VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, mai 2014 i London

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 07.-09. mai 2014 i London"

Transkript

1 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Park Plaza Sherlock Holmes London mai 2014 Referat godkjent: 12/06/2014 VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, mai 2014 i London Tilstede Representanter: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Rachel Troye, Steinar Killi, Berit Skjærvold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Wanda Grimsgaard Høgskolen i Oslo og Akershus Gunnar H. Gundersen Kunsthøgskolen i Bergen Ashley Booth Kunsthøgskolen i Oslo Stein Rokseth (råds- og møteleder), Alec Allan Howe, NTNU Bjørn Baggerud NSO Margrethe Ellstrøm Observatører: Norsk design- og arkitektursenter Benedicte Wildhagen UHR Guri Bakken Referent: Kunsthøgskolen i Oslo Alexandra Mertens Forfall Representanter: Høgskolen i Gjøvik Ole E. Wattne, Eivind Arnstein Johansen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Torunn S. Mehus Høsgkolen i Oslo og Akershus Eva Strøm Høgskolen i Østfold Wenke E. Fossen, Elin Gunby Kristensen, Kamil Dursun Høgskolen i Volda Aud Folkestad, Karen Brænne Kunsthøgskolen i Bergen Mona Larsen, Johan Sandborg NTNU Casper Boks Observatører: Grafill Randi Hobøl, Dag Stian Solhaug Laska NID Fredrik Jean-Hansen NIL Benedicte Arentz Norsk design- og arkitektursenter Leif Verdu-Isachsen NSO Sigrid Mæhle Grimsrud 1

2 PROGRAM FOR STUDIETUREN Onsdag, 07. mai 2014: kl. 13:00-14:30 Profesjonsrådsmøte Kl. 15:00-17:00 Workshop Kartlegging av designutdanninger i Norge Torsdag, 08. mai 2014: Kl. 09:00-12:00 Fortsettelse av workshop Kl. 14:00-17:00 Besøk Central St. Martins, University of the Arts London Møte med Jonathan Barratt (Dean: Development and Quality), Dr. Jo Wheeler (Director of International Programmes), Monika Hestad (Associate Lecturer, MA Innovation Management), Anne Smith (dean of Academic Programmes: Fashion, Jewellery and Textiles, Product, Ceramic and Industrial design, Spatial Practices), Mark Dunhill (Dean of Academic Programmes: Art, Culture and Enterprise), Professor Jeremy HTill (Head of College), Amanda Bright (Associate Dean for Higher Education Development), Juliette Sargeant (Head UAL International Relations Unit Fredag, 09. mai 2014: Kl. 09:00-12:00 Besøk av Royal College of Arts AGENDA Velkommen ved leder for profesjonsrådet, Stein Rokseth, Kunsthøgskolen i Oslo Sak 01/14 Oppsummering høstmøtet ved leder for profesjonsrådet Sak 02/14 Status karakterundersøkelse ved Ole Wattne Sak 03/14 Samarbeid med Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) Sak 04/14 Design Factory ved Stein Rokseth/Gunnar H. Gundersen Sak 05/14 Status Stiftelse Norsk design- og arkitektursenter ved Benedicte Wildhagen Sak 06/14 Oppfølging handlingsplan ved Stein Rokseth Sak 07/14 Høstmøte 2014 Hvor/Hva? Sak 08/14 Eventuelt Sak 09/14 Workshop: Kartlegging av designutdanninger i Norge 2

3 REFERAT Sak 01/14 Sak 02/14 Sak 03/14 Oppsummering høstmøtet ved leder for profesjonsrådet Leder for profesjonsrådet går gjennom referatet fra høstmøtet Ingen kommentarer til referatet. Rachel Troye (AHO) forslår å ta opp temaet rundt samarbeidsavtaler til høstmøtet Status karakterundersøkelse ved Ole Wattne Presentasjon av karakterundersøkelsen blir forskyvet til høstmøte 2014 pga. sykdom til Ole E. Wattne som skulle holde presentasjonen. Bjørn Baggerud (NTNU) informerer om at karakterskalaen blir godt brukt på de ulike skolene, og at man bør respektere at skolene bruker karakterskalaen eller bestått/ikke bestått. Han påpeker at bestått/ikke bestått skal ikke knyttes til en karakter. Guri Bakken (UHR) anbefaler at beskrivelsen på læringsutbytte kunne formuleres relativt likt for alle designutdanninger slik at flere kan bruke denne. Det også blir enklere å vurdere på hvilket nivå studenten og utdanningen ligger. Rachel Troye (AHO) informerer om at lærtingsutbytte er individuelt for hver enkel skole. Når man begynner å analysere læringsutbytte til hver skole, så blir man kjent med profilen til skolen. Å utarbeide en felles beskrivelse på læringsutbytte kunne være en fordel for fremtidige arbeidsgiver som kan forholde seg til en beskrivelse istedenfor flere. Benedicte Wildhagen (Norsk design- og arkitektursenter) mener at det blir enklere å vurdere nivået til uteksaminerte designstudenter hvis det er en felles beskrivelse på læringsutbytte tilgjengelig. Wanda Grimsgaard (HBV) uttaler seg at karakterundersøkelsen er basert på Masterutdanninger, men at Bachelorutdanninger bør være inkludert i tillegg. Samarbeid med Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) Leder for profesjonsrådet Stein Rokseth informerte om at det var svært vanskelig å få informasjon om møtet med Danske Designeres Uddannelsespolitiske udvalg (DDUU). Ifølge rådsmedlemmene som har vært med på møte med DDUU var målet utveksling av erfaring og informasjon. Profesjonsrådet for designutdanning har ikke hørt noe fra DDUU siden dette møtet. Leder for profesjonsrådet forslår å legge saken til side til profesjonsrådet får en ny henvendelse. Profesjonsrådet for designutdanning godtar forslaget. Mer informasjon om Danske Designeres Uddannelsespolitiske Udvalg (DDUU) finnes på følgende nettside: Sak 04/14 Design Factory ved Gunnar H. Gundersen/Stein Rokseth På forrige profesjonsrådsmøte høsten 2013 ble det dannet en arbeidsgruppe som skulle undersøke muligheter for å bygge opp noe lignende som Design-factory i Finland. Arbeidsgruppen består av Gunnar H. Gundersen (HiOA), Casper Boks (NTNU) og Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo). Ifølge arbeidsgruppen, så består det et stort ønske fra bransjen for å etablere møteplasser for designere og bedrifter. Det ble tydelig at det finnes en rekke initiativer og prosjekter, men det ikke finnes noe 3

4 forskning/dokumentasjon på dette. Arbeidsgruppen anbefaler at det kunne være en sak for department for å støtte samarbeid mellom bedrifter og designere. Utfordringen ligger hovedsakelig i fravær av samarbeidspartner samt kommunikasjon mellom forskjellige aktører som ikke er kjent med fagene. Gunnar H. Gundersen informerer om «Sommerdesignkontoret» som blir støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet ble støttet fordi det viste seg gjennom en undersøkelse at de utviklete produktene ikke ble solgt. Dermed var prosjektet mislykket. Det er enighet om at Design-Factory bør ligge i utdanningen, og ikke etter utdanningen. Design-Factory bør være akademisk for f.eks. å synliggjøre gode Masteroppgaver. Design-Factory kan skje under studiet eller fungerer som inkubator. Det er enighet om i rådet at arbeidsgruppen jobber videre med saken, og at det blir tatt opp igjen til høstmøte Sak 05/14 Status Stiftelse Norsk design- og arkitektursent ved Benedicte Wildhagen 01. mai 2014 slo Norsk Designråd og Norsk Form seg sammen til stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter. Sammenslåingen ble allerede gjort kjent i mai 2012 av daværende næringsminister Trond Giske og kulturminister Hadia Tajik. Dette ble fulgt opp gjennom et samlet tilskudd på 75,2 millioner kroner i Statsbudsjettet 2014 fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. Norsk design- og arkitektursenter skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor. Styret for Norsk design- og arkitektursenter har følgende sammensetning: Sigrun Vågeng (styreleder) Lars Ivar Røiri Katinka von der Lippe Gisle Løkken Anne Lisæth Schøyen Representant fra de tilsatte Stillingen for daglig leder har blitt utlyst, og det er 20 søkere. Det er et rekrutteringsbyrå som kjører ansettelsesprosessen. Vedlegg 1: Pressemelding fra , Nr.: 7/2014, Nærings- og fiskeridepartementet: Nytt styre for Norsk design- og arkitektursenter Vedlegg 2: Pressemelding, , Nr.: 43/2014, Nærings- og fiskeridepartementet: Norsk design- og arkitektursenter opprettet 4

5 Leder for profesjonsrådet for designutdanninf informerer om at utdanningene er ikke representert i styret til tross for innsendte forslag. Sak 06/14 Profesjonsrådet for designutdanning blir enig om at rådet lager en sak som oppfordrer departementet at utdanningen bør være representert i styret til stiftelsen norsk design- og arkitektursenter. En arbeidsgruppe bestående av Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo) og Casper Boks (NTNU) tar seg av saken. Brevet sendes til departement med kopi til UHR. Saken tas opp til høstmøtet igjen. Oppfølging handlingsplan ved Stein Rokseth Oppdatert handlingsplan er vedlagt referatet (se vedlegg 3). Profesjonsrådet for designutdanning har besluttet følgender saker: 1. Design-Factory/sommerdesignkontor. Status presenteres på høstmøte Ansvarlig: Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo), Gunnar H. Gundersen (HiOA) og Casper Boks (NTNU). 2. Informasjon om status Norsk design- og arkitektursenter. Ansvarlig: Benedicte Wildhagen. 3. Profesjonsråd som aktør/instans i fagpolitiske saker ut fra rådets formål og oppgaver. Det utnevnes en gruppe med mandat å fremme aktuelle saker til profesjonsråd og gi informasjonsgrunnlag for rådsvedtak om oppfølging. Ansvarlige: Wanda Grimsgaard (HBV), Alec Howe (Kunsthøgskolen i Oslo), Berit Skjærvold (AHO), Guri Bakken (UHR), Benedicte Wildhagen (Norsk design- og arkitektursenter). Eksempler: a) Det muliges kunst «Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren om Kulturell grunnmur i lokalmiljøet med Det handlerom å oppleve og utvikle sine kulturelle ferdigheter og kompetanse som del av allmenndanning. I tillegg må eleven få utfordringer og utviklingsmuligheter innen kunst- og kulturfeltet slik at kompetanse kan utvikles og oppnås på et kvalifisert nivå for videre studier i høyere kunstutdanning». b) Framtidens skole Ludvigsen utvalget «Mandat Formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag [1] opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv». Forespørsel om samarbeid knyttet til utvikling og konkretisering av satsing på estetisk fag Fra Oslo kommune til Nye DogA. Status presenteres på høstmøte Status karakterundersøkelse ved Ole E. Wattne (HiG). 5. Sak til department vedr. representant fra utdanningen i styret til Norsk design- og arkitektursenter. Ansvarlig: Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo), Casper Boks (NTNU). 6. Kartlegging av designutdanninger i Norge. Ansvarlig: Rachel Trøye (AHO), Ashley Booth (KHiB). 5

6 Resultater presenteres på høstmøte Skal Westerdals bli medlem i profesjonsrådet for designutdanning? 8. Samarbeid DDUU utsettes til det evt. kommer en ny henvendelse. Sak 07/14 Høstmøte 2014 Profesjonsrådet for designutdanning har bestemt tidspunkt og dato for høstmøte 2014: Tirsdag, 07. oktober, kl ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Temaene er som nevnt i handlingsplanen og under sak 06/14. Sak 08/14 Eventuelt Sak 08/14a: Representanten fra Norsk design- og arkitektursenter informerer om at departmentet ønsker å utvikle videregående skoler til faglige «huber», og at det legger stor vekt på faglig vertikalt utbytte. Ambisjonen er å heve status og fremme kunnskap om fagområdene. Bakgrunnet for denne utviklingen er at det blir lagt mye mindre vekt på kunstutdanninger. Utdanningsdepartmentet sier helt tydelig at de har for lav kunnskap om fagområdene kunst/design/arkitektur. Et av de grunnene er bl.a. dårlig definsjon på faget, og 70-talls preget. Departement kunne forestille seg å få innspil på begrepsdefinisjon og tilbakemelding på pilot-prosjektet Edvard Munch videregående skole fra Profesjonsrådet for designutdanning. Representanten opplyser om at det har vært et kick-off møte med representanter fra Ludvigsen-utvalget for diskutere fremtidens kompetanse innenfor fagfeltene Kunst/design/arkitektur. Det ble henvist til oecd-studie som beskriver at fremtidens kompetansebehov ligger innenfor prosesskunnskap, samarbeid, innovasjon og kreativitet. Lederen til Ludvigsen-utvalget er veldig positivt til innspil, men trenger innspill som er forskningsbasert, og ikke enkelte «caser»/prosjektet. Ifølge representanten er det et problem at det finnes for lite dokumentasjon på forskning i feltet Kunst/design/arkitektur. Hun forslår at profesjonsrådet for designutdanning kunne være ansvarlig for samle inn dokumentasjon hva faget er. Gjennom forskning legitimerer man faget. Representanten fra UHR anbefaler å sjekke læringsplaner fra utdanningsdirektoratet. Hun også informerer om at lærerutdanningen har ikke forankret noe kunstfaglig bakgrunn i sin utdanning. Hun opplyser om å ta kontakt med Brigitte Levy som er sekretær ved Nasjonalt råd for lærerutdanning I rådet ble det bestemt å jobbe videre med saken, og en arbeidsgruppe bestående av Wanda Grimsgaard (HBV), Alec Howe (Kunsthøgskolen i Oslo), Berit Skjærvold (AHO), Guri Bakken (UHR), Benedicte Wildhagen (Norsk design- og arkitektursenter) ble dannet. Status av undersøkelsen skal bli presentert på høstmøte Vedlegg 4: Edvard Munch vgs et flaggskipp for etetiske fag. Vedlegg 5: Pressemelding, , Nr.: 16-14, Kunnskapsdepartment, Det muliges kunst: 6

7 kunst.html?id=757656# Vedlegg 6: Forespørsel som samarbeid knyttet til utvikling og konkretisering av satsning på estetiske fag - Edvard Munch videregående skole Vedlegg 7: Norsk design- og arkitektursenter: Innspill til utvikling av fagområder ved Edvard Munch videregående skole Vedlegg 8: E-post fra Guri Bakken om Om lærerutdanning i estetiske fag, Sak 08/14b: Profesjonsrådet for designutdanning diskuterer om Westerdals skal inkluderes i rådet. Til sommeren 2014 slår Westerdals, NISS og NITH seg sammen til en høgskole innen kreativitet, kommunikasjon og teknologi. Skolen er privat. Representanten fra UHR informerer om at 2 skoler er ikke akkreditert, mens NITH er akkreditert. Det betyr at skolen er formelt godkjent fra NOKUT, og profesjonsrådet for designutdanning er nødt å ta skolen med inn i profesjonsrådet. Profesjonsrådet for designutdanning ble enig om å avvente henvendelse fra høgskolen om opptak til profesjonsrådet. Temaet skal diskuteres på høstmøtet Representanten til UHR sjekker til høstmøte om skolen skal full akkreditering. Sak 09/14 Sak 08/14c: Representanten ønsker å bruke mailinglisten for en dagsworkshop som holdes ved Arkitektur- og designhøgskolen den 24. juni. Alle medlemmer i profesjonsrådet skal bli invitert. Rådet er inforstått. Workshop: Posisjonering av designutdanninger i Norge Profesjonsrådet for designutdanning ble enig om at det utarbeides en oversikt over designutdanninger i Norge som kan gis til forskjellige grupper som har behov for å få en fullstendig oversikt. Målgrupper kan være som følgende: Fagorganisasjonene Rådgivere ved vgs, folkehøgskoler, fagskoler Departement Utdanningsdirektoratet Skoleavdelinger i kommuner & fylkeskommuner Næringsliv, offentlig sektor Internasjonale studenter Hva skal informasjon om designutdanningen innholde? Generell informasjon om/introduksjon til designfagene: 7

8 1. bilde av bygget, beliggenhet, navn på skolen 2. DNA om designutdanningen, mål strategi, visjon, verdier (kort sammenfatning) 3. studie innhold/arbeidsform (bilder med arbeidsplasser) 4. opptakskriterier 5. fasilitetene/verksteder/utstyr/arbeidsplasser 6. samarbeid/internasjonalisering 7. karrieremuligheter 8. studentarbeider Det ble enighet om at hver skole lager sin egen presentasjon etter samme designmal fra profesjonsrådet. Informasjonen bør være på norsk og engelsk. Hvordan skal informasjonen ser ut? Pdf, elektronisk, folder/trykksak Status på posisjoneringen presenteres på høstmøte Ansvarlig er Rachel Troye (AHO) og Ashley Booth (KHiB). 8

9 Vedlegg 1: Pressemelding fra , Nr.: 7/2014, Nærings- og fiskeridepartementet: Nytt styre for Norsk design- og arkitektursenter 9

10 Vedlegg 2: Pressemelding, , Nr.: 43/2014, Nærings- og fiskeridepartementet: Norsk design- og arkitektursenter opprettet -og-arkitektursenter-opprettet.html?id=

11 Vedlegg 3: Handlingsplan for profesjonsrådet for designutdanning Møte/ periode H 2013/ 08. og 09. oktober 2013 Mål/innhold Leveranse/effekt Ansvar Karakterundersøkelse, ansvarlig Ole E. Wattne fra Høgskolen i Gjøvik Det ble besluttet at designutdanningene skal ikke ha noen felles karakterbeskrivelser på bokstavkarakter. Derimot bør det diskuteres om man burde ha felles beskrivelser for bestått/ikke bestått. Arbeidsgruppen for karakterundersøkelse informerer UHR om beslutningen. V Profesjonsrådsmøte ved Kunsthøgskolen i Oslo. Temaer: Øverføring av «Journal of Design History» til kunsthistorie-listen «Design Factory» i Norge? Samarbeid med DDUU Rådsmøte våren 2014 Rådsmøte og studietur med overordnet tema: Kartlegging av designutdanninger i Norge. Møtested: London Rådsmøte med følgende temaer: Samarbeid DDDU Design Factory i Norge Status stiftelse Norsk Design- og Arkitektursenter Høstmøte 2014 Institusjoner som besøkes: Central St. Martin, University of the Arts London Royal College of Art Opprettelse av arbeidsgruppe for vurdering av potensial for «Design Factory» i Norge. Presentasjon av muligheter på vårmøtet Samarbeid med DDUU vurderes. Studietur Sted og tid avklares innen 01. januar Arbeidsgruppen jobber videre med «Design Factory i Norge»/sommerdesignkontoret. Det ble dannet en arbeidsgruppe som skal ta seg problemstillingen «Rolle av estetiske fag i fagskoler» samt begreper rundt design. Det blir bestemt at profesjonsrådet lager en oversikt av designutdanninger i Norge. Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo), Gunnar H. Gundersen (Høgskolen i Oslo og Akershus), Casper Boks (NTNU). Stein Rokseth tar kontakt med Rachel Trøye ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Trine Kjølsen ved KADK i Danmark. Berit Skjærvold og Steinar Killi fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo tar ansvar for organiseringen av studieturen. Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo), Gunnar H. Gundersen (HiOA), Casper Boks (NTNU) Wanda Grimsgaard (HBV), Alec Howe (Kunsthøgskolen i Oslo), Berit Skjærvold (AHO), Guri Bakken (UHR), Benedicte Wildhagen (Norsk design- og arkitektursenter) Rachel Troye (AHO), Ashley Booth (KHiB) Høstmøte 2014 Dato: 07. oktober 2014, kl Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Kjeller. 11

12 H V 2015 Rådsmøte Status karakterundersøkelse Presentasjon av Stiftelse Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA). Sak til Department vedr. representant fra utdanningen i styret til Norsk design- og arkitektursenter Rolle av fagskoler/begreper vgs/lærerutdanning Presentasjon: kartlegging av designutdanninger i Norge Vårmøte 2015 Status: 19/05/2014, Alexandra Mertens 12

13 Vedlegg 4: Edvard Munch vgs et flaggskipp for etetiske fag. 13

14 14

15 Vedlegg 5: Pressemelding, , Nr.: 16-14, Kunnskapsdepartment, Det muliges kunst: 15

16 Vedlegg 6: Forespørsel som samarbeid knyttet til utvikling og konkretisering av satsning på estetiske fag - Edvard Munch videregående skole 16

17 17

18 Vedlegg 7: Norsk design- og arkitektursenter: Innspill til utvikling av fagområder ved Edvard Munch videregående skole Norsk design- og arkitektursenter: Innspill til utvikling av fagområder ved Edvard Munch videregående skole F O R E L Ø P I G Utdanningsetaten (UDE) har forespurt Norsk design- og arkitektursenter om et pilotsamarbeid for å ta frem tidsriktig beskrivelse av kjernekompetansen innenfor fagområdene design og arkitektur, samt innspill til arbeidet med å spisse og tydeliggjøre innhold og kommunikasjon av de to linjene "Formgiving" og "Design og håndverk", ved Edvard Munch videregående skole (EM vgs). Norsk design- og arkitektursenter vil gi noen grunnleggende råd for å gjøre fagområdene relevante i samsvar med fagenes rolle i samfunnet. Det viktigste rådet består i at Utdanningsdirektoratet på sikt, og på nasjonalt nivå bør endre fagbetegnelsene, som er utdaterte - og derfor misvisende, og at piloter på dette gjennomføres på EM vgs. Bakgrunn Det er UDEs mål at den nye skolen etableres i tett samarbeid med ledende institusjoner og aktører innenfor kreative næringer, kunst- og kulturfeltet. Det ble derfor innledet et samarbeid med rådgiver i Norsk design- og arkitektursenter i juni 2013 (tidigere Norsk Designråd) for å bidra til og bygge opp bærekraftige systemer for samarbeid med eksterne aktører innenfor de ulike fagområdene, samt å sikre relevans og kvalitet i opplæringen. Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Stiftelsen skal stimulere til innovasjon og effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor, gjennom rådgivning, faglig utvikling og formidling, i tett samspill med både privat og offentlig sektor og akademia. Senteret skal også være departementenes rådgivere. Norsk design- og arkitektursenter er den viktigste felles arenaen for fagene design og arkitektur i Norge. Tidsriktig beskrivelse av kjernekompetanse - utfordringer Fagene design og arkitektur endres med samfunnsutviklingen, og har de senere tiår i høy grad utvidet sitt virkefelt. Formgivning av gjenstander og bygg er bare en liten del av fagene, som snarere driver kreativ problemløsning og utviklingsarbeid med alt fra produkter til tjenester, systemer, prosesser, omgivelser, steder og byer. Fagene tilbyr i dag metoder og verktøy for innovasjon, kommunikasjon, forvaltning og fornying, der fysisk form bare er en del av et resultat som også kan inneholde klima- og miljøteknologi, digitale interaksjonsløsninger, byutviklingsstrategier, effektivisert tjenesteorganisering etc. Felles for dagens praktisering av fagene design og arkitektur, er brukerorienterte prosesser og medvirkning: utvikling av løsninger for og med mennesker. Fagene brukes også i økende grad som politiske virkemidler, og handler i stadig mindre grad bare om formgivning. Mens design og arkitektur tidligere var preget av små enkeltstående bedrifter, drives nå praksis i alt fra klynger og nettverk til store internasjonale konserner. Fagene har en stor andel grundere, og næringene tar nye markeder. 18

19 Arkitektur og design er samtidig i rivende utvikling som akademiske disipliner. Forskningen er mangfoldig og behandler tidligere lite utforskete samfunnsområder, men er også noe fragmentert. Den fungerer gjerne i nært samspill med andre disipliner, praksis og næring. Design og arkitektur som skolefag Det er generelt lav kunnskap om design og arkitektur hos myndighetene og i offentligheten, og det er derfor liten bevissthet om fagområdenes endrete ansvarsfelt i arbeidslivet. Arkitekter og designere jobber i økende grad i tverrfaglige team, og i alle samfunnssektorer. De jobber med sosiale forhold og med kommersielle strategier, i maritim sektor så vel som transport eller eldreomsorg. Ikke minst er de avgjørende i steds- og byutvikling. Fagenes metoder gjør at svært komplekse problemstillinger kan visualiseres, behandles, reorganiseres og gis realiserbare svar. I økende grad arbeider de to fagene sammen om oppgaver. Lav politisk bevissthet og lite kunnskap om fagenes reelle innhold, omfang og relevans har gitt de såkalte formgivningsfagene lav status i utdanningspolitikken og liten betydning i skolen. Dette medfører igjen lite relevant pedagogisk innhold og en svak grunnkunnskap for de som skal utdannes videre. Skolen må ta opp i seg og skape forståelse for disse fagenes tverrfaglige og tverrsektorielle karakter, samtidig som fagenes særegne metoder må oppdateres, utvikles og formidles tilpasset skolen. Overlappende og tilliggende fag Kommunikasjonsfaget overlapper designfaget på områder som grafisk design, interaksjonsdesign, markedsføring etc. Også faget entreprenørskap har mye å hente i designfaget, som er innovasjonsdrivende og jobber med utvikling av problemstillinger og løsninger, både for varer og tjenester. At Utdanningsdirektoratet på nasjonalt nivå opererer med tre linjer; DH, Formgiving, Media og kommunikasjon, med uklar overlapping innenfor fagområdet, vurderer vi som lite gjennomtenkt og problematisk. For arkitekturfaget er både tekniske fag og samfunnsfag vesentlige bestanddeler, samtidig som kunstneriske aktiviteter og uttrykk kan være grunnleggende for konseptutvikling eller prosess. En skole som tilbyr flere av disse fagene kan dermed få viktige synergieffekter ved å jobbe på tvers av fagområdene. Faget Design og håndverk slik det tilbys i 2014 gir ikke studiekompetanse. Elevene kan ta påbygg etter vg1+vg2 eller etter endt utdanning(fag-/svennebrev). En pilot på Design- og håndverksløp som nå utvikles for Edvard Munch vgs vil ha et sterkere designfaglig fokus i betydningen fra design til ferdig produkt. Det vil også være et bredt fokus på entreprenørskap som fag og metode. Design vil være i sentrum, samtidig som elevene vil tilegne seg god håndverkskompetanse og materialforståelse innenfor områdene tre, tekstil og metall. I tillegg til tradisjonelle teknikker vil det være fokus på bruk av teknologi. Elevene vil også få studiekompetanse og kan etter 3 år velge om de vil gå ut i lære eller søke seg videre til høyere utdanning f.eks innenfor design og arkitektur. Eksempel på forslag fra UDE til nytt navn er Design og håndverk - med studiekompetanse og produktdesign. I utviklingen av dette løpet ønsker UDE også tett kontakt og samarbeid med høyskolenivå. Anbefaling Norsk design- og arkitektursenter anser at spesielt navn og delvis innhold i tilbudene "Formgivning" og "Design og håndverk" er utdatert og med stort behov for fornyelse. Det er vår anbefaling at EM vgs blir pilotskole for en nytenking av grunnutdannelsen for arkitektur, design, kunst og håndverk. Våre anbefalinger er: 19

20 1. Det studiekompetansegivende faget Formgivning bør endre navn til Arkitektur og design, eventuelt til Arkitektur, design og kunst. Dette vil samsvare med høyere faginstitusjonenes navn og utdanningsløp, som Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Norsk design- og arkitektursenter. (Dette er muligens i tråd med nytt forslag til vurdering i Utdanningsdirektoratet). 2. Basert på planene for det pilot-løpet Design og håndverk og ut fra designfagets krevende karakter og undervisning på høyskole og universitetsnivå, mener vi Produktdesign og håndverk - med studiekompetanse, kan være en riktig betegnelse for dette tilbudet. 3. Edvard Munch videregående skole bør utvikles som pilot for utvikling av fagretningene, i nært samarbeid med utvalgte utdanningsinstitusjoner og Norsk design- og arkitektursenter. Erfaringene danner grunnlag for endring av læreplaner og lærerutdannelse nasjonalt. 4. Kunnskapsdepartementet/ Utdanningsdirektoratet igangsetter en endring av overordnete målsettinger for fagområdet. Læreplanen for design og arkitektur må endres for å møte framtidens kompetansebehov og oppfylle dagens behov til grunnopplæring innen fagfeltene. Det bør være en vertikal, faglig sammenheng i arbeidet, med nødvendige endringer på alle trinn i skolen samt i lærerutdanningen og videreutdannelse. Dette skal resultere i en opprydding av tilbudene DH, Formgiving, Media og kommunikasjon. Gjennomføring UDE har forespurt Norsk design- og arkitektursenter som en langsiktig partner for Edvard Munch vgs, for å sikre faglig aktualitet og relasjoner til bransje og akademia, samt å øke synlighet og anerkjennelse av fagområdene på kort og lang sikt. En slik relasjon satt i system vil være av stor betydning for skolen. Tilsvarende avtaler en inngått av UDE med Universitetet i Oslo om samarbeid knyttet til utvikling og gjennomføring av det faglige tilbudet på nye Hersleb vgs og Blindern vgs. Norsk design- og arkitektursenter ble etabler 1. mai 2014 og vil i løpet av neste halvår avklare om, og hvordan en slik rolle eventuelt kan løses. Benedicte Wildhagen & Hege Maria Eriksson Norsk design- og arkitektursenter 20

21 Vedlegg 8: E-post fra Guri Bakken Om lærerutdanning i estetiske fag, Hei til alle som var med til London, og takk for noen riktig hyggelige og nyttige dager! Her kommer kronikken som foreløpig ikke er antatt og tilleggsinfo fra min kollega Birgitte Levy. Hun er sekretær for Nasjonalt råd for lærerutdanning og er den dere kan ta kontakt med dersom det er ønskelig med mer informasjon samt eventuelt samarbeid med dette rådet "Kronikken kommenterer blant annet rapporten «Det muliges kunst» som ble overlevert fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen, til kunnskapsministeren og kulturministeren 24.april, og Aftenpostens reaksjon på denne 25.april. Den knytter også an til debatt i Aftenposten tidlig i mars om de estetiske fagenes plass i skolen og til rapport nr 4. fra følgegruppen for lærerutdanningsreformen, som ble offentliggjort 19. mars.» 2014/Det-muliges-kunst.html?id= Vennlig hilsen Guri Guri Bakken underdirektør Universitets- og høgskolerådet Pilestredet Oslo Mob.: E-post: Alexandra Mertens Referat er godkjent, 12/06/

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 09. oktober 2013 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl

KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 08. oktober 2013 KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

[Program med foredrag fra UF-ansatte ved Institutt for estetiske fag v/hioa fra kl. 10.00 12.15]

[Program med foredrag fra UF-ansatte ved Institutt for estetiske fag v/hioa fra kl. 10.00 12.15] REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Pilestredet, Kurs- og konferansesenter i Pilestredet 46 styrerommet (PA 301) 04.11.2011

Detaljer

MØTE I PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING 5. APRIL 2013

MØTE I PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING 5. APRIL 2013 REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki Finland 05.04.2013, Kl. 08.30-13.00 MØTE I PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING 5.

Detaljer

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK.

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK. REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK 23. mars 2012, Kl. 09.00-14.10 Møterom Rådhuset Tilstede: Representanter: HiOA:

Detaljer

MØTE I PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING 12. OKTOBER 2012

MØTE I PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING 12. OKTOBER 2012 REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Norsk design- og arkitektursenter (DogA), Hausmannsgate 16, Oslo 12. oktober 2012, Kl. 09.00-13.00 Program for høstsamlingen 11.-12.

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 15.10.2010 kl. 10.00 15.30 Tilstede: Representanter: HiAk: HiBu: HiG: HiO HiVolda AHO: KHiO:

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves LØNNS- UNDERSØKELSEN Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves Om respondentene Datagrunnlaget består av: Det er litt flere kvinner enn menn. 9 av 10 er mellom 25 og 44 år. Kjønn Alder 30% 26%

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET Karakterkonferansen 23.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye Nasjonalt profesjonsråd i radiografi: Saksliste Møtedato: 23. feb.16 Møtevarighet Kl.09:00-16:00 Møtested: Park Inn Gardemoen Neste møte: 19-20. sept. Møteleder: Referent: Navn: Fra Tilstede Forfall Ehrnholm

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Profesjonsrådsmøte. 21. Mars

Profesjonsrådsmøte. 21. Mars Profesjonsrådsmøte 21. Mars 2017 21.03.17 Agenda Saksnr 17/01 Kl.09.00 17/02 Kl. 09.05 17/03 Kl. 0920 17/04 Kl. 09.40 Kl. 10.00 17/05 Kl. 10.15 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Referat fra profesjonsrådsmøte

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET S T Y R E S A K # 50/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 31.10.12 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har følgende innspill til høringsbrevet:

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har følgende innspill til høringsbrevet: Høringssvar på Høringsbrev forslag til retningslinjer for samiske grunnskolelærerutdanninger (ref:17/66-1). Universitets- og høgskolerådet. Frist 19.april. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Studentenes universitetsvisjon

Studentenes universitetsvisjon Studentenes universitetsvisjon Bakgrunn Universitetsstatus var allerede et overordnet mål for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus under fusjonsprosessen i 2011. Her var det et operativt mål om å bli

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Innhold 1. SFU-ordningen og resultatene så langt 2. Hva skal til for å bli et SFU?

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Universitetet i Oslo fredag 05.04. 2013 kl. 10.15-16.00 Til stede: Anne Bjørkvik (UIA - leder), Siren Leirvåg (UIO), Sigrun Meisingset (HVO),

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015 Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015, Nordland fylkeskommune, Kunst og kultursenteret og Universitetet i Nordland vil sammen styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen. Dette ved å øke

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Tania Marcelle Olsen, kommunikasjonssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende kommunikasjonssjef, HBV

Tania Marcelle Olsen, kommunikasjonssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende kommunikasjonssjef, HBV NOTAT Dato 08.10.15 Til Delprosjekt 3 Kopi Fra Tania Marcelle Olsen, ssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende ssjef, HBV Organisering og plassering av fagfeltene, markedsføring og rekruttering

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum Informasjon fra Helsedirektoratet seniorrådgiver Heidi Fadum Trondheim, 12. november 2013 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i skoler og barnehager jan 2014 Høgskolen i Bergen blir vertskap

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer