VESTFOLDNYTT. Invitasjon til årsmøte Kurs i vindusrestaurering. Livet i og mellom husene Foredrag ved etnolog og forfatter Åse Enerstvedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLDNYTT. Invitasjon til årsmøte 2010. Kurs i vindusrestaurering. Livet i og mellom husene Foredrag ved etnolog og forfatter Åse Enerstvedt 1-2010"

Transkript

1 VESTFOLDNYTT Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling Invitasjon til årsmøte 2010 foto Ragnar Kristensen Medlemmene ønskes velkommen til årsmøte Møte holdes på Øvre Myra i Sandefjord 24. mars. Livet i og mellom husene Foredrag ved etnolog og forfatter Åse Enerstvedt Kurs i vindusrestaurering Lær hvordan du selv kan restaurere dine gamle vinduer og samtidig gjøre en innsats for et av Vestfolds viktigste kulturminner. Påmeldingsinformasjon side 2. foto Ragnar Kristensen, Elisabeth Holmsen foto Åse Enerstvedt

2 LEDER Kulturminneåret 2009 ble et krafttak for vår avdeling. Selv om Vestfoldavdelingen ikke var udelt begeistret for innholdet Kulturminneåret 2009 fikk, ble året en anledning til å sette kulturminnevern på dagsorden på våre egne premisser. Året ble innledet med foredrag på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ved Anna Helene Tobiassen. Styret fikk en lærerik og vellykket tur til Mellom Bolæren, takket være Mellom Bolærens venner. Avdelingen har arrangert to vellykkede turer - til Karljohansvern og til jernverk i Aust-Agder. Avdelingen har lenge ønsket å nyutgi vandreboken for Sandefjord (2001). Utgivelse lå inne på forårets budsjett med forbehold om finansiering. I år ser det ut som pengene vil strekke til uten ekstern bistand. Gjennom samarbeidet med Vestfold fylkeskommune og Stiftelsen Eidsfos hovedgård ble vindusrestaureringskurset på Eidsfos en suksess. Samarbeidet resulterte bl.a. i et spesialnummer om gamle vinduer. Vi fikk sagt hva vi mente om vernepolitikk gjennom deltagelse på Kistefosseminaret om Harry Fett. Gjennom vektige bidrag i Aftenposten og formidling gjennom politiske kanaler bidro 2 avdelingen sterkt til at MDs politiske ledelse fikk øynene opp for hvilken riksantikvar tidligere PST sjef Jørn Holme kunne bli. Han ble bedt om å søke stillingen, ble ansatt, og har hittil levet opp til forventningene og vel så det. Vi har uttalt oss til en rekke vernesaker i Vestfold og vi har fått gjennomslag i enkelte klage-saker. Ikke minst har avdelingen deltatt konstruktivt i kommuneplanarbeidet for Horten. Vestfoldavdelingen er svært fornøyd med samarbeidet med Vestfold fylkeskommune. Både vindusrestaureringskurs og utdeling av Kulturminnepris for god skjøtsel av fornminner har blitt gjennomført knirkefritt og i god samarbeidsånd. Samtidig er avdelingen nøye med å si fra når vi mener fylkeskommunen bør innrette seg anderledes i vernesaker. Et godt samarbeide bør tåle kritikk såvel som ros og slik sett er forholdet til Vestfold fylkeskommune svært godt sett fra vår side. Alt i alt bør avdelingen kunne si seg fornøyd med årets innsats og oppnåelser og vi håper medlemmene våre ser seg tjent med å støtte oss videre i arbeidet for å bevare Vestfolds mange viktige kulturminner. Medlemmene er grunnlaget for avdelingens virksomhet. Kurs i vindusrestaurering Under kyndig opplæring av vindushåndverker Håkon Gøthesen, vil du få arbeide med vinduene fra Eidsfos hovedgård. Kurset går over to helger, og mai. foto Ragnar Kristensen 3 FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING ÅRSMØTE 2010 ONSDAG 24. MARS, KLOKKEN PROGRAM Omvisning /orientering om stedet ÅRSMØTESAKER 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Orientering om budsjett 6. Årets representantskapsmøte 7. Valg 8. Innkomne saker (Saker må være styret i hende innen 10 mars 2010) ENKEL SERVERING HUSMANNSPLASSEN ØVRE MYRA Solvangveien 8 Sandefjord Kursavgift er kun kr 1.900,- (1.600,- for medlemmer), og dekker lunsj, materialer og verktøy. Bindende påmelding innen 31. mars: e-post: Kurskontakt Elisabeth Holmsen eller Stein Hagen / Kurset er et samarbeide mellom Vestfold fylkeskommune, Fortidsminneforeningen og Stiftelsen Eidsfos hovedgård. foto Elisabeth Holmsen foto Åse Enerstvedt LIVET I OG MELLOM HUSENE Foredrag ved etnolog og forfatter Åse Enerstvedt Se også avdelingens nettside for informasjon: HJERTELIG VELKOMMEN

3 4 5 ÅRSMELDING FOR FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING Leder: Ragnar Kristensen Styremedlemmer: Elisabeth Holmsen, Horten Bjørn Torkildsen, Tønsberg Frederik Wedel Jarlsberg Kari Schei, Tønsberg Varamedlemmer: Gry Wenche Nilsson, Larvik Stein Idar Hagen Brit Berggreen Hilde Woxen Stormark Karine Huseby Trygve Kikut Observatør: Aina Dahl Valgkomite: Dyveke Bast Bjørn Kvarenes Anne Arveschoug 1.2 ANDRE VERV Kasserer: Ingeborg Bjørgen Referent er Kari Schei. Arkivansvarlig Elisabeth Holmsen. Styreleder besørger innkalling. Regnskapsansvarlig: Tove Lisbeth Vasvik Revisor: Laila Bengson 1.3. MEDLEMSTALL: 230 betalende medlemmer LOKALER Foreningen har midlertidig sitt arkiv fra Vestfold fylkesmuseum i Villa Møllebakken på grunn av ombygging på fylkesmuseet. Møter holdes hjemme hos styremedlemmene. 1.5 ANSKAFFELSER: Avdelingen har fått bevilget kr 5000,- fra Tønsberg kommune til innkjøp av skriver. Midlene er ennå ikke brukt. 2. MØTER, REPRESENTASJON 2.1. ÅRSMØTET Årsmøtet avholdt på Bygdetunet Brår i Ramnes. Årsmøtesakene med valg ble gjennomført. Det var servering av waleskringle og kaffe og det ble holdt foredrag om Slottsfjellet i Tønsberg ved Anna Lena Eriksson. 2.2 VERNEPRISEN Verneprisen 2009 ble delt ut i forbindelse med årsmøtet, til Mellem-Bolærens venner, Nøtterøy for restaurering av to gårdsbruk på Mellem-Bolæren. 2.2 STYREMØTER: Styret har hatt 11 møter. 2.3REPRESENTANTSKAPS- MØTET Voksenåsen hotell i Oslo 5-7. juni. Arrangør: Oslo og Akershus avdeling. Styret deltok med tre delegater AVDELINGEN DELTAR I: Styret i stiftelsen Eidsfos hovedgård Komite for utdeling av Kulturminneprisen, Vestfold fylkeskommune. Folkeaksjonen for bevaring av Linaaekvarteret, Sandefjord Referansegruppen for bevaringsplan, Horten sentrum 3. VIRKSOMHET 3.1. EGEN VIRKSOMHET: AVDELINGENS NETTSIDE Webmedarbeidere velges av styret. Webansvarlig er juridisk ansvarlig for websidens innhold. Redaktør: Bente Bjerknes, webansvarlig: Ragnar Kristensen, Webmedarbeider: Stein Idar Hagen Redaksjon: Elisabeth Holmsen, Trygve Kikut, Hilde Woxen Stormark, Karine Huseby. Nettstedets hovedside er basert på nyhetsformidling med inngang til leder, presentasjon av avdelingens historie, kontaktside, det skjer side, debattforum og arkivside hvor det er linker til utgående post og publikasjoner. Hjemmesiden er basert på egen nyhetsproduksjon om avdelingens aktuelle saker og er rettet mot almenheten, politikere og media. Våre egenproduserte oppslag erstatter i noen grad utsendelse av brev i saker og brukes i økende grad av aviser som grunnlag for nyhetsstoff. Egenproduserte nyheter formidles nasjonalt gjennom hovedavdelingens hjemmeside. Vi har laget i overkant av 50 egne større nyhetssaker i løpet av Stikkord for linker på sidene er: kultur, temaer, arkiv, brev og uttalelser. Siden har lenker til relevante kontakter og til foreningens nettsider sentralt og lokalt. Besøket har økt fra 4639 i startåret 2005, til 9763 besøkende i 2006 til i 2007, i 2008 til Ved utgangen av 2009 var tallet Besøk betyr faktiske lesere som går inn på en eller flere sider og bruker noe tid der MEDLEMSRETTEDE TILTAK BYGNINGSVERNSENTER Samarbeide med Langestrands nyttige selskab. Det tilbys en times gratis antikvarisk bistand til huseiere MEDLEMSVERVING Styremedlemmene har vervet nye medlemmer på avdelingens turer, kurs etc MEDLEMSBLAD Avdelingen gir ut eget medlemsblad parallelt med websiden. Medlemsbladet heter Vestfoldnytt og første nummer utkom i august/september Bladet er normalt på 12 A-5 sider i farger og holdes innenfor minsteportotaksten. Utsendelser skal om mulig kombineres med reklame/info om medlemstur, årsmøte etc. Nr 3 i 2009 ble utgitt sammen med Vestfold fylkeskommune som spesialnummer om vinduer på 24 sider. Totalt utkom 3 nummer i MEDLEMSTUR Tur ble arrangert til Karljohansvern. Omvisning. Ca. 40 deltagere Tur til jernverkene Næs og Egeland i Aust-Agder. Buss og omvisning. Ca. 40 deltagere JULEAVSLUTNING Årets avslutningsarrangement ble lagt til Laurvig hospital. I år ble arrangementet gjennomført enkelt med få gjester DELTAGELSE EKSTERNT KULTURMINNEPRISEN Avdelingen, ved styreleder deltok på befaringer for å vurdere kandidatene til prisen som er initiert av Vestfold fylkeskommune. Prisen gikk i år til: Eierne av Oseberg gård ved Tønsberg og Melsom videregående skole i Stokke. Prisen ble delt ut den ved Kong Rings tårn på Ringshaug ved Tønsberg på kulturminnedagen søndag 13 september Avdelingens leder fremførte juryens begrunnelse.

4 ARRANGEMENTER Foredrag Foredrag ved leder om Fortidsminneforeningen på Sandar historielags årsmøte Foredrag om Labyrinter arrangert i samarbeide med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Foredragsholder Anna Helene Tobiassen. Kurs I samarbeide med Vestfold fylkeskommune og Stiftelsen Eidsfos hovedgård ble det arrangert kurs i restaurering av gamle vinduer på kantina Eidsfos verk. Tilsammen 13 deltagere. Håkon Gøthesen var kursleder. Kurset ble holdt i helgedagene 10/11 og 17/18 oktober. Lokaler ble stilt gratis til rådighet av Eidsfos verk ved eier Mads Andenæs. Harry Fett seminar: I forbindelse med åpning av utstilling av tidligere riksantikvar Harry Fetts malerisamling og seminar om Harry Fetts virke, deltok leder Ragnar Kristensen i paneldebatt om Kulturminnevernets verdigrunnlag - hvor går vi? Representasjon: Sammen med Stiftelsen Eidsfos hovedgård og Vestfold fylkeskommune, avslutning av kurs i vindusrestaurering. Diplomutdeling ved fylkesvaraordfører Tom Holthe. 3.4 SAMARBEIDE Vestfold Fylkeskommune og Stiftelsen Eidsfos hovedgård: og oktober - Kurs i vindusrestaurering arrangert på Eidsfos, kantina Eidsfos verk. Kurset gikk over to helger Vestfold fylkeskommune: Spesialnummer av Vestfoldnytt om restaurering av gamle vinduer finansiert av VFK i forbindelse med kurs i restaurering av vinduer NRK Vestfold, Telemark og Buskerud avd: Samarbeide om kulturminnekåring Østafjells. Hvert fylke presenterte kulturminner og NRK laget programserie med kåring. 4. ENGASJEMENT / UTTALELSER 4.1 ENGASJEMENT Utbygging på Langestrand: Møte med Treschow Fritzøes ledelse vedr. utbygging på Langestrand. Parkeringshuset foran Oberinspektøranlegget. Reviderte planer vist frem og godtatt av avdelingen Kommunedelplan Horten To styremedlemmer har deltatt i arbeidet med å lage kommunedelplan for kulturminner for Horten sentrum. Ressursgruppe nedsatt av kommunen. 4.2 UTTALELSER/BREV LARVIK Uttalelse/henvendelse til kommunen vedr. Bondebrygga - bevaring. Henvendelsen førte frem vedr. bevaring av bondebrygga som kulturminne Klage på rivetillatelse for uthus Kirkegata 15, Langestrand Klage Kirkegata 15 - Tilleggsopplysning Utfyllende klage på tillatelse til oppføring av balkonger Øvre Eidstedet 5, Langestrand. Klagen ble tatt til følge av planutvalget Vedlegg Ø.E.stredet 5 - Arbeiderboliger Langestrand. Dokumentasjon Til Larvik kommune - forespørsel/klage vedr. PVCvinduer innsatt i Eidgata 8 Langestrand Til Larvik kommune vedr. Floskjær. Oppfordring til planutvalget om å justere reguleringsplan. Førte ikke frem Øvre Eidstredet 5 - kommentar til eiers klage på Planutvalgets medhold med Fortidsminneforeningens klage Herregårdshage rekonstruksjon innspill til Kulturkomiteen Larvik kommune Vernevurdering av Colbjørnsens gate 4, Larvik Til Miljøverndepartementet - begjæring om omgjøring av Fylkesmannens vedtak vedr. klage Kirkegata Til Riksantikvaren vedr. begjæring om omgjøring av vedtak Til Vestfold fylkeskommune vedr. begjæring om omgjøring av vedtak Til larvik kommune, råd vedr. bevaring av Unnersbugate 2-4, Strømkiosk fra begynnelsen av 1900-tallet Til Larvik kommune - klage på vedtak om å tillate utbygging av Kirkegata 9, Langestrand Til Larvik kommune, tilleggsopplysning Kirkegata 9 - klage Til Larvik kommune, foreløpig klage på vedtak om å tillate tilbygg på Helgeroa gamle skole, Nordgata Til Trygve Bøe, vernevurdering i forbindelse med utbygging på Stavernsveien 65b, nabotomt til Balders hage Stavernsveien Til Larvik kommune, klage på vedtak om å tillate glassverandatilbygg på Helgeroa gamle skole Til Stein Eriksen, vernevurdering i forbindelse med planlagt utbygging av Skippergata 8, Østre Halsen bevaringsområde Til Larvik kommune vedr. Pumpeparken i Stavern. Vedlikehold av gammelt vannpumpeanlegg. NØTTERØY Til Riksantikvaren - vedlegg fredning Torødvn. 26, Svendsrød gård Til Riksantikvaren - oppfordring om å frede Torødvn. 26, Svendsrød gård. HORTEN/ÅSGÅRDSTRAND Til Horten kommune Skippergata 18. Uttalelse vedr. rivesøknad Innspill byggesak Edvard Munchs gate 8. STOKKE Til Stokke kommune innspill kommuneplan. Anbefalinger til kommunen vedr. kulturminner i planen Til Stokke kommune vedr. avdelingens kommuneplaninnspill. Manglende oppfølging av Stokke kommune. SANDEFJORD Til Sandefjord kommune: utalelse verneverdighet/riving Hystadv Uttalelse til Sandefjord kommune om Storgata 7.

5 Uttalelse til Vestfold fylkeskommune om Linaaegården Uttalelse til Sandefjord kommune om Storgata Anmodning til Sandefjord kommune om endring av uttalelse Uttalelse til oppstart av regulering Hotell kong Carl Vedlegg - fotoserie eksteriør Hotell kong Carl Vedlegg - fotoserie interiør sal Hotell kong Carl Vedlegg - tegninger fra kommunens arkiv, Hotell kong Carl Høringsuttalelse reg.planforslag HotellKongCarl PDF_Sandefjord Innspill til forslag til kommuneplan for Sandefjord Til Vestfold fylkeskommune. Ber VFK vurdere fredning av Linaaegården, Rådhusgata 10. VESTFOLD Til VFK Refusjon utsendelse Vestfoldnytt Til VFK - utbetaling av tilskudd til jernverkstur Til VFK - utbet. refusjon, utgifter til kurs i vindusrestaurering. NASJONALE SAKER Til Erik Solheim - ny riksantikvar. Om ansettelse av ny riksantikvar Høring differansiert strandsonevern, deluttalelse 4.4. BEFARINGER: Sandefjord - Hotell kong Carl Larvik - Nordgata 2, Helgeroa Larvik - diverse adresser Langestrand Larvik - Skippergata, Østre Halsen Horten - SKIPPERGT. 18 og Nøtterøy - Svensrød og rv.308 Kjøbmannskjær samt Torød. Tønsberg - Vendsrød gård. Kantarellv. 25, Barkåker Åsgårdstrand - uthus i Bakkegata. Åsgårdstrand - Munchsgate 8 vedr. fasadeendring 4.5. MØTER Møte med Byggesak Larvik kommune for å presentere Fortidsminneforeningens synspunkter på forvaltning av verneområder. FORTIDSMINNEFORENINGEN SENTRALT: Til hovedstyret - godkjenning av vedtektsendring 4.5. UTTALELSER I MEDIA Redaktør Bente Bjerknes med kommentar i Aftenposten om riksantikvarstillingen Avdelingens leder med debattinnlegg i Dagbladet om utlysningen av riksantikvarstillingen. Kommentar i Gjengangeren vedr. plassering av nytt Munchsenter. NRK-Østafjells radio direktesendt fra studio vedr. Kulturminnekåringen. Østlands-Posten oppslag vedr. klage Kirkegata 9 på Langestrand Østlands-Posten vedr. Bondebrygga, Brunlanes Østlands-Posten vedr. PVC vinduer på Langestrand Kommentar i Tønsbergs blad om forslaget til nytt rådhus: Fallos for fall Oppslag i Tønsbergs blad om kurs i vindusrestaurering. LEDER: Ragnar Kristensen, Larvik... Tlf: STYREMEDLEMMER: Frederik Wedel-Jarlsberg, Ramnes...Tlf: E-post:... Elisabeth Holmsen, Åsgårdstrand..Tlf: E-post:... Bjørn Torkildsen, Tønsberg... Tlf: E-post:... Kari Schei, Tønsberg... Tlf: E-post:... VARAMEDLEMMER: Stein Idar Hagen, Larvik... Tlf: E-post:... Gry Wenche Nilsson, Stavern... Tlf: ÅRSMØTET AVHOLDES PÅ ØVRE MYRA, SANDEFJORD Oppslag i Tønsbergs blad vedr. Det røde hus på Karljohansvern. AVDELINGENS TILLITSVALGTE 2009 Brit Berggreen, Sandefjord... Tlf: Hilde Woxen Stormark, Tønsberg.. Tlf: E-post:... Karine Huseby, Tjølling... Tlf: E-post:... Trygve Kikut, Tønsberg... Tlf: E-post:... OBSERVATØR Aina Dahl, Tønsberg... Tlf: REVISOR: Laila Bengson, Tønsberg REGNSK.FØRER: Tove Lisbeth Vasvik, Larvik KASSERER: Ingeborg Bjørgen, Tønsberg REDAKTØR: Bente Bjerknes, Larvik VALGKOMITE: Dyveke Bast, Oslo, Anne Arveschoug, Tønsberg, Bjørn Kvarenes, Sandefjord

6 10 11 Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling - Regnskap Inntekter Regnskap Budsjett Medlemskontingent , ,00 Arr, deltakeravg , ,00 Tilskudd VFK Vestfoldnytt 2 974,00 Tilskudd Tønsberg kommune 5 000, ,00 Tilskudd studietur VFK 8 000,00 Tilskudd kurs Vestfold fylkeskommune 3 396,00 Tilskudd Vestfold fylkeskommune ,00 Kursavgift ,00 Salg bøker/trykksaker - MVA-refusjon - Diverse inntekter 762,50 Renteinntekter 59,91 100, , ,00 Overskudd ,41 Aktiva pr Saldo kontoutskrift ,53 Kasse 307,86 Beholdning pr ,39 Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling - Regnskap Utgifter Regnskap Budsjett Lønn sekretær ,00 Årsmøte/st.møte/arr , ,00 Representantskapsmøte , ,00 Kjøregodtgj./reiseutgifter 842, ,00 Telefon/internet/nettside 220, ,00 Porto 4 825, ,00 Bevar oss vel 7 000,00 Langestrandsbok ,00 Kurs vindusrestaurering 9 337,00 Div. inkl. gaver/kont , ,00 Kontorutstyr / rekvisita 860,00 Bankgebyr 119,00 200, , ,00 Passiva pr Beholdning pr ,98 Overskudd ,41 Beholdning totalt ,39 INNSTILLING TIL NYTT STYRE 2010: Leder: Ragnar Kristensen, velges for 1 år Styremedlemmer: 1: Elisabeth Holmsen, velges for 2 år 2: Bjørn Torkildsen, velges for 1 år 3: Kari Schei, ikke på valg 4: Stein Hagen, velges for 2 år Varamedlemmer, alle velges for 1 år 1: Gry Wenche Nilsson 2: Brit Berggreen 3: Karine Huseby, Tjølling 4: Kaisa Bengtsson, Sandefjord 5: 6: Observatør: Revisor: Laila Bengson STYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITÈ FOR 2010: 1: Leder, Dyveke Bast, valgt for 3 år 2: Anne Arveschoug, valgt for 2 år 3: Bjørn Kvarenes, valgt for 1 år FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING 5, punkt 7, tredje avsnitt: Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges for tre år. Hvert år er ett medlem på valg. Det velges et varamedlem for ett år. Den lengst sittende fungerer som leder. Valgkomiteen forbereder valget og sørger for at det er kandidater til alle verv. På årsmøtet er valgkomiteens leder ansvarlig for å lede valgene. Budsjett for 2009 samt revisorgodkjent regnskap blir lagt ut på avdelingens nettside. BUDSJETT inntekter Medlemskontingent ,00 Arr, /tur deltakeravg ,00 Tilsk. VFK porto 5 000,00 Tilsk.Tønsberg kom 5 000,00 Tilsk. kurs VFK ,00 Tilsk.VFK 5 000,00 Kursavgift ,00 Salg bøker/trykksaker ,00 MVA-refusjon 3 000,00 Renteinntekter 100, ,00 Overskudd ,00 BUDSJETT utgifter Årsmøte/st.møte/arr ,00 Representantskapsmøte ,00 Kjøregodtgj./reiseutg. 1000,00 Telefon/internet/web 1000,00 Porto 8 000,00 Vestfoldnytt 2 000,00 Sandefjordbok ,00 Kurs vindusrestaurering ,00 Div. inkl. gaver/kont ,00 Kontorutstyr / rekvisita 1 000,00 Bankgebyr 200, ,00 Forklaring til budsjett: Vi har satt opp et budsjett med overskudd betinget av at vandreboken for Sandefjord blir trykket og solgt i minimmum 200 eksemplarer til kr 200,- pr stk. Vi regner med at vindusrestaureringskurset på Eidsfos kan gå med et overskudd dersom samarbeidet med VFK medfører tilskudd. Avdelingens turer basert på tilskudd og noe overskudd. Portoutgiften er satt høyt fordi den dekker utsendelse av Vestfoldnytt.

7 Byvandring i Holmestrand Sett av søndag 13. juni og bli med på byvandring i Holmestrand Annonse Fuktlogging i bygninger GE Sensing HygroTrac - Activity for 0E7812D8 Side 1 av 1 HygroTrac logger fukt, temperatur og duggpunkt. Sensorene overfører måledata til sentralen som igjen er koblet mot Internett. IKM Instrutek AS leverer også Fluke IRkamera for inspeksjon av bygninger. Redaktør: Bente Bjerknes, ansv. red. Ragnar Kristensen Redaksjon: Elisabeth Holmsen, Hilde Woxen Stormark, Trygve Kikut Lay out: Stein Hagen, Ragnar Kristensen Vestfoldnytt nr. 1 - mai 2010 E-post: Webside: Returadresse: Fortidsminneforeningen, Vestfold avdeling, Farmannsveien 30, 3111 Tønsberg https://www.gehygrotrac.com/sensor_activity.asp?selsitenbr=12528&sensorid=0e

2.5. KULTURVERNKONFERANSE 16.03.13 Oslo Militære samfund: Historiens kvinner og menn. Seminar.

2.5. KULTURVERNKONFERANSE 16.03.13 Oslo Militære samfund: Historiens kvinner og menn. Seminar. 1 2 3 ÅRSMELDING 2013 FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING 1.1 STYRET Leder: Ragnar Kristensen, Larvik Styremedlemmer: Stein Idar Hagen (nestleder), Larvik Elisabeth Holmsen, Åsgårdstrand Bjørn Torkildsen,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

VESTFOLDNYTT. Årsmøtet 2009. Tur til Karl Johansvern 1-2009. Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling

VESTFOLDNYTT. Årsmøtet 2009. Tur til Karl Johansvern 1-2009. Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling VESTFOLDNYTT Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling 1-2009 Gåtefulle labyrinter Onsdag 25. februar kan du oppleve et spennende foredrag om labyrinter. Anna Helene Tobiassen vil fortelle om labyrinter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek NATURVERNFORBUNDET I TØNSBERGDISTRIKTET Postboks 73, 3101 Tønsberg http://naturvernforbundet.no/vestfold/tonsbergdistriktet/ Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Slottsfjellmuséet 15.mars. Tanker om kulturminnevern i Vestfold. ved Terje Gansum - Årsmøtesaker, vernepris, servering

ÅRSMØTE 2011. Slottsfjellmuséet 15.mars. Tanker om kulturminnevern i Vestfold. ved Terje Gansum - Årsmøtesaker, vernepris, servering 1-2011 VESTFOLDNYTT 1 Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling PÅ LUKKET OMRÅDE En personlig beretning om Østøyas oppsynsmannsbolig av Brit Seip Berggreen ÅRSMØTE 2011 Slottsfjellmuséet 15.mars Tanker

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo(

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo( Innkallingtilårsmøte2015 DuinnkallesmeddettetilårsmøteiRaseklubbfordansk/svenskgårdshund, Tid: Søndag22.Mars2015,kl.12.15 Registreringvilskjefrakl.12) Sted: PettVettDyresykehus Uelandsgate85,Oslo http://www.1881.no/veterinaer/veterinaerioslo/veterinaerisagene/petvettidyresykehus_103676289s1/kart/

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005.

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005. Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, Her settes NFFs logo. innkaller til årsmøte år 2005. Alle medlemmer i Norsk Fysioterapeut Forbund, avd. Vestfold, innkalles med dette til årsmøte. Sted: Peppe

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

LBT SA innkaller alle andelshaverne til årsmøte, lørdag 23. mai 2015, kl , på Sirma Grendehus

LBT SA innkaller alle andelshaverne til årsmøte, lørdag 23. mai 2015, kl , på Sirma Grendehus Deatnu/Tana, 06.05. LBT SA innkaller alle andelshaverne til årsmøte, lørdag 23. mai, kl. 12.00, på Sirma Grendehus Saksliste: 1. Åpning og info v/leder i LBT SA 2. Konstituering 2.1 Velge 2 møteledere.

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger ÅRSMØTE 2014 Årsmøte ble avholdt på Vesterland feriepark, Kaupanger den 25.01.2014 Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq.

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq. INNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Nopef avd 53 torsdag 10 februar 2005 kl. 1700. Det er ikke kommet inn noen forslag til delegater utenom styret eller forslag til nye tillitsvalgte. Dette

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Det innkalles herved til årsmøte i Østensjø historielag. Tidspunkt: onsdag 11.mars 2015 kl. 19.00. Sted: Nordre Skøyen Hovedgård,

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 20.04.2017 kl. 09:00 Sted: Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/00017 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 Årsmøte 2016 Vi innkaller med dette til Årsmøte onsdag 27. januar kl. 18.00 på Klubbhuset til NIL i Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Tidspunkt: Tirsdag 10.12.13 Kl.16.00-17.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: RÅDMANNSKONTORET, SANDEFJORD KOMMUNE MED PÅFØLGENDE LUTEFISK PÅ KOKERIET Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Jarenvatnet grunneierlag

Jarenvatnet grunneierlag Jarenvatnet grunneierlag Stiftet 15.06.2011 Protokoll fra årsmøte 2014 Årsmøtet ble avholdt på Gran Rådhus, møtesal Brandbukampen, Rådhuset, Jaren tirsdag 29. april kl. 19.30. Det var 15 fremmøtte medlemmer

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer