyggende tur- alternativ for rovere, har nå hatt sine første to turer; Rallarvegen ble forsert per sykkel i august, og i september var det høsthaik på Gullfjellet. V i i kretsstyret ønsker å takke alle som har bidratt til gode speideropplevelser i Noen få er nevnt i teksten over. Dessverre vil det ta for stor plass å nevne de kanskje viktigste alle ledere og patruljeførere som tar initiativ, planlegger og gjennomfører aktiviteter, assistenter som er med å bidrar og foreldre som sørger for henting og bringing og hjelper til med praktiske ting men dere skal vite at sammen er dere en meget viktig del av den unike dugnadsinnsatsen i Norge. Vi våger derfor påstanden: Uten dere stopper ikke bare speidernorge, men hele Norge opp! Øyvind Høvding Jørn Thomassen Truls Solvang Annette Hanseth Louise Pettersen Morten Svendal Hatlen Thomas Lundberg

6 6 M E D L E M S U T V I K L I N G 2001: : : : : : : : 1410 Region Sentrum 4. Bergen Sandviken 16. Bergen 18. Bergen 23. Bergen Bergen 1 FA Solheimsviken FA Ulriken Region Vest 1. Laksevåg 3. Laksevåg Bergen MS Ekerhovd FA Glesnes Kolltveit BK Vi vokser! For tredje år på rad øker medlemstallet. Vi er tilbake på 2000/01 nivå. Fremover kan det se lyst ut. Noen grupper har en pen vekst både på medlems og ledersiden. To nye speidergrupper i 2008 bidrar sterkt til veksten. Kretsen har fortsatt flere områder hvor det er ønske om speiderarbeid. Dette blir fortsatt et viktig arbeidsområde for kretsen fremover. Region FANOS 1. Fjøsanger 1. Skjold 1. Øvsttun Bønes Os Kolskogen Sandsli Region Nord 1. Lone 1. Storåsen Arnatveit NMU Hordvik NMU Valestrand 1. Lindås Region Hardanger og Voss 1. Norheimsund Voss 1. Øystese Andre Speidersenteret speidergruppe Rovernes Beredskapsgruppe Bergen Old Guides Direkte medlemmer Kommentar til statistikken Statistikken viser antall betalende medlemmer. Grønne tall viser vekst. Røde tall viser nedgang i medlemstallet. Ny speidergruppe 2008: Hordvik NMU Sandsli Totalt

7 S T R A T E G I S K P L A N 7 Strategisk plan ble vedtatt på kretsting 23. november 2007, og strekker seg fremover mot Planen er bygget opp etter forbundets strategiske plan, hvor de tre fokusområdene er vekst, lederkvalitet og samfunnsengasjement. Kretsens målsetninger sees i sammenheng med forbundets overordnede mål. De kvantifiserbare målene kommer i en- til toårs arbeidsplaner for den enkelte styreperiode. Her er et kort resymé av hovedpunktene i Strategisk plan. Målformuleringer Hordaland krins er en krets i vekst. Satsing på vekst handler om tiltak for å øke medlemsmassen. Dette gjør vi primært ved å ha et godt tilbud, og gjøre tilbudet kjent. Friluftsleiren.no er et av tiltakene som fremmer vekst, både ved å skape blest om oss selv, og ved at ikke-speidere får prøve speiding, og dermed får lyst til å begynne. Hordaland krins er stimulerende for ledergjerninger og utfordrer ledere til kurs og meningsfulle oppgaver. Ledere er speidingens viktigste ressurs. Vi trenger ledere som leverer et godt produkt, samtidig som ledere selv må føle en nytteverdi, få stadig nye utfordringer og kjenne at speiderarbeidet gir dem noe tilbake. Hordaland krins er samfunnsengasjert og tar ansvar i alle samfunnsspørsmål som angår speidere. Speiderne skal engasjere seg aktivt og bli hørt i samfunnsdebatten. Kretsen skal uttale seg i samfunnsdebatten i saker som engasjerer og har innvirkning på speidernes vilkår og virke. Støttefunksjoner Ansatte Et langsiktig mål er å ha stor nok profesjonell stab til å ta all teknisk og administrativ støtte for det frivillige apparatet. Arrangementer Kretsen bør ha som mål å gjennomføre 3-5 store arrangementer, med store målgrupper i løp av året, i stedet for mange mindre arrangementer. Økonomi Kretsen skal ha en sunn økonomi til drift av kretsens apparat og arrangement. Speidersenteret Det sees som hensiktsmessing å opprettholde og videreutvikle Speidersenteret som den gode møteplass og profileringsmulighet dette er. Profilering Kretsen har et bevisst og prioritert mål om synliggjøring av bevegelsen.

8 8 P I L VI UTV HO R DA IKLER PEFF LEDERE INSPIRASJON LEDELSE L A N D INS K R FOTO: ARKIVFOTO For første gang arrangerte kretsen PIL, en kurshelg med både peffkurs, lederkurs og inspirasjon. Arrangementet ble avviklet i øsende regnvær på Riple skole. Det var en stund siden sist kretsen hadde arrangert peff 2- kurs. Deltagerne fikk først litt teoretisk innføring og leirbål ved Radiohytten på Totland, før de dro på haik fra lunsjtider lørdag og overnattet under presenning. Søndagen kunne åtte våte, men fornøyde deltagere returnere til basen. For lederne ble det arrangert programkurs 1, hvor deltagerne fikk en innføring i og trening med bruk av Speiderbasen. Programkursets modul 4, veiledning som metode, ble avviklet for første gang i en ny versjon, som etter tilbakemeldingene virket positivt. Heller ikke lederne slapp unna regnværet, deltagerne på Sikkerhet på tur fikk først en innføring i planlegging, kart og kompass, krysspeiling og hva en gjør når uhellet er ute, før de gikk ut og praktiserte på en liten, men fuktig, formiddagstur.

9 V M I S P E I D I N G 9 FOTO: THOMAS LUNDBERG VI SKAPER EVENTYR 2008 VESTLANDSMESTERSKAPET I SPEIDING Det som kjennetegnet VM 2008 var først og fremst sol, stor spenning og patruljeførere i knallgule bakkemannskapsvester. Endelig skinte solen på oss vestlendinger, og Kollevågen på Askøy kunne ikke vist seg fra en bedre side. Hovedansvarlig Ragnar Pettersen og arrangementskomiteen hadde sørget for svært allsidige og forskjellige oppgaver: Blant annet skulle speiderne på nattoppgaven lage strikkbåt med Edvard Munchs "Skrik" som seil. På morgenkvisten var det regatta og der fant man både dødtrøtte speidere, og speidere som ikke hadde tid til å være trøtt når det var vinne eller ikke vinne. Andre ting deltagerne fikk brynt seg på i VM var orientering der peffenes gule refleksvester røpet hvor patruljene befant seg, og dermed kanskje postene(?); teorioppgaver som selv RBGerne slet med; førstehjelp og samarbeidsoppgaver. Etter litt kluss med resultatlistene og dispensasjon fra NSF reiset 6 patruljer til NM i år.

10 10 T I L T O P P S TIL TOPPS 2008 HORDALAND KRINS VI EVENTYR SKAPER FOTO: PÅL NAGEL Første helg i juli inviterte kretsstyret 246,9 speidere med familie til å bli med Til topps på Galdhøpiggen. De 35 deltagerne som ble med, bestod både av speidere, søsken og foreldre, og de aller fleste fulgte bussen fra Bergen fredagen, mens noen valgte å kjøre privat. Etter en noe lengre busstur enn beregnet, ble det servert middag på overnattingsstedet Spiterstulen kl. 23 om kvelden. Lørdag morgen begynte turen mot toppen straks etter frokost. Mange ble nok litt skuffet da de fikk vite at toppen de hadde sett hele tiden ikke var selve toppen, men et litt lavere fjell. Heldigvis så de lyset i enden av tunnelen - men nok en gang viste det seg å være falsk alarm. Alle gode ting er imidlertid tre, og omsider kom alle seg helt opp, fra den yngste (8 år) til den eldste (64 år) deltageren. Ferden ned gikk betydelig raskere, før det var middag og bassenglek. Ferden hjem igjen startet like etter frokost søndag. Etter ikke så lenge stoppet vi for å besøke Sør-Norges største kalksteinsgrotter. Det var flere grotter, men etter litt leting fant vi den lengste, hvor man måtte både krype og klatre for å komme seg inn.

11 F R I L U F T S L E I R E N. N O 11 FOTO: LEIRKOMITEEN For fjerde år på rad arrangerte kretsen sommerleir for ikkemedlemmer. Foruten det økonomiske aspektet, får kretsen publisitet, rovere i kretsen får arbeidstrening og ikke minst, flere barn får smaken av speiding. Hos noen faller det så godt i smak at de velger å begynne i speideren i etterkant av leiren. Det ble avviklet to uker med leir i slutten av skolens sommerferie. I år som i fjor var leiren lagt til Skageneset, hvor alle overnattet ute i lavvo. Deltagerne ble delt i patruljer, og fikk prøvd seg på ulike frilufts- og speideraktiviteter som kanopadling, fisking, bading, lek, buelaging og -skyting, leirbål, garnfiske, med mer. Etter at kretsen har vært noen år i gamet, samtidig som at flere andre faktorer lå til rette, tør vi påstå at årets leirer er de beste vi har arrangert så langt. Deltagerantallet var noe lavere i år enn tidligere, muligens delvis grunnet stor konkurranse fra tilsvarende leire. På Friluftsleiren opplever deltakerne vennskapet og de personlige utfordringene det enkle friluftslivet gir speidere i sin speiderhverdag.

12 12 V I S K A P T E N Y E

13 E V E N T Y R I FOTO: Endre Helland, Hogne Nordvik, Morten S. Hatlen, Friluftsleiren, Annette Hanseth

14 14 S P E I D E R L A N FOTO: ENDRE JOTA/JOTI ble i år omdøpt til SpeiderLAN for å markere at det like mye er et LAN-party for speiderne selvfølgelig på speidervis. SpeiderLan ble arrangert på Storetveit skole. Her møttes ca. 130 speidere og ledere, til er litt annerledes speider arrangement. I Løpet av helgen ble der arrangert forskjellige valgfrie aktiviteter blant annet JOTA/JOTI (Jamboree On The Air/Jamboree On The Internet), Pc Spill turnering, bading i skolens basseng, brettspill turneringer, kino, tauarbeid, Sing Star konkurranse og pil og bueskyting. I løpet av helgen var de fleste med på alle aktivitetene. På enkelte av aktivitetene var det til og med venteliste. Det mest populære var JOTA, og bading. Selv roverne var veldig opp tatt med å klare alle kravene til JOTA merket, da de burgunder roverklaffene var i siktet Gymsalen var gjort om til en gigantisk sovesal, hvor de fleste sov den lille stunden de satte av til det. Noen ønsket seg en myk gressplen å sove på i stedet for det harde gulvet. I mellom aktivitetene og mat lagingen fikk lederne tid til å diskutere og mimre litt, noe som alltid kommer til nytte. Det var full aktivitet hele helgen, selv om det ble noen tekniske problemer med JOTI delen.

15 B Y M A N Ø V E R 15 FOTO: LOUISE PETTERSEN BYMANØVER I BERGEN KNUTEPUNKT 07 SPEIDING 100 ÅR Nærmere 600 speidere møttes i Bergen sentrum for å konkurrere mot hverandre og teste egne ferdigheter i øsende regnvær under årets bymanøver. Etter en scouts own i Domkirken, bar det ut i uværet. I år var det Fanosgruppene som stod for arrangementet. Både småspeider- og speiderløypen bestod av fem poster i området mellom Lille Lungegårdsvann og Bergenhus festning, pluss underveisoppgave. Småspeiderne fikk bryne seg på oppgaver innen observasjon, samarbeid og livline, matlaging, førstehjelp og knuter, emnene i speiderløypen var observasjon, livline, samarbeid, knuter og førstehjelp. På speidernes førstehjelpspost skulle patruljene ta seg av en trafikkulykke, en oppgave som ble svært realistisk med skuespillere fra dramalinjen ved Fyllingsdalen videregående skole som skadde. I småspeiderløypen gikk seieren til Gult kull i 1. Fjøsanger, mens det i speiderløypen var delt førsteplass mellom patruljene Falk og Tiur fra samme gruppe.

16 16 K N U T E P U N K T FOTO: HOGNE S. NORDVIK KNUTEPUNKT VI 08 UTVIK LE R LEDER E Årets andre kurshelg ble arrangert på Kolltveits BKs hytte på Halhjem, som ligger i rimelig kjøreavstand for de fleste, men fortsatt landlig. Omgivelsene er ideelle, med et skogsområde like utenfor døren, og kort avstand til sjøen, samtidig som hytten har et greit antall overnattingsplasser. De av deltagerne som ønsket, møtte alt fredag kveld for middag og sosialt samvær. Selve kursingen startet lørdag morgen, med Sikkerhet på tur. Først var det en gjennomgang av risikoanalyse, sjekkliste for speidere på tur, med mer innendørs, før patruljene planla en liten praksistur som ble avviklet i hyttens nærområde etter lunsj. Etter at Sikkerhet på tur var avsluttet, startet neste kurs, Nyingen. Kursnavnet til tross, deltagerne var erfarne rovere, som ønsket å få flere tips til friluftsferdigheter. Hele kurset foregikk ute, med overnatting i lavvo og tilberedning av fårikål på bål. Flere andre emner ble også gjennomgått, og alle deltagerne var enige om at det hadde vært et godt og utbytterikt kurs.

17 V E L K O M M E N S A N D S L I! 17 Etter noen år uten grupper i Sandsliområdet, er det gledelig at vi har fått etablert et speidertilbud i nærområdet til en stor del av byen med mange barnefamilier. Høsten 2007 ble daglig leder kontaktet av FAU ved Aurdalslia skole, som ønsket at det ble startet speiderarbeid. Dette initiativet ble fult opp, særlig høsten 2008 arbeidet daglig leder med å få kontakt med foreldre som kunne tenke seg å påta seg lederansvar, og med å planlegge hvordan speiderarbeidet kunne startes. Etter en del planlegging ble elevene ved Aurdalslia skole invitert til kick off 7. oktober, hvor de fikk prøve seg på ulike speideraktiviteter, som spikking, førstehjelp, pinnebrødsteking, med mer. Samtidig ble det holdt informasjonsmøte for foreldrene på et av skolens klasserom. Over 40 barn deltok, og flere foreldre sa seg villig til å være med. I etterkant har det blitt etablert en fast ledergruppe, med Terje Langedal i spissen, i tillegg til at flere barn har meldt seg inn. Etter kort tid var gruppen offisielt stiftet, og i gang med utendørs flokkmøter hver tirsdag. I begynnelsen ble gruppen fulgt tett opp av daglig leder og kretsstyret, men etter ganske kort tid var gruppen i normal drift, og planlegger å starte tropp alt etter årsskiftet.

18 18 V E R V I K R E T S E N Kretsstyret Kretsleder: Øyvind Høvding (Os Kolskogen) visekretsleder: Morten Svendal Hatlen (Bønes) styremedlemmer Thomas Lundberg (1. Laksevåg) Truls Solvang (Os Kolskogen) Jørn Thomassen (Ulriken) Annette Hanseth (1. Øvsttun) Louise Pettersen (1. Fjøsanger) Ledertrenerpatruljen Daglig leder Endre Helland, leder Kjersti Kvaløy (16. Bergen) Eirik Øgaard (16. Bergen) Gunvor Bråthun Moe ( Kolltveit BKS) Morten S. Hatlen (Bønes) Hogne Nordvik (23.Bergen) Eirin Anthun (Bergen 1 FA) Claus Arne Wilhelmsen (Bergen 1 FA) Husstyret for Speidersenteret i Bergen Hordaland krins sine repr. Jan Helge Støve (direktemedlem krets), leder Bjarne G. Eide (4. Bergen- Sandviken) Svein A. Ellefsen (direktemedlem krets) Jan A. Skulstad (direktemedlem krets) Rune Fauskanger (direktemedlem krets) IT-ansvarlig Vemund Jensen (23. Bergen) Roverombud Annette Hanseth (1. Øvsttun) Mats Stenersen ( 1. Skjold) Crister Aa Næss (1. Storåsen) Valgkomité (Valgt i 2008 for to år) Gunvor Bråthun Moe, (Kolltveit BKS)leder Kjetil Henriksen (4. Bergen- Sandviken) Frode A Toft (1. Øystese) Eirin Anthun (Bergen 1 FA) Tilleggsrepresentanter til Speidertinget (valgt i 2008 for 2 år) Ragnar Pettersen (1. Fjøsanger) Hogne S. Nordvik (23. Bergen) Morten Svendal Hatlen (Bønes)1.vara: Trine Aarbakke (1.Skjold) 2. vara: Annette Hanseth (1. Øvsttun) 3. vara: Geir Bartz- Johannessen (4. Bergen- Sandviken) Revisor Ragnar Pettersen (1. Fjøsanger) Setterevisor Sidsel Gjerde (1. Skjold) Prosjektledere VM i speiding: Ragnar Pettersen Til Topps Kretsstyret SpeiderLAN: Jørn Thomassen, (Ulriken) Bymanøver Erik Geber (Bønes) FanOs avdeling Julemarked Kjusa Oss Ansatte Daglig leder Endre Helland (100 % stilling) Kontorfullmektig Frøydis Enstad (25 % stilling). En rekke av kretsens rovere og ledere var ansatt som aktivitetsledere under friluftsleiren.no. Mange ledere har bidratt i kretsens prosjekter gjennom året. NSF-verv: Speiderstyret Christen A Larsen (dir medl krets) RBG Norge Jørn Thomassen ( Ulriken) leder

19 R E G N S K A P

20 20 B A L A N S E

21 N O T E R

22 22 N O T E R

23 R E V I S J O N S B E R E T N I N G 22

24 E V E N T Y R E N E E R D E R U T E! Hordaland krins av Norges speiderforbund

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding og regnskap 2009 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune Hordvik NMU Hordvik Solfrid Skår

Detaljer

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2011. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2011. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding 2011 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune 1. Storåsen Ungdomshus 82, Ulset Eva Næss

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund SAK 3. Årsrapport 2012 for ØØK Vedlagte dokumenter er årsrapport for kretsstyre som inkluderer alle aktiviteter på alle ledd og ombud. Styrets innstilling til vedtak: Styret anbefaler at rapporten tas

Detaljer

Nr. 2 - juni 2007 - årgang 34. Årets kretskonk ble som vanlig et tøft oppgjør mellom de ivrigste, mens andre bare koste seg i det fine været.

Nr. 2 - juni 2007 - årgang 34. Årets kretskonk ble som vanlig et tøft oppgjør mellom de ivrigste, mens andre bare koste seg i det fine været. Follo Kretsnytt Nr. 2 - juni 2007 - årgang 34 Hard konkurranse Hard konkurranse Årets kretskonk ble som vanlig et tøft oppgjør mellom de ivrigste, mens andre bare koste seg i det fine været. Utnytt mulighetene

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Nr. 3 - oktober 2006 - årgang 33. På Norges tak. Oppegård og Myrvoll storkoste seg på leir i Jotunheimen.

Nr. 3 - oktober 2006 - årgang 33. På Norges tak. Oppegård og Myrvoll storkoste seg på leir i Jotunheimen. Follo Kretsnytt Nr. 3 - oktober 2006 - årgang 33 På Norges tak Oppegård og Myrvoll storkoste seg på leir i Jotunheimen. Fri Luft Kjenner dere høstlufta? Kjølig og kald. Men når solen skinner er himmelen

Detaljer

Livlig på kretskonk. Bernt Inge på Grønland. Stort show på Langhus. Portrett: Sjarmøren Sondre. Myrvoll på vei oppover. side 6

Livlig på kretskonk. Bernt Inge på Grønland. Stort show på Langhus. Portrett: Sjarmøren Sondre. Myrvoll på vei oppover. side 6 Follo Kretsnytt Nr. 2 - juni 2006 - årgang 33 Bernt Inge på Grønland side 14 Stort show på Langhus side 12 Portrett: Sjarmøren Sondre side 3 Myrvoll på vei oppover side 16 Livlig på kretskonk side 6 Fri

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 ARRANGEMENTS- KATALOG 2014 2015 INNLEDNING ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 Foto: Steinar Fagerli OPPLEVELSER Om arrangementene I denne arrangementskatalogen får du oversikt og informasjon om sentrale

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer

Roverhelg ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Speider- og roverforum. Camp Alpin. Skummelt! side 11. Speidershow.

Roverhelg ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Speider- og roverforum. Camp Alpin. Skummelt! side 11. Speidershow. Nr. 5 - desember 2004 - årgang 31 Follo kretsnytt ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Roverhelg side 12 Speider- og roverforum Speidershow side 6 side 8 Moro på UF side 9 Camp Alpin side 14

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

ARNA SPEIDERGRUPPE. 25 år i Arna 1986-2011. www.arnaspeider.no

ARNA SPEIDERGRUPPE. 25 år i Arna 1986-2011. www.arnaspeider.no ARNA SPEIDERGRUPPE 1986-2011 25 år i Arna www.arnaspeider.no Hvem er vi - hva vil vi? Identitetsbeskrivelse - vedtatt av speidergruppens årsmøte 29/1-2009 Speidergruppens hensikt: Arna MSK speidergruppe

Detaljer

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Sammen står vi sterkere kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 3 2010 8. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 9 10 10 INTERNASJONALE SPEIDEROPPLEVELSER Leder NYTT SPEIDERPROGRAM Vi ser frem til lanseringen

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 Hva motiverer deg? Leder Opplevelser for livet Søndre Slagen bruker leirer og turer som motivasjon

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia!

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia! Nr. 1 - mars 2009 - årgang 36 Follo Kretsnytt ACTIONFYLT ROVERTUR Isklatring og høye topper Volleyballcupen Tøffe kamper Camp Alpin Snø og pølser til alle Landsleir Bli med til Utopia! Mobil på tur? Er

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Meld deg på kurs! VET DU AT både kretsene og forbundet sentralt arrangerer mange kurs som du kan delta på? Det kan

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Leder i Frikirkens Speiderkorps

Leder i Frikirkens Speiderkorps Leder i Frikirkens Speiderkorps 2 Leder i Frikirkens Speiderkorps Denne utgaven ble trykket i januar 2015. Heftet er også tilgjengelig på våre nettsider fribu.no 3 Innhold Innledning 3 Dette er speiding..

Detaljer

F l o lo etsn etsnytt Sommer er leirtid, og vi bringer reportasjer og masse bilder fra Tolmers, Gurre, Camp X-treme og resten av leirene.

F l o lo etsn etsnytt Sommer er leirtid, og vi bringer reportasjer og masse bilder fra Tolmers, Gurre, Camp X-treme og resten av leirene. Follo Kretsnytt Nr. 3 - september 2007 - årgang 34 - Kjempegøy Sommer er leirtid, og vi bringer reportasjer og masse bilder fra Tolmers, Gurre, Camp X-treme og resten av leirene. 100 år til? Sommerens

Detaljer

ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Nr. 3 - juni 2004 - årgang 31 Follo kretsnytt ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Kanotur side 14 Pinseleir Snøhulekurs Portrettet: Tenkedag Petter Myklebust i Moss side 16 side 6 side 5 side

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

Gruppeinfo nr. 4. Vi blir MANGE! www.stavanger2013.no. januar 2013

Gruppeinfo nr. 4. Vi blir MANGE! www.stavanger2013.no. januar 2013 Norges speiderforbunds landsleir 6.-13. juli i Stavanger Gruppeinfo nr. 4 januar 2013 Vi blir MANGE! Ingen tvil Dette er det store som skjer i år! Nå for-bereder speidere og ledere rundt i landet, og verden,

Detaljer

Nesten helt til Sverige ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Icebear i Nederland side 14. Volleyballcup side 6-7.

Nesten helt til Sverige ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Icebear i Nederland side 14. Volleyballcup side 6-7. Nr. 1 - mars 2005 - årgang 32 Follo kretsnytt ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Nesten helt til Sverige side 10 Volleyballcup side 6-7 Rally Frambu side 2 Icebear i Nederland side 14 1. Ås

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer