VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, mai 2014 i London

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 07.-09. mai 2014 i London"

Transkript

1 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Park Plaza Sherlock Holmes London mai 2014 Referat godkjent: 12/06/2014 VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, mai 2014 i London Tilstede Representanter: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Rachel Troye, Steinar Killi, Berit Skjærvold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Wanda Grimsgaard Høgskolen i Oslo og Akershus Gunnar H. Gundersen Kunsthøgskolen i Bergen Ashley Booth Kunsthøgskolen i Oslo Stein Rokseth (råds- og møteleder), Alec Allan Howe, NTNU Bjørn Baggerud NSO Margrethe Ellstrøm Observatører: Norsk design- og arkitektursenter Benedicte Wildhagen UHR Guri Bakken Referent: Kunsthøgskolen i Oslo Alexandra Mertens Forfall Representanter: Høgskolen i Gjøvik Ole E. Wattne, Eivind Arnstein Johansen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Torunn S. Mehus Høsgkolen i Oslo og Akershus Eva Strøm Høgskolen i Østfold Wenke E. Fossen, Elin Gunby Kristensen, Kamil Dursun Høgskolen i Volda Aud Folkestad, Karen Brænne Kunsthøgskolen i Bergen Mona Larsen, Johan Sandborg NTNU Casper Boks Observatører: Grafill Randi Hobøl, Dag Stian Solhaug Laska NID Fredrik Jean-Hansen NIL Benedicte Arentz Norsk design- og arkitektursenter Leif Verdu-Isachsen NSO Sigrid Mæhle Grimsrud 1

2 PROGRAM FOR STUDIETUREN Onsdag, 07. mai 2014: kl. 13:00-14:30 Profesjonsrådsmøte Kl. 15:00-17:00 Workshop Kartlegging av designutdanninger i Norge Torsdag, 08. mai 2014: Kl. 09:00-12:00 Fortsettelse av workshop Kl. 14:00-17:00 Besøk Central St. Martins, University of the Arts London Møte med Jonathan Barratt (Dean: Development and Quality), Dr. Jo Wheeler (Director of International Programmes), Monika Hestad (Associate Lecturer, MA Innovation Management), Anne Smith (dean of Academic Programmes: Fashion, Jewellery and Textiles, Product, Ceramic and Industrial design, Spatial Practices), Mark Dunhill (Dean of Academic Programmes: Art, Culture and Enterprise), Professor Jeremy HTill (Head of College), Amanda Bright (Associate Dean for Higher Education Development), Juliette Sargeant (Head UAL International Relations Unit Fredag, 09. mai 2014: Kl. 09:00-12:00 Besøk av Royal College of Arts AGENDA Velkommen ved leder for profesjonsrådet, Stein Rokseth, Kunsthøgskolen i Oslo Sak 01/14 Oppsummering høstmøtet ved leder for profesjonsrådet Sak 02/14 Status karakterundersøkelse ved Ole Wattne Sak 03/14 Samarbeid med Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) Sak 04/14 Design Factory ved Stein Rokseth/Gunnar H. Gundersen Sak 05/14 Status Stiftelse Norsk design- og arkitektursenter ved Benedicte Wildhagen Sak 06/14 Oppfølging handlingsplan ved Stein Rokseth Sak 07/14 Høstmøte 2014 Hvor/Hva? Sak 08/14 Eventuelt Sak 09/14 Workshop: Kartlegging av designutdanninger i Norge 2

3 REFERAT Sak 01/14 Sak 02/14 Sak 03/14 Oppsummering høstmøtet ved leder for profesjonsrådet Leder for profesjonsrådet går gjennom referatet fra høstmøtet Ingen kommentarer til referatet. Rachel Troye (AHO) forslår å ta opp temaet rundt samarbeidsavtaler til høstmøtet Status karakterundersøkelse ved Ole Wattne Presentasjon av karakterundersøkelsen blir forskyvet til høstmøte 2014 pga. sykdom til Ole E. Wattne som skulle holde presentasjonen. Bjørn Baggerud (NTNU) informerer om at karakterskalaen blir godt brukt på de ulike skolene, og at man bør respektere at skolene bruker karakterskalaen eller bestått/ikke bestått. Han påpeker at bestått/ikke bestått skal ikke knyttes til en karakter. Guri Bakken (UHR) anbefaler at beskrivelsen på læringsutbytte kunne formuleres relativt likt for alle designutdanninger slik at flere kan bruke denne. Det også blir enklere å vurdere på hvilket nivå studenten og utdanningen ligger. Rachel Troye (AHO) informerer om at lærtingsutbytte er individuelt for hver enkel skole. Når man begynner å analysere læringsutbytte til hver skole, så blir man kjent med profilen til skolen. Å utarbeide en felles beskrivelse på læringsutbytte kunne være en fordel for fremtidige arbeidsgiver som kan forholde seg til en beskrivelse istedenfor flere. Benedicte Wildhagen (Norsk design- og arkitektursenter) mener at det blir enklere å vurdere nivået til uteksaminerte designstudenter hvis det er en felles beskrivelse på læringsutbytte tilgjengelig. Wanda Grimsgaard (HBV) uttaler seg at karakterundersøkelsen er basert på Masterutdanninger, men at Bachelorutdanninger bør være inkludert i tillegg. Samarbeid med Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) Leder for profesjonsrådet Stein Rokseth informerte om at det var svært vanskelig å få informasjon om møtet med Danske Designeres Uddannelsespolitiske udvalg (DDUU). Ifølge rådsmedlemmene som har vært med på møte med DDUU var målet utveksling av erfaring og informasjon. Profesjonsrådet for designutdanning har ikke hørt noe fra DDUU siden dette møtet. Leder for profesjonsrådet forslår å legge saken til side til profesjonsrådet får en ny henvendelse. Profesjonsrådet for designutdanning godtar forslaget. Mer informasjon om Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) finnes på følgende nettside: Sak 04/14 Design Factory ved Gunnar H. Gundersen/Stein Rokseth På forrige profesjonsrådsmøte høsten 2013 ble det dannet en arbeidsgruppe som skulle undersøke muligheter for å bygge opp noe lignende som Design-factory i Finland. Arbeidsgruppen består av Gunnar H. Gundersen (HiOA), Casper Boks (NTNU) og Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo). Ifølge arbeidsgruppen, så består det et stort ønske fra bransjen for å etablere møteplasser for designere og bedrifter. Det ble tydelig at det finnes en rekke initiativer og prosjekter, men det ikke finnes noe 3

4 forskning/dokumentasjon på dette. Arbeidsgruppen anbefaler at det kunne være en sak for department for å støtte samarbeid mellom bedrifter og designere. Utfordringen ligger hovedsakelig i fravær av samarbeidspartner samt kommunikasjon mellom forskjellige aktører som ikke er kjent med fagene. Gunnar H. Gundersen informerer om «Sommerdesignkontoret» som blir støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet ble støttet fordi det viste seg gjennom en undersøkelse at de utviklete produktene ikke ble solgt. Dermed var prosjektet mislykket. Det er enighet om at Design-Factory bør ligge i utdanningen, og ikke etter utdanningen. Design-Factory bør være akademisk for f.eks. å synliggjøre gode Masteroppgaver. Design-Factory kan skje under studiet eller fungerer som inkubator. Det er enighet om i rådet at arbeidsgruppen jobber videre med saken, og at det blir tatt opp igjen til høstmøte Sak 05/14 Status Stiftelse Norsk design- og arkitektursent ved Benedicte Wildhagen 01. mai 2014 slo Norsk Designråd og Norsk Form seg sammen til stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter. Sammenslåingen ble allerede gjort kjent i mai 2012 av daværende næringsminister Trond Giske og kulturminister Hadia Tajik. Dette ble fulgt opp gjennom et samlet tilskudd på 75,2 millioner kroner i Statsbudsjettet 2014 fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. Norsk design- og arkitektursenter skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor. Styret for Norsk design- og arkitektursenter har følgende sammensetning: Sigrun Vågeng (styreleder) Lars Ivar Røiri Katinka von der Lippe Gisle Løkken Anne Lisæth Schøyen Representant fra de tilsatte Stillingen for daglig leder har blitt utlyst, og det er 20 søkere. Det er et rekrutteringsbyrå som kjører ansettelsesprosessen. Vedlegg 1: Pressemelding fra , Nr.: 7/2014, Nærings- og fiskeridepartementet: Nytt styre for Norsk design- og arkitektursenter Vedlegg 2: Pressemelding, , Nr.: 43/2014, Nærings- og fiskeridepartementet: Norsk design- og arkitektursenter opprettet 4

5 Leder for profesjonsrådet for designutdanninf informerer om at utdanningene er ikke representert i styret til tross for innsendte forslag. Sak 06/14 Profesjonsrådet for designutdanning blir enig om at rådet lager en sak som oppfordrer departementet at utdanningen bør være representert i styret til stiftelsen norsk design- og arkitektursenter. En arbeidsgruppe bestående av Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo) og Casper Boks (NTNU) tar seg av saken. Brevet sendes til departement med kopi til UHR. Saken tas opp til høstmøtet igjen. Oppfølging handlingsplan ved Stein Rokseth Oppdatert handlingsplan er vedlagt referatet (se vedlegg 3). Profesjonsrådet for designutdanning har besluttet følgender saker: 1. Design-Factory/sommerdesignkontor. Status presenteres på høstmøte Ansvarlig: Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo), Gunnar H. Gundersen (HiOA) og Casper Boks (NTNU). 2. Informasjon om status Norsk design- og arkitektursenter. Ansvarlig: Benedicte Wildhagen. 3. Profesjonsråd som aktør/instans i fagpolitiske saker ut fra rådets formål og oppgaver. Det utnevnes en gruppe med mandat å fremme aktuelle saker til profesjonsråd og gi informasjonsgrunnlag for rådsvedtak om oppfølging. Ansvarlige: Wanda Grimsgaard (HBV), Alec Howe (Kunsthøgskolen i Oslo), Berit Skjærvold (AHO), Guri Bakken (UHR), Benedicte Wildhagen (Norsk design- og arkitektursenter). Eksempler: a) Det muliges kunst «Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren om Kulturell grunnmur i lokalmiljøet med Det handlerom å oppleve og utvikle sine kulturelle ferdigheter og kompetanse som del av allmenndanning. I tillegg må eleven få utfordringer og utviklingsmuligheter innen kunst- og kulturfeltet slik at kompetanse kan utvikles og oppnås på et kvalifisert nivå for videre studier i høyere kunstutdanning». b) Framtidens skole Ludvigsen utvalget «Mandat Formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag [1] opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv». Forespørsel om samarbeid knyttet til utvikling og konkretisering av satsing på estetisk fag Fra Oslo kommune til Nye DogA. Status presenteres på høstmøte Status karakterundersøkelse ved Ole E. Wattne (HiG). 5. Sak til department vedr. representant fra utdanningen i styret til Norsk design- og arkitektursenter. Ansvarlig: Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo), Casper Boks (NTNU). 6. Kartlegging av designutdanninger i Norge. Ansvarlig: Rachel Trøye (AHO), Ashley Booth (KHiB). 5

6 Resultater presenteres på høstmøte Skal Westerdals bli medlem i profesjonsrådet for designutdanning? 8. Samarbeid DDUU utsettes til det evt. kommer en ny henvendelse. Sak 07/14 Høstmøte 2014 Profesjonsrådet for designutdanning har bestemt tidspunkt og dato for høstmøte 2014: Tirsdag, 07. oktober, kl ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Temaene er som nevnt i handlingsplanen og under sak 06/14. Sak 08/14 Eventuelt Sak 08/14a: Representanten fra Norsk design- og arkitektursenter informerer om at departmentet ønsker å utvikle videregående skoler til faglige «huber», og at det legger stor vekt på faglig vertikalt utbytte. Ambisjonen er å heve status og fremme kunnskap om fagområdene. Bakgrunnet for denne utviklingen er at det blir lagt mye mindre vekt på kunstutdanninger. Utdanningsdepartmentet sier helt tydelig at de har for lav kunnskap om fagområdene kunst/design/arkitektur. Et av de grunnene er bl.a. dårlig definsjon på faget, og 70-talls preget. Departement kunne forestille seg å få innspil på begrepsdefinisjon og tilbakemelding på pilot-prosjektet Edvard Munch videregående skole fra Profesjonsrådet for designutdanning. Representanten opplyser om at det har vært et kick-off møte med representanter fra Ludvigsen-utvalget for diskutere fremtidens kompetanse innenfor fagfeltene Kunst/design/arkitektur. Det ble henvist til oecd-studie som beskriver at fremtidens kompetansebehov ligger innenfor prosesskunnskap, samarbeid, innovasjon og kreativitet. Lederen til Ludvigsen-utvalget er veldig positivt til innspil, men trenger innspill som er forskningsbasert, og ikke enkelte «caser»/prosjektet. Ifølge representanten er det et problem at det finnes for lite dokumentasjon på forskning i feltet Kunst/design/arkitektur. Hun forslår at profesjonsrådet for designutdanning kunne være ansvarlig for samle inn dokumentasjon hva faget er. Gjennom forskning legitimerer man faget. Representanten fra UHR anbefaler å sjekke læringsplaner fra utdanningsdirektoratet. Hun også informerer om at lærerutdanningen har ikke forankret noe kunstfaglig bakgrunn i sin utdanning. Hun opplyser om å ta kontakt med Brigitte Levy som er sekretær ved Nasjonalt råd for lærerutdanning I rådet ble det bestemt å jobbe videre med saken, og en arbeidsgruppe bestående av Wanda Grimsgaard (HBV), Alec Howe (Kunsthøgskolen i Oslo), Berit Skjærvold (AHO), Guri Bakken (UHR), Benedicte Wildhagen (Norsk design- og arkitektursenter) ble dannet. Status av undersøkelsen skal bli presentert på høstmøte Vedlegg 4: Edvard Munch vgs et flaggskipp for etetiske fag. Vedlegg 5: Pressemelding, , Nr.: 16-14, Kunnskapsdepartment, Det muliges kunst: 6

7 kunst.html?id=757656# Vedlegg 6: Forespørsel som samarbeid knyttet til utvikling og konkretisering av satsning på estetiske fag - Edvard Munch videregående skole Vedlegg 7: Norsk design- og arkitektursenter: Innspill til utvikling av fagområder ved Edvard Munch videregående skole Vedlegg 8: E-post fra Guri Bakken om Om lærerutdanning i estetiske fag, Sak 08/14b: Profesjonsrådet for designutdanning diskuterer om Westerdals skal inkluderes i rådet. Til sommeren 2014 slår Westerdals, NISS og NITH seg sammen til en høgskole innen kreativitet, kommunikasjon og teknologi. Skolen er privat. Representanten fra UHR informerer om at 2 skoler er ikke akkreditert, mens NITH er akkreditert. Det betyr at skolen er formelt godkjent fra NOKUT, og profesjonsrådet for designutdanning er nødt å ta skolen med inn i profesjonsrådet. Profesjonsrådet for designutdanning ble enig om å avvente henvendelse fra høgskolen om opptak til profesjonsrådet. Temaet skal diskuteres på høstmøtet Representanten til UHR sjekker til høstmøte om skolen skal full akkreditering. Sak 09/14 Sak 08/14c: Representanten ønsker å bruke mailinglisten for en dagsworkshop som holdes ved Arkitektur- og designhøgskolen den 24. juni. Alle medlemmer i profesjonsrådet skal bli invitert. Rådet er inforstått. Workshop: Posisjonering av designutdanninger i Norge Profesjonsrådet for designutdanning ble enig om at det utarbeides en oversikt over designutdanninger i Norge som kan gis til forskjellige grupper som har behov for å få en fullstendig oversikt. Målgrupper kan være som følgende: Fagorganisasjonene Rådgivere ved vgs, folkehøgskoler, fagskoler Departement Utdanningsdirektoratet Skoleavdelinger i kommuner & fylkeskommuner Næringsliv, offentlig sektor Internasjonale studenter Hva skal informasjon om designutdanningen innholde? Generell informasjon om/introduksjon til designfagene: 7

8 1. bilde av bygget, beliggenhet, navn på skolen 2. DNA om designutdanningen, mål strategi, visjon, verdier (kort sammenfatning) 3. studie innhold/arbeidsform (bilder med arbeidsplasser) 4. opptakskriterier 5. fasilitetene/verksteder/utstyr/arbeidsplasser 6. samarbeid/internasjonalisering 7. karrieremuligheter 8. studentarbeider Det ble enighet om at hver skole lager sin egen presentasjon etter samme designmal fra profesjonsrådet. Informasjonen bør være på norsk og engelsk. Hvordan skal informasjonen ser ut? Pdf, elektronisk, folder/trykksak Status på posisjoneringen presenteres på høstmøte Ansvarlig er Rachel Troye (AHO) og Ashley Booth (KHiB). 8

9 Vedlegg 1: Pressemelding fra , Nr.: 7/2014, Nærings- og fiskeridepartementet: Nytt styre for Norsk design- og arkitektursenter 9

10 Vedlegg 2: Pressemelding, , Nr.: 43/2014, Nærings- og fiskeridepartementet: Norsk design- og arkitektursenter opprettet -og-arkitektursenter-opprettet.html?id=

11 Vedlegg 3: Handlingsplan for profesjonsrådet for designutdanning Møte/ periode H 2013/ 08. og 09. oktober 2013 Mål/innhold Leveranse/effekt Ansvar Karakterundersøkelse, ansvarlig Ole E. Wattne fra Høgskolen i Gjøvik Det ble besluttet at designutdanningene skal ikke ha noen felles karakterbeskrivelser på bokstavkarakter. Derimot bør det diskuteres om man burde ha felles beskrivelser for bestått/ikke bestått. Arbeidsgruppen for karakterundersøkelse informerer UHR om beslutningen. V Profesjonsrådsmøte ved Kunsthøgskolen i Oslo. Temaer: Øverføring av «Journal of Design History» til kunsthistorie-listen «Design Factory» i Norge? Samarbeid med DDUU Rådsmøte våren 2014 Rådsmøte og studietur med overordnet tema: Kartlegging av designutdanninger i Norge. Møtested: London Rådsmøte med følgende temaer: Samarbeid DDDU Design Factory i Norge Status stiftelse Norsk Design- og Arkitektursenter Høstmøte 2014 Institusjoner som besøkes: Central St. Martin, University of the Arts London Royal College of Art Opprettelse av arbeidsgruppe for vurdering av potensial for «Design Factory» i Norge. Presentasjon av muligheter på vårmøtet Samarbeid med DDUU vurderes. Studietur Sted og tid avklares innen 01. januar Arbeidsgruppen jobber videre med «Design Factory i Norge»/sommerdesignkontoret. Det ble dannet en arbeidsgruppe som skal ta seg problemstillingen «Rolle av estetiske fag i fagskoler» samt begreper rundt design. Det blir bestemt at profesjonsrådet lager en oversikt av designutdanninger i Norge. Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo), Gunnar H. Gundersen (Høgskolen i Oslo og Akershus), Casper Boks (NTNU). Stein Rokseth tar kontakt med Rachel Trøye ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Trine Kjølsen ved KADK i Danmark. Berit Skjærvold og Steinar Killi fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo tar ansvar for organiseringen av studieturen. Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo), Gunnar H. Gundersen (HiOA), Casper Boks (NTNU) Wanda Grimsgaard (HBV), Alec Howe (Kunsthøgskolen i Oslo), Berit Skjærvold (AHO), Guri Bakken (UHR), Benedicte Wildhagen (Norsk design- og arkitektursenter) Rachel Troye (AHO), Ashley Booth (KHiB) Høstmøte 2014 Dato: 07. oktober 2014, kl Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Kjeller. 11

12 H V 2015 Rådsmøte Status karakterundersøkelse Presentasjon av Stiftelse Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA). Sak til Department vedr. representant fra utdanningen i styret til Norsk design- og arkitektursenter Rolle av fagskoler/begreper vgs/lærerutdanning Presentasjon: kartlegging av designutdanninger i Norge Vårmøte 2015 Status: 19/05/2014, Alexandra Mertens 12

13 Vedlegg 4: Edvard Munch vgs et flaggskipp for etetiske fag. 13

14 14

15 Vedlegg 5: Pressemelding, , Nr.: 16-14, Kunnskapsdepartment, Det muliges kunst: 15

16 Vedlegg 6: Forespørsel som samarbeid knyttet til utvikling og konkretisering av satsning på estetiske fag - Edvard Munch videregående skole 16

17 17

18 Vedlegg 7: Norsk design- og arkitektursenter: Innspill til utvikling av fagområder ved Edvard Munch videregående skole Norsk design- og arkitektursenter: Innspill til utvikling av fagområder ved Edvard Munch videregående skole F O R E L Ø P I G Utdanningsetaten (UDE) har forespurt Norsk design- og arkitektursenter om et pilotsamarbeid for å ta frem tidsriktig beskrivelse av kjernekompetansen innenfor fagområdene design og arkitektur, samt innspill til arbeidet med å spisse og tydeliggjøre innhold og kommunikasjon av de to linjene "Formgiving" og "Design og håndverk", ved Edvard Munch videregående skole (EM vgs). Norsk design- og arkitektursenter vil gi noen grunnleggende råd for å gjøre fagområdene relevante i samsvar med fagenes rolle i samfunnet. Det viktigste rådet består i at Utdanningsdirektoratet på sikt, og på nasjonalt nivå bør endre fagbetegnelsene, som er utdaterte - og derfor misvisende, og at piloter på dette gjennomføres på EM vgs. Bakgrunn Det er UDEs mål at den nye skolen etableres i tett samarbeid med ledende institusjoner og aktører innenfor kreative næringer, kunst- og kulturfeltet. Det ble derfor innledet et samarbeid med rådgiver i Norsk design- og arkitektursenter i juni 2013 (tidigere Norsk Designråd) for å bidra til og bygge opp bærekraftige systemer for samarbeid med eksterne aktører innenfor de ulike fagområdene, samt å sikre relevans og kvalitet i opplæringen. Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Stiftelsen skal stimulere til innovasjon og effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor, gjennom rådgivning, faglig utvikling og formidling, i tett samspill med både privat og offentlig sektor og akademia. Senteret skal også være departementenes rådgivere. Norsk design- og arkitektursenter er den viktigste felles arenaen for fagene design og arkitektur i Norge. Tidsriktig beskrivelse av kjernekompetanse - utfordringer Fagene design og arkitektur endres med samfunnsutviklingen, og har de senere tiår i høy grad utvidet sitt virkefelt. Formgivning av gjenstander og bygg er bare en liten del av fagene, som snarere driver kreativ problemløsning og utviklingsarbeid med alt fra produkter til tjenester, systemer, prosesser, omgivelser, steder og byer. Fagene tilbyr i dag metoder og verktøy for innovasjon, kommunikasjon, forvaltning og fornying, der fysisk form bare er en del av et resultat som også kan inneholde klima- og miljøteknologi, digitale interaksjonsløsninger, byutviklingsstrategier, effektivisert tjenesteorganisering etc. Felles for dagens praktisering av fagene design og arkitektur, er brukerorienterte prosesser og medvirkning: utvikling av løsninger for og med mennesker. Fagene brukes også i økende grad som politiske virkemidler, og handler i stadig mindre grad bare om formgivning. Mens design og arkitektur tidligere var preget av små enkeltstående bedrifter, drives nå praksis i alt fra klynger og nettverk til store internasjonale konserner. Fagene har en stor andel grundere, og næringene tar nye markeder. 18

19 Arkitektur og design er samtidig i rivende utvikling som akademiske disipliner. Forskningen er mangfoldig og behandler tidligere lite utforskete samfunnsområder, men er også noe fragmentert. Den fungerer gjerne i nært samspill med andre disipliner, praksis og næring. Design og arkitektur som skolefag Det er generelt lav kunnskap om design og arkitektur hos myndighetene og i offentligheten, og det er derfor liten bevissthet om fagområdenes endrete ansvarsfelt i arbeidslivet. Arkitekter og designere jobber i økende grad i tverrfaglige team, og i alle samfunnssektorer. De jobber med sosiale forhold og med kommersielle strategier, i maritim sektor så vel som transport eller eldreomsorg. Ikke minst er de avgjørende i steds- og byutvikling. Fagenes metoder gjør at svært komplekse problemstillinger kan visualiseres, behandles, reorganiseres og gis realiserbare svar. I økende grad arbeider de to fagene sammen om oppgaver. Lav politisk bevissthet og lite kunnskap om fagenes reelle innhold, omfang og relevans har gitt de såkalte formgivningsfagene lav status i utdanningspolitikken og liten betydning i skolen. Dette medfører igjen lite relevant pedagogisk innhold og en svak grunnkunnskap for de som skal utdannes videre. Skolen må ta opp i seg og skape forståelse for disse fagenes tverrfaglige og tverrsektorielle karakter, samtidig som fagenes særegne metoder må oppdateres, utvikles og formidles tilpasset skolen. Overlappende og tilliggende fag Kommunikasjonsfaget overlapper designfaget på områder som grafisk design, interaksjonsdesign, markedsføring etc. Også faget entreprenørskap har mye å hente i designfaget, som er innovasjonsdrivende og jobber med utvikling av problemstillinger og løsninger, både for varer og tjenester. At Utdanningsdirektoratet på nasjonalt nivå opererer med tre linjer; DH, Formgiving, Media og kommunikasjon, med uklar overlapping innenfor fagområdet, vurderer vi som lite gjennomtenkt og problematisk. For arkitekturfaget er både tekniske fag og samfunnsfag vesentlige bestanddeler, samtidig som kunstneriske aktiviteter og uttrykk kan være grunnleggende for konseptutvikling eller prosess. En skole som tilbyr flere av disse fagene kan dermed få viktige synergieffekter ved å jobbe på tvers av fagområdene. Faget Design og håndverk slik det tilbys i 2014 gir ikke studiekompetanse. Elevene kan ta påbygg etter vg1+vg2 eller etter endt utdanning(fag-/svennebrev). En pilot på Design- og håndverksløp som nå utvikles for Edvard Munch vgs vil ha et sterkere designfaglig fokus i betydningen fra design til ferdig produkt. Det vil også være et bredt fokus på entreprenørskap som fag og metode. Design vil være i sentrum, samtidig som elevene vil tilegne seg god håndverkskompetanse og materialforståelse innenfor områdene tre, tekstil og metall. I tillegg til tradisjonelle teknikker vil det være fokus på bruk av teknologi. Elevene vil også få studiekompetanse og kan etter 3 år velge om de vil gå ut i lære eller søke seg videre til høyere utdanning f.eks innenfor design og arkitektur. Eksempel på forslag fra UDE til nytt navn er Design og håndverk - med studiekompetanse og produktdesign. I utviklingen av dette løpet ønsker UDE også tett kontakt og samarbeid med høyskolenivå. Anbefaling Norsk design- og arkitektursenter anser at spesielt navn og delvis innhold i tilbudene "Formgivning" og "Design og håndverk" er utdatert og med stort behov for fornyelse. Det er vår anbefaling at EM vgs blir pilotskole for en nytenking av grunnutdannelsen for arkitektur, design, kunst og håndverk. Våre anbefalinger er: 19

20 1. Det studiekompetansegivende faget Formgivning bør endre navn til Arkitektur og design, eventuelt til Arkitektur, design og kunst. Dette vil samsvare med høyere faginstitusjonenes navn og utdanningsløp, som Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Norsk design- og arkitektursenter. (Dette er muligens i tråd med nytt forslag til vurdering i Utdanningsdirektoratet). 2. Basert på planene for det pilot-løpet Design og håndverk og ut fra designfagets krevende karakter og undervisning på høyskole og universitetsnivå, mener vi Produktdesign og håndverk - med studiekompetanse, kan være en riktig betegnelse for dette tilbudet. 3. Edvard Munch videregående skole bør utvikles som pilot for utvikling av fagretningene, i nært samarbeid med utvalgte utdanningsinstitusjoner og Norsk design- og arkitektursenter. Erfaringene danner grunnlag for endring av læreplaner og lærerutdannelse nasjonalt. 4. Kunnskapsdepartementet/ Utdanningsdirektoratet igangsetter en endring av overordnete målsettinger for fagområdet. Læreplanen for design og arkitektur må endres for å møte framtidens kompetansebehov og oppfylle dagens behov til grunnopplæring innen fagfeltene. Det bør være en vertikal, faglig sammenheng i arbeidet, med nødvendige endringer på alle trinn i skolen samt i lærerutdanningen og videreutdannelse. Dette skal resultere i en opprydding av tilbudene DH, Formgiving, Media og kommunikasjon. Gjennomføring UDE har forespurt Norsk design- og arkitektursenter som en langsiktig partner for Edvard Munch vgs, for å sikre faglig aktualitet og relasjoner til bransje og akademia, samt å øke synlighet og anerkjennelse av fagområdene på kort og lang sikt. En slik relasjon satt i system vil være av stor betydning for skolen. Tilsvarende avtaler en inngått av UDE med Universitetet i Oslo om samarbeid knyttet til utvikling og gjennomføring av det faglige tilbudet på nye Hersleb vgs og Blindern vgs. Norsk design- og arkitektursenter ble etabler 1. mai 2014 og vil i løpet av neste halvår avklare om, og hvordan en slik rolle eventuelt kan løses. Benedicte Wildhagen & Hege Maria Eriksson Norsk design- og arkitektursenter 20

21 Vedlegg 8: E-post fra Guri Bakken Om lærerutdanning i estetiske fag, Hei til alle som var med til London, og takk for noen riktig hyggelige og nyttige dager! Her kommer kronikken som foreløpig ikke er antatt og tilleggsinfo fra min kollega Birgitte Levy. Hun er sekretær for Nasjonalt råd for lærerutdanning og er den dere kan ta kontakt med dersom det er ønskelig med mer informasjon samt eventuelt samarbeid med dette rådet "Kronikken kommenterer blant annet rapporten «Det muliges kunst» som ble overlevert fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen, til kunnskapsministeren og kulturministeren 24.april, og Aftenpostens reaksjon på denne 25.april. Den knytter også an til debatt i Aftenposten tidlig i mars om de estetiske fagenes plass i skolen og til rapport nr 4. fra følgegruppen for lærerutdanningsreformen, som ble offentliggjort 19. mars.» 2014/Det-muliges-kunst.html?id= Vennlig hilsen Guri Guri Bakken underdirektør Universitets- og høgskolerådet Pilestredet Oslo Mob.: E-post: Alexandra Mertens Referat er godkjent, 12/06/

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 09. oktober 2013 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK.

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK. REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK 23. mars 2012, Kl. 09.00-14.10 Møterom Rådhuset Tilstede: Representanter: HiOA:

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Juni, 2009 Kunnskapsdepartementet EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Sluttrapport 2 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 5 1.1 Evalueringens formål og fokus 5 1.2 Metodisk tilnærming til evalueringen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer