ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN Guslundåsen barnehage

2 Fakta om Guslundåsen barnehage Guslundåsen barnehage er en del av Enhet barnehager Skjeberg, bestående av Guslundåsen og Sandbakken barnehager. Barnehagen ble bygd i 1990 og eies og drives av Sarpsborg kommune. Enhetsleder: Kari Hansen, hun har kontor på Sandbakken barnehage. Teamledere: Sandbakken barnehage m/åpen barnehage: Kari Hansen Guslundåsen barnehage: Marita Halås Guslundåsen barnehage blir en base-barnehage når vi flytter inn i ny barnehage. Derfor ønsker vi å begynne å jobbe slik fra høsten Da får vi øvet oss på å være base-barnehage dette barnehageåret og forhåpentligvis få en mykere overgang til ny barnehage. Det er 37 barnehageplasser i barnehagen dette året etter at det ble vedtatt å legge ned 11 barnehageplasser fra 15. august Det er 9 barn under tre år og 28 barn over tre år som har tilhørighet i bygget vårt. Vår åpningstid er fra alle hverdager. Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt, onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Guslundåsen barnehages profil. Guslundåsen barnehage har en flott beliggenhet i Skjeberg, med kort avstand til skogen, kysten, landbruksområder og historisk grunn. Barnehagen ligger i et boligområde i nærheten av Hornnes skole. Barnehagen er en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, vi ble re-sertifisert våren I praksis betyr dette at vi har daglig fokus på enkle miljørettede tiltak som kildesortering, plukking av søppel, gjenbruk, etc. Vi ønsker å fremme miljøbevissthet hos morgendagens voksne. Satsningsområdene våre i år er: Lek Språk Natur og miljø Disse satsingsområdene utdypes nærmere lenger ut i årsplanen. 2

3 Vi anbefaler nye barn/foresatte å sette av minst 3 dager til tilvenning. Foresatte bør da være mye tilstede sammen med barnet. ( Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og å ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i livslangt læringsperspektiv. Rammeplan s. 31) AUGUST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Plandag- Barnehagen stengt

4 Kort om de ulike basene Det vil være to baser i vår barnehage fra 15. august Småbarna får en base med ni barn fra 0-3 år. De vil ha tilhørighet på Tyttebær. Dette er naturlig da de minste trenger en trygg base, så kan de bevege seg videre ut i de andre rommene derfra. De vil få tilgang til alle rommene på huset i samme utstrekning som de eldre barna. Den store basen vil bestå av 28 barn. De vil igjen bli delt inn i 2 grupper med 14 barn i hver gruppe. 14 av disse barna vil være på tur 3 dager pr uke, og da vil skogen først og fremst være deres utfluktsmål. De resterende 14 barna blir en gruppe som bruker inneog utearealene i Guslundåsen barnehage de fleste dagene. Gruppa vil gå på tur i skogen en dag i uka. Gruppene på den store basen i det kommende året vil ha litt ulikt fokus. Vi er opptatt av å få til ett godt samarbeid på tvers av gruppene på den store basen. Det vil også jobbes på tvers av basen for 0-3 åringer og basene for 3-5åringer. Blåbær Denne gruppa har 14 barn og to ansatte. Vi vil videreføre mye av den tenkningen som Blåbær har jobbet etter de tidligere årene. Dette vil være en gruppe som bruker naturen på ulike kreative måter. Vi er opptatt av å bruke det som naturen har å by på gjennom året. Dersom det er bær og sopp, plukker vi dette og tar det med oss tilbake til barnehagen, av dette lager vi mat og syltetøy. Det kan også hende vi finner noe spennende som appellerer til skapergleden. Det vil også være fokus på insekter og annet i naturen som barna synes er interessant, og da vil det være nyttig med faktabøker og internett. Om våren er det mange tomme smørbokser som blir forvandlet til «insekts-habitater». Det er en fuglekasse med kamera og høyttaler i på veggen utenfor Blåbær. Hver vår er det alltid spennende å følge med på om det flytter noen fugler inn i fuglekassa. Når vi har formingsaktiviteter, prøver vi å være bevisst på å gjenbruke for eksempel syltetøyglass, hermetikk og andre materialer, dette for å skape gode holdninger i forhold til gjenbruk, som igjen er med på å ta vare på miljøet. Vi vil jobbe i små og store prosjekter med utgangspunkt i det barna er opptatt av. Da ser vi ofte at det som startet som et prosjekt forvandles til ett helt annet prosjekt underveis i jobbingen. 4

5 Se hvem har bæsja! Vi går på sporjakt. Vi finner spor etter bl.a. rådyr, hare og elg. Fagområdet: Natur, miljø og teknikk og tekst, språk og kommunikasjon SEPTEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag aug Foreldremøte Skolen har høstferie 5

6 Ute-gruppa (Skogsbær) - ett spesielt fokus på natur Skogsbær har 14 plasser for 3-5 åringer og 2 ansatte. Ute-gruppa legger stor vekt på å være ute. Vi satser på natur og ønsker å fremme barnas interesse for dette. Barna som går på denne avdelingen får boltre seg på naturens lekeplass, ved å klatre i trær/fjell, krype under busker, finne små gjemmesteder hvor leken kan blomstre uten innblanding. Det er samlinger med lesing, sang og faktaopplysninger. Det dannes ett tett sosialt miljø blant barna, ved å være på tur får de mange felles referanser. Vi er ute hver dag, derfor er det viktig at barna har klær etter vær, samt skift. Vi tåler regn, og når gradestokken kryper for langt ned, har vi gode inne-muligheter. Fra 15. september til 15. april er det lov til å tenne bål i skogen, og dette gjør vi på tilrettelagte bålplasser. Ett ildsted er ett naturlig samlingspunkt, hvor vi lager mat og har samlinger, både sangsamlinger, temasamlinger og lesing av bøker. Vi har en fast plass i skogen som vi bruker mye Fineplassen. Der er det bålplass, et 16 m2 militær-telt med ovn, krakker og bord. våkner sakte til liv. Som en rød tråd gjennom hele året jobbes det med Livet i skogen. Vi snakker om hvem som bor i skogen, finner spor og sportegn, vi prøver å finne ut hva disse skapningene gjør om vinteren, hvordan ser de ut osv. Ulike faktabøker er flittig i bruk. Det finnes også mange spennende fornminner rundt om i skogen vår. Kanskje vi klarer å dra i gang ett prosjekt på bakgrunn av gammel bosetning i skogen, ei gravrøys, for slike ting er en kilde til mye spennende undring. Vi bruker skogen mye uansett årstid, og har noen faste plasser som vi går til. Vi utforsker gjerne andre steder også. Det er godt å sitte inne i varmen og spise lunsj når det er kaldt ute, eller når værgudene ikke er helt på vår side. Barna går også inn i teltet for å varme seg litt, lese bøker og lignende. Temaer vi fordyper oss i er relatert til naturen, og vi snakker om det som skjer i naturen i den aktuelle årstiden. På Fineplassen har vi ei maurtue vi følger med på, og barna legger merke til at den endrer seg i løpet av årstidene, særlig spennende er det på våren, når tua 6

7 «Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap»»sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.» Rammeplan s. 19 OKTOBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vi markerer FN-dagen

8 Tyttebær (0-3 år). Vi er en gruppe med 9 barn fra 0 til 3 år med 3 ansatte. Hos oss er det de små tingene som er store. Alt skal oppleves, utforskes og prøves- både nye oppdagelser og gjentakelser. Det er det barna viser oss med sin kropp og sine stemmer som er utgangspunkt for tingene vi gjør. Vi er opptatt av at barna skal få gode ute- og tur opplevelser For å få dette til er vi noen ganger lenge ute, mens andre ganger blir det kortere tid ute om barna viser oss dette. Det er ikke lengden på utetiden eller turen som viser kvaliteten, men hvordan vi har det underveis. Ofte kan turer bak barnehagen eller i skogholtet oppe i veien være minst like spennende som lange turer. Vi er opptatt av at barna skal få utforske i sitt eget tempo og på egne premisser. Barnehagens uteplass har mye vi kan utforske og oppleve dette er jo også natur! Vi har trær, fjell, sand, gress, blomster, insekter og fugler som vi kan oppleve rett utenfor døra. Vi ønsker å ha ukentlige turer utenfor barnehagens område, men hvor langt vi kommer, ser vi underveis. På turer utforsker vi dyreliv, insektliv og ser hva vi kan høste i naturen. Vi tar tak i det barna er opptatt av kompetente helt fra de starter hos oss. Vi lar de forsøke å kle på seg, teste ut selv hva de mestrer og hva de kan bruke kroppen sin til. Vi ser at barna lærer raskt og vi bruker den ressursen som de små har, og de er veldig stolte når de klarer å kle på seg eller drikke av kopp selv for første gang. Vi er opptatt av å gi barna varierte opplevelser både ute og inne, som stimulerer til nysgjerrighet og utforsking. Dette innebærer noe voksenstyrte aktiviteter og aller mest frilek. Her er vi tilstede gjennom deltakelse i leken, veileder eller gi ideer til starten på eller utviklingen av lek. Leken er barnas egen aktivitet og som barna selv er de mest kompetente til å lede, og det er den som utvikler barna slik at de blir sosiale, selvstendige og fantasifulle barn. På Tyttebær jobber vi masse med at barna er 8

9 «Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna; -utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet -kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama» Rammeplan s 25 «Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. I samhandling mellom barn er det viktig å bli forstått. Barn bruker ofte en mer fantasifull og kreativ kommunikasjon seg imellom enn sammen med voksne.» Rammeplan s. 20 NOVEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag PLANDAG STENGT!

10 Framtidens barnehage Det skjer mye nytt på barnehageområdet fra både sentrale og lokale myndigheters side. Våren 2013 la Kunnskapsdepartementet fram St.mld 24, som omhandler Framtidens barnehage. I dag får alle som ønsker det barnehageplass. Satsingen i framtidens barnehage skal sikre høy og likeverdig kvalitet i alle barnehager. I den sammenheng sies det at de voksne og deres kunnskaper og kompetanse er avgjørende for kvaliteten. En god kvalitetsbarnehage skal gi alle barn like muligheter og bidra til å utjamne sosial ulikhet. Sarpsborg kommune har en spennende og offensiv tenkning for sine barnehager. Det er vedtatt at det skal bygges flere nye, større og mer fleksible barnehagebygg, samtidig som noen av de eksisterende barnehagene skal legges ned. Sarpsborg kommune har også gitt føring om at alle de kommunale barnehagene skal bygge sin virksomhet på Reggio Emilia-filosofien. Ny bemanningsnorm er innført i de kommunale barnehagene. Fosbyløkka barnehage har vært en del av Enhet barnehager Skjeberg, men blir fra 15.august 2015 en del av Enhet barnehager Varteig og Hafslund. En nybygd Sandbakken barnehage åpnet høsten Barnehagen har plass til 98 barn, fordelt på to grupper med 14 barn fra 0 til 3 år, to grupper med 28 barn fra 3 til 6 år og en naturgruppe med 14 barn fra 3 til 6 år og en åpen barnehage. Ny Guslundåsen barnehage Byggingen av denne barnehagen vil tidligst bygges i 2017, dette skyldes kommunens sviktende skatteinntekter og derav sviktende økonomi i Det er vedtatt og bygge en ny barnehage i sentrum og da håper vi at byggingen av «nye» Guslundåsen barnehage blir det neste barnehage-prosjektet når sentrumsbarnehagen er ferdigbygd. Vår barnehage vil ha plass til 70 barn fordelt på to grupper med 14 barn fra 0 til 3 år, en gruppe med 28 barn fra 3 til 5 år og en naturgruppe med 14 barn fra 3 til 5 år. Reggio Emilia-filosofien Italieneren Loris Malaguzzi er grunnleggeren av filosofien, som har sitt opphav i Reggio Emilia-distriktet i Nord-Italia. Filosofien representerer en måte å forholde seg til og tenke om mennesket på, med stor tro på barnets iboende evner, nysgjerrighet og rettigheter. «Det rike barnet» er helt sentralt, og innebærer at vi ser barna som aktive, kompetente og ressurssterke fra fødselen av, med hundre språk, egen lyst og kraft til å lære, vokse og utvikle seg. Det er ingen metode eller pedagogikk. Styrken i dette, er at man hele tiden har muligheten til å utvikle og fornye seg. I Reggio Emilia filosofien finnes ingen objektiv virkelighet, men derimot en tanke om at hver av oss konstruerer vår egen subjektive virkelighet ut i fra våre erfaringer og måte å oppfatte omverdenen på. Barn og voksne som deltar og medvirker aktivt er en forutsetning for å lykkes, og demokrati står sterkt i denne filosofien. Denne filosofiens byggesteiner er; det kompetente barnet, pedagogisk dokumentasjon, å lytte til barnet, og å forme miljøet slik at det understøtter barnets utvikling. 10

11 . DESEMBER Desember er en tid for tradisjoner, spenning og undring Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lucia Nissefest STENGT! 25. STENGT! Lille julaften Julaften 1. juledag 2.juledag STENGT! Nyttårsaften 11

12 Pedagogisk grunnsyn, satsingsområder og arbeidsmåter Pedagogisk grunnsyn et utdrag Guslundåsen barnehage legger til grunn et aktivt menneskesyn, dvs. at vi ser mennesket som et individ som er i stand til å ta selvstendige valg, og som stadig er underveis mot ny vekst og utvikling. Vi ser på barndommen som en livsfase med egenverdi. Det er barna som vet mest om å være barn, og leken er en sentral livskvalitet for barn. Barn lærer og utvikler seg gjennom lek, førstehåndserfaringer og sosialt samspill. I Guslundåsen ønsker vi å ta barna med på råd i forhold til både hverdagsliv og mer langsiktig tenkning og planer. Det finnes imidlertid situasjoner hvor det ikke kan være opp til barna å velge, da må personalet gjøre dette tydelig ovenfor barna. Det vil alltid være de voksne som setter rammene i hverdagen. Barna blir lyttet til, tatt med og de blir respektert. Personalet tar barnas ønsker og signaler på alvor, og prøver hele tiden å tilpasse barnehagen til barna. Vi ser mennesket som grunnleggende godt. Dette innebærer at vi ønsker bevisst å fremme og ta utgangspunkt i de positive egenskapene i mennesket. Ethvert menneske skal møtes med toleranse og respekt uansett bakgrunn og livssituasjon. Vi mener at ethvert menneske er unikt, og at ulikhet er en styrke. Gjør mot andre, det du vil andre skal gjøre mot deg, er en grunnregel for oss. Vi forstår sosialisering som en tosidig prosess, som innebærer både videreføring av kultur og tradisjoner, og gir rom for barnets utvikling av selvstendighet og skapende fantasi, samt utvikling av sin egen kultur. Sosialisering står for de prosessene som innebærer at barnet blir sosialt, dvs. tar opp i seg normer, verdier og livsmønster i samfunnet og utvikler kontakt med andre, ferdigheter i å omgås andre og selvstendighet som individ. Vi ser mennesker som subjekter. Noe som betyr at vi har fokus på relasjoner og på respekt for den enkeltes opplevelsesverden. I en relasjon må man forholde seg til seg selv, samtidig som en forholder seg til de andre og omgivelsene. Det en gjør mot seg selv, avspeiler alltid hvilken væremåte en velger overfor de andre. En anerkjennende væremåte betyr å gi den andre rett til sine erfaringer og opplevelser, og rett til sitt perspektiv. En anerkjent relasjon betyr at den andre kan være seg selv, uten å være redd for å miste tilknytning. Vi er tilhenger av systemisk tenkning, som i stor grad belyser relasjonen mellom mennesker. Menneskers atferd og handlinger må forstås i lys av hva andre mennesker gjør. Vi påvirker og påvirkes av hverandre. Kommunikasjonsteori er sentralt i denne tenkningen, og handler om kommunikasjon, relasjoner, forandring og vekst. I denne forståelsesrammen ligger det at vi legger premisser for hverandres væremåter. Ønsker man endring, må man starte med seg selv. 12

13 «Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk.,» Rammeplan s 45 JANUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 53 1.STENGT! Plan dag STENGT!

14 Satsningsområdet - Lek Spør man et barnehagebarn om hva de liker best å gjøre i barnehagen, vil nok svaret gjerne bli: «å leke»! Vi i Guslundåsen barnehage har alltid vært opptatt av at leken skal ha gode vilkår i barnehagen. Vi ønsker fortsatt å ha fokus på lek, lekens betydning og voksenrollen i forhold til lek i året som kommer. Vi ønsker at barna i vår barnehage skal være å ha gode lekekamerater. Det krever mye øvelse og veiledning på veien. Barn kan gi hverandre likeverd i leken og samspillet som vi voksne ikke klarer fordi vi er voksne. Leken danner grunnlag for all læring i et barns liv. Leken er barns måte å lære å kjenne verden på og øve på samspill med andre. Den svenske forskeren Birgitta Knutsdotter Olofsson har gjort mange studier av barns lek, og hevder at leken «fødes» på stellebordet, og gjerne starter med det første smilet. Hva er lek? Margareta Ôhman hevder at leken er: Barns primære måte å uttrykke seg på Barns viktigste læringsarena Viktig for: å etablere god selvfølelse å gi følelse av kompetanse og mestring å gi opplevelse av å kunne ta egne initiativ og ha kontroll Skaper motivasjon gjennom positive følelser, og er motoren i all læring Karakteristiske trekk ved leke opplevelsen: den er spontan og frivillig den er morsom den er initiert og styrt av barna selv den krever et aktivt engasjement den styres av indre motivasjon den gir en følelse av kontroll Barn trenger voksne som engasjerer seg i leken og som signaliserer at leken er viktig. Et godt trent «blikk» på leken vil kunne oppdage tendenser til utestengelse og mobbing tidlig. Jfr. veilederen «Barns trivsel - voksnes ansvar» utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. I personalgruppa vil vi ha fokus på: Hvordan kan vi hjelpe alle barn til å bli gode lekere? Hvordan bruker vi leken som et pedagogisk verktøy? Jfr. Reggio Emilia filosofien. Den amerikanske psykologen Peter Grey sier at leken er meningen med livet for barna. 14

15 «Barndommen er en livsfase med egenverdi i likhet med alle andre faser i menneskets livsløp. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener». Rammeplanen s. 16 FEBRUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Karneval Skolen har vinterferie

16 Satsningsområdet Språk Rammeplanen slår fast at tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Resultater fra nasjonale prøver i grunnskolen viser svake leseferdigheter for barn i Sarpsborg. Språkutvikling og leseferdigheter går hånd i hånd, og er grunnleggende for alle fagområder. Med dette som utgangspunkt har det i Sarpsborg kommune blitt utarbeidet en plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet som vi er forpliktet til å implementere og jobbe målrettet med. Alle barnehager og skoler har oppnevnt egne språk-/leseveiledere, som kurses spesielt i forhold til å fylle denne rollen. Hvordan vil vi jobbe med språk- og leseutvikling? Bevisstgjøring og opplæring av personalet Tilstedeværende voksne som støtter, stimulerer og utfordrer det enkelte barnet Bruke alle hverdagssituasjoner bevisst for å utvikle språket. Å videreutvikle IKT kunnskapene til personalet for å bruke det i språk-arbeidet..bl.a: Lære å bruke apper som Book creator, Puppet pals med mer. Opprette en språkgruppe for å jobbe målrettet med språket i grupper. Personalet bør reflektere over hva det betyr å ta barn på alvor og være lydhøre for barns uttrykk. Hva er viktige kriterier ved den voksnes væremåte både verbalt og nonverbalt? Drøfte hva som kjennetegner den dialogiske samtalen og den voksnes væremåte. Personalet kan drøfte hvordan de kan videreutvikle rommene i forhold til at de skal invitere til nysgjerrighet, utforskning, kreativitet og lekelyst. Hvilke lekekroker og lekemateriell ønsker vi å ha i barnehagen, hva er disse barna interessert i og hva trenger denne barnegruppa? Hvordan kan vi gjøre disse rommene /lekekrokene innbydende og inspirerende? 16 Høsten 2014 hadde vi en kvalitetsvurdering (gjennomført av Pedagogisk Fagsenter) av arbeidet vårt i barnehagen. Fokuset vårt denne gangen var språk. Dette munnet ut i en rapport. Ut i fra tiltak i rapporten har vi valgt ut noen områder vi ønsker å jobbe spesielt med det kommende barnehageåret:: Personalet kan drøfte hvordan de i større grad kan involvere barna til å være med å utforme rommet. Sarpsborg kommune har utarbeidet en plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet. Intensjonen med planen er å minske forskjellene mellom de ulike barnehagenes og skolenes jobbing med språk og lesing, samt sikre kvaliteten på opplæringen for alle barn og elever i Sarpsborg kommune.

17 «Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.» Rammeplan s. 29 MARS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag PLANDAG Bhg er stengt Påskefrokost Stenger kl Stengt 25. Stengt Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1.påskedag Stengt 2.påskedag 17

18 Satsingsområdet - Natur og miljø Ved å ferdes i natur og nærmiljø får barna erfaringer og kunnskaper som bidrar til en helhetlig utvikling. De andre fagområdene trekkes naturlig med. Guslundåsen barnehage er opptatt av at barna skal oppdage naturen, bli glad i å bruke den og lære å ta vare på miljøet rundt seg. Siden basene våre er ulike i forhold til antall barn og alder, jobbes det forskjellig med natur og miljø. Med naturen og det å være ute, tenker vi både ute i skog og mark, og ute i barnehagens uteområde. Flere forskere hevder, og vår filosofi er, at naturen er den beste leikeplassen for barn. Her får barna utfordringer de ikke møter ellers i barnehagen, og får stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. Ulike studier viser at det er mindre konflikter mellom barna og mindre støy når de leker ute, og dersom flere barn ønsker å ha en kvist som «mobiltelefon» finnes det alltids «en mobiltelefon» til! Fantasi og kreativitet stimuleres også av de mulighetene naturen gir. Ingen andre miljøer gir like gode sansemotoriske utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør. Naturen er dermed en god arena for utvikling på mange områder. Studier viser at barn som leker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn barn som leker på tradisjonelle leikeplasser. Naturen er et verktøy som gir naturlig utvikling for alle barnets områder. 18 Rammeplanens fagområder kan på en naturlig måte integreres i de daglige aktiviteter som foregår ute. Vår erfaring tilsier at barna som benytter naturen mye, får trening og stimulering av alle utviklingsområder. Vi benytter oss av det som naturen har å by på. Dersom det er bær, frukt og sopp plukker vi og foredler dette. Barna får være med på hele prosessen fra vi høster, f.eks. ripsen, til den tappes over i saftflasker. På denne måten videreformidles «gamle» tradisjoner, samtidig som barna inspireres til å ta vare på og bruke det naturen gir oss. Vi er opptatt av å ta vare på naturen og miljøet. Vi resirkulerer plast, papp, glass og metall. Vi bruker naturmaterialer og resirkulert materiale på nytt i formingsaktiviteter og tenker at dette er en god måte å ta vare på naturen og ressursene som finnes. Vi er en miljøfyrtårnsertifisert barnehage og jobber med tiltak knyttet til dette hele året. En viktig del av natur og miljø handler om mat og å vite hvor maten kommer fra og hvordan den lages. De siste årene har Tyttebær hatt et matprosjekt hvor barn og voksne sammen har laget stort sett all mat fra bunnen av. Dette har vi lyst til å videreføre i enda større grad i hele barnehagen. Barna har vært med på hele prosessen, dvs; fra å dyrke og høste (vår og sommer) handle inn råvarer til og tilberede rettene (blant annet piske, skjære, røre) og å rydde opp etterpå. Å lage mat sammen er både hyggelig, gir mestringsfølelse, felles opplevelser og gir økt kunnskap om hvordan maten blir til og hvor den kommer fra.

19 «Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna -får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider -utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen» Rammeplan s. 24 APRIL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

20 Forebyggende arbeid mot diskriminering og mobbing Det forbyggende arbeidet mot mobbing starter i barnehagen, og personalet har særlig ansvar for å støtte barnas sosiale utvikling, og skape et godt psykososialt miljø. Dette vil vi fortsatt ha fokus på fremover. Mobbing kan defineres slik: - det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen. - det kan være erting, plaging eller utestenging - handlingene må ha viss hyppighet og foregå over tid barna er opptatt av. Tilstedeværende voksne har fokus på å støtte barns sosiale utvikling og sikre at alle barn får delta i fellesskapet. I uttrykket tilstedeværende voksen legger vi: - ta i bruk alle sanser gjennom å være særlig oppmerksom og sensitiv overfor hvert enkelt barn - nærværende og kompetente voksne som har tid til å være i dialog med barna. - voksne som kan bidra til å veilede barna i ulike situasjoner. Vi ser at tilstedeværende voksne bidrar til å skape trygge rammer for barna, og det sikrer de ansatte gode muligheter til å fange opp hva 20

21 Barnehagen som kulturarena. «Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om og levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet...» Rammeplan s. 21 MAI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17 Foreldremøte? Kr.hml.farts- 6. Plandag dag STENGT! Pinsedag 19 MAI FEST pinsedag 17. Grunnlovsdag

22 Fagområdene Barnehagen er den del av utdanningssystemet og er en viktig læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. De syv fagområdene som barna skal gjøre seg erfaringer med er følgende: Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall, rom og form. Det angis ikke spesifikke resultatmål for barna læringsutbytte i barnehagen, men det er krav til hvordan vi som personale skal jobbe for at barna skal gjøre egne erfaringer og få opplevelser. Fagområdene vil bli berørt på ulike måter, både gjennom prosjektarbeider og i løpet av hverdagen i barnehagen. Vi dokumenterer på ulike måter hvordan vi jobber med fagområdene; gjennom bilder og fortellinger i hverdagen, og i månedsbrevet årsjubileum Dette barnehageåret skal vi jobbe med Sarpsborg kommune sitt 1000-års jubileum. Vi vil jobbe med det i ulike typer prosjekter. Temaer vi vil jobbe med er vikinger, norrøn mytologi, byens historie osv.

23 Kommunikasjon, språk og tekst: «Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlig og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst». Rammeplan s.40 JUNI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

24 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenters og vurderes. Dette slår rammeplanen fast. Planene våre er fleksible for å gi rom for spontanitet og medvirkning. Vi sender ut månedsplaner i slutten av hver måned. Det dokumenteres da hva barna har vært opptatt av og hvilket innhold dagene har hatt. Beskjeder og aktiviteter som er planlagte vil bli beskrevet i månedsplanen. I Guslundåsen tenker vi at planer er retningsgivende og setter rammer for barnehagens innhold. Enheten har en felles virksomhetsplan for de to barnehagene gjeldende for et kalenderår. Årsplanen er retningsgivende for vårt faglige og pedagogiske innhold, og gjelder for barnehageåret. Årsplanen utarbeides på våren, og er et produkt av medvirkningsprosesser i personalgruppa samt vurderinger, innspill og tilbakemeldinger fra barna, foresatte og andre gjennom hele året. Årsplanen vedtas av Samarbeidsutvalget. Barnehagens dokumentasjon kan være med på å gi informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Med dokumentasjon tenker vi både praksisfortellinger og bilder. Vi bruker mye bilder for å dokumentere det som skjer i barnehagen, mange av disse bildene blir hengt opp på naturlige steder i barnehagen. Pedagogisk dokumentasjon blir det når dokumentasjonen brukes som ett middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis, da kan personalets tenkning og praksis berøres og utvikles. Vurderingsarbeid gjøres både formelt og uformelt. Medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser gjennomføres jevnlig, og er eksempler på formell vurdering. Videre observeres og vurderes barnas trivsel og samspill fortløpende gjennom hele året. Aktiviteter og arrangementer vurderes også. Sammen med utsagn, kommentarer og konkrete tilbakemeldinger fra barn, foresatte, ansatte og andre er dette eksempler på mer uformelle vurderingsmetoder som benyttes. 24

25 JULI Barn i dag er ikke gårsdags barn eller morgendagens barn; De vet best hvordan det er å være DAGENS BARN Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26 Overgang fra barnehage til skole/sfo Rammeplanen sier at barnehagen og skolen skal samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og sfo. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem Sarpsborg kommune har utarbeidet en rutinebeskrivelse for overgang fra barnehage til skole/sfo. Denne inneholder krav og forventninger til både barnehagene og skolene, som skal bidra til en god overgang for barna. Informasjon om denne rutinebeskrivelsen gis spesielt til skolestarter-foresatte på foreldremøtet på høsten. Maxiklubb Barnas siste år i barnehagen blir de en del av maxiklubben. Her er hovedmålet at de skal bli en sammensveiset gruppe på tvers av gruppene, slik at barna er en trygghet for hverandre ved skolestart. Vi vil organisere det slik at maxibarna har en dag i uken hvor det er maxiklubb. I maxiklubben jobbes det med tallmengder og bokstaver, vi gjør også forskjellige forsøk som krever samarbeid mellom barna. I mai reiser vi på besøk til de forskjellige skolene barna skal starte på, slik at de er noe kjent med skolegården før skolestart. Vi avslutter barnehage året med en lengre maxitur. være imøtekommende og lyttende i forhold til brukernes behov og tilbakemeldinger. Uoverensstemmelser kan selvfølgelig oppstå, og særlig ser vi at dette kan forekomme i situasjoner hvor brukernes ønsker ikke samsvarer med barnehagens forvalteransvar i forhold til samfunnsmandat, verdigrunnlag samt økonomiske prioriteringer. Det avholdes 2 foreldremøter hvert år, og foresatte får tilbud om 2 foreldresamtaler i året. I tillegg har vi tradisjon for ulike arrangementer og tilstelninger gjennom året. På det første foreldremøtet på høsten velges representanter til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalg), dette er lovpålagte utvalg. FAU er foreldrenes talerør, og samarbeider tett med barnehagen. Andre samarbeidspartnere - Partnerbarnehage for Høgskolen i Østfold studenter fra førskolelærer utdanningen - Kalnes og Borg videregående skoler - Helsestasjonen - Nav/Hjelpeinstanser internt i kommunen; PPT og barnevern Samarbeid med hjemmet Det er av stor betydning å ha god dialog og samarbeid med barnas foreldre/foresatte. Vi er opptatt av at foresatte skal ha innflytelse og medvirkning i forhold til barnehagens drift og hverdagsliv. Vi skal 26

27 Styringsdokumenter, formål og verdigrunnlag: Barnehagen har følgende styringsdokumenter: Sarpsborg kommunes plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet Virksomhetsplan for Enhet barnehager Skjeberg FN`s barnekonvensjon dd/pdfv/ fns_barnekonvensjon.pdf Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oppvekst og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune vekst/oppvekst- %20og%20utdanningspolitisk%20plattform.pdf Vedtekter for Sarpsborg kommunes barnehager Sarpsborg/Kampanjeboks-barnehage/Side-3/Vedtekterkommunale-barnehager/ VISJON: Sarpsborg - en kommune hvor barn og unge lykkes. 27

28 Verdigrunnlag Sarpsborg kommune har et verdisett som alle kommunale enheter skal bygge driften på. Verdisettet består av følgende 4 verdier: F framtidsrettet Å åpen R respektfull T troverdig For barnehagene i Enhet barnehager Skjeberg legger vi følgende forståelse til grunn for verdisettet: Framtidsrettet Morgendagens voksne i møte med morgendagens barn Vi tar vare på natur og miljø Åpen Vi ser og lytter for å forstå Vi er tilstedeværende og lar alle medvirke Respektfull Ulikhet er en styrke Vi viser lojalitet Troverdig Vi har faglig styrke, profesjonalitet og yrkesstolthet Vi holder det vi lover 28

29 Personalet barnehageåret 2015 / 2016: Enhetsleder Teamleder i 60 % stilling 0-3 års base /Tyttebær Pedagogisk leder i 100 % stilling Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling Assistent i 100 % stilling Kari Hansen Helene Auset Torill B. Andersen Grete Hansen På våre avdelingsmøter, personalmøter og plandager jobber personalet målrettet med pedagogisk utviklingsarbeid for hele personalgruppa. 3-5 års base /Skogsbær Pedagogisk leder i 100 % stilling Heidi Edvartsen Barne- og ungdomsarbeider i 60 % stilling Heidi Eriksen Assistent i 40 % stilling Elke Hauser 3-5 års base / Blåbær Pedagogisk leder i 100 % stilling Beate Smerkerud Assistent i 60 % stilling Elke Hauser Barne- og ungdomsarbeider i 40 % stilling Wibekke Thomassen Vi vet i skrivende stund ikke hvem som blir teamleder hos oss fra høsten

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Lykke til med lesing og bruk, og ta gjerne kontakt dersom det er noe i årsplanen du vil gi tilbakemelding på.

Lykke til med lesing og bruk, og ta gjerne kontakt dersom det er noe i årsplanen du vil gi tilbakemelding på. 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanen gir foreldre og andre interesserte informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, og er et arbeidsverktøy for personalet. Årsplanen beskriver barnehagens

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan. For Brønnerud skolefritidsordning

Årsplan. For Brønnerud skolefritidsordning Årsplan For Brønnerud skolefritidsordning 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 3 Mål i SFO... 4 Målområde 1: Sosial kompetanse... 5 Målområde 2: Lek, undring og utforskning... 6 Målområde 3: Fysisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan. For skolefritidsordningen i Ås

Årsplan. For skolefritidsordningen i Ås Årsplan For skolefritidsordningen i Ås 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Mål i SFO... 4 Målområde 1: Sosial kompetanse... 5 Målområde 2: Lek, undring og utforskning...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer