VESTFOLDNYTT. Invitasjon til årsmøte Kurs i vindusrestaurering. Livet i og mellom husene Foredrag ved etnolog og forfatter Åse Enerstvedt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLDNYTT. Invitasjon til årsmøte 2010. Kurs i vindusrestaurering. Livet i og mellom husene Foredrag ved etnolog og forfatter Åse Enerstvedt 1-2010"

Transkript

1 VESTFOLDNYTT Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling Invitasjon til årsmøte 2010 foto Ragnar Kristensen Medlemmene ønskes velkommen til årsmøte Møte holdes på Øvre Myra i Sandefjord 24. mars. Livet i og mellom husene Foredrag ved etnolog og forfatter Åse Enerstvedt Kurs i vindusrestaurering Lær hvordan du selv kan restaurere dine gamle vinduer og samtidig gjøre en innsats for et av Vestfolds viktigste kulturminner. Påmeldingsinformasjon side 2. foto Ragnar Kristensen, Elisabeth Holmsen foto Åse Enerstvedt

2 LEDER Kulturminneåret 2009 ble et krafttak for vår avdeling. Selv om Vestfoldavdelingen ikke var udelt begeistret for innholdet Kulturminneåret 2009 fikk, ble året en anledning til å sette kulturminnevern på dagsorden på våre egne premisser. Året ble innledet med foredrag på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ved Anna Helene Tobiassen. Styret fikk en lærerik og vellykket tur til Mellom Bolæren, takket være Mellom Bolærens venner. Avdelingen har arrangert to vellykkede turer - til Karljohansvern og til jernverk i Aust-Agder. Avdelingen har lenge ønsket å nyutgi vandreboken for Sandefjord (2001). Utgivelse lå inne på forårets budsjett med forbehold om finansiering. I år ser det ut som pengene vil strekke til uten ekstern bistand. Gjennom samarbeidet med Vestfold fylkeskommune og Stiftelsen Eidsfos hovedgård ble vindusrestaureringskurset på Eidsfos en suksess. Samarbeidet resulterte bl.a. i et spesialnummer om gamle vinduer. Vi fikk sagt hva vi mente om vernepolitikk gjennom deltagelse på Kistefosseminaret om Harry Fett. Gjennom vektige bidrag i Aftenposten og formidling gjennom politiske kanaler bidro 2 avdelingen sterkt til at MDs politiske ledelse fikk øynene opp for hvilken riksantikvar tidligere PST sjef Jørn Holme kunne bli. Han ble bedt om å søke stillingen, ble ansatt, og har hittil levet opp til forventningene og vel så det. Vi har uttalt oss til en rekke vernesaker i Vestfold og vi har fått gjennomslag i enkelte klage-saker. Ikke minst har avdelingen deltatt konstruktivt i kommuneplanarbeidet for Horten. Vestfoldavdelingen er svært fornøyd med samarbeidet med Vestfold fylkeskommune. Både vindusrestaureringskurs og utdeling av Kulturminnepris for god skjøtsel av fornminner har blitt gjennomført knirkefritt og i god samarbeidsånd. Samtidig er avdelingen nøye med å si fra når vi mener fylkeskommunen bør innrette seg anderledes i vernesaker. Et godt samarbeide bør tåle kritikk såvel som ros og slik sett er forholdet til Vestfold fylkeskommune svært godt sett fra vår side. Alt i alt bør avdelingen kunne si seg fornøyd med årets innsats og oppnåelser og vi håper medlemmene våre ser seg tjent med å støtte oss videre i arbeidet for å bevare Vestfolds mange viktige kulturminner. Medlemmene er grunnlaget for avdelingens virksomhet. Kurs i vindusrestaurering Under kyndig opplæring av vindushåndverker Håkon Gøthesen, vil du få arbeide med vinduene fra Eidsfos hovedgård. Kurset går over to helger, og mai. foto Ragnar Kristensen 3 FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING ÅRSMØTE 2010 ONSDAG 24. MARS, KLOKKEN PROGRAM Omvisning /orientering om stedet ÅRSMØTESAKER 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Orientering om budsjett 6. Årets representantskapsmøte 7. Valg 8. Innkomne saker (Saker må være styret i hende innen 10 mars 2010) ENKEL SERVERING HUSMANNSPLASSEN ØVRE MYRA Solvangveien 8 Sandefjord Kursavgift er kun kr 1.900,- (1.600,- for medlemmer), og dekker lunsj, materialer og verktøy. Bindende påmelding innen 31. mars: e-post: Kurskontakt Elisabeth Holmsen eller Stein Hagen / Kurset er et samarbeide mellom Vestfold fylkeskommune, Fortidsminneforeningen og Stiftelsen Eidsfos hovedgård. foto Elisabeth Holmsen foto Åse Enerstvedt LIVET I OG MELLOM HUSENE Foredrag ved etnolog og forfatter Åse Enerstvedt Se også avdelingens nettside for informasjon: HJERTELIG VELKOMMEN

3 4 5 ÅRSMELDING FOR FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING Leder: Ragnar Kristensen Styremedlemmer: Elisabeth Holmsen, Horten Bjørn Torkildsen, Tønsberg Frederik Wedel Jarlsberg Kari Schei, Tønsberg Varamedlemmer: Gry Wenche Nilsson, Larvik Stein Idar Hagen Brit Berggreen Hilde Woxen Stormark Karine Huseby Trygve Kikut Observatør: Aina Dahl Valgkomite: Dyveke Bast Bjørn Kvarenes Anne Arveschoug 1.2 ANDRE VERV Kasserer: Ingeborg Bjørgen Referent er Kari Schei. Arkivansvarlig Elisabeth Holmsen. Styreleder besørger innkalling. Regnskapsansvarlig: Tove Lisbeth Vasvik Revisor: Laila Bengson 1.3. MEDLEMSTALL: 230 betalende medlemmer LOKALER Foreningen har midlertidig sitt arkiv fra Vestfold fylkesmuseum i Villa Møllebakken på grunn av ombygging på fylkesmuseet. Møter holdes hjemme hos styremedlemmene. 1.5 ANSKAFFELSER: Avdelingen har fått bevilget kr 5000,- fra Tønsberg kommune til innkjøp av skriver. Midlene er ennå ikke brukt. 2. MØTER, REPRESENTASJON 2.1. ÅRSMØTET Årsmøtet avholdt på Bygdetunet Brår i Ramnes. Årsmøtesakene med valg ble gjennomført. Det var servering av waleskringle og kaffe og det ble holdt foredrag om Slottsfjellet i Tønsberg ved Anna Lena Eriksson. 2.2 VERNEPRISEN Verneprisen 2009 ble delt ut i forbindelse med årsmøtet, til Mellem-Bolærens venner, Nøtterøy for restaurering av to gårdsbruk på Mellem-Bolæren. 2.2 STYREMØTER: Styret har hatt 11 møter. 2.3REPRESENTANTSKAPS- MØTET Voksenåsen hotell i Oslo 5-7. juni. Arrangør: Oslo og Akershus avdeling. Styret deltok med tre delegater AVDELINGEN DELTAR I: Styret i stiftelsen Eidsfos hovedgård Komite for utdeling av Kulturminneprisen, Vestfold fylkeskommune. Folkeaksjonen for bevaring av Linaaekvarteret, Sandefjord Referansegruppen for bevaringsplan, Horten sentrum 3. VIRKSOMHET 3.1. EGEN VIRKSOMHET: AVDELINGENS NETTSIDE Webmedarbeidere velges av styret. Webansvarlig er juridisk ansvarlig for websidens innhold. Redaktør: Bente Bjerknes, webansvarlig: Ragnar Kristensen, Webmedarbeider: Stein Idar Hagen Redaksjon: Elisabeth Holmsen, Trygve Kikut, Hilde Woxen Stormark, Karine Huseby. Nettstedets hovedside er basert på nyhetsformidling med inngang til leder, presentasjon av avdelingens historie, kontaktside, det skjer side, debattforum og arkivside hvor det er linker til utgående post og publikasjoner. Hjemmesiden er basert på egen nyhetsproduksjon om avdelingens aktuelle saker og er rettet mot almenheten, politikere og media. Våre egenproduserte oppslag erstatter i noen grad utsendelse av brev i saker og brukes i økende grad av aviser som grunnlag for nyhetsstoff. Egenproduserte nyheter formidles nasjonalt gjennom hovedavdelingens hjemmeside. Vi har laget i overkant av 50 egne større nyhetssaker i løpet av Stikkord for linker på sidene er: kultur, temaer, arkiv, brev og uttalelser. Siden har lenker til relevante kontakter og til foreningens nettsider sentralt og lokalt. Besøket har økt fra 4639 i startåret 2005, til 9763 besøkende i 2006 til i 2007, i 2008 til Ved utgangen av 2009 var tallet Besøk betyr faktiske lesere som går inn på en eller flere sider og bruker noe tid der MEDLEMSRETTEDE TILTAK BYGNINGSVERNSENTER Samarbeide med Langestrands nyttige selskab. Det tilbys en times gratis antikvarisk bistand til huseiere MEDLEMSVERVING Styremedlemmene har vervet nye medlemmer på avdelingens turer, kurs etc MEDLEMSBLAD Avdelingen gir ut eget medlemsblad parallelt med websiden. Medlemsbladet heter Vestfoldnytt og første nummer utkom i august/september Bladet er normalt på 12 A-5 sider i farger og holdes innenfor minsteportotaksten. Utsendelser skal om mulig kombineres med reklame/info om medlemstur, årsmøte etc. Nr 3 i 2009 ble utgitt sammen med Vestfold fylkeskommune som spesialnummer om vinduer på 24 sider. Totalt utkom 3 nummer i MEDLEMSTUR Tur ble arrangert til Karljohansvern. Omvisning. Ca. 40 deltagere Tur til jernverkene Næs og Egeland i Aust-Agder. Buss og omvisning. Ca. 40 deltagere JULEAVSLUTNING Årets avslutningsarrangement ble lagt til Laurvig hospital. I år ble arrangementet gjennomført enkelt med få gjester DELTAGELSE EKSTERNT KULTURMINNEPRISEN Avdelingen, ved styreleder deltok på befaringer for å vurdere kandidatene til prisen som er initiert av Vestfold fylkeskommune. Prisen gikk i år til: Eierne av Oseberg gård ved Tønsberg og Melsom videregående skole i Stokke. Prisen ble delt ut den ved Kong Rings tårn på Ringshaug ved Tønsberg på kulturminnedagen søndag 13 september Avdelingens leder fremførte juryens begrunnelse.

4 ARRANGEMENTER Foredrag Foredrag ved leder om Fortidsminneforeningen på Sandar historielags årsmøte Foredrag om Labyrinter arrangert i samarbeide med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Foredragsholder Anna Helene Tobiassen. Kurs I samarbeide med Vestfold fylkeskommune og Stiftelsen Eidsfos hovedgård ble det arrangert kurs i restaurering av gamle vinduer på kantina Eidsfos verk. Tilsammen 13 deltagere. Håkon Gøthesen var kursleder. Kurset ble holdt i helgedagene 10/11 og 17/18 oktober. Lokaler ble stilt gratis til rådighet av Eidsfos verk ved eier Mads Andenæs. Harry Fett seminar: I forbindelse med åpning av utstilling av tidligere riksantikvar Harry Fetts malerisamling og seminar om Harry Fetts virke, deltok leder Ragnar Kristensen i paneldebatt om Kulturminnevernets verdigrunnlag - hvor går vi? Representasjon: Sammen med Stiftelsen Eidsfos hovedgård og Vestfold fylkeskommune, avslutning av kurs i vindusrestaurering. Diplomutdeling ved fylkesvaraordfører Tom Holthe. 3.4 SAMARBEIDE Vestfold Fylkeskommune og Stiftelsen Eidsfos hovedgård: og oktober - Kurs i vindusrestaurering arrangert på Eidsfos, kantina Eidsfos verk. Kurset gikk over to helger Vestfold fylkeskommune: Spesialnummer av Vestfoldnytt om restaurering av gamle vinduer finansiert av VFK i forbindelse med kurs i restaurering av vinduer NRK Vestfold, Telemark og Buskerud avd: Samarbeide om kulturminnekåring Østafjells. Hvert fylke presenterte kulturminner og NRK laget programserie med kåring. 4. ENGASJEMENT / UTTALELSER 4.1 ENGASJEMENT Utbygging på Langestrand: Møte med Treschow Fritzøes ledelse vedr. utbygging på Langestrand. Parkeringshuset foran Oberinspektøranlegget. Reviderte planer vist frem og godtatt av avdelingen Kommunedelplan Horten To styremedlemmer har deltatt i arbeidet med å lage kommunedelplan for kulturminner for Horten sentrum. Ressursgruppe nedsatt av kommunen. 4.2 UTTALELSER/BREV LARVIK Uttalelse/henvendelse til kommunen vedr. Bondebrygga - bevaring. Henvendelsen førte frem vedr. bevaring av bondebrygga som kulturminne Klage på rivetillatelse for uthus Kirkegata 15, Langestrand Klage Kirkegata 15 - Tilleggsopplysning Utfyllende klage på tillatelse til oppføring av balkonger Øvre Eidstedet 5, Langestrand. Klagen ble tatt til følge av planutvalget Vedlegg Ø.E.stredet 5 - Arbeiderboliger Langestrand. Dokumentasjon Til Larvik kommune - forespørsel/klage vedr. PVCvinduer innsatt i Eidgata 8 Langestrand Til Larvik kommune vedr. Floskjær. Oppfordring til planutvalget om å justere reguleringsplan. Førte ikke frem Øvre Eidstredet 5 - kommentar til eiers klage på Planutvalgets medhold med Fortidsminneforeningens klage Herregårdshage rekonstruksjon innspill til Kulturkomiteen Larvik kommune Vernevurdering av Colbjørnsens gate 4, Larvik Til Miljøverndepartementet - begjæring om omgjøring av Fylkesmannens vedtak vedr. klage Kirkegata Til Riksantikvaren vedr. begjæring om omgjøring av vedtak Til Vestfold fylkeskommune vedr. begjæring om omgjøring av vedtak Til larvik kommune, råd vedr. bevaring av Unnersbugate 2-4, Strømkiosk fra begynnelsen av 1900-tallet Til Larvik kommune - klage på vedtak om å tillate utbygging av Kirkegata 9, Langestrand Til Larvik kommune, tilleggsopplysning Kirkegata 9 - klage Til Larvik kommune, foreløpig klage på vedtak om å tillate tilbygg på Helgeroa gamle skole, Nordgata Til Trygve Bøe, vernevurdering i forbindelse med utbygging på Stavernsveien 65b, nabotomt til Balders hage Stavernsveien Til Larvik kommune, klage på vedtak om å tillate glassverandatilbygg på Helgeroa gamle skole Til Stein Eriksen, vernevurdering i forbindelse med planlagt utbygging av Skippergata 8, Østre Halsen bevaringsområde Til Larvik kommune vedr. Pumpeparken i Stavern. Vedlikehold av gammelt vannpumpeanlegg. NØTTERØY Til Riksantikvaren - vedlegg fredning Torødvn. 26, Svendsrød gård Til Riksantikvaren - oppfordring om å frede Torødvn. 26, Svendsrød gård. HORTEN/ÅSGÅRDSTRAND Til Horten kommune Skippergata 18. Uttalelse vedr. rivesøknad Innspill byggesak Edvard Munchs gate 8. STOKKE Til Stokke kommune innspill kommuneplan. Anbefalinger til kommunen vedr. kulturminner i planen Til Stokke kommune vedr. avdelingens kommuneplaninnspill. Manglende oppfølging av Stokke kommune. SANDEFJORD Til Sandefjord kommune: utalelse verneverdighet/riving Hystadv Uttalelse til Sandefjord kommune om Storgata 7.

5 Uttalelse til Vestfold fylkeskommune om Linaaegården Uttalelse til Sandefjord kommune om Storgata Anmodning til Sandefjord kommune om endring av uttalelse Uttalelse til oppstart av regulering Hotell kong Carl Vedlegg - fotoserie eksteriør Hotell kong Carl Vedlegg - fotoserie interiør sal Hotell kong Carl Vedlegg - tegninger fra kommunens arkiv, Hotell kong Carl Høringsuttalelse reg.planforslag HotellKongCarl PDF_Sandefjord Innspill til forslag til kommuneplan for Sandefjord Til Vestfold fylkeskommune. Ber VFK vurdere fredning av Linaaegården, Rådhusgata 10. VESTFOLD Til VFK Refusjon utsendelse Vestfoldnytt Til VFK - utbetaling av tilskudd til jernverkstur Til VFK - utbet. refusjon, utgifter til kurs i vindusrestaurering. NASJONALE SAKER Til Erik Solheim - ny riksantikvar. Om ansettelse av ny riksantikvar Høring differansiert strandsonevern, deluttalelse 4.4. BEFARINGER: Sandefjord - Hotell kong Carl Larvik - Nordgata 2, Helgeroa Larvik - diverse adresser Langestrand Larvik - Skippergata, Østre Halsen Horten - SKIPPERGT. 18 og Nøtterøy - Svensrød og rv.308 Kjøbmannskjær samt Torød. Tønsberg - Vendsrød gård. Kantarellv. 25, Barkåker Åsgårdstrand - uthus i Bakkegata. Åsgårdstrand - Munchsgate 8 vedr. fasadeendring 4.5. MØTER Møte med Byggesak Larvik kommune for å presentere Fortidsminneforeningens synspunkter på forvaltning av verneområder. FORTIDSMINNEFORENINGEN SENTRALT: Til hovedstyret - godkjenning av vedtektsendring 4.5. UTTALELSER I MEDIA Redaktør Bente Bjerknes med kommentar i Aftenposten om riksantikvarstillingen Avdelingens leder med debattinnlegg i Dagbladet om utlysningen av riksantikvarstillingen. Kommentar i Gjengangeren vedr. plassering av nytt Munchsenter. NRK-Østafjells radio direktesendt fra studio vedr. Kulturminnekåringen. Østlands-Posten oppslag vedr. klage Kirkegata 9 på Langestrand Østlands-Posten vedr. Bondebrygga, Brunlanes Østlands-Posten vedr. PVC vinduer på Langestrand Kommentar i Tønsbergs blad om forslaget til nytt rådhus: Fallos for fall Oppslag i Tønsbergs blad om kurs i vindusrestaurering. LEDER: Ragnar Kristensen, Larvik... Tlf: STYREMEDLEMMER: Frederik Wedel-Jarlsberg, Ramnes...Tlf: E-post:... Elisabeth Holmsen, Åsgårdstrand..Tlf: E-post:... Bjørn Torkildsen, Tønsberg... Tlf: E-post:... Kari Schei, Tønsberg... Tlf: E-post:... VARAMEDLEMMER: Stein Idar Hagen, Larvik... Tlf: E-post:... Gry Wenche Nilsson, Stavern... Tlf: ÅRSMØTET AVHOLDES PÅ ØVRE MYRA, SANDEFJORD Oppslag i Tønsbergs blad vedr. Det røde hus på Karljohansvern. AVDELINGENS TILLITSVALGTE 2009 Brit Berggreen, Sandefjord... Tlf: Hilde Woxen Stormark, Tønsberg.. Tlf: E-post:... Karine Huseby, Tjølling... Tlf: E-post:... Trygve Kikut, Tønsberg... Tlf: E-post:... OBSERVATØR Aina Dahl, Tønsberg... Tlf: REVISOR: Laila Bengson, Tønsberg REGNSK.FØRER: Tove Lisbeth Vasvik, Larvik KASSERER: Ingeborg Bjørgen, Tønsberg REDAKTØR: Bente Bjerknes, Larvik VALGKOMITE: Dyveke Bast, Oslo, Anne Arveschoug, Tønsberg, Bjørn Kvarenes, Sandefjord

6 10 11 Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling - Regnskap Inntekter Regnskap Budsjett Medlemskontingent , ,00 Arr, deltakeravg , ,00 Tilskudd VFK Vestfoldnytt 2 974,00 Tilskudd Tønsberg kommune 5 000, ,00 Tilskudd studietur VFK 8 000,00 Tilskudd kurs Vestfold fylkeskommune 3 396,00 Tilskudd Vestfold fylkeskommune ,00 Kursavgift ,00 Salg bøker/trykksaker - MVA-refusjon - Diverse inntekter 762,50 Renteinntekter 59,91 100, , ,00 Overskudd ,41 Aktiva pr Saldo kontoutskrift ,53 Kasse 307,86 Beholdning pr ,39 Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling - Regnskap Utgifter Regnskap Budsjett Lønn sekretær ,00 Årsmøte/st.møte/arr , ,00 Representantskapsmøte , ,00 Kjøregodtgj./reiseutgifter 842, ,00 Telefon/internet/nettside 220, ,00 Porto 4 825, ,00 Bevar oss vel 7 000,00 Langestrandsbok ,00 Kurs vindusrestaurering 9 337,00 Div. inkl. gaver/kont , ,00 Kontorutstyr / rekvisita 860,00 Bankgebyr 119,00 200, , ,00 Passiva pr Beholdning pr ,98 Overskudd ,41 Beholdning totalt ,39 INNSTILLING TIL NYTT STYRE 2010: Leder: Ragnar Kristensen, velges for 1 år Styremedlemmer: 1: Elisabeth Holmsen, velges for 2 år 2: Bjørn Torkildsen, velges for 1 år 3: Kari Schei, ikke på valg 4: Stein Hagen, velges for 2 år Varamedlemmer, alle velges for 1 år 1: Gry Wenche Nilsson 2: Brit Berggreen 3: Karine Huseby, Tjølling 4: Kaisa Bengtsson, Sandefjord 5: 6: Observatør: Revisor: Laila Bengson STYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITÈ FOR 2010: 1: Leder, Dyveke Bast, valgt for 3 år 2: Anne Arveschoug, valgt for 2 år 3: Bjørn Kvarenes, valgt for 1 år FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING 5, punkt 7, tredje avsnitt: Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges for tre år. Hvert år er ett medlem på valg. Det velges et varamedlem for ett år. Den lengst sittende fungerer som leder. Valgkomiteen forbereder valget og sørger for at det er kandidater til alle verv. På årsmøtet er valgkomiteens leder ansvarlig for å lede valgene. Budsjett for 2009 samt revisorgodkjent regnskap blir lagt ut på avdelingens nettside. BUDSJETT inntekter Medlemskontingent ,00 Arr, /tur deltakeravg ,00 Tilsk. VFK porto 5 000,00 Tilsk.Tønsberg kom 5 000,00 Tilsk. kurs VFK ,00 Tilsk.VFK 5 000,00 Kursavgift ,00 Salg bøker/trykksaker ,00 MVA-refusjon 3 000,00 Renteinntekter 100, ,00 Overskudd ,00 BUDSJETT utgifter Årsmøte/st.møte/arr ,00 Representantskapsmøte ,00 Kjøregodtgj./reiseutg. 1000,00 Telefon/internet/web 1000,00 Porto 8 000,00 Vestfoldnytt 2 000,00 Sandefjordbok ,00 Kurs vindusrestaurering ,00 Div. inkl. gaver/kont ,00 Kontorutstyr / rekvisita 1 000,00 Bankgebyr 200, ,00 Forklaring til budsjett: Vi har satt opp et budsjett med overskudd betinget av at vandreboken for Sandefjord blir trykket og solgt i minimmum 200 eksemplarer til kr 200,- pr stk. Vi regner med at vindusrestaureringskurset på Eidsfos kan gå med et overskudd dersom samarbeidet med VFK medfører tilskudd. Avdelingens turer basert på tilskudd og noe overskudd. Portoutgiften er satt høyt fordi den dekker utsendelse av Vestfoldnytt.

7 Byvandring i Holmestrand Sett av søndag 13. juni og bli med på byvandring i Holmestrand Annonse Fuktlogging i bygninger GE Sensing HygroTrac - Activity for 0E7812D8 Side 1 av 1 HygroTrac logger fukt, temperatur og duggpunkt. Sensorene overfører måledata til sentralen som igjen er koblet mot Internett. IKM Instrutek AS leverer også Fluke IRkamera for inspeksjon av bygninger. Redaktør: Bente Bjerknes, ansv. red. Ragnar Kristensen Redaksjon: Elisabeth Holmsen, Hilde Woxen Stormark, Trygve Kikut Lay out: Stein Hagen, Ragnar Kristensen Vestfoldnytt nr. 1 - mai 2010 E-post: Webside: Returadresse: Fortidsminneforeningen, Vestfold avdeling, Farmannsveien 30, 3111 Tønsberg https://www.gehygrotrac.com/sensor_activity.asp?selsitenbr=12528&sensorid=0e

ÅRSMØTE 2011. Slottsfjellmuséet 15.mars. Tanker om kulturminnevern i Vestfold. ved Terje Gansum - Årsmøtesaker, vernepris, servering

ÅRSMØTE 2011. Slottsfjellmuséet 15.mars. Tanker om kulturminnevern i Vestfold. ved Terje Gansum - Årsmøtesaker, vernepris, servering 1-2011 VESTFOLDNYTT 1 Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling PÅ LUKKET OMRÅDE En personlig beretning om Østøyas oppsynsmannsbolig av Brit Seip Berggreen ÅRSMØTE 2011 Slottsfjellmuséet 15.mars Tanker

Detaljer

2.5. KULTURVERNKONFERANSE 16.03.13 Oslo Militære samfund: Historiens kvinner og menn. Seminar.

2.5. KULTURVERNKONFERANSE 16.03.13 Oslo Militære samfund: Historiens kvinner og menn. Seminar. 1 2 3 ÅRSMELDING 2013 FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING 1.1 STYRET Leder: Ragnar Kristensen, Larvik Styremedlemmer: Stein Idar Hagen (nestleder), Larvik Elisabeth Holmsen, Åsgårdstrand Bjørn Torkildsen,

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa

Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa 1/2009 Februar 2009 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Velkommen til årsmøte i Oslo Innhold Nervøst før start i det hesteveddeløpet i viale d'italia Innkalling til årsmøte Styrets beretning Referat fra

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments

FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2010 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2006 - Nummer 6 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2006: Leder: Solveig

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Skuibakkens Venner. - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra OL 1924 med Harald Økern og co, åpningen av Skuibakken 1928 og fremover.

Skuibakkens Venner. - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra OL 1924 med Harald Økern og co, åpningen av Skuibakken 1928 og fremover. Skuibakkens Venner INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2010 Onsdag 24. mars KL. 19.00 Skui Grendehus - Årsmøte - Åpent møte - Skuibakken rapp Hoppbakkeståhei 3. klassetrinn Skui Skole - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 Tid: Tirsdag 12. februar kl. 18:00-19:00 Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN

Detaljer

Drammen Historielags 25 første år

Drammen Historielags 25 første år Drammen Historielags 25 første år av Frode Meland, mars 2005 1. Stiftelsen Drammen Historielag og Historielaget under dets første formann Fritz H. Schandy 1980-83 12. mars 1980 ble det holdt på Austad

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer