ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN Guslundåsen barnehage

2 Fakta om Guslundåsen barnehage Guslundåsen barnehage er en del av Enhet barnehager Skjeberg, bestående av Guslundåsen og Sandbakken barnehager. Barnehagen ble bygd i 1990 og eies og drives av Sarpsborg kommune. Enhetsleder: Kari Hansen, hun har kontor på Sandbakken barnehage. Teamledere: Sandbakken barnehage m/åpen barnehage: Kari Hansen Guslundåsen barnehage: Marita Halås Guslundåsen barnehage blir en base-barnehage når vi flytter inn i ny barnehage. Derfor ønsker vi å begynne å jobbe slik fra høsten Da får vi øvet oss på å være base-barnehage dette barnehageåret og forhåpentligvis få en mykere overgang til ny barnehage. Det er 37 barnehageplasser i barnehagen dette året etter at det ble vedtatt å legge ned 11 barnehageplasser fra 15. august Det er 9 barn under tre år og 28 barn over tre år som har tilhørighet i bygget vårt. Vår åpningstid er fra alle hverdager. Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt, onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Guslundåsen barnehages profil. Guslundåsen barnehage har en flott beliggenhet i Skjeberg, med kort avstand til skogen, kysten, landbruksområder og historisk grunn. Barnehagen ligger i et boligområde i nærheten av Hornnes skole. Barnehagen er en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, vi ble re-sertifisert våren I praksis betyr dette at vi har daglig fokus på enkle miljørettede tiltak som kildesortering, plukking av søppel, gjenbruk, etc. Vi ønsker å fremme miljøbevissthet hos morgendagens voksne. Satsningsområdene våre i år er: Lek Språk Natur og miljø Disse satsingsområdene utdypes nærmere lenger ut i årsplanen. 2

3 Vi anbefaler nye barn/foresatte å sette av minst 3 dager til tilvenning. Foresatte bør da være mye tilstede sammen med barnet. ( Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og å ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i livslangt læringsperspektiv. Rammeplan s. 31) AUGUST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Plandag- Barnehagen stengt

4 Kort om de ulike basene Det vil være to baser i vår barnehage fra 15. august Småbarna får en base med ni barn fra 0-3 år. De vil ha tilhørighet på Tyttebær. Dette er naturlig da de minste trenger en trygg base, så kan de bevege seg videre ut i de andre rommene derfra. De vil få tilgang til alle rommene på huset i samme utstrekning som de eldre barna. Den store basen vil bestå av 28 barn. De vil igjen bli delt inn i 2 grupper med 14 barn i hver gruppe. 14 av disse barna vil være på tur 3 dager pr uke, og da vil skogen først og fremst være deres utfluktsmål. De resterende 14 barna blir en gruppe som bruker inneog utearealene i Guslundåsen barnehage de fleste dagene. Gruppa vil gå på tur i skogen en dag i uka. Gruppene på den store basen i det kommende året vil ha litt ulikt fokus. Vi er opptatt av å få til ett godt samarbeid på tvers av gruppene på den store basen. Det vil også jobbes på tvers av basen for 0-3 åringer og basene for 3-5åringer. Blåbær Denne gruppa har 14 barn og to ansatte. Vi vil videreføre mye av den tenkningen som Blåbær har jobbet etter de tidligere årene. Dette vil være en gruppe som bruker naturen på ulike kreative måter. Vi er opptatt av å bruke det som naturen har å by på gjennom året. Dersom det er bær og sopp, plukker vi dette og tar det med oss tilbake til barnehagen, av dette lager vi mat og syltetøy. Det kan også hende vi finner noe spennende som appellerer til skapergleden. Det vil også være fokus på insekter og annet i naturen som barna synes er interessant, og da vil det være nyttig med faktabøker og internett. Om våren er det mange tomme smørbokser som blir forvandlet til «insekts-habitater». Det er en fuglekasse med kamera og høyttaler i på veggen utenfor Blåbær. Hver vår er det alltid spennende å følge med på om det flytter noen fugler inn i fuglekassa. Når vi har formingsaktiviteter, prøver vi å være bevisst på å gjenbruke for eksempel syltetøyglass, hermetikk og andre materialer, dette for å skape gode holdninger i forhold til gjenbruk, som igjen er med på å ta vare på miljøet. Vi vil jobbe i små og store prosjekter med utgangspunkt i det barna er opptatt av. Da ser vi ofte at det som startet som et prosjekt forvandles til ett helt annet prosjekt underveis i jobbingen. 4

5 Se hvem har bæsja! Vi går på sporjakt. Vi finner spor etter bl.a. rådyr, hare og elg. Fagområdet: Natur, miljø og teknikk og tekst, språk og kommunikasjon SEPTEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag aug Foreldremøte Skolen har høstferie 5

6 Ute-gruppa (Skogsbær) - ett spesielt fokus på natur Skogsbær har 14 plasser for 3-5 åringer og 2 ansatte. Ute-gruppa legger stor vekt på å være ute. Vi satser på natur og ønsker å fremme barnas interesse for dette. Barna som går på denne avdelingen får boltre seg på naturens lekeplass, ved å klatre i trær/fjell, krype under busker, finne små gjemmesteder hvor leken kan blomstre uten innblanding. Det er samlinger med lesing, sang og faktaopplysninger. Det dannes ett tett sosialt miljø blant barna, ved å være på tur får de mange felles referanser. Vi er ute hver dag, derfor er det viktig at barna har klær etter vær, samt skift. Vi tåler regn, og når gradestokken kryper for langt ned, har vi gode inne-muligheter. Fra 15. september til 15. april er det lov til å tenne bål i skogen, og dette gjør vi på tilrettelagte bålplasser. Ett ildsted er ett naturlig samlingspunkt, hvor vi lager mat og har samlinger, både sangsamlinger, temasamlinger og lesing av bøker. Vi har en fast plass i skogen som vi bruker mye Fineplassen. Der er det bålplass, et 16 m2 militær-telt med ovn, krakker og bord. våkner sakte til liv. Som en rød tråd gjennom hele året jobbes det med Livet i skogen. Vi snakker om hvem som bor i skogen, finner spor og sportegn, vi prøver å finne ut hva disse skapningene gjør om vinteren, hvordan ser de ut osv. Ulike faktabøker er flittig i bruk. Det finnes også mange spennende fornminner rundt om i skogen vår. Kanskje vi klarer å dra i gang ett prosjekt på bakgrunn av gammel bosetning i skogen, ei gravrøys, for slike ting er en kilde til mye spennende undring. Vi bruker skogen mye uansett årstid, og har noen faste plasser som vi går til. Vi utforsker gjerne andre steder også. Det er godt å sitte inne i varmen og spise lunsj når det er kaldt ute, eller når værgudene ikke er helt på vår side. Barna går også inn i teltet for å varme seg litt, lese bøker og lignende. Temaer vi fordyper oss i er relatert til naturen, og vi snakker om det som skjer i naturen i den aktuelle årstiden. På Fineplassen har vi ei maurtue vi følger med på, og barna legger merke til at den endrer seg i løpet av årstidene, særlig spennende er det på våren, når tua 6

7 «Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap»»sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.» Rammeplan s. 19 OKTOBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vi markerer FN-dagen

8 Tyttebær (0-3 år). Vi er en gruppe med 9 barn fra 0 til 3 år med 3 ansatte. Hos oss er det de små tingene som er store. Alt skal oppleves, utforskes og prøves- både nye oppdagelser og gjentakelser. Det er det barna viser oss med sin kropp og sine stemmer som er utgangspunkt for tingene vi gjør. Vi er opptatt av at barna skal få gode ute- og tur opplevelser For å få dette til er vi noen ganger lenge ute, mens andre ganger blir det kortere tid ute om barna viser oss dette. Det er ikke lengden på utetiden eller turen som viser kvaliteten, men hvordan vi har det underveis. Ofte kan turer bak barnehagen eller i skogholtet oppe i veien være minst like spennende som lange turer. Vi er opptatt av at barna skal få utforske i sitt eget tempo og på egne premisser. Barnehagens uteplass har mye vi kan utforske og oppleve dette er jo også natur! Vi har trær, fjell, sand, gress, blomster, insekter og fugler som vi kan oppleve rett utenfor døra. Vi ønsker å ha ukentlige turer utenfor barnehagens område, men hvor langt vi kommer, ser vi underveis. På turer utforsker vi dyreliv, insektliv og ser hva vi kan høste i naturen. Vi tar tak i det barna er opptatt av kompetente helt fra de starter hos oss. Vi lar de forsøke å kle på seg, teste ut selv hva de mestrer og hva de kan bruke kroppen sin til. Vi ser at barna lærer raskt og vi bruker den ressursen som de små har, og de er veldig stolte når de klarer å kle på seg eller drikke av kopp selv for første gang. Vi er opptatt av å gi barna varierte opplevelser både ute og inne, som stimulerer til nysgjerrighet og utforsking. Dette innebærer noe voksenstyrte aktiviteter og aller mest frilek. Her er vi tilstede gjennom deltakelse i leken, veileder eller gi ideer til starten på eller utviklingen av lek. Leken er barnas egen aktivitet og som barna selv er de mest kompetente til å lede, og det er den som utvikler barna slik at de blir sosiale, selvstendige og fantasifulle barn. På Tyttebær jobber vi masse med at barna er 8

9 «Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna; -utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet -kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama» Rammeplan s 25 «Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. I samhandling mellom barn er det viktig å bli forstått. Barn bruker ofte en mer fantasifull og kreativ kommunikasjon seg imellom enn sammen med voksne.» Rammeplan s. 20 NOVEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag PLANDAG STENGT!

10 Framtidens barnehage Det skjer mye nytt på barnehageområdet fra både sentrale og lokale myndigheters side. Våren 2013 la Kunnskapsdepartementet fram St.mld 24, som omhandler Framtidens barnehage. I dag får alle som ønsker det barnehageplass. Satsingen i framtidens barnehage skal sikre høy og likeverdig kvalitet i alle barnehager. I den sammenheng sies det at de voksne og deres kunnskaper og kompetanse er avgjørende for kvaliteten. En god kvalitetsbarnehage skal gi alle barn like muligheter og bidra til å utjamne sosial ulikhet. Sarpsborg kommune har en spennende og offensiv tenkning for sine barnehager. Det er vedtatt at det skal bygges flere nye, større og mer fleksible barnehagebygg, samtidig som noen av de eksisterende barnehagene skal legges ned. Sarpsborg kommune har også gitt føring om at alle de kommunale barnehagene skal bygge sin virksomhet på Reggio Emilia-filosofien. Ny bemanningsnorm er innført i de kommunale barnehagene. Fosbyløkka barnehage har vært en del av Enhet barnehager Skjeberg, men blir fra 15.august 2015 en del av Enhet barnehager Varteig og Hafslund. En nybygd Sandbakken barnehage åpnet høsten Barnehagen har plass til 98 barn, fordelt på to grupper med 14 barn fra 0 til 3 år, to grupper med 28 barn fra 3 til 6 år og en naturgruppe med 14 barn fra 3 til 6 år og en åpen barnehage. Ny Guslundåsen barnehage Byggingen av denne barnehagen vil tidligst bygges i 2017, dette skyldes kommunens sviktende skatteinntekter og derav sviktende økonomi i Det er vedtatt og bygge en ny barnehage i sentrum og da håper vi at byggingen av «nye» Guslundåsen barnehage blir det neste barnehage-prosjektet når sentrumsbarnehagen er ferdigbygd. Vår barnehage vil ha plass til 70 barn fordelt på to grupper med 14 barn fra 0 til 3 år, en gruppe med 28 barn fra 3 til 5 år og en naturgruppe med 14 barn fra 3 til 5 år. Reggio Emilia-filosofien Italieneren Loris Malaguzzi er grunnleggeren av filosofien, som har sitt opphav i Reggio Emilia-distriktet i Nord-Italia. Filosofien representerer en måte å forholde seg til og tenke om mennesket på, med stor tro på barnets iboende evner, nysgjerrighet og rettigheter. «Det rike barnet» er helt sentralt, og innebærer at vi ser barna som aktive, kompetente og ressurssterke fra fødselen av, med hundre språk, egen lyst og kraft til å lære, vokse og utvikle seg. Det er ingen metode eller pedagogikk. Styrken i dette, er at man hele tiden har muligheten til å utvikle og fornye seg. I Reggio Emilia filosofien finnes ingen objektiv virkelighet, men derimot en tanke om at hver av oss konstruerer vår egen subjektive virkelighet ut i fra våre erfaringer og måte å oppfatte omverdenen på. Barn og voksne som deltar og medvirker aktivt er en forutsetning for å lykkes, og demokrati står sterkt i denne filosofien. Denne filosofiens byggesteiner er; det kompetente barnet, pedagogisk dokumentasjon, å lytte til barnet, og å forme miljøet slik at det understøtter barnets utvikling. 10

11 . DESEMBER Desember er en tid for tradisjoner, spenning og undring Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lucia Nissefest STENGT! 25. STENGT! Lille julaften Julaften 1. juledag 2.juledag STENGT! Nyttårsaften 11

12 Pedagogisk grunnsyn, satsingsområder og arbeidsmåter Pedagogisk grunnsyn et utdrag Guslundåsen barnehage legger til grunn et aktivt menneskesyn, dvs. at vi ser mennesket som et individ som er i stand til å ta selvstendige valg, og som stadig er underveis mot ny vekst og utvikling. Vi ser på barndommen som en livsfase med egenverdi. Det er barna som vet mest om å være barn, og leken er en sentral livskvalitet for barn. Barn lærer og utvikler seg gjennom lek, førstehåndserfaringer og sosialt samspill. I Guslundåsen ønsker vi å ta barna med på råd i forhold til både hverdagsliv og mer langsiktig tenkning og planer. Det finnes imidlertid situasjoner hvor det ikke kan være opp til barna å velge, da må personalet gjøre dette tydelig ovenfor barna. Det vil alltid være de voksne som setter rammene i hverdagen. Barna blir lyttet til, tatt med og de blir respektert. Personalet tar barnas ønsker og signaler på alvor, og prøver hele tiden å tilpasse barnehagen til barna. Vi ser mennesket som grunnleggende godt. Dette innebærer at vi ønsker bevisst å fremme og ta utgangspunkt i de positive egenskapene i mennesket. Ethvert menneske skal møtes med toleranse og respekt uansett bakgrunn og livssituasjon. Vi mener at ethvert menneske er unikt, og at ulikhet er en styrke. Gjør mot andre, det du vil andre skal gjøre mot deg, er en grunnregel for oss. Vi forstår sosialisering som en tosidig prosess, som innebærer både videreføring av kultur og tradisjoner, og gir rom for barnets utvikling av selvstendighet og skapende fantasi, samt utvikling av sin egen kultur. Sosialisering står for de prosessene som innebærer at barnet blir sosialt, dvs. tar opp i seg normer, verdier og livsmønster i samfunnet og utvikler kontakt med andre, ferdigheter i å omgås andre og selvstendighet som individ. Vi ser mennesker som subjekter. Noe som betyr at vi har fokus på relasjoner og på respekt for den enkeltes opplevelsesverden. I en relasjon må man forholde seg til seg selv, samtidig som en forholder seg til de andre og omgivelsene. Det en gjør mot seg selv, avspeiler alltid hvilken væremåte en velger overfor de andre. En anerkjennende væremåte betyr å gi den andre rett til sine erfaringer og opplevelser, og rett til sitt perspektiv. En anerkjent relasjon betyr at den andre kan være seg selv, uten å være redd for å miste tilknytning. Vi er tilhenger av systemisk tenkning, som i stor grad belyser relasjonen mellom mennesker. Menneskers atferd og handlinger må forstås i lys av hva andre mennesker gjør. Vi påvirker og påvirkes av hverandre. Kommunikasjonsteori er sentralt i denne tenkningen, og handler om kommunikasjon, relasjoner, forandring og vekst. I denne forståelsesrammen ligger det at vi legger premisser for hverandres væremåter. Ønsker man endring, må man starte med seg selv. 12

13 «Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk.,» Rammeplan s 45 JANUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 53 1.STENGT! Plan dag STENGT!

14 Satsningsområdet - Lek Spør man et barnehagebarn om hva de liker best å gjøre i barnehagen, vil nok svaret gjerne bli: «å leke»! Vi i Guslundåsen barnehage har alltid vært opptatt av at leken skal ha gode vilkår i barnehagen. Vi ønsker fortsatt å ha fokus på lek, lekens betydning og voksenrollen i forhold til lek i året som kommer. Vi ønsker at barna i vår barnehage skal være å ha gode lekekamerater. Det krever mye øvelse og veiledning på veien. Barn kan gi hverandre likeverd i leken og samspillet som vi voksne ikke klarer fordi vi er voksne. Leken danner grunnlag for all læring i et barns liv. Leken er barns måte å lære å kjenne verden på og øve på samspill med andre. Den svenske forskeren Birgitta Knutsdotter Olofsson har gjort mange studier av barns lek, og hevder at leken «fødes» på stellebordet, og gjerne starter med det første smilet. Hva er lek? Margareta Ôhman hevder at leken er: Barns primære måte å uttrykke seg på Barns viktigste læringsarena Viktig for: å etablere god selvfølelse å gi følelse av kompetanse og mestring å gi opplevelse av å kunne ta egne initiativ og ha kontroll Skaper motivasjon gjennom positive følelser, og er motoren i all læring Karakteristiske trekk ved leke opplevelsen: den er spontan og frivillig den er morsom den er initiert og styrt av barna selv den krever et aktivt engasjement den styres av indre motivasjon den gir en følelse av kontroll Barn trenger voksne som engasjerer seg i leken og som signaliserer at leken er viktig. Et godt trent «blikk» på leken vil kunne oppdage tendenser til utestengelse og mobbing tidlig. Jfr. veilederen «Barns trivsel - voksnes ansvar» utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. I personalgruppa vil vi ha fokus på: Hvordan kan vi hjelpe alle barn til å bli gode lekere? Hvordan bruker vi leken som et pedagogisk verktøy? Jfr. Reggio Emilia filosofien. Den amerikanske psykologen Peter Grey sier at leken er meningen med livet for barna. 14

15 «Barndommen er en livsfase med egenverdi i likhet med alle andre faser i menneskets livsløp. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener». Rammeplanen s. 16 FEBRUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Karneval Skolen har vinterferie

16 Satsningsområdet Språk Rammeplanen slår fast at tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Resultater fra nasjonale prøver i grunnskolen viser svake leseferdigheter for barn i Sarpsborg. Språkutvikling og leseferdigheter går hånd i hånd, og er grunnleggende for alle fagområder. Med dette som utgangspunkt har det i Sarpsborg kommune blitt utarbeidet en plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet som vi er forpliktet til å implementere og jobbe målrettet med. Alle barnehager og skoler har oppnevnt egne språk-/leseveiledere, som kurses spesielt i forhold til å fylle denne rollen. Hvordan vil vi jobbe med språk- og leseutvikling? Bevisstgjøring og opplæring av personalet Tilstedeværende voksne som støtter, stimulerer og utfordrer det enkelte barnet Bruke alle hverdagssituasjoner bevisst for å utvikle språket. Å videreutvikle IKT kunnskapene til personalet for å bruke det i språk-arbeidet..bl.a: Lære å bruke apper som Book creator, Puppet pals med mer. Opprette en språkgruppe for å jobbe målrettet med språket i grupper. Personalet bør reflektere over hva det betyr å ta barn på alvor og være lydhøre for barns uttrykk. Hva er viktige kriterier ved den voksnes væremåte både verbalt og nonverbalt? Drøfte hva som kjennetegner den dialogiske samtalen og den voksnes væremåte. Personalet kan drøfte hvordan de kan videreutvikle rommene i forhold til at de skal invitere til nysgjerrighet, utforskning, kreativitet og lekelyst. Hvilke lekekroker og lekemateriell ønsker vi å ha i barnehagen, hva er disse barna interessert i og hva trenger denne barnegruppa? Hvordan kan vi gjøre disse rommene /lekekrokene innbydende og inspirerende? 16 Høsten 2014 hadde vi en kvalitetsvurdering (gjennomført av Pedagogisk Fagsenter) av arbeidet vårt i barnehagen. Fokuset vårt denne gangen var språk. Dette munnet ut i en rapport. Ut i fra tiltak i rapporten har vi valgt ut noen områder vi ønsker å jobbe spesielt med det kommende barnehageåret:: Personalet kan drøfte hvordan de i større grad kan involvere barna til å være med å utforme rommet. Sarpsborg kommune har utarbeidet en plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet. Intensjonen med planen er å minske forskjellene mellom de ulike barnehagenes og skolenes jobbing med språk og lesing, samt sikre kvaliteten på opplæringen for alle barn og elever i Sarpsborg kommune.

17 «Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.» Rammeplan s. 29 MARS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag PLANDAG Bhg er stengt Påskefrokost Stenger kl Stengt 25. Stengt Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1.påskedag Stengt 2.påskedag 17

18 Satsingsområdet - Natur og miljø Ved å ferdes i natur og nærmiljø får barna erfaringer og kunnskaper som bidrar til en helhetlig utvikling. De andre fagområdene trekkes naturlig med. Guslundåsen barnehage er opptatt av at barna skal oppdage naturen, bli glad i å bruke den og lære å ta vare på miljøet rundt seg. Siden basene våre er ulike i forhold til antall barn og alder, jobbes det forskjellig med natur og miljø. Med naturen og det å være ute, tenker vi både ute i skog og mark, og ute i barnehagens uteområde. Flere forskere hevder, og vår filosofi er, at naturen er den beste leikeplassen for barn. Her får barna utfordringer de ikke møter ellers i barnehagen, og får stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. Ulike studier viser at det er mindre konflikter mellom barna og mindre støy når de leker ute, og dersom flere barn ønsker å ha en kvist som «mobiltelefon» finnes det alltids «en mobiltelefon» til! Fantasi og kreativitet stimuleres også av de mulighetene naturen gir. Ingen andre miljøer gir like gode sansemotoriske utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør. Naturen er dermed en god arena for utvikling på mange områder. Studier viser at barn som leker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn barn som leker på tradisjonelle leikeplasser. Naturen er et verktøy som gir naturlig utvikling for alle barnets områder. 18 Rammeplanens fagområder kan på en naturlig måte integreres i de daglige aktiviteter som foregår ute. Vår erfaring tilsier at barna som benytter naturen mye, får trening og stimulering av alle utviklingsområder. Vi benytter oss av det som naturen har å by på. Dersom det er bær, frukt og sopp plukker vi og foredler dette. Barna får være med på hele prosessen fra vi høster, f.eks. ripsen, til den tappes over i saftflasker. På denne måten videreformidles «gamle» tradisjoner, samtidig som barna inspireres til å ta vare på og bruke det naturen gir oss. Vi er opptatt av å ta vare på naturen og miljøet. Vi resirkulerer plast, papp, glass og metall. Vi bruker naturmaterialer og resirkulert materiale på nytt i formingsaktiviteter og tenker at dette er en god måte å ta vare på naturen og ressursene som finnes. Vi er en miljøfyrtårnsertifisert barnehage og jobber med tiltak knyttet til dette hele året. En viktig del av natur og miljø handler om mat og å vite hvor maten kommer fra og hvordan den lages. De siste årene har Tyttebær hatt et matprosjekt hvor barn og voksne sammen har laget stort sett all mat fra bunnen av. Dette har vi lyst til å videreføre i enda større grad i hele barnehagen. Barna har vært med på hele prosessen, dvs; fra å dyrke og høste (vår og sommer) handle inn råvarer til og tilberede rettene (blant annet piske, skjære, røre) og å rydde opp etterpå. Å lage mat sammen er både hyggelig, gir mestringsfølelse, felles opplevelser og gir økt kunnskap om hvordan maten blir til og hvor den kommer fra.

19 «Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna -får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider -utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen» Rammeplan s. 24 APRIL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

20 Forebyggende arbeid mot diskriminering og mobbing Det forbyggende arbeidet mot mobbing starter i barnehagen, og personalet har særlig ansvar for å støtte barnas sosiale utvikling, og skape et godt psykososialt miljø. Dette vil vi fortsatt ha fokus på fremover. Mobbing kan defineres slik: - det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen. - det kan være erting, plaging eller utestenging - handlingene må ha viss hyppighet og foregå over tid barna er opptatt av. Tilstedeværende voksne har fokus på å støtte barns sosiale utvikling og sikre at alle barn får delta i fellesskapet. I uttrykket tilstedeværende voksen legger vi: - ta i bruk alle sanser gjennom å være særlig oppmerksom og sensitiv overfor hvert enkelt barn - nærværende og kompetente voksne som har tid til å være i dialog med barna. - voksne som kan bidra til å veilede barna i ulike situasjoner. Vi ser at tilstedeværende voksne bidrar til å skape trygge rammer for barna, og det sikrer de ansatte gode muligheter til å fange opp hva 20

21 Barnehagen som kulturarena. «Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om og levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet...» Rammeplan s. 21 MAI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17 Foreldremøte? Kr.hml.farts- 6. Plandag dag STENGT! Pinsedag 19 MAI FEST pinsedag 17. Grunnlovsdag

22 Fagområdene Barnehagen er den del av utdanningssystemet og er en viktig læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. De syv fagområdene som barna skal gjøre seg erfaringer med er følgende: Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall, rom og form. Det angis ikke spesifikke resultatmål for barna læringsutbytte i barnehagen, men det er krav til hvordan vi som personale skal jobbe for at barna skal gjøre egne erfaringer og få opplevelser. Fagområdene vil bli berørt på ulike måter, både gjennom prosjektarbeider og i løpet av hverdagen i barnehagen. Vi dokumenterer på ulike måter hvordan vi jobber med fagområdene; gjennom bilder og fortellinger i hverdagen, og i månedsbrevet årsjubileum Dette barnehageåret skal vi jobbe med Sarpsborg kommune sitt 1000-års jubileum. Vi vil jobbe med det i ulike typer prosjekter. Temaer vi vil jobbe med er vikinger, norrøn mytologi, byens historie osv.

23 Kommunikasjon, språk og tekst: «Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlig og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst». Rammeplan s.40 JUNI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

24 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenters og vurderes. Dette slår rammeplanen fast. Planene våre er fleksible for å gi rom for spontanitet og medvirkning. Vi sender ut månedsplaner i slutten av hver måned. Det dokumenteres da hva barna har vært opptatt av og hvilket innhold dagene har hatt. Beskjeder og aktiviteter som er planlagte vil bli beskrevet i månedsplanen. I Guslundåsen tenker vi at planer er retningsgivende og setter rammer for barnehagens innhold. Enheten har en felles virksomhetsplan for de to barnehagene gjeldende for et kalenderår. Årsplanen er retningsgivende for vårt faglige og pedagogiske innhold, og gjelder for barnehageåret. Årsplanen utarbeides på våren, og er et produkt av medvirkningsprosesser i personalgruppa samt vurderinger, innspill og tilbakemeldinger fra barna, foresatte og andre gjennom hele året. Årsplanen vedtas av Samarbeidsutvalget. Barnehagens dokumentasjon kan være med på å gi informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Med dokumentasjon tenker vi både praksisfortellinger og bilder. Vi bruker mye bilder for å dokumentere det som skjer i barnehagen, mange av disse bildene blir hengt opp på naturlige steder i barnehagen. Pedagogisk dokumentasjon blir det når dokumentasjonen brukes som ett middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis, da kan personalets tenkning og praksis berøres og utvikles. Vurderingsarbeid gjøres både formelt og uformelt. Medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser gjennomføres jevnlig, og er eksempler på formell vurdering. Videre observeres og vurderes barnas trivsel og samspill fortløpende gjennom hele året. Aktiviteter og arrangementer vurderes også. Sammen med utsagn, kommentarer og konkrete tilbakemeldinger fra barn, foresatte, ansatte og andre er dette eksempler på mer uformelle vurderingsmetoder som benyttes. 24

25 JULI Barn i dag er ikke gårsdags barn eller morgendagens barn; De vet best hvordan det er å være DAGENS BARN Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26 Overgang fra barnehage til skole/sfo Rammeplanen sier at barnehagen og skolen skal samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og sfo. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem Sarpsborg kommune har utarbeidet en rutinebeskrivelse for overgang fra barnehage til skole/sfo. Denne inneholder krav og forventninger til både barnehagene og skolene, som skal bidra til en god overgang for barna. Informasjon om denne rutinebeskrivelsen gis spesielt til skolestarter-foresatte på foreldremøtet på høsten. Maxiklubb Barnas siste år i barnehagen blir de en del av maxiklubben. Her er hovedmålet at de skal bli en sammensveiset gruppe på tvers av gruppene, slik at barna er en trygghet for hverandre ved skolestart. Vi vil organisere det slik at maxibarna har en dag i uken hvor det er maxiklubb. I maxiklubben jobbes det med tallmengder og bokstaver, vi gjør også forskjellige forsøk som krever samarbeid mellom barna. I mai reiser vi på besøk til de forskjellige skolene barna skal starte på, slik at de er noe kjent med skolegården før skolestart. Vi avslutter barnehage året med en lengre maxitur. være imøtekommende og lyttende i forhold til brukernes behov og tilbakemeldinger. Uoverensstemmelser kan selvfølgelig oppstå, og særlig ser vi at dette kan forekomme i situasjoner hvor brukernes ønsker ikke samsvarer med barnehagens forvalteransvar i forhold til samfunnsmandat, verdigrunnlag samt økonomiske prioriteringer. Det avholdes 2 foreldremøter hvert år, og foresatte får tilbud om 2 foreldresamtaler i året. I tillegg har vi tradisjon for ulike arrangementer og tilstelninger gjennom året. På det første foreldremøtet på høsten velges representanter til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalg), dette er lovpålagte utvalg. FAU er foreldrenes talerør, og samarbeider tett med barnehagen. Andre samarbeidspartnere - Partnerbarnehage for Høgskolen i Østfold studenter fra førskolelærer utdanningen - Kalnes og Borg videregående skoler - Helsestasjonen - Nav/Hjelpeinstanser internt i kommunen; PPT og barnevern Samarbeid med hjemmet Det er av stor betydning å ha god dialog og samarbeid med barnas foreldre/foresatte. Vi er opptatt av at foresatte skal ha innflytelse og medvirkning i forhold til barnehagens drift og hverdagsliv. Vi skal 26

27 Styringsdokumenter, formål og verdigrunnlag: Barnehagen har følgende styringsdokumenter: Sarpsborg kommunes plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet Virksomhetsplan for Enhet barnehager Skjeberg FN`s barnekonvensjon dd/pdfv/ fns_barnekonvensjon.pdf Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oppvekst og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune vekst/oppvekst- %20og%20utdanningspolitisk%20plattform.pdf Vedtekter for Sarpsborg kommunes barnehager Sarpsborg/Kampanjeboks-barnehage/Side-3/Vedtekterkommunale-barnehager/ VISJON: Sarpsborg - en kommune hvor barn og unge lykkes. 27

28 Verdigrunnlag Sarpsborg kommune har et verdisett som alle kommunale enheter skal bygge driften på. Verdisettet består av følgende 4 verdier: F framtidsrettet Å åpen R respektfull T troverdig For barnehagene i Enhet barnehager Skjeberg legger vi følgende forståelse til grunn for verdisettet: Framtidsrettet Morgendagens voksne i møte med morgendagens barn Vi tar vare på natur og miljø Åpen Vi ser og lytter for å forstå Vi er tilstedeværende og lar alle medvirke Respektfull Ulikhet er en styrke Vi viser lojalitet Troverdig Vi har faglig styrke, profesjonalitet og yrkesstolthet Vi holder det vi lover 28

29 Personalet barnehageåret 2015 / 2016: Enhetsleder Teamleder i 60 % stilling 0-3 års base /Tyttebær Pedagogisk leder i 100 % stilling Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling Assistent i 100 % stilling Kari Hansen Helene Auset Torill B. Andersen Grete Hansen På våre avdelingsmøter, personalmøter og plandager jobber personalet målrettet med pedagogisk utviklingsarbeid for hele personalgruppa. 3-5 års base /Skogsbær Pedagogisk leder i 100 % stilling Heidi Edvartsen Barne- og ungdomsarbeider i 60 % stilling Heidi Eriksen Assistent i 40 % stilling Elke Hauser 3-5 års base / Blåbær Pedagogisk leder i 100 % stilling Beate Smerkerud Assistent i 60 % stilling Elke Hauser Barne- og ungdomsarbeider i 40 % stilling Wibekke Thomassen Vi vet i skrivende stund ikke hvem som blir teamleder hos oss fra høsten

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer